Sunteți pe pagina 1din 2

RESURSE UMANE

Resursele Umane trebuie sa asigure fundamentarea riguroasa, pe


criterii de performanta, a politicilor de gestionare a personalului, sa creeze
conditiile pentru monitorizarea aplicarii politicilor de personal, sa
promoveze schimbarea de atitudine a personalului în vederea cresterii
profesionalismului acestora si obtinerii de performante superioare.

Compartimenul de Resurse Umane are ca principale atributii urmatoarele:

1. Planificarea resurselor umane prin care se urmareste asigurarea cu


potentialul uman adecvat obiectivelor strategice generale si se realizeaza
prin:
- definirea nevoilor actuale si de perspectiva de posturi, care sa
tina seama de atribute ca: flexibilitate, creativitate,
adaptabilitate la schimbare;
- elaborarea planurilor de cariera ,
- monitorizarea planurilor de cariera si reajustarea lor la
schimbarile
- majore intervenite;

2. Recrutarea si selectia personalului în scopul angajarii de personal


adecvat din punct de vedere al competentei si al calitatii umane si care se
realizeaza prin:
- stabilirea de criterii clare, masurabile, concordante cu
obiectivele, specificul activitatii si cu profilul postului;
- alegerea practicilor si a tehnicilor de recrutare/selectie în
conformitate cu legislatia în vigoare;
- monitorizarea rezultatelor recrutarii/selectiei si reajustarea
criteriilor/ practicilor si tehnicilor de recrutare/selectie.

3. Evaluare a performantelor profesionale individuale a resurselor


umane, care se realizeaza prin:
- aplicarea normelor de evaluare a performantei profesionale
individuale în functie de cerintele postului si criteriile de
evaluare;
- definirea obiectivelor si a standardelor de performanta;
- monitorizarea rezultatelor evaluarii si determinarea evolutiei
performantei profesionale individuale în timp.
4. Motivarea si salarizarea personalului prin care se urmareste adecvarea
performantelor profesionale individuale la resursele financiare
disponibile, astfel încat personalul sa desfasoare o activitate eficienta,
care se realizeaza prin :
- elaborarea principiilor, instrumentelor, strategiilor de motivare
si salarizare;
- monitorizarea rezultatelor motivarii si salarizarii;

5. Pregatirea si perfectionarea personalului prin care se urmareste


cresterea abilitatilor, competentelor si cunostintelor personalului pentru a
raspunde cat mai eficient la realizarea obiectivelor institutiei publice, care
se realizeaza prin:
- definirea profilului viitor al competentelor si abilitatilor pentru
fiecare din posturile statului de functii;
- adecvarea nevoilor viitoare cu planul de cariera al fiecarei
persoane si elaborarea planului de pregatire/perfectionare, în
functie de resursele disponibile;
- monitorizarea raportului rezultate/cost obtinut în urma
activitatii de pregatire/perfectionare;
- elaborarea programelor/strategiei de pregatire continua a
personalului, prin elaborarea unui plan de pregatire continua
pentru fiecare salariat si evaluarea resurselor financiare
necesare.

6. Activitatea de comunicare si relatii interpersonale prin care se


urmareste asigurarea unui climat organizational adecvat desfasurarii
activitatii cu maximum de randament si rezultate, care se realizeaza prin:
- adecvarea tehnicilor/metodelor de comunicare la specificul
institutiei publice;
- definirea palierelor de comunicare formala si asigurarea
transparentei informationale;
- elaborarea mecanismelor de rezolvare a conflictelor.

S-ar putea să vă placă și