Sunteți pe pagina 1din 4

Managementul resurselor umane presupune mbunatatirea continua activitii tuturor angajatilor n scopul realizarii obiectivelor organizationale.

n acest sens,actiunile manageriale trebuie sa ia n considerare fiecare salariat ca o individuali-tate distincta, cu caracteristici specifice. Aplicarea cu succes a managementuluiresurselor umane presupune existenta unui sistem de evaluare a performantelor, aunui sistem de stimulare si de recompensare a rezultatelor angajatilor. Resursele umane reprezinta acele valori ale firmei, care ndeplinesc criteriile nvirtutea carora pot fi considerate sursa principala ce asigura competitivitatea acesteia; resursele umane sunt valoroase, rare si relativ de nenlocuit.Potrivit literaturii de specialitate, managementul resurselor umane presupune oabordare globala, interdisciplinara si profesionala a problematicii personalului dincadrul unei organizatii. ntroducere in managementul resurselor umane! Resursele umane constituie ansamblul resurselor de munca din cadrul unei firme de turism pe care ntreprinzatorul "managerul# le utilizeaza n procesul de producere a bunurilor si serviciilor turistice ntr-o perioada de timp data. $anagementul resurselor umane presupune o abordare strategica a posibilitatilor de atragere, formare, dezvoltare, conducere, utilizare si motivare a principalei %resurse c&eie% "resursele umane#, prin intermediul careia orice organizatie si poate asigura atingerea cu succes a telurilor propuse. Principiile esentiale ale managementului resurselor umane rezida n! Asigurarea unei atmosfere de conlucrare favorabila dezvoltarii relatiilor interpersonale si interprofesionale. Apoi, managementul resurselor umane se defineste n termeni de influenta exercitata asupra salariatilor. n acest sens se afirma ca managerul este o persoana a carui eficacitate se poate evalua nu at't prin rezultatele propriilor decizii, ci prin efectele actiunilor si deciziilor adoptate de subordonatii sai. (onceperea sistemica a firmei de turism implica abordarea resurselor umane n str'nsa interdependenta cu celelalte resurse, pornind de a obiectivele fundamentale a a caror realizare concura mpreuna, de a conexiunile ce exista ntre ele. )uprasolicitarea resurselor umane n raport cu celelalte categorii de resurse afecteaza ec&ilibrul dinamic al firmei ce conditioneaza functionarea si dezvoltarea sa profitabila. )e cunoaste ca managementul unei organizatii nu poate fi descris n afara ec&ilibrului dintre trei sisteme! . piata, . sistem economic, . sistem social, reprezentat de angajatii organizatiei si necesitatile acestora. )pre deosebire de celelalte resurse "materiale, financiare#, care prezinta n principiu doua mari caracteristici - calitativa si cantitativa -*$+,, cu siguranta, prezinta mai multe. * caracteristica principala a factorului uman n cadrul organizatiei este aceea ca el trebuie sa actioneze ca un %grup%. n formarea unui grup este necesar sa se tina seama de faptul ca orice grup trebuie sa aiba un obiectiv comun care sa fie in concordanta cu obiectivul organizatiei.

)tructura organizatorica a companiei se prezinta astfel! -.i/e0rans1 )R, este condusa de un administrator care are in subordinea lui doua departamente ! Resurse +mane si ,ogistica-0ransporturi-,ivrari. 2 3epartamentul de Resurse +mane are in subordinea lui subdeparamentele"(ontabilitate, $ar/eting si 4uridic#. Acest departament este condus de un $anager de Resurse +mane care are in subordinea lui ! 5 asistent de resurse umane si mar/eting care are in subordinea lui subdepartamentul de $ar/eting; 5 contabil sef care raspunde de subdepartamentul (ontabilitate si 5 jurist care are in subordine subdepartamentul 4uridic. 2 3epartamentul de ,ogistica-0ransporturi este divizat in doua subdepartamente ! )ervicii oferite si 0ransporturi-,ivrari. Acest departament este condus de un $anager de logistica si transport care are in subordinea lui 6 asistenti manager de transport care raspund de subdepartamentul 0ransporturi si 5 asistent servicii care raspunde de subdepartamentul )ervicii si se ocupa de mentenanta te&nica si alte servicii. (ele doua departamente sunt puternic corelate, intre ele comunicarea realizandu-se direct in forma orala 7 iar comunicarea intre departamente si administrator se realizeaza in mod direct cat si indirect in forma scrisa si orala. 8.)0A. , R9A +:*R PR :( P ;9:9RA,9 : 3*$9: +, R9)+R)9,*R +$A:9 Recrutarea personalului in cadrul companiei -.i/e0rans1)R,, se realizeaza prin intermediul internetului "a site-urilor specializate in acest domeniu#. )electia personalului se realizeaza in urma inc&eierii perioadei de recrutare 7 compania folosindu-se atat de metoda empirica cat si de metoda stiintifica in functie de complexitatea postului pe care candidatul trebuie sa-l ocupe. A:+:0+, 39 R9(R+0AR9 .39)(R 9R9A ntreprinderii -.i/e0rans1 )R, este o societate cu raspundere limita societate cu capital propriu si imprumutat moldovenesc cu sediul in (&isinau, infiintata in 6<58, ce dispune de o ec&ipa tanara, flexibila, dinamica, formata din personal cu o bogata experienta in domeniul serviciilor, mentenantei , logistica si transport cu livrare la domiciliu. . 39)(R 9R9A P*)0+,+ de asistent manager de exemplu 5. )copul general al postului 0itularul postului are rolul de a asigura suport managerului de departament in indeplinirea sarcinilor de serviciu. 6. *biectivele postului - Asigurarea unei bune evidente a contractelor individuale de munca ale clientelei societatii. - ;estionarea dosarelor de personal ale angajatilor clientilor. - ntocmirea dosarelor de pensionare. 8. 3escrierea sarcinilor = atributiilor = activitatilor postului - Redacteaza contracte de munca si orice alt document necesar in relatiile de munca, sub indrumarea managerului de departament - Primeste documentele de la clienti - (laseaza documentele pentru toate societatile client - Pregateste corespondenta ce face obiectul sarcinilor de serviciu - )tabileste necesarul de consumabile pentru departament - Preia si transmite mesaje telefonice

Administrator "3irector central#

$anager Resurse +mane

$anager ,ogistica= 0ransport,ivrari

(ontabil

$ar/etolog

4urist

(urieri

Personal de creare

Nume/Prenume Vieru Leonid Andru*ca Marius -aconi Natalia Malai 01eorg1e Morar -on 3opa 0alina Mereua 5ana .6m6rescu Lidia

Funcia director Man.+, Man..+ *i S/+ Contabil Mar2etolog 4urist Curier Personal de creare

Salariul calculat !!! ((!! ("!! (!!! ")!! ('!! "!!! "$!!

CAS " ! #)& #)" #&! #$ "#! #"! #%"

CAM # ! ##'.' ##" #!' #!#.' #"".' $! ) .'

Scutiri $%! $%! $%! $%! $%! $%! $%! $%!

Venit "&%!.! """%.' "#(%.! #)''.! #&% .' " !$.' #!'!.! #%&(.'

Baza impozabila "$!.!' #'%.!" # ).'" #(%.&' #(!.'" #&&.%! $(.'! ##$.&'

Salariul net (( ).)' "&(!. & "$ %. & "'$&.#' " )(.)) ")$&.)! #$(%.'! "("'.%%

CAS calc. ang. )"!.!! $').!! $(%.!! %)!.!! %%$.!! &!'.!! %!.!! %"#.!!

CAM calc. ang. # !.!! ##'.'! ##".!! #!'.!! #!#.'! #"".'! $!.!! ) .'!

Fond de salarizare !).)' ($! .)& (') . & (($(.#' ("%". ) ()!%. ! ""%%.'! (! #.#%