Sunteți pe pagina 1din 5

Concursul Gazeta Matematic i ViitoriOlimpici.

ro
Concursul Gazeta Matematic i ViitoriOlimpici.ro


Serii de puteri si funct ii generatoare
lect.dr. Mihai Chis
Facultatea de Matematic a si Informatic a
Universitatea de Vest din Timisoara
Viitori Olimpici, edit ia a 5-a, etapa a 3-a, clasa a XI-a
1 Serii de puteri
Denit ie 1.1. Fie (a
n
)
nN
un sir de numere reale, iar a R un num ar real oarecare xat.
Seria de puteri centrat a n a cu coecient ii a
n
, n N, este
a
0
+ a
1
(x a) + a
2
(x a)
2
+ a
3
(x a)
3
+ . . . + a
n
(x a)
n
+ . . . =

n=0
a
n
(x a)
n
.
Mult imea de convergent a a acestei serii este
K =
_
x R|

n=0
a
n
(x a)
n
convergenta
_
.
Observat ie 1.2. 1) Mult imea K este nevida, deoarece a K.
2) Fie x
0
R \ {a} si = |x
0
a|. Folsind criteriile de comparat ie rezulta atunci ca
x
0
K =(a , a + ) K,
respectiv
x
0
K =K (a , a + ).
Teorema 1.3. (Abel-Cauchy-Hadamard)
Pentru seria de puteri

n=0
a
n
(xa)
n
exista un numareal R [0, ](numit raza de convergent a)
cu proprietatea ca
(a R, a + R) K [a R, a + R].

In plus, convergent a este absoluta si uniforma pe orice interval (a r, a +r) (a R, a +R).


Raza de convergent a R este data de R =
1

(notat iile sunt tradit ionale), unde


= limsup
n
_
|a
n
|.
Observat ie 1.4. 1) Mai sus am folosit convent iile obisnuite
1
0
= ,
1

= 0.
2) Daca R = , atunci K = R.
1Concursul Gazeta Matematic i ViitoriOlimpici.ro
Concursul Gazeta Matematic i ViitoriOlimpici.ro


Demonstrat ie. Fie R [0, ] denit ca n enunt ul teoremei. Pentru orice r < R si orice
x (a r, a + r) avem ca
limsup
n
_
|a
n
(x a)
n
| =
|x a|
R
<
r
R
< 1,
astfel c a, conform criteriului r ad acinii al lui Cauchy, seria

n=0
a
n
(xa)
n
este absolut convergenta.
Dac a x R \ [a R, a + R], atunci
limsup
n
_
|a
n
(x a)
n
| =
|x a|
R
> 1 ,
astfel ca seria

n=0
a
n
(x a)
n
este divergent a.
Important a seriilor de puteri este dat a de faptul c a valorile funct iilor cu care lucram n mod
obisnuit(de obicei funct ii elementare, indenit derivabile pe intervalele din domeniile lor de
denit ie) sunt aproape ntotdeauna aproximate pornind de la dezvolt arile acestora n serie de
puteri n jurul vreunui punct. Proprietatea de baz a este(ntr-o formulare neriguroas a)
Propozit ie 1.5. Fie f : D R R o funct ie indenit derivabila, si a Int(D). Atunci
exista un interval I D centrat n a cu proprietatea ca
f(x) = f(a) + f

(a)(x a) +
f

(a)
2
(x a)
2
+ . . . +
f
(n)
(a)
n!
(x a)
n
+ . . . , ()x I.
Observat ie 1.6. Seria

n=0
f
(n)
(a)
n!
(xa)
n
se numeste seria Taylor asociat a funct iei f n punctul
a.
Exemplu 1.7. Dezvolt arile n punctul a = 0 ale catorva dintre funct iile cele mai des folosite
sunt:
e
x
= 1 + x +
x
2
2
+
x
3
6
+ . . . +
x
n
n!
+ . . . , ()x R;
cos(x) = 1
x
2
2
+
x
4
24
. . . + (1)
n
x
2n
(2n)!
+ . . . , ()x R;
sin(x) = x
x
3
6
+
x
5
120
. . . + (1)
n
x
2n+1
(2n + 1)!
+ . . . , ()x R;
(1+x)
r
= 1+rx+
r(r 1)
2
x
2
+. . .+
r(r 1)(r 2) . . . (r n + 1)
n!
x
n
+. . . , ()x (1, 1);
ln(1 + x) = x
x
2
2
+
x
3
3
. . . + (1)
n1
x
n
n
+ . . . , ()x (1, 1];
ln
_
1 + x
1 x
_
= 2
_
x +
x
3
3
+
x
5
5
+ . . . +
x
2n+1
2n + 1
+ . . .
_
, ()x (1, 1);
arctg(x) = x
x
3
3
+
x
5
5
. . . + (1)
n
x
2n+1
2n + 1
+ . . . , ()x [1, 1].
2Concursul Gazeta Matematic i ViitoriOlimpici.ro
Concursul Gazeta Matematic i ViitoriOlimpici.ro


2 Funct ii generatoare
Denit ie 2.1. Fie (a
n
)
nN
un sir de numere reale. O funct ie f : D R R se numeste
funct ie generatoare asociata sirului (a
n
)
nN
dac a
f(x) =

n=0
a
n
x
n
, ()x D.
Exemplu 2.2. 1) Sirul (a
n
)
nN
al puterilor unui numareal a are funct ia generatoare
f :
_

1
|a|
,
1
|a|
_
R, f(x) =
1
1 ax
;
2) Sirul
_
1
n
_
nN

al invereselor numerelor naturale nenule are funct ia generatoare


f : [1, 1) R, f(x) = ln(1 x) .
Propozit ie 2.3. Fie (a
n
)
nN
un sir de numere reale care verica relat ia de recurent a liniara
de ordin k cu coecient i constant i
a
n+k
= c
k1
a
n+k1
+ c
k2
a
n+k2
+ . . . + c
1
a
n+1
+ c
0
a
n
, ()n N. (1)
Atunci funct ia generatoare asociata sirului (a
n
)
nN
are forma
f : D R R, f(x) =
P(x)
1
k1

j=0
c
j
x
kj
,
unde P R[X] este un polinom de grad cel mult k 1, ai carui coecient i se pot determina n
funct ie de termenii init iali a
0
, a
1
, . . . , a
k1
ai sirului.
Demonstrat ie. Din relat ia de recurent a si denit ia funct iei generatoare, notand Q
j
(x) =
j1

i=0
a
i
x
i
, rezulta c a
f(x) =

n=0
a
n
x
n
=
k1

i=0
a
i
x
i
+

n=0
a
n+k
x
n+k
= Q
k
(x) +

n=0
_
k1

j=0
c
j
a
n+j
_
x
n+k
+
= Q
k
(x) +
k1

j=0
c
j
x
kj
_

n=0
a
n+j
x
n+j
_
= Q
k
(x) +
k1

j=0
c
j
x
kj
(f(x) Q
j
(x)) =
= f(x)
k1

j=0
c
j
x
kj
+
_
Q
k
(x)
k1

j=0
c
j
x
kj
Q
j
(x)
_
= f(x)
k1

j=0
c
j
x
kj
+ P(x) .
Evident P(x) = Q
k
(x)
k1

j=0
c
j
x
kj
Q
j
(x) este un polinom de grad cel mult k 1 si rezulta acum
armat ia din enunt .
3Concursul Gazeta Matematic i ViitoriOlimpici.ro
Concursul Gazeta Matematic i ViitoriOlimpici.ro


Observat ie 2.4. Consider and ecuat ia
r
k

k1

j=0
c
j
r
j
= 0 , (2)
numit a ecuat ia caracteristica asociat a recurent ei liniare cu coecient i constant i (1), avand
r adacinile r
1
, r
2
, . . . , r
l
cu multiplicit at ile m
1
, m
2
, . . . , m
l
, are loc relat ia
1
k1

j=0
c
j
x
kj
=
l

i=1
(1 r
i
x)
m
i
.
Corolar 2.5. Expresia funct iei caracteristice asociate recurent ei (1) are forma
f(x) =
l

i=1
A
i
(x)
(1 r
i
x)
m
i
,
unde A
i
R[X] sunt polinoame de grade (A
i
) m
i
1.
Observat ie 2.6. Dezvoltarea n serie de puteri a funct iei g :
_

1
r
,
1
r
_
R, g(x) =
1
(1rx)
m
este
1
(1 rx)
m
= 1 +

n=1
C
n
m+n1
r
n
x
n
.
Corolar 2.7. Expresia termenului general a
n
al unui sir care verica relat ia de recurent a (1)
este
a
n
=
l

i=1
P
i
(n)r
n
i
,
unde r
1
, r
2
, . . . , r
l
sunt radacinile ecuat iei caractersitice (2) cu multiplicitat ile m
1
, m
2
, . . . , m
l
,
iar P
i
R[X] sunt polinoame de grade (P
i
) m
i
1.
Exemplu 2.8. Pentru sirul (F
n
)
nN
al lui Fibonacci, denit prin F
0
= 0, F
1
= 1 si F
n+2
=
F
n+1
+ F
n
, funct ia generatoare are expresia
f(x) =
x
1 x x
2
.
Ecuat ia caracteristic a r
2
r 1 = 0 are r ad acinile simple r
1
=
1+

5
2
si r
2
=
1

5
2
. Pentru
funct ia generatoare obt inem atunci expresia
f(x) =
1
r
1
r
2

_
1
1 r
1
x

1
1 r
2
x
_
,
astfel ca expresia termenului general al sirului lui Fibonacci este
F
n
=
r
n
1
r
n
2
r
1
r
2
=
1

__
1 +

5
2
_
n

_
1

5
2
_
n
_
.
4Concursul Gazeta Matematic i ViitoriOlimpici.ro
Concursul Gazeta Matematic i ViitoriOlimpici.ro


Exemplu 2.9. Un alt exemplu celebru de sir recurent este sirul (T
n
)
nN
al numerelor lui
Catalan denit prin T
0
= 0, T
1
= 1 si T
n
=

n1
k=1
T
k
T
nk
, ()n 2. Numerele lui Catalan
modeleaz a, de exemplu, numarul de moduri n care pot puse parantezele pentru a grupa
factorii unui produs de n factori. T in and cont de relat ia de recurent a, funct ia generatoare f
asociat a numerelor lui Catalan veric a relat ia
f
2
(x) = f(x) x .
Cum f(0) = 0, expresia funct iei generatoare este atunci
f(x) =
1

1 4x
2
.
Identic and coecient ii dezvoltarii n serie Taylor a funct iei f, obt inem atunci c a
T
n
=
1
2

1
2

_

1
2
_

3
2
_

5
2
_
. . .
_

2n 3
2
_
(1)
n

1
n!
4
n
=
=
(2n 3)!! 2
n
2 n!
=
(2n 2)! 2
n1
n! (2n 2)!!
=
(2n 2)!
n! (n 1)!
=
1
n
C
n1
2n2
.
5