Sunteți pe pagina 1din 2

Investete n oameni !

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Axa prioritar 1 ,,Educaie i formare profesional n sprijinul creterii economice i dezvoltrii societii bazate pe cunoatere
Domeniul major de intervenie 1.3 Dezvoltarea resurselor umane n educaie i formare profesional
Titlul proiectului: Formarea cadrelor didactice n domeniul evalurii competenelor profesionale
Numrul de identificare al contractului: POSDRU/57/1.3/S/30768
Beneficiar: Centrul Naional de Dezvoltare a nvmantului Profesional i Tehnic

Regulament decontare transport in cadrul proiectului
Formarea cadrelor didactice n domeniul evalurii competenelor profesionale

Pentru cheltuielile de transport sunt necesare urmatoarele documente in original, in functie de modalitatea de
transport utilizata:
- ordin de deplasare in original, avand pe fata completata intreaga perioada de desfasurare a evenimentului, alaturi de
toate celelalte informatii solicitate (inclusiv semnatura si stampila din partea unitatii emitente) si necompletat pe verso;
- copie carte de identitate;
- tren pentru distante de pana la 300 km: bilete de tren, clasa a II-a, din zilele de inceput si sfarsit ale perioadei de
desfasurare a seminarului;
- tren pentru distante de peste 300 km: bilete de tren, clasa a II-a sau clasa I, din zilele de inceput si sfarsit ale perioadei
de desfasurare a seminarului;
- cuseta pentru distante de peste 300 km: se deconteaza pentru clasa a II-a, in cazul in care participantii NU solicita
cazare pentru noaptea in care are loc deplasarea iar sosirea la hotel are loc in dimineata zile de curs;
- microbuz: bilete de microbuz din zilele de inceput si sfarsit ale perioadei de desfasurare a seminarului (nu se accepta
bilete pentru venire si plecare care au serii consecutive, decat in cazul in care firma de transport mentioneaza pe bilet
data returului, semneaza si stampileaza alaturi de aceasta mentiune);
- autoturism:
- bon de combustibil fiscal si stampilat pe verso, emis cu cel mult 3 zile inainte de inceperea evenimentului;
- statia de alimentare trebuie sa se regaseasca pe traseul solicitat pentru decont;
- prezenta masinii la locul de desfasurare al evenimentului si copie a certificatului de inmatriculare al masinii
declarate (talon); in urma verificarii prezentei autoturismului, atat la sosire cat si la plecare, organizatorii
evenimentului vor completa ordinul de deplasare, in partea dreapta sus cu mentiunea "Se aproba deplasarea cu
auto (personal) nr. ... ... ... ... ", aceasta mentiune ulterior fiind stampilata si semnata de cate ordonatorul de
credite, respectiv CNDIPT
- kilometrii vor fi stabiliti cu ajutorul paginii de internet Google Maps, fiind selectat cel mai scurt traseu intre
localitatea de domiciliu specificata in actul de identitate si localitatea de desfasurare a evenimentului; consumul
ce se va deconta este in valoare de 7.5 L / 100 km
- cheltuielile cu parcarea si / sau taxi NU se deconteaza
- Avnd in vedere prevederile HG 84/2013 pentru deducerea taxei pe valoarea adugata ncepnd cu 17 martie
2013 va rugam ca pentru deplasrile cu auto propriu efectuate in cadrul activitilor proiectului sa prezentai
urmtoarele documente justificative:
Bonul fiscal de achiziie combustibil care trebuie sa aib imprimat de casa de marcat codul fiscal
11389672 al Centrului National de Dezvoltare a Invatamantului Profesional si Tehnic;
Factur fiscal emisa de furnizorul de carburant trebuie sa contina urmtoarele :
Cumparator: Centrului National de Dezvoltare a Invatamantului Profesional si Tehnic , stada Spiru Haret nr.10-12
sector 1, cod fiscal 11389672 , cont RO20TREZ701500902X010546 Trezorerie sector 1
- In cazul in care la decont nu anexati factura de achizitie de carburant si bonul fiscal sub forma din cerinte,
valoarea decontului o sa fie rambursata fara TVA.Documentele pentru retur ce nu pot fi predate in original la locul de desfasurare al evenimentului le veti transmite
prin posta in termen de cinci zile de la finalizarea evenimentului. Adresa de corespondenta o veti primi in momentul
predarii decontului pentru venire. NU se accepta transmiterea prin posta a bonurilor de combustibil pentru deconturi auto
sau a copiilor dupa cartea de identiate si talon auto.

Pentru orice informaie suplimentar v stm la dispoziie.

Cu deosebita consideratie,

Sandra Dinu
Coordonator evenimente
0734.337.827