Sunteți pe pagina 1din 3

Anexa A.V.4.

Pentru examenul la Geografie din suportul de curs Am selectat informatiile mai importante din domeniul didacticii geografiei si geografiei. Scopul selectiei este de a va ajuta s dobanditi cunostinte esentiale si temeinice. La examen, termenii ii definiti prin reformulare, pastrand sensul. Conceptele de didactica ar trebui sa le cunoasteti din anii anteriori, iar cele de geografie ar trebui sa le invatati pentru a le folosi corect in lectii. Modul 2. (consolidarea unor termeni din didactica) xplicati locul geografiei si a cunoasterii mediului in domeniile experientiale. xplicati rela!ia geografiei cu domeniile de de"voltare a copilului. xplicati ce #nseamn integrarea continuturilor si ce #nseamn integrarea activitatilor. $efini!ii% curriculumul #n sens larg, si #n sens restr&ns, curriculumul integrat, predarea integrat, monodisciplinaritatea, multidisciplinaritatea, pluridiciplinaritatea, interdisciplinaritatea, transdisciplinaritatea numerare% treptele integrrii curricular, tipurile de activit!i integrate propuse de curriculumul propus #nv!m&ntului pre'colar $escriere in ( sau ) propo"itii% modelul curriculumului fragmentat, modelul curriculumului conectat, modelul curriculumului ,,#n imersiune*+asimilat +absorbit), modelul curriculumului infu"ionat, curriculum secven!at ,fogart-, .//.), secven!ial+#n succesiune, curriculum #n'irat, curriculum intersectat, modelul integrrii secven!iale, modelul integrrii #n re!ea, modelul integrrii ramificate numerare% componentele programei 'colare, componentele antetului proiectului de lec!ie $efini!ii% tipul de lec!ie ,si exemple), varianta de lec!ie, obiectivele cadru, competentele generale, competentele specifice 0biectivul didactic fundamental 1 defini!ie, rela!ia cu tipul de lec!ie 0biectivele de referin! 1 defini!ie, rela!ia cu obiectivele cadru si cu obiectivele opera!ionale 0biectivele opera!ionale 1 defini!ie, tipuri 'i verbe adecvate fiecrui tip, cele 2 componente ale unui enun! Modul 3. (consolidarea unor termeni din didactica) 3omentele lec!iei tradi!ionale + enumerare venimentele instruirii in lec!ia structurat dup modelul #nv!rii secven!iale a cuno'tin!elor #n lec!ie ,4SC) ,5agn6) + enumerare Semnifica!ia fiecrui eveniment al instruirii 3omentele lec!iei structurate dup modelul vocare 1 7eali"area sensului 1 7eflec!ie , 77) ++ enumerare si pre"entare tapele modelului Stiu+Vreau sa stiu +Am invatat Modul 4. (consolidarea unor termeni din didactica) xemple din geografie si cunoasterea mediului 8e9nici de evaluare oral 1 descriere scurta 4temii de discriminare binar ,8e9nica alegerii duale) 1 descriere scurta si exemplu 4temii de asociere sau de tip perec9e ,8e9nica perec9ilor) 1 descriere scurta si exemplu 4temii de discriminare sau alegere multipl ,8e9nica alegerii multiple) 1 descriere scurta si exemplu 8extul lacunar1 descriere scurta si exemplu 4temii cu rspuns scurt ,8e9nica rspunsului scurt) 1 descriere scurta si exemplu 4temii de tip rspunsuri structurate1 descriere scurta si exemplu valuarea prin re"olvare de exerci!ii si valuarea prin re"olvare de problem 1 descriere scurta si exemplu valuarea prin portofoliu si valuarea prin postere 1 descriere scurta si exemplu Modul 5. $efini!ii% longitudinea, latitudinea, paralele, meridiane, re!eaua cartografic, polii, ecuatorul, meridianul "ero, antemeridian, planiglobul, planul , 9arta, cadrul 9r!ii, scara de propor!ie, scara numeric, scara grafic, numerare% :aralele importante, Modul 6. $efini!ii% 0ri"ontul imediat, ori"ontul apropiat, 'i ori"ontul local, Linia ori"ontului Modul 7. $efini!ii% relieful, altitudinea, cota, curba de nivel, valea, versantul, interfluviul, pasul, trectoarea, depresiune, munte, deal, podi', c&mpie, albia minor, albie major, lunc, teras, 4erar9i"area formelor de relief terestru Compararea formelor majore de relief de pe continente numerare% ;nit!ile majore de relief din 7om&nia Subdivi"iunile 3un!ilor Carpa!i din sc9ema piramidal de la pag. .(. Modul 8. $efini!ii% vremea, clima, mas de aer, front atmosferic, numerare% lementele meteorologice ,'i climatice) Modul 9. $efini!ii% apa curgtoare, i"vor, cursul r&ului, gura de vrsare, confluen!, cumpna apelor, ba"in 9idrografic, afluent, r&u colector, vite"a apei, debit, inunda!ie, revrsare, lacul, permeabilitate, infiltrare, strat acvifer, p&n" freatic, strat acvifer captiv, ap ascensional, ap arte"ian,

Anexa A.V.4.
numerare Componentele apei curgtoare Compara!ie #ntre p&r&u, r&u, fluviu + asemanari si deosebiri numerare ,'i locali"area) $unrii ,bra!ele) 'i a r&urilor% Vi'eu, 4"a, 8isa, Some'ul 3are, Some'ul 3ic, Cri'ul 7epede, Cri'ul <egru, Cri'ul Alb, 8&rnava 3are, 8&rnava 3ic, 3ure', =ega, 8imi', Cara', <era, Cerna, >iu, 0lt, Arge', $&mbovi!a, :ra9ova, 4alomi!a, Siret, :rut, >ijia, 3oldova, =istri!a, 8rotu', =u"u numerare ,'i locali"are)% ?lacuri glaciare #n 3un!ii 7odnei ,Lala), #n 3un!ii 7ete"at ,=ucura, @noaga, #n 3un!ii Agra' ,=&lea , Capra, ;rlea, :odragu 3are) ?lacuri #n masive vulcanice 1Sf. Ana din craterul principal din 3. Ciomatu ?lacurile de baraj natural? Lacul 7o'u ?lagune% 7a"im, 5olovi!a, Sinoe, Smeica ?limane fluviatile% Amara ? limanele fluvio?maritime ?8ec9irg9iol, 8a'aul, 3angalia ?lacuri antropice ? #n spatele unor baraje din beton sau arocomente, ,pe =istri!a 4"vorul 3untelui 'i #n avalB pe =u"u la Siriu, pe Arge' la Vidraru 'i #n aval, pe valea Lotrului la Vidra, :or!ile de Aier 4 'i 44 pe $unre, pe Some'ul 3ic la A&nt&nele, 8arni!a 'i 5iluB Modul !. $efini!ii% vegeta!ia flora fauna specia vie!uitoare biosfera, stepa, pdurea, silvostep numerare% Stratifica!ia #n pdureB ) specii de plante 'i ) specii de animale din fiecare asocia!ie vegetal ,step, silvostep, pdure de stejar, pdure de gorun, pdure de fag, pdure de conifere, etaj alpin 'i etaj subalpin) Modul . (optional" $efini!ii% Natalitatea repre"int numrul de na'teri raportat la numrul popula!iei unui teritoriu, pe o anumit perioad de timp, de regul, un an. Rata natalitii este indicele ce desemnea" natalitatea raportat la .CCC de locuitori. 7ata natalit!ii #n 7om&nia este de /,DE ,(CC() Mortalitatea repre"int numrul deceselor din cadrul unei popula!ii, raportat la popula!ia total, pe o perioad de timp, de regul un an. Rata mortalitii este indicele ce desemnea" mortalitatea raportat la .CCC de locuitori. 3ortalitatea #n 7om&nia este de .(,F E ,(CC(). Rata mortalitii infantile repre"int numrul de decese ale nscu!ilor vii #n primul an de via!, raportate la . CCC de nscu!i vii din acel an. Gn 7om&nia, valoarea medie a mortalit!ii infantile este de (2E. Sporul natural al popula!iei ,bilan!ul natural) repre"int diferen!a dintre natalitate 'i mortalitate. Densitatea populaiei ,$) este raportul dintre numrul de locuitori la un moment dat ,: t) 'i unitatea de suprafa! #n care sunt #nregistra!i ,S). Se exprim #n loc.+ Hm(. Completare la carte :opula!ia uman se structurea" dup mai multe criterii% mediul re"iden!ial, sexul 'i v&rsta, confesiunea, limba vorbit 'i domeniul de activitate. Dup mediul rezidenial% :opula!ia rural 1 #n sateB :opula!ia urban 1 #n ora'e Structura pe vrste. 8rei categorii% popula!ia cuprins #ntre C?.4 ani ,tinerii), popula!ia cu .2?2/ ani ,adul!ii)B popula!ia de IC ani 'i peste aceast valoare ,v&rstnicii) Structura populaiei pe sectoare economice. ?popula!ie ocupat ? desf'oar activit!i pentru care este retribuitB ? popula!ia #ntre!inut ? format din copii, btr&ni, invali"i etc. Trei sectoare economice cu relaii de condiionare reciproc% Sectorul 4 sau primar 1 popula!ia desf'oar activit!i legate nemijlocit de natur, #n urma crora produsele re"ultate nu #'i sc9imb #n mod radical propriet!ile lor fi"ico?c9imice ini!iale 1 activit!i agricole ,cultura plantelor 'i cre'terea animalelor), 1 v&nat, pescuit, silvicultur Sectorul al 44?lea sau secundar 1 popula!ia ce lucrea" #n industrie ,extractiv, prelucrtoare) 'i #n construc!ii ,civile, industriale, speciale) 1 produc bunuri industriale de larg consum, mijloace de produc!ie, mijloace de transport, aparatur Sectorul al 444?lea sau ter!iar ,al serviciilor) 1 popula!ia #n domeniul ocrotirii snt!ii, #nv!m&ntului, transportului, comer!ului, activit!ilor bancare, turismului, cultelor, cercetrii 'tiin!ifice, vie!ii politice 'i administrative etc. 1 prestea" servicii diferen!iate. Modul 2. $efini!ii% sat, ora', vatr, intravilan, extravilan Compara!ie #ntre sat 'i ora', asemanari si deosebiri + diagrama Venn numerare% lementele componente ale satului, lementele componente ale ora'ului Modul 3. $efini!ii% economie, industrie, agricultur, import, export, turism numerare% ramurile economieiB ramurile agriculturii

Anexa A.V.4.
Modul 4. (#ptional"$ numerare% 8rile din ; , 4nstitu!ii europene, 0biectivele ; B Avantajele si de"avantajele integrrii 7om&niei #n ;