Sunteți pe pagina 1din 38

CURSUL 1 DREPTUL ADMINISTRTIV RAMUR A DREPTULUI PUBLIC INTRODUCERE CONCEPTUL DE ADMINISTRAIE Structurarea n cele dou mari ramuri ale

e dreptului, cel privat i cel public, s-a realizat nc din Antichitate. Ulpian (jurist): Dreptul public este cel care se refer la organizarea statului romn, iar dreptul privat la interesele fiecruia!. "a baza acestei disinc#ii st, aadar interesul ocrotit prin norma de drept. Atunci c$nd acest interes e relativ% (adic re&eritor) la via#a cet#ii, suntem n s&era dreptului public. '$nd norma de drept e privitoare la individ, ne a&lm n domeniul dreptului privat. (reptului public i sunt speci&ice o serie de trsturi, care l particularizeaz de dreptul privat. )biectul lui de re*lementare vizeaz at$t autorit#ile administra#iei publice de natur statal sau autonom local, personalul care l deservete, c$t i rela#ia dintre stat i cet#ean, inclusiv rela#ia dintre stat i unit#ile administrativ teritoriale, ca proprietare de bunuri i persoanele &izice sau juridice. Scopul adminis !a"i#i +evoile umane pot &i ndeplinite at$t prin implicarea particularilor n prestarea de servicii publice, c$t i prin realizarea acestui lucru de ctre administra#ie. ,-ist domenii n care particularii nu pot interveni, cum ar &i de e-emplu aprarea, sau serviciile diplomatice. .n acest conte-t se re*sete una dintre ra#iunile care justi&ic interven#ia administra#iei. ,a semni&ic deci, s&era interesului public, respectiv acele necesit#i care sunt vitale at$t pentru colectivitate, n ansamblul su, c$t i pentru &iecare membru al acesteia i care nu pot &i satis&cute de ini#iativa privat. 'e vrea sa spuna cu (necesitati ce) nu pot &i satis&cute de ini#iativa privat. De ce nu pot fi satisfacute de initiativa privata ,ste vorba despre necesit#i sociale la care ini#iativa privat nu poate s rspund, acestea &iind vitale pentru comunitate luat ca un ntre* sau pentru &iecare dintre membrii care o compun. Sfera interesului public &ormeaz un domeniu propriu administra#iei. /ijlocul de ac#iune al administra#iei n vederea realizrii interesului *eneral este puterea public. Aceasta reprezint ansamblul prerogativelor! acordate administra"iei pentru a#i permite s prevaleze$ interesul general, fa" de interesele particularilor% Conceptul de administraie 0 apare ca &iind o ac#iune, care const ntr-o combinare de mijloace pentru n&ptuirea n re*im de putere public a unor valori ordonate de structuri e-terioare i superioare. Administra#ia &n sens de organizare, desemneaz un ansamblu de or*ane care realizeaz o activitate speci&ic, iar &n sens de activitate desemneaz activitatea prin care se e-ecut le*ea sau se presteaz servicii publice, n limitele le*ii. (,-presia 'n limitele legii( evoc principiul de drept potrivit cruia totul este permis, dac nu este interzis de le*e. )

1 2

'are se re&er, se raporteaz la ceva sau la cineva, care are le*tur cu ceva sau cu cineva. Prerogativ 1 1. Atributie e-clusiva acordata unei persoane, unei &unctii sau unui or*an. !. 2munitate, privile*iu sau &acilitati recunoscute membrilor misiunilor diplomatice ori altor reprezentanti sau &unctionar internationali. 3 prevala 1 a avea preponderen3 a predomina. A ocupa o poziie dominant.

4n asemenea scop impune ca autorit#ile administrative s dispun de anumite mijloace pe de o parte, i s de#in anumite preo*ative 5 i o pozi#ie de superioritate &a# de cei administra#i, pe de alt parte. (ac raporturile dintre particulari se bazeaz pe egalitatea )uridic*, cele dintre administra#ie i cei administra#i presupun o inegalitate )uridic.6 Speci&ic administra#iei publice este regimul de putere public, acesta nsemn$nd clauzele +prerogativele,, derogatorii- de la dreptul comun, cu care sunt investite autorit#ile administrative publice .i prin intermediul crora fac s prevaleze interesul public +general,, atunci cnd vine &n contradic"ie cu interesul particularilor% 4n alt concept speci&ic dreptului administrativ este cel de ordine public prin care se &n"elege un minimum de condi"ii necesare pentru o via" social acceptabil. )rdinea public este ansamblul re*ulilor care asi*ur si*uran#a societ#ii i a cror nclcare nu antreneaz dec$t ile*alitatea par#ial a unui act sau &apt juridic. 'onceptul de serviciu public a &ost vreme ndelun*at no#iunea cheie a dreptului administrativ, care era de&init a reprezenta drepturile serviciilor publice. (octrina a de&init serviciul public ca &iind acea activitate organizat sau desf.urat de o autoritate a administra"iei publice +organ public, pentru a satisface nevoi sociale de interes public% +u orice nevoie social reprezint n acelai timp i o nevoie de interes public. 7entru a cpta un asemenea statut, ea trebuie s &ie valorizat de clasa politic i transpus ntr-o norm de drept. /isiunea serviciilor publice este s satis&ac anumite nevoi sociale, obiectiv care se poate realiza pe dou ci: - 7rintr-un or*an public (o universitate de stat). - 7oate &i rodul unei initiative private care se &ace des resim#it ca interven#ie n prestarea serviciilor publice (serviciul public de nv#m$nt prestat ntr-o institu#ie privat). (in punct de vedere etimolo*ic, cuv$ntul 8 administra#ie 9 a evocat o activitate n supuenie, e-ecutat la comand. 'uv$ntul administra#ie este de ori*ine latin, nsemn$nd slujb!, n*rijire!, mod de &olosin#! a unor bunuri. 'uv$ntul latin administer are n#elesul de ajutor al cuiva!, slujitor!, e-ecutant!. Ast&el, s-a ajuns la cuv$ntul administra#ie cu semni&icatia serviciul celui supus! sau activitate subordonat sub comand!. Administra#ia public, n mod tradi#ional, presupune dou elemente de baz: - /0ecutarea legii 0 cuv$ntul le*e! trebuie n#eles n accep#iunea lato sensu!, de act normativ cu &or#a obli*atorie i nu n accep#iunea stricto sensu!, de act juridic al 7arlamentului. - 1restarea de servicii publice n limitele le*ii.
4

7rivile*iu acordat n e-clusivitate unui or*an de stat sau unei persoane o&iciale. Egalitatea !uridic a prilor 1 /etoda de re*lementare speci&ica normelor dreptului civil, presupunand stabilirea si or*anizarea raporturilor juridice patrimoniale si personale nepatrimoniale ast&el incat subiectele acestora sa se a&le pe acelasi plan, sa se bucure in &ata le*ii de aceleasi drepturi si obli*atii si sa dispuna de aceleasi posibilitati pentru valori&icarea lor. 6 Inegalitate !uridic :aporturile ce se nasc, de re*ula, in cadrul dreptului administrativ sunt raporturi de subordonare ierarhica sau raporturi de autoritate ierarhica, ceea ce denot ce denota o ine*alitate de tratament juridic pentru partile din raport3 deoarece in virtutea detinerii puterii publice, administratia ca parte in raportul juridic impune o anumita conduita, modi&ica, creeaza, des&iinteaza o situatie e-istenta, dand nastere unei situatii juridice noi. 7 deroga 1 abatere (e-cepional) de la o le*e, de la un re*ulament ((,;) Derogare 1 ,-ceptie de la dispozitiile unui act normativ, care poate &i prevazuta in cuprinsul acestuia, intr-un alt act normativ de acelasi nivel sau de nivel superior. (atorita caracterului sau, dero*area este de re*ula e-presa si este de stricta aplicare, neputand &i e-tinsa prin interpretare
5

D#$ini"ia %i !&s& u!il# adminis !a"i#i pu'lic# 2n sens formal +organic,, unii autori consider c termenul de administra#ie, desemneaz autorit#ile publice investite cu sarcini administrative, iar &n sens +material, func"ional evoc tocmai activit#ile pe care trebuie s le realizeze aceste autorit#i publice. Alt autor consider c n sens &ormal, prin administra#ie public n#ele*em ansamblul autorit#ilor i institu#iilor publice care realizeaz, pe baza i n vederea e-ecutrii le*ii, o activitate cu un anumit speci&ic. Antonie 2or*ovan de&inete administraia public ca &iind ansamblul activit"ilor desf.urate de ctre 1re.edintele Romniei, 3uvern, autorit"ile administrative autonome centrale, autorit"ile administrative autonome locale si, dup caz, structurile subordonate acestora, prin care, &n regim de putere public, se aduc la &ndeplinire legile sau, &n limitele legii, se presteaz servicii publice. dministraia public 1 reprezint ansamblul activit"ilor desf.urate de autorit"ile adminstrative de stat, cele autonome locale, asocia"ii de dezvoltare intercomunitar .i organisme prestatoare de servicii publice .i de utilitate public de interes local sau )ude"ean, prin care, &n regim de putere public, se e0ecut legea, &n sens material, concret sau prin emiterea de acte normative cu for" )uridic inferioar legii sau se presteaz servicii publice% :ezult din de&ini#ie urmtoarele trsturi ale administra#iei publice: a" Este o activitate prin care se reali#ea# dou obiective $ - e0ecutarea legii (n sens material, concret sau prin emiterea de acte normative cu &or# juridic in&erioar sau e*al le*ii, cum e cazul ordonan#elor de <uvern ) - prestarea de servicii publice, n limitele le*ii. b" doua trstur are n vedere autoritile publice care o reali#ea#% Aceste autorit#i pot &i: - Autorit#i publice centrale - Autorit#i publice locale - )r*anisme prestatoare de servicii publice i de utilitate public de interes local sau jude#ean i structuri asociative ale unit#ilor administrativ teritoriale, cu sau &r personalitate juridic.= c" Ultima trstur se re&er la regimul !uridic speci&ic ce o re*lementeaz i anume re*imul de putere public, re*im ce presupune ansamblul unor prero*ative cu care sunt investite autorit#ile administrative i prin intermediul crora interesul public dob$ndete preeminen#> (superioritate) &a# de interesul privat. Co!#la"ia #(#cu i) adminis !a"i# pu'lic& .ntre cele dou concepte e-ist o corela#ie de la ntre* la parte. .n sistemul constitu#ional actual, e-ecutivul nseamn, n primul r$nd, bice&alismul 7reedinte- <uvern. ,l presupune, (n sensul &unc#ional al termenului) acea func"ie a statului, distinct de puterea legislativ .i )udectoreasc, prin care se asigur e0ecutarea legii. 4nii specialiti &ie identi&ic cele dou concepte, &ie apreciaz c este *reu de &cut o departajare ntre ele. 'eea ce se poate desprinde din aceste opinii, n ciuda contradictorialit#ii lor, este &aptul c puterea e-ecutiv sau e-ecutivul ndeplinete &unc#ii administrative, &r ca prin aceasta s se con&unde cu administra#ia public, s se limiteze la conducerea acesteia.! 'ele mai multe concep#ii duc la ideea c #(#cu i)ul p!#supun# dou& dim#nsiuni:
8

ptitudinea recunoscuta de lege unei entitati colective de a &i persoana !uridica' respectiv de a &i titular de drepturi si obligatii% 9 Superioritate, 'are este mai presus dec$t alii sau dec$t altele, superior. Are este superior tuturor celor eminen i3 cu superioritate absolut asupra altora.

(uvernarea 0 ceea ce nseamn trasarea deciziilor esen#iale pentru prezent, dar mai ales pentru viitorul unei #ri, inclusiv din perspectiva rela#iilor cu alte state sau cu or*aniza#ii interna#ionale. 'u alte cuvinte a lua decizii esen#iale care an*ajeaz viitorul na#iunii. b" dministraia 0 care nseamn ndeplinirea sarcinilor cotidiene. :ezult deci c administra#ia este doar un se*ment al e-ecutivului, &r a se suprapune cu acesta. ,sen#a no#iunii de *uvernare const n e-isten#a unui mecanism de conducere care nu are nevoie, pentru a &unc#iona, de autoritatea, sanc#iunile i interven#ia coerci#iei publice. S$#!a au o!i &"ilo! ca!# *n$&p ui#sc adminis !a"ia pu'lic&: utoriti de stat )centrale"$ - 'ei doi e&i ai e-ecutivului bice&al: 7reedintele i <uvernul - /inisterele i alte or*ane centrale de specialitate din subordinea <uvernului - Autorit#i centrale nesubordonate <uvernului - numite *eneric autorit#i centrale autonome. - Serviciile descentralizate si deconcentrate ale ministerelor din unit#ile administrative teritoriale. - 7re&ectul (este reprezentantul <uv pe plan local. ,l conduce serviciile publice deconcentrate ale ministerelor i ale celorlalate or*ane ale adminisitra#iei publice centrale) utoriti autonome locale: - 'onsiliul local - 7rimarul - 'onsiliul jude#ean Art. %?%, alin. %) din 'onstitu#ie prevede c Autorit#ile administra#iei publice, prin care se realizeaz autonomia local n comune i n orae, sunt consiliile locale alese i primarii alei, n condi#iile le*ii. 2ar la art %??, alin %) 'onsiliul jude#ean este autoritatea administra#iei publice pentru coordonarea activit#ii consiliilor comunale i oreneti, n vederea realizrii serviciilor publice de interes jude#ean. "e*ea ?%@A?BB% a administra#iei publice locale, opereaz cu dou concepte: autorit#i deliberative i autorit#i e-ecutive. a" utoritile deliberative14: consiliul local, consiliul jude#ean, 'onsiliul <eneral al municipiului Cucureti, consiliile locale ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor b" utoriti e*ecutive11: primarii comunelor, oraelor, municipiilor, ai subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, primarul *eneral al capitalei i preedintele consiliului jude#ean

a"

10

+n !#'&!i d# #)alua!#,

Deliberativ + drept pe care l are o adunare sau un membru al ei de a hotr ceva prin vot. ,ot deliberativ 1 vot al crui rezultat este obli*atoriu. 11 E*ecutiv - care are sarcina de a pune n aplicare le*ile i dispozi iile or*anelor superioare. 'are are sarcina de a asi*ura aplicarea le*ilor.

1% Distinc"ia &ntre cele dou mari ramuri ale dreptului, drept public .i drept privat a fost realizat, &nc din 5ntic6itate de7 a) 4lpian b) 'elsus c) Dustinian !% Scopul administra"iei &l reprezint7 a) Satis&acerea interesului *eneral b) Satis&acerea interesului particular c) Satis&acerea interesului particular i a celui particular $% Raporturile dintre administra"ie .i cei administra"i se bazeaz7 a) 7e e*alitate juridic b) .ntotdeauna pe ine*alitate juridic c) 4neori pe ine*alitate juridic, iar alteori pe e*alitate juridic. 8% Concept specific administra"iei publice este7 a) re*imul de putere public b) ordinea public c) serviciul public *% Servicul public are ca .i scop7 a) Satis&acerea unor nevoi sociale prin mijloace speci&ice b) Satis&acerea unor nevoi personale prin mijloace speci&ice c) Satis&acerea unor nevoi speciale prin mijloace speci&ice 9% 5dministra"ia desemneaz7 a) .n sens &ormal - autorit#ile publice investite cu sarcini administrative b) .n sens &unc#ional - activit#ile pe care trebuie s le realizeze aceste autorit#i publice. c) .n sens de or*anizare - un ansamblu de or*ane care realizeaz o activitate speci&ic, iar n sens de activitate desemneaz activitatea prin care se e-ecut le*ea sau se presteaz servicii publice, n limitele le*ii. -% 5dministra"ia public reprezint: a) +umai administra#ia de stat (central) b) +umai administra#ia public local c) At$t administra#ia de stat c$t i cea public local :% ;dentifica"i care dintre autorit"ile urmtoare sunt autorit"i ale administra"iei de stat a) 7reedintele i <uvernul b) 'onsiliul jude#ean i preedintele consiliului jude#ean c) 7rimarul i consiliul local <% /0ecutivul presupune7 a) +umai *uvernarea b) +umai administra#ia

c) <uvernarea i administra#ia 14% 5dministra"ia public are urmtoarele componente7 a) ,-ecutarea le*ii i prestarea de servicii publice, n limitele le*ii b) ,-ecutarea le*ii i elaborarea de acte normative c) ,-ecutarea le*ii i solu#ionarea de liti*ii

CURSUL ! DE-INIIA DREPTULUI ADMINISTRATIV

(up opinia unor autori de specialitate, no#iunea dreptului aministrativ are dou sesnuri: - Un p!im s#ns ar &i acela - un grup de norme )uridice care, datorit particularit"ilor pe care le prezint, formeaz o ramur distinct de drept, &n cadrul sistemului dreptului. - +n al doil#a s#ns 0 acea ramur a .tiin"ei )uridice care concretizeaz normele de drept administrativ% ntonie Iorgovan de&inete dreptul administrativ ca &iind acea ramur a dreptului public ce reglementeaz concret sau cu valoare de principiu rela"iile sociale din sfera administra"iei publice, precum .i cele de natur conflictual dintre autorit"ile publice sau structuri private, investite cu autoritate public, pe de o parte .i cei vtma"i &n drepturile lor prin actele administrative ale acestor autorit"i, pe de alt parte% EDreptul administrativ este acea ramur a dreptului public care reglementeaz raporturile din sfera administra"iei publice active, raporturile acesteia cu celelalte autorit"i publice, cu particularii, cele care privesc organizarea .i func"ionarea ei, precum .i pe cele de natur conflictual, dintre administra"ie .i cei administra"i, pe de o alt parte, .i cei vtma"i &n drepturile sau interesele lor legitime, pe de alt parte. :eiese din de&ini#ie &aptul c dreptul administrativ re*lementeaz dou cate*orii de rela#ii sociale: a. rela#iile sociale care concretizeaz cele trei dimensiuni ale administra#iei publice active n actualul sistem constitu#ional i le*al: - e-ecutarea le*ii, - emiterea de acte normative cu &or# juridic in&erioar sau e*al le*ii ( ordine-instruc#iuni
sau precizri)

- prestarea de servicii publice, n limitele le*ii '. :ela#iile sociale de natur con&lictual, dintre autorit#ile administrative, pe de o parte i cei vtma#i n drepturile sau interesele lor le*itime pe de alt parte. Obiectul dreptului administrativ l &ormeaz acele raporturi sociale care reprezint obiectul activit#ii autorit#ilor administra#iei publice centrale i locale, respectiv acele raporturi n care autorit#ile administra#iei publice n&ptuiesc puterea e-ecutiv, &iind purttoare ale autorit#ii
publice.

I-,O RE.E DREPTU.UI D/INI0TR TI, 7rin no#iunea de /i0)o!1 al dreptului administrativ se n#ele*e acea &orm prin care se e*teriori#ea# o norm de drept administrativ% Feoria *eneral a dreptului mparte izvoarele de drept n dou cate*orii: izvoare materiale (cele reprezint condi#iile materiale concrete de e-isten# care *enereaz norma juridic) i izvoare formale, prin care se evoc &ormele de concretizare a normei juridice, de e-primare propriu-zis a dreptului. 2zvoarele &ormale acestea reprezint actele normative adoptate sau emise de autotit#ile publice competente, acte ce contin norme juridice, re*uli de conduit obli*atorii, imperative. 7entru ca o re*ul de conduit s devin obli*atorie pentru cei crora li se adreseaz ,este nevoie ca acea re*ul s capete o &orm juridic, prin care voin#a *uvernan#ilor s devin obli*atorie pentru membrii societ#ii, iar n caz de nevoie s intervin &or#a de const$n*ere a statului. 2zvoarele &ormale sunt de dou cate*orii: scrise i nescrise.

2.3 I0)oa!#l# $o!mal# n#sc!is# al# d!#p ului adminis !a i) a" Cutuma sau obiceiul% )biceiul este ceea ce s-a hotrt printr-un consim#m$nt tacit s &ie obli*atoriu n sensul le*ii i a &ost socotit lun* vreme ca obli*atoriu. Aadar rezult c pentru a deveni un izvor de drept cutuma sau obiceiul trebuie s ndeplineasc dou condi#ii: - s &ie ndelun*at - s &ie socotit de toat lumea ca av$nd caracter obli*atoriu n sensul le*ii. b" 1urisprudena este &elul n care instan#a judectoreasc interpreteaz le*ea. Durispruden#a este constituit prin hotrrile pe care instan#ele judectoreti de toate *radele (Dudectorii, Fribunale, 'ur#i de apel, .nalta 'urte de 'asa#ie i Dusti#ie...) le dau n spe#ele pe care le au de judecat, spre a rezolva con&lictele ce le sunt supuse. 7rincipalul rol al jurisprunden#ei, ca i acela al doctrinei, este de a interpreta le*ea, judectorul av$nd rolul de a aplica le*ea. c" Doctrina !uridic cuprinde analizele, interpretrile i teoriile pe care specialitii le emit n cadrul studiului &enomenului juridic. (esi are un rol semni&icativ n pre*tirea practicienilor dreptului, doctrina nu constituie, n dreptul rom$nesc actual, i#vor de drept. 'u alte cuvinte, nici o parte nu poate invoca ntr-o cauz a&lat n &a#a unei instan#e de judecat opinia e-primat ntro lucrare de specialitate n le*atur cu o anumit problematic juridic, inciden#a n spe#a respectiv. 43 I0)oa!#l# sc!is# al# d!#p ului adminis !a i) a" Constituia% :eprezint principalul izvor de drept n *eneral i de drept administrativ, n special. ,a constituie sursa oricrui re*im politic, a sistemului de drept, a drepturilor i libert#ilor cet#eneti, dar i sursa direct sau indirect pentru ntrea*a administra#ie public. 'onstitu#ia este cel mai important ivzor de drept administrativ din urmtoarele considerente: - consacr principiile cu caracter *eneral care *uverneaz statul rom$n - re*lementeaz principiile i institu#iile &undamentale privind adminitra#ia public n mod e-pres - consacr izvoarele propriu-zise ale dreptului administrativ, prevz$ndu-le sau trimi#$nd la actul normativ care urmeaz s le prevad. b" .egea organic 2i legea ordinar% .egea organic 'onstituie acea cate*orie de le*i cu caracter intermediar -ntre le*ile constitu#ionale i cele ordinare, n sensul c ele re*lementeaz or*anizarea, &unc#ionarea i structura or*anelor statului sau domenii majore ale vie#ii sociale. "e*ile or*anice se adopt cu votul majorit#ii membrilor din &iecare camer - deci o procedur special. .egile ordinare Sunt toate celelalte le*i elaborate de (or*anul le*islativ suprem) 7arlament n procedura obinuit de le*i&erare av$nd ca obiect re*lementarea diverselor domenii i raporturi sociale ce nu sunt de domeniul 'onstitu#iei sau le*ilor or*anice. 7rocedura de adoptare: jumtate din numrul parlamentarilor prezen#i. Fot n cate*oria de le*i, ca izvor de drept, sunt cuprinse GcodurileG de le*i3 ele re*lementeaz domenii lar*i ale vie#ii sociale3 poart denumirea i de Gdrept comunG (e-: 'odul 'ivil- drept comun sau le*ea *eneral n raport cu o le*e adoptat mai recent n materie de drept civil i care, spre deosebire de 'od este i poart denumirea de Gle*e specialG). .n cazul concursului de le*i: ntre le*ea special i cea *eneral, ac#ioneaz principiul Gle- speciali dero*at *eneraliG. "e*ile or*anice i cele ordinare reprezint izvoare ale dreptului administrativ atunci c$nd prin obicetul lor de re*lementare vizeaz materii care constituie obiectul acestei ramuri de

drept. "e*ile or*anice, n marea lor majoritate sunt izvoare de drept administrativ pentru c re*elemneteaz domenii ce apar#in acestei ramuri de drept. c" Ordonanele de (uvern + (pot &i obinuite sau de ur*en#) ele sunt izvoare e-prese ale dreptului administrativ pentru c eman de la autoritatea care are misiunea s e-ercite conducerea *eneral a administra#iei publice. (*uvernulH) d" Decretul 3 lege e" 4otrrile de (uvern 0 ele au rolul de a pune le*ea n e-ecutare. &" ctele administraiei ministeriale 0 pentru ca ordinele i instruc#iunile cu caracter normativ ce eman de la or*anele centrale de specialitate s &ie cunoscute i opozabile er*a omnes ele trebuie publicate n /onitorul )&icial. g" Ordinul pre&ectului% 7re&ectul emite ordine cu caracter normativ i individual 5" 4otrrile Consiliului !udeean - 'onsiliul jude#ean adopt hotr$ri i" 4otr6rile Consiliului local 0 'onsiliul local adopt hotr$ri !" Dispo#iiile primarului 7rimarul emite dispozi#ii cu caracter normativ sau individual care devin e-ecutorii dup ce sunt aduse la cunotin#a public sau dup ce au &ost comunicate persoanelor interesate. 7" Tratatele internaionale NOR/ DE DREPT D/INI0TR TI, No!ma 5u!idic& d#$ini"ii Sistemul social normativ con#ine re*uli, norme, care sunt destinate s re*lementeze di&erite rela#ii sociale care e-ist ntre membrii unei colectivit#i. 7rin intermediul acestor re*uli, societatea cuut s creeze posibilitatea de a se apra mpotriva acelora care aduc atin*ere inte*rit#ii sale. No!ma 5u!idic& este de&init ca reprezent$nd regula social de comportament caracterizat prin generalitate, impersonalitate .i obligativitate, instituit sau recunoscut de autoritatea public avnd acest atribut conferit de societate, .i a crei aplicare se asigur prin acceptarea con.tient de ctre destinatarii ei, nerespectarea fiind sanc"ionat de ctre for"a de constrngere specializat a statului% El#m#n #l# no!m#i 5u!idic#: ipoteza (prescrie conduita n care urmeaz s se aplice dispozi#ia), dispozi#ia (prescrie conduita pe care trebuie s o urmeze cei crora li se adreseaz) i sanc#iunea (precizeaz urmrile nerespectrii dispozi#iei). a" Ipote#a normei de drept administrativ 2poteza poate s &ac re&erire la: - .mprejurrile, condi#iile, situa#iile n care se aplic norma juridic (de e-emplu%?)3 - Subiectele de drept, persoane &izice sau juridice, care cad sub inciden#a normei3 - (e&ini#ii (de e-emplu art. % din "e*ea ?%@A?BB% a administra#iei publice locale, republicat%I)3 - Scopul unei anumite autorit#i publice sau al unei anumite activit#i3
12

A! 3 46 L#7#a n!3 89:2;;2 p!i)ind o!7ani0a!#a si d#s$asu!a!#a aduna!ilo! pu'lic#, ART3 4 5dunarile publice trebuie sa se desfasoare in mod pasnic si civilizat, cu protectia participantilor si a mediului ambiant, fara sa stin)eneasca folosirea normala a drumurilor publice, a transportului in comun, cu e0ceptia celor autorizate, functionarea institutiilor publice sau private, a celor de invatamint, cultura si sanatate, a unitatilor economice ori sa degenereze in actiuni turbulente de natura a pune in prime)die ordinea si linistea publica, siguranta persoanelor, integritatea corporala, viata sau bunurile acestora ori ale domeniului public%

- ,-plicarea semni&ica#iei unor termeni (de e-., art ? din "e*ea nr. %>@A?BB6 a descentralizrii unde sunt e-plica#i anumi#i termeni%5, sau n art. ? din "e*ea @@5A?BB5 a contenciosului administrativ) (in cauza &aptului c &enomenul administrativ este unul vast ce presupune o comple-itate i o multitudine de aspecte i ipoteza are caracter dezvoltat, ea poate s &ie absolut determinat sau relativ determinat dup modul n care sunt re*lementate mprejurarile n care ea se aplic. ;poteza este absolut determinat c$nd sunt conturate cu e-actitate mprejurarile n care se va aplica dispozi#ia, situa#ie n care autoritatea administra#iei publice nu poate dec$t s veri&ice i s ateste ori s ia act i s con&irme. 2p e abs det '$nd le*ea impune cu precizie adminitra#iei un anumit comportament, i dicteaz! ce anume trebuie s &ac, iar aceasta trebuie s se supun ntocmai, (,ste vorba de aa numita competen" legat). ;poteza este relativ determinat c$nd le*ea (izvorul &ormal de drept) prevede, n *eneral, mprejurarile n care se aplic norma, e-isten#a lor concret urm$nd a &i stabilit de or*anul care o aplic. ,ste vorba de compen#a de apreciere. b" Dispo#iia normei de drept administrativ ,a reprezint miezul normei )uridice!, adic este acea parte a normei juridice care cuprinde drepturile i obli*a#iile subiectelor participante la raporturile sociale, conduita acestora, ceea ce &ormeaz con#inutul normei juridice. (atorit &aptului c administra#ia public se des&oar n re*im de putere public i are ca scop realizarea binelui public, de re*ul dispozi#ia normei de drept administrativ este imperativ, cate*oric, impun$nd o anumit presta#ie sau interzic$nd o anumit activitate. Aadar, (n s&era acestui tip de norm juridic) sunt recunoscute trei cate*orii de dispozi#ii: - Dispo#iii onerative 0 prin care se impune o anumit conduit subiectului de drept - Dsipo#iii pro5ibitive 0 prin care se interzice o anumit conduit subiectului de drept - Dispo#iii permisive 0 atunci c$nd se prevede o anumit ac#iune, ls$ndu-se la ale*erea subiectului de drept dac va &ace sau nu ceea ce norma i permite, dar nu l obli*. (e cele mai multe ori, aceste dispozi#ii sunt evocate prin verbul !a putea!, introdus n e-presii ca Jautoritatea administrativ poateK!, Jcet#eanul poateK!. c" 0anciunea normei de drept administrativ Sanc#iunea normei de drept administrativ reprezint consecin#ele, urmrile care intervin, ce urmeaz a se produce n cazul nerespectrii dispozi#iei juridice. Frebuie avut n vedere c norma nu trebuie respectat sau dus la ndeplinire numai prin &or#a de constr$n*ere a statului. ,a trebuie respectat i dintr-un spirit de responsabilitate, din contii#a c aa trebuie &cut, c aceasta este conduita care trebuie urmat. Dup obiectul la care se re&er sanciunile pot &i$ - sanc"iuni cu privire la acte )uridice (anulri, suspendri) - sanc"iuni cu privire la persoane, institu"ii, autorit"i publice (amend, avertisment) - sanc"iuni cu privire la bunuri (demolarea unei construc#ii)
13

rt% 8% 1rezenta lege reglementeaza regimul general al autonomiei locale, precum si organizarea si functionarea autoritatilor administratiei publice locale% 14 Art. ?. - .n n#elesul prezentei le*i, termenii i e-presiile de mai jos au urmtoarele accep#iuni:
a) arie geografic a beneficiarilor # aria *eo*ra&ic de domiciliu a majorit#ii bene&iciarilor unui serviciu public descentralizat ntr-o perioad de timp dat3 b) capacitate administrativ # ansamblul resurselor materiale, institu#ionale i umane de care dispune o unitate administrativ-teritorial, precum i ac#iunile pe care le des&oar aceasta pentru e-ercitarea competen#elor stabilite prin le*e. 'apacitatea administrativ se evalueaz i se stabilete n condi#iile le*ii3 c) competen" # ansamblul atribu#iilor stabilite de 'onstitu#ie i de le*ile care con&er autorit#ilor administrative drepturi i obli*a#ii de a duce n nume propriu, n realizarea puterii publice i sub propria responsabilitate, o activitate de natur administrativ3 si asa mai departe pana la lit. &.

- sanc"iuni mi0te (destituirea i anularea actului emis de un &unc#ionar public) Din punct de vedere al modalitilor de e*primare pot &i identi&icate: - Sanc"iuni administrativ#disciplinare (e-. destituirea din &unc#ie, revocarea ale*erii, mutarea disciplinar etc.) - Sanc"iuni specifice rspunderii administrativ#contraven"ionale (e-. amenda, avertismentul, inchisoarea contraventionala etc.) - Sanc"iuni specifice rspunderii administrative#patrimoniale care vizeaz repararea prejudiciilor produse prin actele administrative. C. 0I9IC RE NOR/E.OR DE DREPT D/INI0TR TI, Dup obiectul de reglementare, normele de drept admin., pot &i: - =orme de drept material 0 care vizeaz drepturile i obli*a#iile corelative ale autorit#ilor adminitra#iei publice sau a*en#ilor autoriza#i implica#i n activitatea administrativ3 - =orme de drept procedural 0 al cror obiect l reprezint procedura de concretizare a activit#ii administrative. Dup caracterul normelor$ - =orme imperative # =orme pro6ibitive # =orme permisive Din punct de vedere al ntinderii s&erei lor de aplicare$ - =orme cu caracter general 0 care se aplic tuturor or*anelor administra#iei publice sau unei s&ere mari de or*ane3 - =orme speciale 0 care se re&er la un or*an determinat, (nseamn c se re&er la un anumit subiect recunoscut) de e-emplu "e*ea nr. >BA?BB% privind or*anizarea i &unc#ionarea <uvernului sau "e*ea nr. %==A%>>> privind Statutul &unc#ionarilor publici. Din punct de vedere al i#voarelor de drept care le consacr: - =orme cuprinse &n Constitu"ie, # =orme cuprinse &n legi organice .i ordinare # =orme cuprinse &n ordonan"e de 3uvern simple sau de urgen" # =orme cuprinse &n 6otrri de 3uvern .i acte ale autorit"ilor centrale de specialitate # =orme cuprinse &n acte ale autorit"ilor autonome locale%

+n !#'&!i d# #)alua!#,

1% Dreptul administrativ este ramura de drept public ce reglementeaz7 a) numai raporturile din s&era administra#iei publice active

b) raporturile din s&era administra#iei publice active i con&lictuale c) numai raporturile din s&era adiminstra#iei publice con&lictuale !% Dreptul administrativ este ramura de drept public ce reglementeaz7 a) raporturile con&lictuale dintre administra#ia public activ i persoanele vtmate n drepturile sau interesele lor le*itime b) raporturile con&lictuale dintre administra#ia public activ i persoanele vtmate numai n drepturile lor c) raporturile con&lictuale dintre administra#ia public activ i persoanele vtmate numai n interesele lor le*itime $% Dreptul administrativ este o ramur de drept care apar"ine7 a) (reptului privat b) (reptului public c) ,ste o ramur de sine stttoare 8% Raporturile de natur conflictual reglementate de dreptul administrativ sunt raporturi care se stabilesc &ntre7 a) autorit#ile publice i cei vtma#i n drepturile lor prin actele administrative ile*ale ale acestora b) autorit#ile publice i cei vtma#i n interesele lor le*itime prin actele administrative ile*ale ale acestora c) autorit#ile publice i cei vtma#i n drepturile i interesele lor le*itime prin actele administrative ile*ale ale acestora *% 5dministra"ia public activ include7 a) numai e-ecutarea le*ii b) numai prestarea de servicii publice c) at$t e-ecutarea le*ii c$t i prestarea de servicii publice 9% >eoria general a dreptului &mparte izvoarele de drept &n7 a) izvoare materiale i &ormale b) numai izvoare materiale c) izvoare materiale i &unc#ionale -% ;zvoarele formale nescrise ale dreptului administrativ sunt7 a) 'utuma sau obiceiul b) Durispruden#a c) 'onstitu#ia :% 1entru ca o norm cutumiar +obiceiul, s devin izvor de drept, ce condi"ii trebuie s &ndeplineasc a) S &ie ndelun*at b) S &ie prevzut n 'onstitu#ie c) S &ie socotit de toat lumea ca av$nd caracter obil*atoriu n sensul le*ii

<% 1refectul emite7 a) dispozi#ii b) ordine (cu caracter normativ i individual) c) decizii 14% ?donan"a de urgen" intervine7 a) n situa#ii de ur*en# b) n situa#ii comune, obinuite 11% Consiliul local adopt7 a) (ispozi#ii b) Lotr$ri c) 7rele*eri 1!% 1rimarul emite7 a) dispozi#ii cu caracter normativ sau individual b) hotr$ri c) ordonan#e 1$% Consiliul )ude"ean adopt: a) hotr$ri b) decizii c) dispozi#ii 18% Cnd devin e0ecutorii dispozi"iile primarului 1*% Ce condi"ie trebuie s &ndeplineasc actele ministeriale, adic ordinele .i instruc"iunile cu caracter normativ care eman de la organele centrale de specialitate pentru a fi cunoscute .i opozabile erga omnes 19% /lementele structurii normei de drept administrativ sunt7 a) ipoteza i dispozi#ia b) ipoteza i sanc#iunea c) ipoteza, dispozi#ia i sanc#iunea 1-% ;poteza normei de drept administrativ poate face referie la7 a) mprejurrile, condi#iile, situa#iile n care se aplic norma juridic, subiectele de drept b) drepturile i obli*a#iile pr#ilor c) consecin#ele nerespectrii normei 1:% ;potezele normelor de drept administrativ pot fi7 a) +umai cu caracter absolut determinat b) +umai cu caracter relativ detereminat c) 'u caracter absolut determinat i relativ determinat

1<% Dispozi"iile normelor de drept administrativ pot fi7 a) +umai imperative i prohibitive b) +umai imperative c) 2mperative, prohibitive, permisive !4% Din punct de vedere al modalit"ilor de e0primare, sanc"iunile pot fi7 a) (isciplinare b) 'ontraven#ionale c) 7atrimoniale !1% =ormele de drept administrativ, din punct de vedere al sferei lor de aplicare, pot fi7 a) +umai cu carater *eneral b) +umai cu caracter special c) At$t cu caracter *eneral, c$t i cu caracter special !!% =ormele imperative sunt cele care prin care7 a) Se impune subiectului de drept o anumit conduit b) Se recomand subiectului de drept o anumit conduit c) Se propune subiectului de drept o anumit conduit !$% =orma pro6ibitiv este acea norm prin care7 a) Se interzice subiectului de drept o anumit conduit b) Se recomand subiectului de drept o anumit conduit c) Se impune subiectului de drept o anumit conduit

CURSUL $ RAPORTURILE DE DREPT ADMINISTRATIV D#$ini"i#

(F.<.(.) 1M Rela"ie social reglementat de norma )uridic &n cadrul creia participan"ii apar ca titulari de drepturi .i obliga"ii reciproce prin e0ercitarea crora se realizeaz scopul normei )uridice% 7entru apari#ia unui raport juridic sunt necesare dou condi#ii: norma juridic i &aptele juridice. +orma juridic determin calitatea de subiect de drept a persoanelor i tot ea stabilete &aptele ce au valoare juridic i duc la apari#ia, modi&icarea sau stin*erea raporturilor juridice. Naptele juridice sunt cele care produc e&ecte juridice, n sensul c de ele depinde naterea modi&icarea sau stin*erea raporturilor juridice. .n ceea ce privete raporturile de drept administrativ, ele reprezint acele rela"ii sociale care apar &n sfera de realizare a administra"iei publice .i care sunt supuse normelor dreptului administrativ% Raporturile de drept administrativ sunt, o parte din raporturile )uridice &n care sunt implicate autorit"ile administrative prin diferite fapte )uridice .i anume acelea &n care autorit"ile administra"iei publice &nfptuiesc puterea e0ecutiv, fiind purttoare ale autorit"ii publice% Clasi$ica!#a !apo! u!ilo! d# d!#p adminis !a i) Se pot identi&ica urmtoarele cate*orii de raporturi de drept administrativ: a" Raporturi de subordonare$ (de e-emplu, raporturile dintre <uvern i ministere3 dintre <uvern i autorit#ile centrale subordonate3 dintre mistere i autorit#ile centrale de specialitate subordonate lor) b" Raporturi de colaborare$ (de e-emplu raporturile dintre primar i consiliul local, dintre preedinte i <uvern) c" Raporturi de tutel administrativ8:$ (raporturi ntre autorit#ile autonomiei locale, inclusiv la nivelul jude#ului i <uvern prin reprezentantul su n teritoriu, pre&ectul) d" Raporturi de coordonare$ (de e-emplu raporturile dintre consiliul local i primar, pe de o parte i consiliul jude#ean, pe de alt parte) T!&s& u!il# !apo! u!ilo! d# d!#p adminis !a i), Aceste trsturi sunt scoase n eviden# pornind de la elementele unui raport juridic, i anume: subiect, con"inut i obiect. a" Din punct de vedere al subiectelor - raporturile de drept administrativ au n mod obli*atoriu un purttor al autorit#ii publice, care ar putea &i: - statul, prin or*anele sale - unit#ile administrativ-teritoriale - un or*an al adminsitra#iei publice sau o alt autoritate public - stabilimentele publice%6 i de utilitate public%O
15

Adminis !a!#6 con !ol # c3 #(#!ci a # asup!a un#i ins i u ii6 o!7ani0a ii # c3 a$la # in su'o!dona!#6 asup!a unui #!i o!iu ind#p#nd#n # c3 Tutela administrativ este o institu#ie a dreptului public n baza creia autoritatea central a administra#iei publice (<uvernul sau /inisterul de justitie ) i reprezentan#ii locali ai acesteia, au dreptul de a con !ola ac i)i a #a au o!i &"ilo! adminis !a"i#i pu'lic# local# , autonome descentralizate. 7roblema tutelei administrative se pune numai ntre acele autorit#i administrative ntre care nu e-ist subordonare ierarhic, ntre un subiect din s&era puterii e-ecutive i unul din s&era acesteia. +u poate &i vorba de tutel administrativ ntre or*anele centrale ale puterii e-ecutive - <uvern, ministere - i cele ce e-ercit aceasta putere la nivel jude#ean sau localpre&ect i serviciile descentralizate ale ministerelor.

b" Cel de al doilea element' coninutul, particularizeaz raporturile de drept administrativ prin aceea c ele sunt formate din drepturile .i obliga"iile pr"ilor care particip la procesul de &nfptuire a administra"iei, respectiv e0ecutarea legii .i prestarea de servicii publice n limitele le*ii, precum i emiterea de acte normative cu for" )uridic inferioar legii. c" Trstura general a raporturilor de drept administrativ prin prisma obiectului lor este aceea c ac"iunea subiectelor sau inac"iunea lor, &n general conduita pr"ilor, se realizeaz printr#un regim de putere public, raporturile de drept administrativ fiind raporturi de putere% .n a&ara acestor trsturi *enerale, raporturile de drept administrativ au i unele trsturi speci&ice. :aporturile de tutel administrativ se particularizeaz prin mai multe trsturi speci&ice. Futela reprezint o limit impus autorit#ilor administrative locale, n ceea ce privete le*alitatea i aprarea interesului *eneral. Ast&el c, pre&ectul, ca reprezentant al <uvernului e-ercit un control asupra activit#ii autorit#ilor autonome locale i jede#ene ('ons jude#ean, local i primarul) sau asupra oricrui or*an e-ecutic creat, potrivit le*ii, la nivel jude#ean put$nd ataca n contenciosul administrativ actele acestora c$nd le consider ile*ale. :aporturile de tutel administrativ au urmtoarele trsturi: a) Subiectele acestor raporturi au o determinare constitu#ional i le*al, ele &iind reprezentate de <uvern, respectiv pre&ect, precum i de autorit#ile autonomiei locale i jude#ene. b) +aterea i realizarea lor e-prim voin#a le*iutorului :aporturile de tutel adminitrativ se nasc din le*e.

CURSUL 8 DREPTUL ADMINISTRATIV <I <TIINA ADMINISTRAIEI Conc#p"ii p!i)ind % iin"a adminis !a"i#i
16

Administra#ia public atunci c$nd consider c interesul *eneral poate &i satis&cut mai bine i mai e&icient poate n&iin#a un serviciu public cu un patrimoniu distinct de patrimoniul administra#iei care l n&iin#eaz. (eci, stabilimentul public este o persoan !uridic de drept public ce are ca obiect administrarea unui serviciu public% 17 (e multe ori nu numai statul urmrete satis&acerea unui interes *eneral ci i particularii. Atunci c$nd un particular are ini#iativ n vederea realizrii unei opere de asisten# social sau n domeniul cultural, tiin#i&ic sau de nv#m$nt etc., el poate, cu autorizarea institu#iilor statului s creeze o structur or*anozatoric, numit stabiliment de utilitate public, ce are un patrimoniu distinct de cel care l3a n&iinat' cu personalitate !uridic' cu structur de conducere 2i cu un scop bene&ic societii 2i acceptat de lege% )de e*emplu nvm6ntul particular"%

.n teoria administra#iei, tiinta administra#iei este cali&icat de unii autori drept o tiin# a principiilor ra#ionale ale administra#iei, de al"ii ca o tiin# politic%=, a crei analiz implic, n e*al msur criterii politice i juridice. 5l"i autori vd n tiin#a administra#iei o tiin# social i economic, constituind o tiin# a ac#iunii sociale a statului, sau al"ii spun c ar &i o parte a sociolo*iei, iar unii ca ar &i o economie politica aplicata. ,-ist ns preri ale unor autori care contest e-isten#a tiin#ei administra#iei-ca tiin# autonom-spun$nd c nu e-ist nici o distinc#ie ntre dreptul administrativ i tiin#a administra#iei. .n prezent, n literatura de specialitate rom$n s-a cristalizat opinia potrivit creia rela#iile dintre tiin#a administra#iei i dreptul administrativ se bazeaz at$t pe autonomia acestor dou discipline tiin#i&ice, c$t i pe necesitatea utilizrii ambelor n studiul &enomenului administrativ. Av$nd un obiect comun, respectiv activitatea administrativ a statului i a colectivit#ilor locale, dar metode i principii sensibil di&erite, at$t dreptul administrativ c$t i tiin#a administra#iei sunt obli*ate s colaboreze n studierea complet, *lobal a &enomenului administrativ. Aa cum activitatea administrativ nu se poate reduce numai la aspectul normativ &ormal, tot aa nu se poate vorbi de administra#ia public numai n sensul ob#inerii unei e&icien#e economico-sociale. Sintetiz$nd toate aceste concep#ii, putema &irma c % iin"a adminis !a"i#i este o tiin# de sintez, care n*lobeaz (include) in&orma#iile privind concepte, institu#ii, principii n devenirea lor i n sensul per&ec#ionrii n ansamblu a activit#ii administra#iei dintr-un stat. Aadar, dac prin dreptul administrativ nelegem o ramura a sistemului nostru de drept' care reglementea# anumite raporturi sociale' n care autoritile administraiei publice n&ptuiesc puterea e*ecutiv' &iind purttoare a autoritii publice 6 % iin"a adminis !a"i#i are ca obiect de cercetare studierea administraiei publice n ansamblul ei' cu toate implicaiile' relaiile 2i corelaiile acesteia cu celelalte elemente ale sistemului social3 'onstituie obiect de cercetare pentru tiin#a administra#iei urmtoarele: - cercetarea &unc#ionrii aparatului administrativ i problemele pe care le are acesta de solu#ionat3 - stabilirea principiilor care asi*ura &unctionarea administra#iei publice3 - stabilirea cadrului le*islativ n care sa se des&oare activitatea administra#iei publice i de promovarea de le*i care s contribuie la e&icientizarea acestora (sporirea e&icientei acesteia)3 - decizia administrativ3 - statutul &unc#ionarului public (recrutare, &ormare, promovare, etc.). - studierea unor modele administrative n scopul desprinderii elementelor care pot in&luen#a pozitiv sau ne*ativ activitatea administrativ. - analiza i combaterea unor aspecte ne*ative care se mani&est n administra#ie, cum ar &i birocra#ia e-a*erat, corup#ia etc. +n !#'&!i d# #)alua!# 1% Cte categorii de raporturi )uridice de drept adminsitrativ pute"i identifica7 a) raporturi de subordonare b) raporturi de coordonare
18

la noi a mbr#iat aceast tez pro&esorul 7aul +e*ulescu care a&irma c aceast tiin# urmrete analiza critic a administra#iei din punct de vedere al resurselor, mijloacelor i rezultatelor, &ormul$nd pe baza descoperirilor &cute n mecanismul administrativ, re*uli care, aplicate n activitatea administrativ, s conduc la creterea e&icien#ei acesteia.

c) raporturi de colaborare !% Stabilimentul public se identific prin urmtorul element7 a) este o persoan juridic de drept public b) este o persoan de drept privat $% Raporturile de drept administrativ7 a) reprezint acele rela#ii sociale care apar n s&era de realizare a administra#iei publice i care sunt supuse normelor dreptului administrativ. b) reprezint acele rela#ii sociale care iau natere i se stin* n procesul constituirii, repartizrii i utilizrii &ondurilor bneti ale statului. c) reprezint acea rela#ie social re*lementat de norma de drept constitu#ional. 8% :aporturile de drept administrativ sunt PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP P PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP P *% @tiin"a administra"iei7 a) este o tiin# care care are ca obiect n primul r$nd, acele structuri politice ce sunt re*lementate prin norme de drept i sunt nvestite cu autoritate ce #ine de domeniul public. b) este o tiin# de sintez, care n*lobeaz in&orma#iile privind concepte, institu#ii, principii n devenirea lor i n sensul per&ec#ionrii n anasamblu a activit#ii administra#iei dintr-un stat. c) este tiin#a care re*lementeaz raporturile patrimoniale si nepatrimoniale n care prile apar ca subiecte e*ale n drepturi, dar i condiia juridic a persoanelor &izice i juridice, n calitatea lor de participante la raporturile juridice. 9% Raporturile de tutel administrativ se nasc din a) le*e b) conven#ia pr#ilor -% @tiin"a administra"iei este7 a) ) tiin# de sintez b) ) disciplin politic c) +u este o tiin# de sine stttoare :% Determina"i care dintre activit"ile urmtoare se includ &n obiectul de cercetare pentru .tiin"a administra"iei7 a) studierea unor modele administrative n scopul desprinderii elementelor care pot in&luen#a pozitiv sau ne*ativ activitatea administrativ. b) analiza i combaterea unor aspecte ne*ative care se mani&est n administra#ie, cum ar &i birocra#ia e-a*erat, corup#ia etc. c) stabilirea principiilor care asi*ur &unc#ionarea administra#iei publice CURSUL * ACTIVITATEA AUTORITILOR ADMINISTRAIEI PUBLICE

23 No"iuni 7#n#!al# 43 Ac ul adminis !a i) =3 Clasi$ica!#a ac #lo! adminis !a i)# >3 R#7imul 5u!idic aplica'il ac #lo! adminis !a i)#, legalitatea actului administrativ ; &orma actului administrativ C procedura emiterii sau adoptrii actelor administrative D &ora !uridic a actelor administrative E e&ectele actelor administrative 9 suspendarea actelor administrative ( revocarea actelor adminsitrative 4 ine*istena actelor administrative 23 No"iuni 7#n#!al# Activitatea administra#iei publice &iind deosebit de comple-, ca urmare a sarcinilor pe care le au de ndeplinit autorit#ile administrative, n procesul de e-ecutare a le*ii i al celorlalte acte bazate pe le*e, are un con#inut bo*at, iar n&ptuirea acesteia presupune di&erite &orme de activitate. Ac i)i a #a au o!i &"ilo! adminis !a"i#i pu'lic# ca o!ic# ip d# ac i)i a # uman& s# poa # #(p!ima p!in dou& $o!m#, prin acte .i prin fapte3 Ac #, ? actele administrative # contractele administrative -ap #, ? fapte materiale ale administra"iei publice # opera"iunile administrative +sau te6nico#materiale, - actele cu caracter politic +ale organelor administratiei publice, 9aptele materiale !uridice (ac#iuni sau inac#iuni) sunt caracterizate prin &aptul c au loc independent de e-isten#a unei mani&estri de voin#, chiar n absen#a inten#iei de a se produce vreun e&ect juridic, dar av$nd drept urmare anumite modi&icri, trans&ormri, pierderi n lumea material crora le*ea le-a con&erit o semni&ica#ie juridic. (ac n cazul actelor administrative e&ectele juridice se produc ca urmare a mani&estrii de voin# a autorit#ii publice ndrituite, n cazul &aptelor materiale juridice, e&ectele juridice sunt consecin#a recunoaterii lor de ctre le*e. "e*ea este cea care atribuie e&ecte juridice unor &apte materiale. Simplul &apt material nu poate s nasc i s stin* drepturi i obli*a#ii sau s schimbe situa#ii juridice pree-istente. Naptele materiale juridice pot &i licite (nu contravin le*ii sau intereselor statului) i ilicite (sunt contrare le*ii sau intereselor statului 0 in&rac#iuni, contraven#ii, delicte civile etc.). Prin operaiuni administrative n#ele*em acele activit#i administrative care sunt &cute de catre personalul or*anelor administratiei publice n cadrul procesului administrativ, care au semni&icatia unor operatiuni de birou precum: ntocmirea unui re&erat, e&ectuarea unei anchete, elaborarea unor proiecte de acte juridice, nre*istrarea lor, transmiterea lor, publicarea lor etc. (eci, ele activit#i ale or*anelor administra#iei publice sv$rite n ndeplinirea nsrcinrilor date prin le*e, dar care prin ele nsele nu produc efecte )uridice, deci nu creeaz drepturi sau obli*a#ii

)pera#iunile materiale sunt activitati materiale care nu au caracterul unor lucrari de birou, ele situ$ndu-se n a&ara &aptului administrativ, precum sunt, spre e-emplu, activitatile materiale prin care se realizeaza serviciul public de asistenta medicala sau activitatile de instruire si educare a elevilor n cazul serviciului public de nvatam$nt etc. (in punct de vedere juridic, ntre cele doua cate*orii de operatiuni nu e-ista o deosebire marcanta, ele deosebindu-se de actele juridice prin aceea ca ele nu pot produce e&ecte juridice, prin ele nsele. 43 Ac ul adminis !a i) Actul administrativ este una dintre &ormele prin care administra#ia public i realizeaz misiunea, din punct de vedere juridic. De&iniii$ ctul administrativ + este acea form )uridic principal a activit"ii organelor administra"iei publice, care const &ntr#o manifestare unilateral .i e0pres de voin" de a da na.tere, a modifica sau a stinge drepturi .i obliga"ii, &n realizarea puterii publice, sub controlul principal de legalitate al instan"elor )udectore.ti% A ctul administrativ + reprezint forma )uridic principal de activitate a administra"iei publice, care const &ntr#o manifestare de voin" e0pres, unilateral .i supus unui regim de putere public precum .i controlului de legalitate al instan"elor )udectore.ti, care eman de la autorit"i administrative sau de la persoane private autorizate de acestea, prin cae se nasc, modific sau sting drepturi .i obliga"ii corelative% A! 3 43 - (%) din "e*ea @@5A?BB5 c" act administrativ - actul unilateral cu caracter individual sau normativ emis de o autoritate public, n re*im de putere public, n vederea or*anizrii e-ecutrii le*ii sau a e-ecutrii n concret a le*ii, care d natere, modi&ic sau stin*e raporturi juridice3 sunt asimilate actelor administrative, n sensul prezentei le*i, i contractele ncheiate de autorit#ile publice care au ca obiect punerea n valoare a bunurilor proprietate public, e-ecutarea lucrrilor de interes public, prestarea serviciilor publice, achizi#iile publice3 prin le*i speciale pot &i prevzute i alte cate*orii de contracte administrative supuse competen#ei instan#elor de contencios administrativ3 d" act administrativ3!urisdictional - actul emis de o autoritate administrativ investit, prin le*e or*anic, cu atribu#ii de jurisdic#ie administrativ special3 @A "e*ea @@5A?BB5 a con #nciosului adminis !a i)6 prezint o de&ini#ie lato sensu, n*lob$nd totodat i contractele administrative. Trsturile actului administrativ (in de&ini#iile de mai sus se pot e-tra*e urmtoarele trsturi: a) Actul administrativ este &orma juridic principal de activitate a administra#iei publice b) :eprezint o mani&estare de voin# e-pres%>, unilateral i supus unui re*im de putere public c) :e*imul de putere public nu e-clude e-ercitarea de ctre instan#ele judectoreti a unui control de le*alitate?B
19

Banifestare de voin" e0teriorizat prin modalit"i de natur a o face cunoscut altor persoane &n mod nemi)locit% /a poate fi verbal sau constatat printr#un &nscris. 20 7rin !#7im 5u!idic vom intele*e un ansamblu de re*uli, de &ond i de &orm, care dau particularitate actelor administrative in circuitul juridic, si anume3 re*uli (conditii) de valabilitate a actului administrative, respective re*uli ce *uverneaza e&ectele pe care actul le produce.

d) Actul administrativ poate emana de la autorit#i publice sau de la persoane private autorizate de administra#ie s presteze servicii publice e) 7rin actul administrativ se produc e&ecte juridice, care, ca la orice act juridic, pot da natere, modi&ica sau stin*e drepturi i obli*a#ii. a" ctul administrativ este &orma !uridic principal de activitate a administraiei publice 7rin aceast trstur se scoate n eviden# &aptul c actul administrativ nu este sin*ura &orm juridic prin care lucreaz administra#ia, dar este &orma juridic cea mai important. :ezult deci, c actele administrative reprezint &orma juridic speci&ic prin intermediul creia se realizeaz activitatea or*anelor administra#iei publice i de aceea ele sunt supuse unui regim )uridic specific. 'aracterul unilateral al actelor administrative se particularizeaz prin aceea c mani&estarea unilateral de voin# are loc n cadrul activit#ii e-ecutive, de or*anizare a e-ecutrii le*ii i de e-ecutare n concret a acesteia, provenind, de re*ul, de la un or*an al administra#iei publice. b" Repre#int o mani&estare de voin e*pres' unilateral 2i supus unui regim de putere public .n cadrul acestei trsturi se pot identi&ica trei elemente: a" ctul administrativ repre#int o mani&estare de voin e*pres. Acest caracter e-pres al mani&estrii de voin# este determinat de re*imul de putere public n care se emit actele administrative. Qoin#a juridic se e-prim n mod e-pres i nendoielnic n scopul de a aduce o modi&icare n realitatea juridic e-istent, ea urmrete s dea natere, s modi&ice sau s stin* drepturi i obli*a#ii. b" Caracterul unilateral al voinei !uridice% 7rin acest caracter actele administrative se distin* de alte acte juridice, care sunt rezultatul acordului de voin# a dou pr#i, (dintre care una este reprezentat de un or*an al administratiei publice.) . Aadar aceast trstur e-prim calitatea actului administrativ de a reprezenta concretizarea unei sin*ure voin#e juridice, d$nd natere, modi&ic$nd sau stin*$nd drepturi i obli*a#ii. 'eea ce con&er actului administrativ acest caracter, nu este numrul de persoane implicat n emiterea actului. Actul este unilateral nu pentru c este opera unei sin*ure persoane ori a unui sin*ur or*an, (la emiterea sa put$nd participa mai multe persoane) ci pentru c el de*aj o sin*ur voin# juridic, ce provine de la o autoritate public. Alt&el spus, caracterul unilateral reprezint acea calitate a actului juridic con&orm creia el este emis &r participarea sau consim#m$ntul subiectelor de drept crora le este destinat sau cu privire la care *enereaz drepturi sau obli*a#ii. 4nilateralitatea actelor administrative este determinat de emiterea actelor n temeiul i pentru realizarea puterii de stat. ,ste de subliniat &aptul ca mani&estarea unilateral de voin# pe care o reprezint actul administrativ este realizat n re*im de drept public, ceea ce o deosebete de actul civil unilateral (testament, dona#ie etc.). 7entru valabilitatea unui act administrativ nu este necesar consim#m$ntul persoanei creia i se adreseaz, cum este n cazul actelor de drept civil, care se ntemeiaz pe acordul, pe consim#m$ntul subiectelor raporturilor juridice civile. (repturile i obli*a#iile care iau natere prin actele administrative sunt stabilite n mod unilateral de ctre autoritatea public emitent a acelor acte, persoanele crora li se adreseaz

.ntr-o &ormulare *eneric, prin legalitatea actelor administrative intelegem conformarea acestora cu legile adoptate de 1arlament, precum si cu actele normative care au o forta )uridica superioara%

actele respective av$nd ndatorirea de a se con&orma ntocmai voin#ei unilaterale a autorit#ii administra#iei publice, e-primat prin actul administrativ. .ntruc$t or*anul emitent al actului administrativ ac#ioneaz n temeiul puterii publice, n calitate de autoritate public, el i poate impune, n mod unilateral, voin#a sa asupra celui cruia i se adreseaz actul n cauz. (e e-emplu, pentru emiterea unui proces verbal de aplicare a unei sanc#iuni contraven#ionale &a# de cel care a sv$rit contraven#ia, nu mai este necesar acordul acestuia n ceea ce privete aplicarea sanc#iunii. c" Regimul de putere public nu e*clude' ci ngduie e*ercitarea unui control de legalitate de ctre instanele !udectore2ti% 7rin art. @? i %?6 alin. (6) din 'onstitu#ie se consacr (se stabilete), iar prin "e*ea @@5A?BB5 se dezvolt, principiul con&orrm cruia actul administrativ este supus controlului de la*alitate e-ercitat de ctre instan#ele de contencios administrativ. (in aceste motive (considerente), se poate desprinde concluzia c: - pe de o parte, e-ist unele acte care, dei sunt emise de autorit#i ale administra#iei publice, sunt sustrase acestui control de le*alitate (&ine de neprimire.6 adic acte 'limite( - pe de alt parte, e-ist acte administrative, care dei nu sunt emise de or*ane ale administra#iei publice, ci de alte autorit#i publice, sunt supuse acestui control de le*alitate. d" ctul administrativ poate emana de le autoriti publice sau de la persoane private autori#ate de administraie s preste#e servicii publice 7rin aceast trstur, identi&icm actul administrativ din punctul de vedere al or*anului de la care eman, &iind vorba despre actul administrativ tipic, adic actul emis de administra#ia public i despre actul emis prin delega"ie adic de structuri crora le-au &ost trans&erate anumite prero*ative (p!i)il#7iu aco!da *n #(clusi)i a # unui o!7an d# s a sau un#i p#!soan# o$icial# ) de realizare a administra#iei publice publice, prin actul de autorizare dat n scopul realizrii unor servicii publice. Ast&el c, pot &i considerate acte administrative i actele emise de unele or*aniza#ii nestatale, n masura n care ele ndeplinesc activit#i investite cu autoritate de stat, ca urmare a unor prevederi le*ale e-prese. Actele emise de ast&el de or*aniza#ii n realizarea unor servicii publice sunt asimilate actelor administrative. De e0emplu7 5socia"ia 3eneral a Cntorilor .i 1escarilor Sportivi, organiza"ie neguvernamental, poate fi considerat autoritate administrativ, &n sensul Legii contenciosului administrativ, avnd o competenta e0clusiva, delegata prin diferite acte normative, &n domeniul vnatorii si pescuitului% 1rin urmare, actele sale sunt acte administrative% 4n act emis de o or*aniza#ie nestatal (de e-emplu, de o societate comercial), deoarece nu provine de la un or*an al administra#iei publice, nu poate &i atacat n justi#ie n baza "e*ii contenciosului administrativ. e" Prin actul administrativ se produc e&ecte !uridice' care' ca la orice act !uridic' pot da na2tere' modi&ica sau stinge drepturi 2i obligaii% 7rin aceast trstur se eviden#iaz &aptul c actul administrativ este o cate*orie de acte juridice. Adic actul juridic este acea mani&estare de voin# &cut n scopul de a produce e&ecte juridice (n scopul de a da natere, de a modi&ica sau de a stin*e raporturi juridice), a cror

realizare este *arantat prin &or#a de constr$n*ere a statului, n condi#iile prevzute de normele juridice n vi*oare. ceast caracteri#are distinge actul administrativ de operaiunile te5nico3 administrative% .n timp ce actele administrative produc n mod direct e&ecte juridice asupra celor crora li se adreseaz, e&ecte pe care le are n vedere or*anul emitent al actului3 opera#iunile administrative nu produc e&ectele juridice avute n vedere de cel care le sv$rete, ci e&ectele pe care le prevede le*ea. (e e-emplu, o autoriza"ie de construc"ie, produce efectele )uridice!1 pe care le are &n vedere organul care a eliberat#o, anume, &n ceea ce prive.te condi"iile pe care trebuie s le &ndeplineasc acea construc"ie% 1entru emiterea autoriza"iei legea stabile.te c sunt necesare o serie de avize% 5utoriza"ia nu se poate acorda dect dac aceste avize sunt favorabile% Deci, efectul avizelor, care sunt opera"ii administrative, const &n aceea c de ele depinde acordarea autoriza"iei, efect care este prevzut de lege .i care nu depinde de voin"a organului care acord avizul% Aceast deosebire dintre actele i opera#iunile administrative are o mare importan# practic, in special ndeosebi n cazul liti*iilor de contencios administrativ, situa"ie &n care instan"a nu poate controla pe calea ac"iunii directe dect actele administrative atacate &n )usti"ie% Cu acea ocazie, verific .i opera"iunile administrative pe baza crora a fost emis acel act% .ntr-un asemenea caz, controlul asupra opera#iilor administrative se &ace numai n subsidiar, n cadrul controlului pe care instan#a judectoreasc l e-ercit asupra actului administrativ atacat i numai n le*atur cu acesta. Ast&el, dac pe baza unui aviz, se respin*e cererea pentru eliberarea autoriza#iei de construc#ie, persoana nemul#umit, nu poate introduce ac#iune n justi#ie mpotriva avizului, care este o opera#iune administrativ, ci mpotriva actului de respin*ere a cererii. (in cele de mai sus rezult c nu orice mani&estare de voin# este un act juridic, simpla e-primare a unei opinii din partea unei institu#ii publice administrative ne&iind un act administrativ. 1rintr#un act administrativ iau na.tere drepturi .i se stabilesc noi obliga"ii sau se sting unele vec6i% De asemenea, pot fi refuzate preten"ii )uridice, pe care le formuleaz persoanele fizice sau )uridice &n fa"a organelor administra"iei publice% Refuzul ne)ustificat de a rezolva o preten"ie privitoare la un drept recunoscut de lege, sau tcerea administra"iei publice la formularea unor astfel de preten"ii )uridice au valoare de acte administrative% Caracterul de act administrativ, pe care &l are refuzul manifest sau tacit de satisfacere a preten"iei )uridice formulate de o persoana fizic sau )uridic &n fa"a autorit"ilor administrative publice, decurge din interpretarea dinamic a principiului legalit"ii care genereaz activitatea autorit"ilor administra"iei publice% 1otrivit acestui principiu, autorit"ile administrative au dreptul de a ac"iona pe baza .i &n e0ecutarea legii dar au .i obliga"ia de a o face &n condi"iile prescrise de lege% ;nac"iunea acestora este, &n interpretarea dispozi"iilor art%1 din Legea nr%!<D1<<4 privind contenciosul administrativ, act administrativ nelegal% =3 Clasi$ica!#a ac #lo! adminis !a i)#
21

E&ectul !uridic 0 e de &apt acea consecin# produs +&n via"a de rela"ie de faptele )uridice +in sens restrans,, si (&n cazul nostru, de actele juridice care, in limitele si in conditiile prevazute de le*e, se bucura de e&icacitate. Niecare cate*orie de acte juridice produce e&ecte juridice proprii acelei cate*orii.

Actele administrative pot &i clasi&icate dup mai multe criterii: 8% Dup organul de la care eman a, acte care eman de la autorit"i administrative, de stat sau autonome!! localeE b, acte care eman de la alte autorit"i publice dect cele administrative c, acte care emn de la persoane private autorizate s presteze servicii publice (stabilimente publice) 1 Administra#ia public atunci c$nd consider c interesul *eneral poate &i satis&cut mai bine i mai e&icient poate n&iin#a un serviciu public cu un patrimoniu distinct de patrimoniul administra#iei care l n&iin#eaz. (eci, stabilimentul public este o persoan juridic de drept public ce are ca obiect administrarea unui serviciu public <% Dup ntinderea e&ectelor !uridice: a" cte administrative normative 0 sunt cele care cuprind re*lementri de principiu aplicabile la un numr nedeterminat de persoane. (eci, ele produc e&ecte juridice er*a omnes. b" cte administrative individuale 0 sunt acea cate*orie de acte juridice care produc e&ecte juridice &a# de un subiect de drept determinat ?I. 4na dintre distinc#iile dintre cele dou este aceea c niciodat actele individuale nu pot nclca actele normative. Actele individuale, la r$ndul lor se clasi&ic n: - 5cte prin care se stabilesc drepturi .i obliga"ii determinate pentru subiectul sau subiectele crora se adreseaz, denumite generic 0 autoriza#ii. - 5cte prin care se atribuie un statut personal, respectiv drepturi .i obliga"ii pentru un subicet de drept determinat% (diplome, certi&icate, permise de tot &elul) - 5cte prin care se aplic diferite forme ale constrngerii administrative (di&erite decizii cu caracter sanc#ionator, procese verbale contraven#ionale)
22

'uvantul autonomie! deriva din limba *reaca veche, in care pre&i-ul auto!1sin*ur, de la sine, independent, iar nomos!1le*e. 7rin urmare, in sens etimolo*ic, prin notinea de autonomie urmeaza sa se intelea*a libertatea +dreptul, de a se guverna prin propriile sale legi% :aportandu-ne la pozitia in stat a di&eritelor colectivitati umane a&latoare pe teritoriul lui, ele vor putea &i considerate autonome in cazul in care vor &i in situatia de a adopta norme juridice in conditii de independenta &ata de autoritatea publica centrala. Frebuie observat insa ca notiunea de autonomie ast&el de&inita nu poate &i corect inteleasa daca nu se are in vedere &aptul ca in societatea moderna, apare o ierarhizare a normelor juridice in &unctie de &orta lor juridica mai mare sau mai mica, in cadrul careia actele autoritatilor administrative centrale si locale trebuie sa &ie con&orme le*ilor. Avand in vedere aceasta diversi&icare a normelor juridice, *radul de autonomie a or*anului, care le emite, va putea varia la randul sau dupa cum el este abilitat sa emita le*i, adica acte normative cu cea mare &orta juridica sau acte juridice subordonate le*ilor. Ast&el va putea e-ista o autonomie le*islativa atunci cand unor colectivitati umane li se recunoaste dreptul de a adopta, &ie direct, &ie prin intermediul unor reprezentanti, norme cu cea mai mare &orta juridica, adica le*i constitutionale, or*anice sau ordinare. (impotriva se va putea vorbi de o autonomie administrativa, atunci cand respectivei colectivitati umane i se recunoaste numai dreptul ca pe baza si in con&ormitate cu le*ile in vi*oare, sa emita, prin vot, &ie direct, &ie indirect, norme obli*atorii de interes local. Asa &iind, intrucat in sensul 'onstitutiei si a art. % alin. (?) din "e*ea nr.6>A%>>%, or*anele alese ale comunelor, oraselor si judetelor se bucura numai de autonomie administrativa, consecinta este ca ele nu vor putea emite acte normative care sa modi&ice, sa abro*e sau sa suspende le*ile in vi*oare, ci vor trebui sa li se con&orme in intrea*a lor activitate. (e&initia data autonomiei locale de "e*ea nr. 6>A%>>% si de 'arta europeana lasa deschisa problema criteriului sau a criteriilor de departajare a competentelor intre or*anele centrale si locale, caci aceste te-te se mar*inesc sa vorbeasca despre dreptul si capacitatea autoritatilor locale de a rezolva o parte importanta a treburilor publice, &ara sa dea alte precizari. 'onstitutia tarii noastre consacra principiul autonomiei locale dupa care este or*anizata si &unctioneaza administratia publica din unitatile administrativ-teritoriale. 23 D# #!mina!#a su'i#c #lo! !apo! ului 5u!idic ci)il nseamn cunoa2terea prilor care particip la acest raport% 7entru determinarea subiectelor raportului juridic civil, este necesar s &acem o distinc#ie ntre raporturile care au n con#inutul lor drepturi subiective civile absolute i raporturile care au n con#inutul lor drepturi subiective civile relative. .n cazul drepturilor absolute este determinat numai subiectul activ, adic titularul dreptului subiectiv civil. (e e-emplu, n cazul raportului juridic civil de proprietate este cunoscut, mai precis determinat, numai subiectul activ, care este titularul dreptului de proprietate, subiectul pasiv &iind &ormat din toate celelalte subiecte de drept, care sunt nedeterminate. .n cazul raportului juridic civil ce are n con#inutul su drepturi relative, sunt determina#i at$t subiectul activ (numit creditor), c$t i subiectul pasiv (numit debitor). (e e-emplu, ntr-un raport juridic civil de v$nzare-cumprare sunt determina#i at$t subiectul activ, v$nztorul, c$t i subiectul pasiv, cumprtorul.

- 5cte administrative cu caracter )urisdic"ional c" cte administrative cu caracter intern 0 care au ca particularitate &aptul c se aplic n interiorul unei autorit#i sau institu#ii publice, i produc e&ecte &a# de personalul acestei institu#ii. >3 R#7imul 5u!idic aplica'il ac #lo! adminis !a i)# R#7im 5u!idic 1 ansamblul unitar de reglementri avnd ca obiect o anumit activitate, drepturile .i obliga"iile unor categorii de persoane, situa"ia unor bunuri etc% 7rin re*im juridic vom n#ele*e un ansamblu de re*uli, de &ond si de &orm, care dau particularitate actelor administrative n circuitul juridic?5, si anume3 re*uli (condi#ii) de valabilitate a actului administrativ, respectiv re*uli ce *uverneaz e&ectele pe care actul le produce. Acest lucru nseamn c intereseaz condi#iile ?@ n care trebuie s se emit actul
24

'ircuit civil - Circuit civil - Parte component a circuitului !uridic' ce cuprinde totalitatea &aptelor 2i actelor !uridice care dau na2tere' modi&ic sau sting raporturi de drept civil% ?@ Condi iil# ac ului 5u!idic sun #l#m#n #l# ca!# alca ui#sc ac#s ac . - Conditii de &ond - cele care privesc continutul actului juridic civil. - Conditii de &orma - cele care se re&era la e-teriorizarea vointei. Condi iil# d# $ond6 esentiale ale actului juridic sunt prevazute in art.>5= 'od civil, care dispune: 8" capacitatea de a contracta Capacitatea de a inc5eia actul !uridic civil - 'apacitatea de a incheia actul juridic civil Jreprezinta acea conditie de &ond si esentiala care consta in aptitudinea subiectului de drept civil de a deveni titular de drepturi si obli*atii civile prin incheierea actelor de drept civil.! 'apacitatea - 5ptitudinea persoanei fizice sau )uridice de a participa +in nume propriu sau pentru altul,, ca titular de drepturi si obligatii la raporturile )uridice% ;n dreptul civil se recunoaste aptitudinea generala a persoanei de a avea drepturi si obligatii, facandu#se abstractie de impre)urarea ca aceasta are sau nu aptitudinea de a le e0ercita ea insasi, savarsind acte )uridice <" consimtamantul valabil al partii ce se obliga Consimtamantul reprezinta hotararea de a incheia un act juridic civil mani&estata in e-terior. =" un obiect determinat Obiectul actului !uridic # 7rin obiect al actului juridic se intele*e conduita partilor stabilita prin acel act juridic civil, respectiv actiunile ori inactiunile la care partile sunt indreptatite sau de care sunt tinute art.>6? 'odul civil &ace re&erire doar la conventii J)biectul conventiilor este acela la care partile sau numai una din parti se obli*a!. 7entru a &i valabil, obiectul juridic civil trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: - 'onditii *enerale: - sa e-iste3 - sa &ie in circuitul civil3 - sa &ie determinat sau determinabil3 - sa &ie posibil3 - sa &ie licil si moral. >" o cau#a licita% Cau#a - 'onditiile de valabilitate a cauzei actului juridic civil: a, Sa e0iste : Aceasta conditie a cauzei actului juridic civil - este consacrata e-pres, in art.>66 '. civ.: J)bli*atia &ara cauza....nu poate avea nici un e&ect!. b, Sa fie reala prevazuta in art.>66 '. civ. J)bli*atia....&ondata pe o cauza &alsa...nu poate avea nici un e&ect!. 'auza este &alsa cand e-ista eroare asupra motivului determinant care este tocmai scopul mediat. c, Sa fie licita si morala prevazuta e-pres in acelasi art.>66 '. civ. :J)bli*atia nelicita, nu poate avea nici un e&ect!. Art.>6= '.civ. J'auza este nelicita cand este prohibita de le*e, cand este contrarie bunelor moravuri si ordinii publice!. Condi iil# d# $o!ma -o!ma ac ului 5u!idic ci)il - 7rin &orma actului juridic civil, se intele*e acea conditie care consta in modalitatea de e-teriorizare a mani&estarii de vointa cu intentia de a crea, modi&ica sau stin*e un raport juridic civil concret. 7rin &orma actului .. se desemneaza trei cerinte de &orma: 1% forma ceruta pentru insasi valabilitatea actului # ad validitatem% ,ste un element constitutiv, esential al actului juridic - care atra*e nulitatea absoluta in caz de nerespectare. 'onditii ce trebuie respectate pentru asi*urarea &ormei ad validitatem. - intre*ul act trebuie sa imbrace &orma ceruta pentru valabilitatea sa3 - actul a&lat in interdependenta cu actul solemn trebuie sa imbrace si el &orma speciala3 - actul care determina ine&icienta unui act solemn trebuie, in principiu sa imbrace si el &orma speciala solemna. !% forma ceruta pentru probarea actului # ad probationem% Norma ceruta ad probationem Aceasta &orma reprezinta acea cerinta care consta in intocmirea unui inscris care sa probeze actul juridic civil. 'aracteristicile &ormei ad probationem: - este obli*atorie, sub acest aspect se aseamana cu cerinta ad validitatem3 - nerespectarea ei atra*e sanctiunea inadmisibilitatii dovedirii actului cu alt mijloc de proba3 - reprezinta

administrativ pentru ca acesta s &ie le*al, s-i realizeze scopul produc$nd e&ecte juridice a cror valabilitate s nu poat s &ie puse n cumpn. R#7imul 5u!idic al ac #lo! adminis !a i)# cuprinde totalitatea condi#iilor, de &ond i de &orm, care particularizeaz aceast institu#ie, i dau identitate n raport cu altele. .n ceea ce privete dimensiunile re*imului juridic al actelor administrative, ce rezult din de&ini#ie, acestea vizeaz (au n vedere): a, Condi"iile de validitate ale actului administrativ, respectiv condi"iile care privesc forma .i fondul acestui tip de act )uridic% b, 1rocedura de emitere .i de adoptare a actului administrativ c, For"a )uridic .i efectele )uridice ale actului administrativ, &ncepnd cu na.terea, efectele propriu#zise, pn la &ncetarea producerii acestor efecte d, Controlul e0ercitat asupra actului administrativ% A3 L#7ali a #a ac ului adminis !a i) presupune con&ormarea acestuia cu le*ile adoptate de 7arlament, cu actele normative emise de autorit#ile superioare celui al crui act se discut dac este le*al sau nu. ,a, (le*alitatea) e-prim con&ormitatea cu dreptul. "e*alitatea actelor administrative trebuie privit ca un principiu &undamental ce trebuie s stea la baza ntre*ii activit#i a administra#iei. 'a re*ul de valabilitate a actelor administrative i ca principiu de ac#iune al administra#iei, ea reprezint un ansamblu de obli*a#ii, de posibilit#i i de interdic#ii. "e*alitatea privete mai multe re*uli: a, 5ctele normative!9 sunt constituite &ntr#o ierar6ie &ncepnd cu Constitu"ia pn la cel mai ne&nsemnat act administrativ emis de o institu"ie public sau de serviciu publicE b, 5ctele normative, emise la nivelele subordonate ale ierar6iei organelor administrative trebuie s "in seama de actele normative emise la nivelele superioareE c, 5ctele cu caracter individual vor trebui emise cu respectarea ansamblului regulilor generale care reglementeaz .i activit"ile .i opera"iunile materiale ale administra"iei% Actele administrative cu caracter individual trebuie s &ie con&orme actelor cu caracter normativ3 &iecare institu#ie este obli*at s respecte propriile sale re*lementri sau &iecare autoritate administrativ ierarhic superioar nu poate lua o dicizie individual (emite un act administrativ individual) contrar re*ulii emise de autoritatea subordonat. Competena legat 2i puterea discreionar +omele juridice av$nd un caracter *eneral, nu pot prevedea toate situa#iile de aplicabilitate, toate rela#iile sociale crora li se vor aplica. (in acest motiv, le*ea, acolo unde
o e-ceptie de la principiul consensualismului (deoarece actul trebuie sa imbrace &orma scrisa. Sanctiunea nerespectarii acestei &ormalitati cerute de art.%%=B 'odul civil este aceea ca inscrisul este lipsit de putere probatorie, ceea ce nu a&ecteaza conventia ca act juridic. Aplicatii ale &ormei ad probationem: - art. %%>% alin.% 'odul civil : J! (ovada actelor juridice al caror obiect are o valoare ce depaseste suma de ?@B lei, chiar pentru depozit voluntar, nu se poate &ace decat prin act autentic, sau prin act sub semnatura privata3 $% forma ceruta pentru opozabilitatea actului fata de ter"e persoane% Aceasta &orma inseamna acele &ormalitati care sunt necesare, potrivit le*ii, pentru a &ace actul juridic opozibil si persoanelor care n-au participat la incheierea lui, in scopul ocrotirii drepturilor ori intereselor lor. Aceasta cerinta isi *aseste justi&icarea in ideea de protectie a tertilor. 7rin nerespectarea acestei cerinte de &orma - sanctiunea consta in inopozabilitatea actului juridic. 2nseamna ca, actul juridic produce e&ecte intre parti, dar este ine&icace &ata de terti. 26 Ac no!ma i) - actul emis sau adoptat de o autoritate public' cu aplicabilitate general E /07 '. civ., '. pr. 'iv., '. pen., '. pr. pen., 'onstitu#ia, Legea 1::D1<<< privind Statutul &unc#ionarilor publici, "e*ea @@5A?BB5 a conteciosului administrative etc.

consider necesar, las administra#iei libertatea de ini#iativ i de apreciere mai mare sau mai restr$ns n &unc#ie de natura re*lementrii, de importan#a acesteia (&r a distorsiona activitatea administra#iei) &r a-i diminua *radul de ini#iativ, de operativitate la dinamica cerin#elor sociale. Administra#ia des&ur$nd o activitate concret, nentrerupt, urmrind s rezolve prompt cerin#ele sociale are nevoie de libertate, de ini#iativ. Aadar, le*ea i creeaz o competen# limitat (le*at), dar i o libertate de apreciere, denumit 'putere discre"ionar%( .ntr-un stat democratic unde separa#ia puterilor n stat joac un rol important pentru autorit#ile publice, le*ea trebuie s creeze un echilibru ntre competen#a le*at i puterea discre#ionar, asi*ur$nd mbinarea ini#iativei administra#iei publice n &unc#ie de domeniile de ac#iune, de speci&icul activit#ii n aa &el nc$t s nu se prejudicieze drepturile i libert#ile particularilor prin ac#iune abuziv sau inac#iune. Co!#la"ia l#7ali a #?opo! uni a #3 "e*alitatea actului administrativ poate &i deci, de&init ca reprezent$nd con&ormitatea actului respectiv cu le*ea &undamental, cu le*ile elaborate de 7arlament, cu )rdonan#ele de <uvern i cu toate celelalte acte normative care au &or# juridic superioar. )portunitatea actului administrativ deriv din capacitatea pe care o are or*anul care emite actul de a ale*e, dintre mai multe solu#ii posibile i e*ale, n aceeai msur, pe cea care corespunde cel mai bine interesului public care trebuie satis&cut. )portunitatea n activitatea autorit#ilor publice trebuie privit ntr-un conte-t mai lar* al ocrotirii interesului public al competen#ei atribuite or*anului administra#iei. (e &apt oportunitatea nu este altceva dec$t o libertate de apreciere acordat administra#iei ca aceasta s poat ac#iona la un moment dat cu o anumit intensitate i ntr-o anumit ntindere. (ac le*alitatea evoc &aptul c actul corespunde literei le*ii, oportunitatea reprezint con&ormitatea actului administrativ n mod prioritar cu spiritul le*ii. 4n act administrativ dedus controlului de le*alitate, cere judectorului de contencios administrativ s decid dac actul administraiv a &ost emis n limitele le*alit#ii sau n re*im de e-ces de putere.! (e multe ori, pentru un judector este &oarte di&icil s stabileasc oportunitatea unui act administrativ i datorit &aptului c administra#ia ac#ion$nd n mod continuu, nu mai poate &i redat cu precizie conte-tul ce a impus administra#iei emiterea actului, ceea ce impune administra#iei s respecte n procesul decizionale toate celeleate condi#ii impuse de le*e sau de practica administrativ. D#ci6 dup& c#l# #(p!ima # pBn& acum a)#m ca %i condi"ii 7#n#!al# d# l#7ali a #6 u!m& oa!#l#, a. Respectarea principiului supremaiei Constituiei n emiterea actului administrativ b" Respectarea principiului legalitii n adoptarea actului administrativ c" ctul administrativ s &ie emis sau adoptat de organul competent' n limitele competenei sale + n cazul n care actul administrativ eman de la un alt or*an dec$t cel competent, se pune problema interven#iei celei mai drastice sanc#iuni, i anume ine-isten#a actului, iar n cazul n care, dei a &ost emis de or*anul competent, acesta i-a depit limitele de competen#, apare problema e-cesului de putere, care cade sub cenzura instan#elor judectoreti. d) 9orma actului administrativ 2i procedura de emitere s &ie cele prev#ute de lege%
B3 -o!ma ac ului adminis !a i)

'onceptul de &orm desemneaz structura intern i e-tern a unui con#inut, modul de or*anizare a elementelor din care se compune.

Actul administrativ &iind o mani&estare unilateral de voin# emanat de o autoritate public investit cu putere public ce ac#ioneaz n re*im de putere public, mbrac n majoritatea cazurilor &orma scris. .n ceea ce privete &orma scris, trebuie &cut distinc#ia ntre actele administrative individuale i actele administrative cu caracter normativ. Aadar, actele administrative cu caracter individual, dei mbrac, de re*ul &orma scris, ele pot mbrca i &orma oral. 4n e-emplu n acest sens poate &i avertismentul, care potrivit )rdonan#ei de <uvern nr. ?A?BB% privind re*imul contraven#iilor, poate mbrca at$t &orma scris c$t i cea oral. .n ceea ce privete actele administrative normative, ele mbrac ns numai &orma scris' deoarece se prevede obli*ativitatea publicrii pentru a produce e&ecte juridice. Ast&el, Lotrrile de <uvern i )rdonan#ele de <uvern se public n /onitorul )&icial, sub sanc#iunea ine-isten#ei actului respectiv. (eci, la actele administrative normative, &orma scris se impune nu numai ca maijloc de prob a mani&estrii de voin# ci, constituie o modalitate de e-isten# a acestora dup ce au &ost publicate. Norma scris reprezint o condi#ie de validitate a actului, ea &iind impus ad validitatem i nu ad probationem. :ezult concluzia c obligativitatea formei scrise, desprins din caracterul obligatoriu al publicrii, vizeaz att acte administrative cu caracter normativ, ct .i acte admin% cu caracter individual% 2n aceast ultim categorie includem Gotrrile de 3uvern, +care pot avea .i caracter individual, .i decretele 1re.edintelui% (e necesitatea &ormei scrise se lea* i alte condi#ii de concretizarea e-terioar a actului: - .imba n care este redactat actul. 'on&orm art. %I din 'onstitu#ie, limba o&icial n :om$nia este limba rom$n, iar de aici rezult ca i actele autorit#ilor administra#iei publice vor &i emise (adoptate) n limba rom$n. - O alt condiie este legat de motivarea actului% Actul administrativ, ca act de autoritate creeaz sau modi&ic situa#ii juridice, impune particularilor sau unor servicii publice anumite conduite, ceea ce &ace ca actul s poat &i mai bine n#eles. Ast&el, actele normative, supuse re*ulii publicit#ii, se motiveaz printr-o not de &undamentare, e-punere de motive, re&erat, plasat sub &orm de preambul naintea actului propriu-zis. C3 P!oc#du!a d# #mi #!# sau adop a!# a ac #lo! adminis !a i)# (in punct de vedere terminolo*ic, autorit#ile administrative unipersonale emit acte administrative (de e-emplu, primarul emite dispozi#ii), iar cele cole*iale adopt acte administrative (de e-emplu, consiliul local adopt hotrri). "iteratura de specialitate admite n unanimitate &aptul c emiterea sau adoptarea unui act adminstrativ impune parcur*erea unor proceduri, care se pot realiza de or*anul de la care eman actul sau de alte autorit#i publice. Normele procedurale ce intervin n procesul de elaborare a actelor administrative sunt clasi&icate n trei cate*orii, n &unc#ie de momentul n care intervin: a" 9orme procedurale prealabile )anterioare" emiterii sau adoptrii actului administrativ b" 9orme procedurale concomitente cu emiterea sau adoptarea actului administrativ c" 9orme procedurale posterioare )ulterioare" emiterii sau adoptrii actului administrativ

a" 9orme procedurale prealabile )anterioare" emiterii sau adoptrii actului administrativ ,miterea unui act administrativ presupune de cele mai multe ori o activitate premer*toare, comple-. Activit#ile premer*toare emiterii actului administrativ se pot concretiza sub &orma unor avize, acorduri, propuneri, rapoarte, re&erate, studii, sesizri, declara#ii, aprobri, statistici, proiecte, anchete etc. Aadar, n aceast &az a procedurii adminsitrative se des&oar toate activit#ile necesare pre*tirii adoptrii sau emiterii actului administrativ care di&er n &unc#ie de caracterul normativ sau individual. aceste activit#i se materializeaz n di&erite acte preparatorii i opera#iuni tehnico-materiale care dei nu produc e&ecte prin ele nsele, &r ndeplinirea lor actele administrative nu pot produce e&ecte juridice valabile. vi#ele 0 reprezint opiniile sau punctele de vedere pe care un organ al administra"iei publice le solicit altui organ al administra"iei publice care urmeaz s emit sau s adopte un act% Avizele sunt de cele mai multe ori opinii ale unor specialiti care tind s lmureasc dac proiectul de act administrativ corespunde din punct de vedere le*al, tehnic. Avizele pot &i clasi&icate n: a" vi#e &acultative + se caracterizeaz prin aceea c or*anul competent s emit actul administrativ este liber s solicite avizul sau avizele, iar atunci c$nd l-a solicitat i l-a primit, poate s #in sau seama de el. b" vi#e consultative + sunt acel tip de azive pentru care le*ea prevede obli*ativitatea ob#inerii lor, ns are &acultatea de a le respecta sau nu (adic are libertatea de a ale*e dac se supune sau nu con#inutului avizului.) c" vi#e con&orme + sunt cele carse caracterizeaz prin trstura lor obli*atorie at$t din punct de vedere al cererii, c$t i din punct de vedere al respectrii lor. Adic acesta cate*orie de avize obli* or*anul competent at$t s le solicite c$t i s li se con&ormeze. cordurile 0 reprezint consim"mntul pe care &l d un organ public altui organ, &n vederea emiterii de ctre acesta din urm a unui anumit act administrativ% .n &unc#ie de momentul n care intervine, acordul poate &i: prealabil, concomitent sau ulterior actului administrativ. .n practic, acordul i-a pierdut din prezen# n &azele concomitente i posterioare ale emiterii actelor administrative, rm$n$nd practic doar un acord prealabil. 7ot &i identi&icate urmtoarele elemente ale re*imului juridic al acordului, indi&erent de &orma sa: a) reprezint o mani&estare de voin# cu caracter unilateral emis de un or*an administrativ b) emiterea lui, atunci c$nd este prealabil, atra*e adoptarea unui act administrativ care este rezultatul mani&estrii de voin# a doua or*ane, cel care a emis acordul i cel care a emis actul c) acordul nu are ca i consecin# obli*area or*anului administrativ emitent al actului la emiterea acestui act. ,l condi#ioneaz numai valabilitatea unui act administrativ, care emis n absen#a sau cu nclcarea acordului, este nul d) dei condi#ioneaz le*alitatea unui act administrativ, acordul, prin el insui, nu acoper viciile de le*alitate ale actului administrativ respectiv e) acordul nu produce prin el nsui e&ecte juridice, el condi#ioneaz numai e&ectele juridice ale actului administrativ pe care l &undamenteaz3 &) ne&iind act administrativ, el nu poate &orma obiectul unei ac#iuni n contenciosul administrativ de sine stttoare.

Alte opera#iuni, proceduri prealabile sunt propunerile, raporatele, anchetele, certi&icatele. Acestea prin ele nsele nu poroduc e&ecte juridice. b" 9orme procedurale concomitente cu emiterea sau adoptarea actului administrativ Aceste &orme se nt$lnesc cu prioritate la or*anele cole*iale i ele vizeaz &unc#ionarea le*al i adoptarea de acte juridice de ctre aceste autorit#i publice. Frebuie ndeplinite mai multe condi#ii concomitente emiterii actului precum: Ruorumul, majoritatea cerut pentru adoptarea actului, semnarea, contrasemnarea actului, motivarea etc. Cuo!umul 1 ma)oritatea cerut de lege pentru func"ionarea valabil a organului colegial% Adic reprezint numrul de membrii prezen#i la dezbaterea i adoptarea actului administrativ prin raportare la numrul total ce constituie or*anul cole*ial. Suorumul este obli*atoriu n primul r$nd pentru ca or*anul s &unc#ioneze le*al. (e principiu, Ruorumul presupune prezen#a a cel pu#in jumtate plus unu dintre membrii ce compun corpul cole*ial. Ma5o!i a #a reprezint numrul de voturi e0primate &n favoarea proiectului actului administrativ pentru ca 6otr&rea s fie valabil luat .i s dobndeasc caracter de obligativitate% ,-ist trei tipuri de majorit#i: a" 3 ma!oritatea simpl @ reprezint procedura de adoptare a unui act administrativ cu votul majorit#ii membrilor or*anului cole*ial prezen#i la edin#. b" 3 ma!oritatea absolut @ presupune votul majorit#ii membrilor care compun or*anul cole*ial respectiv c" 3 ma!oritatea cali&icat @ este procedura de adoptare a unui act administrativ cu votul a dou treimi (sau trei ptrimi) din numrul membrilor ce compun or*anul cole*ial (<uvern, 'ons. jud., 'ons. local etc.) R#7ula s#mn&!ii %i con !as#mn&!ii ac ului (ac semnarea unui act administrativ este o opera#iune care este e&ectuat de or*anul de la care actul eman, contrasemnarea reprezint opera#iunea prin care un alt or*an administrativ sau o structur din interiorul acestuia i depune semntura pe actul administrativ, dup semntura or*anului emitent, n semn de acord i asumare a e-ecutrii ori de con&irmare a le*alit#ii actului administrativ respectiv. Ast&el, decretele 7reedintelui, din punct de vedere al acestor dou modalit#i procedurale, sunt de dou cate*orii: a ) decrete care sunt semnate numai de ctre 7reedinte b) decrete care sunt semnate de ctre 7reedinte i sunt contrasemnate de ctre 7rimul-/inistru. O'li7a"ia *ncD#i#!ii un#i minu # 7unctele de vedere e-primate cu ocazia des&urrii edintelor autoritatilor A7" se consemneaza intr-o minuta, care va include si votul &iecarui membru, cu e-ceptia cazului in care s-a hotarat ca votul sa &ie secret. Frebuie &cut distinc#ia ntre motivarea actelor administrative normative i a celor individuale. .n cazul actelor administrative normative, motivarea trebuie s se re&ere, la cerin#ele care justi&ic adoptarea actului, principiile de baz i &inalitatea re*lementrii propuse, e&ectele de ordin social, economic, politic, cultural, urmrite, implica#iile asupra re*lementrii n vi*oare i &azele parcurse n emiterea sau adoptarea actului. .n cazul actelor individuale, motivarea se re&er, n principal, la cauzele de &apt i de drept care au impus adoptarea actului. c" 9orme procedurale ulterioare emiterii sau adoptarii actului administrativ

(e unele din aceste &orme procedurale se lea* momentul producerii de e&ecte juridice de ctre actele administrative. 3 Comunicarea 1 opera"iunea procedural care vizeaz actele administrative cu caracter individual, care produc efecte )uridice din momentul comunicrii lor celor interesa"i H opera"iunea prin care organul administrativ emitent aduce la cuno.tin"a celui interesat un act administrativ, fie prin predare direct acestuia, fie prin afi.are la domiciliul sau sediul lui, sau prin alte mi)loace% 3 Publicarea @ opera"iunea material prin care un act administrativ este adus la cuno.tin"a cet"enilor fie prin imprimare, fie prin afi.are &ntr#un loc public sau prin alte mi)loace de difuzare scris% 7ublicarea vizeaz, de re*ul, actele administrative cu caracter normativ, dar i unele acte cu caracter individual. -o!"a 5u!idic& a ac #lo! adminis !a i)# Niind emise de autorit#i publice sau de institu#ii crora autorit#ile pubice le-au dat dele*area de competen#, actele administrative sunt prezumate ca le*ale, sunt obli*atorii, pot &i e-ecutate i pot produce e&ecte aa cum a dorit emitentul lor, realiz$ndu-se n acest mod scopul actului. Autorit#ile administra#iei publice &iind constituite ntr-un sistem pe principiul ierarhiei i actele administrative vor avea o &or# juridic di&erit, subordonat or*anelor care le emit. Actele administrative au prin urmare, &or#a juridic pe care o are n ierarhia sistemului administrativ, or*anul emitent al actului. 7roblema &or#ei juridice a actelor administrative mai este analizat n n doctrin i sub titulatura de e&icen#a acetlor administrative. 'eea ce &undamenteaz &or#a juridic a e&ectelor pe care le produc actele administrative este prezum#ia ?O c ele au &ost emise cu respectarea tuturor condi#iilor impuse de le*e, (n accep#iunea lato sensu) pentru emiterea lui i care mbrac trei &orme: 7rezum#ia de le*alitate 0 prin care este subn#eleas condi#ia actului administrativ de a corespunde 'onstitu#iei, le*ii i actelor juridice emise n baza le*ii. 7rezum#ia de le*alitate, n doctrin, indic &undamentul i justi&icarea obli*a#iei de supunere imediat a actelor adminsitrative n statul de drept. 7rezum#ia de autenticitate 0 evoc acea trstur a actelului care prezum condi#ia actului administrativ de a &i emis de or*anul men#ionat prin &orma sa e-terioar, i anume tampil, antent, semnturi etc. 7rezum#ia de veridicitate 0 protivit acesteia actul administrativ este prezumat a corespunde adevrului.
27

1, 1rezum"ie 1 presupunere &cut de le*iuitor sau judector prin considerarea unui &apt ca e-istent, dedus din e-isten#a altui &apt, vecin i cone-. !, 1rezum"ie 1 (*en.) - %. concept care n sens lar* nseamn presupunere, supozi#ie, probabilitate, prere ntemeiat pe aparen#e3 ?. (dr. proc. civ.) - consecin#ele pe care le*ea sau ma*istratul le tra*e dintr-un &apt cunoscut la un &apt necunoscut. $, 1rezum"ie 1 Naptul de a admite n mod provizoriu c ceva este real, posibil, adevrat3 ceea ce este admis n mod prealabil drept real, posibil, adevarat. (in punctul de vedere al dreptului civil, consecin#ele ce le*ea sau ma*istratul le tra*e dintr-un &apt cunoscut la un &apt necunoscut! (art.%%>> 'od 'ivil). 7rezum#iile pot &i simple (ale omului) sau le*ale. )ricrei prezum#ii i este proprie e-isten#a a dou &apte: a) a unui &apt necunoscut, care este *enerator de drepturi, necunoaterea &aptului datorindu-se mprejurrii c e-isten#a acestuia nu poate &i dovedit n mod direct ori dovada este di&icil3 b) a unui &apt cunoscut, e-isten#a cruia poate &i mai uor dovedit, el &iind vecin i cone- cu &aptul necunoscut.

(in aceste trei prezum#ii se poate tra*e concluzia c actul administrativ se impune subiectelor de drept care sunt n e*al msur obli*ate s-l respecte sau s-l e-ecute. E3 E$#c #l# sc #lo! adminis !a i)# Mom#n ul d# la ca!# ac ul adminis !a i) *nc#p# s& p!oduc& #$#c # 5u!idic# Scopul oricrui act juridic, n spe# a actului administrativ, l reprezint producerea de e&ecte juridice, adic crearea, modi&icarea sau stin*erea unor situa#ii juridice. 7entru c toate actele adminsitrative urmresc s produc e&ecte, intereseaz momentul de la are ncep s cur* acestea, alt&el spus, c$nd intr n vi*oare. (e aici se impun distinc#ia ntre actele administrative normative i cele individuale. Actele administrative av$nd caracter *eneral, impersonal, obli*atoriu ele trebuie aduse la cunotin#a celor interesa#i, opera#iune ce se concretizeaz prin publicare. Aadar, 'onstitu#ia (art. %B=, alin. 5) dispune c Gotr&rile .i ordonan"ele adoptate de 3uvern se semneaz de primul# ministru, se contrasemneaz de mini.trii care au obliga"ia punerii lor &n e0ecutare .i se public &n Bonitorul ?ficial al Romniei% =epublicarea atrage ine0isten"a 6otr&rii sau a ordonan"ei% Gotr&rile care au caracter militar se comunic numai institu"iilor interesate%( (eci, publicare constituie o condi#ie de validitate a actului n primul r$nd i n al doilea r$nd reprezint o condi#ie esen#ial pentru ca actul administrativ, semnat s produc e&ecte juridice. Actele cu caracter individual se comunic celor interesa#i, momentul comunicrii coincide cu cel al nceputului producerii de e&ecte juridice. Aceasta este re*ula3 dar emitentul actului poate stabili o dat e-pres sau de re&erin# pentru ca un act administrativ s poat produce e&ecte juridice. 4nele acte administrative prevd o dat &i- de intrare n vi*oare (de e-emplu: nncep$nd cu data de ?% mai ?B%?) sau o dat de re&erin# ( n termen de IB de zile de la pubicare!) sau n cazul actelor cu caracter individual, se stabilete de re*ul o dat &i- (de e-emplu: cu data ; se numete n &unc#ia de pre&ect al jude#ului Cihor, T). Ast&el, sintetiz$nd cele de mai sus, dac avem n vedere organul emitent actul administrativ prodeuce e&ecte chiar din momentul adoptrii sale. Aceste e&ecte constau n: - n obli*a#ia de a-l &ace cunoscut, prin publicare sau comunicare - obli*a#ia de a nu-l modi&ica sau abro*a dec$t dup procedura n*duit de le*e. 7entru celelalte subiecte de drept i anume pentru cele care cad sub inciden#a actului, trebuie &cut distinc#ia ntre &elul actului, respectiv dac avem de-a &ace cu un act normativ sau cu un act individual. "e*isla#ia i doctrina au &undamentat teza dup care actele normative produc e&ecte juridice de la data publicrii lor, iar actele individuale de la data comunicrii lor. 'a re*ul, nscriindu-se n principiile *enerale ale dreptului privind neretroactivitatea normelor juridice, actele administrative produc e&ecte numai pentru viitor. Fotui e-ist acte administrative care produc e&ecte retroactiv, &ie datorit caracterului lor (actele administrative jurisdic#ionale, actele administrative de aplicare a unor hotrri juedctoreti) &ie datorit unei dispozi#ii a le*ii. +nc# a!#a p!oduc#!ii d# #$#c # 5u!idic# a ac #lo! adminis !a i)# 'a orice act juridic i actul administrativ produce e&ecte juridice p$n n momentul ieirii lor din vi*oare prin modalit#ile le*ale consacrate: de re*ul printr-un act de abro*are, de retractare, revocare, anulare, prin hotrre judectoreasc.

-3 Susp#nda!#a ac #lo! adminis !a i)# )peratiunea de suspendare a e&ectelor unui act juridic poate &i de&init ca reprezent$nd ntreruperea producerii de e&ecte de ctre actul n discu#ie sau ncetarea temporar a e&ectelor actelor administrative. Frebuie &acut distinc#ia ntre suspendarea unui act )uridic, care nseamn ntreruperea producerii oricrui e&ect de ctre actul respectiv i suspendarea efectelor sale )uridice, care semni&ic ntreruperea e&ectelor cu acest caracter ale actului respectiv. Suspendarea actului administrativ poate &i analizat sub mai multe aspecte: a) cauzele care determin interven#ia suspendrii b) e&ectele juridice ale suspendrii c) or*anele care pot dispune suspendarea d) cate*oriile de suspendare a" Cau#ele care pot determina intervenia suspendrii sunt urmtoarele$ - suspendarea intervine atunci c$nd e-ist ndoieli (dubii) cu privire la le*alitatea unui act administrativ - suspendarea poate interveni atunci c$nd se aplic o anumit sanc#iune administrativdisciplinar unui &unc#ionar public sau unei alte persoane ncadrat ntr-un or*an public b" E&ectele !uridice ale suspendrii actului administrativ au ca not dominant &aptul c se produce o ntrerupere a e&ectelor actului, o ncetare vremelnic a producerii lor, urm$nd ca, dup ncetarea cauzelor care au determinat interven#ia suspendrii, s se produc &ie repunerea n vi*oare a actului, &ie scoaterea lui din vi*oare prin cile prevzute de le*e. c" ?n ceea ce prive2te organele care pot dispune suspendarea 6 putem nt$lni una din urmtoarele situa#ii: - suspendarea se dispune de o!7anul #mi #n al actului - suspendarea dispus de o!7anul i#!a!Dic sup#!io! )r*anul emitent i cel ierarhic superior au i drept de revocare, nu doar de suspendare a actului, con&orm principiului de drept Rui potest majus, potest et minus (cine poate mai mult, poate si mai putin). - suspendarea dispus de instan#a de judecat - suspendarea dispus de le*iuitor sau de autorul actului. 7oate &i vorba despre nsui le*iuitorul constituant, i avem aici n vedere art. %?I alin. (@) din 'onstitu#ie, care prevede c atacarea de ctre pre&ect a unui act al consiliului local, cel judetean sau al primarului atra*e suspendarea de drept a actului dedus judec#ii. .n e*al msur, poate &i vorba despre le*iuitorul or*anic, art. ?B alin. (5) din "e*ea nr. %==A%>>> privind Statutul &uc#ionarilor publici prevede c atacarea de ctre A*en#ia +a#ional a Nunc#ionarilor 7ublici a unui act ile*al n materia &unc#iei publice atra*e suspendarea de drept a actului respectiv. d" Tipurile )categoriile" de suspendare$ - suspendarea de drept sau le*al, care intervine ope legis, n baza unui te-t de le*e - suspendarea dispus de anumite autorit#i publice, care, la r$ndul ei, este de mai multe &eluri: - suspendarea dispus de instan#a de judecat - suspendarea dispus de alte autorit#i publice, i implicit prin alt *en de acte dect cele speci&ice procedurii judectoreti. E3 R#)oca!#a ac #lo! adminis !a i)#

R#)oca!#a3 :evocarea denumit i retractare constituie procedeul prin care administra#ia des&iin#eaz un act adminsitrativ, cu e&ect retroactiv. Acesta poate &i opera or*anului emitent al actului revocat i atunci poart denumirea de retractare sau a or*anului ierarhic superior, c$nd se numete revocare. Revocarea 1 opera#iunea juridic prin intermediul creia or*anul emitent sau or*anul ierarhic superior acestuia des&iin#eaz (scoate din vi*oare) un act :evocarea poate &i de dou &eluri: a. retractarea' atunci cand des&iin#area actului se &ace de or*anul emitent '. revocarea propriu3#is' atunci c$nd se &ace de or*anul ierarhic superior celui emitent Cau0#l# ca!# d# #!min& !#)oca!#a pot &i analizate din dou puncte de vedere: a) (in punctul de vedere al caracterului +con"inutul, cauzei, identi&icm: - revocarea intervenit pentru cauze de nele*alitate a actului - revocare care intervine pentru cauze de neoportunitate a acestuia b) (in punctul de vedere al momentului &n care intervin fa" de emiterea actului, cauzele revocrii, indi&erent c vizeaz nele*alitatea sau neoportunitatea lui, pot &i: - cauze anterioare emiterii actului, care determin ca e&ectele juridice ale revocrii s &ie e- tunc, deci pentru trecut - cauze concomitente cu emiterea actului, determin e&ecte juridice e- tunc - cauze ulterioare emiterii actului, care produc e&ecte juridice e- nunc (pentru viitor) (ei revocarea reprezint un caz particular al nulit#ii , ea se deosebete de anulare, dar i de suspendare, din mai multe puncte de vedere: a) (in punctul de vedere al cau0#lo! care le determin, constatm c revocarea, ca i anularea, intervine atunci c$nd e-ist certitudinea c actul este viciat, pentru cauze de nele*alitate sau neoportunitate a lui, pe c$nd suspendarea intervine c$nd e-ist dubii, ndoieli cu privire la nele*alitatea. b) (in punctul de vedere al au o!i &"ilo! ca!# po dispun# c#l# !#i ipu!i d# op#!a"iuni 5u!idic#6 desprindem urmtoarea situa#ie: - revocarea poate &i dispus, at$t de or*anul emitent, c$t i de cel ierarhic superior3 e-ist unele cate*orii de autorit#i ale administra#iei publice care nu au or*ane ierarhic superioare i ale cror acte pot &i relocate doar de ele, pot &i ast&el doar !# !ac a # - suspendarea poate &i dispus de autorit#ile competente s decid revocarea, preciz$nd situa#ia e-isten#ei or*anelor autonome, care nu au deci autoritate ierarhic superioar, dar i un alt or*an public competent, de re*ula instan#a de judecat - anularea poate &i dispus at$t de or*anul ierarhic superior, dac e-ist un asemenea or*an ori de instan#a de judecat sau e-clusiv de instan#a de judecat n cazul e-isten#ei unor acte emise de autorit#ile administrative care nu au or*an ierarhic superior c) (in punct de vedere al #$#c #lo! p!odus#6 suspendarea produce doar ntreruperea, ncetarea cu caracter temporar a acestor e&ecte, n vreme ce anularea i revocarea produc ncetarea, cu caracter de&initiv a acestor e&ecte.

E(c#p"ii d# la p!incipiul !#)oca'ili &"ii (e la principiul revocabilit#ii actelor administrative, e-ist e-cep#ii care privesc e-clusiv actele administrative cu caracter individual, deoarece actele administrative normative sunt oric$nd revocabile. Aceste e-cep#ii sunt deduse :

&ie din natura actului &ie din e&ectele pe care le-au produs &ie din voin#a le*iuitorului Ast&el pot &i identi&icate urmtoarele cate*orii de e-cep#ii : a. actele administrative cu caracter !urisdictional - sunt emise dup o procedur special, *uvernat de principii similare procedurii judiciare, ele intervenind atunci c$nd e-ist un liti*iu n domeniul administra#iei active care impune a &i solu#ionat. '. actele administrative care &ie dau na2tere la raporturi de drept privat (civile, de drept al muncii), &ie sunt emise ca urmare a e*istenei unor contracte civile sau administrative c" actele administrative care au &ost e*ecutate material - sunt e-ceptate de la principiul revocabilit#ii din ra#iuni care #in de e&ectele materiale, economice pe care le-au produs i de ine&icien#a pe care ar avea-o un act de revocare n condi#iile n care realizarea material a actului s-a produs deja. :a#iunea e-ceptrii acestei cate*orii de acte const n &aptul c prin revocarea lor nu se poate restabili situa#ia material anterioar. d" actele administrative declarate irevocabile printr3o dispo#iie a legii sau care au generat drepturi subiective garantate de lege sub aspectul stabilitii e" ctele administrative prin care se aplic sanciuni speci&ice celor = &orme de rspundere e*istente n dreptul administrativ % Anula!#a ac ului adminis !a i)3 nularea unui act administrativ presupune lipsirea actului n cauz de orice e&ecte juridice produse de acesta i ncetarea pentru viitor e&ecte. Anularea este str$ns le*at de nerespectarea le*alit#ii la data emiterii unui act admisnistrativ i are caraterul le*al a unei sanc#iuni. Anularea presupune &ie interven#ia or*anului emitent, &ie a or*anului ierarhic superior sau a unei autorit#i jurisdic#ionale. ,a reprezint ast&el o mani&estare de voin# ulterioar emiterii actului despre a crui anulare se discut. 'a atare, anularea 0 mani&estare de voin# vine s des&iin#eze o alt mani&estare de voin#. :e*ula nulit#ii actelor adminsitrative o reprezint viciile de le*alitate care pot consta n nerespectarea unei &orme procedurale pentru eliberarea actului administrativ, a unui termen, a oportunit#ii etc. +ulitatea poate &i i consecin#a nclcrii intersului public sau bunelor moravuri ori chiar a intersului particular. .n ceea ce privete teoria ine0isten"ei actelor administrative datorit &aptului c ele sunt sunt emise de un or*an vdit necompetent,! trebuie avut n vedere n#elesul acestei sinta*me. ,miterea unui act de un or*an necompetent atra*e nulitatea acelui act. .n realitate actul e-ist i poate produce e&ecte juridice, dar necompten#a atra*e nulitatea. 'ompeten#a &iind ntotdeauna le*al, emiterea actului cu depirea compete#ei presupune nclcarea le*ii, &iindc emitentul nu avea competen#a le*al de a emite actul. )r*anele competente s constate nulitatea, ine-istena sunt: Organul emitent 0 el poate dispune anularea propriului act prin emiterea unui act cu un con#inut contrar sau prin revocarea nsi a actului n cauz men#ion$ndu-se e-pres c actul se anuleazp (de e-emplu: pe data emiterii prezentului act se anuleaz actul nr. .....) Organul iera5ic sueprior 0 poate constata nulitatea unui act administrativ n cadrul activit#ii sale de control asupra actelor autorit#ilor subordonate i n limietle stabilite de le*e. Organele !udectore2ti 0 'onstitu#ia prevede c ?rice persoan se poate adresa )usti"iei pentru aprarea drepturilor, a libert"ilor .i a intereselor sale legitime% sau c 1ersoana vatamat &ntr# un drept al sau ori &ntr#un interes legitim, de o autoritate public, printr#un act administrativ sau prin nesolu"ionarea &n termenul legal a unei cereri, este &ndrepta"it s ob"in

recunoa.terea dreptului pretins sau a interesului legitim, anularea actului .i repararea pagubei%) T#o!ia nuli &"ii *n p#!ioada in #!'#lic& 7ro&esorul 7aul +e*ulescu recunoate urmtoarele cate*orii de nulit#i: a) acte ine0itente, care nu au nevoie de nici o constatare b) acte nule de drept, care au aparen# le*al, dar sunt lovite de un viciu de o asemenea pro&unzime nc$t acesta poate &i constatat oric$nd, neput$nd &i acoperit prin trecerea timpului c) acte anulabile, c$nd actul prezint doar unele vicii de &orm, care pot &i invocate ntr-un interval de timp determinat i numai de acele subiecte de drept, autorit#i sau persoane &izice, care au un interes direct i personal Autorul apreciaz c atunci cand este analizat problema nulit#ii actului administrativ, trebuie s se porneasc de la condi#iile de &ond i de &orm pe care le*iuitorul le stabilete, s se cerceteze ce in&luen# are nerespectarea unei condi#iii asupra validit#ii actului, cine poate s invoce viciul respectiv i n ce termen. (in toate acestea autorulrecunoate e-isten#a a trei mari cate*orii de interese: # interese *enerale, adic interesele colectivit#ii reprezentate prin stat - interese locale (re*ionale sau speciale), reprezentate prin unit#ile administrativ-teritoriale - interese individuate, respectiv interesul particularilor, al administra#ilor C6eva repere din teoria actual a nulitii actului administrativ% Anularea actului administrativ, ca a oricrui act juridic n *eneral, poate &i de&init ca reprezent$nd o opera#iune juridic prin intermediul creia actul se des&iin#eaz, ncet$nd ast&el e&ectele sale juridice. Nuli a #a a'solu & are ca speci&ic &aptul ca sanc#ioneaz nerespectarea, la ncheierea actului juridic, a unei norme care ocrotete un interes *eneral, obtesc. .n cazul nuli &"ii !#la i)# sunt nerespectate, la cheierea actului juridic norme care ocrotesc un interes particular, individual sau personal. =ulitatea absolut intervine pentru nclcarea condit#iilor de &ond, esen#iale pentru validitatea actului, iar nulitatea relativ pentru condi#ii de mai mic importan#, care privesc &orma actului. (in punctul de vedere al ntinderii e&ectelor, nulit#ile se mpart n: - nuliti totale6 c$nd este des&iin#at un act juridic n inte*ralitatea sa - nuliti pariale6 c$nd se des&iin#eaz doar o parte a actului, celelalte pr#i ale actului continu$nd s produc e&ecte juridice, deoarece nu contravin le*ii. O!7an#l# ca!# po dispun# anula!#a unui ac adminis !a i)# sun , a) or*anul ierarhic superior, n virtutea raportului de subordonare ierarhic b) instan#a de judecat c) /inisterul 7ublic, care poate anula doar anumite cate*orii de acte administrative (de e-emplu cele ale locurilor de deten#ie). 7rocedura anulrii este di&erit, n &unc#ie de or*anul care dispune anularea: - n cazul anulrii dispuse de or*anul ierarhic superior, instrumentul juridic prin care se dispune anularea va &i actul administrativ, ceea ce nseamn c procedura va &i cea speci&ic emiterii unui act administrativ. - n cazul n care instan#a judiciar decide anularea actului, procedura va &i cea instituit prin "e*ea nr. @@5A?BB5, cu modi&icrile i completrile ulterioare, completat cu normele 'odului de procedur civil la care trimite art. %= din le*e.

E$#c #l# anul&!ii 7rezum#ia de le*alitate &unc#ioneaz p$n n momentul n care se constat sanc#iunea respectiv. 'a re*ul, anularea produce e&ecte juridice, pentru trecut, actul este des&iin#at ca i c$nd el nu ar &i e-istat. Atunci cand anularea se dispune pentru motive de neoportunitate, e&ectele juridice produse trebuie sa &ie e- nunc. Anularea unui act administrativ atra*e dupa sine anularea tuturor actelor a cror le*alitate este condi#ionat de le*alitatea actului administrativ anulat.

CURSUL 9 CONTRACTUL ADMINISTRATIV

Con !ac ul adminis !a i) este un acord de voin", dintre o autoritate public, aflat pe o pozi"ie de superioritate )uridic, pe de o parte, .i alte subiecte de drept, pe de alt parte +persoane fizice, )uridice sau alte organe ale statului subordonate celeilalte pr"i,, prin care se urmre.te satisfacerea unui interes general, prin prestarea unui serviciu public, efectuarea unei lucrri publice sau punerea &n valoare a unui bun public, supus unui regim de putere public% Din aceast de&iniie se pot desprinde urmtoarele trsturi ale contractului administrativ$ a) este o conven#ie, deci un acord de voin# ncheiat ntre mai multe pr#i b) una din prtile contractului este un subiect determinat, respectiv un or*an care ac#ioneaz n realizarea puterii publice, un or*an administrativ sau alt subiect de drept autorizat de un or*an administrativ c) spre deosebire de contractele civile, unde pr#ile se a&l pe pozi#iie de e*alitate juridic n cazul contractului administrativ pr#ile nu se bucur de aceasta e*alitate juridic, una dintre ele i anume subiectul determinat, are o pozi#ie de superioritate &a# de cellalt subiect al contractului. d) obiectul contractului este de asemenea determinat, urmrind satis&acerea unui interes *eneral i put$nd mbraca una din urmtoarele &orme: prestarea unui serviciu public3 punerea n valoare a unui bun public3 e&ectuarea unei lucrri publice3 e) clauzele contractului sunt stabilite at$t pe cale conventionala, c$t si prin le*e3 &) pozi#ia de superioritate a subiectului autoritate publica determina posibilitatea acestuia de a modi&ica sau rezilia unilateral contractul, atunci c$nd interesul public o cere, spre deosebire de contractele de drept comun care nu pot &i modi&icate dec$t prin acordul pr#ilor sau, n absen#a acestui acord, de ctre instan#a de judecat3 *) *uvernarea lor de un re*im de putere public h) &orma scris a contractului care, ca i actul administrativ, nu poate avea caracter consensual, implic$nd o autoritate care ac#ioneaz n numele puterii de stat i) competen#a instantelor de contencios administrativ pentru solu#ionarea eventualelor liti*ii care ar putea s apar din e-ecutarea unui ast&el de contract. ,-emple de contracte administrative pot &i: contractul de concesiune, de achizi#ii publice, de transport cu mijloacele de transport n comun, de &urnizare de *aze naturale, ener*ie electric, de ap potabil etc., c$nd &urnizorul este o autoritate a administra#iei publice.