Sunteți pe pagina 1din 11

Proiect

LEGE privind organizarea i funcionarea administraiei publice centrale Parlamentul adopt prezenta lege organic.

Capitolul I Dispoziii generale


Articolul 1. fera de reglementare Prezenta lege reglementeaz principiile de organizare i funcionare a sistemului administraiei publice centrale, statutul juridic, funciile, atribuiile i conducerea autoritilor administraiei publice centrale de specialitate i celor autonome, precum i raporturile dintre acestea. Articolul !. Administraia public" central" (1) Administraia public central este format din autoritile administraiei publice centrale de specialitate i autoritile administrative autonome. ( ) Administraia public central de specialitate include totalitatea autoritilor administrative, constituite pentru satisfacerea, sub conducerea !uvernului, a intereselor generale ale societii la nivelul "ntregii ri. (#) Autoritile administraiei publice centrale de specialitate traduc "n via, "n temeiul legii, politica !uvernului, asigur e$ecutarea ordonanelor, %otr"rilor i dispoziiilor lui, conduc domeniile "ncredinate i s"nt responsabile de activitatea acestora. Articolul #. Autorit"ile administrative autonome (1) Autoritile administraiei publice centrale, care prin natura activitii i atribuiile lor realizeaz, "n condiiile legii, activiti e$ecutive, de organizare a e$ecutrii i de e$ecutare "n concret a legilor$ dar nu pot fi "ncadrate "n nici una din categoria organelor celor trei puteri, constituie categoria autoritilor administrative autonome, funcion"nd independent (autonom) i neav"nd organe administrative ierar%ic superioare. ( ) &rganizarea i funcionarea autoritilor administrative autonome este reglementat prin lege organic. (#) '%eltuielile necesare pentru asigurarea activitii lor s"nt prevzute distinct de legea bugetului de stat pe anul corespunztor sau se constituie "n modul stabilit de legislaie. (() Autoritile administrative autonome s"nt independente fa de !uvern, nu se afl "n raport de subordonare, de coordonare sau sub autoritatea acestuia, a ministerelor sau altor autoriti ale administraiei publice centrale.
1

()) !uvernul, ministerele i alte autoriti ale administraiei publice centrale de specialitate se afl "n raporturi de cooperare cu autoritile administrative autonome. Articolul %. &rincipiile de organizare i funcionare ale administraiei publice centrale de specialitate Activitatea administraiei publice centrale se organizeaz "n baza urmtoarelor principii* legalitii, democratismului, supremaiei legii, separrii competenelor administraiei publice centrale i locale, neutralitii politice, profesionalismului, proporionalitii i transparenei. Articolul '. (biectivele autorit"ilor administraiei publice centrale de specialitate (1) Autoritile administraiei publice centrale de specialitate elaboreaz i promoveaz politici publice, e$ercit"nd controlul domeniului "ncredinat de activitate. ( ) Autoritile administraiei publice centrale se ocup pe plan local de satisfacerea acelor interese ale societii, care nu pot fi realizate de organele administraiei publice locale* aprarea rii, paza frontierei, sigurana statului, politica e$tern, alte interese de importan major. Articolul ). Atribuiile administraiei publice centrale de specialitate (1) Administraia public central de specialitate, e$ecut sarcini administrative generale care servesc "ndeplinirii funciilor acestuia, i anume* a) participarea la elaborarea politicilor publice i actelor normative, precum i monitorizarea i evaluarea acestora+ b) coordonarea, controlul i supraveg%erea domeniului "ncredinat+ c) aplicarea actelor normative+ d) controlul de stat+ e) prestarea serviciilor publice+ f) administrarea patrimoniului de stat. ( ) Administraia public central de specialitate e$ercit i alte sarcini administrative delegate de !uvern, "n condiiile legii. (#) ,elegarea sarcinilor administrative, altele dec"t cele de elaborare a politicilor publice, ctre alte persoane juridice publice sau private se face "n temeiul legii, la propunerea !uvernului prin contract administrativ, atunci c"nd sarcina administrativ este "ndeplinit mai eficient de ctre acestea.

Articolul *. +esponsabilitatea administraiei publice centrale de specialitate

(1) Administraia public central de specialitate este responsabil, "n condiiile legii, "n faa Parlamentului prin rspunderea politic a !uvernului, ca urmare a votului de "ncredere acordat de ctre acesta cu prilejul "nvestiturii. ( ) -iecare membru al !uvernului rspunde politic "n mod solidar cu ceilali membri pentru activitatea !uvernului i pentru actele acestuia. (#) Activitatea administraiei publice centrale de specialitate, precum i actele emise de autoritile sale, constituie obiectul instituiei de contencios administrativ, dac altfel nu este prevzut de lege. Articolul ,. +aporturile de colaborare cu societatea civil" Administraia public central de specialitate se afl "n raporturi de cooperare cu societatea civil, "n modul stabilit de actele normative "n vigoare.

Capitolul II. (rganizarea administraiei publice centrale de specialitate


Articolul -. Conducerea general" i ierar.ia administraiei publice centrale de specialitate (1) Administraia public central de specialitate se compune din totalitatea ministerelor i altor autoriti administrative centrale, care difer dup organizare i atribuiile acestora, prin intermediul crora se e$ercit sarcinile puterii e$ecutive "n vederea asigurrii satisfacerii intereselor generale ale societii i ale statului, "n domeniul "ncredinat. / ) !uvernul asigur unitatea de aciune a autoritilor administraiei publice centrale de specialitate pentru e$ecutarea dispoziiilor legii i sarcinilor ce revin acestor autoriti. (#) Autoritile administraiei publice centrale de specialitate funcioneaz "ntr.un sistem unic "n baza subordonrii instituionale i funcionale i a supraveg%erii din partea organului ierar%ic superior. Articolul 10. +aporturile de colaborare 1n cadrul sistemului administraiei publice centrale de specialitate (1) Autoritile administraiei publice centrale de specialitate, "ntre care nu e$ist raporturi de subordonare, colaboreaz "n domenii de interes comun "n scopul "ndeplinirii sarcinilor i funciilor lor. ( ) 'olaborarea "ntre autoritile administraiei publice centrale de specialitate poate avea loc de la caz la caz sau "n mod continuu. /n cazul cooperrii continuie, autoritile "n cauz, pot "nc%eia contracte interinstituionale de colaborare. (#) Autoritile administraiei publice centrale de specialitate creeaz grupuri de lucru, comisii "ntru soluionarea c%estiunilor care, potrivit naturii lor, necesit colaborare dintre c"teva autoriti.
#

(() 0inisterele colaboreaz "n procesul de elaborare a actelor normative prin intermediul grupurilor de lucru i1sau prin procedura de coordonare i avizare a proiectelor de acte normative. ()) ,isensiunile aprute "n cadrul relaiilor de colaborare dintre autoritile administraiei publice centrale de specialitate, refuzul unei autoriti de a colabora sau refuzul neargumentat al unei autoriti de a lua "n consideraie avizul altei autoriti "n procesul de elaborare a actelor normative se soluioneaz de !uvern. Articolul 11. tatutul 2uridic al autorit"ilor administraiei publice centrale de specialitate (1) Autoritile administraiei publice centrale de specialitate s"nt persoane juridice de drept public, dispun de cont trezorerial, de patrimoniu public "n administrare i de sigiliu cu imaginea 2temei de 2tat i denumirea lor "n limba moldoveneasc. ( ) Autoritile administraiei publice centrale de specialitate s"nt finanate de la bugetul de stat. (#) Pentru asigurarea transparenei i eficienei decizionale, autoritile administraiei publice centrale de specialitate s"nt supuse evidenei de stat, conform unui regulament, aprobat de !uvern. Articolul 1!. Crearea$ reorganizarea i lic.idarea autorit"ilor administraiei publice centrale de specialitate (1) /nfiinarea, reorganizarea sau lic%idarea autoritilor administraiei publice centrale se efectueaz prin lege organic, de ctre Parlament, la propunerea !uvernului. ( ) !uvernul poate crea organe administrative centrale (servicii i agenii) subordonate ministerelor. Articolul 1#. +egulamentele autorit"ilor administraiei publice centrale de specialitate (1) Atribuiile specifice ale autoritilor administraiei publice centrale de specialitate, cu e$cepiile prevzute de prezenta lege, s"nt stabilite "n 3egulamentul acestora, care trebuie s conin* a) dispoziii generale, care vor descrie domeniul de aplicare a regulamentului, statutul juridic al autoritii administraiei publice centrale de specialitate, cadrul legal de activitate al acestuia+ b) misiunea, funciile de baz, atribuiile i drepturile acestora+ c) organizarea activitii lor, "n special, va reflecta conducerea, aparatul conductorului, structura, corespondena, colaborarea "n cadrul comisiilor i grupurilor de lucru+ d) alte prevederi i dispoziii speciale ce in de domeniul de activitate a autoritii respective.
(

( ) 3egulamentele autoritilor administrative centrale, subordonate !uvernului, se aprob de ctre !uvern. (#) 3egulamentele organelor autoritilor administraiei publice centrale de specialitate, ale serviciilor desconcentrate ale ministerelor i altor autoriti administrative centrale, se aprob de conductorul organului respectiv, dac altfel nu este stabilit de !uvern Articolul 1%. tructura organizatoric" a autorit"ilor administraiei publice centrale de specialitate (1) 2tructura organizatoric i efectivul.limit pentru fiecare autoritate a administraiei publice centrale de specialitate, se stabilete "n raport cu importana, volumul, comple$itatea i specificul activitii desfurate de ctre aceasta i se aprob de ctre !uvern, dac legea nu prevede altfel. ( ) 0odificrile ulterioare ale structurii autoritilor administraiei publice centrale de specialitate pot fi efectuate de ctre !uvern, la propunerea acestora, "n limita alocaiilor bugetare sau cu modificarea corespunztoare a bugetului de stat, dac legea nu prevede altfel. (#) 2tatele de personal ale autoritilor administraiei publice centrale de specialitate se stabilesc anual de conductorii acestora "n limita structurii i efectivului.limit, aprobate prin %otr"re a !uvernului i se "nregistreaz de 0inisterul -inanelor. Articolul 1'. 3nit"ile structurale ale autorit"ilor administraiei publice centrale de specialitate (1) 4niti structurale (subdiviziuni) ale autoritilor administraiei publice centrale de specialitate pot fi, dup caz, urmtoarele* servicii, secii, direcii, direcii generale (principale), departamente, care nu au statut de persoan juridic. ( ) /n fiecare autoritate a administraiei publice centrale de specialitate se organizeaz cabinetul conductorului (persoanei cu funcie de demnitate public) acestora cu personal propriu, cruia nu i se aplic prevederile legislaiei cu privire la serviciul public, i care demisioneaz odat cu demisia ministrului. 'abinetul conductorului poate avea statut de serviciu, secie sau direcie. (#) Autoritile administraiei publice centrale de specialitate pot avea "n subordine servicii desconcentrate "n teritoriu, care au statut de persoan juridic. (() 2tructura, efectivul.limit al serviciilor desconcentrate "n teritoriu se aprob de ctre !uvern, dac altfel nu este prevzut de lege. ()) /n funcie de natura atribuiilor, unele ministere pot avea "n domeniul lor de activitate structuri "n strintate, stabilite prin %otr"re de !uvern. (5) /nfiinarea sau desfiinarea misiunilor diplomatice i oficiilor consulare se aprob, "n condiiile legii, de Preedintele 3epublicii 0oldova, la propunerea !uvernului.

Articolul 1). erviciile desconcentrate din unit"ile administrativ4 teritoriale (1) Pentru a conduce, coordona i "ndruma activitatea "n domeniul propriu de activitate, conform legii, autoritile administraiei publice centrale de specialitate pot avea "n subordinea lor servicii desconcentrate, care funcioneaz "n unitile administrativ.teritoriale i au rolul de a asigura realizarea puterii e$ecutive "n aceste uniti. ( ) /nfiinarea sau desfiinarea serviciilor desconcentrate ale autoritilor administraiei publice centrale de specialitate, obiectul de activitate, structura, efectivul limit, criteriile de constituire a compartimentelor i funciile de conducere ale acestora, se aprob de ctre !uvern. (#) 'onductorii serviciilor desconcentrate se numesc i se elibereaz din funcie, "n condiiile legii, de ctre ministru sau de ctre conductorul organului de specialitate al administraiei publice centrale. Articolul 16 'abinetul persoanei cu funcie de demnitate public (1) 'abinetul persoanei cu funcie de demnitate public este o unitate organizatorico.structural distinct a autoritilor administraiei publice centrale de specialitate, care se compune din urmtoarele funcii* ef de cabinet, asistent de cabinet, consilier personal, secretar personal, precum i curier personal. ( ) Personalul din cadrul cabinetului este numit sau eliberat din funcie numai la propunerea persoanei cu funcie de demnitate public. (#) Personalul din cadrul cabinetului "i desfoar activitatea "n baza contractului individual de munc pe durat determinat, "nc%eiat "n condiiile legii,pe durata mandatului persoanei cu funcie de demnitate public. (() Activitatea cabinetului este coordonat de ctre eful cabinetului, care rspunde "n faa persoanei cu funcie de demnitate public, "n acest sens.

Articolul 1,. Actele autorit"ilor administraiei publice centrale de specialitate (1) /ntru e$ercitarea atribuiilor ce le revin, autoritile administraiei publice centrale de specialitate, "n condiiile legii, emit acte cu caracter normativ i individual. Actele cu caracter individual se emit numai pentru organizarea i funcionarea organelor ce in de domeniul de activitate a acestuia. Autoritile administraiei publice centrale de specialitate pot emite acte cu caracter normativ obligatorii pentru teri, doar "n cazul "n care acest fapt nu contravine legii sau altor acte normative de o for superioar. ( ) Actele cu caracter normativ ale autoritilor administraiei publice centrale de specialitate se emit "ntru e$ecutarea legilor i %otr"rilor Parlamentului, decretele Preedintelui 3epublicii 0oldova, ordonanelor i %otr"rilor !uvernului.

(#) Actele autoritilor administraiei publice centrale de specialitate, ce nu corespund legilor, ordonanelor i %otr"rilor !uvernului, se suspend sau se abrog, "n condiiile legii, de ctre !uvern. (() Actele cu caracter normativ i individual ale autoritilor administraiei publice centrale de specialitate pot fi atacate "n instanele de contencios administrativ, dac legea nu prevede altfel.

Capitolul III 5inisterele


Articolul 1-. 5inisterele (1) 0inisterul reprezint autoritatea de cel mai "nalt rang a administraiei publice centrale de specialitate care e$ercit administraia public "n domeniile de activitate pentru care s"nt "nfiinate i pentru care s"nt responsabile. ( ) 0inisterele se organizeaz i funcioneaz doar "n subordinea !uvernului, potrivit prevederilor 'onstituiei, 7egii cu privire la !uvern i prezentei legi. (#) 0inisterele, "n baza %otr"rii !uvernului, pot avea "n subordinea lor organe administrative centrale (servicii i agenii), competena teritorial a crora este la nivelul "ntregii ri, i care au o competen material de specialitate "n ramur sau subramur, ori domeniul de activitate pentru care au fost "nfiinate i care, de altfel, au determinat "nfiinarea lor. Articolul !0. Atribuiile generale ale ministerelor (1) /n domeniul lor de activitate, ministerele "ndeplinesc urmtoarele atribuii generale* a) elaboreaz politici publice i strategii ramurale de nivel central i local pe termen mediu i lung, cadrul bugetar pe termen mediu, reglementeaz din punct de vedere politic domeniile stabilite i asigur realizarea strategiilor i politicilor publice "n domeniili lor de activitate+ b) "n baza i "ntru e$ecutarea 'onstituiei 3epublicii 0oldova, legilor, efectueaz reglementarea de drept "n domeniul su de activitate+ c) organizeaz, coordoneaz i controleaz aplicarea legilor, actelor Preedintelui 3epublicii 0oldova, a !uvernului, a ordinelor i instruciunilor emise potrivit legii, "n limitele competenei de ctre organele administrative subordonate+ d) elaboreaz propuneri privind programul de activitate al !uvernului, programe de stat i ramurale, proiecte de acte normative, asigur"nd fundamentarea acestora, avizeaz proiecte de acte normative, "n condiiile legii+ e) reprezint interesele statului "n diferite organe i organisme internaionale, "n conformitate cu tratatele internaionale la care 3epublica 0oldova este parte, i dezvolt relaii de colaborare cu structuri similare din alte state i cu organizaii internaionale interesate de domeniul lor de activitate+
6

f) iniiaz i negociaz, din "mputernicirea !uvernului, "nc%eierea de tratate sau propune acestuia "ntocmirea formelor de aderare la cele e$istente+ g) "ntreprind aciuni pentru punerea "n aplicare a tratatelor internaionale din domeniul de activitate, pentru realizarea condiiilor de integrare "n structurile europene sau "n alte organisme internaionale+ %) elaboreaz propunerile de buget i le prezint "n modul stabilit, asigur e$ecutarea bugetului propriu i a bugetelor organelor subordonate ministerului, sistematizeaz i face public informaia despre e$ecutarea bugetelor i performana realizat+ i) colaboreaz cu instituiile de specialitate pentru formarea i perfecionarea pregtirii profesionale a personalului din cadrul acestora+ l) editeaz, dup caz, publicaii informaionale de specialitate+ m) "ndeplinesc alte atribuii stabilite, "n condiiile legii. ( ) 0inisterul nu este "n drept s e$ercite funcii de control, cu e$cepia controlului asupra domeniului "ncredinat, precum i funcii de administrare a proprietii de stat, cu e$cepia cazurilor, stabilite de !uvern. Articolul !1. Conducerea ministerelor (1) 0inisterele s"nt conduse de minitri. 4nii minitri pot fi i vice.prim. minitri, calitate "n care, sub conducerea nemijlocit a primului.ministru, coordoneaz realizarea politicii guvernamentale "ntr.o ramur sau domeniu de activitate, "n care scop conlucreaz cu minitrii ce rspund de "ndeplinirea acestei politici "n cadrul ministerelor ce le conduc. ( ) 0inistrul conduce unitile structurale ale ministerului i organele subordonate acestuia, direct sau prin intermediul viceminitrilor. (#) 0initrii i viceminitrii nu s"nt "n drept s ocupe o alt funcie remunerat, s e$ercite alte activiti comerciale sau profesionale, cu e$cepia celor tiinifico.didactice. Articolul !!. 5initrii (1) 8umirea minitrilor la "nvestitura !uvernului, se face de ctre Preedintele 3epublicii 0oldova, "n baza votului de "ncredere acordat !uvernului de ctre Parlament. ( ) /n caz de remaniere guvernamental sau de vacan a postului, Preedintele 3epublicii 0oldova, la propunerea Prim.ministrului, revoc sau numete minitrii respectivi. (#) 0initrii s"nt e$ecutori primari de buget. (() 0inistrul reprezint ministerul "n raporturile cu celelalte autoriti publice din ar i din strintate, precum i cu alte persoane. ()) 0inistrul emite ordine, instruciuni precum i alte acte normative, "n condiiile legii.

(5) 0initrii rspund de activitatea ministerului "n faa !uvernului, precum i, "n calitate de membri ai !uvernului . "n faa Parlamentului i Preedintelui 3epublicii 0oldova, "n condiiile legii. Articolul !#. Atribuiile generale ale ministrului 0inistrul are, "n domeniul su de activitate, urmtoarele atribuii* a) conduce ministerul, rezolv c%estiunile ce in de competena ministerului, rspunde de e$ecutarea Programului !uvernului, dispoziiilor Prim. ministrului+ b) asigur e$ecutarea legilor, tratatelor internaionale la care 3epublica 0oldova este parte, decretelor Preedintelui 3epublicii 0oldova, ordonanelor i %otr"rilor !uvernului, altor acte juridice+ c) prezint !uvernului, "n modul stabilit, documente de politici publice, proiecte de legi i de alte acte normative+ d) emite ordine i e$ercit controlul e$ecutrii lor+ e) prezint !uvernului dri de seam cu privire la activitatea ministerului viz"nd e$ecutarea Programului !uvernului i a msurilor de realizare a acestuia, precum i, la cererea Prim.ministrului, d darea de seam privitor la activitatea sa+ f) prezint Prim.ministrului propuneri privind numirea sau eliberarea din funcie a lociitorilor si, aplicrii fa de acetia a msurilor disciplinare sau de "ncurajare+ g) aprob statele de personal ale ministerului "n limitele mijloacelor retribuirii muncii+ %) numete "n funcie, "n condiiile legii, salariaii ministerului, conductorii organelor administrative din subordinea ministerului. i) e$ercit orice alte atribuii conform legislaiei. Articolul !%. 6iceminitrii (1) 0inistrul are viceminitri, numii i destituii din funcie de !uvern, la recomandarea ministrului, "n baza "ncrederii personale, dac altfel nu este prevzut de lege. :iceminitrii se supun nemijlocit ministrului i organizeaz activitatea i lucrrile ministerului, "n limitele "mputernicirilor "ncredinate lor de ministru i poart rspundere "n condiiile legii pentru sarcinile puse "n seama lor. ( ) /n cazul "n care ministrul lipsete din ar sau nu "i poate e$ercita atribuiile curente datorit unui alt impediment obiectiv, funciile lui s"nt e$ercitate de un viceministru, desemnat de ctre ministru. Articolul !'. (rgane consultative (1) Pentru soluionarea unor probleme de importan major ce in de domeniul de activitate al ministerului, pe l"ng acestea pot fi create organe consultative (comitete, consilii, centre), constituite din specialiti "n domeniu, profesori, e$peri de diferite niveluri, alte persoane. &rgane consultative pot fi create i pe l"ng alte autoriti administrative centrale.
;

( ) 3egulamentul organelor consultative se aprob de ctre ministru sau de conductorii altor autoritilor administrative centrale.

Capitolul III Alte autorit"i administrative centrale


Articolul !). Alte autorit"i administrative centrale (1) /n scopul realizrii conducerii centrale, coordonrii i e$ercitrii controlului unor ramuri sau domenii de activitate care nu intr nemijlocit "n atribuiile ministerelor, "n condiiile legii i "n limitele bugetului stabilit pentru administraia public central de specialitate pe anul corespunztor, pot fi "nfiinate i funciona "n subordinea !uvernului, alte autoriti administrative centrale (servicii i agenii). ( ) Autoritile administrative centrale s"nt conduse de directori generali sau de directori, numii "n funcie, "n condiiile stabilite de lege sau de actele normative. (#) Atribuiile "ntre lociitori s"nt repartizate de ctre directorul general sau director. (() 2tructura, efectivul limit, criteriile de constituire a unitilor structurale i funciile de conducere ale acestora, se aprob prin %otr"re de !uvern. 2copul, funcile de baz i atribuiile autoritilor administrative centrale se stabilesc "n regulamentele privind organizarea i funcionarea acestora, aperobate de !uvern Articolul !*. erviciul (1) 2erviciul e$ercit funcii de control i supraveg%ere "n domeniul stabilit de activitate, precum i funcii speciale "n domeniul aprrii, securitii naionale i supraveg%erii i controlului frontierii de stat, prevenirii i combaterii criminalitii, corupiei, ordinii publice. ( ) /n limitele competenei sale, serviciul adopt acte juridice normative i individuale, "n baza i "ntru e$ecutarea 'onstituiei, legilor, decretelor Preedintelui 3epublicii 0oldova, actelor normative ale !uvernului i ale ministerului, "n vederea efecturii coordonrii i controlului activitii serviciului. Articolul !,. Agenia (1) Agenia este autoritate a administraiei publice centrale de specialitate, ce e$ercit "n sfera sa stabilit de activitate, alte funcii dec"t cele de control, supraveg%ere i elaborare de politici, inclusiv cele de prestare a serviciilor de stat, administrrii proprietii de stat i funciile de aplicare a normelor de drept. ( ) Agenia, "n limitele competenei sale, adopt acte juridice normative i individuale "n baza i "ntru e$ecutarea 'onstituiei, legilor, decretelor Preedintelui 3epublicii 0oldova, actelor normative ale !uvernului i actelor normative a ministerului, care efectueaz coordonarea i controlul activitii.
1<

Capitolul I6 Dispoziii finale i tranzitorii


Articolul #!. Dispoziii finale i tranzitorii (1) Prevederile articolelor < i # din prezenta lege se aplic "n mod corespunztor i celorlalte autoriti administrative centrale, subordonate !uvernului. ( ) !uvernul "n termen de cinci luni de la intrarea "n vigoare a prezentei legi* va elabora i va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaiei "n vigoare "n concordan cu prezenta lege+ va aduce propriile acte normative "n concordan cu prezenta lege. &reedintele &arlamentului

11