Sunteți pe pagina 1din 4

Actiune de divort Domnule presedinte, Subsemnatul , domiciliat n ., judetul ., str. .., nr. , etajul ., apart. ..

., chem n judecat pe sotia mea ..domiciliat n ., judetul ., str. .., nr. , etajul ., apart. .., pentru ca prin hotrrea ce veti pronunta s desfaceti cstoria ncheiat ntre subsemnatul si prta .., la data de si nscris n registrul de stare civil sub nr. . din acel an, oblignd, totodat, pe prt s-mi plteasc cheltuielile de judecat si onorariul de avocat. Motivele actiunii sunt urmtoarele: n fapt, . . !". #rta a manifestat nc de la nceputul csniciei noastre un total de$interes fat de viata n comun si o atitudine insulttoare fat de mine. Socotesc c aceast comportare a sotiei mele constituie un motiv temeinic de desfacere a cstoriei, a crei continuare nu mai este cu putint pentru mine. Mentione$ c din cstoria noastr nu au re$ultat copii. n drept, mi ntemeie$ actiunea pe dispo$itiile art. %& din 'odul familiei. n dovedirea ei nteleg s m folosesc de proba cu martori, pentru care propun pe: (. (. , domiciliat n ., judetul ., str. .., nr. , etajul ., apart. ). ). , domiciliat n ., judetul ., str. .., nr. , etajul ., apart. *epun pre$enta actiune, precum si copie autentificat de pe certificatul constatator al cstoriei ncheiate ntre mine si prt, n dublu

e"emplar, dintre care unul pentru instant si altul pentru a fi comunicat prtei.

Semntura reclamantului

DOMNULE PREEDINTE,

Subsemnatul+a,.................., identificat cu -...+'..., seria ............ nr ..........., domiciliat+/, n ......................, chem n judecat/ 0i personal la interogatoriu pe prtul+a,........................, identificat cu -...+'..., seria ............, nr ..........., cu domiciliul n ............................ Obiectul cererii: #rin hot/rrea ce ve1i pronun1a v/ solicit: Desfacerea cstoriei urmnd ca pe ba$a probelor ce vor fi administrate instan1a s/ hot/rasc/: - n ba$a art. % alin ) din 'odul familiei, desfacerea c/s/toriei nregistrat/ sub nr. .... din ....... la ........,din vina e"clusiv/ a prtului+ei,2 - n ba$a art. 3) alin ( din 'odul familiei, s/-mi fie ncredin1at+i, spre cre0tere 0i educare minorul+ii,: ........., n/scut la data de ......, conform certificatului nr. ....... nregistrat la ........ n .......2 - n ba$a art. 3) alin % din 'odul familiei, obligarea prtului s/ contribuie la cheltuielile de cre0tere, nv/1/tur/, educare 0i preg/tire profesional/ a copilului, potrivit dispo$i1iilor art. 43 din 'odul familiei2 - n ba$a art. %5 alin ( din 'odul familiei, mp/r1irea bunurilor comune dobndite n timpul c/s/toriei2

- n ba$a art. 36 din 'odul familiei, s/ revin la numele avut nainte de c/s/torie. - n ba$a art. 745 'od #rocedur/ 'ivil/, s/ fie puse sub sechestru judiciar bunul8+rile,.... dobndite n timpul c/s/toriei2 - n ba$a art. 3( din 'odul familiei, prtul+a, s/ fie obligat s/-mi acorde ntre1inere pentru c/ m/ aflu n nevoie din pricina incapacit/1ii de munc/ survenit/ nainte de c/s/torie+ori n timpul c/s/toriei,2 9bligarea prtului la plata cheltuielilor de judecat/, conform art. ):3 'od #rocedur/ 'ivil/. Motivele Aciunii n fapt, +se vor ar/ta motivele temeinice datorit/ c/rora raporturile dintre so1i sunt att de grav 0i iremediabil v/t/mate, nct continuarea c/s/toriei este imposibil/ pentru cel care cere desfacerea ei, se va demonstra, atunci cnd din c/s/torie au re$ultat copii minori, c/ ncredin1area minorului so1ului reclamant este n interesul acestuia 0i se va dovedi, n func1ie de veniturile so1ilor, necesitatea oblig/rii prtului+ei, la plata pensiei de ntre1inere, de asemenea n vederea mp/r1irii bunurilor comune dobndite de so1i n timpul c/s/toriei, acestea vor fi enumerate 0i descrise n mod am/nun1it,. n drept, mi ntemeie$ ac1iunea pe dispo$i1iile art. %: alin. ) din 'odul ;amiliei, art. %& din 'odul ;amiliei, art. 3) alin. ( din 'odul ;amiliei, art. 3) alin. % din 'odul ;amiliei coroborat cu art. 43 din 'odul ;amiliei 0i art. %5 alin. ( din 'odul ;amiliei. n dovedirea pre$entei n1eleg s/ m/ folosesc de proba cu acte, interogatoriul prtului+ei,, care va fi citat cu men1iunea la interogatoriu, martorii:..................... *epun copie de pe actele ce sus1in pre$enta cerere, n vederea comunic/rii acestora odat/ cu ac1iunea. <ne"e$, n original, chitan1a de plat/ a ta"ei de timbru n valoare de ............... lei 0i timbrul judiciar n valoare de .................. lei. *ata

Semn/tura, *9M=>?>. #@!A!*.=B! <? ...................................................................................................

S-ar putea să vă placă și