Sunteți pe pagina 1din 1

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE Facultatea: Relatii Economice Internationale Catedra: Relatii Economice Internationale PROGRAM ANALITIC An uni er!

itar: "#$"%"#$& Denumirea di!ci'linei Codul di!ci'linei PRACTICA DE SPECIALITATE Num(rul de credite Num(rul ore 'e !eme!tru ) acti it(*i 9 Total 280 C S L)P 280

Anul 2 Facultatea Relaii Economice Internaionale +ene,iciar( Seme!trul 2 Pro-ram de MASTER N MANAGEMENTUL RISCULUI IN A ACERI INTERNATI!NALE " TRAN#ACTII INANCIARE ma!ter Cate-oria ,ormati ( a di!ci'linei: S . ,undamental(/ S . de !'ecialitate/ C . com'lementar( Cate-oria de o'*ionalitate a di!ci'linei: ! ! . o+li-atorie/ A . o'*ional(/ . ,acultati (/ S % !'ecial( % O+li-atorii 0condi*ionate1 Di!ci'line anterioare Recomandate $ Di!ci'lina 'ractica de !'ecialitate are dre't o+iecti -eneral 're-atirea 'ractica a ma!teran2ilor in domeniul mana-ementul ri!cului in tran2actiile ,inanciare internationale in ederea acumularii urm(toarelor com'eten e: E aluarea mediului international de a,aceri in ederea identi,icarii !i catalo-arii ri!curilor ,inanciare Anali2a ,actorilor de ri!c ,inanciar Modelarea ,enomenelor economice !i ,inanciare Ma!urarea e3'unerii la ri!c 'rin anali2a datelor !i in,ormatiilor de!'re !ur!ele de ri!c ,inanciar Mana-ementul e3'unerii la ri!c 'rin anali2a datelor !i in,ormatiilor de!'re !ur!ele de ri!c ,inanciar O+iecti e In e!ti-area o'ortunitatilor de reducere a ri!cului in a,acerile internationale A'licarea normelor 4i alorilor de etic( 'ro,e!ional( 'entru luarea deci2iilor 4i reali2area inde'endent( !au 5n -ru' a unor !arcini)o+iecti e com'le3e la locul de munc(6 Plani,icarea 4i or-ani2area re!ur!elor umane 5n cadrul unui -ru' !au a unei or-ani2a*ii/ 5n condi*ii de con4tienti2are a re!'on!a+ilit(*ii 'entru re2ultatele 'ro,e!ionale A!umarea ne oii de ,ormare continu( 'entru a crea 'remi!ele de 'ro-re! 5n carier( 4i ada'tare a 'ro'riilor com'eten*e 'ro,e!ionale 4i mana-eriale la dinamica mediului economic Cunoa!terea a an!ata a teoriilor !i de,inirea conce'telor !i metodolo-iilor ,olo!ite in e aluarea mediului international de a,aceri Ar-umentarea te7nicilor de e aluare in ederea catalo-arii ri!curilor ,inanciare in a,acerile internationale A'licarea inte-rata a conce'telor !i metodolo-iilor ,olo!ite in e aluarea mediului international de a,aceri E aluarea critica a di,eritelor conce'te !i metodolo-ii ,olo!ite in e aluarea mediului international de a,aceri Generarea de !cenarii alternati e 'entru catalo-area ri!curilor ,inanciare internationale Identi,icarea ti'urilor de ri!c in a,aceri con,orm !tandardelor internationale E3'licarea ti'urilor de ri!c in a,aceri con,orm !tandardelor internationale Utili2area inte-rata a conce'telor/ metodelor !i in!trumentelor de identi,icare !i anali2a a ti'urilor de ri!c in a,aceri E aluarea critica a metodelor !i in!trumentelor de identi,icare !i anali2a a ti'urilor de ri!c De2 oltarea de metodolo-ii de anali2a !i inter'retare a ,actorilor de ri!c in a,aceri Cunoa!terea a an!ata a metodelor !i te7nicilor de modelare a ,enomenelor economico%,inanciare E3'licarea !i inter'retarea di,eritelor modele ,olo!ite in cercetarea ,enomenelor economico%,inanciare A'licarea modelarii economico%,inanciare in conte3te reale de a,aceri internationale Anali2a critica a ariantelor de modelare a ,enomenelor economico%,inanciare Ada'tarea in!trumentelor de modelare la conte3te de a,aceri noi Cunoa!terea a an!ata a in!trumentelor !i te7nicilor de ma!urare a e3'unerii la ri!cul in a,aceri Con*inut E3'licarea !i inter'retarea datelor !i in,ormatiilor nece!are ma!urarii -radului de e3'unere la ri!cul in a,aceri 0de!cri'tori1 A'licarea in!trumentelor !i te7nicilor de ma!urare a e3'unerii la ri!cul in a,aceri E aluarea di,eritelor in!trumente !i te7nici de ma!urare a e3'unerii la ri!cul in a,aceri Ada'tarea in!trumentelor !i te7nicilor de ma!urare a e3'unerii la ri!c la conte3te de a,aceri noi Cunoa!terea a an!ata a metodelor !i te7nicilor de mana-ement al ri!cului in conte3te comerciale !i ,inanciare com'le3e E3'licarea di,eritelor metode !i te7nici a'licate in mana-ementul ri!cului in a,aceri A'licarea inte-rata a metodelor !i te7nicilor !'eci,ice mana-ementului ri!cului in conte3te comerciale !i ,inanciare com'le3e E aluarea critica a di,eritelor metode !i te7nici a'licate in mana-ementul ri!cului in a,aceri A'licarea creatoare a metodelor !i te7nicilor ,olo!ite in mana-ementul ri!cului in a,acerile internationale Cunoa!terea a an!ata a teoriilor re,eritoare la ri!curile !'eci,ice a,acerilor internationale E3'licarea o'ortunitatilor de reducere a ri!curilor in a,acerile internationale A'licarea unor in!trumente !i te7nici adec ate de anali2a ,inanciara 'entru identi,icarea o'ortunitatilor de reducere a ri!cului E aluarea critica a in!trumentelor !i te7nicilor de anali2a ,inanciara 'entru identi,icarea o'ortunitatilor de reducere a ri!curilor A'licarea creatoare a metodelor de identi,icare a o'ortunitatilor de reducere a ri!curilor 'rin 'roiectarea de noi metodolo-ii de anali2a ,inanciara E3ecutarea unor !arcini 'ro,e!ionale com'le3e/ 5n condi*ii de autonomie 4i de inde'enden*( 'ro,e!ional( A!umarea de roluri),unc*ii de conducere a acti it(*ii -ru'urilor 'ro,e!ionale !au a unor in!titu*ii Autocontrolul 'roce!ului de 5n (*are/ dia-no2a ne oilor de ,ormare/ anali2a re,le3i ( a 'ro'riei acti it(*i 'ro,e!ionale Forma de e aluare 0E . e3amen/ % . eri,icare 'e 'arcur!/ C . coloc iu1 C Proiect de 'ractica !i cuno!tinte)a+ilitati do+andite . 8#9 Sta+ilirea notei ,inale Ra'ort 'ri ind a'recierea re!'on!a+ilului din 'artea 'artenerului de 'ractica 0tutorelui1 . &#9 :i+lio-ra,ia Titular Grad didactic/ titlu 4tiin*i,ic/ 'renume/ numele Semn(tura Lect&'r& I(lian PANAIT Le-enda: C . cur!; S . !eminar; L)P . lucr(ri 'ractice 5n la+orator 4i 'roiecte6