Sunteți pe pagina 1din 15

Am simplificat nvarea, excluznd paragrafele care nu sunt importante pentru obinerea permisului autocategoria B.

Cuvintele colorate cu rou au cel mai ridicat grad de importan, cele albastre au grad mediu de importan. ot ce se afl pe pagin trebuie citit.

Capitolul I - Dispozitii generale


n sensul prezentei ordonante de urgenta, expresiile si termenii de mai jos au urmatorul nteles: !. acordare a prioritatii " obligatia oricarui participant la trafic de a nu#si continua deplasarea sau de a nu efectua orice alta manevra, daca prin acestea i obliga pe ceilalti participanti la trafic care au prioritate de trecere sa#si modifice directia sau viteza de deplasare ori sa opreasca$ %. acostament " fsia laterala cuprinsa ntre limita partii carosabile si marginea platformei drumului$ &. amena'ari rutiere " totalitatea constructiilor, dispozitivelor si oricaror mi'loace te(nice, altele dect cele destinate semnalizarii, amplasate pe drumul public n scopul asigurarii securitatii rutiere$ ). ansamblu de ve(icule " ve(iculul cu motor cuplat cu unul sau doua ve(icule, care circula pe drum ca o unitate$ *. autostrada " drumul national de mare capacitate si viteza, semnalizat special, rezervat exclusiv circulatiei autove(iculelor, cu sau fara remorci, care nu serveste proprietatii riverane, prevazut cu doua cai unidirectionale, separate printr#o zona mediana sau, n mod exceptional, prin alte modalitati, cu exceptia unor locuri speciale sau cu caracter temporar, avnd cel putin doua benzi de circulatie pe sens si banda de urgenta, intersectii denivelate si accese limitate, intrarea si iesirea fiind permise numai prin locuri special amena'ate$ +. autove(icul # orice ve(icul ec(ipat, prin constructie, cu un motor cu propulsie, in scopul deplasarii pe drum. ,opedele, troleibuzele si tractoarele rutiere sunt considerate autove(icule. -e(iculele care se deplaseaza pe sine, denumite tramvaie, tractoarele folosite exclusiv in exploatarile agricole si forestiere, precum si ve(iculele destinate pentru efectuarea de servicii sau lucrari, denumite masini autopropulsate, care se deplaseaza numai ocazional pe drumul public, nu sunt considerate autove(icule$ .. banda de circulatie " subdiviziunea longitudinala a partii carosabile, materializata prin marca'e rutiere sau alte mi'loace, daca are o latime corespunzatoare pentru circulatia ntr#un sens a unui sir de ve(icule, altele dect ve(iculele care se deplaseaza pe doua roti$ /. banda de urgenta " subdiviziunea longitudinala suplimentara, situata la extremitatea din partea dreapta a autostrazii, n sensul de circulatie, destinata exclusiv stationarii autove(iculelor n cazuri 'ustificate, precum si circulatiei autove(iculelor cu regim prioritar care se deplaseaza la interventii sau n misiuni cu caracter de urgenta$ 0. banda reversibila " banda de circulatie, marcata si semnalizata, situata lnga axa drumului, destinata circulatiei autove(iculelor ntr# un sens sau n altul, n functie de intensitatea traficului$ !1. bicicleta " ve(iculul prevazut cu doua roti, propulsat exclusiv prin forta musculara, cu a'utorul pedalelor sau manivelelor$ !!. coloana oficiala " unul sau mai multe ve(icule care circula pe drumul public si sunt nsotite de unul sau mai multe autove(icule ale politiei rutiere, care au n functiune semnale speciale de avertizare sonore si luminoase de culoare rosie$ !%. conducator " persoana care conduce pe drum un grup de persoane, un ve(icul sau animale de tractiune, animale izolate sau n turma, de povara ori de calarie$ !&. conducator de autove(icul sau tramvai, atestat profesional " persoana fizica posesoare a unui permis de conducere si a unui certificat de atestare profesionala, care conduce un autove(icul de o anumita categorie, cu sau fara remorca, pentru transportul de marfuri, persoane sau alte servicii$ !&.!. constatare amiabila de accident " procedura prin care doi conducatori de ve(icule nc(eie o ntelegere n forma scrisa prin care convin cu privire la circumstantele producerii unui accident de circulatie n care acestia sunt implicati si din care au rezultat numai pagube materiale, ce se nregistreaza la societatea de asigurari care a emis polita de asigurare obligatorie de raspundere civila pentru pre'udicii produse prin accidente de autove(icule, a carui titular este conducatorul de ve(icul vinovat de producerea accidentului sau, dupa caz, proprietarul sau detinatorul acesteia$ !). drum public " orice cale de comunicatie terestra, cu exceptia cailor ferate, special amena'ata pentru traficul pietonal sau rutier, desc(isa circulatiei publice$ drumurile care sunt nc(ise circulatiei publice sunt semnalizate la intrare cu inscriptii vizibile$ !*. unitati de asistenta medicala ambulatorie de specialitate autorizate n acest sens " unitatile sanitare cu personal calificat si dotare corespunzatoare pentru examinarea medicala ambulatorie a candidatilor la obtinerea permisului de conducere si a conducatorilor de autove(icule sau tramvai, autorizate de catre autoritatile de sanatate publica 'udetene sau a municipiului Bucuresti, dupa caz$ !+. intersectie " orice ncrucisare, 'onctiune sau bifurcare de drumuri la nivel, inclusiv spatiile formate de acestea$ !.. localitate " catunul, satul, comuna, orasul si municipiul ale caror intrari si iesiri sunt semnalizate n conformitate cu prevederile legale$ !/. masa totala maxima autorizata " masa maxima a unui ve(icul ncarcat, declarata admisibila n urma omologarii de catre autoritatea competenta$ !0. mi'loc te(nic certificat " dispozitivul care dovedeste consumul de produse ori substante stupefiante sau al medicamentelor cu efecte similare acestora sau prezenta n aerul expirat a alcoolului$ %1. mi'loc te(nic omologat si verificat metrologic " dispozitivul care stabileste concentratia de alcool n aerul expirat ori destinat masurarii vitezei sau prin care se probeaza ncalcari ale unor reguli de circulatie$ %!. moped # ve(icul, cu doua sau trei roti, a carui viteza maxima prin constructie este mai mare de %* 2m3(, dar nu depaseste )* 2m3( si care este ec(ipat cu un motor cu ardere interna, cu aprindere prin scanteie, cu o capacitate cilindrica ce nu depaseste *1 cm& sau cu un alt motor cu ardere interna ori, dupa caz, electric, a carui putere nominala continua maxima nu depaseste ) 24, iar masa proprie a ve(iculului nu depaseste&*1 2g, neincluzand masa bateriilor in cazul ve(iculului electric. 5ste asimilat mopedului cvadriciclul usor, astfel cum este definit la pct. + partea A din anexa nr. ! la sectiunea ) din 6eglementarile privind omologarea de tip si eliberarea cartii de identitate a ve(iculelor rutiere, precum si omologarea de tip a produselor utilizate la acestea # 67 6 %, aprobate prin 8rdinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. %!!3%11&, cu modificarile si completarile ulterioare$ %%. motocicleta " autove(iculul cu doua roti, cu sau fara atas, ec(ipat cu un motor care are o capacitate cilindrica mai mare de *1 cm& si3sau a carui viteza maxima, prin constructie, depaseste )* 2m3($ %&. parte carosabila " portiunea din platforma drumului destinata circulatiei ve(iculelor$ un drum poate cuprinde mai multe parti carosabile complet separate una de cealalta printr#o zona despartitoare sau prin diferenta de nivel$ %). participant la trafic " persoana fizica ce utilizeaza, la un moment dat, drumul public$ %*. pista pentru biciclete " subdiviziunea partii carosabile, a trotuarului ori a acostamentului sau pista separata de drum, special amena'ata, semnalizata si marcata corespunzator, destinata numai circulatiei bicicletelor si mopedelor$

%+. prioritate de trecere " dreptul unui participant la trafic de a trece naintea celorlalti participanti la trafic cu care se intersecteaza, n conformitate cu prevederile legale privind circulatia pe drumurile publice$ %.. remorca " ve(iculul fara motor destinat a fi tractat de un autove(icul sau de un tractor$ %/. remorca usoara " remorca a carei masa totala maxima autorizata nu depaseste .*1 2g$ %0. semiremorca " remorca a carei masa totala maxima autorizata este preluata n parte de catre un autove(icul sau de catre un tractor$ &1. tractor " ve(iculul cu motor, pe roti sau pe senile, conceput special pentru a trage sau a mpinge anumite utila'e sau remorci folosite n exploatarile agricole ori forestiere sau pentru alte lucrari, care se deplaseaza numai ocazional pe drumul public$ &!. tractor rutier " tractorul pe roti, cu cel putin doua axe, utilizat pentru executarea de lucrari, precum si pentru tractarea unor remorci folosite pentru transportul de persoane sau bunuri si care se deplaseaza, de regula, pe drumul public$ &%. trecere la nivel " ncrucisarea la nivel dintre un drum public si o cale ferata sau linie de tramvai, care dispune de o platforma independenta$ &%.!. triciclu cu motor " autove(icul cu trei roti dispuse simetric, a carui viteza maxima prin constructie depaseste )*2m3(, care este ec(ipat cu un motor avand o cilindree de peste *1 cm&, in cazul unui motor cu ardere interna, sau cu un motor electric cu putere nominala continua ce depaseste ) 24$ &&. trotuar " spatiul longitudinal situat n partea laterala a drumului, separat n mod vizibil de partea carosabila prin diferenta sau fara diferenta de nivel, destinat circulatiei pietonilor$ &). detinator " persoana fizica sau 'uridica care foloseste un ve(icul n baza unui contract de leasing sau contract de nc(iriere$ &*. ve(icul " sistemul mecanic care se deplaseaza pe drum, cu sau fara mi'loace de autopropulsare, utilizat n mod curent pentru transportul de persoane si3sau bunuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucrari$ &+. ve(icul cu mase sau dimensiuni de gabarit depasite " ve(iculul care, datorita dimensiunilor sale ori marfurilor transportate, depaseste masele totale maxime admise sau dimensiunile de gabarit admise, prevazute n reglementarile legale$ &.. ve(icul n circulatie internationala sau n trafic international " ve(iculul care, prin deplasarea sa, depaseste cel putin o frontiera de stat$ &/. zona drumului public # cuprinde suprafata de teren ocupata de elementele constructive ale drumului, zona de protectie si zona de siguranta. 9imitele zonelor drumurilor se stabilesc n conformitate cu prevederile legale$ &0. zona pietonala " perimetrul care cuprinde una sau mai multe strazi rezervate circulatiei pietonilor, unde accesul ve(iculelor este supus unor reguli speciale de circulatie, avnd intrarile si iesirile semnalizate n conformitate cu prevederile legale$ )1. zona rezidentiala " perimetrul dintr#o localitate unde se aplica reguli speciale de circulatie, avnd intrarile si iesirile semnalizate n conformitate cu prevederile legale. Art./. :entru a fi conduse pe drumurile publice, autove(iculele si tramvaiele trebuie sa fie dotate cu truse medicale de prim#a'utor, triung(iuri reflectorizante si stingatoare de incendiu, omologate. ;)< -arsta minima pentru obtinerea permisului de conducere este de= a< !+ ani impliniti, pentru categoriile de ve(icule A,, A! si B!$ b< !/ ani impliniti, pentru categoriile de ve(icule A%, B, B5, C!, C!5 si r$ c< %1 de ani impliniti, daca persoana are o experienta de cel putin % ani de conducere a motocicletelor din categoria A%, sau %) de ani impliniti, pentru motocicletele din categoria A$ d< %! de ani pentru categoriile de ve(icule C, C5, >! si >!5, precum si pentru triciclurile cu motor din categoria A$ e< %) de ani pentru categoriile de ve(icule >, >5, b si v. Art.!1. ;!< 5ste interzisa circulatia pe drumurile publice a ve(iculelor care nu corespund din punct de vedere te(nic, a celor al caror termen de valabilitate a inspectiei te(nice periodice a expirat, precum si a celor neasigurate pentru raspundere civila pentru caz de pagube produse tertilor prin accidente de circulatie. ;%< Constatarea defectiunilor te(nice ale ve(iculelor se face de catre politia rutiera, iar verificarea starii te(nice a ve(iculelor aflate n trafic pe drumurile publice se face de catre politia rutiera, mpreuna cu institutiile abilitate de lege. Art.!&. ;*< 5ste interzisa punerea n circulatie a unui ve(icul, nmatriculat sau nregistrat, care nu are montate placute cu numarul de nmatriculare sau de nregistrare atribuite de autoritatea competenta ori daca acestea nu sunt conforme cu standardele n vigoare, precum si n cazul n care certificatul de nmatriculare sau de nregistrare este retinut, iar dovada nlocuitoare a acestuia este eliberata fara drept de circulatie sau termenul de valabilitate a expirat. Art.!.. ;!< 6adierea din evidenta a ve(iculelor se face de catre autoritatea care a efectuat nmatricularea sau nregistrarea doar n cazul scoaterii definitive din circulatie a acestora, la cererea proprietarului, n urmatoarele cazuri= a< proprietarul doreste retragerea definitiva din circulatie a ve(iculului si face dovada depozitarii acestuia ntr#un spatiu adecvat, detinut n conditiile legii$ b< proprietarul face dovada dezmembrarii, casarii sau predarii ve(iculului la unitati specializate n vederea dezmembrarii$ c< la scoaterea definitiva din 6omnia a ve(iculului respectiv$ d< n cazul furtului ve(iculului. ;%< 6adierea din evidenta a ve(iculelor nregistrate, la trecerea acestora n proprietatea altei persoane, se face de catre autoritatea care a efectuat nregistrarea, la cererea proprietarului, n conditiile legii. ;&< 5ste interzisa circulatia pe drumurile publice a ve(iculelor radiate din evidenta. ;)< -e(iculele declarate, potrivit legii, prin dispozitie a autoritatii administratiei publice locale, fara stapn sau abandonate, se radiaza din oficiu n termen de &1 de zile de la primirea dispozitiei respective.

Capitolul III - Conducatorii de vehicule


Art.%%. ;/< :ermisul de conducere al persoanei care este declarata inapta medical sau psi(ologic pentru a conduce autove(icule ori tramvaie se retrage de catre politia rutiera si poate fi redobndit numai dupa ncetarea motivului pentru care s#a luat aceasta masura. ?5C @A75A % # :ermisul de conducere Art.%&.

;%< Au dreptul de a conduce autove(icule sau tramvaie pe drumurile publice, n conditiile stabilite prin regulament, si persoanele care urmeaza un curs de pregatire practica, n vederea obtinerii permisului de conducere, numai n prezenta si sub supraveg(erea directa a unui instructor auto atestat n acest sens, precum si a examinatorului din cadrul autoritatii competente n timpul desfasurarii probelor practice ale examenului pentru obtinerea permisului de conducere pentru oricare dintre categoriile ori subcategoriile prevazute de lege. ;&< :e parcursul activitatii de pregatire practica sau de examinare n vederea obtinerii permisului de conducere, instructorul auto atestat ori, dupa caz, examinatorul, raspund mpreuna cu persoana pe care o supraveg(eaza sau o examineaza pentru ncalcarea de catre aceasta a regulilor de circulatie sau, dupa caz, pentru pagubele produse tertilor ca urmare a producerii unui accident de circulatie.

Capitolul IV - Semnalizarea rutiera


Art.&1. ;&< ?emnalele luminoase pentru diri'area circulatiei n intersectii au urmatoarele semnificatii= a< semnalul de culoare verde permite trecerea$ b< semnalul de culoare rosie interzice trecerea$ c< semnalul de culoare galbena, mpreuna cu cel de culoare rosie, interzic trecerea. Art.&!. :articipantii la trafic trebuie sa respecte regulile de circulatie, semnalele, indicatiile si dispozitiile politistului rutier, precum si semnificatia diferitelor tipuri de mi'loace de semnalizare rutiera, n urmatoarea ordine de prioritate= a< semnalele, indicatiile si dispozitiile politistului rutier$ b< semnalele speciale de avertizare, luminoase sau sonore ale autove(iculelor, prevazute la art.&% alin.;%< lit.a< si b<$ c< semnalizarea temporara care modifica regimul normal de desfasurare a circulatiei$ d< semnalele luminoase sau sonore$ e< indicatoarele$ f< marca'ele$ g< regulile de circulatie. Art.&%. ;!< ?emnalele speciale de avertizare luminoase sunt emise intermitent de dispozitive de iluminare montate pe autove(icule si au urmatoarele semnificatii= a< lumina rosie obliga participantii la trafic sa opreasca n directia de mers ct mai aproape de marginea drumului$ b< lumina albastra obliga participantii la trafic sa acorde prioritate de trecere$ c< lumina galbena obliga participantii la trafic sa circule cu atentie. ;%< ?unt autorizate sa utilizeze semnale speciale de avertizare luminoase= a< pentru lumina rosie " autove(iculele apartinnd politiei si pompierilor$ b< pentru lumina albastra # autove(iculele apartinnd politiei, 'andarmeriei, politiei de frontiera, serviciului de ambulanta sau medicina legala, protectiei civile, ,inisterului Apararii care nsotesc coloane militare, unitatilor speciale ale ?erviciului 6omn de @nformatii si ale ?erviciului de :rotectie si :aza, Administratiei 7ationale a :enitenciarelor din cadrul ,inisterului Bustitiei, autove(iculele de serviciu ale procurorilor criminalisti din ,inisterul :ublic, precum si cele apartinnd >epartamentului 7ational Anticoruptie, atunci cnd se deplaseaza n actiuni de interventie sau n misiuni care au caracter de urgenta$ c< pentru lumina galbena " autove(iculele cu mase si3sau dimensiuni de gabarit depasite ori care nsotesc asemenea ve(icule, cele care transporta anumite marfuri sau substante periculoase, cele destinate ntretinerii, repararii ori verificarii unor lucrari efectuate n partea carosabila sau executarii unor lucrari de drumuri, curateniei strazilor, deszapezirii sau tractarii, transportului si depanarii autove(iculelor ramase n pana sau avariate, precum si tractoarele care tracteaza utila'ele agricole si te(nologice agabaritice. @nspectoratul Ceneral al :olitiei 6omne poate autoriza utilizarea dispozitivelor speciale luminoase de culoare galbena pentru autove(iculele stabilite prin prezenta ordonanta de urgenta. ;&< Autove(iculele prevazute la alin.;%< lit.a< si b< trebuie sa fie ec(ipate si cu mi'loace speciale sonore de avertizare. ;)< :e autove(iculele apartinnd politiei si pe cele prevazute la alin.;%< lit.c< pot fi instalate si dispozitive luminoase cu mesa'e variabile, destinate participantilor la trafic.

Capitolul V - eguli de circulatie


?5C @A75A ! # 8bligatiile participantilor la trafic Art.&*. ;%< :articipantii la trafic sunt obligati ca, la cererea politistului rutier, sa nmneze acestuia documentul de identitate sau, dupa caz, permisul de conducere, documentul de nmatriculare sau de nregistrare a ve(iculului condus, documentele referitoare la bunurile transportate, precum si alte documente prevazute de lege. ;&< Dn exercitarea atributiilor care i revin, politistul rutier are dreptul sa verifice ve(iculul, precum si identitatea conducatorului sau a pasageriloraflati n interiorul acestuia atunci cnd exista indicii despre savrsirea unei fapte de natura contraventionala sau penala. ;.< 7evazatorii sunt obligati sa poarte, n deplasarea pe drumurile publice, baston de culoare alba. Art.&.. ;!< Conducatorii de ve(icule sunt obligati sa opreasca imediat, pe acostament sau, n lipsa acestuia, ct mai aproape de marginea drumului sau bordura trotuarului, n sensul de deplasare, la apropierea si la trecerea autove(iculelor cu regim de circulatie prioritara care au n functiune mi'loacele speciale de avertizare luminoasa de culoare rosie si sonore. ;%< Conducatorii de ve(icule sunt obligati sa reduca viteza, sa circule ct mai aproape de marginea drumului n sensul de deplasare si saacorde prioritate la trecerea autove(iculelor cu regim de circulatie prioritara care au n functiune mi'loacele speciale de avertizare luminoasa de culoare al!astra si sonore. ;&< Dn situatiile prevazute la alin.;!< si ;%<, pietonilor le sunt interzise traversarea si circulatia pe carosabil pna la trecerea ve(iculelor respective. Art.&/. :roprietarul sau detinatorul unui ve(icul este obligat sa comunice politiei rutiere, la cererea acesteia si n termenul solicitat, identitatea persoanei careia i#a ncredintat ve(iculul pentru a fi condus pe drumurile publice. Art.)1. ?5C @A75A a %#a # 6eguli pentru circulatia ve(iculelor !. :ozitii n timpul mersului si circulatia pe benzi Art.)!.

;!< -e(iculele si animalele, atunci cnd circula pe drumurile publice pe care le este permis accesul, trebuie conduse pe partea din dreapta a drumului public, n sensul de circulatie, ct mai aproape de marginea partii carosabile, cu respectarea semnificatiei semnalizarii rutiere si a regulilor de circulatie. ;%< 7umerotarea benzilor de circulatie pe fiecare sens se efectueaza n ordine crescatoare de la marginea din partea dreapta a drumului catre axa acestuia. Dn cazul autostrazilor, banda de urgenta nu intra n numerotarea benzilor de circulatie. ;&< >aca un drum este prevazut cu o pista speciala destinata circulatiei bicicletelor, acestea, precum si mopedele vor fi conduse numai pe pista respectiva. Art.)%. Cnd circulatia se desfasoara pe doua sau mai multe benzi pe sens, acestea se folosesc de catre conducatorii de ve(icule n functie deintensitatea traficului si viteza de deplasare, avnd obligatia sa revina pe prima banda ori de cte ori acest lucru este posibil, daca aceasta nu este destinata ve(iculelor lente sau transportului public de persoane. Art.)&. ;%< Conducatorul de ve(icul care circula pe banda situata lnga marginea partii carosabile trebuie sa acorde prioritate de trecere ve(iculelor care efectueaza transport public de persoane numai atunci cnd conducatorii acestora semnalizeaza intentia de a reintra n trafic din statiile prevazute cu alveole si s#au asigurat ca prin manevra lor nu pun n pericol siguranta celorlalti participanti la trafic. %. ,i'loacele de avertizare folosite de conducatorii de ve(icule Art.)). ;!< Dn circulatia pe drumurile publice conducatorii de ve(icule pot folosi, n conditiile prevazute de regulament, mi'loacele de avertizare sonora si luminoasa aflate n dotare si omologate. ;%< Dn circulatia pe autostrazi, pe drumurile expres si cele nationale europene ;5< conducatorii de autove(icule sunt obligati sa foloseasca si n timpul zilei luminile de ntlnire. ;)< Dn circulatia pe drumurile publice se interzice detinerea la vedere, montarea si folosirea mi'loacelor speciale de avertizare sonora si luminoasa pe si n alte autove(icule dect cele prevazute la art.&% alin.;%<, precum si detinerea, montarea sau folosirea pe autove(icule a sistemelor care perturba buna functionare a dispozitivelor de supraveg(ere a traficului. ;*< Conducatorii de autove(icule pot fi avertizati de politia rutiera n legatura cu prezenta n trafic a dispozitivelor de masurare a vitezei, prin mass#media sau panouri de avertizare. Conducatorii de autove(icule pot folosi mi'loace proprii de detectare a dispozitivelor de masurare a vitezei. &. >epasirea Art.)*. ;!< >epasirea este manevra prin care un ve(icul trece naintea altui ve(icul ori pe lnga un obstacol, aflat pe acelasi sens de circulatie, prin sc(imbarea directiei de mers si iesirea de pe !anda de circulatie sau din sirul de ve(icule n care s#a aflat initial. ;%< Conducatorul ve(iculului care se anga'eaza n depasire trebuie sa se asigure ca ve(iculul care circula n "ata sau n spatele lui nu a initiat o asemenea manevra. ;&< Atunci cnd prin manevra de depasire se trece peste axa care separa sensurile de circulatie , conducatorii de ve(icule trebuie sa se asigure ca din sens opus nu se apropie un vehicul si ca dispun de spatiu suficient pentru a reintra pe !anda initiala, unde au o!ligatia sa revina dupa efectuarea manevrei de depasire. ;)< 7u constituie depasire, n sensul alin.;!<, situatia n care un ve(icul circula mai repede pe una dintre benzi dect ve(iculele care circula pe alta banda n acelasi sens de circulatie. ;*< >epasirea se efectueaza numai pe partea stnga a ve(iculului depasit. ramvaiul sau ve(iculul al carui conducator a semnalizat intentia si s#a ncadrat corespunzator parasirii sensului de mers spre stnga se depaseste prin partea dreapta. ;+< ramvaiul aflat n mers poate fi depasit si pe partea stnga atunci cnd drumul este cu sens unic sau cnd ntre sina din dreapta si marginea trotuarului nu exista spatiu suficient. *. -iteza si distanta dintre ve(icule Art. )0. ;!< 9imita maxima de viteza n localitati este de *1 2m3(. ;%< :e anumite sectoare de drum din interiorul localitatilor, administratorul drumului poate stabili, pentru autove(iculele din categoria A si B, si limite de viteza superioare, dar nu mai mult de #$ %m&h. 9imitele de viteza mai mari de *1 2m3( se stabilesc numai cu avizul politiei rutiere. ;&< :e anumite sectoare de drum, tinnd seama de mpre'urari si de intensitatea circulatiei, administratorul drumului, cu avizul politiei rutiere, poate stabili si limite de viteza inferioare, dar nu mai putin de !1 2m3( pentru tramvaie si de &1 2m3( pentru toate autove(iculele. ;)< 9imitele maxime de viteza, n afara localitatilor, sunt= a< pe autostrazi # !&1 2m3($ b< pe drumurile expres sau pe cele nationale europene ;5< # !112m3($ c< pe celelalte categorii de drumuri # 01 2m3(. Art.*1. ;%< -iteza maxima admisa n afara localitatilor pentru autove(iculele care tracteaza remorci sau semiremorci este cu !1 2m3( mai mica dect viteza maxima admisa pentru categoria din care face parte autove(iculul tragator. ;)< -iteza maxima admisa n a"ara localitatilor pentru autove(iculele ai caror conducatori au mai putin de un an practica de conducere saupentru persoanele care efectueaza pregatirea practica n vederea obtinerii permisului de conducere este cu '$ %m&h mai mica dect viteza maxima admisa pentru categoria din care fac parte autove(iculele conduse. Art.*!. Conducatorul unui ve(icul care circula n spatele altuia are obligatia de a pastra o distanta suficienta fata de acesta, pentru evitarea coliziunii. +. 6eguli referitoare la manevre Art.*). ;!< Conducatorul de ve(icul care executa o manevra de sc(imbare a directiei de mers, de iesire dintr#un rnd de ve(icule stationate sau de intrare ntr#un asemenea rnd, de trecere pe o alta banda de circulatie sau de virare spre dreapta ori spre stnga sau care urmeaza sa efectueze o ntoarcere ori sa mearga cu spatele este obligat sa semnalizeze din timp si sa se asigure ca o poate face fara sa perturbe circulatia sau sa puna n pericol siguranta celorlalti participanti la trafic.

;%< ?emnalizarea sc(imbarii directiei de mers trebuie sa fie mentinuta pe ntreaga durata a manevrei. ()tentie D*+)SI *) nu este trecuta la art ,- al . / .. @ntersectii si obligatia de a ceda trecerea Art.**. @ntersectiile sunt= a< cu circulatie nediri'ata$ b< cu circulatie diri'ata. Dn aceasta categorie sunt incluse si intersectiile n care circulatia se desfasoara n sens giratoriu. Art.*.. ;!< 9a intersectiile cu circulatie nediri'ata, conducatorul de ve(icul este obligat sa cedeze trecerea tuturor ve(iculelor care vin din partea dreapta. ;%< 9a intersectiile cu circulatie diri'ata prin indicatoare, semafoare sau de catre politistul rutier, conducatorul de ve(icul este obligat sa respecte semnificatia sau indicatiile acestuia. ;&< :atrunderea unui ve(icul ntr#o intersectie este interzisa daca prin aceasta se produce blocarea intersectiei. ;)< Dn intersectiile cu sens giratoriu, semnalizate ca atare, ve(iculele care circula n interiorul acestora au prioritate fata de cele care urmeaza sa patrunda n intersectie. Art.*/. Dn cazul ve(iculelor care patrund ntr#o intersectie dintre un drum nc(is circulatiei publice si un drum public, au prioritate acele ve(icule care circula pe drumul public. Art.*0. ;!< Dn intersectiile cu circulatie nediri'ata, conducatorul de ve(icul este obligat sa acorde prioritate de trecere ve(iculelor care circula pe sine.Acestea pierd prioritatea de trecere cnd efectueaza vira'ul spre st0nga sau cnd semnalizarea rutiera din acea zona stabileste o alta regula de circulatie. ;%< Dn intersectii, conducatorii ve(iculelor care vireaza spre stnga sunt obligati sa acorde prioritate de trecere ve(iculelor cu care se intersecteaza si care circula din partea dreapta. ;&< Dn intersectiile cu circulatie diri'ata prin indicatoare de prioritate, regula prioritatii de dreapta se respecta numai n cazul n care doua ve(icule urmeaza sa se ntlneasca, fiecare intrnd n intersectie de pe un drum semnalizat cu un indicator avnd aceeasi semnificatie de prioritate sau de pierdere a prioritatii. ;)< Cnd un semafor cu trei culori are o lumina verde intermitenta suplimentara, montata la acelasi nivel cu lumina verde normala a semaforului, sub forma unei sageti verzi pe fond negru, cu vrful spre dreapta, aprinderea acesteia semnifica permisiunea pentru ve(icule de a#si continua drumul n directia indicata de sageata, indiferent de culoarea semaforului electric, cu conditia acordarii prioritatii de trecere vehiculelor si pietonilor care au drept de circulatie. /. recerea la nivel cu calea ferata Art.+1. ;!< :articipantii la trafic trebuie sa dea dovada de prudenta sporita la apropierea si traversarea liniilor de cale ferata curenta sau industriala, dupa caz. ;%< 9a trecerea la nivel cu o cale ferata curenta, prevazuta cu bariere sau semibariere, conducatorii de ve(icule sunt obligati sa opreasca n dreptul indicatorului ce obliga la oprire, daca acestea sunt n curs de coborre ori n pozitie orizontala si3sau semnalele sonore si luminoase care anunta apropierea trenului sunt n functiune. ;&< 9a trecerea la nivel cu o cale ferata industriala, semnalizata corespunzator, conducatorii de ve(icule sunt obligati sa se conformeze semnificatiei semnalelor agentului de cale ferata. 0. Autove(icule cu regim de circulatie prioritara Art. +!. ;!< :entru a avea prioritate de trecere, autove(iculele prevazute la art.&% alin.;%< lit.a< si b<, atunci cnd se deplaseaza n actiuni de interventie sau n misiuni care au caracter de urgenta, trebuie sa aiba n functiune semnalele luminoase si sonore1 ;%< Cnd doua autove(icule cu regim de circulatie prioritara, care se deplaseaza n misiune avnd semnalele luminoase si sonore n functiune, se apropie de o intersectie, venind din directii diferite, ve(iculul care circula din partea dreapta are prioritate. !1. 8prirea, stationarea si parcarea Art.+&. ;!< ?e considera oprire imobilizarea voluntara a unui ve(icul pe drumul public, pe o durata de cel mult * minute. :este aceasta durata, imobilizarea se considera stationare. ;%< 7u se considera oprire= a< imobilizarea ve(iculului att timp ct este necesara pentru mbarcarea sau debarcarea unor persoane, daca prin aceasta manevra nu a fost perturbata circulatia pe drumul public respectiv$ b< imobilizarea autove(iculului avnd o masa totala maxima autorizata de pna la &,* tone, att timp ct este necesar pentru operatiunea de distribuire a marfurilor alimentare la unitatile comerciale. ;)< ?e considera parcare stationarea ve(iculelor n spatii special amena'ate sau stabilite si semnalizate corespunzator. ;*< -e(iculul oprit sau stationat pe partea carosabila trebuie asezat lnga si n paralel cu marginea acesteia, pe un singur rnd, daca printr#un alt mi'loc de semnalizare nu se dispune altfel. ,otocicletele fara atas, mopedele si bicicletele pot fi oprite sau stationate si cte doua, una lnga alta. !!. Circulatia ve(iculelor destinate transportului de marfuri sau transportului public de persoane ?5C @A75A a &#a # 6eguli pentru alti participanti la trafic Art..%. ;%< :ietonii au prioritate de trecere fata de conducatorii de ve(icule numai atunci cnd sunt anga'ati n traversarea drumurilor publice prin locuri special amena'ate, marcate si semnalizate corespunzator, ori la culoarea verde a semaforului destinat pietonilor. ;&< raversarea drumului public de catre pietoni se face perpendicular pe axa acestuia, numai prin locurile special amena'ate si semnalizate corespunzator, iar n lipsa acestora, n localitati, pe la coltul strazii, numai dupa ce s#au asigurat ca o pot face fara pericol pentru ei si pentru ceilalti participanti la trafic. ;)< :ietonii surprinsi si accidentati ca urmare a traversarii prin locuri nepermise, la culoarea rosie a semaforului destinat acestora sau nerespectarii altor obligatii stabilite de normele rutiere poarta ntreaga raspundere a accidentarii lor, n conditiile n care conducatorul ve(iculului respectiv a respectat prevederile legale privind circulatia prin acel sector.

;*< ?unt asimilate pietonilor persoanele care conduc un scaun rulant de constructie speciala, cele care conduc ve(icule destinate exclusiv tragerii sau mpingerii cu mna, precum si cele care se deplaseaza pe patine sau dispozitive cu role. ?5C @A75A a )#a # Circulatia pe autostrazi Art..). ;!< :e autostrazi este interzisa circulatia pietonilor, a autove(iculelor cu gabarite sau mase depasite fara autorizatie speciala de transport eliberata de administratorul drumului public, conform reglementarilor n vigoare, a ve(iculelor cu tractiune animala, a animalelor, a ve(iculelor trase sau mpinse cu mna, a bicicletelor si mopedelor, a tractoarelor si masinilor autopropulsate pentru lucrari agricole, precum si a ve(iculelor care, prin constructie sau din alte cauze, nu pot depasi viteza de *1 2m3(. ;%< >e asemenea, pe autostrazi sunt interzise nvatarea conducerii unui ve(icul, ncercarile prototipurilor de sasiuri si de autove(icule, manifestatiile, defilarile, caravanele publicitare, antrenamentele si competitiile sportive de orice fel, precum si cortegiile. ;&< ?e interzice circulatia, oprirea sau stationarea autove(iculelor pe banda de urgenta, cu exceptia cazurilor 'ustificate, precum si a autove(iculelor cu regim de circulatie prioritar. ?5C @A75A a *#a # 8bligatii n caz de accident Art..*. Accidentul de circulatie este evenimentul care ntruneste cumulativ urmatoarele conditii= a< s#a produs pe un drum desc(is circulatiei publice ori si#a avut originea ntr#un asemenea loc$ b< a avut ca urmare decesul, ranirea uneia sau mai multor persoane ori avarierea a cel putin unui ve(icul sau alte pagube materiale$ c< n eveniment a fost implicat cel putin un ve(icul n miscare$ d< s#a produs ca urmare a ncalcarii unei reguli de circulatie. Art..+. ;%< :olitia rutiera dispune masura retinerii certificatului de nmatriculare sau nregistrare si retragerea placutelor cu numarul de nmatriculare sau de nregistrare a ve(iculelor neasigurate, aflate n trafic, elibernd dovada fara drept de circulatie. ;&< >aca detinatorul ve(iculului nu face dovada asigurarii acestuia, dupa &1 de zile de la data aplicarii masurii prevazute la alin.;%<, politia rutiera dispune radierea din evidenta a ve(iculului. Art.... ;!< Conducatorul unui ve(icul implicat ntr#un accident de circulatie n urma caruia a rezultat moartea sau vatamarea integritatii corporale ori a sanatatii unei persoane este obligat sa ia masuri de anuntare imediata a politiei, sa nu modifice sau sa stearga urmele accidentului si sa nu paraseasca locul faptei. ;%< 8rice persoana care este implicata sau are cunostinta de producerea unui accident de circulatie n urma caruia a rezultat moartea sau vatamarea integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau mai multor persoane, precum si n situatia n care n eveniment este implicat un ve(icul care transporta marfuri periculoase este obligata sa anunte de ndata politia si sa apeleze numarul national unic pentru apeluri de urgenta !!%, existent n retelele de telefonie din 6omnia. ;&< 5ste interzis oricarei persoane sa sc(imbe pozitia ve(iculului implicat ntr#un accident de circulatie n urma caruia a rezultat moartea sau vatamarea integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau mai multor persoane, sa modifice starea locului sau sa stearga urmele accidentului fara ncuviintarea politiei care cerceteaza accidentul. Art../. ;!< Conducatorului de autove(icul sau tramvai, instructorului auto atestat care se afla n procesul de instruire practica a unei persoane pentru obtinerea permisului de conducere, precum si examinatorului autoritatii competente n timpul desfasurarii probelor practice ale examenului pentru obtinerea permisului de conducere sau pentru oricare dintre categoriile ori subcategoriile acestuia, implicat ntr#un accident de circulatie, le este interzis consumul de alcool sau de substante ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora dupa producerea evenimentului si pna la testarea concentratiei alcoolului n aerul expirat sau recoltarea probelor biologice. ;%< Dn situatia n care nu sunt respectate dispozitiile alin.;!<, se considera ca rezultatele testului sau ale analizei probelor biologice recoltate reflecta starea conducatorului, a instructorului auto sau a examinatorului respectiv n momentul producerii accidentului. Art..0. ;!< Conductorii de ve(icule implicai ntr#un accident de circulaie n urma cruia au rezultat numai avarierea vehiculelor i3sau alte pagube materiale sunt obligai= a< s scoat imediat ve(iculele n afara prii carosabile ori, dac starea ve(iculelor nu permite acest lucru, s le deplaseze ct mai aproape de bordur sau acostament, semnalizndu#le prezena$ b< s se prezinte la unitatea de poliie competent pe raza creia s#a produs accidentul n termen de cel mult '- de ore de la producerea evenimentului pentru ntocmirea documentelor de constatare. ;%< ?e excepteaz de la obligaiile prevzute la alin. ;!< lit. b<= a< conductorii ve(iculelor care nc(eie o constatare amiabil de accident, n condiiile legii$ b< conductorul de ve(icul care deine o asigurare facultativ de avarii auto, iar accidentul de circulaie a avut ca rezultat numai avarierea propriului ve(icul. ;%.!< >ispozitiile alin. ;%< nu se aplica n cazul n care se nc(eie o constatare amiabila de accident, daca sunt ndeplinite cumulativ urmatoarele conditii= a< s#au produs pagube materiale a caror despagubire este asigurata prin polita de asigurare obligatorie de raspundere civila pentru pre'udicii produse prin accidente de autove(icule$ b< accidentul nu s#a produs ca urmare a savrsirii faptelor pentru care se retine permisul de conducere sau dovada nlocuitoare a acestuia, n conditiile prevazute la art. !!! alin. ;!< lit. b< si c<, dupa caz, precum si a faptei prevazute la art. /+ alin. ;!<$ c< cel putin unul dintre conducatorii ve(iculelor implicate n accident si#a recunoscut vinovatia n producerea accidentului de circulatie$ d< conducatorul de ve(icul care si#a recunoscut vinovatia n producerea accidentului de circulatie detine asigurare obligatorie de raspundere civila pentru pre'udicii produse prin accidente de autove(icule valabila$ e< cei doi conducatori de ve(icule implicate n accidentul de circulatie au completat si semnat fara obiectiuni formularul de constatare amiabila de accident. ;%.%< ?ocietatea de asigurare verifica ndeplinirea conditiilor prevazute la alin. ;%!< lit. a< " e<, precum si corectitudinea ntocmirii formularului de constatare amiabila de accident si atesta, dupa caz, validitatea sau nulitatea constatarii amiabile de accident$ ;%.&< ?ocietatile de asigurare obligatorie de raspundere civila pentru pre'udicii produse prin accidente de autove(icule sau reprezentantii acestora, sesizati de producerea unui accident de circulatie n baza formularului de constatare amiabila de accident au obligatia de a anunta imediat unitatea de politie pe raza careia s#a produs evenimentul, precum si de a aduce la cunostinta celui

implicat obligatia de a se prezenta la unitatea de politie, daca exista indicii cu privire la nendeplinirea conditiilor prevazute la alin. ;%!< lit. b<. ;%.)< Dn situatia prevazuta la alin. ;%&<, conducatorul de ve(icul implicat n accidentul de circulatie are obligatia de a se prezenta la unitatea de politie n termen de %) de ore de la data primirii invitatiei din partea acesteia, n vederea ntocmirii documentelor de constatare a accidentului de circulatie si eliberarea autorizatiei de reparatie. Art./1. :roprietarul sau detinatorul al carui autove(icul, remorca sau tramvai a fost avariat n alte mpre'urari dect ntr#un accident de circulatie este obligat sa anunte imediat politia pe raza careia s#a produs evenimentul pentru ntocmirea documentelor de constatare. :roprietarul, detinatorul mandatat sau conducatorul auto al carui autove(icul, remorca ori tramvai a fost avariat in alte impre'urari decat intr#un accident de circulatie este obligat sa se prezinte in '- de ore de la constatare la unitatea de politie pe raza careia s#a produs evenimentul, pentru intocmirea documentelor de constatare. ?5C @A75A a +#a # Circulatia autove(iculelor n traficul international

Capitolul VI - In"ractiuni si pedepse


Art./). 7erespectarea dispozitiilor privind circulatia pe drumurile publice, care ntruneste elementele constitutive ale unei infractiuni, atrage raspunderea penala si se sanctioneaza potrivit prezentei ordonante de urgenta. Art./*. ;!< :unerea n circulatie sau conducerea pe drumurile publice a unui autove(icul sau tramvai, nenmatriculat sau nenregistrat, se pedepseste cu nc(isoare de la unu la & ani. ;%< :unerea n circulatie sau conducerea pe drumurile publice a unui autove(icul sau tramvai cu numar fals de nmatriculare sau de nregistrare se pedepseste cu nc(isoare de la unu la * ani. ;&< ractarea unei remorci nenmatriculate sau nenregistrate ori cu numar fals de nmatriculare sau de nregistrare se pedepseste cu nc(isoare de la & luni la % ani sau cu amenda. ;)< Conducerea pe drumurile publice a unui autove(icul sau tractarea unei remorci ale carui placute cu numarul de nmatriculare sau de nregistrare au fost retrase sau a unui ve(icul nmatriculat n alt stat care nu are drept de circulatie n 6omnia se pedepseste cu nc(isoare de la + luni la % ani. Art./+. ;!< Conducerea pe drumurile publice a unui autove(icul ori a unui tramvai de catre o persoana care nu poseda permis de conducere se pedepseste cu nc(isoare de la unu la * ani. ;%< Conducerea pe drumurile publice a unui autove(icul sau tramvai de catre o persoana al carei permis de conducere este necorespunzator categoriei sau subcategoriei din care face parte ve(iculul respectiv sau permisul i#a fost retras sau anulat ori careia exercitarea dreptului de a conduce i#a fost suspendata sau care nu are dreptul de a conduce autove(icule n 6omnia se pedepseste cu nc(isoare de la + luni la & ani sau cu amenda. ;&< Cu pedeapsa prevazuta la alin.;%< se sanctioneaza si persoana care ncredinteaza cu stiinta un autove(icul sau tramvai, pentru conducerea pe drumurile publice, unei persoane care se afla n una dintre situatiile prevazute la alin.;!< sau ;%< sau unei persoane care sufera de o boala psi(ica ori se afla sub influenta alcoolului sau a unor produse ori substante stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora. Art./.. ;!< Conducerea pe drumurile publice a unui autove(icul sau tramvai de catre o persoana care are o mbibatie alcoolica de peste $,#$ g&l alcool pur n s0nge se pedepseste cu nc(isoare de la unu la * ani. ;%< Cu pedeapsa prevazuta la alin.;!< se sanctioneaza si persoana care conduce un autove(icul sau un tramvai si care se afla sub influenta unorsu!stante ori produse stupe"iante sau medicamente cu e"ecte similare acestora. ;*< 6efuzul, mpotrivirea sau sustragerea conducatorului unui autove(icul sau al unui tramvai ori a instructorului auto, aflat n procesul de instruire, sau a examinatorului autoritatii competente, aflat n timpul desfasurarii probelor practice ale examenului pentru obtinerea permisului de conducere, de a se supune recoltarii probelor biologice sau testarii aerului expirat, n vederea stabilirii alcoolemiei ori a prezentei de produse sau substante stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora, se pedepseste cu nc(isoare de la % la . ani. ;*< :ersoana care conduce un autove(icul sau tramvai, testata de politistul rutier cu un mi'loc te(nic certificat si depistata ca avnd o concentratie de pna la $,-$ mg&l alcool pur n aerul expirat, poate solicita acestuia sa i se recolteze probe biologice de catre unitatile sau institutiile medicale prevazute la alin. ;!<, n vederea stabilirii mbibatiei de alcool n snge. Art./0. ;!< :arasirea locului accidentului de catre conducatorul ve(iculului sau de catre instructorul auto aflat n procesul de instruire sau de examinatorul autoritatii competente aflat n timpul desfasurarii probelor practice ale examenului pentru obtinerea permisului de conducere, implicat ntr#un accident de circulatie n urma caruia a rezultat uciderea sau vatamarea integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau mai multor persoane ori daca accidentul s#a produs ca urmare a unei infractiuni, fara ncuviintarea politiei care efectueaza cercetarea locului faptei, se pedepseste cu nc(isoare de la % la . ani. ;%< Cu pedeapsa prevazuta la alin.;!< se sanctioneaza si fapta oricarei persoane de a modifica starea locului sau de a sterge urmele accidentului de circulatie din care a rezultat uciderea sau vatamarea integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau mai multor persoane, fara acordul ec(ipei de cercetare la fata locului. ;&< 7u constituie infractiune fapta conducatorului de ve(icul care, n lipsa altor mi'loace de transport, el nsusi transporta persoanele ranite la cea mai apropiata unitate sanitara n masura sa acorde asistenta medicala necesara si la care a declarat datele personale de identitate si numarul de nmatriculare sau nregistrare a ve(iculului condus, consemnate ntr#un registru special, daca se napoiaza imediat la locul accidentului. ;*< 7u constituie infractiune parasirea locului accidentului, daca victima paraseste locul faptei, iar conducatorul de ve(icul anunta imediat evenimentul la cea mai apropiata unitate de politie. Art.01. ;!< Eapta conducatorului de ve(icul sau a instructorului auto, aflat n procesul de instruire, ori a examinatorului autoritatii competente, aflat n timpul desfasurarii probelor practice ale examenului pentru obtinerea permisului de conducere, de a c onsuma alcool, produse ori substante stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora, dupa producerea unui accident de circulatie care a avut ca rezultat uciderea sau vatamarea integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau mai multor persoane, pna la recoltarea probelor

biologice ori pna la testarea cu un mi'loc te(nic omologat si verificat metrologic sau pna la stabilirea cu un mi'loc te(nic certificat a prezentei acestora n aerul expirat, se pedepseste cu nc(isoare de la unu la * ani. ;%< 7u constituie infractiune consumul de medicamente cu efecte similare produselor sau substantelor stupefiante, dupa producerea accidentului de circulatie si pna la sosirea politiei la fata locului, daca acestea sunt administrate de personal medical autorizat, n cazul n care acestea sunt impuse de starea de sanatate sau de vatamarea corporala a conducatorului auto. Art.0!. 7endeplinirea obligatiilor prevazute la art.%% alin.;*< de catre medicul de familie, n cazul producerii unui accident de circulatie care a avut ca rezultat uciderea sau vatamarea integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau mai multor persoane, ca urmare a afectiunilor medicale ale conducatorului de ve(icul, se pedepseste cu nc(isoare de la & luni la % ani sau cu amenda. Art.0%. ;!< Eapta savrsita cu intentie de a sustrage, distruge, degrada ori de a aduce n stare de nentrebuintare indicatoarele, semafoarele, amena'arile rutiere sau crearea de obstacole pe partea carosabila se pedepseste cu nc(isoare de la + luni la % ani sau cu amenda. ;%< Cu pedeapsa prevazuta la alin.;!< se sanctioneaza instalarea de mi'loace de semnalizare rutiera sau modificarea pozitiilor acestora, fara autorizatie eliberata de autoritatile competente, de natura sa induca n eroare participantii la trafic. ;&< 8rganizarea sau participarea, n calitate de conducator de ve(icul sau de animale, la ntreceri neautorizate pe drumurile publice, se pedepseste cu nc(isoare de la & luni la % ani sau cu amenda. ;)< Cu pedeapsa prevazuta la alin.;&< se sanctioneaza blocarea cu intentie a drumului public, daca se pune n pericol siguranta circulatiei ori se aduce atingere dreptului la libera circulatie a celorlalti participanti la trafic. Art.0&. ;%< 6epararea autove(iculelor avnd urme de accident, fara autorizatia eliberata de politie, se pedepseste cu nc(isoare de la & luni la % ani sau cu amenda. ;&< 7u constituie infractiunea prevazuta la alin. ;%< repararea autove(iculelor avnd urme de accident, n baza atestarii validitatii constatarii amiabile de accident.

Capitolul VII -

aspunderea contraventionala

Art.0*. ;!< Dncalcarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta, altele dect cele care ntrunesc elementele constitutive ale unei infractiuni, constituie contraventie si se sanctioneaza cu avertisment ori cu amenda ca sanctiune principala si, dupa caz, cu una dintre sanctiunile contraventionale complementare prevazute la art.0+ alin.;%<. ;%< Avertismentul consta n atentionarea verbala sau scrisa a contravenientului, nsotita de recomandarea de a respecta dispozitiile legale. ;&< Avertismentul se aplica n cazul n care prin ncalcarea normei rutiere nu se pune n pericol siguranta circulatiei. Art.0+. ;!< ?anctiunile contraventionale complementare au ca scop nlaturarea unei stari de pericol si prentmpinarea savrsirii altor fapte interzise de lege si se aplica prin acelasi proces#verbal prin care se aplica si sanctiunea principala a amenzii sau avertismentului. ;%< ?anctiunile contraventionale complementare sunt urmatoarele= a< aplicarea punctelor de penalizare$ b< suspendarea exercitarii dreptului de a conduce, pe timp limitat$ c< confiscarea bunurilor destinate savrsirii contraventiilor prevazute n prezenta ordonanta de urgenta ori folosite n acest scop$ d< imobilizarea ve(iculului$ e< radierea din oficiu a nmatricularii sau nregistrarii ve(iculului, n cazurile prevazute la art. !. alin. ;)<$ f< ridicarea ve(iculelor stationate neregulamentar. ;+< ?unt supuse confiscarii= a< mi'loacele speciale de avertizare luminoase si sonore detinute, montate si folosite pe alte autove(icule dect cele prevazute la art.&% alin.;%< si ;&<$ b< dispozitivele care perturba functionarea mi'loacelor te(nice de supraveg(ere a traficului$ c< placutele cu numarul de nmatriculare sau nregistrare care nu corespund standardelor n vigoare si care sunt montate pe ve(icule$ d< ve(iculele cu tractiune animala, cnd circula pe drumurile publice pe care le este interzis accesul ori pe alte trasee dect cele stabilite de autoritatile publice locale. Art.0.. ;!< :e lnga sanctiunile contraventionale, politistul rutier dispune, n cazurile prevazute n prezenta ordonanta de urgenta, si una dintre urmatoarele masuri tehnico-administrative= a< retinerea permisului de conducere si3sau a certificatului de nmatriculare ori de nregistrare sau, dupa caz, a dovezii nlocuitoare a acestora$ b< retragerea permisului de conducere, a certificatului de nmatriculare sau nregistrare ori a placutelor cu numarul de nmatriculare sau de nregistrare$ c< anularea permisului de conducere. ;)< etragerea permisului de conducere se dispune de catre politia rutiera daca titularul acestuia a fost declarat inapt pentru a conduce ve(icule pe drumurile publice de catre o unitate de asistenta medicala am!ulatorie de specialitate autorizata n acest sens. Art.0/. ;!< Amenzile contraventionale se stabilesc n cuantumul determinat de valoarea numarului punctelor#amenda aplicate. ;%< An punct#amenda reprezinta valoric !1F din salariul minim brut pe economie, stabilit prin (otarre a Cuvernului. ;&< Contraventiilor prevazute n prezenta ordonanta de urgenta li se stabilesc clase de sanctiuni carora le corespunde un numar de puncte#amenda, n functie de gravitatea faptelor si de pericolul social pe care acestea l prezinta. ;)< Clasele de sanctiuni sunt urmatoarele= a< clasa @ # % sau & puncte#amenda$ b< clasa a @@#a # ) sau * puncte#amenda$ c< clasa a @@@#a # de la + la / puncte#amenda$ d< clasa a @-#a # de la 0 la %1 puncte#amenda$ e< clasa a -#a # de la %! la !11 puncte#amenda.

;*< Contraventiile prevazute la clasa a -#a de sanctiuni se aplica persoanelor 'uridice. Art.00. ;!< Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda prevazuta n clasa @ de sanctiuni urmatoarele fapte savrsite de catre persoane fizice= !. conducerea unui autove(icul n mod ne'ustificat cu o viteza cu cel putin !1 2m3( sub limita minima obligatorie stabilita pe tronsonul de drum respectiv$ %. nerespectarea obligatiei de semnalizare a manevrei de sc(imbare a directiei de mers$ &. nerespectarea de catre pietoni a normelor privind circulatia pe drumurile publice$ ). nendeplinirea obligatiei proprietarului sau a utilizatorului de autove(icul de a solicita documentul de constatare a avariilor produse acestuia n alte mpre'urari dect n urma unui accident de circulatie$ *. nerespectarea normelor privind circulatia pe drumurile publice de catre conducatorii coloanelor militare, ai grupurilor organizate autorizate si cortegiilor$ +. nerespectarea semnificatiei semnalului luminos intermediar de forma uneia sau a unor sageti de culoare galbena ori alba cu vrful orientat n 'os spre dreapta, care anunta sc(imbarea semnalului de culoare verde n cazul benzilor cu circulatie reversibila$ .. conducerea unui ve(icul avariat peste termenul de &1 de zile de la data eliberarii documentului de constatare a avariei$ /. nerespectarea obligatiei conducatorului de autove(icul si a pasagerilor acestuia de a purta, n timpul deplasarii pe drumurile publice, centura sau dispozitivele de siguranta omologate$ 0. nerespectarea obligatiei de catre conducatorul de motocicleta sau moped de a purta, n timpul deplasarii pe drumurile publice, casca de protectie omologata$ !1. nerespectarea obligatiei conducatorului de ve(icul de a lasa liber traseul tramvaiului la apropierea acestuia, cnd drumul are o singura banda$ !!. nerespectarea regulilor de circulatie de catre conducatorii de animale$ !%. nerespectarea obligatiei de a aplica semnul distinctiv pe autove(icule conduse de persoane care au mai putin de un an vec(ime de la dobndirea permisului de conducere$ !&. lasarea libera n timpul conducerii a volanului, g(idonului sau a manetei de comanda a ve(iculului$ !). nerespectarea de catre pasageri sau calatori a obligatiilor ce le revin atunci cnd se afla n ve(icule$ !*. nerespectarea semnificatiei culorii galbene a semaforului$ !+. conducerea unui ve(icul ale carui placute cu numarul de nmatriculare sau nregistrare sunt deteriorate, murdare ori acoperite cu g(eata sau zapada de natura a mpiedica identificarea numarului de nmatriculare sau de nregistrare$ !.. conducerea unui ve(icul pe ale carui placute cu numarul de nmatriculare sau de nregistrare sunt aplicate folii sau alte dispozitive care nu permit citirea numarului de nmatriculare ori placutele nu corespund standardelor n vigoare$ !/. conducerea pe drumurile publice a unui ve(icul cu defectiuni te(nice, altele dect cele prevazute la art.!1% alin.;&< lit.b< ori care are lipsa unul sau mai multe elemente de caroserie sau aceasta este deteriorata vizibil. ;%< Amenda contraventionala prevazuta la alin.;!< se aplica si conducatorului de autove(icul sau tramvai care savrseste o fapta pentru care se aplica % puncte de penalizare, conform art.!1/ alin.;!< lit.a<. Art.!11. ;!< Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda prevazuta n clasa a @@#a de sanctiuni urmatoarele fapte savrsite de persoane fizice= !. nerespectarea semnalelor politistilor de frontiera n punctele de trecere a frontierei de stat a 6omniei, ale ndrumatorilor de circulatie ai ,inisterului Apararii 7ationale, ale agentilor de cale ferata, ale persoanelor desemnate pentru diri'area circulatiei, pe sectoarele de drum pe care se executa lucrari de reabilitare a acestora, precum si cele ale patrulelor scolare de circulatie si ale nevazatorilor$ %. nerespectarea regulilor de utilizare a mi'loacelor de avertizare sonora de catre conducatorii de ve(icule, cu exceptia celor care conduc autove(icule prevazute la art.&% alin.;%< lit.a< si b<$ &. nerespectarea semnificatiei indicatoarelor si marca'elor de obligare$ ). nendeplinirea obligatiei de a solicita autoritatii competente, n termenul prevazut de lege, eliberarea unui duplicat al permisului de conducere sau al certificatului de nmatriculare ori de nregistrare, n cazul n care acestea au fost declarate furate, pierdute, deteriorate sau nu mai corespund din punct de vedere al formei si continutului celor n vigoare$ *. lipsa dotarilor specifice la autove(iculele destinate nvatarii conducerii auto, prevazute n reglementarile n vigoare$ +. conducerea unui autove(icul care are montate anvelope cu alte dimensiuni sau caracteristici dect cele prevazute n certificatul de nmatriculare sau nregistrare ori sunt uzate peste limita admisa$ .. conducerea unui autove(icul care, n mers sau stationare, polueaza fonic sau emana noxe peste limita legal admisa$ /. nerespectarea traseelor stabilite de politia rutiera pentru pregatirea practica sau sustinerea examenului pentru obtinerea permisului de conducere$ 0. nerespectarea obligatiei de a circula pe un singur sir, indiferent de directia de deplasare, ntr#o intersectie n care circula si tramvaie si de a lasa liber traseul tramvaiului atunci cnd spatiul dintre sina din dreapta si trotuar nu permite circulatia pe doua siruri$ !1. efectuarea de catre conducatorul unui ve(icul a unor activitati de natura a#i distrage atentia de la conducere ori folosirea instalatiilor de sonorizare la un nivel de zgomot care afecteaza deplasarea n siguranta a lui si a celorlalti participanti la trafic$ !!. nerespectarea obligatiei ce revine conducatorului de motocicleta sau moped de a avea n functiune, n timpul zilei, luminile de ntlnire n circulatia pe drumurile publice$ !%. neutilizarea ec(ipamentului de protectie#avertizare fluorescent#reflectorizant de catre persoana care executa lucrari n zona drumului public sau de catre agentul de cale ferata care asigura trecerea la nivel$ !&. conducerea unui autove(icul care nu este dotat cu trusa medicala, triung(iuri reflectorizante si stingator pentru incendii, omologate. ;%< Amenda contraventionala prevazuta la alin.;!< se aplica si conducatorului de autove(icul sau tramvai care savrseste o fapta pentru care se aplica & puncte de penalizare, conform art.!1/ alin.;!< lit.b<. ;&< Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda prevazuta n clasa a @@#a de sanctiuni si cu aplicarea sanctiunii contraventionale complementare a suspendarii exercitarii dreptului de a conduce pentru o perioada de &1 de zile savrsirea de catre conducatorul de autove(icul sau tramvai a urmatoarelor fapte= a< depasirea coloanelor de ve(icule oprite la culoarea rosie a semaforului sau la trecerile la nivel cu calea ferata$ b< neacordarea prioritatii de trecere pietonilor anga'ati n traversarea regulamentara a drumului public prin locurile special amena'ate si semnalizate, aflati pe sensul de deplasare a autove(iculului sau tramvaiului$

c< neacordarea prioritatii de trecere ve(iculelor care au acest drept$ d< nerespectarea semnificatiei culorii rosii a semaforului$ e< nerespectarea regulilor privind depasirea$ f< nerespectarea semnalelor, indicatiilor si dispozitiilor politistului rutier aflat n exercitarea atributiilor de serviciu$ g< nerespectarea prevederilor art..0 alin.;%<. Art.!1!. ;!< Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda prevazuta n clasa a @@@#a de sanctiuni urmatoarele fapte savrsite de persoane fizice= !. conducerea unui autove(icul cu permis de conducere a carui valabilitate a expirat$ %. conducerea unui autove(icul de catre o persoana care nu a presc(imbat permisul de conducere national romnesc la sc(imbarea domiciliului sau resedintei, n termenul prevazut de lege$ &. conducerea unui autove(icul de catre o persoana cu domiciliul n 6omnia care nu a presc(imbat permisul de conducere obtinut n alt stat, n termenul prevazut de lege$ ). nendeplinirea obligatiilor de presc(imbare a certificatului de nmatriculare sau de nregistrare a autove(iculului ori remorcii n cazurile prevazute de lege$ *. nepastrarea distantei laterale suficiente fata de ve(iculul care circula din sens opus$ +. nerespectarea de catre conducatorul de ve(icul a semnificatiei indicatoarelor si marca'elor de interzicere sau restrictie ori a celor temporare, cu exceptia celor care interzic accesul sau depasirea care se ncadreaza n alta clasa de sanctiuni$ .. nerespectarea obligatiei de a permite parasirea intersectiei conducatorului ve(iculului ramas n interiorul acesteia$ /. nerespectarea normelor privind circulatia bicicletelor si mopedelor$ /. nerespectarea normelor privind circulatia bicicletelor$ 0. nereducerea vitezei n cazurile prevazute de regulament$ !1. montarea la autove(icul, remorca sau tramvai a luminilor de alta culoare sau intensitate, a altor lumini ori dispozitive de avertizare sonora sau accesorii ori modificari neomologate$ !!. circulatia cu un autove(icul, remorca sau tramvai cu defectiuni la sistemul de iluminare sau de avertizare sonora ori cnd acestea lipsesc$ !%. nerespectarea regulilor n cazul imobilizarii involuntare n pasa'e subterane si tuneluri$ !&. nerespectarea regulilor privind transportul persoanelor si al obiectelor n sau pe ve(icule$ !). pornirea de pe loc a autove(iculului sau tramvaiului cu usile desc(ise, circulatia cu usile desc(ise ori desc(iderea acestora n timpul mersului$ desc(iderea usilor autove(iculului atunci cnd acesta este oprit sau stationat, fara asigurarea ca nu se pune n pericol siguranta deplasarii celorlalti participanti la trafic$ !*. oprirea autove(iculelor destinate transportului public de persoane n alte locuri dect n statiile semnalizate ca atare$ !+. nerespectarea regulilor privind circulatia pe benzi$ !.. conducerea pe drumurile publice a ve(iculelor cu doua roti, fara a se asigura contactul cu partea carosabila pe ambele roti. ;%< Amenda contraventionala prevazuta la alin.;!< se aplica si conducatorului de autove(icul sau tramvai care savrseste o fapta pentru care se aplica ) puncte de penalizare, conform art.!1/ alin.;!< lit.c<. ;&< Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda prevazuta n clasa a @@@#a de sanctiuni si cu aplicarea sanctiunii contraventionale complementare a suspendarii dreptului de a conduce pentru o perioada de +1 de zile savrsirea de catre conducatorul de autove(icul sau tramvai a urmatoarelor fapte= a< nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere, depasirea sau trecerea la culoarea rosie a semaforului, daca prin aceasta s#a produs un accident de circulatie din care a rezultat avarierea unui ve(icul sau alte pagube materiale$ b< nerespectarea interdictiei temporare de circulatie instituite pe un anumit segment de drum public$ c< nerespectarea regulilor de circulatie la trecerea unei coloane oficiale sau intercalarea ntr#o astfel de coloana$ d< circulatia pe sens opus, cu exceptia cazurilor n care se efectueaza regulamentar manevra de depasire. Art.!1%. ;!< Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda prevazuta n clasa a @-#a de sanctiuni urmatoarele fapte savrsite de persoane fizice= !. conducerea pe drumurile publice a unui ve(icul care nu corespunde din punct de vedere te(nic sau al carui termen de valabilitate a inspectiei te(nice periodice a expirat$ %. conducerea pe drumurile publice a unui ve(icul fara a avea montata una dintre placutele cu numarul de nmatriculare sau de nregistrare ori daca placutele cu numarul de nmatriculare ori de nregistrare nu sunt fixate n locurile special destinate$ &. conducerea unui ve(icul cu tractiune animala nenregistrat$ ). neefectuarea radierii ve(iculelor din evidenta, n cazurile si termenele prevazute de lege$ *. conducerea unui autove(icul destinat transportului public de persoane sau de marfuri fara a detine atestatul profesional$ +. neefectuarea verificarii medicale periodice$ .. nendeplinirea de catre medicul de familie a obligatiilor prevazute la art.%% alin.;*< n cazul implicarii, cu vinovatie, a conducatorului de ve(icul aflat n evidenta sa ntr#un accident de circulatie n urma caruia au rezultat numai pagube materiale$ /. detinerea simultana a doua permise de conducere nationale, dintre care unul eliberat de o autoritate competenta straina$ 0. lipirea de afise, inscriptii sau nscrisuri pe indicatoarele sau dispozitivele ce servesc la semnalizarea rutiera, inclusiv pe suporturile acestora$ !1. detinerea, montarea sau folosirea n circulatia pe drumurile publice a mi'loacelor speciale de avertizare sonora sau luminoasa pe ve(iculele care nu au acest drept$ !!. detinerea, montarea sau folosirea n circulatia pe drumurile publice a dispozitivelor care perturba functionarea normala a dispozitivelor de masurare a vitezei$ !%. folosirea ne'ustificata a mi'loacelor speciale de avertizare luminoase sau sonore de catre conducatorii autove(iculelor care au regim de circulatie prioritara$ !&. nerespectarea semnalelor regulamentare ale agentilor de cale ferata la trecerea la nivel$ !). necomunicarea de catre proprietarul sau utilizatorul unui ve(icul, la solicitarea politiei rutiere, a identitatii persoanei careia i#a ncredintat ve(iculul spre a fi condus$ !*. nendeplinirea obligatiilor ce i revin conducatorului de ve(icule care efectueaza transport public de persoane sau de marfuri$ !+. nerespectarea obligatiilor ce revin conducatorilor de ve(icule cu tractiune animala$

!.. nerespectarea dispozitiilor art..) privind circulatia pe autostrazi$ !/. nendeplinirea obligatiilor prevazute la art..0 alin.;%< n cazul implicarii conducatorului de autove(icul ntr#un accident de circulatie din care au rezultat numai pagube materiale$ !0. efectuarea transportului de marfuri sau persoane cu autove(icule si remorci care circula n baza autorizatiei pentru proba$ %1. conducerea unui autove(icul care circula n baza autorizatiei pentru probe n afara 'udetului sau a municipiului Bucuresti n raza caruia si are sediul titularul autorizatiei$ %!. nerespectarea semnificatiei luminii rosii a dispozitivelor instalate pentru semnalizarea benzilor cu circulatie reversibila$ %%. savrsirea de catre conducatorii de ve(icule sau pasagerii acestora de gesturi obscene, proferarea de in'urii, adresarea de expresii 'ignitoare sau vulgare participantilor la trafic$ %&. aruncarea, lasarea ori abandonarea pe drumul public de obiecte, materiale, substante sau ve(icule, dupa caz$ %). nerespectarea regulilor privind remorcarea ve(iculelor$ %*. neprezentarea, n mod ne'ustificat, n termenul stabilit la unitatea de politie rutiera la care a fost invitat pentru solutionarea oricarei probleme legate de calitatea de participant la trafic sau de proprietar ori utilizator de ve(icul$ %+. patrunderea pe drumurile publice modernizate cu un ve(icul care are pe roti sau pe caroserie noroi ce se depune pe partea carosabila ori din care cad sau se scurg produse, substante sau materiale ce pun n pericol siguranta circulatiei$ %.. transportul copiilor n vrsta de pna la !% ani sau al animalelor pe locurile din fata ale ve(iculelor$ %/. conducerea autove(iculului cu masa maxima autorizata mai mare de &,* tone pe drumurile acoperite cu g(eata, zapada sau polei, fara a avea montate pe roti lanturi sau alte ec(ipamente antiderapante omologate$ %0. neaplicarea, n partea din spate a unui autove(icul nmatriculat ntr#un stat care nu este semnatar al Conventiei asupra circulatiei rutiere, a semnului distinctiv al statului care a efectuat nmatricularea$ &1. stationarea neregulamentara pe drumurile publice n conditii de vizibilitate redusa$ &!. lovirea, deteriorarea sau ocolirea portilor de gabarit instalate naintea trecerii la nivel cu calea ferata$ &%. lovirea si3sau deteriorarea pasa'elor superioare de pe drumurile publice, prin nerespectarea gabaritului de libera trecere semnalizat corespunzator$ &&. montarea pe autove(icul a unui sistem antifurt sonor a carui durata a semnalului depaseste mai mult de un minut consecutiv, iar intensitatea semnalului depaseste pragul fonic prevazut de lege$ &). neaplicarea, n partea din spate a ve(iculului care efectueaza transport public de persoane sau de marfuri, a indicatorului cu limitele de viteza admise pentru categoria din care face parte ve(iculul condus$ &*. aplicarea tratamentelor c(imice sau a foliilor, pe parbriz, luneta sau pe geamurile laterale, cu exceptia celor omologate si3sau certificate de catre autoritatea competenta si care sunt marcate corespunzator$ &+. aplicarea de afise, reclame publicitare, nscrisuri sau accesorii pe parbriz, luneta sau geamurile laterale care restrng sau estompeaza vizibilitatea sub limita legal admisa ori mpiedica sau diminueaza eficacitatea dispozitivelor de iluminare si semnalizare luminoasa ori citirea numarului de nmatriculare$ &.. ncalcarea obligatiilor referitoare la circulatia pe drumurile publice a ve(iculelor care transporta produse sau marfuri periculoase ori a ve(iculelor cu masa si3sau gabaritul depasit. &/. nerespectarea obligatiei de comunicare prevazute de art. /1! sau comunicarea de date inexacte sau incomplete ;%< Amenda contraventionala prevazuta la alin.;!< se aplica si conducatorului de autove(icul sau tramvai care savrseste o fapta pentru care se aplica + puncte de penalizare, conform art.!1/ alin.;!< lit.d<. ;&< Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda prevazuta n clasa a @-#a de sanctiuni si cu aplicarea sanctiunii complementare a suspendarii exercitarii dreptului de a conduce pentru o perioada de 01 de zile savrsirea de catre conducatorul de autove(icul sau tramvai a urmatoarelor fapte= a< conducerea sub influenta bauturilor alcoolice, daca fapta nu constituie, potrivit legii, infractiune$ b< conducerea ve(iculului cu defectiuni grave la sistemul de frnare sau la mecanismul de directie, constatate de politia rutiera mpreuna cu specialistii 6egistrului Auto 6omn$ c< neoprirea la trecerea la nivel cu calea ferata cnd barierele sau semibarierele sunt coborte ori n curs de coborre sau cnd semnalele cu lumini rosii si3sau sonore sunt n functiune$ d< nerespectarea dispozitiilor prevazute la art.&* alin.;&<$ e< depasirea cu mai mult de *1 2m3( a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv si pentru categoria din care face parte autove(iculul condus, constatata, potrivit legii, cu mi'loace te(nice omologate si verificate metrologic. Art.!1&. ;!< Suspendarea exercitarii dreptului de a conduce autovehicule se dispune: a< pentru o perioada de 2$ de zile, daca titularul permisului de conducere a savrsit contraventii care cumuleaza ., puncte de penalizare$ b< pentru o perioada de 3$ de zile, daca titularul permisului de conducere cumuleaza, din nou, cel putin ., puncte de penalizare n urmatoarele !% luni de la data expirarii ultimei suspendari a exercitarii dreptului de a conduce. ;%< Dn cazul n care conducatorul de autovehicul sau tramvai savrseste, ntr-un interval de 3 luni de la data restituirii permisului de conducere, din nou, o noua "apta prevazuta la art.!11 alin.;&<, art.!1! alin.;&< si art.!1% alin.;&<, perioada de suspendare se majoreaza cu nca 2$ de zile. ;)< :unctele de penalizare se anuleaza la mplinirea termenului de 3 luni de la data constatarii contraventiei. ;*< ?uspendarea exercitarii dreptului de a conduce anuleaza toate punctele de penalizare acumulate pna n acel moment. ;+< Dn cazurile prevazute la alin.;!<, contravenientul este obligat sa se prezinte la unitatea de politie pe raza careia domiciliaza sau, dupa caz, are resedinta, n termen de * zile de la primirea nstiintarii scrise, pentru a preda permisul de conducere. ;.< 7eprezentarea contravenientului n termenul prevazut la alin.;+<, n mod ne'ustificat, atrage ma'orarea cu &1 de zile a duratei de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce, prevazuta la alin.;!< lit.a< si b<. Art.!1+. ;!< :ana la expirarea perioadei de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce, conducatorul de ve(icul si tramvai tre!uie sa se prezinte la serviciul politiei rutiere care il are in evidenta, pentru verificarea cunoasterii regulilor de ciculatie, dupa cum urmeaza= !. cand permisul de conducere i#a fost retinut pentru consum de !auturi alcoolice, sau pentru nerespectarea regulilor referitoare la prioritateade trecere, depasirea sau trecerea la culoarea rosie a semaforului, daca prin aceasta s#a produs un accident de circulatie din care a rezultatavarierea unui vehicul sau alte pagu!e materiale$

%. cand fapta a fost urmarita ca infractiune prevazuta de prezenta ordonanta de urgenta, iar instanta de 'udecata sau procurorul a dispus inlocuirea raspunderii penale cu una dintre sanctiunile cu caracter administrativ prevazute la art. 0! din Codul :enal$ &. cand a solicitat reducerea perioadei de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce. ;%< :erioada de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce autove(icule ori tramvaie s e prelungeste cu 2$ de zile, daca titularul permisului de conducere nu promoveaza testul de cunoastere a regulilor de circulatie , in situatiile prevazute de alin. ;!< litera ;a< si ;b<, sau nu se prezintala serviciul politiei rutiere pentru sustinerea verificarii cunoasterii regulilor de circulatie. Art.!1/. ;!< ?avrsirea de catre conducatorul de autove(icul sau tramvai a uneia sau mai multor contraventii atrage, pe lnga sanctiunea amenzii, si aplicarea unui numar de puncte de penalizare, dupa cum urmeaza= a< ' puncte de penalizare pentru sav0rsirea urmatoarelor "apte: !. folosirea incorecta a luminilor de drum la ntlnirea cu un autove(icul care circula din sens opus$ %. folosirea telefoanelor mobile n timpul conducerii, cu exceptia celor prevazute cu dispozitive de tip Gmini libereH$ &. nerespectarea obligatiei de a purta, n timpul circulatiei pe drumurile publice, centura de siguranta ori castile de protectie omologate, dupa caz$ ). depasirea cu !1#%1 2m3( a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autove(iculul condus, constatata, potrivit legii, cu mi'loace te(nice omologate si verificate metrologic$ *. circulatia pe un sector de drum pe care accesul este interzis$ +. nerespectarea regulilor privind manevra de ntoarcere, mersul napoi, sc(imbarea benzii de circulatie sau a directiei de mers$ .. nerespectarea obligatiei de a folosi luminile de ntlnire si pe timpul zilei, pe autostrazi, drumuri expres si pe drumuri nationale europene ;5<$ /. stationarea neregulamentara$ 0. refuzul nmnarii actului de identitate, permisului de conducere, certificatului de nmatriculare sau de nregistrare, al celorlalte documente prevazute de lege, la cererea politistului rutier, precum si refuzul de a permite verificarea ve(iculului$ b< 2 puncte de penalizare pentru sav0rsirea urmatoarelor "apte: !. oprirea ne'ustificata sau circulatia pe banda de urgenta a autostrazilor sau oprirea pe partea carosabila a drumurilor expres sau a drumurilor nationale europene ;5<$ %. depasirea cu %!#&1 2m3( a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autove(iculul condus, constatata, potrivit legii, cu mi'loace te(nice omologate si verificate metrologic$ &. nerespectarea regulilor privind manevra de ntoarcere, mersul napoi, sc(imbarea benzii de circulatie sau a directiei de mers, daca prin aceasta s#a produs un accident din care au rezultat avarierea unui ve(icul sau alte pagube materiale$ ). nepastrarea unei distante corespunzatoare fata de ve(iculul care l precede, daca prin aceasta s#a produs un accident din care au rezultat avarierea unui ve(icul sau alte pagube materiale$ *. nerespectarea semnificatiei indicatorului GocolireH, instalat pe refugiul statiilor de tramvai$ +. patrunderea ntr#o intersectie atunci cnd circulatia n interiorul acesteia este blocata$ c< - puncte de penalizare pentru sav0rsirea urmatoarelor "apte: !. nerespectarea obligatiilor care i revin n cazul ve(iculelor ramase n pana sau avariate$ %. nerespectarea semnificatiei indicatorului G? 8:H$ &. depasirea cu &!#)1 2m3( a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autove(iculul condus, constatata, potrivit legii, cu mi'loace te(nice omologate si verificate metrologic$ ). circulatia n timpul noptii sau ziua, pe timp de ceata, ninsoare abundenta sau ploaie torentiala, cu un autove(icul fara lumini sau fara semnalizare corespunzatoare$ *. conducerea unui autove(icul sau tractarea unei remorci atunci cnd dovada nlocuitoare a certificatului de nmatriculare sau de nregistrare este eliberata fara drept de circulatie sau durata acesteia a expirat$ d< 3 puncte de penalizare pentru sav0rsirea urmatoarelor "apte: !. refuzul de a permite imobilizarea ve(iculului sau verificarea te(nica a acestuia$ %. nerespectarea semnificatiei semnalelor regulamentare ale agentilor de cale ferata care diri'eaza circulatia la trecerile la nivel cu calea ferata$ &. depasirea cu )!#*1 2m3( a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autove(iculul condus, constatata, potrivit legii, cu mi'loace te(nice omologate si verificate metrologic$ ). conducerea unui ve(icul nmatriculat sau nregistrat care nu are montata una din placutele cu numarul de nmatriculare sau de nregistrare$ *. circulatia sau stationarea pe spatiul interzis care separa sensurile de circulatie pe autostrada$ +. stationarea ori parcarea autove(iculelor pe autostrada n alte locuri dect cele special amena'ate si semnalizate$ .. executarea pe autostrada a manevrei de ntoarcere sau de mers napoi, circulatia sau traversarea de pe un sens de circulatie pe celalalt prin zonele interzise, respectiv zona mediana sau racordurile dintre cele doua parti carosabile$ /. nerespectarea semnificatiei indicatoarelor recere la nivel cu o cale ferata simpla, fara bariere, recere la nivel cu o cale ferata dubla, fara bariere sau 8prire, instalate la trecerea la nivel cu o cale ferata$ 0. sc(imbarea directiei de mers prin vira' spre stnga, daca prin aceasta se ncalca marca'ul longitudinal continuu care separa sensurile de circulatie$ !1. patrunderea ntr#o intersectie diri'ata prin semafoare, daca prin aceasta se produce blocarea circulatiei n interiorul intersectiei. Art.!!!. ;!< :ermisul de conducere sau dovada nlocuitoare a acestuia se retine n urmatoarele cazuri= a< la cumularea a cel putin !* puncte de penalizare$ b< cnd titularul acestuia a savrsit una dintre infractiunile prevazute la art./*, art./+ alin.;%<, art./. alin.;!<, ;%<, ;)< si ;*<, art./0 alin.;!<, art.01 alin.;!< si art.0% alin.;&< si ;*<$ c< la savrsirea uneia dintre contraventiile prevazute la art.!11 alin.;&<, art.!1! alin.;&<, art.!1% alin.;&< si art. !!* alin.;!<$ d< cnd titularul acestuia a fost declarat inapt pentru a conduce autove(icule sau tramvaie$ e< cnd prezinta modificari, stersaturi sau adaugari, este deteriorat ori se afla n mod ne'ustificat asupra altei persoane$ f< cnd perioada de valabilitate a expirat. ;)< :ermisul de conducere al conducatorului de autove(icul sau tramvai, implicat ntr#un accident de circulatie din care a rezultat uciderea sau vatamarea corporala grava a unei persoane, se retine de catre politia rutiera daca autorul accidentului a ncalcat o regula

de circulatie dintre cele prevazute la art.!1% alin.;&<, eliberndu#se dovada nlocuitoare fara drept de circulatie. >aca regula de circulatie ncalcata este una dintre cele prevazute la art.!11 alin.;&< si art.!1! alin.;&<, dovada nlocuitoare a permisului de conducere se elibereaza cu drept de circulatie pentru o perioada de !* zile. Art.!!%. ;!< Certi"icatul de nmatriculare sau de nregistrare ori dovada nlocuitoare a acestuia se retine de catre politia rutiera n urmatoarele cazuri= a< ve(iculul nu are efectuata inspectia te(nica periodica valabila$ b< nu sunt respectate normele te(nice constructive referitoare la transportul produselor periculoase$ c< ve(iculul circula noaptea fara faruri sau lampi de semnalizare, dispozitivele de iluminare si semnalizare luminoase, mi'loacele fluorescent#reflectorizante, prevazute n normele te(nice n vigoare$ d< ve(iculul circula cu defectiuni ma'ore la sistemele de iluminare#semnalizare sau cu alte dispozitive dect cele omologate$ e< sistemul de frnare de serviciu este defect$ f< sistemul de frnare de a'utor sau de stationare este defect$ g< mecanismul de directie prezinta uzuri peste limitele admise$ (< anvelopele au alte dimensiuni sau caracteristici dect cele prevazute n cartea de identitate a ve(iculului, prezinta taieturi sau rupturi ale cordului ori sunt uzate peste limita legal admisa$ i< zgomotul n mers sau stationare depaseste limita legal admisa pentru tipul respectiv de ve(icul$ '< motorul emite noxe poluante peste limitele legal admise$ 2< elementele dispozitivului de cuplare pentru remorcare prezinta uzuri pronuntate ori nu sunt compatibile, fiind de natura sa provoace desprinderea remorcii sau dezec(ilibrarea ansamblului$ l< autove(iculul sau tramvaiul are aplicate pe parbriz, luneta sau geamurile laterale afise sau reclame publicitare, folii neomologate si3sau nemarcate corespunzator ori accesorii care restrng sau estompeaza vizibilitatea n timpul mersului, att din interior, ct si din exterior$ m< autove(iculul are aplicat pe partea frontala si3sau posterioara a acestuia afise, nscrisuri sau reclame care diminueaza eficacitatea dispozitivelor de iluminare si semnalizare luminoasa ori citirea numarului de nmatriculare$ n< autove(iculul prezinta scurgeri semnificative de carburant sau lubrifiant$ o< placutele cu numerele de nmatriculare sau de nregistrare nu sunt conforme cu standardul sau au aplicate dispozitive de iluminare, altele dect cele omologate$ p< datele din certificatul de nmatriculare sau de nregistrare nu concorda cu caracteristicile te(nice ale ve(iculului$ r< ve(iculul nu a fost radiat din circulatie n cazurile prevazute n prezenta ordonanta de urgenta$ s< ve(iculul nu este asigurat de raspundere civila n caz de pagube produse tertilor prin accidente de circulatie, conform legii$ t< detinatorul ve(iculului nu a presc(imbat certificatul de nmatriculare sau de nregistrare, n conformitate cu prevederile legale$ u< ve(iculul nu are montata una dintre placutele cu numarul de nmatriculare sau de nregistrare$ v< ve(iculul are lipsa elemente ale caroseriei ori aceasta este ntr#o stare avansata de degradare$ x< lipsa dotarilor obligatorii pe autove(icule destinate nvatarii conducerii autove(iculelor n procesul instruirii persoanelor n vederea obtinerii permisului de conducere, prevazute de reglementarile n vigoare. ;%< Dn situatiile prevazute la alin.;!< lit.b<, c<, e<, g<, 2<, o<, p<, r< si s<, la retinerea certificatului de nmatriculare sau de nregistrare, politistul rutier elibereaza conducatorului de ve(icul o dovada nlocuitoare fara drept de circulatie, iar n cazurile prevazute la alin.;!< lit. a<, d<, f<, (<, i<, '<, l<, m<, n<, t< u<, v< si x<, o dovada nlocuitoare cu drept de circulatie pentru !* zile. ;&< Dn situatiile prevazute la alin.;!< lit.b<, o<, p<, r< si s<, odata cu retinerea certificatului de nmatriculare, politistul rutier retrage si numerele de nmatriculare sau de nregistrare. ;)< Certificatul de nmatriculare sau de nregistrare si placutele cu numarul de nmatriculare sau de nregistrare, cu exceptia celor care nu corespund standardelor, se restituie proprietarului sau utilizatorului ve(iculului de catre politia rutiera, la prezentarea de catre acesta a dovezii ncetarii motivului pentru care documentul a fost retinut, n conditiile prevazute n regulament. Art.!!&. ;!< :ermisul de conducere se restituie titularului= a< la expirarea perioadei de suspendare$ b< cnd, n conditiile art. 0+ alin. ;)<, s#a (otart ca exercitarea dreptului de a conduce nu se suspenda$ c< la ncetarea masurii de siguranta prevazute la art. !!% lit. c< din Codul penal$ d< n baza rezolutiei sau, dupa caz, a ordonantei procurorului prin care s#a dispus nenceperea urmaririi penale, scoaterea de sub urmarirea penala sau ncetarea urmaririi penale$ e< n baza (otarrii 'udecatoresti ramase definitive prin care s#a dispus ac(itarea inculpatului ori procesul#verbal de constatare a contraventiei a fost anulat$ f< la ncetarea cauzelor pentru care a fost retras permisul de conducere n conditiile art.0. alin.;)<, certificata printr#un act medico#legal. ;%< :ermisul de conducere se restituie de catre politia rutiera n conditiile stabilite n regulament. Art.!!). ;!< )nularea permisului de conducere se dispune n urmatoarele cazuri: a< titularul permisului de conducere a fost condamnat printr#o (otarre 'udecatoreasca ramasa definitiva pentru o in"ractiune care a avut ca rezultat uciderea sau vatamarea corporala a unei persoane, savrsita ca urmare a nerespectarii regulilor de circulatie$ b< titularul permisului de conducere a fost condamnat printr#o (otarre 'udecatoreasca ramasa definitiva pentru infractiunile prevazute la art./*, art./+ alin.;%<, art./. alin.;!<, ;%<, ;)< si ;*<, art./0 alin.;!< si ;%<, art.01 alin. ;!< si art.0% alin.;&<$ d< titularului permisului de conducere i s#a aplicat, printr#o (otarre 'udecatoreasca ramasa definitiva, pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii profesiei sau ocupatiei de conducator de ve(icule, prevazuta la art.+) lit.c< din Codul penal$ e< permisul de conducere a fost obtinut cu ncalcarea normelor legale, situatie constatata de instanta competenta. ;%< :ermisul de conducere se anuleaza si n cazul n care titularul acestuia a decedat. Art.!!+. ;!< :ersoana al carei permis de conducere a fost anulat ca urmare a ramnerii definitive a unei (otarri 'udecatoresti de condamnare pentru una dintre faptele prevazute la art. !!) alin. ;!< si la art. !!* alin. ;!< se poate prezenta la examen pentru obtinerea unui nou permis de conducere, pentru toate categoriile avute anterior, dupa caz, daca a intervenit una din situatiile urmatoare= a< au trecut + luni de la data executarii pedepsei amenzii penale sau a pedepsei n regim de privare de libertate ori la locul de munca$

b< a trecut un an de la data gratierii pedepsei sau a ramnerii definitive a (otarrii 'udecatoresti prin care s#a dispus suspendarea conditionata a executarii pedepsei ori suspendarea executarii pedepsei sub supraveg(ere$ c< a intervenit amnistia$ d< interzicerea dreptului de a exercita profesia sau ocupatia de conducator de autove(icule, prevazuta la art.+) lit.c< din Codul penal, a expirat sau a fost revocata. Art.!!.. ;!< Imo!ilizarea unui vehicul se dispune de catre politistul rutier n cazul savrsirii de catre conducatorul acestuia a uneia dintre urmatoarele fapte= a< conducerea unui ve(icul nenmatriculat sau nenregistrat ori cu numar de nmatriculare sau de nregistrare fals ori fara a avea montate placutele cu numarul de nmatriculare sau de nregistrare$ b< conducerea unui ve(icul a carui stare te(nica pune n pericol grav siguranta circulatiei, deterioreaza drumul public sau afecteaza mediul$ c< conducerea unui ve(icul cu ncalcarea regulilor referitoare la transportul marfurilor periculoase ori cu gabarite si3sau mase depasite$ d< conducerea unui ve(icul despre care exista date sau indicii ca face obiectul unei fapte de natura penala$ e< refuza sa se legitimeze$ f< se afla sub influenta bauturilor alcoolice, a produselor sau substantelor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora, iar conducerea ve(iculului nu poate fi asigurata de o alta persoana$ g< nu respecta timpii de conducere si de odi(na prevazuti de lege. ;%< @mobilizarea unui ve(icul se dispune si n cazul n care conducatorul acestuia ori unul dintre pasageri savrseste o fapta de natura penala sau este urmarit pentru savrsirea unei infractiuni. ;&< :entru oprirea fortata sau imobilizarea n cazurile prevazute la alin.;!< si ;%<, politia rutiera poate utiliza dispozitive speciale omologate. ;Anexa nr. !< Categorii de vehicule pentru care se eli!ereaz4 permisul de conducere Categoriile de ve(icule pentru care se elibereaz permisul de conducere, prevzute la art. %1 alin. ;%<, se definesc astfel= a< categoria A,= mopede$ b< categoria A!= !. motociclete cu cilindree maxim de !%* cmc, cu puterea maxim de !! 24 i cu un raport putere3greutate de cel mult 1,! 2432g$ %. tricicluri cu motor cu puterea maxim de !* 24$ c< categoria A%= motociclete cu puterea maxim de &* 24, cu un raport putere3greutate care nu depete 1,% 2432g i care nu sunt derivate dintr#un ve(icul avnd mai mult de dublul puterii sale$ d< categoria A= motociclete cu sau fr ata i tricicluri cu motor cu puterea de peste !* 24$ e< categoria B!= cvadricicluri a cror mas proprie nu depete )11 2g ;**1 2g pentru ve(iculele destinate transportului de mrfuri<, neincluznd masa bateriilor n cazul ve(iculelor electrice i care sunt ec(ipate cu motor cu ardere intern a crui putere net maxim nu depete !* 24 sau cu motor electric a crui putere nominal continu maxim nu depete !* 24$ f< categoria 5: !. autove(iculul a crui mas total maxim autorizat nu depete &.*11 2g i al crui numr de locuri pe scaune, n afara conductorului, nu este mai mare de /$ %. ansamblul format dintr#un autove(icul trgtor din categoria B i o remorc a crei mas total maxim autorizat nu depete .*1 2g$ &. ansamblul de ve(icule a cror mas total maxim autorizat nu depete ).%*1 2g, format dintr#un autove(icul trgtor din categoria B i o remorc a crei mas total maxim autorizat depete .*1 2g$ g< categoria 5*: ansamblul de ve(icule a cror mas total maxim autorizat depete ).%*1 2g, format dintr#un autove(icul trgtor din categoria B i o remorc sau semiremorc a crei mas total maxim autorizat nu depete &.*11 2g$ (< categoria C!= autove(iculul, altul dect cel din categoria > sau >!, a crui mas total maxim autorizat depete &.*11 2g, dar nu mai mare de ..*11 2g, i care este proiectat i construit pentru transportul a maximum / pasageri n afar de conductorul auto. Autove(iculului din aceast categorie i se poate ataa o remorc a crei mas total maxim autorizat nu depete .*1 2g$ i< categoria C!5= !. ansamblul de ve(icule constnd dintr#un autove(icul trgtor din categoria C! i o remorc sau semiremorc a crei mas total maxim autorizat este mai mare de .*1 2g, cu condiia ca masa total maxim autorizat a ansamblului s nu depeasc !%.111 2g$ %. ansamblurile de ve(icule n care ve(iculul trgtor face parte din categoria B, iar remorca sau semiremorca sa are o mas total maxim autorizat de peste &.*11 2g, cu condiia ca masa total maxim autorizat a ansamblului s nu depeasc !%.111 2g$ '< categoria C= !. autove(iculul, altul dect cele din categoria > sau >!, a crui mas total maxim autorizat este mai mare de &.*11 2g i care este proiectat i construit pentru transportul a maximum / pasageri n afara conductorului auto$ %. ansamblul format dintr#un autove(icul din categoria C i o remorc a crei mas total maxim autorizat nu depete .*1 2g$ 2< categoria C5= ansamblul de ve(icule constnd dintr#un autove(icul trgtor din categoria C i o remorc sau semiremorc a crei mas total maxim autorizat este mai mare de .*1 2g$ l< categoria >!= !. autove(iculul proiectat i construit pentru transportul a maximum !+ pasageri n afar de conductorul auto i a crui lungime maxim nu depete / m$ %. ansamblul de ve(icule format dintr#un autove(icul trgtor din categoria >! i o remorc a crei mas total maxim autorizat nu depete .*1 2g$ m< categoria >!5= ansamblul de ve(icule constnd dintr#un autove(icul trgtor din categoria >! i o remorc a crei mas total maxim autorizat este mai mare de .*1 2g. 6emorca nu trebuie s fie destinat transportului de persoane$ n< categoria >= autove(iculul destinat transportului de persoane avnd mai mult de / locuri pe scaune, n afara locului conductorului. Autove(iculului din aceast categorie i se poate ataa o remorc a crei mas total maxim autorizat nu depete .*1 2g$ o< categoria >5= ansamblul de ve(icule constnd dintr#un autove(icul trgtor din categoria > i o remorc a crei mas total maxim autorizat este mai mare de .*1 2g. 6emorca nu trebuie s fie destinat transportului de persoane$ p< categoria r= tractor, maini i utila'e autopropulsate agricole, forestiere sau pentru lucrri$ r< categoria b= troleibuz$

s< categoria v= tramvai. )cest material a "ost pus la dispozitie de 6lorian Chiriche7, intructor auto la scoala de so"eri 8imisoara - *uro Driver

S-ar putea să vă placă și