Sunteți pe pagina 1din 147

CODUL DE PROCEDUR FISCAL CU NORMELE METODOLOGICE DE APLICARE Ultima actualizare: Ordonana de Urgen Guvernului nr.

8 din 26 februarie 2014

ce!t te"t a fo!t realizat cu mi#loace informatice. $l nu re%rezint o re%ublicare. &itlul ' (i!%oziii generale &itlul '' (i!%oziii generale %rivind ra%ortul de dre%t material fi!cal &itlul ''' (i!%oziii %rocedurale generale &itlul ') *nregi!trarea fi!cal +i evidena contabil +i fi!cal &itlul ) (eclaraia fi!cal &itlul )' ,tabilirea im%ozitelor- ta"elor- contribuiilor +i a altor !ume datorate bugetului general con!olidat &itlul )'.1 /rocedura amiabil %entru evitarea 0 eliminarea dublei im%uneri &itlul )'' 'n!%ecia fi!cal &itlul )''.1 1oo%erarea admini!trativ 2n domeniul fi!cal &itlul )''' 1olectarea creanelor fi!cale &itlul '3 ,oluionarea conte!taiilor formulate 2m%otriva actelor admini!trative fi!cale &itlul 3 ,anciuni &itlul 3' (i!%oziii tranzitorii +i finale TITLUL I Dispoziii generale CAP. 1 Domeniul de aplicare a Codului de procedur fiscal Art. 1 Sfera de aplicare a Codului de procedur fiscal Art. !aportul Codului de procedur fiscal cu alte acte normati"e Art. # $odificarea %i completarea Codului de procedur fiscal Art. & ''' A(rogat CAP. Principii generale de conduit )n administrarea impozitelor* ta+elor* contri(uiilor %i a altor sume datorate (ugetului general consolidat Art. , Aplicarea unitar a legislaiei Art. - .+ercitarea dreptului de apreciere Art. / !olul acti" Art. 0 Lim(a oficial )n administraia fiscal Art. 1 Dreptul de a fi ascultat Art. 12 3(ligaia de cooperare Art. 11 Secretul fiscal Art. 1 4una5credin CAP. # Aplicarea pre"ederilor legislaiei fiscale Art. 1# Interpretarea legii Art. 1& Criteriile economice Art. 1, .ludarea legislaiei fiscale CAP. & !aportul 6uridic fiscal Art. 1- Coninutul raportului de drept procedural fiscal Art. 1/ Su(iectele raportului 6uridic fiscal Art. 10 7mputerniciii Art. 11 8umirea curatorului fiscal Art. 2 3(ligaiile reprezentanilor legali TITLUL II Dispoziii generale pri"ind raportul de drept material fiscal 1

CAP. 1 Dispoziii generale Art. 1 Creanele fiscale Art. 3(ligaiile fiscale Art. # 8a%terea creanelor %i o(ligaiilor fiscale Art. & Stingerea creanelor fiscale Art. , Creditorii %i de(itorii Art. - Pltitorul Art. / !spunderea solidar Art. 0 Dispoziii speciale pri"ind sta(ilirea rspunderii Art. 1 Drepturile %i o(ligaiile succesorilor Art. #2 Dispoziii pri"ind cesiunea creanelor fiscale ale contri(ua(ililor CAP. Domiciliul fiscal Art. #1 Domiciliul fiscal TITLUL III Dispoziii procedurale generale CAP. 1 Competena organului fiscal Art. # Competena general Art. ## Competena teritorial Art. #& Competena )n cazul sediilor secundare Art. #, Competena teritorial a compartimentelor de specialitate ale autoritilor administraiei pu(lice locale Art. 35^1 Competena privind impozitul i contribuiile aferente veniturilor din activiti agricole Art. #- Competena special Art. #/ Conflictul de competen Art. #0 Acord asupra competenei Art. #091 Sc:im(area competenei Art. #1 Conflictul de interese Art. &2 A(inerea %i recuzarea CAP. Actele emise de organele fiscale Art. &1 8oiunea de act administrati" fiscal Art. & Soluia fiscal indi"idual anticipat %i acordul de pre )n a"ans Art. &# Coninutul %i moti"area actului administrati" fiscal Art. && Comunicarea actului administrati" fiscal Art. &, 3poza(ilitatea actului administrati" fiscal Art. &- 8ulitatea actului administrati" fiscal Art. &/ Desfiinarea sau modificarea actelor administrati"e fiscale Art. &0 7ndreptarea erorilor materiale din actele administrati"e fiscale Art. &091 Pre"ederi aplica(ile actelor de e+ecutare ;i altor acte emise de organele fiscale CAP. # Administrarea %i aprecierea pro(elor Art. &1 $i6loace de pro( Art. ,2 Dreptul organului fiscal de a solicita prezena contri(ua(ilului la sediul su Art. ,1 Comunicarea informaiilor )ntre organele fiscale Art. , 3(ligaia de a furniza informaii Art. ,# <urnizarea periodic de informaii Art. 53^1 Obligaii declarative cu privire la rezidenii altor state membre ! Art. ,& 3(ligaia (ncilor de a furniza informaii Art. ,, .+pertiza Art. ,- Prezentarea de )nscrisuri Art. ,/ Cercetarea la faa locului Art. ,0 Dreptul rudelor de a refuza furnizarea de informaii* efectuarea de e+pertize %i prezentarea unor )nscrisuri Art. ,1 Dreptul altor persoane de a refuza furnizarea de informaii Art. -2 3(ligaia autoritilor %i instituiilor pu(lice de a furniza informaii %i de a prezenta acte Art. -1 Cola(orarea dintre autoritile pu(lice* instituiile pu(lice sau de interes pu(lic Art. - Condiii %i limite ale cola(orrii "

Art. -# Cola(orarea interstatal dintre autoritile pu(lice Art. -& <ora pro(ant a documentelor 6ustificati"e %i e"idenelor conta(ile Art. -, Sarcina pro(ei )n do"edirea situaiei de fapt fiscale Art. -- Do"edirea titularului dreptului de proprietate )n scopul impunerii Art. -/ Sta(ilirea prin estimare a (azei de impunere Art. -/91 =erificarea documentar CAP. & Termene Art. -0 Calcularea termenelor Art. -1 Prelungirea termenelor Art. /2 Termenul de soluionare a cererilor contri(ua(ililor Art. /1 Cazul de for ma6or %i cazul fortuit TITLUL I= 7nregistrarea fiscal %i e"idena conta(il %i fiscal Art. / 3(ligaia de )nregistrare fiscal Art. /# 3(ligaia )nscrierii codului de identificare fiscal pe documente Art. /& Declararea filialelor %i sediilor secundare Art. /, <orma %i coninutul declaraiei de )nregistrare fiscal Art. /- Certificatul de )nregistrare fiscal Art. // $odificri ulterioare )nregistrrii fiscale Art. //91 $odificri ulterioare )nregistrrii fiscale )n cazul comercian>ilor Art. /0 !egistrul contri(ua(ililor Art. /091 !egistrul contri(ua(ililor inacti"i?reacti"a>i Art. /1 3(ligaia de a conduce e"idena fiscal Art. 02 !eguli pentru conducerea e"idenei conta(ile %i fiscale TITLUL = Declaraia fiscal Art. 01 3(ligaia de a depune declaraii fiscale Art. 0 <orma %i coninutul declaraiei fiscale Art. 0# Depunerea declaraiilor fiscale Art. #3^1 Certificarea declaraiilor fiscale depuse la organele fiscale din cadrul Ageniei $aionale de Administrare %iscal Art. 0& Corectarea declaraiilor fiscale TITLUL =I Sta(ilirea impozitelor* ta+elor* contri(uiilor %i a altor sume datorate (ugetului general consolidat CAP. 1 Dispoziii generale Art. 0, Sta(ilirea impozitelor* ta+elor* contri(uiilor %i a altor sume datorate (ugetului general consolidat Art. 0- Decizia de impunere Art. 0/ <orma %i coninutul deciziei de impunere Art. 00 Acte administrati"e fiscale asimilate deciziilor de impunere Art. 01 Deciziile referitoare la (azele de impunere Art. 12 Sta(ilirea o(ligaiilor fiscale su( rezer"a "erificrii ulterioare CAP. Prescripia dreptului de a sta(ili o(ligaii fiscale Art. 11 3(iectul* termenul %i momentul de la care )ncepe s curg termenul de prescripie a dreptului de sta(ilire a o(ligaiilor fiscale Art. 1 7ntreruperea %i suspendarea termenului de prescripie a dreptului de sta(ilire a o(ligaiei fiscale Art. 1# .fectul )mplinirii termenului de prescripie a dreptului de a sta(ili o(ligaii fiscale TITLUL =I91 Procedura amia(il pentru e"itarea ? eliminarea du(lei impuneri Art. 1#91 Procedura amia(il )n cazul con"eniilor de e"itare?eliminare a du(lei impuneri Art. 1#9 Procedura pentru eliminarea du(lei impuneri )ntre persoane rom@ne afiliate &'&( ( )'^" Controlul antifraud Art. *3^3 +eguli privind controlul operativ i inopinat TITLUL =II Inspecia fiscal CAP. 1 Sfera inspeciei fiscale Art. 1& 3(iectul %i funciile inspeciei fiscale 3

Art. 1, Persoanele supuse inspeciei fiscale Art. 1- <ormele %i )ntinderea inspeciei fiscale Art. 1/ Proceduri %i metode de control fiscal Art. 10 Perioada supus inspeciei fiscale CAP. !ealizarea inspeciei fiscale Art. 11 Competena Art. 122 Selectarea contri(ua(ililor pentru inspecie fiscal Art. 121 A"izul de inspecie fiscal Art. 12 Comunicarea a"izului de inspecie fiscal Art. 12# Locul %i timpul desf%urrii inspeciei fiscale Art. 12& Durata efecturii inspeciei fiscale Art. 12, !eguli pri"ind inspecia fiscal Art. 12,91 !eguli pri"ind re"erificarea Art. 12- 3(ligaia de cola(orare a contri(ua(ilului Art. 12/ Dreptul contri(ua(ilului de a fi informat Art. 120 Sesizarea organelor de urmrire penal Art. 121 !aportul pri"ind rezultatul inspeciei fiscale Cap. # Dispoziii speciale pri"ind "erificarea persoanelor fizice supuse impozitului pe "enit Art. 12191 !eguli pri"ind "erificarea persoanelor fizice Art. 1219 Locul desf%urrii "erificrii Art. 1219# A"izul de "erificare Art. 1219& !aportul de "erificare %i decizia de impunere TITLUL =II91 Cooperarea administrati" )n domeniul fiscal CAP. I Dispoziii generale Art. 1219, Scopul Art. 1219- Sfera de aplicare Art. 1219/ Definiii Art. 12190 Autoritatea competent din !om@nia CAP. II Sc:im(ul de informaii Art. 12191 Procedura aplica(il sc:im(ului de informaii la cerere Art. 121912 Anc:ete administrati"e Art. 121911 Termene pentru sc:im(ul de informaii la cerere Art. 12191 Sfera de aplicare %i condiiile sc:im(ului automat o(ligatoriu de informaii Art. 12191# Sfera de aplicare %i condiiile sc:im(ului spontan de informaii Art. 12191& Termene pentru sc:im(ul spontan de informaii CAP. III Alte forme de cooperare administrati" Art. 12191, Sfera de aplicare %i condiii Art. 12191- Controale simultane Art. 12191/ Cereri de notificare Art. 121910 Condiii Art. 121911 Sfera de aplicare %i condiii CAP. I= Condiii aplica(ile cooperrii administrati"e Art. 1219 2 Transmiterea de informaii %i documente Art. 1219 1 Limite Art. 1219 3(ligaii Art. 1219 # Lrgirea cooperrii e+tinse oferite unei ri tere Art. 1219 & <ormulare5tip %i formate electronice Art. 1219 , $suri practice Art. 1219 - 3(ligaii speciale CAP. = !elaiile cu Comisia .uropean Art. 1219 / ."aluare CAP. =I !elaiile cu rile tere Art. 1219 0 Sc:im(ul de informaii cu rile tere CAP. =II Dispoziii generale %i finale ,

Art. 1219 1 Protecia datelor TITLUL =III Colectarea creanelor fiscale CAP. 1 Dispoziii generale Art. 112 Colectarea creanelor fiscale Art. 11291 ."idena creanelor fiscale Art. 111 Termenele de plat Art. 111^1 -revederi speciale privind scadena i declararea creanelor fiscale Art. 11 Certificatul de atestare fiscal Art. 11# Certificatul de atestare fiscal emis de autoritile administraiei pu(lice locale CAP. Stingerea creanelor fiscale prin plat* compensare %i restituire Art. 11& Dispoziii pri"ind efectuarea plii Art. 11, 3rdinea stingerii datoriilor Art. 115^1 +eguli speciale privind stingerea creanelor fiscale prin plat sau compensare Art. 11- Compensarea Art. 11/ !estituiri de sume Art. 11.^1 -revederi speciale privind rambursarea ta/ei pe valoarea adugat Art. 11.^" -revederi speciale privind restituirea creanelor fiscale colectate prin reinere la surs Art. 110 3(ligaia (ncilor supuse regimului de supra"eg:ere special sau de administrare special CAP. # Do(@nzi* penaliti de int@rziere sau ma6orri de )nt@rziere Art. 111 Dispoziii generale pri"ind do(@nzi %i penaliti de )nt@rziere Art. 1 2 Do(@nzi Art. 1 291 Penaliti de )nt@rziere Art. 1 1 Do(anzi %i penaliti de )nt@rziere )n cazul plilor efectuate prin decontare (ancar Art. 1 Do(@nzi %i penaliti de )nt@rziere )n cazul compensrii Art. 1 91 Do(@nzi %i penaliti de )nt@rziere )n cazul desc:iderii procedurii insol"enei Art. 1 9 Do(@nzi %i penaliti de )nt@rziere )n cazul contri(ua(ililor pentru care s5a pronunat o :otr@re de dizol"are Art. 1 # Do(@nzi )n cazul )nlesnirilor la plat Art. 1 & Do(@nzi )n cazul sumelor de restituit sau de ram(ursat de la (uget Art 1 &91 $a6orri de )nt@rziere )n cazul creanelor datorate (ugetelor locale CAP. & 7nlesniri la plat Art. 1 , 7nlesniri la plata o(ligaiilor fiscale CAP. , Constituirea de garanii Art. 1 - Constituirea de garanii Art. 1 / Tipuri de garanii Art. 1 0 =alorificarea garaniilor CAP. - $suri asigurtorii Art. 1 1 Poprirea %i sec:estrul asigurtoriu Art. 1#2 !idicarea msurilor asigurtorii CAP. / Prescripia dreptului de a cere e+ecutarea silit %i a dreptului de a cere compensarea sau restituirea Art. 1#1 7nceperea termenului de prescripie Art. 1# Suspendarea termenului de prescripie Art. 1## 7ntreruperea termenului de prescripie Art. 1#& .fecte ale )mplinirii termenului de prescripie Art. 1#, Prescripia dreptului de a cere compensarea sau restituirea CAP. 0 Stingerea creanelor fiscale prin e+ecutare silit Art. 1#- 3rganele de e+ecutare silit Art. 1#-91 !eguli speciale pri"ind e+ecutarea silit a crean>elor datorate (ugetelor locale ale unit>ilor administrati"5teritoriale sau* dup caz* su(di"iziunilor administrati"5teritoriale ale municipiilor Art. 1#/ .+ecutarea silit )n cazul de(itorilor solidari Art. 1#0 .+ecutorii fiscali 5

Art. 1#1 .+ecutarea silit )mpotri"a "eniturilor (ugetului general consolidat Art. 1&2 .+ecutarea silit )mpotri"a unei asocieri fr personalitate 6uridic Art. 1&1 Titlul e+ecutoriu %i condiiile pentru )nceperea e+ecutrii silite Art. 1& !eguli pri"ind e+ecutarea silit Art. 1&# 3(ligaia de informare Art. 1&& Precizarea naturii de(itului Art. 1&, Somaia Art. 1&- Drepturi %i o(ligaii ale terului Art. 1&/ ."aluarea (unurilor supuse e+ecutrii silite Art. 1&0 Suspendarea* )ntreruperea sau )ncetarea e+ecutrii silite Art. 1&091 Suspendarea e+ecutrii silite )n cazul depunerii unei scrisori de garan>ie (ancar Art. 1&1 .+ecutarea silit a sumelor ce se cu"in de(itorilor Art. 1,2 .+ecutarea silit a terului poprit Art. 1,1 .+ecutarea silit a (unurilor mo(ile Art. 1, Procesul5"er(al de sec:estru Art. 1,# Custodele Art. 1,#91 7nlocuirea (unurilor sec:estrate Art. 1,& .+ecutarea silit a (unurilor imo(ile Art. 1,, Instituirea administratorului5sec:estru Art. 1,- Suspendarea e+ecutrii silite a (unurilor imo(ile Art. 1,/ .+ecutarea silit a fructelor neculese %i a recoltelor prinse de rdcini Art. 1,0 .+ecutarea silit a unui ansam(lu de (unuri Art. 1,1 =alorificarea (unurilor sec:estrate Art. 1-2 =alorificarea (unurilor potri"it )nelegerii prilor Art. 1-1 =alorificarea (unurilor prin "@nzare direct Art. 1- =@nzarea (unurilor la licitaie Art. 1-# Comisia de licitaie Art. 1-& Ad6udecarea Art. 1-, Plata )n rate Art. 1-- Procesul5"er(al de ad6udecare Art. 1-/ !eluarea procedurii de "alorificare CAP. 1 C:eltuieli Art. 1-0 C:eltuieli de e+ecutare silit CAP. 12 .li(erarea %i distri(uirea sumelor realizate prin e+ecutare silit Art. 1-1 Sumele realizate din e+ecutare silit Art. 1/2 3rdinea de distri(uire Art. 1/1 !eguli pri"ind eli(erarea %i distri(uirea CAP. 11 Contestaia la e+ecutare silit Art. 1/ Contestaia la e+ecutare silit Art. 1/# Termen de contestare Art. 1/& Audecarea contestaiei CAP. 1 Stingerea creanelor fiscale prin alte modaliti Art. 1/, Darea )n plat Art. 1/,91 ''' A(rogat Art. 1/- Insol"a(ilitatea Art. 1// Desc:iderea procedurii insol"enei Art. 1/0 Anularea creanelor fiscale CAP. BII91 Asisten>a reciproc )n materie de recuperare a crean>elo rlegate de ta+e* impozite* drepturi ;i alte msuri Art. 1/091 Scopul Art. 1/09 Sfera de aplicare Art. 1/09# Defini>ii A!T. 1/09& Autoritatea competent din !om@nia Art. 1/09, <urnizarea de informaii 0

Art. 1/09- Sc:im(ul de informaii fr cerere preala(il Art. 1/09/ Prezena )n (irourile administrati"e %i participarea la anc:etele administrati"e Art. 1/090 Cererea de notificare a anumitor documente referitoare la creane Art. 1/091 $i6loace de notificare Art. 1/0912 Cererea de recuperare Art. 1/0911 Condiii aplica(ile cererilor de recuperare Art. 1/091 Titlul e+ecutoriu %i alte documente )nsoitoare Art. 1/091# !ecuperarea creanei Art. 1/091& Litigii Art. 1/091, $odificarea sau retragerea cererii de asisten pentru recuperare Art. 1/091- Cererea de msuri asigurtorii Art. 1/091/ 8ormele aplica(ile cererilor de msuri asigurtorii Art. 1/0910 Limite ale o(ligaiilor autoritii solicitate Art. 1/0911 Aspecte pri"ind prescripia Art. 1/09 2 Costuri Art. 1/09 1 <ormulare5tip %i mi6loace de comunicare Art. 1/09 Lim(a utilizat Art. 1/09 # Di"ulgarea informaiilor %i a documentelor Art. 1/09 & Aplicarea altor acorduri pri"ind asistena Art. 1/09 , 8orme de aplicare Art. 1/09 - !aportare TITLUL IB Soluionarea contestaiilor formulate )mpotri"a actelor administrati"e fiscale CAP. 1 Dreptul la contestaie Art. 2, Posi(ilitatea de contestare Art. 2- <orma %i coninutul contestaiei Art. 2/ Termenul de depunere a contestaiei Art. 20 !etragerea contestaiei CAP. Competena de soluionare a contestaiilor. Decizia de soluionare Art. 21 3rganul competent Art. 12 Decizia sau dispoziia de soluionare Art. 11 <orma %i coninutul deciziei de soluionare a contestaiei CAP. # Dispoziii procedurale Art. 1 Introducerea altor persoane )n procedura de soluionare Art. 1# Soluionarea contestaiei Art. 1& Suspendarea procedurii de soluionare a contestaiei pe cale administrati" Art. 1, Suspendarea e+ecutrii actului administrati" fiscal CAP. & Soluii asupra contestaiei Art. 1- Soluii asupra contestaiei Art. 1/ !espingerea contestaiei pentru ne)ndeplinirea condiiilor procedurale Art. 10 Comunicarea deciziei %i calea de atac TITLUL B Sanciuni Art. 11 Contra"enii Art. 1191 Contra"enii )n cazul declaraiilor recapitulati"e Art. 119 Contra"enii %i sanciuni la regimul C!egistrului operatorilor intracomunitariD Art. 2 ''' A(rogat Art. 1 Constatarea contra"eniilor %i aplicarea sanciunilor Art. Actualizarea sumei amenzilor Art. # Dispoziii aplica(ile TITLUL BI Dispoziii tranzitorii %i finale Art. & Dispoziii pri"ind regimul "amal Art. , Dispoziii pri"ind stoparea a6utorului de stat Art. - Dispoziii pri"ind recuperarea a6utorului de stat ilegal sau interzis Art. / Dispoziii pri"ind funcionarii pu(lici din cadrul organelor fiscale Art. 0 Acte normati"e de aplicare .

Art. 1 Scutirea organelor fiscale de plata ta+elor Art. #2 7nscrierea creanelor la Ar:i"a .lectronic de Earanii !eale $o(iliare Art. #1 Dispoziii pri"ind termenele Art. # Confiscri Art. ## Constatarea faptelor ce pot constitui infraciuni Art. ##91 Cola(orarea cu organele de urmrire penal Art. #& Dispoziii procedurale pri"ind )nregistrarea )n cazul unor acti"iti cu produse acciza(ile Art. #, Dispoziii tranzitorii pri"ind )nregistrarea fiscal Art. #- Dispoziii tranzitorii pri"ind soluionarea cererilor de ram(ursare a ta+ei pe "aloarea adugat Art. #/ Dispoziii tranzitorii pri"ind inspecia fiscal Art. #0 Dispoziii tranzitorii pri"ind soluionarea contestaiilor Art. #1 Dispoziii tranzitorii pri"ind e+ecutarea silit Art. &2 Intrarea )n "igoare Art. &1 Conflictul temporal al actelor normati"e Art. & A(rogri

TITLUL I Dispoziii generale

CAP. 1 Domeniul de aplicare a Codului de procedur fiscal

Art. 1 1fera de aplicare a Codului de procedur fiscal 415 Prezentul cod reglementeaz drepturile %i o(ligaiile prilor din raporturile 6uridice fiscale pri"ind administrarea impozitelor %i ta+elor datorate (ugetului de stat %i (ugetelor locale* pre"zute de Codul fiscal. 425 Prezentul cod se aplic %i pentru administrarea drepturilor "amale* precum %i pentru administrarea creanelor pro"enind din contri(uii* amenzi %i alte sume ce constituie "enituri ale (ugetului general consolidat* potri"it legii* )n msura )n care prin lege nu se pre"ede altfel. 465 Prin administrarea impozitelor* ta+elor* contri(uiilor %i a altor sume datorate (ugetului general consolidat se )nelege ansam(lul acti"itilor desf%urate de organele fiscale )n legtur cuF a5 )nregistrarea fiscalG b5 declararea* sta(ilirea* "erificarea %i colectarea impozitelor* ta+elor* contri(uiilor %i a altor sume datorate (ugetului general consolidatG c5 soluionarea contestaiilor )mpotri"a actelor administrati"e fiscale. Art. " +aportul Codului de procedur fiscal cu alte acte normative 415 Administrarea impozitelor* ta+elor* contri(uiilor %i a altor sume datorate (ugetului general consolidat* pre"zute la art. 1* se )ndepline%te potri"it dispoziiilor Codului de procedur fiscal* ale Codului fiscal* precum %i ale altor reglementri date )n aplicarea acestora. 425 Prezentul cod constituie procedura de drept comun pentru administrarea impozitelor* ta+elor* contri(uiilor %i a altor sume datorate (ugetului general consolidat. 465 Unde prezentul cod nu dispune se aplic pre"ederile Codului de procedur ci"il. 445 Prezentul cod nu se aplic pentru administrarea crean>elor datorate (ugetului general consolidat rezultate din raporturi 6uridice contractuale* cu e+cep>ia rede"en>elor miniere ;i a rede"en>elor petroliere. Art. 3 2odificarea i completarea Codului de procedur fiscal 415 Prezentul cod se modific %i se completeaz numai prin lege* promo"at* de regul* cu - luni )nainte de data intrrii )n "igoare a acesteia. 425 3rice modificare sau completare la prezentul cod intr )n "igoare cu )ncepere din prima zi a anului urmtor celui )n care a fost adoptat prin lege. Art. , 333 Abrogat

CAP. 2 Principii generale de conduit n administrarea impozitelor! ta"elor! contri#uiilor $i a altor sume datorate #ugetului general consolidat Art. 5 Aplicarea unitar a legislaiei 415 3rganul fiscal este o(ligat s aplice unitar pre"ederile legislaiei fiscale pe teritoriul !om@niei* urmrind sta(ilirea corect a impozitelor* ta+elor* contri(uiilor %i a altor sume datorate (ugetului general consolidat. 8orme metodologice Art. 5
5.1. n scopul aplicrii unitare a prevederilor legislaiei fiscale, Ministerul Finanelor Publice i Ministerul Administraiei i nternelor pot elabora g!iduri practice pentru "ndrumarea funcionarilor din domeniul fiscal.

425 Comisia fiscal central constituit potri"it art. - din Codul fiscal are responsa(iliti de ela(orare a deciziilor cu pri"ire la aplicarea unitar a prezentului cod* a legislaiei su(sec"ente acestuia* precum %i a legislaiei care intr )n sfera de aplicare a Ageniei 8aionale de Administrare <iscal. Art. 0 !/ercitarea dreptului de apreciere 3rganul fiscal este )ndreptit s aprecieze* )n limitele atri(uiilor %i competenelor ce )i re"in* rele"ana strilor de fapt fiscale %i s adopte soluia admis de lege* )ntemeiat pe constatri complete asupra tuturor )mpre6urrilor edificatoare )n cauz. 8orme metodologice Art. #
#.1. n aprecierea unei situaii fiscale asupra creia urmea$ a lua o deci$ie, organul fiscal va determina strile de fapt relevante din punct de vedere fiscal prin utili$area mi%loacelor de prob prev$ute de lege.

Art. . +olul activ 415 3rganul fiscal )n%tiineaz contri(ua(ilul asupra drepturilor %i o(ligaiilor ce )i re"in )n desf%urarea procedurii potri"it legii fiscale. 425 3rganul fiscal este )ndreptit s e+amineze* din oficiu* starea de fapt* s o(in %i s utilizeze toate informaiile %i documentele necesare pentru determinarea corect a situaiei fiscale a contri(ua(ilului. 7n analiza efectuat organul fiscal "a identifica %i "a a"ea )n "edere toate circumstanele edificatoare ale fiecrui caz. 465 3rganul fiscal are o(ligaia s e+amineze )n mod o(iecti" starea de fapt* precum %i s )ndrume contri(ua(ilii pentru depunerea declaraiilor %i a altor documente* pentru corectarea declaraiilor sau a documentelor* ori de c@te ori este cazul. 445 3rganul fiscal decide asupra felului %i "olumului e+aminrilor* )n funcie de circumstanele fiecrui caz )n parte %i de limitele pre"zute de lege. 475 3rganul fiscal )ndrum contri(ua(ilul )n aplicarea pre"ederilor legislaiei fiscale. 7ndrumarea se face fie ca urmare a solicitrii contri(ua(ililor* fie din iniiati"a organului fiscal. 8orme metodologice Art. &
&.1. ntiinarea contribuabililor asupra drepturilor i obligaiilor "n cadrul procedurii "n desfurare se face verbal sau "n scris. 'ac informarea se face verbal, organul fiscal va "ntocmi o not "n care va

14

consemna "ndeplinirea obligaiei i orice alte detalii legate de aceasta pe care le consider relevante. (ota se va ataa la dosarul ca$ului. &.). ndrumarea ca urmare a solicitrii contribuabililor se face de ctre organul fiscal prin asisten direct la sediul acestuia, precum i prin coresponden scris, e*mail, telefon i altele asemenea. &.+. ndrumarea contribuabililor din iniiativa organului fiscal se face prin furni$area de servicii menite s le facilite$e acestora "ndeplinirea obligaiilor fiscale, precum i prin aciuni de educare "n domeniul fiscal. Aceast "ndrumare se poate reali$a at,t la nivel central, c,t i la nivel local, prin orice instrument aflat la dispo$iia organului fiscal, cum ar fi- transmiterea formularelor de declaraii, furni$area de programe informatice pentru completarea acestora, elaborarea i distribuirea de materiale publicitare .g!iduri, brouri, pliante, afie i altele asemenea/, difu$area "n presa scris de articole, comunicate i materiale de pres, "nt,lniri de lucru cu grupuri de contribuabili, furni$area de informaii "n cadrul emisiunilor informative ale posturilor de radio i televi$iune, introducerea "n programele de "nvm,nt a unor lecii cu subiect de fiscalitate i altele asemenea

Art. # (imba oficial 5n administraia fiscal 415 Lim(a oficial )n administraia fiscal este lim(a rom@n. 425 Dac la organele fiscale se depun petiii* documente 6ustificati"e* certificate sau alte )nscrisuri )ntr5o lim( strin* organele fiscale "or solicita ca acestea s fie )nsoite de traduceri )n lim(a rom@n certificate de traductori autorizai. 465 Dispoziiile legale cu pri"ire la folosirea lim(ii minoritilor naionale se aplic )n mod corespunztor. 8orme metodologice Art. 0
0.1. Potrivit dispo$iiilor 1egii administraiei publice locale nr. )152)331, cu modificrile i completrile ulterioare, "n unitile administrativ*teritoriale "n care cetenii aparin,nd minoritilor naionale au o pondere de peste )34 din numrul locuitorilor organele fiscale vor aplica prevederile legale privind dreptul cetenilor aparin,nd unei minoriti naionale de a se adresa oral sau "n scris i "n limba matern, precum i comunicarea ctre acetia a rspunsurilor at,t "n limba rom,n, c,t i "n limba matern. Actele administrative fiscale emise "n astfel de situaii se "ntocmesc "n mod obligatoriu "n limba rom,n. 0.). 5rganele fiscale competente teritorial sunt obligate s asigure condiiile pentru folosirea limbii materne "n toate situaiile prev$ute de lege, potrivit pct. 0.1.

Art. * 6reptul de a fi ascultat 415 7naintea lurii deciziei organul fiscal este o(ligat s asigure contri(ua(ilului posi(ilitatea de a5%i e+prima punctul de "edere cu pri"ire la faptele %i )mpre6urrile rele"ante )n luarea deciziei. 425 3rganul fiscal nu este o(ligat s aplice pre"ederile alin. H1I c@ndF a5 )nt@rzierea )n luarea deciziei determin un pericol pentru constatarea situaiei fiscale reale pri"ind e+ecutarea o(ligaiilor contri(ua(ilului sau pentru luarea altor msuri pre"zute de legeG b5 situaia de fapt prezentat urmeaz s se modifice nesemnificati" cu pri"ire la cuantumul creanelor fiscaleG c5 se accept informaiile prezentate de contri(ua(il* pe care acesta le5a dat )ntr5o declaraie sau )ntr5o cerereG d5 urmeaz s se ia msuri de e+ecutare silit. Art. 14 Obligaia de cooperare 415 Contri(ua(ilul este o(ligat s coopereze cu organele fiscale )n "ederea determinrii strii de fapt fiscale* prin prezentarea faptelor cunoscute de ctre acesta* )n 11

)ntregime* conform realitii* %i prin indicarea mi6loacelor do"editoare care )i sunt cunoscute. 425 Contri(ua(ilul este o(ligat s )ntreprind msurile )n "ederea procurrii mi6loacelor do"editoare necesare* prin utilizarea tuturor posi(ilitilor 6uridice %i efecti"e ce )i stau la dispoziie. Art. 11 1ecretul fiscal 415 <uncionarii pu(lici din cadrul organului fiscal* inclusi" persoanele care nu mai dein aceast calitate* sunt o(ligai* )n condiiile legii* s pstreze secretul asupra informaiilor pe care le dein ca urmare a e+ercitrii atri(uiilor de ser"iciu. 425 Informaiile referitoare la impozite* ta+e* contri(uii %i alte sume datorate (ugetului general consolidat pot fi transmiseF a5 autoritilor pu(lice* )n scopul )ndeplinirii o(ligaiilor pre"zute de legeG b5 autoritilor fiscale ale altor ri* )n condiii de reciprocitate )n (aza unor con"eniiG c5 autoritilor 6udiciare competente* potri"it legiiG d5 oricrui solicitant* cu acordul scris al contri(ua(ilului )n cauzG e5 )n alte cazuri pre"zute de lege. 465 Autoritatea care prime%te informaii fiscale este o(ligat s pstreze secretul asupra informaiilor primite. 46.15 .ste permis transmiterea informa>iilor de natura celor pre"zute la alin. H1I* inclusi" pentru perioada )n care a a"ut calitatea de contri(ua(ilF a5 contri(ua(ilului )nsu;iG b5 succesorilor acestuia. 46.25 7n scopul aplicrii pre"ederilor alin. H I lit. aI* autorit>ile pu(lice pot )nc:eia protocoale pri"ind sc:im(ul de informa>ii. 445 .ste permis transmiterea de informaii cu caracter fiscal )n alte situaii dec@t cele pre"zute la alin. H I* )n condiiile )n care se asigur c din acestea nu reiese identitatea "reunei persoane fizice sau 6uridice. 44.15 ''' A(rogat. 475 8erespectarea o(ligaiei de pstrare a secretului fiscal atrage rspunderea potri"it legii. 8orme metodologice Art. 11
11.1. n categoria informaiilor de natura celor considerate a fi secret fiscal intr datele referitoare la identitatea contribuabililor, natura i cuantumul obligaiilor fiscale, natura, sursa i suma veniturilor debitorului, pli, conturi, rula%e, transferuri de numerar, solduri, "ncasri, deduceri, credite, datorii, valoarea patrimoniului net sau orice fel de informaii obinute din declaraii ori documente pre$entate de ctre contribuabili sau orice alte informaii cunoscute de organul fiscal ca urmare a e6ercitrii atribuiilor de serviciu.

Art. 1" 7una8credin !elaiile dintre contri(ua(ili %i organele fiscale tre(uie s fie fundamentate pe (un5 credin* )n scopul realizrii cerinelor legii.

CAP. % Aplicarea pre&ederilor legislaiei fiscale

1"

Art. 13 'nterpretarea legii Interpretarea reglementrilor fiscale tre(uie s respecte "oina legiuitorului a%a cum este e+primat )n lege. Art. 1, Criteriile economice 415 =eniturile* alte (eneficii %i "alori patrimoniale sunt supuse legii fiscale indiferent dac sunt o(inute din acti"iti ce )ndeplinesc sau nu cerinele altor dispoziii legale. 425 Situa>iile de fapt rele"ante din punct de "edere fiscal se apreciaz de organul fiscal dup con>inutul lor economic. Art. 15 !ludarea legislaiei fiscale 415 7n cazul )n care* elud@ndu5se scopul legii fiscale* o(ligaia fiscal nu a fost sta(ilit ori nu a fost raportat la (aza de impunere real* o(ligaia datorat %i* respecti"* creana fiscal corelati" sunt cele legal determinate. 425 Pentru situaiile pre"zute la alin. H1I sunt aplica(ile pre"ederile art. #. CAP. ' (aportul )uridic fiscal

Art. 10 Coninutul raportului de drept procedural fiscal !aportul de drept procedural fiscal cuprinde drepturile %i o(ligaiile ce re"in prilor* potri"it legii* pentru )ndeplinirea modalitilor pre"zute pentru sta(ilirea* e+ercitarea %i stingerea drepturilor %i o(ligaiilor prilor din raportul de drept material fiscal. Art. 1. 1ubiectele raportului 9uridic fiscal 415 Su(iecte ale raportului 6uridic fiscal sunt statul* unit>ile administrati"5teritoriale sau* dup caz* su(di"iziunile administrati"5teritoriale ale municipiilor* definite potri"it Legii administra>iei pu(lice locale nr. 1,? 221* repu(licat* cu modificrile ;i completrile ulterioare* contri(ua(ilul* precum ;i alte persoane care do(@ndesc drepturi ;i o(liga>ii )n cadrul acestui raport. 425 Contri(ua(ilul este orice persoan fizic ori 6uridic sau orice alt entitate fr personalitate 6uridic ce datoreaz impozite* ta+e* contri(uii %i alte sume (ugetului general consolidat* )n condiiile legii. 465 Statul este reprezentat de $inisterul .conomiei %i <inanelor prin Agenia 8aional de Administrare <iscal %i unitile sale su(ordonate cu personalitate 6uridic. 445 Unit>ile administrati"5teritoriale sau* dup caz* su(di"iziunile administrati"5 teritoriale ale municipiilor sunt reprezentate de autorit>ile administra>iei pu(lice locale* precum ;i de compartimentele de specialitate ale acestora* )n limita atri(u>iilor delegate de ctre autorit>ile respecti"e. 475 Agenia 8aional de Administrare <iscal %i unitile su(ordonate acesteia* precum %i compartimentele de specialitate ale autoritilor administraiei pu(lice locale sunt denumite )n prezentul cod organe fiscale. Art. 1# :mputerniciii 415 7n relaiile cu organul fiscal contri(ua(ilul poate fi reprezentat printr5un )mputernicit. Coninutul %i limitele reprezentrii sunt cele cuprinse )n )mputernicire sau sta(ilite de lege* dup caz. Desemnarea unui )mputernicit nu )l )mpiedic pe contri(ua(il s )%i )ndeplineasc personal o(ligaiile fiscale* c:iar dac nu a procedat la re"ocarea )mputernicirii potri"it alin. H I.

13

425 7mputernicitul este o(ligat s depun la organul fiscal actul de )mputernicire* )n original sau )n copie legalizat. !e"ocarea )mputernicirii opereaz fa de organul fiscal de la data depunerii actului de re"ocare. 465 7n cazul reprezentrii contri(ua(ililor )n relaiile cu organele fiscale prin a"ocat* forma %i coninutul )mputernicirii sunt cele pre"zute de dispoziiile legale pri"ind organizarea %i e+ercitarea profesiei de a"ocat. 445 Contri(ua(ilul fr domiciliu fiscal )n !om@nia* care are o(ligaia de a depune declaraii la organele fiscale* tre(uie s desemneze un )mputernicit* cu domiciliul fiscal )n !om@nia* care s )ndeplineasc* )n numele %i din a"erea contri(ua(ilului* o(ligaiile acestuia din urm fa de organul fiscal. 475 Pre"ederile prezentului articol sunt aplica(ile %i reprezentanilor fiscali desemnai potri"it Codului fiscal* dac legea nu pre"ede altfel. 8orme metodologice Art. 10
10.1. 'esemnarea repre$entantului fiscal de ctre persoanele impo$abile stabilite "n strintate, care reali$ea$ operaiuni supuse ta6ei pe valoarea adugat pe teritoriul 7om,niei, se face potrivit art. 151 din 1egea nr. 5&12)33+ privind 8odul fiscal, cu modificrile ulterioare, denumit "n continuare 8odul fiscal.

Art. 1* $umirea curatorului fiscal 415 Dac nu e+ist un )mputernicit potri"it art. 10* organul fiscal* )n condiiile legii* "a solicita instanei 6udectore%ti competente numirea unui curator fiscal pentru contri(ua(ilul a(sent* al crui domiciliu fiscal este necunoscut ori care* din cauza (olii* unei infirmiti* (tr@neii sau unui :andicap de orice fel* nu poate s )%i e+ercite %i s )%i )ndeplineasc personal drepturile %i o(ligaiile ce )i re"in potri"it legii. 425 Pentru acti"itatea sa curatorul fiscal "a fi remunerat potri"it :otr@rii 6udectore%ti* toate c:eltuielile legate de aceast reprezentare fiind suportate de cel reprezentat. Art. "4 Obligaiile reprezentanilor legali 415 !eprezentanii legali ai persoanelor fizice %i 6uridice* precum %i ai asocierilor fr personalitate 6uridic sunt o(ligai s )ndeplineasc o(ligaiile fiscale ale persoanelor reprezentate* )n numele %i din a"erea acestora. 425 7n cazul )n care* din orice moti"* o(ligaiile fiscale ale asocierilor fr personalitate 6uridic nu sunt ac:itate potri"it alin. H1I* asociaii rspund solidar pentru )ndeplinirea acestora. TITLUL II Dispoziii generale pri&ind raportul de drept material fiscal

CAP. 1 Dispoziii generale

83TJF !eproducem pre"ederile art. / alin. H I %i H#I din 3rdonana de urgen a Eu"ernului nr. 1 ? 221* cu modificrile ulterioare.

1,

KH I Prin e+cepie de la dispoziiile 3rdonanei Eu"ernului nr. 1 ? 22#* repu(licat* cu modificrile %i completrile ulterioare* pe perioada de "ala(ilitate a am@nrii la plat contri(ua(ilii datoreaz do(@nzi. 8i"elul do(@nzii este de 2*2&L pentru fiecare zi a perioadei de am@nare la plat* )ncep@nd cu data emiterii deciziei %i p@n laF aI data la care se )mpline%te termenul de am@nareG sau* dup caz (I data la care )nceteaz "ala(ilitatea )nlesnirii conform art. ,. H#I 7n situaia )n care la )mplinirea termenului sta(ilit pentru plata o(ligaiilor fiscale am@nate contri(ua(ilul nu )%i ac:it aceste o(ligaii* "a datora ma6orri de )nt@rziere conform pre"ederilor 3rdonanei Eu"ernului nr. 1 ? 22#* repu(licat* cu modificrile %i completrile ulterioare* pe )ntreaga perioad de am@nare.K Art. "1 Creanele fiscale 415 Creanele fiscale reprezint drepturi patrimoniale care* potri"it legii* rezult din raporturile de drept material fiscal. 425 Din raporturile de drept pre"zute la alin. H1I rezult at@t coninutul* c@t %i cuantumul creanelor fiscale* reprezent@nd drepturi determinate const@nd )nF a5 dreptul la perceperea impozitelor* ta+elor* contri(uiilor %i a altor sume care constituie "enituri ale (ugetului general consolidat* dreptul la ram(ursarea ta+ei pe "aloarea adugat* dreptul la restituirea impozitelor* ta+elor* contri(uiilor %i a altor sume care constituie "enituri ale (ugetului general consolidat* potri"it alin. H&I* denumite creane fiscale principaleG b5 dreptul la perceperea do(@nzilor* penalitilor de )nt@rziere sau ma6orrilor de )nt@rziere* dup caz* )n condiiile legii* denumite creane fiscale accesorii. 465 7n cazurile pre"zute de lege* organul fiscal este )ndreptit s solicite stingerea o(ligaiei fiscale de ctre cel )ndatorat s e+ecute acea o(ligaie )n locul de(itorului. 445 7n msura )n care plata sumelor reprezent@nd impozite* ta+e* contri(uii %i alte "enituri ale (ugetului general consolidat se constat c a fost fr temei legal* cel care a fcut astfel plata are dreptul la restituirea sumei respecti"e. Art. "" Obligaiile fiscale Prin o(ligaii fiscale* )n sensul prezentului cod* se )nelegeF a5 o(ligaia de a declara (unurile %i "eniturile impoza(ile sau* dup caz* impozitele* ta+ele* contri(uiile %i alte sume datorate (ugetului general consolidatG b5 o(ligaia de a calcula %i de a )nregistra )n e"idenele conta(ile %i fiscale impozitele* ta+ele* contri(uiile %i alte sume datorate (ugetului general consolidatG c5 o(ligaia de a plti la termenele legale impozitele* ta+ele* contri(uiile %i alte sume datorate (ugetului general consolidatG d5 o(ligaia de a plti do(@nzi* penaliti de )nt@rziere sau ma6orri de )nt@rziere* dup caz* aferente impozitelor* ta+elor* contri(uiilor %i altor sume datorate (ugetului general consolidat* denumite obligaii de plat accesoriiG e5 o(ligaia de a calcula* de a reine %i de a )nregistra )n e"idenele conta(ile %i de plat* la termenele legale* impozitele %i contri(uiile care se realizeaz prin stopa6 la sursG f5 orice alte o(ligaii care re"in contri(ua(ililor* persoane fizice sau 6uridice* )n aplicarea legilor fiscale. Art. "3 $aterea creanelor i obligaiilor fiscale 415 Dac legea nu pre"ede altfel* dreptul de crean fiscal %i o(ligaia fiscal corelati" se nasc )n momentul )n care* potri"it legii* se constituie (aza de impunere care le genereaz. 15

425 Potri"it alin. H1I se na%te dreptul organului fiscal de a sta(ili %i a determina o(ligaia fiscal datorat. Art. ", 1tingerea creanelor fiscale Creanele fiscale se sting prin )ncasare* compensare* e+ecutare silit* scutire* anulare* prescripie %i prin alte modaliti pre"zute de lege. Art. "5 Creditorii i debitorii 415 7n raporturile de drept material fiscal* creditorii sunt persoanele titulare ale unor drepturi de crean fiscal pre"zute la art. 1* iar de(itorii sunt acele persoane care* potri"it legii* au o(ligaia corelati" de plat a acestor drepturi. 425 7n cazul )n care o(ligaia de plat nu a fost )ndeplinit de de(itor* de(itori de"in* )n condiiile legii* urmtoriiF a5 mo%tenitorul care a acceptat succesiunea contri(ua(ilului de(itorG b5 cel care preia* )n tot sau )n parte* drepturile %i o(ligaiile de(itorului supus di"izrii* fuziunii ori reorganizrii 6udiciare* dup cazG c5 persoana creia i s5a sta(ilit rspunderea )n conformitate cu pre"ederile legale referitoare la falimentG d5 persoana care )%i asum o(ligaia de plat a de(itorului* printr5un anga6ament de plat sau printr5un alt act )nc:eiat )n form autentic* cu asigurarea unei garanii reale la ni"elul o(ligaiei de platG e5 persoana 6uridic* pentru o(ligaiile fiscale datorate de sediile secundare ale acesteiaG f5 alte persoane* )n condiiile legii. Art. "0 -ltitorul 415 Pltitor al o(ligaiei fiscale este de(itorul sau persoana care )n numele de(itorului* conform legii* are o(ligaia de a plti sau de a reine %i de a plti* dup caz* impozite* ta+e* contri(uii* amenzi %i alte sume datorate (ugetului general consolidat. 425 Pentru contri(ua(ilii care au sedii secundare* pltitor de o(liga>ii fiscale este contri(ua(ilul* cu e+cep>ia impozitului pe "enitul din salarii* pentru care pltitor de impozit este sediul secundar o(ligat* potri"it legii* s se )nregistreze fiscal ca pltitor de salarii ;i de "enituri asimilate salariilor. 465 Contri(ua(ilii pre"zu>i la alin. H I au o(liga>ia de a declara* )n numele sediilor secundare )nregistrate fiscal*impozitul pe "enitul din salarii datorat* potri"it legii* de acestea. 445 7n cazul contri(ua(ililor nerezideni care desf%oar acti"iti pe teritoriul !om@niei prin mai multe sedii permanente* o(ligaia pre"zut la alin. H#I se )ndepline%te prin sediul permanent desemnat potri"it titlului II din Codul fiscal. Art. ". +spunderea solidar 415 !spund solidar cu de(itorul urmtoarele persoaneF a5 asociaii din asocierile fr personalitate 6uridic* inclusi" mem(rii )ntreprinderilor familiale* pentru o(ligaiile fiscale datorate de acestea* )n condiiile pre"zute la art. 2* alturi de reprezentanii legali care* cu rea5credin* au determinat nedeclararea %i?sau neac:itarea o(ligaiilor fiscale la scadenG b5 terii poprii* )n situaiile pre"zute la art. 1&1 alin. H1I* H12I* H1 I %i H1,I* )n limita sumelor sustrase indisponi(ilizrii.

10

c5 reprezentantul legal al contri(ua(ilului care* cu rea5credin* declar (ncii potri"it art. 1&1 alin. H1 I lit. aI c nu deine alte disponi(iliti (ne%ti. 425 Pentru o(ligaiile de plat restante ale de(itorului declarat insol"a(il* )n condiiile prezentului cod* rspund solidar cu acesta urmtoarele persoaneF a5 persoanele fizice sau 6uridice care* anterior datei declarrii insol"a(ilitii* cu rea5 credin* au do(@ndit )n orice mod acti"e de la de(itorii care %i5au pro"ocat astfel insol"a(ilitateaG b5 administratorii* asociaii* acionarii %i orice alte persoane care au pro"ocat insol"a(ilitatea persoanei 6uridice de(itoare prin )nstrinarea sau ascunderea* cu rea5 credin* su( orice form* a acti"elor de(itoruluiG c5 administratorii care* )n perioada e+ercitrii mandatului* cu rea5credin* nu %i5au )ndeplinit o(ligaia legal de a cere instanei competente desc:iderea procedurii insol"enei* pentru o(ligaiile fiscale aferente perioadei respecti"e %i rmase neac:itate la data declarrii strii de insol"a(ilitateG d5 administratorii sau orice alte persoane care* cu rea5credin* au determinat nedeclararea %i?sau neac:itarea la scaden a o(ligaiilor fiscaleG e5 administratorii sau orice alte persoane care* cu rea5credin* au determinat restituirea sau ram(ursarea unor sume de (ani de la (ugetul general consolidat fr ca acestea s fie cu"enite de(itorului. 465 Persoana 6uridic rspunde solidar cu de(itorul declarat insol"a(il )n condiiile prezentului cod sau declarat insol"ent dac* direct ori indirect* controleaz* este controlat sau se afl su( control comun cu de(itorul %i dac este )ndeplinit cel puin una dintre urmtoarele condiiiF a5 do(@nde%te* cu orice titlu* dreptul de proprietate asupra unor acti"e corporale de la de(itor* iar "aloarea conta(il a acestor acti"e reprezint cel puin 6umtate din "aloarea conta(il a tuturor acti"elor corporale ale do(@nditoruluiG b5 are sau a a"ut raporturi comerciale contractuale cu clienii %i?sau cu furnizorii* alii dec@t cei de utiliti* care au a"ut sau au raporturi contractuale cu de(itorul )n proporie de cel puin 6umtate din totalul "aloric al tranzaciilorG c5 are sau a a"ut raporturi de munc sau ci"ile de prestri de ser"icii cu cel puin 6umtate dintre anga6aii sau prestatorii de ser"icii ai de(itorului. 445 7n )nelesul alin. H#I* termenii %i e+presiile de mai 6os au urmtoarele semnificaiiF a5 control M ma6oritatea drepturilor de "ot* fie )n adunarea general a asociailor unei societi comerciale ori a unei asociaii sau fundaii* fie )n consiliul de administraie al unei societi comerciale ori consiliul director al unei asociaii sau fundaiiG b5 control indirect M acti"itatea prin care o persoan e+ercit controlul prin una sau mai multe persoane. Art. "# 6ispoziii speciale privind stabilirea rspunderii 415 !spunderea persoanelor pre"zute la art. / se "a sta(ili potri"it dispoziiilor prezentului articol. 1.

425 7n scopul pre"zut la alin. H1I organul fiscal "a )ntocmi o decizie )n care "or fi artate moti"ele de fapt %i de drept pentru care este anga6at rspunderea persoanei )n cauz. Decizia se "a supune spre apro(are conducerii organului fiscal. 465 Decizia apro(at potri"it alin. H I constituie titlu de crean pri"ind o(ligaia la plat a persoanei rspunztoare potri"it art. / %i "a cuprinde* pe l@ng elementele pre"zute la art. &# alin. H I* %i urmtoareleF a5 codul de identificare fiscal a persoanei rspunztoare* o(ligat la plata o(ligaiei de(itorului principal* precum %i orice alte date de identificareG b5 numele %i prenumele sau denumirea de(itorului principalG codul de identificare fiscalG domiciliul sau sediul acestuia* precum %i orice alte date de identificareG c5 cuantumul %i natura sumelor datorateG d5 termenul )n care persoana rspunztoare tre(uie s plteasc o(ligaia de(itorului principalG e5 temeiul legal %i moti"ele )n fapt ale anga6rii rspunderii. 445 !spunderea "a fi sta(ilit at@t pentru o(ligaia fiscal principal* c@t %i pentru accesoriile acesteia. 475 Titlul de crean> pre"zut la alin. H#I se comunic persoanei o(ligate la plat. Dispozi>iile art. 111 alin. H I sunt aplica(ile )n mod corespunztor . 465 Titlul de crean comunicat potri"it alin. H,I poate fi atacat )n condiiile legii. Art. "* 6repturile i obligaiile succesorilor 415 Drepturile %i o(ligaiile din raportul 6uridic fiscal trec asupra succesorilor de(itorului )n condiiile dreptului comun. 425 Dispoziiile alin. H1I nu sunt aplica(ile )n cazul o(ligaiei de plat a sumelor ce reprezint amenzi aplicate* potri"it legii* de(itorului persoan fizic. Art. 34 6ispoziii privind cesiunea creanelor fiscale ale contribuabililor 415 Creanele principale sau accesorii pri"ind drepturi de ram(ursare sau de restituire ale contri(ua(ililor* precum %i sumele afectate garantrii e+ecutrii unei o(ligaii fiscale pot fi cesionate numai dup sta(ilirea lor potri"it legii. 425 Cesiunea produce efecte fa de organul fiscal competent numai de la data la care aceasta i5a fost notificat. 465 Desfiinarea cesiunii sau constatarea nulitii acesteia ulterior stingerii o(ligaiei fiscale nu este opoza(il organului fiscal. 8orme metodologice metodologice:
Art. +3 +3.1. 8esiunea de crean trebuie s "ndeplineasc cerinele de validitate din dreptul comun. Plile efectuate "ntre organul fiscal i contribuabilul cedent p,n la notificarea cesiunii sunt valabile. +3.). 'in momentul notificrii cesiunii, creana fiscal se transfer ctre cesionar cu toate drepturile pe care i le conferea cedentului, inclusiv accesoriile acesteia, "n condiiile legii. 8esionarul devine creditor pentru valoarea creanei "nscris "n actul de cesiune, indiferent de preul pe care l*a pltit i c!iar dac cesiunea s*a fcut cu titlu gratuit. +3.+. n ca$ul "n care organul fiscal constat c aceeai crean fiscal a fost cesionat mai multor cesionari, cesionarul care a notificat primul organul fiscal va deveni creditor al creanei cesionate.

CAP. 2 Domiciliul fiscal

1#

Art. 31 6omiciliul fiscal 415 7n cazul creanelor fiscale administrate de $inisterul .conomiei %i <inanelor prin Agenia 8aional de Administrare <iscal* prin domiciliu fiscal se )nelegeF a5 pentru persoanele fizice* adresa unde )%i au domiciliul* potri"it legii* sau adresa unde locuiesc efecti"* )n cazul )n care aceasta este diferit de domiciliuG b5 pentru persoanele fizice care desf%oar acti"iti economice )n mod independent sau e+ercit profesii li(ere* sediul acti"itii sau locul unde se desf%oar efecti" acti"itatea principalG c5 pentru persoanele 6uridice* sediul social sau locul unde se e+ercit gestiunea administrati" %i conducerea efecti" a afacerilor* )n cazul )n care acestea nu se realizeaz la sediul social declaratG d5 pentru asocierile %i alte entiti fr personalitate 6uridic* sediul acestora sau locul unde se desf%oar efecti" acti"itatea principal. 425 Prin adresa unde locuiesc efecti"* )n sensul alin. H1I lit. aI* se )nelege adresa locuinei pe care o persoan o folose%te )n mod continuu peste 10# de zile )ntr5un an calendaristic* )ntreruperile de scurt durat nefiind luate )n considerare. Dac %ederea are un scop e+clusi" de "izit* concediu* tratament sau alte scopuri particulare asemntoare %i nu dep%e%te perioada unui an* nu se consider adresa unde locuiesc efecti". 465 7n situaia )n care domiciliul fiscal nu se poate sta(ili potri"it alin. H1I lit. cI %i dI* domiciliul fiscal este locul )n care se afl ma6oritatea acti"elor. 46.15 Domiciliul fiscal definit potri"it alin. H1I ori H#I se )nregistreaz la organul fiscal )n toate cazurile )n care acesta este diferit de domiciliul sau de sediul social prin depunerea unei cereri de modificare a domiciliului fiscal* )nsoit de acte do"editoare ale informaiilor cuprinse )n aceasta. 46.25 Cererea se depune la organul fiscal )n a crui raz teritorial urmeaz a se sta(ili domiciliul fiscal. Cererea se soluioneaz de organul fiscal* )n termen de 1, zile lucrtoare de la data depunerii acesteia* prin emiterea deciziei de modificare a domiciliului fiscal care se comunic contri(ua(ilului potri"it art. &&. 46.65 3rganul fiscal emite din oficiu decizia de modificare a domiciliului fiscal ori de c@te ori constat c domiciliul fiscal este diferit de domiciliul sau sediul social iar contri(ua(ilul nu a depus cerere de modificare a domiciliului fiscal. 46.45 Data sc:im(rii domiciliului fiscal este data comunicrii deciziei de modificare a domiciliului fiscal. 445 7n cazul celorlalte creane fiscale ale (ugetului general consolidat* prin domiciliu fiscal se )nelege domiciliul reglementat potri"it dreptului comun sau sediul social )nregistrat potri"it legii. 8orme metodologice Art. +1
+1.1. 'omiciliul fiscal se "nregistrea$ la organul fiscal "n toate ca$urile "n care acesta este diferit de domiciliul sau de sediul social. +1.). nregistrarea domiciliului fiscal, pentru persoanele fi$ice, se face prin depunerea unei cereri de "nregistrare a domiciliului fiscal, "nsoit, dup ca$, de urmtoarele documentea) copie de pe actul care face dovada titlului "n temeiul cruia, potrivit legii, persoana deine spaiul destinat domiciliului fiscal .calitatea de proprietar, c!iria, u$ufructuar i altele asemenea/9 b) copie de pe actul de identitate "n care a fost "nscris, potrivit legii speciale, meniunea de stabilire a domiciliului i a reedinei la care se solicit "nregistrarea domiciliului fiscal. +1.+. n ca$ul persoanelor %uridice, cererea de "nregistrare a domiciliului fiscal va fi "nsoit de copii de pe actele care fac dovada deinerii legale a spaiului pentru domiciliul fiscal. +1.:. 8opiile de pe documente vor fi certificate pe fiecare pagin de organul fiscal competent, pentru conformitate cu originalul.

1*

+1.5. 8ererea se depune la organul fiscal "n a crui ra$ teritorial urmea$ a se stabili domiciliul fiscal. +1.#. 1a primirea cererii, aceasta va fi transmis de "ndat de ctre organul fiscal prev$ut la pct. +1.5 ctre organul fiscal "n a crui ra$ teritorial contribuabilul a avut ultimul domiciliu fiscal, "n vederea "ntocmirii formalitilor de transfer al dosarului fiscal. +1.&. 'osarul fiscal se transmite "n termen de cel mult +3 de $ile de la primirea cererii i va fi "nsoit de certificatul de atestare fiscal, precum i de fia de eviden pe pltitor. +1.0. 1a primirea dosarului fiscal, organul fiscal "n a crui ra$ teritorial se afl noul domiciliu fiscal va emite de "ndat deci$ia de "nregistrare a noului domiciliu fiscal, care se va comunica contribuabilului potrivit art. :+ din 8odul de procedur fiscal. +1.;. nregistrarea "n registrul contribuabililor de la noul organ fiscal, precum i scoaterea din registrul contribuabililor de la vec!iul organ fiscal se operea$ cu data comunicrii deci$iei prev$ute la pct. +1.0. P,n la data la care s*au operat modificrile "n registrul contribuabililor, competena pentru soluionarea oricrei probleme privind administrarea revine organului fiscal de la vec!iul domiciliu fiscal.

TITLUL III Dispoziii procedurale generale

CAP. 1 Competena organului fiscal

Art. 3" Competena general 415 3rganele fiscale au competen general pri"ind administrarea creanelor fiscale* e+ercitarea controlului %i emiterea normelor de aplicare a pre"ederilor legale )n materie fiscal. 425 7n cazul impozitului pe "enit ;i al contri(u>iilor sociale* prin :otr@re a Eu"ernului se poate sta(ili alt competen> special de administrare. 465 Impozitele* ta+ele %i alte sume care se datoreaz* potri"it legii* )n "am sunt administrate de ctre organele "amale. 8orme metodologice Art. +)
+).1. Ministerul Finanelor Publice, prin Agenia (aional de Administrare Fiscal, i unitile sale teritoriale au competen general "n ceea ce privete administrarea, e6ercitarea controlului i emiterea normelor de aplicare cu privire la creanele fiscale ce se cuvin bugetului general consolidat, care, potrivit legii, sunt date "n competena lor de administrare. n scopul administrrii unitare a acestor creane, preedintele Ageniei (aionale de Administrare Fiscal emite instruciuni "n condiiile legii. +).). <nitile administrativ*teritoriale au competen general "n ceea ce privete administrarea creanelor fiscale care, potrivit legii, sunt date "n competena lor de administrare.

445 Asistena %i )ndrumarea contri(ua(ililor pri"ind aplicarea unitar a pre"ederilor legislaiei pri"ind impozitele* ta+ele* contri(uiile sociale %i alte "enituri (ugetare administrate de Agenia 8aional de Administrare <iscal se realizeaz de ctre aceasta %i de unitile sale su(ordonate* conform procedurii sta(ilite prin ordin al pre%edintelui Ageniei 8aionale de Administrare <iscal. "4

Art. 33 Competena teritorial 415 Pentru administrarea impozitelor* ta+elor* contri(uiilor %i a altor sume datorate (ugetului general consolidat* competena re"ine acelui organ fiscal* 6udeean* local sau al municipiului 4ucure%ti* sta(ilit prin ordin al pre%edintelui Ageniei 8aionale de Administrare <iscal* )n a crui raz teritorial se afl domiciliul fiscal al contri(ua(ilului sau al pltitorului de "enit* )n cazul impozitelor %i contri(uiilor realizate prin stopa6 la surs* )n condiiile legii. 425 7n cazul contri(ua(ililor nerezideni care desf%oar acti"iti pe teritoriul !om@niei prin unul sau mai multe sedii permanente* competena re"ine organului fiscal pe a crui raz teritorial se afl situat sediul permanent desemnat potri"it titlului II din Codul fiscal. 7n cazul )nregistrrii fiscale declaraia de )nregistrare fiscal se depune la organul fiscal )n raza cruia se afl sediul permanent ce urmeaz a fi desemnat. 465 Pentru administrarea de ctre organele fiscale din su(ordinea Ageniei 8aionale de Administrare <iscal a creanelor fiscale datorate de marii contri(ua(ili* inclusi" de sediile secundare ale acestora* competena poate fi sta(ilit )n sarcina altor organe fiscale dec@t cele pre"zute la alin. H1I* prin ordin al pre%edintelui Ageniei 8aionale de Administrare <iscal. Art. 3, Competena 5n cazul sediilor secundare 415 7n cazul sediilor secundare )nregistrate fiscal* potri"it legii* competen>a teritorial pentru administrarea impozitului pe "enitul din salarii datorat de acestea re"ine organului fiscal competent pentru administrarea o(liga>iilor datorate de contri(ua(ilul care le5a )nfiin>at. 425 Competen>a pentru )nregistrarea fiscal a sediilor secundare ca pltitoare de salarii ;i "enituri asimilate salariilor* potri"it legii* re"ine organului fiscal )n a crui raz teritorial se afl situate acestea. 8orme metodologice Art. +:
+:.1. n ca$ul "n care prin lege se stabilesc "n sarcina contribuabililor obligaii de plat la sedii secundare, inclusiv pentru obligaiile cone6e acestora, cum ar fi obligaii de declarare, obligaii de depunere de documente, cereri, fie fiscale, precum i orice alte obligaii prev$ute de lege, competena teritorial pentru administrarea acestor obligaii aparine organului fiscal "n a crui ra$ teritorial se afl sediul secundar. +:.). Pentru impo$itul pe venitul din salarii, datorat de sediul secundar, "nregistrat ca pltitor al obligaiei fiscale la alt organ fiscal teritorial dec,t al contribuabilului persoan %uridic, pltitor este sediul secundar. Plata se face "n acest ca$ la unitatea teritorial a =re$oreriei >tatului "n a crei ra$ se afl sediul secundar, documentele de plat cuprin$,nd obligatoriu i urmtoarele informaiia) codul de identificare fiscal i denumirea persoanei %uridice9 b) codul de identificare fiscal al sediului secundar

Art. 35 Competena teritorial a compartimentelor de specialitate ale autoritilor administraiei publice locale Compartimentele de specialitate ale autorit>ilor administra>iei pu(lice locale sunt competente pentru administrarea impozitelor* ta+elor ;i altor sume datorate (ugetelor locale ale unit>ilor administrati"5teritoriale sau* dup caz* ale su(di"iziunilor administrati"5teritoriale ale municipiilor. "1

Art. 35^1 Competena privind impozitul i contribuiile aferente veniturilor din activiti agricole 415 Prin e+cepie de la pre"ederile art. ## %i #,* impozitul %i contri(uiile aferente "eniturilor din acti"iti agricole* datorate de persoanele fizice* potri"it legii* se pot ac:ita )n numerar %i la compartimentele de specialitate ale unitii administrati"5teritoriale corespunztoare localitii )n care )%i au domiciliul fiscal contri(ua(ilii unde nu e+ist o unitate teritorial a Ageniei 8aionale de Administrare <iscal* dac )ntre unitatea administrati"5teritorial %i Agenia 8aional de Administrare <iscal s5a )nc:eiat un protocol )n acest scop. Data plii este data pre"zut la art. 11& alin. H#I lit. aI inclusi" pentru sumele ac:itate eronat de ctre contri(ua(il pe alte tipuri de o(ligaii sau stinse eronat de ctre organele fiscale )n realizarea procedurii pre"zute la alin. H&I. 425 Sumele )ncasate potri"it alin. H1I se depun de ctre organele fiscale din cadrul unitilor administrati"5teritoriale )n cont distinct de disponi(il* )n termen de cel mult , zile lucrtoare de la )ncasare* )mpreun cu situaia pri"ind sumele )ncasate care "a cuprinde cel puin urmtoarele informaiiF numrul %i data documentului prin care s5a efectuat )ncasarea )n numerar* CUI?C8P contri(ua(il* denumire contri(ua(il* tipul o(ligaiei ac:itate* suma ac:itat. 465 Sumele depuse )n contul pre"zut la alin. H I se "ireaz de unitile Trezoreriei Statului )n conturile corespunztoare de "enituri ale (ugetului de stat %i ale (ugetelor asigurrilor sociale* )n termen de dou zile lucrtoare de la depunere* potri"it procedurii pre"zute la alin. H&I. 445 Procedura de )ncasare %i de "irare la (ugetul de stat %i (ugetele asigurrilor sociale a sumelor )ncasate potri"it alin. H1I* precum %i modul de cola(orare %i de realizare a sc:im(ului de informaii dintre organele fiscale din cadrul Ageniei 8aionale de Administrare <iscal %i organele fiscale din cadrul unitilor administrati"5teritoriale se apro( prin ordin comun al ministrului finanelor pu(lice %i al ministrului dez"oltrii regionale %i administraiei pu(lice. Art. 30 Competena special 415 7n situaia )n care contri(ua(ilul nu are domiciliu fiscal* competena teritorial re"ine organului fiscal )n raza cruia se face constatarea actului sau faptului supus dispoziiilor legale fiscale. 425 Dispoziiile alin. H1I se aplic %i pentru luarea de urgen a msurilor legale ce se impun )n cazurile de dispariie a elementelor de identificare a (azei de impunere reale* precum %i )n caz de e+ecutare silit. 465 Pentru administrarea de ctre organele fiscale din su(ordinea Ageniei 8aionale de Administrare <iscal a creanelor datorate de contri(ua(ilii nerezideni* care nu au pe teritoriul !om@niei un sediu permanent* competena re"ine organului fiscal sta(ilit prin ordin al ministrului economiei %i finanelor* la propunerea pre%edintelui Ageniei 8aionale de Administrare <iscal. 8orme metodologice Art. +#
+#.1. Persoanele care nu au domiciliul fiscal pe teritoriul 7om,niei "i "ndeplinesc obligaiile fiscale la organul fiscal "n a crui ra$ teritorial se obin veniturile, alte beneficii sau valori patrimoniale care, potrivit legii, constituie ba$a de impunere. n ca$ul contribuabililor nere$ideni care desfoar activiti pe teritoriul 7om,niei printr*un sediu permanent, competena revine organului fiscal "n a crui ra$ teritorial se reali$ea$, "n "ntregime sau cu preponderen, cifra de afaceri. +#.). n ca$ul "n care e6ist pericol de dispariie a elementelor de identificare a ba$ei de impunere reale, precum i "n ca$ de e6ecutare silit, pentru luarea de urgen a msurilor legale ce se impun,

""

competent este organul fiscal "n a crui ra$ teritorial se face constatarea actului sau faptului supus dispo$iiilor legale fiscale ori "n ra$a cruia se afl bunurile supuse e6ecutrii silite. n acest ca$ organul fiscal care a luat msura legal are obligaia de a face demersurile necesare pentru identificarea domiciliului fiscal al contribuabilului i de a transmite actul prin care s*au dispus msurile legale organului fiscal de la domiciliul fiscal al contribuabilului.

Art. 3. Conflictul de competen 415 .+ist conflict de competen c@nd dou sau mai multe organe fiscale se declar deopotri" competente sau necompetente. 7n acest caz organul fiscal care s5a )n"estit primul sau care s5a declarat ultimul necompetent "a continua procedura )n derulare %i "a solicita organului ierar:ic superior comun s :otrasc asupra conflictului. 425 7n situaia )n care organele fiscale )ntre care apare conflictul de competen nu sunt su(ordonate unui organ ierar:ic comun* conflictul de competen i"it se soluioneaz de ctre Comisia fiscal central din cadrul $inisterului .conomiei %i <inanelor. 465 7n cazul (ugetelor locale* Comisia fiscal central se completeaz cu c@te un reprezentant al Asociaiei Comunelor din !om@nia* Asociaiei 3ra%elor din !om@nia* Asociaiei $unicipiilor din !om@nia* Uniunii 8aionale a Consiliilor Audeene din !om@nia* precum %i al $inisterului Internelor %i !eformei Administrati"e. 8orme metodologice Art. +&
+&.1. 8onflictul ivit "ntre dou administraii ale finanelor publice din ra$a teritorial a aceluiai %ude se soluionea$ de ctre direcia general a finanelor publice creia acestea "i sunt subordonate. +&.). 8onflictul ivit "ntre dou administraii ale finanelor publice din %udee diferite sau dintre o administraie a finanelor publice i o direcie a finanelor publice ori dintre dou direcii ale finanelor publice se soluionea$ de ctre Agenia (aional de Administrare Fiscal. +&.+. 8onflictul ivit "ntre organe fiscale care nu sunt subordonate unui organ ierar!ic comun se soluionea$ de ctre 8omisia fiscal central din cadrul Ministerului Finanelor Publice. +&.:. 8onflictul ivit "ntre dou organe vamale se soluionea$ de ctre Autoritatea (aional a ?milor. +&.5. 5rganul competent s soluione$e conflictul de competen va !otr" de "ndat asupra conflictului i va comunica deci$ia organelor fiscale aflate "n conflict.

445 3rganul competent s solu>ioneze conflictul de competen> "a :otr) de )ndat asupra conflictului* iar solu>ia adoptat "a fi comunicat organelor fiscale aflate )n conflict* pentru a fi dus la )ndeplinire* cu informarea* dup caz* a persoanelor interesate. 475 Prin conflict de competen )n sensul prezentului articol se )nelege conflictul aprut )n legtur cu modul de aplicare a regulilor de competen pri"ind administrarea creanelor fiscale pre"zute de prezentul cod %i?sau* dup caz* de Codul fiscal sau alte legi care reglementeaz creanele fiscale )n legtur cu care a aprut conflictul. 7n cazul compartimentelor de specialitate ale autoritilor administraiei pu(lice locale* conflictul de competen )n sensul prezentului articol nu "izeaz conflictul aprut )n legtur cu modul de delimitare a teritoriului )ntre unitile administrati"5teritoriale. Art. 3# Acord asupra competenei Cu acordul organului fiscal care* conform pre"ederilor prezentului cod* deine competena teritorial* precum %i al contri(ua(ilului )n cauz* un alt organ fiscal poate prelua acti"itatea de administrare a acestuia. "3

Art. 3#^1 1c;imbarea competenei 415 7n cazul )n care se sc:im( domiciliul fiscal* potri"it legii*competen>a teritorial trece la noul organ fiscal de la data sc:im(rii domiciliului fiscal. 425 Pre"ederile alin. H1I se aplic )n mod corespunztor ;i contri(ua(ililor mari ;i mi6locii* defini>i potri"it legii* )n cazul )ncare se modific aceast calitate. 465 7n situa>ia )n care se afl )n curs de derulare o procedur fiscal* cu e+cep>ia procedurii de e+ecutare silit* organul fiscal care a )nceput procedura este competent s o finalizeze. Art. 3* Conflictul de interese <uncionarul pu(lic din cadrul organului fiscal implicat )ntr5o procedur de administrare se afl )n conflict de interese* dacF a5 )n cadrul procedurii respecti"e acesta este contri(ua(il* este so?soie al?a contri(ua(ilului* este rud p@n la gradul al treilea inclusi" a contri(ua(ilului* este reprezentant sau )mputernicit al contri(ua(iluluiG b5 )n cadrul procedurii respecti"e poate do(@ndi un a"anta6 ori poate suporta un deza"anta6 directG c5 e+ist un conflict )ntre el* soul?soia* rudele sale p@n la gradul al treilea inclusi" %i una dintre pri sau soul?soia* rudele prii p@n la gradul al treilea inclusi"G d5 )n alte cazuri pre"zute de lege. Art. ,4 Abinerea i recuzarea 415 <uncionarul pu(lic care %tie c se afl )n una dintre situaiile pre"zute la art. #1 este o(ligat s )n%tiineze conductorul organului fiscal %i s se a(in de la )ndeplinirea procedurii. 425 7n cazul )n care conflictul de interese se refer la conductorul organului fiscal* acesta este o(ligat s )n%tiineze organul ierar:ic superior. 465 A(inerea se propune de funcionarul pu(lic %i se decide de )ndat de conductorul organului fiscal sau de organul ierar:ic superior. 445 Contri(ua(ilul implicat )n procedura )n derulare poate solicita recuzarea funcionarului pu(lic aflat )n conflict de interese. 475 !ecuzarea funcionarului pu(lic se decide de )ndat de ctre conductorul organului fiscal sau de organul fiscal ierar:ic superior. Decizia prin care se respinge cererea de recuzare poate fi atacat la instana 6udectoreasc competent. Cererea de recuzare nu suspend procedura de administrare )n derulare. CAP. 2 Actele emise de organele fiscale

Art. ,1 $oiunea de act administrativ fiscal 7n )nelesul prezentului cod* actul administrati" fiscal este actul emis de organul fiscal competent )n aplicarea legislaiei pri"ind sta(ilirea* modificarea sau stingerea drepturilor %i o(ligaiilor fiscale. Art. ," 1oluia fiscal individual anticipat i acordul de pre 5n avans 415 Solu>ia fiscal indi"idual anticipat este actul administrati" emis de Agen>ia 8a>ional de Administrare <iscal )n "ederea solu>ionrii unei cereri a contri(ua(ilului referitoare la reglementarea unor situa>ii fiscale de fapt "iitoare. Situa>ia fiscal de fapt "iitoare se apreciaz )n func>ie de data depunerii cererii. 425 Acordul de pre )n a"ans este actul administrati" emis de Agenia 8aional de Administrare <iscal )n "ederea soluionrii unei cereri a contri(ua(ilului* referitoare la ",

sta(ilirea condiiilor %i modalitilor )n care urmeaz s fie determinate* pe parcursul unei perioade fi+e* preurile de transfer* )n cazul tranzaciilor efectuate )ntre persoane afiliate* astfel cum sunt definite )n Codul fiscal. Tranzaciile "iitoare care fac o(iectul acordului de pre )n a"ans se apreciaz )n funcie de data depunerii cererii. 465 Soluia fiscal indi"idual anticipat sau acordul de pre )n a"ans se comunic numai contri(ua(ilului cruia )i sunt destinate. 445 Soluia fiscal indi"idual anticipat %i acordul de pre )n a"ans sunt opoza(ile %i o(ligatorii fa de organele fiscale* numai dac termenii %i condiiile acestora au fost respectate de contri(ua(il. 475 Prin cerere contri(ua(ilul propune coninutul soluiei fiscale indi"iduale anticipate sau al acordului de pre )n a"ans* dup caz. 47.15 7n scopul soluionrii cererii* organul fiscal competentF a5 se poate deplasa la domiciliul fiscal al contri(ua(ilului sau )n alt loc sta(ilit de comun acord cu acesta pentru analizarea documentaiei )n "ederea fundamentrii proiectului de soluie fiscal indi"idual anticipat ori acord de pre )n a"ans* potri"it procedurii apro(ate prin ordin al pre%edintelui Ageniei 8aionale de Administrare <iscalG b5 poate solicita contri(ua(ilului clarificri cu pri"ire la cerere %i?sau documentele depuse. 47.25 3rganul fiscal competent prezint contri(ua(ilului proiectul soluiei fiscale indi"iduale anticipate sau acordului de pre )n a"ans* dup caz* acord@ndu5i acestuia posi(ilitatea de a5%i e+prima punctul de "edere potri"it art. 1 alin. H1I* cu e+cepia cazului )n care contri(ua(ilul renun la acest drept %i notific acest fapt organului fiscal competent. 47.65 Contri(ua(ilul poate prezenta clarificrile pre"zute la alin. H,91I lit. (I sau poate e+prima punctul de "edere pre"zut la alin. H,9 I )n termen de -2 de zile lucrtoare de la data solicitrii clarificrilor necesare ori de la data comunicrii proiectului soluiei fiscale indi"iduale anticipate sau acordului de pre )n a"ans. 465 7n soluionarea cererii contri(ua(ilului se emite soluia fiscal indi"idual anticipat sau acordul de pre )n a"ans. 7n situaia )n care contri(ua(ilul nu este de acord cu soluia fiscal indi"idual anticipat sau cu acordul de pre )n a"ans emis* "a transmite* )n termen de 1, zile de la comunicare* o notificare la organul fiscal emitent. Soluia fiscal indi"idual anticipat sau acordul de pre )n a"ans pentru care contri(ua(ilul a transmis o notificare organului fiscal emitent nu produce niciun efect 6uridic. 485 Contri(ua(ilul* titular al unui acord de pre )n a"ans* are o(ligaia de a depune anual la organul emitent al acordului un raport pri"ind modul de realizare a termenilor %i condiiilor acordului )n anul de raportare. !aportul se depune p@n la termenul pre"zut de lege pentru depunerea situaiilor financiare anuale. 485 Soluia fiscal indi"idual anticipat %i acordul de pre )n a"ans nu mai sunt "ala(ile dac pre"ederile legale de drept material fiscal )n (aza crora a fost luat decizia se modific. 495 Pentru emiterea unei soluii fiscale indi"iduale anticipate* precum %i pentru emiterea sau modificarea unui acord de pre )n a"ans* emitentul )ncaseaz tarife care se sta(ilesc prin :otr@re a Eu"ernului. 4105 Contri(ua(ilul solicitant are dreptul la restituirea tarifului ac:itat )n cazul )n care organul fiscal competent respinge emiterea?modificarea soluiei fiscale indi"iduale anticipate sau a acordului de pre )n a"ans. 4115 Termenul pentru emiterea unui acord de pre> )n a"ans este de 1 luni )n cazul unui acord unilateral* respecti" de 10 luni )n cazul unui acord (ilateral sau multilateral* dup caz. Termenul pentru emiterea solu>iei fiscale indi"iduale anticipate este de p@n la # luni. Dispoziiile art. /2 sunt aplica(ile )n mod corespunztor. 4125 Procedura referitoare la emiterea soluiei fiscale indi"iduale anticipate %i a acordului de pre )n a"ans "a fi apro(at prin :otr@re a Eu"ernului. Art. ,3 Coninutul i motivarea actului administrativ fiscal "5

415 Actul administrati" fiscal se emite numai )n form scris. 425 Actul administrati" fiscal cuprinde urmtoarele elementeF a5 denumirea organului fiscal emitentG b5 data la care a fost emis %i data de la care )%i produce efecteleG c5 datele de identificare a contri(ua(ilului sau a persoanei )mputernicite de contri(ua(il* dup cazG d5 o(iectul actului administrati" fiscalG e5 moti"ele de faptG f5 temeiul de dreptG g5 numele %i semntura persoanelor )mputernicite ale organului fiscal* potri"it legiiG :5 %tampila organului fiscal emitentG i5 posi(ilitatea de a fi contestat* termenul de depunere a contestaiei %i organul fiscal la care se depune contestaiaG #5 meniuni pri"ind audierea contri(ua(ilului. 465 Actul administrati" fiscal emis )n condiiile alin. H I prin intermediul unui centru de imprimare masi" este "ala(il %i )n cazul )n care nu poart semntura persoanelor )mputernicite ale organului fiscal* potri"it legii* %i %tampila organului emitent* dac )ndepline%te cerinele legale aplica(ile )n materie. 445 Prin ordin al ministrului finanelor pu(lice se sta(ilesc categoriile de acte administrati"e fiscale care se emit )n condiiile alin. H#I* de ctre organele fiscale din cadrul Ageniei 8aionale de Administrare <iscal. 475 Prin ordin comun al ministrului administraiei %i internelor %i al ministrului finanelor pu(lice se sta(ilesc categoriile de acte administrati"e fiscale* care pot fi emise )n condiiile alin. H#I de ctre organele fiscale ale autoritilor administraiei pu(lice locale* iar consiliile locale sta(ilesc* prin :otr@re* dac organele fiscale din cadrul autoritii administraiei pu(lice locale respecti"e* pot emite acte administrati"e fiscale )n condiiile alin. H#I. 8orme metodologice metodologice:
Art. :+ :+.1. 'ispo$iiile art. ;3, ;1 i ;) din 8odul de procedur civil sunt aplicabile, cu e6cepia dispo$iiilor privind comunicarea prin afiare.

Art. ,, Comunicarea actului administrativ fiscal 415 Actul administrati" fiscal tre(uie comunicat contri(ua(ilului cruia )i este destinat. 7n situaia contri(ua(ililor fr domiciliu fiscal )n !om@nia* care %i5au desemnat )mputernicit potri"it art. 10 alin. H&I* precum %i )n situaia numirii unui curator fiscal* )n condiiile art. 11* actul administrati" fiscal se comunic )mputernicitului sau curatorului* dup caz. 425 Actul administrati" fiscal se comunic prin remiterea acestuia contri(ua(ilului?)mputernicitului* dac se asigur primirea su( semntur a actului administrati" fiscal sau prin po%t* cu scrisoare recomandat cu confirmare de primire. 42.15 Actul administrati" fiscal poate fi comunicat %i prin alte mi6loace cum sunt fa+* e5mail sau alte mi6loace electronice de transmitere la distan* dac se asigur transmiterea te+tului actului administrati" fiscal %i confirmarea primirii acestuia %i dac contri(ua(ilul a solicitat e+pres acest lucru. 42.25 7n cazul )n care comunicarea potri"it alin. H I sau H 91I* dup caz* nu a fost posi(il* aceasta se realizeaz prin pu(licitate. 465 Comunicarea prin pu(licitate se face prin afi%area* concomitent* la sediul organului fiscal emitent %i pe pagina de internet a Ageniei 8aionale de Administrare <iscal* a unui anun )n care se menioneaz c a fost emis actul administrati" fiscal pe numele contri(ua(ilului. 7n cazul actelor administrati"e emise de organele fiscale "0

pre"zute la art. #,* afi%area se face* concomitent* la sediul acestora %i pe pagina de internet a autoritii administraiei pu(lice locale respecti"e. 7n lipsa paginii de internet proprii* pu(licitatea se face pe pagina de internet a consiliului 6udeean. 7n toate cazurile* actul administrati" fiscal se consider comunicat )n termen de 1, zile de la data afi%rii anunului. 445 Dispoziiile Codului de procedur ci"il pri"ind comunicarea actelor de procedur sunt aplica(ile )n mod corespunztor. 8orme metodologice Art. ::
::.1. 5rganul fiscal nu poate pretinde e6ecutarea obligatiei stabilite in sarcina contribuabilului prin actul administrativ, daca acest act nu a fost comunicat contribuabilului, potrivit legii.

Art. ,5 Opozabilitatea actului administrativ fiscal 415 Actul administrati" fiscal produce efecte din momentul )n care este comunicat contri(ua(ilului sau la o dat ulterioar menionat )n actul administrati" comunicat* potri"it legii. 425 Actul administrati" fiscal ce nu a fost comunicat potri"it art. && nu este opoza(il contri(ua(ilului ;i nu produce nici un efect 6uridic. Art. ,0 $ulitatea actului administrativ fiscal Lipsa unuia dintre elementele actului administrati" fiscal* referitoare la numele* prenumele %i calitatea persoanei )mputernicite a organului fiscal* numele %i prenumele ori denumirea contri(ua(ilului* a o(iectului actului administrati" sau a semnturii persoanei )mputernicite a organului fiscal* cu e+cepia pre"zut la art. &# alin. H#I* atrage nulitatea acestuia. 8ulitatea se poate constata la cerere sau din oficiu. 8orme metodologice Art. :#
:#.1. Actele administrative fiscale se modific sau se desfiinea$ "n situaii cum sunta) "ndreptarea erorilor materiale potrivit art. :& din 8odul de procedur fiscal9 b) constatarea nulitii actului administrativ fiscal potrivit art. :5 din 8odul de procedur fiscal9 c) dovedirea titularului dreptului de proprietate potrivit art. #: din 8odul de procedur fiscal9 d) desfiinarea sau modificarea deci$iei de impunere sub re$erva verificrii ulterioare potrivit art. 0& alin. .)/ din 8odul de procedur fiscal9 e) anularea sau "ndreptarea actului de e6ecutare ori a titlului e6ecutoriu contestat, ca urmare a soluionrii de ctre instana %udectoreasc a contestaiei la e6ecutarea silit, potrivit art. 1&3 din 8odul de procedur fiscal9 f) desfiinarea, potrivit art. 105 alin. .+/ din 8odul de procedur fiscal, total sau parial, a actului administrativ atacat, ca urmare a soluionrii de ctre organul fiscal competent a contestaiei formulate

Art. ,. 6esfiinarea sau modificarea actelor administrative fiscale 415 Actul administrati" fiscal poate fi modificat* anulat sau desfiin>at )n condi>iile prezentului cod.

".

425 Anularea ori desfiin>area total sau par>ial* cu titlu ire"oca(il* potri"it legii* a actelor administrati"e fiscale prin care s5au sta(ilit crean>e fiscale principale atrage anularea* desfiin>area ori modificarea at@t a actelor administrati"e fiscale prin care s5au sta(ilit crean>e fiscale accesorii aferente crean>elor fiscale principale indi"idualizate )n actele administrati"e fiscale anulate ori desfiin>ate* c@t ;i a actelor administrati"e fiscale su(sec"ente emise )n (aza actelor administrati"e fiscale anulate sau desfiin>ate* c:iar dac actele administrati"e fiscale prin care s5au sta(ilit crean>e fiscale accesorii sau actele administrati"e fiscale su(sec"ente au rmas definiti"e )n sistemul cilor administrati"e de atac sau 6udiciare. 7n acest caz* organul fiscal emitent* din oficiu sau la cererea contri(ua(ilului* "a emite un nou act administrati" fiscal* prin care "a desfiin>a sau modifica )n mod corespunztor actele administrati"e fiscale prin care s5au sta(ilit crean>e fiscale accesorii sau actele administrati"e fiscale su(sec"ente. 465 Se anuleaz ori se desfiin>eaz* total sau par>ial* c:iar dac )mpotri"a acestora s5au e+ercitat sau nu ci de atac* actele administrati"e fiscale prin care s5au sta(ilit* )n mod eronat* crean>e fiscale accesorii aferente crean>elor fiscale principale prin orice modalitate. 8orme metodologice
Art. :& :&.1. @rorile materiale repre$int greelile sau omisiunile cu privire la numele, calitatea i susinerile prilor din raportul %uridic fiscal sau cele de calcul ori altele asemenea. Aceste erori nu pot privi fondul actului, respectiv e6istena sau ine6istena obligaiilor fiscale stabilite prin actul administrativ fiscal. :&.). 'ac "ndreptarea erorii materiale se face prin adugri sau tersturi operate "n cuprinsul actului administrativ fiscal, acestea vor fi semnate i tampilate de organul fiscal, "n ca$ contrar nefiind luate "n considerare. ndreptarea erorii materiale va fi operat pe toate e6emplarele originale ale actului administrativ fiscal. :&.+. 'up efectuarea "ndreptrii erorii materiale, organul fiscal are obligaia de a comunica contribuabilului sau oricrei alte persoane interesate, de "ndat, operaiunea efectuat. :&.:. n ca$ul "n care "ndreptarea erorii materiale nu se poate efectua direct pe actul administrativ fiscal, se emite un nou act administrativ fiscal care, de asemenea, va fi comunicat contribuabilului.

Art. ,# :ndreptarea erorilor materiale din actele administrative fiscale 415 3rganul fiscal poate )ndrepta erorile materiale din cuprinsul actului administrati" fiscal* din oficiu sau la cererea contri(ua(ilului. 425 Pre"ederile alin. H1I nu se aplic actelor administrati"e fiscale pentru care s5au e+ercitat cile de atac pre"zute de lege* iar solu>ia este definiti". 465 Prin erori materiale* )n sensul prezentului articol* se )n>elege orice gre;eli de redactare* omisiuni sau men>iuni gre;ite din actele administrati"e fiscale* cu e+cep>ia acelora care atrag nulitatea actului administrati" fiscal* potri"it legii* sau care pri"esc fondul actului administrati" fiscal. 445 7n cazul )n care dup comunicarea actului administrati" fiscal organul fiscal constat* din oficiu* c e+ist erori materiale )n cuprinsul su* acesta comunic contri(ua(ilului un act de )ndreptare a erorii materiale. 475 7n situa>ia )n care )ndreptarea erorii materiale este solicitat de contri(ua(il* organul fiscal procedeaz astfelF a5 dac cererea de )ndreptare a erorii materiale este )ntemeiat* emite ;i comunic contri(ua(ilului actul de )ndreptare a erorii materialeG "#

b5 dac cererea de )ndreptare a erorii materiale nu este )ntemeiat* respinge cererea printr5o decizie ce se comunic contri(ua(ilului. 465 Actul de )ndreptare a erorii materiale ;i decizia de respingere a cererii de )ndreptare a erorii materiale urmeaz regimul 6uridic al actului ini>ial ;i pot fi contestate )n condi>iile legii )n care putea fi contestat actul ini>ial.

Art. ,#^1 -revederi aplicabile actelor de e/ecutare i altor acte emise de organele fiscale 6ispoziiile art. ,3 alin. <3=> art. ,,> ,5 i ,# se aplic 5n mod corespunztor i actelor de e/ecutare i altor acte emise de organele fiscale> cu e/cepia cazului 5n care prin lege se prevede altfel.

CAP. % Administrarea $i aprecierea pro#elor ,$1;'U<$ 1 (i!%oziii generale

Art. ,* 2i9loace de prob 415 Constituie pro( orice element de fapt care ser"e%te la constatarea unei stri de fapt fiscale* inclusi" )nregistrri audio"ideo* date %i informaii aflate )n orice mediu de stocare* precum %i alte mi6loace materiale de pro(* care nu sunt interzise de lege. 42I Pentru determinarea strii de fapt fiscale* organul fiscal* )n condiiile legii* administreaz mi6loace de pro(* put@nd proceda laF a5 solicitarea informaiilor* de orice fel* din partea contri(ua(ililor %i a altor persoaneG bI solicitarea de e+pertizeG c5 folosirea )nscrisurilorG d5 efectuarea de cercetri la faa loculuiG e5 efectuarea* )n condiiile legii* de controale curente* operati"e %i inopinate sau controale tematice* dup caz. 465 Pro(ele administrate "or fi coro(orate %i apreciate in@ndu5se seama de fora lor do"editoare recunoscut de lege.

Art. 54 6reptul organului fiscal de a solicita prezena contribuabilului la sediul su 415 3rganul fiscal poate solicita prezena contri(ua(ilului la sediul su pentru a da informaii %i lmuriri necesare sta(ilirii situaiei sale fiscale reale. 3dat cu aceast solicitare* c@nd este cazul* organul fiscal "a indica %i documentele pe care contri(ua(ilul este o(ligat s le prezinte. 425 Solicitarea se face )n scris ;i cuprinde )n mod o(ligatoriuF a5 data* ora ;i locul la care contri(ua(ilul este o(ligat s se prezinteG b5 (aza legal a solicitriiG c5 scopul solicitriiG d5 documentele pe care contri(ua(ilul este o(ligat s le prezinte. 8orme metodologice Norme metodologice: "*

Art. 53 :;.1. 5ri de c,te ori consider necesar, organul fiscal va solicita pre$ena contribuabilului la sediul su pentru a da informaii i lmuriri necesare stabilirii situaiei fiscale a acestuia. 8,nd este ca$ul, solicitarea va fi fcut "n scris. :;.). n ca$ul "n care solicitarea se face "n scris, aceasta va cuprinde "n mod obligatoriua) data, ora i locul la care contribuabilul este obligat s se pre$inte9 b) ba$a legal a solicitrii9 c) scopul solicitrii9 d) documentele pe care contribuabilul este obligat s le pre$inte.

Art. 51 Comunicarea informaiilor 5ntre organele fiscale Dac )ntr5o procedur fiscal se constat fapte care prezint importan pentru alte raporturi 6uridice fiscale* organele fiscale )%i "or comunica reciproc informaiile deinute. ,$1;'U<$ a 2=a 'nformaii +i e"%ertize

Art. 5" Obligaia de a furniza informaii 415 Contri(ua(ilul sau alt persoan )mputernicit de acesta are o(ligaia de a furniza organului fiscal informaiile necesare pentru determinarea strii de fapt fiscale. 7n acela%i scop* organul fiscal are dreptul s solicite informaii %i altor persoane cu care contri(ua(ilul are sau a a"ut raporturi economice sau 6uridice. Informaiile furnizate de alte persoane se iau )n considerare numai )n msura )n care sunt confirmate %i de alte mi6loace de pro(. 425 Cererea de furnizare a informaiilor se formuleaz )n scris %i "a specifica natura informaiilor solicitate pentru determinarea strii de fapt fiscale %i documentele care susin informaiile furnizate. 465 Declaraia persoanelor o(ligate potri"it alin. H1I s furnizeze informaii "a fi* dup caz* prezentat sau consemnat )n scris. 445 7n situaia )n care persoana o(ligat s furnizeze informaia )n scris este* din moti"e independente de "oina sa* )n imposi(ilitate de a scrie* organul fiscal )ntocme%te un proces5"er(al. Art. 53 %urnizarea periodic de informaii 415 Contri(ua(ilii sunt o(ligai s furnizeze periodic organelor fiscale informaii referitoare la acti"itatea desf%urat. 425 <urnizarea informaiilor pre"zute la alin. H1I se face prin completarea unei declaraii pe proprie rspundere. 465 8atura informaiilor* periodicitatea* precum %i modelul declaraiilor se apro( prin ordin al pre%edintelui Ageniei 8aionale de Administrare <iscal. Art. 53^1 Obligaii declarative cu privire la rezidenii altor state membre ! 415 Pltitorii de "enituri de natura celor pre"zute la art. 12191 alin. H1I lit. aI* (I* cI %i dI au o(ligaia s depun o declaraie pri"ind "eniturile pltite fiecrui (eneficiar care este rezident al altor state mem(re ale Uniunii .uropene* p@n )n ultima zi a lunii fe(ruarie a anului curent* pentru anul e+pirat. 425 Contri(ua(ilii rezideni ai altor state mem(re ale Uniunii .uropene care o(in "enituri din proprieti imo(iliare situate )n !om@nia au o(ligaia s depun o declaraie pri"ind "eniturile realizate p@n )n data de , mai a anului curent* pentru anul e+pirat. 465 $odelul %i coninutul declaraiilor pre"zute la alin. H1I %i H I se apro( prin ordin al pre%edintelui Ageniei 8aionale de Administrare <iscal. 34

445 7n scopul realizrii sc:im(ului automat o(ligatoriu de informaii pre"zut la art. 12191 * compartimentele de specialitate ale unitilor administrati"5teritoriale sau* dup caz* su(di"iziunilor administrati"5teritoriale ale municipiilor au o(ligaia de a transmite organelor fiscale din cadrul Ageniei 8aionale de Administrare <iscal informaii cu pri"ire la (unurile imo(ile deinute )n proprietate de rezideni ai altor state mem(re ale Uniunii .uropene pe teritoriul respecti"ei uniti administrati"5teritoriale. Transmiterea %i coninutul informaiilor* precum %i termenele %i procedura de realizare a acestora se apro( prin ordin comun al ministrului finanelor pu(lice %i al ministrului dez"oltrii regionale %i administraiei pu(lice. Compartimentele de specialitate ale unitilor administrati"5 teritoriale sau* dup caz* su(di"iziunilor administrati"5teritoriale ale municipiilor transmit organelor fiscale din cadrul Ageniei 8aionale de Administrare <iscal* la cererea acestora* %i alte informaii cu rele"an fiscal disponi(ile* )n format electronic. 475 7n scopul transmiterii de ctre compartimentele de specialitate ale unitilor administrati"5teritoriale a informaiilor pre"zute la alin. H&I* rezidenii din alte state mem(re ale Uniunii .uropene care do(@ndesc proprietatea unui (un imo(il )n !om@nia au o(ligaia depunerii declaraiei fiscale )n condiiile %i la termenele pre"zute de Codul fiscal. $odelul %i coninutul declaraiei se apro( prin ordin comun al ministrului finanelor pu(lice %i al ministrului dez"oltrii regionale %i administraiei pu(lice. 465 3rganele fiscale din cadrul Ageniei 8aionale de Administrare <iscal au o(ligaia de a comunica organelor fiscale din cadrul unitilor administrati" teritoriale sau* dup caz* su(di"iziunilor administrati"5teritoriale ale municipiilor* prin sc:im( automat* informaii cu rele"an fiscal disponi(ile* sta(ilite pe (az de protocol. 485 3rganele fiscale din cadrul Ageniei 8aionale de Administrare <iscal au o(ligaia de a comunica organelor fiscale din cadrul unitilor administrati"5teritoriale sau* dup caz* su(di"iziunilor administrati"5teritoriale ale municipiilor* la cererea acestora* %i alte informaii cu rele"an fiscal disponi(ile* )n format electronic.

Art. 5, Obligaia bncilor de a furniza informaii 415 4ncile sunt o(ligate s comunice organelor fiscale lista titularilor persoane fizice* 6uridice sau orice alte entiti fr personalitate 6uridic ce desc:id ori )nc:id conturi* forma 6uridic pe care ace%tia o au %i domiciliul sau sediul acestora. Comunicarea se "a face (ilunar* cu referire la conturile desc:ise sau )nc:ise )n perioada anterioar acesteia %i "a fi adresat $inisterului .conomiei %i <inanelor. 425 $inisterul .conomiei %i <inanelor )mpreun cu 4anca 8aional a !om@niei "or ela(ora proceduri pri"ind transmiterea informaiilor pre"zute la alin. H1I. 465 $inisterul .conomiei %i <inanelor* la cererea 6ustificat a autoritilor pu(lice centrale %i locale* "a transmite informaiile deinute )n (aza alin. H1I* )n scopul )ndeplinirii de ctre aceste autoriti a atri(uiilor pre"zute de lege. 445 Instituiile de credit au o(ligaia ca* la solicitarea organelor fiscale ale Ageniei 8aionale de Administrare <iscal* s comunice toate rula6ele %i?sau soldurile conturilor desc:ise la acestea* datele de identificare ale persoanelor care dein dreptul de semntur* precum %i dac de(itorul are sau nu )nc:iriate casete de "alori. Solicitarea se face pentru fiecare titular )n parte. Prin e+cepie de la pre"ederile art. 11 alin. H I* informaiile astfel o(inute "or fi utilizate doar )n scopul )ndeplinirii atri(uiilor specifice ale Ageniei 8aionale de Administrare <iscal. Art. 55 !/pertiza 415 3ri de c@te ori consider necesar* organul fiscal are dreptul s apeleze la ser"iciile unui e+pert pentru )ntocmirea unei e+pertize. 3rganul fiscal este o(ligat s comunice contri(ua(ilului numele e+pertului. 425 Contri(ua(ilul poate s numeasc un e+pert pe c:eltuiala proprie. 31

465 .+perii au o(ligaia s pstreze secretul fiscal asupra datelor %i informaiilor pe care le do(@ndesc. 445 .+pertiza se )ntocme%te )n scris. 475 3norariile sta(ilite pentru e+pertizele pre"zute de prezentul articol "or fi pltite de la (ugetele organelor fiscale care au apelat la ser"iciile e+pertului* dup caz. 465 Dac organul fiscal nu este lmurit prin e+pertiza efectuat* poate dispune )ntregirea e+pertizei sau o nou e+pertiz. 8orme metodologice Art. 55
5+.1. 8,nd, pentru lmurirea unor "mpre%urri de fapt, organul fiscal consider necesar consultarea unor e6peri, poate numi unul sau mai muli e6peri, stabilind obiectivele asupra crora acetia trebuie s se pronune. 5+.). 'ispo$iiile art. )31 alin. + te$a din 8odul de procedur civil se aplic "n mod corespun$tor. 5+.+. @6perii vor fi numii prin deci$ie de ctre organul fiscal. 8ostul e6perti$ei se suport din bugetul organului fiscal care a dispus e6perti$a. 'ac organul fiscal nu este lmurit prin e6perti$a efectuat, poate dispune "ntregirea e6perti$ei sau o nou e6perti$.

,$1;'U<$ a 6=a )erificarea 2n!cri!urilor +i cercetarea la faa locului

Art. 50 -rezentarea de 5nscrisuri 415 7n "ederea sta(ilirii strii de fapt fiscale* contri(ua(ilul are o(ligaia s pun la dispoziie organului fiscal registre* e"idene* documente de afaceri %i orice alte )nscrisuri. 7n acela%i scop* organul fiscal are dreptul s solicite )nscrisuri %i altor persoane cu care contri(ua(ilul are sau a a"ut raporturi economice sau 6uridice. 425 3rganul fiscal poate solicita punerea la dispoziie a )nscrisurilor la sediul su ori la domiciliul fiscal al persoanei o(ligate s le prezinte. 465 3rganul fiscal are dreptul s rein* )n scopul prote6rii )mpotri"a )nstrinrii sau distrugerii* documente* acte* )nscrisuri* registre %i documente financiar5conta(ile sau orice element material care face do"ada sta(ilirii* )nregistrrii %i ac:itrii o(ligaiilor fiscale de ctre contri(ua(ili* pe o perioad de ma+imum #2 de zile. 7n cazuri e+cepionale* cu apro(area conductorului organului fiscal* perioada de reinere poate fi prelungit cu ma+imum 12 de zile. 445 Do"ada re>inerii documentelor pre"zute la alin. H#I o constituie actul )ntocmit de organul fiscal* )n care sunt specificate toate elementele necesare indi"idualizrii pro(ei sau do"ezii respecti"e* precum ;i men>iunea c aceasta a fost re>inut* potri"it dispozi>iilor legale* de ctre organul fiscal. Actul se )ntocme;te )n dou e+emplare ;i se semneaz de organul fiscal ;i de contri(ua(il* un e+emplar comunic@ndu5i5se contri(ua(ilului. 475 7n cazul )n care pentru sta(ilirea strii de fapt fiscale contri(ua(ilul pune la dispozi>ia organului fiscal )nscrisuri sau alte documente* )n original* acestea se )napoiaz contri(ua(ilului* pstr@ndu5se )n copie* conform cu originalul* numai )nscrisuri rele"ante din punct de "edere fiscal. Conformitatea cu originalul a copiilor se efectueaz de ctre contri(ua(il prin )nscrierea men>iunii Cconform cu originalulD ;i prin semntura acestuia. 465 3ri de c@te ori contri(ua(ilul depune la organul fiscal un document semnat de ctre o persoan fizic sau 6uridic care e+ercit acti"iti specifice unor profesii reglementate cum ar fi consultan fiscal* audit financiar* e+pertiz conta(il* e"aluare* documentul tre(uie s conin )n mod o(ligatoriu %i datele de identificare ale persoanei )n cauz. 8orme metodologice Art. 5#
5:.1. 'ovada reinerii documentelor prev$ute la art. 5: alin. .+/ din 8odul de procedur fiscal o constituie actul "ntocmit de organul fiscal, "n care sunt specificate toate elementele necesare individuali$rii probei sau dove$ii respective, precum i meniunea c aceasta a fost reinut, potrivit dispo$iiilor legale, de ctre organul fiscal. Actul se "ntocmete "n dou e6emplare i va fi semnat de organul fiscal i de contribuabil, un e6emplar comunic,ndu*se contribuabilului.

3"

5:.). n ca$ul "n care pentru stabilirea strii de fapt fiscale contribuabilul pune la dispo$iia organului fiscal "nscrisuri sau alte documente, "n original, acestea vor fi "napoiate contribuabilului, pstr,ndu*se "n copie la dosarul fiscal numai "nscrisuri relevante din punct de vedere fiscal.

Art. 5. Cercetarea la faa locului 415 7n condiiile legii* organul fiscal poate efectua o cercetare la faa locului* )ntocmind )n acest sens proces5"er(al. 425 Contri(ua(ilii au o(ligaia s permit funcionarilor )mputernicii de organul fiscal pentru a efectua o cercetare la faa locului* precum %i e+perilor folosii pentru aceast aciune intrarea acestora pe terenuri* )n )ncperi %i )n orice alte incinte* )n msura )n care acest lucru este necesar pentru a face constatri )n interes fiscal. 465 Deintorii terenurilor ori incintelor respecti"e "or fi )n%tiinai )n timp util despre cercetare* cu e+cepia cazurilor pre"zute la art. 1/ alin. H1I lit. (I. Persoanele fizice "or fi informate asupra dreptului de a refuza intrarea )n domiciliu sau re%edin. 445 7n caz de refuz* intrarea )n domiciliul sau )n re%edina persoanei fizice se face cu autorizarea instanei 6udectore%ti competente* dispoziiile pri"ind ordonana pre%edinial din Codul de procedur ci"il fiind aplica(ile. 475 La cererea organului fiscal* organele de poliie* 6andarmerie ori ali ageni ai forei pu(lice sunt o(ligai s )i acorde spri6inul pentru aplicarea pre"ederilor prezentului articol. 8orme metodologice
Art. 5& 55.1. 'espre efectuarea cercetrii la faa locului se va "nc!eia un proces*verbal care va cuprindea) data i locul unde este "nc!eiat9 b) numele, prenumele i calitatea funcionarului "mputernicit, precum i denumirea organului fiscal din care face parte acesta9 c) temeiul legal "n ba$a cruia s*a efectuat cercetarea la faa locului9 d) constatrile efectuate la faa locului9 e) susinerile contribuabilului, ale e6perilor sau ale altor persoane care au participat la efectuarea cercetrii9 f) semntura funcionarului i a persoanelor prev$ute la lit. e/. n ca$ de refu$ al semnrii de ctre persoanele prev$ute la lit. e/, se va face meniune despre aceasta "n procesul*verbal9 g) alte meniuni considerate relevante.

,$1;'U<$ a 4=a (re%tul de a refuza furnizarea de dovezi

Art. 5# 6reptul rudelor de a refuza furnizarea de informaii> efectuarea de e/pertize i prezentarea unor 5nscrisuri 415 Soul?soia %i rudele contri(ua(ilului p@n la gradul al treilea inclusi" pot refuza furnizarea de informaii* efectuarea de e+pertize* precum %i prezentarea unor )nscrisuri. 425 Persoanele pre"zute la alin. H1I "or fi )n%tiinate asupra acestui drept. Art. 5* 6reptul altor persoane de a refuza furnizarea de informaii 415 Pot refuza s furnizeze informaii cu pri"ire la datele de care au luat cuno%tin )n e+ercitarea acti"itii lor preoii* a"ocaii* notarii pu(lici* consultanii fiscali* e+ecutorii 6udectore%ti* auditorii* e+perii conta(ili* medicii %i psi:oterapeuii* cu e+cepia informaiilor cu pri"ire la )ndeplinirea o(ligaiilor fiscale sta(ilite de lege )n sarcina lor. 425 Sunt asimilate persoanelor pre"zute la alin. H1I asistenii* precum %i persoanele care particip la acti"itatea profesional a acestora. 465 Persoanele pre"zute la alin. H1I* cu e+cepia preoilor* pot furniza informaii* cu acordul persoanei despre care au fost solicitate informaiile. 445 7n regim derogatoriu de la pre"ederile alin. H1IMH#I* )n "ederea clarificrii ;i sta(ilirii reale a situa>iei fiscale a contri(ua(ililor* organele fiscale au competen>a de a solicita informa>ii ;i documente cu rele"an> fiscal ori pentru identificarea contri(ua(ililor sau a materiei impoza(ile ori ta+a(ile* dup caz* iar notarii pu(lici* a"oca>ii* e+ecutorii 33

6udectore;ti* organele de poli>ie* organele "amale* ser"iciile pu(lice comunitare regim permise de conducere ;i )nmatricularea "e:iculelor* ser"iciile pu(lice comunitare pentru eli(erarea pa;apoartelor simple* ser"iciile pu(lice comunitare de e"iden> a persoanelor* precum ;i orice alt entitate care de>ine informa>ii ori documente cu pri"ire la (unuri impoza(ile sau ta+a(ile* dup caz* ori la persoane care au calitatea de contri(ua(il au o(liga>ia furnizrii acestora fr plat. ,$1;'U<$ a 7=a 1olaborarea dintre autoritile %ublice

Art. 04 Obligaia autoritilor i instituiilor publice de a furniza informaii i de a prezenta acte 415 Autoritile pu(lice* instituiile pu(lice %i de interes pu(lic* centrale %i locale* precum %i ser"iciile deconcentrate ale autoritilor pu(lice centrale "or furniza informaii %i acte organelor fiscale* la cererea acestora. 425 7n realizarea scopului prezentului cod* organele fiscale pot accesa on5line (aza de date a instituiilor pre"zute la alin. H1I* pentru informaiile sta(ilite pe (az de protocol. Art. 01 Colaborarea dintre autoritile publice> instituiile publice sau de interes public 415 Autoritile pu(lice* instituiile pu(lice sau de interes pu(lic sunt o(ligate s cola(oreze )n realizarea scopului prezentului cod. 425 8u constituie acti"itate de cola(orare aciunile )ntreprinse de autoritile pre"zute la alin. H1I* )n conformitate cu atri(uiile ce le re"in potri"it legii. 465 3rganul fiscal care solicit cola(orarea rspunde pentru legalitatea solicitrii* iar autoritatea solicitat rspunde pentru datele furnizate. Art. 0" Condiii i limite ale colaborrii 415 Cola(orarea dintre autoritile pu(lice* instituiile pu(lice sau de interes pu(lic se realizeaz )n limita atri(uiilor ce le re"in potri"it legii. 425 Dac autoritatea pu(lic* instituia pu(lic sau de interes pu(lic solicitat refuz cola(orarea* autoritatea pu(lic superioar am(elor organe "a decide. Dac o asemenea autoritate nu e+ist* decizia "a fi luat de autoritatea superioar celei solicitate. Art. 03 Colaborarea interstatal dintre autoritile publice 415 7n (aza con"eniilor internaionale* organele fiscale "or cola(ora cu autoritile fiscale similare din alte state. 425 7n lipsa unei con"enii* organele fiscale pot acorda sau pot solicita cola(orarea altei autoriti fiscale din alt stat pe (az de reciprocitate. ,$1;'U<$ a 6=a ,arcina %robei

Art. 0, %ora probant a documentelor 9ustificative i evidenelor contabile Documentele 6ustificati"e %i e"idenele conta(ile ale contri(ua(ilului constituie pro(e la sta(ilirea (azei de impunere. 7n cazul )n care e+ist %i alte acte do"editoare* acestea "or fi luate )n considerare la sta(ilirea (azei de impunere. Art. 05 1arcina probei 5n dovedirea situaiei de fapt fiscale 415 Contri(ua(ilul are sarcina de a do"edi actele %i faptele care au stat la (aza declaraiilor sale %i a oricror cereri adresate organului fiscal. 425 3rganul fiscal are sarcina de a moti"a decizia de impunere pe (az de pro(e sau constatri proprii. 3,

465 7n "ederea sta(ilirii scopului sau coninutului economic al unor tranzacii potri"it art. 11 alin. H1I din Codul fiscal* la solicitarea organului fiscal competent* contri(ua(ilii sunt o(ligai s prezinte* )n termenele sta(ilite de acesta* dosarul tranzaciei )n situaia )n care tranzacia este )nc:eiat cu persoane situate )n state cu care nu e+ist un instrument 6uridic )n (aza cruia s se realizeze sc:im(ul de informaii. 445 Coninutul dosarului tranzaciei se apro( prin ordin al pre%edintelui Ageniei 8aionale de Administrare <iscal. Art. 00 6ovedirea titularului dreptului de proprietate 5n scopul impunerii 415 7n cazul )n care constat c anumite (unuri* "enituri sau alte "alori care* potri"it legii* constituie (aza impoza(il sunt deinute de persoane care )n mod continuu (eneficiaz de c@%tigurile sau de orice foloase o(i%nuite aduse de acestea %i c persoanele respecti"e declar )n scris c nu sunt proprietarii (unurilor* "eniturilor sau "alorilor )n cauz* fr s arate )ns care sunt titularii dreptului de proprietate* organul fiscal "a proceda la sta(ilirea pro"izorie a o(ligaiei fiscale corespunztoare )n sarcina acelor persoane. 425 7n condiiile legii* o(ligaia fiscal pri"ind (aza impoza(il pre"zut la alin. H1I "a putea fi sta(ilit )n sarcina titularilor dreptului de proprietate. Tot astfel ace%tia datoreaz despgu(iri persoanelor care au fcut plata pentru stingerea o(ligaiei sta(ilite potri"it alin. H1I. Art. 0. 1tabilirea prin estimare a bazei de impunere 415 3rganul fiscal sta(ile;te (aza de impunere ;i o(liga>ia fiscal de plat aferent* prin estimarea rezona(il a (azei de impunere* folosind orice pro( ;i mi6loc de pro( pre"zute de lege* ori de c@te ori acesta nu poate determina situa>ia fiscal corect. 425 Sta(ilirea prin estimare a (azei de impunere se efectueaz )n situa>ii cum ar fiF a5 )n situa>ia pre"zut la art. 0# alin. H&IG b5 )n situa>iile )n care organele de inspec>ie fiscal constat c e"iden>ele conta(ile sau fiscale ori declara>iile fiscale sau documentele ;i informa>iile prezentate )n cursul inspec>iei fiscale sunt incorecte* incomplete* precum ;i )n situa>ia )n care acestea nu e+ist sau nu sunt puse la dispozi>ia organelor de inspec>ie fiscal. 465 7n situa>iile )n care* potri"it legii* organele fiscale sunt )ndrept>ite s sta(ileasc prin estimare (azele de impunere* acestea identific acele elemente care sunt cele mai apropiate situa>iei de fapt fiscale. 445 7n scopul sta(ilirii prin estimare a (azei de impunere* organele fiscale pot folosi metode de sta(ilire prin estimare a (azelor de impunere* apro(ate prin ordin al pre;edintelui Agen>iei 8a>ionale de Administrare <iscal. 44.15 7n situaia )n care contri(ua(ilii pre"zui la art. 1-9 1 alin. H1I lit. aI 5 eI din Codul fiscal nu depun declaraia pri"ind "enitul asigurat la sistemul pu(lic de pensii* organul fiscal sta(ile%te prin estimare (aza lunar de calcul a contri(uiei de asigurri sociale la ni"elul minim pre"zut la art. 1-9 alin. H1I din Codul fiscal. Dispoziiile art. 0# alin. H&I sunt aplica(ile )n mod corespunztor. 475 Cuantumul o(liga>iilor fiscale rezultate din aplicarea pre"ederilor prezentului articol sunt sta(ilite su( rezer"a "erificrii ulterioare* cu e+cep>ia celor sta(ilite )n cadrul unei inspec>ii fiscale. 8orme metodologice Art. #&
#5.1. @stimarea ba$elor de impunere va avea loc "n situaii cum sunta) contribuabilul nu depune declaraii fiscale sau cele pre$entate nu permit stabilirea corect a ba$ei de impunere9 b) contribuabilul refu$ s colabore$e la stabilirea strii de fapt fiscale, inclusiv situaiile "n care contribuabilul obstrucionea$ sau refu$ aciunea de inspecie fiscal9 c) contribuabilul nu conduce evidena contabil sau fiscal9 d) c,nd au disprut evidenele contabile i fiscale sau actele %ustificative privind operaiunile productoare de venituri i contribuabilul nu i*a "ndeplinit obligaia de refacere a acestora.

35

#5.). 5rganul fiscal va identifica acele elemente care sunt cele mai apropiate situaiei de fapt fiscale, lu,nd "n considerare preul de pia al tran$aciei sau al bunului impo$abil, precum i informaii i documente e6istente la dosarul fiscal al contribuabilului care sunt relevante pentru impunere, iar, "n lipsa acestora, organul fiscal va avea "n vedere datele i informaiile deinute de acesta despre contribuabilii cu activiti similare.

Art. 0.^1 )erificarea documentar 415 Pentru sta(ilirea corect a situa>iei fiscale a contri(ua(ililor* organul fiscal poate proceda la o "erificare documentar. 425 =erificarea documentar const )n efectuarea unei analize de coeren> a situa>iei fiscale a contri(ua(ilului* pe (aza documentelor e+istente la dosarul fiscal al contri(ua(ilului* precum ;i pe (aza oricror informa>ii ;i documente transmise de ter>i sau de>inute de organul fiscal* care au rele"an> pentru determinarea situa>iei fiscale. 465 7n situa>ia )n care* ca urmare a "erificrii documentare*organul fiscal constat diferen>e fa> de o(liga>iile fiscale declarate de contri(ua(ili* procedeaz la notificarea acestora. 3dat cu notificarea* organul fiscal solicit ;i documentele pe care contri(ua(ilul tre(uie s le prezinte )n "ederea clarificrii situa>iei fiscale. 445 7n cazul )n care documentele solicitate potri"it alin. H#I nu au fost prezentate de contri(ua(il )n termen de #2 de zile de la comunicarea notificrii sau documentele prezentate nu sunt suficiente pentru clarificarea situa>iei fiscale* organul fiscal procedeaz la sta(ilirea diferen>elor de o(liga>ii fiscale datorate prin emiterea unei decizii sau dispune msurile necesare respectrii pre"ederilor legale* dup caz. 475 Decizia pre"zut la alin. H&I este o decizie su( rezer"a "erificrii ulterioare ;i poate fi contestat de ctre contri(ua(il )n condi>iile prezentului cod. 465 Procedura de aplicare a prezentului articol "a fi apro(at prin ordin al pre;edintelui Agen>iei 8a>ionale de Administrare<iscal. CAP. ' Termene

Art. 0# Calcularea termenelor Termenele de orice fel pri"ind e+ercitarea drepturilor %i )ndeplinirea o(ligaiilor pre"zute de Codul de procedur fiscal* precum %i de alte dispoziii legale aplica(ile )n materie* dac legea fiscal nu dispune altfel* se calculeaz potri"it dispoziiilor Codului de procedur ci"il. Art. 0* -relungirea termenelor Termenele pentru depunerea declaraiilor fiscale %i termenele sta(ilite )n (aza legii de un organ fiscal pot fi prelungite )n situaii temeinic 6ustificate* potri"it competenei sta(ilite prin ordin al ministrului economiei %i finanelor. 8orme metodologice Art. #;
#&.1. n situaii temeinic %ustificate, contribuabilul poate cere "n scris prelungirea termenului de depunere a declaraiei fiscale, "nainte de e6pirarea acestuia. #&.). n ca$ul "n care, dintr*o "mpre%urare mai presus de voina sa, contribuabilul nu depune declaraia fiscal, acesta o va depune "n termen de +3 de $ile de la "ncetarea "mpre%urrii, "ntiin,nd totodat "n scris organul fiscal despre "mpre%urarea "n cau$.

30

Art. .4 &ermenul de soluionare a cererilor contribuabililor 415 Cererile depuse de ctre contri(ua(il potri"it prezentului cod se soluioneaz de ctre organul fiscal )n termen de &, de zile de la )nregistrare. 425 7n situaiile )n care* pentru soluionarea cererii* sunt necesare informaii suplimentare rele"ante pentru luarea deciziei* acest termen se prelunge%te cu perioada cuprins )ntre data solicitrii %i data primirii informaiilor solicitate. 8orme metodologice Art. &3
#;.1. Persoanele impo$abile care devin pltitoare de =.?.A. potrivit legii, la "nregistrare sau ulterior "nregistrrii fiscale, vor completa i vor depune o declaraie de "nregistrare fiscal sau, dup ca$, o declaraie de meniuni la organul fiscal "n a crui ra$ teritorial "i au domiciliul fiscal, cu e6cepia comercianilor care "i "ndeplinesc aceste obligaii conform dispo$iiilor legale privind "nregistrarea comercianilor. #;.). Pentru "nregistrarea meniunilor privind luarea "n2scoaterea din eviden ca pltitor de =.?.A., comercianii vor completa i vor depune cererea de presc!imbare a certificatului de "nregistrare, potrivit dispo$iiilor legale privind "nregistrarea comercianilor, "nsoit de avi$ul organelor fiscale competente. #;.+. n ca$ul persoanelor impo$abile stabilite "n strintate, care reali$ea$ pe teritoriul 7om,niei operaiuni ta6abile din punct de vedere al ta6ei pe valoarea adugat, o dat cu depunerea cererii de desemnare a repre$entantului fiscal, potrivit prevederilor 8odului fiscal, se depune la organul fiscal competent i declaraia de "nregistrare fiscal a persoanei impo$abile stabilite "n strintate. nregistrarea fiscal a persoanei strine impo$abile i atribuirea codului de identificare fiscal al acesteia se efectuea$ anterior transmiterii deci$iei de aprobare a repre$entantului fiscal propus. #;.:. 8odul de identificare fiscal atribuit potrivit pct. #;.+ este i codul de identificare fiscal atribuit repre$entantului fiscal potrivit reglementrilor speciale "n materie de ta6 pe valoarea adugat i care este diferit de codul de identificare fiscal atribuit repre$entantului fiscal pentru activitatea proprie. #;.5. Modificrile ulterioare referitoare la desemnarea repre$entantului fiscal se fac pe ba$a cererii de renunare la repre$entare i a declaraiei de meniuni. n ca$ul "n care sc!imbarea repre$entantului fiscal se datorea$ desemnrii de ctre persoanele impo$abile strine a unui alt repre$entant fiscal, la declaraia de meniuni se ane6ea$ aprobarea de ctre organul fiscal competent a noului repre$entant fiscal desemnat. #;.#. n ca$ul "n care persoana impo$abil strin "i "ncetea$ activitatea sau "n ca$ul "n care este obligat s "i "nregistre$e sediul permanent "n 7om,nia, prin declaraia de meniuni depus, repre$entantul fiscal va solicita radierea din registrul contribuabililor a persoanei impo$abile strine. #;.&. 5rice persoan impo$abil, care, ulterior "nregistrrii ca pltitor de ta6 pe valoarea adugat nu mai reali$ea$ dec,t operaiuni fr drept de deducere datorit modificrii obiectului de activitate, are obligaia s solicite scoaterea din eviden ca pltitor de ta6 pe valoarea adugat, "n termen de 13 $ile de la sf,ritul lunii "n care a depus declaraia de meniuni pentru modificarea obiectului de activitate.

Art. .1 Cazul de for ma9or i cazul fortuit 415 Termenele pre"zute de lege pentru )ndeplinirea o(ligaiilor fiscale* dup caz* nu )ncep s curg sau se suspend )n situaia )n care )ndeplinirea acestor o(ligaii a fost )mpiedicat de i"irea unui caz de for ma6or sau a unui caz fortuit. 425 3(ligaiile fiscale se consider a fi )ndeplinite )n termen* fr perceperea de do(@nzi* penaliti de )nt@rziere sau ma6orri de )nt@rziere* dup caz* ori aplicarea de sanciuni pre"zute de lege* dac acestea se e+ecut )n termen de -2 de zile de la )ncetarea e"enimentelor pre"zute la alin. H1I.

TITLUL I* +nregistrarea fiscal $i e&idena conta#il $i fiscal

Art. ." Obligaia de 5nregistrare fiscal 415 3rice persoan sau entitate care este su(iect )ntr5un raport 6uridic fiscal se )nregistreaz fiscal primind un cod de identificare fiscal. Codul de identificare fiscal esteF 3.

a5 pentru persoanele 6uridice* precum ;i pentru asocieri ;i alte entit>i fr personalitate 6uridic* cu e+cep>ia celor pre"zute la lit. (I* codul de )nregistrare fiscal atri(uit de organul fiscalG b5 pentru comercian>i* persoane fizice ;i 6uridice* precum ;i pentru alte entit>i care se )nregistreaz potri"it legii speciale la registrul comer>ului* codul unic de )nregistrare atri(uit potri"it legii specialeG c5 pentru persoanele fizice care desf;oar acti"it>i economice )n mod independent sau e+ercit profesii li(ere* cu e+cep>ia celor pre"zute la lit. (I* codul de )nregistrare fiscal atri(uit de organul fiscalG d5 pentru persoanele fizice* altele dec@t cele pre"zute la lit. cI* codul numeric personal atri(uit potri"it legii specialeG e5 pentru persoanele fizice care nu de>in cod numeric personal* numrul de identificare fiscal atri(uit de organul fiscal. 425 7n scopul administrrii impozitului pe "enit* )n cazul persoanelor fizice care sunt contri(ua(ili potri"it titlului III pri"ind impozitul pe "enit din Codul fiscal* codul de identificare fiscal este codul numeric personal. 465 7n cazul persoanelor sau al entit>ilor pre"zute la alin.H1I lit. aI* cI ;i eI* atri(uirea codului de identificare fiscal se face e+clusi" de ctre organul fiscal din cadrul Agen>iei 8a>ionale de Administrare <iscal* pe (aza declara>iei de )nregistrare fiscal depuse de aceste persoane sau entit>i. 445 Prin e+cepie de la dispoziiile art. 10 alin. H1I* pentru contri(ua(ilii pre"zui la alin. H1I lit. eI* precum %i pentru contri(ua(ilii nerezideni persoane 6uridice* care realizeaz numai "enituri supuse regulilor de impunere la surs* iar impozitul reinut este final* atri(uirea codului de identificare fiscal se poate face de organul fiscal la solicitarea pltitorului de "enit. 475 Au o(liga>ia depunerii declara>iei de )nregistrare fiscal ;i persoanele pre"zute la alin. H1I lit. dI ;i eI care au calitatea de anga6ator. 465 Persoanele fizice care de>in cod numeric personal ;i sunt supuse impozitului pe "enit se )nregistreaz fiscal la data depunerii primei declara>ii fiscale. 485 Declara>ia de )nregistrare fiscal se depune )n termen de #2 de zile de laF a5 data )nfiin>rii potri"it legii* )n cazul persoanelor 6uridice* asocierilor ;i al altor entit>i fr personalitate 6uridicG b5 data eli(errii actului legal de func>ionare* data )nceperii acti"it>ii* data o(>inerii primului "enit sau do(@ndirii calit>ii de anga6ator* dup caz* )n cazul persoanelor fizice. 8orme metodologice Art. &)
#0.1. nregistrarea fiscal a sediilor permanente se face potrivit prevederilor art. ); alin. .:/ din 8odul fiscal i ale art. #0 i urmtoarele din 8odul de procedur fiscal. #0.). nregistrarea "n registrul contribuabililor a persoanelor fi$ice care dein cod numeric personal atribuit potrivit legii speciale, pltitoare de impo$it pe venit, se face la data depunerii declaraiei estimative, a declaraiei speciale, a declaraiei de venit global sau a fiei fiscale, dup ca$, "n funcie de natura venitului obinut. #0.+. Pentru persoanele prev$ute la art. #0 alin. .1/ lit. c/ din 8odul de procedur fiscal, care au calitatea de comerciant, numrul de identificare fiscal se obine conform dispo$iiilor legale privind "nregistrarea comercianilor.

48.15 7n cazul contri(ua(ililor nerezideni care desf%oar acti"iti pe teritoriul !om@niei prin unul sau mai multe sedii permanente* odat cu depunerea declaraiei de )nregistrare fiscal acesta are o(ligaia s indice sediul permanent desemnat potri"it titlului II din Codul fiscal. 485 7n scopul administrrii crean>elor fiscale* organele fiscale din cadrul Agen>iei 8a>ionale de Administrare <iscal pot s )nregistreze* din oficiu sau la cererea altei autorit>i care administreaz crean>e fiscale* un su(iect de drept fiscal care nu ;i5a )ndeplinit o(liga>ia de )nregistrare fiscal* potri"it legii. 495 7n cazurile pre"zute la alin. H&I ;i H0I* atri(uirea codului de identificare fiscal se face pe (aza cererii depuse de solicitant* cu e+cep>ia cazului )n care )nregistrarea fiscal se efectueaz din oficiu. 3#

Art. .3 Obligaia 5nscrierii codului de identificare fiscal pe documente Pltitorii de impozite* ta+e* contri(uii %i alte sume datorate (ugetului general consolidat au o(ligaia de a meniona pe facturi* scrisori* oferte* comenzi sau pe orice alte documente emise codul de identificare fiscal propriu. Art. ., 6eclararea filialelor i sediilor secundare 415 Contri(ua(ilii au o(ligaia de a declara organului fiscal competent din su(ordinea Ageniei 8aionale de Administrare <iscal* )n termen de #2 de zile* )nfiinarea de sedii secundare. 425 Contri(ua(ilii cu domiciliul fiscal )n !om@nia au o(ligaia de a declara )n termen de #2 de zile )nfiinarea de filiale %i sedii secundare )n strintate. 465 7n sensul prezentului articol* prin sediu secundar se )n>elege un loc prin care se desf;oar integral sau par>ial acti"itatea contri(ua(ilului* cum ar fiF (irou* magazin* atelier* depozit ;i altele asemenea. 445 Prin sediu secundar se )n>elege ;i un ;antier de construc>ii* un proiect de construc>ie* ansam(lu sau monta6 ori acti"it>i de super"izare legate de acestea* numai dac ;antierul* proiectul sau acti"it>ile dureaz mai mult de - luni. 44.15 Sediile permanente definite potri"it Codului fiscal sunt sedii secundare. 475 Contri(ua(ilii care )nregistreaz sediile secundare ca pltitoare de salarii ;i de "enituri asimilate salariilor potri"it Legii nr. /#? 22- pri"ind finan>ele pu(lice locale* cu modificrile ;i completrile ulterioare* nu au o(liga>ia declarrii acestor sedii potri"it prezentului articol. 8orme metodologice Art. &:
&1.1. Prin sediu secundar se "nelege o sucursal, agenie, repre$entan sau alte asemenea uniti fr personalitate %uridic, inclusiv de tipul celor definite de art. 0 din 8odul fiscal. &1.). 'eclararea sediilor secundare se face prin completarea datelor corespun$toare din declaraia privind sediile secundare. 'eclaraia se depune la organul fiscal competent care va "nregistra informaiile respective "n registrul contribuabililor fr a atribui cod de identificare propriu sediilor secundare astfel declarate. &1.+. 8ontribuabilii care, potrivit legii, au obligaii de plat la sedii secundare vor "nregistra sediile secundare la organul fiscal "n a crui ra$ teritorial se afl situate acestea, prin completarea i depunerea declaraiei de "nregistrare fiscal. 'eclaraia va fi "nsoit de o copie de pe certificatul de "nregistrare fiscal a contribuabilului de care aparine sediul secundar i de pe dovada deinerii cu titlu legal a spaiului.

Art. .5 %orma i coninutul declaraiei de 5nregistrare fiscal 415 Declaraia de )nregistrare fiscal se )ntocme%te prin completarea unui formular pus la dispoziie gratuit de organul fiscal din su(ordinea Ageniei 8aionale de Administrare <iscal %i "a fi )nsoit de acte do"editoare ale informaiilor cuprinse )n aceasta. 425 Declaraia de )nregistrare fiscal "a cuprindeF datele de identificare a contri(ua(ilului* categoriile de o(ligaii de plat datorate potri"it Codului fiscal* datele pri"ind sediile secundare* datele de identificare a )mputernicitului* datele pri"ind situaia 6uridic a contri(ua(ilului* precum %i alte informaii necesare administrrii impozitelor* ta+elor* contri(uiilor %i altor sume datorate (ugetului general consolidat. 8orme metodologice Art.&5
&).1. n ca$ul contribuabililor prev$ui la art. #0 alin. .1/ lit. a/ din 8odul de procedur fiscal, actele doveditoare ale informaiilor "nscrise "n declaraia de "nregistrare fiscal sunta) copie de pe autori$aia de funcionare eliberat de autoritatea competent sau de pe actul legal de "nfiinare, dup ca$9 b) dovada deinerii sediului .act de proprietate, contract de "nc!iriere i altele asemenea/9 c) alte acte doveditoare. &).). n ca$ul contribuabililor persoane fi$ice care nu au cod numeric personal, declaraia de "nregistrare fiscal va fi "nsoit de copia de pe paaport sau de pe alt document de identitate eliberat de organele abilitate potrivit legii. 'ispo$iiile art. 0 alin. .)/ din 8odul de procedur fiscal sunt aplicabile. &).+. Pentru "nregistrarea ca pltitori de =.?.A. a persoanelor fi$ice care nu au calitatea de comerciant, precum i a contribuabililor prev$ui la art. #0 alin. .5/ din 8odul de procedur fiscal, declaraia de "nregistrare fiscal va fi "nsoit, dup ca$, de urmtoarele documente-

3*

a) copie de pe actul de identitate9 b) copie de pe documentul eliberat de autoritatea competent, care atest dreptul de e6ercitare a activitii9 c) copie de pe alte acte doveditoare "n ba$a crora se e6ercit activiti. &).:. 8opiile de pe documentele prev$ute la pct. &).1 * &).+ se certific pe fiecare pagin de organul fiscal competent, pentru conformitate cu originalul.

Art. .0 Certificatul de 5nregistrare fiscal 415 Pe (aza declaraiei de )nregistrare fiscal* depus potri"it art. / alin. H#I sau* dup caz* a cererii depuse potri"it art. / alin. H1I* organul fiscal eli(ereaz certificatul de )nregistrare fiscal* )n termen de 12 zile de la data depunerii declara>iei sau a cererii. 7n certificatul de )nregistrare fiscal se )nscrie o(ligatoriu codul de identificare fiscal. 425 .li(erarea certificatelor de )nregistrare fiscal nu este supus ta+elor de tim(ru. 465 Contri(ua(ilii care realizeaz "enituri din acti"itatea de comer sau prestri de ser"icii ctre populaie sunt o(ligai s afi%eze certificatul de )nregistrare fiscal )n locurile unde se desf%oar acti"itatea. 445 7n cazul pierderii* furtului sau distrugerii certificatului de )nregistrare fiscal* organul fiscal "a eli(era un duplicat al acestuia* )n (aza cererii contri(ua(ililor %i a do"ezii de pu(licare a pierderii* furtului sau distrugerii )n $onitorul 3ficial al !om@niei* Partea a III5a. 8orme metodologice Art. .. 2odificri ulterioare 5nregistrrii fiscale 415 $odificrile ulterioare ale datelor din declaraia de )nregistrare fiscal tre(uie aduse la cuno%tin organului fiscal competent din su(ordinea Ageniei 8aionale de Administrare <iscal* )n termen de #2 de zile de la data producerii acestora* prin completarea %i depunerea declaraiei de meniuni. 425 La )ncetarea condiiilor care au generat )nregistrarea fiscal* contri(ua(ilii au o(ligaia de a preda organelor fiscale* )n "ederea anulrii* certificatul de )nregistrare fiscal* odat cu depunerea declaraiei de meniuni. 465 7n cazul modificrilor inter"enite )n datele declarate ini>ial ;i )nscrise )n certificatul de )nregistrare fiscal* contri(ua(ilii depun* odat cu declara>ia de men>iuni* ;i certificatul de )nregistrare fiscal* )n "ederea anulrii acestuia ;i eli(errii unui nou certificat. 445 Declara>ia de men>iuni este )nso>it de documente care atest modificrile inter"enite. 8orme metodologice Art. &#
&+.1. 8ertificatul de "nregistrare fiscal se emite "n dou e6emplare9 primul e6emplar se "nm,nea$ contribuabilului, iar al doilea e6emplar se pstrea$ la dosarul fiscal al acestuia. &+.). 8ertificatul de "nregistrare fiscal eliberat pltitorilor de ta6 pe valoarea adugat va avea "nscrise codul de identificare fiscal precedat de litera A7A, precum i data lurii "n eviden ca pltitor de =.?.A. Aceast dat va rm,ne nesc!imbat ori de c,te ori pltitorul "i sc!imb certificatul de "nregistrare, cu e6cepia situaiei "n care este scos din evidena pltitorilor de =.?.A. n acest ca$, atributul fiscal A7A nu va mai fi "nscris pe certificatul de "nregistrare. &+.+. 8ertificatul de "nregistrare fiscal conin,nd atributul fiscal A7A constituie dovada lurii "n eviden ca pltitor de ta6 pe valoarea adugat.

Art. ..^1 2odificri ulterioare 5nregistrrii fiscale 5n cazul comercianilor 415 $odificrile inter"enite )n datele declarate ini>ial de comercian>i sau de alte entit>i care se )nregistreaz potri"it legii speciale la registrul comer>ului se fac potri"it dispozi>iilor legale pri"ind )nregistrarea comercian>ilor. 425 $odificrile inter"enite )n datele declarate ini>ial )n "ectorul fiscal se declar la organul fiscal. ,4

Art. && &:.1. Modificrile privitoare la domiciliul fiscal se "nregistrea$ potrivit normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. +1 din 8odul de procedur fiscal. &:.). n ca$ul modificrilor intervenite "n datele declarate iniial i "nscrise "n certificatul de "nregistrare fiscal, contribuabilii vor depune, o dat cu declaraia de meniuni, i certificatul de "nregistrare fiscal "n vederea anulrii acestuia i eliberrii unui nou certificat. &:.+. 'eclaraia de meniuni va fi "nsoit de documente care atest modificrile intervenite. &:.:. n ca$ul comercianilor, modificrile intervenite "n datele declarate iniial de comerciani i "nscrise "n certificatul de "nregistrare, inclusiv cele privitoare la "nregistrarea "n2scoaterea din eviden ca pltitori de =.?.A., se fac prin completarea i depunerea cererii de "nregistrare a meniunilor2cererii de presc!imbare a certificatului de "nregistrare, potrivit dispo$iiilor legale privind "nregistrarea comercianilor. Modificrile intervenite "n datele declarate iniial "n vectorul fiscal vor fi declarate la organul fiscal competent.

Art. .# +egistrul contribuabililor 415 3rganul fiscal competent din su(ordinea Ageniei 8aionale de Administrare <iscal organizeaz e"idena pltitorilor de impozite* ta+e* contri(uii %i alte sume datorate la (ugetul de stat* (ugetul asigurrilor sociale de stat* (ugetul <ondului naional unic de asigurri sociale de sntate* (ugetul asigurrilor pentru %oma6* )n cadrul registrului contri(ua(ililor* care conineF a5 datele de identificare a contri(ua(iluluiG b5 categoriile de o(ligaii fiscale de declarare* potri"it legii* denumite "ector fiscalG categoriile de o(ligaii fiscale care se )nscriu )n "ectorul fiscal se sta(ilesc prin ordin al ministrului economiei %i finanelorG c5 alte informaii necesare administrrii o(ligaiilor fiscale. 425 Datele pre"zute la alin. H1I se completeaz pe (aza informaiilor comunicate de contri(ua(ili* de oficiul registrului comerului* de ser"iciul de e"iden a populaiei* de la alte autoriti %i instituii* precum %i din constatrile proprii ale organului fiscal. 465 Datele din registrul contri(ua(ililor pot fi modificate din oficiu ori de c@te ori se constat c acestea nu corespund strii de fapt reale %i "or fi comunicate contri(ua(ililor. 445 ''' A(rogat. 475 ''' A(rogat. 465 ''' A(rogat.

Art. .#^1 +egistrul contribuabililor inactivi?reactivai 415 Contri(ua(ilii persoane 6uridice sau orice entit>i fr personalitate 6uridic se declar inacti"i ;i acestora le sunt aplica(ile pre"ederile art. 11 alin. H191I ;i H19 I din Codul fiscal dac se afl )n una dintre urmtoarele situa>iiF a5 nu );i )ndeplinesc* pe parcursul unui semestru calendaristic* nicio o(liga>ie declarati" pre"zut de legeG b5 se sustrag de la efectuarea inspec>iei fiscale prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea acestuiaG c5 organele fiscale au constatat c nu func>ioneaz la domiciliul fiscal declarat* potri"it procedurii sta(ilite prin ordin al pre;edintelui Agen>iei 8a>ionale de Administrare <iscal. 425 Declararea contri(ua(ililor inacti"i* precum ;i reacti"area acestora se fac de ctre organul fiscal* prin decizie* emis conform competen>elor ;i procedurii sta(ilite prin ordin al pre;edintelui Agen>iei 8a>ionale de Administrare <iscal* care se comunic contri(ua(ilului.

,1

465 Contri(ua(ilii declara>i inacti"i se reacti"eaz dac )ndeplinesc* cumulati"* urmtoarele condi>iiF a5 );i )ndeplinesc toate o(liga>iile declarati"e pre"zute de legeG b5 nu )nregistreaz o(ligaii fiscale restanteG c5 organele fiscale au constatat c func>ioneaz la domiciliul fiscal declarat. 445 Condi>ia pre"zut la alin. H#I lit. aI se consider )ndeplinit ;i )n cazul )n care o(liga>iile fiscale au fost sta(ilite* prin decizie* de ctre organele fiscale. 475 Prin e+cep>ie de la pre"ederile alin. H#I* contri(ua(ilii pentru care s5a desc:is procedura insol"en>ei )n form simplificat* contri(ua(ilii care au intrat )n faliment sau contri(ua(ilii pentru care s5a pronun>at ori a fost adoptat o :otr@re de dizol"are se reacti"eaz de organul fiscal* la cererea acestora* dup )ndeplinirea o(liga>iilor declarati"e. 465 3ri de c@te ori se constat c un contri(ua(il a fost declarat inacti" din eroare* organul fiscal emitent anuleaz decizia de declarare a contri(ua(ilului ca inacti"* cu efect pentru "iitor ;i pentru trecut. 485 Agen>ia 8a>ional de Administrare <iscal organizeaz e"iden>a contri(ua(ililor declara>i inacti"i?reacti"a>i )n cadrul !egistrului contri(ua(ililor inacti"i?reacti"a>i* care con>ineF a5 datele de identificare a contri(ua(iluluiG b5 data declarrii ca inacti" a contri(ua(iluluiG c5 data reacti"riiG d5 denumirea organului fiscal care a emis decizia de declarare )n inacti"itate?reacti"areG e5 alte men>iuni. 485 !egistrul contri(ua(ililor inacti"i?reacti"a>i este pu(lic ;i se afi;eaz pe site5ul Agen>iei 8a>ionale de Administrare<iscal. 495 7nscrierea )n registrul pre"zut la alin. H0I se face de ctre organul fiscal emitent* dup comunicarea deciziei de declarare )n inacti"itate?reacti"are* )n termen de cel mult , zile de la data comunicrii. 4105 Decizia de declarare )n inacti"itate?reacti"are produce efecte fa de teri din ziua urmtoare datei )nscrierii )n registrul pre"zut la alin. H0I. Art. .* Obligaia de a conduce evidena fiscal 415 7n "ederea sta(ilirii strii de fapt fiscale %i a o(ligaiilor fiscale de plat datorate* contri(ua(ilii sunt o(ligai s conduc e"idene fiscale* potri"it actelor normati"e )n "igoare. 425 7n "ederea sta(ilirii preurilor de transfer* contri(ua(ilii care desf%oar tranzacii cu persoane afiliate au o(ligaia ca* la solicitarea organului fiscal competent* s )ntocmeasc %i s prezinte* )n termenele sta(ilite de acesta* dosarul preurilor de transfer. Coninutul dosarului preurilor de transfer* precum %i condiiile )n care se solicit acesta* se apro( prin ordin al pre%edintelui Ageniei 8aionale de Administrare <iscal. ,"

465 Sunt e"iden>e fiscale registrele* situa>iile* precum ;i orice alte )nscrisuri care* potri"it legisla>iei fiscale* tre(uie )ntocmite )n mod o(ligatoriu )n scopul sta(ilirii strii de fapt fiscale ;i a crean>elor ;i o(liga>iilor fiscale* cum ar fiF 6urnalul pentru "@nzri* 6urnalul pentru cumprri* registrul de e"iden> fiscal ;i altele asemenea. 8orme metodologice Art. &;
&#.1. >unt evidene fiscale registrele, situaiile, precum i orice alte "nscrisuri care, potrivit legislaiei fiscale, trebuie "ntocmite "n mod obligatoriu "n scopul stabilirii strii de fapt fiscale i a creanelor i obligaiilor fiscale, cum ar fi- %urnal pentru v,n$ri, %urnal pentru cumprri, registrul de eviden fiscal i altele asemenea.

Art. #4 +eguli pentru conducerea evidenei contabile i fiscale 415 ."idenele conta(ile %i fiscale "or fi pstrate* dup caz* la domiciliul fiscal al contri(ua(ilului* la sediile secundare ale acestuia* inclusi" pe suport electronic* sau pot fi )ncredinate spre pstrare unei societi autorizate* potri"it legii* s presteze ser"icii de ar:i"are. 425 Prin e+cepie de la pre"ederile alin. H1I* e"idenele conta(ile %i fiscale ale e+erciiului financiar )n curs se pstreaz* dup caz* la domiciliul fiscal al contri(ua(ililor* la sediile secundare ale acestora sau* )n perioada 1 5 , a lunii urmtoare* la sediul persoanei fizice ori 6uridice autorizate pentru prelucrarea lor )n "ederea )ntocmirii declaraiilor fiscale. 465 Dispoziiile legale pri"ind pstrarea* ar:i"area %i lim(a folosit pentru e"idenele conta(ile sunt aplica(ile %i pentru e"idenele fiscale. 445 7n cazul )n care e"idenele conta(ile %i fiscale sunt inute cu a6utorul sistemelor electronice de gestiune* pe l@ng datele ar:i"ate )n format electronic contri(ua(ilul este o(ligat s pstreze %i s prezinte aplicaiile informatice cu a6utorul crora le5a generat. 475 Contri(ua(ilii sunt o(ligai s e"idenieze "eniturile realizate %i c:eltuielile efectuate din acti"itile desf%urate* prin )ntocmirea registrelor sau a oricror alte documente pre"zute de lege. 465 Contri(ua(ilii sunt o(ligai s utilizeze pentru acti"itatea desf%urat documente primare %i de e"iden conta(il sta(ilite prin lege* ac:iziionate numai de la unitile sta(ilite prin normele legale )n "igoare* %i s completeze integral ru(ricile formularelor* corespunztor operaiunilor )nregistrate. 485 3rganul fiscal poate lua )n considerare orice e"idene rele"ante pentru impunere inute de contri(ua(il.

TITLUL * Declaraia fiscal

Art. #1 Obligaia de a depune declaraii fiscale 415 Declaraia fiscal se depune de ctre persoanele o(ligate potri"it Codului fiscal* la termenele sta(ilite de acesta. 41.15 Declara>iile fiscale sunt documente care se refer laF a5 impozitele* ta+ele ;i contri(u>iile datorate* )n cazul )n care* potri"it legii* o(liga>ia calculrii impozitelor ;i ta+elor re"ine pltitoruluiG b5 impozitele colectate prin stopa6 la surs* )n cazul )n care pltitorul are o(liga>ia de a calcula* de a re>ine ;i de a "rsa impozite ;i ta+eG c5 (unurile ;i "eniturile impoza(ile* precum ;i alte elemente ale (azei de impozitare* dac legea pre"ede declararea acestoraG ,3

d5 orice informa>ii )n legtur cu impozitele* ta+ele* contri(u>iile* (unurile ;i "eniturile impoza(ile* dac legea pre"ede declararea acestora. 425 7n cazul )n care Codul fiscal nu pre"ede* $inisterul .conomiei %i <inanelor "a sta(ili termenul de depunere a declaraiei fiscale. 465 3(ligaia de a depune declaraia fiscal se menine %i )n cazurile )n careF a5 a fost efectuat plata o(ligaiei fiscaleG b5 o(ligaia fiscal respecti" este scutit la plat* conform reglementrilor legaleG c5 ''' A(rogatG d5 pentru o(ligaia fiscal nu rezult* )n perioada de raportare* sume de plat* dar e+ist o(ligaia declarati"* conform legii. 445 7n caz de inacti"itate temporar sau )n cazul o(ligaiilor de declarare a unor "enituri care* potri"it legii* sunt scutite la plata impozitului pe "enit* organul fiscal competent poate apro(a* la cererea contri(ua(ilului* alte termene sau condiii de depunere a declaraiilor fiscale* )n funcie de necesitile administrrii o(ligaiilor fiscale. Asupra termenelor %i condiiilor "a decide organul fiscal potri"it competenelor apro(ate prin ordin al pre%edintelui Ageniei 8aionale de Administrare <iscal. 8orme metodologice Art. 01
&0.1. 'eclaraiile fiscale sunt documente prin care se declara) impo$itele, ta6ele i contribuiile datorate, "n ca$ul "n care, potrivit legii, obligaia calculrii impo$itelor i ta6elor revine pltitorului9 b) bunurile i veniturile impo$abile, "n ca$ul "n care, potrivit legii, stabilirea impo$itului i a ta6ei se face de organul fiscal9 c) impo$itele colectate prin stopa% la surs, "n ca$ul "n care pltitorul are obligaia de a calcula, de a reine i de a vrsa impo$ite i ta6e.

Art. #" %orma i coninutul declaraiei fiscale 415 Declaraia fiscal se )ntocme%te prin completarea unui formular pus la dispoziie gratuit de organul fiscal. 425 7n declaraia fiscal contri(ua(ilul tre(uie s calculeze cuantumul o(ligaiei fiscale* dac acest lucru este pre"zut de lege. 465 Contri(ua(ilul are o(ligaia de a completa declaraiile fiscale )nscriind corect* complet %i cu (un5credin informaiile pre"zute de formular* corespunztoare situaiei sale fiscale. Declaraia fiscal se semneaz de ctre contri(ua(il sau de ctre )mputernicit. 445 3(ligaia de semnare a declaraiei fiscale se consider a fi )ndeplinit %i )n urmtoarele situaiiF a5 )n cazul transmiterii declaraiilor fiscale prin sistemul electronic de pli. Data depunerii declaraiei se consider a fi data de(itrii contului pltitorului )n (aza acesteiaG b5 )n cazul transmiterii declaraiilor fiscale prin sisteme electronice de transmitere la distan )n condiiile art. 0# alin. H1I. 475 Declaraia fiscal tre(uie )nsoit de documentaia cerut de pre"ederile legale. 465 Pentru anumite categorii de o(ligaii fiscale* sta(ilite prin ordin al ministrului economiei %i finanelor* organul fiscal poate transmite contri(ua(ililor formularele de declarare a impozitelor* ta+elor* contri(uiilor %i a altor sume datorate (ugetului general consolidat* instruciunile de completare a acestora* alte informaii utile* precum %i plicurile preadresate. 7n acest caz* contra"aloarea corespondenei se suport de ctre organul fiscal. 8orme metodologice Art. 0)
&;.1. n costul corespondenei intr i costul transmiterii de ctre contribuabil a plicului preadresat

Art. #3 6epunerea declaraiilor fiscale ,,

415 Declaraia fiscal se depune la registratura organului fiscal competent sau se comunic prin po%t cu confirmare de primire. Declaraia fiscal poate fi transmis prin mi6loace electronice sau prin sisteme de transmitere la distan. 7n cazul impozitelor* ta+elor %i al contri(uiilor administrate de Agenia 8aional de Administrare <iscal* procedura pri"ind transmiterea declaraiilor prin mi6loace electronice sau prin sisteme de transmitere la distan se sta(ile%te prin ordin al pre%edintelui Ageniei 8aionale de Administrare <iscal. 425 Declaraiile fiscale pot fi redactate de organul fiscal su( form de proces5"er(al* dac din moti"e independente de "oina contri(ua(ilului acesta este )n imposi(ilitatea de a scrie. 465 Data depunerii declaraiei fiscale este data )nregistrrii acesteia la organul fiscal sau data depunerii la po%t* dup caz. 7n situaia )n care declaraia fiscal se depune prin mi6loace electronice de transmitere la distan* data depunerii declaraiei este data )nregistrrii acesteia pe pagina de internet a organului fiscal* astfel cum rezult din mesa6ul electronic de confirmare transmis ca urmare a primirii declaraiei. 46.15 Data depunerii declaraiei prin mi6loace electronice de transmitere la distan pe portalul e5!omania este data )nregistrrii acesteia pe portal* astfel cum rezult din mesa6ul electronic transmis de sistemul de tranzac>ionare a informaiilor* cu condi>ia "alidrii con>inutului declaraiei. 7n cazul )n care declaraia nu este "alidat* data depunerii declaraiei este data "alidrii astfel cum rezult din mesa6ul electronic. 46.25 Pre"ederile alin. H#91I se aplic corespunztor ;i declara>iilor pri"ind o(liga>iile de plat a contri(u>iilor sociale* impozitului pe "enit ;i e"iden>a nominal a persoanelor asigurate* depuse la organul fiscal competent sau la oficiile acreditate de $inisterul <inan>elor Pu(lice* )n format :@rtie* semnat ;i ;tampilat* conform legii. 46.65 Prin e+cepie de la pre"ederile alin. H#91I* )n situaia )n care declaraia fiscal a fost depus p@n la termenul legal* iar din mesa6ul electronic transmis de sistemul de tranzacionare a informaiilor rezult c aceasta nu a fost "alidat ca urmare a detectrii unor erori )n completarea declaraiei* data depunerii declaraiei este data din mesa6ul transmis iniial )n cazul )n care contri(ua(ilul depune o declaraie "alid p@n )n ultima zi a lunii )n care se )mpline%te termenul legal de depunere. 445 8edepunerea declaraiei fiscale d dreptul organului fiscal s procedeze la sta(ilirea din oficiu a impozitelor* ta+elor* contri(uiilor %i a altor sume datorate (ugetului general consolidat. Sta(ilirea din oficiu a o(ligaiilor fiscale nu se poate face )nainte de )mplinirea unui termen de 1, zile de la )n%tiinarea contri(ua(ilului pri"ind dep%irea termenului legal de depunere a declaraiei fiscale. 7n cazul contri(ua(ililor care au o(ligaia declarrii (unurilor sau "eniturilor impoza(ile* sta(ilirea din oficiu a o(ligaiei fiscale se face prin estimarea (azei de impunere* potri"it art. -/. Pentru impozitele* ta+ele %i contri(uiile administrate de Agenia 8aional de Administrare <iscal* )n%tiinarea pentru nedepunerea declaraiilor %i sta(ilirea din oficiu a o(ligaiilor fiscale nu se face )n cazul contri(ua(ililor inacti"i* at@t timp c@t se gsesc )n aceast situaie. 44.15 Contri(ua(ilul poate depune declara>ia fiscal pentru o(liga>iile fiscale ce au format o(iectul deciziei de impunere prin care au fost sta(ilite din oficiu o(liga>iile fiscale* )n termen de -2 de zile de la data comunicrii deciziei. Decizia de impunere se desfiin>eaz de organul fiscal la data depunerii declara>ieifiscale. 475 ''' A(rogat.

,5

Art. #3^1 Certificarea declaraiilor fiscale depuse la organele fiscale din cadrul Ageniei $aionale de Administrare %iscal 415 Contri(ua(ilii pot opta pentru certificarea declaraiilor fiscale* inclusi" a declaraiilor fiscale rectificati"e* anterior depunerii acestora la organul fiscal de ctre un consultant fiscal care a do(@ndit aceast calitate potri"it reglementrilor legale cu pri"ire la organizarea %i e+ercitarea acti"itii de consultan fiscal %i care este )nscris ca mem(ru acti" )n !egistrul consultanilor fiscali %i al societilor de consultan fiscal. 425 Certificarea declaraiilor fiscale se realizeaz cu?fr rezer"e* potri"it normelor de certificare apro(ate* )n condiiile legii* de Camera Consultanilor <iscali* cu a"izul $inisterului <inanelor Pu(lice. Documentele care se )nc:eie ca urmare a certificrii tre(uie s cuprind o(ligatoriu e+plicaii cu pri"ire la cuantumul %i natura creanei fiscale declarate* precum %i* dup caz* cauzele care au generat rectificarea* iar )n cazul unei certificri cu rezer"e* moti"aia acesteia. 465 Prin ordin al ministrului finanelor pu(lice* la propunerea pre%edintelui Ageniei 8aionale de Administrare <iscal* se apro( procedura de depunere la organul fiscal a documentului de certificare )ntocmit de consultantul fiscal potri"it normelor pre"zute la alin. H I* precum %i procedura pri"ind sc:im(ul de informaii )ntre Agenia 8aional de Administrare <iscal %i Camera Consultanilor <iscali. 445 Certificarea declaraiilor fiscale de ctre un consultant fiscal care nu este )nscris ca mem(ru acti" )n !egistrul consultanilor fiscali %i al societilor de consultan fiscal sau de ctre o persoan care nu are calitatea de consultant fiscal are ca efect lipsa certificrii. 475 3rganul fiscal "a notifica contri(ua(ilul )n cazul )n care constat c a fost depus o declaraie fiscal certificat de un consultant fiscal care nu este )nscris ca mem(ru acti" )n !egistrul consultanilor fiscali %i al societilor de consultan fiscal sau de ctre o persoan care nu are calitatea de consultant fiscal* potri"it legii. 7n cazul )n care certificarea nu se depune )n termen de #2 de zile de la notificare* sunt aplica(ile pre"ederile alin. H&I. 465 Certificarea declaraiilor fiscale de ctre un consultant fiscal reprezint un criteriu de e"aluare )n analiza de risc efectuat de organul fiscal )n scopul selectrii contri(ua(ililor pentru inspecia fiscal. Art. #, Corectarea declaraiilor fiscale 415 Declara>iile fiscale pot fi corectate de ctre contri(ua(il* din proprie ini>iati"* pe perioada termenului de prescrip>ie a dreptului de a sta(ili o(liga>ii fiscale. 425 Declara>iile fiscale pot fi corectate ori de c@te ori contri(ua(ilul constat erori )n declara>ia ini>ial* prin depunerea unei declara>ii rectificati"e. 465 7n cazul ta+ei pe "aloarea adugat* corectarea erorilor din deconturile de ta+ se realizeaz potri"it pre"ederilor Codului fiscal. .rorile materiale din decontul de ta+ pe "aloarea adugat se corecteaz potri"it procedurii apro(ate prin ordin al pre;edintelui Agen>iei 8a>ionale de Administrare <iscal. 445 Declara>iile fiscale nu pot fi depuse ;i nu pot fi corectate dup anularea rezer"ei "erificrii ulterioare* cu e+cep>ia situa>iilor )n care corec>ia se datoreaz )ndeplinirii sau ne)ndeplinirii unei condi>ii pre"zute de lege care impune corectarea (azei de impunere ;i?sau a impozitului aferent. 475 Prin erori* )n sensul prezentului articol* se )n>elege erori cu pri"ire la cuantumul impozitelor* ta+elor ;i contri(u>iilor* (unurile ;i "eniturile impoza(ile* precum ;i alte elemente ale (azei de impunere. ,0

465 7n situa>ia )n care )n timpul inspec>iei fiscale contri(ua(ilul depune sau corecteaz declara>iile fiscale aferente perioadelor ;i impozitelor* ta+elor* contri(u>iilor ;i altor "enituri ce fac o(iectul inspec>iei fiscale* acestea nu "or fi luate )n considerare de organul fiscal. 8orme metodologice Art. 0:
01.1. 'eclaraiile fiscale pot fi corectate de ctre contribuabili, din proprie iniiativ, ori de c,te ori constat erori "n declaraia iniial, prin depunerea unei declaraii rectificative la organul fiscal competent. 01.). 'eclaraia rectificativ se "ntocmete pe acelai model de formular ca i cel care se corectea$, situaie "n care se va "nscrie ABA "n csua prev$ut "n acest scop, cu e6cepia situaiei prev$ute la pct. 01.+, precum i a impo$itelor care se stabilesc de pltitori prin autoimpunere sau reinere la surs, pentru care se completea$ un formular distinct. 'eclaraia rectificativ va fi completat "nscriindu*se toate datele i informaiile prev$ute de formular, inclusiv cele care nu difer fa de declaraia iniial. 01.+. n ca$ul ta6ei pe valoarea adugat, sumele re$ultate din corectarea erorilor de "nregistrare "n evidenele de ta6 pe valoarea adugat se "nregistrea$ la r,ndurile de regulari$ri din decontul lunii "n care au fost operate coreciile.

TITLUL *I ,ta#ilirea impozitelor! ta"elor! contri#uiilor $i a altor sume datorate #ugetului general consolidat

CAP. 1 Dispoziii generale

Art. #5 1tabilirea impozitelor> ta/elor> contribuiilor i a altor sume datorate bugetului general consolidat 415 Impozitele* ta+ele* contri(uiile %i alte sume datorate (ugetului general consolidat se sta(ilesc astfelF a5 prin declaraie fiscal* )n condiiile art. 0 alin. H I %i art. 0- alin. H&IG b5 prin decizie emis de organul fiscal* )n celelalte cazuri. 425 Dispoziiile alin. H1I sunt aplica(ile %i )n cazurile )n care impozitele* ta+ele* contri(uiile %i alte sume datorate (ugetului general consolidat sunt scutite la plat conform reglementrilor legale* precum %i )n cazul unei ram(ursri de ta+ pe "aloarea adugat. 465 ''' A(rogat Art. #0 6ecizia de impunere 415 Decizia de impunere se emite de organul fiscal competent. 3rganul fiscal emite decizie de impunere ori de c@te ori acesta modific (aza de impunere* ca urmare a unor constatri preala(ile ale organului fiscal sau )n (aza unei inspec>ii fiscale. 425 Pentru creanele administrate de $inisterul .conomiei %i <inanelor prin Agenia 8aional de Administrare <iscal* prin ordin al ministrului economiei %i finanelor se pot sta(ili %i alte competene pentru emiterea deciziilor de impunere ca urmare a inspeciei fiscale. 465 Decizia de impunere se emite* dac este necesar* %i )n cazul )n care nu s5a emis decizie referitoare la (aza de impunere potri"it art. 01.

,.

445 Declaraia fiscal )ntocmit potri"it art. 0 alin. H I este asimilat cu o decizie de impunere* su( rezer"a unei "erificri ulterioare* %i produce efectele 6uridice ale )n%tiinrii de plat de la data depunerii acesteia. H,I 7n situaia )n care legea nu pre"ede o(ligaia de calculare a impozitului* declaraia fiscal este asimilat unei decizii referitoare la (aza de impunere. 465 Decizia de impunere %i decizia referitoare la o(ligaiile de plat accesorii constituie %i )n%tiinri de plat* de la data comunicrii acestora* )n condiiile )n care se sta(ilesc sume de plat. 485 P@n la 1 iulie 22,* sumele reprezent@nd impozite* ta+e* contri(uii %i alte sume datorate (ugetului general consolidat* )nscrise )n deciziile de impunere* )n actele administrati"e fiscale asimilate acestora* precum %i )n declaraiile fiscale* "or fi rotun6ite la 1.222 lei prin reducere c@nd suma ce urmeaz a fi rotun6it este su( ,22 lei %i prin ma6orare c@nd aceasta este peste ,22 lei'I. 555555555555 'I Sumele sunt e+primate )n moned "ec:e. Art. #. %orma i coninutul deciziei de impunere Decizia de impunere tre(uie s )ndeplineasc condiiile pre"zute la art. &#. Decizia de impunere tre(uie s cuprind* pe l@ng elementele pre"zute la art. &# alin. H I* %i categoria de impozit* ta+* contri(uie sau alt sum datorat (ugetului general consolidat* (aza de impunere* precum %i cuantumul acestora* pentru fiecare perioad impoza(il. Art. ## Acte administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere Sunt asimilate deciziilor de impunere %i urmtoarele acte administrati"e fiscaleF a5 deciziile pri"ind ram(ursri de ta+ pe "aloarea adugat %i deciziile pri"ind restituiri de impozite* ta+e* contri(uii %i alte "enituri ale (ugetului general consolidatG b5 deciziile referitoare la (azele de impunereG c5 deciziile referitoare la o(ligaiile de plat accesoriiG d5 ''' A(rogat. e5 deciziile pri"ind nemodificarea (azei de impunere. Art. #* 6eciziile referitoare la bazele de impunere 415 4azele de impunere se sta(ilesc separat* prin decizie referitoare la (azele de impunere* )n urmtoarele situaiiF a5 c@nd "enitul impoza(il este realizat de mai multe persoane. Decizia "a cuprinde %i repartizarea "enitului impoza(il pe fiecare persoan care a participat la realizarea "enituluiG b5 c@nd sursa "enitului impoza(il se afl pe raza altui organ fiscal dec@t cel competent teritorial. 7n acest caz competena de a sta(ili (aza de impunere o deine organul fiscal pe raza cruia se afl sursa "enitului. 8orme metodologice Art. 0;
0#.1. Pentru situaia prev$ut la art. 0# alin. .1/ lit. b/ din 8odul de procedur fiscal, organul fiscal "n a crui ra$ teritorial se afl sursa de venit, competent "n stabilirea ba$ei de impunere, va transmite deci$ia privind ba$ele de impunere organului fiscal de la domiciliul fiscal, competent pentru emiterea deci$iei de impunere.

425 Dac "enitul impoza(il este realizat de mai multe persoane* atunci acestea pot s5%i numeasc un )mputernicit comun )n relaia cu organul fiscal. Art. *4 1tabilirea obligaiilor fiscale sub rezerva verificrii ulterioare 415 Cuantumul o(ligaiilor fiscale se sta(ile%te su( rezer"a "erificrii ulterioare. 425 Decizia de impunere su( rezer"a "erificrii ulterioare poate fi desfiinat sau modificat* din iniiati"a organului fiscal sau la solicitarea contri(ua(ilului* pe (aza constatrilor organului fiscal competent. ,#

465 !ezer"a "erificrii ulterioare se anuleaz numai la )mplinirea termenului de prescripie sau ca urmare a inspeciei fiscale efectuate )n cadrul termenului de prescripie. 445 7n situa>ia )n care contri(ua(ilul corecteaz declara>iile fiscale )n condi>iile art. 0& alin. H&I* se redesc:ide rezer"a "erificrii ulterioare. CAP. 2 Prescripia dreptului de a sta#ili o#ligaii fiscale

Art. *1 Obiectul> termenul i momentul de la care 5ncepe s curg termenul de prescripie a dreptului de stabilire a obligaiilor fiscale 415 Dreptul organului fiscal de a sta(ili o(ligaii fiscale se prescrie )n termen de , ani* cu e+cepia cazului )n care legea dispune altfel. 425 Termenul de prescripie a dreptului pre"zut la alin. H1I )ncepe s curg de la data de 1 ianuarie a anului urmtor celui )n care s5a nscut creana fiscal potri"it art. #* dac legea nu dispune altfel. 465 Dreptul de a sta(ili o(ligaii fiscale se prescrie )n termen de 12 ani )n cazul )n care acestea rezult din s"@r%irea unei fapte pre"zute de legea penal. 445 Termenul pre"zut la alin. H#I curge de la data s"@r%irii faptei ce constituie infraciune sancionat ca atare printr5o :otr@re 6udectoreasc definiti". Art. *" :ntreruperea i suspendarea termenului de prescripie a dreptului de stabilire a obligaiei fiscale 415 Termenele de prescrip>ie pre"zute la art. 11 se )ntrerupF a5 )n cazurile ;i )n condi>iile sta(ilite de lege pentru )ntreruperea termenului de prescrip>ie a dreptului la ac>iuneG b5 la data depunerii de ctre contri(ua(il a declara>iei fiscale dup e+pirarea termenului legal de depunere a acesteiaG c5 la data la care contri(ua(ilul corecteaz declara>ia fiscal sau efectueaz un alt act "oluntar de recunoa;tere a impozitului datorat. 425 Termenele de prescrip>ie pre"zute la art. 11 se suspendF a5 )n cazurile ;i )n condi>iile sta(ilite de lege pentru suspendarea termenului de prescrip>ie a dreptului la ac>iuneG b5 pe perioada cuprins )ntre data )nceperii inspec>iei fiscale ;i data emiterii deciziei de impunere ca urmare a efecturii inspec>iei fiscaleG c5 pe timpul c@t contri(ua(ilul se sustrage de la efectuarea inspec>iei fiscaleG d5 pe perioada cuprins )ntre data declarrii unui contri(ua(il inacti" ;i data reacti"rii acestuia. 465 Dispozi>iile dreptului comun pri"itoare la prescrip>ia e+tincti" sunt aplica(ile )n mod corespunztor. 8orme metodologice Art. ;)
0;.1. 'ispo$iiile referitoare la ca$urile i condiiile de suspendare i "ntrerupere a termenului de prescripie sunt cele cuprinse "n 'ecretul nr. 1#&21;50 privitor la prescripia e6tinctiv, cu modificrile ulterioare.

Art. *3 !fectul 5mplinirii termenului de prescripie a dreptului de a stabili obligaii fiscale Dac organul fiscal constat )mplinirea termenului de prescripie a dreptului de sta(ilire a o(ligaiei fiscale* "a proceda la )ncetarea procedurii de emitere a titlului de crean fiscal. TITLUL *I-1 Procedura amia#il pentru e&itarea . eliminarea du#lei impuneri ,*

Art. *3^1 -rocedura amiabil 5n cazul conveniilor de evitare?eliminare a dublei impuneri 415 7n (aza pre"ederilor con"eniei sau acordului de e"itare a du(lei impuneri* contri(ua(ilul rezident )n !om@nia care consider c impozitarea )n cellalt stat contractant nu este conform cu pre"ederile con"eniei ori acordului respecti"* poate solicita Ageniei 8aionale de Administrare <iscal iniierea procedurii amia(ile. 425 Agenia 8aional de Administrare <iscal realizeaz procedura amia(il %i )n cazul )n care autoritatea competent a statului cu care !om@nia are )nc:eiat o con"enie sau acord de e"itare a du(lei impuneri )i solicit acest lucru. 465 Pre"ederile alin. H1I %i H I se completeaz cu pre"ederile Con"eniei de eliminare a du(lei impuneri )n cazul a6ustrii profiturilor )ntreprinderilor multinaionale H12?&#-?..CI* a Codului de conduit re"izuit pentru implementarea efecti" a con"eniei de eliminare a du(lei impuneri )n cazul a6ustrii profiturilor )ntreprinderilor multinaionale H 221?C # ?21I precum %i a con"eniilor ori acordurilor de e"itare a du(lei impuneri )nc:eiate de !om@nia cu alte state. Art. *3^" -rocedura pentru eliminarea dublei impuneri 5ntre persoane rom@ne afiliate 415 7n sensul prezentului articol prin du(l impunere se )nelege situaia )n care acela%i "enit?profit impoza(il se impoziteaz la dou sau mai multe persoane rom@ne afiliate )ntre care s5au )nc:eiat tranzacii. 425 7n cazul tranzaciilor )ntre persoane rom@ne afiliate* a6ustarea "enitului sau c:eltuielii uneia dintre persoanele afiliate* efectuat de ctre organul fiscal competent pentru administrarea creanelor datorate de respecti"a persoan* este opoza(il %i organului fiscal pentru administrarea creanelor celeilalte persoane afiliate. 465 A6ustarea se decide de organul fiscal competent prin emiterea unei decizii de a6ustare care st la (aza emiterii deciziei de impunere sau a deciziei de nemodificare a (azei de impunere. Decizia de a6ustare se comunic contri(ua(ilului la care s5a efectuat a6ustarea* persoanei rom@ne afiliate la care se refer tranzacia a6ustat* precum %i organului fiscal competent pentru administrarea creanelor datorate de persoana rom@n afiliat. 445 A6ustarea este opoza(il organului fiscal competent pentru administrarea creanelor datorate de persoana rom@n afiliat numai dac decizia de a6ustare este definiti" )n sistemul cilor administrati"e %i 6udiciare de atac. 475 7n "ederea eliminrii du(lei impuneri ca urmare a a6ustrii "enitului sau c:eltuielii* cealalt persoan afiliat poate corecta* corespunztor deciziei de a6ustare* declaraia fiscal aferent perioadei fiscale )n care s5a desf%urat respecti"a tranzacie. Aceast situaie reprezint condiie care impune corectarea (azei de impozitare potri"it pre"ederilor art. 0& alin. H&I. TITLUL *I-2

Controlul antifraud

Art. *3^3 +eguli privind controlul operativ i inopinat 54

415 Controlul operati" %i inopinat se efectueaz de ctre inspectorii antifraud* cu e+cepia celor din cadrul Direciei de com(atere a fraudelor* )n condiiile legii. 425 Controlul operati" %i inopinat se poate efectua %i )n scopul realizrii de operaiuni de control tematic care reprezint acti"itatea de "erificare prin care se urmre%te constatarea* analizarea %i e"aluarea unui risc fiscal specific uneia sau mai multor acti"iti economice determinate. 465 La )nceperea controlului operati" %i inopinat* inspectorul antifraud este o(ligat s prezinte contri(ua(ilului legitimaia de control %i ordinul de ser"iciu. 445 3ri de c@te ori controlul operati" %i inopinat se efectueaz la sediul social sau la sediile secundare ale contri(ua(ilului* acesta se consemneaz )n registrul unic de control. 475 La finalizarea controlului operati" %i inopinat se )nc:eie procese5"er(ale de control?acte de control* )n condiiile legii.K

TITLUL *II Inspecia fiscal

CAP. 1 ,fera inspeciei fiscale

Art. *, Obiectul i funciile inspeciei fiscale 415 Inspecia fiscal are ca o(iect "erificarea legalitii %i conformitii declaraiilor fiscale* corectitudinii %i e+actitii )ndeplinirii o(ligaiilor de ctre contri(ua(ili* respectrii pre"ederilor legislaiei fiscale %i conta(ile* "erificarea sau sta(ilirea* dup caz* a (azelor de impunere* sta(ilirea diferenelor o(ligaiilor de plat %i a accesoriilor aferente acestora. 425 Inspecia fiscal are urmtoarele atri(uiiF a5 constatarea %i in"estigarea fiscal a tuturor actelor %i faptelor rezult@nd din acti"itatea contri(ua(ilului supus inspeciei sau altor persoane pri"ind legalitatea %i conformitatea declaraiilor fiscale* corectitudinea %i e+actitatea )ndeplinirii o(ligaiilor fiscale* )n "ederea descoperirii de elemente noi rele"ante pentru aplicarea legii fiscaleG b5 analiza %i e"aluarea informaiilor fiscale* )n "ederea confruntrii declaraiilor fiscale cu informaiile proprii sau din alte surseG c5 sancionarea potri"it legii a faptelor constatate %i dispunerea de msuri pentru pre"enirea %i com(aterea a(aterilor de la pre"ederile legislaiei fiscale. 465 Pentru ducerea la )ndeplinire a atri(uiilor pre"zute la alin. H I organul de inspecie fiscal "a proceda laF a5 e+aminarea documentelor aflate )n dosarul fiscal al contri(ua(iluluiG b5 "erificarea concordanei dintre datele din declaraiile fiscale cu cele din e"idena conta(il a contri(ua(iluluiG c5 discutarea constatrilor %i solicitarea de e+plicaii scrise de la reprezentanii legali ai contri(ua(ililor sau )mputerniciii acestora* dup cazG d5 solicitarea de informaii de la teriG e5 sta(ilirea corect a (azei de impunere* a diferenelor datorate )n plus sau )n minus* dup caz* fa de creana fiscal declarat %i?sau sta(ilit* dup caz* la momentul )nceperii inspeciei fiscaleG f5 sta(ilirea de diferene de o(ligaii fiscale de plat* precum %i a o(ligaiilor fiscale accesorii aferente acestoraG 51

g5 "erificarea locurilor unde se realizeaz acti"iti generatoare de "enituri impoza(ileG :5 dispunerea msurilor asigurtorii )n condiiile legiiG i5 efectuarea de in"estigaii fiscale potri"it alin. H I lit. aIG #5 aplicarea de sanciuni potri"it pre"ederilor legaleG >5 aplicarea de sigilii asupra (unurilor* )ntocmind )n acest sens proces5"er(al. 445 ''' A(rogat. 475 8u intr )n atri(u>iile inspec>iei fiscale efectuarea de constatri te:nico5;tiin>ifice sau orice alte "erificri solicitate de organele de urmrire penal )n "ederea lmuririi unor fapte ori )mpre6urri ale cauzelor aflate )n lucru la aceste institu>ii. 8orme metodologice Art. ;:
;1.1. >olicitarea de e6plicaii scrise se va face "n timpul inspeciei fiscale, ori de c,te ori acestea sunt necesare pentru clarificarea i definitivarea constatrilor privind situaia fiscal a contribuabilului. ;1.). n ca$ul "n care persoana "n cau$ refu$ s furni$e$e e6plicaiile solicitate sau s rspund la unele "ntrebri, organele de inspecie fiscal vor transmite "ntrebrile printr*o adres scris, stabilind un termen util de cel puin 5 $ile lucrtoare pentru formularea rspunsului. n ca$ul "n care nu se primete rspunsul solicitat, se va consemna refu$ul "n raportul privind re$ultatul inspeciei fiscale sau "n procesul*verbal. ;1.+. n toate ca$urile, e6plicaiile la "ntrebrile puse de organele de inspecie fiscal se vor da "n scris prin Anota e6plicativA. ;1.:. >tabilirea ba$ei de impunere, precum i a diferenelor de impo$ite, ta6e i contribuii, "n activitatea de inspecie fiscal, se face pe ba$a evidenelor contabile, fiscale sau a oricror alte evidene relevante pentru impunere ori folosindu*se metode de estimare "n conformitate cu prevederile art. #5 din 8odul de procedur fiscal. ;1.5. 8,nd organele de inspecie fiscal sunt "ndreptite potrivit legii s estime$e ba$a de impunere, se vor meniona "n actul de inspecie motivele de fapt i temeiul legal care au determinat folosirea estimrii, precum i criteriile de estimare.

Art. *5 -ersoanele supuse inspeciei fiscale Inspecia fiscal se e+ercit asupra tuturor persoanelor* indiferent de forma lor de organizare* care au o(ligaii de sta(ilire* reinere %i plat a impozitelor* ta+elor* contri(uiilor %i a altor sume datorate (ugetului general consolidat* pre"zute de lege. 8orme metodologice Art. ;5
;).1. n ca$ul contribuabililor care au sedii secundare, inspecia fiscal se va e6ercita, de regul, concomitent la sediul principal i la sediile secundare de ctre organul fiscal competent. ;).). 5rganul fiscal competent poate delega competena de efectuare a inspeciei fiscale organelor fiscale "n a cror ra$ teritorial se afl sediile secundare, "n condiiile art. ;# alin. .+/ din 8odul de procedur fiscal. n acest ca$, coordonarea activitii de inspecie fiscal se face de ctre organul fiscal "n a crui ra$ teritorial se afl domiciliul fiscal al contribuabilului. ;).+. 1a sediile secundare se "nc!eie, de regul, acte de inspecie care se centrali$ea$ i se definitivea$ "n actul de inspecie "nc!eiat de organul fiscal "n a crui ra$ teritorial se afl domiciliul fiscal al contribuabilului. ;).:. Pentru impo$itele, ta6ele i contribuiile care, potrivit legii, se datorea$ i se pltesc de un sediu secundar, se "nc!eie acte de inspecie fiscal definitive de ctre organul de inspecie fiscal "n a crui ra$ teritorial se afl situat sediul secundar. ;).5. Activitatea de inspecie fiscal prev$ut la pct. ;).1 * ;).: se desfoar cu respectarea prevederilor art. ++, +: i ;# din 8odul de procedur fiscal.

Art. *0 %ormele i 5ntinderea inspeciei fiscale 415 <ormele de inspecie fiscal suntF a5 inspecia fiscal general* care reprezint acti"itatea de "erificare a tuturor o(ligaiilor fiscale ale unui contri(ua(il* pentru o perioad de timp determinatG b5 inspecia fiscal parial* care reprezint acti"itatea de "erificare a uneia sau mai multor o(ligaii fiscale* pentru o perioad de timp determinat. 425 Inspecia fiscal se poate e+tinde asupra tuturor raporturilor rele"ante pentru impozitare* dac acestea prezint interes pentru aplicarea legii fiscale. 5"

8orme metodologice Art. ;#


;+.1. 5rganul de inspecie fiscal decide asupra efecturii unei inspecii fiscale generale sau pariale, "n temeiul dispo$iiilor art. art. # i & din 8odul de procedur fiscal.

Art. *. -roceduri i metode de control fiscal 415 7n realizarea atri(uiilor* inspecia fiscal poate aplica urmtoarele proceduri de controlF a5 controlul inopinat* care const )n acti"itatea de "erificare faptic %i documentar* )n principal* ca urmare a unei sesizri cu pri"ire la e+istena unor fapte de )nclcare a legislaiei fiscale* fr anunarea )n preala(il a contri(ua(iluluiG b5 controlul )ncruci%at* care const )n "erificarea documentelor %i operaiunilor impoza(ile ale contri(ua(ilului* )n corelaie cu cele deinute de alte persoaneG controlul )ncruci%at poate fi %i inopinat. 425 La finalizarea controlului inopinat sau )ncruci%at se )nc:eie proces5"er(al. 465 7n realizarea atri(uiilor* inspecia fiscal poate aplica urmtoarele metode de controlF a5 controlul prin sonda6* care const )n acti"itatea de "erificare selecti" a documentelor %i operaiunilor semnificati"e* )n care sunt reflectate modul de calcul* de e"ideniere %i de plat a o(ligaiilor fiscale datorate (ugetului general consolidatG b5 controlul electronic* care const )n acti"itatea de "erificare a conta(ilitii %i a surselor acesteia* prelucrate )n mediu electronic* utiliz@nd metode de analiz* e"aluare %i testare asistate de instrumente informatice specializate. 8orme metodologice Art. ;&
;:.1. <tili$area procedurilor de control se poate face individual sau combinat, "n funcie de scopul, obiectivele, comple6itatea, dificultile, specificul activitii desfurate i de perioada inspeciei fiscale. ;:.). >electarea documentelor i a operaiunilor semnificative se aprecia$ de inspector i va avea "n vedere volumul, valoarea i ponderea lor "n activitatea contribuabilului. ;:.+. 8ontrolul inopinat implic o verificare faptic i documentar i se desfoar oric,nd, fr "ntiinarea prealabil a persoanelor supuse inspeciei fiscale, indiferent de locul unde acestea desfoar activiti supuse impunerii. ;:.:. Prevederile art. 55 din 8odul de procedur fiscal sunt aplicabile.

445 ''' A(rogat.

Art. *# -erioada supus inspeciei fiscale 415 Inspecia fiscal se efectueaz )n cadrul termenului de prescripie a dreptului de a sta(ili o(ligaii fiscale. 425 La contri(ua(ilii mari* perioada supus inspeciei fiscale )ncepe de la sf@r%itul perioadei controlate anterior* )n condiiile alin. H1I. 465 La celelalte categorii de contri(ua(ili inspecia fiscal se efectueaz asupra creanelor nscute )n ultimii # ani fiscali pentru care e+ist o(ligaia depunerii declaraiilor fiscale. Inspecia fiscal se poate e+tinde pe perioada de prescripie a dreptului de a sta(ili o(ligaii fiscale* dac este identificat cel puin una dintre urmtoarele situaiiF a5 e+ist indicii pri"ind diminuarea impozitelor* ta+elor* contri(uiilor %i a altor sume datorate (ugetului general consolidatG b5 nu au fost depuse declaraii fiscale )n interiorul termenului de prescripieG c5 nu au fost )ndeplinite o(ligaiile de plat a impozitelor* ta+elor* contri(uiilor %i altor sume datorate (ugetului general consolidat. 53

CAP. 2 (ealizarea inspeciei fiscale

Art. ** Competena 415 Inspecia fiscal se e+ercit e+clusi"* nemi6locit %i ne)ngrdit prin Agenia 8aional de Administrare <iscal sau* dup caz* de compartimentele de specialitate ale autoritilor administraiei pu(lice locale* conform dispoziiilor prezentului titlu* ori de alte autoriti care sunt competente* potri"it legii* s administreze impozite* ta+e* contri(uii sau alte sume datorate (ugetului general consolidat. 425 Competena de e+ercitare a inspeciei fiscale pentru Agenia 8aional de Administrare <iscal %i unitile sale su(ordonate se sta(ile%te prin ordin al pre%edintelui Ageniei 8aionale de Administrare <iscal. 3rganele de inspecie fiscal din aparatul central al Ageniei 8aionale de Administrare <iscal au competen )n efectuarea inspeciei fiscale pe )ntregul teritoriu al rii. 465 Competena pri"ind efectuarea inspeciei fiscale se poate delega altui organ fiscal. 7n cadrul Ageniei 8aionale de Administrare <iscal condiiile )n care se poate efectua delegarea altui organ fiscal se sta(ilesc prin ordin al pre%edintelui Ageniei 8aionale de Administrare <iscal. 8orme metodologice Art. ;;
;#.1. Agenia (aional de Administrare Fiscal are competen general material i teritorial "n efectuarea inspeciei fiscale "n domeniul impo$itelor, ta6elor, contribuiilor sociale i al celorlalte sume datorate bugetului general consolidat pentru a cror administrare este competent potrivit legii. ;#.). <nitile administrativ*teritoriale, prin compartimentele de specialitate din structura acestora, au competena material i teritorial pentru efectuarea inspeciei fiscale "n domeniul impo$itelor, ta6elor i al altor venituri pentru a cror administrare sunt competente, potrivit legii. ;#.+. 'elegarea de competen se face prin emiterea unui ordin de serviciu. Potrivit art. ;# alin. .+/ din 8odul de procedur fiscal, competena se poate delega i "n ca$ul controalelor "ncruciate sau "n alte ca$uri fundamentate.

Art. 144 1electarea contribuabililor pentru inspecie fiscal 415 Selectarea contri(ua(ililor ce urmeaz a fi supu%i inspeciei fiscale este efectuat de ctre organul de inspecie fiscal competent* )n funcie de ni"elul riscului sta(ilit ca urmare a analizei de risc. 425 Analiza de risc reprezint acti"itatea efectuat )n scopul de a identifica riscurile de nedeclarare a creanelor fiscale* de a le e"alua* de a le gestiona* precum %i de a le utiliza )n "ederea selectrii contri(ua(ililor ce urmeaz a fi supu%i inspeciei fiscale. 465 Contri(ua(ilul nu poate face o(iecii cu pri"ire la procedura de selectare folosit. Art. 141 Avizul de inspecie fiscal 415 7naintea desf;urrii inspec>iei fiscale* organul fiscal are o(liga>ia s )n;tiin>eze contri(ua(ilul )n legtur cu ac>iunea care urmeaz s se desf;oare* prin transmiterea unui a"iz de inspec>ie fiscal. 425 Dup primirea a"izului de inspec>ie fiscal* contri(ua(ilul poate solicita* o singur dat* pentru moti"e 6ustificate* am@narea datei de )ncepere a inspec>iei fiscale. Am@narea se apro( sau se respinge de ctre organul fiscal prin decizie. 7n cazul )n care organul fiscal a admis cererea de am@nare a inspec>iei fiscale* comunic contri(ua(ilului data la care a fost reprogramat inspec>ia fiscal. 465 A"izul de inspec>ie fiscal cuprindeF a5 temeiul 6uridic al inspec>iei fiscaleG b5 data de )ncepere a inspec>iei fiscaleG 5,

c5 o(liga>iile fiscale ;i perioadele ce urmeaz a fi supuse inspec>iei fiscaleG d5 posi(ilitatea de a solicita am@narea datei de )ncepere a inspec>iei fiscale. 8orme metodologice Art.131
;0.1. 1a cererea temeinic %ustificat a contribuabililor, organul de inspecie fiscal poate aproba am,narea datei "nceperii inspeciei fiscale, comunic,ndu*le acestora data la care a fost reprogramat inspecia fiscal

Art. 14" Comunicarea avizului de inspecie fiscal 415 A"izul de inspec>ie fiscal se comunic contri(ua(ilului* )n scris* )nainte de )nceperea inspec>iei fiscale* astfelF a5 cu #2 de zile pentru marii contri(ua(iliG b5 cu 1, zile pentru ceilal>i contri(ua(ili. 425 7n situa>ia )n care data de )ncepere a inspec>iei fiscale )nscris )n a"iz este ulterioar )mplinirii termenului pre"zut la alin. H1I* inspec>ia fiscal nu poate )ncepe )nainte de data )nscris )n a"iz. 465 A"izul de inspec>ie fiscal se comunic la )nceperea inspec>iei fiscale )n urmtoarele situa>iiF a5 )n cazul efecturii unei inspec>ii fiscale la un contri(ua(il aflat )n procedura de insol"en>G b5 )n cazul )n care* ca urmare a unui control inopinat sau )ncruci;at* se impune )nceperea imediat a inspec>iei fiscaleG c5 pentru e+tinderea inspec>iei fiscale la perioade* impozite* ta+e ;i contri(u>ii* altele dec@t cele cuprinse )n a"izul de inspec>ie fiscal. 445 .miterea a"izului de inspec>ie fiscal nu este necesarF a5 )n cazul controlului inopinat ;i al controlului )ncruci;atG b5 )n cazul unor ac>iuni )ndeplinite ca urmare a solicitrii unor autorit>i* potri"it legiiG c5 )n cazul refacerii inspec>iei fiscale ca urmare a unei decizii de solu>ionare a contesta>ieiG d5 pentru solu>ionarea unor cereri ale contri(ua(ilului. 475 Contri(ua(ilul poate renun>a la (eneficiul perioadei de comunicare a a"izului de inspec>ie fiscal pre"zut la alin. H1I. 465 Data )nceperii inspec>iei fiscale este data men>ionat )n registrul unic de control. 7n cazul contri(ua(ililor care nu de>in sau nu prezint organelor de inspec>ie fiscal registrul unic de control* aceast dat se )nscrie )ntr5un proces5"er(al de constatare. 485 Dac inspec>ia fiscal nu )ncepe la 1, zile de la data pre"zut )n a"iz* contri(ua(ilul "a fi )n;tiin>at* )n scris* asupra noii date de )ncepere a inspec>iei fiscale. 8orme metodologice Art.13)
;;.1. Avi$ul de inspecie fiscal se comunic contribuabilului "n conformitate cu dispo$iiile art. :+ alin. .)/ din 8odul de procedur fiscal.

Art. 143 (ocul i timpul desfurrii inspeciei fiscale 415 Inspecia fiscal se desf%oar* de regul* )n spaiile de lucru ale contri(ua(ilului. Contri(ua(ilul tre(uie s pun la dispoziie un spaiu adec"at* precum %i logistica necesar desf%urrii inspeciei fiscale. 425 Dac nu e+ist un spaiu de lucru adec"at pentru derularea inspeciei fiscale* atunci acti"itatea de inspecie se "a putea desf%ura la sediul organului fiscal sau )n orice alt loc sta(ilit de comun acord cu contri(ua(ilul. 465 Indiferent de locul unde se desf%oar inspecia fiscal* organul fiscal are dreptul s inspecteze locurile )n care se desf%oar acti"itatea* )n prezena contri(ua(ilului sau a unei persoane desemnate de acesta. 445 Inspecia fiscal se desf%oar* de regul* )n timpul programului de lucru al contri(ua(ilului. Inspecia fiscal se poate desf%ura %i )n afara programului de lucru al contri(ua(ilului* cu acordul scris al acestuia %i cu apro(area conductorului organului fiscal. 55

8orme metodologice Art. 13+


133.1. Prin spaiul adecvat necesar desfurrii inspeciei fiscale se "nelege asigurarea unui spaiu "n limita posibilitilor contribuabilului, dup ca$, dotat cu necesarul minim de birotic i care s permit pstrarea "n siguran a documentelor primite pentru inspecia fiscal sau elaborate de ctre organele de inspecie fiscal. n ca$ul "n care contribuabilul nu poate asigura un spaiu corespun$tor, va anuna "n scris i motivat organul de inspecie fiscal competent

Art. 14, 6urata efecturii inspeciei fiscale 415 Durata efecturii inspeciei fiscale este sta(ilit de organele de inspecie fiscal sau* dup caz* de compartimentele de specialitate ale autoritilor administraiei pu(lice locale* )n funcie de o(iecti"ele inspeciei* %i nu poate fi mai mare de # luni. 425 7n cazul marilor contri(ua(ili sau al celor care au sedii secundare* durata inspeciei nu poate fi mai mare de - luni. 465 Perioadele )n care derularea inspeciei fiscale este suspendat nu sunt incluse )n calculul duratei acesteia* conform pre"ederilor alin. H1I %i H I. 445 Conductorul inspeciei fiscale competent poate decide suspendarea unei inspecii fiscale ori de c@te ori sunt moti"e 6ustificate pentru aceasta. 475 Condiiile %i modalitile de suspendare a unei inspecii fiscale se "or sta(ili prin ordin al pre%edintelui Ageniei 8aionale de Administrare <iscal* respecti" prin ordin comun al ministrului economiei %i finanelor %i al ministrului internelor reformei administrati"e* )n cazul inspeciilor fiscale efectuate de organele fiscale pre"zute la art. #,* care se pu(lic )n $onitorul 3ficial al !om@niei* Partea I. Art. 145 +eguli privind inspecia fiscal 415 Inspecia fiscal "a a"ea )n "edere e+aminarea tuturor strilor de fapt %i raporturile 6uridice care sunt rele"ante pentru impunere. 425 Inspecia fiscal "a fi efectuat )n a%a fel )nc@t s afecteze c@t mai puin acti"itatea curent a contri(ua(ililor %i s utilizeze eficient timpul destinat inspeciei fiscale. 465 Inspec>ia fiscal se efectueaz o singur dat pentru fiecare impozit* ta+* contri(u>ie ;i alte sume datorate (ugetului general consolidat ;i pentru fiecare perioad supus impozitrii. 445 ''' A(rogat. 475 Inspecia fiscal se e+ercit pe (aza principiilor independenei* unicitii* autonomiei* ierar:izrii* teritorialitii %i descentralizrii. 465 Acti"itatea de inspecie fiscal se organizeaz %i se desf%oar )n (aza unor programe anuale* trimestriale %i lunare apro(ate )n condiiile sta(ilite prin ordin al pre%edintelui Ageniei 8aionale de Administrare <iscal* respecti" prin acte ale autoritilor administraiei pu(lice locale* dup caz. 485 La )nceperea inspeciei fiscale* inspectorul este o(ligat s prezinte contri(ua(ilului legitimaia de inspecie %i ordinul de ser"iciu semnat de conductorul organului de control. 7nceperea inspeciei fiscale tre(uie consemnat )n registrul unic de control. 485 La finalizarea inspeciei fiscale* contri(ua(ilul este o(ligat s dea o declaraie scris* pe propria rspundere* din care s rezulte c au fost puse la dispoziie toate documentele %i informaiile solicitate pentru inspecia fiscal. 7n declaraie se "a meniona %i faptul c au fost restituite toate documentele solicitate %i puse la dispoziie de contri(ua(il. 495 Contri(ua(ilul are o(ligaia s )ndeplineasc msurile pre"zute )n actul )ntocmit cu ocazia inspeciei fiscale* )n termenele %i condiiile sta(ilite de organele de inspecie fiscal. 8orme metodologice Art. 135
13).1. 1a e6aminarea strii de fapt fiscale pentru stabilirea ba$ei de impunere, organul fiscal competent va avea "n vedere toate documentele %ustificative i evidenele financiar*contabile i fiscale care constituie mi%loace de prob i sunt relevante pentru stabilirea drepturilor i obligaiilor fiscale.

50

13).). 8,nd este necesar, organul de inspecie fiscal va ane6a la actul de inspecie fiscal copii de pe documentele care au stat la ba$a constatrilor efectuate cu oca$ia inspeciei. 'ispo$iiile art. 5: din 8odul de procedur fiscal sunt aplicabile. 13).+. 8,nd este necesar, organele de inspecie fiscal vor dispune msurile asigurtorii "n condiiile art. 1)5 din 8odul de procedur fiscal. 13).:. 'atele suplimentare, necunoscute organelor de inspecie fiscal la data efecturii inspeciei fiscale la un contribuabil, pe care se fundamentea$ deci$ia de reverificare a unei anumite perioade, pot re$ulta "n situaii, cum sunta) efectuarea unui control "ncruciat, potrivit prevederilor art. ;: alin. .1/ lit. c/ din 8odul de procedur fiscal, asupra documentelor %ustificative ale unui grup de contribuabili din care face parte i contribuabilul "n cau$9 b) obinerea pe parcursul aciunilor de inspecie fiscal efectuate la ali contribuabili a unor documente sau informaii suplimentare referitoare la activitatea contribuabilului, "ntr*o perioad care a fost de%a supus inspeciei fiscale9 c) solicitri ale organelor de urmrire penal sau ale altor organe ori instituii "ndreptite potrivit legii9 d) informaii obinute "n orice alt mod, de natur s modifice re$ultatele controlului fiscal anterior. 13).5. n ca$ul "n care, ca urmare a desfiinrii actului administrativ conform art. 105 alin. .+/ din 8odul de procedur fiscal, este necesar reverificarea unei perioade impo$abile, aceasta se va efectua de ctre o alt ec!ip de inspecie fiscal dec,t cea care a "nc!eiat actul contestat. 13).#. 5rganul fiscal competent poate solicita, p,n la "mplinirea termenului de prescripie prev$ut la art. 00 din 8odul de procedur fiscal, reverificarea unei perioade impo$abile, prin "ntocmirea unui referat "n care sunt pre$entate motivele solicitrii. 7eferatul este supus aprobrii conductorului organului de inspecie fiscal competent, iar dup aprobare se programea$ aciunea de inspecie fiscal. 13).&. Msurile, termenele i condiiile stabilite de organele de inspecie fiscal potrivit art. 13) alin. .;/ din 8odul de procedur fiscal vor fi aduse la cunotina contribuabilului prin actul emis de organul de inspecie fiscal competent.

Art. 145^1 +eguli privind reverificarea 415 Prin e+cep>ie de la pre"ederile art. 12, alin. H#I* conductorul inspec>iei fiscale poate decide re"erificarea unei anumite perioade. 425 Prin re"erificare se )n>elege inspec>ia fiscal efectuat ca urmare a apari>iei unor date suplimentare necunoscute inspectorilor fiscali la data efecturii "erificrilor* care influen>eaz rezultatele acestora. 465 Prin date suplimentare se )n>elege informa>ii* documente sau alte )nscrisuri o(>inute ca urmare a unor controale )ncruci;ate* inopinate ori comunicate organului fiscal de ctre organele de urmrire penal sau de alte autorit>i pu(lice ori o(>inute )n orice mod de organele de inspec>ie* de natur s modifice rezultatele inspec>iei fiscale anterioare. 445 La )nceperea ac>iunii de re"erificare* organul de inspec>ie fiscal este o(ligat s comunice contri(ua(ilului decizia de re"erificare* care poate fi contestat )n condi>iile prezentului cod. Dispozi>iile referitoare la con>inutul ;i comunicarea a"izului de inspec>ie sunt aplica(ile )n mod corespunztor ;i deciziei de re"erificare. Art. 140 Obligaia de colaborare a contribuabilului 415 Contri(ua(ilul are o(ligaia s cola(oreze la constatarea strilor de fapt fiscale. Acesta este o(ligat s dea informaii* s prezinte la locul de desf%urare a inspeciei fiscale toate documentele* precum %i orice alte date necesare clarificrii situaiilor de fapt rele"ante din punct de "edere fiscal. 425 La )nceperea inspeciei fiscale* contri(ua(ilul "a fi informat c poate numi persoane care s dea informaii. Dac informaiile contri(ua(ilului sau cele ale persoanei numite de acesta sunt insuficiente* atunci inspectorul fiscal se poate adresa %i altor persoane pentru o(inerea de informaii. 465 Pe toat durata e+ercitrii inspeciei fiscale contri(ua(ilii supu%i acesteia au dreptul de a (eneficia de asisten de specialitate sau 6uridic. 5.

Art. 14. 6reptul contribuabilului de a fi informat 415 Contri(ua(ilul "a fi informat pe parcursul desf%urrii inspeciei fiscale asupra constatrilor rezultate din inspecia fiscal. 425 3rganul fiscal prezint contri(ua(ilului proiectul de raport de inspec>ie fiscal* care con>ine constatrile ;i consecin>ele lor fiscale* acord@ndu5i acestuia posi(ilitatea de a5;i e+prima punctul de "edere potri"it art. 1 alin. H1I* cu e+cep>ia cazului )n care (azele de impozitare nu au suferit nicio modificare )n urma inspec>iei fiscale sau a cazului )n care contri(ua(ilul renun> la acest drept ;i notific acest fapt organelor de inspec>ie fiscal. 465 Data* ora %i locul prezentrii concluziilor "or fi comunicate contri(ua(ilului )n timp util. 445 Contri(ua(ilul are dreptul s );i prezinte* )n scris* punctul de "edere cu pri"ire la constatrile inspec>iei fiscale* )n termen de # zile lucrtoare de la data )nc:eierii inspec>iei fiscale. 475 Data )nc:eierii inspec>iei fiscale este data programat pentru discu>ia final cu contri(ua(ilul sau data notificrii de ctre contri(ua(il c renun> la acest drept. Art. 14# 1esizarea organelor de urmrire penal 415 3rganele fiscale "or sesiza organele de urmrire penal )n legtur cu constatrile efectuate cu ocazia inspeciei fiscale %i care ar putea )ntruni elemente constituti"e ale unei infraciuni* )n condiiile pre"zute de legea penal. 425 7n situaiile pre"zute la alin. H1I organele de inspecie au o(ligaia de a )ntocmi proces5"er(al semnat de organul de inspecie %i de ctre contri(ua(ilul supus inspeciei* cu sau fr e+plicaii ori o(ieciuni din partea contri(ua(ilului. 7n cazul )n care cel supus controlului refuz s semneze procesul5"er(al* organul de inspecie fiscal "a consemna despre aceasta )n procesul5"er(al. 7n toate cazurile procesul5"er(al "a fi comunicat contri(ua(ilului. Art. 14* +aportul privind rezultatul inspeciei fiscale 415 !ezultatul inspec>iei fiscale se consemneaz* )n scris* )ntr5un raport de inspec>ie fiscal* )n care se prezint constatrile inspec>iei fiscale din punct de "edere faptic ;i legal. 425 !aportul de inspec>ie fiscal se )ntocme;te la finalizarea inspec>iei fiscale ;i cuprinde toate constatrile )n legtur cu perioadele ;i o(liga>iile fiscale "erificate. 7n cazul )n care contri(ua(ilul ;i5a e+ercitat dreptul pre"zut la art. 12/ alin. H&I* raportul de inspec>ie fiscal cuprinde ;i opinia organului de inspec>ie fiscal* moti"at )n drept ;i )n fapt* cu pri"ire la acest punct de "edere. 465 !aportul de inspec>ie fiscal st la (aza emiteriiF a5 deciziei de impunere* pentru diferen>e de o(liga>ii fiscale aferente perioadelor "erificateG b5 deciziei de nemodificare a (azei de impunere* dac nu se constat diferen>e de o(liga>ii fiscale. 445 Deciziile pre"zute la alin. H#I se comunic )n termen de #2 de zile lucrtoare de la data )nc:eierii inspec>iei fiscale. 8orme metodologice Art. 13;
13#.1. 7e$ultatul inspeciei fiscale generale sau pariale va fi consemnat "ntr*un raport de inspecie fiscal. 13#.). 1a raportul privind re$ultatele inspeciei fiscale se vor ane6a, ori de c,te ori este ca$ul, actele privind constatrile preliminare, cum sunt procesele*verbale "nc!eiate inclusiv cu oca$ia controalelor inopinate i2sau "ncruciate i orice alte acte. 13#.+. 7aportul de inspecie fiscal se semnea$ de ctre organele de inspecie fiscal, se verific i se avi$ea$ de eful de serviciu. 'up aprobarea raportului de ctre conductorul organului de inspecie fiscal, se va emite deci$ia de impunere de ctre organul fiscal competent teritorial. 13#.:. Modelul i coninutul raportului privind re$ultatul inspeciei fiscale se aprob prin ordin al preedintelui Ageniei (aionale de Administrare Fiscal.

5#

Cap. % Dispoziii speciale pri&ind &erificarea persoanelor fizice supuse impozitului pe &enit

Art. 14*^1 +eguli privind verificarea persoanelor fizice 415 3rganul fiscal are dreptul de a efectua o "erificare fiscal preala(il documentar a ansam(lului situaiei fiscale personale a persoanelor fizice cu pri"ire la impozitul pe "enit reglementat de Titlul III din Codul fiscal* )n condiiile prezentului cod* care se aplic )n mod corespunztor. 41.15 Competen>a de e+ercitare a "erificrii situa>iei fiscale personale pentru Agen>ia 8a>ional de Administrare <iscal ;i unit>ile sale su(ordonate se sta(ile;te prin ordin al pre;edintelui Agen>iei 8a>ionale de Administrare <iscal. Aparatul central al Agen>iei 8a>ionale de Administrare <iscal are competen> )n efectuarea "erificrii persoanelor fizice* potri"it prezentului capitol* pe )ntregul teritoriu al >rii. 425 Prin situaie fiscal personal se )nelege totalitatea drepturilor %i a o(ligaiilor de natur patrimonial* a flu+urilor de trezorerie %i a altor elemente de natur s determine starea de fapt fiscal real a contri(ua(ilului pe perioada "erificat. 465 =erificarea pre"zut la alin. H1I const )n compararea )ntre* pe de o parte* "eniturile declarate de contri(ua(ili sau de pltitorii de "enit %i* pe de alt parte* situaia fiscal personal a contri(ua(ilului. 445 Dac organul fiscal constat o diferen semnificati" )ntre* pe de o parte* "eniturile declarate de contri(ua(ili sau de pltitorii de "enit %i* pe de alt parte* situaia fiscal personal* acesta continu "erificarea pre"zut la alin. H1I prin comunicarea a"izului de "erificare %i sta(ile%te (aza impoza(il a6ustat prin utilizarea metodelor indirecte pre"zute la alin. H-I. Diferena este semnificati" dac )ntre "eniturile estimate calculate )n (aza situaiei fiscale personale %i "eniturile declarate de contri(ua(ili sau de pltitorii de "enit este o diferen mai mare de 12L* dar nu mai puin de ,2.222 lei. 475 7n situaia )n care organul fiscal constat diferene semnificati"e conform alin. H&I* acesta solicit contri(ua(ilului prezentarea* )n termen de cel mult -2 de zile de la comunicarea a"izului de "erificare* su( sanciunea decderii* de documente 6ustificati"e sau alte clarificri rele"ante pentru situaia sa fiscal. Termenul se poate prelungi cu #2 de zile* o singur dat* la solicitarea 6ustificat a contri(ua(ilului* cu acordul organului fiscal. 47.15 Persoana supus "erificrii are o(ligaia de a depune o declaraie de patrimoniu %i "enituri la solicitarea organului fiscal. 7n situaia )n care solicitarea are loc odat cu comunicarea a"izului de "erificare* declaraia se depune )n termenul pre"zut la alin. H,IG )n situaia )n care solicitarea are loc pe perioada "erificrii* declaraia se depune )n termen de 1, zile de la data comunicrii solicitrii. 47.25 .lementele de patrimoniu %i de "enituri ce tre(uie declarate de persoana supus "erificrii* precum %i modelul declaraiei se sta(ilesc prin ordin al ministrului finanelor pu(lice. 465 $etodele indirecte pentru sta(ilirea (azei impoza(ile a6ustate sunt urmtoareleF

5*

a5 metoda sursei i c!eltuirii fondului. $etoda const )n compararea c:eltuielilor efectuate cu "eniturile declarate )n perioada supus "erificrii G b5 metoda flu6urilor de tre$orerie . $etoda const )n analiza conturilor (ancare %i a flu+urilor de numerar pentru a sta(ili mi%crile de disponi(iliti (ne%ti %i asocierea acestora cu sursele de "enit %i utilizarea lorG c5 metoda patrimoniului. $etoda const )n determinarea "enitului impoza(il pe (aza cre%terii "alorii patrimoniului net al unui contri(ua(il pe parcursul unui an fiscal. Cre%terea sau descre%terea "alorii patrimoniului net se determin prin compararea "alorii patrimoniului net la )nceputul perioadei cu cea de la sf@r%itul perioadei. 485 Procedura de aplicare a metodelor indirecte pre"zute la alin. H-I se apro( prin :otr@re a Eu"ernului. 485 3(ligaia de pstrare a secretului fiscal pre"zut la art. 11 se aplic funcionarilor pu(lici implicai )n procedura de "erificare a situaiei fiscale personale.

Art. 14*^" (ocul desfurrii verificrii 415 =erificarea se desf%oar la sediul organului fiscal sau* la cererea persoanei supuse "erificrii* la domiciliul su sau la domiciliul?sediul persoanei care )i acord asisten potri"it art. 12- alin. H#I. 425 Durata efecturii "erificrii este sta(ilit de organul fiscal %i nu poate fi mai mare de - luni* respecti" de 1 luni )n cazul )n care sunt necesare informaii din strintate. Art. 14*^3 Avizul de verificare A"izul de "erificare pre"zut la art. 12191 alin. H&I "a cuprindeF a5 temeiul 6uridic al "erificriiG b5 data de )ncepere a "erificriiG c5 perioada ce urmeaz a fi supus "erificriiG d5 posi(ilitatea de a solicita am@narea datei de )ncepere a "erificrii. Am@narea se poate solicita o singur dat* pentru moti"e 6ustificateG e5 solicitarea de informaii %i )nscrisuri rele"ante pentru "erificare.

Art. 14*^, +aportul de verificare i decizia de impunere !ezultatul "erificrii "a fi consemnat )ntr5un raport scris )n care se "or prezenta constatrile din punct de "edere faptic %i legal. !aportul "a sta la (aza emiterii deciziei de impunere sau* dup caz* a unei decizii de )ncetare a procedurii de "erificare* )n cazul )n care nu se a6usteaz (aza impoza(il 04

TITLUL *II-1 Cooperarea administrati& n domeniul fiscal Hse aplic din 1 ianuarie 21 I CAP. I Dispoziii generale

Art. 14*^5 1copul 415 Prezentul titlu reglementeaz normele %i procedurile potri"it crora !om@nia coopereaz cu celelalte state mem(re )n "ederea realizrii unui sc:im( de informaii care este )n mod pre"izi(il rele"ant pentru administrarea %i aplicarea legilor interne ale statelor mem(re )n pri"ina ta+elor %i impozitelor pre"zute la art. 1219-. 425 Prezentul titlu conine %i dispoziii pri"ind sc:im(ul de informaii pre"zut la alin. H1I prin mi6loace electronice* precum %i norme %i proceduri potri"it crora !om@nia coopereaz cu Comisia .uropean pe teme de coordonare %i e"aluare. 465 Prezentul titlu nu afecteaz aplicarea )n !om@nia a normelor pri"ind asistena reciproc )n materie penal %i nu aduce atingere )ndeplinirii niciunei o(ligaii a !om@niei )n temeiul altor instrumente 6uridice* inclusi" acorduri (ilaterale sau multilaterale* )n ceea ce pri"e%te cooperarea administrati" e+tins. Art. 14*^0 1fera de aplicare 415 Prezentul titlu se aplic tuturor tipurilor de ta+e %i impozite percepute de ctre stat* unitile administrati"5teritoriale ori su(di"iziunile administrati"5teritoriale ale municipiilor* ori )n numele acestora. 425 <r a aduce atingere alin. H1I* prezentul titlu nu se aplicF a5 ta+ei pe "aloarea adugat* ta+elor "amale %i accizelor* care fac o(iectul unei alte legislaii a Uniunii .uropene pri"ind cooperarea administrati" dintre statele mem(reG b5 contri(uiilor o(ligatorii la sistemul de securitate social plti(ile statului sau instituiilor de securitate social de drept pu(lic. 465 Ta+ele %i impozitele* astfel cum sunt pre"zute la alin. H1I* nu se interpreteaz )n niciun caz ca incluz@ndF a5 ta+ele* cum ar fi cele pentru certificate %i alte documente emise de autoritile pu(liceG b5 contri(uiile de natur contractual* cum ar fi sumele sta(ilite pentru utilitile pu(lice. 445 Prezentul titlu se aplic ta+elor %i impozitelor pre"zute la alin. H1I* percepute )n cadrul teritoriilor unde tratatele Uniunii .uropene sunt aplica(ile )n temeiul art. , din Tratatul pri"ind Uniunea .uropean. Art. 14*^. 6efiniii 7n sensul prezentului titlu* termenii %i e+presiile de mai 6os au urmtoarea semnificaieF 01

a5 autoritate competent a unui stat membru 5 autoritatea care a fost desemnat ca atare de ctre statul mem(ru respecti". 7n cazul )n care acioneaz )n temeiul prezentului titlu* un (irou central de legtur* un departament de legtur sau un funcionar autorizat este considerat* de asemenea* autoritate competent prin delegare* potri"it art. 12190G b5 birou central de legtur 5 un (irou care a fost desemnat ca fiind responsa(ilul principal pentru contactele cu alte state mem(re )n domeniul cooperrii administrati"eG c5 departament de legtur 5 orice (irou* altul dec@t (iroul central de legtur* care a fost astfel desemnat )n "ederea sc:im(ului direct de informaii )n temeiul prezentului titluG d5 funcionar autori$at 5 orice funcionar care este autorizat s fac sc:im( direct de informaii )n temeiul prezentului titluG e5 autoritate solicitant N (iroul central de legtur* un departament de legtur sau orice funcionar autorizat al unui stat mem(ru care )nainteaz o cerere de asisten )n numele autoritii competenteG f5 autoritate solicitat 5 (iroul central de legtur* un departament de legtur sau orice funcionar autorizat al unui stat mem(ru care prime%te o cerere de asisten )n numele autoritii competenteG g5 anc!et administrativ 5 toate controalele* "erificrile %i alte aciuni )ntreprinse de statele mem(re )n e+ercitarea atri(uiilor lor* )n scopul asigurrii aplicrii corecte a legislaiei fiscaleG :5 sc!imb de informaii la cerere N transmiterea de informaii efectuat pe (aza unei cereri adresate de statul mem(ru solicitant statului mem(ru solicitat )ntr5un caz specificG i5 sc!imb automat 5 comunicarea sistematic a informaiilor predefinite ctre alt stat mem(ru* fr cerere preala(il* la inter"ale regulate presta(ilite. 7n conte+tul art. 12191 * informaiile disponi(ile se refer la informaii din dosarele fiscale ale statelor mem(re care comunic informaiile respecti"e* care pot fi accesate potri"it procedurilor de colectare %i procesare a informaiilor din acel stat mem(ruG #5 sc!imb spontan 5 comunicarea nesistematic* )n orice moment %i fr o cerere preala(il* a unor informaii ctre un alt stat mem(ruG >5 persoan 5 orice persoan fizic ori 6uridic* orice asociere de persoane creia )i este recunoscut* prin lege* capacitatea de a )nc:eia acte 6uridice* dar care nu are statut de persoan 6uridic* ori orice alt entitate* indiferent de natura sau forma acesteia* fie c are sau nu personalitate 6uridic* care deine ori gestioneaz acti"e care* alturi de "enitul generat de acestea* sunt supuse unor ta+e sau impozite care fac o(iectul prezentului titluG l5 mi%loace electronice N utilizarea unui ec:ipament electronic pentru procesarea* inclusi" compresia digital* %i stocarea datelor* %i prin utilizarea transmisiei prin fir* a transmisiei radio* a te:nologiilor optice sau a altor mi6loace electromagneticeG m5 reea 88( 5 platforma comun (azat pe reeaua comun de comunicaii HCC8I dez"oltat de Uniunea .uropean pentru a asigura toate transmisiile prin mi6loace electronice )ntre autoritile competente din domeniul "amal %i fiscal. Art. 14*^# Autoritatea competent din +om@nia 415 Autoritatea competent din !om@nia pentru aplicarea pre"ederilor prezentului titlu* precum %i pentru contactele cu Comisia .uropean* este Agenia 8aional de Administrare <iscal. 425 Prin ordin al ministrului finanelor pu(lice* la propunerea pre%edintelui Ageniei 8aionale de Administrare <iscal* se desemneaz (iroul central de legtur. Autoritatea competent din !om@nia este responsa(il de informarea Comisiei .uropene %i a celorlalte state mem(re cu pri"ire la desemnarea (iroului central de legtur. 465 Prin ordinul pre"zut la alin. H I* (iroul central de legtur poate fi desemnat responsa(il %i de contactele cu Comisia .uropean. Autoritatea competent din !om@nia este responsa(il de informarea Comisiei .uropene cu pri"ire la acest lucru. 0"

445 Autoritatea competent din !om@nia poate desemna departamente de legtur cu competene repartizate potri"it legislaiei sau politicii sale naionale. 4iroul central de legtur are responsa(ilitatea de a actualiza lista departamentelor de legtur %i de a o pune la dispoziia (irourilor centrale de legtur din celelalte state mem(re interesate* precum %i a Comisiei .uropene. 475 Autoritatea competent din !om@nia poate desemna funcionari autorizai. 4iroul central de legtur are responsa(ilitatea de a actualiza lista acestor funcionari autorizai %i de a o pune la dispoziia (irourilor centrale de legtur din celelalte state mem(re interesate* precum %i a Comisiei .uropene. 465 <uncionarii implicai )n cooperarea administrati" )n temeiul prezentului titlu sunt considerai* )n orice situaie* ca fiind funcionari autorizai )n acest sens* potri"it condiiilor pre"zute de autoritile competente. 485 7n cazul )n care un departament de legtur ori un funcionar autorizat* desemnat potri"it alin. H&I sau H,I* trimite ori prime%te o cerere sau un rspuns la o cerere de cooperare* acesta informeaz (iroul central de legtur din !om@nia* potri"it procedurilor pre"zute de acesta din urm. 485 7n cazul )n care un departament de legtur ori un funcionar autorizat* desemnat potri"it alin. H&I sau H,I* prime%te o cerere de cooperare care necesit o aciune )n afara competenei care i5a fost repartizat potri"it legislaiei ori politicii naionale din !om@nia* el transmite fr )nt@rziere aceast cerere (iroului central de legtur din !om@nia %i informeaz autoritatea solicitant. 7n acest caz* perioada pre"zut la art. 121911 )ncepe )n ziua urmtoare transmiterii cererii de cooperare ctre (iroul central de legtur. CAP. II ,c/im#ul de informaii ,$1;'U<$ 1 ,c:imbul de informaii la cerere

Art. 14*^* -rocedura aplicabil sc;imbului de informaii la cerere La cererea autoritii solicitante din alt stat mem(ru* autoritatea solicitat din !om@nia comunic acesteia orice informaii pre"zute la art. 1219, alin. H1I pe care le deine sau pe care le o(ine )n urma anc:etelor administrati"e.

Art. 14*^14 Anc;ete administrative 415 Autoritatea solicitat din !om@nia asigur efectuarea oricror anc:ete administrati"e necesare pentru a o(ine informaiile pre"zute la art. 12191. 425 Cererea pre"zut la art. 12191 poate conine solicitarea moti"at a unei anc:ete administrati"e specifice. 7n cazul )n care autoritatea solicitat din !om@nia decide c nu este necesar nicio anc:et administrati"* aceasta comunic de )ndat autoritii solicitante din alt stat mem(ru moti"ele acestei decizii. 465 Pentru a o(ine informaiile solicitate sau a efectua anc:eta administrati" cerut* autoritatea solicitat din !om@nia urmeaz acelea%i proceduri ca atunci c@nd acioneaz din propria iniiati" ori la cererea unei alte autoriti din !om@nia. 445 7n cazul )n care autoritatea solicitant din alt stat mem(ru )i solicit )n mod e+pres* autoritatea solicitat din !om@nia transmite documente originale* cu condiia ca acest lucru s nu contra"in dispoziiilor )n "igoare din !om@nia.

03

Art. 14*^11 &ermene pentru sc;imbul de informaii la cerere 415 Autoritatea solicitat din !om@nia furnizeaz informaiile pre"zute la art. 12191 )n cel mai scurt timp posi(il dar nu mai mult de - luni de la data primirii cererii. 7n cazul )n care autoritatea solicitat din !om@nia deine de6a informaiile cerute* transmiterea acestora se face )n termen de dou luni de la data primirii cererii. 425 Pentru anumite cazuri speciale* autoritatea solicitant din alt stat mem(ru %i cea solicitat din !om@nia pot con"eni asupra unor termene diferite de cele pre"zute la alin. H1I. 465 Autoritatea solicitat din !om@nia confirm autoritii solicitante din alt stat mem(ru* dac este posi(il prin mi6loace electronice* primirea unei cereri fr )nt@rziere dar nu mai mult de / zile lucrtoare de la primire. 445 7n termen de o lun de la primirea cererii* autoritatea solicitat din !om@nia notific autoritii solicitante din alt stat mem(ru orice nereguli ale cererii* precum %i ne"oia unor e"entuale informaii suplimentare. 7ntr5un astfel de caz* termenele pre"zute la alin. H1I se calculeaz din ziua urmtoare celei )n care autoritatea solicitat din !om@nia prime%te informaiile suplimentare necesare. 475 7n cazul )n care autoritatea solicitat din !om@nia nu este )n msur s rspund )n termenul sta(ilit* aceasta notific autoritii solicitante din alt stat mem(ru fr )nt@rziere dar nu mai mult de # luni de la primirea cererii* moti"ele nerespectrii termenului %i data la care consider c "a fi )n msur s ofere un rspuns. 465 7n cazul )n care autoritatea solicitat din !om@nia nu se afl )n posesia informaiilor solicitate %i nu este )n msur s rspund sau refuz s rspund unei cereri de informaii din moti"ele pre"zute la art. 1219 1 aceasta notific autoritii solicitante din alt stat mem(ru moti"ele sale fr )nt@rziere dar nu mai mult de o lun de la data primirii cererii. ,$1;'U<$ a 2=a ,c:imbul automat obligatoriu de informaii

Art. 14*^1" 1fera de aplicare i condiiile sc;imbului automat obligatoriu de informaii 415 Autoritatea competent din !om@nia comunic autoritii competente a oricrui alt stat mem(ru* prin sc:im( automat* informaiile referitoare la perioadele de impozitare care )ncep dup data de 1 ianuarie 21& %i care sunt disponi(ile cu pri"ire la rezidenii din acel stat mem(ru %i la urmtoarele categorii specifice de "enituri %i de capital* astfel cum sunt acestea )nelese )n temeiul legislaiei naionale din !om@niaF a5 "enituri din muncG b5 remuneraii pltite administratorilor %i altor persoane asimilate acestoraG c5 produse de asigurri de "ia neacoperite de alte instrumente 6uridice ale Uniunii .uropene* )n cazul sc:im(ului de informaii sau al altor msuri similareG d5 pensiiG e5 proprietatea asupra (unurilor imo(ile %i "enituri din (unuri imo(ile. 425 7nainte de data de 1 ianuarie 21&* autoritatea competent din !om@nia informeaz Comisia .uropean cu pri"ire la categoriile specifice de "enituri %i de capital pre"zute la alin. H1I despre care au informaii disponi(ile* precum %i orice modificri ulterioare care au fost aduse. 465 Autoritatea competent din !om@nia poate indica autoritii competente a oricrui alt stat mem(ru faptul c nu dore%te s primeasc informaii referitoare la categoriile de "enituri %i de capital pre"zute la alin. H1I ori c nu dore%te s primeasc informaii cu pri"ire la "enitul sau la capitalul care nu dep%e%te un anumit plafon* iar !om@nia informeaz Comisia .uropean )n acest sens. 7n cazul )n care !om@nia nu informeaz Comisia .uropean despre oricare dintre categoriile cu pri"ire la care deine informaii 0,

disponi(ile poate fi considerat drept stat care nu dore%te s primeasc informaii potri"it alin. H1I. 445 7nainte de data de 1 iulie 21-* autoritatea competent din !om@nia pune la dispoziia Comisiei .uropene* )n fiecare an* statistici cu pri"ire la "olumul sc:im(urilor automate %i* )n msura posi(ilului* informaii cu pri"ire la costurile %i (eneficiile administrati"e %i de alt natur rele"ante legate de sc:im(urile care au a"ut loc %i orice poteniale modificri at@t pentru administraiile fiscale* c@t %i pentru teri. 475 Comunicarea informaiilor are loc cel puin o dat pe an* )n termen de - luni de la sf@r%itul anului fiscal din !om@nia pe parcursul cruia au de"enit disponi(ile informaiile. 465 7n cazul )n care !om@nia con"ine cu alte state mem(re s fac automat sc:im( de informaii referitoare la categorii suplimentare de "enituri %i de capital )n cadrul unor acorduri (ilaterale sau multilaterale pe care le )nc:eie* !om@nia comunic acordurile respecti"e Comisiei .uropene care le pune la dispoziia tuturor celorlalte state mem(re. ,$1;'U<$ a 6=a ,c:imbul !%ontan de informaii

Art. 14*^13 1fera de aplicare i condiiile sc;imbului spontan de informaii Hse aplic din 1 ianuarie 21,I 415 Autoritatea competent din !om@nia comunic autoritii competente din orice alt stat mem(ru interesat informaiile pre"zute la art. 1219, alin. H1I* )n oricare dintre urmtoarele situaiiF a5 autoritatea competent din !om@nia are do"ezi pe (aza crora presupune c pot e+ista pierderi fiscale )ntr5un alt stat mem(ruG b5 o persoan impoza(il o(ine o reducere ori o scutire de impozit )n !om@nia care ar putea determina o mrire a impozitului sau o o(ligaie de plat a impozitului )ntr5un alt stat mem(ruG c5 afacerile )ntre o persoan impoza(il din !om@nia %i o persoan impoza(il din alt stat mem(ru sunt realizate printr5una sau mai multe ri* astfel )nc@t s rezulte o scdere a impozitului )n !om@nia ori )n cellalt stat mem(ru sau )n am@ndouG d5 autoritatea competent din !om@nia are do"ezi pe (aza crora presupune c poate a"ea loc o diminuare a impozitului )n urma unor transferuri artificiale ale profiturilor )n cadrul unor grupuri de )ntreprinderiG e5 informaiile transmise unui stat mem(ru de ctre autoritatea competent a altui stat mem(ru au permis o(inerea unor informaii care pot fi importante )n e"aluarea impozitului datorat )n cel de al doilea stat mem(ru. 425 Autoritatea competent din !om@nia poate s comunice* prin sc:im( spontan* autoritilor competente din celelalte state mem(re orice informaii de care are cuno%tin %i care pot fi utile acestora. Art. 14*^1, &ermene pentru sc;imbul spontan de informaii 415 Autoritatea competent din !om@nia creia i se pun la dispoziie informaiile pre"zute la art. 12191# alin. H1I transmite informaiile respecti"e autoritii competente a oricrui alt stat mem(ru interesat* c@t de cur@nd posi(il* dar nu mai t@rziu de o lun de la data la care informaiile au fost puse la dispoziie. 425 Autoritatea competent din !om@nia creia i se comunic informaiile )n temeiul art. 12191# confirm* dac este posi(il prin mi6loace electronice* primirea acestor informaii autoritii competente care le5a furnizat* fr )nt@rziere* dar nu mai mult de / zile lucrtoare de la primire.

05

CAP. III Alte forme de cooperare administrati& ,$1;'U<$ 1 /rezena 2n birourile admini!trative +i %artici%area la anc:etele admini!trative

Art. 14*^15 1fera de aplicare i condiii 415 Prin acord )ntre autoritatea solicitant din alt stat mem(ru %i autoritatea solicitat din !om@nia %i potri"it condiiilor sta(ilite de aceasta din urm* funcionarii )mputernicii de autoritatea solicitant din alt stat mem(ru pot* )n "ederea sc:im(ului de informaii pre"zut la art. 1219, alin. H1I* s fie prezeni )n (irourile )n care )%i desf%oar acti"itatea autoritile administrati"e ale !om@niei %i?sau s fie prezeni la anc:etele administrati"e efectuate pe teritoriul !om@niei. 7n cazul )n care informaiile solicitate sunt incluse )n documente la care funcionarii autoritii solicitate din !om@nia au acces* funcionarii autoritii solicitante din alt stat mem(ru primesc copii ale acestor documente. 425 7n msura )n care acest lucru este permis potri"it legislaiei din !om@nia * acordul pre"zut la alin. H1I poate pre"edea c* atunci c@nd funcionarii autoritii solicitante din alt stat mem(ru sunt prezeni )n timpul anc:etelor administrati"e* ei pot inter"ie"a di"erse persoane %i pot e+amina di"erse registre. !efuzul unei persoane care face o(iectul unei anc:ete de a respecta msurile de control luate de funcionarii autoritii solicitante din alt stat mem(ru este tratat de ctre autoritatea solicitat din !om@nia drept un refuz )mpotri"a propriilor si funcionari. 465 <uncionarii )mputernicii de statul mem(ru solicitant prezeni )n !om@nia potri"it alin. H1I tre(uie s fie )n msur s prezinte )n orice moment o )mputernicire scris )n care le sunt indicate identitatea %i calitatea oficial. ,$1;'U<$ a 2=a 1oo%erarea admini!trativ %rin efectuarea de controale !imultane

Art. 14*^10 Controale simultane 415 7n cazul )n care !om@nia con"ine* cu unul sau mai multe state mem(re* s efectueze controale simultane* fiecare pe teritoriul propriu* ale uneia ori mai multor persoane care prezint un interes comun sau complementar* pentru a face sc:im( cu informaiile astfel o(inute* sunt aplica(ile pre"ederile alin. H I5H&I. 425 Autoritatea competent din !om@nia identific )n mod independent persoanele pentru care intenioneaz s propun un control simultan. .a notific autoritilor competente din celelalte state mem(re implicate orice cazuri pentru care propune efectuarea unui control simultan %i indic moti"ele acestei alegeri* precum %i perioada )n care tre(uie efectuate aceste controale. 465 Autoritatea competent din !om@nia decide dac dore%te s participe la controalele simultane %i confirm autoritii competente care a propus controlul simultan acordul su sau )i comunic refuzul su moti"at. 445 Autoritatea competent din !om@nia desemneaz un reprezentant )nsrcinat cu supra"eg:erea %i coordonarea operaiunii de control. ,$1;'U<$ Art. 14*^1. Cereri de notificare 00 a 6=a <otificri admini!trative

415 La cererea autoritii competente a unui stat mem(ru* autoritatea competent din !om@nia comunic destinatarului* potri"it art. &&* toate actele %i deciziile emise de autoritile administrati"e ale statului mem(ru solicitant %i care se refer la aplicarea pe teritoriul su a legislaiei pri"ind ta+ele %i impozitele reglementate de prezentul titlu. 425 Cererile de notificare precizeaz o(iectul actului sau al deciziei care tre(uie notificatHI %i indic numele %i adresa destinatarului* precum %i orice alte informaii care pot facilita identificarea acestuia. 465 Autoritatea solicitat din !om@nia informeaz de )ndat autoritatea solicitant din alt stat mem(ru cu pri"ire la rspunsul su la cererea respecti" %i )i comunic* )n special* data la care actul sau decizia a fost notificatHI destinatarului. 445 Autoritatea solicitant din !om@nia formuleaz o cerere de notificare )n temeiul prezentului articol numai )n cazul )n care nu este )n msur s efectueze notificarea potri"it normelor care reglementeaz notificarea instrumentelor )n cauz )n !om@nia sau )n cazul )n care o astfel de notificare ar cauza dificulti disproporionate. Autoritatea competent din !om@nia poate transmite orice document* prin scrisoare recomandat sau prin sisteme electronice de transmitere la distan* )n mod direct unei persoane aflate pe teritoriul unui alt stat mem(ru. ,$1;'U<$ Art. 14*^1# Condiii 415 7n cazul )n care autoritatea competent din !om@nia furnizeaz informaii )n temeiul art. 12191 sau art. 12191#* aceasta poate solicita autoritii competente care prime%te informaiile s transmit rezultatul utilizrii informaiilor primite. 7n cazul )n care i se solicit un asemenea rspuns* autoritatea competent din !om@nia care a primit informaiile transmite autoritii competente care a furnizat informaiile rezultatul utilizrii informaiilor* fr a aduce atingere normelor pri"ind secretul fiscal %i protecia datelor* aplica(ile )n !om@nia* )n cel mai scurt timp posi(il dar nu mai mult de # luni de la momentul )n care se cunoa%te rezultatul utilizrii informaiilor solicitate. 425 Autoritatea competent din !om@nia transmite anual celorlalte state mem(re rezultatul utilizrii informaiilor ce fac o(iectul sc:im(ului automat de informaii* potri"it msurilor practice con"enite (ilateral. ,$1;'U<$ a 7=a ,c:imbul de e"%erien +i de bune %ractici a 4=a ?ezultatul utilizrii informaiilor

Art. 14*^1* 1fera de aplicare i condiii 415 7mpreun cu Comisia .uropean %i celelalte state mem(re* autoritatea competent din !om@nia e+amineaz %i e"alueaz cooperarea administrati" pre"zut de prezentul titlu %i fac sc:im( de e+perien )n scopul )m(untirii acestei cooperri %i* dac este cazul* al ela(orrii unor norme )n domeniile respecti"e. 425 Alturi de Comisia .uropean %i celelalte state mem(re* autoritatea competent din !om@nia poate ela(ora orientri cu pri"ire la orice aspect considerat necesar pentru sc:im(ul de (une practici %i sc:im(ul de e+perien. CAP. I* Condiii aplica#ile cooperrii administrati&e

0.

Art. 14*^"4 &ransmiterea de informaii i documente 415 Informaiile comunicate !om@niei de ctre statele mem(re su( orice form potri"it prezentului titlu intr su( incidena secretului profesional %i se (ucur de protecia conferit informaiilor de acest tip )n temeiul legislaiei din !om@nia. Astfel de informaii pot fi utilizate pentru administrarea %i aplicarea legislaiei din !om@nia referitoare la ta+ele %i impozitele pre"zute la art. 1219-. Aceste informaii pot fi utilizate* de asemenea* pentru e"aluarea %i aplicarea altor ta+e %i impozite pre"zute la art. 1/09 sau pentru e"aluarea %i aplicarea contri(uiilor o(ligatorii la sistemul de securitate social. De asemenea* acestea pot fi folosite )n legtur cu procedurile 6udiciare %i administrati"e care pot implica sanciuni* iniiate ca urmare a )nclcrii legislaiei fiscale* fr a aduce atingere normelor %i dispoziiilor generale care reglementeaz drepturile fptuitorului* suspectului sau inculpatului ori contra"enientului* precum %i ale martorilor )n cadrul acestor proceduri. 425 Informaiile %i documentele primite de !om@nia potri"it prezentului titlu pot fi utilizate )n alte scopuri dec@t cele pre"zute la alin. H1I* cu permisiunea autoritii competente a statului mem(ru care comunic informaii potri"it prezentului titlu %i numai )n msura )n care acest lucru este permis )n temeiul legislaiei din !om@nia. 3 astfel de permisiune se acord de !om@nia dac informaiile pot fi utilizate )n scopuri asemntoare )n !om@nia. 465 Dac autoritatea competent din !om@nia consider c informaiile primite de la autoritatea competent a unui alt stat mem(ru pot fi utile* )n scopurile pre"zute la alin. H1I* autoritii competente a unui al treilea stat mem(ru* le poate transmite acesteia din urm* cu condiia ca aceast transmitere s respecte normele %i procedurile pre"zute de prezentul titlu. Autoritatea competent din !om@nia informeaz autoritatea competent a statului mem(ru din care pro"in informaiile cu pri"ire la intenia sa de a transmite informaiile respecti"e unui stat mem(ru ter. 7n situaia )n care !om@nia este stat mem(ru din care pro"in informaiile aceasta se poate opune transmiterii informaiilor respecti"e )n termen de 12 zile lucrtoare de la data primirii comunicrii din partea statului mem(ru care dore%te s transmit informaiile. 445 Permisiunea de a utiliza potri"it alin. H I informaiile transmise )n temeiul alin. H#I poate fi acordat numai de ctre autoritatea competent din !om@nia. 475 Informaiile* rapoartele* declaraiile %i orice alte documente* precum %i copiile certificate sau e+trasele din aceste documente* o(inute de autoritatea solicitat din alt stat mem(ru %i comunicate autoritii solicitante din !om@nia )n temeiul prezentului titlu* pot fi in"ocate ca do"ezi de ctre organismele competente din !om@nia* )n acela%i mod ca informaiile* rapoartele* declaraiile %i orice alte documente similare furnizate de o autoritate din !om@nia. Art. 14*^"1 (imite 415 Autoritatea solicitat din !om@nia furnizeaz autoritii solicitante dintr5un alt stat mem(ru informaiile pre"zute la art. 12191* cu condiia ca autoritatea solicitant s fi epuizat sursele uzuale de informaii pe care le5ar fi putut utiliza )n aceast situaie pentru a o(ine informaiile solicitate* fr a risca s pun )n pericol atingerea scopului urmrit. Autoritatea solicitant din !om@nia solicit informaiile pre"zute la art. 12191 autoritii solicitate din alt stat mem(ru numai )n situaia )n care au fost epuizate sursele uzuale de informaii pe care le5ar fi putut utiliza )n aceast situaie pentru a o(ine informaiile solicitate* fr a risca s pun )n pericol atingerea scopului urmrit. 425 Prezentul titlu nu impune !om@niei o(ligaia de a efectua anc:ete sau de a comunica informaii* )n cazul )n care efectuarea acestor anc:ete sau o(inerea informaiilor respecti"e pentru propriile scopuri ar fi contrar legislaiei din !om@nia.

0#

465 Autoritatea competent din !om@nia poate refuza s furnizeze informaii* )n cazul )n care statul mem(ru solicitant nu este )n msur* din moti"e 6uridice* s furnizeze informaii similare. 445 <urnizarea de informaii poate fi refuzat )n cazul )n care ar conduce la di"ulgarea unui secret comercial* industrial ori profesional sau a unui procedeu comercial ori a unor informaii a cror di"ulgare ar fi contrar ordinii pu(lice. 475 Autoritatea solicitat din !om@nia comunic autoritii solicitante din alt stat mem(ru moti"ele refuzului de a rspunde la cererea de informaii. Art. 14*^"" Obligaii 415 7n cazul )n care un stat mem(ru solicit informaii )n temeiul prezentului titlu* !om@nia recurge la mecanismul su de colectare de informaii pentru a o(ine informaiile solicitate* c:iar dac acestea nu )i sunt necesare pentru propriile scopuri fiscale. Aceast o(ligaie nu aduce atingere art. 1219 1 alin. H I5H&I* ale cror dispoziii nu pot fi )n niciun caz interpretate )n sensul autorizrii !om@niei s refuze furnizarea informaiilor pentru simplul moti" c acestea nu prezint un interes naional. 425 Pre"ederile art. 1219 1 alin. H I %i H&I nu pot fi )n niciun caz interpretate ca permi@nd autoritii solicitate din !om@nia s refuze furnizarea de informaii pentru simplul moti" c aceste informaii sunt deinute de o (anc* de o alt instituie financiar* de o persoan desemnat ori care acioneaz )n calitate de agent sau de administrator* sau c informaiile respecti"e se refer la participaiile la capitalul unei persoane. 465 <r a aduce atingere alin. H I* !om@nia poate refuza transmiterea informaiilor solicitate )n cazul )n care aceste informaii se refer la perioade de impozitare dinainte de data de 1 ianuarie 211* iar transmiterea unor astfel de informaii ar fi putut fi refuzat )n temeiul art. 1 &9#, alin. H1I din Codul fiscal dac ar fi fost solicitate )nainte de data de 11 martie 211. Art. 14*^"3 (rgirea cooperrii e/tinse oferite unei ri tere 7n cazul )n care !om@nia ofer unei ri tere o cooperare mai e+tins dec@t cea pre"zut de prezentul titlu* !om@nia nu poate refuza o astfel de cooperare e+tins cu niciunul dintre celelalte state mem(re care doresc s iniieze o astfel de cooperare e+tins reciproc cu !om@nia. Art. 14*^", %ormulare8tip i formate electronice 415 Cererile de informaii %i de anc:ete administrati"e formulate potri"it art. 12191 %i rspunsurile aferente* confirmrile de primire* cererile de informaii generale suplimentare %i declaraiile de incapacitate sau de refuz formulate )n temeiul art. 121911 se trimit* )n msura posi(ilului* pe (aza unui formular5tip adoptat de Comisia .uropean potri"it procedurii pre"zute la art. - alin. H I din Directi"a 211?1-?U. a Consiliului din 1, fe(ruarie 211 pri"ind cooperarea administrati" )n domeniul fiscal %i de a(rogare a Directi"ei //?11?C.. . <ormularele5tip pot fi )nsoite de rapoarte* declaraii sau orice alte documente* precum %i de copii certificate ori de e+trase din acestea. 425 <ormularul5tip pre"zut la alin. H1I include cel puin urmtoarele informaii care tre(uie furnizate de ctre autoritatea solicitantF a5 identitatea persoanei care face o(iectul e+aminrii sau al anc:eteiG b5 scopul fiscal urmrit. 465 7n msura )n care se cunosc %i )n acord cu e"oluiile internaionale* autoritatea solicitant din !om@nia poate furniza numele %i adresa oricrei persoane despre care se 0*

crede c deine informaiile solicitate* precum %i orice element care poate facilita colectarea de informaii de ctre autoritatea solicitat din alt stat mem(ru. 445 Informaiile spontane %i confirmarea acestora* pre"zute la art. 12191# %i* respecti"* art. 12191&* cererile de notificri administrati"e pre"zute la art. 12191/ %i rezultatul utilizrii informaiilor pre"zut la art. 121910 se transmit prin intermediul formularului5tip adoptat de Comisia .uropean potri"it procedurii pre"zute la art. - alin. H I din Directi"a 211?1-?U.. 475 Sc:im(ul automat o(ligatoriu de informaii pre"zut la art. 12191 se efectueaz utiliz@nd un format electronic standardizat conceput pentru facilitarea unui astfel de sc:im( automat %i (azat pe formatul electronic e+istent )n temeiul art. 1 &90 din Codul fiscal* care tre(uie utilizat pentru toate tipurile de sc:im(uri automate de informaii* adoptat de Comisia .uropean potri"it procedurii pre"zute la art. - alin. H I din Directi"a 211?1-?U. . Art. 14*^"5 2suri practice 415 Informaiile comunicate )n temeiul prezentului titlu se furnizeaz* )n msura posi(ilului* prin mi6loace electronice* utiliz@nd reeaua CC8. 425 7n situaia )n care Comisia .uropean efectueaz orice adaptare a reelei CC8* !om@nia este responsa(il s efectueze orice adaptare a sistemelor sale necesar pentru a permite sc:im(ul de informaii de acest tip prin intermediul reelei CC8. !om@nia renun la orice cerere de ram(ursare a c:eltuielilor ocazionate de aplicarea prezentului titlu* e+cept@nd* dup caz* c:eltuielile cu onorariile pltite e+perilor. 465 Cererile de cooperare* inclusi" cererile de notificare* %i documentele ane+ate pot fi redactate )n orice lim( aleas de comun acord de autoritatea solicitat %i autoritatea solicitant. Cererile respecti"e sunt )nsoite de o traducere )n lim(a oficial sau )n una dintre lim(ile oficiale ale statului mem(ru al autoritii solicitate numai )n situaii speciale* c@nd autoritatea solicitat moti"eaz cererea de traducere. Art. 14*^"0 Obligaii speciale Autoritatea competent din !om@nia dispune toate msurile necesare pentruF a5 a asigura o coordonare intern eficace a msurilor de organizare pre"zute la art. 12190G b5 a sta(ili o cooperare direct cu autoritile celorlalte state mem(re* pre"zute la art. 12190G c5 a asigura (una funcionare a sistemului de cooperare administrati" pre"zut de prezentul titlu. CAP. * (elaiile cu Comisia 0uropean

Art. 14*^". !valuare 415 Autoritatea competent din !om@nia )mpreun cu statele mem(re %i Comisia .uropean e+amineaz %i e"alueaz funcionarea sistemului de cooperare administrati" pre"zut de Directi"a 211?1-?U. %i transpus prin prezentul titlu. 425 Autoritatea competent din !om@nia transmite Comisiei .uropene orice informaii pertinente necesare pentru e"aluarea eficacitii cooperrii administrati"e pre"zute de prezentul titlu )n ceea ce pri"e%te com(aterea fraudei %i a e"aziunii fiscale. .4

465 Autoritatea competent din !om@nia transmite Comisiei .uropene o e"aluare anual a eficacitii sc:im(ului automat o(ligatoriu de informaii pre"zut la art. 12191 * precum %i rezultatele practice o(inute. <ormularul %i condiiile de transmitere a e"alurii anuale se adopt de ctre Comisia .uropean potri"it procedurii pre"zute la art. - alin. H I din Directi"a 211?1-?U.. 445 Informaiile comunicate Comisiei .uropene de autoritatea competent din !om@nia )n temeiul alin. H I %i H#I* precum %i orice raport sau document ela(orat de Comisia .uropean pe (aza acestor informaii pot fi transmise altor state mem(re. Astfel de informaii transmise !om@niei intr su( incidena secretului profesional %i (eneficiaz de protecia acordat informaiilor asemntoare conform legislaiei din !om@nia. !apoartele %i documentele )ntocmite de Comisia .uropean pot fi utilizate de !om@nia doar )n scopuri analitice* fr a se pu(lica sau a se pune la dispoziia unei alte persoane ori a unui alt organism fr acordul e+pres al Comisiei .uropene. CAP. *I (elaiile cu rile tere

Art. 14*^"# 1c;imbul de informaii cu rile tere 415 7n cazul )n care autoritatea competent din !om@nia prime%te de la o ar ter informaii care sunt )n mod pre"izi(il rele"ante pentru administrarea %i aplicarea legilor din !om@nia )n pri"ina ta+elor %i impozitelor pre"zute la art. 1219-* autoritatea competent din !om@nia poate* )n msura )n care acest lucru este permis )n temeiul unui acord cu ara ter respecti"* s comunice aceste informaii autoritilor competente ale statelor mem(re pentru care ar putea fi utile %i oricrei autoriti solicitante din alt stat mem(ru. 425 Autoritatea competent din !om@nia poate transmite unei ri tere* potri"it normelor interne pri"ind comunicarea datelor cu caracter personal ctre rile tere* informaii o(inute )n temeiul prezentului titlu* dac toate condiiile de mai 6os sunt )ndepliniteF a5 autoritatea competent a statului mem(ru din care pro"in informaiile %i5a dat acordul cu pri"ire la comunicarea acestoraG b5 ara ter )n cauz s5a anga6at s coopereze pentru str@ngerea do"ezilor care s ateste caracterul neregulamentar sau ilegal al tranzaciilor care sunt suscepti(ile s contra"in legislaiei fiscale ori s constituie o )nclcare a acesteia. CAP. *II Dispoziii generale $i finale

Art. 14*^"* -rotecia datelor Toate sc:im(urile de informaii efectuate )n temeiul prezentului titlu se realizeaz cu respectarea Legii nr. -//? 221 pentru protecia persoanelor cu pri"ire la prelucrarea datelor cu caracter personal %i li(era circulaie a acestor date* cu modificrile %i completrile ulterioare.

TITLUL *III .1

Colectarea creanelor fiscale

CAP. 1 Dispoziii generale

Art. 114 Colectarea creanelor fiscale 415 7n sensul prezentului titlu* colectarea const )n e+ercitarea aciunilor care au ca scop stingerea creanelor fiscale. 425 Colectarea creanelor fiscale se face )n temeiul unui titlu de crean sau al unui titlu e+ecutoriu* dup caz. 465 Titlul de crean> este actul prin care se sta(ile;te ;i se indi"idualizeaz crean>a fiscal* )ntocmit de organele competente sau de persoanele )ndrept>ite* potri"it legii. Asemenea titluri pot fiF a5 decizia de impunereG b5 declara>ia fiscalG c5 decizia referitoare la o(liga>ii de plat accesoriiG d5 declara>ia "amalG e5 decizia prin care se sta(ilesc ;i se indi"idualizeaz datoria "amal* impozitele* ta+ele ;i alte sume care se datoreaz )n "am* potri"it legii* inclusi" accesoriileG f5 procesul5"er(al de constatare ;i sanc>ionare a contra"en>iei* )ntocmit de organul pre"zut de lege* pentru o(liga>iile pri"ind plata amenzilor contra"en>ionaleG g5 decizia de atragere a rspunderii solidare emis potri"it art. 0G :5 ordonan>a procurorului* )nc:eierea sau dispoziti"ul :otr@rii instan>ei 6udectore;ti ori un e+tras certificat )ntocmit )n (aza acestor acte* )n cazul crean>elor fiscale sta(ilite* potri"it legii* de procuror sau de instan>a 6udectoreasc. 8orme metodologice 13&.1. =itlul de crean este actul prin care, potrivit legii, se stabilete i se
individuali$ea$ obligaia de plat privind creanele fiscale, "ntocmit de organele competente sau de alte persoane "ndreptite potrivit legii. Asemenea titluri pot fia) deci$ia de impunere emis de organele competente, potrivit legii9 b) declaraia fiscal, anga%amentul de plat sau documentul "ntocmit de pltitor prin care acesta declar obligaiile fiscale, "n ca$ul "n care acestea se stabilesc de ctre pltitor, potrivit legii9 c) deci$ia prin care se stabilete i se individuali$ea$ suma de plat, pentru creanele fiscale accesorii, repre$ent,nd dob,n$i i penaliti de "nt,r$iere, stabilite de organele competente9 d) declaraia vamal pentru obligaiile de plat "n vam9 e) documentul prin care se stabilete i se individuali$ea$ datoria vamal, inclusiv accesorii, potrivit legii9 f) procesul*verbal de constatare i sancionare a contraveniei, "ntocmit de organul prev$ut de lege, pentru obligaiile privind plata amen$ilor contravenionale9 g) ordonana procurorului, "nc!eierea sau dispo$itivul !otr,rii instanei %udectoreti ori un e6tras certificat "ntocmit "n ba$a acestor acte "n ca$ul amen$ilor, al c!eltuielilor %udiciare i al altor creane fiscale stabilite, potrivit legii, de procuror sau de instana %udectoreasc.

Art. 114^1 !videna creanelor fiscale 415 7n scopul e+ercitrii acti"itii de colectare a creanelor fiscale* organele fiscale din su(ordinea Ageniei 8aionale de Administrare <iscal organizeaz* pentru fiecare contri(ua(il* e"idena creanelor fiscale %i modul de stingere a acestora. 425 Contri(ua(ilii au acces la informaiile din e"idena creanelor fiscale potri"it procedurii apro(ate prin ordin al pre%edintelui Ageniei 8aionale de Administrare <iscal.

Art. 111 &ermenele de plat ."

415 Creanele fiscale sunt scadente la e+pirarea termenelor pre"zute de Codul fiscal sau de alte legi care le reglementeaz. 425 Pentru diferenele de o(ligaii fiscale principale %i pentru o(ligaiile fiscale accesorii* sta(ilite potri"it legii* termenul de plat se sta(ile%te )n funcie de data comunicrii acestora* astfelF a5 dac data comunicrii este cuprins )n inter"alul 1 5 1, din lun* termenul de plat este p@n la data de , a lunii urmtoareG b5 dac data comunicrii este cuprins )n inter"alul 1- 5 #1 din lun* termenul de plat este p@n la data de 2 a lunii urmtoare. 465 Pentru o(ligaiile fiscale e%alonate sau am@nate la plat* precum %i pentru accesoriile acestora termenul de plat se sta(ile%te prin documentul prin care se acord )nlesnirea respecti". 445 Pentru creanele fiscale* administrate de $inisterul .conomiei %i <inanelor* care nu au pre"zute termene de plat* acestea "or fi sta(ilite prin ordin al ministrului economiei %i finanelor. 44.15 Pentru creanele fiscale sta(ilite pe (aza declaraiilor fiscale crora li se aplic pre"ederile art. 11& alin. H 91I %i care au termenul de plat diferit de data de ,* acesta se )nlocuie%te cu data de , a lunii pre"zute de actul normati" care le reglementeaz. 475 Pentru creanele fiscale ale (ugetelor locale care nu au pre"zute termene de plat* acestea se sta(ilesc prin ordin comun al ministrului internelor %i reformei administrati"e %i al ministrului economiei %i finanelor. 465 Contri(uiile sociale administrate de $inisterul .conomiei %i <inanelor* dup calcularea %i reinerea acestora conform reglementrilor legale )n materie* se "ireaz p@n la data de , a lunii urmtoare celei pentru care se efectueaz plata drepturilor salariale. 485 @@@ A(rogat. 485 @@@ A(rogat. 495 @@@ A(rogat.

Not : Conform cu Ordonana Guvernului nr. 30/2011 : "AR . !" #1$ %entru o&ligaiile fi'cale re'tante la 31 augu't 2011( )enalit*ile de +nt,r-iere 'e anulea-* 'au 'e reduc( a'tfel: a$ )enalit*ile de +nt,r-iere 'e anulea-* dac* o&ligaiile )rinci)ale .i do&,n-ile aferente ace'tora 'e 'ting )rin )lat* voluntar* 'au com)en'are ),n* la 31 decem&rie 2011/ &$ )enalit*ile de +nt,r-iere 'e reduc cu 001 dac* o&ligaiile )rinci)ale .i do&,n-ile aferente ace'tora 'e 'ting )rin )lat* voluntar* 'au com)en'are ),n* la 30 iunie 2012. #2$ %entru do&,n-ile datorate ),n* la data 'tingerii .i 'ta&ilite )rin deci-ii comunicate du)* acea't* dat*( condiia 'e con'ider* +nde)linit* dac* do&,n-ile 'e 'ting ),n* la termenul de )lat* )rev*-ut la art. 111 alin. #2$ din Ordonana Guvernului nr. 22/2003 )rivind Codul de )rocedur* fi'cal*( re)u&licat*( cu modific*rile .i com)let*rile ulterioare.

.3

#3$ 3n ca-ul )rev*-ut la alin. #1$( 'e de'fiinea-*( total 'au )arial( c4iar dac* +m)otriva ace'tora '5 au e6ercitat ori nu c*i de atac( actele admini'trative fi'cale 'au titlurile e6ecutorii )rin care '5au 'ta&ilit creane fi'cale acce'orii aferente creanelor fi'cale )rinci)ale( 'tin'e )otrivit alin. #1$. #7$ %revederile alin. #1$ 5 #3$ 'e a)lic* +n mod core')un-*tor .i )entru o cot* de 001 din ma8or*rile de +nt,r-iere( re)re-ent,nd com)onenta de )enalitate a ace'tora( aferente o&ligaiilor fi'cale 'tin'e )rin )lat* 'au com)en'are."

Art. 111^1 -revederi speciale privind scadena i declararea creanelor fiscale Creanele fiscale pentru care* potri"it Codului fiscal sau altor legi care le reglementeaz* scadena %i termenul de declarare se )mplinesc la , decem(rie sunt scadente %i se declar p@n la data de 1 decem(rie. 7n situaia )n care data de 1 decem(rie este zi nelucrtoare* creanele fiscale sunt scadente %i se declar p@n )n ultima zi lucrtoare anterioar datei de 1 decem(rie.

Art. 11" Certificatul de atestare fiscal 415 Certificatul de atestare fiscal se emite de organul fiscal competent la solicitarea contri(ua(ililor. Certificatul se emite %i din oficiu sau la solicitarea altor autoriti pu(lice* )n cazurile %i )n condiiile pre"zute de reglementrile legale )n "igoare. Pre"ederile art. 11 se aplic )n mod corespunztor. 425 Certificatul de atestare fiscal se eli(ereaz pe (aza datelor cuprinse )n e"idena pe pltitor a organului fiscal competent %i cuprinde creanele fiscale e+igi(ile* e+istente )n sold )n ultima zi a lunii anterioare depunerii cererii* denumit lun de referin* %i neac:itate p@n la data eli(errii acestuia. 465 7n situaia )n care se emit certificate de atestare fiscal )n primele , zile lucrtoare ale lunii* acestea "or cuprinde creanele fiscale e+igi(ile* e+istente )n sold la sf@r%itul lunii anterioare lunii de referin %i neac:itate p@n la data eli(errii acestora. 445 Certificatul de atestare fiscal se emite )n termen de , zile lucrtoare de la data depunerii cererii %i poate fi utilizat de persoana interesat pe o perioad de p@n la #2 de zile de la data eli(errii. 7n cazul persoanelor fizice* perioada )n care poate fi utilizat este de p@n la 12 de zile de la data eli(errii. Pe perioada de utilizare* certificatul poate fi prezentat de contri(ua(il* )n original sau )n copie legalizat* oricrui solicitant. 44.15 3rganul fiscal emitent poate )nscrie )n certificatul de atestare fiscal sumele certe* lic:ide %i e+igi(ile pe care contri(ua(ilul solicitant le are de )ncasat de la autoriti contractante definite potri"it 3rdonanei de urgen a Eu"ernului nr. #&? 22- pri"ind atri(uirea contractelor de ac:iziie pu(lic* a contractelor de concesiune de lucrri pu(lice %i a contractelor de concesiune de ser"icii* apro(at cu modificri %i completri prin Legea nr. ##/? 22-. 7nscrierea se face )n (aza unui document eli(erat de autoritatea contractant prin care se certific c sumele sunt certe* lic:ide %i e+igi(ile. 475 7n certificatul de atestare fiscal "or fi cuprinse orice alte meniuni cu pri"ire la situaia fiscal a contri(ua(ilului* pre"zute prin ordin al ministrului finanelor pu(lice. 465 3rice persoan care deine pri sociale la o societate comercial poate solicita eli(erarea unui certificat de atestare fiscal al societii. .,

Art. 113 Certificatul de atestare fiscal emis de autoritile administraiei publice locale 415 Certificatul de atestare fiscal se emite de organul fiscal competent al autoritii administraiei pu(lice locale* la solicitarea contri(ua(ilului sau a notarului* respecti" a )mputernicitului acestuia* conform delegrii date de ctre contri(ua(il. 425 Certificatul de atestare fiscal se eli(ereaz pe (aza datelor cuprinse )n e"idena pe pltitor a organului fiscal competent %i cuprinde creanele fiscale e+igi(ile* e+istente )n sold )n prima zi a lunii urmtoare depunerii cererii. 465 Certificatul de atestare fiscal se emite )n termen de cel mult dou zile lucrtoare de la data solicitrii %i poate fi utilizat de contri(ua(il pe toat perioada lunii )n care se emite. Pe perioada de utilizare* certificatul poate fi prezentat de contri(ua(il* )n original sau )n copie legalizat* oricrui solicitant. 445 Pentru )nstrinarea dreptului de proprietate asupra cldirilor* terenurilor %i a mi6loacelor de transport* contri(ua(ilii tre(uie s prezinte certificate de atestare fiscal prin care s se ateste ac:itarea tuturor o(ligaiilor fiscale de plat datorate autoritii administraiei pu(lice locale )n a crei raz se afl )nregistrat fiscal (unul ce se )nstrineaz* potri"it alin. H I* inclusi" sumele reprezent@nd amenzi e+istente )n e"idena organului fiscal. Pentru (unul care se )nstrineaz* impozitul datorat este cel recalculat pentru a reflecta perioada din an )n care impozitul se aplic persoanei care )nstrineaz* potri"it Codului fiscal. 475 Actele prin care se )nstrineaz cldiri* terenuri* respecti" mi6loace de transport* cu )nclcarea pre"ederilor alin. H&I* sunt nule de drept. 465 Pre"ederile alin. H&I %i H,I nu sunt aplica(ile )n cazul procedurii de e+ecutare silit* procedurii insol"enei %i procedurilor de lic:idare.

CAP. 2 ,tingerea creanelor fiscale prin plat! compensare $i restituire

Art. 11, 6ispoziii privind efectuarea plii 415 Plile ctre organele fiscale se efectueaz prin intermediul (ncilor* trezoreriilor %i al altor instituii autorizate s deruleze operaiuni de plat. 425 ''' A(rogat. 42.15 De(itorii "or efectua plata impozitelor* ta+elor* contri(uiilor %i a altor sume datorate (ugetului general consolidat* pre"zute prin ordin al pre%edintelui Ageniei 8aionale de Administrare <iscal* )ntr5un cont unic* prin utilizarea unui ordin de plat pentru Trezoreria Statului pentru o(ligaiile datorate (ugetului de stat %i a unui ordin de plat pentru Trezoreria Statului pentru celelalte o(ligaii de plat. 42.25 Distri(uirea sumelor din contul unic se face de organul fiscal competent* distinct pe fiecare (uget sau fond* dup caz* proporional cu o(ligaiile datorate. 42.65 7n cazul )n care suma pltit nu acoper o(liga>iile fiscale datorate unui (uget sau fond* distri(uirea )n cadrul fiecrui (uget sau fond se face )n urmtoarea ordineF a5 pentru toate impozitele ;i contri(u>iile cu re>inere la sursG b5 pentru toate celelalte o(liga>ii fiscale principaleG c5 pentru o(liga>iile fiscale accesorii aferente o(liga>iilorpre"zute la lit. aI ;i (I. .5

42.45 $etodologia de distri(uire a sumelor pltite )n contul unic %i de stingere a o(ligaiilor fiscale se apro( prin ordin al pre%edintelui Ageniei 8aionale de Administrare <iscal. 42.75 Plata o(ligaiilor fiscale* altele dec@t cele pre"zute la alin. H 91I* se efectueaz de ctre de(itori* distinct pe fiecare impozit* contri(uie %i alte sume datorate (ugetului general consolidat. 42.65 7n situaia )n care plata se efectueaz de ctre o alt persoan dec@t de(itorul* dispozi>iile art. 1.&/ %i 1.&/& din Legea nr. 0/? 221 pri"ind Codul ci"il* repu(licat* cu modificrile ulterioare* se aplic )n mod corespunztor Hart. 915 9- se aplic )ncep@nd cu data de 1 ianuarie 220. La aceea%i dat se a(rog pre"ederile art. 11& alin. H I din 3rdonana Eu"ernului nr. 1 ? 22# pri"ind Codul de procedur fiscal* repu(licat. Pentru contri(ua(ilii care pltesc integral %i la termenele pre"zute de lege o(ligaiile fiscale %i care nu au alte o(ligaii fiscale restante* pre"ederile se aplic pentru plata o(ligaiilor fiscale )ncep@nd cu cele aferente lunii septem(rie 22/.I 42.85 Prin e+cep>ie de la pre"ederile alin. H 9 I* )n cazul )n care de(itorii (eneficiaz de )nlesniri la plat potri"it reglementrilor legale )n "igoare ori se afl su( inciden>a Legii nr. 0,? 22- pri"ind procedura insol"en>ei* cu modificrile ;i completrile ulterioare* distri(uirea sumelor ac:itate )n contul unic se efectueaz de ctre organul fiscal competent* potri"it ordinii pre"zute la art. 11, alin. H1I sau H#I* dup caz* indiferent de tipul de crean>. 465 7n cazul stingerii prin plat a o(ligaiilor fiscale* momentul plii esteF a5 )n cazul plilor )n numerar* data )nscris )n documentul de plat eli(erat de organele sau persoanele a(ilitate de organul fiscalG b5 )n cazul plilor efectuate prin mandat po%tal* data po%tei* )nscris pe mandatul po%talG c5 )n cazul plilor efectuate prin decontare (ancar* data la care (ncile de(iteaz contul pltitorului pe (aza instrumentelor de decontare specifice* astfel cum aceast informaie este transmis prin mesa6ul electronic de plat de ctre instituia (ancar iniiatoare* potri"it reglementrilor specifice )n "igoare* cu e+cepia situaiei pre"zute la art. 1 1* data put@nd fi do"edit prin e+trasul de cont al contri(ua(iluluiG c.15 )n cazul plilor efectuate prin intermediul cardurilor (ancare* data la care a fost efectuat tranzacia* astfel cum este confirmat prin procedura de autorizare a acesteiaG procedura %i categoriile de impozite* ta+e* contri(uii %i alte "enituri ale (ugetului general consolidat care pot fi pltite prin intermediul cardurilor (ancare se apro( prin ordin al pre%edintelui Ageniei 8aionale de Administrare <iscalG d5 pentru o(ligaiile fiscale care se sting prin anulare de tim(re fiscale mo(ile* data )nregistrrii la organul competent a documentului sau a actului pentru care s5au depus %i anulat tim(rele datorate potri"it legii. 445 Pentru creanele fiscale administrate de Agenia 8aional de Administrare <iscal %i unitile su(ordonate* organul fiscal* la cererea de(itorului* "a efectua )ndreptarea erorilor din documentele de plat )ntocmite de acesta %i "a considera "ala(il plata de la momentul efecturii acesteia* )n suma %i din contul de(itorului )nscrise )n documentul de plat* cu condiia de(itrii contului acestuia %i a creditrii unui cont (ugetar. 475 Pre"ederile alin. H&I se aplic )n mod corespunztor %i de ctre celelalte autoriti pu(lice care* potri"it legii* administreaz creane fiscale. 465 Cererea poate fi depus )n termen de , ani* su( sanc>iunea decderii. Termenul )ncepe s curg de la data de 1 ianuarie a anului urmtor celui )n care s5a efectuat plata. .0

485 Procedura de )ndreptare a erorilor "a fi apro(at prin ordin al ministrului economiei %i finanelor. 8orme metodologice Art. 11:
13;.1. n documentul de plat pltitorul definit conform art. )# din 8odul de procedur fiscal menionea$ "n mod obligatoriu actul prin care s*a instituit obligaia de plat, numrul i data acestuia, cuantumul obligaiei de plat, precum i organul care l*a "ntocmit.

485 A 4165 ''' A(rogate. Art. 115 Ordinea stingerii datoriilor 415 Dac un contri(ua(il datoreaz mai multe tipuri de impozite* ta+e* contri(uii %i alte sume reprezent@nd creane fiscale pre"zute la art. 1 alin. H I lit. aI* iar suma pltit nu este suficient pentru a stinge toate datoriile* atunci se sting datoriile corelati"e acelui tip de crean fiscal principal pe care o sta(ile%te contri(ua(ilul sau care este distri(uit* potri"it pre"ederilor art. 11&* de ctre organul fiscal competent* dup caz* stingerea efectu@ndu5se* de drept* )n urmtoarea ordineF a5 sumele datorate )n contul ratei din luna curent din graficul de plat a o(ligaiei fiscale pentru care s5a apro(at o e%alonare la plat* precum %i do(@nda sau ma6orarea de )nt@rziere* dup caz* datorat )n luna curent din grafic sau suma am@nat la plat* )mpreun cu do(@nda sau ma6orarea de )nt@rziere* dup caz* datorat pe perioada am@nrii* )n cazul )n care termenul sta(ilit pentru plata sumelor respecti"e se )mpline%te )n luna curent* precum %i o(ligaiile fiscale curente de a cror plat depinde meninerea "ala(ilitii )nlesnirii acordateG b5 toate o(liga>iile fiscale principale* )n ordinea "ec:imii* ;i apoi o(liga>iile fiscale accesorii* )n ordinea "ec:imii. 7n cazul stingerii crean>elor fiscale prin dare )n plat* se aplic pre"ederile art. 1/, alin. H&91I c5 sumele datorate )n contul urmtoarelor rate din graficul de plat a o(ligaiei fiscale pentru care s5a apro(at e%alonarea* p@n la concurena cu suma e%alonat la plat sau p@n la concurena cu suma ac:itat* dup caz* precum %i suma am@nat la plat )mpreun cu do(@nda sau ma6orarea de )nt@rziere datorat pe perioada am@nrii* dup cazG d5 o(ligaiile cu scadene "iitoare* la solicitarea contri(ua(ilului. 425 =ec:imea o(ligaiilor fiscale de plat se sta(ile%te astfelF a5 )n funcie de scaden* pentru o(ligaiile fiscale principaleG b5 )n funcie de data comunicrii* pentru diferenele de o(ligaii fiscale principale sta(ilite de organele competente* precum %i pentru o(ligaiile fiscale accesoriiG c5 )n funcie de data depunerii la organul fiscal a declaraiilor fiscale rectificati"e* pentru diferenele de o(ligaii fiscale principale sta(ilite de contri(ua(il. 465 Pentru de(itorii care se afl su( incidena Legii nr. 0,? 22- pri"ind procedura insol"enei* cu modificrile %i completrile ulterioare* ordinea de stingere este urmtoareaF a5 o(ligaii fiscale cu termene de plat dup data desc:iderii procedurii insol"enei* )n ordinea "ec:imii* cu e+cepia celor pre"zute )n planul de reorganizare confirmatG ..

b5 sume datorate )n contul ratelor din programele de pli ale o(ligaiilor fiscale* cuprinse )n planul de reorganizare 6udiciar confirmat* precum %i o(ligaiile accesorii datorate pe perioada reorganizrii* dac )n plan s5au pre"zut calcularea %i plata acestoraG c5 o(ligaii fiscale datorate %i neac:itate cu termene de plat anterioare datei la care s5a desc:is procedura insol"enei* )n ordinea "ec:imii* p@n la stingerea integral a acestora* )n situaia contri(ua(ililor aflai )n stare de falimentG d5 alte o(ligaii fiscale )n afara celor pre"zute la lit. aI 5 cI. 46.15 Prin e+cepie de la pre"ederile alin. H1I* )n cazul contri(ua(ililor care (eneficiaz de a6utor de stat su( form de su("enii de la (ugetul de stat pentru completarea "eniturilor proprii* potri"it legii* se sting cu prioritate o(ligaiile fiscale aferente perioadei fiscale la care se refer su("enia* indiferent dac plata este efectuat din su("enie sau din "eniturile proprii. 46.25 Prin e+cep>ie de la pre"ederile alin. H1I* )n cazul o(ligaiilor fiscale de plat sta(ilite de organele de inspec>ie fiscal* precum %i a amenzilor de orice fel* se stinge cu prioritate o(ligaia fiscal sau amenda pe care o alege contri(ua(ilul. HSe aplic )ncep@nd cu data de 1 noiem(rie 21 I. 445 3rganul fiscal competent "a comunica de(itorului modul )n care a fost efectuat stingerea datoriilor pre"zut la alin. H1I* cu cel puin , zile )nainte de urmtorul termen de plat a o(ligaiilor fiscale. 475 ''' A(rogat 8orme metodologice Art. 115
113.1. n categoria obligaiilor fiscale cu termene de plat "n anul curent, prev$ute la art. 113 alin. .)/ lit. b/ din 8odul de procedur fiscal, intr acele obligaii care la data efecturii plii sunt considerate scadente

Art. 115^1 +eguli speciale privind stingerea creanelor fiscale prin plat sau compensare 415 Plile efectuate de ctre de(itori nu se distri(uie %i nu sting o(ligaiile fiscale )nscrise )n titluri e+ecutorii pentru care e+ecutarea silit este suspendat )n condiiile art. 1&0 alin. H I lit. aI %i dI* cu e+cepia situaiei )n care contri(ua(ilul opteaz pentru stingerea acestora potri"it art. 11, alin. H#9 I. 425 Pre"ederile alin. H1I sunt aplica(ile %i )n cazul stingerii o(ligaiilor fiscale prin compensare. Art. 110 Compensarea 415 Prin compensare se sting creanele statului sau unitilor administrati"5teritoriale ori su(di"iziunilor acestora reprezent@nd impozite* ta+e* contri(uii %i alte sume datorate (ugetului general consolidat cu creanele de(itorului reprezent@nd sume de ram(ursat* de restituit sau de plat de la (uget* p@n la concurena celei mai mici sume* c@nd am(ele pri do(@ndesc reciproc at@t calitatea de creditor* c@t %i pe cea de de(itor* cu condiia ca respecti"ele creane s fie administrate de aceea%i autoritate pu(lic* inclusi" unitile su(ordonate acesteia. 425 Creanele fiscale ale de(itorului se compenseaz cu o(ligaii datorate aceluia%i (uget* urm@nd ca din diferena rmas s fie compensate o(ligaiile datorate altor (ugete* )n mod propor>ional* cu respectarea condiiilor pre"zute la alin.H1I. 465 Creanele fiscale rezultate din raporturi 6uridice "amale se compenseaz cu creanele fiscale ale de(itorului reprezent@nd sume de restituit de aceea%i natur. .#

."entualele diferen>e rmase se compenseaz cu alte o(ligaii fiscale ale de(itorului* )n ordinea pre"zut la alin. H I. 445 Dac legea nu pre"ede altfel* compensarea opereaz de drept la data la care creanele e+ist deodat* fiind deopotri" certe* lic:ide %i e+igi(ile. 475 7n sensul prezentului articol* creanele sunt e+igi(ileF a5 la data scaden>ei* potri"it art. 111G b5 la termenul pre"zut de lege pentru depunerea decontului cu sum negati" de T=A cu opiune de ram(ursare* )n limita sumei apro(ate la ram(ursare prin decizia emis de organul fiscal potri"it legiiG c5 la data depunerii cererii de restituire* )n limita sumei apro(ate pentru restituire prin decizia emis de organul fiscal potri"it legii* pentru cererile de restituire a accizei sau ta+ei pe "aloarea adugat* dup caz* depuse potri"it Codului fiscalG d5 la data comunicrii deciziei* pentru o(ligaiile fiscale principale* precum %i pentru o(ligaiile fiscale accesorii sta(ilite de organele competente prin decizieG e5 la data depunerii la organul fiscal a declaraiilor fiscale rectificati"e* pentru diferenele de o(ligaii fiscale principale sta(ilite de contri(ua(ilG f5 la data comunicrii actului de indi"idualizare a sumei* pentru o(liga>iile de plat de la (ugetG g5 la data primirii* )n condiiile legii* de ctre organul fiscal a titlurilor e+ecutorii emise de alte instituii* )n "ederea e+ecutrii siliteG :5 la data na%terii dreptului la restituire pentru sumele de restituit potri"it art. 11/* astfelF 1. la data plii pentru sumele ac:itate )n plus fa de o(ligaiile fiscale datorateG . la data pre"zut de lege pentru depunerea declaraiei anuale de impozit pe profit* )n cazul impozitului pe profit de restituit rezultat din regularizarea anual* potri"it legii. !estituirea se face )n limita sumei rmase dup regularizarea impozitului anual cu plile anticipate neac:itateG #. la data emiterii deciziei de impunere anual* )n cazul impozitului pe "enit de restituit rezultat din regularizarea anual* potri"it legii. !estituirea se face )n limita sumei rmase dup regularizarea impozitului anual cu plile anticipate neac:itateG &. la data procesului5"er(al de distri(uire* pentru sumele rmase dup efectuarea distri(uirii pre"zute la art. 1/2G ,. la data pre"zut de lege pentru depunerea declaraiei fiscale* )n cazul sumelor de restituit rezultate din regularizarea pre"zut la art. 11/9 G -. la data depunerii cererii de restituire* )n limita sumei apro(ate pentru restituire prin decizia emis de organul fiscal potri"it legii* pentru celelalte cazuri de sume de restituit. 47.15 Crean>ele fiscale rezultate din cesiunea notificat potri"it pre"ederilor art. #2 se sting prin compensare cu o(liga>iile cesionarului la data notificrii cesiunii. 465 Compensarea se constat de ctre organul fiscal competent* la cererea de(itorului sau din oficiu. Dispoziiile art.11, pri"ind ordinea stingerii datoriilor sunt aplica(ile )n mod corespunztor. 485 3rganul fiscal competent comunic de(itorului decizia cu pri"ire la efectuarea compensrii* )n termen de / zile de la data efecturii opera>iunii. 8orme metodologice Art. 11#
111.1. 8ompetent "n efectuarea compensrii este organul fiscal "n a crui ra$ teritorial debitorul "i are domiciliul fiscal. 111.). 8ererea de compensare trebuie s cuprind elementele de identificare a solicitantului, precum i suma i natura creanelor fiscale ce fac obiectul compensrii. 111.+. 8ererea de compensare va fi "nsoit de documente care dovedesc dreptul contribuabilului la rambursarea sau restituirea de la buget a sumelor, cum sunt- copii legali$ate de pe !otr,rile %udectoreti definitive i irevocabile sau de pe deci$iile de soluionare a contestaiilor, rmase definitive, ori de pe deci$iile de impunere emise de organele fiscale, precum i copii de pe orice documente din care s re$ulte c suma pltit nu repre$int obligaie fiscal. 111.:. 8ompensarea din oficiu prev$ut de art. 111 alin. .:/ din 8odul de procedur fiscal poate fi efectuat de organul fiscal "n tot cursul termenului de prescripie prev$ut de lege pentru fiecare dintre obligaiile supuse compensrii, "ncep,nd cu momentul "n care ambele obligaii "ndeplinesc condiiile prev$ute de art. 11:5 din 8odul civil, respectiv din momentul "n care acestea sunt lic!ide i e6igibile.

.*

111.5. 7e$ultatul compensrii la cerere sau din oficiu va fi consemnat "ntr*o not de compensare care va fi comunicat contribuabilului.

Art. 11. +estituiri de sume 415 Se restituie* la cerere* de(itorului urmtoarele sumeF a5 cele pltite fr e+istena unui titlu de creanG b5 cele pltite )n plus fa de o(ligaia fiscalG c5 cele pltite ca urmare a unei erori de calculG d5 cele pltite ca urmare a aplicrii eronate a pre"ederilor legaleG e5 cele de ram(ursat de la (ugetul de statG f5 cele sta(ilite prin :otr@ri ale organelor 6udiciare sau ale altor organe competente potri"it legiiG g5 cele rmase dup efectuarea distri(uirii pre"zute la art. 1/2G :5 cele rezultate din "alorificarea (unurilor sec:estrate sau din reinerile prin poprire* dup caz* )n temeiul :otr@rii 6udectore%ti prin care se dispune desfiinarea e+ecutrii silite. 425 Prin e+cepie de la pre"ederile alin. H1I* sumele de restituit reprezent@nd diferene de impozite rezultate din regularizarea anual a impozitului pe "enit datorat de persoanele fizice se restituie din oficiu de organele fiscale competente* )n termen de cel mult -2 de zile de la data comunicrii deciziei de impunere. 42.15 Prin e+cepie de la pre"ederile alin. H1I* sumele )ncasate prin poprire* )n plus fa de creanele fiscale pentru care s5a )nfiinat poprirea* se restituie din oficiu de organul fiscal )n termen de cel mult , zile lucrtoare de la data )ncasrii. 465 Diferenele de impozit pe "enit de restituit mai mici de , lei H!38I "or rm@ne )n e"idena fiscal spre a fi compensate cu datorii "iitoare* urm@nd a se restitui atunci c@nd suma cumulat a acestora dep%e%te limita menionat. 445 Prin e+cepie de la alin. H#I* diferenele mai mici de , lei H!38I se "or putea restitui )n numerar numai la solicitarea contri(ua(ilului. 475 7n cazul restituirii sumelor )n "alut confiscate* aceasta se realizeaz conform legii* )n lei la cursul de referin al pieei "alutare pentru euro* comunicat de 4anca 8aional a !om@niei* de la data rm@nerii definiti"e %i ire"oca(ile a :otr@rii 6udectore%ti prin care se dispune restituirea. 465 Dac de(itorul )nregistreaz o(ligaii fiscale restante* sumele pre"zute la alin. H1I* H I %i H 91I* se "or restitui numai dup efectuarea compensrii potri"it prezentului cod. 485 7n cazul )n care suma de ram(ursat sau de restituit este mai mic dec@t o(ligaiile fiscale restante ale de(itorului* se "a efectua compensarea p@n la concurena sumei de ram(ursat sau de restituit. 485 7n cazul )n care suma de ram(ursat sau de restituit este mai mare dec@t suma reprezent@nd o(ligaii fiscale restante ale de(itorului* se "a efectua compensarea p@n la concurena o(ligaiilor fiscale restante* diferena rezultat restituindu5se de(itorului. 495 Procedura de restituire %i de ram(ursare a sumelor de la (uget* inclusi" modalitatea de acordare a do(@nzilor pre"zute la art. 1 &* se apro( prin ordin al ministrului economiei %i finanelor. Art. 11.^1 -revederi speciale privind rambursarea ta/ei pe valoarea adugat <'e a)lic* deconturilor cu 'um* negativ* de ta6* )e valoarea ad*ugat* cu o)iune de ram&ur'are aferente )erioadelor fi'cale care 'e +nc4eie du)* data de 1 martie 2017= 415 Ta+a pe "aloarea adugat solicitat la ram(ursare prin deconturile cu sum negati" de ta+ pe "aloare adugat cu opiune de ram(ursare se ram(urseaz de #4

organul fiscal potri"it procedurii %i condiiilor apro(ate prin ordin al ministrului finanelor pu(lice. 425 3rganul fiscal decide )n condiiile pre"zute )n ordin dac efectueaz inspecia fiscal anterior sau ulterior apro(rii ram(ursrii* )n (aza unei analize de risc. 465 Prin e+cepie de la pre"ederile alin. H I* )n cazul decontului cu sum negati" de ta+ pe "aloarea adugat cu opiune de ram(ursare pentru care suma solicitat la ram(ursare este de p@n la &,.222 lei* organul fiscal ram(urseaz ta+a cu efectuarea* ulterior* a inspeciei fiscale. 445 Dispoziiile alin. H#I nu se aplicF aI )n cazul )n care contri(ua(ilul are )nscrise )n cazierul fiscal fapte care sunt sancionate ca infraciuniG (I )n cazul )n care organul fiscal* pe (aza informaiilor deinute* constat c e+ist riscul unei ram(ursri necu"enite. 475 3ri de c@te ori* )n condiiile prezentului articol* ram(ursarea se apro( cu inspecie fiscal ulterioar* inspecia fiscal se decide )n (aza unei analize de risc potri"it art. 122. Art. 11.^" -revederi speciale privind restituirea creanelor fiscale colectate prin reinere la surs 415 7n situaia )n care pltitorul a reinut la surs un impozit pe "enit )n cuantum mai mare dec@t cel legal datorat* restituirea acestuia se efectueaz de ctre pltitor* la cererea contri(ua(ilului depus )n termenul de prescripie a dreptului de a cere restituirea pre"zut la art. 1#,. 425 Sumele restituite de ctre pltitor se regularizeaz de ctre acesta cu o(ligaiile fiscale de acela%i tip datorate )n perioada fiscal )n care s5a efectuat restituirea. Pentru diferenele de restituit sunt aplica(ile pre"ederile art. 11- sau 11/* dup caz. 465 7n cazul contri(ua(ililor nerezideni care depun certificatul de reziden fiscal ulterior reinerii la surs a impozitului de ctre pltitorul de "enit* restituirea %i regularizarea potri"it prezentului articol se efectueaz c:iar dac pentru perioada fiscal )n care creana fiscal restituit a fost datorat s5a ridicat rezer"a "erificrii ulterioare ca urmare a efecturii inspeciei fiscale. 445 Pentru impozitul pe "enit care se regularizeaz potri"it prezentului articol* pltitorul nu depune declaraie rectificati". 475 7n situaia )n care pltitorul nu mai e+ist* restituirea impozitului pe "enit reinut la surs )n cuantum mai mare dec@t cel legal datorat se efectueaz de ctre organul fiscal competent* )n (aza cererii de restituire depuse de contri(ua(il. Prin organ fiscal competent se )nelege organul fiscal competent pentru administrarea creanelor fiscale ale contri(ua(ilului solicitant. 465 Pltitorul are o(ligaia de a corecta* dac este cazul* declaraiile informati"e corespunztoare regularizrii efectuate. Art. 11# Obligaia bncilor supuse regimului de supraveg;ere special sau de administrare special 4ncile supuse regimului de supra"eg:ere special sau de administrare special %i care efectueaz plile dispuse )n limita )ncasrilor "or deconta zilnic* cu prioritate* sumele reprezent@nd o(ligaii fiscale cuprinse )n ordinele de plat emise de de(itori %i?sau creane fiscale )nscrise )n adresa de )nfiinare a popririi transmis de organele fiscale. CAP. % Do#1nzi! penaliti de int1rziere sau ma)orri de nt1rziere Art. 11* 6ispoziii generale privind dob@nzi i penaliti de 5nt@rziere 415 Pentru neac:itarea la termenul de scaden de ctre de(itor a o(ligaiilor de plat* se datoreaz dup acest termen do(@nzi %i penaliti de )nt@rziere. #1

425 8u se datoreaz do(@nzi %i penaliti de )nt@rziere pentru sumele datorate cu titlu de amenzi de orice fel* o(ligaii fiscale accesorii sta(ilite potri"it legii* c:eltuieli de e+ecutare silit* c:eltuieli 6udiciare* sumele confiscate* precum %i sumele reprezent@nd ec:i"alentul )n lei al (unurilor %i sumelor confiscate care nu sunt gsite la locul faptei. 465 Do(@nzile %i penalitile de )nt@rziere se fac "enit la (ugetul cruia )i aparine creana principal. 445 Do(@nzile %i penalitile de )nt@rziere se sta(ilesc prin decizii )ntocmite )n condiiile apro(ate prin ordin al pre%edintelui Ageniei 8aionale de Administrare <iscal* cu e+cepia situaiei pre"zute la art. 1& alin. H-I. Art. 1"4 6ob@nzi 415 Do(@nzile reprezint ec:i"alentul pre6udiciului creat titularului creanei fiscale ca urmare a neac:itrii de ctre de(itor a o(ligaiilor de plat la scaden %i se calculeaz pentru fiecare zi de )nt@rziere* )ncep@nd cu ziua imediat urmtoare termenului de scaden %i p@n la data stingerii sumei datorate inclusi". 425 Pentru diferenele suplimentare de creane fiscale rezultate din corectarea declaraiilor sau modificarea unei decizii de impunere* do(@nzile se datoreaz )ncep@nd cu ziua imediat urmtoare scadenei creanei fiscale pentru care s5a sta(ilit diferena %i p@n la data stingerii acesteia inclusi". 465 7n situaia )n care diferenele rezultate din corectarea declaraiilor sau modificarea unei decizii de impunere sunt negati"e )n raport cu sumele sta(ilite iniial* se datoreaz do(@nzi pentru suma datorat dup corectare ori modificare* )ncep@nd cu ziua imediat urmtoare scadenei %i p@n la data stingerii acesteia inclusi". 445 Prin e+cepie de la pre"ederile alin. H1I* se datoreaz do(@nzi dup cum urmeazF a5 pentru impozitele* ta+ele %i contri(uiile stinse prin e+ecutare silit* p@n la data )ntocmirii procesului5"er(al de distri(uire inclusi". 7n cazul plii preului )n rate* do(@nzile se calculeaz p@n la data )ntocmirii procesului5"er(al de distri(uire a a"ansului. Pentru suma rmas de plat* do(@nzile sunt datorate de ctre cumprtorG b5 pentru impozitele* ta+ele* contri(uiile %i alte sume datorate (ugetului general consolidat de ctre de(itorul declarat insol"a(il care nu are "enituri %i (unuri urmri(ile* p@n la data trecerii )n e"idena separat* potri"it pre"ederilor art. 1/-. 475 $odul de calcul al do(@nzilor aferente sumelor reprezent@nd e"entuale diferene )ntre impozitul pe profit pltit la data de , ianuarie a anului urmtor celui de impunere %i impozitul pe profit datorat conform declaraiei de impunere )ntocmite pe (aza situaiei financiare anuale "a fi reglementat prin norme metodologice apro(ate prin ordin al pre%edintelui Ageniei 8aionale de Administrare <iscal. 465 Pentru o(ligaiile fiscale neac:itate la termenul de plat* reprezent@nd impozitul pe "enit* se datoreaz do(@nzi dup cum urmeazF a5 pentru anul fiscal de impunere* do(@nzile pentru plile anticipate sta(ilite de organul fiscal prin decizii de pli anticipate se calculeaz p@n la data plii de(itului sau* dup caz* p@n la data de #1 decem(rieG b5 do(@nzile pentru sumele neac:itate )n anul de impunere potri"it lit. aI* se calculeaz )ncep@nd cu data de 1 ianuarie a anului urmtor p@n la data stingerii acestora inclusi"G c5 )n cazul )n care impozitul pe "enit sta(ilit prin decizia de impunere anual este mai mic dec@t cel sta(ilit prin deciziile de pli anticipate* do(@nzile se recalculeaz* )ncep@nd cu data de 1 ianuarie a anului urmtor celui de impunere* la soldul neac:itat )n raport cu impozitul anual sta(ilit prin decizia de impunere anual* urm@nd a se face regularizarea do(@nzilor )n mod corespunztor. 485 8i"elul do(@nzii este de 2*2#L pentru fiecare zi de )nt@rziere. .se aplic "ncep,nd cu 1 martie )31:/ 8orme metodologice Art. 1)3 #"

115.1. n e6emplul urmtor se pre$int modul de calcul al dob,n$ilor datorate pentru neplata "n termen a impo$itului pe venitul global. @6emplu>e consider c un contribuabil are de ac!itat "n cursul anului )33:, conform deci$iei de pli anticipate, urmtoarele sume=ermenul de plat >uma datorat .lei/ 15 martie )33: 1.533.333 15 iunie )33: 1.533.333 15 septembrie )33: 1.533.333 15 decembrie )33: 1.533.333 8ontribuabilul ac!it debitul "n data de )5 ianuarie )335. Avem urmtoarele ca$uria) Pentru situaia "n care impo$itul stabilit prin deci$ia de impunere anual este egal cu cel stabilit prin deci$ia de pli anticipate, respectiv de #.333.333 lei, contribuabilul datorea$ cu titlu de dob,n$i urmtoarele_________________________________________________________________________ | d1 = 1.500.000 lei x 291 zile x 0,06% = 261.900 lei | pentru anul 2004 | | d2 = 1.500.000 lei x 199 zile x 0,06% = 179.100 lei | | | d3 = 1.500.000 lei x 107 zile x 0,06% = 96.300 lei | | | d4 = 1.500.000 lei x 16 zile x 0,06% = 14.400 lei | | |______________________________________________________| | | TOTA ! 550.700 lei | | |______________________________________________________|__________________| | "#ld = 6.000.000 lei x 25 zile x 0,06% = 90.000 lei | pentru anul 2005 | |______________________________________________________|__________________| | TOTA $%&%'A ! 640.700 lei | | |______________________________________________________|__________________| b) (entru )itua*ia +n ,are i-p#zitul )ta.ilit prin de,izia de i-punere anual/ e)te -ai -i, de,0t ,el )ta.ilit prin de,izia de pl/*i anti,ipate, 1iind +n )u-/ de 4.000.000 lei, ,#ntri.ua.ilul dat#reaz/ ,u titlu de d#.0nzi ur-/t#arele! _________________________________________________________________________ | d1 = 1.500.000 lei x 291 zile x 0,06% = 261.900 lei | pentru anul 2004 | | d2 = 1.500.000 lei x 199 zile x 0,06% = 179.100 lei | | | d3 = 1.500.000 lei x 107 zile x 0,06% = 96.300 lei | | | d4 = 1.500.000 lei x 16 zile x 0,06% = 14.400 lei | | |______________________________________________________| | | TOTA ! 550.700 lei | | |______________________________________________________|__________________| | "#ld = 4.000.000 lei x 25 zile x 0,06% = 60.000 lei | pentru anul 2005 | |______________________________________________________|__________________| | TOTA $%&%'A ! 610.700 lei | | |______________________________________________________|__________________|

Art. 1"4^1 -enaliti de 5nt@rziere 415 Penalitile de )nt@rziere reprezint sanciunea pentru ne)ndeplinirea o(ligaiilor de plat la scaden %i se calculeaz pentru fiecare zi de )nt@rziere* )ncep@nd cu ziua imediat urmtoare termenului de scaden %i p@n la data stingerii sumei datorate inclusi". Dispoziiile art. 1 2 alin. H I5H-I sunt aplica(ile )n mod corespunztor. 425 8i"elul penalitii de )nt@rziere este de 2*2 L pentru fiecare zi de )nt@rziere. 465 Penalitatea de )nt@rziere nu )nltur o(ligaia de plat a do(@nzilor. HAcest articol intr )n "igoare din 1 iulie 21#I Art. 1"1 6ob@nzi i penaliti de 5nt@rziere 5n cazul plilor efectuate prin decontare bancar 415 8edecontarea de ctre unitile (ancare a sumelor cu"enite (ugetului general consolidat )n termen de # zile lucrtoare de la data de(itrii contului pltitorului nu )l e+onereaz pe pltitor de o(ligaia de plat a sumelor respecti"e %i atrage pentru acesta do(@nzi %i penaliti de )nt@rziere la ni"elul celor pre"zute la art. 1 2 %i 1 291* dup termenul de # zile. #3

425 Pentru recuperarea sumelor datorate (ugetului %i nedecontate de unitile (ancare* precum %i a do(@nzilor %i penalitilor de )nt@rziere pre"zute la alin. H1I* pltitorul se poate )ndrepta )mpotri"a unitii (ancare respecti"e. Art. 1"" 6ob@nzi i penaliti de 5nt@rziere 5n cazul compensrii 7n cazul creanelor fiscale stinse prin compensare* do(@nzile %i penalitile de )nt@rziere sau ma6orrile de )nt@rziere* dup caz* se calculeaz p@n la data pre"zut la art. 11- alin. H&I. 8orme metodologice Art. 1))
11&.1. n ca$ul creanelor fiscale stinse prin compensarea prev$ut de art. 111 alin. .:/ din 8odul de procedur fiscal, data stingerii este data notei de compensare "ntocmite de organul fiscal competent potrivit pct. 111.5.

Art. 1""^1 6ob@nzi i penaliti de 5nt@rziere 5n cazul desc;iderii procedurii insolvenei 7n cazul contri(ua(ililor crora li s5a desc:is procedura insol"en>ei* pentru crean>ele fiscale nscute anterior sau ulterior datei desc:iderii procedurii insol"en>ei se datoreaz do(@nzi ;i penalit>i de )nt@rziere potri"it legii care reglementeaz aceast procedur. Art. 1""^" 6ob@nzi i penaliti de 5nt@rziere 5n cazul contribuabililor pentru care s8a pronunat o ;otr@re de dizolvare 415 Pentru creanele fiscale nscute anterior sau ulterior datei )nregistrrii :otr@rii de dizol"are a contri(ua(ilului la registrul comerului* )ncep@nd cu aceast dat nu se mai datoreaz %i nu se calculeaz do(@nzi %i penaliti de )nt@rziere. 425 7n cazul )n care prin :otr@re 6udectoreasc ire"oca(il a fost desfiinat actul care a stat la (aza )nregistrrii dizol"rii* se calculeaz do(@nzi %i penaliti de )nt@rziere )ntre data )nregistrrii la registrul comerului a actelor de dizol"are %i data rm@nerii ire"oca(ile a :otr@rii de desfiinare. Art. 1"3 6ob@nzi 5n cazul 5nlesnirilor la plat Pe perioada pentru care au fost acordate )nlesniri la plata o(ligaiilor fiscale restante se datoreaz do(@nzi pentru o(ligaiile fiscale ce fac o(iectul )nlesnirii la plat* cu e+cepia celor pre"zute la art. 111 alin. H I. 8orme metodologice Art. 1)+
110.1. Pe perioada am,nrii i2sau ealonrii la plata obligaiilor fiscale restante se datorea$ dob,n$i calculate "ncep,nd cu data aprobrii de ctre organul competent a "nlesnirii acordate i p,n la data efecturii ultimei pli datorate. 110.). 'ob,n$ile datorate pe perioada am,nrii sau ealonrii la plat a obligaiilor fiscale se calculea$ de ctre organele competente care aprob "nlesnirea la plat, urm,nd ca acestea s fie comunicate debitorului. 'ob,n$ile se ac!it lunar, inclusiv pe perioada de graie acordat la ealonare i pe perioada am,nrii la plat, conform graficelor care constituie ane6 la documentul de aprobare a "nlesnirilor la plat. (u se datorea$ dob,n$i pentru am,narea sau ealonarea la plat a dob,n$ilor i a penalitilor de "nt,r$iere. 110.+. P,n la data aprobrii de ctre organul competent a "nlesnirii la plat debitorul datorea$ dob,n$i conform prevederilor art. 115 din 8odul de procedur fiscal. 110.:. n situaia "n care debitorul beneficiar al unei "nlesniri la plat ac!it debitul integral "ntr*o perioad mai mic dec,t cea acordat prin "nlesnire, organul fiscal competent va recalcula cuantumul dob,n$ilor "n funcie de data la care a fost fcut plata. 110.5. 8alculul dob,n$ilor datorate pe perioada am,nrii sau ealonrii la plat se face pentru fiecare termen de plat lunar, inclusiv pe perioada de graie sau pe perioada am,nrii la plat, prin "nmulirea soldului rmas de plat la termenul anterior ratei curente cu numrul de $ile calendaristice ale intervalului de timp i cu nivelul cotei dob,n$ii, conform e6emplului urmtor110.#. >e consider, de e6emplu, o "nlesnire acordat "n urmtoarele condiiia) data aprobrii "nlesnirii- 1+ ianuarie )3359 b) ealonare pe 1) luni, cu o perioad de graie de # luni9 c) suma ealonat- 1).333.333 lei9 d) cota dob,n$ii- 3,3#42$i.

#,

______________________________________________________________________________ | Ter-en de plat/ | 'ata | "#ld 2)u-a |&r. de zile |&i3elul |4#.0nda | | | de.itului | r/-a)/ |,alendari)ti,e|,#tei |dat#rat/ | | | | de plat/5 | |d#.0nzii| | | | 6 lei 6 | 6 lei 6 | |6 lei 6 | 6 lei 6 | |___________________|___________|____________|______________|________|_________| | 15 1e.ruarie 2005 | 0 | 12.000.000 | 33 | 0,06% | 237.600 | | 15 -artie 2005 | 0 | 12.000.000 | 27 | 0,06% | 201.600 | | 15 aprilie 2005 | 0 | 12.000.000 | 32 | 0,06% | 223.200 | | 13 -ai 2005 | 0 | 12.000.000 | 30 | 0,06% | 201.600 | | 15 iunie 2005 | 0 | 12.000.000 | 29 | 0,06% | 237.600 | | 15 iulie 2005 | 0 | 12.000.000 | 32 | 0,06% | 216.000 | | 15 au8u)t 2005 | 2.000.000 | 10.000.000 | 31 | 0,06% | 223.200 | | 15 )epte-.rie 2005| 2.000.000 | 7.000.000 | 31 | 0,06% | 176.000 | | 14 #,t#-.rie 2005 | 2.000.000 | 6.000.000 | 30 | 0,06% | 139.200 | | 15 n#ie-.rie 2005 | 2.000.000 | 4.000.000 | 30 | 0,06% | 115.200 | | 15 de,e-.rie 2005 | 2.000.000 | 2.000.000 | 31 | 0,06% | 72.000 | | 12 ianuarie 2006 | 2.000.000 | 0 | 31 | 0,06% | 34.700 | |___________________|___________|____________|______________|________|_________| | TOTA ! |12.000.000 | | | |2.077.000| |___________________|___________|____________|______________|________| _________|

Art. 1", 6ob@nzi 5n cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la buget 415 Pentru sumele de restituit sau de ram(ursat de la (uget contri(ua(ilii au dreptul la do(@nd din ziua urmtoare e+pirrii termenului pre"zut la art. 11/ alin. H I %i H 91I sau la art. /2* dup caz* p@n la data stingerii prin oricare dintre modalitile pre"zute de lege. Acordarea do(@nzilor se face la cererea contri(ua(ililor. 41.15 7n cazul creanelor contri(ua(ilului rezultate din anularea unui act administrati" fiscal prin care au fost sta(ilite o(ligaii fiscale de plat %i care au fost stinse anterior anulrii* contri(ua(ilul este )ndreptit la do(@nd )ncep@nd cu ziua )n care a operat stingerea creanei fiscale indi"idualizate )n actul administrati" anulat %i p@n )n ziua restituirii sau compensrii creanei contri(ua(ilului rezultate )n urma anulrii actului administrati" fiscal. Aceast pre"edere nu se aplic )n situaia )n care contri(ua(ilul a solicitat acordarea de despgu(iri* )n condiiile art. 10 din Legea contenciosului administrati" nr. ,,&? 22&* cu modificrile %i completrile ulterioare* precum %i )n situaia pre"zut la art. 0# alin. H&91I. 425 8i"elul do(@nzii este cel pre"zut la art. 1 2 alin. H/I %i se suport din acela%i (uget din care se restituie ori se ram(urseaz* dup caz* sumele solicitate de pltitori. 8orme metodologice Art. 1):
11;.1. 'ob,nda se calculea$ pentru fiecare $i, "ncep,nd cu $iua imediat urmtoare e6pirrii termenului prev$ut la art. 11) alin. .)/ i art. 1;; din 8odul de procedur fiscal p,n la data stingerii inclusiv a obligaiei de plat prin compensare, restituire sau rambursare. 1)3.1. Pentru obligaiile fiscale nepltite la termenul legal de plat, cu e6cepia dob,n$ilor, penalitilor i a amen$ilor, se datorea$ o penalitate de "nt,r$iere de 3,54 pe fiecare lun sau fraciune de lun de "nt,r$iere, "ncep,nd cu data de "nt,i a lunii urmtoare celei "n care acestea aveau scadena i p,n la data stingerii acestora inclusiv. 'e e6emplu, "n ca$ul unei obligaii fiscale cu termenul de plat scadent la data de )5 martie, dac suma a fost ac!itat "ntre 1 aprilie i +3 aprilie, se datorea$ penalitatea de "nt,r$iere corespun$toare unei luni, iar dac se ac!it "n perioada 1 mai * +1 mai, se datorea$ penalitatea de "nt,r$iere corespun$toare pentru dou luni. 1)3.). Penalitatea de "nt,r$iere pentru sumele neac!itate la termen se datorea$ pentru luna "n care s*a comunicat ctre pltitor o somaie de plat prin care, conform prevederilor art. 1:3 din 8odul de procedur fiscal, "ncepe e6ecutarea silit. 1)3.+. n ca$ul "n care s*au acordat "nlesniri la plata obligaiilor fiscale pentru care nu s*a "nceput e6ecutarea silit, penalitatea de "nt,r$iere se datorea$ inclusiv pentru luna "n care a fost aprobat "nlesnirea la plat.

#5

Art. 1",^1 2a9orri de 5nt@rziere 5n cazul creanelor datorate bugetelor locale 415 Prin e+cepie de la pre"ederile art. 111 alin. H1I %i art. 1 291* pentru neac:itarea la termenul de scaden de ctre de(itor a o(ligaiilor de plat datorate (ugetelor locale* se datoreaz dup acest termen ma6orri de )nt@rziere. 425 8i"elul ma6orrii de )nt@rziere este de L din cuantumul o(ligaiilor fiscale principale neac:itate )n termen* calculat pentru fiecare lun sau fraciune de lun* )ncep@nd cu ziua imediat urmtoare termenului de scaden %i p@n la data stingerii sumei datorate inclusi". 465 Pre"ederile art. 111 M1 & sunt aplica(ile )n mod corespunztor. 445 Pentru sumele de restituit de la (ugetul local se datoreaz do(@nd. 8i"elul %i modul de calcul al do(@nzii sunt cele pre"zute la alin. H I

CAP. ' +nlesniri la plat

Art. 1"5 :nlesniri la plata obligaiilor fiscale 415 La cererea temeinic 6ustificat a contri(ua(ililor* organul fiscal competent poate acorda pentru o(ligaiile fiscale restante* at@t )naintea )nceperii e+ecutrii silite* c@t %i )n timpul efecturii acesteia* )nlesniri la plat* )n condiiile legii. 425 La cererea temeinic 6ustificat a de(itorilor* persoane fizice sau 6uridice* creditorii (ugetari locali* prin autoritile administraiei pu(lice locale care administreaz aceste (ugete* pot acorda* pentru o(ligaiile (ugetare restante pe care le administreaz* urmtoarele )nlesniri la platF a5 e%alonri la plata impozitelor* ta+elor* c:iriilor* rede"enelor* contri(uiilor %i a altor o(ligaii la (ugetul localG b5 am@nri la plata impozitelor* ta+elor* c:iriilor* contri(uiilor %i a altor o(ligaii la (ugetul localG c5 e%alonri la plata ma6orrilor de )nt@rziere de orice fel* cu e+cepia ma6orrilor de )nt@rziere datorate pe perioada de e%alonareG d5 am@nri %i?sau scutiri ori am@nri %i?sau reduceri de ma6orri de )nt@rziere* cu e+cepia ma6orrilor de )nt@rziere datorate pe perioada de am@nareG e5 scutiri sau reduceri de impozite %i ta+e locale* )n condiiile legii. 465 Procedura de acordare a )nlesnirilor la plat pentru creanele (ugetare locale se sta(ile%te prin acte normati"e speciale. 445 Pentru acordarea )nlesnirilor la plat creditorii (ugetari locali "or cere de(itorilor constituirea de garanii. 475 Pentru o(ligaiile la (ugetul local* datorate %i neac:itate dup data de 1 iulie 22# de ctre persoanele fizice* garania esteF a5 o sum egal cu dou rate medii din e%alonare* reprezent@nd o(ligaii (ugetare locale e%alonate %i ma6orri de )nt@rziere calculate* )n cazul e%alonrilor la platG b5 o sum rezultat din raportul dintre contra"aloarea de(itelor am@nate %i ma6orrile de )nt@rziere calculate %i numrul de luni apro(ate pentru am@nare la plat* )n cazul am@nrilor la plat. 465 Pentru o(ligaiile la (ugetul local* datorate %i neac:itate dup data de 1 iulie 22# de ctre persoanele 6uridice* garania este de 122L din totalul creanei (ugetare locale pentru care s5a acordat )nlesnirea. CAP. 2 Constituirea de garanii #0

Art. 1"0 Constituirea de garanii 3rganul fiscal solicit constituirea unei garanii pentruF a5 suspendarea e+ecutrii silite )n condiiile art. 1&0 alin. H/IG b5 ridicarea msurilor asigurtoriiG c5 asumarea o(ligaiei de plat de ctre alt persoan prin anga6ament de plat* )n condiiile art. , alin. H I lit. dIG d5 )n alte cazuri pre"zute de lege. Art. 1". &ipuri de garanii Earaniile pentru luarea msurilor pre"zute la art. 1 - se pot constitui* )n condiiile legii* prinF a5 consemnarea de mi6loace (ne%ti la o unitate a Trezoreriei StatuluiG b5 scrisoare de garanie (ancarG c5 ipotec asupra unor (unuri imo(ile din arG d5 ga6 asupra unor (unuri mo(ileG e5 fide6usiune. 8orme metodologice Art. 1)&
1)+.1. 8ontractele de ipotec i2sau de ga% vor fi "nc!eiate cu respectarea condiiilor de fond i de form prev$ute de lege.

Art. 1"# )alorificarea garaniilor 415 3rganul fiscal competent se )ndestuleaz din garan>iile depuse dac nu s5a realizat scopul pentru care acestea au fost constituite. 425 7n cazul garan>iilor pre"zute la art. 1 / lit. aI ;i (I*organul fiscal "a dispune institu>iei de credit ori unit>ii de trezorerie a statului* dup caz* "irarea sumei de (ani )n conturile de "enituri (ugetare corespunztoare. 465 =alorificarea garan>iilor pre"zute la art. 1 / lit. cIMeI se realizeaz prin modalit>ile ;i procedurile pre"zute de dispozi>iile art. 1,1 alin. H IMH/I ;i ale art. 1-2M 1/1* care se aplic )n mod corespunztor. 8orme metodologice Art. 1)0
1):.1. 'ac nu s*a reali$at scopul pentru care s*au solicitat garaniile prev$ute la art. 1)) i 1)+ din 8odul de procedur fiscal, organul competent va putea proceda la valorificarea garaniilor prin modalitile i procedura prev$ute de dispo$iiile art. 15: alin. .)/ * .&/ i ale art. 155 * 1#& din acelai cod, care se aplic "n mod corespun$tor.

CAP. 3 4suri asigurtorii

Art. 1"* -oprirea i sec;estrul asigurtoriu 415 $surile asigurtorii pre"zute )n prezentul capitol se dispun %i se duc la )ndeplinire* prin procedura administrati"* de organele fiscale competente. 425 Se dispun msuri asigurtorii su( forma popririi asigurtorii %i sec:estrului asigurtoriu asupra (unurilor mo(ile %i?sau imo(ile proprietate a de(itorului* precum %i #.

asupra "eniturilor acestuia* c@nd e+ist pericolul ca acesta s se sustrag* s )%i ascund ori s )%i risipeasc patrimoniul* periclit@nd sau )ngreun@nd )n mod considera(il colectarea. 465 Aceste msuri pot fi luate %i )nainte de emiterea titlului de crean* inclusi" )n cazul efecturii de controale sau al antrenrii rspunderii solidare. $surile asigurtorii dispuse at@t de organele fiscale competente* c@t %i de instanele 6udectore%ti ori de alte organe competente* dac nu au fost desfiinate )n condiiile legii* rm@n "ala(ile pe toat perioada e+ecutrii silite* fr )ndeplinirea altor formaliti. 3dat cu indi"idualizarea creanei %i a6ungerea acesteia la scaden* )n cazul neplii* msurile asigurtorii se transform )n msuri e+ecutorii. 445 $surile asigurtorii se dispun prin decizie emis de organul fiscal competent. 7n decizie organul fiscal "a preciza de(itorului c prin constituirea unei garanii la ni"elul creanei sta(ilite sau estimate* dup caz* msurile asigurtorii "or fi ridicate. 475 Decizia de instituire a msurilor asigurtorii tre(uie moti"at %i semnat de ctre conductorul organului fiscal competent. 465 $surile asigurtorii dispuse potri"it alin. H I* precum %i cele dispuse de instanele 6udectore%ti sau de alte organe competente se duc la )ndeplinire )n conformitate cu dispoziiile referitoare la e+ecutarea silit* care se aplic )n mod corespunztor. 485 4unurile perisa(ile %i?sau degrada(ile sec:estrate asigurtoriu pot fi "alorificateF a5 de ctre de(itor cu acordul organului de e+ecutare* sumele o(inute consemn@ndu5se la dispoziia organului de e+ecutareG b5 prin "@nzare )n regim de urgen )n condiiile art. 1,1 alin. H&I. 485 7n cazul )nfiinrii sec:estrului asigurtoriu asupra (unurilor imo(ile* un e+emplar al procesului5"er(al )ntocmit de organul de e+ecutare se comunic pentru )nscriere 4iroului de carte funciar. 495 7nscrierea face opoza(il sec:estrul tuturor acelora care* dup )nscriere* "or do(@ndi "reun drept asupra imo(ilului respecti". Actele de dispoziie ce ar inter"eni ulterior )nscrierii pre"zute la alin. H/I sunt lo"ite de nulitate a(solut. 4105 Dac "aloarea (unurilor proprii ale de(itorului nu acoper integral creana fiscal a (ugetului general consolidat* msurile asigurtorii pot fi )nfiinate %i asupra (unurilor deinute de ctre de(itor )n proprietate comun cu tere persoane* pentru cota5 parte deinut de acesta. 4115 7mpotri"a actelor prin care se dispun %i se duc la )ndeplinire msurile asigurtorii cel interesat poate face contestaie )n conformitate cu pre"ederile art. 1/ . 8orme metodologice Art. 1);
1)5.1. Prin msuri asigurtorii se pot indisponibili$a bunuri i2sau venituri ale debitorului "n scopul asigurrii colectrii creanelor fiscale. 1)5.). n condiiile art. 1)5 alin. .)/ din 8odul de procedur fiscal, organele fiscale vor dispune organelor de e6ecutare competente ducerea la "ndeplinire a msurilor asigurtorii. 1)5.+. 5rganul fiscal va dispune luarea msurilor asigurtorii printr*o deci$ie motivat, aprobat de conductorul acestuia, care va fi comunicat de "ndat organelor de e6ecutare competente potrivit legii. 1)5.:. 'eci$ia va cuprinde, pe l,ng elementele prev$ute la art. :) alin. .)/ din 8odul de procedur fiscal, i urmtoarele meniunia) nivelul estimat sau stabilit al creanei fiscale9 b) meniunea c prin constituirea unei garanii la nivelul creanei stabilite sau estimate, dup ca$, msurile asigurtorii vor fi ridicate9 garaniile care se constituie sunt cele prev$ute la art. 1)+ din 8odul de procedur fiscal. 1)5.5. 'eci$ia va fi "ntocmit "n dou e6emplare, dintre care un e6emplar se va comunica organului de e6ecutare coordonator, astfel cum este prev$ut la art. 1+) alin. .5/ din 8odul de procedur fiscal, iar un e6emplar se va pstra la organul care a dispus instituirea msurilor asigurtorii. n ca$ul "n care debitorul are bunuri pe ra$a teritorial a altor organe de e6ecutare, organul de e6ecutare coordonator va comunica acestora copii certificate de pe deci$ie "n vederea ducerii la "ndeplinire a msurilor asigurtorii. Aceast prevedere se aplic i "n ca$ul terilor poprii. 1)5.#. Msurile asigurtorii se duc la "ndeplinire de "ndat de ctre organele de e6ecutare competente potrivit legii, care vor proceda la indisponibili$area bunurilor mobile i2sau imobile, precum i a veniturilor urmribile, potrivit legii.

##

1)5.&. 5 dat cu ducerea la "ndeplinire a msurilor asigurtorii organul de e6ecutare comunic debitorului deci$ia emis de organul care a dispus instituirea msurilor asigurtorii ori, dup ca$, copia certificat a actului prin care instana %udectoreasc sau alte organe competente au dispus msuri asigurtorii. 1)5.0. 'espre ducerea la "ndeplinire a msurilor asigurtorii se va "ntiina instana %udectoreasc, organul fiscal sau alte organe competente interesate care au dispus aceste msuri. 1)5.;. n ca$ul "n care, cu oca$ia ducerii la "ndeplinire a msurilor asigurtorii, se constat c bunurile i2sau veniturile debitorului nu sunt suficiente sau lipsesc "n totalitate, organul de e6ecutare va "nc!eia un proces* verbal "n care se vor consemna cele constatate, "ntiin,ndu*se totodat organul care le*a dispus.

Art. 134 +idicarea msurilor asigurtorii $surile asigurtorii instituite potri"it art. 1 1 se ridic* prin decizie moti"at* de ctre creditorii fiscali* c@nd au )ncetat moti"ele pentru care au fost dispuse sau la constituirea garaniei pre"zute la art. 1 /* dup caz. 8orme metodologice Art. 1+3
1)#.1. Msurile asigurtorii dispuse vor fi ridicate de ctre organul de e6ecutare competent, "n tot sau "n parte, "n ba$a deci$iei motivate emise de organul care le*a dispus, care va fi comunicat tuturor celor crora le*a fost comunicat deci$ia de dispunere a msurilor sau celelalte acte de e6ecutare "n legtur cu acestea.

CAP. 5 Prescripia dreptului de a cere e"ecutarea silit $i a dreptului de a cere compensarea sau restituirea

Art. 131 :nceperea termenului de prescripie 415 Dreptul de a cere e+ecutarea silit a creanelor fiscale se prescrie )n termen de , ani de la data de 1 ianuarie a anului urmtor celui )n care a luat na%tere acest drept. 425 Termenul de prescripie pre"zut la alin. H1I se aplic %i creanelor pro"enind din amenzi contra"enionale. Art. 13" 1uspendarea termenului de prescripie Termenul de prescripie pre"zut la art. 1#1 se suspendF a5 )n cazurile %i )n condiiile sta(ilite de lege pentru suspendarea termenului de prescripie a dreptului la aciuneG b5 )n cazurile %i )n condiiile )n care suspendarea e+ecutrii este pre"zut de lege ori a fost dispus de instana 6udectoreasc sau de alt organ competent* potri"it legiiG c5 pe perioada "ala(ilitii )nlesnirii acordate potri"it legiiG d5 c@t timp de(itorul )%i sustrage "eniturile %i (unurile de la e+ecutarea silitG e5 )n alte cazuri pre"zute de lege. Art. 133 :ntreruperea termenului de prescripie Termenul de prescripie pre"zut la art. 1#1 se )ntrerupeF a5 )n cazurile %i )n condiiile sta(ilite de lege pentru )ntreruperea termenului de prescripie a dreptului la aciuneG b5 pe data )ndeplinirii de ctre de(itor* )nainte de )nceperea e+ecutrii silite sau )n cursul acesteia* a unui act "oluntar de plat a o(ligaiei pre"zute )n titlul e+ecutoriu ori a recunoa%terii )n orice alt mod a datorieiG #*

c5 pe data )ndeplinirii* )n cursul e+ecutrii silite* a unui act de e+ecutare silitG d5 )n alte cazuri pre"zute de lege. Art. 13, !fecte ale 5mplinirii termenului de prescripie 415 Dac organul de e+ecutare constat )mplinirea termenului de prescripie a dreptului de a cere e+ecutarea silit a creanelor fiscale* acesta "a proceda la )ncetarea msurilor de realizare %i la scderea acestora din e"idena analitic pe pltitori. 425 Sumele ac:itate de de(itor )n contul unor creane fiscale* dup )mplinirea termenului de prescripie* nu se restituie. 8orme metodologice Art. 1+:
1+3.1. >cderea din evidena analitic pe pltitori a creanelor fiscale pentru care s*a "mplinit termenul de prescripie a dreptului de a cere e6ecutarea silit se va face pe ba$a unui proces*verbal de constatare a "mplinirii termenului de prescripie, "nsuit de eful compartimentului de specialitate, avi$at de compartimentul %uridic din cadrul aceluiai organ fiscal sau din cadrul organului ierar!ic superior, dup ca$, i care va fi supus spre aprobare conductorului organului fiscal, "mpreun cu dosarul. 1+3.). 'osarul trebuie s cuprind toate documentele i informaiile necesare pentru constatarea "mplinirii termenului de prescripie, precum i procesul*verbal de constatare.

Art. 135 -rescripia dreptului de a cere compensarea sau restituirea Dreptul contri(ua(ililor de a cere compensarea sau restituirea creanelor fiscale se prescrie )n termen de , ani de la data de 1 ianuarie a anului urmtor celui )n care a luat na%tere dreptul la compensare sau restituire. CAP. 6 ,tingerea creanelor fiscale prin e"ecutare silit ,$1;'U<$ 1 (i!%oziii generale

Art. 130 Organele de e/ecutare silit 415 7n cazul )n care de(itorul nu )%i plte;te de (un"oie o(ligaiile fiscale datorate* organele fiscale competente* pentru stingerea acestora* procedeaz la aciuni de e+ecutare silit* potri"it prezentului cod* cu e+cepia cazului )n care e+ist o cerere de restituire?ram(ursare )n curs de soluionare* iar cuantumul sumei solicitate este egal cu sau mai mare dec@t crean>a fiscal datorat de de(itor . 425 3rganele fiscale care administreaz creane fiscale sunt a(ilitate s duc la )ndeplinire msurile asigurtorii %i s efectueze procedura de e+ecutare silit. 465 Creanele (ugetare care se )ncaseaz* se administreaz* se conta(ilizeaz %i se utilizeaz de instituiile pu(lice* pro"enite din "enituri proprii %i cele rezultate din raporturi 6uridice contractuale* precum %i creanele care se )ncaseaz* se administreaz* se conta(ilizeaz %i se utilizeaz de 4anca de .+port5Import a !om@niei .BI$4A8O 5 S.A.* pro"enite din fondurile alocate de la (ugetul de stat* se e+ecut prin organe proprii* acestea fiind a(ilitate s duc la )ndeplinire msurile asigurtorii %i s efectueze procedura de e+ecutare silit* potri"it pre"ederilor prezentului cod. 445 3rganele pre"zute la alin. H I %i H#I sunt denumite )n continuare organe de e+ecutare silit. 44.15 3rganele de e+ecutare pre"zute la alin. H&I sunt competente ;i pentru e+ecutarea silit a crean>elor pre"zute la art. 1&1 alin. H19 I. 475 Pentru efectuarea procedurii de e+ecutare silit este competent organul de e+ecutare )n a crui raz teritorial se gsesc (unurile urmri(ile* coordonarea )ntregii *4

e+ecutri re"enind organului de e+ecutare )n a crui raz teritorial )%i are domiciliul fiscal de(itorul sau organul de e+ecutare competent* desemnat potri"it art. ##* dup caz. 7n cazul )n care e+ecutarea silit se face prin poprire* aplicarea msurii de e+ecutare silit se face de ctre organul de e+ecutare coordonator. 47.15 Coordonarea e+ecutrii silite )n cazul )n care s5a dispus atragerea rspunderii solidare cu de(itorul aflat )n stare de insol"a(ilitate* )n condi>iile art. /* ori )n cazul pre"zut la art. , alin. H I lit. eI re"ine organului de e+ecutare )n a crui raz teritorial );i are domiciliul fiscal de(itorul sau organului de e+ecutare competent desemnat potri"it art. ## alin. H#I* dup caz. 47.25 Coordonarea e+ecutrii silite )n cazul )n care s5a dispus atragerea rspunderii mem(rilor organelor de conducere* potri"it dispozi>iilor cap. I= din Legea nr. 0,? 22-* cu modificrile ;i completrile ulterioare* re"ine organului de e+ecutare )n acrui raz teritorial );i are?;i5a a"ut domiciliul fiscal de(itorul insol"ent sau organului de e+ecutare competent desemnat potri"it art. ## alin. H#I* dup caz. 47.65 3rganul de e+ecutare coordonator )n cazul pre"zut la art. 1-& alin. H I este cel )n a crui raz teritorial );i are domiciliul fiscal sau );i desf;oar acti"itatea de(itorul ale crui (unuri au fost ad6udecate. 465 7n cazul )n care* potri"it legii* s5a dispus atragerea rspunderii mem(rilor organelor de conducere* )n conformitate cu dispoziiile cap. I= din Legea nr. 0,? 22pri"ind procedura insol"enei* %i pentru creane fiscale* prin derogare de la pre"ederile art. 1& din Legea nr. 0,? 22-* e+ecutarea silit se efectueaz de organul de e+ecutare )n condiiile prezentului cod. 485 Atunci c@nd se constat c e+ist pericolul e"ident de )nstrinare* su(stituire sau de sustragere de la e+ecutare silit a (unurilor %i "eniturilor urmri(ile ale de(itorului* organul de e+ecutare )n a crui raz teritorial se afl domiciliul fiscal al de(itorului poate proceda la indisponi(ilizarea %i e+ecutarea silit a acestora* indiferent de locul )n care se gsesc (unurile. 485 3rganul de e+ecutare coordonator "a sesiza )n scris celelalte organe pre"zute la alin. H,I* comunic@ndu5le titlul e+ecutoriu )n copie certificat* situaia de(itorului* contul )n care se "or "ira sumele )ncasate* precum %i orice alte date utile pentru identificarea de(itorului %i a (unurilor ori "eniturilor urmri(ile. 495 7n cazul )n care asupra acelora%i "enituri ori (unuri ale de(itorului a fost pornit e+ecutarea* at@t pentru realizarea titlurilor e+ecutorii pri"ind creane fiscale* c@t %i pentru titluri ce se e+ecut )n condiiile pre"zute de alte dispoziii legale* e+ecutarea silit se "a face* potri"it dispoziiilor prezentului cod* de ctre organele de e+ecutare pre"zute de acesta. 4105 C@nd se constat c domiciliul fiscal al de(itorului se afl )n raza teritorial a altui organ de e+ecutare* titlul e+ecutoriu )mpreun cu dosarul e+ecutrii "or fi trimise acestuia* )n%tiin@ndu5se* dac este cazul* organul de la care s5a primit titlul e+ecutoriu. Art. 130^1 +eguli speciale privind e/ecutarea silit a creanelor datorate bugetelor locale ale unitilor administrativ8teritoriale sau> dup caz> subdiviziunilor administrativ8teritoriale ale municipiilor 415 Autorit>ile administra>iei pu(lice locale sunt o(ligate s cola(oreze ;i s efectueze procedura de e+ecutare silit a crean>elor fiscale datorate (ugetelor locale ale unit>ilor administrati"5teritoriale sau* dup caz* su(di"iziunilor administrati"5teritoriale ale municipiilor. 425 7n situa>ia )n care de(itorul datoreaz impozite* ta+e sau alte "enituri la (ugetul local ;i nu are (unuri urmri(ile pe raza teritorial a respecti"ei unit>i administrati"5 teritoriale sau a su(di"iziunii unit>ii administrati"5teritoriale a municipiului* competen>a pentru efectuarea procedurii de e+ecutare silit re"ine organului fiscal )n a crui raz teritorial se afl (unurile urmri(ile. *1

465 3rganul fiscal din cadrul autorit>ii administra>iei pu(lice locale care administreaz crean>ele fiscale pre"zute la alin. H I* denumit )n prezentul articol autoritate solicitant* solicit* )n scris* organului fiscal din cadrul autorit>ii administra>iei pu(lice locale )n a crui raz teritorial se afl situate (unurile mo(ile sau imo(ile* denumit )n prezentul articol autoritate solicitat* efectuarea procedurii de e+ecutare silit. 445 Cererea con>ine* )n mod o(ligatoriu* urmtoarele informa>iiF a5 datele de identificare a de(itoruluiG b5 "aloarea crean>ei de recuperatG c5 "aloarea crean>elor fiscale accesorii sta(ilite* potri"it legii* p@n la data solicitriiG d5 contul )n care se "ireaz sumele )ncasateG e5 orice date necesare pentru identificarea (unurilor urmri(ile* dac este cazul. 475 Cererea este )nso>it o(ligatoriu de o copie a titlului e+ecutoriu. 465 Autoritatea solicitat confirm* )n scris* primirea cererii* )n termen de 12 zile de la data primirii. 485 Autoritatea solicitat poate refuza efectuarea procedurii de e+ecutare silit )n urmtoarele cazuriF a5 titlul e+ecutoriu nu este "ala(ilG b5 cererea nu con>ine toate informa>iile pre"zute la alin. H&I. 485 Sumele realizate prin e+ecutare silit se "ireaz autorit>ii solicitante. Pre"ederile art. 1-0 se aplic )n mod corespunztor. Art. 13. !/ecutarea silit 5n cazul debitorilor solidari 415 3rganul de e+ecutare coordonator* )n cazul de(itorilor solidari* este cel )n a crui raz teritorial )%i are domiciliul fiscal de(itorul despre care e+ist indicii c deine mai multe "enituri sau (unuri urmri(ile. 41.15 Coordonarea e+ecutrii silite )n cazul )n care s5a dispus atragerea rspunderii solidare )n condiiile art. / %i 0 re"ine organului de e+ecutare )n a crui raz teritorial )%i are domiciliul fiscal de(itorul aflat )n stare de insol"a(ilitate sau insol"en sau organul de e+ecutare competent* desemnat potri"it art. ##* dup caz. 425 3rganul de e+ecutare coordonator )nscrie )n )ntregime de(itul )n e"idenele sale %i ia msuri de e+ecutare silit* comunic@nd )ntregul de(it organelor de e+ecutare )n a cror raz teritorial se afl domiciliile fiscale ale celorlali code(itori* aplic@ndu5se dispoziiile art. 1#-. 465 3rganele de e+ecutare sesizate* crora li s5a comunicat de(itul* dup )nscrierea acestuia )ntr5o e"iden nominal* "or lua msuri de e+ecutare silit %i "or comunica organului de e+ecutare coordonator sumele realizate )n contul de(itorului* )n termen de 12 zile de la realizarea acestora. 445 Dac organul de e+ecutare coordonator* care ine e"idena )ntregului de(it* constat c acesta a fost realizat prin actele de e+ecutare silit fcute de el )nsu%i %i de celelalte organe sesizate potri"it alin. H#I* el este o(ligat s cear )n scris acestora din urm s )nceteze de )ndat e+ecutarea silit. Art. 13# !/ecutorii fiscali 415 .+ecutarea silit se face de organul de e+ecutare competent prin intermediul e+ecutorilor fiscali. Ace%tia tre(uie s dein o legitimaie de ser"iciu pe care tre(uie s o prezinte )n e+ercitarea acti"itii. 425 .+ecutorul fiscal este )mputernicit )n faa de(itorului %i a terilor prin legitimaia de e+ecutor fiscal %i delegaie emis de organul de e+ecutare silit. 465 7n e+ercitarea atri(uiilor ce le re"in* pentru aplicarea procedurilor de e+ecutare silit* e+ecutorii fiscali potF a5 s intre )n orice incint de afaceri a de(itorului* persoan 6uridic* sau )n alte incinte unde acesta )%i pstreaz (unurile* )n scopul identificrii (unurilor sau "alorilor care pot fi e+ecutate silit* precum %i s analizeze e"idena conta(il a de(itorului )n scopul identificrii terilor care datoreaz sau dein )n pstrare "enituri ori (unuri ale de(itoruluiG *"

b5 s intre )n toate )ncperile )n care se gsesc (unuri sau "alori ale de(itorului* persoan fizic* precum %i s cerceteze toate locurile )n care acesta )%i pstreaz (unurileG c5 s solicite %i s cerceteze orice document sau element material care poate constitui o pro( )n determinarea (unurilor proprietate a de(itorului. 445 .+ecutorul fiscal poate intra )n )ncperile ce reprezint domiciliul sau re%edina unei persoane fizice* cu consimm@ntul acesteia* iar )n caz de refuz* organul de e+ecutare "a cere autorizarea instanei 6udectore%ti competente potri"it dispoziiilor Codului de procedur ci"il. 475 Accesul e+ecutorului fiscal )n locuin* )n incinta de afaceri sau )n orice alt )ncpere a de(itorului* persoan fizic sau 6uridic* se poate efectua )ntre orele -*22 5 2*22* )n orice zi lucrtoare. .+ecutarea )nceput "a putea continua )n aceea%i zi sau )n zilele urmtoare. 7n cazuri temeinic 6ustificate de pericolul )nstrinrii unor (unuri* accesul )n )ncperile de(itorului "a a"ea loc %i la alte ore dec@t cele menionate* precum %i )n zilele nelucrtoare* )n (aza autorizaiei pre"zute la alin. H&I. 465 7n a(sena de(itorului sau dac acesta refuz accesul )n oricare dintre )ncperile pre"zute la alin. H#I* e+ecutorul fiscal poate s ptrund )n acestea )n prezena unui reprezentant al poliiei ori al 6andarmeriei sau a altui agent al forei pu(lice %i a doi martori ma6ori* fiind aplica(ile pre"ederile alin. H&I %i H,I. Art. 13* !/ecutarea silit 5mpotriva veniturilor bugetului general consolidat Impozitele* ta+ele* contri(uiile %i orice alte "enituri ale (ugetului general consolidat nu pot fi urmrite de nici un creditor pentru nici o categorie de creane )n cadrul procedurii de e+ecutare silit. Art. 1,4 !/ecutarea silit 5mpotriva unei asocieri fr personalitate 9uridic Pentru e+ecutarea silit a creanelor fiscale datorate de o asociere fr personalitate 6uridic* c:iar dac e+ist un titlu e+ecutoriu pe numele asocierii* pot fi e+ecutate silit at@t (unurile mo(ile %i imo(ile ale asocierii* c@t %i (unurile personale ale mem(rilor acesteia. Art. 1,1 &itlul e/ecutoriu i condiiile pentru 5nceperea e/ecutrii silite 415 .+ecutarea silit a creanelor fiscale se efectueaz )n temeiul unui titlu e+ecutoriu emis potri"it pre"ederilor prezentului cod de ctre organul de e+ecutare competent )n a crui raz teritorial )%i are domiciliul fiscal de(itorul sau al unui )nscris care* potri"it legii* constituie titlu e+ecutoriu. 41.15 7n titlul e+ecutoriu emis* potri"it legii* de organul de e+ecutare pre"zut la alin. H1I se )nscriu toate crean>ele fiscale neac:itate la scaden>* reprezent@nd impozite* ta+e* contri(u>ii ;i alte "enituri ale (ugetului general consolidat* precum ;i accesoriile aferente acestora* sta(ilite )n condi>iile legii. Cu e+cep>ia cazului )n care prin lege se pre"ede c un )nscris constituie titlu e+ecutoriu* nici un titlu e+ecutoriu nu se poate emite )n a(sen>a unui titlu de crean> )n (aza cruia se sta(ilesc* )n condi>iile legii* crean>e fiscale principale sau accesorii. 41.25 .+ecutarea silit a crean>elor (ugetare rezultate din raporturi 6uridice contractuale se efectueaz )n (aza :otr@rii 6udectore;ti sau a altui )nscris care* potri"it legii* constituie titlu e+ecutoriu. 425 Titlul de crean de"ine titlu e+ecutoriu la data la care creana fiscal este scadent prin e+pirarea termenului de plat pre"zut de lege sau sta(ilit de organul competent ori )n alt mod pre"zut de lege. 465 $odificarea titlului de crean atrage modificarea titlului e+ecutoriu )n mod corespunztor. 445 Titlul e+ecutoriu emis potri"it alin. H1I de organul de e+ecutare competent "a conine* pe l@ng elementele pre"zute la art. &# alin. H I* urmtoareleF codul de identificare fiscal* domiciliul fiscal al acestuia* precum %i orice alte date de identificareG *3

cuantumul %i natura sumelor datorate %i neac:itate* temeiul legal al puterii e+ecutorii a titlului. 475 Pentru de(itorii o(ligai )n mod solidar la plata creanelor fiscale se "a )ntocmi un singur titlu e+ecutoriu. 465 Titlurile e+ecutorii emise de alte organe competente* care pri"esc creane fiscale* se transmit )n termen de cel mult #2 de zile de la emitere* spre e+ecutare silit* potri"it legii* organelor pre"zute la art. 1#-. 485 8etransmiterea proceselor5"er(ale de constatare ;i sanc>ionare a contra"en>iilor )n termen de 12 de zile de la emiterea de ctre organele competente atrage anularea acestora prin decizie de ctre conductorul organului emitent. Conductorul organului emitent al titlului e+ecutoriu are o(liga>ia emiterii deciziei de imputare a contra"alorii contra"en>iei personalului care se face "ino"at de )nt@rziere. Decizia de imputare se comunic de ctre organul emitent persoanei "ino"ate* care tre(uie s ac:ite contra"aloarea contra"en>iei )n termen de 1, zile de la data comunicrii deciziei. La e+pirarea acestui termen* decizia de"ine titlu e+ecutoriu. Contra"aloarea contra"en>iei )nscrise )n decizia de imputare se face "enit la (ugetul de stat sau (ugetul local cruia i se datora* potri"it legii*amenda contra"en>ional. Termenul de 12 de zile se prelunge;te cu perioada scurs )n procedura de contestare a proceselor5"er(ale de constatare a contra"en>iei. 485 7n cazul )n care titlurile e+ecutorii emise de alte organe dec@t cele pre"zute la art. ## alin. H1I nu cuprind unul dintre urmtoarele elementeF numele %i prenumele sau denumirea de(itorului* codul numeric personal* codul unic de )nregistrare* domiciliul sau sediul* cuantumul sumei datorate* temeiul legal* semntura organului care l5a emis %i do"ada comunicrii acestora* organul de e+ecutare "a restitui de )ndat titlurile e+ecutorii organelor emitente. 495 7n cazul )n care titlul e+ecutoriu i5a fost transmis spre e+ecutare de ctre un alt organ* organul de e+ecutare )i "a confirma primirea* )n termen de #2 de zile. 4105 Instituiile pu(lice finanate total sau parial de la (ugetul de stat* (ugetul asigurrilor sociale de stat* (ugetele fondurilor speciale* dup caz* care nu au organe de e+ecutare silit proprii* transmit titlurile e+ecutorii pri"ind "enituri ale (ugetului general consolidat* spre e+ecutare silit* organelor fiscale din su(ordinea Ageniei 8aionale de Administrare <iscal. Sumele astfel realizate se fac "enit la (ugetul din care sunt finanate instituiile pu(lice. 410.15 Instituiile pu(lice finanate integral din "enituri proprii* care nu au organe de e+ecutare silit proprii* pot transmite titlurile e+ecutorii pri"ind "enituri proprii organelor fiscale din su(ordinea Ageniei 8aionale de Administrare <iscal sau* dup caz* organelor fiscale ale unitilor administrati"5teritoriale ori su(di"iziunilor administrati"5 teritoriale ale municipiilor. Sumele astfel realizate se fac "enit la (ugetul de stat sau la (ugetul local* dup caz. 4115 Institu>iile pu(lice finan>ate total sau par>ial de la (ugetul local* care nu au organe de e+ecutare silit proprii* transmit titlurile e+ecutorii pri"ind "enituri ale (ugetului local* spre e+ecutare silit* organelor fiscale ale unit>ilor administrati"5teritoriale sau* dup caz* su(di"iziunilor administrati"5teritoriale ale municipiilor. Sumele astfel realizate se fac "enit la (ugetul local. 4125 ''' A(rogat. 8orme metodologice Art. 1:1
1+#.1. =itlul e6ecutoriu se "ntocmete de organul de e6ecutare pentru fiecare tip de crean fiscal repre$ent,nd impo$ite, ta6e, contribuii, alte venituri bugetare, precum i accesoriile acestora.

*,

1+#.). n ca$ul "n care e6ist debitori care rspund solidar pentru aceeai crean fiscal, organul de e6ecutare competent emite un singur titlu e6ecutoriu, fc,nd meniune despre numele i prenumele sau denumirea tuturor debitorilor. 1+#.+. =itlurile e6ecutorii se transmit printr*o adres, care trebuie s cuprinda) denumirea complet a emitentului9 b) temeiul legal al transmiterii titlului e6ecutoriu spre e6ecutare9 c) numele i prenumele sau denumirea debitorului9 d) domiciliul sau sediul debitorului9 e) alte elemente de identificare a acestuia- seria i numrul actului de identitate sau, dup ca$, codul de identificare fiscal etc.9 f) natura debitului i suma de plat9 g) alte informaii necesare "ncasrii creanelor fiscale prin e6ecutare silit- bunuri urmribile, surse de venituri, depo$ite bancare etc. 1+#.:. Atunci c,nd este ca$ul, "mpreun cu titlurile e6ecutorii se vor transmite i copii certificate de pe procesele*verbale de ducere la "ndeplinire a msurilor asigurtorii.

Art. 1," +eguli privind e/ecutarea silit 415 .+ecutarea silit se poate )ntinde asupra "eniturilor %i (unurilor proprietate a de(itorului* urmri(ile potri"it legii* iar "alorificarea acestora se efectueaz numai )n msura necesar pentru realizarea creanelor fiscale %i a c:eltuielilor de e+ecutare. .+ecutarea silit a (unurilor proprietate a de(itorului* urmri(ile potri"it legii* se efectueaz* de regul* )n limita a 1,2L din "aloarea creanelor fiscale* inclusi" a c:eltuielilor de e+ecutare. 41.15 Sunt supuse sec:estrrii %i "alorificrii (unurile urmri(ile proprietate a de(itorului* prezentate de acesta %i?sau identificate de ctre organul de e+ecutare* )n urmtoarea ordineF a5 (unurile mo(ile %i imo(ile care nu sunt direct folosite )n acti"itatea ce constituie principala surs de "enitG b5 (unuri care nu sunt nemi6locit predestinate pentru desf%urarea acti"itii care constituie principala surs de "enitG c5 (unurile mo(ile %i imo(ile ce se afl temporar )n deinerea altor persoane )n (aza contractelor de arend* de )mprumut* de )nc:iriere* de concesiune* de leasing %i alteleG d5 ansam(lu de (unuri )n condiiile pre"ederilor art. 1,0G e5 ma%ini5unelte* utila6e* materii prime %i materiale %i alte (unuri mo(ile* precum %i (unuri imo(ile ce ser"esc acti"itii care constituie principala surs de "enitG f5 produse finite. 41.25 3rganul fiscal poate trece la sec:estrarea (unurilor din urmtoarea categorie din cele pre"zute la alin. H191I ori de c@te ori "alorificarea nu este posi(il. 425 4unurile supuse unui regim special de circulaie pot fi urmrite numai cu respectarea condiiilor pre"zute de lege. 465 7n cadrul procedurii de e+ecutare silit se pot folosi succesi" sau concomitent modalitile de e+ecutare silit pre"zute de prezentul cod. 445 .+ecutarea silit a creanelor fiscale nu se perimeaz. *5

475 .+ecutarea silit se desf%oar p@n la stingerea creanelor fiscale )nscrise )n titlul e+ecutoriu* inclusi" a do(@nzilor* penalitilor de )nt@rziere sau ma6orrilor de )nt@rziere* dup caz* ori a altor sume* datorate sau acordate potri"it legii prin acesta* precum %i a c:eltuielilor de e+ecutare. 465 7n cazul )n care prin titlul e+ecutoriu sunt pre"zute* dup caz* do(@nzi* penaliti de )nt@rziere* ma6orri de )nt@rziere sau alte sume* fr s fi fost sta(ilit cuantumul acestora* ele "or fi calculate de ctre organul de e+ecutare %i consemnate )ntr5un proces5 "er(al care constituie titlu e+ecutoriu* care se comunic de(itorului 485 <a de teri* inclusi" fa de stat* o garanie real %i celelalte sarcini reale asupra (unurilor au un grad de prioritate care se sta(ile%te de la momentul )n care acestea au fost fcute pu(lice prin oricare dintre metodele pre"zute de lege. Art. 1,3 Obligaia de informare 7n "ederea )nceperii e+ecutrii silite* organul de e+ecutare competent se poate folosi de mi6loacele de pro( pre"zute la art. &1* )n "ederea determinrii a"erii %i a "enitului de(itorului. La cererea organului fiscal* de(itorul este o(ligat s furnizeze )n scris* pe propria rspundere* informaiile solicitate. Art. 1,, -recizarea naturii debitului 7n toate actele de e+ecutare silit tre(uie s se indice titlul e+ecutoriu %i s se arate natura %i cuantumul de(itului ce face o(iectul e+ecutrii. Art. 1,5 1omaia 415 .+ecutarea silit )ncepe prin comunicarea somaiei. Dac )n termen de 1, zile de la comunicarea somaiei nu se stinge de(itul* se continu msurile de e+ecutare silit. Somaia este )nsoit de un e+emplar al titlului e+ecutoriu. 425 Somaia cuprinde* pe l@ng elementele pre"zute la art. &# alin. H I* urmtoareleF numrul dosarului de e+ecutareG suma pentru care se )ncepe e+ecutarea silitG termenul )n care cel somat urmeaz s plteasc suma pre"zut )n titlul e+ecutoriu* precum %i indicarea consecinelor nerespectrii acesteia. Art. 1,0 6repturi i obligaii ale terului Terul nu se poate opune sec:estrrii unui (un al de(itorului* in"oc@nd un drept de ga6* drept de ipotec sau un pri"ilegiu. Terul "a participa la distri(uirea sumelor rezultate din "alorificarea (unului* potri"it legii. Art. 1,. !valuarea bunurilor supuse e/ecutrii silite 415 7naintea "alorificrii (unurilor* acestea "or fi e"aluate. ."aluarea se efectueaz de organul de e+ecutare prin e+peri e"aluatori proprii sau prin e+peri e"aluatori independeni. ."aluatorii independeni sunt desemnai )n condiiile art. ,,. At@t e"aluatorii proprii* c@t %i e"aluatorii independeni sunt o(ligai s )%i )ndeplineasc atri(uiile ce le re"in* astfel cum reies din prezentul cod* din actul prin care s5a dispus e+pertiza* precum %i din actul prin care au fost numii. 425 3rganul de e+ecutare "a actualiza preul de e"aluare in@nd cont de rata inflaiei. 465 Atunci c@nd se consider necesar* organul de e+ecutare "a proceda la o nou e"aluare. 445 3rganul de e+ecutare poate proceda la o nou e"aluare )n situa>ii cum suntF c@nd se constat modificri ale pre>urilor de circula>ie pe pia>a li(er a (unurilor* c@nd "aloarea (unului s5a modificat prin deteriorri sau prin amena6ri. Pre"ederile alin.H1I sunt aplica(ile )n mod corespunztor. 8orme metodologiceArt. 1:&
1:).1. 'ocumentul prin care se efectuea$ evaluarea se ane6ea$ la procesul*verbal de sec!estru. 5rganul de e6ecutare va transmite o copie de pe acest document debitorului.

*0

1:).). 5rganul de e6ecutare va proceda la o nou evaluare "n situaii cum sunt- c,nd se constat modificri ale preurilor de circulaie pe piaa liber a bunurilor, c,nd valoarea bunului s*a modificat prin deteriorri sau prin amena%ri. Prevederile art. 1:) alin. .1/ din 8odul de procedur fiscal se aplic "n mod corespun$tor

Art. 1,# 1uspendarea> 5ntreruperea sau 5ncetarea e/ecutrii silite 415 .+ecutarea silit se poate suspenda* )ntrerupe sau poate )nceta )n cazurile pre"zute de prezentul cod. 425 .+ecutarea silit se suspendF a5 c@nd suspendarea a fost dispus de instan sau de creditor* )n condiiile legiiG b5 la data comunicrii apro(rii )nlesnirii la plat* )n condiiile legiiG c5 )n cazul pre"zut la art. 1,-G d5 pe o perioad de cel mult - luni* )n cazuri e+cepionale* %i doar o singur dat pentru acela%i de(itor* prin :otr@re a Eu"ernuluiG e5 )n alte cazuri pre"zute de lege. 42.15 .+ecutarea silit se suspend %i )n cazul )n care* ulterior )nceperii e+ecutrii silite* se depune o cerere de restituire?ram(ursare* iar cuantumul sumei solicitate este egal cu sau mai mare dec@t creana fiscal pentru care s5a )nceput e+ecutarea silit. 7n acest caz* e+ecutarea silit se suspend la data depunerii cererii. 42.25 Pe perioada suspendrii e+ecutrii silite* actele de e+ecutare efectuate anterior* precum ;i orice alte msuri de e+ecutare* inclusi" cele de indisponi(ilizare a (unurilor* "eniturilor ori sumelor din conturile (ancare* rm@n )n fiin>. 42.65 Suspendarea e+ecutrii silite prin poprire (ancar are ca efect )ncetarea indisponi(ilizrii sumelor "iitoare pro"enite din )ncasrile zilnice )n conturile )n lei ;i )n "alut* )ncep@nd cu data ;i ora comunicrii ctre institu>iile de credit a adresei de suspendare a e+ecutrii silite prin poprire. 465 .+ecutarea silit se )ntrerupe )n cazurile pre"zute e+pres de lege. .+ecutarea silit nu se )ntrerupe pe perioada )n care un contri(ua(il este declarat insol"a(il. 445 .+ecutarea silit )nceteaz dacF a5 s5au stins integral o(ligaiile fiscale pre"zute )n titlul e+ecutoriu* inclusi" o(ligaiile de plat accesorii* c:eltuielile de e+ecutare %i orice alte sume sta(ilite )n sarcina de(itorului* potri"it legiiG b5 a fost desfiinat titlul e+ecutoriuG c5 )n alte cazuri pre"zute de lege. 475 $surile de e+ecutare silit aplicate )n condiiile prezentului cod se ridic prin decizie )ntocmit )n cel mult dou zile de la data la care a )ncetat e+ecutarea silit* de ctre organul de e+ecutare. 8erespectarea termenului atrage rspunderea potri"it art. alin. H I.

47.15 7n msura )n care creanele fiscale )nscrise )n titluri e+ecutorii se sting prin plat* prin poprire sau prin alte modaliti pre"zute de prezentul cod* sec:estrele aplicate pe acele titluri asupra (unurilor* cu "aloare mai mic sau egal cu suma creanelor fiscale astfel stinse* se ridic* prin decizie )ntocmit de organul de e+ecutare* )n cel mult dou zile de la data stingerii. 47.25 3rganul de e+ecutare ridic poprirea (ancar pentru sumele care dep%esc cuantumul creanelor )nscrise )n adresa de )nfiinare a popririi )n situaia )n care* din informaiile comunicate de (nci rezult c sumele indisponi(ilizate )n fa"oarea organului de e+ecutare acoper creanele fiscale )nscrise )n adresa de )nfiinare a popririi %i sunt )ndeplinite condiiile pentru realizarea creanei. 47.65 Poprirea (ancar se ridic %i )n situaia )n care organul de e+ecutare constat c poprirea a rmas fr o(iect. *.

465 7n cazul )n care popririle )nfiinate de organul de e+ecutare genereaz imposi(ilitatea de(itorului de a5%i continua acti"itatea economic* cu consecine sociale deose(ite* creditorul fiscal poate dispune* la cererea de(itorului %i in@nd seama de moti"ele in"ocate de acesta* fie suspendarea temporar total* fie suspendarea temporar parial a e+ecutrii silite prin poprire. Suspendarea se poate dispune pentru o perioad de cel mult - luni de la data comunicrii ctre (anc sau alt ter poprit a suspendrii popririi de ctre organul fiscal. 485 3dat cu cererea de suspendare pre"zut la alin. H-I de(itorul "a indica (unurile li(ere de orice sarcini* oferite )n "ederea sec:estrrii* sau alte garanii pre"zute de lege* la ni"elul sumei pentru care s5a )nceput e+ecutarea silit. 485 Dispoziiile alin. H/I nu se aplic )n cazul )n care "aloarea (unurilor de6a sec:estrate de creditorul fiscal acoper "aloarea creanei pentru care s5a )nceput e+ecutarea silit prin poprire. 8orme metodologice
Art. 1:0 1:+.1. n ca$ul "n care se constat "mplinirea termenului de prescripie, se va proceda potrivit art. 1+3 din 8odul de procedur fiscal. 1:+.). n ca$ul prev$ut de art. 1:+ alin. .5/ din 8odul de procedur fiscal, organele competente s dispun suspendarea popririi pentru creanele fiscale administrate de Ministerul Finanelor Publice sunt direciile generale ale finanelor publice %udeene, a municipiului Cucureti i 'irecia general de administrare a marilor contribuabili, dup ca$, cu aprobarea directorului e6ecutiv. Pentru creanele bugetelor locale, competena de a aproba suspendarea popririi aparine repre$entantului legal al creditorului local. n ca$ul creanelor administrate de organele vamale, cererile de suspendare a e6ecutrii silite prin poprire sunt soluionate de ctre direcia regional vamal "n a crei ra$ teritorial "i are domiciliul fiscal debitorul i sunt aprobate de conductorul acesteia. Pentru creanele bugetului general consolidat, administrate de alte organe sau instituii, cererile se aprob de ctre conductorul organului sau al instituiei respective. 1:+.+. 8ererea debitorului de suspendare a e6ecutrii silite se depune la organul de e6ecutare "n a crui ra$ teritorial se afl domiciliul fiscal al acestuia i trebuie s cuprinda) datele de identificare a debitorului, respectiv denumirea, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscal, precum i alte date necesare9 b) solicitarea e6pres a suspendrii popririi conturilor bancare9 c) preci$area bncilor i a tuturor conturilor bancare desc!ise la acestea9 d) indicarea e6pres a bunurilor mobile2imobile libere de orice sarcini, aflate "n proprietatea debitorului, "n vederea sec!estrrii acestora, precum i orice alte garanii constituite "n formele prev$ute la art. 1)+ din 8odul de procedur fiscal, potrivit legii, de debitor sau de tere persoane "n favoarea debitorului, dup ca$9 e) motivele invocate "n susinerea cererii. 1:+.:. 8ererea va fi "nsoit de urmtoarele documentea) copii legali$ate de pe actele care atest dreptul de proprietate asupra bunurilor mobile i imobile oferite de debitor drept garanie "n vederea sec!estrrii9 b) dovada, "n original, c bunurile oferite drept garanie nu sunt grevate de sarcini, emis "n condiiile legii9 c) c,nd este ca$ul, alte documente care atest constituirea altor garanii legale de ctre debitor sau tere persoane. n ca$ul "n care garaniile sunt constituite, potrivit legii, de tere persoane, acestea trebuie s fac dovada c nu au obligaii fiscale restante9 d) situaia privind soldurile conturilor de disponibil i2sau de depo$it "n lei i "n valut la data depunerii cererii9 e) copie certificat de pe ultima balan de verificare lunar9 f) situaia analitic a creanelor debitorului9 g) orice alte documente i date considerate utile pentru soluionarea cererii9 h) declaraie pe propria rspundere privind cota de participare a debitorului la capitalul social al altor societi comerciale, capitalul social subscris i cel vrsat. 1:+.5. 8ererea debitorului i documentele ane6ate se vor transmite de ctre organele de e6ecutare competente s aplice procedura de e6ecutare silit organelor competente s dispun suspendarea potrivit pct. 1:+.), "nsoite i de urmtoarele documentea) copii certificate de pe actele de e6ecutare silit a debitorului9 b) referatul motivat, "ntocmit de organul de e6ecutare competent s aplice procedura de e6ecutare silit prin poprire, "mpreun cu propunerile acestuia. 1:+.#. n ba$a cererii i a documentelor pre$entate "n susinerea acesteia, organele competente s dispun suspendarea e6ecutrii silite prin poprire asupra conturilor bancare pot dispune aceast msur "n condiiile pct. 1:+.), comunic,nd totodat, "n scris, at,t debitorului, organului de e6ecutare competent, c,t i bncilor la care debitorul "i are desc!ise conturile bancare care fac obiectul suspendrii popririi, proporia "n care sumele indisponibili$ate sunt supuse msurii de suspendare a popririi i termenul de valabilitate a msurii aprobate. 'e la data primirii comunicrii bncile vor duce la "ndeplinire msura de suspendare a popririi, relu,nd procedura de e6ecutare silit prin poprire dup e6pirarea perioadei de suspendare.

*#

8u 13 $ile "nainte de e6pirarea termenului de aplicare a suspendrii, organul de e6ecutare competent va comunica bncii reluarea procedurii de e6ecutare silit prin poprire "n situaia "n care creanele fiscale nu au fost stinse "n "ntregime prin modalitile prev$ute de lege.

Art. 1,#^1 1uspendarea e/ecutrii silite 5n cazul depunerii unei scrisori de garanie bancar 415 7n cazul contesta>iilor formulate )mpotri"a actelor administrati"e fiscale prin care se sta(ilesc crean>e fiscale* e+ecutarea silit se suspenda sau nu )ncepe pentru o(ligaiile fiscale contestate dac contri(ua(ilul depune la organul fiscal competent o scrisoare de garan>ie (ancar la ni"elul o(ligaiilor fiscale contestate. =ala(ilitatea scrisorii de garan>ie (ancar tre(uie s fie de minimum - luni de la data emiterii. 425 7n situaia )n care pe perioada de "ala(ilitate a scrisorii de garan>ie (ancar contestaia este respins* )n totalitate sau )n parte* organul fiscal e+ecut garan>ia )n ultima zi de "ala(ilitate a acesteia dac sunt )ndeplinite cumulati" urmtoarele condi>iiF a5 contri(ua(ilul nu plte;te o(ligaiile fiscale pentru care s5a respins contesta>iaG b5 contri(ua(ilul nu depune o noua scrisoare de garan>ie (ancarG c5 instan>a 6udectoreasca nu a dispus* prin :otr@re e+ecutorie* suspendarea e+ecutrii actului administrati" fiscal potri"it Legii contenciosului administrati" nr. ,,&? 22&* cu modificrile %i completrile ulterioare. 465 Scrisoarea de garan>ie (ancar rm@ne fr o(iect )n urmtoarele situa>iiF a5 contestaia a fost admis* )n totalitateG b5 instan>a 6udectoreasca admite* prin :otr@re e+ecutorie* cererea contri(ua(ilului de suspendare a e+ecutrii actului administrati" fiscal potri"it Legii nr. ,,&? 22&* cu modificrile %i completrile ulterioare. 445 Pe toat perioada suspendrii e+ecutrii silite potri"it prezentului articol* creanele fiscale ce fac o(iectul suspendrii nu se sting* cu e+cepia situaiei )n care contri(ua(ilul opteaz pentru stingerea acestora potri"it art. 11, alin. H#9 I.

,$1;'U<$ a 2=a $"ecutarea !ilit %rin %o%rire

Art. 1,* !/ecutarea silit a sumelor ce se cuvin debitorilor 415 Sunt supuse e+ecutrii silite prin poprire orice sume urmri(ile reprezent@nd "enituri %i disponi(iliti (ne%ti )n lei %i )n "alut* titluri de "aloare sau alte (unuri mo(ile necorporale* deinute %i?sau datorate* cu orice titlu* de(itorului de ctre tere persoane sau pe care ace%tia le "or datora %i?sau deine )n "iitor )n temeiul unor raporturi 6uridice e+istente. 425 Sumele reprezent@nd credite neram(ursa(ile sau finanri primite de la instituii sau organizaii internaionale pentru derularea unor programe ori proiecte nu sunt supuse e+ecutrii silite prin poprire* )n cazul )n care )mpotri"a (eneficiarului acestora a fost pornit procedura e+ecutrii silite. 465 7n cazul sumelor urmri(ile reprezent@nd "enituri %i disponi(iliti )n "alut* (ncile sunt autorizate s efectueze con"ertirea )n lei a sumelor )n "alut* fr consimm@ntul titularului de cont* la cursul de sc:im( afi%at de acestea pentru ziua respecti". 445 Sumele ce reprezint "enituri (ne%ti ale de(itorului persoan fizic* realizate ca anga6at* pensiile de orice fel* precum %i a6utoarele sau indemnizaiile cu destinaie special sunt supuse urmririi numai )n condiiile pre"zute de Codul de procedur ci"il. 475 Poprirea asupra "eniturilor de(itorilor persoane fizice sau persoane 6uridice se )nfiineaz de ctre organul de e+ecutare* printr5o adres care "a fi comunicat terului **

poprit* dispoziiile art. && cu pri"ire la comunicarea actului administrati" fiscal aplic@ndu5se )n mod corespunztor. Totodat* "a fi )n%tiinat %i de(itorul despre )nfiinarea popririi. 465 Poprirea nu este supus "alidrii. 485 Poprirea )nfiinat anterior* ca msur asigurtorie* de"ine e+ecutorie prin comunicarea copiei certificate de pe titlul e+ecutoriu* fcut terului poprit* %i )n%tiinarea despre aceasta a de(itorului. 485 Poprirea se consider )nfiinat din momentul primirii adresei de )nfiinare de ctre terul poprit. 7n acest sens* terul poprit este o(ligat s )nregistreze at@t ziua* c@t %i ora primirii adresei de )nfiinare a popririi. 495 Dup )nfiinarea popririi* terul poprit este o(ligatF a5 s plteasc* de )ndat sau dup data la care creana de"ine e+igi(il* organului fiscal* suma reinut %i cu"enit* )n contul indicat de organul de e+ecutareG b5 s indisponi(ilizeze (unurile mo(ile necorporale poprite* )n%tiin@nd despre aceasta organul de e+ecutare. 49.15 7n situaia )n care* la data comunicrii adresei de )nfiinare a popririi* terul poprit nu datoreaz "reo sum de (ani de(itorului urmrit sau nu "a datora )n "iitor asemenea sume )n temeiul unor raporturi 6uridice e+istente* "a )n%tiina despre acest fapt organul de e+ecutare )n termen de , zile de la primirea adresei de )nfiinare a popririi. 4105 7n cazul )n care sumele datorate de(itorului sunt poprite de mai muli creditori* terul poprit )i "a anuna )n scris despre aceasta pe creditori %i "a proceda la distri(uirea sumelor potri"it ordinii de preferin pre"zute la art. 1/2. 4115 I Pentru stingerea creanelor fiscale* de(itorii titulari de conturi (ancare pot fi urmrii prin poprire asupra sumelor din conturile (ancare* pre"ederile alin. H,I aplic@ndu5 se )n mod corespunztor. 7n acest caz* prin e+cepie de la art. 1&, alin. H1I* poprirea nu poate fi )nfiinat )nainte de )mplinirea unui termen de #2 de zile de la data comunicrii somaiei. 4125 7n msura )n care este necesar* pentru ac:itarea sumei datorate la data sesizrii (ncii* potri"it alin. H11I* sumele e+istente* precum %i cele "iitoare pro"enite din )ncasrile zilnice )n conturile )n lei %i )n "alut sunt indisponi(ilizate )n limita sumei necesare pentru realizarea o(ligaiei ce se e+ecut silit* astfel cum aceasta rezult din adresa de )nfiinare a popririi. Din momentul indisponi(ilizrii* respecti" de la data %i ora primirii adresei de )nfiinare a popririi asupra disponi(ilitilor (ne%ti* (ncile nu procedeaz la decontarea documentelor de plat primite* respecti" la de(itarea conturilor de(itorilor* %i nu accept alte pli din conturile acestora p@n la ac:itarea integral a o(ligaiilor fiscale )nscrise )n adresa de )nfiinare a popririi* cu e+cepiaF a5 sumelor necesare plii drepturilor salariale* inclusi" a impozitelor %i contri(uiilor aferente acestora* reinute la surs* dac* potri"it declaraiei pe propria rspundere a de(itorului sau reprezentantului su legal* rezult c de(itorul nu deine alte disponi(iliti (ne%tiG b5 sumelor necesare plii accizelor de ctre antrepozitarii autorizai. 7n acest caz* de(itorul "a prezenta unitii (ancare odat cu dispoziia de plat %i copia certificat* conform cu originalul* a autorizaiei de antrepozitarG c5 sumelor necesare plii accizelor* )n numele antrepozitarilor autorizai* de ctre cumprtorii de produse energeticeG d5 sumelor necesare plii impozitelor* ta+elor %i contri(uiilor de care depinde meninerea "ala(ilitii )nlesnirii. 7n acest caz* de(itorul "a prezenta unitii (ancare odat cu dispoziia de plat %i copia certificat* conform cu originalul* a documentului prin care s5 a apro(at )nlesnirea la plat. 412.15 Pe perioada popririi asigurtorii* (ncile accept pl>i din conturile de(itorilor dispuse pentru stingerea sumelor pre"zute la alin. H1 I* precum ;i pentru stingerea o(liga>iilor fiscale aferente (ugetelor administrate de organul fiscal care a )nfiin>at poprirea. 4165 7nclcarea pre"ederilor alin. H1I* H12I* H1 I %i H1,I atrage nulitatea oricrei pli. 144

4145 7n cazul )n care e+ecutarea silit este suspendat ori )nceteaz* potri"it legii* organul de e+ecutare )n;tiin>eaz de )ndat* )n scris* (ncile ori* dup caz* ter>ul poprit pentru sistarea* temporar* total sau par>ial a indisponi(ilizrii conturilor ;i re>inerilor. 7n caz contrar (anca este o(ligat s procedeze potri"it dispozi>iilor alin. H1 I. 4175 7n situaia )n care titlurile e+ecutorii nu pot fi onorate )n aceea%i zi* (ncile "or urmri e+ecutarea acestora din )ncasrile zilnice realizate )n contul de(itorului. 4165 Dispoziiile alin. H12I se aplic )n mod corespunztor. 8orme metodologice Art. 1:;
1::.1. 8,nd debitorii dein titluri de valoare sau alte bunuri mobile necorporale urmribile, organul de e6ecutare poate proceda la aplicarea msurilor de e6ecutare silit prin poprirea veniturilor re$ultate din acestea. n acest ca$ terul poprit este societatea comercial i2sau autoritatea public emitent i2sau intermediar a titlurilor de valoare respective. 1::.). 'ac debitorul are conturi desc!ise la mai multe bnci sau urmea$ s "ncase$e venituri re$ultate din titluri de valoare ori alte bunuri mobile necorporale de la tere persoane %uridice pentru reali$area creanei fiscale, "n msura "n care este necesar, e6ecutarea silit prin poprire se poate "ntinde concomitent asupra mai multor conturi bancare ori asupra mai multor teri poprii. 1::.+. Adresa de "nfiinare a popririi va cuprindea) denumirea i sediul organului de e6ecutare9 b) numrul i data emiterii9 c) denumirea i sediul sau numele, prenumele i domiciliul terului poprit9 d) temeiul legal al e6ecutrii silite prin poprire9 e) datele de identificare a debitorului9 f) numrul i data titlului e6ecutoriu, precum i organul emitent9 g) natura creanei fiscale9 h) cuantumul creanei fiscale pentru care s*a "nfiinat poprirea, c,nd acesta este mai mic dec,t cel evideniat "n titlul e6ecutoriu, ca urmare a stingerii pariale a debitului9 i) contul "n care urmea$ a se vira suma reinut9 j) semntura i tampila organului de e6ecutare. 1::.:. >alariile i alte venituri periodice reali$ate din munc, pensiile, precum i alte sume ce se pltesc periodic i sunt destinate asigurrii mi%loacelor de e6isten ale debitorului sunt urmribile "n condiiile prev$ute de art. :3; din 8odul de procedur civil. 1::.5. n ca$ul "n care debitorul "i sc!imb locul de munc sau este pensionat, continuarea urmririi prin poprire are loc potrivit art. :55 din 8odul de procedur civil.

Art. 154 !/ecutarea silit a terului poprit 415 Dac terul poprit )n%tiineaz organul de e+ecutare c nu datoreaz "reo sum de (ani de(itorului urmrit* precum %i )n cazul )n care se in"oc alte neregulariti pri"ind )nfiinarea popririi* instana 6udectoreasc )n a crei raz teritorial se afl domiciliul sau sediul terului poprit* la cererea organului de e+ecutare ori a altei pri interesate* pe (aza pro(elor administrate* "a pronuna meninerea sau desfiinarea popririi. 425 Audecata se face de urgen %i cu precdere. 465 Pe (aza :otr@rii de meninere a popririi* care constituie titlu e+ecutoriu* organul de e+ecutare poate )ncepe e+ecutarea silit a terului poprit* )n condiiile prezentului cod. ,$1;'U<$ a 6=a $"ecutarea !ilit a bunurilor mobile

Art. 151 !/ecutarea silit a bunurilor mobile 415 Sunt supuse e+ecutrii silite orice (unuri mo(ile ale de(itorului* cu e+cepiile pre"zute de lege. 425 7n cazul de(itorului persoan fizic nu pot fi supuse e+ecutrii silite* fiind necesare "ieii %i muncii de(itorului* precum %i familiei saleF a5 (unurile mo(ile de orice fel care ser"esc la continuarea studiilor %i la formarea profesional* precum %i cele strict necesare e+ercitrii profesiei sau a altei ocupaii cu 141

caracter permanent* inclusi" cele necesare desf%urrii acti"itii agricole* cum sunt uneltele* seminele* )ngr%mintele* fura6ele %i animalele de producie %i de lucruG b5 (unurile strict necesare uzului personal sau casnic al de(itorului %i familiei sale* precum %i o(iectele de cult religios* dac nu sunt mai multe de acela%i felG c5 alimentele necesare de(itorului %i familiei sale pe timp de dou luni* iar dac de(itorul se ocup e+clusi" cu agricultura* alimentele strict necesare p@n la noua recoltG d5 com(usti(ilul necesar de(itorului %i familiei sale pentru )nclzit %i pentru prepararea :ranei* socotit pentru # luni de iarnG e5 o(iectele necesare persoanelor cu :andicap sau destinate )ngri6irii persoanelor (olna"eG f5 (unurile declarate neurmri(ile prin alte dispoziii legale. 465 4unurile de(itorului persoan fizic necesare desf%urrii acti"itii de comer nu sunt e+ceptate de la e+ecutare silit. 445 .+ecutarea silit a (unurilor mo(ile se face prin sec:estrarea %i "alorificarea acestora* c:iar dac acestea se afl la un ter. Sec:estrul se instituie printr5un proces5 "er(al. 475 Pentru (unurile mo(ile anterior sec:estrate ca msur asigurtorie nu este necesar o nou sec:estrare. 465 .+ecutorul fiscal* la )nceperea e+ecutrii silite* este o(ligat s "erifice dac (unurile pre"zute la alin. H,I se gsesc la locul aplicrii sec:estrului %i dac nu au fost su(stituite sau degradate* precum %i s sec:estreze alte (unuri ale de(itorului* )n cazul )n care cele gsite la "erificare nu sunt suficiente pentru stingerea creanei. 485 4unurile nu "or fi sec:estrate dac prin "alorificarea acestora nu s5ar putea acoperi dec@t c:eltuielile e+ecutrii silite. 485 Prin sec:estrul )nfiinat asupra (unurilor mo(ile* creditorul fiscal do(@nde%te un drept de ga6 care confer acestuia )n raport cu ali creditori acelea%i drepturi ca %i dreptul de ga6 )n sensul pre"ederilor dreptului comun. 495 De la data )ntocmirii procesului5"er(al de sec:estru* (unurile sec:estrate sunt indisponi(ilizate. C@t timp dureaz e+ecutarea silit de(itorul nu poate dispune de aceste (unuri dec@t cu apro(area dat* potri"it legii* de organul competent. 8erespectarea acestei interdicii atrage rspunderea* potri"it legii* a celui )n culp. 4105 Actele de dispoziie care ar inter"eni ulterior indisponi(ilizrii pre"zute la alin. H1I sunt lo"ite de nulitate a(solut. 4115 7n cazurile )n care nu au fost luate msuri asigurtorii pentru realizarea integral a creanei fiscale %i la )nceperea e+ecutrii silite se constat c e+ist pericolul e"ident de )nstrinare* su(stituire sau sustragere de la urmrire a (unurilor urmri(ile ale de(itorului* sec:estrarea lor "a fi aplicat o dat cu comunicarea somaiei. 8orme metodologice Art. 151
1:#.1. n ca$ul bunurilor care au un regim special de circulaie, organele de e6ecutare vor sesi$a de "ndat organele competente potrivit dispo$iiilor art. +&1D+ alin. ) din 8odul de procedur civil.

Art. 15" -rocesul8verbal de sec;estru 415 Procesul5"er(al de sec:estru "a cuprindeF a5 denumirea organului de e+ecutare* indicarea locului* a datei %i a orei c@nd s5a fcut sec:estrulG b5 numele %i prenumele e+ecutorului fiscal care aplic sec:estrul* numrul legitimaiei %i al delegaieiG c5 numrul dosarului de e+ecutare* data %i numrul de )nregistrare a somaiei* precum %i titlul e+ecutoriu )n (aza cruia se face e+ecutarea silitG d5 temeiul legal )n (aza cruia se face e+ecutarea silitG e5 sumele datorate pentru a cror e+ecutare silit se aplic sec:estrul* inclusi" cele reprezent@nd do(@nzi* penaliti de )nt@rziere sau ma6orri de )nt@rziere* dup caz* 14"

menion@ndu5se %i cota acestora* precum %i actul normati" )n (aza cruia a fost sta(ilit o(ligaia de platG f5 numele* prenumele %i domiciliul de(itorului persoan fizic ori* )n lipsa acestuia* ale persoanei ma6ore ce locuie%te )mpreun cu de(itorul sau denumirea %i sediul de(itorului* numele* prenumele %i domiciliul altor persoane ma6ore care au fost de fa la aplicarea sec:estrului* precum %i alte elemente de identificare a acestor persoaneG g5 descrierea (unurilor mo(ile sec:estrate %i indicarea "alorii estimati"e a fiecruia* dup aprecierea e+ecutorului fiscal* pentru identificarea %i indi"idualizarea acestora* menion@ndu5se starea de uzur %i e"entualele semne particulare ale fiecrui (un* precum %i dac s5au luat msuri spre nesc:im(are* cum sunt punerea de sigilii* custodia ori ridicarea de la locul unde se afl* sau de administrare ori conser"are a acestora* dup cazG :5 meniunea c e"aluarea se "a face )naintea )nceperii procedurii de "alorificare* )n cazul )n care e+ecutorul fiscal nu a putut e"alua (unul deoarece acesta necesit cuno%tine de specialitateG i5 meniunea fcut de de(itor pri"ind e+istena sau ine+istena unui drept de ga6* ipotec ori pri"ilegiu* dup caz* constituit )n fa"oarea unei alte persoane pentru (unurile sec:estrateG #5 numele* prenumele %i adresa persoanei creia i s5au lsat (unurile* precum %i locul de depozitare a acestora* dup cazG >5 e"entualele o(iecii fcute de persoanele de fa la aplicarea sec:estruluiG l5 meniunea c* )n cazul )n care )n termen de 1, zile de la data )nc:eierii procesului5 "er(al de sec:estru de(itorul nu plte%te o(ligaiile fiscale* se "a trece la "alorificarea (unurilor sec:estrateG m5 semntura e+ecutorului fiscal care a aplicat sec:estrul %i a tuturor persoanelor care au fost de fa la sec:estrare. Dac "reuna dintre aceste persoane nu poate sau nu "rea s semneze* e+ecutorul fiscal "a meniona aceast )mpre6urare. 425 C@te un e+emplar al procesului5"er(al de sec:estru se pred de(itorului su( semntur sau i se comunic la domiciliul ori sediul acestuia* precum %i* atunci c@nd este cazul* custodelui* acesta din urm semn@nd cu meniunea de primire a (unurilor )n pstrare. 465 7n "ederea "alorificrii organul de e+ecutare este o(ligat s "erifice dac (unurile sec:estrate se gsesc la locul menionat )n procesul5"er(al de sec:estru* precum %i dac nu au fost su(stituite sau degradate. 445 C@nd (unurile sec:estrate gsite cu ocazia "erificrii nu sunt suficiente pentru realizarea creanei fiscale* organul de e+ecutare "a face in"estigaiile necesare pentru identificarea %i urmrirea altor (unuri ale de(itorului. 475 Dac se constat c (unurile nu se gsesc la locul menionat )n procesul5"er(al de sec:estru sau dac au fost su(stituite sau degradate* e+ecutorul fiscal )nc:eie proces5 "er(al de constatare. Pentru (unurile gsite cu prile6ul in"estigaiilor efectuate conform alin. H&I se "a )nc:eia procesul5"er(al de sec:estru. 465 Dac se sec:estreaz %i (unuri ga6ate pentru garantarea creanelor altor creditori* organul de e+ecutare le "a trimite %i acestora c@te un e+emplar din procesul5 "er(al de sec:estru. 485 .+ecutorul fiscal care constat c (unurile fac o(iectul unui sec:estru anterior "a consemna aceasta )n procesul5"er(al* la care "a ane+a o copie de pe procesele5"er(ale de sec:estru respecti"e. Prin acela%i proces5"er(al e+ecutorul fiscal "a declara sec:estrate* c@nd este necesar* %i alte (unuri pe care le "a identifica. 485 4unurile )nscrise )n procesele5"er(ale de sec:estru )nc:eiate anterior se consider sec:estrate %i )n cadrul noii e+ecutri silite. 495 7n cazul )n care e+ecutorul fiscal constat c )n legtur cu (unurile sec:estrate s5au s"@r%it fapte care pot constitui infraciuni "a consemna aceasta )n procesul5"er(al de sec:estru %i "a sesiza de )ndat organele de urmrire penal competente. 143

Art. 153 Custodele 415 4unurile mo(ile sec:estrate "or putea fi lsate )n custodia de(itorului* a creditorului sau a altei persoane desemnate de organul de e+ecutare sau de e+ecutorul fiscal* dup caz* ori "or fi ridicate %i depozitate de ctre acesta. Atunci c@nd (unurile sunt lsate )n custodia de(itorului sau a altei persoane desemnate conform legii %i c@nd se constat c e+ist pericol de su(stituire ori de degradare* e+ecutorul fiscal poate aplica sigiliul asupra (unurilor. 425 7n cazul )n care (unurile sec:estrate constau )n sume de (ani )n lei sau )n "alut* titluri de "aloare* o(iecte de metale preioase* pietre preioase* o(iecte de art* colecii de "aloare* acestea se ridic %i se depun* cel t@rziu a doua zi lucrtoare* la unitile specializate. 465 Cel care prime%te (unurile )n custodie "a semna procesul5"er(al de sec:estru. 445 7n cazul )n care custodele este o alt persoan dec@t de(itorul sau creditorul* organul de e+ecutare )i "a sta(ili acestuia o remuneraie in@nd seama de acti"itatea depus. Art. 153^1 :nlocuirea bunurilor sec;estrate La solicitarea de(itorului* organul fiscal poate )nlocui sec:estrul asupra unui (un mo(il cu sec:estrul asupra altui (un mo(il sau imo(il ;i numai dac (unul oferit )n "ederea sec:estrrii este li(er de orice sarcini. Dispozi>iile art. 1& alin.H1I sunt aplica(ile )n mod corespunztor.

,$1;'U<$ a 4=a $"ecutarea !ilit a bunurilor imobile

Art. 15, !/ecutarea silit a bunurilor imobile 415 Sunt supuse e+ecutrii silite (unurile imo(ile proprietate a de(itorului. 7n situaia )n care de(itorul deine (unuri )n proprietate comun cu alte persoane* e+ecutarea silit se "a )ntinde numai asupra (unurilor atri(uite de(itorului )n urma parta6ului 6udiciar* respecti" asupra sultei. 425 .+ecutarea silit imo(iliar se )ntinde de plin drept %i asupra (unurilor accesorii (unului imo(il* pre"zute de Codul ci"il. 4unurile accesorii nu pot fi urmrite dec@t odat cu imo(ilul. 465 7n cazul de(itorului persoan fizic nu poate fi supus e+ecutrii silite spaiul minim locuit de de(itor %i familia sa* sta(ilit )n conformitate cu normele legale )n "igoare. 445 Dispoziiile alin. H#I nu sunt aplica(ile )n cazurile )n care e+ecutarea silit se face pentru stingerea creanelor fiscale rezultate din s"@r%irea de infraciuni. 475 .+ecutorul fiscal care aplic sec:estrul )nc:eie un proces5"er(al de sec:estru* dispozi>iile art. 1,1 alin. H1I* H12I ;i H11I* art. 1, alin. H1I ;i H I ;i art. 1,#91 fiind aplica(ile. 465 Sec:estrul aplicat asupra (unurilor imo(ile )n temeiul alin. H,I constituie ipotec legal. 485 Dreptul de ipotec confer creditorului fiscal )n raport cu ali creditori acelea%i drepturi ca %i dreptul de ipotec* )n sensul pre"ederilor dreptului comun. 485 Pentru (unurile imo(ile sec:estrate organul de e+ecutare care a instituit sec:estrul "a solicita de )ndat (iroului de carte funciar efectuarea inscripiei ipotecare* ane+@nd un e+emplar al procesului5"er(al de sec:estru. 495 4iroul de carte funciar "a comunica organelor de e+ecutare* la cererea acestora* )n termen de 12 zile* celelalte drepturi reale %i sarcini care gre"eaz imo(ilul urmrit* 14,

precum %i titularii acestora* care "or fi )n%tiinai de ctre organul de e+ecutare %i c:emai la termenele fi+ate pentru "@nzarea (unului imo(il %i distri(uirea preului. 4105 Creditorii de(itorului* alii dec@t titularii drepturilor menionate la alin. H1I* sunt o(ligai ca* )n termen de #2 de zile de la )nscrierea procesului5"er(al de sec:estru al (unului imo(il )n e"idenele de pu(licitate imo(iliar* s comunice )n scris organului de e+ecutare titlurile pe care le au pentru (unul imo(il respecti". 8orme metodologice Art. 15:
1:;.1. 'ispo$iiile art. :0;, :;1, :;+ i :;# din 8odul de procedur civil sunt aplicabile "n mod corespun$tor

Art. 155 'nstituirea administratorului8sec;estru 415 La instituirea sec:estrului %i )n tot cursul e+ecutrii silite* organul de e+ecutare poate numi un administrator5sec:estru* dac aceast msur este necesar pentru administrarea imo(ilului urmrit* a c:iriilor* a arendei %i a altor "enituri o(inute din administrarea acestuia* inclusi" pentru aprarea )n litigii pri"ind imo(ilul respecti". 425 Administrator5sec:estru poate fi numit creditorul* de(itorul ori alt persoan fizic sau 6uridic. 465 Administratorul5sec:estru "a consemna "eniturile )ncasate potri"it alin. H1I la unitile a(ilitate %i "a depune recipisa la organul de e+ecutare. 445 C@nd administrator5sec:estru este numit o alt persoan dec@t creditorul sau de(itorul* organul de e+ecutare )i "a fi+a o remuneraie in@nd seama de acti"itatea depus. 8orme metodologice Art. 155
153.1. 5ri de c,te ori este necesar, administratorul*sec!estru este obligat s pre$inte organului de e6ecutare situaia veniturilor i a c!eltuielilor fcute cu administrarea bunului imobil sec!estrat. 153.). Atribuiile administratorului*sec!estru sunt cele stabilite prin art. 531, 53) i #33 din 8odul de procedur civil.

Art. 150 1uspendarea e/ecutrii silite a bunurilor imobile 415 Dup primirea procesului5"er(al de sec:estru* de(itorul poate solicita organului de e+ecutare* )n termen de 1, zile de la comunicare* s )i apro(e ca plata integral a creanelor fiscale s se fac din "eniturile (unului imo(il urmrit sau din alte "enituri ale sale pe timp de cel mult - luni. 425 De la data apro(rii cererii de(itorului* e+ecutarea silit )nceput asupra (unului imo(il se suspend. 465 Pentru moti"e temeinice organul de e+ecutare poate relua e+ecutarea silit imo(iliar )nainte de e+pirarea termenului de - luni. 445 Dac de(itorul persoan 6uridic cruia i s5a apro(at suspendarea conform pre"ederilor alin. H I se sustrage ulterior de la e+ecutare silit sau )%i pro"oac insol"a(ilitatea* se "or aplica )n mod corespunztor pre"ederile art. /. ,$1;'U<$ a 7=a $"ecutarea !ilit a altor bunuri

Art. 15. !/ecutarea silit a fructelor neculese i a recoltelor prinse de rdcini 415 .+ecutarea silit a fructelor neculese %i a recoltelor prinse de rdcini* care sunt ale de(itorului* se efectueaz )n conformitate cu pre"ederile prezentului cod pri"ind (unurile imo(ile. 425 Pentru e+ecutarea silit a recoltelor %i a fructelor culese sunt aplica(ile pre"ederile prezentului cod pri"ind (unurile mo(ile. 145

465 3rganul de e+ecutare "a :otr)* dup caz* "alorificarea fructelor neculese sau a recoltelor a%a cum sunt prinse de rdcini sau dup ce "or fi culese. Art. 15# !/ecutarea silit a unui ansamblu de bunuri 415 4unurile mo(ile %i?sau imo(ile* proprietate a de(itorului* pot fi "alorificate indi"idual %i?sau )n ansam(lu dac organul de e+ecutare apreciaz c astfel acestea pot fi "@ndute )n condiii mai a"anta6oase. 425 3rganul de e+ecutare )%i poate sc:im(a opiunea )n orice faz a e+ecutrii* cu reluarea procedurii. 465 Pentru e+ecutarea silit a (unurilor pre"zute la alin. H1I organul de e+ecutare "a proceda la sec:estrarea acestora* potri"it pre"ederilor prezentului cod. 445 Pre"ederile seciunii a #5a pri"ind e+ecutarea silit a (unurilor mo(ile %i ale seciunii a &5a pri"ind e+ecutarea silit a (unurilor imo(ile* precum %i ale art. 1-, pri"ind plata )n rate se aplic )n mod corespunztor. ,$1;'U<$ a 6=a )alorificarea bunurilor

Art. 15* )alorificarea bunurilor sec;estrate 415 7n cazul )n care creana fiscal nu este stins )n termen de 1, zile de la data )nc:eierii procesului5"er(al de sec:estru* se "a proceda* fr efectuarea altei formaliti* la "alorificarea (unurilor sec:estrate* cu e+cepia situaiilor )n care* potri"it legii* s5a dispus desfiinarea sec:estrului* suspendarea sau am@narea e+ecutrii silite. 425 Pentru a realiza e+ecutarea silit cu rezultate c@t mai a"anta6oase* in@nd seama at@t de interesul legitim %i imediat al creditorului* c@t %i de drepturile %i o(ligaiile de(itorului urmrit* organul de e+ecutare "a proceda la "alorificarea (unurilor sec:estrate )n una dintre modalitile pre"zute de dispoziiile legale )n "igoare %i care* fa de datele concrete ale cauzei* se do"ede%te a fi mai eficient. 465 7n sensul alin. H I organul de e+ecutare competent "a proceda la "alorificarea (unurilor sec:estrate prinF a5 )nelegerea prilorG b5 "@nzare )n regim de consignaie a (unurilor mo(ileG c5 "@nzare directG d5 "@nzare la licitaieG e5 alte modaliti admise de lege* inclusi" "alorificarea (unurilor prin case de licitaii* agenii imo(iliare sau societi de (roPera6* dup caz. 445 Dac au fost sec:estrate (unuri perisa(ile sau supuse degradrii* acestea pot fi "@ndute )n regim de urgen. ."aluarea %i "alorificarea acestor (unuri se "or face de ctre organele fiscale* la preul pieei. Procedura de e"aluare %i "alorificare se apro( prin ordin al ministrului finanelor pu(lice* la propunerea pre%edintelui Ageniei 8aionale de Administrare <iscal. 475 Dac din cauza unei contestaii sau a unei )n"oieli )ntre pri data* locul sau ora "@nzrii directe sau la licitaie a fost sc:im(at de organul de e+ecutare* se "or face alte pu(licaii %i anunuri* potri"it art. 1- . 465 =@nzarea (unurilor sec:estrate se face numai ctre persoane fizice sau 6uridice care nu au o(ligaii fiscale restante. 485 7n sensul alin. H-I* )n categoria o(ligaiilor fiscale restante nu se cuprind o(ligaiile fiscale pentru care s5au acordat* potri"it legii* reduceri* am@nri sau e%alonri la plat. 8orme metodologice
Art. 15; 15:.1. Pentru valorificarea produselor acci$abile sunt aplicabile dispo$iiile art. 1+& alin. .)/ din 8odul de procedur fiscal.

140

15:.). n ca$ul v,n$rii "n regim de consignaie, organul de e6ecutare va preda bunurile mobile sec!estrate unitii care se ocup cu v,n$area "n regim de consignaie. Predarea se face pe ba$a unui proces*verbal de predare*primire, "ntocmit "n dou e6emplare, din care fiecare parte ia c,te un e6emplar. 15:.+. Procesul*verbal de predare*primire va cuprinde "n mod obligatoriu urmtoarele datea) numele i prenumele persoanelor "ntre care are loc predarea*primirea bunurilor mobile9 b) datele de identificare a persoanelor "ntre care are loc predarea*primirea9 c) denumirea fiecrui bun mobil, cu descrierea caracteristicilor sale9 d) valoarea fiecrui bun mobil9 e) data i locul predrii*primirii bunurilor mobile9 f) semntura e6ecutorului fiscal i a repre$entantului unitii de v,n$are "n regim de consignaie. 15:.:. 'ac "n perioada de e6punere spre v,n$are debitorul ac!it suma datorat, organul de e6ecutare va comunica de "ndat unitii de v,n$are "n regim de consignaie s "ncete$e v,n$area bunurilor. Cunurile mobile nev,ndute vor fi ridicate de ctre e6ecutorul fiscal pe ba$ de proces*verbal de predare*primire.

Art. 104 )alorificarea bunurilor potrivit 5nelegerii prilor 415 =alorificarea (unurilor potri"it )nelegerii prilor se realizeaz de de(itorul )nsu%i* cu acordul organului de e+ecutare* astfel )nc@t s se asigure o recuperare corespunztoare a creanei fiscale. De(itorul este o(ligat s prezinte )n scris organului de e+ecutare propunerile ce i s5au fcut %i ni"elul de acoperire a creanelor fiscale* indic@nd numele %i adresa potenialului cumprtor* precum %i termenul )n care acesta din urm "a ac:ita preul propus. 425 Preul propus de cumprtor %i acceptat de organul de e+ecutare nu poate fi mai mic dec@t preul de e"aluare. 465 3rganul de e+ecutare* dup analiza propunerilor pre"zute la alin. H1I* "a comunica apro(area indic@nd termenul %i contul (ugetar )n care preul (unului "a fi "irat de cumprtor. 445 Indisponi(ilizarea pre"zut la art. 1,1 alin. H1I %i H12I se ridic dup creditarea contului (ugetar menionat la alin. H#I. Art. 101 )alorificarea bunurilor prin v@nzare direct 415 =alorificarea (unurilor prin "@nzare direct se poate realiza )n urmtoarele cazuriF a5 pentru (unurile pre"zute la art. 1,1 alin. H&IG b5 )naintea )nceperii procedurii de "alorificare prin licitaie* dac se recupereaz integral creana fiscalG c5 dup finalizarea unei licitaii* dac (unul?(unurile sec:estrate nu au fost "@ndute %i se ofer cel puin preul de e"aluare. 425 =@nzarea direct se realizeaz prin )nc:eierea unui proces5"er(al care constituie titlu de proprietate. 465 7n cazul )n care organul de e+ecutare )nregistreaz )n condiiile pre"zute la alin. H1I mai multe cereri* "a "inde (unul persoanei care ofer cel mai mare pre fa de preul de e"aluare. 445 =@nzarea direct a (unurilor se face c:iar dac se prezint un singur cumprtor. 8orme metodologice Art. 1#1
15#.1. Pentru valorificarea bunurilor prin v,n$are direct ctre cumprtori, organul de e6ecutare va face anunul privind v,n$area, prevederile art. 15& alin. .1/, .)/, .+/ i .:/ din 8odul de procedur fiscal aplic,ndu*se "n mod corespun$tor. 15#.). ?,n$area direct a bunurilor se face c!iar dac se pre$int un singur cumprtor. 15#.+. 1a v,n$area direct, organul de e6ecutare va "ntocmi un proces*verbal, care constituie titlu de proprietate i care cuprinde pe l,ng elementele prev$ute la art. :) alin. .)/ din 8odul de procedur fiscal i urmtoarelea) numrul dosarului de e6ecutare silit9 b) titlul e6ecutoriu "n temeiul cruia se face e6ecutarea silit9 c) numele i domiciliul sau, dup ca$, denumirea i sediul cumprtorului9 d) codul de identificare fiscal a debitorului i al cumprtorului9 e) preul la care s*a v,ndut bunul i ta6a pe valoarea adugat, dac este ca$ul9 f) datele de identificare a bunului9

14.

g) meniunea c acest document constituie titlu de proprietate i c poate fi "nscris "n cartea funciar9 h) semntura cumprtorului sau a repre$entantului su legal, dup ca$. 15#.:. 8umprtorul va efectua plata preului convenit "n contul bugetar indicat de organul de e6ecutare, "n termenul prev$ut de art. 15; alin. .1/ din 8odul de procedur fiscal. <n e6emplar al procesului*verbal se eliberea$ cumprtorului a doua $i dup creditarea contului indicat de organul de e6ecutare.

Art. 10" )@nzarea bunurilor la licitaie 415 Pentru "alorificarea (unurilor sec:estrate prin "@nzare la licitaie organul de e+ecutare este o(ligat s efectueze pu(licitatea "@nzrii cu cel puin 12 zile )nainte de data fi+at pentru desf%urarea licitaiei. 425 Pu(licitatea "@nzrii se realizeaz prin afi%area anunului pri"ind "@nzarea la sediul organului de e+ecutare* al primriei )n a crei raz teritorial se afl (unurile sec:estrate* la sediul %i domiciliul de(itorului* la locul "@nzrii* dac acesta este altul dec@t cel unde se afl (unurile sec:estrate* pe imo(ilul scos la "@nzare* )n cazul "@nzrii (unurilor imo(ile* %i prin anunuri )ntr5un cotidian naional de larg circulaie* )ntr5un cotidian local* )n pagina de Internet sau* dup caz* )n $onitorul 3ficial al !om@niei* Partea a I=5a* precum %i prin alte modaliti pre"zute de lege. 465 Despre data* ora %i locul licitaiei "or fi )n%tiinai %i de(itorul* custodele* administratorul5sec:estru* precum %i titularii drepturilor reale %i ai sarcinilor care gre"eaz (unul urmrit. 445 Anunul pri"ind "@nzarea cuprinde urmtoarele elementeF a5 denumirea organului fiscal emitentG b5 data la care a fost emisG c5 numele %i semntura persoanelor )mputernicite ale organului fiscal* potri"it legii* %i %tampila organului fiscal emitentG d5 numrul dosarului de e+ecutare silitG e5 (unurile care se ofer spre "@nzare %i descrierea lor sumarG f5 preul de e"aluare ori preul de pornire a licitaiei* )n cazul "@nzrii la licitaie* pentru fiecare (un oferit spre "@nzareG g5 indicarea* dac este cazul* a drepturilor reale %i a pri"ilegiilor care gre"eaz (unurileG :5 data* ora %i locul "@nzriiG i5 in"itaia* pentru toi cei care pretind "reun drept asupra (unurilor* s )n%tiineze despre aceasta organul de e+ecutare )nainte de data sta(ilit pentru "@nzareG #5 in"itaia ctre toi cei interesai )n cumprarea (unurilor s se prezinte la termenul de "@nzare la locul fi+at )n acest scop %i p@n la acel termen s prezinte oferte de cumprareG >5 meniunea c ofertanii sunt o(ligai s depun )n cazul "@nzrii la licitaie* p@n la termenul pre"zut la alin. H/I* o ta+ de participare ori o scrisoare de garanie (ancar* reprezent@nd 12L din preul de pornire a licitaieiG l5 meniunea c toi cei interesai )n cumprarea (unurilor tre(uie s prezinte do"ada emis de organele fiscale c nu au o(ligaii fiscale restanteG m5 data afi%rii pu(licaiei de "@nzare. 475 Licitaia se ine la locul unde se afl (unurile sec:estrate sau la locul sta(ilit de organul de e+ecutare* dup caz. 465 De(itorul este o(ligat s permit inerea licitaiei )n spaiile pe care le deine* dac sunt adec"ate acestui scop. 485 Pentru participarea la licitaie ofertanii depun* cu cel puin o zi )nainte de data licitaiei* urmtoarele documenteF a5 oferta de cumprareG b5 do"ada plii ta+ei de participare sau a constituirii garaniei su( forma scrisorii de garanie (ancar* potri"it alin. H11I ori H1 IG c5 )mputernicirea persoanei care )l reprezint pe ofertantG 14#

d5 pentru persoanele 6uridice de naionalitate rom@n* copie de pe certificatul unic de )nregistrare eli(erat de oficiul registrului comeruluiG e5 pentru persoanele 6uridice strine* actul de )nmatriculare tradus )n lim(a rom@nG f5 pentru persoanele fizice rom@ne* copie de pe actul de identitateG g5 pentru persoanele fizice strine* copie de pe pa%aportG :5 do"ada* emis de organele fiscale* c nu are o(ligaii fiscale restante fa de acestea. 48.15 3fertele de cumprare pot fi depuse direct sau transmise prin po;t. 8u se admit oferte telefonice* telegrafice* transmise prin tele+ sau telefa+. 48.25 Persoanele )nscrise la licita>ie se pot prezenta ;i prin mandatari care tre(uie s );i 6ustifice calitatea prin procur special autentic. De(itorul nu "a putea licita nici personal* nici prin persoan interpus. 48.65 7n cazul pl>ii ta+ei de participare la licita>ie prin decontare (ancar sau prin mandat po;tal* e+ecutorul fiscal "a "erifica* la data >inerii licita>iei* creditarea contului curent general al Trezoreriei Statului indicat de organul de e+ecutare pentru "irarea acesteia. 485 Preul de pornire a licitaiei este preul de e"aluare pentru prima licitaie* diminuat cu ,L pentru a doua licitaie %i cu ,2L pentru a treia licitaie. 495 Licitaia )ncepe de la cel mai mare pre din ofertele de cumprare scrise* dac acesta este superior celui pre"zut la alin. H0I* iar )n caz contrar "a )ncepe de la acest din urm pre. 4105 Ad6udecarea se face )n fa"oarea participantului care a oferit cel mai mare pre* dar nu mai puin dec@t preul de pornire. 7n cazul prezentrii unui singur ofertant la licitaie* comisia poate s )l declare ad6udecatar dac acesta ofer cel puin preul de pornire a licitaiei. 4115 Ta+a de participare reprezint 12L din preul de pornire a licitaiei %i se plte%te )n lei la unitatea teritorial a Trezoreriei Statului. 7n termen de , zile de la data )ntocmirii procesului5"er(al de licitaie* organul fiscal "a restitui ta+a de participare participanilor care au depus oferte de cumprare %i care nu au fost declarai ad6udecatari* iar )n cazul ad6udecrii* ta+a se reine )n contul preului. Ta+a de participare nu se restituie ofertanilor care nu s5au prezentat la licitaie* celui care a refuzat )nc:eierea procesului5"er(al de ad6udecare* precum %i ad6udecatarului care nu a pltit preul. Ta+a de participare care nu se restituie se face "enit la (ugetul de stat* cu e+cepia cazului )n care e+ecutarea silit este organizat de organele fiscale pre"zute la art. #,* caz )n care ta+a de participare se face "enit la (ugetele locale. 4125 Pentru participarea la licitaie* ofertanii pot constitui %i garanii* )n condiiile legii* su( forma scrisorii de garanie (ancar. 4165 Scrisoarea de garanie (ancar* constituit )n condiiile alin. H1 I* se "alorific de organul de e+ecutare )n cazul )n care ofertantul este declarat ad6udecatar %i?sau )n situaiile pre"zute la alin. H11I teza a treia. 8orme metodologice Art. 1#)
15&.1. n $iua inerii licitaiei pentru v,n$area bunurilor, e6ecutorul fiscal va merge la locul unde se afl bunurile, va ridica, dac este ca$ul, sigiliul i va primi de la custode ori de la administratorul*sec!estru, dup ca$, bunurile, verific,nd starea i numrul acestora conform procesului*verbal de sec!estru. 15&.). 5fertele de cumprare pot fi depuse direct sau transmise prin pot. (u se admit oferte telefonice, telegrafice, transmise prin tele6 sau telefa6. 15&.+. Persoanele "nscrise la licitaie se pot pre$enta i prin mandatari care trebuie s "i %ustifice calitatea prin procur special autentic. 'ebitorul nu va putea licita nici personal, nici prin persoan interpus. 15&.:. n ca$ul plii ta6ei de participare la licitaie prin decontare bancar sau prin mandat potal, e6ecutorul fiscal va verifica, la data inerii licitaiei, creditarea contului curent general al =re$oreriei >tatului indicat de organul de e6ecutare pentru virarea acesteia. 15&.5. n situaia "n care plata ta6ei de participare la licitaie se efectuea$ "n numerar, dovada plii acesteia o constituie documentul eliberat de unitatea teritorial a =re$oreriei >tatului.

14*

Art. 103 Comisia de licitaie 415 =@nzarea la licitaie a (unurilor sec:estrate este organizat de o comisie condus de un pre%edinte. 425 Comisia de licitaie este constituit din # persoane desemnate de organul de conducere al creditorului (ugetar. 465 Comisia de licitaie "erific %i analizeaz documentele de participare %i afi%eaz la locul licitaiei* cu cel puin o or )naintea )nceperii acesteia* lista cuprinz@nd ofertanii care au depus documentaia complet de participare. 445 3fertanii se identific dup numrul de ordine de pe lista de participare* dup care pre%edintele comisiei anun o(iectul licitaiei* precum %i modul de desf%urare a acesteia. 475 La termenele fi+ate pentru inerea licitaiei e+ecutorul fiscal "a da citire mai )nt@i anunului de "@nzare %i apoi ofertelor scrise primite p@n la data pre"zut la art. 1- alin. H/I. 465 Dac la prima licitaie nu s5au prezentat ofertani sau nu s5a o(inut cel puin preul de pornire a licitaiei conform art. 1- alin. H0I* organul de e+ecutare "a fi+a un termen )n cel mult #2 de zile* )n "ederea inerii celei de5a doua licitaii. 485 7n cazul )n care nu s5a o(inut preul de pornire nici la a doua licitaie ori nu s5au prezentat ofertani* organul de e+ecutare "a fi+a un termen )n cel mult #2 de zile* )n "ederea inerii celei de5a treia licitaii. 485 La a treia licitaie creditorii urmritori sau inter"enieni nu pot s ad6udece (unurile oferite spre "@nzare la un pre mai mic de ,2L din preul de e"aluare. 495 Pentru fiecare termen de licitaie se "a face o nou pu(licitate a "@nzrii* conform pre"ederilor art. 1- . 4105 Dup licitarea fiecrui (un se "a )ntocmi un proces5"er(al pri"ind desf%urarea %i rezultatul licitaiei. 4115 7n procesul5"er(al pre"zut la alin. H12I se "or meniona* pe l@ng elementele pre"zute la art. &# alin. H I* %i urmtoareleF numele %i prenumele sau denumirea cumprtorului* precum %i domiciliul fiscal al acestuiaG numrul dosarului de e+ecutare silitG indicarea (unurilor ad6udecate* a preului la care (unul a fost ad6udecat %i a ta+ei pe "aloarea adugat* dac este cazulG toi cei care au participat la licitaie %i sumele oferite de fiecare participant* precum %i* dac este cazul* menionarea situaiilor )n care "@nzarea nu s5a realizat.
Art. 1#+ 1#+.1. 8ererea debitorului va fi depus "n scris la organul de e6ecutare competent i va cuprinde "n mod obligatoriu date referitoare laa) denumirea i sediul debitorului9 b) codul de identificare fiscal, precum i alte date de identificare a debitorului9 c) structura capitalului social, a asociailor ori a acionariatului, dup ca$9 d) volumul i natura creanelor fiscale9 e) bunurile imobile supuse e6ecutrii silite, pentru care se solicit trecerea "n proprietatea public a statului, denumirea, datele de identificare a acestora, precum i o scurt descriere9 f) meniunea cu privire la actele doveditoare ale dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile respective9 g) titlul e6ecutoriu "n temeiul cruia este urmrit prin e6ecutare silit bunul imobil "n cau$9 h) meniunea debitorului c bunurile imobile nu sunt grevate de drepturi reale i de alte sarcini i c nu fac obiectul unor cereri privind retrocedarea proprietii, cu preci$area documentelor doveditoare9 i) valoarea de inventar a bunurilor imobile supuse e6ecutrii silite, evideniat "n contabilitate, reevaluat "n conformitate cu reglementrile legale "n vigoare9 j) acordul e6pres al debitorului privind preul de evaluare a bunurilor imobile supuse e6ecutrii silite, stabilit potrivit art. 1:) din 8odul de procedur fiscal9 k) acceptul debitorului cu privire la compensarea diferenei, potrivit legii, "n ca$ul "n care valoarea bunului imobil este mai mare dec,t creana fiscal pentru care s*a pornit e6ecutarea silit9 l) semntura repre$entantului legal al debitorului persoan %uridic, precum i tampila acestuia. 1#+.). 1a cerere se ane6ea$a) copii legali$ate de pe actele care atest dreptul de proprietate al debitorului asupra bunurilor imobile pentru care acesta solicit trecerea "n proprietatea public a statului9 b) e6tras de carte funciar, "n original, emis la data depunerii cererii, din care s re$ulte c bunul imobil nu este grevat de sarcini9

114

c) declaraie pe propria rspundere din care s re$ulte c bunurile imobile nu fac obiectul unor cereri privind retrocedarea proprietii sau al altor litigii9 d) copii de pe fia mi%locului fi69 e) alte acte necesare, potrivit legii, "n susinerea cererii. 1#+.+. Prile stabilesc de comun acord valoarea la care se va reali$a darea "n plat, "ntocmindu*se "n acest sens un "nscris. 1a stabilirea acestei valori se poate avea "n vedere valoarea de inventar a bunului imobil, precum i preul de pia al acestuia. Prevederile art. 5+ din 8odul de procedur fiscal sunt aplicabile. 1#+.:. 1a data "ntocmirii procesului*verbal pentru trecerea "n proprietatea public a statului a bunului imobil supus e6ecutrii silite, organul de e6ecutare va actuali$a nivelul dob,n$ii aferente creanelor fiscale "nscrise "n titlul e6ecutoriu sau "n titlurile e6ecutorii "n ba$a crora s*a "nceput e6ecutarea silit, precum i nivelul c!eltuielilor de e6ecutare p,n la aceast dat, cu aplicarea art. +&1D) alin. + din 8odul de procedur civil

Art. 10, Ad9udecarea 415 Dup ad6udecarea (unului ad6udecatarul este o(ligat s plteasc preul* diminuat cu contra"aloarea ta+ei de participare* )n lei* )n numerar la o unitate a Trezoreriei Statului sau prin decontare (ancar* )n cel mult , zile de la data ad6udecrii. 425 Dac ad6udecatarul nu plte%te preul* licitaia se "a relua )n termen de 12 zile de la data ad6udecrii. 7n acest caz* ad6udecatarul este o(ligat s plteasc c:eltuielile prile6uite de noua licitaie %i* )n cazul )n care preul o(inut la noua licitaie este mai mic* diferena de pre. Ad6udecatarul "a putea s ac:ite preul oferit iniial %i s fac do"ada ac:itrii acestuia p@n la termenul pre"zut la art. 1- alin. H/I* caz )n care "a fi o(ligat numai la plata c:eltuielilor cauzate de noua licitaie. 465 Cu sumele )ncasate din e"entuala diferen de pre* percepute )n temeiul alin. H I* se "or stinge creanele fiscale )nscrise )n titlul e+ecutoriu )n (aza cruia s5a )nceput e+ecutarea silit. 445 Dac la urmtoarea licitaie (unul nu a fost "@ndut* fostul ad6udecatar este o(ligat s plteasc toate c:eltuielile prile6uite de urmrirea acestuia. 44.15 Suma reprezent@nd diferena de pre %i?sau c:eltuielile pre"zute la alin. H1I %i H&I se sta(ilesc de organul de e+ecutare* prin proces5"er(al* care constituie titlu e+ecutoriu potri"it prezentului cod. Contestarea procesului5"er(al se face potri"it procedurii pre"zute la titlul IB. 475 Termenul pre"zut la alin. H1I se aplic %i )n cazul "alorificrii conform )nelegerii prilor sau prin "@nzare direct. Art. 105 -lata 5n rate 415. 7n cazul "@nzrii la licitaie a (unurilor imo(ile cumprtorii pot solicita plata preului )n rate* )n cel mult 1 rate lunare* cu un a"ans de minimum ,2L din preul de ad6udecare a (unului imo(il %i cu plata unei do(@nzi sau ma6orri de )nt@rziere* dup caz* sta(ilite conform prezentului cod. 3rganul de e+ecutare "a sta(ili condiiile %i termenele de plat a preului )n rate. 425 Cumprtorul nu "a putea )nstrina (unul imo(il dec@t dup plata preului )n )ntregime %i a do(@nzii sau ma6orrii de )nt@rziere sta(ilite. 465 7n cazul neplii a"ansului pre"zut la alin. H1I* dispoziiile art. 1-& se aplic )n mod corespunztor. 445 Suma reprezent@nd do(@nda sau ma6orarea de )nt@rziere* dup caz* nu stinge creanele fiscale pentru care s5a )nceput e+ecutarea silit %i constituie "enit al (ugetului corespunztor creanei principale. Art. 100 -rocesul8verbal de ad9udecare 415 7n cazul "@nzrii (unurilor imo(ile* organul de e+ecutare "a )nc:eia procesul5 "er(al de ad6udecare* )n termen de cel mult , zile de la plata )n )ntregime a preului sau a a"ansului pre"zut la art. 1-, alin. H1I* dac (unul a fost "@ndut cu plata )n rate. Procesul5 111

"er(al de ad6udecare constituie titlu de proprietate* transferul dreptului de proprietate oper@nd la data )nc:eierii acestuia. Un e+emplar al procesului5"er(al de ad6udecare a (unului imo(il "a fi trimis* )n cazul "@nzrii cu plata )n rate* (iroului de carte funciar pentru a )nscrie interdicia de )nstrinare %i gre"are a (unului p@n la plata integral a preului %i a do(@nzii sau ma6orrii de )nt@rziere* dup caz* sta(ilite pentru imo(ilul transmis* pe (aza cruia se face )nscrierea )n cartea funciar. 425 Procesul5"er(al de ad6udecare )ntocmit )n condiiile alin. H1I "a cuprinde* pe l@ng elementele pre"zute la art. &# alin. H I* %i urmtoarele meniuniF a5 numrul dosarului de e+ecutare silitG b5 numrul %i data procesului5"er(al de desf%urare a licitaieiG c5 numele %i domiciliul sau* dup caz* denumirea %i sediul cumprtoruluiG d5 codul de identificare fiscal a de(itorului %i cumprtoruluiG e5 preul la care s5a ad6udecat (unul %i ta+a pe "aloarea adugat* dac este cazulG f5 modalitatea de plat a diferenei de pre )n cazul )n care "@nzarea s5a fcut cu plata )n rateG g5 datele de identificare a (unuluiG :5 meniunea c acest document constituie titlu de proprietate %i c poate fi )nscris )n cartea funciarG i5 meniunea c pentru creditor procesul5"er(al de ad6udecare constituie documentul pe (aza cruia se emite titlu e+ecutoriu )mpotri"a cumprtorului care nu plte%te diferena de pre* )n cazul )n care "@nzarea s5a fcut cu plata preului )n rateG #5 semntura cumprtorului sau a reprezentantului su legal* dup caz. 465 7n cazul )n care cumprtorul cruia i s5a )ncu"iinat plata preului )n rate nu plte%te restul de pre )n condiiile %i la termenele sta(ilite* el "a putea fi e+ecutat silit pentru plata sumei datorate )n temeiul titlului e+ecutoriu emis de organul de e+ecutare competent pe (aza procesului5"er(al de ad6udecare. 445 7n cazul "@nzrii (unurilor mo(ile* dup plata preului* e+ecutorul fiscal )ntocme%te )n termen de , zile un proces5"er(al de ad6udecare care constituie titlu de proprietate. 475 Procesul5"er(al de ad6udecare )ntocmit )n condiiile alin. H&I "a cuprinde* pe l@ng elementele pre"zute la art. &# alin. H I* %i elementele pre"zute la alin. H I din prezentul articol* cu e+cepia lit. fI* :I %i iI* precum %i meniunea c acest document constituie titlu de proprietate. C@te un e+emplar al procesului5"er(al de ad6udecare se "a transmite organului de e+ecutare coordonator %i cumprtorului. 465 7n cazul "alorificrii (unurilor prin "@nzare direct sau licita>ie* predarea (unului ctre cumprtor se face de ctre organul de e+ecutare pe (az de proces5"er(al de predare5primire. Art. 10. +eluarea procedurii de valorificare 415 Dac (unurile supuse e+ecutrii silite nu au putut fi "alorificate prin modalitile pre"zute la art. 1,1* acestea "or fi restituite de(itorului cu meninerea msurii de indisponi(ilizare* p@n la )mplinirea termenului de prescripie. 7n cadrul acestui termen organul de e+ecutare poate relua oric@nd procedura de "alorificare %i "a putea* dup caz* s ia msura numirii* meninerii ori sc:im(rii administratorului5sec:estru ori custodelui. 425 7n cazul (unurilor sec:estrate ce nu au putut fi "alorificate nici la a treia licitaie* cu ocazia relurii procedurii )n cadrul termenului de prescripie* dac organul de e+ecutare consider c nu se impune o nou e"aluare* preul de pornire a licitaiei nu poate fi mai mic dec@t ,2L din preul de e"aluare a (unurilor. 465 7n cazul )n care de(itorii crora urma s li se restituie (unuri potri"it alin. H1I nu se mai afl la domiciliul fiscal declarat %i* )n urma demersurilor )ntreprinse* nu au putut fi identificai* organul fiscal "a proceda la )n%tiinarea acestora* cu procedura pre"zut pentru comunicarea prin pu(licitate potri"it art. && alin. H#I* c (unul )n cauz este pstrat la dispoziia proprietarului p@n la )mplinirea termenului de prescripie* dup care "a fi 11"

"alorificat potri"it dispoziiilor legale pri"ind "alorificarea (unurilor intrate )n proprietatea pri"at a statului* dac legea nu pre"ede altfel. 445 Cele artate la alin. H#I "or fi consemnate )ntr5un proces5"er(al )ntocmit de organul fiscal. 475 7n cazul (unurilor imo(ile* )n (aza procesului5"er(al pre"zut la alin. H&I )n condiiile legii se "a sesiza instana 6udectoreasc competent cu aciune )n constatarea dreptului de proprietate pri"at a statului asupra (unului respecti".

CAP. 7 C/eltuieli

Art. 10# C;eltuieli de e/ecutare silit 415 C:eltuielile ocazionate cu efectuarea procedurii de e+ecutare silit sunt )n sarcina de(itorului. 41.15 Sumele reprezent@nd c:eltuieli de )nscriere la Ar:i"a .lectronic de Earan>ii !eale $o(iliare a crean>elor cuprinse )n titlurile e+ecutorii emise de ctre organele fiscale sunt considerate c:eltuieli de e+ecutare silit. 425 Suma c:eltuielilor cu e+ecutarea silit se sta(ile%te de organul de e+ecutare* prin proces5"er(al* care constituie titlu e+ecutoriu potri"it prezentului cod* care are la (az documente pri"ind c:eltuielile efectuate. 465 C:eltuielile de e+ecutare silit a creanelor fiscale se a"anseaz de organele de e+ecutare* din (ugetul acestora. 445 C:eltuielile de e+ecutare silit care nu au la (az documente care s ateste c au fost efectuate )n scopul e+ecutrii silite nu sunt )n sarcina de(itorului urmrit. 475 Sumele recuperate )n contul c:eltuielilor de e+ecutare silit se fac "enit la (ugetul din care au fost a"ansate* cu e+cepia sumelor reprezent@nd c:eltuieli de e+ecutare silit a creanelor fiscale administrate de $inisterul .conomiei %i <inanelor* care se fac "enit la (ugetul de stat* dac legea nu pre"ede altfel. 8orme metodologice Art.1#0
1#:.1. 8!eltuielile de e6ecutare silit a creanelor fiscale repre$int totalitatea c!eltuielilor necesare efecturii procedurii de e6ecutare silit, repre$ent,nd pli ale unor servicii, cum ar fia) sumele repre$ent,nd c!eltuieli pentru comunicarea somaiei i a celorlalte acte procedurale9 b) sumele repre$ent,nd c!eltuieli de evaluare a bunurilor supuse e6ecutrii9 c) sumele repre$ent,nd alte c!eltuieli privind sec!estrarea, ridicarea, manipularea, transportul, depo$itarea, conservarea, precum i culegerea fructelor etc., dup ca$9 d) sumele repre$ent,nd c!eltuieli efectuate pentru administrarea bunurilor imobile9 e) remuneraia custodelui sau a administratorului*sec!estru9 f) sumele repre$ent,nd c!eltuieli efectuate cu organi$area licitaiei9 g) alte c!eltuieli necesare "ndeplinirii procedurii de e6ecutare silit a creanelor fiscale.

CAP. 18 0li#erarea $i distri#uirea sumelor realizate prin e"ecutare silit

Art. 10* 1umele realizate din e/ecutare silit 415 Suma realizat )n cursul procedurii de e+ecutare silit reprezint totalitatea sumelor )ncasate dup comunicarea somaiei prin orice modalitate pre"zut de prezentul cod. 113

425 Crean>ele fiscale )nscrise )n titlul e+ecutoriu se sting cu sumele realizate conform alin. H1I* mai )nt@i crean>ele fiscale principale* )n ordinea "ec:imii* ;i apoi crean>ele fiscale accesorii* )n ordinea "ec:imii. Pre"ederile art. 11, alin. H I referitoare la ordinea "ec:imii sunt aplica(ile )n mod corespunztor. 42.15 Prin e+cep>ie de la pre"ederile alin. H I* )n cazul sumelor realizate prin plat sau compensare* stingerea se face potri"it pre"ederilor art. 11& ;i 11,. 465 Dac suma ce reprezint at@t creana fiscal* c@t %i c:eltuielile de e+ecutare este mai mic dec@t suma realizat prin e+ecutare silit* cu diferena se "a proceda la compensare* potri"it art. 11-* sau se restituie* la cerere* de(itorului* dup caz. 445 Despre sumele de restituit de(itorul "a fi )n%tiinat de )ndat. 8orme metodologice Art. 1#;
1#5.1. Potrivit titlului ? din 8odul fiscal, ta6a pe valoarea adugat aferent bunurilor valorificate se stabilete i se ac!it "n condiiile prev$ute de 8odul fiscal cu privire la ta6a pe valoarea adugat. Norme metodologice: Art. 1&1 1#&.1. 8,nd s*a aprobat plata "n rate a preului bunului imobil valorificat, eliberarea sau distribuirea sumelor se va face pentru fiecare plat efectuat.

Art. 1.4 Ordinea de distribuire 415 7n cazul )n care e+ecutarea silit a fost pornit de mai muli creditori sau c@nd p@n la eli(erarea ori distri(uirea sumei rezultate din e+ecutare au depus %i ali creditori titlurile lor* organele pre"zute la art. 1#- "or proceda la distri(uirea sumei potri"it urmtoarei ordini de preferin* dac legea nu pre"ede altfelF a5 creanele reprezent@nd c:eltuielile de orice fel* fcute cu urmrirea %i conser"area (unurilor al cror pre se distri(uieG b5 creanele reprezent@nd salarii %i alte datorii asimilate acestora* pensiile* sumele cu"enite %omerilor* potri"it legii* a6utoarele pentru )ntreinerea %i )ngri6irea copiilor* pentru maternitate* pentru incapacitate temporar de munc* pentru pre"enirea )m(oln"irilor* refacerea sau )ntrirea sntii* a6utoarele de deces* acordate )n cadrul asigurrilor sociale de stat* precum %i creanele reprezent@nd o(ligaia de reparare a pagu(elor cauzate prin moarte* "tmarea integritii corporale sau a sntiiG c5 creanele rezult@nd din o(ligaii de )ntreinere* alocaii pentru copii sau de plat a altor sume periodice destinate asigurrii mi6loacelor de e+istenG d5 creanele fiscale pro"enite din impozite* ta+e* contri(uii %i din alte sume sta(ilite potri"it legii* datorate (ugetului de stat* (ugetului Trezoreriei Statului* (ugetului asigurrilor sociale de stat* (ugetelor locale %i (ugetelor fondurilor specialeG e5 creanele rezult@nd din )mprumuturi acordate de statG f5 creanele reprezent@nd despgu(iri pentru repararea pagu(elor pricinuite proprietii pu(lice prin fapte iliciteG g5 creanele rezult@nd din )mprumuturi (ancare* din li"rri de produse* prestri de ser"icii sau e+ecutri de lucrri* precum %i din c:irii sau arenziG :5 creanele reprezent@nd amenzi cu"enite (ugetului de stat sau (ugetelor localeG i5 alte creane. 425 Pentru plata creanelor care au aceea%i ordine de preferin* dac legea nu pre"ede altfel* suma realizat din e+ecutare se repartizeaz )ntre creditori proporional cu creana fiecruia. Art. 1.1 +eguli privind eliberarea i distribuirea 415 Creditorii fiscali care au un pri"ilegiu prin efectul legii %i care )ndeplinesc condiia de pu(licitate sau posesie a (unului mo(il au prioritate* )n condiiile pre"zute la art. 1& alin. H/I* la distri(uirea sumei rezultate din "@nzare fa de ali creditori care au garanii reale asupra (unului respecti". 11,

425 Accesoriile creanei principale pre"zute )n titlul e+ecutoriu "or urma ordinea de preferin a creanei principale. 465 Dac e+ist creditori care* asupra (unului "@ndut* au drepturi de ga6* ipotec sau alte drepturi reale* despre care organul de e+ecutare a luat cuno%tin )n condiiile art. 1, alin. H-I %i ale art. 1,& alin. H1I* la distri(uirea sumei rezultate din "@nzarea (unului* creanele lor "or fi pltite )naintea creanelor pre"zute la art. 1/2 alin. H1I lit. (I. 7n acest caz* organul de e+ecutare este o(ligat s )i )n%tiineze din oficiu pe creditorii )n fa"oarea crora au fost conser"ate aceste sarcini* pentru a participa la distri(uirea preului. 445 Creditorii care nu au participat la e+ecutarea silit pot depune titlurile lor )n "ederea participrii la distri(uirea sumelor realizate prin e+ecutare silit* numai p@n la data )ntocmirii de ctre organele de e+ecutare a procesului5"er(al pri"ind eli(erarea sau distri(uirea acestor sume. 475 .li(erarea sau distri(uirea sumei rezultate din e+ecutarea silit se "a face numai dup trecerea unui termen de 1, zile de la data depunerii sumei* c@nd organul de e+ecutare "a proceda* dup caz* la eli(erarea sau distri(uirea sumei* cu )n%tiinarea prilor %i a creditorilor care %i5au depus titlurile. 465 .li(erarea sau distri(uirea sumei rezultate din e+ecutarea silit se "a consemna de e+ecutorul fiscal de )ndat )ntr5un proces5"er(al* care se "a semna de toi cei )ndreptii. 485 Cel nemulumit de modul )n care se face eli(erarea sau distri(uirea sumei rezultate din e+ecutarea silit poate cere e+ecutorului fiscal s consemneze )n procesul5 "er(al o(ieciile sale. 485 Dup )ntocmirea procesului5"er(al pre"zut la alin. H-I nici un creditor nu mai este )n drept s cear s participe la distri(uirea sumelor rezultate din e+ecutarea silit. 8orme metodologice

CAP. 11 Contestaia la e"ecutare silit

Art. 1." Contestaia la e/ecutare silit 415 Persoanele interesate pot face contestaie )mpotri"a oricrui act de e+ecutare efectuat cu )nclcarea pre"ederilor prezentului cod de ctre organele de e+ecutare* precum %i )n cazul )n care aceste organe refuz s )ndeplineasc un act de e+ecutare )n condiiile legii. 425 Dispoziiile pri"ind suspendarea pro"izorie a e+ecutrii silite prin ordonan pre%edinial pre"zute de art. &2# alin. H&I din Codul de procedur ci"il nu sunt aplica(ile. 465 Contestaia poate fi fcut %i )mpotri"a titlului e+ecutoriu )n temeiul cruia a fost pornit e+ecutarea* )n cazul )n care acest titlu nu este o :otr@re dat de o instan 6udectoreasc sau de alt organ 6urisdicional %i dac pentru contestarea lui nu e+ist o alt procedur pre"zut de lege. 445 Contestaia se introduce la instana 6udectoreasc competent %i se 6udec )n procedur de urgen. Art. 1.3 &ermen de contestare 415 Contestaia se poate face )n termen de 1, zile* su( sanciunea decderii* de la data c@ndF

115

a5 contestatorul a luat cuno%tin de e+ecutarea ori de actul de e+ecutare pe care le contest* din comunicarea somaiei sau din alt )n%tiinare primit ori* )n lipsa acestora* cu ocazia efecturii e+ecutrii silite sau )n alt modG b5 contestatorul a luat cuno%tin* potri"it lit. aI* de refuzul organului de e+ecutare de a )ndeplini un act de e+ecutareG c5 cel interesat a luat cuno%tin* potri"it lit. aI* de eli(erarea sau distri(uirea sumelor pe care le contest. 425 Contestaia prin care o ter persoan pretinde c are un drept de proprietate sau un alt drept real asupra (unului urmrit poate fi introdus cel mai t@rziu )n termen de 1, zile dup efectuarea e+ecutrii. 465 8eintroducerea contestaiei )n termenul pre"zut la alin. H I nu )l )mpiedic pe cel de5al treilea s )%i realizeze dreptul pe calea unei cereri separate* potri"it dreptului comun. Art. 1., Audecarea contestaiei 415 La 6udecarea contestaiei instana "a cita %i organul de e+ecutare )n a crui raz teritorial se gsesc (unurile urmrite ori* )n cazul e+ecutrii prin poprire* )%i are sediul sau domiciliul terul poprit. 425 La cererea prii interesate instana poate decide* )n cadrul contestaiei la e+ecutare* asupra )mpririi (unurilor pe care de(itorul le deine )n proprietate comun cu alte persoane. 465 Dac admite contestaia la e+ecutare* instana* dup caz* poate dispune anularea actului de e+ecutare contestat sau )ndreptarea acestuia* anularea ori )ncetarea e+ecutrii )nse%i* anularea sau lmurirea titlului e+ecutoriu ori efectuarea actului de e+ecutare a crui )ndeplinire a fost refuzat. 445 7n cazul anulrii actului de e+ecutare contestat sau al )ncetrii e+ecutrii )nse%i %i al anulrii titlului e+ecutoriu* instana poate dispune prin aceea%i :otr@re s i se restituie celui )ndreptit suma ce i se cu"ine din "alorificarea (unurilor sau din reinerile prin poprire. 475 7n cazul respingerii contestaiei contestatorul poate fi o(ligat* la cererea organului de e+ecutare* la despgu(iri pentru pagu(ele cauzate prin )nt@rzierea e+ecutrii* iar c@nd contestaia a fost e+ercitat cu rea5credin* el "a fi o(ligat %i la plata unei amenzi de la ,2 lei la 1.222 lei. CAP. 12 ,tingerea creanelor fiscale prin alte modaliti

Art. 1.5 6area 5n plat 415 Creanele fiscale administrate de $inisterul .conomiei %i <inanelor prin Agenia 8aional de Administrare <iscal* cu e+cepia celor cu reinere la surs %i a accesoriilor aferente acestora* precum %i creanele (ugetelor locale pot fi stinse* la cererea de(itorului* oric@nd* cu acordul creditorului fiscal* prin trecerea )n proprietatea pu(lic a statului sau* dup caz* a unitii administrati"5teritoriale a (unurilor imo(ile* inclusi" a celor supuse e+ecutrii silite. 41.15 7n cazul crean>elor fiscale stinse prin dare )n plat* data stingerii este data emiterii deciziei pre"zute la alin. H#I. 41.25 Dispoziiile alin. H1I sunt aplica(ile %i persoanelor care de"in de(itori potri"it art. , alin. H I lit. dI. 7n acest caz* prin e+cepie de la pre"ederile alin. H1I* (unurile imo(ile oferite )n "ederea stingerii prin dare )n plat tre(uie s nu fie supuse e+ecutrii silite %i s nu fie gre"ate de alte sarcini* cu e+cepia ipotecii constituite )n condiiile art. ,. 110

425 7n scopul pre"zut la alin. H1I* organul fiscal transmite cererea* )nso>it de propunerile sale* comisiei numite prin ordin al ministrului finan>elor pu(lice sau* dup caz* prin act administrati" emis )n condi>iile legii de ctre autorit>ile administra>iei pu(lice locale. 7n acelea;i condi>ii se sta(ile;te ;i documenta>ia care )nso>e;te cererea. 465 Comisia pre"zut la alin. H I "a analiza cererea numai )n condiiile e+istenei unor solicitri de preluare )n administrare* potri"it legii* a acestor (unuri %i "a :otr)* prin decizie* asupra modului de soluionare a cererii. 7n cazul admiterii cererii* comisia "a dispune organului fiscal competent )nc:eierea procesului5"er(al de trecere )n proprietatea pu(lic a (unului imo(il %i stingerea creanelor fiscale. Comisia poate respinge cererea )n situaia )n care (unurile imo(ile oferite nu sunt de uz sau de interes pu(lic. 445 Procesul5"er(al de trecere )n proprietatea pu(lic a (unului imo(il constituie titlu de proprietate. 44.15 7n cazul )n care operaiunea de transfer al proprietii (unurilor imo(ile prin dare )n plat este ta+a(il* cu "aloarea sta(ilit* potri"it legii* plus ta+a pe "aloarea adugat* se stinge cu prioritate ta+a pe "aloarea adugat aferent operaiunii de dare )n plat. 475 4unurile imo(ile trecute )n proprietatea pu(lic conform alin. H1I sunt date )n administrare )n condiiile legii* cu condiia meninerii* pe o perioad de , ani* a uzului %i a interesului pu(lic. P@n la intrarea )n "igoare a actului prin care s5a dispus darea )n administrare* imo(ilul se afl )n custodia instituiei care a solicitat preluarea )n administrare. Instituia care are (unul )n custodie are o(ligaia in"entarierii acestuia* potri"it legii. 465 La data )ntocmirii procesului5"er(al pentru trecerea )n proprietatea pu(lic a statului a (unului imo(il )nceteaz msura de indisponi(ilizare a acestuia* precum %i calitatea de administrator5sec:estru a persoanelor desemnate conform legii* dac este cazul. 485 ."entualele c:eltuieli de administrare efectuate )n perioada cuprins )ntre data )nc:eierii procesului5"er(al de trecere )n proprietatea pu(lic a statului a (unurilor imo(ile %i preluarea )n administrare prin :otr@re a Eu"ernului sunt suportate de instituia pu(lic solicitant. 7n cazul )n care Eu"ernul :otr%te darea )n administrare ctre alt instituie pu(lic dec@t cea solicitant* c:eltuielile de administrare se suport de instituia pu(lic creia i5a fost atri(uit (unul )n administrare. 485 7n cazul )n care (unurile imo(ile trecute )n proprietatea pu(lic conform prezentului cod au fost re"endicate %i restituite* potri"it legii* terelor persoane* de(itorul "a fi o(ligat la plata sumelor stinse prin aceast modalitate. Creanele fiscale renasc la data la care (unurile imo(ile au fost restituite terului. 495 7n cazul )n care* )n interiorul termenului de prescripie a creanelor fiscale* comisia pre"zut la alin. H#I ia cuno%tin despre unele aspecte pri"ind (unurile imo(ile* necunoscute la data apro(rii cererii de(itorului* aceasta poate decide* pe (aza situaiei de fapt* re"ocarea* )n tot sau )n parte* a deciziei prin care s5a apro(at stingerea unor creane fiscale prin trecerea (unurilor imo(ile )n proprietatea pu(lic* dispoziiile alin. H0I aplic@ndu5se )n mod corespunztor. 4105. 7n situaiile pre"zute la alin. H0I %i H1I* pentru perioada cuprins )ntre data trecerii )n proprietatea pu(lic %i data la care au renscut creanele fiscale* respecti" data re"ocrii deciziei prin care s5a apro(at darea )n plat* nu se datoreaz do(@nzi* penaliti de )nt@rziere sau ma6orri de )nt@rziere* dup caz Art. 1.5^1 333 Abrogat Art. 1.0 'nsolvabilitatea 415 7n sensul prezentului cod* este insol"a(il de(itorul ale crui "enituri sau (unuri urmri(ile au o "aloare mai mic dec@t o(ligaiile fiscale de plat sau care nu are "enituri ori (unuri urmri(ile. 11.

425 Pentru creanele fiscale ale de(itorilor declarai )n stare de insol"a(ilitate care nu au "enituri sau (unuri urmri(ile* conductorul organului de e+ecutare dispune scoaterea creanei din e"idena curent %i trecerea ei )ntr5o e"iden separat. 465 7n cazul de(itorilor pre"zui la alin. H I* prin e+cepie de la dispoziiile art. 1&0 alin. H#I* e+ecutarea silit se )ntrerupe. 3rganele fiscale au o(ligaia ca cel puin o dat pe an s efectueze o in"estigaie asupra strii acestor contri(ua(ili* care nu constituie acte de e+ecutare silit. 445 7n cazurile )n care se constat c de(itorii au do(@ndit "enituri sau (unuri urmri(ile* organele de e+ecutare "or lua msurile necesare de trecere din e"iden separat )n e"idena curent %i de e+ecutare silit. 475 Dac la sf@r%itul perioadei de prescripie nu se constat do(@ndirea unor (unuri sau "enituri urmri(ile* organele de e+ecutare "or proceda la scderea creanelor fiscale din e"idena analitic pe pltitor* potri"it art. 1#&. Scderea se face %i )n cursul perioadei de prescripie )n cazul de(itorilor* persoane fizice* decedai sau disprui* pentru care nu e+ist mo%tenitori care au acceptat succesiunea. 465 Creanele fiscale datorate de de(itori* persoane 6uridice* radiai din registrele )n care au fost )nregistrai potri"it legii* se scad din e"idena analitic pe pltitor dup radiere* indiferent dac s5a atras sau nu rspunderea altor persoane pentru plata o(ligaiilor fiscale* )n condiiile legii. 8orme metodologice Art. 1&#
1&1.1. Pentru creanele fiscale pentru care s*a declarat starea de insolvabilitate a debitorului, organele de e6ecutare sunt obligate s urmreasc situaia debitorilor pe toat perioada, p,n la "mplinirea termenului de prescripie a dreptului de a cere e6ecutarea silit, inclusiv pe perioada "n care cursul acesteia este suspendat sau "ntrerupt. ?erificarea situaiei debitorului se va face cel puin o dat pe an, repet,ndu*se, c,nd este necesar, investigaiile prev$ute de lege.

Art. 1.. 6esc;iderea procedurii insolvenei 415 7n "ederea recuperrii creanelor fiscale de la de(itorii care se afl )n stare de insol"en* Agenia 8aional de Administrare <iscal %i unitile sale su(ordonate* respecti" compartimentele de specialitate ale autoritilor administraiei pu(lice locale* "or declara lic:idatorilor creanele e+istente* la data declarrii* )n e"idena fiscal pe pltitor. 425 Dispoziiile alin. H1I se aplic %i )n "ederea recuperrii creanelor fiscale de la de(itorii aflai )n lic:idare )n condiiile legii. 465 Cererile organelor fiscale pri"ind )nceperea procedurii insol"enei se "or )nainta instanelor 6udectore%ti %i sunt scutite de consemnarea "reunei cauiuni. 445 7n situaia )n care organul fiscal din su(ordinea Ageniei 8aionale de Administrare <iscal deine cel puin ,2L din "aloarea total a creanelor* Agenia 8aional de Administrare <iscal poate decide desemnarea unui administrator 6udiciar?lic:idator* sta(ilindu5i %i remuneraia. Confirmarea administratorului 6udiciar?lic:idatorului desemnat de Agenia 8aional de Administrare <iscal de ctre 6udectorul5sindic se "a face )n cadrul primei %edine* conform art. 11 alin. H1I lit. dI din Legea nr. 0,? 22-* cu modificrile ulterioare. 475 7n dosarele )n care organul fiscal deine cel puin ,2L din "aloarea total a creanelor* acesta are dreptul s "erifice acti"itatea administratorului 6udiciar?lic:idatorului %i s )i solicite prezentarea documentelor referitoare la acti"itatea desf%urat %i onorariile )ncasate. Art. 1.# Anularea creanelor fiscale 415 7n situa>iile )n care c:eltuielile de e+ecutare* e+clusi" cele pri"ind comunicarea prin po;t* sunt mai mari dec@t crean>ele fiscale supuse e+ecutrii silite* conductorul organului de e+ecutare poate apro(a anularea de(itelor respecti"e. C:eltuielile generate 11#

de comunicarea soma>iei ;i a adresei de )nfiin>are a popririi sunt suportate de organul fiscal. 425 Crean>ele fiscale restante aflate )n sold la data de #1 decem(rie a anului* mai mici de &2 lei* se anuleaz. Plafonul se aplic totalului crean>elor fiscale datorate ;i neac:itate de de(itori. 465 7n cazul creanelor fiscale datorate (ugetelor locale* suma pre"zut la alin. H I reprezint limita ma+im p@n la care* prin :otr@re* autoritile deli(erati"e pot sta(ili plafonul creanelor fiscale care pot fi anulate. CAP. 9II-1 Asistena reciproc n materie de recuperare a creanelor legate de ta"e! impozite! drepturi i alte msuri

,$1B'U<$

(i!%oziCii generale

Art. 1.#^1 1copul Prezentul capitol sta(ile;te norme pri"ind asisten>a )n "ederea recuperrii )n !om@nia a unor crean>e sta(ilite )ntr5un alt stat mem(ru al Uniunii .uropene* precum ;i asisten>a )n "ederea recuperrii )ntr5un alt stat mem(ru al Uniunii .uropene a crean>elor sta(ilite )n !om@nia. Art. 1.#^" 1fera de aplicare 415 Prezentul capitol se aplic urmtoarelor crean>eF a5 tuturor ta+elor* impozitelor ;i drepturilor de orice fel prele"ate de ctre un stat mem(ru sau )n numele acestuia ori de ctre su(di"iziunile sale teritoriale sau administrati"e* inclusi" autorit>i locale* sau )n numele acestora ori )n numele Uniunii.uropeneG b5 ram(ursrilor* inter"en>iilor ;i altor msuri care fac parte din sistemul de finan>are integral sau par>ial a <ondului .uropean de Earantare Agricol H<.EAI ;i a <ondului .uropean Agricol pentru Dez"oltare !ural H<.AD!I* inclusi" sumelor care se percep )n legtur cu aceste ac>iuniG c5 prele"rilor ;i altor drepturi pre"zute )n cadrul organizrii comune a pie>ei din sectorul za:rului. 425 Prezentul capitol se aplic ;i pentruF a5 sanc>iunile administrati"e* amenzile* ta+ele ;i suprata+ele )n legtur cu crean>ele pentru care se poate solicita asisten> reciproc potri"it alin. H1I* care sunt sta(ilite de autorit>ile administrati"e responsa(ile de perceperea ta+elor* impozitelor sau drepturilor )n cauz sau de desf;urarea de anc:ete administrati"e )n pri"in>a acestora ori care sunt confirmate de organismele administrati"e sau 6udiciare la cererea autorit>ilor administrati"e men>ionateG b5 ta+ele pentru certificate ;i alte documente similare emise )n legtur cu procedurile administrati"e pri"ind ta+ele* impozitele ;i drepturileG c5 do(@nzile* ma6orrile de )nt@rziere* penalit>ile de )nt@rziere ;i costurile )n legtur cu crean>ele pentru care poate fi solicitat asisten> reciproc potri"it alin. H1I ori potri"it lit. aI sau (I a prezentului alineat* dup caz. 11*

465 Prezentul capitol nu se aplicF a5 contri(u>iilor o(ligatorii la sistemul de securitate social care tre(uie pltite fie statului mem(ru sau unei su(di"iziuni a acestuia* fie institu>iilor de securitate social de drept pu(licG b5 ta+elor care nu sunt pre"zute la alin. H IG c5 drepturilor de natur contractual* cum ar fi sumele sta(ilite pentru utilit>i pu(liceG d5 sanc>iunilor cu caracter penal impuse )n cadrul unei proceduri penale sau altor sanc>iuni cu caracter penal care nu intr su( inciden>a pre"ederilor alin. H I lit. aI. Art. 1.#^3 6efiniii 7n sensul prezentului capitol* termenii %i e+presiile de mai 6os au urmtoarea semnificaieF a5 autoritate solicitant 5 un (irou central de legtur* un (irou de legtur sau un departament de legtur al unui stat mem(ru care transmite o cerere de asisten cu pri"ire la o crean pre"zut la art. 1/09 G b5 autoritate solicitat 5 un (irou central de legtur* un (irou de legtur sau un departament de legtur al unui stat mem(ru cruia )i este transmis o cerere de asistenG c5 persoan 5 orice persoan fizic sau 6uridic* orice asociere de persoane creia )i este recunoscut* prin lege* capacitatea de a )nc:eia acte 6uridice* dar care nu are statut de persoan 6uridic* sau orice alt entitate* indiferent de natura ori forma acesteia* fie c are sau nu personalitate 6uridic* ce deine ori gestioneaz acti"e care* alturi de "enitul generat de acestea* sunt supuse unor ta+e* impozite sau drepturi care fac o(iectul prezentului capitolG d5 mi6loace electronice 5 utilizarea unui ec:ipament electronic pentru procesarea* inclusi" compresia digital* %i stocarea datelor %i utilizarea transmisiei prin fir* a transmisiei radio* a te:nologiilor optice sau a altor mi6loace electromagneticeG e5 reea !CC 5 platforma comun (azat pe reeaua comun de comunicaii H!CCI dez"oltat de Uniunea .uropean pentru toate transmisiile prin mi6loace electronice )ntre autoritile competente din domeniul "amal %i fiscal. A+&. 1.#^, Autoritatea competent din +om@nia 415 Autoritile competente din !om@nia pentru aplicarea pre"ederilor prezentului capitol suntF a5 Agenia 8aional de Administrare <iscal* pentru creanele pre"zute la art. 1/09 alin. H1I lit. aI %i (I* cu e+cepia creanelor pre"zute la lit. (IG b5 Autoritatea 8aional a =milor* pentru creanele pre"zute la art. 1/09 alin. H1I lit. aI %i (I care se datoreaz )n cadrul operaiunilor "amaleG c5 Agenia de Pli %i Inter"enie pentru Agricultur* pentru creanele pre"zute la art. 1/09 alin. H1I lit. cI. 425 Autoritile pre"zute la alin. H1I sunt competente %i pentru asisten la recuperarea creanelor pre"zute la art. 1/09 alin. H I* aferente creanelor principale pentru a cror asisten la recuperare sunt competente. 465 Prin ordin al ministrului finanelor pu(lice* la propunerea pre%edintelui Ageniei 8aionale de Administrare <iscal* se desemneaz (iroul central de legtur* care este responsa(il pentru contactele cu alte state mem(re )n domeniul asistenei reciproce care face o(iectul prezentului capitol* precum %i pentru contactele cu Comisia .uropean. 445 Autoritile competente din !om@nia pot desemna (irouri de legtur care s fie responsa(ile de contactele cu alte state mem(re )n materie de asisten reciproc )n 1"4

ceea ce pri"e%te unul sau mai multe tipuri sau categorii specifice de ta+e* impozite %i drepturi pre"zute la art. 1/09 . 475 7n cazul )n care un (irou de legtur prime%te o cerere de asisten reciproc ce necesit msuri care nu in de competena ce i5a fost atri(uit* acesta )nainteaz cererea* fr )nt@rziere* (iroului competent* dac este cunoscut* sau (iroului central de legtur %i informeaz autoritatea solicitant )n consecin. 465 Autoritile competente din !om@nia informeaz Comisia cu pri"ire la (iroul su central de legtur %i la orice (irouri de legtur pe care le5a desemnat. 485 Toate comunicrile sunt trimise de ctre (iroul central de legtur sau )n numele acestuia* de la caz la caz* cu acordul (iroului central de legtur* asigur@ndu5se eficiena comunicrii. ,$1;'U<$ a 2=a ,c:imbul de informaii Art. 1.#^5 %urnizarea de informaii 415 La cererea autoritii solicitante* autoritatea solicitat furnizeaz orice informaii pe care le apreciaz c sunt rele"ante pentru autoritatea solicitant* )n "ederea recuperrii creanelor sale pre"zute la art. 1/09 . 7n scopul furnizrii acestor informaii* autoritatea solicitat asigur realizarea oricror anc:ete administrati"e necesare pentru o(inerea acestora. 425 Autoritatea solicitat nu este o(ligat s furnizeze informaiiF a5 pe care nu le5ar putea o(ine )n "ederea recuperrii creanelor similare nscute )n statul mem(ru solicitatG b5 care ar di"ulga un secret comercial* industrial sau profesionalG c5 a cror di"ulgare ar aduce atingere securitii statului mem(ru solicitat sau ar fi contrare ordinii pu(lice a acestuia. 465 Autoritatea solicitat nu poate refuza furnizarea de informaii pentru simplul moti" c aceste informaii sunt deinute de o (anc* de o alt instituie financiar* de o persoan desemnat sau care acioneaz )n calitate de agent ori de administrator sau c informaiile respecti"e se refer la participaiile la capitalul unei persoane. 445 Autoritatea solicitat informeaz autoritatea solicitant )n legtur cu moti"ele de refuz al unei cereri de informaii. Art. 1.#^0 1c;imbul de informaii fr cerere prealabil 7n cazul )n care urmeaz s se efectueze o ram(ursare?restituire de impozite* ta+e sau drepturi* altele dec@t ta+a pe "aloarea adugat* ctre o persoan sta(ilit ori a"@nd domiciliul )ntr5un alt stat mem(ru* statul mem(ru din care urmeaz s se efectueze ram(ursarea?restituirea poate informa statul mem(ru unde este sta(ilit sau unde )%i are domiciliul persoana respecti" cu pri"ire la ram(ursarea?restituirea ce urmeaz a se efectua. Art. 1.#^. -rezena 5n birourile administrative i participarea la anc;etele administrative 415 Prin acord )ntre autoritatea solicitant %i autoritatea solicitat %i )n concordan cu procedurile sta(ilite de autoritatea solicitat* funcionarii autorizai de autoritatea solicitant pot* )n "ederea promo"rii asistenei reciproce pre"zute de prezentul capitolF a5 s fie prezeni )n (irourile )n care autoritile administrati"e ale statului mem(ru solicitat )%i desf%oar acti"itateaG 1"1

b5 s fie prezeni la anc:etele administrati"e efectuate pe teritoriul statului mem(ru solicitatG c5 s )nsoeasc funcionarii competeni din statul mem(ru solicitat )n cursul procedurilor 6udiciare din respecti"ul stat mem(ru. 425 Acordul pre"zut la alin. H1I lit. (I poate pre"edea ca funcionarii din statul mem(ru solicitant s poat inter"ie"a persoane %i e+amina registre* )n cazul )n care legislaia )n "igoare )n statul mem(ru solicitat permite acest lucru. 465 <uncionarii autorizai de autoritatea solicitant care utilizeaz posi(ilitile oferite prin alin. H1I %i H I sunt )n msur s prezinte )n orice moment o )mputernicire scris )n care le sunt indicate identitatea %i calitatea oficial. ,$1;'U<$ a 6=a !i!ten %entru notificarea documentelor Art. 1.#^# Cererea de notificare a anumitor documente referitoare la creane 415 La cererea autoritii solicitante* autoritatea solicitat notific persoanei creia )i sunt destinate* denumit )n continuare destinatar* toate actele %i deciziile* inclusi" pe cele de natur 6udiciar* pri"ind o crean sau recuperarea acesteia* emise de statul mem(ru solicitant. 425 Cererea de notificare pre"zut la alin. H1I este )nsoit de un formular5tip care conine cel puin urmtoarele informaiiF a5 numele* adresa %i orice alte informaii utile pentru identificarea destinataruluiG b5 scopul notificrii %i termenul )n care aceasta ar tre(ui efectuatG c5 o descriere a documentelor ane+ate* a tipului de crean %i a "alorii creanei pentru care se formuleaz cerereaG d5 numele* adresa %i alte date de contact cu pri"ire la (iroul responsa(il de documentele ane+ate %i* )n cazul )n care este diferit* (iroul de la care se pot o(ine informaii suplimentare pri"ind documentele notificate sau posi(ilitile de a contesta o(ligaia de plat. 465 Autoritatea solicitant depune o cerere de notificare )n temeiul prezentului capitol numai atunci c@nd nu poate efectua notificarea )n conformitate cu normele care reglementeaz notificarea documentului )n cauz )n statul mem(ru solicitant sau atunci c@nd o astfel de notificare ar cauza dificulti disproporionate. 445 Autoritatea solicitat informeaz de )ndat autoritatea solicitant )n pri"ina oricrei aciuni )ntreprinse )n urma cererii de notificare* )n special )n legtur cu data notificrii documentului ctre destinatar. Art. 1.#^* 2i9loace de notificare 415 Autoritatea solicitat se asigur c procedura de notificare )n statul mem(ru solicitat se efectueaz potri"it reglementrilor legale %i practicilor administrati"e naionale )n "igoare )n statul mem(ru solicitat. 425 Pre"ederile alin. H1I nu aduc atingere niciunei alte forme de notificare utilizate de o autoritate competent a statului mem(ru solicitant* )n conformitate cu normele )n "igoare )n respecti"ul stat mem(ru. 465 3 autoritate competent sta(ilit pe teritoriul statului mem(ru solicitant poate notifica direct orice document prin scrisoare recomandat sau prin po%t electronic unei persoane dintr5un alt stat mem(ru. ,$1;'U<$ a 4=a D!urile a!igurtorii !au de recu%erare 1""

Art. 1.#^14 Cererea de recuperare 415 La cererea autoritii solicitante* autoritatea solicitat recupereaz creanele care fac o(iectul unui titlu ce permite e+ecutarea )n statul mem(ru solicitant. 425 De )ndat ce autoritatea solicitant are cuno%tin despre orice informaii rele"ante cu pri"ire la cazul care a moti"at cererea de recuperare* aceasta le transmite autoritii solicitate. Art. 1.#^11 Condiii aplicabile cererilor de recuperare 415 Autoritatea solicitant nu poate formula o cerere de recuperare dac %i at@ta "reme c@t creana %i?sau titlul care permite e+ecutarea acesteia )n statul mem(ru solicitant sunt contestate )n statul mem(ru respecti"* cu e+cepia cazurilor )n care se aplic art. 1/091& alin. H-I. 425 7nainte ca autoritatea solicitant s formuleze o cerere de recuperare se aplic procedurile de recuperare adec"ate disponi(ile )n statul mem(ru solicitant* cu urmtoarele e+cepiiF a5 atunci c@nd este e"ident c nu e+ist acti"e pentru recuperare )n statul mem(ru solicitant sau c astfel de proceduri nu "or duce la plata integral a creanei %i c autoritatea solicitant deine informaii specifice care indic faptul c persoana )n cauz are acti"e )n statul mem(ru solicitatG b5 atunci c@nd aplicarea unor astfel de proceduri )n statul mem(ru solicitant ar cauza dificulti disproporionate. Art. 1.#^1" &itlul e/ecutoriu i alte documente 5nsoitoare 415 3rice cerere de recuperare este )nsoit de un titlu uniform care permite e+ecutarea )n statul mem(ru solicitat. Acest titlu uniform care permite e+ecutarea )n statul mem(ru solicitat reflect coninutul principal al titlului iniial care permite e+ecutarea %i constituie (aza unic a msurilor asigurtorii %i de recuperare luate )n statul mem(ru solicitat. Acesta nu face o(iectul niciunui act de recunoa%tere* completare sau )nlocuire )n respecti"ul stat mem(ru. 425 Titlul uniform care permite e+ecutarea conine cel puin urmtoarele informaiiF a5 informaii rele"ante pentru identificarea titlului iniial care permite e+ecutarea* o descriere a creanei* inclusi" natura acesteia* perioada acoperit de crean* orice date rele"ante pentru procesul de e+ecutare %i "aloarea creanei %i diferitele componente ale acesteia* precum creana principal %i creanele fiscale accesorii datorateG b5 numele* adresa %i alte informaii utile pentru identificarea de(itoruluiG c5 numele* adresa %i alte date de contact cu pri"ire la (iroul responsa(il de e"aluarea creanei %i* )n cazul )n care acesta este diferit* (iroul de la care se pot o(ine informaii suplimentare pri"ind creana sau posi(ilitile de a contesta o(ligaia de plat. 465 Cererea de recuperare a unei creane poate fi )nsoit de alte documente referitoare la crean emise de statul mem(ru solicitant. Art. 1.#^13 +ecuperarea creanei 415 7n scopul recuperrii creanei )n statul mem(ru solicitat* orice crean pentru care a fost formulat o cerere de recuperare este tratat ca %i c@nd ar fi o crean a statului mem(ru solicitat* cu e+cepia cazului )n care prezentul capitol pre"ede altfel. 1"3

Autoritatea solicitat utilizeaz prerogati"ele conferite %i procedurile legale din statul mem(ru solicitat aplica(ile creanelor cu pri"ire la acelea%i ta+e* impozite sau drepturi ori* )n a(sena acestora* cu pri"ire la ta+e* impozite sau drepturi similare* cu e+cepia cazului )n care prezentul capitol pre"ede altfel. 425 Dac autoritatea solicitat consider c pe teritoriul statului su nu se colecteaz ta+e* impozite sau drepturi identice ori similare* aceasta utilizeaz prerogati"ele conferite %i procedurile legale din statul mem(ru solicitat aplica(ile creanelor rezultate din impozitul pe "enitul persoanelor fizice* cu e+cepia cazului )n care prezentul capitol pre"ede altfel. 465 Statul mem(ru solicitat nu este o(ligat s acorde creanelor altor state mem(re preferinele acordate pentru creane similare aprute )n respecti"ul stat mem(ru* cu e+cepia cazurilor )n care statele mem(re "izate con"in altfel sau e+ist dispoziii contrare )n legislaia statului mem(ru solicitat. Un stat mem(ru care acord preferine pentru creane altui stat mem(ru nu poate refuza acordarea acelora%i faciliti pentru acelea%i creane sau pentru creane similare altor state mem(re* )n acelea%i condiii. 445 Statul mem(ru solicitat recupereaz creana )n moneda sa naional. 475 Autoritatea solicitat informeaz cu diligena necesar autoritatea solicitant cu pri"ire la orice aciune )ntreprins cu pri"ire la cererea de recuperare. 465 7ncep@nd cu data la care este primit cererea de recuperare* autoritatea solicitat percepe do(@nzi pentru plata cu )nt@rziere* potri"it legislaiei )n "igoare )n statul mem(ru solicitat. 7n cazul !om@niei sunt aplica(ile pre"ederile art. 1 2. 485 Autoritatea solicitat poate* )n cazul )n care legislaia )n "igoare )n statul mem(ru solicitat permite acest lucru* s acorde de(itorului un termen de plat sau s acorde pentru aceste creane e%alonarea la plat %i s perceap do(@nd )n acest sens. Autoritatea solicitat informeaz ulterior autoritatea solicitant cu pri"ire la orice astfel de decizie. 485 <r a aduce atingere art. 1/09 2 alin. H1I* autoritatea solicitat )i transfer autoritii solicitante sumele recuperate aferente creanei* precum %i do(@nzile pre"zute la alin. H-I %i H/I. Art. 1.#^1, (itigii 415 Litigiile cu pri"ire la crean* la titlul iniial care permite e+ecutarea )n statul mem(ru solicitant sau la titlul uniform care permite e+ecutarea )n statul mem(ru solicitat %i litigiile legate de "aliditatea unei notificri efectuate de o autoritate competent a statului mem(ru solicitant sunt de competena autoritilor competente ale statului mem(ru solicitant. Dac* )n cursul procedurii de recuperare* creana* titlul iniial care permite e+ecutarea )n statul mem(ru solicitant sau titlul uniform care permite e+ecutarea )n statul mem(ru solicitat este contestatHI de o parte interesat* autoritatea solicitat informeaz respecti"a parte interesat c o astfel de aciune tre(uie introdus de aceasta din urm )n faa autoritii competente a statului mem(ru solicitant* potri"it legislaiei )n "igoare )n statul respecti". 425 Litigiile cu pri"ire la msurile de e+ecutare luate )n statul mem(ru solicitat sau cu pri"ire la "aliditatea unei notificri efectuate de o autoritate competent a statului mem(ru solicitat sunt introduse )n faa organismului competent pentru soluionarea litigiului al statului mem(ru respecti"* potri"it legislaiei )n "igoare a acestui stat. 465 Atunci c@nd una dintre aciunile pre"zute la alin. H1I a fost introdus )n faa organismului competent al statului mem(ru solicitant* autoritatea solicitant informeaz autoritatea solicitat cu pri"ire la aceasta %i precizeaz care sunt elementele creanei ce nu fac o(iectul contestaiei. 445 De )ndat ce autoritatea solicitat prime%te informaiile pre"zute la alin. H#I* fie din partea autoritii solicitante* fie din partea prii interesate* aceasta suspend procedura de e+ecutare )n ceea ce pri"e%te partea contestat a creanei* )n a%teptarea 1",

deciziei organismului competent )n materie* cu e+cepia cazurilor )n care autoritatea solicitant formuleaz o cerere contrar* potri"it alin. H-I. 475 La cererea autoritii solicitante sau )n cazul )n care se consider necesar de ctre autoritatea solicitat* fr s se aduc atingere art. 1/091-* autoritatea solicitat poate recurge la msuri asigurtorii pentru a garanta recuperarea* )n msura )n care reglementrile legale )n "igoare )n statul mem(ru solicitat permit acest lucru. 465 Potri"it reglementrilor legale %i practicilor administrati"e )n "igoare )n statul mem(ru )n care )%i are sediul* autoritatea solicitant poate cere autoritii solicitate s recupereze o crean contestat sau o parte contestat a creanei* )n msura )n care reglementrile legale %i practicile administrati"e )n "igoare )n statul mem(ru solicitat permit acest lucru. 3rice astfel de cerere se moti"eaz. Dac rezultatul ulterior al contestaiei este fa"ora(il de(itorului* autoritatea solicitant are o(ligaia de a ram(ursa orice sum recuperat* precum %i de a plti orice compensaie datorat* potri"it reglementrilor legale )n "igoare )n statul mem(ru solicitat. 485 Dac autoritile competente ale statului mem(ru solicitant sau ale statului mem(ru solicitat au iniiat o procedur amia(il* iar rezultatul procedurii poate afecta creana cu pri"ire la care a fost solicitat asisten* msurile de recuperare sunt suspendate sau (locate p@n la )nc:eierea procedurii respecti"e* cu e+cepia cazurilor de urgen imediat datorate fraudei sau insol"enei. 7n cazul )n care msurile de recuperare sunt suspendate sau (locate* sunt aplica(ile pre"ederile alin. H,I. Art. 1.#^15 2odificarea sau retragerea cererii de asisten pentru recuperare 415 Autoritatea solicitant informeaz imediat autoritatea solicitat cu pri"ire la orice modificare ulterioar adus cererii sale de recuperare sau cu pri"ire la retragerea cererii sale* preciz@nd moti"ele modificrii sau retragerii acesteia. 425 Dac modificarea cererii este rezultatul unei decizii luate de organismul competent pre"zut la art. 1/091& alin. H1I* autoritatea solicitant comunic decizia respecti" )mpreun cu un titlu uniform re"izuit care permite e+ecutarea )n statul mem(ru solicitat. Autoritatea solicitat continu msurile de recuperare pe (aza titlului re"izuit. $surile asigurtorii sau de recuperare de6a luate pe (aza titlului uniform iniial care permite e+ecutarea )n statul mem(ru solicitat pot continua pe (aza titlului re"izuit* cu e+cepia cazului )n care modificarea cererii se datoreaz lipsei de "ala(ilitate a titlului iniial care permite e+ecutarea )n statul mem(ru solicitant sau a titlului uniform iniial care permite e+ecutarea )n statul mem(ru solicitat. Dispoziiile art. 1/091 %i 1/091& sunt aplica(ile )n mod corespunztor. Art. 1.#^10 Cererea de msuri asigurtorii 415 La cererea autoritii solicitante* autoritatea solicitat ia msurile asigurtorii necesare* dac acestea sunt permise de legislaia sa naional %i )n conformitate cu practicile sale administrati"e* pentru a asigura recuperarea )n cazul )n care creana sau titlul care permite e+ecutarea )n statul mem(ru solicitant este contestatHI la momentul formulrii cererii sau )n cazul )n care creana nu face )nc o(iectul unui titlu care s permit e+ecutarea )n statul mem(ru solicitant* )n msura )n care sunt* de asemenea* posi(ile msuri asigurtorii* )ntr5o situaie similar* )n temeiul legislaiei naionale %i al practicilor administrati"e ale statului mem(ru solicitant. Documentul ela(orat pentru a permite aplicarea de msuri asigurtorii )n statul mem(ru solicitant %i referitor la creana pentru care se solicit asistena reciproc* dac este cazul* )nsoe%te cererea de msuri asigurtorii )n statul mem(ru solicitat. Acest document nu face o(iectul niciunui act de recunoa%tere* completare sau )nlocuire )n statul mem(ru solicitat. 1"5

425 Cererea de msuri asigurtorii poate fi )nsoit de alte documente referitoare la crean* emise )n statul mem(ru solicitant. Art. 1.#^1. $ormele aplicabile cererilor de msuri asigurtorii Pentru aplicarea dispoziiilor art. 1/091- sunt aplica(ile* )n mod corespunztor* dispoziiile art. 1/0912 alin. H I* art. 1/091# alin. H1I 5 H,I* art. 1/091& %i 1/091,. Art. 1.#^1# (imite ale obligaiilor autoritii solicitate 415 Autoritatea solicitat nu este o(ligat s acorde asistena pre"zut la art. 1/0912 5 art. 1/091- dac recuperarea creanei este de natur s genereze* din cauza situaiei de(itorului* gra"e dificulti de ordin economic sau social )n statul mem(ru solicitat* )n msura )n care reglementrile legale %i practicile administrati"e )n "igoare )n respecti"ul stat mem(ru permit o astfel de e+cepie )n cazul creanelor naionale. 425 Autoritatea solicitat nu este o(ligat s acorde asistena pre"zut la art. 1/09, %i la art. 1/09/ 5 1/091- dac cererea iniial de asisten* potri"it art. 1/09,* 1/09/* 1/090* 1/0912 sau 1/091-* este efectuat cu pri"ire la creane care au o "ec:ime mai mare de , ani* acest termen )ncep@nd de la momentul scadenei creanei )n statul mem(ru solicitant %i p@n la momentul cererii iniiale de asisten. 7n cazul )n care creana sau titlul iniial care permite e+ecutarea )n statul mem(ru solicitant sunt contestate* termenul de , ani )ncepe din momentul )n care )n statul mem(ru solicitant se sta(ile%te faptul c nu mai este posi(il contestarea creanei sau a titlului care permite e+ecutarea. 7n cazul )n care se acord o am@nare a plii sau un plan de e%alonare a plii de ctre autoritile competente din statul mem(ru solicitant* termenul de , ani )ncepe din momentul )n care )ntregul termen de plat a e+pirat. Cu toate acestea* )n aceste cazuri* autoritatea solicitat nu este o(ligat s acorde asisten cu pri"ire la creane care sunt mai "ec:i de 12 ani* termen calculat de la momentul scadenei creanei )n statul mem(ru solicitant. 465 Un stat mem(ru nu este o(ligat s acorde asisten dac "aloarea total a creanelor reglementate de prezentul capitol* pentru care se solicit asisten* este mai mic de 1.,22 euro. 445 Autoritatea solicitat informeaz autoritatea solicitant )n legtur cu moti"ele refuzului unei cereri de asisten. Art. 1.#^1* Aspecte privind prescripia 415 Aspectele pri"ind termenele de prescripie sunt reglementate e+clusi" de legislaia )n "igoare )n statul mem(ru solicitant. 425 7n ceea ce pri"e%te suspendarea* )ntreruperea sau prelungirea termenului de prescripie* toate demersurile efectuate )n "ederea recuperrii creanelor de ctre autoritatea solicitat sau )n numele acesteia* )n temeiul unei cereri de asisten* care au drept efect suspendarea* )ntreruperea sau prelungirea termenului de prescripie* )n conformitate cu legislaia )n "igoare )n statul mem(ru solicitat* sunt considerate a a"ea acela%i efect )n statul mem(ru solicitant* cu condiia ca efectul corespunztor s fie pre"zut )n reglementrile legale )n "igoare )n statul mem(ru solicitant. 465 Dac suspendarea* )ntreruperea sau prelungirea termenului de prescripie nu este posi(il )n temeiul reglementrilor legale )n "igoare )n statul mem(ru solicitat* toate demersurile efectuate )n "ederea recuperrii creanelor de ctre autoritatea solicitat sau )n numele acesteia )n temeiul unei cereri de asisten care* dac ar fi fost efectuate de ctre autoritatea solicitant )n propriul stat mem(ru sau )n numele acesteia* ar fi dus la 1"0

suspendarea* )ntreruperea sau prelungirea termenului de prescripie* potri"it legislaiei )n "igoare )n statul mem(ru solicitant* sunt considerate a fi fost efectuate )n statul mem(ru solicitant* )n ceea ce pri"e%te efectul respecti". 44I Pre"ederile alin. H I %i H#I nu afecteaz dreptul autoritilor competente din statul mem(ru solicitant de a lua msuri pentru a suspenda* )ntrerupe sau prelungi termenul de prescripie* potri"it reglementrilor )n "igoare )n statul mem(ru respecti". 475 Autoritatea solicitant %i autoritatea solicitat se informeaz reciproc cu pri"ire la orice aciune care )ntrerupe* suspend sau prelunge%te termenul de prescripie a creanei pentru care au fost solicitate msuri asigurtorii sau de recuperare sau care poate produce acest efect. Art. 1.#^"4 Costuri 415 7n plus fa de sumele pre"zute la art. 1/091# alin. H0I* autoritatea solicitat urmre%te s recupereze de la de(itor c:eltuielile legate de recuperare pe care le5a suportat %i le reine* potri"it reglementrilor legale )n "igoare din statul mem(ru solicitat. 425 Statele mem(re renun reciproc la toate cererile pri"ind ram(ursarea c:eltuielilor rezultate din asistena reciproc pe care %i5o acord potri"it prezentului capitol. 465 Cu toate acestea* )n cazul unor recuperri care creeaz dificulti deose(ite* care implic c:eltuieli foarte mari sau care se refer la crima organizat* autoritatea solicitant %i autoritatea solicitat pot s con"in asupra unor modaliti de ram(ursare specifice cazurilor )n spe. 445 <r a aduce atingere alin. H I %i H#I* statul mem(ru solicitant rm@ne rspunztor fa de statul mem(ru solicitat pentru toate c:eltuielile %i toate pierderile suportate )n legtur cu aciunile recunoscute ca fiind ne6ustificate* )n ceea ce pri"e%te fie fondul creanei* fie "ala(ilitatea titlului emis de autoritatea solicitant care permite e+ecutarea %i?sau aplicarea de msuri asigurtorii. ,$1;'U<$ a 7=a (i!%oziii generale a%licabile tuturor ti%urilor de cereri de a!i!ten Art. 1.#^"1 %ormulare8tip i mi9loace de comunicare 415 Cererile de informaii )n temeiul art. 1/09, alin. H1I* cererile de notificare )n temeiul art. 1/090 alin. H1I* cererile de recuperare )n temeiul art. 1/0912 alin. H1I sau cererile de msuri asigurtorii )n temeiul art. 1/091- alin. H1I se transmit prin mi6loace electronice* utiliz@ndu5se un formular5tip* cu e+cepia cazurilor )n care acest lucru nu este posi(il din moti"e te:nice. 7n msura posi(ilului* aceste formulare se folosesc %i pentru comunicrile ulterioare cu pri"ire la cerere. 425 Titlul uniform care permite e+ecutarea )n statul mem(ru solicitat* documentul care permite aplicarea de msuri asigurtorii )n statul mem(ru solicitant %i celelalte documente pre"zute la art. 1/091 %i 1/091- se transmit* de asemenea* prin mi6loace electronice* cu e+cepia cazurilor )n care acest lucru nu este posi(il din moti"e te:nice. 465 <ormularul5tip poate fi )nsoit* dac este cazul* de rapoarte* declaraii %i orice alte documente sau de copii certificate pentru conformitate sau e+trase din acestea* care sunt* de asemenea* transmise pe cale electronic* cu e+cepia cazurilor )n care acest lucru nu este posi(il din moti"e te:nice. 445 <ormularele5tip %i comunicrile pe cale electronic pot* de asemenea* s fie utilizate pentru sc:im(ul de informaii )n temeiul art. 1/09-.

1".

475 Dispoziiile alin. H1I 5 H&I nu se aplic informaiilor %i documentaiei o(inute prin prezena )n (irourile administrati"e dintr5un alt stat mem(ru sau prin participarea la anc:etele administrati"e dintr5un alt stat mem(ru* potri"it art. 1/09/. 465 7n cazul )n care comunicrile nu se efectueaz pe cale electronic sau prin intermediul formularelor5tip* acest lucru nu "a afecta "ala(ilitatea informaiilor o(inute sau a msurilor luate pentru e+ecutarea cererii de asisten. Art. 1.#^"" (imba utilizat 415 Toate cererile de asisten* formularele5tip pentru notificare %i titlurile uniforme care permit e+ecutarea )n statul mem(ru solicitat sunt trimise )n lim(a oficial sau )n una dintre lim(ile oficiale ale statului mem(ru solicitat sau sunt )nsoite de o traducere )n una dintre aceste lim(i. <aptul c anumite pri sunt scrise )ntr5o lim( alta dec@t lim(a oficial sau una dintre lim(ile oficiale ale statului mem(ru solicitat nu afecteaz "ala(ilitatea acestora sau a procedurii* )n msura )n care acea lim( este sta(ilit de comun acord )ntre statele mem(re interesate. 425 Documentele a cror notificare este solicitat potri"it art. 1/090 pot fi transmise autoritii solicitate )ntr5o lim( oficial a statului mem(ru solicitant. 465 7n cazul )n care o cerere este )nsoit de alte documente dec@t cele pre"zute la alin. H1I %i H I* autoritatea solicitat poate* dac este necesar* s cear autoritii solicitante o traducere a acestor documente )n lim(a oficial sau )n una dintre lim(ile oficiale ale statului mem(ru solicitat sau )n orice alt lim( asupra creia statele mem(re interesate au con"enit (ilateral. Art. 1.#^"3 6ivulgarea informaiilor i a documentelor 415 Informaiile comunicate su( orice form* )n temeiul prezentului capitol* sunt reglementate de o(ligaia pstrrii secretului fiscal %i (eneficiaz de protecia acordat informaiilor similare )n temeiul legislaiei naionale a statului mem(ru care le5a primit. Astfel de informaii pot fi utilizate )n scopul aplicrii de msuri asigurtorii sau de e+ecutare )n pri"ina creanelor care intr su( incidena prezentului capitol. De asemenea* astfel de informaii pot fi utilizate pentru e"aluarea %i impunerea contri(uiilor o(ligatorii la sistemul de securitate social. 425 Persoanele acreditate )n mod corespunztor de Autoritatea de Acreditare de Securitate a Comisiei .uropene pot a"ea acces la aceste informaii numai )n msura )n care acest lucru este necesar pentru )ntreinerea %i dez"oltarea reelei !CC. 465 Statul mem(ru care furnizeaz informaiile permite utilizarea acestora )n alte scopuri dec@t cele pre"zute la alin. H1I )n statul mem(ru care prime%te informaiile* )n cazul )n care* )n temeiul legislaiei statului mem(ru care furnizeaz informaiile* informaiile pot fi utilizate )n scopuri similare. 445 7n cazul )n care autoritatea solicitant sau solicitat consider c informaiile o(inute )n temeiul prezentului capitol ar putea fi folositoare* )n scopurile pre"zute la alin. H1I* unui al treilea stat mem(ru* ea poate s transmit respecti"ele informaii acestui al treilea stat mem(ru* cu condiia ca transmiterea acestor informaii s fie conform cu normele %i procedurile sta(ilite )n prezentul capitol. Aceasta informeaz statul mem(ru de la care pro"in informaiile cu pri"ire la intenia sa de a transmite informaiile respecti"e unui stat mem(ru ter. Statul mem(ru de la care pro"in informaiile se poate opune acestei transmiteri a informaiilor* )n termen de 12 zile lucrtoare de la data la care a primit comunicarea din partea statului mem(ru care dore%te s transmit informaiile. 475 Permisiunea de a utiliza* )n temeiul alin. H#I* informaii care au fost transmise )n temeiul alin. H&I poate fi acordat numai de ctre statul mem(ru de unde pro"in informaiile. 1"#

465 Informaiile comunicate su( orice form )n temeiul prezentului capitol pot fi in"ocate sau utilizate drept pro(e de toate autoritile din statul mem(ru care prime%te informaiile* pe aceea%i (az ca %i informaiile similare o(inute )n respecti"ul stat. ,$1;'U<$ a 6=a (i!%oziii finale Art. 1.#^", Aplicarea altor acorduri privind asistena 415 Prezentul capitol nu aduce atingere )ndeplinirii niciunei o(ligaii de furnizare de asisten mai e+tins* care decurge din acorduri sau )nelegeri (ilaterale ori multilaterale* inclusi" )n domeniul notificrii actelor 6udiciare sau e+tra6udiciare. 425 7n cazul )n care !om@nia )nc:eie astfel de acorduri sau )nelegeri (ilaterale ori multilaterale cu pri"ire la aspecte reglementate de prezentul capitol %i care nu se refer la cazuri indi"iduale* informeaz fr )nt@rziere Comisia )n acest sens. 465 Atunci c@nd acord asisten reciproc mai e+tins )n temeiul unui acord sau al unei )nelegeri (ilateralHeI ori multilateralHeI* !om@nia poate utiliza reeaua de comunicaii electronice %i formularele5tip adoptate pentru punerea )n aplicare a prezentului capitol. Art. 1.#^"5 $orme de aplicare 8ormele de aplicare a dispoziiilor art. 1/09& alin. H#I %i H&I* art. 1/09, alin. H1I* art. 1/090* art. 1/0912* art. 1/091 alin. H1I %i H I* art. 1/091# alin. H,I 5 H0I* art. 1/091,* art. 1/091- alin. H1I %i ale art. 1/09 1 alin. H1I 5 H&I sunt normele apro(ate de Comisie. Art. 1.#^"0 +aportare 415 !om@nia* prin intermediul (iroului central de legtur* informeaz Comisia anual* cel t@rziu p@n la #1 martie* cu pri"ire la urmtoareleF a5 numrul de cereri de informaii* de comunicare %i de recuperare sau de msuri asigurtorii transmise fiecrui stat mem(ru solicitat %i primite de la fiecare stat mem(ru solicitant )n fiecare anG b5 "aloarea creanelor pentru care se solicit asisten pentru recuperare %i sumele recuperate. 425 !om@nia* prin intermediul (iroului central de legtur* poate furniza* de asemenea* orice alte informaii care ar putea fi folositoare pentru a e"alua asistena reciproc oferit )n temeiul prezentului capitol. rt. 188.26 A art. 204 @@@ brogate.

TITLUL I9 ,oluionarea contestaiilor formulate mpotri&a actelor administrati&e fiscale

CAP. 1 Dreptul la contestaie

1"*

Art. "45 -osibilitatea de contestare 415 7mpotri"a titlului de crean* precum %i )mpotri"a altor acte administrati"e fiscale se poate formula contestaie potri"it legii. Contestaia este o cale administrati" de atac %i nu )nltur dreptul la aciune al celui care se consider lezat )n drepturile sale printr5un act administrati" fiscal sau prin lipsa acestuia* )n condiiile legii. 425 .ste )ndreptit la contestaie numai cel care consider c a fost lezat )n drepturile sale printr5un act administrati" fiscal sau prin lipsa acestuia. 465 4aza de impunere %i impozitul* ta+a sau contri(uia sta(ilite prin decizie de impunere se contest numai )mpreun. 445 Pot fi contestate )n condiiile alin. H#I %i deciziile de impunere prin care nu sunt sta(ilite impozite* ta+e* contri(uii sau alte sume datorate (ugetului general consolidat. 475 7n cazul deciziilor referitoare la (aza de impunere* reglementate potri"it art. 01 alin. H1I* contestaia se poate depune de orice persoan care particip la realizarea "enitului. 465 4azele de impunere constatate separat )ntr5o decizie referitoare la (aza de impunere pot fi atacate numai prin contestarea acestei decizii. Art. "40 %orma i coninutul contestaiei 415 Contestaia se formuleaz )n scris %i "a cuprindeF a5 datele de identificare a contestatoruluiG b5 o(iectul contestaieiG c5 moti"ele de fapt %i de dreptG d5 do"ezile pe care se )ntemeiazG e5 semntura contestatorului sau a )mputernicitului acestuia* precum %i %tampila )n cazul persoanelor 6uridice. Do"ada calitii de )mputernicit al contestatorului* persoan fizic sau 6uridic* se face potri"it legii. 425 3(iectul contestaiei )l constituie numai sumele %i msurile sta(ilite %i )nscrise de organul fiscal )n titlul de crean sau )n actul administrati" fiscal atacat* cu e+cepia contestaiei )mpotri"a refuzului ne6ustificat de emitere a actului administrati" fiscal. 465 Contestaia se depune la organul fiscal* respecti" "amal* al crui act administrati" este atacat %i nu este supus ta+elor de tim(ru. 8orme metodologice Art. )3#
1&5.1. n contestaiile care au ca obiect sume se va specifica cuantumul sumei totale contestate, individuali$at pe categorii de impo$ite, ta6e, datorie vamal, contribuii, precum i accesorii ale acestora. n situaia "n care se constat nerespectarea acestei obligaii, organele fiscale de soluionare competente vor pune "n vedere contestatorului, printr*o adres, s preci$e$e, "n termen de 5 $ile de la comunicarea acesteia, cuantumul sumei contestate, individuali$at. 1&5.). n situaia "n care contestaia este formulat printr*un "mputernicit al contestatorului, organele de soluionare competente vor verifica "mputernicirea, care trebuie s poarte semntura i tampila persoanei %uridice contestatoare, dup ca$.

Art. "4. &ermenul de depunere a contestaiei 415 Contestaia se "a depune )n termen de #2 de zile de la data comunicrii actului administrati" fiscal* su( sanciunea decderii. 425 7n cazul )n care competena de soluionare nu aparine organului emitent al actului administrati" fiscal atacat* contestaia "a fi )naintat de ctre acesta* )n termen de , zile de la )nregistrare* organului de soluionare competent. 465 7n cazul )n care contestaia este depus la un organ fiscal necompetent* aceasta "a fi )naintat* )n termen de , zile de la data primirii* organului fiscal emitent al actului administrati" atacat. 445 Dac actul administrati" fiscal nu conine elementele pre"zute la art. &# alin. H I lit. iI* contestaia poate fi depus* )n termen de # luni de la data comunicrii actului administrati" fiscal* la organul fiscal emitent al actului administrati" atacat. 134

Art. "4# +etragerea contestaiei 415 Contestaia poate fi retras de contestator p@n la soluionarea acesteia. 3rganul de soluionare competent "a comunica contestatorului decizia prin care se ia act de renunarea la contestaie. 425 Prin retragerea contestaiei nu se pierde dreptul de a se )nainta o nou contestaie )n interiorul termenului general de depunere a acesteia. CAP. 2 Competena de soluionare a contestaiilor. Decizia de soluionare

Art. "4* Organul competent 415 Contestaiile formulate )mpotri"a deciziilor de impunere* a actelor administrati"e fiscale asimilate deciziilor de impunere* deciziilor pentru regularizarea situaiei emise )n conformitate cu legislaia )n materie "amal* a msurii de diminuare a pierderii fiscale sta(ilite prin dispoziie de msuri* precum %i )mpotri"a deciziei de re"erificare se soluioneaz de ctreF a5 structura specializat de soluionare a contestaiilor din cadrul direciilor generale regionale ale finanelor pu(lice )n a cror raz teritorial )%i au domiciliul fiscal contestatarii* pentru contestaiile care au ca o(iect impozite* ta+e* contri(uii* datorie "amal* accesorii ale acestora* msura de diminuare a pierderii fiscale* )n cuantum de p@n la , milioane lei* precum %i pentru contestaiile )ndreptate )mpotri"a deciziilor de re"erificare* cu e+cepia celor emise de organele centrale de inspecie?controlG b5 structura specializat de soluionare a contestaiilor din cadrul direciilor generale regionale ale finanelor pu(lice competent conform art. #- alin. H#I pentru administrarea contri(ua(ililor nerezideni care nu au pe teritoriul !om@niei un sediu permanent* pentru contestaiile formulate de ace%tia* ce au ca o(iect impozite* ta+e* contri(uii* datorie "amal* accesorii ale acestora* msura de diminuare a pierderii fiscale* )n cuantum de p@n la , milioane lei* precum %i pentru contestaiile )ndreptate )mpotri"a deciziilor de re"erificare* cu e+cepia celor emise de organele centrale de inspecie?controlG c5 Direcia general de soluionare a contestaiilor din cadrul Ageniei 8aionale de Administrare <iscal* pentru contestaiile care au ca o(iect impozite* ta+e* contri(uii* datorie "amal* accesoriile acestora* precum %i msura de diminuare a pierderii fiscale* )n cuantum de , milioane lei sau mai mare* pentru contestaiile formulate de marii contri(ua(ili* precum %i cele formulate )mpotri"a actelor enumerate )n prezentul articol* emise de organele centrale de inspecie?control* indiferent de cuantum. 425 Contestaiile formulate )mpotri"a altor acte administrati"e fiscale se soluioneaz de ctre organele fiscale emitente. 465 Contestaiile formulate de cei care se consider lezai de refuzul ne6ustificat de emitere a actului administrati" fiscal se soluioneaz de ctre organul ierar:ic superior organului fiscal competent s emit acel act. 46.15 Competena de soluionare a contestaiilor pre"zut la alin. H1I se poate delega altui organ de soluionare pre"zut la alin. H1I* )n condiiile sta(ilite prin ordinul pre%edintelui Ageniei 8aionale de Administrare <iscal. Contestatorul %i persoanele introduse )n procedura de soluionare a contestaiei sunt informai cu pri"ire la sc:im(area competenei de soluionare a contestaiei. 131

445 Contestaiile formulate )mpotri"a actelor administrati"e fiscale emise de autoritile administraiei pu(lice locale* precum %i de alte autoriti pu(lice care* potri"it legii* administreaz creane fiscale se soluioneaz de ctre aceste autoriti. 475 Cuantumul sumelor pre"zute la alin. H1I se actualizeaz prin :otr@re a Eu"ernului. 8orme metodologice Art.)3;
1&0.1. Prin organe de soluionare competente constituite la nivelul direciilor generale unde contestatorii au domiciliul fiscal se "nelege serviciile2birourile de soluionare a contestaiilor din cadrul direciilor generale ale finanelor publice %udeene, respectiv a municipiului Cucureti, sau, dup ca$, 'irecia general de administrare a marilor contribuabili, pentru marii contribuabili care sunt administrai de aceasta. 1&0.). Prin organe de soluionare competente constituite la nivel central se "nelege 'irecia general de soluionare a contestaiilor din cadrul Ageniei (aionale de Administrare Fiscal.

Art. "14 6ecizia sau dispoziia de soluionare 415 7n soluionarea contestaiei* organul competent se pronun prin decizie sau dispoziie* dup caz. 425 Decizia sau dispoziia emis )n soluionarea contestaiei este definiti" )n sistemul cilor administrati"e de atac. 8orme metodologice Art.)13
1&;.1. n soluionarea contestaiei organele de soluionare competente ale Ageniei (aionale de Administrare Fiscal se pronun prin deci$ie, iar cele ale autoritilor administraiei publice locale se pronun prin dispo$iie. Norme metodologice:

Art. "11 %orma i coninutul deciziei de soluionare a contestaiei 415 Decizia de soluionare a contestaiei se emite )n form scris %i "a cuprindeF pream(ulul* considerentele %i dispoziti"ul. 425 Pream(ulul cuprindeF denumirea organului )n"estit cu soluionarea* numele sau denumirea contestatorului* domiciliul fiscal al acestuia* numrul de )nregistrare a contestaiei la organul de soluionare competent* o(iectul cauzei* precum %i sinteza susinerilor prilor atunci c@nd organul competent de soluionare a contestaiei nu este organul emitent al actului atacat. 465 Considerentele cuprind moti"ele de fapt %i de drept care au format con"ingerea organului de soluionare competent )n emiterea deciziei. 445 Dispoziti"ul cuprinde soluia pronunat* calea de atac* termenul )n care aceasta poate fi e+ercitat %i instana competent. 475 Decizia se semneaz de ctre conductorul direciei generale* directorul general al organului competent constituit la ni"el central* conductorul organului fiscal emitent al actului administrati" atacat sau de )nlocuitorii acestora* dup caz. CAP. % Dispoziii procedurale

Art. "1" 'ntroducerea altor persoane 5n procedura de soluionare 415 3rganul de soluionare competent poate introduce* din oficiu sau la cerere* )n soluionarea contestaiei* dup caz* alte persoane ale cror interese 6uridice de natur fiscal sunt afectate )n urma emiterii deciziei de soluionare a contestaiei. 7nainte de introducerea altor persoane* contestatorul "a fi ascultat conform art. 1. 425 Persoanele care particip la realizarea "enitului )n sensul art. 2, alin. H,I %i nu au )naintat contestaie "or fi introduse din oficiu. 13"

465 Persoanei introduse )n procedura de contestaie i se "or comunica toate cererile %i declaraiile celorlalte pri. Aceast persoan are drepturile %i o(ligaiile prilor rezultate din raportul de drept fiscal ce formeaz o(iectul contestaiei %i are dreptul s )nainteze propriile sale cereri. 445 Dispoziiile Codului de procedur ci"il referitoare la inter"enia forat %i "oluntar sunt aplica(ile.

Art. "13 1oluionarea contestaiei 415 7n soluionarea contestaiei organul competent "a "erifica moti"ele de fapt %i de drept care au stat la (aza emiterii actului administrati" fiscal. Analiza contestaiei se face )n raport de susinerile prilor* de dispoziiile legale in"ocate de acestea %i de documentele e+istente la dosarul cauzei. Soluionarea contestaiei se face )n limitele sesizrii. 425 3rganul de soluionare competent pentru lmurirea cauzei poate solicita punctul de "edere al direciilor de specialitate din minister sau al altor instituii %i autoriti. 465 Prin soluionarea contestaiei nu se poate crea o situaie mai grea contestatorului )n propria cale de atac. 445 Contestatorul* inter"enienii sau )mputerniciii acestora pot s depun pro(e noi )n susinerea cauzei. 7n aceast situaie* organului fiscal emitent al actului administrati" fiscal atacat sau organului care a efectuat acti"itatea de control* dup caz* i se "a oferi posi(ilitatea s se pronune asupra acestora. 475 3rganul de soluionare competent se "a pronuna mai )nt@i asupra e+cepiilor de procedur %i asupra celor de fond* iar c@nd se constat c acestea sunt )ntemeiate* nu se "a mai proceda la analiza pe fond a cauzei. 8orme metodologiceArt.)1+
10).1. n temeiul art. 10) alin. .:/ din 8odul de procedur fiscal, contestatorul, intervenienii i2sau "mputerniciii acestora, "n faa organelor de soluionare a contestaiilor, se pot folosi de orice probe noi relevante, c!iar dac acestea anterior nu au fost cercetate de organele de inspecie fiscal. Norme metodologice

Art. "1, 1uspendarea procedurii de soluionare a contestaiei pe cale administrativ 415 3rganul de soluionare competent poate suspenda* prin decizie moti"at* soluionarea cauzei atunci c@ndF a5 organul care a efectuat acti"itatea de control a sesizat organele )n drept cu pri"ire la e+istena indiciilor s"@r%irii unei infraciuni a crei constatare ar a"ea o )nr@urire :otr@toare asupra soluiei ce urmeaz s fie dat )n procedur administrati"G b5 soluionarea cauzei depinde* )n tot sau )n parte* de e+istena sau ine+istena unui drept care face o(iectul unei alte 6udeci. 425 3rganul de soluionare competent poate suspenda procedura* la cerere* dac sunt moti"e )ntemeiate. La apro(area suspendrii* organul de soluionare competent "a sta(ili %i termenul p@n la care se suspend procedura. Suspendarea poate fi solicitat o singur dat. 465 Procedura administrati" este reluat la )ncetarea moti"ului care a determinat suspendarea sau* dup caz* la e+pirarea termenului sta(ilit de organul de soluionare competent potri"it alin. H I* indiferent dac moti"ul care a determinat suspendarea a )ncetat sau nu. 445 Qotr@rea definiti" a instanei penale prin care se soluioneaz aciunea ci"il este opoza(il organelor fiscale competente pentru soluionarea contestaiei* cu pri"ire la sumele pentru care statul s5a constituit parte ci"il. Art. "15 1uspendarea e/ecutrii actului administrativ fiscal 133

415 Introducerea contestaiei pe calea administrati" de atac nu suspend e+ecutarea actului administrati" fiscal. 425 Dispoziiile prezentului articol nu aduc atingere dreptului contri(ua(ilului de a cere suspendarea e+ecutrii actului administrati" fiscal* )n temeiul Legii contenciosului administrati" nr. ,,&? 22&* cu modificrile ulterioare. Instana competent poate suspenda e+ecutarea* dac se depune o cauiune de p@n la 2L din cuantumul sumei contestate* iar )n cazul cererilor al cror o(iect nu este e"alua(il )n (ani* o cauiune de p@n la .222 lei. 465 7n cazul suspendrii e+ecutrii actului administrati" fiscal* dispus de instanele de 6udecat )n (aza pre"ederilor Legii nr. ,,&? 22&* cu modificrile %i completrile ulterioare* toate efectele actului administrati" fiscal sunt suspendate p@n la )ncetarea acesteia. CAP. ' ,oluii asupra contestaiei

Art. "10 1oluii asupra contestaiei 415 Prin decizie contestaia "a putea fi admis* )n totalitate sau )n parte* ori respins. 425 7n cazul admiterii contestaiei se decide* dup caz* anularea total sau parial a actului atacat. 465 Prin decizie se poate desfiina total sau parial actul administrati" atacat* situaie )n care urmeaz s se )nc:eie un nou act administrati" fiscal care "a a"ea )n "edere strict considerentele deciziei de soluionare. 46.15 Soluia de desfiinare este pus )n e+ecutare )n termen de #2 de zile de la data comunicrii deciziei* iar noul act administrati" fiscal emis "izeaz strict aceea%i perioad %i acela%i o(iect al contestaiei pentru care s5a pronunat soluia de desfiinare. 445 Prin decizie se poate suspenda soluionarea cauzei* )n condiiile pre"zute de art. 1&. Art. "1. +espingerea contestaiei pentru ne5ndeplinirea condiiilor procedurale 415 Dac organul de soluionare competent constat ne)ndeplinirea unei condiii procedurale* contestaia "a fi respins fr a se proceda la analiza pe fond a cauzei. 425 Contestaia nu poate fi respins dac poart o denumire gre%it. Art. "1# Comunicarea deciziei i calea de atac 415 Decizia pri"ind soluionarea contestaiei se comunic contestatorului* persoanelor introduse* )n condiiile art. &&* precum %i organului fiscal emitent al actului administrati" atacat. 425 Deciziile emise )n soluionarea contestaiilor pot fi atacate de ctre contestatar sau de ctre persoanele introduse )n procedura de soluionare a contestaiei potri"it art. 1 * la instana 6udectoreasc de contencios administrati" competent* )n condiiile legii. 465 7n situaia atacrii la instana 6udectoreasc de contencios administrati" competent potri"it alin. H I a deciziei prin care s5a dispus desfiinarea* )nc:eierea noului act administrati" fiscal ca urmare a soluiei de desfiinare emise )n procedura de soluionare a contestaiei se face dup ce :otr@rea 6udectoreasc a rmas definiti" %i ire"oca(il.

13,

TITLUL 9 ,anciuni

Art. "1* Contravenii 415 Constituie contra"enii urmtoarele fapteF a5 nedepunerea la termenele pre"zute de lege a declaraiilor de )nregistrare fiscal sau de meniuniG b5 ne)ndeplinirea la termen a o(ligaiilor de declarare pre"zute de lege* a (unurilor %i "eniturilor impoza(ile sau* dup caz* a impozitelor* ta+elor* contri(uiilor %i a altor sume* precum %i orice informaii )n legtur cu impozitele* ta+ele* contri(uiile* (unurile %i "eniturile impoza(ile* dac legea pre"ede declararea acestoraG b.15 A b.6 ''' A(rogat. c5 nerespectarea o(ligaiilor pre"zute la art. ,- %i art. ,/ alin. H IG d5 nerespectarea o(ligaiei pre"zute la art. 12, alin. H0IG e5 neducerea la )ndeplinire a msurilor sta(ilite potri"it art. /1 alin. H I* art. 02 alin. H&I %i art. 12, alin. H1IG Hintr )n "igoare la #2 zile dup data pu(licriiI f5 nerespectarea o(ligaiilor pre"zute la art. ,#G g5 nerespectarea o(ligaiei )nscrierii codului de identificare fiscal pe documente* potri"it art. /#G :5 nerespectarea de ctre pltitorii de salarii %i "enituri asimilate salariilor a o(ligaiilor pri"ind completarea %i pstrarea fi%elor fiscaleG i5 ne)ndeplinirea o(ligaiilor pri"ind transmiterea la organul fiscal competent sau* dup caz* la tere persoane a formularelor %i documentelor pre"zute de legea fiscal* altele dec@t declaraiile fiscale %i declaraiile de )nregistrare fiscal sau de meniuniG #5 nerespectarea de ctre (nci a o(ligaiilor pri"ind furnizarea informaiilor %i a o(ligaiilor de decontare pre"zute de prezentul codG >5 nerespectarea o(ligaiilor ce5i re"in terului poprit* potri"it prezentului codG >5 nerespectarea o(ligaiei de comunicare pre"zute la art. 1,& alin. H1IG m5 refuzul de(itorului supus e+ecutrii silite de a preda (unurile organului de e+ecutare spre a fi sec:estrate sau de a le pune la dispoziie acestuia pentru a fi identificate %i e"aluateG n5 refuzul de a prezenta organului financiar5fiscal (unurile materiale supuse impozitelor* ta+elor* contri(uiilor datorate (ugetului general consolidat* )n "ederea sta(ilirii realitii declaraiei fiscaleG o5 nereinerea* potri"it legii* de ctre pltitorii o(ligaiilor fiscale* a sumelor reprezent@nd impozite %i contri(uii cu reinere la sursG %5 reinerea %i ne"rsarea )n totalitate* de ctre pltitorii o(ligaiilor fiscale* a sumelor reprezent@nd impozite %i contri(uii cu reinere la surs* dac nu sunt s"@r%ite )n astfel de condiii )nc@t* potri"it legii* s fie considerate infraciuniG r5 refuzul de a )ndeplini o(ligaia pre"zut la art. , alin. H1I. !5 nerespectarea o(ligaiei pre"zute la art. 12191 alin. H,91I. 425 Contra"eniile pre"zute la alin. H1I se sancioneaz astfel Hintr )n "igoare la #2 zile dup data pu(licriiIF

135

a5 cu amend de la -.222 lei la 0.222 lei* pentru persoanele fizice* %i cu amend de la ,.222 lei la /.222 lei* pentru persoanele 6uridice* )n cazul s"@r%irii faptelor pre"zute la alin. H1I lit. cIG b5 cu amend de la 1.222 lei la 1.,22 lei* pentru persoanele fizice* %i cu amend de la ,.222 lei la /.222 lei* pentru persoanele 6uridice* )n cazul s"@r%irii faptei pre"zute la alin. H1I lit. dIG c5 cu amend de la .222 lei la #.,22 lei* pentru persoanele fizice* %i cu amend de la 1 .222 lei la 1&.222 lei* pentru persoanele 6uridice* )n cazul s"@r%irii faptei pre"zute la alin. H1I lit. eI %i fIG d5 cu amend de la ,22 lei la 1.222 lei* pentru persoanele fizice* %i cu amend de la 1.222 lei la ,.222 lei* pentru persoanele 6uridice* )n cazul s"@r%irii faptelor pre"zute la alin. H1I lit. aI* (I* gI 5 mIG d.1 A d.2 ''' A(rogate. e5 cu amend de la 1.222 lei la 1.,22 lei* pentru persoanele fizice* %i cu amend de la &.222 lei la -.222 lei* pentru persoanele 6uridice* )n cazul s"@r%irii faptelor pre"zute la alin. H1I lit. nI 5 rI* dac o(ligaiile fiscale sustrase la plat sunt de p@n la ,2.222 lei inclusi"G f5 cu amend de la &.222 lei la -.222 lei* pentru persoanele fizice* %i cu amend de la 1 .222 lei la 1&.222 lei* pentru persoanele 6uridice* )n cazul s"@r%irii faptelor pre"zute la alin. H1I lit. nI 5 rI* dac o(ligaiile fiscale sustrase la plat sunt cuprinse )ntre ,2.222 lei %i 122.222 lei inclusi"G g5 cu amend de la -.222 lei la 0.222 lei* pentru persoanele fizice* %i cu amend de la ,.222 lei la /.222 lei* pentru persoanele 6uridice* )n cazul s"@r%irii faptelor pre"zute la alin. H1I lit. nI 5 rI* dac o(ligaiile fiscale sustrase la plat sunt mai mari de 122.222 leiG :5 ''' A(rogat. i5 cu amend de la 12.222 lei la ,2.222 lei )n cazul s"@r%irii faptei pre"zute la alin. H1I lit. sI. 465 7n cazul persoanelor fizice nedepunerea la termenele pre"zute de lege a declaraiilor de "enit constituie contra"enie %i se sancioneaz cu amend de la ,2 lei la ,22 lei. 445 7n cazul asocierilor %i al altor entiti fr personalitate 6uridic* contra"eniile pre"zute la alin. H1I se sancioneaz cu amenda pre"zut pentru persoanele fizice. 475 8edepunerea la termen a declaraiilor fiscale pentru o(ligaiile datorate (ugetelor locale se sancioneaz potri"it Legii nr. ,/1? 22# pri"ind Codul fiscal* cu modificrile %i completrile ulterioare. 465 Sumele )ncasate )n condiiile prezentului titlu se fac "enit la (ugetul de stat sau (ugetele locale* dup caz. Art. "1*^1 Contravenii 5n cazul declaraiilor recapitulative 415 Constituie contra"enii urmtoarele fapteF a5 nedepunerea la termenele pre"zute de lege a declaraiilor recapitulati"e reglementate la titlul =I din Codul fiscalG b5 depunerea de declaraii recapitulati"e incorecte ori incomplete. 130

425 Contra"eniile pre"zute la alin. H1I se sancioneaz astfelF a5 cu amend de la 1.222 lei la ,.222 lei )n cazul s"@r%irii faptei pre"zute la alin. H1I lit. aIG b5 cu amend de la ,22 lei la 1.,22 lei )n cazul s"@r%irii faptei pre"zute la alin. H1I lit. (I. 465 8u se sancioneaz contra"enionalF a5 persoanele care corecteaz declaraia recapitulati" p@n la termenul legal de depunere a urmtoarei declaraii recapitulati"e* dac fapta pre"zut la alin. H1I lit. (I nu a fost constatat de organul fiscal anterior corectriiG b5 persoanele care* ulterior termenului legal de depunere* corecteaz declaraiile ca urmare a unui fapt neimputa(il persoanei impoza(ile. 445 7n cazul aplicrii sanciunii amenzii pre"zute la alin. H I* contra"enientul are posi(ilitatea ac:itrii )n termen de &0 de ore a 6umtate din minimul amenzii* agentul constatator fc@nd meniune despre aceast posi(ilitate )n procesul5"er(al de constatare %i sancionare contra"enional

Art. "1*^" Contravenii i sanciuni la regimul B+egistrului operatorilor intracomunitariC 415 Constituie contra"enie efectuarea de operaiuni intracomunitare de ctre persoanele care au o(ligaia )nscrierii )n !egistrul operatorilor intracomunitari fr a fi )nscrise* conform legii* )n acest registru. 425 Contra"enia pentru fapta pre"zut la alin. H1I se sancioneaz cu amend de la 1.222 lei la ,.222 lei.

Art. ""4 333 Abrogat HA(rogat din 1 ianuarie 21 I Art. ""1 Constatarea contraveniilor i aplicarea sanciunilor 415 Constatarea contra"eniilor %i aplicarea sanciunilor se fac de ctre organele fiscale competente. 425 Sanciunile contra"enionale pre"zute la art. 11 5 art. 2 se aplic* dup caz* persoanelor fizice sau persoanelor 6uridice. 7n cazul asocierilor %i al altor entiti fr personalitate 6uridic* sanciunile se aplic reprezentanilor acestora. 465 Constatarea %i sancionarea faptelor ce constituie contra"enie potri"it art. 2 se fac de personalul de specialitate din cadrul $inisterului .conomiei %i <inanelor %i al unitilor sale teritoriale* cu e+cepia sanciunii pri"ind suspendarea autorizaiei de antrepozit fiscal* care se dispune de autoritatea fiscal competent* la propunerea organului de control. 445 Contra"eniile pre"zute la art. 11 alin. H1I lit. (I se aplic pentru faptele constatate dup data intrrii )n "igoare a prezentului cod. 475 7n cazul aplicrii sanciunii amenzii potri"it art. 11 %i art. 2* contri(ua(ilul are posi(ilitatea ac:itrii )n termen de &0 de ore a 6umtate din minimul amenzii pre"zute )n 13.

prezentul cod* agentul constatator fc@nd meniune despre aceast posi(ilitate )n procesul5"er(al de constatare %i sancionare contra"enional. !eproducem mai 6os pre"ederile art. 1 %i art. # din 3rdonana de urgen a Eu"ernului nr. 1#? 221 KA!T. 1 H1I Prin derogare de la dispoziiile art. 1 alin. H#I teza I din 3rdonana Eu"ernului nr. 1 ? 22# pri"ind Codul de procedur fiscal* repu(licat* cu modificrile %i completrile ulterioare* pentru constatarea %i sancionarea contra"eniei pre"zute de art. 2 alin. H1I lit. PI din aceea%i ordonan* controlul asupra mi6loacelor de transport se efectueaz de ctre ec:ipe mi+te alctuite din personalul de specialitate din cadrul Ageniei 8aionale de Administrare <iscal %i unitile sale su(ordonate %i personalul anume desemnat din cadrul Poliiei !om@ne. H I La solicitarea personalului anume desemnat din cadrul Poliiei !om@ne* care face parte din ec:ipa mi+t pre"zut la alin. H1I* personalul de specialitate din cadrul Ageniei 8aionale de Administrare <iscal %i unitile sale su(ordonate are o(ligaia de a efectua controlul de specialitate pre"zut la alin. H1I. H#I Personalul anume desemnat din cadrul Poliiei !om@ne care face parte din ec:ipa mi+t pre"zut la alin. H1I "a opri )n trafic mi6loacele de transport marf* )n "ederea efecturii controlului de specialitate* din oficiu sau la solicitarea personalului de specialitate din cadrul Ageniei 8aionale de Administrare <iscal %i unitile sale su(ordonate. H&I Constatarea contra"eniei pre"zute de art. 2 alin. H1I lit. PI din 3rdonana Eu"ernului nr. 1 ? 22#* repu(licat* cu modificrile %i completrile ulterioare* %i aplicarea sanciunilor sta(ilite prin dispoziiile art. 2 alin. H I din acela%i act normati" se fac de ctre personalul de specialitate din cadrul Ageniei 8aionale de Administrare <iscal %i unitile sale su(ordonate.K KA!T. # H1I =eniturile rezultate din "alorificarea (unurilor confiscate %i ca urmare a aplicrii sanciunilor potri"it art. 1 %i art. constituie "enituri la (ugetul de stat. Din aceste "enituri se reine o cot de 1,L care se constituie )ntr5un fond de premiere la dispoziia ministrului administraiei %i internelor %i a ministrului finanelor pu(lice* )n cote egale. H I $inisterul Administraiei %i Internelor %i $inisterul <inanelor Pu(lice "or emite ordine )n aplicarea dispoziiilor art. 1 %i art. # alin. H1I.K Art. """ Actualizarea sumei amenzilor Limitele amenzilor contra"enionale pre"zute )n prezentul cod pot fi actualizate anual* )n funcie de e"oluia ratei inflaiei* prin :otr@re a Eu"ernului* la propunerea $inisterului .conomiei %i <inanelor. Art. ""3 6ispoziii aplicabile Dispoziiile prezentului titlu se completeaz cu dispoziiile legale referitoare la regimul 6uridic al contra"eniilor. 13#

TITLUL 9I Dispoziii tranzitorii $i finale

Art. "", 6ispoziii privind regimul vamal 8eplata la termenul legal a impozitelor* ta+elor sau altor sume ce se datoreaz* potri"it legii* )n "am atrage interzicerea efecturii altor operaiuni de "muire p@n la stingerea integral a acestora.

Art. ""5 6ispoziii privind stoparea a9utorului de stat <valabil p@n la 1 ianuarie "41"= 415 Stoparea acordrii a6utoarelor de stat se realizeaz* de drept* prinF a5 emiterea unei decizii a Consiliului Concurenei )n acest sensG b5 emiterea unei decizii de ctre furnizorul a6utorului de stat ca urmare a e+ercitrii acti"itii de supra"eg:ere* c@nd constat incompati(ilitatea )ntre a6utoarele de stat acordate %i dispoziiile Legii nr. 1&#?1111 pri"ind a6utorul de stat* repu(licat1* precum %i ale actelor normati"e emise )n aplicarea acesteia. 425 Deciziile emise )n condiiile alin. H1I tre(uie s cuprind urmtoarele elementeF a5 denumirea operatorului economic %i datele de identificare a acestuiaG b5 modalitatea de acordare a a6utorului de statG c5 data la care se realizeaz stoparea. 555555555555555555555555555555555555 1I Legea nr. 1&#?1111 pri"ind a6utorul de stat* repu(licat )n $onitorul 3ficial al !om@niei* Partea I* nr. /&& din 1- august 22,* a fost a(rogat prin 3rdonana de urgen a Eu"ernului nr. 11/? 22- pri"ind procedurile naionale )n domeniul a6utorului de stat* pu(licat )n $onitorul 3ficial al !om@niei* Partea I* nr. 1.2& din 0 decem(rie 22-.

Art. ""0 6ispoziii privind recuperarea a9utorului de stat ilegal sau interzis <valabil p@n la 1 ianuarie "41"= 415 Deciziile Consiliului Concurenei* precum %i deciziile furnizorilor de a6utor de stat prin care se dispune recuperarea unui a6utor de stat ilegal sau interzis constituie titlu e+ecutoriu. Dispoziiile art. 141 alin. H-I 5 H1I se aplic )n mod corespunztor. 425 !ecuperarea a6utoarelor de stat dispus potri"it alin. H1I se realizeaz de ctre unitile teritoriale ale $inisterului .conomiei %i <inanelor 5 Agenia 8aional de Administrare <iscal* respecti" de compartimentele de specialitate ale autoritilor administraiei pu(lice locale* potri"it Codului de procedur fiscal* cu e+cepia Autoritii pentru =alorificarea Acti"elor Statului* care "a aplica propria procedur de recuperare. 465 Pentru sumele reprezent@nd a6utoare de stat de recuperat se datoreaz do(@nd de la data la care a6utorul de stat a fost pus la dispoziie (eneficiarului %i p@n la recuperarea sa. 445 8i"elul do(@nzii aferente sumelor de recuperat cu titlu de a6utor de stat ilegal sau interzis "a fi sta(ilit anual prin :otr@re a Eu"ernului. 13*

475 Sumele recuperate reprezent@nd a6utoare de stat ilegale sau interzise se fac "enit la (ugetul de stat sau (ugetele locale* dup caz. Art. "". 6ispoziii privind funcionarii publici din cadrul organelor fiscale 415 7n e+ercitarea atri(uiilor de ser"iciu funcionarii pu(lici din cadrul organelor fiscale sunt )n"estii cu e+erciiul autoritii pu(lice %i (eneficiaz de protecie potri"it legii. 425 Statul %i unitile administrati"5teritoriale rspund patrimonial pentru pre6udiciile cauzate contri(ua(ilului de funcionarii pu(lici din cadrul organelor fiscale* )n e+ercitarea atri(uiilor de ser"iciu. 465 N 4115 A(rogat. Art. ""# Acte normative de aplicare 415 7n aplicarea prezentului cod* Eu"ernul adopt norme metodologice de aplicare* )n termen de #2 de zile de la data pu(licrii )n $onitorul 3ficial al !om@niei* Partea I* a legii de apro(are a prezentei ordonane. 425 <ormularele necesare %i instruciunile de utilizare a acestora pri"ind administrarea creanelor fiscale se apro( prin ordin al pre%edintelui Ageniei 8aionale de Administrare <iscal. 42.15 Pentru aplicarea Codului de procedur fiscal* pre%edintele Ageniei 8aionale de Administrare <iscal poate emite ordine. 42.25 Prin ordin al ministrului administraiei %i internelor %i al ministrului finanelor pu(lice se pot emite norme pentru administrarea creanelor fiscale ale unitilor administrati"5teritoriale sau* dup caz* ale su(di"iziunilor administrati"5teritoriale ale municipiilor. 465 <ormularele necesare %i instruciunile de utilizare a acestora* pentru administrarea impozitelor %i ta+elor locale* se apro( prin ordin comun al ministrului internelor %i reformei administrati"e %i ministrului economiei %i finanelor. 445 <ormularele necesare %i instruciunile de utilizare a acestora* pri"ind realizarea creanelor (ugetului general consolidat administrate de alte organe* se apro( prin al ministrului de resort sau al conductorului instituiei pu(lice* dup caz. 475 ''' A(rogat. Art. ""* 1cutirea organelor fiscale de plata ta/elor 3rganele fiscale sunt scutite de ta+e* tarife* comisioane sau cauiuni pentru cererile* aciunile %i orice alte msuri pe care le )ndeplinesc )n "ederea administrrii creanelor fiscale* cu e+cepia celor pri"ind comunicarea actului administrati" fiscal. Art. "34 :nscrierea creanelor la Ar;iva !lectronic de Daranii +eale 2obiliare Pentru creanele fiscale administrate de ctre $inisterul .conomiei %i <inanelor* acesta este autorizat ca operator care* prin unitile sale teritoriale* ca ageni )mputernicii* s )nscrie creane cuprinse )n titluri e+ecutorii la Ar:i"a .lectronic de Earanii !eale $o(iliare. Art. "31 6ispoziii privind termenele Termenele )n curs la data intrrii )n "igoare a prezentului cod se calculeaz dup normele legale )n "igoare la data c@nd au )nceput s curg.

1,4

Art. "3" Confiscri 415 Confiscrile dispuse potri"it legii se duc la )ndeplinire de ctre organele care au dispus confiscarea. Confiscrile dispuse de procurori sau de instanele de 6udecat se duc la )ndeplinire de ctre $inisterul .conomiei %i <inanelor* $inisterul Administraiei %i Internelor sau* dup caz* de ctre alte autoriti pu(lice a(ilitate de lege* prin organele competente* sta(ilite prin ordin comun al conductorilor instituiilor )n cauz* iar "alorificarea se face de organele competente ale $inisterului .conomiei %i <inanelor* conform legii. 425 7n situaia )n care confiscrile dispuse de procurori sau de instanele de 6udecat pri"esc sume e+primate )n moned strin* sumele se "or con"erti )n lei la cursul de sc:im( comunicat de 4anca 8aional a !om@niei* "ala(il la data rm@nerii definiti"e a msurii confiscrii. 465 Sumele confiscate* precum %i cele realizate din "alorificarea (unurilor confiscate* mai puin c:eltuielile impuse de ducerea la )ndeplinire %i de "alorificare* se fac "enit la (ugetul de stat sau (ugetele locale* dup caz* conform legii. Art. "33 Constatarea faptelor ce pot constitui infraciuni Constatarea faptelor ce pot constitui infraciuni )n condiiile art. 1-91 din Legea nr. ,/1? 22#* cu modificrile %i completrile ulterioare* este de competena organelor fiscale din cadrul Ageniei 8aionale de Administrare <iscal. Procesul5"er(al )ntocmit constituie mi6loc de pro( )n condiiile art. 1& din Codul de procedur penal. Art. "33^1 Colaborarea cu organele de urmrire penal 415 7n situaia )n care sunt date sau indicii temeinice cu pri"ire la pregtirea sau s"@r%irea unor infraciuni ce "izeaz (unuri pre"zute la art. 1#, alin. H&I din Legea nr. ,/1? 22#* cu modificrile %i completrile ulterioare* ce intr )n sfera de aplicare a accizei* organele de urmrire penal pot efectua acti"iti de constatare* cercetare %i conser"are de pro(e. 425 7n situaia pre"zut la alin. H1I organele de urmrire penal solicit de )ndat organelor cu atri(uii de control din cadrul Ageniei 8aionale de Administrare <iscal efectuarea de "erificri fiscale conform o(iecti"elor sta(ilite. 465 La solicitarea organelor de urmrire penal* c@nd e+ist pericol de dispariie a unor mi6loace de pro( sau de sc:im(are a unei situaii de fapt %i este necesar lmurirea urgent a unor fapte sau )mpre6urri ale cauzei* personalul desemnat din cadrul Ageniei 8aionale de Administrare <iscal efectueaz "erificri fiscale. 445 7n cazuri temeinic 6ustificate* dup )nceperea urmririi penale* cu a"izul procurorului* poate fi solicitat Ageniei 8aionale de Administrare <iscal efectuarea de "erificri fiscale* conform o(iecti"elor sta(ilite. 475 !ezultatul "erificrilor pre"zute la alin. H IMH&I se consemneaz )n procese5 "er(ale* care constituie mi6loace de pro(. Procesele5"er(ale nu constituie titlu de crean fiscal )n )nelesul art. 112. Art. "3, 6ispoziii procedurale privind 5nregistrarea 5n cazul unor activiti cu produse accizabile ''' A(rogat. Art. "35 6ispoziii tranzitorii privind 5nregistrarea fiscal 415 Persoanele pre"zute la art. / alin. H&I* care sunt de6a )nregistrate* au o(ligaia de a depune declaraia de )nregistrare fiscal )n termen de #2 de zile de la data intrrii )n "igoare a prezentului cod. 425 Codurile de identificare fiscal %i certificatele de )nregistrare fiscal atri(uite anterior intrrii )n "igoare a prezentului cod rm@n "ala(ile. 1,1

465 Persoanele )nregistrate )n registrul contri(ua(ililor la data intrrii )n "igoare a prezentului cod* al cror domiciliu fiscal difer de sediul social* )n cazul persoanelor 6uridice* sau de domiciliu* )n cazul persoanelor fizice* dup caz* au o(ligaia de a depune declaraia de )nregistrare fiscal )n termen de 12 de zile de la intrarea )n "igoare a prezentului cod. 7n caz contrar se consider "ala(il ca domiciliu fiscal ultimul domiciliu sau sediu declarat. Art. "30 6ispoziii tranzitorii privind soluionarea cererilor de rambursare a ta/ei pe valoarea adugat Cererile de ram(ursare a ta+ei pe "aloarea adugat* depuse potri"it legii pri"ind ta+a pe "aloarea adugat %i nesoluionate p@n la data intrrii )n "igoare a prezentului cod* se soluioneaz potri"it reglementrilor )n temeiul crora au fost depuse. Art. "3. 6ispoziii tranzitorii privind inspecia fiscal Inspeciile fiscale )ncepute )nainte de data intrrii )n "igoare a prezentului cod se "or continua potri"it procedurii e+istente la data c@nd au fost )ncepute. 7n aceste condiii* msurile dispuse prin procesul5"er(al de control au "aloare de act administrati" fiscal. Art. "3# 6ispoziii tranzitorii privind soluionarea contestaiilor 415 Contestaiile depuse )nainte de data intrrii )n "igoare a prezentului cod se soluioneaz potri"it procedurii administrati"56urisdicionale e+istente la data depunerii contestaiei. 425 7n situaia contestaiilor aflate )n curs de soluionare formulate )mpotri"a actelor de control prin care au fost re"erificate aceea%i perioad %i acela%i tip de o(ligaie fiscal %i pentru care din instrumentarea cauzelor penale de ctre organele competente nu rezult e+istena pre6udiciului* se "or menine o(ligaiile sta(ilite anterior. Art. "3* 6ispoziii tranzitorii privind e/ecutarea silit .+ecutrile silite* )n curs la data intrrii )n "igoare a prezentului cod* se continu potri"it dispoziiilor acestuia* actele )ndeplinite anterior rm@n@nd "ala(ile. Art. ",4 'ntrarea 5n vigoare Prezentul cod intr )n "igoare la data de 1 ianuarie 22&. Dispoziiile titlului B KSanciuniK intr )n "igoare la data de 12 ianuarie 22&. Art. ",1 Conflictul temporal al actelor normative !eglementrile emise )n temeiul ordonanelor %i ordonanelor de urgen pre"zute la art. & rm@n aplica(ile p@n la data apro(rii actelor normati"e de aplicare a prezentului cod* pre"zute la art. 0* )n msura )n care nu contra"in pre"ederilor acestuia. 8orme metodologiceArt. ):1
)3&.1. 7eglementrile metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanelor publice, emise potrivit ordonanelor i ordonanelor de urgen prev$ute la art. )30 din 8odul de procedur fiscal, rm,n aplicabile p,n la data intrrii "n vigoare a noilor ordine ale ministrului finanelor publice, respectiv a noilor ordine ale preedintelui Ageniei (aionale de Administrare Fiscal, "n msura "n care dispo$iiile acestora nu contravin prevederilor 8odului de procedur fiscal i ale pre$entelor norme metodologice

Art. "," Abrogri La data intrrii )n "igoare a prezentului cod se a(rogF a5 3rdonana Eu"ernului nr. 0 ?1110 pri"ind )nregistrarea fiscal a pltitorilor de impozite %i ta+e* repu(licat )n $onitorul 3ficial al !om@niei* Partea I* nr. /1 din 1 octom(rie 22 * cu modificrile %i completrile ulterioareG 1,"

b5 3rdonana Eu"ernului nr. -0?111/ pri"ind procedura de )ntocmire %i depunere a declaraiilor de impozite %i ta+e* repu(licat )n $onitorul 3ficial al !om@niei* Partea I* nr. 1 1 din & martie 1111* cu modificrile %i completrile ulterioareG c5 3rdonana Eu"ernului nr. -1? 22 pri"ind colectarea creanelor (ugetare* repu(licat )n $onitorul 3ficial al !om@niei* Partea I* nr. ,0 din 1& august 22#* cu modificrile %i completrile ulterioareG d5 3rdonana Eu"ernului nr. /2?111/ pri"ind controlul fiscal* pu(licat )n $onitorul 3ficial al !om@niei* Partea I* nr. / din #2 august 111/* apro(at cu modificri %i completri prin Legea nr. -&?1111* cu modificrile %i completrile ulterioareG e5 3rdonana de urgen a Eu"ernului nr. 1#? 221 pri"ind soluionarea contestaiilor )mpotri"a msurilor dispuse prin actele de control sau de impunere )ntocmite de organele $inisterului .conomiei %i <inanelor Pu(lice* pu(licat )n $onitorul 3ficial al !om@niei* Partea I* nr. - din - fe(ruarie 221* apro(at cu modificri %i completri prin Legea nr. ,2-? 221* cu modificrile %i completrile ulterioareG f5 3rdonana Eu"ernului nr. #1? 22# pri"ind procedurile de administrare a creanelor (ugetelor locale* pu(licat )n $onitorul 3ficial al !om@niei* Partea I* nr. -- din fe(ruarie 22#* apro(at cu modificri %i completri prin Legea nr. #,0? 22#G g5 pct. , din cap. I al ane+ei la Legea nr. 11/?1111 pri"ind ta+ele e+tra6udiciare de tim(ru* pu(licat )n $onitorul 3ficial al !om@niei* Partea I* nr. # 1 din - iulie 1111* cu modificrile %i completrile ulterioareG :5 art. # din Legea nr. 0/?111& pri"ind com(aterea e"aziunii fiscale* repu(licat )n $onitorul 3ficial al !om@niei* Partea I* nr. ,&, din 1 iulie 22#'1RG i5 art. I= alin. H1I 5 H,I din 3rdonana Eu"ernului nr. 1? 22& pentru reglementarea unor msuri financiare* apro(at cu modificri %i completri prin Legea nr. 11-? 22&* pu(licat )n $onitorul 3ficial al !om@niei* Partea I* nr. 12 din #1 ianuarie 22&G #5 art. &- din Legea nr. ,/1? 22# pri"ind Codul fiscal* pu(licat )n $onitorul 3ficial al !om@niei* Partea I* nr. 1 / din # decem(rie 22#G >5 art. -1 alin. H#I din Legea nr. 1&1?111/ pri"ind Codul "amal al !om@niei* pu(licat )n $onitorul 3ficial al !om@niei* Partea I* nr. 102 din 1 august 111/* cu modificrile %i completrile ulterioare' IG l5 cap. III KContra"enii %i sanciuniK din Legea nr. 0/?111& pentru com(aterea e"aziunii fiscale* repu(licat )n $onitorul 3ficial al !om@niei* Partea I* nr. ,&, din 1 iulie 22#* cu modificrile ulterioare'#I. SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 1I Legea nr. 0/?111& pentru com(aterea e"aziunii fiscale* repu(licat )n $onitorul 3ficial al !om@niei* Partea I* nr. ,&, din 1 iulie 22#* a fost a(rogat prin Legea nr. &1? 22, pentru pre"enirea %i com(aterea e"aziunii fiscale* pu(licat )n $onitorul 3ficial al !om@niei* Partea I* nr. -/ din / iulie 22,. I Legea nr. 1&1?111/ pri"ind Codul "amal al !om@niei* pu(licat )n $onitorul 3ficial al !om@niei* Partea I* nr. 102 din 1 august 111/* a fost a(rogat prin Legea nr. 0-? 22- pri"ind Codul "amal al !om@niei* pu(licat )n $onitorul 3ficial al !om@niei* Partea I* nr. #,2 din 11 aprilie 22-. #I Legea nr. 0/?111& pentru com(aterea e"aziunii fiscale* repu(licat )n $onitorul 3ficial al !om@niei* Partea I* nr. ,&, din 1 iulie 22#* a fost a(rogat prin Legea nr. &1? 22, pentru pre"enirea %i com(aterea e"aziunii fiscale* pu(licat )n $onitorul 3ficial al !om@niei* Partea I* nr. -/ din / iulie 22,. 5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 83TJF 1,3

!eproducem mai 6os dispoziiile tranzitorii %i finale ale actelor normati"e modificatoare ale 3rdonanei Eu"ernului nr. 1 ? 22# pri"ind Codul de procedur fiscal* repu(licat )n $onitorul 3ficial al !om@niei* Partea I* nr. 0-# din - septem(rie 22,* precum %i nota de transpunere a directi"elor* care nu sunt )ncorporate )n te+tul repu(licat al acesteia. 1. Art. II din Legea nr. 1,0? 22- pri"ind apro(area 3rdonanei de urgen a Eu"ernului nr. 1-,? 22, pentru modificarea 3rdonanei Eu"ernului nr. 1 ? 22# pri"ind Codul de procedur fiscal* pu(licat )n $onitorul 3ficial al !om@niei* Partea I* nr. &&& din # mai 22-F KArt. II. M H1I Dispoziiile prezentei legi intr )n "igoare la #2 de zile de la data pu(licrii )n $onitorul 3ficial al !om@niei* Partea I* %i se aplic actelor de procedur )ndeplinite )ncep@nd cu aceast dat. Prin e+cepie* dispoziiile art. 12191 din 3rdonana Eu"ernului nr. 1 ? 22# pri"ind Codul de procedur fiscal* repu(licat* cu modificrile %i completrile ulterioare91I* se aplic de la data de )nt@i a lunii urmtoare celei )n care a intrat )n "igoare prezenta lege. 425 Suspendarea e+ecutrii actului administrati" fiscal dispus de organul de soluionare a contestaiei )nainte de intrarea )n "igoare a prezentei legi continu s )%i produc efectele p@n la soluionarea contestaiei.K . Art. III %i I= din 3rdonana Eu"ernului nr. #,? 22- pentru modificarea %i completarea 3rdonanei Eu"ernului nr. 1 ? 22# pri"ind Codul de procedur fiscal* pu(licat )n $onitorul 3ficial al !om@niei* Partea I* nr. -/, din / august 22-* rectificat )n $onitorul 3ficial al !om@niei* Partea I* nr. /& din #1 august 22-* apro(at cu modificri %i completri prin Legea nr.,2,? 22-* pu(licat )n $onitorul 3ficial al !om@niei* Partea I* nr. 1.2,& din #2 decem(rie 22-. KArt. III. M Prezenta ordonan intr )n "igoare la #2 de zile de la data pu(licrii )n $onitorul 3ficial al !om@niei* Partea I* cu urmtoarele e+cepiiF a5 dispoziiile art. 1/&911 %i 1/&9 & de la pct. #- al art. I9 I* care intr )n "igoare la # zile de la data pu(licrii )n $onitorul 3ficial al !om@niei* Partea IG b5 pct. M&9#I* 19&I* 1 9,I %i #-9-I* cu e+cepiile pre"zute la lit. aI* ale art. I* care intr )n "igoare la data de 1 ianuarie 22/. Art. I=. M H1I Pe data intrrii )n "igoare a prezentei ordonane se a(rog dispoziiile art. -1 alin. H#I din Legea nr. 1,? 22- pri"ind reforma )n domeniul sntii* pu(licat )n $onitorul 3ficial al !om@niei* Partea I* nr. #/ din 0 aprilie 22-. 425 Pe data de 1 ianuarie 22/ se a(rogF a5 dispoziiile art. /2 din 3rdonana Eu"ernului nr. 1 ? 22# pri"ind Codul de procedur fiscal* repu(licat* cu modificrile %i completrile ulterioareG b5 dispoziiile art. 1 alin. H I %i ale art. 1 alin. H I din Legea nr. #,1? 22& pri"ind simplificarea formalitilor la )nregistrarea )n registrul comerului a persoanelor fizice* asociaiilor familiale %i persoanelor 6uridice* )nregistrarea fiscal a acestora* precum %i la autorizarea funcionrii persoanelor 6uridice* cu modificrile %i completrile ulterioare* pu(licat )n $onitorul 3ficial al !om@niei* Partea I* nr. 0#1 din 1# septem(rie 22&G c5 dispoziiile art. 1/191 alin. H&I teza a doua9/I din 3rdonana 1,,

Eu"ernului nr. 1 ? 22# pri"ind Codul de procedur fiscal* repu(licat* cu modificrile %i completrile ulterioare* precum %i cu cele aduse prin prezenta ordonanK. #. 8ota de transpunere a directi"elor din cuprinsul 3rdonanei Eu"ernului nr. #,? 22- pentru modificarea %i completarea 3rdonanei Eu"ernului nr. 1 ? 22# pri"ind Codul de procedur fiscal* pu(licat )n $onitorul 3ficial al !om@niei* Partea I* nr. -/, din / august 22-* rectificat )n $onitorul 3ficial al !om@niei* Partea I* nr. /& din #1 august 22-* apro(at cu modificri %i completri prin Legea nr. ,2,? 22-* pu(licat )n $onitorul 3ficial al !om@niei* Partea I* nr. 12,& din #2 decem(rie 22-F KArt. I pct. #-90I din prezenta ordonan transpune Directi"a Consiliului /-?#20?C.. pri"ind asistena mutual )n materie de recuperare a creanelor pri"ind anumite cotizaii* drepturi* ta+e %i alte msuri* pu(licat )n Aurnalul 3ficial al Comunitilor .uropene nr. L 2/# din 11 martie 11/-* amendat prinF Directi"a Consiliului /1?12/1?C.. %i Directi"a Consiliului 221?&&?C.. Art. I pct. #-91I din prezenta ordonan transpune %i Directi"a Comisiei 22 ?1&?C. de sta(ilire a normelor de aplicare a anumitor dispoziii din Directi"a Consiliului /-?#20?C..* pu(licat )n Aurnalul 3ficial al Uniunii .uropene nr. L ##/ din 1# decem(rie 22 * cu e+cepia ane+elor IMI=* care "or fi transpuse prin ordin al ministrului finanelor pu(lice pentru apro(area formularelor utilizate pentru recuperarea creanelor* )n sensul cap. BIII din titlul =III al Codului de procedur fiscal.K

1I Art. 1211 a de"enit )n forma repu(licat art. 11 . I Art. 1/&11 %i 1/& & au de"enit )n forma repu(licat art. 11/ %i art. 2 . #I Pct. se refer la art. #1 alin. H1I lit. a1I de"enit )n forma repu(licat art. #1 alin. H1I lit. (IG pct. # se refer la art. #1 alin. H1I lit. cI de"enit )n forma repu(licat art. #1 alin. H1I lit. dIG pct. #1 se refer la art. ## alin. H IG pct. & se refer la art. #- alin. H#I. &I Pct. 1 se refer la art. -1 alin. H1I lit. eI de"enit )n forma repu(licat art. / alin. H1I lit. eI. ,I Pct. 1 se refer la art. 121 alin. H/I %i H0I de"enit )n forma repu(licat art. 111 alin. H/I %i H0I. -I Pct. #- se refer la art. 1/&1M1/& - de"enite )n forma repu(licat art. 1/1M 2&. /I Art. 1/11 alin. H&I a de"enit )n forma repu(licat art. 1/, alin. H&I. 0I Pct. #- se refer la art. 1/&1M1/& - de"enite )n forma repu(licat art. 1/1M 2&. 0I Pct. #- se refer la art. 1/&1M1/& - de"enite )n forma repu(licat art. 1/1M 2&.

1,5

!eproducem mai 6os pre"ederile art. II %i art. III din 3!D38A8TA EU=.!8ULUI 8r. &/ din 0 august 22/ pri"ind reglementarea unor msuri financiar5fiscale pu(licat )n $onitorul 3ficial nr. -2# din #1 august 22/F

A!T. II H1I Articolul I intr )n "igoare la # zile de la data pu(licrii prezentei ordonane* cu e+cepia pct. #& 5 #-* care intr )n "igoare la #2 de zile de la data pu(licrii* %i a pct. #0* care intr )n "igoare la 1 ianuarie 220. H I Dispoziiile art. I pct. 0 se aplic )ncep@nd cu data de 1 ianuarie 220* pentru declaraiile anuale aferente anului 22/. H#I Dispoziiile art. I pct. 1#* 10* 11* #* #2 %i #/ se aplic %i procedurilor )n curs la data intrrii )n "igoare a prezentei ordonane. H&I Dispoziiile art. I pct. 1& se aplic )ncep@nd cu data de 1 ianuarie 220. H,I Dispoziiile art. I pct. & 5 / se aplic procedurilor de e+ecutare silit )ncepute dup data intrrii )n "igoare a prezentei ordonane. H-I 7n termen de #2 de zile de la data intrrii )n "igoare a prezentei ordonane* organele fiscale "or calcula o(ligaiile fiscale accesorii datorate p@n la data intrrii )n "igoare a prezentei ordonane de ctre contri(ua(ilii aflai )n stare de insol"en* potri"it art. &1 din Legea nr. 0,? 22- pri"ind procedura insol"enei* cu modificrile ulterioare* %i "or depune diligene pentru )nscrierea creanelor )n ta(elul creditorilor. H/I Dispoziiile art. I pct. # se aplic contestaiilor )nregistrate la organul fiscal )ncep@nd cu data de 1 octom(rie 22/. H0I !eglementrile emise p@n la intrarea )n "igoare a prezentei ordonane )n temeiul art. 0 alin. H I din 3rdonana Eu"ernului nr. 1 ? 22# pri"ind Codul de procedur fiscal* repu(licat* rm@n aplica(ile p@n la data apro(rii actelor normati"e de aplicare pre"zute )n modificrile cuprinse )n prezenta ordonan. A!T. III H1I Pre"ederile art. I pct. 1/ se aplic )ncep@nd cu data de 1 ianuarie 220. La aceea%i dat se a(rog pre"ederile art. 11& alin. H I din 3rdonana Eu"ernului nr. 1 ? 22# pri"ind Codul de procedur fiscal* repu(licat. H I Pentru contri(ua(ilii care pltesc integral %i la termenele pre"zute de lege o(ligaiile fiscale %i care nu au alte o(ligaii fiscale restante* pre"ederile art. I pct. 1/ se aplic pentru plata o(ligaiilor fiscale )ncep@nd cu cele aferente lunii septem(rie 22/. A!T. I= 3(ligaiile fiscale datorate (ugetului general consolidat de ctre contri(ua(ili )n anul 22- %i ac:itate de ctre ace%tia cu indicarea eronat a numrului de e"iden a plii se 1,0

sting de ctre organele fiscale competente* potri"it ordinii de stingere a datoriilor )n "igoare la data plii.

1,.

S-ar putea să vă placă și