Sunteți pe pagina 1din 10

Omul frumos (II)

R spunsuri la ntreb ri
Alba Iulia, 29 martie 2007

Dan Puric

Ce crede i c! putem s! facem noi n aceast! lume? O putem noi schimba? ti#i cine schimb$? Numai comuni'tii 'i revolu#ionarii. Noi putem transfigura. E un alt salt ontologic. Noi o putem transfigura. Noi nu schimb $m nimic. De schimbat au vrut s$ schimbe ei, b $gnd n pu'c$rie oameni, teroriznd tineretul, lumea, f$cnd tabula rassa peste istoria unui neam. Noi nu schimb$m nimic, noi putem transfigura. Un cre'tin adev$rat transfigureaz$, pentru c$ acolo e nevoie de dragoste De ce o mare parte dintre oamenii de cultur! $i intelectualii no$tri sunt str!ini de biseric! $i de Dumnezeu? 'i tr! ind vremurile unei seculariz! ri galopante, ce loc $i va g! si un om de cultur! cre$tin ntr-o societate f!r! Dumnezeu?c Eu cred n primul rnd c$ nu mai tr$im ntr-o societate care merge spre secularizare, ci tr$im o alt$ etap$. A fost ateismul, laicizarea, secularizarea. Acum este descre#tinarea, care este cu totul 'i cu totul o alt$ dimensiune. Intelectualii din Romnia sunt oamenii c$r#ii, nu oamenii duhului. Ei sunt prima genera#ie de clone. Nae Ionescu spunea: Feri i copilul de rujeol!, cinele de jigodie $i tn!rul de comunism c! toate sunt sechelare. Astea sunt sechelele, urm$rile. S$ vede#i ce-o s$ ias$ de acum ncolo, c$ se lucreaz$ asupra omului l$untric. Nu vede#i c$ primul pas de secularizare a bisericii este s$ schimbi Sfntul Duh cu ra#iunea p$mnteasc$. Apar de'tep #i na#ionali. Spunea p$rintele Arsenie Papacioc c$ nu avem nevoie de de'tep#i, ci avem nevoie de tr$itori. mi permit s$ adaug: Avem nevoie de tr!itori de$tep i c! vremurile sunt tulburi. Interesant la noi este acel second hand care apare a mai ap $rut 'i n perioada interbelic$ din cozile de topor care au dexterit$#i la nivel de inteligen#$, cum ar spune Noica: Au cuno $tin !, dar nu au cunoa$tere, care se supun gena aceea oportunist$ a poporului romn pentru anumite c'tiguri, degrad$rii; poate mul#i nici nu au capacitatea cre'tin$ s$ recunoasc$ lumea (exist$ o recunoa'tere de tip socratic 'i o recunoa'tere apostolic$, cre'tin$). De asta v$ vorbeam la nceputul discursului: capacitatea de a recunoa'te. i Hristos i-a ntrebat pe Apostoli: Cine spune lumea c$ sunt Eu?. i au zis c$ Proorocul Ilie etc. Dar voi cine spune#i c$ sunt Eu?. i Petru a zis: Tu e'ti Hristos Fiul lui Dumnezeu. Nu tu ai vorbit, Petru. Nu carnea $i sngele t!u, ci Bunul Dumnezeu n tine. L-au recunoscut! )'tia nu mai sunt capabili, li s-a luat organul, au fost castra#i s$ recunoasc$. Ei nu recunosc n cre'tinism liantul care a #inut neamul acesta n d$inuire, nu n rezisten#$ pentru c$ rezisten#a e de tip politic. Nu recunosc! N-au capacitate! Sunt infirmi! Este o infirmitate; poate s$ fie una provocat$, poate s$ fie una de gen$. Este o muta#ie. Nu vede#i c$ dintre intelectuali foarte pu#ini intr$ n toat$ chestia asta? Este 'i greu. S-a f$cut o perioad$ de 55 de ani de mutilare, dup $ care a urmat ntr-o vitez$ Eu am jucat pe Eminescu la Teatrul Na#ional prin 1998-1999 cnd a fost anul Eminescu. Nu v$ mai spun c$ n anul Eminescu to#i intelectualii l-au f$cut praf, l-au desfiin#at. Nu v$ mai spun c$ reac#ia publicului la chestii frumoase, na#ionale, cinstite era inhibat$; le era fric$. Opera s-a f$cut. Ca n Aria calomniei: calomniaz$, calomniaz$, calomniaz$ c$ tot se prinde ceva. E'ti cretin, e'ti cretin, e'ti cretin Cretin e'ti. i lucr$m ca n cancer: cu celulele din tine, cu romni! Uita#i-v$ ce fe#e aveau n toate emisiunile astea de televiziune. Uita#i-v$ la emisiunea cu icoane, se pot face studii lombrozine pe capul lor, pe fe#ele lor: gesticula#ii aberante, cortexuri mici, criminaloide. # i bag$ un nebun n cas$. Un nebun d$ cu piatra 'i 10 n#elep #i vor s$ o ridice. Vorba olteanului: mi venea s$ plec din emisiune. Zic: Las-o, m$, ncurcat$. Nu vezi c$ sunt ntre ei?. Era o sect$ acolo. Aici e o problem$ de antropologie cultural$ s$ vezi de ce a disp$rut intelectualul cre'tin, care sunt cauzele. Este o problem$ de reformulare a nv$#$mntului ortodox. Este o problem$ de reformulare a vectorilor de credin#$, nu al Bisericii. Biserica este sfnt$, st$ acolo. E problema celui care face leg$tura cu Biserica. Este o prob$ de con'tiin#$ cre'tin$ ca tu, cre'tin, s$ nu la'i Biserica s$ se apere. Sfntul Apostol Pavel spune: Cu to#ii slujim Biserica. Preotul sluje'te prin har, tu prin Botez. Ce faci? O la'i, a'a, s$ o calce n picioare? N-o aperi? Am v$zut eu vreun cre'tin din spa#iul civil care s$ ias$ s$ apere pe profesorul Chiril$ 'i pe al#ii care au fost sacrifica#i? Stau a'a E un lucru care s-a f$cut, care s-a sedimentat. Dar nici nu trebuie acum s$ dezam$gim ' i s$ fim pe valea plngerii. Vorba aceea: n$d$jdui#i! Dar Sfntul Apostol Pavel spune: Ce n$dejde este aceea care se vede?. n Romnia este o pustie acum, nu se vede nimic. Acum trebuie lucrat. Scopul meu de a veni aici 'i a v$ spune lucrurile astea este acela de a cur$#a c$rarea c$tre biseric$, nu de a discuta rostul Bisericii. Nu e rostul meu acesta. Eu sunt un cre'tin cu p$catele mele, cu limitele mele, dar sunt un om care crede n Dumnezeu. mi fac 'i eu treaba ct pot, dar mi-o fac. i dac$ nucleele astea de credin#$, cu bun$ credin#$, se ntind atunci i ajut$m 'i pe ceilal#i. ti#i ce foame de Dumnezeu este dincolo? ti#i ce lips$ cumplit$ e n oamenii aceia? Aceia sunt sinistra#i. Din punct de vedere spiritual sunt ni'te aurolaci. Pn$ nu-#i iei tu patima asta ca s-o transfigurezi, ci o la'i acolo, o la'i n m$celul istoriei, nu e'ti cre'tin! Ai suferit att, ai p$timit att 'i n-ai

transfigurat. Transfigureaz$ crucea. Toat$ lumea zice: Hristos a nviat!, dar cnd o s$ zic$: Poporul romn a nviat!, Adev$rat a nviat!. Mai degrab $ erau cre'tini securi'tii aceia care vorbeau la telefon 'i zicea cte un colonel: Hristos a nviat! 'i cel$lalt nu putea s$ r$spund$ 'i atunci zicea: Adev$rat, tovar$'u c$-l auzeau. Cel pu#in func#iona subversiv Ce p!rere ave i despre toleran a $i intoleran a religioas!? Sunt lucruri care nu ne apar#in. Iat$ doi termeni schizofrenici veni#i din alt$ parte. i acum s$-i identific$m. Cre'tinul e ng$duitor: ng$duie, ng$duie, ng$duie pn$ la o anumit$ limit$, dup$ care ng$duin#a se transform$ n sabie pentru c$ altfel la'i s$ prolifereze p$catul. Toleran#a este un artificiu. Am fost la Constan#a 'i am #inut o conferin#$ despre lec#ia invers$. Constan#a este p$mntul cel mai cosmopolit al Dobrogei pot s$ fie exemplu 'i model pentru Comunitatea European$. i am s$ v$ spun cum: pentru c$ acolo a fost un act de coexisten#$ pa'nic$ cu armeni, evrei, greci, turci, italieni, nem#i enorm de multe na#ionalit$#i. Nu s-a vorbit de multiculturalitate, nu s-a vorbit de politici, ci a fost o fiziologie organic$ dat$ de cre'tinismul romnesc, de substan#a cre'tinismului 'i de inteligen#a acestui neam. Spunea Simion Mehedin# i neamului acestuia referitor la zicala: Cte bordeie attea obiceie c$ a avut o inteligen#$ extraordinar$ s$ identifice lucrul acesta. O inteligen#$ extraordinar$! Nu te b$ga! Mie tata n Dobrogea mi spunea cnd aveam 6 ani: era copilul grec, copilul evreu, copilul armean acela lua pasc$ de acolo, cel$lalt lua un ou de Pa'ti Era o chestie Cum vii acum dumneata 'i-mi spui mie? Dumneata care n Europa faci vocalize de toleran#$, faci r$zboaie, provoci r$zboaie americanii au provocat r$zboi economic 'i aceia r$spund religios? Dumneata mi dai mie lec#ii? Nu vezi c$ e schizofrenic$ toat$ treaba? Dup$ 1877 cnd s-a colonizat Dobrogea dup$ r$zboi, primul gest pe care l-a f$cut majestatea sa Carol I a fost s$ fac$ moschee turc$ n Constan#a. Al doilea gest a fost al primarului din Medgidia, turc, care s-a certat cu Tache Ionescu ' i a zis: Tu dat la mine bani, f$cut biseric$ pentru cre'tini. Biserica Ortodox$ din Medgidia e f$cut$ de musulmani. Lec# ie! Lec#ie pentru toat$ Comunitatea European$. Poporul romn nu a reac#ionat, nu a devenit intolerant. A reac#ionat n clipa n care trebuia s$ fie scos din istorie. Eu vorbesc pe p$mnt care a sngerat, pe p$mntul acesta. De cnd pn$ cnd a fost poporul romn intolerant? C$ 'i-a ap$rat s$r$cia 'i nevoile 'i neamul? Ne ntoarcem iar$ la brandul de #ar$? Neamul acesta a fost expansiv? A fost ideologizant? S-a mntuit cu vreo ideologie? Spunea un p$rinte un lucru extraordinar: Ideologiile nu sunt bune c! n-au mam! !. Minunat lucru! Hristos nu are ideologii, are dragoste. Exact ca mama cu pruncul la sn, nu-i nici o doctrin$, este dragoste. Hristos ne-a nv$#at dragoste 'i mama 'i ap $r$ copilul cu toat$ for#a ei. Din discursul dumneavoastr! am n eles c! omul frumos este n acela$i timp util $i eficient. Cum pot oamenii, n special tinerii, ca n contextul zilelor noastre s! -$i afirme identitatea cre$tin!, ca de exemplu, n perioada comunist! tn!rul de doar 22 de ani Valeriu Gafencu? A i vorbit mult despre omul frumos. Cum este ns! tn!rul frumos al acestei lumi? Mai exist! tineri frumo$i ast! zi? Ne pute i da exemple? Da, exist$. Trebuie doar s$ dai zgura la o parte. Nici nu 'ti#i ct de mult$ frumuse#e e dat$ de Bunul Dumnezeu n acest neam, cu toate c$ sunt probleme la suprafa#$, de confuzie, de r$t$cire, de internet, de computer etc. Fondul problemei mai devreme sau mai trziu r$mne unul neschimbat. Este o perioad$ n care, b$nuiesc, genera#ia noastr$ - care este o genera#ie de pasaj, sacrificat$ nu trebuie s$-i judece pe ei cu de-ale noastre. Vor fi r$spunsuri puternice din partea tinerei genera#ii, imprevizibile. Sigur c$ 80% sunt preg$ti#i s$ fie carne de tun. Cum a zis Ceau'escu la proces: Generalul Milea nu 'i-a f$cut datoria. Dar nu el este pericolul, ci ceilal#i, care sunt acum. Eu v$ spun de terorismul acesta care se-ntmpl$. Vede#i c$ tn$rul de ast$zi nu este stresat ideologic, nu este terorizat ideologic, nu tr$ie'te ntr-un spa#iu coercitiv. Din contr$, este foarte destins. El este infectat u'or, el este cump$rat, sufle#elul lui este cump$rat, e-ndep $rtat. Internetul acela Eu, cnd stau cu fiul meu de vorb $, i trebuie o or$ s$ m$ vad$. M$ vede prin ecran. E o mentalitate eficient$, pragmatic$. Cnd trebuia s$ dea examenul din a VIII-a ntr-a IX-a era pe computerul acela c$ nu puteam s$ i-l scot. Dar l a'tept 'i-i spun din cnd n cnd c$ eu cred n Bunul Dumnezeu. Era pe computerul acela 'i i zic: M$, ai nv$#at la romn$ c$ dai examen?. t :Am nv$#at, domnule, am nv$#at. i eu disperat zic: M$, ai nv$#at Miori#a?, c$ nu 'tiam ce s$-i spun. tiu, domnule, cu ciobanii $ia, d$-i ncolo. Care ciobani, domnule?. Acela domnule, singurul moldovean care a muncit 'i l-a omort 'i pe acela. Deci, inteligent este. El s-a prins de chestie. M-am dus. L-am l$sat n pace. Eu nu m-am apucat acolo s$-i vorbesc de sublimul mioritic c$ nc$ nu am cui. A f$cut ni'te ochi mari cnd l-a v$zut pe +u#ea c$-i zicea lui Vartan Arachelian: Mntuitorul e generos. Auzi, domnu Vartan Aracherian, ai fost matale atunci cnd s-a f$cut maimu# a om? Ai fost de fa#$?. La vrsta de 5 ani, fiul meu m-a ntrebat: Tat$, pe om l-a f$cut Dumnezeu sau se na'te din maimu#$?. i am zis: M$, pe om l-a f$cut Dumnezeu, dar sunt c#iva care sunt din maimu#$, #i arat$ tata mine la televizor.... E simplu, ne vor provoca, i cre'tem cu demnitate, le mai dai cte un bici. ti#i cum zicea Sfntul Vasile cel Mare: Asculta i cre$tinilor. Dar, din cnd n cnd se mai spunea 'i asculta i n!prcilor. Asta este, m$ r$zboiesc 'i eu cu el, v$d, dar are calit$#i. l v$d dup$ 2-3 ani, s-a dus la porc$ria de Harry Poter. Ce scandal mi

f$cea c$ am zis c$ nu-mi place cu cozi de m$tur$, autorul nu are nici imagina#ie L-am ntrebat dac$ a citit vreun basm romnesc. Mi-a spus c$ a citit F$t-Frumos 'i criminal n serie. Asta pentru c$ el nu mai avea distinc#ie fi#i aten#i, asta e chestie de antropologie ntre bine 'i r$u: faptul c$ omora balauri era r$u! Am tot discutat apoi cu el 'i mi-am dat seama c$ n-are imagina#ie. Ca dup$ 2-3 ani s$ aud c$-i spune maic$-si c$ Harry Poter este o prostie. Deci undeva este ascultarea trzie. Vine! Important este ca tu s$-#i faci datoria. Nu trebuia, deci, s$ spun c$ este un film foarte dr$gu#, foarte frumos. I-am spus s$ nchid$ ochii ' i s$-i asculte pe spectatori cum rumeg$ din pungi din ce n ce mai mari e zootehnie total$ I-am spus s$ se uite la fe#ele lor, apoi s$ nchid$ ochii 'i s$ asculte coloana sonor$ de la film dac$ aude un ciripi de p$s$ric$, un cntec sau doar zgomote urte, pumni n gur$, mpu'c$turi. ncet, ca la Pateric. Dumnezeu lucreaz$ dormind. Povestea aia bucovinean$ extraordinar$ cred c$ am mii de c$r#i de orientalistic$ n cap pn$ s$ ajung la cre'tinism c$utam 'i eu Cea mai frumoas$ poveste de facere a p$mntului este o poveste bucovinean$ adunat$ de Ovidiu Papadima n 1938. Dumnezeu s$-l odihneasc$, un alt martir. Ca 'i cnd Dumnezeu era un #$ran, un r$ze' cum l vizualizeaz$ #$ranul obosit ntr-o mare imens$ cu un petic de p$mnt. Obosit fiind, mo#$ia. Iese dracul din ap $ 'i zice: M$i, frate, nu vrei s$ te ajut?. +$ranul a zis: Bine, m$i, nefrtate. Nu i-a zis: Bine, m$i, frate, ci a zis: Bine, m$i, nefrtate cum trebuie s$ le zicem noi $stora. Adic$ nu era democratic, nu erau egali. M-a#i n#eles? Hristos nu este egal cu Apostolii, cu ngerii Dionisie Areopagitul face structur$ri ntre ngeri: heruvimii, serafimii, arhanghelii sunt alte grade. Nu ca la mili#ie, e alt$ treab$. Aceea e o ierarhie sfnt$. Zice #$ranul: Bine, m$i, nefrtate, du-te tu n fundul apei 'i adu p$mnt 'i lipe'tel, dar s$ m$ treze'ti c$ f$r$ de binecuvntarea mea nu merge. Dracul se duce, vine cu p $mnt, l vede dormind 'i-l apuc$ trufia: Da ce, eu singur nu pot?. A'a se face acum cu morala, cu etica civil$: depenaliz$m insulta, o facem noi! Ce iertare, pop$, ce poc$in#$ nu ne mai intereseaz$ pe noi asta! O facem noi! i au dat gre'. A'a 'i dracul: lipea cu disperare 'i p$mntul c$dea, nu se lipea. i atunci, de furie, s-a dus de miliarde de ori, spune povestea. La sfr'it, maximul de furie a fost - cnd nu se lipe'te p$mntul, nu cre'te nici un milimetru s$-L ia pe Dumnezeu n bra#e s$-L arunce n ap$ s$-L nece. A luat pe mo'ulic$ n bra#e 'i cnd a f$cut pasul s$-l arunce a c$zut cu p$mntul; a f$cut, al doilea pas, al treilea pas, a nceput s$ fug$ spre nori. i cum fugea cre'tea p$mntul, cre' tea n dreapta, n stnga 'i a'a s-a f$cut p$mntul cu Dumnezeu dormind. Ce minune de neam! Dumnezeu lucreaz$ dormind. Iat$ un lucru pe care l-a sesizat poporul romn! P$rintele Nicolae Steinhart spunea c$ Dumnezeu nu r$spunde la apeluri telefonice. Despre Sfin# ii P$rin# i 'i despre duhovnici din Biserica Ortodox$ se spune c$ au ndr$zneal$ n fa#a lui Dumnezeu. Este un lucru extraordinar! Auzi#i ce expresie: au ndr$zneal$. Ei l roag$ pe Dumnezeu 'i Dumnezeu i ascult$. Cum po i ajuta copiii $i tinerii s! n eleag! $i s! accepte Sacrificiul, pentru a putea nvia cu Hristos? Cel mai bun pedagog n materie cre'tin$ este Sfntul Ioan Gur$ de Aur. N-am v$zut rafinament pedagogic mai mare dect n cartea lui despre educa#ie 'i despre copii n care spunea s$ nu violentezi sufletul copilului. Zicea c$ sufletul copilului este ca un ora' n care toate intr$rile trebuie s$ ai grij$ s$ i le p $ze'ti. Acum ora'ul acesta nu mai exist$, e f$cut praf. Toate intr$rile au fost viciate. Problema se pune din alt punct de vedere: c$ Dumnezeu nu las$ totul n seama omului sufletul acela care trebuie recuperat Sfntul Ioan Gur$ de Aur zice un lucru nemaipomenit: nu-i povesti de la nceput lucruri foarte puternice 'i nu-i da denumiri de sfin#i. De ce? S$ nu-i obose'ti sufletul. Spune-i povestea. Eu, copilului meu, i spun: Uite ce poveste am citit! Un tat$ cu un copil care a visat raiul. l ntreab$ pe taic$-s$u cum e cu raiul 'i tat$l lui zice c$ nu are timp, are treab$, mama lui la fel. Disperat se duce n sat 'i to#i oamenii aveau treab$ cum are omenirea acum. Lumea are tot timpul treab$, dac$ a#i observat. Ea nu are timp s$ r$spund$ unui copil ce este raiul. Unui mo'ulic$ i s-a f$cut mil$ de el ' i i-a spus c$ este un b$trn, dar mergi mult prin pustie ca s$-l g$se'ti, ia ni'te ap$ cu tine, mncare Povestea este athonit$, dar nu-i spui copilului: Ai grij$ acum #i spun o poveste athonit$, sfnt$. Nu-i zici nimic, e o poveste. Merge, merge 'i ajunge c$tre sear$ 'i cnd l vede b$trnul, care era un pustnic, l-a ntrebat ce caut$ acolo. I-a spus c$ a venit s$-i spun$ unde este raiul. B$trnul i spune s$ cread$ n Dumnezeu 'i l va g$si. Dar b $trnul 'i-a dat seama c$ sunt prea puternice cuvintele pentru el 'i i s-a f$cut mil$ de el 'i i-a zis: Las$ c$ te ajut eu. Te duc mine la cl$direa asta mare. L-a dus acolo, era o cl$dire foarte mare care avea o cruce deasupra. Oamenii erau mbr$ca#i n negru, f$ceau tot felul de treburi pe acolo. L-a l$sat acolo 'i i-a spus c$ dac$ o s$ stea acolo mai mult timp o s$ g$seasc$ raiul. Dup $ 1-2 luni egumenul m$n$stirii c$ acolo nimerise l-a ntrebat cum se simte. I-a r$spuns c$ se simte foarte bine, dar are o triste#e. L-a ntrebat ce triste#e are. I-a spus: Am un frate cu barb$, cu plete, care st$ ntins pe o cruce acolo n cl$direa aceea mare 'i nu vine niciodat$ la mas$ s$ m$nnce. Era inutil s$-i spun$ cine era cel de pe cruce 'i i-a spus: E unul din fra#ii no'tri de aici care n-a t$iat lemne cum trebuie, n-a m$turat 'i i-am dat canon s$ stea acolo. Dac$ nu m$turi cum trebuie 'i tu o s$ stai. n acea clip$ n sufletul lui s-a strecurat p$catul cel bun. Fi#i aten#i ce paradox! Numai n cre'tinism g$sim lucrurile acestea minunate prin persoana lui Hristos, Care este un paradox. P$catul cel bun a fost s$ fure mncarea de la buc$t$rie. Cum a venit seara copila'ul a furat mncarea de la buc$t$rie 'i s-a dus la cel de pe cruce 'i i-a spus: Frate coboar$. i fratele a cobort. Dar el n-a

v$zut c$ o lumin$ teribil$ a cuprins loca'ul 'i c$ u'ile s-au nchis brusc. Fratele cel mare vorbea cu el, glumea, zmbea, au mncat mpreun$. A'a azi, mine, poimine Pn$ cnd au prins ceilal#i de veste: unde este copilul, unde ntrzie, ce face? Au stat la pnd$. i-au dat seama unde este 'i au ncercat s$ se uite cu ochiul pe gaura cheii, dar nu puteau s$ vad$ din cauza luminii puternice. Au ncercat s$ deschid$ u'a, da nu se putea. Au a'teptat s$ ias$. Cnd a ie'it l-au prins 'i el s-a speriat: Ce faci?. Ce s$ fac? Am gre' it. Ce-ai f$cut?. Am furat mncare 'i i-am dat fratelui. Care frate?. Fratelui de pe cruce. Cum, i-ai dat fratelui de pe cruce? i?. A cobort 'i a mncat. Atunci to#i au fugit la egumen 'i i-au spus cele ntmplate. Egumenul a nceput s$ plng$ 'i i-a spus copilului s$-l roage pe fratele de pe cruce ca s$-l primeasc$ 'i pe el la mas$. n seara urm$toare s-a dus copilul din nou: iar s-au nchis u'ile, iar lumina puternic$, iar a cobort fratele, iar au glumit. La un moment dat copilul i spune c$ egumenul de acolo l roag$ ca s$-l primeasc$ 'i pe el la mas$. i pentru prima oar$ fratele s-a ntristat. S-a uitat jos ' i a v$zut multe firimituri ' i a zis: Nu pot! Are mai multe p $cate dect toate firimiturile astea de aici. A plecat copilul, s-a dus direct la egumen 'i i-a spus. Egumenul a nceput s$ plng$ 'i s$ zic$: Nu se poate! Am s$ mor. Te rog, roag$-l. Am s$ m$ poc$iesc, am s$ fac tot ce se poate numai ca s$ ajung la mas$ la el. Copilul s-a dus a doua zi din nou; iar mas$, iar l-a chemat, iar s-au nchis u'ile, iar lumina puternic$, iar au rs 'i s-au veselit 'i din nou copilul l-a rugat s$-l primeasc$ pe egumen la mas$. Dar el i-a spus: De ce m$ ntristezi? Pn$ acum ne-am sim#it att de bine. +i-am spus c$ nu se poate. De ce aduci ntristarea asupra mea?. i iar s-a strecurat p$catul bun n inima copilului. Copilul a spus: Dar tu nu te gnde'ti c$ datorit$ lui noi tr$im, c$ el #i-a dat mncare; c$ noi tr$im c$ el e bun. i fratele cel mare a mai v$zut nc$ o dat$ inima cea bun$ a lui. A luat atitudine, a ndr$znit. I-a spus copilului: Spune-i c$ peste 8 zile o s$-l primesc la mas$. Au trecut cele 8 zile. Egumenul a f$cut post, a fost n canon, a f$cut tot ce se poate. i, ntr-adev$r, dup $ 8 zile a plecat la cele ve'nice. L-a primit la mas$. )sta mic a r$mas a'a cel pu#in 10 minute. L-am ntrebat: +i-a pl$cut?. A zis c$ da. Asta i-am spus-o dup$ ce el s-a uitat la Discovery 'i mi-a zis c$ el s-a l$murit cu Hristos. Zic: Felicit$ri. Eu nc$ nu. E bine. Drum bun nainte. Atunci am venit 'i eu cu o injec# ie din asta: felul de a povesti, felul de a repovesti, felul de a te apropia de ni'te oameni care totu'i cunosc Tineretul de ast$zi nu suntem noi de acum 20-30 de ani. Tineretul este supus unei maltrat$ri (de c$tre omul urt) ngrozitoare, a unui lin'aj informa#ional. Gndi#i-v$ numai la toate filmele astea biologizante, c$r#i cu Codul lui Da Vinci, a mai descoperit $la nu 'tiu ce mormnt pe acolo sunt din $'tia veseli r$u de tot ' i care au gradul $sta de informa#ie foarte agresiv la televiziune. Gndi#i-v$ numai la aspectul acesta: cte informa#ii aude! - cnd tu pleci de acas$ el butoneaz$ 'i vede astea. Vede cum $'tia anatomizeaz$ 'i cum biologizeaz$ fiin#a lui Hristos. Asta din propria lor infirmitate. i atunci zice: M-am l$murit. S-a descoperit. Adic$ totul e de tip detectivist, nu mai este tain$. Taina este spulberat$. Totul este ra#ional. Intr$ sub inciden#a acestor lucruri 'i tu, dac$ insi'ti foarte tare 'i f$r$ inteligen#$ hristic$ ndr$znesc s$ spun lucrul acesta reu'e'ti s$-l traumatizezi. Aici este o obliga#ie foarte mare din partea noastr$ de a vedea pu#in m$sura timpului nostru. Po i ca din urt s! te faci frumos? Despre asta am vorbit pn$ acum c$ urtul se poate transfigura. Dar exist$ posibilitatea s$ devin$ alternativa frumosului ' i atunci nu. Toate actele de convertire le g$se'ti n vie#ile Sfin#ilor P$rin#i. Acolo g$se'ti asemenea exemple de la oameni care au fost r$u de tot certa#i cu via#a cre'tin$ 'i care s-au convertit. A i vorbit despre omul frumos de la ar! . Spune i cteva cuvinte despre omul frumos din ora$ul tehnologizat. Eu am vorbit de omul frumos de la #ar$ din Romnia ve'nic$, nu omul frumos de la #ar$ din Romnia de acum. i omul de la #ar$ de acum 'i omul din ora' cunoa'te un proces fertil de mitoc$nizare, de nimicire sufleteasc$. De aceea ne afl$m n aceast$ discu#ie 'i este scopul ntlnirilor pe care ' i dumneavoastr$ le face# i aici ' i care au nceput s$ se fac$ pretutindeni n Romnia. Este un act de readunare 'i de recalibrare a pozi#iei 'i a identit$#ii noastre cre'tine. Trebuie s$ identific$m, trebuie s$ diagnostic$m cum zice grecul diagnosis: a vedea prin s$ vedem de ce sufer$ poporul romn. Gndi#i-v$ la presa care este n Romnia, la televiziunile care lucreaz$ asupra cortexului la nivel con'tient, subcon'tient, subliminal Ce masacru sufletesc se face! C#i au t$ria s$ nchid$ s$ nu se uite? Mul#i sunt dependen#i de a'a ceva. Nu v$ mai spun c$ biserica a fost tentat$ 'i ispitit$ s$ apar$ n diferite ipostaze neconfortabile. Mul#i oameni ai Bisericii au ap$rut pe posturile de televiziune n nvecin$ri care nu le f$ceau bine; i distrugeau. Dar astea au fost lucruri f$cute n mod special. N-a#i v$zut c$ se ia cte un caz din $sta marginal din Biseric$ 'i vorbe'te cte 2 s$pt$mni? Ca 'i cum aia nseamn$ Biserica Este o politic$ clar ndreptat$ c$tre ruperea reperelor. ti# i cum au f$cut la Televiziunea Romn$: au ar$tat revelionul romnilor de pretutindeni, adic$ din Europa. i am aflat prin intermediul PRO TV-ului 'i prin schizofrenicii $ia de la Televiziunea Romn$ c$ suntem un popor de lepre. C$ ei au filmat numai pe la marginile ora'ului ce f$ceau $ia cu manelele. Dar eu am fost acum ntr-un turneu european n 'ase capitale europene 'i m-am ntlnit cu romni de o calitate extraordinar$, cu tineri de o superbie extraordinar$. Ei nu au fost filma#i. M-a#i n#eles? Au filmat numai oamenii marginali. i asta e o politic$. Cazuri patologice din Biserica Romneasc$ sau marginale, ca 'i cum aia

reprezint$ Biserica. A#i v$zut ce importan#i sunt jurnali'tii, cum se excit$ ei, cum se nfoaie, le cre'te adrenalina, vin cu semafoare s$ prind$ inamicul. ti#i c$ aresteaz$ o bab$ c$ a trecut pe ro'u, vin cu scutierii s$ o ia pe sus. i lepra aia care a furat de miliarde statul Baba, s$raca, a primit 10-15 ani de pu'c$rie c$ a furat o g$in$ chioar$. Biserica are traume, dezr$d$cin$ri sunt probleme mari, a intrat ciuma n noi. Restul sunt cura#i i asta este o chestie premeditat$. Ca s$ stai tu 45 de minute s$-mi ar$#i to#i maneli'tii 'i to#i am$r#ii pe acolo nseamn$ c$ ori e'ti tu dement... Nu v-a#i uitat la 'tirile de la ora 5? Acum vreun an-doi. n ziua de Pa'ti. n loc s$ filmezi o m$n$stire, s$ la'i omul s$ se odihneasc$, a filmat-o pe o #a#$, o lepr$ din asta care turna la mineri studen#ii, era fa#$ din aia de jigodie uman$. Apoi cum 'i-a rupt capul un b$trnel din bloc. Fac filme documentare despre a'a ceva. Uita#i-v$ cu lejeritate. Este un gunoi. Omul frumos nchide lejer televizorul. Nu tr$iesc n nvecinare cu a'a ceva. D$ matale 'tirile astea cui vrei! Eu am zis s$ se fac$ de urgen#$ studiu de analiz$ antropologic$ asupra creierului redactorilor din Televiziunea Romn$. Studen#ii, peste 20-30 de ani, trebuie s$-i studieze pe $'tia n borcane de formol, s$ zic$: Uita#i ce f$ceau ei din Romnia!. Ce credeau ei despre Romnia? Un ghetou neocomunist n care le f$cea creierul a'a Ce discutau? Discutau c$ Eminescu este un biet poet, c$ Biserica nu 'tiu ce. Eu am ntlnit un ambasador care st$tea la concertul de vioar$ nu-i dau nume c$ nu-i frumos s$ le d$m nume, trebuie doar s$-i numim 'i dintr-o dat$ s-a auzit: Poc!. De somn a c$zut cu capul n parchet. El era str$jerul de veghe al nostru, era soldatul treaz al neamului romnesc; el dormea ' i cnd vorbeai cu el. Mai st$teau ni'te oameni politici iar nu le dau nume, dar i numesc cu lumn$ri, acolo, la Universitate, lng$ cruce. Aveau lumn$rile aprinse... li se topea 'i lumnarea, c$dea ntr-o parte a'a Dumnezeu are grij$ 'i de detalii ncercau s$ aib$ o fa#$ smerit$, dar nu puteau c$ aveau multe 'edin#e UTC n spate; ie'ea UTC-istul din ei. Pe margine st$tea poporul romn, s$rmanii cu pungi de plastic 'i scandau: Criminalii! Criminalii!. Deci erau con'tien#i oamenii. Dar ei st$teau 'i aduceau un pios elogiu! Care este puntea de leg! tur! ntre voca ia de actor $i cea de cre$tin ortodox pe care o aborda i ast!zi? 'i dac! tot s-a adus n discu ie condi ia artistului, v-am ntreba pe cnd avem $i noi onoarea de a v! vedea jucnd pe scena de la Alba Iulia $i care sunt proiectele artistului Dan Puric? Trebuie subliniat c$ din punctul meu de vedere arta, n general, ori va fi m$rturisitoare, ori nu va fi nimic, adic$ ceea ce este: o dexteritate. Eu am spus c$ Picasso are o singur$ pictur$ bun$, la 17 ani, care se nume'te: Tat$l meu murind. Restul sunt ni'te abera#ii. Pelerinul rus a nimerit ntr-o m$n$stire 'i l-a ntrebat pe un monah de ce s-a f$cut c$lug$r. El i-a r$spuns: Am p$c$tuit. De ce?. Am fost pictor abstract. Ce v$ spuneam eu Dumnezeu te las$ cu o autonomie de crea#ie, dar nu te las$ 'i cu fudulia asta cretin$ s$ crezi c$ tu e'ti creatorul. Dac$ ne uit$m acum la repertoriul de teatru n Romnia vedem c$ au nceput cu cultur$ mic$, minor$, cu piese din astea patologice, cu sex Adic$ noi suntem acum mai liberi, mai free, noi suntem cool. Omul mediocru imit$ toat$ via#a. Imita#ia face, totu'i, parte din procesul pedagogic. Dar dac$ r$mi tot timpul cu modelul n ceea ce m$ prive'te eu spun c$ arta trebuie s$ fie m$rturisitoare 'i c$ teatrul pe care-l fac eu, mai ales acesta nonverbal Am f$cut recitalul acesta f$r$ vorbe 'i m-a ntrebat unul gfind: Domle, e'ti grozav! Dar matale 'i vorbe'ti, nu?. Mi-a mai zis unul la Chi'in$u: lumea aplauda 'i directorul de festival un moldovean de'tept a zis: Iac$, cte poate spune un romn atunci cnd tace. Ce minte istea#$ a avut! Extraordinar! Atunci cnd taci faci o anumit$ ascez$, e un spectacol cre'tin. i Don Quijote e un spectacol cre'tin pentru c$ este ultimul suspin cre'tin al Occidentului. i a'a l-am f$cut 'i a'a m-am dus cu el dincolo, n Occident. Aici a' veni dac$ m-a#i primi. Eu am dou$ spectacole care au aceast$ tensiune cre'tin$ n ele. Toat$ problema este cea financiar$ pentru c$ eu r$spund de institu#ie 'i institu#ia este un angrenaj economic Lucrurile se mpotmolesc pentru c$ trupele de teatru nu prea mai circul$ din cauza ingineriei financiare de care profit $m n ultima vreme. Avea Toma Caragiu o chestie extraordinar$ chiar pe vremea lui Ceau'escu: ntr-un ora' era un primar cam ar#$gos 'i un vnz$tor cam religios. Te duceai la el 'i spuneai: Bun$ ziua. Bun$ ziua. F$in$ ave#i?. i el spunea: Mul#umit$ lui Dumnezeu, f$in$ avem. Bun$ ziua. Bun$ ziua. Ulei ave#i? . Mul#umit$ lui Dumnezeu, ulei avem. Pn$ ntr-o zi cnd afl$ primarul: Ce tot datorit$ lui Dumnezeu? Ct sunt eu primarul, eu r$spund de aprovizionare. Vine unul a treia zi: Bun$ ziua. Bun$ ziua. Orez ave#i?. Mul#umit$ primarului, orez n-avem. A'a 'i eu, mul#umit$ primarului stau n Bucure'ti. E greu s$ te transpor#i Dar, cine 'tie? Poate se g$se'te o solu#ie pe calea Bisericii. Au 'i o #fno'enie din asta de Capital$. Geniul s-a n!scut n provincie, spunea Eliade. Eu am b$tut toat$ #ara asta pn$ s$ joc la Chicago, pn$ s$ joc la New York. Am jucat 'i n Siberia, am jucat n China, n Coreea de Nord, n Coreea de Sud, n Australia. Dar nti am jucat aici, n comune, mai ales. Am jucat 'i n grajduri. Dar asta spun: Dumnezeu m-a ajutat s$ le transfigurez. Puteam s$ m$ culisez, s$ njur. Nu. Eu vedeam frumuse#ea, frumuse#ea omului. Era pe vremea lui Ceau'escu 'i nu 'tiai care e mai am$rt: eu de pe scen$ c$ muream de frig sau el din sal$. Eram doi am$r#i Cre'tinismul dezm$rgine'te, #i d$ o lumin$ 'i o dragoste nemaipomenit$. Concep#ia liber$ asupra vie#ii #i-o d$ Hristos, prin dragoste. Aveam un ma'inist care se mb$ta, un recuziter c$ruia, cnd ncepea spectacolul, i se inversa creierul 'i ncepea s$ mute obiectele. Dar se 'i ascundea uneori. Putea acum s$ vin$ 'i s$ ne ia masa n timp

ce noi st$m aici de vorb$. Mi-a 'i luat-o de cteva ori. Era excep#ional! Eu m-am ndr$gostit de el pentru c$ m$ nv$#a improviza#ie. Eram la Ia'i ntr-o scen$ de dragoste: ea st$tea la mas$ 'i el vine cu piuli#ele n buzunar 'i ia masa. Cinci minute s-a aplaudat v$ da#i seama c$ a fost o nenorocire i eu i-am zis: Unchiule mai las$-ne mobila pu#in. Dumnezeu te bag$ n situa#ii, dar le traversezi cu dragoste n loc s$-l penalizezi pe $la, s$ faci reclama#ii c$ nu 'tiu ce s-a f$cut. Eu 'tiam c$ mi-a dat accidentul ca eu s$-l traversez. Iar la Tecuci sala plin$, pe vremea lui Ceau'escu, m$ certam cu colegul meu pe scen$, simulam ceva 'i deodat$ sala hohote de rs. Am crezut c$-i un ropot de cai care vine peste mine. Era o demen#$, o isterie. M$ ntrebam ce se ntmpl$? )la beat mi-a demontat zidul din spate 'i a plecat cu el, a'a, u'or C$ a plecat nu-i nimic. Dar n spate erau doi ma'ini'ti care mncau pe re'ou costi#$ cu fasole. O nenorocire! Amndoi au r$mas tmpi#i. Se uitau 'i nu 'tiau ce s$ fac$, aruncau cu fasolea de la unul la altul. i am zis: Doamne, mare-i lucrarea Ta!. i mul#ume'ti lui Dumnezeu. )la m$ nv$#a. Cum s$ faci ca n fa#a a 300 de in'i s$ aduci zidul napoi s$ fie totul normal c$ $ia rdeau cu lacrimi. Cre'tinul are umor, nu e nciudat. Umor, nu b$'c$lie! Am spus 'i la televizor c$ b$'c$lia este a ateilor. La b$'c$lie #i ba#i joc de oricine: de Hristos, de Dumnezeu, de mama, de Eminescu. )la n-are nimic sfnt. Puiul de comunism n-are nimic sfnt. Dar umorul nu r$ne'te; uita#i-v$ n basmele romne'ti. Umorul vindec$, dar #i spune c$ ai gre'it. E ca povestea aia din Pateric cu monahul acela care tot f$cea metanii 'i zicea c$ sunt numai ispite n jur, c$ diavolul st$ cu el 'i c$ n-are ce s$ fac$ 'i trebuie s$ plece. i dup$ 3 luni s-a hot$rt s$ plece. Se nc$l#a la bocanci 'i n marginea patului st$tea tot el. i a zis: Tu cine e'ti?. Eu sunt dracul. Nu plec$m?. Este excep#ional! Ce aprecia i cel mai mult la un om $i de ce? Nici nu mai e vorba de apreciere c$ aprecierea e o facultate logic$. Am fost acum la m$n$stire 'i era acolo o fraz$ scris$ de Odobescu, care m-a cutremurat: n fa#a acestor frumuse#i se sfarm$ spiritul critic. Cuvntul a aprecia nu e bun. P$rintele St$niloae a spus: S$-mi traduc$ cineva 'i am crezut c$ zice cuvntul dor, care nu se poate traduce, e intraductibil. Dar nu! P$rintele a lovit cu alt cuvnt, a zis cuviin !. Nu po#i s$-l traduci nici prin respect, nici prin admira#ie. Are attea n el! Cuviin#a fa#$ de tat$, fa#$ de p $rintele din biseric$. Cuvntul cuviin ! are o tain$. Este limb$ sfin#it$ c$ se liturghise'te cu ea. Gheorghe Laz$r era cu un text n mn$ n fa#a lui Caragea s$-i spun$: M$ria ta, putem face teatru n limba romn$. i to#i grecii rdeau: n limba asta nu e'ti n stare s$ zici un concept filosofic. Era la nceputurile ei, pe la 1800 'i ceva. Ct a evoluat! Eminescu a crescut-o a'a 'i prin faptul c$ ea a trecut prin biseric$, ce de tain$ a devenit! E intraductibil$! S$-mi traduc$ mie cineva versul lui Eminescu: Nu credeam s!-nv! a muri vreodat!. Cel mai ortodox! Mi-a zis doctorul Chiril$ c$ a trecut un american la Ortodoxie 'i l-a ntrebat de ce. i a r$spuns: Ca s$-nv$# s$ mor. Nu credeam s$-nv$# a muri vreodat$/Pururi tn$r nf$'urat n hain$. Tot neamul romnesc este acolo! ti#i cum mi-a zis mie Bibanul Dumnezeu s$-l odihneasc$ lui i-am dedicat spectacolul; ce umor avea! Avea geniu oltenesc. Am avut o pies$ pu#in cam dizident$ pe vremea lui Ceau'escu 'i a v$zut c$ eu prindeam instinctiv 'i loveam, loveam i a zis: Drag$, ce urm$rim cu piesa asta?. Am zis: Urm$rim critica societ$#ii. Nu, drag$. Noi urm$rim s$ nu fim urm$ri# i!. Cum n elege i actoria? G!si i ceva condamnabil n defini ia ei? Altfel spus: pn! unde actoria e folositoare? Actoria e ca banul. +u#ea a zis c$ i-a zis un preot b$trn dintr-un sat pr$p$dit, c$ruia i-au murit cei 6 copii pe front: M$, fiule, banu-i ca o funie. Po#i urca n rai sau po#i cobor n iad. Eu v$ spun c$ aceast$ art$, 'i arta n general, a fost monopolizat$. M-au chemat s$ vorbesc despre artistul cre'tin ' i e gol, nu mai exist$. El a murit demult. Nu-i vorba de artistul pictorul de biserici, asta e cu totul 'i cu totul altceva. Acolo este pictur$ bisericeasc$. E vorba de artistul cre'tin el a disp$rut. M-au rugat de la Bruxelles s$ facem un film cu 27 de personalit$#i ale Europei. Am fost rugat n calitatea mea de Puric 'ef s$ vorbesc din partea Romniei. Nu 'tiu ce gre'eal$ s-a petrecut, m-au gre' it $ia pe la Ministerul Culturii sau s-au lep $dat, au zis: l b$g$m pe $sta la naintare, c$ ei, de regul$, mai spal$ cearceafuri murdare cu mine. Dar Dumnezeu vine pe partea cealalt$ 'i-mi d$ un detergent extraordinar. Am acceptat s$ vorbesc. Care este opera de art$ care v-a marcat cel mai mult n secolul XX?. ti#i, ei cu reflexele lor i am zis: Doamna mea nu m-a impresionat nici una pentru c$ sunt opere autonome, nu sunt opere m$rturisitoare - mi era greu s$ traduc; n primul rnd, m!rturisitor se traduce greu cu confesiune, e cu totul 'i cu totul alt$ dimensiune; 'i am spus: aceste opere nu vorbesc despre Dumnezeu 'i nu m-a impresionat nimic. Hegel, marele filosof, a spus: Arta secolului XX va muri sub suflul rece al conceptului. i eu stupid: s$-i spun $leia la telefon a'a ceva. S$raca, era o secretar$. Dar Hegel a avut dreptate numai pe jum$tate pentru c$ ea a murit sub suflul rece al pornografiei, al violen#ei, al ateismului, al suficien#ei. Uita#i-v$ la filmele de la televizor: Domle, numai s$ nu s$ fie cre'tine. Pune#i cre'tinismul n parantez$, v$ rog din suflet! S$ fie umane, s$ vorbeasc$ despre dragoste, despre sentimente. Au disp$rut filmele cre'tine. La 3 secunde dou$ njur$turi, doi pumni, un cu#it, un creier pe pere#i 'i cu asta basta, dezbr$c$ri imediat, adic$ e o lume sucit$. Omul ca suflet nu mai exist$. i atunci am spus: Nu sunt afectat, nici cubismul, nici. Au tot insistat, 'i atunci vorba lui Nae Ionescu: M-am scremut, c$ci zicea: Eu m-am scremut 'i lui i vine m-am scremut 'i m-am n#epenit pe Brncu'i, dar nu pe Brncu'i n totalitate; Brncu'i fiind un geniu, dar dup $ p$rerea mea neavnd suspin cre'tin n el, luat acolo

de postmodernismul francez. El ' i-a f$cut opera magistral, #$ranul acesta genial Dar am g$sit opera despre care s$ vorbesc eu la nceputul lui iunie ca s$ m$ filmeze: Coloana infinitului. i am s$ spun c$ acela este pa'aportul poporului romn cnd trecem la nfrico'ata judecat$. Numai cu acela ne salveaz$. A#i v$zut-o c$ este romboidal$. Tot ansamblul de la Trgu Jiu este f$cut n memoria solda#ilor 'i a celor care s-au jertfit n primul r$zboi mondial. Romb peste romb peste romb peste romb 'i la sfr'it este o jum$tate de romb. Rombul acela dac$ v-a' desena este profilul unui co'ciug. A'a l-a gndit. A pus co'ciug peste co'ciug peste co'ciug 'i r$mas deschis. Este sacrificiu continuu. Asta vreau eu s$ v$ spun 'i pe urm$ tac ca Hamlet: Vorbe, vorbe 'i n rest t$cere. Sau mai bine s$ taci, precum a t$cut Hristos dup $ Pilat din Pont. Cea mai frumoas$ t$cere. Ce e adev$rul? i a plecat acela ghiftuit de ra#iune. A ratat mntuirea. i mul#i au r$mas n Pilat din Pont c$ n-au n#eles s$ asculte t$cerea. A'a, co'ciug peste co'ciug ' i $la ultimul a r$mas deschis. Aia vreau eu s$ spun, c$ eu zic c$ e bine Nu exist$ o dramaturgie care s$ vorbeasc$ neviolent omului despre Dumnezeu. Crim$ 'i pedeaps$ vorbe'te violent. Ceva ns$ acum se va na'te. Sunt convins, pentru c$ omenirea cunoa'te o criz$ pe care Sfin#ii P$rin#i ai Bisericii au prev$zut-o, au spus de lucrurile astea: 'i vor veni vremurile cele din urm$. O criz$ fantastic$. i atunci trebuie s$ se ntmple o muta#ie. Asta este credin#a mea, a lui Dan Puric, acum cnd v$d numai vip-uri, filme jegoase la televizor 'i zic: 'i se va na'te. Asta este n$dejdea mea: din nimic se va na'te. Mi-a zis mie un oligofren, acu vreo 20 de ani: M$, tu faci pantonin$ la $'tia. Nici nu 'tia s$ zic$ pantomim$. Zic: Da $'tia ce sunt m$i, arabi, bulgari? Ce, tu nu e'ti tot romn?. Zice: Da, m$, da s tmpi#i. i eu singur am f$cut lucrul acesta. i de atunci am f$cut globul p$mntesc de dou$ ori, am fost 'i n Romnia. Bine m$ ascund $'tia cu televizorul c$ nu trebuie, e jenant s$ faci lucruri bune pentru #ar$, e chiar penibil. Poate la ore mai trzii, a'a, le e jen$. Dac$ se viola ceva prin Viena, dac$ se sp $rgeam un magazin, era pe prima pagin$: Puric mort de foame la Viena. S-adunau zece mii de ziari'ti. Dac$ scot o fapt$ bun$, n-are rating. Vede#i cum zice jegosul: n-are reiting. El 'tie. De unde 'tii tu m$i am$rtule, cu creierul t$u de gibon, c$ are reiting? De unde ai tras tu concluzii asupra poporului romn, m$? Dac$ tu furajezi ca g$inile din Crevedia numai cu pe'te pisat. Cic$ de-aia a ap$rut vaca nebun$ c$ mnca vaca pe vac$. M-a#i n#eles, o pisau 'i o d$deau la mncare, ca s$ fac$ economie la iarb$, b$nuiesc. Care a fost momentul cel mai important al vie ii dumneavoastr!, care v-a f!cut s! sluji i att de frumos cre$tinismul? Eu nu pot s$ spun c$ personal am cunoscut un moment. Au fost momente, care cred c$ undeva, Dumnezeu s-a milostivit de mine 'i mi-a dat ochi s$ v$d. Am trecut prin ni'te momente att de dramatice n via#$ 'i sc$pnd din ele, dar nu sc$pnd a'a la modul fachiric, cu minuni din astea, ci ntr-un mod cu totul 'i cu totul inexprimabil. Nu puteam s$-mi leg mntuirea sau limpezimea mea sufleteasc$ de opera unui om sau a unei ideologii. Pn$ 'i povestea cu care am debutat, cnd eram copil ' i m$ uit acum la cei 48 de ani ai mei, dnd napoi, s$-mi dau seama ce mil$ a avut Dumnezeu de mine, ca s$-mi dea ochi s$ v$d pe bunicul meu bolnav 'i pe doctorul mai bolnav dect el, care a venit cu salvarea, 'i s$-l mint c$ bunicul are 18 ani. Eu am auzit de Dumnezeu, prima oar$, de la bunica. A zis prin cas$, eram n clasa a II-a: Auzi drag$, ce zic comuni'tii $'tia, sunt tmpi#i, c$ Dumnezeu nu exist$. Ce pregnan#$ a avut nseamn$ c$ exist$ o for#$ mare pe care ei o numesc Dumnezeu. i v-am spus prima manevr$ care am f$cut-o. L-am #inut s$ m$ ajute la extemporal 'i Dumnezeu nu m-a ajutat. i am stat sup$rat pe Dumnezeu mult timp, dar Dumnezeu nu era sup $rat pe mine. Eram numai eu, par#ial. Fiind pionier, utecist, m-am f$cut membru de partid, v-am povestit eu cum m-am f$cut membru de partid. Zic: Domnule, eu nu pot s$ m$ fac membru de partid. De ce?. Nu pot, c$ bunica a fost cu str$jerii, tat$l meu a fost mo'ier, a avut p$mnt. Mi-a zis Cotescu: M$, puiule, tu e'ti nebun, m$? Vrei s$ ne dea pe to#i afar$? Suntem numai cu securi'tii. Avem ' i b$ie# i inteligen# i n jurul nostru, m$i, nu se poate. A venit Amza 'i a zis: M$i, D$nu#, ce, e'ti nebun? Stai aici. Amza, mare actor Eram nconjura#i, eram n ghetou. S$racii, se ap$rau 'i ei cum puteau. Eu i-am cunoscut. i vine un am$rt de dincolo s$-mi spun$ mie s$ dau Biserica la o parte. Eu n-am s-o uit niciodat$ pe baba aia care mi-a dat coliv$ cnd eram UTC-ist; m-a ncre'tinat, a'a, subtil. Sunt cadru didactic. Dinadins, deseori activit! ile sunt puse n zi de duminic! , diminea a, n timpul Sfintei Liturghii. Cum ar fi mai bine, pentru sufletul meu, s! procedez? Dac$ le spui c$ nu e bine te fac taliban, te fac sectar, e'ti sectant. ntr-o diminea#$ m-am pomenit cu dou$ f$pturi la u'$ la mine; eram obosit, seara avusesem spectacol 'i la ora 7 sun$ la u'$. Era una tn$r$ 'i n spatele ei o fa#$ din asta una mai gras$ cu o fa#$ tic$lo'it$. Se uita avea radar. Mi-am zis c$ aia e baza, e centrul, vrful de laser. Bun$ diminea#a! De unde sunte#i dumneavoastr$, de la Electrica?. Nu mai puteam de oboseal$ Ele zic: Noi suntem martorii lui Iehova. Zic: i eu sunt martorul lui Dumnezeu. Ce ne facem?. i s-a terminat discu#ia. Dar mi se pare acuzabil faptul s$ nu spui, mai ales acum; mi se pare chiar detestabil. E un timp Spunea P$rintele Cleopa: Munca f$r$ rug$ciune este servilism, iar ruga f$r$ munc$ este cer'etorie. n discursul meu am spus c$ omul frumos i acord$ timpul majoritar lui Dumnezeu. i cnd merge pe strad$ 'i oriunde. Sfntul Apostol Pavel zice s$ ne rug$m nencetat. Asta nu nseamn$ c$ trebuie s$ ngenunchezi n fa#a fiec$rui pom, ci este

starea interioar$ pe care o ai. Altfel lumea te r$pe'te De ce trebuie s$ ne rug$m m$car diminea#a 'i seara? Mi-a zis mie un monah o chestie extraordinar$: S$ te rogi. De ce?. Se murd$re'te c$ma'a; s-o schimbi. Zice Sfntul Apostol Pavel un lucru extraordinar? Noi nu vrem s$ d$m c$ma'a asta jos, haina asta de pe noi, ci s-o punem pe cealalt$ peste, ca trupul muritor s$ se sfin#easc$, s$ treac$ la cele ve'nice. Ce expresie fundamental$! Nu renun#i la condi#ia ta de muritor, ci pui haina asta care te sfin#e'te, haina lui Hristos. Ce este rug$ciunea dect o fereastr$ deschis$ c$tre Bunul Dumnezeu. De ce te rogi la biseric$ numai la cutremure ' i la cancer? De ce nu vezi c$ 'i tu e'ti un c$l$tor n lumea asta? Este o pozi#ionare continu$ n fa#a lui Dumnezeu, f$r$ nici un fel de fanatism. De aici iese dreapta m$sur$, de aici iese discre# ia neamului romnesc. Au unii extreme din astea, se dau cu capul de cruce, 'i bag$ piroane am v$zut prin Filipine se flageleaz$... Nu exist$ a'a ceva! Exist$ o dreapt$ m$sur$. Eu nu am v$zut poporul romn dect n discre#ia lui cre'tin$. Ce n elege i prin acas!? Acas$ e'ti acolo unde lucrurile astea sunt n rost - cum spunea Constantin Noica n rostul lucrurilor Marele filozof Hegel vorbe'te de destinul/rostul cre'tinismului, protestant fiind, c$ la ei protestantismul nu s-a n$scut aiurea. S-a n$scut dintr-un protest pentru c$ f$ceau indulgen#e, f$ceau tot felul de abera#ii 'i oamenii $'tia de'tep#i au zis: Nu se mai poate! , Mai bine m$ rog la un perete alb dect la o Madon$ f$cut$ cu ruj pe buze 'i cu sclipici n cap art$ psihologizant$. A#i v$zut dumneavoastr$ n bisericile romne'ti a'a ceva? Icoana aia sfnt$ care st$ acolo A, da c$ 'i la noi au nceput cu brelocuri cu chiciuri pe margine. Aia este mitoc$nizare a vectorului spre biseric$. Aia se face, ce s$ faci? Dar 'i aia trebuie cur$#at$. Dar esen#a r$mne esen#$. A#i v$zut dumneavoastr$ vreo fresc$ din asta? ncercam s$-i spun b$iatului acela mutant de la televiziune ce nseamn$ sfntul. )'tia fac din icoan$ fotografie, poz$, ca la anchet$. Ei cred c$ pictorul care picteaz$ un sfnt i face o poz$, l fotografiaz$ ca la buletin. N-a#i v$zut c$ te crispeaz$: Stai a'a. Nu zmbi. ntoarce capul a'a Mai sus, v$ rog Ochii la mine. i n-a#i v$zut c$ avem fa#$ de imbecili to#i n buletine? E unul acolo Nu v$ spun ce p$#eam la pa'apoarte, m$ umileau public: Umerii mai sus, mai jos. i am fa#$ de imigrant din acesta, speriat, a'a To#i din Romnia te ceart$ de la $la cu poze pn$ la mili#ianul din col# , care 'i acela e 'ef. Pe vremea lui Ceau'escu a venit la mine 'i zice: D$ buletinul. Am dat buletinul. Cum te cheam$?. Zic: Scrie n buletin. Las$ m$ asta ce scrie aici! Mie s$-mi spui cum te cheam$ !. Apoi i-am zis: Acolo n poz$ sunt fiul lu mama, n rest sunt fiul lui Hristos. Mili# ianul era exersat, a zis: )'tia au dubl$ identitate. N-a#i v$zut c$ se face istoria alternativ$? Avem istorie alternativ$, avem p$rin#i alternativi. Cre'tinismul, Ortodoxia este o alternativ$, nu? i mama poate s$ fie o alternativ$. Mai am 8 mame la scara de vizavi. A#i n#eles? Adic$, de aici apare schizoismul, fiin#a dublat$, triplat$ etc. Spunea ntr-un loc Petre )u ea: Nu mi-e team! de moarte, mi-e team! s! nu se ntmple s! mor necre$tine$te. Pute i comenta, v! rug!m mi aduc aminte de o coresponden#$ n ultima perioad$ a vie#ii lui Petre +u#ea ntre el 'i Geo Bogza, care era de stnga Ambii, dup$ revolu#ie, ajunseser$ martorii unui pariu pus gre'it de Bogza 'i unui pariu c'tigat de +u#ea, dar cu ce suferin#$ +u#ea ac#iona hristic, paradoxal. L-au pus s$ omoare gng$niile Pe mintea asta uria'$ pe cre'tinul $sta uria' l-au pus comuni'tii $'ia [postrevolu#ionari], l-au umilit pe acolo cu pompe de omort gndaci, cu m$tur$tori St$tea n parc 'i a trecut Geo Bogza care era academician - pe lng$ el. L-a v$zut, 'tia c$-i +u#ea 'i i-a dat 100 de lei. i zice +u#ea: Am primit-o. i a mai zis: mi e'ti dator [adic$ Bogza pierduse pariul!]. Extraordinar! Nu a refuzat-o, n-a zis c$ nu, ci : mi e'ti dator. Un gest uria'. mi aduc aminte coresponden#a dintre ei. Geo Bogza zicea: Mi-e fric$ de moarte. Iar +u#ea zicea: M!i, mie nu mi-e fric! de moarte. Mie mi-e fric! s! nu mor necre$tine$te. Vreau s! mor ca unchiul meu. Cum a murit unchiul t!u?. Unchiul meu tr!gea s! moar! $i a zis nepoatei lui: D! lumn!rile pe care le ii la spate $i punemi-le la cap. tia, era mp$cat. Cu alte cuvinte: Nu-mi ascunde mie moartea, las!-m! s! o privesc. Este unul dintre r$spunsurile teribile. Acesta e +u#ea ' i mai sunt ca el mul#i. Crede i c! Mihai Eminescu se ncadreaz! n tr!s!turile omului frumos? Care e opinia dumneavoastr! fa ! de persoana lui? Noica l numea pe Eminescu omul deplin al culturii romne$ti. Eminescu este romnul frumos. i am s$ v$ spun de ce. Exist$ un popor al lui Eminescu intolerant. Eminescu face cu poporul romn ce a f$cut Iisus Hristos cu pescarii. Ni'te pescari profesioni'ti se ntorc sup$ra#i [c$ n-au prins nimic] 'i ntlnesc un b$rbos pe marginea lacului. Pletosul $la le zice: Arunca#i plasa mai la adnc. i au rs. Dar au aruncat-o 'i au scos att de mult pe'te cum n-au scos n via#a lor. Se pare c$ Ioan L-a recunoscut primul. i atunci instantaneu Petru a c$zut n genunchi 'i a zis: Alung! -m! de la Tine, Doamne, c! om necredincios sunt. i tot instantaneu i-a spus Hristos: Ridic!-te, Petre, de acum ncolo pescar de oameni vei fi. Ce schimb fulminant n a recunoa'te. V$ da#i seama ce s-a ntmplat acolo?

Eminescu spune acela'i lucru: Mai la adnc. Arunca#i plasa mai la adnc. napoi la Mu'atini. napoi la voievozi. napoi la demnitate. Ce frumuse#e n omul $sta! Nu cunosc romn care s$ fi iubit mai mult neamul romnesc dect Eminescu. E un crucificat. Nici n-a apucat s$ tr$iasc$ prea mult: pn$ la 33 de ani, c$ pn$ la 38 era moarte civil$. Se pare c$ a fost asasinat. Important este c$ a crezut n neamul romnesc, l-a iubit 'i l-a declinat major, nu umil. n dialogul din Scrisoarea III dintre Mircea cel B$trn 'i Baiazid vede#i demnitatea 'i for#a acestui neam. Era un copil cnd a scris versurile alea. Cnd i le-am citit fiului meu care la 'coal$ nva#$ verzi 'i uscate a zis: Vai, tat!, parc! este o simfonie. Te cutremur!. i-mi spun mie r$pciugo'ii $'tia c$ Eminescu e un poet romantic cu care nu 'tim ce s$ facem cu el n literatur$ c$ nu exist$ sintagma de poet na#ional. Dar ce exist$ atunci? Adic$ s$ te dezr$d$cinezi. Eminescu este un fel de-a fi al neamului romnesc n puritate 'i n t$rie. Eminescu a surprins o fibr$ voivodal$ a neamului $sta de care avem nevoie cu to#ii. A'a cum fiecare popor n momentele de criz$ a f$cut apelul la demnitatea lui istoric$. Nu suntem singurii pe p$mnt. C$ nu trebuie s$ fim noi l$sa#i s$ facem exerci#iul acesta? Asta e o treab$ de strategie p$c$toas$, de dincolo. Caragiale a surprins mitocanul romn: pe Mitic$, balcanicul, jegosul, lepra, omul care face revolu#ie la Cambrinus: dup$ ce a b$ut berea pleac$ dincolo. Acel procent de 90% din popula#ia #$rii de ast$zi. 10% e poporul romn. 90% e format$ din Mitici. n istorie a nvins Caragiale. Poporul a devenit popula#ie. Dar istoria d$inuirii noastre a f$cut-o poporul lui Eminescu. La M$r$'e'ti n-a murit Mitic$ al lui Caragiale, ci a murit oi:mul lui Eminescu. n pu'c$riile comuniste a murit omul din fibra lui Eminescu care iubea poporul romn. A murit cre'tinul adnc. )la s-a sacrificat. Lepra s-a adaptat. Am fost la Sighet 'i erau 20, 30, 40, 50 de partizani; restul erau oameni care au stat n diziden#$, i ajutau Dar c#i tr$d$tori! Citi#i cartea lui Ion Gavril$ Ogoranu (Elisabeta Rizea lupt$toare n mun#i) s$ vede#i ct$ tr$dare a fost n neamul $sta. De unde Eminescu a sesizat aceast$ ruptur$ de gen$, acest amestec nenorocit care ne-a rupt frumuse# ea interioar$. Eminescu nseamn$ a arunca plasa mai la adnc. napoi la voievozi, napoi la Mu'atini. Asta nu nseamn$ c$ te duci acum ntr-o tradi#ie, ci este vorba pur 'i simplu de demnitate. Gndi#i-v$ dumneavoastr$ c$ Mircea Vulc$nescu f$cea parte din poporul lui Eminescu. Un om de o cultur$, de un cre'tinism uria' anchetat de ni'te jego'i, ni'te lepre, ni'te analfabe#i. S-a apucat s$ spun$ n ultimul lui cuvnt o poveste. Cui? Eu cred c$ el vorbea cu Dumnezeu, nu la plutonierii $ia pe post de procuror (cum sunt 'i acum: to#i plutonierii 'i to#i nenoroci#ii au ajuns miliardarii #$rii 'i au scos 'i album. Parc$ sunt Jurasic Park: cei 300 de milionari, de handicapa#i mintal cu bani. )'tia sunt modelul #$rii 'i vede copilul modelul #$rii. )'tia au crescut din leprele alea care-l judecau pe Mircea Vulc$nescu. Mircea Vulc$nescu care s-a sacrificat pentru pu'tiul $la de 20 de ani, s-a f$cut saltea). i s-a apucat s$ spun$ o poveste cre'tin$. Era aberant n fa#a plutonierilor pe post de procurori ai poporului. i a zis: Exist$ doi sfin#i care au ie'it ntr-o zi din biseric$: Sfntul Ioan Casian 'i Sf. Nicolae. i n od$jdiile lor frumoase au ie'it de la slujb $. ntr-un col# era un #$ran c$ruia i s-a b$gat calul n noroi. i Sf. Nicolae spune: Eu m$ duc s$-l ajut. i cel$lalt zice: Nu, spiritul nu coboar$ niciodat$ la suflet. i el a zis: Ba da. S-a dus 'i n od$jdiile lui curate l ajut$ pe #$ran s$ scoat$ calul. i zice Mircea Vulc$nescu: Nu 'tiu de ce poporul romn l iube'te mai mult pe cel din urm$. Asta a spus el n ultimul cuvnt la ni'te maimu#e. De ce o fi spus-o, Doamne? Ca s$-l salveze, s$ nu-i dea 50 de ani de pu'c$rie? S$ nu-l omoare? A spus-o pentru c$ era cre'tin 'i a m$rturisit. Cre'tinul nu #ine cont dect de Bunul Dumnezeu. Dac$ era discursul unui om f$r$ Dumnezeu nu vorbea cu Dumnezeu n el. Zicea: Cred c$ gradul meu de vinov$#ie nu este foarte mare. Eu trebuie s$ suport legile care erau atunci. ncerca o ap$rare civil$. Cu cine? Cu cine s$ te aperi? M$ vede#i pe mine vorbind la dimensiunea asta cre'tin$ cu ni'te neica nimeni din Televiziunea Romn$ la top show-uri? M$ tot invit$. Refuz. M$ duc din cnd n cnd, cnd consider eu c$ mai pot s$ prind un culoar ca s$ mai spun ceva omului. Eu i spun de Dumnezeu 'i acela m$ ntreab$: i, cum sta#i cu femeile?. i eu ce s$-i spun: M$i, nene, m-ai invitat la emisiunea Iart$-m$? La toate cretinismele tale, la manelele tale?. N-a#i v$zut cum fac alternativ$: cheam$ un homosexual, o lesbian$, unul care face filme porno 'i un preot. Adic$ preotul este n alternativ$. Nu trebuie s$ se duc$ acolo. Nu spunea Hristos: Nu sunt dintre oile Mele to#i. Bunul sim# n Romnia este o chestie din ce n ce mai rar$. Tr$im lucruri care marginalizeaz$ un asemenea comportament. Dar tocmai de aceea trebuie s$ m$rturisim lucrurile astea cu o anumit$ atitudine. Mi se pare necre'tine'te s$ ne l$s$m cople'i# i. E o fals$ victorie, #ine#i minte ce v$ spun! Cine crede cu adev$rat n Dumnezeu nu se teme de a'a ceva. Trebuie s$ n#elegem c$ au fost ni'te urgii care au trecut, este un tzunami care vine peste noi n continuare. Se vor ridica oameni care s$ vorbeasc$. V$ ve#i ridica dumneavoastr$ atunci cnd va fi momentul. Sau o parte din dumneavoastr$ dar v$ ve#i ridica n a ap$ra lucrurile astea mici care fac parte din acel fel de a fi mpreun$, din cuviin#$. Cuviin#a este atacat$. Vede#i limbajul care este n televiziune, vede#i limbajul care este n pres$. V$ vorbeam de normalizarea r$ului, a patologicului. El intr$ n normal. i dac$ tu m$nnci n infec#ie 'i te miri c$ te mboln$ve'ti, atunci ce mai cau#i? i microbul e o chestie democratic$. Dar ce, microbul nu-i o fiin#$ vie? Are dreptul la via#$. Stai cu virusul de vorb$. i totu'i pe tic$los nu-l pui la mas$. Exist$ forme de convertire, dar

exist$ 'i forme de separare. Chiar trebuie s$ primim totul n numele democra#iei? Democra#ia nseamn$ cumva r$zbunarea mediocrit$#ii 'i a mitoc$niei? Nu vede#i numai n programele de televiziune c$ nu se d$ nimic inteligent? Eu am luptat tot timpul la nivel de divertisment, de umor numai cretinisme a'a vor ei. Restul se nchide. Eu nu am dreptul n Televiziunea Romn$ s$ intru cu programe de divertisment; nu-mi dau voie. i nu numai eu Mai #ine#i minte cum erau chiar pe vremea comunismului mari actori care se manifestau Nu. Sunt amatori, vulgari, pro'ti, pe urm$ b $ga#i n telenovele cu actori ca s$-i z$p $ceasc$ 'i pe $ia adic$ sunt lucruri amestecate. i asta nseamn$ un soi de mediu sinistru, de incubator pentru nesim# itul romn. )la care trece cu Porche te taie pe tine care lucrezi de diminea#a pn$ seara. Trece un nenorocit din acesta 'i copilul mic l vede, se uit$ la tat$l s$u 'i zice: Tu e'ti prost c$ munce'ti. Ai carte, n-ai parte! S-a schimbat! Acesta este destinul bunului sim# , dar trebuie luptat, din punctul meu de vedere, cu o for#$ extraordinar$. Trebuie spus: Da, domnule, e'ti nesim#it! Da, domnule, nu ai ce c$uta n Parlamentul Romniei! E'ti un iresponsabil! Da, domnule, ai f$cut averi, ai fraudat. Da, domnule, nu ai ce s$ cau#i pe un post na#ional de televiziune. N-am nevoie de discursul dumitale. E'ti tiran?. Da! Cu nonvaloarea sunt tiran, tot a'a cum un medic bun zice: Afar$ cu mizeria din spital. V$ convine ca copilul dumneavoastr$ s$ aib$ acces la mediul acesta nenorocit? i chiar dumneavoastr$ s$ ave#i? Ei ne gestioneaz$ cu infec# iile lor 'i n numele democra#iei eu m$ infectez cu orice? De unde pn$ unde faci dumneata echivalen#a ntre bunul sim# 'i terorism? De unde pn$ unde a fi normal, a avea o cenzur$ a bunului sim# devine o dictatur$?! Ei confund$ 'i se ap$r$ lepra cu a'a ceva: A, te ntorci la Ceau'escu. Una era cenzura politic$, m$i nenorocitule, 'i alta e cenzura bunului sim#. Du-te 'i spal$-te pe mini cnd vii la mas$. F$ norme de igien$ 'i sufleteasc$ 'i corporal$. Nu vede# i c$ tot timpul nostru este m$cinat, este mncat de asemenea oameni? Este fagocitat. Dac! vi s-ar cere s! preciza i un semnal de alarm! pe care-l trage i pentru na iunea romn! cre$tin!, care ar fi acela? Descre'tinarea. Statul - ca form$ istoric$ - intr$ ntr-o comunitate, neamul se retrage n Biseric$. Ca s$ love'ti neamul, love'ti Biserica. Pentru a ncorona discu ia din aceast! sear! care a fost de mare folos pentru noi to i, o ultim! ntrebare: care ar fi valorile prime pe care un cre$tin ortodox se cuvine s! le cultive sub semn imperativ ast!zi? Curajul cre'tin.