Sunteți pe pagina 1din 4

Soare Michele David Grupa 2122 / Proiect Moneda si Credit

Structura masei monetare in Romania si zona Euro


Moneda si Credit

-2014-

Masa monetara,reprezinta ansamblul mijloacelor de plata (lichiditati) realizate la un moment dat in cadrul economiei unei tari sau a unei zone monetare. Marimea masei monetare este determinata de nevoile de bani pe care le genereaza economia,tranzactiile economice si , in primul rand de : -volumul bunurilor economice supuse vanzarii; -viteza de circulatie a banilori; Nevoia de bani in economie este influentata de volumul bunurilor economice supuse tranzactiilor si de nivelul preturilor si tarifelor,marimi cu care nevoia de bani si ,implicit masa monetara necesara,este in relatie direct proportionala si, viteza de circulatie a banilor cu care este invers proportional.

Structura masei monetare : M1- Masa monetara in sens restrans ,este constituita din numerarul in circulatie si depozitele la vedere; M2- Masa monetara intermediara,este formata din M1 la care se adauga depozitele cu durata initiata de pana la doi ani inclusiv si cele rambursabile dupa notificare la cel mult trei luni; M3- Masa monetara in sens larg,este formata din M2 la care se adauga imprumuturile din operatiuni de tip repo,actiuni/unitati emise de fondurile de piata monetara si titlurile de valoare negociabile emise cu maturitatea de pana la doi ani inclusiv;

Tabelul 1.Structura masei monetare in Romania si ZONA EURO (MARTIE 2010) M3 (Masa monetara in sens larg) 189976608,2 mil lei/9303 miliarde EUR M2 (Masa monetara intermediara) 187820309,6 mii lei/8205 EUR M1 (Masa monetara in sens restrans) 76470174,9 mii lei /4543 miliarde EUR Depozit rambursabil dupa notificare la cel mult trei luni inclusiv 0 mil lei/1841 miliarde EUR Depozite overnight 52213917,0 mii lei/3783 miliarde EUR

Titluri de valoare negociabile emise cu maturitate de pana la 2 ani inclusiv 0 mii lei / 126 miliarde EUR

Actiuni /unitati ale fondurilor de piata monetara (emise) 2115312,7 mii lei/648 miliarde EUR

Depozite cu durata initiala de pana la doi ani inclusiv 111360134,7 mii lei/1822 miliarde EUR

Imprumuturi din operatiuni repo 40985,9 mil lei/324 miliarde EUR

Sursa : www.bnr.ro si www.ecb.int / Pag. 175 Moneda si credit Sinteze si aplicatii practice

Numerar in circulatie 24246257,8 mii lei/760 miliarde EUR

Titluri de valoare negociabile emise cu maturitate de pana la 2 ani inclusiv,reprezinta diferite creante (sau titluri de credit),precum si drepturi de prorpietate (participatii)/instrumente ale pietei monetare prin care sistemul bancar se indatoreaza fata de sistemul nebancar (de exemplu,certificate de depozitii). Actiuni /unitati ale fondurilor de piata monetara (emise),sunt reprezentate de titlurile emise de fondurile de piata monetara in schimbul sumelor de bani cedate de investitori.Mai exact,fondurile de piata monetara sunt investitii colective in diferite instrumente ale pietei monetare. Imprumuturi din operatiuni repoiii ,reprezinta operatiunea in care Banca centrala cumpara de la bancile comerciale la un moment initial t0 titluri de stat la un pret p0 cu obligatia ferma de a revinde la un moment ulterior t1 la un pret p1 stabilit in momentul incheierii contractului.Acorduri intre sistemul bancar si sistemul nebancar prin care o banca se indatoreaza in felul urmator : la momentul initial vinde titluri unei entitati nebancare,angajandu-se ca la un moment ulterior sa le rascumpere la un pret mai mare.Diferenta de pert reprezinta dobanda platita. Depozite cu durata initiala de pana la doi ani inclusiv,sunt reprezentate de sumele atrase cu durata de pana la doi ani inclusiv,care nu sunt transferabile si care nu pot fi transformate in numerar inainte de termen/depozite la termen cu maturitate de cel mult 2 ani. Depozit rambursabil dupa notificare la cel mult trei luni,reprezinta creditele acordate si creantele aferente cartilor de credit existente in sold la data de/depozite care pot fi retrase doar in cazul in care se notifica banca cu cel mult 3 luni inainte. Depozite overnight,sunt depozite convertibile in numerar si/sau transferabile la cerere prin cec,ordin de plata,debitare sau prin mijloace similare,fara intarzieri,restrictii sau penalitati semnificative.Depozitele overnight includ,fara a fi limitativ,urmatoarele elemente de activ : -conturi curente,purtatoare sau nu de dobanda; -depozite la vedere,purtatoare sau nu de dobanda; -cecuri de calatorie detinute; Numerar in circulatie,bancnote si monede care sunt in circulatie in economie.Numerarul din caseriile Institutiilor Financiar Monetare (IFM) nu este inclus in aceasta categorie.

Zona euro este reprezentata de cele 18 tari ale Uniunii Europene care au adoptat moneda EURO ca moneda unica.Moneda euro a devenit rapid a doua moneda internationala,ca importanta,dupa dolar,iar in unele privinte ( de exemplu,numerarul aflat in circulatie) chiar a depasit moneda americana.EURO ca moneda unica,este un element pozitiv si din punct de vedere economic si politic. Cadrul in care este administrat euro face din moneda europeana o moneda stabila,cu un nivel scazut al inflatiei si cu rate ale dobanzilor reduse contribuind la soliditatea finantelor publice.Folosirea unei monede unice mareste transparenta preturilor,elimina costurile de schimb monetar,pune in miscare mecanismele economiei europene,faciliteaza comertul international si consolideaza pozitia UE pe scena internationala.Dimensiunea si forta zonei euro ofera o mai buna protectie impotriva socurilor economice externe,precum cresterile neprevazute ale pretului petrolului sau turbulentele de pe piata valutara.In acelasi timp,moneda euro reprezinta pentru cetatenii Uniunii un simbol tangibil al identitatii lor europene,de care se pot simti din ce in ce mai mandri,pe masura ce zona euro se extinde si isi multiplica avantajele pentru statele membre actuale si viitoare.

Subnote/Explicatii

Viteza de circulatie a banilor,desemneaza numarul mediu de operatiuni de vanzare-cumparare si de plati pe care le mijloceste o unitate monetara intr-un interval dat de timp.Formula utilizata : M=P X Y/V (p=nivelul preturilor , y=cantitatea de bunuri supuse tranzactiilor, v=viteza de rotatie a monedei). ii Certificat de depozit Titlu emis pe termen scurt (1-12 luni) sau mediu (pana la 5 ani) de o banca si cotat pe europiete.Prin acest titlu,banca atesta primirea unei sume de bani pe care o va rambursa cu dobanzile aferente la scadenta prevazuta. iii Operatiuni Repo,in limba engleza ^repurchase agreement^ ,adica contract de rascumparare.

S-ar putea să vă placă și