Sunteți pe pagina 1din 1

VIZA COORDONATORULUI FORMULAR DE PRACTICA Subsemnatul .., student la L.M.A.

anul , declar ca pe semestrul anul 2012 /2013 am efectuat urmatoarele ore ca stagiu de practica:
LOCUL DE PRACTICA Descriere firma Adresa si telefon ACTIVITATEA NR. DE ORE NOTA NUMELE INDRUMATORULUI !EMNATURA !TAMPILA IN!TITUTIEI !I

Semnatura studentului,