Sunteți pe pagina 1din 11

Facultatea de Administraie i Afaceri

Specializarea Administrarea Afacerilor

Strategia Europa 2020

Curs: Mediul de Afaceri European Conf# uni$# dr# Cristina %aluca &opescu

Studeni: Mateiu Elena 20!" Mitic' (aniela 20!" Sincu Andreea )atiana 20*"

+ni$ersitatea din ,ucureti

Cuprins

-# Strategia Europa 2020 . introducere ########################################################## / 2# &riorit'i ######################################################################################################### ! /# 0eirea din criz' . primii pai c'tre 2020 ####################################################### ! !# 12iecti$ele europene pentru 2020 ################################################################# * *# 0mportana o2iecti$elor ################################################################################## 3 3# 0nstrumente pentru stimularea creterii economice i crearea de locuri de munc' ######################################################################### 3 4# Europa 2020 5n %om6nia ############################################################################### 7 7# ,i2liografie #################################################################################################### --

Strategia Europa 2020 - introducere

Anul 2010 trebuie s marcheze un nou nceput. mi doresc ca Europa s ias mai puternic din criza economic i financiar. Impactul mondial al crizei financiare ne-a artat c realitile economice e olueaz mai rapid dec!t cele politice. "rebuie s acceptm c interdependena economic din ce n ce mai pronunat necesit totodat un rspuns mai hotr!t i mai coerent la ni el politic. #euita noastr depinde de implicarea real a liderilor i a instituiilor din Europa. $oua noastr a%end necesit un rspuns coordonat la ni el european& n care s fie implicai partenerii sociali i societatea ci il. $umai mpreun putem contracara efectele crizei i putem iei din aceast situaie mai puternici. A em la dispoziie noi instrumente i o nou ambiie. $u ne mai rm!ne dec!t s trecem la aciune.' 8os9 Manuel ,A%%1S1" Europa 2020 este o strategie pe -0 ani a +niunii Europene: al c'rei scop trece dincolo de dep'irea crizei care continu' s' afecteze multe dintre economiile europene# Strategia 5i propune s' elimine deficienele modelului nostru de dez$oltare i s' creeze condiii fa$ora2ile pentru o cretere economic' mai inteligent': mai dura2il' i mai fa$ora2il' incluziunii# &entru ca acest lucru s' fie posi2il: +niunea European' i;a fi<at * o2iecti$e eseniale pe care intenioneaz' s' le ating' 5n urm'torul deceniu# Ele acoper' domenii precum ocuparea forei de munc': educaia: cercetarea i ino$area: incluziunea social' i reducerea s'r'ciei i energia=clima# (e asemenea: strategia cuprinde 4 iniiati$e ma>ore care ofer' un cadru prin care +E i autorit'ile naionale 5i susin reciproc eforturile 5n domenii prioritare pentru Strategia Europa 2020: cum ar fi ino$area: economia digital': ocuparea forei de munc': tineretul: politica industrial': com2aterea s'r'ciei i eficiena energetic'# Comisia a pu2licat o comunicare a$6nd ca o2iect e$aluarea strategiei Europa 2020: la patru ani de la lansarea acesteia# Comunicarea constituie un prim pas 5n procesul de re$izuire a strategiei#

Prioriti
+niunea European' face eforturi mari pentru a dep'i criza economic' i pentru a crea condiiile care s' fa$orizeze dez$oltarea unei economii mai competiti$e: cu un grad mai ridicat de ocupare a forei de munc'# Strategia Europa 2020 5i propune s' asigure o cretere economic' inteligent' prin in$estiii mai eficiente 5n educaie: cercetare i ino$are":dura2il' prin orientarea decisi$' c'tre o economie cu emisii sc'zute de car2on i o industrie competiti$'":fa$ora2il' incluziunii prin punerea accentului pe crearea de locuri de munc' i pe reducerea s'r'ciei"# Strategia se concentreaz' asupra a cinci o2iecti$e am2iioase pri$ind ocuparea forei de munc': cercetarea: educaia: reducerea s'r'ciei i energia=clima# &entru ca Strategia Europa 2020 s' dea roade: a fost instituit un sistem de gu$ernan' economic' menit s' coordoneze aciunile politice derulate la ni$elul +E i la ni$el naional#

IEIREA DIN CRIZ PRI!II PAI C"RE 2020 0nstrumentele de politic' au fost utilizate 5n mod decisi$ i pe scar' larg' pentru a contracara criza# &olitica fiscal' a >ucat: 5n m'sura posi2ilit'ilor: un rol e<pansionist i anticiclic? ratele do26nzilor au fost diminuate p6n' la cel mai sc'zut ni$el cunoscut $reodat' i ni$elul infuziilor de lic@idit'i 5n sectorul financiar a fost f'r' precedent# Au$ernele au acordat 2'ncilor spri>in masi$: prin garanii: prin recapitalizare sau prin Bcur'area 2ilanurilor de acti$ele depreciate? alte sectoare economice au 2eneficiat de spri>in prin intermediul cadrului temporar i e<cepional al a>utoarelor de stat# )oate aceste m'suri au fost i sunt 5n continuare >ustificate: 5ns' nu li se poate da un caracter permanent# Ci$elurile ridicate ale datoriei pu2lice nu pot fi susinute pe termen nedefinit# +rm'rirea o2iecti$elor strategiei Europa 2020 tre2uie s' se 2azeze pe o strategie credi2il' de ieire din criz' care s' $izeze: pe de o parte: politica 2ugetar' i monetar' i: pe de alt' parte: a>utorul direct acordat de gu$ern sectoarelor economice: 5n special sectorului financiar# 1rdinea de aplicare a acestor c6te$a strategii de ieire din criz' este important'# Consolidarea coordon'rii politicilor economice: 5n special 5n cadrul zonei euro: ar tre2ui s' asigure succesul strategiei glo2ale de ieire din criz'#

#$iecti%e&e europene pentru 2020

Cele * o2iecti$e ale Strategiei sunt: -# #cuparea 'orei de (unc


o

o rat' de ocupare a forei de munc' de 4* D 5n r6ndul populaiei cu $6rste cuprinse 5ntre 20 i 3! de ani

2# Cercetare )i de*%o&tare
o

alocarea a /D din &0,;ul +E pentru cercetare i dez$oltare

/# Sc+i($ri&e c&i(atice )i uti&i*area dura$i& a energiei


o o o

reducerea cu 20D a emisiilor de gaze cu efect de ser' sau c@iar cu ,0-: 5n condiii fa$ora2ile. fa' de ni$elurile 5nregistrate 5n -EE0 creterea ponderii surselor de energie regenera2ile p6n' la 20D creterea cu 20D a eficienei energetice

!# Educaie
o o

%educerea su2 -0D a ratei de p'r'sire timpurie a colii creterea la peste !0D a ponderii a2sol$enilor de studii superioare 5n r6ndul populaiei 5n $6rst' de ,0-,/ de ani

*# 0upta 1(potri%a 2rciei )i a e3c&u*iunii 2ocia&e


o

reducerea cu cel puin 20 de milioane a num'rului persoanelor care sufer' sau risc' s' sufere de pe urma s'r'ciei i a e<cluziunii sociale

I(portana o$iecti%e&or

definesc poziia pe care ar tre2ui s' o ocupe +E 5n 2020 din punctul de $edere al unor parametri ma>ori sunt transpuse 5n o2iecti$e naionale: pentru ca fiecare stat mem2ru s';i poat' urm'ri e$oluia sunt comune i nu presupun repartizarea sarcinilor: urm6nd a fi realizate prin aciuni la ni$el naional i european sunt interdependente i se susin reciproc: o progresele 5n plan educaional contri2uie la 5m2un't'irea perspecti$elor profesionale i la reducerea s'r'ciei o mai mult' cercetare i ino$are i o utilizare mai eficient' a resurselor ne a>ut' s' de$enim mai competiti$i i ofer' condiii fa$ora2ile cre'rii de noi locuri de munc' o in$estiiile 5n te@nologii ecologice contri2uie la com2aterea sc@im2'rilor climatice i creeaz' noi oportunit'i de afaceri i locuri de munc'#

In2tru(ente pentru 2ti(u&area cre)terii econo(ice )i crearea de &ocuri de (unc


)oate politicile i instrumentele aflate la dispoziia +E tre2uie folosite mai eficient 5n $ederea atingerii o2iecti$elor Strategiei Europa 2020: printre care: Con2o&idarea pieei unice Creterea economic' i crearea de noi locuri de munc' depind de e<istena unor piee s'n'toase: 2ine conectate: 5n cadrul c'rora concurena i accesul consumatorilor s' poat' stimula acti$itatea economic' i ino$area# Mai e<ist' 5nc' o serie de o$2taco&e care tre2uie dep'ite:

pro2leme legate de acti$it'ile transfrontaliere reele insuficient interconectate aplicarea neuniform' a reglement'rilor pri$ind piaa intern' comple<itatea >uridic' datorat' e<istenei a 24 de seturi de m'suri normati$e diferite pentru anumite operaiuni#

(e asemenea: tre2uie s' 5m2un't'im accesul 1ntreprinderi&or (ici la piaa unic' i s' dez$olt'm 2piritu& antreprenoria&: de e<emplu

simplific6nd dreptul societ'ilor comerciale procedurile de faliment: statutul societ'ii pri$ate etc#" oferindu;le antreprenorilor care au euat 5n afaceri ansa de a o lua de la cap't#

Consumatorilor europeni tre2uie s' le d'm posi2ilitatea de a ac@iziiona 2unuri i ser$icii din alte 'ri ale +E: cu mai mult' uurin' i 5ncredere: 5n special on;line# In%e2tiii 1n cre)terea econo(ic Criza financiar' a a$ut un impact puternic asupra capacit'ii 5ntreprinderilor i administraiilor europene de a finana proiecte de in$estiii i ino$are# &entru a 5ndeplini o2iecti$ele Strategiei Europa 2020: +E $a a$ea ne$oie de:

un cadru de reg&e(entare care s' garanteze eficiena i sigurana pieelor financiare instrumente ino$atoare pentru a finana in$estiiile necesare: inclusi$ parteneriatele dintre sectorul pu2lic i pri$at#

Aceste priorit'i pentru o cretere economic' pe termen lung au fost incluse 5n propunerile Comisiei pri$ind $iitorul cadru financiar multianual al +E 20-!;2020"# Fn prezent: Fondul european de dez$oltare regional': Fondul social european i Fondul de coeziune reprezint' peste o treime din 2ugetul total al +E# &rin aceste instrumente se garanteaz' c' 2anii sunt in$estii 5n mod eficient pentru a spri>ini dez$oltarea inteligent': dura2il' i fa$ora2il' incluziunii# Finanarea +E spri>in':

crearea de locuri de munc' mai numeroase i de calitate mai 2un' dez$oltarea de noi te@nologii cercetarea de $6rf accesul la internet de mare $itez' infrastructura inteligent' de transport i energie eficiena energetic' i energiile regenera2ile dez$oltarea 5ntreprinderilor ameliorarea competenelor i formarea profesional'

In2tru(ente&e de po&itic e3tern &entru a fa$oriza creterea: +E tre2uie s' se asigure c' pieele internaionale sunt desc@ise i ec@ita2ile i c' relaiile comerciale se 2azeaz' pe un cadru reglementat la ni$el internaional# +E $a promo$a:

di(en2iunea e3tern a di$erselor po&itici interne e<# energie: transport: agricultur': cercetare i dez$oltare" comerul i coordonarea la ni$el internaional a po&itici&or (acroecono(ice participarea ferm' i eficient' 1n 'oruri&e internaiona&e: cum ar fi A20: pentru a contri2ui la ela2orarea $iitoarei ordini economice mondiale#

(e asemenea: +E dorete s' sta2ileasc' relaii strategice cu economiile emergente: pentru a discuta aspecte de interes comun: pentru a promo$a cooperarea 5n materie de reglementare i pentru a g'si soluii la pro2leme 2ilaterale# Fn acest conte<t: Comisia a prezentat: 5n noiem2rie 20-0: o nou' strategie comercial'# +E a creat de>a un parteneriat cu ri&e 1n cur2 de de*%o&tare pentru a contri2ui la eradicarea s'r'ciei: la promo$area creterii i la 5ndeplinirea 12iecti$elor de (ez$oltare ale Mileniului#

Europa 2020 1n Ro(4nia


%ecomand'rile specifice fiec'rei 'ri sunt documente 5n care Comisia European' analizeaz' situaia economic' a 'rii respecti$e i furnizeaz' recomand'ri cu pri$ire la m'surile pe care aceasta ar tre2ui s' le adopte 5n urm'toarele -7 luni# %ecomand'rile sunt adaptate pro2lemelor specifice cu care se confrunt' statul mem2ru i acoper' o gam' larg' de su2iecte: situaia finanelor pu2lice: reforma sistemului de pensii: m'suri pentru crearea de locuri de munc' i com2aterea oma>ului: c@estiuni legate de 5n$''m6nt i ino$are etc# %ecomand'rile sunt preg'tite de c'tre Comisie: dar sunt adoptate definiti$ la cel mai 5nalt ni$el: de c'tre liderii statelor mem2re reunii 5n Consiliul European# Situaia 1n Ro(4nia Economia %om6niei a crescut cu 0:4 D 5n 20-2: iar Comisia pre$ede o redresare modest' 5n 20-/: creterea urm6nd s' a>ung' la apro<imati$ -:3 D: determinat' 5n principal de cererea intern' i de in$estiii# &iaa forei de munc' s;a redresat 5ntr;o anumit' m'sur' 5n 20-2: 5ns' persist' pro$oc'ri: 5n special oma>ul ridicat 5n r6ndul tinerilor# Goma>ul a sc'zut de la 4:! D 5n 20--: la 4 D 5n 20-2: dar se estimeaz' c' oma>ul 5n r6ndul tinerilor: 5n prezent de apro<imati$ 2/ D: $a r'm6ne la un ni$el ridicat# Fn prezent: %om6nia este 5n curs de finalizare a punerii 5n aplicare a celui de;al doilea program de a>ustare economic' 5mpreun' cu +E i cu FM0# &rogramul ar tre2ui s' se 5nc@eie 5n mod oficial dup' efectuarea unei analize finale 5n $ara anului 20-/# %om6nia se confrunt': de asemenea: cu o serie de alte pro$oc'ri pe termen mediu 5n 5ncercarea de a asigura o cretere inteligent': dura2il' i fa$ora2il' incluziunii# %eprezent6nd !3 D din media +E: &0,;ul pe cap de locuitor al %om6niei este unul dintre cei mai rele$ani indicatori ai decala>ului de dez$oltare a 'rii# &rintre pro$oc'ri se num'r' 5n special necesitatea de a spori participarea pe piaa forei de munc': 5m2un't'irea competiti$it'ii glo2ale i reformarea administraiei pu2lice# Fondurile +E pot reprezenta o surs' important' de in$estiii pu2lice pentru a spri>ini %om6nia 5n a2ordarea acestor pro$oc'ri#

Reco(andri&e Co(i2iei Europene pentru Ro(4nia Comisia a emis opt recomand'ri pentru %om6nia: menite s' o a>ute s';i 5m2un't'easc' performana economic'# -# &unerea 5n aplicare a unui program pre$enti$ Fn 20--: autorit'ile rom6ne au negociat cu Comisia European' i FM0 un program pre$enti$ de a>ustare economic'# Fn martie 20-/: %om6nia a solicitat 5n mod oficial prelungirea cu trei luni a acestui program# &rin urmare: analiza final' a programului se $a efectua la sf6ritul lui iunie 20-/# 2# Finane pu2lice i un sistem de impozitare sustena2ile (ei poziia 2ugetar' s;a 5m2un't'it 5n %om6nia: ni$elul redus de respectare a o2ligaiilor fiscale constituie o pro$ocare ma>or': iar sustena2ilitatea i adec$area sistemului de pensii prezint' riscuri medii pe termen lung# &rin urmare: %om6nia ar tre2ui s' ia m'suri de 5m2un't'ire a colect'rii impozitelor: s' egalizeze $6rsta de pensionare pentru femei i 2'r2ai i s' susin' reforma pensiilor promo$6nd 5ncardarea 5n munc' a lucr'torilor 5n $6rst'# /# %eformarea sectorului sanitar Fn sectorul sanitar din %om6nia e<ist' inegalit'i ma>ore: cauzate 5n principal de utilizarea ineficient' a resurselor i de un management defectuos# %om6nia tre2uie s' depun' eforturi mai mari pentru a spori renta2ilitatea sistemului: reduc6nd utilizarea e<cesi$' a intern'rilor 5n spitale i 5m2un't'ind asistena primar' i sistemele de trimitere a pacienilor# !# &iaa muncii: oma>ul 5n r6ndul tinerilor i s'r'cia Fn 20-2: %om6nia 5nregistra o rat' sc'zut' de ocupare a forei de munc' 5n general: iar rata de acti$itate 5n r6ndul tinerilor era printre cele mai mici din +E# %om6nia tre2uie s' amelioreze calitatea politicilor $iz6nd acti$area forei de munc' i s' pun' 5n aplicare: c6t mai repede: &lanul naional pentru anga>area tinerilor# Cum'rul persoanelor e<puse riscului de s'r'cie sau de e<cluziune este: de asemenea: foarte ridicat: copiii fiind printre cei mai afectai# %om6nia tre2uie s' adopte ne5nt6rziat legislaia restant' i s' 5nt'reasc' leg'tura dintre transferurile sociale i m'surile de acti$are# *# %eforma 5n$''m6ntului %om6nia se confrunt' cu o pro$ocare ma>or' 5n ceea ce pri$ete creterea calit'ii sistemului ei de 5n$''m6nt i de formare profesional'# &'r'sirea timpurie a colii este o pro2lem' important'# %om6nia ar tre2ui s' pun' 5n aplicare reformele i: 5n acelai timp: s' 5i dez$olte capacitatea administrati$'# Fn$''m6ntul teriar tre2uie adaptat la ne$oile pieei muncii: iar accesul persoanelor deza$anta>ate ar tre2ui 5m2un't'it# 3# Modernizarea administraiei pu2lice Capacitatea administrati$' redus' este o preocupare ma>or' pentru %om6nia: care contri2uie la o rat' sc'zut' de a2sor2ie a fondurilor +E# &rin urmare: tre2uie consolidat' gu$ernana i calitatea administraiei pu2lice# 4# Mediul de afaceri &ro$oc'rile ma>ore cu care se confrunt' %om6nia 5n acest domeniu sunt un mediu de afaceri sla2 dez$oltat i spri>inul sc'zut acordat cercet'rii i dez$olt'rii#

Autorit'ile rom6ne ar tre2ui s' asigure ser$icii de e;gu$ernare eficiente i s' fac' eforturi pentru a facilita accesul la finanare i pentru a reduce num'rul de proceduri administrati$e pe care tre2uie s' le 5ndeplineasc' 0MM;urile# (e asemenea: %om6nia ar tre2ui s' amelioreze eficiena i independena sistemului >udiciar: precum i eficiena politicilor de pre$enire i com2atere a practicilor de corupie: 5n special 5n domeniul ac@iziiilor pu2lice# 7# Energie i transporturi %om6nia 5nregistreaz' un grad sc'zut de competiti$itate i eficien' 5n sectorul energetic i 5n cel al transporturilor# Ea ar tre2ui s' asigure li2eralizarea preurilor la gaze i electricitate: s' consolideze gu$ernana 5ntreprinderilor de stat i a organismelor de reglementare i s' finalizeze cone<iunile transfrontaliere# 0nfrastructura pentru cone<iunile de 2and' larg' este cea mai sla2 dez$oltat' din +E: aspect care ar tre2ui remediat# Fn sectorul transporturilor: este ne$oie de un plan amplu pe termen lung#

,i2liografie

-# Hasile &uca: )eme europene: editura EiIon: anul 2007 2# Cicolae Eco2escu director: 0%S0: ,ucureti": Mariana Citelea director: ,iroul de 0nformare al Consiliului Europei 5n %om6nia": Manualul Consiliului Europei: ,ucureti: 2003 /# (a$id Spance: AeoffreJ EdKards: Comisia European': Monitorul 1ficial %#A#: 20-0