Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT DE SCHIMB

ncheiat astzi ..............


la ..................................
I.PRILE CONTRACTANTE
1.1. D .............................................................................., domiciliat n ................................................,
str. ..................................., nr. .............., bloc .........., scara .........., etaj .........., apartament ........
sector/jude .............................., nscut la data de (ziua, luna, anul) ............................................ n
(localitatea) ......................... sector/jude .........................., fiul lui ............................................. i
al .........................., posesorul buletinului (crii) de identitate seria ........, nr. ...........................,
eliberat de ..................., cod numeric personal ..................................... n calitate de copermutant
prim, pe de o parte, i
1.2. D ..............................................................................., domiciliat n ................................................,
str. ...................................., nr. .............., bloc .........., scara .........., etaj .........., apartament ........
sector/jude ..............................., nscut la data de (ziua, luna, anul) ............................................ n
(localitatea) ....................... sector/jude .............................., fiul lui ........................................... i
al .........................., posesorul buletinului (crii) de identitate seria ........, nr. ..........................,
eliberat de ..................., cod numeric personal .................................... n calitate de copermutant
secund, pe de alt parte,
au convenit s ncheie prezentul contract de schimb, cu respectarea urmtoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Copermuntantul prim declar c dau n deplin proprietate copermutantului secund imobilul
proprietatea mea, situat n .................................., format din teren n suprafa de ................... mp i
construcia din ......................, compus din .................... anexe gospodreti ........................, astfel
cum sunt identificate n schia de plan ce face parte integrant din prezentul contract.
2.1.1. Am dobndit acest imobil prin ............................................. i mi-a revenit n baza sentinei civile nr.
..........................., dat n Dosarul nr. .............................. de Judectoria ..............................,
transcris sub nr. ............................................ de Judectoria .....................................................
2.1.2. Evaluez acest imobil la suma de ....................................... lei.
2.1.3. n schimbul proprietii asupra acestui imobil, primesc de la copermutantul secund, dreptul de
proprietate asupra apartamentului nr. .........................., situat la etajul ....., scara ....., blocul .....,
din .............................. .
2.2. Copermutantul secund declar c dau n deplin proprietate copermutantului prim, apartamentul
nr. ....., situat la etajul ....., scara ....., blocul ..... din .............................., compus din ..... camere i
dependine .................., mpreun cu dreptul de coproprietate asupra prilor i dependinelor
comune din imobil, care, prin natura i destinaia lor, sunt n folosina comun a tuturor proprietarilor.
2.2.1. O dat cu proprietatea se transmite i dreptul de folosin asupra terenului aferent apartamentului
n suprafa de .... mp atribuit pe durata existenei construciei.
2.2.2. Am dobndit acest apartament prin contractul de .............. nr. ..... ncheiat cu .........................,
transcris sub nr. .............................. de .............................. .
2.2.3. Evaluez acest apartament la suma de .............................. lei.
III. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Transmiterea proprietii asupra imobilului situat n .............................. are loc de azi, data
autentificrii prezentului contract.
3.2. Transmiterea proprietii asupra apartamentului nr. ....... situat la etajul ....., scara ....., blocul .....,
din .............................., are loc de astzi, .............................. data autentificrii prezentului contract.

IV. OBLIGAIILE PRILOR


4.1. Copermutanii (coschimbaii) au obligaia s predea reciproc bunurile 1) care fac obiectul prezentului
contract.
4.2. Imobilul menionat mai sus este liber de orice sarcini, nu este scos din circuitul civil, prin trecere n
proprietatea public, fiind, n mod legal i continuu, n proprietatea i posesia copermutantului prim,
de la data dobndirii i pn n prezent.
4.3. Apartamentul menionat mai sus este liber de sarcini, nu este scos din circuitul civil, prin trecere n
proprietatea public , fiind n mod legal i continuu, n proprietatea i posesia copermutantului
secund de la data dobndirii i pn n prezent.
V. RSPUNDEREA PENTRU EVICIUNE ASUPRA BUNULUI IMOBIL
5.1. Copermutanii cunosc situaia juridic i de fapt a acestor imobile, ce formeaz obiectul prezentului
contract de schimb, ca fiind cea descris mai sus i garanteaz c nu sunt grevate de sarcini i
rspund reciproc mpotriva eviciunii, conform art. 1337 Cod civil.
5.2. Transmiterea proprietii i posesiunii fiecruia dintre cele dou imobile are loc, fr ndeplinirea altor
formaliti, de astzi, ...................... data autentificrii prezentului contract.
VI. CLAUZE FINALE
6.1. Impozitele i taxele aferente imobilelor sunt achitate, la zi, conform certificatelor nr. .................... i nr.
.............................., ambele eliberate de .............................., urmnd ca de astzi, ............ data
autentificrii, s treac n sarcina noilor proprietari.
6.2. Prezentul contract de schimb se face fr plata vreunei sulte ntre copermutani.
6.3. Taxa de autentificare, timbrul judiciar i onorariul notarial sunt suportate de copermutani, n pri
egale.
6.4. Prile declar, potrivit art. 45 alin. 3 din Legea nr. 36/1995, c vor ndeplini formalitile necesare
pentru efectuarea operaiunilor de publicitate imobiliar.
6.5. Prezentul contract de schimb a fost ncheiat ntr-un numr de ....... exemplare, din care .............
astzi, data semnrii lui.
COPERMUTANT PRIM

COPERMUTANT SECUND

S-ar putea să vă placă și