Sunteți pe pagina 1din 5

Lucruri fantastice despre ROMANIA https://www.google.

ro/#q=10+lucruri+fantastice+despre+romania

1. Cel mai vechi schelet, la ora actual , de umanoid a fost g sit !n "#mnicu $#lcea, poreclit %pescarul de la lacul &etic', fiind datat la 1 milion de ani

(. Civili)a*ia str veche, mai veche cu 1000 de ani dec#t cea sumerian , este locali)at !n estul * rii, la Cucuteni +. , -li*ele de la , rt ria, s#nt cu 1000 de ani mai vechi dec#t cele .umeriene

/. , -li*ele din 0un*ii 1eam*ului, tot mai vechi dec#t t -li*ele sumeriene cu 1000 de ani

2. 3escoperirea din 0asivul 4ucegi, din anul (00+ 5 11 6ugust (00+: americanii 7i rom#nii p trund su- masivul 4ucegi 7i descoper o sal a proiec*iilor cu holograme care au ar tat istoria adev rat a ,errei, au descoperit amfora cu aur monoatomic, care duce la longevitate, adic o persoan poate tr i mii de ani !n acela7i corp fi)ic, dac ar consuma a7a ceva !n anumite perioade sta-ilite

8. 3escoperirea din 0asivul 9ureanu din 1::0 5 c#nd au descoperit un munte ticsit cu filoane de aur pur, de un metru lungime, lucru ine;istent pe planet , c ci aurul se g se7te numai !n form de minereu com-inat cu alte nemetale, nu 7i !n form pur des v#r7it < se pare c dacii cunoa7teau taina spiritual a aurului, care este de fapt o lumin condensat

=. Cel mai vechi cuptor, de pe aceast planet , de topit metale s>a g sit la C#mpeni< a fost atestat la apro;imativ 8000 de ani !.e.n.

?. .armi)egetusa 5 alt loc special conform celor de la 44C: s>ar afla ni7te artefacte fa-uloase su- acest loc @arhiva atlan*ilorA

:. 6rtefactul de su- 0asivul Ceahl u. Conform lui "adu Cinamar, su- Ceahl u se afl un artefact sinonimic cu cel din 4ucegi

10. B durea 4aciu, din CluC 1apoca, considerat %cea mai paranormal

3ou citate a unor personalit *i str ine din lumea cercet rii istorice despre neamul rom#nescD ECivili)a* ia s>a n scut acolo unde tr ie7te ast )i poporul rom#nD.. r sp#ndindu>se apoi at#t spre r s rit c#t 7i spre apusD @...A 6cum 1+>12 mii de aniE > FGHHG60 .CIGHHJ" @arheolog americanA ECarpa*ii sunt !ntr>o regiune a lumii unde este situat centrul european al celei mai vechi culturi cunoscute la ora actual E> 361GJH "KLM Nncet, !ncet, cercet torii istorici mondiali recunosc, mul*i chiar f *is, c primele fiin*e umane au fost !n ,ransilvania, sau mai e;act !n 6rdeal, cum sus*ine un document din 4i-lioteca de la $iena, despre trecutul fa-ulos al acestui teritoriu din spatiul Carpato>3anu-iano> BonticD . mai reamintim c#teva lucruri uimitoare despre "om#nia:

)on de pe planet ', conform celor de la 3iscoverO, unii consider#nd>o o )ona atemporal , adic un fel de sp rtur !n continumuul spa*iu>timp din acea )on D Cam acestea repre)int topul celor 10 lucruri fantastice despre "om#nia, unele reale fi)ic, altele nedemonstrate oficialD 3ar cine ar avea interes s le demonstre)eP