Sunteți pe pagina 1din 16

Ceramica dentar

Din punct de vedere etimologic termenul ceramic provine de la cuvntul grecesc KERAMOS,care constituie materia prim a olarilor(KERAMON AR!"#E , KERAM"N CERAM"C$%&'ot de origine greac este (i cuv)ntul por*elan care provine de la numele unei scoici +,or-ellano C.prea/ a crei coc0ilie are o supra1a*a side1at (i neted asemntoare unei ceramici gla-urate&

"storicul ceramicii dentare


'e0nicile (i sistemele ceramice s2au de-volatat rapid ,ap)rand modi1icri importante n compo-i*ia (i te0nologia de lucru& 3n 4567 8einstein pune la punct ceramica cu temperatur 9oas de sinteri-are care a permis reali-area de reconstituiri metalo2ceramice pe metale no:ile,iar n 45;< pe alia9e neno:ile&Ast1el se poate spune c ncepe era metalo2 ceramicii& 3n 45=> 1irmele ?ita (i Degussa lansea- sistemul metalo2ceramic ?MK,iar n 45=6 Mc#ean (i @ug0es reali-ea- ceramica aliminoas,relans)nd coroanele AacBet&3n 45== 1irmele De 're. (i @eraeus ela:orea- procedee (i sisteme comerciale metalo2ceramice pentru alia9ele no:ile& 3n 457C ODErien pune la punct ceramica magne-ic,iar n 4576 M&Sadoun concepe o nou compo-i*ie pentru ceramic (76F alumin% (i un nou procedeu de reali-are a restaurrilor integral ceramice "n Ceram care a 1ost :revetat in 4575(?"'A%& 3n 457; Morman (i Erandestini lansea- cu a9utorul 1irmei Siemens te0nica CADGCAM,Cerec prin care se reali-ea- reconstituiri protetice n sistem computeri-at& 3n acela(i an AenericG,entron (SHA% lansea- sistemul integral ceramic Optec,iar n 455< "voclar promovea- sistemul ",S Empress ce const n reali-area prin in9ectare la temperatur nalt a uni nucleu ceramic ce va 1i placat ulterior cu ceramic,clasic&3ntre 457< (i 455< apar ceramicele sticloase (i aluminoase,cresc)nd ast1el interesul pentru sitemele integral ceramice&3n condi*iile de de-voltare continu a sistemelor ceramice este de a(teptat ca n viitor sistemele integral ceramice s nlocuiasc lucrrile miIte metalo2ceramice&

Compo-i*ia si structura c0imic a maselor ceramice


Componentele de :a- ale ceramicii clasice sunt 1eldspatul,cuar*ul si caolinul&Jeldspatul este pre-ent at)t n masele ceramice destinate sistemelor metalo2ceramice(ceramice 1eldspatice traditionale%,c)t (i n masele ceramice pentru sisteme integral ceramice(ceramice 1eldspatice cu continut crescut n leucit%&Rolul 1eldspatului este de a cre(te transluciditatea restaurrii protetice&,re-en*a lui n masele ceramice determin transluciditatea materialului&3n masele ceramice dentare con*inutul de caolin este 1oarte redus ,putand c0iar s lipseasc& ,ropriet*ile maselor ceramice Densitatea varia- n 1unc*ie de tipul de mas ceramic utili-atK 2mase ceramice conven*ionale >,6 gGcm 2mase ceramice utili-ate pentru te0nologia metalo2ceramic >,6> gGcm 2ceramica aluminoas >,56 gGcm !reutatea speci1ic L indicile speci1ic de greutate aparent este >,>2>,M valoarea real put)nd 1i aproIimativ >,C& Duritatea maselor ceramice este mai mare comparativ cu di1erite materiale utili-ate n stomatologie precum (i cea a *esuturilor dure dentare coronare& ,oro-itatea depinde deK 2tipul de ardere(n vacuum inclu-iunile de aer sunt eliminate% 2arderea n pre-en*a unui ga- capa:il s di1u-e-e n a1ara masei ceramiceN 2rcirea su: presiune(care reduce dimensiunea porilor% Dilatarea termic depinde de compo-itia c0imic&Masele ceramice au conductivitatea termic redus (i datorit acestui lucru masele ceramice sunt considerate :iomateriale i-olante& Contrac*ia este mare, valoarea maIim ating)ndu2se n cursul celei de2a treia arderi(462><F%,impun)nd o depunere a pastei de mas ceramic n eIces naintea acestei arderi& "-otropia apare la ceramica clasic ,amor1, n timp ce smal*ul dentar este ani-otrop&Acest lucru eIplic imposi:ilitatea imitrii per1ecte a din*ilor naturali,di1eren*ele,i-otropia apr)nd doar n inciden*ele tangen*iale&

'ransluciditatea este mai mare la masele ceramice arse n vid,acestea 1iind de aproape >< de ori mai transparente dec)t masele ceramice arse la presiunea atmos1eric& Cromatica se re1er la nuan*a (i satura*ia culorii, parametri ce pot varia n 1unctie de temperatura de ardere&Datorit a:sor:*iei (i re1leIiei selective se generea-a o gam de culori care permite colorarea divers&Este 1oarte important ca alegerea culorii s se 1ac la lumina natural&,entru a se o:*ine o individuali-are per1ect este de pre1erat ca masele ceramice s 1ie 1luorescente&Estetica ceramicii turnate este calitativ superioar& ,ropriet*ile maselor ceramice sunt legate de 1aptul c acestea sunt :iomateriale a cror caracteristic principal o constituie 1ragilitatea,re-isten*a la compresiune 1iind superioar celei la trac*iune& Masele ceramice sunt materiale inerte&3n timpul arderii pe suport metalic ele pot altera supra1a* prin oIidarea elementelor mai putin no:ile (i a:sor:*ia unei pr*i din oIi-ii 1orma*i&3n -ona de inter1a* se pot o:serva -one de coro-iune intercristalin,pun)ndu2se n eviden* di1u-iunea dintre di1eritele elemente , mai ales a staniului,dinspre ceramic spre alia9&Ceramica sticloas pre-int o sta:ilitate c0imica deose:it& Masele ceramice nu sunt atacate de saliv,sunt 1oarte :ine tolerate de parodon*iul de nveli(,precum (i de *esuturile dentare&Masele ceramice gla-urate nu re*in placa :acterian gra*ie eIcelentei con1igura*ii de supra1a*&De asemenea ,ceramica este un i-olant termic pentru dentin (i pulp, mpiedic)nd transmiterea variatiilor termice din cavitatea :ucal& Eiocompati:ilitatea ceramicii turnate este 1oarte :un,iner*ia :iologic (i preci-ia 1c)nd din acest material un produs superior,suporta:il de *esuturile cu care vine n contact&

Clasi1icarea maselor ceramice dentare


Jerrari (i Sadoun (4556% au clasi1icat masele ceramice n 1unc*ie de compo-i*ie n trei grupeK 2ceramica 1eldspatica 2ceramica aluminoas 2ceramica sticloas(vitroceramica% 3n 1unc*ie de urmtoarele claseK eIisten*a sc0eletului metalic,Kappert(455C% de1ineste

4&sisteme metalo2ceramice prin turnare(din alia9e no:ile cu con*inut crescut n aur (i platin sau din alia9e no:ile cu con*inut redus n aur (i platin,din titan pur sau alia9e de titan& 2cu sc0elet metalic o:*inut prin galvani-are2Auro !alvano A!C(8ieland%, !ammat(!ramm%,,latanic(",M ,latamic MarBeting 'ec0nolog.%,@elio1orm @J =<< (@a1ner%N 2cu sc0elet metalic o:*inut prin te0nica 1olierii(modelare Sunrise('anaBa Dental%,Hltralite(678 Dental med%,Ceplatec (Ceplatec%N 2cu sc0elet metalic o:*inut calculator(CADGCAM%2Sop0a(Sop0a Dent(!irr:ac0%,DCS S.stem(!irr:ac0% >&sisteme integral ceramice 2sisteme ceramice strati1icate cu nucleu din mas ceramic de :a- (?itadur% sau cu nucleu din mas ceramic dur(Cerestore,"n2Ceram% 2sisteme ceramice nestrati1icateKvitroceramica turnat(Dicor,Cera ,earl%sau vitroceramica presat(Empress,Droge KeramiB% 2ceramic armat cu straturi de leucit(Optec,Duceram,Mirage% M&restaurri integral ceramice o:tinute prin (le1uire (i 1re-are mecanic2 sisteme CADGCAM(Cerec,Sop0a,Denti2Cad% sau 1re-are prin copiere(Cela.%& C&restaurri ceramice o:*inute prin sonoero-iune& 3n 1unc*ie de temperatura de sinteri-are a maselor ceramice,acestea se pot clasi1ica dup cum urmea-K 2ceramic aplica:il la temperatur nalt de sinteri-are(4>7<24M5<oC% 2ceramic aplica:il la temperatur medie de sinteri-are(4<5<24>=< oC% 2ceramic aplica:il la temperatur 9oas de sinteri-are(7;<24<=6oC%2cele mai 1recvent utili-ate& 2ceramic aplica:il la temperatur 1oarte sc-ut de sinteri-are(==<2 ;7<oC%este 1olosit pentru placare,pentru alia9e cu con*inut crescut n aur,pentru nucleul sistemelor integral ceramice& 3n 1unc*ie de microstructura masei ceramice se distingK 2mase ceramice cu matrice vitroas (i ncrctur cristalin dispersat 2mase ceramice cu matrice cristalin cu 1a* vitroas dispersat("n LCeram% prin la CroOn2 Dental rece%2

prelucrare mecanic asistat de Eioconcept%,DentiCad(Eego%,All

3n 1unc*ie de structura atomica Sc0uller (i @ennicBe le clasi1ic ast1elK 2mase ceramice silicaticeN 2mase ceramice oIidiniceN 2mase ceramice neoIidinice& 3n 1unc*ie de te0nologia de ardere se cunosc dou clase de mase ceramiceK 2ceramic ars la presiune atmos1ericN 2ceramic ars n vacuum& Dup modalitatea de pre-entare comercial se nt)lnescK 2pul:eri(1rite%2pentru te0nica depunerii de straturi succesiveN 2lingouri pre1a:ricate2pentru prelucrarea la cald(turnare,in9ectare% 2lingouri pre1a:ricate2pentru prelucrarea la rece(CADGCAM% 3n 1unc*ie de topogra1ia de lucru eIistK 2mas ceramic de :a-(mie-ul de ceramic%N 2masa ceramica pentru dentinN 2masa ceramic pentru smal*&

Cap&>&Materiale utili-ate n te0nologia metalo2 ceramic


1.Aliaje ceramic utillizate pentru tehnica metalo-

1.1 Noiuni generale


Reali-area componenetei metalice a prote-elor 1iIe metalo2ceramice necesit utili-area unor alia9e special ela:orate pentru te0nica metalo2 ceramic&Aceste alia9e pot 1i at)t no:ile ,c)t (i neno:ile& ,rincipalul de-avanta9 al utili-rii ceramicii ca material restaurativ este re-isten*a sc-ut la trac*iune (i 1or1ecare&De(i ceramica dentar re-ist cu succes

la solicitri de compresiune,su:structura nu2i permite reali-area unor 1orme n care pricipala 1or* s 1ie cea de compresiune& O metod care s minimali-e-e acest de-avanta9 este arderea masei ceramice direct pe un su:strat metalic,care m:raca complet dintele st)lp&Dac se o:*ine o legtur puternic ntre ceramica de placare (i su:stratul metalic,se poate spune c placa9ul din ceramic este (ar9at&Ast1el,1isurarea ceramicii este eliminat total sau,cel pu*in par*ial& ,entru reali-area unei prote-e 1iIe metalo2ceramice este necesar mac0etarea,am:alarea,turnarea,1inisarea (i tratamentul termic(oIidarea% componentei metalice&Hrmea- arderea unui strat su:*ire de opaPuer,care s ini*ie-e legtura metal2ceramic (i s masc0e-e culoarea su:stratului metalic,apoi arderea succesiv a straturilor de dentin,smal* (i gla-ur& ,rimul alia9 pentru te0nica metalo2ceramic con*inea 77F Au (i era mult prea moale pentru a suporta solicitrile eIercitate asupra restaurrii&3ntruc)t nu eIista o legtura c0imica ntre alia9 (i ceramic,a 1ost necesar reali-area unor reten*ii mecanice,care s mpiedice desprinderea ceramicii de pe componenta metalic&'est)nd valoarea legturii dintre alia9 (i ceramic,s2a a9uns la conclu-ia c aceasta se situea-a su: valoarea coe-iunii ceramicii,solicitrile 1iind concentrate la nivelul inter1e*ei metalGceramic&,rin adaosul unor elemente oIidante (1ier,indiu,staniu%ntr2o propor*ie mai mic de 4F n acest alia9 cu con*inut crescut de aur,s2a constat m:unt*irea legturii dintre alia9 (i ceramic,prin 1ormarea unui 1ilm de oIi-i pe supra1a*a alia9ului&Acesta permite 1ormarea unei legturi alia9Gceramic mai mari dec)t coe-iunea ceramicii&Acest nou tip de alia9 a stat la :a-a ela:orrii alia9elor pentru te0nica metalo2ceramic(AMC%

1.2 Clasificarea aliajelor


,e l)ng alia9ele cu con*inut crescut de aur,au 1ost ela:orate ulterior din considerente economice,alia9e cu con*inut redus de aur,alia9e pe :a- de paladiu,special pentru te0nica metalo2ceramicii&3n timp,au 1ost ela:orate (i alia9e neno:ile pentru te0nica metalo2ceramic,ast1el c la ora actual eIist pe piat o mare varietate de AMC& 4&>&4 Alia9e no:ileK a%pe :a- de aurK 2cu con*inut crescut de aurN 2Au2,dN 2Au2,d2Ag

:%pe :a-a de paladiuK 2,d2Ag 2,d2Cu 4&>&> Alia9e neno:ileK 2Ni2Cr(cu (i 1r :eriliu% 2Co2Cr 2Je2Cr 2'i

1.3 Condiii impuse


2"ntervalul de topire al AMC tre:uie s 1ie mai mare cu minim 46<2><< oC dec)t intervalul de sinteri-are a ceramicii (765244<< oC%,dar s nu dep(easc 4M<<oC(pentru a asigura o prelucra:ilitate u(oar%Nalia9ele pe :a- de titan(interval de topire n 9ur de 4=<<oC%sunt singurele compati:ile cu masele ceramice cu interval ridicat de sinteri-are(aproIimativ 4C<<oC%& 2Re-isten*a la temperaturi nalte,ast1el nc)t s nu se de1orme-e n cursul arderii ceramicii& 2Coe1icientul de dilatare termica s 1ie mai mare sau cel pu*in egal cu cel al masei ceramice,pentru a evita apari*ia 1or*elor de 1or1ecare sau tangen*iale la nivelul inter1e*ei alia9Gceramic(n cursul 1a-elor de rcire%& 2Contrac*ia la solidi1icare s 1ie de 4,=F& 2S permit duri1icarea prin m:tr)nire& 2#imita de curgere remanent s 1ie ridicat& 2S asigure o ade-iune optim a maselor ceramice&

1.4 Compoziie i proprieti


1.4.1 Aliaje cu coninut crescut de aur
'e0nologia metalo2ceramicii a 1ost introdus n te0ica dentar n 4567 ,o dat cu alia9ul Ceramco No&4,care este predecesorul alia9elor m:unt*ite cu con*inut crescut de aur,unele eIistente (i ast-i pe pia* ca de eIemplu alia9ul AelenBo O al 1irmei A&J AelenBo Q Co&Aceste alia9e sunt constituite n special din aur (i metale din su:grupa platinei,cu adaosuri de staniu ,indiu (i 1ier,care asigur ade-iunea

ceramicii (i cresc re-iste*a&Con*inutul n aur este de ;727;F(greutate% iar con*inutul total n metaleno:ile este de aproIimativ de 57F&Ma9oritatea AMC cu con*inut de aur nu con*in cupru&Con*inutul crescut de cupru duce la 1ormarea unui strat relativ gros de oIi-i,care sl:e(te ade-iunea ceramicii la alia9&3n plus ,alterea- (i culoarea masei ceramice&Datorit con*inutului crescut n metale no:ile,aceste alia9e sunt scumpe,iar datorit densit*ii crescute ,componentele metalice sunt grele& Alia9ele cu con*inut crescut de aur sunt,n general, gal:en desc0ise (cele 1r cupru sau cu con*inut minim de cupru%,unele sunt al:e(cele cu mai putin ;<F Au%,iar altele sunt 1oarte gal:ene&Acestea din urm pre-int propriet*i in1erioare 1a* de alte produse din acest grup de AMC,iar re-isten*a la trac*iune redus 1ace discuta:il utili-area lor n con1ec*ionarea prote-elor 1iIe metalo2ceramice& Duritatea acestor alia9e este considerat a 1i ideal pentru prelucrare,iar re-isten*a la trac*iune(cu eIcep*ia celor gal:en2aurii%este :un&Re-isten*a la coro-iune este eIcelent datorit no:ilit*ii lor crescute&Alterarea culorii masei ceramice nu ridic pro:leme,ntruc)t con*inutul n argint este redus sau a:sent& ,e l)ng pre*ul de cost ridicat,principalele de-avanta9e ale alia9elor cu con*inut crescut de aur sunt modulul de elasticitate redus (i re-isten*a redus n timpul arderii ceramicii&

1.4.2 Aliaje pe !az de Au-"d-Ag


Alia9ele pe :a- de Au2,d2Ag au 1ost primul sistem alternativ introdus n 45;<,primul produs 1iind ela:orat de 1irma 8"##"AMS DEN'A# Co&,"nc&(8ill2Ceram 8%,1iind utili-ate (i ast-i&"ntroducerea unor cantit*i crescute de argint (4<246F% (i paladiu(><2M<F% au redus pre*ul de cost&Modulul de elasticitate este mai mare,iar modi1icrile volumetrice din cursul arderii ceramicii sunt mai mici ca la alte alia9e cu con*inut crescut de aur&Re-isten*a la coro-iune (i caracteristicile de manipulare sunt :une& ,rincipalul de-avanta9 al acestor alia9e este alterarea culorii masei ceramice datorit con*inutului de argint&Di1u-iunea argintului n masa ceramic modi1ic culoarea acesteia n gal:en2ver-ui& Alia9ele Au2,d2Ag au 1ost nlocuite de alia9e Au2,d&Cu toate c au 1ost utili-ate cu succes,ast-i sunt mai pu*in utili-ate,datorit introducerii pe pia* a alia9elor competittive 1r con*inut de argint&

1.4.3 Aliaje pe !az de Au-"d


Au 1ost ela:orate prin anii ;< pentru a elimina pro:lemele create de con*inutul n argint&,rimul alia9 1ar argint a aprut n 45;6&Alia9ele con*in,in general,aproIimativ 6<F Au (i C<F ,d&

#imita de curgere remanent (i duritatea sunt :une ,iar modulul de elasticitate este mult mai mare dec)t al alia9elor cu con*inut crescut de aur&,re*ul de cost este aproape egal cu cel al alia9elor de Au2,d2Ag&Singurul de-avanta9 ma9or este incompati:ilitatea(din punt de vedere al eIpansiunii termice% cu unele mase ceramice&3ns,aceste incompati:ilit*i sunt cunoscute (i preci-ate de ctre productori& Numeroase avanta9e,ca pretul de cost mai redus,rigiditatea crescut,ade-iunea :un a ceramicii,re-isten*a la coro-iune crescut,sus*in alia9ele Au2,d ca alternativ pentru primele dou grupe& 3n ultimul timp au 1ost ela:orate alia9e Au2,d cu adaosuri de argin(46F%,care pre-int propriet*i superioare celor 1r argint&Cantitatea mic de argint pare s nu produc alterri ale culorii ceramicii&,re-int o dilatare termic mai mare (i o turna:ilitate crescut&

1.4.4 Aliaje pe !az de "d-Ag


,rimul alia9 ,d2Ag a aprut n 45;<,dar care a rmas pe pia* cel mai mult a 1ost 8ill2Ceram 824 produs de 1ima 8"##"AMS DEN'A# Co&,"nc& Alia9ele pe :a- de ,d2Ag con*in 6<2=<F ,d2Ag&,ropriet*ile 1i-ice (i c0imice sunt :une ,1iind compara:ile cu cele ale altor AMC no:ile&Con*inutul no:il de 6<2 =<F asigur o re-isten* la coro-iune (i caracteristi de manipulare :une& ,re-int cel mai ridicat modul de elasticitate dintre alia9ele no:ile&,ot 1i u(or lipite cu lot (i sunt re-istente n timpul sinteri-rii ceramicii&Alterarea culorii nu apare la toate masele ceramice&8ill2Ceram (i "voclar sunt cele mai re-istente la alterrile produse de argint& ,entru a reduce alterarea culorii ceramicii,unii productori recomand utili-area unor agen*i de cuplare metalici,care sunt de 1apt mase ceramice modi1icate sau aur de >C carate&Agen*ii coloidali de aur sunt cei mai e1icien*i n reducerea activit*ii de supra1a* a argintului din alia9,oprind di1u-iunea acestuia n masa ceramic&Htili-area acestor agen*i de supra1a* tre:uie s se 1ac atent,ntruc)t aplicarea n eIces nu permite oIidarea su1icient a supra1e*ei componentei metalice&Alegerea unui produs de mas ceramic compati:il cu alia9ul este o solu*ie mult mai sigur (i simpl dec)t utili-area agen*ilor de supra1a*& Alia9ele ,d2Ag repre-int o alternativ :un,n special c)nd pre*ul de cost este un 1actor ma9or n alegerea alia9ului&Dac se asigur compati:ilitatea alia9Gmas ceramic,alia9ele ,d2Ag repre-int solu*ia "deal,pre-ent)nd propriet*i mecanice net superioare celorlalte alia9e no:ile&

1.4.# Aliaje pe !az de "d-Cu

Aceste alia9e sunt relativ recente ela:orate,1iind introduse de 1irma Ne. Compan. n 457>,prin produsul Option& Alia9ele ,d2Cu con*in ;<27<F ,d,peste 46F Cu si pu*in sau deloc aur&Con*inutul n cupru este nea(teptat de mare,n ciuda 1aptului c produce alterarea culorii (i ade-iunii masei ceramice&Se pare c paladiul nu produce aceste alterri&3ntruc)t ,d2Cu nu con*in argint,nu apar pro:leme legate de acesta& ?alorile crescute ale durit*ii sunt asociate cu modulul de elasticitate relativ mic,ast1el nc)t caracterisitcile de manipulare sunt mult mai :une dec)t ne2am astepta&Re-isten*a este :un ,iar unele produse au o limit de curgere remanent ridicat& 'opirea (i turnarea alia9elor ,d2Cu este mai di1icila dec)t cea alia9elor ,d2 Ag,dar se situea-a n limitele accepta:ile&Re-iste*a este mai sc-ut dec)t a alia9elor ,d2Ag,1iind contraindicate n con1ec*ionarea unor corpuri de punte eItinse& Rin)nd cont de re-ultatele clinice de p)n acum ,se poate spune c alia9ele ,d2Cu vor avea utili-are cresc)nd&

1.4.$ Aliaje Neno!ile


Ela:orate n anii ;< ,AMC neno:ile sunt ma9oritatea pe :a- de Ni2Cr,dar eIist (i unule produse pe :a- de Co2Cr (i Je2Cr& ,rin 1aptul c sunt constituite din metale neno:ile,re-isten*a la coro-iune a AMC neno:ile va depinde de alte propriet*i c0imice ale alia9ului&Hn strat su:*ire de oIi-i de crom pasivea- supra1a*a alia9ului&Acest strat este at)t de su:*ire nc)t nu ngreunea- 1inisaea supra1e*ei&Hn strat pasiv similar limitea- coro-iunea o*elurilor inoIida:ile& Spre deose:ire de alia9ele no:ile,cele neno:ile sunt superioare ca duritate,limit de curgere remanent (i modul de elasticitate&Alungirea la rupere este aproIimativ egal cu cea a alia9elor no:ile,dar este um:rit de limita de curgere remanent ridicat,care ngreunea- prelucrarea alia9ului& Dac sunt utili-ate pentru restaurarea metalica a supra1e*ei oclu-ale ,alia9ele neno:ile au pu*ine avanta9eKsunt ie1tine (i au valori ridicate ale durit*ii,care sunt importante c)nd este necesar o re-isten*a crescut la a:ra-ie&De-avanta9ele sunt mult mai numeroaseKa9ustrile oclu-ale, (le1uirea,demontarea prote-elor 1iIe (i tratamentele endodontice sunt di1icil de reali-at&De asemenea,pre*ul de la:orator al prote-elor raeli-ate din alia9e neno:ile este mai ridicat datorit timpului de lucru prelungit ca urmare a durit*ii crescute&Acurate*ea piesei turnate este eIcelent dac se compensea- corect contrac*ia de solidi1icare(aproIimativ >,MF%&'e0nica de turnare este di1erit de cea a alia9elor no:ile,care au o contrac*ie de solidi1icare de numai 4,CF&#ipirea cu loturi nu se e1ectuea- n -one de

solicitare&'otu(i,reali-area ariilor de contact (i repara*iile minime sunt posi:ile,cele mai indicate 1iind loturie al:e de :a- de paladiu& De-avanta9ele amintite la reali-area supra1e*elor oclu-ale repre-int avanta9e n restaurrile cu supra1a* oclu-al ceramic&De eIemplu,re-isten*a crescut la trac*iune (peste 7M< MNGm>%&Re-isten*a crescut la trac*iune permite reali-area unei grosimi minime a sc0eletului metalic,1apt ce nu poate di reali-at cu alia9e no:ile( cu eIcep*ia unor alia9e cu con*inut crescut de paladiu%&Alia9ele Ni2Cr au cel mai ridicat modul de elasticitate dintre alia9e,proprietate care2i reduce mult 1leIi:ilitatea(9umtate 1a* de cea a unui alia9 cu con*inut crescut de aur%& Adaosul unor mici cantit*i de :eriliu modi1ic 1avora:ilpropriet*ile alia9ului&Cre(te 1luiditatea (i m:unta*e(te per1orman*ele de turnare&Eeriliul controlea-,de asemenea,oIidarea supra1e*ei,av)nd ca re-ultat o legtur alia9Gceramic mai :un (i mai pu*in sensi:il& ,ropriet*ile carcinorgenice (i alergenice ale alia9elor neno:ile sunt controversate&Se cunoa(te o inciden* crescut a neoplasmelor de ci respiratorii la persoanele eIpuse la nic0el&EIperien*ele pe (o:olani au demonstrat c nic0elul induce tumori n *esutul muscular,n timp ce manganul ,cromul,cuprul (i aluminiul nu au aceast capacitate&,)n cand pericolul poten*ial al al alia9elor dentare va 1i mai :ine n*eles ,se recomand evitarea in0alrii pul:erii de alia9e neno:ile (i inserareaprote-elor raeli-ate din metale neno:ile la pacien*i cunoscu*i cu alergie& 3n conclu-ie,alia9ele neno:ile repre-int o alternativ pentru reali-area prote-elor 1iIe metalo2ceramice&,ropriet*ile lor sunt 1oarte di1erite de cele ale alia9elor no:ile,aceste di1eren*e constituind un avanta9 n multe situa*ii&Sunt indicate n special la reali-area componentei metalice a prote-elor cu supra1a* oclu-al din ceramic&,)n c)nd vor 1i disponi:ili-ate mai multe date,practicianul tre:uie s *in cont de 0a-ardele :iologice posi:ile asociate cu alia9ele neno:ile&

1.4.% &itanul i aliajele pe !az de titan


'itanul este un material relativ nou,pre-ent)nd deose:esc (i l impun 1a* de alte materiale restaurativeK 2densitate mai mic de C,6gGcmM 2conducti:ilitate terminc 1oarte redus >> 8GmB 2raport 1avora:il ntre modulul de elasticitate (i densitate 2re-isten* mare ,care poate 1i crescut prin aliere 2re-isten* la coro-iune (i n mediu deose:it de agresiv,precum (i re-ultanta acestei propriet*i,:iocompati:ilitatea& cinci propriet*i care2l

#a temperatura camerei,titanul pre-int o structura cristalina numit 1a-a S2 0eIagonal&#a 77>,6oC 1a-a S se trans1orm n 1a-a T,cu:ic centrat intern&,rin alierea titanului cu di1eri*i componen*i, temperatura de trans1ormare poate 1i crescut sau co:or)t,ast1el nc)t 1a-a T poate 1i sta:ili-at la temperatura camerei&Ast1el,alia9ele de titan se clasi1ic n alia9e S,T (i (SUT%&Componen*ii S sta:ili-an*i suntKaluminiul,staniul,indiul,galiul,-irconiul,cuprul,0a1niul&Cei T sta:ili-an*i suntKvanadiul,moli:denul,nio:iul,tantalul,1ierul (i cromul& Vi +titanul pur/ con*ine elemente de adaos(oIigen,0idrogen,a-ot%care, de(i sunt pre-ente n cantit*i mici,in1luen*ea- decisiv propriet*ile mecanice ale titanului&De aceea este nu este numit titan pur ,ci titan nealiat& ,ropriet*ile mecanice ale titanului nealiat sunt determinate de cantitatea de oIigen di-olvat&#imita de curgere remanent la ta:le (i :are este de 47<2CC< NGmm> ,re-isten*a la trac*iune de >5<26C< NGmm > la o alungire la rupere de 4=2 M<F&,ropriet*ile mecanice ale titanului turnat sunt puternic in1luen*ate de parametri procedeului de turnare&Dac alia9ul lic0id di-olv cantit*i crescute de oIigen,0idrogen,a-ot (i car:on,se 1ormea- oIi-i,0idra*i nitra*i (i car:uri de titan,care cresc rigiditatea ,nrut*ind propriet*ile mecanice& Densitatea titanului (i a alia9elor sale se situea- su: cea a alia9elor neno:ile, pre-ent)nd mai multe avanta9e dec)t acestea& Modulul de elasticitate se situea- n domeniul alia9elor no:ile& Datorit temperaturii alotrope reduse,sinteri-area maselor ceramice o:i(nuite nu este posi:il&3n cursul arderii la temperaturi de 5=<oC are loc modi1icarea microstructurii prin cre(terea grun*ilor,care scad propriet*ile mecanice& 3n ca-ul alia9elor de titan,dilatarea termic poate 1i u(or modi1icatKvanadiul (i cromul o cresc,molipdenul o scade u(or (i reniul puternic,n timp ce tantalul (i paladiul nu au nici o in1luen* p)n la concentra*ii de =F& Htili-area titanului nealiat este limitat de pripriet*ile mecaniceNdac sunt necesare valori crescute ale limitei de curgere remanent (i ale re-isten*ei la trac*iune ,se utili-ea- alia9e de titan&Acestea pot s ating la trac*iune de maIimum 4M4< nGmm> la o alungire la rupere de MF&Aceste valori crescute se o:*in ns numai la alia9elor duri1icate&Conductivitatea termic a alia9elor de titan ,de <&<=62<,<;6 8GcmK ,este mult in1erioar titanului(cu <,4=7 8GcmK%,compara:il cu cea a alia9elor Ni2Cr (i Co2Cr& ,ropriet*ile c0imice ale titanului sunt dominate de a1initatea crescut 1a* de oIigen,0idrogen,a-ot (i car:on,care pre-ente c0iar (i n cantit*i minime ,in1luen*ea- negativ propriet*iile 1i-ico2c0imice,determin)nd di1icult*i la prelucrare&

,e de alt parte,a1initatea crescut 1a* de oIigen,i con1er o re-isten* la coro-iune (i o :iocompati:ilitate eIcelente& 3n decurs de 4< ns se 1ormea- pe supra1a* pur c0imic a titanului un strat de oIigen atomic,iar n c)teva secunde este acoperit ntreg metalul cu un strat sta:il de oIi-i&#a temperatura camerei,se 1ormea- n aproIimativ dou ore un 1ilm de oIi-i de 45 A ,care se du:lea- n C5 de -ile&Acest strat pasiv are capacitatea de regenerare (i poate 1i accentuat prin oIidare anodic&3n cavitatea :ucal,stratul pasiv este alctuit din rutil(dioIid de titan%,care compus c0imic deose:it de sta:il,care pre-int o sulu:itate 1oarte redus,care con1er titanului sta:ilitate n cavitatea :ucal&

2.1 Ceramica clasic


Componenetele de :a- ale ceramicii clasice sunt repre-entate deK 2JE#DS,A'2repre-int un produs natural de origine mineral 1iind, din punct de vedere c0imic,un auminosilicat an0idru&Constituen*ii o principali(SiO>,Al>OM,CaO,Na>O% (i 1luorurile 1u-ionea- la 4C<< C& 3n 1eldspat ,aluminiul pre-int o sarcin negativ care este contracart de ionii po-itivi de sodiu(NaU% (i calciu(Ca>U% pre-enti&Aceste sticle pot reac*iona cu acidul 1os1oric&,rotonii 0idrata*i ai lic0idului (@MOU% atac aluminiul descompun)nd ast1el supra1a*a sticleiK Din grupa 1eldspatului se deose:esc trei tipuri principaleK 2orto-(K>O2Al>OM2=SiO>% 2al:it(Na>O2Al>OM2=SiO>% 2anortit(CaO2Al>OM2=SiO>% Jeldspa*ii men*iona*i se gsesc 1oarte rar n 1orm pur,de o:icei sunt cristale compuse&Dup ardere,1eldspatul devine sticlos n totalitate pstr)ndu2(i totodat 1orma,caracteristic important din punct de vedere al restaurrilor ceramice dentare& Jierul (i mica sunt impurit*i comune gsite n 1eldspat&Este 1oarte important eliminarea 1ierului deoarece el repre-int un agent puternic de colorare&3n acest scop,1iecare :ucat de 1eldspat este spart cu un ciocan de o*el (i numai 1ragmentele uni1orm colorate sunt selectate&Aceste 1ragmente sunt mcinate p)n devin o pul:ere 1in&3n 1inal sunt controlate particulele 1ine,iar prin procedeul de 1lota*ie sunt eliminate particulele eIcesiv de mici&,ul:erea uscat este vi:rat pe un plan nclinat,prev-ut cu di1erite trepte n care ac*ionea- induc*ia magnetic&3n 1elul acesta si ultimile rm(i*e de 1ier sunt ndeprtate si 1eldspatul este pregtit pentru utili-are&

2CHARR2este cea de2a doua component principal a maselor ceramice&Alturi de alte su:stan*e minerale,cuar*ul se gseste n granit,cuar* porp0.r,!neis (i !limmer2Sc0ie1er&Cuar*ul(SiO>%se gse(te n natura su: toate 1ormeleKcristale :ine constituite,n rocile eruptive sau sedimentare,precum (i su: 1orm de nisip de cuar*&Este important provenien*a cuartului (din roc sau din pm)nt%datorit comportamentului di1erit la ardere& Cuar*ul este luminos (i transparent pe 1e*ele de cristal,iar pe 1e*ele 1racturate are un aspect lucios,unsuros&Cuar*ul este cel mai rsp)ndit material datorit variet*ilor naturale multiple&Cuar*ul norvegian (i suede- este 1oarte pur,pre-ent)nd un con*inut redus de n 1ier&,re-en*a sa n masele ceramice determin transluciditatea materialului& DioIidul de siliciu (SiO>%eIist n di1erite modi1ica*iiKcuar*,cristo:alit,tridimit,dintre care doar primele dou sunt importante pentru ceramica dentar& Cristalele silice pure sunt cele care intr n constitu*ia maselor ceramice,1iind un compus 1oarte re-istent (i sta:il&Ele constituie componenta predominant a materialelor silicatice ce pre-int o matrice sticloas amor1,cu structur poroas :ine repre-entat& Ca (i n ca-ul 1eldspatului,1ierul tre:uie eliminat pentru a nu produce colorri&Modul de eliminare este similar cu cel de la 1eldpsat numai c mcinarea este mult mai di1icil& Silicea rm)ne nemodi1icat la temperatura normal de ardere a ceramicii,ceea ce contri:uie la sta:ilirea masei n cursul ncl-irii,pentru a preveni com:inarea sc0eletului de silice cu alte impurit*i& 2CAO#"NH#(argil de C0ina%2este un material argilos ce con*ine aluminosilicat 0idratat& un

3n masa ceramic dentar con*inutul de caolin este 1oarte redus,n masele moderne put)nd c0iar s lipseasc& Caolinul provine cel mai 1recvent din granit&Este de culoare al: (i arde cu 1lacr al:,particulele sale 1iind de mrimea a <,624< Wm&3mpreun cu apa 1ormea- o mas plastic ce se poate modela deoarece la modelare,uscare (i ardere particulele rm)n grupate&Mrimea acestor particule are importan* n modela9&Caolinul constituie materie prim pentru masele ceramice utili-ate pentru coroanele 9acBet ceramice& Junc*iile caolinului n cadrul maselor ceramice dentare clasice s2ar putea sinteti-a ast1elK

2prin amestecare cu apa 1ormea- o past care poate 1i modelat pentru a reda mrimea (i 1orma necesar& 2suspensia de argil cu apa men*ine 1orma reconstituirii n cuptor n timpul arderii& 2la temperaturi nalte 1u-ionea- put)nd reac*iona cu alte componente ceramice&

2.2 'isteme ceramice noi

Ceramica modern revolu*ionea- ceramice dentar prin re-isten*a crescut a materialului(riscul de 1racturare este redus datorit unei elasticit*i mari%,preci-ie mare,transluciditate deose:it (i avanta9 economic& >&>&4 'e0nica @"2CERAM Este un sistem de ceramic scos pe piat n 457= de 1irma ?"'A,ce pre-int n compo-i*ia sa aceea(i mas ceramic ca (i cea pentru coroana 9acBet(mas ceramic clasic%,la care se adaoga o matrice de sticla armat cu corund(Al>OM% >&>&> 'e0nica CERES'ORE ,rodus al 1irmei Ao0nson QAo0nson,sistemu cerestore a 1ost ela:orat de societatea Coors n 457>& Compo-i*ia masei ceramice utili-at pentru acest procedeu se :a-ea-a pe ceramica aluminoas,care are ns n compo-i*ia sa mai mult de 6<F Al >OM,mai mult de 6F MgO (i un procenta9 sc-ut de materiall sticlos&3n 1elul acesta,contrac*ia aprut n cursul ciclurilor de ardere poate 1i practic suprimat datorit 1ormarii spinilor de auminat de magne-iu&Ace(ti spini,ocup n 1inal un volum mai mare decat ansam:lu Al>OM UMgO&De aceea,cantitatea de Al>OM de origine este,din motive stoec0iometrice,de doua ori superioar cantit*ii de MgO necesar reac*iei(mol pentru mol%&Dup contrac*ie 1a-a cristalin repre-int ;<25<F,n timp ce 1a-a vitroas ce constituie matricea este un silicat de aluminiu (i repre-int 62 M<F&Contrac*ia poate 1i deasemenea compensat prin utili-area modelului duplicat dintr2o r(in compleI n care se poate varia eIpansiunea printr2o do-are precis a catali-atorului& 3n esen*,prin acest procedeu s2a reali-at o ceramic lipsit de contrac*ie volumetric& >&>&M

S-ar putea să vă placă și