Sunteți pe pagina 1din 2

ANALIZA SWOT

PUNCTE TARI - detinerea unei suprafete importante de teren arabil - cea mai mare parte a terenului se afla intr-o zona cu soluri fertile - terenul este comasat in suprafete mai mari 1 -3 ha - posibilitatea calificarii in domeniul zootehnic - unic fermier pe o raza de 50 km PUNCTE SLABE - lipsa dotarilor performante - lipsa personalului calificat - boli ale animalelor - pasuni slabe ca valoare nutritiva - cantitatea de lapte variaza de la o luna la alta

OPORTUNITATI - existenta finantarilor din fondurile europene - aprobarea constituirii Asociatiei Grupul de Actiune Locala - patrunderea pe alte piete

RISCURI - lipsa asociatiilor de producatori care sa asigure valorificarea produselor agricole - existenta in randul comunitatii a mentalitatii privind neacceptarea asocierii - primirea cu intarziere a a utoarelor acordate pentru infiintarea culturilor agricole si pentru cresterea animalelor - schimbarile climatie! fenomene meteo imprevizibile