Sunteți pe pagina 1din 39

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Avocatul Poporului - Aparator Al Drepturilor Si Libertatilor Cetatenesti

ANUL:I Disciplina: Protectia Europeana a Drepturilor Omului

REFERAT Avocatul Poporului ca aparator al drepturilor si libertatilor cetatenesti

Profesor coordonator Prof Univ!

ursant

uprins

apitolul I onceptul de societate democratica si democratie din perspectiva institutionala a Uniunii Europene apitolul II Avocatul Poporului" putere morala in ec#ilibrul celor trei puteri in stat! Raportul dintre institutia Avocatul Poporului si puterile statului $!Raportul dintre le%islativ si institutia Avocatul Poporului &!Raportul dintre e'ecutiv si institutia Avocatul Poporului

Pagina 1 din 39

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

(!Raportul dintre autoritatea )udecatoreasca si institutia Avocatul Poporului! urtea onstitutionala! apitolul III Actul administrative si aplicarea sa! $!Trasaturile actului administrativ &! lasificarea actelor administrative (!Aplicarea actului administrativ de autoritate *!+odificarea"anularea si ine'istenta actului administrativ apitolul I, Pre-entarea institutiei Avocatul Poporului $!Trasaturile constitutionale si le%ale ale institutiei Avocatul Poporului &! ompetenta institutiei Avocatul Poporului! (!Procedurile le%ale prin care actionea-a Avocatul Poporului! *! ompetenta Avocatului Poporului in solutionarea unor petitii care privesc autoritatea )udecatoreasca .!Functiile Avocatului Poporului! /!Actele Avocatului Poporului apitolul , Elemente de drept comparat privind rolul Ombudsmanului in reali-area controlului colectivitatilor locale" in sistemul de drept romanesc si principalele sisteme de drept ale statelor Europene! apitolul ,I Perspective

0iblio%rafie

apitolul I
Pagina 2 din 39

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

onceptul de societate democratica si democratie din perspectiva institutionala a Uniunii Europene Intr1un raport cu privire la Tratatul instituind o constitutie pentru Europa pre-entat de omisia pentru probleme constitutionale a Parlamentului European" din decembrie&22* " se aprecia-a ca cetateanul European este veritabil beneficiar al te'tului acestui Tratat onstitutional! onstitutional$! In vederea asi%urarii caracterului democratic al Uniuni" precum si in scopul apropierii acestuia de cetatenii sai" te'tul Tratatului a statuat urmatoarele principii ale functionarii U! E : 1principiul e%alitatii democratice& 1principiul democratiei repre-entative( 1 principiul democratiei participative 1principiul dialo%ului social onceptul de cetatean in ciuda tuturor incertitudinilor ce au fost e'primate in literature" ramane strans le%at de idea de participare democratica! 3333333333333333333333333 $!F!4auff1 5A-in" La cito6eennee de l7 Union dans le Traite etabilisant une onstitution pour l 8 Europe" ,! onstantinescu! 9! 5autier" ,! +ic#el" op!cit!" p!(($! &! Art I1*.: In toata activitatile sale Uniunea respecta principiul e%alitatii cetatenilor sai " care beneficia-a de o atentie e%ala din partea institutiilor " or%anelor si or%anismelor Uniunii (! Art I1*. Functia Uniunii are la ba-a principiul democratiei participative! etatenii sunt repre-entati in mod direct la nivelul" Uniunii in Parlamentul European! etateanul European apare sub infatisarea detinatorului unei parti din ""suveranitatea europeana 87 ca fiind componenta unei entitati colective europene" pe cale de a se forma poporul european*! Principiile democratiei participative au fost instaurate pentru a completa democratia repre-entativa " dar si pentru a manifesta societatii civile" totul in scopul unei mai bune conduceri ale U! E! Principiul democratiei participative isi %aseste consacrare in art I1*: din Tratat! Prin mi)loace corespun-atoare" institutiile Uniunii acorda cetatenilor si asociatilor
Pagina 3 din 39

etateanul European este considerat alfa si ome%a al Tratatului

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

repre-entative posibilitatea de a1si face cunoscute si de a sc#imba" in mod public" opiniile in toate domeniile de actiune ale Uniunii! Aceste institutii europene si1au propus mentinerea unui dialo% desc#is" transparent si constant cu asociatiile repre-entative" si mai ales cu societatea civila" componenta fundamenatala a statului de drept! Desc#iderea unui dialo% cu societatea civila" luarea sa in considerare" cu oca-ia consultarii re%ulate" de catre omisie." dar si posibilitatea care este acordata cetatenilor de a1 si face cunoscute opiniile" permite crearea vectorilor formali in comunicarea intre opinia publica si institutiile europene! Asa cum sunt ele preva-ute de catre art! I1*: din tartatul participarii destinatarilor normelor comunitare la elaborarea acestora! ;1a dovedit a fi necesara asocierea sferelor private la deci-iile publice" insa pentru a fi inteleasa si ascultata "" societatea civila europeana <" trebuie sa e'iste si sa aiba sentimental apartenentei la U!E!77 Revine astfel repre-entantilor politici nationali si europeni" institutiilor europene" dar si or%ani-atiilor ce compun societatea civila sa de-volte si sa alimente-e sentimental de apartenenta" care sa conduca la crearea unei entitati solide" capabile sa1si impuna propriile opinii si sa influente-e procesul deci-ilonal comunitar! 33333333333333333333333333 *! F! 4auf1 5a-in" op!cit!" ,! onstantinesco! 9! 5autier" ,!+ic#el" op!cit!((: .! Art!I1*: alin! =(> : ""In vederea asi%urarii coerentei si transparentei actiunilor Uniunii" omisia procedea-a la ample consultari ale partilor interesate 87 O alta modalitate prin care cetatenii europeni participa efectiv la luarea deci-iilor o repre-inta initiative le%islative popolara/ In acest sens" Tratatul onstitutional a preva-ut in art! I1*: alin =(> ca : "" la initiativa a cel putin un million de cetateni ai Uniunii" resortantii ai unui numar semnificativ de state membre" omisia" in limitele competentei sale " poate fi invitata sa faca o propunere corespun-atoare referitoare la c#estiuni pentru care cetatenii considera ca este necesar un act )uridic al uniunii pentru punerea in aplicare a pre-entei onstitutii!77 In termenii dispo-itiei mentionate" cetatenilor li s1a dat posibilitatea de a intervene" in mod direct" in procesul le%islativ European! onstitutional principiile democratiei participative au ca scop ameliorarea conducerii in cadrul U!E si favori-area

Pagina

din 39

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Eficienta si efectul acestei modalitati de interventie a cetatenilor in procesul le%islativ European depinde de le%iuitor" deoarece art! I1*: alin * dispune "" Le%ea europeana prevede procedurile si conditiile necesare pentru pre-entarea unei astfel de initiative cetatenesti" inclusive numarul minim de state membre din care acestia trebuie sa provina 87 Initiativa cetateneasca repre-inta un prim mi)loc institutional transnational al democratiei participative! Ori%inalitatea puterii sale in aplicarea in sanul Uniunii Europene decur%e tocmai din caracterul sau transnational! Initiativa asa cum este ea preva-uta in Tratatul onstitutional" constitue liantul direct intre cetatenii Uniunii si institutiile europene " caci statele membre nu intervin" a priori in or%ani-area initiativei! Aceasta e'cludere a statelor membre se e'plica prin obiectivul urmarit de democratia participatiava" ce re-ida in luarea in consideratie a opiniei publice europene " a unei asociatii civile care transcede frontierele nationale si care capata o anumita %reutate in procesul decisional comunitar! Un element important al democratiei participative il repre-inta dialo%ul social =art!I1*?>!

333333333333333333333333333 /! Aceasta modalitate de interventie in procesul le%islative a fost considerat"" cea mai mare inovatie77 a Tratatului onstitutional" O! Du#amel" OUI@NON! Les ar%uments pour c#oisir la onstitution europeenne en &. Auestion! Le monde" #ours serie" mai &22.!p!$* Uniunea Europeana promovea-a si recunoaste rolul partenerilor sociali la nivelul Uniunii" luand in considerare diversitatea sistemelor nationale" promovand dialo%ul intre acestia" cu respectarea autonomiei lor! In conte'tul European democratia repre-entativ nu mai este suficienta! Ea ramane " cu si%uranta esentiala " insa trebuie completata cu noi forme alternative de democratie" ba-ate" in special pe dialo%ul civil si cel social!

Pagina ! din 39

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

apitolul II Avocatul Poporului" putere morala in ec#ilibrul celor trei puteri in stat! Raportul dintre institutia Avocatul Poporului si puterile statului Prin insasi menirea sa" institutia Avocatul Poporului se afla in stranse raporturi cu celelealte institutii ale statului si" in e%ala masura" si cu structurile societatii civile! Natura acestor raporturi varia-a in functie de activitatea desfasurata de respective institutie sau structura" putand fi de colaborare" de spri)in efectiv" de control sau doar de informare! De altfel c#iar reusita institutiei depinde in buna masura de acceptarea sa de catre populatie" de %radul sau de inte%ritate in cultura politica a tarii! Pentru a defini po-itia sa in ansamblul structurilor statale! Le%ea or%anica prevede ca Avocatul Poporului este independent fata de orice autoritate publica ! Independenta sa fata de or%anismele publice care cad sub incidenta preocuparilor sale si acesul liber al cetateanului la serviciile oferite publicului sunt trasturi specifice in %eneral Ombudsman1ului: " ca si faptul ca el nu se poate substitui autoritatilor publice controlate atunci cand isi e'ercita atributile! De aceea Avocatul poporului poate emite doar recomandari si rapoarte" iar nu deci-ii susceptibile de a fi investite cu forta )uridical obli%atorie $!Raportul dintre le%islativ si institutia Avocatul Poporului Din punct de vedere or%anic fiind o institutie de sor%inte parlamentara" intre Avocatul Poporului si Parlament e'ista raporturi privile%iate" in nici un moment nepunandu1se problema subordonarii! Le%area ""nasterii77 Avocatului Poporului de Parlamenta a parut drept firesc in conditile in care ea este o institutie a statului destinata sa controle-e administratia publica prin mi)loace necontencioase: institutia nu putea depinde in formarea sa nici de autoritatea e'ecutive si nici de cea )udecatoreasca

Pagina " din 39

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

:!!D! Apostol1Tofan"op!cit!" p!&/B Avand in vedere confi%uratia initiala a institutiei" precum si efectele )uridice ale activitatii sale" Avocatul Poporului apare totusi ca o forma speciali-ata de control indirect pe care Parlamentul o e'ercita asupra activitatii autoritatilor e'ecutive si administrative? ! In urma celor e'puse mai sus putem tra%e conclu-ia ca raporturile Avocatului Poporului cu Parlamentul se caracteri-ea-a prin prin urmatoarele aspecte : 1Parlamentul are dreptul de a numi conducatorul institutiei Avocatul Poporului! 1 ;enatul si 0irolurile Permanente ale ad)unctii Avocatului poporului! 1Parlamentul are dreptul de a vota le%ea or%anica a institutiei! 10irolurile permanente ale amerei Deputatilor si ;enatului au dreptul de a aproba amerei Deputatilor au dreptul de a numi

Re%ulamentul de or%ani-are si functionare a institutiei! 1Parlamentul are dreptul de a asculta si a se pronunta asupra rapoartelor Avocatului Poporului! &!Raportul dintre e'ecutiv si institutia Avocatul Poporului! +enirea %enerala pentru care a fost create institutia Avocatul Poporului este aceea de imbunatatirii a activitatii administratiei publice! Principalul sau scop imediat este insa acela de a pune fata in fata administratia publica cu cetatenii care se considera le-ati in drepturile lor de autoritati care ar trebui sa ii serveasca si nu sa le produca pre)udicii! Iar aceasta activitate de mediere se reali-ea-a in concret nu prin "" solutionarea unor raporturi sociala77B" ci prin sesi-area altor or%ane ce ar putea oferi astfel de solutii! Prin instituirea Avocatului Poporului s1a inceracat o sporire a %arantiilor )uridice conferite drepturilor si libertatilor cetatenestisi" 3333333333333333333333 ?! In acelasi sens ve-i si I!+uraru" op!cit!"!(:$! B!T!Dra%anu"oop!cit!"p(*:
Pagina # din 39

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

totdeauna" protectie mai active a acestor drepturi din partea statului! Este normal deci ca raporturile pe care Avocatul Poporului le are cu e'ecutivul sa fie mai de%raba definite ca raporturi de control si colaborare$2" fara ca prin aceasta sa e'iste posibilitatea unor imi'turi reciproce in activitate!Aceasta institutie a fost create tocmai pentru a stopa abu-urile administratiei publice in raport cu cetatenii" ea insa nu se poate substitui autoritatii controlate" ci are doar posibilitatea de a ii solicita acesteia" cu autoritatea specifica unei institutii statale sin u doar de pe po-itia unui simplu cetatean" sa isi manifeste in mod concret" complet si in cadrul termenelor stabilite de le%e atributiile care ii revin! De asemenea Avocatul Poporului nu poate aplica sanctiuni!Practic " sanctiunile sunt aplicate tot de autoritatile din sistemul or%anelor administratiei publice! Tocmai de aceea" raporturile Avocatului Poporului cu autoritatile e'ecutive si administartive$$ sunt de natura comple'a" in nici un ca- de subordonare! Avocatul Poporului nu poate amenda functionarii sau autoritatile" nu poate dispune revocarea functionarilor" nu ii poate actiona in )udecata! Deci am putea caracteri-a raporturile Avocatului poporului cu e'ecutivul si autoritatile administratiei publice Avocatul Poporului are dreptul de a solicitaacestora masuri ce se cuvin pentru apararea drepturilor si libertatilor persoanelor fi-ice! Avocatul Poporului are dreptul de a reclama autoritatilor ierar#ic superioare lipsa de reactie a celor somatic sa ia masuri necesare!

33333333333333333333333333333 $2! Ibidem $$!Pentru discutiile din doctrina cu privire la faptul de a sti daca autoritatile administrativefac parte sau nu din puterea e'ecutive ve-i " mai ales" T! Dra%anu" op!cit!"vol"p!&:$ si urmsi A! Ior%ovan"op!cit!" p!.$ si urm! (! Raportul dintre autoritatea )udecatoreasca si institutia Avocatul Poporului! urtea onstitutionala Daca fata de Parlament si autoritatile e'ecutive si administrative" cu care raporturile sale sunt unele speciale si comple'e aceasta independenta se manifesta atat la nivel or%anic
Pagina $ din 39

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

cat si functional" fata de autoritatea )udecatoreasca" ce beneficia-a ea insusi de un statut de toata independenta" po-itia Avocatului Poporului este una de autonomie totala ! Avocatul Poporului nu dispune de mi)loacele obisnuite ale unui aparator in instanta" insa dispune de o putere mult mai mare" aceea de a sensibili-a autoritatile ierar#ice superioare din sistemul administratiei publice" Parlamentul si opinia publica cu privire la eventualele fenomene ile%ale ce s1ar petrece in interiorul uneia din puterile statului! Ori de cate ori Avocatul poporului este sesi-at cu privire la o ile%alitate aflata pe rolul instantelor )udecatoresti rolul$& sau se reduce la acela de antena de retransmisie a deci-iei or%anului)udecatoresc! Paralelismele care se poate stabili cu institutia contenciosului administrative sau cu unele proceduri de arbitra) nu fac decat sa sublinie-e distanta intre doua structuri care au acelasi scop" protectia drepturilor si libertatilor cetatenesti se reali-ea-a prin mi)loace net diferite: 1una prin acte )uridice obli%atorii si e'ecutori"la nevoie cu concursul fortei e constran%ere a statului! 1cealalta prin acte )uridice cu c#aracter de recomandar" dar a caror eficienta re-ulta din forta sanctiunilor morale!

3333333333333333333333333 $&!;in%ura implicare in sfera autoritatilor )udecatoresti = sferace nu se identifica cu sfera puterii )udecatoresti > intervine in situattiile de birocratie %enerate de neaplicarea art!&$ din onstitutie privind procesul ec#itabil si solutionarea cau-elor intr1un termen re-onabil! Raporturile Avocatului Poporului cu urtea onstitutionala sunt cu totul specifice " asa cum re-ulta din pre-enta implicare a acestuia in controlul de constitutionalitatea! Atributiile Avocatului Poporului scot in evidenta raporturile pe care aceasta institutie le are cu urtea onstitutionala si anume: 1avocatul poporului formulea-a puncte de vedere la cererea urtii onstitutionale 1poate sesi-a curtea de promul%area acestora 1poate sesi-a direct le%ilor si ordonantelor! urtea onstitutionala cu e'ceptie de neconstitutionalitate a onstitutionala cu privire la neconstitutionalitatii le%ilor" inainte

Pagina 9 din 39

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

+ai mult art! $*/ lit a> din

onstitutie prevede ca

urtea onstitutionala are printre

atributii si pe aceea de a se pronunta asupra constitutionalitati le%ilor" inainte de promul%are acestora la sesi-area Presedintelui Romaniei " a unuia dintre presedintii celor doua amere " a 5uvernului" a Inaltei urti de asatie si Custitie a Avocatului poporului" a unui numar de cel putin .2 de deputati sau cel putin &. de senatori" precum si din oficiu" asupra initiativelor de revi-uire a onstitutiei Avand in vedere cele e'puse putem spune ca raportul dintre institutia Avocatul poporului si urtea onstitutionala este unul de colaborare ca si in ca-ul celorlalte institutii ale statului si nu un raport de subordonare! Raportul dintre institutiei Avocatul Poporului si urtea onstitutionala priveste doar d aspectul le%at de controlul constitutionalitatii le%ilor$(!

333333333333333333333333 $(!Am subliniat si cu alte prile)uri ca suprematia onstitutiei este o realitate at priveste %arantiile incontestabila" sin u o simpla afirmatie" si ca ea repre-inta o obli%atie opo-abila" in e%ala masura " autoritatilor statului si tuturor celorlalte subiecte de drept! +uraru apitolul III Actul administrativ si aplicarea sa Notiunea de act administrativ! Prin act administrativ se intele%e acea forma )uridica principala a activitatii or%anelor administratiei publice" care consta intr1o manifestare unilaterala si e'presa de vointa a da nastere" modifica sau stin%e drepturi si obli%atii" in reali-area puterii publice" sub controlul principal de le%alitate al instantelor )udecatoresti! $! Trasaturile actului administrative ;e impune de la inceput a sublinia ca in literature de specialitate nu e'ista o unanimitate de opinii cu privire la numarul si continutul actului administrative = de drept administrative >$*
Pagina 1% din 39

acestei suprematii" ele sunt tocmai cele doua aspecte mai sus mentionate ! A se vedea I!

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Am spune ca aceasta repre-inta o consecinta fireasca a varietatii opiniilor e'primate cu privire la notiunea de administratie de stat" ca activitate si respective ca sistem de or%ane! u toate acestea" unele elemente comune" c#iar daca sunt formulate diferit" se re%asesc la toti autorii de drept administrative care si1au e'primat pina acum opinia: acte )uridice" manifestari unilaterale de vointa" emise in reali-area puterii de stat! Tocmai aceste elemente comune"ce definesc aspectul de continuitate al doctrinei administrative romanesti" sunt esentiale pentru delimitarea actului administrative de celelalte acte )uridice ale or%anelor administratiei de stat" pe de o parte" de operatiunile administrative" pe alta parte! Luand in consideratie cele e'puse vom desprinde urmatoarele trasaturi ale actului administrative" in sens formal: 3333333333333333333333333333 $*! Astfel" in ordinea cronolo%ica a aparitiei lucrarii" retinemca prof! T! Dra%an operea-a cu sase trasaturi: a> emana de la or%ane ale statului< b>unilateralitate < c>obli%ativitatea emiterii pe ba-a si in conformitate cu le%ea < d>caracter de or%an principal a administratiei de stat< b> este manifestarea de vointa )uridical unilaterala< c>este emisa in reali-area puterii de stat< d>emana numai de la un or%anal administratiei de stat< e>are o forma specifica = op!cit!" p!&&$1&(. a> Actul administrative este forma )uridica principala de reali-are a activitatii or%anelor administratiei publice Prin aceasta trasatura evocam %enul pro'im al actului administrativ1 formele concrete de activitate ale or%anelor administratiei publice!Actul administrative ne apare ca una din formele cu semnificatie )uridical prin care or%anelle administratiei publiceisi reali-ea-a competenta" implicit sarcinile! Actul administrative este insa forma cea mai important" aceasta datorita unor aspecte de natura cantitativa1ponderea pe care o ocupa! Administratia publica este in esenta ei" o activitate )uridica" ea presupune" in final" modificarea raporturilor )uridice e'istente prin nasterea unor noi drepturi si obli%atii sau dupa ca-" prin stin%erea celor e'istente! De unde si necesitatea ca faptul )uridic ce sta la ba-a acestor noi situatii )uridice" determina incidenta dreptului obiectiv! Ponderea actului administrativ in sfera formelor de activitate ale or%anelor administratiei publice varia-a dupa cum plasama la un nivel ierar#ic sau altul al or%ani-arii administratiei publice" respective dupa cum este vorba de un or%anism de ramura sau de domeniu!
Pagina 11 din 39

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

La or%anele de la ba-a sistemului or%ani-arii administratiei publice au o pondere mai mare operatiunile si faptele materiale" iar pe masura ce urcam spre or%anele din varful or%ani-arii1 Presedintele Romaniei si 5uvernul D ponderea acestora scade in favoarea actelor )uridice" in principal a actului administrativ$.! b> Actul administrative este o vointa )uridical unilaterala Prin aceasta trasatura se urmareste" pe de o parte" includerea actului administrative in sfera actelor )uridice" iar pe de alta parte" deliminatea actului administrative de operatiunile te#nico1administrative" respective de operatiunile te#nico1productive! a atare actul administrative ne apare ca fiind e'teriori-area vointei interne a unui or%an

333333333333333333333333333333 $.! ,e-i pentru unele aprecieri in acest sens" A! Trailescu" Unele consideratii referitoare la raporturile dintre autoritatile administartiei publice si actele acestora! In Drept" nr!$21$$@$BB." p!*&1*.! al administratiei publice de a produce in mod direct efecte )uridice" adica de a da nastere" a modifica sau a stin%e drepturi si obli%atii! ,ointa pe care o manifesta or%anul administratiei publice trebuie sa fie e'presa" neindoielnica in a sc#imba ceva din ordinea )uridical e'istenta pina in momentul manifestarii ei" adica sa aiba acel animus ne%oti contra#endi si sanu fie doar )ocandi causa! Re-ulta ca un act administrativ de vreme ce in esenta cuprinde o manifestare de voinata )uridica nu poate avea semnificatia unei ru%aminti" a unei pareri sau a unui sentiment! Din punct de vedere al dreptului administrative" relevanta )uridical are doar faptul material de incorporare a vointei or%anului administratiei publice de a da nastere" modifica sau stin%e drepturi si obli%atii pentru subiecte de drept neidentificate = in ca-ul actului administrativ normative>" respective pentru subiecte de drept nominali-ate = in ca-ul actului individual >! c> Actul administrativ este emis numai in reali-area puterii publice! Aceasta trasatura deosebeste actul administrative de alte acte )uridice cu caracter unilateral ale or%anelor administratiei publice!

Pagina 12 din 39

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Din aceasta trasatura re-ulta obli%ativitatea actelor administrative si e'ecutarea lor in oficiu! aracterul actului administrative de a fi emis in reali-area puterii publice nu trebuie confundat cu caracterul %eneral al oricarui act )uridic" anume susceptibil de a fi reali-at prin forta de constran%ere a statului$/! Forta de constran%ere a statului intervine pentru a infran%e o re-istenta a subiectelor de drepturi si obli%atii in e'ercitiul autoritatii de stat sau dupa ca- al unitatii administrative1teritoriale!Asa se e'plica de ce atunci cand nu este respectat de buna voie un act administrative nu mai este ca-ul sa se recur%a la forta de constran%ere a statului" adica la investirea acestuia cu un titlu e'ecutoriu" pentru ca actul administrative este prin el insusi purtator al unui asemenea titlu!$: 3333333333333333333333 $/! R! Ionescu" op! cit!" p!&&: $:!In le%atura cu acest caracter al actelor administrative in literature de specialitate s1a ridicat problema de a sti daca el se re%aseste in actele ce emana de la structuri nestatale in e'ercitarea atributiilor ce le1au fost transferate de la or%anelle administratiei de stat! Intr1o opinie de interpretare restrictiva a notiunii de act administrative" promovata de R! Ionescu" se sustine ca le%ea da in competenta or%ani-atiilor obstesti indeplinirea unor Atari atributii tocmai pentru a apela la influenta obsteasca sin u pentru a savarsi acte in reali-area puterii de stat! d> Actul administrativ are un re%im )uridic specific" in centrul caruia se afla Le%ea contenciosului administrativ =Le%ea nr! ..*@&22* ! Aceasta trasatura a actului administrative ne a)uta sa deosebim actul administrative care este emis in special de or%anele administratiei publice" de actele de autoritate specifice altor cate%orii de or%ane ! Indiferent cum privim administratia in sfera activitatii publice" ca scop sau ca mi)loc" ea nu este sin%ura activitate publico1 statala" iar actul administrative nu este sin%urul act de autoritate" dar este sin%urul act de autoritate atacat in contencios administrative! #iar si actele administrative care nu pot forma obiectul unei actiuni" fiind e'ceptate" au un atare statut consacrat pentru ca tot Le%ea contenciosului administrativ il prevede! Asa se e'plica de ce re%imul consacrat de le%ea contenciosului administrativ" in concordanta cu principiile onstitutiei" devine un element obli%atoriu al demersului teoretic de delimitare a trasaturilor actului administrativ" ca specie a actului )uridic!

&! lasificarea actelor administrative


Pagina 13 din 39

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Tinand cont de faptul ca in toate clasificarile au o importanta practica" suntem de parere ca cel mai mare interes il repre-inta o clasificare ce are in vedere cel mai lar% structural1or%ani-ational > al notiunii de act administrative! $!Dupa cate%oria or%anului care le emana" distin%em : a> acte care emana de la or%anul de administratie de stat b> acte care emana de la alte or%ane de stat c> acte care emana de la autoritatile autonome ale administratiei publice locale d> acte care emana in ba-a imputernicirii date de le%e ori de or%ane ale administratiei de stat" de la personae private1 acte administrative prin dele%atie! &! Dupa competenta materiala a or%anului emintent" distin%em : a> acte de administratie %enerala b>acte de administratie speciala (! Dupa %radul de intindere a efectelor" delimitam: a> acte normative b> acte individuale$? c>acte cu caracter intern *!Dupa continutul efectelor actului individual pot fi identificate cel putin patru cate%orii: a> acte prin care se stabilesc drepturi sau obli%atii determinate pentru subiectul caruia i se adresea-a b> acte de conferire a unui statut personal = diploma scolara " deci-ia de pensionare > c> acte de aplicare a constran%erii administrative$B d> acte cu caracter )urisdictional! ;e impune a preci-a ca in ca-ul actelor din prima cate%orie ce pot fi denumite %eneric autori-atii delimitam doua mari situatii" dupa cum le%ea lasa or%anului de stat un drept de apreciere sau ii stabileste doar obli%atia verificarii conditiilor cerute de le%e! Tocmai de aceea autori-atiile sunt impartite in doua cate%orii: autori-ati libere autori-atii impuse&2 33333333333333333333333

Pagina 1 din 39

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

$?! O cate%orie a actelor individuale o repre-inta si actele collective" cele care au ca obiect liste de personae fi-ice! $B! Avem in vedere in sens lar% al constarn%erii administrative" nu sensul restrictive1 sanctionar = ve-i pt detalii A ! Ior%ovan" Drept administrative " op!cit" p!$.$ si urm> &2! T! Dra%anu" op!"p!? (! Aplicarea actului administrative In le%atura cu aplicarea actelor administrative se pun doua mari probleme pe care le vom e'amina Problema intrarii in vi%uare a actelor administrativ si problema e'ecutarii acestora! $! Intrarea in vi%uare a actelor administrative Intrarea in vi%uare a actului administrativ este acel moment in care actul administrativeeste sucesibil de a fi pus in e'ecutare" de a produce efecte )uridice! Asa dar trebuie retinute cele doua consecinte ale intrarii in vi%uare a actului administrativ si anume: a> Actul administrativ este susceptibil de a produce efecte )uridice +omentul in care drepturile si obli%atiile preva-ute in actul )uridic sunt definitive formate si deci actul produce efecte )uridice" marc#ea-a intrarea in vi%uare a actului administrative! Efectele )uridice ale actului administrative are ca punct de plecare in timp" data intrarii in vi%uare a acestui act! Ratiunea acestei re%uli consta in aceea ca or%anele administratiei publice emit acte administrative in functie de circumstantele pre-ente pe care aceste or%ane le recunosc! Este de esenta actului administrativ sa puna in e'ecutare le%ea! aiba acelasi caracter! b> Actul administrativ este susceptibil de a fi e'ecutat! a atare daca le%ea are caracter retroactive" este de la sine inteles ca actele administrative de aplicare trebuie sa

Pagina 1! din 39

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Indata ce a fost emis actul administartiv" el trebuie sa fie pus in e'ecutare de cei carora li se adresea-a! +ai intai " or%anele administratiei publice competente sa faca acest lucru si de persoanele fi-ice si )uridice care trebuie sa i se conforme-e! Plan%erea persoanelor fi-ice sau )uridice impotriva actelor administrative se poate face numai in momentul in care actul este susceptibil de a fi e'ecutat! Pina in acel moment " actul nu a intrat in vi%uare si nu are nici o consecinta )uridica! Pentru or%anele administratiei publice care trebui sa puna in e'ecutare actul administrativ" actul intra in vi%uare indata ce a fost emis si a fost dus la cunostinta celor competenti sa1l e'amine-e! Pentru persoanele fi-ice sau )uridice" care trebuie sa se conforme-e acestor acte" momentul intrarii in vi%uare este acela in care a fost facut cunoscut actul! &!E'ecutarea actelor administrative onformarea fata de prescriptiile actului administrativ se intemeia-a pe o anumita valoare )uridica pe careo au aceste acte! De asemenea punerea in e'ecutare a actelor administrative pre-inta particularitatea e'ecutarii lor din oficiu! a>,aloarea )uridica a actelor administrative Actele administrative au valoare )uridica prin ele insele! Din faptul ca actul administrativ este emis de un or%an al administratiei publice" investit prin normele )uridice cu aptitudinea de a face actul " acesta are valoare obli%atorie pentru orice persoana careia i se adresea-a! Astfel prin simpla lor e'istenta actele administrative creea-a drepturi si obli%atii ce privesc persoanele fi-ice si )uridice! onsecinta valorii )uridice a actelor administrative consta in aceea ca actele respective produc efecte )uridice fara a fi necesar consimtamantul celor carora aceste acte li se adresea-a! b> E'ecutarea din oficiu a actelor administrative ;pre deosebire de actele )uridice contractuale care" atunci cand nu sunt puse in e'ecutare de cei care au obli%atia de a o face" au nevoie de un titlu e'ecutor" actele
Pagina 1" din 39

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

administrative nu necesita un astfel de titlu! Intradevar atunci cand o parte dintr1un act )uridic contractual nu isi indeplineste obli%atia asumata prin contract" cealalta parte" ca sa obtina e'ecutarea obli%atiei" trebuie sa se adrese-e instantei )udecatoresti! Instanta consta neindeplinirea obli%atiei si obli%e pe debitor la e'ecutarea ei sau la de-daunarea creditorului! Dupa ce #otararea )udecatoreasca este definitive" ea este investita cu formula e'ecutorie si se trece la e'ecutarea silita a debitorului! Asadar pentru a obtine e'ecutarea obli%atiei " creditorul are nevoie de un titlu e'ecutoriu din partea or%anelor )udecatoresti! E'ecutarea actului administrativ nu are nevoie de o astfel de procedura! Actul administrativ este e'ecutoriu din oficiu! ;e pot ivi insa si situatii in care cei carora li se adresea-a actele administrative sa refu-e indeplinirea obli%atiilor care le revin in ba-a acestor acte!In acest caadministratia publica este obli%ate sa recur%a la e'ecutarea silit a actelor administrative! E'ecutarea silita este o masura e'trema " la care or%anele administratiei publice recur% " dupa ce au fost epui-ate toate celelalte cai care ar putea asi%ura e'ecutarea obli%atiilor preva-ute in actul administrativ! E'ecutarea silita este supusa unui re%im )uridic care sa asi%ure folosirea sa numai in ca-uri e'treme!

*! +odificarea " anularea si ine'istenta actului administrativ! +odificarea ! Actul administrative nu trebuie sa fie conceput ca ceva fi'" imuabil! ;ituatiile" in evolutia societatii" sunt in continua sc#imbare! a atare" si actele administrative care se refera la acestea trebuie sa fie sc#imbate " modificate! In al doilea rand trebuia sa pornim de la idea ca administartia este facuta de oameni" de aceea nu este infailibila!

Pagina 1# din 39

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Or%anele care emit actele administrative pot sa vada %resit lucrurile cand fac aceste acte! 5resind trebuie sa e'iste posibilitatea indepartarii erorilor comise in emitera acestor acte )uridice! De aceea" trebuie admisa posibilitatea modificarii actelor administrative" principiul revocabilitatiiactelor administrative fiind fundamental in re%imul )uridic al acestor acte! +odificarea actului administrativ poate sa fie opera autorului actului sau a superiorului sau ierar#ic! De asemenea " modificarea actului administrative prin retra%erea sa poate sa fie obli%atorie" dar uneori poate sa fie doar posibila! Ine'istenta si anularea and actul administrativ a fost emis cu incalcarea dispo-itiilor le%ii" acest lucru face ca actul sa fie lovit de nulitate" or%anele competente pronuntand desfiintarea actului respective! Nulitatea actelor administrative constitue sanctiunea actelor administrative facute cu incalcarea le%ii si consta in lipsa actelor administrative de efectele )uridice in vederea carora au fost emise! onstatarea incalcarii dispo-itiilor le%ale in emiterea actelor administrative este de competenta or%anelor aratate in le%e" care pot fi or%ane ale puterii le%iuitoare" or%ane ale administratiei publice" instantele )udecatoresti! Atunci cand se socoteste ca a fost incalcata le%ea printr1un act administartiv" trebuie sa ceara or%anului competent sa constate acest lucru sis a impiedice ca actul respective sa mai produca efecte )uridice! Deci sa pronunte nulitatea actului respective! u toate acestea sunt situatii in care actele administrative sunt lipsite de elementele lor esentiale" astfel incat nu mai pre-inta nici macar urma unei aparente de le%alitate! In aceste ca-uri" nu mai este necesara constatarea nulitatii acestor acte si pronuntarea desfiintarii lor! Actele administrative" in acest ca-" trebuie socotite pur si simplu

ine'istente&$!
Pagina 1$ din 39

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Efectele )uridice in ca-ul ine'istenntei actelor administrative" sunt urmatoarele: 1in ca-ul acestora nu operea-a pre-umtia de le%alitate si nimeni nu poate fi obli%at sa se supuna prescriptiei cuprinse intr1un astfel de act! 1punerea in e'ecutare de catre or%anele administratiei publice a unui astefl de act apare ca o cale de fapt care atra%e raspunderea administratiei si a functionarilor ei pentru daunele cau-ate! In ce priveste nulitatea actelor administrative trebuie sa facem deosebirea intre nulitatea absoluta si nulitatea relative a acestor acte&&! Nulitatea absoluta consta in sanctiunea acelor acte administrative care nu au fost emise cu incalcarea normelor )uridice de fond si de procedura care privesc ocrotirea unui interes %eneral! ;unt numeroase ca-uri in care normele )uridice" pe ba-a carora se emit actele administrative" sunt destinate a ocroti interesele unor personae care participa in raporturile de drept administrative! Incalcarea unor astfel de re%uli )uridice este necesar sa fie private ca determinand nulitatea relative a actelor administrative! Aceste acte sunt anulabile la cererea celor ocrotiti de normele respective" iar daca nulitatea nu este invocate" actul administrative poate fi considerat le%al!

333333333333333333333333333333 &$!T! Dra%an" Actele de drept administartiv" editura ;tiintifica" $B.B" pa%! $.$1$.& < + Ealine ! Droit administrative" ;ire6" $B/& pa%! **.1**? &&! Terminolo%ia de nulitate relative sau anulabilitate este ec#ivalenta ! ,e-i " inn acest sens " Tr Ionascu! Tratat de drept civil" ,ol I" editura Academica " 0ucuresti" $B/:" pa%!((2 apitolul I, Institutia Avocatul Poporului Institutia Avocatul Poporului este o institutie nou creata" aparuta dupa Revolutia Romana din Decembrie $B?B!

Pagina 19 din 39

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

In anul $BB$" Adunarea

onstitutionala a votat

onstitutia Romaniei" marcandu1se

astfel FG!!!H trecerea Romaniei spre un stat de drept" democratic si social" in care demnitatea omului" drepturile si libertatile cetatenilor" libera de-voltare a personalitatii umane si demnitatea omului repre-inta valori supreme si sunt %arantateI$! La &$ februarie $BB: a fost adoptata" in sedinta comuna a publicata in +onitorul Oficial nr! *? din&2!2(!$BB:! Institutia Avocatul Poporului are drept scop apararea drepturilor si libertatilor cetatenilor in raporturile acestora cu autoritatile publice! ;ediul acestei institutii este in 0ucuresti si" cu aprobarea 0iroului permanent al ;enatului" poate or%ani-a birouri teritoriale in functie de necesitatile reali-arii atributiilor ce1i revin conform le%ii! Institutia Avocatul Poporului este autoritatea publica autonoma si independenta fata de orice alta autoritate publica" in conditiile le%ii! Avocatul Poporului &( este denumirea constitutionala sub care s1a or%ani-at si functionea-a in Romania clasica institutie a Ombudsmanului! Ombudsmanul este de sor%inte suede-a si s1a raspindit indeosebi in Europa sub denumiri diferite ca: comisar parlamentar< aparatorul poporului = ;pania > < aparatorul public< mediator public < mediatorul republicii = Franta > < avocatul poporului < procurer parlamentar! Ombudsmanul de fapt" este o persoana independenta" numita de re%ula de parlament" pentru a suprave%#ea administratia in relatiile cu cetateanul!Ombudsmanul incearca sa debloc#e-e conflictele cetatean Dadministratie publica" conflicte %enerate indeosebi de birocratie" carea fost si a ramas o %rava maladie a administratiei! 333333333333333333333333333333333 &(! Ase vedea si +! $$B! $! Trasaturile constitutionale si le%ale ale institutiei Avocatul Poporului! onstantinescu" A!Ior%ovan" I !+uraru" E!;" Tanasescu" onstitutia romaniei"revi-uita" comentarii si e'plicatii" Ed! All 0ecJ" 0ucuresti" &22*"p!$$.1 amerei Deputatilor si ;enatului Le%ea (.@$BB: privind or%ani-area si functionarea institutiei Avocatului Poporului"

Pagina 2% din 39

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Avand ca principal scop drepturile si libertatile cetatenilor" autoritatea Avocatul Poporului desfasoara o activitate ce se caracteri-era-a prin trasaturi care o individuali-ea-a in raport cu celelalte autoritati publice: $!Este o institutie = art!.? alin ( din onstitutie > In limba) )uridic romanesc cuvantul institutie este utili-at in cel putin doua acceptiuni ! +ai intai ca institutie )uridica prin care se intele%e un %rup de norme )uridice unite pe criteriu unui obiect comun de re%lementare! ;e utilisea-a si institutie politica " ea e'primand aici ceva comple'! Intr1un sens or%ani-atoric cuvantul institutie poate desemna o autoritate! Este interesant de observat ca in atunci cand se stabileste ca or%ani-area si functionarea institutiei Avocatul Poporului se stabileste prin le%e or%anica" in acest sens urmea-a sa intele%em ca este vorba de o autoritate publica = or%an de stat >! &!Or%ani-area si functionarea sunt stabilite prin le%e or%anica = art!.?alin! =(> din onstitutie >! Utili-area le%ii or%anice pentru stabilirea or%ani-ariisi functionarii institutiei e'prima importanta aparte a acesteia! Le%ea or%anica presupuneun domeniu de re%lementare re-ervat " iar potrivit onstitutiei ea se utili-ea-a in re%lementarea domeniilor nominali-ate prin art!:(!alin!=(> lit!a1s" precum si potrivit lit!t " pentru re%lemenatrea celorlalte domenii pentru care in onstitutie se prevede adoptarea de le%i or%anice!Pentru Avocatul Poporului o asemenea prevedere se %aseste in art!.?alin!=(> din onstitutie! (! onducatorul institutiei este numit de comuna!
Pagina 21 din 39

onstitutie " cuvantul este utili-at in art!.?!alin!=(>

amera Deputatilor si senat" in sedinta

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

= art!/. alin =&>lit I > din onstitutie>

onstitutia utili-ea-a denumirea de Avocatul Poporului atat pentru institutie cat si pentru conducatorul acesteia !Aici ne referim la conducatorul institutiei care potrivit art!.? alin $ si art !/. alin =&>lit !i din onstitutie este numit pe o perioada de . ani" de catre amera Deputatilor si ;enat! *!Pre-inta rapoarte numai Parlamentului = art!/2 din onstitutie> Este de esenta vietii parlamentare ca autoritatile parlamentare desemnate de catre Parlament in intre%ul sau prin structurile sale" sa pre-inte dari de seama" rapoarte! Potrivit dispo-itiilor le%ale distin%em urmatoarele rapoarte : raport anual care se pre-inta Parlamentului in intre%ul sau rapoarte la cererea amerelor! .&*Este o autoritate publica autonoma si independenta fata de orice autoritate publica =art!& din autoritatilor Le%ea nr!(:@$BB." modificata prin Le%ea nr!$?$@&22&>" nu se substitute publice " nu poate fi supusa nici unui control imperative!

Aceasta caracteri-are este data de le%ea or%anica a institutiei " dar ea se le%itimea-a pe dispo-itiile constitutionale" bineinteles intr1o le%itimare sistematica! Le%ea nr!(.@$BB: privind or%ani-are si functionarea institutiei Avocatul Poporului stabileste ca : institutia este autoritate publica autonoma si independenta fata de orice alta autoritate publica in e'ercitarea atributiilor sale" Avocatul Poporului nu se substitue autoritatilor publice! Avocatul Poporului nu poate fi supus nici unui mandate imperative sau repre-entativ! /!Activitatea&. Avocatului Poporului are un caracter public!

33333333333333333333333333
Pagina 22 din 39

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

&*! Publicat in +onitorul Oficial!" P!I" nr!$$(@$/!$2!$BB2 &. T !Dra%anu"op!cit"!p (*: :! Autonomie 0u%etara a Avocatului Poporului! Potrivit le%ii: 1institutia are bu%et propriu 1prin le%ile bu%etare anuale poate fi aprobat un fond la dispo-itaian Avocatul Poporului pentru acordarea de a)utoare! :!Asimilari cu functia de ministru " pentru Avocatul Poporului si cu cea de sefi de departmente din aparatul Parlamentului pentru ad)unctii acestuia! ?!Pe durata e'ercitarii mandatului" Avocatul Poporului nu poate fi urmarit si trimis in )udecata penala pentru opiniile e'primate sau pentru actele savarsite in e'ercitarea mandatului! B! onducatorul institutie nu poate fi retinut" perc#i-itionat sau arestat fara

incuviintarea presedintelui celor Doua amere ale parlamentului! $2! Ad)unctii Avocatului Poporului nu pot fi retinuti" perc#e-itionati sau arestati fara instiintarea prealabila a Avocatului Poporului ! &! ompetenta institutiei Avocatul Poporului! Le%ea nr!(.@$BB: privind or%ani-area si functionarea institutiei avocatului poporului prevede in capitolul I, competenta institutiei" unde sunt stabilite actele si faptele care pot forma obiect al plan%erii catre Avocatul Poporului si sunt limitative enumerate autoritatile ale caror acte si fapte nu fac obiectul activitatilor sale! Astfel conform art!$( litera b> din Le%ea Avocatul Poporului acestuia ii pot fi adresate cereri referitoare la "" incalcarea drepturilor sau liberatilor cetatenesti de catre autoritatile administratiei publice77 ;fera autoritatilor publice de la care poate proveni incalcarea drepturilor si libertatilor este dintr1o data mult limitata&/" fata de cele mentionate in articolul $ al le%ii! 333333333333333333333333333 &/! In acelasi sens ve-i si D! Apostol1 Tofan " op !cit!" p!&:(!

Pagina 23 din 39

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

In continuarea acestei idei " articolul $. din le%e prevede ca "" nu fac obiectul activitatii institutiei Avocatul Poporului si vor fi respinse fara motivare cererile privind actele emise de amera Deputatilor" de ;enat sau de Parlament" actele si faptele deputatilor si urtii senatorilor" ale Presedintelui Romaniei si ale 5uvernului" precum si ale onstitutionale" ale presedintelui onsiliului Le%islativ si ale autoritattii )udecatoresti! Iar in articolul &/ se preci-ea-a ca prevederile le%ii se vor aplica si actelor administrative ale re%iilor autonome " indiferent ca acestea sunt %estionate de stat sau sunt concesionate unor persoane private! Din cele e'puse mai sus" re-ulta trei aspecte principale care trebuiesc avute in vedere cu privire la stabilirea competentei Avocatului Poporului: $>!Dispo-itiile constitutionale ale art!.. si ale art!$ din Le%ea or%anica care prevede ca "" Avocatului Poporului este numit pentru apararea drepturilor si libertatilor cetatenilor77 in raporturile acestora cu autoritatile publice&:! &>! apitolul I, al le%ii or%anice" instituit "" Atributiile Avocatului Poporului 87 unde in art!$( lit! b> se preci-ea-a ca sunt de competenta Avocatului Poporului cererile persoanelor ale caror drepturi si libertati cetatenesti au fost inculcate de catre autoritatile administratiei publice" desi initial scopul institutiei privea apararea drepturilor si liberatilor cetatenesti in raporturile persoanelor cu autoritatile publice" nu numai cu autoritatile administratiei publice! (>!Ultimul articol al capitolului I, din le%ea or%anica= art!&/ > " care stipulea-aca "" prevederile pre-entei le%i se palica si actelor administrative ale re%iilor autonome77" e'tin-and in acest mod sfera competentei Avocatului Poporului! Avand in vedere ca prin le%ea or%anica nu s1au e'primat in mod clar limitele competentei Avocatului Poporului in raport cu dispo-itiile constitutionale" apreciem ca

Pagina 2 din 39

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

33333333333333333333333333333 &:! A se vedea art!$ din Le%ea nr!(.@$BB:" precipitate! intentia a fost aceea ca Avocatului Poporului sa verifice mi)loacele prin care administartia publica isi e'ercita activitatea in raporturile cu cetatenii si anume" serviciul public prestat de aceasta administratie! Dupa cum se poate observa ramane in competenta Avocatului Poporului incalcarile drepturilor si libertatilor de catre autoritatile administratiei publice! Aceste incalcari pot re-ulta fie din acte" fapte )uridice administrative" fie din conduita sau orice manifestare a functionarilor publici apartinand acestor autoritati: $!Autoritati ale administratiei publice propriu -ise: 1administratia publica centarla = ministere" directii > 1prefecti 1 servicii publice descentrali-ate din teritoriu ale ministerelor si or%anelor centrale 1administratia publica locala = consilii )udetene > &! Or%ane administrative1)urisdictionale (! Functionari publici ai acestora" ei actionea-a in calitate oficiala sin u ca personae private! Potrivit prevederilor Le%ii or%anice" si actele administrative ale re%iilor autonome fac obiectul activitatii Avocatului poporului$?! (! Procedurile le%ale prin care actionea-a Avocatul Poporului Le%ea pune la dispo-itia Avocatului Poporului mai multe mi)loace si procedee pentru solutionarea si e'aminarea cererilor care i1au fost adresate: a>Avocatul Poporului poate solicita documente si informatii de la autoritatile administratiei publice in cau-a< Avocatul Poporului poate sa audie-e functionarii publici in cau-a" sa ia declaratii de

Pagina 2! din 39

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

la conducatorii autoritatilor administratiei publice" de la functionari " precum si de la orice serviciu din sistemul acesteia< c > Avocatul Poporului are dreptul sa faca anc#ete proprii< d> Avocatul Poporului emite recomandarii care nu pot fii supuse controlului parlamentar si nici controlului )udecatoresc!Prin aceste recomandariii emise" Avocatul Poporului sesi-ea-a autoritatile administratiei publice asupra ile%alitati faptelor sau actelor administrative< e> In situatia in care " Avocatul Poporului constata " cu oca-ia cercetarilor facute" lacune in le%islatiei sau cause %rave de corupiei ori de nerespectare a le%ilor " va intocmi un raport care va contine cele constatate si il va inainta presedintilor celor doua amere ale Parlamentului" sau dupa ca- " primului ministru! *! ompetenta Avocatului poporului in solutionarea unor petitii care privesc autoritatea )udecatoreasca!

In Titlul III " apitolul ,I" al onstitutiei " este re%lementata Autoritatea Cudectoreasaca" care include instantele )udecatoresti" +inisterul Public si ;uperior al +a%istraturii!Autoritatea Cudecatoreasca are o %ama mai lar%a decat Puterea Cudecatoreasca = aceasta fiind formata numai din instantele )udecatoresti> ! Puterea Cudecatoreasca este una din cele trei puteri din cadrul democratiei constitutionale1 le%islative" e'ecutive si )udecatoreasca! Prin Le%ea nr!$?$@&22& pentru modificarea si completarea Le%ii nr!(.@$BB: privind or%ani-area si functionarea institutiei Avocatului Poporului " s1a dat o confi%uratie perfectionata te'tului care se referea la autoritatea )udecatoreasca!Art!$? in forma modificata : in ca-ul in care Avocatul Poporului constata ca solutionarea cererii cu care a fost sesi-at" este de competenta autoritati )udecatoresti" el se poate adresa " dupa ca- ministrului )ustitiei"
Pagina 2" din 39

onsiliul

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

+inisterului Public sau Presedintelui instantelor de )udecata" care sunt obli%ate sa comunice masurile luate ! Perfectionarea te'tului a insemnat o corelare corecta cu dispo-itiile constitutionale = prin utili-area terminolo%iei K autoritatea )udecatoreascaI >si a adau%at presedintii instantelor )udecatoresti stabilind astfel posibilitatea unei comunicarii directe a Avocatului Poporului cu aceste autoritatii!Aceasta modificare c#iar daca este una simpla " dar e destul de solida!Potrivit art!/ para%raful $ al onventiei europene" orice persoana are dreptul la un proces ec#itabil" public si reali-at intr1un re-onabil!Avand in vedere faptul ca Avocatul Poporului era sesi-at cu multe plan%erii referitoare indeosebi la ter%iversarea e'a%erata a )udecatilor" aceasta modificare adusa le%ii devenisa necesara" mai ales ca art!.? din onstitutie nu distin%e incalcarile drepturilor si libertatilor in functie de autoritatea care le reproduce!Avocatul Poporului deci" nu se adresea-a direct )udecatorului reclamat" ci presedintelui instantei!" care are si atributii administrative in buna desfasurare a actului de )ustitie sau eventual ministrului )ustitiei! +odificari importante sau adus si re%lementarilor privind onsiliul ;uperior al +a%istraturii! Astfel!" onsiliul ;uperior al +a%istraturii este declarat 8 %arantul independentei )ustitieiI!Le%ea re%uli constitutionale " stabileste ca aceasta asi%ura respectarea le%ii si a criteriilor de competenta si etica profesionala in desfasurarea carierei profesionala a ma%istratilor&?!
Pentru demersul nostru interes pre-inta si Le%ea or%ani-arii )udiciare&B" potrivit careia

onsiliului ;uperior al +a%istraturii " elaborate in spiritual noilor

toate persoanele au dreptul la un process ec#itabil si la solutionarea cau-elor intr1un termen


Pagina 2# din 39

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

re-onabil" de catre o instanta impartiala si independenta !Iau masurii pentru or%ani-area si buna functionar a instantelor pe care le conduc" presedintii si vicepresedintii instantelor )udecatoresti" asi%ura si verifica respectarea obli%atiilor statutare si a re%ulamentelor de catre )udecatori independentei si supunerii lor numai le%ii! Fata de modificarile constitutionale se impune ca " de le%ea ferenda " la o viitoare revedere a Le%ii nr!(.@$BB:" sa se reintroduce in te't posibilitatea sesi-arii onsiliului ;uperior al +a%istraturii! sipersonalul au'iliar6de specialitate" cu respectarea principiilor

3333333333333333333333 &?!A se vedea art!($ alin! =(> din Le%ea nr! ($:@&22* " publicata in +!Of!" P!I" nr!.BB@&!2:!&22* &B!Le%ea nr!(2*@&22*" publicata in +!Of! P!I! nr!.:/@&B!2/!&22* .! Functiile Avocatului Poporului a> Functia consultativa Avocatul Poporului in dialo%ul si contactul direct cu oamenii" cu problemele lor" constituie o bo%ata sursa de informatie cu privire la sistemul le%islativ!El poate depista mai repede si mai clar lacunele le%islative sau re%lementarile a%resive la adresa drepturilor si libertatilor oamenilor!Art! /2 din onstitutie stabileste ca rapoartele pe care Avocatul oporului le pre-inta Parlamentului pot contine recomandarii privind le%islatia pentru ocrotirea drepturilor si libertatilor lcetatenilor! Avocatul Poporului poate fi consultat de initiatorii proiectelor de le%ii si ordonante" care prin continutul re%lementarilor" privesc drepturile si libertatile cetatenilor" preva-ute de
Pagina 2$ din 39

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

onstitutia Romaniei" de pactele si celalante tratate internationale privitoare la drepturile fundamentale ale omului" la care Romania este parte!
b> Functia de repre-entare

Potrivit art! $( lit!% din Le%ea nr!(.@$BB:" republicata " acesta repre-inta institutia Avocatul Poporului in fata ameri Deputatilor" a ;enatului si a celorlante autoritatii publice" precum si in relatiile cu persoanele fi-ice sau )uridice" iar potrivit art! (& din Re%ulamentul de or%ani-are a institutiei Avocatul Poporului! Avocatul Poporului intretine relatii cu autoritatii similare din alte state si poate participa la activitatea unor or%ani-atii internationale din domeniul sau de activitate ori poate sa devina membra al acestora! Prin Le%ea nr!&2/@$BB? s1a aprobat afilierea institutiei Avocatul Poporului" ca membru la Institutul International al Ombudsmanului" cu sediul la Alberta" Institutul European al Ombudsmanului" cu sediul la InnsbrucJ" Austria! c> Functia de ordonator de credite Avocatul Poporului e'ercita functia de ordonator principal de credite" potrivit art!$( lit!i din Le%ea nr!(.@$BB: republicata!Aceasta functie revine de re%ula " conducatorilor autoritatilor si institutilor publice" iar potrivit art!* lit!J" Avocatul Poporului imputerniceste personalul de specialitate cu indeplinirea unora dintre atributiile sale" potrivit le%ii! anada si la

/! Actele Avocatului Poporului Denumirele actelor sunt fie e'plicit preva-ute " fie re-ulta din conte'tual le%islative! Aceasta permite Avocatului Poporului o libertate mai mare de actiune si de concreti-are a mi)loacelor si procedeelor prin care intervine in apararea drepturilor si

Pagina 29 din 39

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

libertatilor persoanelor fi-ice!Unele acte sunt preva-ute in raportul" sesi-area de urtii

onstitutie si anume:

onstitutionale!Unele denumirii ale actelor sunt preva-ute in Le%ea

or%ani-are si functionare a Avocatului Poporului!Alte acte sunt nominali-ate prin Re%ulamentul de or%ani-areL si functionare! Actele sunt emise de re%ula " de catre conducatorul institutiei" dar pot fi emise si de catre ad)unctul acestuia!Toate actele trebuiesc emise in forma scrisa!

A!RAPORTUL Raportul ete un act comple' in continut" este actul nominali-at c#iar prin dispo-itiile constitutionale!Acesta stabileste e'istenta a doua cate%orii de rapoarte si anume " raportul anual si raportul pre-entat la cererea anual al activitati institutiei pe un an de -ile!Avocatul Poporului poate pre-enta rapoarte si din proprie initiative!Raportul este e'aminat de catre comisiile permanente desemnate de catre 0irourile permanente!Raportul comisiilor permanente este pre-entat in sedinta de Plen" comuna a celor doua Parlamentului si eventual 5uvernului! amere! at priveste raportul special " el este de fapt o sesi-are adresata amerelor!Raportul annual cuprinde un bilant

0!;E;IMAREA ;esi-area este actul cel mai des utili-at in reali-area celor mai multe din atributiile Avocatului Poporului!Prin acest act" Avocatul Poporului< formulea-a obiectiile de neconstitutionalitate si e'ceptiile de neconstitutionalitate" adresandu1se dupa caministrului )ustitiei" +inisterului Public sau presedintelui instantei de )udecata! Efectele )uridice ale sesi-arilor sunt diferite! ele adresate urtii onstitutionale" declansea-aprocedurile pentru verificarea constitutionalitatii te'telor le%ale in cau-a!
Pagina 3% din 39

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

at priveste sesi-area trimisa ministrului )ustitiei " +inisterului Public sau presedintelui instantei de )udecata " le%ea prevede obli%atia acestora de a comunica masura luata! Daca sesi-area este trimisa autoritatili administratiei publice sau functionarului public" acestea au obli%atia sa inlature " in termen de (2de -ile " ile%alitatile comise! Daca sesi-area este trimisa autoritatilor administratiei publice ierar#ic superior " aceata au obli%atia sa comunice Avocatului Poporului masurile luate in terment de *. de -ile! 5uvernul este obli%at ca" in termen de cel mult &2 de -ile " sa adopte masurile privitoare la ile%alitatea actelor sau faptelor administrative semnalate! !PUN TUL DE ,EDERE Avocatul Poporului" ca re-ultat al practicii" s1a considerat ca o implicare a sa in domeniul )ustitiei constitutional ear fi o masura in favoarea eficientei in activitatea de aparare a drepturilor omului!Le%ea nr!$?$@&22& a stabilit6 ca in ca-ul sesi-arii privind e'ceptia de neconstitutionalitate a le%ilor si ordonantelor care se refera la drepturile si libertatile cetatenilor" urtea onstitutionala va sollicita si punctual de vedere al Institutiei Avocatul Poporului! D!RE O+ANDAREA ;i recomandarea ocupa un loc destul de important" in sistemul actelor prin care Avocatul Poporului" isi e'ercita atributiile! Ea poate fi considerate atat ca o insistare pe lan%a autoritatile administratiei publice" cat si un avertisment!Art!&$ din Le%ea nr! (.@$BB: nominali-ea-a recomandarile ca acte prin care Avocatul Poporului sesi-ea-a autoritatile administratiei publice asupra ile%alitatilor actelor sau faptelor administrative!

Pagina 31 din 39

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

!ORDINUL Avocatul Poporului in principal " procedea-a prin emiterea de ordine" atunci cand e'ercita atributii ce tin de or%ani-are si functionare interna a institutiei! ;e procedea-a prin emitere de ordinepentru: 1an%a)area salariatiilor institutiei 1e'ercitarea dreptului de autoritate disciplinara 1aprobarea structurii or%ani-atorice" a statutului de functii si a numarului de personal 1aprobarea or%ani-arii concursurilor pentru ocuparea posturilor 1numirea" promovarea si eliberarea din functii 1aprobarea trecerii personalului dintr1un department in altul 1aprobarea deplasarilor in strainatate 1aprobarea pro%ramului de pre%atire si formare profesionala a personalulu de specialitate 1imputernicirea personalului de specialitate cu indeplinirea din atributiile conducatorului institutiei 1aprobarea planificarii si efectuarii concediilor anuale de odi#na 1stabilirea si aprobarea pro%ramului de audienta! O situatie )uridical aparte au ordinile emise de catre Avocatul Poporului in e'ercitarea activitatii de autoritate de suprave%#ere" preva-uta de catre Le%ea nr!/::@&22$ pentru protectia persoanelor cu privire la preluarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date! Aceste ordine privesc subiecte de drept e'terioare institutiei Avocatului Poporului" au caracter normative si sunt publicate in +!Of! al Romaniei Parte I!Ordinile Avocatului Poporului sunt acte acte care produc efecte )uridice! E!ADRE;A Prin adrese se solicita official autoritatile publice date" informatii si se comunica
Pagina 32 din 39

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

petitionarilor solutii sau indrumarii! Adresa este utili-ata pentru: 1solicitarea adresata autoritatii administrative publice de a reforma sau revoca actul administrative" de arepara pa%ubele produse" de a repune persoana le-ata in situatia anterioara:1 superioare< 1adersa catre prefect 1aducerea la cunostinta persoanei a modului de solutionare a cererii sala! ,aloarea )uridical a adresei este cea a unei sesi-rii sau mai ales a unui recurs %ratios! 1solicitarea adresata autoritatilor administratiei publice ierar#ic

F!IN;TRU TIUNILE ;unt preva-ute e'plicit de art!. din Re%ulamentul de or%ani-are si functionare a institutiei" ele fiind utili-ate in e'ercitarea atributiilor le%ate de activitatea interna a institutiei!

5!NOR+ELE +ETODOLO5I E Normele +etodolo%ice pot fi elaborate in ca-ul efectuarii unor anc#ete de mare amploare" anc#ete care sa fie apoi finali-ate prin recomandari adresate autoritatilor administratiei publice si rapoarte speciale adresate Parlamentului! Efectele )uridice privesc numai personalul institutiei! N!RE5ULA+ENTUL Re%ulamentul de or%ani-are si functionare a institutiei Avocatul Poporului " potrivit art!(? din Le%ea nr!(.@$BB:" se aproba de catre 0irourile permanente ale amerelor Deputatilor si ;enatului! In le%atura cu Re%ulamentul de or%ani-are si functionare a institutie se impu%n unele remarci:
Pagina 33 din 39

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

1este un act )uridic cu caracter normative< 1este elaborate in ba-a si in conformitate cu cu le%ea or%anica a institutiei< 1detalia-a dispo-itiile le%ii or%anice 1este publicat ain +onitorul Oficial al Romaniei" Partea I! at priveste efectele )uridice " ele sunt acelea ale unui act normative! I!A,IMUL ON;ULTATI, Avocatul Poporului este consultat de initiatorii proiectelor de le%i si ordonante care" prin continutul re%lementarilor" privesc drepturile si libertatile cetatenilor" preva-ute de onstitutia Romaniei" de pactele si celalante tratate internationale privitoare la drepturile fundamentale ale omului" la care Romania este paret!Avi-ul consultative poate fi emis si de ad)unctii Avocatului Poporului atunci cand" potrivit Re%ulamentului" avi-e-a rapoartele" recomandrile" precum si orice alte acte supuse aprobarii Avocatului Poporului! punctele de vedere privind e'ceptiile de neconstitutionalitate"

apitolul ,

Elemente de drept comparat privind rolul Ombudsmanului in reali-area controlului colectivitatii locale" in sistemul de drept romanesc si principalele si principalele sisteme de drept Europene! Armoni-area le%islatiei romanesti cu le%islatia comunitara europeana repre-inta o cerinta de ma'ima importanta " iata de ce apreciem necesar sa se anali-e-e in ce masura Le%ea nr!(.@$BB: privind or%ani-area si functionarea institutiei Avocatul poporului corespunde e'i%entelor actelor normative comunitaresi este compatibila cu le%ile similare ale altor state membre si cu statutul +ediatorului European!

Pagina 3 din 39

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Atributiile Avocatului Poporului sunt re%lementate de art!$("lit! b>!din Le%ea nr!(.@$BB: si se refera la solutionarea cererilor facute de persoanele le-ate de catre autoritatile administartiei publice! Aceasta re%lementare a le%ii romane este in concordanta cu re%lementarile celorlalte state comunitare" care stabilesc pentru Ombudsman competenta %enerala privind activitatea administartiilor nationale si locale! ;in%urele tari unde competenta materiala a Ombudsmanului este mai lar%a sunt ;uedia si Finlanda" unde el are si competenta de control asupra or%anelor )urisdictionale! ;esi-area Avocatului poporului este scutita de ta'a de timbru" asa cum este si cea a Ombudsmanului comunitar inclusive a +ediatorului European(2! De asemenea la fel ca oricare Ombudsman comunitar" Avocatul poporului din Romania poate sesi-a si din oficiu! La fel ca si in Danemarca " ;pania " Irlanda plan%erea trebuie sa se refere <la incalcarea unor drepturi sau libertati savarsite intr1un anumit termen" respective un an de la data de la care persoana le-ata a luat cunosstinta de faptele ce fac obiectul plan%erii! In ceea ce priveste modalitatea de sesi-are" peLrsoanele indreptatite pot sesi-a direct Avocatul Poporului" aceasta re%lementare este valabila si pentru +ediatorul European si ceilalti Ombudsmani din statele comunitare" cu e'ceptia Frantei si +arii 3333333333333333333333 (2!A se vedea statutul +ediatorului European 0ritanii" tari in care Ombudsmanii nu pot fi sesi-ati direct" ci prin intermediul parlamentarilor! Avocatul Poporului la fel ca omolo%ii sai din tarile comunitare este independent de puterea politica si beneficia-a de imunitate pe perioada e'ercitarii mandatului! El poate efectua investi%atii necesare in conformitate cu atributiile conferite de le%e" iar in situatia in care in urma acestor investi%atii" emite recomandari" acestea nu sunt supuse controlului parlamentar sau )udecatoresc! Procedura folosita este cea a institutiei Ombudsmanului clasic" in sensul ca Avocatul Poporului nu dispune de mi)loace directe de actiune ci" utili-and o procedura %ratioasa" emite recomandari prin care sesi-ea-a autoritatile administrative! Articolul .: din pre-enta celor doua onstitutia Romaniei prevede obli%atia Avocatului Poporului de a amere ale Parlamentului rapoarte" anual sau la cererea celor din

urma!Rapoartele pot contine recomandari privind le%islatia sau masuri de alta natura pentru ocrotirea drepturilor si libertatilor cetatenilor!
Pagina 3! din 39

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Obli%atia de a pre-enta anual un raport in fata Parlamntuluieste stipulate in mod e'pres pentru fiecare Ombudsman din tarile comunitare " la fel fiind si pentru +ediatorul European($! Totodata cu oca-ia pre-entarii raportului sau ori de cate ori considera necesar fiecare Ombudsman poate pre-enta Parlamentului propuneri de abro%are" reformare sau adoptare a re%lementarii le%ale pentru prote)area cat mai eficienta posibila a drepturilor si libertatilor conferite de le%e tuturor persoanelor! Din anali-a comparative a institutiei Avocatul Poporului" in raport cu dispo-itiile constitutionale precum si cele din Le%ea nr!(.@$BB: emise in ba-a acestor dispo-itii constitutionale" vis1O1vis de prevedeile le%ale ce re%lementea-a or%ani-area si functionarea Ombudsmanului in statele Uniunii Europene" inclusive a +ediatorului European" re-ulta fara putinta de ta%ada ca Le%ea nr!(.@$BB: privind or%ani-area si functionarea institutiei Avocatul Poporului este compatibila" in multe ca-uri c#iar identica actelor normative care re%lementea-a aaceasta institutie in le%islatia comunitara europeana 333333333333333333333333333 ($! A se vedea art!("pct!? din"" ;tatut du +ediateur Europeen77 in Union europeenne1 Le +ediateur Europeen" Te'tes official! apitolul ,I Perspective

Tudor Dra%an vede perspective Avocatului Poporului ca una defavorabila! Distinsul profesor e'plica aceasta prin < lipsa traditiei in sistemul )uridic romanesc< in procesul de impamantenire in moravurile curente" ea va a)un%e fara indoiala in competitie cu institutia contenciosului administrative" care " prin faptul ca Dsi finali-ea-a controlul actelor administrative ile%ale prin #otarari e'ecutorii si se reali-ea-a in cadrul unor circumscriptii electorale" iar nu e'clusiv pe plan central" va putea parea celor vatamati in drepturile lor o cale procedurala mai eficienta si mai accesibila decat plan%erea adresaata Avocatului poporului< nu are ramificatii in teritoriu care sa ii inlesneasca activitateasi este" deci" amenintata da fie %atuita de un numar e'cesiv de mare de plan%eri in raport cu posibilitatileei de solutionare< e'ista riscul unor solutii

Pagina 3" din 39

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

diver%ente din moment ce plan%erea la Avocatul Poporului este o cale paralela cu actiunea in contencios administrativ(&! Ramane sa se vada care va fi valoarea practica a institutiei Avocatul Poporului" odata ce ea nu dispune" conform onstitutiei din $BB$ de posibilitatea de a lua masuri directe si e'ecutorii de reparare a ile%alitatilor comise" ci sin%urele cai procedurale la care se poate recur%e sunt fie sesi-area autoritatilor publice in scopul ca acestea sa ia masurile operative necesare" fie pre-entarea de rapoarte amerelor Parlamenrului" urmand ca acesta sa adopte le%ile sau #otararile individuale cu caracter obli%atoriu" pe care le va socoti necesare! De aceea" a ramas le%ii or%anice " preva-ute de onstitutie in aceasta materie" sarcinade apune la indemana Avocatului poporului caile procedurale cele mai potrivite pentru a o face eficienta((

333333333333333333333333 (&!A se vedea T!Dra%anu" op!cit!" p!(.2 ((! Idem"p!(*/ In ce ne priveste abordam o vi-iune optimista cat priveste institutia Avocatul poporului! Acest optimism se fondea-a pe : 1marea putere de receptie a oamenilor" ca o institutie a sperantei si a viitorului! 1consolidarea an de an a institutiei! 1spri)inul aparte de care institutia se bucura din partea Parlamentului! 1 structurile europene si internationale aleombudsmanului" al carui rol sporeste continuu! introducerea in sistemul normativ sic el practice a e'i%entelor Uniunii Europene perspectivele oferite ombudsmanului de catre onstitutia Europeana! Asta-i institutia Avocatul poporului poate fi considerate o institutie viabila si eficienta! Fara indoiala perspectivele institutiei vor evolua intr1un raport direct proportional cu reali-area in viata statala a comportamentului constitutional loial(*
33333333333333333333333333333

Pagina 3# din 39

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

(*!

oncept pe care l1am formulat in I! +uraru" +!

onstantinescu" Ordonanta

%uvernamentala! Doctrina si )urisprudenta" Ed! Lumina le'" 0ucuresti" &22" p!$?/1$:& 0iblio%rafie

$!Ioan +uraru" Drept $BB(!

onstitutional si institutii politice" editura Actami" 0ucuresti" onstitutional si Institutii Politice"

&!Ioan +uraru" Elena ;imina Tanasescu" Drept vol!II" Editura N 0ecJ" 0ucuresti &22/!

(! Iulian Nedelcu1coordonator" Drept Administrativ" Editura T#emis" raiova &22& *! Iulian Nedelcu" ontencios Administrativ in spatial European" Editura Universitara" raiova &22/ .! Ioan Ale'andru " Drept Administrativ in Uniunea Europeana " Editura lumina Le' 0ucuresti &22/ .!Antonie Ior%ovan" Tratat de Drept Administrativ" volI" II Editura Lumina Le'" 0ucuresti &22. /! Ioan +uraru" Elena ;imina Tanasescu " Drept onstitutional si Institutii Politice" vol!I" II" editia a1PI1a " Editura ALL 0ecJ" 0ucuresti &22* :!Ioan +uraru" Avocatul Poporului1 Institutie de tip Ombudsman" Editura All 0ecJ" 0ucuresti &22* ?! Antonie Ior%ovan" Tratat de Drept Administrativ" vol I" Editura Nemira" 0ucuresti &22& B! onstantin 0ran-an" Avocatul Poporului" Editura Curidica" 0ucuresti" &22$ $2!Emilian ;telian Ticamas" ;avu 5#eor%#e" Drept Administrativ si Elemente de ;tiinta Administratiei " Editura ;edcom Libris" 0ucuresti &22( $$! laudia 5ilia" Teoria statului de drept" Editura !N! 0ecJ" 0ucuresti &22:

Pagina 3$ din 39

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pagina 39 din 39