Sunteți pe pagina 1din 2

1.

Se inregistreaz subscrierea capitalului social pe baza contractului de societate format din 209.333 actiuni cu o valoare nominala de 10000 lei/actiune. Se inregistreaza depunerea aportului in numerar in valoare de 2.093.330.000 lei. In urma realizarii aporturilor, capitalul social trece din categoria subscris nevarsat! in categoria subscris varsat!.

2. "onform #ota contabil nr. 2 se inregistreaza I#"$S$%I &n valoare de '.(00.000 lei efectuate de unitate prin casieria societtii reprezentand ) mrfuri v*ndute ) ,.-.$ colectat 19. +.22(.'91 lei 1,3+3,109 lei

3. "onform #ota contabil nr. 2 se &nregistreaza /012I &n valoare de 9+3,014 lei efectuate de unitate prin casieria societatii reprezent*nd pl5i datorate ctre furnizori. 3. Se inregistreaza I#"$S$%I in valoare de 3+(,30(,4(3 lei efectuate de unitate prin casieria societatii reprezent*nd ) creante clienti ) ridicare de numerar ) mrfuri vandute ) 2+.9'2.4(3 2+0.000.000 +'.323.000

4. "onform %egistru de cas! se &inregistreaz /01,I &n valoare de 12(.21+.'3' lei prin casieria societatii reprezentand ) plati furnizor ) +.33+.141 ac6itat salarii personal ) 103.420.03( c6eltuieli cu deplasari in interes de service ) 3.4(0.000 ac6itat c/v prestari servicii telefonice ) 242.000 acordat un avans de trezorerie ) 400.000 ac6itat piese de sc6imb ) 20.000
1

(. "onform 789tras de cont 7din : septembrie 2003 ;i nota contabil nr.4 societatea comercial &nregisreaza I#"$S1%I &n valoare total de 210,33',149 lei prin cont reprezent*nd ) creante clienti ) 210,33',149 lei

+. "u 789trasul de cont! din septembrie 2003 ;i nota contabil nr.3 societatea comercial confirm efectuarea /012I0<% &n valoare total de 1+0,2+0,0'( lei v reprezentand ) plati furnizori ) alte impozite si ta9e ) comision retinut de banca ) 1(1,900,330 +.(43.(4( +14.000

'. "onform 789tras de cont 7din : 31 septembrie 2003 ;i nota contabil nr.4 societatea comercial &nregisreaz I#"$S1%I &n valoare total de 1(1,010,034 lei prin cont reprezent*nd ) creante clienti ) depunere de numerar 33,423,003 lei 11+,3'(,031 lei

9. "u 789trasul de cont! din 31 septembrie 2003 ;i nota contabil nr.4 societatea comercial confirm efectuarea /012I0<% &n valoare total de 132,203,+93 lei reprezentand ) plati furnizori ) bilete la ordin &ncasate ridicare de numerar ) comision retinut de banca ) 23,43',+43 lei 1',133,342 lei 99,342,('9 lei 1'0.000 lei

10. Se &nregistreaz regularizarea conturilor de ,-$ la sf*r;itul e9erci5iului financiar conform nota contabil nr.( .