Sunteți pe pagina 1din 7

SUBIECTE POSIBILE PENTRU VERIFICAREA LA NURSING GENERAL SEM I

1. Definiia Nursingului; 2. Cele 7 principii de baz ale lui Nightingale n nursing; 3. PO !"#$!%#% &'()'N'%' *%ND%( ON; +. ,Nursingul nsea-n s a.ui indi/idul0 fie acesta b1lna/ sau snt1s0 s23i afle calea spre sntate sau recuperare0 s a.ui indi/idul s23i f1l1seasc fiecare aciune pentru a pr1-1/a sntatea sau recuperarea0 cu c1ndiia ca acesta s aib tria0 /1ina sau cun1a3terea0 necesare pentru a 1 face4 Cui apar5ine defini5ia6 7. %nu-era5i cele 1+ ne/1i funda-entale c1nf1r- te1riei &'()'N'%' *%ND%( ON; 8. $sistenii -edicali au + resp1nsabiliti funda-entale 3i anu-e9 7. $cti/itate de natur dependent nsea-n9 :. $cti/itate de natur independent ; aut1n1-< nsea-n9 =. >"NC''#% ?ND%P#'N'!% D% $ ' !%N!$ @%D'C$#A C"P('ND9 1B. >act1ri eCterni ai siste-ului de sntate sunt c1nsidera5i9 11. indr1- general de adaptare0 e/1lueaz n trei etape. Descrie5ie aceste etape. 12. indr1-ul burn1ut Dun sindr1- ce are trei di-ensiuni49 Descrie5i aceste 3 di-ensiuni. 13. !abl1ul clinic al indr1-ului burn1ut. 1+. Cea -ai c1nsacrat defini5ie a snt5ii este cea dat de Organiza5ia @1ndial a nt5iiE Care este aceast definitie6 17. >act1rii deter-inani ai strii de sntate u-an sunt9 18. F1ala antreneaz 1 serie de ser/itui 3i restricii. Care sunt acestea6 17. Principalele drepturi care se regsesc n Principii ale Drepturil1r Pacien5il1r4 sunt9 1:. Ce nsea-n Dreptul pacientului la inf1r-aia -edical6 1=. Ce nsea-n C1nsi-5-Gntul6 2B. C1nsi-5-Gntul n cazul -in1ril1r 21. Ce nsea-n C1nfiden5ialitatea inf1r-aiil1r 3i /iaa pri/at a pacientului6 22. Ce nsea-n secretul -edical6 23. CONC%P!"# &'()'N'%' *%ND%( ON9

2+. Ce nsea-n c1nceptul h1listic n ab1rdarea fiintei u-ane6 27. %Cplica5i c1nceptul de aut1n1-ie pers1nal. 28. Cele -ai rspGndite te1rii asupra c1-p1rta-entului accept n c1-un trei ip1teze funda-entale9 27. cara -1ti/a5i1nal a lui @asl1H0 n f1r-a ei ini5ial cuprinde ur-t1arele ni/eluri ale ne/1il1r9 2:. %Cplicati fiecare categ1rie de ne/1i din Pira-ida @asl1H; 2=. Ce se desprinde din Pira-ida lui @asl1H4 6 3B. Ce nsea-n C1-p1rta-entul de tip $6 31. Ce nsea-n C1-p1rta-entul de tip F6 32. %fectele alc11lului asupra ficatului. 33. %fectele alc11lului asupra tubului digesti/. 3+. %fectele alc11lului asupra creierului. 37. %fectele alc11lului asupra c1-p1rta-entului. 38. %fectele alc11lului asupra seCualit5ii. 37. %fectul cancerigen al alc11lului. 3:. C1nsecintele fu-atului asupra snt5ii u-ane; 3=. Definitia 1bezit5ii 3i riscurile la care sunt eCpuse pers1anele 1bese; +B. Ce nsea-n sindr1-ul $D*D6 +1. &izi1narea abuzi/ a tele/iz1rului induce9 +2. %fectele ,c1nsu-ului abuzi/ de calculat1r , asupra dez/1ltrii psih12c1gniti/e9 +3. i-pt1-e ale utilizrii eCcesi/e a internetului. ++. Definitia Pr1cesului de ngri.ire; +7. Originea pr1babil a dependenei pacientului9 +8. ursele de dificultate se definesc ca fiind9 +7. ursele de dificultate p1t fi cauzate de9 +:. %tapele Pr1cesului de ngri.ire sunt9

+=. @i.l1acele de 1b5inere a inf1r-a5iil1r c1nstau n9 7B. Diagn1sticul de nursing este9 71. Diagn1sticele nursing 1fer nursel1r un li-ba. c1-un pentru9 72. %lab1rarea diagn1sticului de nursing presupune9 73. !rsturi ale diagn1sticului de nursing 7+. N.$.N.D.$. define3te Diagn1sticul de nursing astfel9 77. Diagn1sticul de ngri.ire se f1r-uleaz specificGnd9 78. Pr1ble-a de dependen5 ;P< insea-n9 77. %ti1l1gie ;%< reprezint9 7:. e-nele 3i si-pt1-ele de dependen5 sunt9 7=. Diagn1sticul de nursing p1ate fi9 8B. %Ce-ple de diagn1stice de nursing actuale0 p1ten5iale sau p1sibile; 81. Planificarea ngri.iril1r e/iden5iaz9 82. Pr1cesul de planificare are patru c1-p1nente9 83. Obiecti/ele de ngri.ire c1nstau n9 8+. Pentru ca 1biecti/ele f1r-ulate s c1respund criteriil1r de e/aluare0 enun5ul trebuie s aib ur-t1arele caracteristici9 87. $legerea inter/en5iei n ngri.irea pacientului /a fi fcut 5inGnd c1nt de9 88. (eguli de baz n efectuarea unei tehnici de nursing9 87. Pentru 1 e/aluare eficace0 asistenta /a ur-ri ur-at1arele etape9 8:. C1-unicarea reprezint9 8=. %le-entele pr1cesului de c1-unicare sunt ur-t1arele9 7B. Fariere de li-ba.9 71. Farierele de -ediu sunt reprezentate de9 72. Farierele de c1ncep5ie0 sunt reprezentate de9 73. C1ndi5iile cerute de 1pera5i1nalizarea c1-unicrii9

7+. &$#O('#% care definesc pr1fesia de asistent -edical sunt9 77. Calit5ile terapeutice esen5iale ale asistentului -edical9 (espectul 78. Ce nsea-n a fi autentic n rela5ia cu pacientul6 77. Ce nsea-n e-patia n rela5ia cu pacientul6 7:. Ce n5elege5i prin , (egulile de aur ale ascultrii49 7=. @anifestri de dependen5 pentru C1-unicare ineficient la ni/el senz1rial 3i -1t1r 9 :B. @anifestri de dependen5 pentru C1-unicare ineficient la ni/el afecti/ 9 :1. @anifestri de dependen5 pentru C1-unicare ineficient la ni/el intelectual ; :2. !ulburri de li-ba.9 %nu-era5i :3. $fazia este9 :+. Fradilalia este 9 :7. !er-enul de dislalie define3te9 :8. Dizartria este 1 tulburare 9 :7. Falbis-ul ;bGlbGiala< este9 ::. #1g1ree nsea-n9 :=. Disf1nie nsea-n9 =B. $f1nia ester9 =1. DisleCia este; =2. $nCietatea 2 e caracterizeaz prin9 =3. *alucina5ia este9 =+. (espira5ia reprezint9 =7. 'n lipsa 1Cigenului se instaleaz9 =8. %tapa pul-1nar sau respira5ia pul-1nar cuprinde9 =7. %tapa sanguin sau func5ia respirat1rie a sGngelui realizeaz9 =:. %tapa tisular sau respira5ia tisular nsea-n9

==. Cantitatea de aer care trece prin pl-Gni ntr2un -inut reprezint9 1BB. &1lu-ul de aer /ehiculat ntr21 respira5ie n1r-al se nu-e3te IIIIII..3i are 1 /al1are deIIIIIIII.. 1B1. $erul at-1sferic are ur-t1area c1-p1nen5 n1r-al9 1B2. ?n anu-ite c1ndi5ii 1-ul p1ate tri ntr21 at-1sfer care c1n5ine -ai pu5in 1Cigen decGt n -1d n1r-al0 astfel9 1B3. ?n general0 1-ul sup1rt bine 1 c1ncentra5ie de pn la . di1Cid de carb1n n aerul de respirat. 2 la . di1Cid de carb1n se 1bser/ 1 accelerare a respira5iei; E la di1Cid de carb1n se pr1duc a-e5eli 3i dureri de cap; 2 la .. di1Cid de carb1n sur/ine pierderea cun13tin5ei; p!"#! .. di1Cid de carb1n sur/ine -1artea. 1B+. 1B7. 1B8. 1B7. 1B:. 1B=. 11B. 111. 112. 113. 11+. 117. 118. 117. 11:. $spectul respira5iei nsea-n 1bser/area9 >rec/en5a n1r-al a respiratiei dup /Grst9 %nu-era5i ursele de dificultate ale pr1ble-el1r respirat1rii Dificultatea n respira5ie se nu-e3te 9 Din punct de /edere clinic eCist ur-t1arele tipuri particulare de dispnee9 $pneea reprezint9IIIIIIIIIIIIIIII. Pr1ble-e n satisfacerea ne/1ii de a respira9 ................................... Cre3terea frec/en5ei dup rit-ul respirat1r nsea-n9 cderea frec/en5ei dup rit-ul respirat1r nsea-n9 Ort1pneea este un........................................ !ulburri ale rit-ului respirat1r9 ............................................. Dup ti-pul respira5iei care e tulburat0 se ntGlnesc9 (espira5ia de tip CheJne2 t1Kes este 1 respira5ie................................. (espira5ia de tip Luss-aul este 1 respira5ie................................... p*2ul reprezintIIIIIIIIIIII.

11=. 12B. 121. 122. 123. 12+. 127. 128. 127. 12:. 12=. 13B. 131.

Gngele u-an are p*2ul cuprins ntre....................................... (espira5ia de tip Fi1t se caracterizeaz prin................................. (espira5ia de tip F1uchut nsea-n9.................................... Dup circu-stan5ele de apari5ie se de1sebesc ur-t1arele tipuri de dispnee9 Dispneea este si-pt1-ul cardinal al..................................... @anifestri de Dependen n $lterarea /1cii 9 @anifestri de dependen n Obstrucia cil1r respirat1rii9 Ce nsea-n c1rna. 9 Ce nsea-n epistaCis9 Prin asfiCie se n5elege........................ !usea este.................................................... CGnd se -s1ar func5iile /itale6 Ce nsea-n Diagn1sticul de Nursing9 (% P'($'% 'N%>'C'%N!A6

132. Ce nsea-n Diagn1sticul de Nursing9 %#'F%($(%$ 'N%>'C'%N!A $ CA'#O( (% P'($!O('' 6 133. 'n ce situa5ii eCist Obstruc5ia cil1r aeriene6

13+. Ce nsea-n Diagn1sticul de Nursing9 P%(!"(F$(%$ &%N!'#$'%' P"#@ON$(% PON!$N% 6 137. Ce nsea-n Diagn1sticul de Nursing9 P%(!"(F$(%$ C*'@F"#"' D% )$M% 6 138. 137. 13:. 13=. @surarea frec/en5ei respira5iil1r se face................................................. *ip1Cia este ................................................................ *ip1Ce-ie nsea-n.......................................................... *ipercapnia este...........................................................

1+B. c1pul 1Cigen1terapiei9 asigurarea unei cantit5i c1respunzt1are de 1Cigen la 5esuturi pentru c1-baterea hip1Ciei deter-inat de9

1+1. #a ni/elul 5esuturil1r O2 este utilizat sub f1r- diz1l/at n plas-0 cantitatea de ............. -l 1Cigen la 1BB -l sGnge. OCigen1terapia necesit ............ la 1BB -l sGnge la ad-inistrarea O2 sub 1 at-1sfer. 1+2. 1+3. 1++. 1+7. 'ndica5iile OCigen1terapiei9 ursle de 1Cigen p1t fi................................... Precau5ii n utilizarea sursel1r de 1Cigen IIIIIIIIIIIIII @et1da de ad-inistrare a 1Cigenului prin s1nd nazal..............................

1+8. @et1da de ad-inistrare a 1Cigenului prin prin -asc ;cu sau fr reinhalarea aerului eCpirat<......................................................................................... 1+7. 1+:. 1+=. 17B. @et1da de ad-inistrare a 1Cigenului prin C$N"#% N$M$#%........................... 'nter/en5iile asistentei pentru ad-inistrarea 1Cigen1terapiei9.......................... 'ncidentele 3i accidentele 1Cigen1terapiei9.............................. (eguli 1bligat1rii D% (%'N"! n ad-inistrarea 1Cigen1terapiei9....................