Sunteți pe pagina 1din 13

COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAII NICOLAE VASILESCU-KARPEN BACU

Avizat dir !t"r# Avizat r +&")+a'i* !"%i+ia diri$i):i*"r#

Pr"$ra%a a&r"'ata !( "rdi)(* %i)i+tr(*(i )r,-./0123,42,.225 P*a)i6i!ar a *a di+!i&*i)a 7 Consiliere i orientare, cls a XII -a888 A) +!"*ar,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,# N(%9r d "r a*"!at 7,,,,,, Pr"6 +"r diri$i)t 7 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

TABEL DE CORELARE A COMPETENELOR ;I CONINUTURILOR


C"%& t )ta $ ) ra*a 4 7 Explorarea resurselor personale care influenteaza planificarea carierei C"%& t )t +& !i6i! 4,4 Argumentarea importantei ncrederii n sine, pentru evolutia personala 4,. Examinarea caracteristicilor specifice adolescentei C")ti)(t(ri - MODULUL 47 A(t"!()"a+t r +i d zv"*tar & r+")a*a S('%"d(*(* 4,4, A(t"!()"a+t r 7 Incredere n sine Factori ce influenteaza ncrederea n sine S('%"d(*(* 4,., Cr +t r +i +!<i%'ar 7 Adolescenta: caracteristicile dezvoltarii fizice, cognitive, emotionale C")ti)(t(ri - MODULUL ., C"%()i!ar +i a'i*itati +"!ia* S('%"d(*(* .,4 C"%()i!ar 7 Forme de comunicare eficienta S('%"d(*(* .,., A(t"!")tr"* %"ti")a* 7 Tehnici de autocontrol emotional C")ti)(t(ri - MODULUL =, Ma)a$ % )t(* i)6"r%atii*"r +i >)vatarii S('%"d(*(* =,4 Ma)a$ % )t(* i)6"r%atii*"r 7 !esurse informatice si comunicationale de informare cu privire la nvatare, munca si cariera S('%"d(*(* =,. Ma)a$ % )t(* >)vatarii 7 Tipuri de nvatare Tipuri si niveluri de performante n nvatare "erinte scolare C")ti)(t(ri - MODULUL ?, P*a)i6i!ar a !ari r i S('%"d(*(* ?,4 P*a)i6i!ar a +i d zv"*tar a !ari r i 7 "ariera: definire #acceptiune traditionala si moderna$% Factorii care influenteaza alegerea carierei& C")ti)(t(ri - MODULUL 5. Calitatea stilului de viata S('%"d(*(* -,4, Ca*itat a r *atii*"r +"!ia* Factorii care amelioreaza calitatea relatiilor sociale Factori care deterioreaza calitatea relatiilor sociale #de ex&, violenta domestica$ !elatii sociale optime S('%"d(*(* -,., Ca*itat a "&ti()i*"r &rivi)d !ari ra Alegerea carierei din perspectiva stilului de viata

C"%& t )ta $ ) ra*a . 7 Integrarea abilitatilor de interrelationare, n vederea dezvoltarii personale si profesionale C"%& t )ta $ ) ra*a = 7 Utilizarea adecvata a informatiilor, n propria activitate, pentru obtinerea succesului

C"%& t )t +& !i6i! .,4 Exersarea comunicarii eficiente .,. Aplicarea tehnicilor de management al emotiilor C"%& t )t +& !i6i! =,4 Exersarea abilitatilor de utilizare a unor resurse de informare variate, referitoare la propria activitate =,. Analizarea corespon dentelor dintre resursele personale de nvatare si cerintele scolare, n context liceal

C"%& t )ta $ ) ra*a ? 7 Elaborarea proiectului de dezvoltare personala si profesionala C"%& t )ta $ ) ra*a -7 Exersarea abilitatilor de management al unui stil de viata de calitate

C"%& t )t +& !i6i! ?,4 Analizarea conceptului de cariera si a factorilor care influenteaza dezvoltarea acesteia

C"%& t )t +& !i6i! -,4 Identificarea caracteristicilor relatiilor sociale, din perspectiva calitatii acestora -,. Analizarea relatiei dintre stilul de viata si planificarea carierei

COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICATII @ NICOLAE VASILESCU-KARPEN A

PLANIBICARE ANUAL - ARIA CURRICULARA @ CONSILIERE ;I ORIENTARE A CLASA A IC-A 888


AN ;COLAR .22 8 D .22 8
COMPETENTA GENERALA 4, Explorarea resurselor personale care influenteaza cariera ., Integrarea abilitatilor de interrela'ionar ,n vederea dezvoltarii personale (i profesionale =, Utilizarea adecvata a informatiilor, n propria activitate pentru obtinerea succesului

NUMAR DE SAPTAMANI 888

PROBESOR DIRIGINTE 7 88888888888888888888888888888888888888888


CONTINUTURI STRATEGII DE REALIEARE M t"d MiF*"a! M"da*it9: d va*(ar
Nr, "r 1 AN Nr, "r 1 + %, SEM, I SEM, II

COMPETENTE SPECIBICE 4,4 Argumentarea importantei ncrederii n sine, pentru evolutia personala 4,. Examinarea caracteristicilor specifice adolescentei .,4 Exersarea comunicarii eficiente .,. Aplicarea tehnicilor de management al emotiilor =,4 Exersarea abilitatilor de utilizare a unor resurse de informare variate, referitoare la propria activitate =,. Analizarea corespondentelor dintre resursele personale de nvatare si cerintele scolare, n context liceal ?,4 Analizarea conceptului de cariera si a factorilor care influenteaza dezvoltarea acesteia -,4 Identificarea caracteristicilor relatiilor sociale, din perspectiva calitatii acestora -,. Analizarea relatiei dintre stilul de viata si planificarea carierei

M"d(*(* 4,A(t"!()"a+t r +i d zv"*tar & r+")a*a

S('%"d(*(* 4,4, A(t"!()"a+t r 4,., Cr +t r +i +!<i%'ar .,4 C"%()i!ar

., C"%()i!ar +i a'i*itati +"!ia*

.,., A(t"!")tr"* %"ti")a* =,4 Ma)a$ % )t(* i)6"r%atii*"r

=, Ma)a$ % )t(* i)6"r%atii*"r +i >)vatarii

=,. Ma)a$ % )t(* >)vatarii

?, Elaborarea proiectului de dezvoltare personala si profesionala& -, Exersarea abilitatilor de management al unui stil de viata de calitate

?, P*a)i6i!ar a !ari r i

?,4 P*a)i6i!ar a +i d zv"*tar a !ari r i -,4, Ca*itat a r *atii*"r +"!ia*

-, Ca*itat a +ti*(*(i d viata

-,., Ca*itat a "&ti()i*"r &rivi)d !ari ra


T"ta* ANG T"ta* + %IG T"ta* + % II G

COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICATII @ NICOLAE VASILESCU-KARPEN A

PLANIBICARE SEMESTRIALA - ARIA CURRICULARA @ CONSILIERE ;I ORIENTARE A


AN ;COLAR .288 D .288
C"%& t )ta $ ) ra*a
"omp&gen& nr ** "omp&gen& nr ** "omp&gen& nr ** "omp&gen& nr ** "omp&gen& nr ** "omp&gen& nr ** "omp&gen& nr ** "omp&gen& nr ** "omp&gen& nr ** "omp&gen& nr ** "omp&gen& nr ** "omp&gen& nr ** "omp&gen& nr ** "omp&gen& nr ** "omp&gen& nr ** "omp&gen& nr ** "omp&gen& nr ** "omp&gen& nr ** "omp&gen& nr ** "omp&gen& nr ** "omp&gen& nr ** "omp&gen& nr ** "omp&gen& nr ** "omp&gen& nr ** "omp&gen& nr ** "omp&gen& nr ** "omp&gen& nr ** "omp&gen& nr ** "omp&gen& nr **

SEM 888

NUMAR DE SAPTAMANI 888


C")ti)(t(ri

CLASA A IC-A 888

PROBESOR DIRIGINTE 7 88888 8888888888888888888888888888888888


Data

C"%& t )ta S& !i6i!a


"omp&specif& nr** "omp&specif& nr** "omp&specif& nr** "omp&specif& nr** "omp&specif& nr** "omp&specif& nr** "omp&specif& nr** "omp&specif& nr** "omp&specif& nr** "omp&specif& nr** "omp&specif& nr** "omp&specif& nr** "omp&specif& nr** "omp&specif& nr** "omp&specif& nr** "omp&specif& nr** "omp&specif& nr** "omp&specif& nr** "omp&specif& nr** "omp&specif& nr** "omp&specif& nr** "omp&specif& nr** "omp&specif& nr** "omp&specif& nr** "omp&specif& nr** "omp&specif& nr** "omp&specif& nr** "omp&specif& nr** "omp&specif& nr**

T %a H!( tit*(* dida!ti!I


-& .& /& 0& )& 1& 2& 3& 4& -5& --& -.& -/& -0& -)& -1& -2& -3& -4& .5& .-& ..& ./& .0& .)& .1& .2& .3& .4&

O'+ rvatii
#pot fi derulate si anumite teme ce nu se incadreaza celor ) module$

M"d(*(*
+odulul nr * +odulul nr * +odulul nr * +odulul nr * +odulul nr * +odulul nr * +odulul nr * +odulul nr * +odulul nr * +odulul nr * +odulul nr * +odulul nr * +odulul nr * +odulul nr * +odulul nr * +odulul nr * +odulul nr * +odulul nr * +odulul nr * +odulul nr * +odulul nr * +odulul nr * +odulul nr * +odulul nr * +odulul nr * +odulul nr * +odulul nr * +odulul nr * +odulul nr *

S('%"d(*(*
,ubmodulul nr ** ,ubmodulul nr ** ,ubmodulul nr ** ,ubmodulul nr ** ,ubmodulul nr ** ,ubmodulul nr ** ,ubmodulul nr ** ,ubmodulul nr ** ,ubmodulul nr ** ,ubmodulul nr ** ,ubmodulul nr ** ,ubmodulul nr ** ,ubmodulul nr ** ,ubmodulul nr ** ,ubmodulul nr ** ,ubmodulul nr ** ,ubmodulul nr ** ,ubmodulul nr ** ,ubmodulul nr ** ,ubmodulul nr ** ,ubmodulul nr ** ,ubmodulul nr ** ,ubmodulul nr ** ,ubmodulul nr ** ,ubmodulul nr ** ,ubmodulul nr ** ,ubmodulul nr ** ,ubmodulul nr ** ,ubmodulul nr **

COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAII NICOLAE VASILESCU-KARPEN BACU

Avizat dir !t"r# Avizat r +&")+a'i* !"%i+ia diri$i):i*"r#

Pr"$ra%a a&r"'ata !( "rdi)(* %i)i+tr(*(i )r,-./0123,42,.225 P*a)i6i!ar a *a di+!i&*i)a 7 Consiliere i orientare, cls a X-a888 A) +!"*ar,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,# N(%9r d "r a*"!at 7,,,,,, Pr"6 +"r diri$i)t 7 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

TABEL DE CORELARE A COMPETENELOR ;I CONINUTURILOR


C"%& t )ta $ ) ra*a 4 7 Explorarea resurselor personale care influenteaza planificarea carierei C"%& t )t +& !i6i! 4,4 Identificarea relatiei dintre calitatile personale, valorile personale si reusita personala 4,. Elaborarea unui program de dezvoltare a resurselor personale C")ti)(t(ri - MODULUL 47 A(t"!()"a+t r +i d zv"*tar & r+")a*a S('%"d(*(* 4,4, A(t"!()"a+t r 7 "alitati si valori personale& !eusita personala S('%"d(*(* 4,., Ma)a$ % )t(* r +(r+ *"r & r+")a* 7 Tipuri de resurse personale Utilizarea optima a resurselor personale C")ti)(t(ri - MODULUL ., C"%()i!ar +i a'i*itati +"!ia* S('%"d(*(* .,4, C"%()i!ar a7 "omunicarea eficienta n familie: moduri de realizare S('%"d(*(* .,., Ma)a$ % )t(* %"tii*"r 7 6racticarea autocontrolului emotional n diferite situatii de viata C")ti)(t(ri - MODULUL =, Ma)a$ % )t(* i)6"r%atii*"r +i >)vatarii S('%"d(*(* =,4, Ma)a$ % )t(* i)6"r%atii*"r "autarea informatiilor despre nvatare, munca si cariera pe Internet E learning ul ca sistem educational alternativ& 7nvatarea on line: avanta8e si limite S('%"d(*(* =,. Ma)a$ % )t(* >)vatarii 6erformanta scolara, succes scolar: definitii, caracteristici, factori favorizanti 9 frenatori& !olul si importanta stilurilor de nvatare n optimizarea nvatarii C")ti)(t(ri - MODULUL ?, P*a)i6i!ar a !ari r i S('%"d(*(* ?,4,P*a)i6i!ar a +i d zv"*tar a !ari r i 6lanul de cariera dupa finalizarea nvatam%ntului obligatoriu: obiective, resurse, obstacole, actiuni S('%"d(*(* ?,., Ca*itat a "&ti()i*"r &rivi)d !ari ra :ptiuni alternative #consecinte, avanta8e, limite$: continuarea traseului educational n ciclul superior al liceului9 insertia profesionala; !esurse necesare ndeplinirii obiectivelor propuse C")ti)(t(ri - MODULUL -, Ca*itat a +ti*(*(i d viata S('%"d(*(* -,4, Ca*itat a vi tii & r+")a* "alitatea vietii si stilul de viata; ,tilul de viata de calitate ca resursa a performantei n activitatea scolara 9 profesionala& S('%"d(*(* -,., Ca*itat a r *atii*"r +"!ia* +i a % di(*(i d %()!a Exploatarea prin munca, exploatarea sexuala "onsecintele negative asupra vietii tinerilor&

C"%& t )ta $ ) ra*a . 7 Integrarea abilitatilor de interrelationare, n vederea dezv personale si profesionale

C"%& t )t +& !i6i! .,4 6roiectarea unei strategii de comunicare eficienta n familie .,. Elaborarea unui plan de mbunatatire a autocontrolului emotional

C"%& t )ta $ ) ra*a = 7 Utilizarea adecvata a informatiilor, n propria activitate, pentru obtinerea succesului

C"%& t )t +& !i6i! =,4 Exersarea deprinderilor de utilizare TI" #tehnologii informatice si de comunicare$ pentru clarificarea traseului educational si profesional =,. Analizarea stilurilor de nvatare care pot conduce la obtinerea succesului scolar

C"%& t )ta $ ) ra*a ? 7 Elaborarea proiectului de dezvoltare personala si profesionala

C"%& t )t +& !i6i! ?,4, Exersarea abilitatilor de elaborare a planului de cariera de scurta si lunga durata ?,. Analizarea consecintelor #avanta8e si dezavanta8e$ privind continuarea traseului educational sau insertia profesionala

C"%& t )ta $ ) ra*a -7 Exersarea abilitatilor de management al unui stil de viata de calitate

C"%& t )t +& !i6i! -,4 Analizarea informatiilor, serviciilor si resurselor care promoveaza un stil de viata de calitate -,. Analizarea unor fenomene cu consecinte negative asupra vietii tinerilor si a stilului de viata sanatos

COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICATII @ NICOLAE VASILESCU-KARPEN A

PLANIBICARE ANUAL - ARIA CURRICULARA @ CONSILIERE ;I ORIENTARE A


AN ;COLAR .22 8 D .22 8
COMPETENTA GENERALA
4, Explorarea resurselor personale care influenteaza cariera

NUMAR DE SAPTAMANI 888

CLASA A C-A 888


CONTINUTURI

PROBESOR DIRIGINTE 7 88888 8888888888888888888888888888888888


STRATEGII DE REALIEARE M t"d MiF*"a! M"da*it9: d va*(ar
Nr, "r 1 AN Nr, "r 1 + %, SEM, I SEM, II

COMPETENTE SPECIBICE
4,4 Identificarea relatiei dintre calitatile personale, valorile personale si reusita personala 4,. Elaborarea unui program de dezvoltare a resurselor personale

M"d(*(*

S('%"d(*(* 4,4, A(t"!()"a+t r

4,A(t"!()"a+t r +i d zv"*tar & r+")a*a

4,., Ma)a$ % )t(* r +(r+ *"r & r+")a* .,4 C"%()i!ar a

., Integrarea abilitatilor de interrela'ionar ,n vederea dezvoltarii personale (i profesionale =, Utilizarea adecvata a informatiilor, n propria activitate pentru obtinerea succesului

.,4 6roiectarea unei strategii de comunicare eficienta n familie .,. Elaborarea unui plan de mbunatatire a autocontrolului emotional =,4 Exersarea deprinderilor de utilizare TI" #tehnologii informatice si de comunicare$ pentru clarificarea traseului educational si profesional =,. Analizarea stilurilor de nvatare care pot conduce la obtinerea succesului scolar ?,4, Exersarea abilitatilor de elaborare a planului de cariera de scurta si lunga durata ?,. Analizarea consecintelor #avanta8e si dezavanta8e$ privind continuarea traseului educational sau insertia profesionala -,4 Analizarea informatiilor, serviciilor si resurselor care promoveaza un stil de viata de calitate -,. Analizarea unor fenomene cu consecinte negative asupra vietii tinerilor si a stilului de viata sanatos

., C"%()i!ar +i a'i*itati +"!ia*

.,., Ma)a$ % )t(* %"tii*"r =,4 Ma)a$ % )t(* i)6"r%atii*"r

=, Ma)a$ % )t(* i)6"r%atii*"r +i >)vatarii

=,. Ma)a$ % )t(* >)vatarii

?, Elaborarea proiectului de dezvoltare personala si profesionala&

?,4 P*a)i6i!ar a +i d zv"*tar a !ari r i


?, P*a)i6i!ar a !ari r i

?,., Ca*itat a "&ti()i*"r &rivi)d !ari ra

-, Exersarea abilitatilor de management al unui stil de viata de calitate

-,4, Ca*itat a vi tii & r+")a*


-, Ca*itat a +ti*(*(i d viata

-,., Ca*itat a r *atii*"r +"!ia* +i a % di(*(i d %()!a


T"ta* ANG T"ta* + %IG T"ta* + % II G

COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICATII @ NICOLAE VASILESCU-KARPEN A

PLANIBICARE SEMESTRIALA - ARIA CURRICULARA @ CONSILIERE ;I ORIENTARE A


AN ;COLAR .28 8 D .288
C"%& t )ta $ ) ra*a
"omp&gen& nr ** "omp&gen& nr ** "omp&gen& nr ** "omp&gen& nr ** "omp&gen& nr ** "omp&gen& nr ** "omp&gen& nr ** "omp&gen& nr ** "omp&gen& nr ** "omp&gen& nr ** "omp&gen& nr ** "omp&gen& nr ** "omp&gen& nr ** "omp&gen& nr ** "omp&gen& nr ** "omp&gen& nr ** "omp&gen& nr ** "omp&gen& nr ** "omp&gen& nr ** "omp&gen& nr ** "omp&gen& nr ** "omp&gen& nr ** "omp&gen& nr ** "omp&gen& nr ** "omp&gen& nr ** "omp&gen& nr ** "omp&gen& nr ** "omp&gen& nr ** "omp&gen& nr **

SEM 888

NUMAR DE SAPTAMANI 888


C")ti)(t(ri

CLASA A C-A 888

PROBESOR DIRIGINTE 7 88888 8888888888888888888888888888888888


Data

C"%& t )ta S& !i6i!a


"omp&specif& nr** "omp&specif& nr** "omp&specif& nr** "omp&specif& nr** "omp&specif& nr** "omp&specif& nr** "omp&specif& nr** "omp&specif& nr** "omp&specif& nr** "omp&specif& nr** "omp&specif& nr** "omp&specif& nr** "omp&specif& nr** "omp&specif& nr** "omp&specif& nr** "omp&specif& nr** "omp&specif& nr** "omp&specif& nr** "omp&specif& nr** "omp&specif& nr** "omp&specif& nr** "omp&specif& nr** "omp&specif& nr** "omp&specif& nr** "omp&specif& nr** "omp&specif& nr** "omp&specif& nr** "omp&specif& nr** "omp&specif& nr**

T %a H!( tit*(* dida!ti!I


-& .& /& 0& )& 1& 2& 3& 4& -5& --& -.& -/& -0& -)& -1& -2& -3& -4& .5& .-& ..& ./& .0& .)& .1& .2& .3& .4&

O'+ rvatii
#pot fi derulate si anumite teme ce nu se incadreaza celor ) module$

M"d(*(*
+odulul nr * +odulul nr * +odulul nr * +odulul nr * +odulul nr * +odulul nr * +odulul nr * +odulul nr * +odulul nr * +odulul nr * +odulul nr * +odulul nr * +odulul nr * +odulul nr * +odulul nr * +odulul nr * +odulul nr * +odulul nr * +odulul nr * +odulul nr * +odulul nr * +odulul nr * +odulul nr * +odulul nr * +odulul nr * +odulul nr * +odulul nr * +odulul nr * +odulul nr *

S('%"d(*(*
,ubmodulul nr ** ,ubmodulul nr ** ,ubmodulul nr ** ,ubmodulul nr ** ,ubmodulul nr ** ,ubmodulul nr ** ,ubmodulul nr ** ,ubmodulul nr ** ,ubmodulul nr ** ,ubmodulul nr ** ,ubmodulul nr ** ,ubmodulul nr ** ,ubmodulul nr ** ,ubmodulul nr ** ,ubmodulul nr ** ,ubmodulul nr ** ,ubmodulul nr ** ,ubmodulul nr ** ,ubmodulul nr ** ,ubmodulul nr ** ,ubmodulul nr ** ,ubmodulul nr ** ,ubmodulul nr ** ,ubmodulul nr ** ,ubmodulul nr ** ,ubmodulul nr ** ,ubmodulul nr ** ,ubmodulul nr ** ,ubmodulul nr **

COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAII NICOLAE VASILESCU-KARPEN BACU

Avizat dir !t"r# Avizat r +&")+a'i* !"%i+ia diri$i):i*"r#

Pr"$ra%a a&r"'ata !( "rdi)(* %i)i+tr(*(i )r,-./0123,42,.225 P*a)i6i!ar a *a di+!i&*i)a 7 Consiliere i orientare, cls a XI -a888 A) +!"*ar,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,# N(%9r d "r a*"!at 7,,,,,, Pr"6 +"r diri$i)t 7 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

TABEL DE CORELARE A COMPETENELOR ;I CONINUTURILOR


C"%& t )ta $ ) ra*a 4 7 Explorarea resurselor personale care influenteaza planificarea carierei C"%& t )t +& !i6i! 4,4 Analizarea aspiratiilor, a prioritatilor, a calitatilor personale, a punctelor tari si a scopurilor prin autoevaluare 4,. !eactualizarea planului de dezvoltare a resurselor personale, prin raportare la situatia prezenta si la obiectivele de viitor C"%& t )t +& !i6i! .,4 Aplicarea principiilor unei comunicari interpersonale pozitive .,. Evaluarea respectarii drepturilor si a responsabilitatilor membrilor familiei C")ti)(t(ri - MODULUL 47 A(t"!()"a+t r +i d zv"*tar & r+")a*a S('%"d(*(* 4,4, A(t"!()"a+t r 7 #Auto$evaluare personala <modalitati de realizare #Auto$evaluare si dezvoltare personala S('%"d(*(* 4,., Ma)a$ % )t(* r +(r+ *"r & r+")a* 7 programe educationale pentru managementul resurselor personale C")ti)(t(ri - MODULUL ., C"%()i!ar +i a'i*itati +"!ia* S('%"d(*(* .,4, C"%()i!ar 7 !espectarea punctelor alternative de vedere S('%"d(*(* .,., A'i*itati +"!ia* i) !adr(* 6a%i*i i : =repturile si responsabilitatile membrilor familiei Echitatea de gen C")ti)(t(ri - MODULUL =, Ma)a$ % )t(* i)6"r%atii*"r +i >)vatarii S('%"d(*(* =,4, Ma)a$ % )t(* i)6"r%atii*"r 7 !esurse de obtinere a informatiilor despre optiunile educationale sau profesionale "riterii de selectie a surselor de informare S('%"d(*(* =,. Ma)a$ % )t(* >)vatarii !elatia succes scolar < reusita personala si profesionala: criterii de analiza a reusitei personale9 profesionale !olul succesului scolar n obtinerea succesului n viata personala si n cariera: perceptia elevilor, a profesorilor, a factorilor de decizie, a opiniei publice C")ti)(t(ri - MODULUL ?, P*a)i6i!ar a !ari r i S('%"d(*(* ?,4, Ev"*(tii a* &r"6 +ii*"r +i a* &i tii %()!ii ,chimbari economice, sociale, tehnologice; influentele acestora asupra dinamicii carierei S('%"d(*(* ?,., Ca*itat a "&ti()i*"r &rivi)d !ari ra :ptiuni si resurse de realizare a planului de cariera de scurta si lunga durata C")ti)(t(ri - MODULUL -, Ca*itat a +ti*(*(i d viata S('%"d(*(* -,4, Ca*itat a vi tii & r+")a* 7 Implicarea comunitara ca modalitate de promovare a dezvoltarii carierei si calitatii vietii S('%"d(*(* -,., Ca*itat a r *atii*"r +"!ia* +i a % di(*(i d %()!a ?oluntariatul: definire Actiuni comunitare n situatii criza: catastrofe naturale #inundatii, cutremur$; accidente rutiere, feroviare, aviatice, nucleare; rapiri, acte teroriste etc&

C"%& t )ta $ ) ra*a . 7 Integrarea abilitatilor de interrelationare, n vederea dezv personale si profesionale C"%& t )ta $ ) ra*a = 7 Utilizarea adecvata a informatiilor, n propria activitate, pentru obtinerea succesului

C"%& t )t +& !i6i! =,4 "ompararea resurselor de obtinere a informatiilor referitoare la optiunile educationale, la munca si cariera, din perspectiva relevantei acestora =,. Analizarea relatiei dintre performantele scolare si reusita n viata personala si profesionala

C"%& t )ta $ ) ra*a ? 7 Elaborarea proiectului de dezvoltare personala si profesionala

C"%& t )t +& !i6i! ?,4, Analizarea consecintelor schimbarilor economice, sociale si tehnologice asupra profesiilor ?,. Evaluarea optiunilor personale privind dezvoltarea personala si profesionala C"%& t )t +& !i6i! -,4 !ealizarea unui proiect de implicare comunitara viz%nd promovarea conceptului de calitate a vietii -,. Exersarea unor abilitati de promovare a voluntariatu>

C"%& t )ta $ ) ra*a -7 Exersarea abilitatilor de management al unui stil de viata de calitate

COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICATII @ NICOLAE VASILESCU-KARPEN A

PLANIBICARE ANUAL - ARIA CURRICULARA @ CONSILIERE ;I ORIENTARE A


AN ;COLAR .28 8 D .28 8
COMPETENTA GENERALA
4, Explorarea resurselor personale care influenteaza cariera

NUMAR DE SAPTAMANI 888

CLASA A CI-A 888


CONTINUTURI

PROBESOR DIRIGINTE 7 88888 8888888888888888888888888888888888


STRATEGII DE REALIEARE M t"d MiF*"a! M"da*it9: d va*(ar
Nr, "r 1 AN Nr, "r 1 + %, SEM, I SEM, II

COMPETENTE SPECIBICE
4,4 Analizarea aspiratiilor, a prioritatilor, a calitatilor personale, a punctelor tari si a scopurilor prin autoevaluare 4,. !eactualizarea planului de dezvoltare a resurselor personale, prin raportare la situatia prezenta si la obiectivele de viitor .,4 Aplicarea principiilor unei comunicari interpersonale pozitive .,. Evaluarea respectarii drepturilor si a responsabilitatilor membrilor familiei =,4 "ompararea resurselor de obtinere a informatiilor referitoare la optiunile educationale, la munca si cariera, din perspectiva relevantei acestora =,. Analizarea relatiei dintre performantele scolare si reusita n viata personala si profesionala ?,4, Analizarea consecintelor schimbarilor economice, sociale si tehnologice asupra profesiilor ?,. Evaluarea optiunilor personale privind dezvoltarea personala si profesionala

M"d(*(*

S('%"d(*(* 4,4, A(t"!()"a+t r

4,A(t"!()"a+t r +i d zv"*tar & r+")a*a

4,., Ma)a$ % )t(* r +(r+ *"r & r+")a* .,4 C"%()i!ar

., Integrarea abilitatilor de interrela'ionar ,n vederea dezvoltarii personale (i profesionale =, Utilizarea adecvata a informatiilor, n propria activitate pentru obtinerea succesului

., C"%()i!ar +i a'i*itati +"!ia*

.,., A'i*itati +"!ia* i) !adr(* 6a%i*i i =,4 Ma)a$ % )t(* i)6"r%atii*"r

=, Ma)a$ % )t(* i)6"r%atii*"r +i >)vatarii

=,. Ma)a$ % )t(* >)vatarii

?, Elaborarea proiectului de dezvoltare personala si profesionala&

?,4 Ev"*(tii a* &r"6 +ii*"r +i a* &i tii %()!ii


?, P*a)i6i!ar a !ari r i

?,., Ca*itat a "&ti()i*"r &rivi)d !ari ra -,4, Ca*itat a vi tii & r+")a*

-, Exersarea abilitatilor de management al unui stil de viata de calitate

-,4 !ealizarea unui proiect de implicare comunitara viz%nd promovarea conceptului de calitate a vietii -,. Exersarea unor abilitati de promovare a voluntariatului

-, Ca*itat a +ti*(*(i d viata

-,., Ca*itat a r *atii*"r +"!ia* +i a % di(*(i d %()!a

T"ta* ANG

T"ta* + %IG

T"ta* + % II G

COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICATII @ NICOLAE VASILESCU-KARPEN A

PLANIBICARE SEMESTRIALA - ARIA CURRICULARA @ CONSILIERE ;I ORIENTARE A


AN ;COLAR .28 8 D .288 SEM 888 NUMAR DE SAPTAMANI 888

CLASA A CI-A 888

PROBESOR DIRIGINTE 7 88888 8888888888888888888888888888888888 O'+ rvatii


#pot fi derulate si anumite teme ce nu se incadreaza celor ) module$

C"%& t )ta $ ) ra*a


"omp&gen& nr ** "omp&gen& nr ** "omp&gen& nr ** "omp&gen& nr ** "omp&gen& nr ** "omp&gen& nr ** "omp&gen& nr ** "omp&gen& nr ** "omp&gen& nr ** "omp&gen& nr ** "omp&gen& nr ** "omp&gen& nr ** "omp&gen& nr ** "omp&gen& nr ** "omp&gen& nr ** "omp&gen& nr ** "omp&gen& nr ** "omp&gen& nr ** "omp&gen& nr ** "omp&gen& nr ** "omp&gen& nr ** "omp&gen& nr ** "omp&gen& nr ** "omp&gen& nr ** "omp&gen& nr ** "omp&gen& nr **

C"%& t )ta S& !i6i!a


"omp&specif& nr** "omp&specif& nr** "omp&specif& nr** "omp&specif& nr** "omp&specif& nr** "omp&specif& nr** "omp&specif& nr** "omp&specif& nr** "omp&specif& nr** "omp&specif& nr** "omp&specif& nr** "omp&specif& nr** "omp&specif& nr** "omp&specif& nr** "omp&specif& nr** "omp&specif& nr** "omp&specif& nr** "omp&specif& nr** "omp&specif& nr** "omp&specif& nr** "omp&specif& nr** "omp&specif& nr** "omp&specif& nr** "omp&specif& nr** "omp&specif& nr** "omp&specif& nr**

C")ti)(t(ri M"d(*(*
+odulul nr * +odulul nr * +odulul nr * +odulul nr * +odulul nr * +odulul nr * +odulul nr * +odulul nr * +odulul nr * +odulul nr * +odulul nr * +odulul nr * +odulul nr * +odulul nr * +odulul nr * +odulul nr * +odulul nr * +odulul nr * +odulul nr * +odulul nr * +odulul nr * +odulul nr * +odulul nr * +odulul nr * +odulul nr * +odulul nr *

T %a H!( tit*(* dida!ti!I


-& .& /& 0& )& 1& 2& 3& 4& -5& --& -.& -/& -0& -)& -1& -2& -3& -4& .5& .-& ..& ./& .0& .)& .1&

S('%"d(*(*
,ubmodulul nr ** ,ubmodulul nr ** ,ubmodulul nr ** ,ubmodulul nr ** ,ubmodulul nr ** ,ubmodulul nr ** ,ubmodulul nr ** ,ubmodulul nr ** ,ubmodulul nr ** ,ubmodulul nr ** ,ubmodulul nr ** ,ubmodulul nr ** ,ubmodulul nr ** ,ubmodulul nr ** ,ubmodulul nr ** ,ubmodulul nr ** ,ubmodulul nr ** ,ubmodulul nr ** ,ubmodulul nr ** ,ubmodulul nr ** ,ubmodulul nr ** ,ubmodulul nr ** ,ubmodulul nr ** ,ubmodulul nr ** ,ubmodulul nr ** ,ubmodulul nr **

Data

"omp&gen& nr ** "omp&gen& nr **

"omp&specif& nr** "omp&specif& nr**

+odulul nr * +odulul nr *

,ubmodulul nr ** ,ubmodulul nr **

.2& .3&

COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAII NICOLAE VASILESCU-KARPEN BACU

Avizat dir !t"r# Avizat r +&")+a'i* !"%i+ia diri$i):i*"r#

Pr"$ra%a a&r"'ata !( "rdi)(* %i)i+tr(*(i )r,-./0123,42,.225 P*a)i6i!ar a *a di+!i&*i)a 7 Consiliere i orientare, cls a XII -a888 A) +!"*ar,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,# N(%9r d "r a*"!at 7,,,,,, Pr"6 +"r diri$i)t 7 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
TABEL DE CORELARE A COMPETENELOR ;I CONINUTURILOR
C"%& t )ta $ ) ra*a 4 7 Explorarea resurselor personale care influenteaza planificarea carierei C"%& t )ta $ ) ra*a . 7 Integrarea abilitatilor de interrelationare, n vederea dezv personale si profesionale C"%& t )t +& !i6i! 4,4 Elaborarea un program personalizat de reusita personala si profesionala

C")ti)(t(ri - MODULUL 47 A(t"!()"a+t r +i d zv"*tar & r+")a*a S('%"d(*(* 4,4, Ma)a$ % )t(* r +(r+ *"r & r+")a* Tehnici de management al resurselor personale; asumarea responsabilitatii si a consecintelor ,trategii de responsabilizare si de pregatire pentru viata de adult C")ti)(t(ri - MODULUL ., C"%()i!ar +i a'i*itati +"!ia* S('%"d(*(* .,4, A'i*itati +"!ia* "omportamente de cooperare n grupurile de apartenenta +odalitati de adaptare la schimbarile din cadrul grupului de apartenenta S('%"d(*(* .,., A'i*itati d * ad r+<i& "alitatile liderilor; dezvoltarea calitatilor de lider C")ti)(t(ri - MODULUL =, Ma)a$ % )t(* i)6"r%atii*"r +i >)vatarii S('%"d(*(* =,4, Ma)a$ % )t(* i)6"r%atii*"r !esurse relevante cu privire la nvatare, munca, cariera S('%"d(*(* =,. Ma)a$ % )t(* >)vatarii @%ndirea critica si autocontrolul asupra propriei nvatari 7nvatarea permanenta #caracteristici, reglementari, nationale si europene$ C")ti)(t(ri - MODULUL ?, P*a)i6i!ar a !ari r i S('%"d(*(* ?,4, A*t r)ativ d(!ati")a* Invatam%nt postobligatoriu: scoli postliceale, nvatam%nt universitar de scurta9 lunga durata, educatia adultilor; specificul educatiei, conditii de acces, finalizare, echivalarea diplomelor la nivel european S('%"d(*(* ?,., E* % )t d %arJ ti)$ & r+")a* 6ortofoliul personal si planul ptr& cariera dupa finalizarea ciclului superior al liceului; integrarea si armonizarea prioritatilor si a obiectivelor #educationale, profesionale, familiale$, n vederea obtinerii succesului personal si profes& "?, scrisoare de intentie, interviul de anga8are cerinte formale, standarde europene =ocumente Europass: "? ul european, pasaportul lingvistic, suplimentul la diploma, certificatul de calificare C")ti)(t(ri - MODULUL -, Ca*itat a +ti*(*(i d viata S('%"d(*(* -,4, Ca*itat a vi tii & r+")a* 7 Impactul carierei si a profesiei asupra calitatii vietii "alitatea vietii n situatii de criza: cum influenteaza o situatie de criza calitatea vietii unei persoane; modalitati de interventie n situatie de criza S('%"d(*(* -,., Ca*itat a r *atii*"r +"!ia* +i a % di(*(i d %()!a 6regatirea pentru examene si managementul stresului S('%"d(*(* -,=, E$a*itat a d +a)+ >) d zv"*tar a !ari r i 7 =imensiunea de gen n dezvoltarea si

C"%& t )t +& !i6i! .,4 Analizarea beneficiilor comportamentului de cooperare

.,. Analizarea factorilor care contribuie la dezvoltarea abilitatilor de lider C"%& t )ta $ ) ra*a = 7 Utilizarea adecvata a informatiilor, n propria activitate, pentru obtinerea succesului C"%& t )t +& !i6i! =,4 Exersarea abilitatilor de utilizare eficienta a diferitelor resurse, pentru a localiza, selecta si evalua informatii despre nvatare, munca, cariera =,. Exersarea abilitatilor de nvatare critica, creativa si eficienta, n vederea obtinerii reusitei personale si profesionale =,=, Explicarea necesitatii si avanta8elor nvatarii permanente C"%& t )ta $ ) ra*a ? 7 Elaborarea proiectului de dezvoltare personala si profesionala C"%& t )t +& !i6i! ?,4, Evaluarea pregatirii personale pentru continuarea studiilor9 pentru insertia profesionala ?,. Exersarea abilitatilor de utilizare a documentelor de marAeting personal si Europass, n vederea continuarii studiilor sau a insertiei pe piata muncii

C"%& t )ta $ ) ra*a -7 Exersarea abilitatilor de management al unui stil de viata de calitate

C"%& t )t +& !i6i! -,4 Analizarea conceptului de calitate a vietii n contextul dezvoltarii carierei -,. Exersarea abilitatilor de manage ment al stresului n pregatirea ptr& examene -,= Analizarea conceptelor de egalitate de sanse si de egalitate de gen, din perspectiva planificarii carierei

planificarea carierei stereotipurile de gen ca bariere n optiunile de cariera

COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAII NICOLAE VASILESCU-KARPEN BACU

PLANIBICARE ANUAL - ARIA CURRICULARA @ CONSILIERE ;I ORIENTARE A


AN ;COLAR .28 8 D .28 8
COMPETENTA GENERALA
4, Explorarea resurselor personale care influenteaza cariera ., Integrarea abilitatilor de interrela'ionar ,n vederea dezvoltarii personale (i profesionale =, Utilizarea adecvata a informatiilor, n propria activitate pentru obtinerea succesului

NUMAR DE SAPTAMANI 888

CLASA A CII-A 888


CONTINUTURI

PROBESOR DIRIGINTE 7 88888888888888888888888888888888888888


STRATEGII DE REALIEARE M t"d MiF*"a! M"da*it9:i d va*,
Nr, "r 1 AN Nr, "r 1 + %, SEM, I SEM, II

COMPETENTE SPECIBICE
4,4 Elaborarea un program personalizat de reusita personala si profesionala

M"d(*(*
4,A(t"!()"a+t r +i d zv"*tar & r+")a*a ., C"%()i!ar +i a'i*itati +"!ia*

S('%"d(*(* 4,., Ma)a$ % )t(* r +(r+ *"r & r+")a* .,4 A'i*itati +"!ia*

.,4 Analizarea beneficiilor comportamentului de cooperare .,. Analizarea factorilor care contribuie la dezvoltarea abilitatilor de lider =,4 Exersarea abilitatilor de utilizare eficienta a diferitelor resurse, pentru a localiza, selecta si evalua informatii despre nvatare, munca, cariera =,. Exersarea abilitatilor de nvatare critica, creativa si eficienta, n vederea obtinerii reusitei personale si profesion& =,=, Explicarea necesitatii si avanta8elor nvatarii permanente ?,4, Evaluarea pregatirii personale pentru continuarea studiilor9 pentru insertia profesionala ?,. Exersarea abilitatilor de utilizare a documentelor de marAeting personal si Europass, n vederea continuarii studiilor sau a insertiei pe piata muncii

.,., A'i*itati d * ad r+<i& =,4 Ma)a$ % )t(* i)6"r%atii*"r

=, Ma)a$ % )t(* i)6"r%atii*"r +i >)vatarii

=,. Ma)a$ % )t(* >)vatarii

?, Elaborarea proiectului de dezvoltare personala si profesionala&

?,4 A*t r)ativ d(!ati")a*


?, P*a)i6i!ar a !ari r i

?,., E* % )t d %arJ ti)$ & r+")a* -,4, Ca*itat a vi tii & r+")a* -,., Ca*itat a r *atii*"r +"!ia* +i a % di(*(i d %()!a

-, Exersarea abilitatilor de management al unui stil de viata de calitate

-,4 Analizarea conceptului de calitate a vietii n contextul dezvoltarii carierei -,. Exersarea abilitatilor de manage ment al stresului n pregatirea pentru examene

-, Ca*itat a +ti*(*(i d viata

-,= Analizarea conceptelor de egalitate de sanse si de egalitate de gen, din perspectiva planificarii carierei

-,=, E$a*itat a d +a)+ >) d zv"*tar a !ari r i


T"ta* ANG T"ta* + %IG T"ta* + % II G

COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICATII @ NICOLAE VASILESCU-KARPEN A

PLANIBICARE SEMESTRIALA - ARIA CURRICULARA @ CONSILIERE ;I ORIENTARE A


AN ;COLAR .288 D .288 SEM 888 NUMAR DE SAPTAMANI 888

CLASA A CII-A 888

PROBESOR DIRIGINTE 7 88888 8888888888888888888888888888888888 O'+ rvatii


#pot fi derulate si anumite teme ce nu se incadreaza celor ) module$

C"%& t )ta $ ) ra*a


"omp&gen& nr ** "omp&gen& nr ** "omp&gen& nr ** "omp&gen& nr ** "omp&gen& nr ** "omp&gen& nr ** "omp&gen& nr ** "omp&gen& nr ** "omp&gen& nr ** "omp&gen& nr ** "omp&gen& nr ** "omp&gen& nr ** "omp&gen& nr ** "omp&gen& nr ** "omp&gen& nr ** "omp&gen& nr ** "omp&gen& nr ** "omp&gen& nr ** "omp&gen& nr ** "omp&gen& nr ** "omp&gen& nr ** "omp&gen& nr ** "omp&gen& nr **

C"%& t )ta S& !i6i!a


"omp&specif& nr** "omp&specif& nr** "omp&specif& nr** "omp&specif& nr** "omp&specif& nr** "omp&specif& nr** "omp&specif& nr** "omp&specif& nr** "omp&specif& nr** "omp&specif& nr** "omp&specif& nr** "omp&specif& nr** "omp&specif& nr** "omp&specif& nr** "omp&specif& nr** "omp&specif& nr** "omp&specif& nr** "omp&specif& nr** "omp&specif& nr** "omp&specif& nr** "omp&specif& nr** "omp&specif& nr** "omp&specif& nr**

C")ti)(t(ri M"d(*(*
+odulul nr * +odulul nr * +odulul nr * +odulul nr * +odulul nr * +odulul nr * +odulul nr * +odulul nr * +odulul nr * +odulul nr * +odulul nr * +odulul nr * +odulul nr * +odulul nr * +odulul nr * +odulul nr * +odulul nr * +odulul nr * +odulul nr * +odulul nr * +odulul nr * +odulul nr * +odulul nr *

T %a H!( tit*(* dida!ti!I


-& .& /& 0& )& 1& 2& 3& 4& -5& --& -.& -/& -0& -)& -1& -2& -3& -4& .5& .-& ..& ./&

S('%"d(*(*
,ubmodulul nr ** ,ubmodulul nr ** ,ubmodulul nr ** ,ubmodulul nr ** ,ubmodulul nr ** ,ubmodulul nr ** ,ubmodulul nr ** ,ubmodulul nr ** ,ubmodulul nr ** ,ubmodulul nr ** ,ubmodulul nr ** ,ubmodulul nr ** ,ubmodulul nr ** ,ubmodulul nr ** ,ubmodulul nr ** ,ubmodulul nr ** ,ubmodulul nr ** ,ubmodulul nr ** ,ubmodulul nr ** ,ubmodulul nr ** ,ubmodulul nr ** ,ubmodulul nr ** ,ubmodulul nr **

Data

"omp&gen& nr ** "omp&gen& nr ** "omp&gen& nr ** "omp&gen& nr ** "omp&gen& nr **

"omp&specif& nr** "omp&specif& nr** "omp&specif& nr** "omp&specif& nr** "omp&specif& nr**

+odulul nr * +odulul nr * +odulul nr * +odulul nr * +odulul nr *

,ubmodulul nr ** ,ubmodulul nr ** ,ubmodulul nr ** ,ubmodulul nr ** ,ubmodulul nr **

.0& .)& .1& .2& .3&