Sunteți pe pagina 1din 8

SUBIECTE PROPUSE PENTRU

EXAMENUL DE ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATIC - 2014


Programare Pasa!"C"C##
Ma$ema$%&-%'(orma$%&
1. Se citesc din fiierul pol.in, de pe prima linie, gradele a dou polinoame n,m (0n,m50). De pe
urmtoarele dou linii se citesc dou iruri de numere reale care repreint coeficien!ii celor dou
polinoame, "n ordinea cresctoare a gradelor. S se scrie un program care s construiasc "n memorie
i s afiee "n fiierul pol.out suma polinoamelor. #oeficien!ii sumei se $or afia cu dou
ecimale separa!i printr%un singur spa!iu.
&'emplu(
)o!*%'
) *
+ %1 1
5 * %, 1
)o!*o+$
*
1) ) %* 1
). Se citesc din fiierul pol.in, de pe prima linie, gradele a dou polinoame n,m (0n,m50). De pe
urmtoarele dou linii se citesc dou iruri de numere reale care repreint coeficien!ii celor dou
polinoame, "n ordinea cresctoare a gradelor. S se scrie un program care s construiasc "n memorie
i s afiee "n fiierul pol.out produsul polinoamelor. #oeficien!ii produsului se $or afia cu dou
ecimale separa!i printr%un singur spa!iu .
&'emplu(
)o!*%'
* 1
1 5 %) 1
) 1
)o!*o+$
,
) 11 1 0 1
*. Se citesc din fiierul sort.in, de pe prima linie, ) numere n i m (1n,m50). De pe urmtoarele )
linii se citesc elementele a dou iruri de lungime n, respecti$ m, , numere "ntregi, de ma'im - cifre,
care sunt ordonate cresctor. S se scrie un program care s construiasc "n memorie un ir care
con!ine reultatul interclasrii celor dou iruri. .irul reultat se $a afia "n fiierul sort.out.
&'emplu(
sor$*%'
5 ,
1 * , + /
1 ) * 0
sor$*o+$
1 1 ) * * , 0 + /
,. Se citesc din fiierul mult.in, de pe prima linie, ) numere n i m (1n,m50). De pe urmtoarele
dou linii se citesc elementele a dou iruri de lungime n, respecti$ m, numere "ntregi, de ma'im -
cifre. &lementele irurilor sunt distincte dou cate dou. Scrie!i un program, care s construiasc "n
memorie un ir ce $a con!ine intersec!ia celor dou iruri. 1eultatul se $a afia "n fiierul
mult.out.
1 2 ,
&'emplu(
m+!$*%'
5 ,
1 * , + /
1 ) * 0
m+!$*o+$
1 *
5. Se citesc din fiierul mult.in, de pe prima linie, ) numere n i m (1n,m50). De pe urmtoarele
dou linii se citesc elementele a dou iruri de lungime n, respecti$ m, numere "ntregi, de ma'im -
cifre. &lementele irurilor sunt distincte dou cate dou. S se scrie un program care s construiasc
"n memorie un ir ce $a con!ine diferen!a dintre primul ir i cel de%al doilea ir. 1eultatul se $a
afia "n fiierul mult.out.
&'emplu(
m+!$*%'
5 ,
1 * , + /
1 ) * 0
m+!$*o+$
, + /
0. Se citesc din fiierul mult.in, de pe prima linie, ) numere n i m (1n,m50). De pe urmtoarele
dou linii se citesc elementele a dou iruri de lungime n, respecti$ m, numere "ntregi, de ma'im -
cifre. &lementele irurilor sunt distincte dou cate dou. S se scrie un program, care s construiasc
"n memorie un ir ce $a con!ine reuniunea celor dou iruri. 1eultatul se $a afia "n fiierul
mult.out.
&'emplu(
m+!$*%'
5 ,
1 * , + /
1 ) * 0
m+!$*o+$
1 ) * , 0 + /
+. Se citete din fiierul mult.in, de pe prima linie, un numr n (1n50). De pe urmtoarea linie se
citesc elementele unui ir de lungime n, numere "ntregi, de ma'im - cifre. S se scrie un program
care s $erifice dac irul citit con!ine numai elemente distincte.
&'emplu(
m+!$*%'
5
1 * , + /
da
/. Se citesc din fiierul sort.in, de pe prima linie, un numr n. De pe urmtoarea linie se citesc
elementele unui ir de lungime n. S se scrie un program care sortea cresctor elementele prime
ale sirului, $alorile neprime pastrandu%si poitia initiala . 1eultatul se $a afia "n fiierul
sort.out.
&'emplu(
sor$*%'
0
/ 1* , 5 ) 1
sort.out
/ ) , 5 1* 1
2 2 ,
-. Se citete din fiierul sort.in, de pe prima linie, un numr n (1n50). De pe urmtoarea linie
se citesc elementele unui ir de lungime n, numere "ntregi, de ma'im - cifre. S se scrie un
program care s realiee sortarea cresctoare a elementelor irului folosind metoda selec!iei.
1eultatul se $a afia "n fiierul sort.out.
&'emplu(
sor$*%'
+
* / , 1 - ) ,
sor$*o+$
1 ) * , , / -
10. Se citete din fiierul sort.in, de pe prima linie, un numr n (1n50). De pe urmtoarea linie se
citesc elementele unui ir de lungime n, numere "ntregi, de ma'im - cifre. S se scrie un program
care s realiee sortarea cresctoare a elementelor irului folosind metoda inser!iei. 1eultatul se
$a afia "n fiierul sort.out.
&'emplu(
sor$*%'
+
* / , 1 - ) ,
sor$*o+$
1 ) * , , / -
11. Se citete din fiierul sort.in, de pe prima linie, un numr n (1n50). De pe urmtoarea linie se
citesc elementele unui ir de lungime n, numere "ntregi, de ma'im - cifre. S se scrie un program
care s realiee sortarea cresctoare a elementelor irului folosind metoda numrrii. Se $a !ine
cont de faptul c "n ir poate s apar un element i de mai multe ori. 1eultatul se $a afia "n
fiierul sort.out.
&'emplu(
sor$*%'
+
* / , 1 - ) ,
sor$*o+$
1 ) * , , / -
1). Se citete din fiierul cmmdc.in, de pe prima linie, un numr natural n (1n50). De pe
urmtoarea linie se citesc n numere naturale de ma'im - cifre.. S se scrie un program care s
calculee cel mai mare di$ior comun al celor n numere de pe linia a doua a fiierului. 1eultatul
se $a afia "n fiierul cmmdc.out.
&'emplu(
mm-*%'
5
1, / )) , *)
mm-*o+$
)
1*. Se citete din fiierul e'ista.in, de pe prima linie, un numr n (1n50). De pe urmtoarea linie
se citesc n numere naturale de ma'im - cifre repreent3nd elementele unui ir. S se scrie un
program care s $erifice dac e'ist "n ir trei elemente alturate care au acelai numr de di$iori.
&'emplu(
. 2 ,
e/%s$a*%'
/
- , 15 0 )) 1) * 1,
Da
1,. Se citete din fiierul progresie.in, de pe prima linie, un numr n (1n50). De pe urmtoarea
linie se citesc elementele unui ir de lungime n, numere "ntregi, de ma'im - cifre.. S se scrie un
program care s $erifice dac elementele irului formea o progresie aritmetic sau o progresie
geometric. 4n ca afirmati$ s se afiee tipul progresiei i ra!ia, iar "n ca negati$ s se scrie un
mesa5 corespuntor "n fiierul progresie.out.
&'emplu(
)rogres%e*%'
5
) 0 1/ 5, 10)
)rogres%e*o+$
elementele irului formea o progresie
geometric cu ra!ia *
15. Se citete un te't din fiierul te't.in. 6e'tul are mai multe linii i mai multe cu$inte. 7e fiecare
linie cu$intele sunt despr!ite prin c3te un singur spa!iu sau prin semne de punctua!ie. S se afiee
"n fiierul te't.out, pe linii consecuti$e, toate literele care apar "n te't, "mpreun cu frec$en!ele lor
de apari!ie.
&'emplu(
$e/$*%'
8ama are un mar.
#e mare e marul9
te't.out
: ; 0
# ; 1
& ; ,
8 ; 5
< ; 1
1 ; ,
= % )
10. S se afiee "n fiierul prietene.out toate perec>ile de numere prime prietene mai mici dec3t un
numr natural n citit de la tastatur (1n*0000). Dou numere prime se numesc prietene dac
diferen!a lor "n modul este mai mic sau egal cu ).
&'emplu(
)0 prietene.out
() *), (* 5), (5 +), (11 1*), (1+ 1-)
1+. Se citete un numr natural n de la tastatur (1n*0000). S se $erifice dac n este numr puternic.
=n numr este puternic dac are mai mul!i di$iori dec3t orice numr mai mic dec3t el.
&'emplu(
0 D:
10 <=
4 2 ,
1/. Se citete de la tastatur un numr natural ? (1?50). S se determine cel mai mic numr natural
care are e'act ? di$iori.
&'emplu(
5 10
1-. Se citete din fiierul mat.in, de pe prima linie, un numr natural n (1n50) i de pe urmtoarele
n linii o matrice ptratic de numere "ntregi, de ma'im - cifre. S se $erifice dac matricea este
ptrat magic (sumele elementelor pe linii, coloane i de pe cele dou diagonale, este aceeai).
&'emplu
ma$*%'
*
, * /
- 5 1
) + 0
da
)0. Se citete din fiierul mat.in , de pe prima linie, un numr natural n (1n50), i de pe urmtoarele
n linii o matrice ptratic ce con!ine numere naturale de ma'im , cifre. S se numere elementele cu
numr par de cifre aflate "n triung>iul de su@ diagonala principal a matricei i s se afiee
reultatul pe ecran.
&'emplu
ma$*%'
,
1 , 1) *
1* * )) 5
1, )) ) *,
))) 11 * *1
,
)1. Se citete din fiierul mat.in, de pe prima linie, un numr natural n (1n50), i de pe urmtoarele
n linii o matrice ptratic ce con!ine numere naturale de ma'im , cifre. S se calculee suma
elementelor prime aflate "n triung>iul de deasupra diagonalei principale a matricei i s se afiee
reultatul pe ecran.
&'emplu
ma$*%'
,
) , 1) *
15 * )) 5
10 )) ) *,
))) 11 * *1
/
0 2 ,
)). Se citete din fiierul mat.in, de pe prima linie, un numr natural n (1n50), i de pe urmtoarele
n linii o matrice ptratic ce con!ine numere naturale de ma'im , cifre. S se $erifice dac e'ist
elemente cu suma cifrelor par "n triung>iul de su@ diagonala secundar a matricei i s se afiee
reultatul pe ecran.
&'emplu
ma$*%'
,
+ 11 5 /
- 5 1 1)
* , *1 15
* ) )* 1,
Da
)*. Se citete din fiierul mat.in, de pe prima linie, un numr natural n, (1n50) i de pe urmtoarele
n linii o matrice ptratic ce con!ine numere naturale de ma'im , cifre. S se $erifice dac toate
elementele aflate "n triung>iul de deasupra diagonalei secundare a matricei au aceeai paritate i s
se afiee reultatul pe ecran.
&'emplu
ma$*%'
,
+ 11 5 /
- 5 1 1)
* , *1 15
* ) )* 1,
Da
),. Se citesc din fiierul mat1.in de pe prima linie, dou numere naturale n1(1n150) i m1 (1m1
50) i de pe urmtoarele n1 linii o matrice cu n1 linii i m1 coloane. :nalog, se citesc din fiierul
mat).in, de pe prima linie, dou numere naturale n) (1n)50) i m) (1n50) i de pe
urmtoarele n) linii o matrice cu n) linii i m) coloane. &lementele celor ) matrice sunt numere
reale. S se scrie un program "n care se calculea produsul celor dou matrice. Dac produsul se
poate calcula atunci se $a afia matricea reultat "n fiierul mat.out, iar "n ca contrar se $a afia
un mesa5 corespuntor.
&'emplu
ma$1*%'
) *
* 1 )
5 ) *
ma$2*%'
* )
5 1
0 )
1 1
ma$*o+$
1* +
)/ 1)
)5. Se citesc din fiierul mat.in, de pe prima linie, dou numere naturale n i m (1n,m50) i de pe
urmtoarele n linii o matrice cu n linii i m coloane cu elemente numere "ntregi, de ma'im - cifre.
S se scrie un program care afiea "n fiierul mat.out, c3te unul pe linie, numerele din matrice
care sunt "n acelai timp ma'ime pe linia i minime pe coloana pe care se afl. Dac nu e'ist astfel
de numere se $a afia un mesa5 corespuntor.
1 2 ,
&'emplu
Ma$*%'
, *
1 * ) )
) + / 1
, / 5 )
ma$*o+$
*
)0. Se citesc din fiierul mat.in , de pe prima linie, dou numere naturale n i m (1n,m50) i de pe
urmtoarele n linii o matrice cu n linii i m coloane cu elemente numere naturale, de ma'im - cifre.
S se scrie un program care afiea "n fiierul mat.out, c3te unul pe linie, numerele din matrice
care au numr ma'im de di$iori
&'emplu
Ma$*%'
1 ,
- * 1, 10
/ 5 0 )1
11 * 15 1+
ma$*o+$
1,
10
/
0
)1
15
)+. Se citesc din fiierul mat.in , de pe prima linie, patru numere naturale n, m, l i c (1n,m50 , 1l
n, 1c m) i de pe urmtoarele n linii o matrice cu n linii i m coloane, cu elemente numere
"ntregi, de ma'im - cifre. S se scrie un program care s tearg din matrice linia l i coloana c i
afiea matricea reultat "n fiierul mat.out.
&'emplu
Ma$*%'
1 , ) *
1 ) * ,
5 0 + /
- 10 11 1)
ma$*o+$
1 ) ,
- 10 1)
)/. Se citete un numr natural n (1n15). S se afiee "n fiierul 7ascal.out triung>iul lui 7ascal
care are n A 1 linii i n A 1 coloane. 1egulile dup care se construiete triung>iul lui 7ascal sunt(
a. 7e coloana 0 i pe diagonala principal se pune 1.
@. 1estul elementelor din triung>i se o@!in adun3nd elementul aflat pe linia anterioar pe
aceeai coloan cu el cu elementul aflat pe linia anterioar i pe coloana anterioar.
&'emplu
* 7ascal.out
1
1 1
1 ) 1
1 * * 1
2 2 ,
)-. Se citesc de la tastatur numitorii i numrtorii (numere "ntregi de ma'im - cifre) a dou frac!ii. S
se scrie un program care simplific suma celor dou frac!ii i afiea pe ecran numitorul i
numrtorul frac!iei reultate.
&'emplu
1 ) 1 * 5 0
*0. Se citesc de la tastatur dou cu$inte de ma'im )0 de litere. S se scrie un program care $erific
dac unul este anagrama celuilalt. =n cu$3nt este anagram pentru altul dac cele dou cu$inte
con!in aceleai litere de acelai numr de ori, dar nu neaprat "n aceeai ordine.
&'emplu
mare
rame
Da
mare
mere
<u
, 2 ,