Sunteți pe pagina 1din 2

Proiect Individual la Control de gestiune 2014

Nume si Prenume.. Obiectiv principal: Elaborarea

unui tablou de bord pentru SC


---Este societatea la care va realizati lucrarea de licenta-Structura proiectului 1. Importana /necesitatea tabloului de bord intr-o organizaie 1-2 pag. 2. Descrierea succint a acti itii! strategiei "i managementului Societatii Comerciale.. # $-% pag

2.1 Produsele si activitatile firmei 2.2 Obiecvtive strategice 2.3 Factori cheie de scucces 2.4 Organigrama intreprinderii 2.5 Evolutia principalilor indicatori economico financiari pe ultimii 3 ani. !nali"a si interpretare

&. Elaborarea 'abloului de (ord de )estiune *-$ pagini

3.1 Elaborarea #abloului de bord la nivelul $eparatmentului $esfacere 3.2 %au Productie 3.3 %au !provi"ionare 3.4 %au #abloul de bord &eneral pentru $irectorul &eneral 3.5 %au pentru un punct de lucru' un maga"in' un birou etc *. (ibliogra+ie

4.1 (artea de (ontrol de gestiune %g)rdea Florin' Editura !%E ' 2**+' pag 254 2, 4.2 Orice alta carte -i alt) informatie din literatura straina. %e va aprecia originalitatea activitatilor ' intreprinderilor luate ca e.emplu /

'ermen de transmitere a proiectelor: 2* mai 2*14 Pe mail la adresa sgardeafm01ahoo.com Fisierul salvat va fi de forma: 2ume3prenume3&rupa3222.doc