Sunteți pe pagina 1din 3

7.1.3.

Caracteristici generale ale fondului de producie normal n codru regulat


7.1.3.1. Structura pe clase de vrst
ntrebare: Ce suprafa ar trebui s ocupe arboretele de diferite vrste, inndu-se seama de
diferenele de productivitate, pentru ca, dac fiecare s-ar eploata n momentul cel mai
corespun!tor scopului economic urmrit, cantitile de lemn recoltate s fie egale de la an
la an"
1. #rborete pure $i de aceea$i productivitate:
- arborete echiene: fiecare vrst s fie egal reprezentat pe suprafa;
- arborete relativ echiene: fiecare clas de vrst s fie egal reprezentat pe suprafa.
2. #rborete pure, dar de productivitate diferit vrstele la care devin eploatabile!
volu"ele la ha nu "ai sunt egale. #e poate calcula producia "edie "ai" pe an $i pe hectar
inndu-se sea"a de diferitele clase de producie pentru pdure $i pentru fiecare clas de
vrst %n parte.
&ie ' ( producia "edie pe %ntreaga pdure; # ( suprafaa "edie a unei clase de vrst; '1!
'2! ... ( producia "edie la ha pe clase de vrst; #1! #2! ... ( suprafaa nor"al a claselor de
vrst )suprafaa pe care ar trebui s o aib pentru a asigura la suprafaa stabilit recolte
egale*.
S1%1 & S'%' & ... & Sn%n & S(%
)istribuia arboretelor pe clase de vrst este normal dac sunt invers proporionale cu
productivitatea lor.
+e"plu:
'dure de fag cu ur"toarele caracteristici:
#uprafaa: 1,,, ha
-lase de producie: 2,, ha./; 0,, ha.//; 0,, ha.///. 1otal 1,,, ha
2olu" "ediu la eploatabilitate corespunztor: 34,! 53,! 02, "6.ha
2rsta "edie a eploatabilitii: 1,, de ani
+ist 5 clase de vrst! ur"nd ca fiecare clas de vrst s fie eploatat% %n 2, de ani.
'roducia "edie anual a pdurii este:
' 7 2,, ha 34, "6 8 0,, ha 53, "6 8 0,, ha 02, "6 7 524, "6
1,, de ani

-a situaia s fie nor"al! trebuie ca pdurea s cuprind toate clasele de vrst! iar
fiecare clas s aib o "ri"e care s asigure la eploatabilitate! %n 2, de ani! o producie de:
2, de ani 524, "6 . an 7 1,53,, "6
Situaii:
#. %roporia claselor de producie rmne aceea$i n toate clasele de vrst! condiia de "ai
sus este %ndeplinit atunci cnd clasele de vrst sunt egale %ntre ele:
2,, ha 34, "6.ha 8 0,, ha 53, "6.ha 8 0,, ha 9 02, "6.ha 7 1,53,, "6
5 5 5
:radul de nor"alitate a structurii pdurii %n raport cu vrsta arboretelor se poate epri"a prin
su"a diferenelor pozitive );<i* dintre suprafeele reale )#i* $i cele nor"ale )#n* pe clase de
vrst.
1. -nd ;<i 7 ; )#i - #n* ,! pdurea se apropie de structura ei nor"al pe clase de
vrst.
2. -nd ;<i 7 ; )#i - #n* = , )su"a diferenelor se apropie de suprafaa %ntregii
pduri! adic );#i** starea ei se %ndeprteaz din ce %n ce "ai "ult de "odelul structurii
fondului de producie nor"al.
>. %roductivitatea arboretelor scade continuu pe msur ce vrsta lor cre$te.
?epartiia pe clase de producie r"ne aceea$i! adic 2,, de ha /! 0,, ha //! 0,, ha ///!
suprafaa necesar pe clase de vrst! astfel ca producia acestora s r"n egal! este dat %n
tabelul ur"tor.
*epartiia normal a suprafeelor de pdure pe clase de vrst, cnd clasa de producie
scade.
-lasa de
producie
?epartiia arboretelor pe clase de vrst! %n ha 1otal
/ // /// /2 2
/ 155 05 - - - 2,, ha
// - 160 14@ AA - 0,, ha
/// - - - 10@ 251 0,, ha
1B1CD 155 1A@ 14@ 223 251 1,,, ha
'roductivitatea periodic )pe 2, ani* este 1,53,, "6! iar arboretele din clasa / de
producie dau 34, "6.ha! nu"rul de ha necesar pentru clasa / de vrst va fi de
1,5 3,, "6.34, "6.ha 7 155 ha. ?estul de 05 ha face parte din clasa a //-a de vrst.
<aca not" cu # ( suprafaa "edie a unei clase de vrst! cu '- producia "ai" a
pdurii pe an $i ha! cu #/! #//! #/// ...- suprafeele corespunztoare diferitelor clase de
producie dintr-o clas de vrst $i '/! '//! '///... ( productivitatea acestor suprafee! rezult
c "ri"ea nor"al a fiecrei clase de vrst )%n ha de pdure* trebuie deter"inat astfel
%nct s satisfac condiia:
#' 7 #/ '/8 #// '//8...8 #v 'v
6. 'dure constituit din arborete a"estecate $i de diferite clase de producie
-ondiie )principiu*- fondul de producie real nu se poate compara dect cu un fond normal
determinat n raport cu amestecul eistent.
Exemplu:
S se determine distribuia normal pe clase de vrst i fondul de producie normal pentru o pdure de
codru regulat, n suprafa de 82 !a, avnd o compo"iie de #St $%o, consistena &', pentru care s(a
stabilit un ciclu de producie de &2 ani'
)ab'& *istributia reala si normala pe clase de varsta a fondului de productie
Specia
Proporia
speciei
Cls.
de
prod.
Proporia
pe cls.de
producie
Repartiia speciilor pe clase de vrst
(ha)
Total
(ha)
Productia
normala
m
3
/ha la
1! ani "i
consisten
a 1.!
Producia
total
pe intervalul
de 1! ani
#T (m
3
)
&+,- 2+,,- $+,,,- .+,/- 0+/- 1+/,-
1 ' 3 + , - 7 . / 10 11 1' 13&11 1'
:o ,.6
/ ,.6 0, 2, 6, 2, 6, 2, 13, A14 11044,
// ,.6 6, 0, 0, 0, 6, 0, 22, 5A4 12A13,
/// ,.0 6, 0, 2, 6, 6, 2, 1A, 056 AA,1,
#t ,.A
/ ,.A 2, 6, 0, 1, 6, - 16, 456 11,4@,
// ,.6 2, 0, 2, 6, 1, 2, 10, A10 @@@3,
1otal
real
1., 10, 1A, 15, 16, 16, 1,, 42, 2/) 30244
)otal
normal
&$0 &$1 &24 &.& &$. &.0 82 0244
&' 5roducia la exploatabilitate corespun"atoare distribuiei reale, pe clase de
vrst:
5& +clasa , de vrst- 3 S
%o,
'/
%o,
6 S
%o,,
'/
%o,,
6 S
%o,,,
'/
%o,,,
6 S
St,
'/
St,
6 S
St,,
'/
St,,
)0,ha A14 m
3
12a
86,ha 5A4 m
3
12a 3302a +,3 m
3
12a 3'0 2a .,3 m
3
12a 3'0 2a 71+ m
3
12a4 3 444 m
$
, unde:
S
5o6,66,666
- suprafaa 72a4 gorun din clasa 6,66,666 de producie, din clasa 1 de vrst 7col. 148
9
5o6,66,666
- volumul normal 7col. 1'4 7m
3
4 pentru gorun, clasa 6,66,666 de producie, din clasa 1 de
vrst8
S
St 6,66,
- suprafaa 72a4 ste:ar din clasa 6,66, de producie, din clasa 1 de vrst 7col. 148
9
St 6,66,
- volumul normal 7col. 1'4 7m
3
4 pentru ste:ar, clasa 6,66, de producie, din clasa 1 de
vrst8
'2 )clasa // de varsta* 7 #
:o/
.2
:o/
8 #
:o//
.2
:o//
8 #
:o///
.2
:o///
8 #
#t/
.2
#t/
8 #
#t//
.2
#t//
71,@A5, "
6
'6 7 1,212, "
6
'0 7 41,2, "
6
'5 7 452,, "
6
'3 7 3,42, "
6

1otal )'18'28'68'08'58'3* 7 52@@,, "
6
2' 5roducia medie +normal- pentru o clas de vrst:
'n7;2
1
.n )nu"rul claselor de vrst* 7 52@@,,.3 7 4461A "
6
$' Suprafaa normal pe clase de vrst:
#n
1-3
7'n.'
1-3
#
1-3
! unde:
#n
1-3
-suprafaa nor"al pe clase de vrst; 'n- producia nor"al; '
1-3
- producia real pe clasa de vrst; #
1-3
!-
suprafaa real pe clasa de vrst.
#n
1
7'n.'
1
#
1
7 4461A.@,@@, 10,7165.4 ha
#n
2
7'n.'
2
#
2
7 4461A.1,@A5, 1A,7163.4 ha
#n
6
7'n.'
6
#
6
7 4461A.1,212, 15,712@.A ha
#n
0
7'n.'
0
#
0
7 4461A.41,2, 16,7101.A ha
#n
5
7'n.'
5
#
5
7 4461A.452,, 16,7160.A ha
#n
3
7'n.'
3
#
3
7 4461A.3,42, 1,,7105.2 h