Sunteți pe pagina 1din 4

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1011_ro.

htm\

Comisia European NOT !E "N#O$M%$E &ru'elles( 1) noiem*rie +013 ,-him*area orientrii politi-ii de -oe.iune a /E pentru ma'imi.area impa-tului asupra -reterii i lo-urilor de mun-: re0orma 1n 10 pun-te 2n -adrul *u3etului +014-+0+0( politi-a de -oe.iune 5a in5esti 3+6 de miliarde E/$ 1n statele mem*re( 1n oraele i 1n re3iunile Europei( pentru atin3erea unor o*ie-ti5e -omune la ni5elul /E le3ate de -reterea e-onomi- i de lo-urile de mun-( pre-um i pentru -om*aterea s-him*rilor -limati-e( a dependenei ener3eti-e i a e'-lu.iunii so-iale. 7u8nd 1n -onsiderare -ontri*uia naional a statelor mem*re i e0e-tul de p8r3hie al instrumentelor 0inan-iare( impa-tul 3lo*al estimat 5a a9un3e pro*a*il la peste 600 de miliarde E/$. $e0orma politi-ii de -oe.iune 5a asi3ura un e0e-t ma'im a-estor in5estiii( -are 5or 0i adaptate la ne5oile indi5iduale ale re3iunilor i oraelor. Elementele prin-ipale ale re0ormei sunt: 1. "n5estiii 1n toate re3iunile /E i adaptarea ni5elului asistenei i al -ontri*uiei naionale :ni5elul ratei de -o0inanare; la ni5elul de de.5oltare al 0ie-rei re3iuni: re3iuni mai puin de.5oltate :<"& = >6 ? din media /E-+>;@ re3iuni de tran.iie :<"& 1ntre >6 ? i )0 ? din media /E-+>;@ re3iuni mai de.5oltate :<"& A )0 ? din media /E-+>;. +. Orientarea resurselor 1nspre prin-ipalele se-toare de -retere. "n5estiiile din #ondul european de de.5oltare re3ional :#E!E$; se 5or -on-entra 1nspre 4 domenii prioritare:

ino5are i -er-etare( a3enda di3ital( spri9in pentru 1ntreprinderile mi-i i mi9lo-ii :"MM; i o e-onomie -u emisii s-.ute de dio'id de -ar*on( 1n 0un-ie de tipul de re3iune :mai puin de.5oltate: 60 ?( de tran.iie: B0 ? i mai de.5oltate: C0 ?;. Cir-a 100 de miliarde E/$ 5or 0i dedi-ate a-estor se-toare( dintre -are -el puin +3 de miliarde E/$ pentru spri9inirea unei e-onomii -u emisii s-.ute de dio'id de -ar*on :pentru e0i-ien ener3eti- i pentru ener3ie din surse re3enera*ile;. <entru a-est se-tor( e'ist o*li3aii separate le3ate de utili.area resurselor #E!E$ :pentru re3iuni mai puin de.5oltate: 1+ ?( de tran.iie: 16 ?( mai de.5oltate: +0 ?;. Cir-a BB de miliarde E/$ 5or 0i dire-ionate -u prioritate 1nspre proie-te pentru le3turi transeuropene 1n domeniul transporturilor i respe-ti5 de in0rastru-turi de mediu de *a.( prin #ondul de -oe.iune. <rin #ondul so-ial european :#,E;( politi-a de -oe.iune 5a -ontri*ui 1n mod semni0i-ati5 la reali.area prioritilor /E 1n domeniul edu-aiei( de e'emplu prin 0ormare i 1n5area pe tot par-ursul 5ieii( prin edu-aie i prin in-lu.iune so-ial :-el puin +0 ? din 0inanarea prin #,E din 0ie-are stat mem*ru 5a tre*ui utili.at pentru spri9inirea a-estui o*ie-ti5;. %lo-area #,E se 5a sta*ili -on0orm ne5oilor 0ie-rui stat mem*ru( -u un minimum de0init de la *un 1n-eput i un total de -el puin >0 de miliarde E/$. Noua iniiati5 D7o-uri de mun- pentru tineriE( le3at de #,E i -are are o 5aloare de -el puin B miliarde E/$( 5a o0eri susinere pentru punerea 1n apli-are a 3araniei pentru tineret. 3. ,ta*ilirea unor s-opuri i o*ie-ti5e -lare( transparente i msura*ile pentru asumarea responsa*ilitii i urmrirea re.ultatelor. rile i re3iunile 5or tre*ui s anune de la *un 1n-eput o*ie-ti5ele urmrite -u resursele pe -are le au la dispo.iie i s identi0i-e -u pre-i.ie modul 1n -are 5or urmri pro3resele 1nre3istrate 1n urmrirea o*ie-ti5elor. %-est lu-ru 5a permite monitori.area re3ulat i dis-utarea modului 1n -are sunt 0olosite resursele 0inan-iare. Ceea -e 5a 1nsemna -( spre s08ritul perioadei( pro3ramele -u re.ultatele -ele mai *une 5or putea primi 0onduri suplimentare :dintr-o aa-numit Dre.er5 de per0ormanE;.

4. "ntrodu-erea de -ondiii 1nainte de a--esarea 0ondurilor( pentru asi3urarea unor in5estiii mai e0i-a-e. Condiii preala*ile ne-esare pot 0i( de e'emplu( strate3iile de Dspe-iali.are inteli3entE pentru identi0i-area potenialului i a atuurilor spe-i0i-e( re0ormele 1n 0a5oarea mediului de a0a-eri( strate3iile de transport( msurile de 1m*untire a sistemului de a-hi.iii pu*li-e( -on0ormarea la le3islaia 1n domeniul mediului( strate3iile de -om*atere a oma9ului 1n r8ndul tinerilor i a a*andonului -olar timpuriu i msurile de promo5are a e3alitii 1ntre se'e i a nedis-riminrii. 6. ,ta*ilirea unei strate3ii -omune pentru o mai *un -oordonare i mai pu in suprapunere a e0orturilor. Cadrul strate3i- -omun o0er *a.a pentru o mai *un -oordonare 1ntre 0ondurile stru-turale i de in5estiii europene :#E!E$( #ondul de -oe.iune i #,E( -ele trei 0onduri din -adrul politi-ii de -oe.iune( pre-um i 0ondurile pentru de.5oltare rural i pentru pes-uit;. %-esta asi3ur( de asemenea( o mai *un le3tur -u alte instrumente ale /E( pre-um Ori.ont +0+0( me-anismul Cone-tarea Europei sau <ro3ramul pentru o-uparea 0orei de mun- i ino5are so-ial. B. $edu-erea *iro-raiei i simpli0i-area utili.rii in5estiiilor /E printr-un set de re3uli -omune pentru toate 0ondurile stru-turale i de in5estiii europene( pre-um i prin norme -onta*ile mai simple( -erine de raportare mai pre-ise i o utili.are sporit a tehnolo3iilor di3itale :De--oe.iuneE;. >. %--entuarea dimensiunii ur*ane a politi-ii( prin re.er5area unei -antiti minime de resurse din -adrul #E!E$ pentru proie-te inte3rate 1n orae( pe l8n3 alte -heltuieli 1n .onele ur*ane. C. Consolidarea -ooperrii trans0rontaliere i simpli0i-area -rerii de proie-te -are depes- 3raniele. %r tre*ui asi3urat i susinerea strate3iilor ma-rore3ionale( pre-um -ea a !unrii i -ea a Mrii &alti-e( prin pro3rame naionale i re3ionale. ). %si3urarea unei mai *une le3turi 1ntre politi-a de -oe.iune i 3u5ernana e-onomi- a /E 1n ansam*lu. <ro3ramele 5or tre*ui s 0ie -oerente -u pro3ramele naionale de re0orm i ar tre*ui s se o-upe de re0ormele rele5ante identi0i-ate prin re-omandrile spe-i0i-e 0ie-rei ri din -adrul semestrului european. !a- este -a.ul( Comisia le poate

-ere

statelor

mem*re

1n

-adrul

aa-numitei

D-lau.e

de

-ondiionalitate

ma-roe-onomi-E( s modi0i-e pro3ramele menionate ast0el 1n-8t s susin re0ormele stru-turale importante. 2n ultim instan( Comisia poate in-lusi5 s suspende 0ondurile da- re-omandrile e-onomi-e sunt 1n-l-ate 1n mod 3ra5 i repetat. 10. 2n-ura9area utili.rii mai intense a instrumentelor 0inan-iare pentru susinerea "MMurilor i 0a-ilitarea a--esului a-estora la -redite. 2mprumuturile( 3araniile i -apitalul de in5estiii/de ris- 5or 0i spri9inite( prin intermediul 0ondurilor /E( prin re3uli -omune( prin e'tinderea domeniului lor de utili.are i prin o0erirea de stimulente :de e'emplu( rate mai mari de -o0inanare;. %--entul pus pe 1mprumuturi mai -ur8nd de-8t pe su*5enii ar tre*ui s 1n-ura9e.e -alitatea proie-telor i s des-ura9e.e dependena de su*5enii.

S-ar putea să vă placă și