Sunteți pe pagina 1din 13

Fisa de instruire colectiva CSSM

FISA DE INSTRUIRE COLECTIVA

Intocmita astazi .

Subsemnatul .., avand functia de .

.., am procedat la instruirea unui numar de . personae de la ., conform tabelului nominal de pe verso, in domeniul securitatii si sanatatii in munca, pentru prezenta in punctele de lucru ale societatii pentru activitati specifice de . pentru perioada ..

In cadrul instruirii s-au prelucrat urmatoarele: Prevederile Legii 319/2006 capIV,VIII si IX Prevederile Instructiunilor specifice de SSM in cadrul s.c. _____ s.r.l.

1 / 13

Fisa de instruire colectiva CSSM

Prezenta fise de instructaj se pastreaza astfel: un exemplar la serviciul de SSM al societatii un exemplar la conducerea celui/celor instruiti

Verificat instruirea

Semnatura celui care a efectuat

2 / 13

Fisa de instruire colectiva CSSM

TABEL NOMONAL

cu persoanele participante la instruire

3 / 13

Fisa de instruire colectiva CSSM

Subsemnatii am fost instruiti si am luat la cunostinta de materialele prelucrate si consemnate in fisa de instruire colectiva privind securitatea si sanatatea in munca si ne obligam sa le respectam intocmai.

Nr. crt.

NUMELE SI PRENUMELE

Act identitate si grupa sanguina

Semantura

4 / 13

Fisa de instruire colectiva CSSM

5 / 13

Fisa de instruire colectiva CSSM

6 / 13

Fisa de instruire colectiva CSSM

7 / 13

Fisa de instruire colectiva CSSM

8 / 13

Fisa de instruire colectiva CSSM

9 / 13

Fisa de instruire colectiva CSSM

10 / 13

Fisa de instruire colectiva CSSM

11 / 13

Fisa de instruire colectiva CSSM

12 / 13

Fisa de instruire colectiva CSSM

Numele si prenumele persoanei care a primit un exemplar .

Semnatura

13 / 13