Sunteți pe pagina 1din 21

Politici de marketing licenta 2011

Multiple Choice Identify the choice that best completes the statement or answers the question. 1. Faptul ca firma producatoare de masini Porsche dispune de societati de asigurare proprii reprezinta: a. o diversificare orizontala a gamei sale de produse; b. o diversificare verticala a gamei sale de produse; c. o diversificare laterala a gamei sale de produse ; d. o diversificare in diagonala a gamei sale de produse. ANS: C . Numarul de verigi intermediare pe care le parcurg marfurile de la producator la consumatorul final determina: a. lungimea canalului de distributie; b. latimea canalului de distributie; c. adancimea canalului de distributie; d. inaltimea canalului de distributie. ANS: A !. Comparativ cu situatia bunurilor de utilizare productiva" canalele prin care sunt distribuite bunurile de consum au" de regula" o lungime: a. mai mare b. mai mica c. mult mai mica d. identical ANS: A #. $n functie de dimensiunile canalului de distributie" o varianta a strategiei de distributie este distributia: a. e%tensiva b. directa c. prin aport propriu d. prin control total ANS: & '. (na din componentele de mai )os apartine formelor particulare ale publicitatii de produs: a. publicitatea de conditionare b. publicitatea factual c. publicitatea institutional d. publicitatea regional ANS: A *. +iniile definitorii ale activitatii si conduitei inteprinderii in vederea atingerii anumitor obiective reprezinta: a. programul de mar,eting b. strategia de marketing c. tactica de mar,eting

d. politica de mar,eting ANS: & -. .upa tipul mesa)ului difuzat" publicitatea poate fi: a. publictatea internationala b. publicitatea factuala c. publicitatea institutionala d. publicitate de reamintire ANC: & /. Sinteza reprezentarilor mentale de natura cognitiva" afectiva" sociala si personala a produsului in randul utilizatorilor reprezinta: a. conceptul de produs b. comunicatiile privitoare la produs c. imaginea produsului d. politica sortimentala ANS: C 0. Care dintre principiile enumerate mai )os nu conditioneaza reusita unei actiuni de natura publicitara1 a. principiul selectiei argumentelor; b. principiul convergentei mi)loacelor; c. principiul uniformitatii publicitatii; d. principiul continuitatii publicitatii. ANS: . 12. Catalogul ce se caracterizeaza printr3o descriere detaliata" strict comerciala" a marfurilor oferite spre vanzare" a dimensiunilor si performantelor acestora si care uneori este prevazut cu un sistem mecanic ce permite atasarea unor foi mobile" pentru a3l aduce in permanenta la zi" se numeste: a. catalogul de prospectare b. catalogul de lucru c. catalogul de prestigiu d. catalog de reamintire ANS: & 11. $ntre activitatile grupate in functie de continutul politicii de produs a intreprinderii intalnim si urmatoarele componente: a. cercetarea produsului" alegerea zonei de lansare a produsului" asigurarea legala a produsului; b. modelarea produsului, asigurarea legala a produsului , alcatuirea gamei de produse c. modelarea produsului" asigurarea legala a produsului" stabilirea pretului de lansare d. alegerea zonei de lansare a produsului" asigurarea legala a produsului" pregatirea pietei ANS: & 1 . 4ealizarea unei petreceri de Craciun pentru anga)atii unei companii si prezentarea evenimentului in revista companiei este o tehnica de promovare din sfera: a. publicitatii

b. relatiilor publice c. manifestarilor promotionale d. merchandisingului ANS: & 1!. Publicitatea care pune accent pe reliefarea caracteristicilor clare ale produsului este publicitatea: a. de marca b. de natura factuala c. de informare d. comparative ANS: & 1#. $dentificati componenta care face parte din categoria actiunilor de promovare a vanzarilor: a. avantajul restituirii produsului cumparat b. participarea la e%pozitii c. promovarea cu a)utorul agentilor de vanzari d. sponsorizarea ANS: A 1'. 4educerile de preturi sunt forme de: a. publicitate gratuita b. promovare a vanzarilor c. manifestari promotionale d. relatii publice ANS: & 1*. 5elemar,eterii pot fi considerati ca fiind: a. agentii de vanzari care prospecteaza piata si fac vanzari prin telefon b. operatorii de interviu care completeaza chestionare prin telefon c. agentii de vanzari care promoveaza produsele la televizor intr3o emisiune d. mar,eterii care transmit oferta pe fa% si pastreaza legatura cu clientii online ANS: A 1-. Nu este metoda de evaluare formala a activitatii fiecarui agent de vanzari: a. compararea rezultatelor obtinute de fiecare agent de vanzari b. compararea vanzarilor din prezent cu cele din trecut ale agentului de vanzari c. evaluarea calitatii activitatii agentului de vanzari d. compararea retribuirii pe baza de commission fata de cea pe baza de prime a activitatii agentului de vanzari ANS: . 1/. 6ar,etingul direct: a. consta in prezentarea facuta de agentii de vanzari ai firmei cu scopul de a face vanzari si de a dezvolta relatii cu clientii

b. consta in legaturi directe cu anumiti clienti tinta, alesi cu grija si introdusi in baze de date, pentru a obtine atat o vanzare imediata, dar si pentru a cultiva o relatie de durata c. are ca scop construirea unor relatii bune cu diferitele tipuri de public ale companiei d. este un concept echivalent cu vanzarile directe ANS: & 10. $nstrumentul principal folosit in mar,etingul direct este: a. posta b. televiziunea c. telefonul d. catalogul ANS: C 2. Nu este forma a mar,etingului direct: a. telemar,etingul b. mar,etingul prin cataloage c. mar,etingul prin posta d. vanzarea directa ANS: . 1. 7biectivul promotional de imbunatatire a imaginii firmei in randul distribuitorilor interni reprezinta un tip de obiectiv: a. tangibil b. cantitativ c. intangibil d. calitativ ANS: . . Care dintre urmatoarele nu reprezinta metoda de determinare a bugetului promotional1 a. stabilirea unui procent din cifra de afaceri b. buget promotional comparativ cu cel al furnizorilor c. analiza obiectivelor specifice activitatii promotionale d. e%perimentele de mar,eting ANS: & !. $n ceea ce priveste politica diversificarii gamei de produse" daca o societate comerciala care produce pantofi din piele naturala va trece si la fabricarea sandalelor din piele" diversificarea este: a. verticala b. orizontala c. laterala d. transversal ANS: & #. $n ce faza a ciclului de viata al produsului se recomandata a fi aplicata politica innoirii gamei de produse:

a. in faza de maturitate b. in faza de declin c. in faza de crestere d. in faza de introducere ANS: A '. .aca se stie ca o firma are 12 linii de produse care alcatuiesc gama sa de produse se poate astfel determina: a. lungimea gamei de produse b. profunzimea gamei de produse c. largimea gamei de produse d. adancimea gamei de produse ANS: C *. .espre gama de produse a firmei 8c,es39ranini 9ermania" care are ! linii de fabricatie fata de cea a firmei Coca3Cola ce dispune de 1 linii de fabricatie" se poate afirma ca: a. are latimea mai mica b. are profunzimea mai mica c. are adancimea mai mica d. are lungimea mai mica ANS: A -. Nu face parte din categoria componentelor acorporale ale unui produs: a. marca b. licenta de fabricatie c. ambalajul produsului d. pretul ANS: C /. $n cazul in care o intreprindere vinde marfurile sale la preturi sub nivelul costurilor de productie aceasta va reprezenta: a. politica pretului coborat b. pret psihologic c. politica de dumping d. pret de cartel ANS: C 0. Crearea machetei produsului este o activitate specifica: a. cercetarii de produs b. modelarii de produs c. inovarii de produs d. asigurarii legale a produsului ANS: &

!2. Fi%area pretului in momentul lansarii se refera in special la situatia e%istenta in cazul produselor noi. $n aceasta situatie ce strategie este recomandata a fi utilizata de catre o firma: a. strategia pretului inalt b. strategia pretului psihologic c. strategia pretului mediu d. strategia pretului sub nivelul concurentei ANS: A !1. .in randul strategiilor fundamentale de pret" in etapa de introducere a ciclului de viata al produselor" face parte: a. strategia pretului capcana b. strategia pretului magic c. strategia pretului variabil d. strategia pretului ridicat ANS: . ! . Segmentele de piata" pentru a putea fi considerate eficiente trebuie sa fie: a. substantiale b. mici c. eterogene d. concurente ANS: A !!. Nu reprezinta o componenta acorporala a unui produs: a. instructiunile de utilizare b. termenul de garantie c. greutatea d. pretul ANS: C !#. $nvocarea" in cadrul unei conferinte de specialitate" de catre un om de stiinta" a calitatilor unui produs" reprezinta: a. publicitate b. relatii publice c. publicitate gratuita d. promovare subliminala ANS: & !'. $novatia discontinua in cazul unui produs se refera la: a. crearea de variante pentru produsele e%istente b. combinarea creativa a ideilor sau tehnologiilor e%istente c. inovatii revolutionare ce antreneaza dezvoltarea sau aplicarea de noi idei sau tehnologii fiind un salt fata de cele e istente d. combinarea creativa a ideilor sau tehnologiilor e%istente dar lansarea lor pe noi piete

ANS: C !*. .intre metodele de creativitate utilizate in generarea ideilor de produs nou" face parte: a. listarea atributelor b. analiza sintactica c. testarea de acceptabilitate d. analiza valorii ANS: A !-. 4eprezinta o categorie a strategiei de piata" in functie de pozitia pe care a adopta firma fata de schimbarile care se petrec pe piata: a. strategie diferentiata b. strategia mentinerii cotei de piata c. strategia activa d. strategia distributiei intensive ANS: C !/. Care dintre urmatoarele reprezinta o etapa in procesul dezvoltarii noilor produse: a. testele de piata b. maturitatea c. platforma de mar,eting d. definirea problemei ANS: A !0. Care dintre urmatoarele reprezinta o etapa a ciclului de viata al unui produs: a. testele de piata b. maturitatea c. identificarea nevoii d. definirea problemei ANS: & #2. :anzarile e%perimentale in cazul dezvoltarii noilor produse nu se pot aplica mai ales in cazul: a. utila)elor industriale b. pantofilor c. furniturilor d. bunurilor de larg consum ANS: C #1. 5estele de piata" in cazul dezvoltarii noilor produse" se mai numesc si: a. cercetari calitative b. vanzari e perimentale c. teste tehnice d. cercetari motivationale ANS: &

# . Faptul ca o fabrica care produce tigari va deschide o unitate producatoare de brichete reprezinta: a. o diversificare orizontala a gamei sale de produse b. o diversificare verticala a gamei sale de produse c. o diversificare laterala a gamei sale de produse d. o diversificare in profunzime a gamei sale de produse ANS: C #!. Publicitatea factuala: a. pune accentul pe reliefarea caracteristicilor clare ale produsului b. are ca obiectiv stimularea cererii punand accent pe conditiile de prezentare ale produsului c. urmareste intarirea efectului unor actiuni de publicitate anterioara d. vizeaza e%ploratea unor trasaturi si resorturi emotionale ale individului ANS: A ##. 5rimiterea unei scrisori cu mesa) personalizat femeilor din baza de date de catre firma ;ves 4ocher France reprezinta: a. publicitate gratuita b. marketing direct c. tehnica de relatii publice d. vanzare personala ANS: & #'. Conflictul dintre producatorul Ford si dealerul sau din 4omania este un conflict: a. orizontal b. vertical c. lateral d. mi%t ANS: & #*. .aca distribuitorii Cora si Carrefour s3ar asocia pentru a distribui produse impreuna" sistemul de mar,eting ar fi: a. orizontal b. vertical administrat c. hibrid d. vertical contractual ANS: A #-. Faptul ca firma Antilopa distribuie produsele pentru &ucuresti prin magazine proprii" iar pentru zona 6oldovei prin intermediul a doi intermediari cu care are relatii de parteneriat" reprezinta un e%emplu de sistem de distributie: a. orizontal b. vertical c. multicanal d. conventional

ANS: & #/. 6agazinul 6ega $mage reprezinta: a. o asociatie cooperatista b. un detailist c. un lant voluntar d. un sistem vertical administrat ANS: & #0. Sistemul de mar,eting vertical format din detailisti si organizat de angrosisti se numeste: a. lant voluntar b. asociatie cooperatista a detailistilor c. sistem conventional d. sistem h<brid ANS: A '2. Sunt metode specifice activitatilor de promovare a vanzarilor: 1. demonstratia la locul de vanzare" . publicitatea gratuita" !. evidentierea promotionala in magazin" #. panourile promotionale" '. catalogul de lucru" *. sloganul" -. esantionul" /. ilustratia" 0. stirea si zvonul" 12. articolul de specialitate a. 1, !, " b. 1" !" #" *" c. 1" !" #" '" -" / d. 1" " !" #" 0"12 ANS: A '1. Sistemul de mar,eting administrat este un sistem: a. vertical b. corporativ c. orizontal d. conventional ANS: A ' . Pentru lansarea produsului .acia .uster s3a organizat un dineu oficial la care au fost invitati si reprezentantii mass3mediei. Acest dineu reprezinta o tehnica de: a. publicitate gratuita b. relatii publice c. publicitate directa

d. comunicare interna ANS: & '!. $novatia in cadrul careia produsele dobandesc noi caracteristici prin e%tensia performantelor inregistrate in cadrul de referinta este inovatia: a. prin brainstorming b. sinectica c. prin acumulare d. discontinua ANS: C '#. 7biectivul strategiei de mar,eting se caracterizeaza cu a)utorul: a. unui scop b. unei atitudini c. unei cote de piata d. unei ipoteze ANS: A ''. 6odalitatea de punere in aplicare a strategiei de mar,eting este domeniul: a. obiectivelor de mar,eting b. politicii de mer,eting c. ipotezelor de mar,eting d. tacticii de marketing ANS: . '*. 7 strategie de mar,eting concentrata poate fi adoptata de catre o organizatie in functie de: a. pozitia organizatiei fata de dinamica pietei b. pozitia organizatiei fata de structurile pietei c. pozitia organizatiei fata de schimbarile pietei d. pozitia organizatiei fata de aria pietei ANS: & '-. 6odalitatea de rezolvare" in optica si cu instrumentarul mar,etingului" a problemelor practice" prin alegerea" combinarea si dozarea" din ansamblul factorilor endogeni" a acelora care pot permite atingerea obiectivelor fi%ate pentru perioada respectiva cu minimum de efort reprezinta: a. strategia de mar,eting b. politica de mar,eting c. mar,eting strategic d. mi ul de marketing ANS: . '/. Conduita pe care o adopta firma referitor la dimensiunile" structura si evolutia gamei de produse si servicii care fac obiectul propriei sale activitati" atitudine ce se raporteaza permanent la cerintele mediului de mar,eting reprezinta: a. strategie de mar,eting

b. politica de mar,eting c. politica de produs d. mar,eting3mi% ANS: C '0. Pentru campania Coca3Cola sintagma =.eschide si savureaza fericirea> reprezinta: a. a%ul publicitar al campaniei b. mesa)ul publicitar al campaniei c. sloganul campaniei d. suportul publicitar al campaniei ANS: C *2. Fle%ibilitatea cea mai mare o ofera: a. publicitatea din presa cotidiana b. publicitatea gratuita c. publicitatea din presa periodica d. publicitatea in cinematografe ANS: A *1. Prin sistem de distributie pe orizontala se poate intelege: a. combinarea tuturor nivelelor unei organizatii sub o singura conducere b. combinarea a doua sau mai multe faze ale unui canal de mare,ting sub o singura conducere c. combinarea tuturor detailistilor unei firme sub o singura conducere d. combinarea tuturor nivelelor procesului de productie sub o singura conducere ANS: C * . Preturile care sunt practicate de mai multe firme reunite care urmaresc o politica de pret comuna se numesc: a. preturi acord b. preturi de cartel c. preturi de lista d. preturi de licitatie ANS: & *!. $n cazul in care firma 6obirom Caransebes are deschis un magazin propriu in 5argoviste prin care isi vinde mobila" iar distanta dintre Caransebes si 5argoviste este de !01 ,m" canalul de distributie utilizat este considerat: a. lung b. mediu c. scurt d. direct ANS: C *#. 4eprezinta o componenta a logisticii marfurilor: a. manipularea marfurilor b. comunicarea interna

c. canalul de mar,eting d. magazinul propriu ANS: A *'. Care dintre urmatoarele bunuri va avea cel mai lung canal de distributie: a. bunurile de larg consum b. bunurile indezirabile c. bunurile de lu% d. bunurile de folosinta indelungata ANS: A **. Conflictul din cadrul canalului de distributie poate fi: a. conflict direct b. conflict vertical c. conflict contractual d. conflict conventional ANS: & *-. Care sunt" in aceasta ordine" valorile pentru lungime" latime si profunzime ?adancime@" in cazul gamei de produse care are linii de produse: papuci barbati ?! sortimente@ si papuci femei ?# sortimente@. a. "# 2# !, $ b. ; !" #; c. -; ; 0 d. ; -; 0; !" # ANS: A */. Care sunt" in aceasta ordine" valorile pentru latime" lungime si profunzime ?adancime@" in cazul gamei sortimentale a unui magazin care are # linii de produse la raionul cosmetice: crema de maini ?! sortimente@" crema de zi ?# sortimente@" crema de noapte ? sortimente@ creion de ochi ?* sortimente@. a. #; 1'; !; #; ; * b. !; #; ; *; #; 1' c. #; !; #; ; *; 1' d. ; !; #; *; 1'; # ANS: A *0. Care sunt" in aceasta ordine" valorile pentru latime" profunzime ?adancime@ si lungime" in cazul gamei sortimentale a unui magazin care are ! linii de produse la raionul lactate: lapte proaspat ? sortimente@" iaurt ?# sortimente@" branza ?* sortimente@. a. !# 2# $# %# 12 b. ; !; #; *; 1 c. 1 ; ; #; *; ! d. ; #; *; !; 1 ANS: A -2. $n care etapa a ciclului de viata al produsului incep sa apara profiturile:

a. dezvoltarea produsului b. maturitate c. introducere d. crestere ANS: . -1. Stocarea informatiei de catre receptorul mesa)ului" care inseamna conservarea elementelor esentiale ale mesa)ului" asa cum au fost intelese" Ain memorieA" in vederea unei utilizari viitoare reprezinta: a. codificarea mesa)ului b. decodificarea mesa)ului c. receptia mesa)ului d. efectul comunicarii ANS: . - . Analiza pragului de rentabilitate a. este cunoscuta in mar,eting sub numele de stabilirea preturilor potrivit segmentarii cumparatorilor b. presupune determinarea preturilor prin adaugarea unui adaos la costul de productie c. se bazeaza pe conceptul de venit marginal d. poate determina cantitatea care trebuie vanduta la un pret stabilit in vederea acoperirii costurilor dar nu poate preciza daca efectiv cantitatea aceasta poate fi vanduta ANS: . -!. Acronimul A.$...A. in cadrul publicitatii semnifica: a. atentie, interes, dorinta, actiune b. atentie" identificare" decizie" analiza c. atragere" interesare" decizie" analiza d. atentie" intentie" dorinta" actiune ANS: A -#. $n functei de nivelul obiectivelor urmarite prin desfasurarea activitatii promotionale" o organizatie poate opta pentru urmatoarea strategie promotionala: a. strategia promovarii imaginii sale globale b. strategia promotionala concentrata c. strategia promotionala defensiva d. strategia organizarii activitatii promotionale cu forte proprii ANS: A -'. 7 organizatie creaza o campanie de promovare ce vizeaza transmiterea ideii de produse naturale obtinute din natura. $n acest sens isi anunta clientii fideli printr3un e3mail ca a creat aceste produse" iar in e3mail se regaseste un lin, catre site3ul oficial al organizatiei si posibilitatea contactatii printr3un numar de telefon gratuit a agentilor de vanzari ai organizatiei pentru a realiza comenzile si a afla mai multe informatii. .emersul prezentat reprezinta: a. o comunicarea de mar,eting avand la baza vanzarea directa b. un mar,eting direct integrat c. o publicitate directa agresiva d. o promovare de tip guerilla

ANS: & -*. Asociatia cooperatista a detailistilor reprezinta o integrare a activitatii de distributie: a. orizontala b. verticala c. transversala d. profunda ANS: & --. +ogistia marfurilor cuprinde: a. distributia fizica b. canalul de mar,eting c. cercetarea cantitativa d. sistemul informational de mar,eting ANS: A -/. $nfiintarea de catre Nestle si Coca3Cola a unei societati mi%te pentru a vinde cafea si ceaiuri gata preparate in intreaga lume reprezinta: a. un sistem vertical de mar,eting administrat b. un sistem vertical de mar,eting contractual c. un sistem de marketing orizontal d. un sistem de mar,eting h<brid ANS: C -0. Farmacia Sensiblu reprezinta: a. o asociatie cooperatista b. un detailist c. un lant voluntar d. un sistem vertical administrat ANS: & /2. Numarul de versiuni oferite de fiecare produs al liniei reprezinta: a. lungimea gamei b. latimea gamei c. profunzimea gamei d. omogenitatea gamei ANS: C /1. Care dintre urmatoarele elemente nu reprezinta o componenta a managementului fortei de vanzare1 a. controlul activitatilor fortei de vanzare b. proiectarea structurii fortei de vanzare c. recrutarea fortei de vanzare d. organizarea compartimentului de marketing ANS: .

/ . Situatia in care agentul de vanzari vizeaza" in cadrul sectorului sau din &ucuresti" toti clientii" pentru toate produsele" descrie organizarea fortei de vanzare dupa criteriul: a. functional b. geografic c. produselor d. clientilor ANS: & /!. Poate fi considerata tehnica in cadrul procedurii de selectie a unui agent de vanzari: a. brainstormingul b. tehnica .elphi c. interviul in profunzime semidiri)at d. interviuri multiple si un test motivational ANS: . /#. Comunicarea integrata de mar,eting presupune: a. transmiterea mesa)elor concomitent prin mai multe media b. toate mesajele comune, pozitionarile si imaginile, ca si identitatea companiei sunt coordonate in toate mediile de comunicare intalnite c. transmiterea aceluiasi mesa) dar prin folosirea mediilor de mar,eting in mod succesiv d. realizarea mai intai a unei comunicari interne unitare si ulterior realizarea unei relationari cu consumatorii organizatiei ANS: & /'. Strategia de promovare a unui produs care consta in folosirea fortelor de vanzare si a promotiei comerciale pentru a comunica produsul prin canalele de distributie pana la consumatorul final este numita: a. strategia de impingere &push' b. strategia de tragere ?pull@ c. strategie de smantanire ?s,imming@ d. strategie de penetrare ?penetration@ ANS: A /*. $n cazul producatorului de bere (nited 4omanian &ereprod &reBeries" care a ales sa comunice despre produsul sau Carlsberg ca este =probabil cea mai buna bere din lume> acest demers reprezinta un efort specific de: a. segmentare a pietei b. tintire a pietei c. pozitionare pe piata d. mi% de mar,eting ANS: C /-. $n cazul organizatiei Craft Foods pentru produsul cafea cu lapte tintirea pietei are loc inainte de: a. identificarea segmentelor de consumatori b. crearea imaginii organizatiei

c. pozitionarea ca si cafea care se consuma de studenti in pauza dintre cursuri d. cercetarilor de mar,eting privind profilul consumatorilor carora le este destinat produsul ANS: C //. Segmentul de piata care se doreste a fi satisfacut cu produsele organizatiei trebuie sa fie: a. omogen b. endogen c. restrans d. nediferentiat de alte segmente ANS: A /0. $ndepartarea marcilor mai slabe si concentrarea fondurilor de mar,eting numai asupra marcilor care pot obtine in categoriile lor pozitiile numarul unu sau doi din punct de vedere al cotei de piata reprezinta un e%emplu de strategie: a. de sondare b. de megabrand c. de impingere d. de demar,eting ANS: & 02. 8%istenta in cadrul gamei de produse pentru pasta de dinti Colgate de la Colgate3Palmolive a opt versiuni: Colgate 5otal" Colgate Sensitive" Colgate 6a% Fresh" Colgate 6a% Dhite" Colgate 6a% Dhite 7ne" Colgate Advanced Dhitening" Colgate Anticavit< ne ofera informatii despre: a. lungimea gamei b. latimea gamei c. adancimea gamei d. consistenta gamei ANS: C 01. Producatorul de mobilier de birou Eerman 6iller a creat un conflict cu dealerii sai cand a deschis un magazine online vanzandu3si produsele direct la clienti. Conflictul intra in categoria: a. conflictului vertical b. conflictului orizontal c. conflictului lateral d. conflictului frontal ANS: A 0 . Conflictul orizontal al canalului de mar,eting este conflictul care are loc intre: a. diferitele niveluri ale aceluiasi canal de mar,eting b. diferitele niveluri ale aceluiasi canal de promovare c. firme la acelasi nivel al canalului de promovare d. firme la acelasi nivel al canalului de marketing ANS: .

0!. 6arcile multiple reprezinta o strategie de marca care presupune: a. introducerea de catre firma a unor articole noi din aceeasi categorie de produse sub acelasi nume de marca b. folosirea numelui unei marci e%istente pentru a lansa un articol apartinand unei noi categorii de produse c. lansarea pe piata a unei marci noi pentru aceeasi categorie de produse d. crearea unui nou nume de marca pentru o noua categorie de produse ANS: C 0#. Atunci cand o singura firma infiinteaza doua sau mai multe canale de mar,eting pentru a a)unge la unul sau mai multe segmente de clienti" ea are: a. sistem vertical de mar,eting b. sisteme de distributie multibrand c. sistem de distributie multicanal d. sisteme de distributie total ANS: C 0'. Cum se numeste eroarea ma)ora de pozitionare pe piata care consta in oferirea unei imagini prea inguste punand accent pe produsele scumpe1 Astfel" un consumator ar putea crede ca Stenleen F producator de sticlarie vinde numai produse de peste 1222 de dolari cand de fapt pretul obiectelor de arta pe care le produce porneste de la apro%imativ '2 de dolari. a. subpozitionarea b. pozitionare confuza c. suprapozitionarea d. pozitionare subliminala ANS: C 0*. Cum se numeste eroarea ma)ora de pozitionare pe piata" a unei firme producatoare de margarina care consta in evidentierea initiala a margarinei ca fiind un produs bun de consumat la masa de dimineata" ulterior evidentierea faptului ca margarina in cauza contine un comple% de vitamine si dupa o perioada ca aceeasi margarina este un produs destinat copiilor pentru a o imparti cu prietenii la gradinita: a. subpozitionarea b. pozitionare confuza c. suprapozitionarea d. pozitionare subliminala ANS: & 0-. 7 diferenta trebuie promovata pentru a pozitiona un produs daca: a. concurenta ofera aceasta diferenta intr3un mod distinctiv b. cumparatorii isi pot permite sa plateasca pentru aceasta diferenta c. diferenta este inferioara altor moduri de obtinere a aceluiasi beneficiu de catre consumatori d. diferenta poate fi copiata cu usurinta de concurenta ANS: & 0/. Campania APrietenii nu3si lasa prietenii sa conduca in stare de ebrietateA este o campanie de: a. mar,eting ecologic b. marketing social

c. mar,eting direct d. mar,eting relational ANS: & 00. 8tapele dezvoltarii produselor noi sunt: 1. generarea ideilor" . dezvoltarea produsului" !. analiza afacerii" #. dezvoltarea strategiei de mar,eting" '. testul de mar,eting" *. selectia ideilor" -. dezvoltarea si testarea conceptului" /. comercializarea. 7rdinea corecta a acestor etape este: a. 1 3 * 3 - 3 ! 3 # 3 ' 3 3 / b. 1 ( % ( " ( $ ( ! ( 2 ( ) ( * c. 1 3 * 3 - 3 3 ! 3 # 3 ' 3 / d. 1 3 3 ! 3 # 3 ' 3 * 3 - 3 / ANS: & 122. Asocierea dintre # angrosisti si 12 detailisti" in vederea organizarii mai eficiente a distributiei marfurilor" reprezinta o: a. integrare orizontala b. integrare verticala c. integrare laterala d. integrare duala ANS: & 121. 4eproiectarea ambala)ului nu constituie o solutie in cresterea eficientei marcii in urmatoarea situatie: a. cand ambala)ul unor produse realizate de concurenta este foarte asemanator b. cand se doreste integrarea produsului caruia ii este destinat ambala)ul intr3o anumita familie de ambala)e" respectiv de produse c. cand se distribuie produsul pe aceleasi piete d. cand sunt revolutionate materialele din care se e%ecuta ambala)ul ANS: C 12 . Clasificarea produselor in functie de cumparator si de scopul utilizarii este o clasificare: a. tehnica b. comerciala c. merceologica d. functional ANS: & 12!. 6odalitatea concreta de punere in aplicare a unei anumite strategii de mar,eting reprezinta: a. tactica de marketing b. politica de mar,eting

c. obiectivul de mar,eting d. decizia de mar,eting ANS: A 12#. Faptul ca firma Ford dispune de societati de asigurare proprii reprezinta: a. o diversificare orizontala a gamei sale de produse b. o diversificare verticala a gamei sale de produse c. o diversificare laterala a gamei sale de produse d. o diversificare in diagonala a gamei sale de produse ANS: C 12'. Adancimea unui canal de mar,eting este data de: a. masura apropierii distribuitorului de punctele efective de consum ale produsului b. numarul de verigi intermediare prin care trec marfurile de la producator la utilizatorul final c. numarul unitatilor prin care se asigura distribuirea unui produs in cadrul fiecarei secvente a rutei distributiei d. numarul consumatorilor finali ai produsului oferit de firma producatoare ANS: A 12*. Capacitatea unei persoane sau unui grup de persoane de a transmite idei" ganduri" sentimente" opinii unei alte persoane sau grup" in asa fel incat sa se poata obtine un anumit raspuns reprezinta: a. relatii publice b. comunicare c. publicitate d. informare ANS: & 12-. (na dintre urmatoarele grupari este formata integral din metode ale promovarii vanzarilor: a. publicitatea" reducerea pretului" premiul b. concursurile publicitare" lobb<3ul" mostrele c. marca" premiul" concursul d. mostrele, cuponul, concursurile ANS: . 12/. Producatorii pot sa le ofere vanzatorilor obiecte publicitare gratuite" care au inscriptionate pe ele numele companiei ?pi%uri" stiloruri" calendare@ cu ocazia sarbatorilor de iarna" aceasta actiune facand parte din: a. publicitate gratuita b. promovarea vanzarilor c. relatii publice d. mar,eting direct ANS: & 120. .upa tipul mesa)ului difuzat publicitatea poate fi: a. institutionala

b. emotionala c. intarziata d. gratuita ANS: & 112. .e obicei" ofertele de inapoiere de bani reprezinta: a. o strategie a pretului in functie de segmentele cererii b. politica determinarii revanzarilor" pentru a mentine un anumit nivel al pretului c. o forma a activitatilor specializate de promovare a vanzarilor d. o concesie pentru clientii fideli ANS: C 111. Productia unei firme va continua atata timp cat: a. venitul marginal este mai mic decat costul marginal b. costul marginal este mai mare decat venitul marginal c. venitul marginal este egal cu costul marginal d. venitul marginal este mai mare decat costul marginal ANS: . 11 . 7 unitate de desfacere cu amanuntul este definita ca fiind: a. unitatea in care produsele se vand unor intermediari b. unitatea in care produsele se vand consumatorului sau utilizatorului final c. unitatea in care produsele se vand producatorilor d. unitatea in care produsele se vand direct de la poarta fabricii ANS: & 11!. Cumpararea impreuna a pastei de dinti si a periutei de dinti Colgate la un pret mai mic decat produsele cumparate separat reprezinta o forma de: a. relatii publice b. mar,eting direct c. promovarea vanzarilor d. promovare integrate ANS: C 11#. $n cadrul promovarii vanzarilor" promotiile comerciale sunt adresate: a. agentului de vanzari b. clientului principal c. partenerului de afaceri d. unui lant de magazine ANS: & 11'. Campania realizata de 6ega $mage adresata copiilor pentru a strange cartonasele cu animale intr3un album este specifica: a. publicitatii institutionale b. promovarii vanzarilor

c. vanzarii directe d. mar,etingului direct ANS: & 11*. &aza de date cu clienti este absolut necesara pentru a de putea realiza activitati de: a. mar,eting social b. marketing direct c. promovarea vanzarilor d. publicitate emotional ANS: & 11-. 8tichetele de produs au rolul de: a. a identifica produsul b. a prote)a produsul c. Areclama de cinci secundeA d. a arata pretul produsului ANS: A 11/. Cadillac a infiintat un sistem care leaga direct fiecare dealer cu un grup de 12 ingineri care pot a)uta la functionarea mecanismelor prin reparatii dificile. $n acest caz Cadillac a imbunatatit: a. canalele multiple de mar,eting b. comunicarea integrata de mar,eting c. misiunea organizatiei d. serviciile de sustinere a produsului ANS: . 110. 9rupul de produse care sunt strans legate pentru ca functioneaza asemanator" sunt vandute acelorasi grupuri de clienti" sunt comercializate prin aceleasi tipuri de puncte de desfacere sau cad in cadrul unor categorii de pret date reprezinta: a. politica de mar,eting b. linia de produse c. canalul de mar,eting d. gama de produse ANS: & 1 2. Eotelurile si statiunile de odihna percep preturi scazute in afara sezonului pentru a atrage mai multi oaspeti. Care este caracteristica serviciilor de care se tine cont in stabilirea acestei strategii: a. intangibilitatea serviciilor b. variabilitatea serviciilor c. perisatibitatea serviciilor d. lipsei proprietatii in servicii ANS: C