Sunteți pe pagina 1din 20

UNIVERSITATEA GEORGE BARIU DIN BRAOV

FACULTATEA DE TIINE ECONOMICE


SPECIALIZARE ECONOMIA COMERULUI, TURISMULUI I SERVICIILOR

P LAN DE AFACERI
NFIINAREA UNUI NOTARIAT
PUBLIC

CUPRINS:
CAPITOLUL 1
CONSIDERATII GENERALE PRIVIND INSTITUTIA
NOTARIATULUI
1.1.Justificarea activitii notariale
CAPITOLUL 2
ORGANIZAREA ACTIVITII NOTARILOR PUBLICI
2.1.Organizarea birourilor notarilor publici. Arhiva i evidena activitatii
2.3.Numirea ca notar.

3
3
3
4
5

Anexe
Mijloace fixe

11

Previziunea cheltuielilor cu salariile

14

Previziunea cheltuielilor cu chiria apartamentului

15

Bugetul cheltuielilor

17

Contul de profit i pierdere previzional

18

Cash-flow previzional

20

Bilant previzional

21

Bibliografie

22

CAPITOLUL 1

CONSIDERAII GENERALE PRIVIND N INSTITUIA NOTARIATULUI I


ACTIVITATEA NOTARIALA

1.1.Justificarea activitii notariale

In doctrina notariatul este definit, n general, ca un organ menit s


autentifice acte juridice n scopul de a le conferii incontestabilitate, s ateste fapte
care au nsemnatate juridic, precum i s ndeplineasc alte atribuii juridice
prevazute de lege.
In prezent activitate notarial este reglementat de Legea nr. 36/1995.
Dispoziiile sale se completeaz cu cele ale Codului de procedura civila. Ca acte
specifice, la legea organic mai trebuie adaugate Regulamentul de punere n
aplicare a Legii nr. 36/1995 i Statutul Uniuni Naionale a Notarilor Publici din
Romnia.

CAPITOLUL 2
ORGANIZAREA ACTIVITII NOTARILOR PUBLICI
2.1.Organizarea birourilor notarilor publici. Arhiva i evidena activitii.

Potrivit art. 14 din lege, activitatea notarilor publici se desfoar n cadrul


unui birou, n care pot funciona unul sau mai muli notari publici asociai, cu
personalul auxiliar corespunzator.
Notarul public sau notarii

publici asociai, titulari ai unui birou, pot

angaja notari stagiari, traducatori, alt personal de specialitate, precum i personal


administrativ de de serviciu necesar activitii notariale.
Evidena birourilor de notari publici i lucrrile privind numirea i
ncetarea funciei notarilor publici se ntocmesc de personal de specialitate
notarial din Ministerul Justiiei.
In circumscripia unei judectorii pot funciona unul sau mai multe birouri
de notari publici. Numrul notarilor publici i al birourilor n care acetia i
desfoar activitatea se stabilete de ministrul justiiei, la propunerea Consiliului
Uniunii Naionale a Notarilor Publici, n funcie de cerinele locale rezultate din
ntinderea teritoriului, numrul locuitorilor, volumul solicitrilor publicului.
Numrul lor se actualizeaz anual, de regul n primul trimestru, de ministrul
justiiei potrivit propunerilor Camerelor i cu prioritate, n raport cu numarul
notarilor stagiari care au promovat examenul de notar public.
Biroul de notar public va avea arhiva i registratura proprie, iar notarul
public este obligat s in o evidena finaciar-contabil. Secretariatul va efectua
operaiuni

privind

primirea,

nregistrarea

expedierea

corespondenei,

inregistrarea i ndosarierea actelor, pstrarea registrelor, precum i alte lucrari cu


caracter auxiliar necesare bunei desfurri a activitatii. Desi pare un aspect minor,
n realitate aceasta activitate este foarte importanta, deoarece, potrivit art. 102 din
4

lege, arhiva activitii notariale este proprietatea statului i se pstreaz, se


conserv i se predp n conditiile legii.
Ct privete evidenele de specialitate, art. 40 din Regulament stabilete
c la biroul notarului public se in urmtoarele registre:
a) registrul general;
b) opisul registrului general;
c) registrul de succesiuni;
d) opisul succesiunilor;
e) registrul special de renunri la succesiune;
f) opisul renunrilor la succesiune;
g) registru de termene succesorale;
h) registrul de depozite;
i) registrul de proteste;
j) registrul de consultaii juridice notariale;
k) registrul de traduceri;
l) registrul de coreponden;
Actele ntocmite i consultaiile juridice notariale vor fi evideniate n
registre, meninndu-se totodat i onorariul stabilit.
Cheltuielile efectuate pentru investiii, dotari i alte utiliti se scad din
veniturile impozabile pe o durata de trei ani de la nceperea efectiva activitaii
( art. 110 i art. 111 din lege).
1.3.

Numirea ca notar.

Notar public poate fi, potrivit art. 16 din lege cel care ndeplinete
urmtoarele activiti:
a)

are numai cetatenia romana i domiciliul n Romania i are


capacitatea de exercitiu a drepurilor civile;

b)

este licentiat n drept stiinte juridice sau doctor n drept;

c)

nu are antecedente penale;

d)

se bucura de o buna reputatie;

e)

cunoaste limba romana;

f)

este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea functiei;

g)

a indeplinit timp de doi ani functia de notar stagiar i a promovat


examenul de notar public sau a exercitat timp de cinci ani functia
de notar, judecator, procuror, avocat sau alta fiunctie de
specialitate juridica i dovedeste cunostiintele necesare functiei de
notar public.

Notarul public este numit de ministrul justiiei la propunerea Consiliului


Uniunii Nationale a Notarilor Pubilici, n baza celui interesat i dupa ce face
dovada indeplinirii cerintelor prevazute n art. 16 din lege i anume: cererea de
numire n care solicitantul va declara pe propria raspundere ca are numai cetatenia
romana; dovada domiciliului n Romania; copii de pe actele de studii; cazierul
judicia; caracterizare de la Colegiul director al Camerei Notarilor Publici n
circumscriptia careia urmeaza sa-si desfasoare activitatea, cu privire la buna s
reputatie;certificat medical de sanatate, cu atestarea deplinei sale capaciatati
psihice; pentru notarul stagiar , dovada promovarii examenului de notar
public;pentru cei care au sustinut concurs n conditiile art. 4 din Regulament, n
afara dovezii privind exercitarea timpde 5 ani a uneia dintre functiile juridice
prevazute, se va prezenta i dovada ca au fost declarati reusiti la concurs.
Inainte de a-si incepe activitatea, n termen de 60 de zile de la numire,
notarul public este obligat sa-si inregistreze biroul la

Curtea de Apel n

circumscriptia careia isi are sediul biroul notari publici.


In ceea ce priveste notarul stagiar, Uniunea Nationala Notarilor Publici
organizeaza annual examenul de notar public pentru notarii stagiari carea au
implinit efectiv doi ani de activitate.

Regulamentul, prin art.30, impune interdictia pentru notarul public de a-si


face reclama prin orice mijloace, afara de cazurile n care se recurge la anunturi
referitoare exclusiv la existenta i sediul biroului notarila, programul de lucru i
continutul activitatii.
Toate actele notariale se intocmesc la cerere. Cererile se inregistreaza n
ordinerea primirii. Pentru indeplinirea actului notarial se platesc onorarii, taxe de
timbru i timbru judiciar, n conditiile prevazute de lege.
Voi anexa n continuare cu privire la onorariile percepute de notarii publici
H.G. nr. 600/2001, dupa cum urmeaza:
3. HOTRRE Nr. 600 din 21 iunie 2001
privind stabilirea onorariilor n sum fix pentru serviciile prestate de notarii
publici n vederea nregistrrii i autorizrii funcionrii comercianilor
EMITENT:

GUVERNUL ROMNIEI

PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL NR. 358 din 4 iulie 2001


n temeiul prevederilor art. 107 din Constituia Romniei i ale art. 14 alin. (1)
din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor
formaliti administrative

pentru

nregistrarea

i autorizarea

funcionrii

comercianilor,
Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.
ART. 1
Se stabilesc onorariile n sum fix pentru serviciile prestate de notarii publici n
vederea nregistrrii i autorizrii funcionrii comercianilor, prevzute n anexa
care face parte integrant din prezenta hotrre.
ART. 2
Onorariile n sum fix prevzute la art. 1 sunt percepute i n cazul procedurii
de modificare a actelor constitutive ale comercianilor, potrivit art. 13 din

Ordonana de urgen a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor


formaliti administrative

pentru

nregistrarea

i autorizarea

funcionrii

comercianilor.
PRIM-MINISTRU
ADRIAN NSTASE
Contrasemneaz:
Ministrul justiiei,
Rodica Mihaela Stnoiu
Ministrul finanelor publice,
Mihai Nicolae Tnsescu
ANEXA 1
ONORARIILE
n sum fix care se percep de notarii publici pentru serviciile prestate n vederea
nregistrrii i autorizrii funcionrii comercianilor
1. Pentru autentificarea actelor constitutive ale societilor comerciale se percep
urmtoarele onorarii fixe, calculate la valoarea capitalului social:
- pn la 10.000.000 lei

- 200.000 lei;

- de la 10.000.001 lei la 100.000.000 lei

- 200.000 lei + 0,4% din ceea ce

depete 10.000.000 lei;


- de la 100.000.001 lei la 300.000.000 lei
depete 100.000.000 lei;

- 560.000 lei + 0,3% din ceea ce

- de la 300.000.001 lei la 1.000.000.000 lei - 1.160.000 lei + 0,2% din ceea ce


depete 300.000.000 lei;
- peste 1.000.000.000 lei
- 2.560.000 lei + 0,1% din ceea ce depete 1.000.000.000 lei.
2. Darea de dat cert

- 100.000 lei/act constitutiv.

3. Autentificarea declaraiei pe propria

- 50.000 lei/declarant.

rspundere a fondatorilor,
administratorilor i a cenzorilor privind
ndeplinirea condiiilor prevzute de
lege.
De asemenea anexez copii ale:
1. Ordonanta nr. 32 din 18 august 1995 privind timbrul judiciar (publicata n
M.O. nr. 201 din 30 august 1995);
2.

Normele metodologice 2083 din 2 decembrie 1997 pentru aplicarea


Ordonantei Guvernului nr. 32/ 1995 privind timbrul judiciar, cu
modificarile i completarile ulterioare (publicat n M.O. nr. 344 din 5
decembrie 1997);

3. Ordonanta pentru modificarea i competarea Legii nr. 146/1997 privind


taxele judiciare de timbru (publicat n Monitorul Oficial 30 ianuarie 1998);
4. Ordonanta privind taxele de timbru pentru activitatea notariala(publicata n
M.O./30 ianuarie 1998);
5. Ordinul 760/c din 22 aprilie 1999 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru aplicarea Legii nr. 146/ 1997 privind taxele judiciare
de timbru (publicat n M.O. nr. 380 din 10 august 1999);

6. Actualizarea taxelor de timbru prevazute de Legea nr. 146/1997 (Hotararea


Guvernului nr. 752 din 16 septembrie 1999, publicata n Monitorul Oficial
nr. 454/20 septembrie 1999).

10

1. MIJLOACE FIXE
Notariatul practica sistemul de amortizare lineara, avand ca durata de viata
trei ani, perioada aprobata de Asociatia Nationala a Notarilor pentru recuperarea
investitiilor initiale.
Tipul de mijloc fix
Calculatore i alte echipamente
Masina
Mobilier

Durata de viata
3
3
3

Calculatoare i alte echipamente


Vom avea nevoie de:
- 4 Calculatoare

750$/buc.

- 4 Imprimante

250$/buc.

- 1 xerox

450$

- 4 fax-uri

200$/buc.

Masina
Notarul va avea nevoie de o masina pentru deplasare n cazul n care clientul
(clientii) nu se pot deplasa la sediul noariatului public.
- 1main

10.000$

Mobilierul
Pentru secretariat vom avea nevoie de:
- 3 birouri

48$/buc.

- 3 scaune ergonomice

40$/buc.

- 3 dulapioare

72$/buc.

11

- 3 rafturi

95$/buc.

- 3 birouri mici (pt. clienti)

35$/buc.

- 9 scaune (pt. clienti)

15$/buc.

Total

1005$

Pentru biroul notarului vom avea nevoie:


- 1 birou mare

310$

- 1 birou mic

48$

- 1 scaun ergonomic

135$

- 2 dulapioare

72$/buc.

- 2 scaune

15$/buc.

- 1 raft-biblioteca

75$

Total

742$

Pentru arhiva vom avea nevoie de urmatoarele:


-

1 birou

48$

1 scaun ergonomic

40$

4 rafturi mari-biblioteca

160$

2 rafturi mici

90$
Total

908$
-$-

Explicaii

Calculatoare Masina

Mobilier

Total

i alte
echipamente
Cost istoric (achizitionate n ianuarie 2002)
5.250
Amortizare lunara
146
Amo. cumulata la sf. 2002
1.606
Amo. cumulata la sf. 2003
3.358
Amo. cumulata la sf. 2004
5.110
Amo. cumulata la sf. 2005
140
12

10.000
278
3.058
6.394
9.730
270

2.655
74
814
1.702
2.590
65

17.905
498
5.478
11.454
17.430
475

Valoare neta contabila la sfarsitul fiecarui an


2002
3.644
2003
1.892
2004
140
2005
-

13

6.924
3.606
270
-

1.841
953
65
-

12.409
6.451
-

Numr total de salariai:

Numr total de
angajai

Din care:
Cu contract de munc pe durat

Cu contract de colaborare

nedeterminat
6
*Nota: notarul ndeplinete i funcia de administrator.

2. Previziunea cheltuielilor cu salariile

Nr.
Explicatii

Salarii directe
Total salarii directe

Salarii indirecte
Total salarii indirecte

Post
notar
secretare
arhivar
administrator
contabilitate
femeia de serviciu

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Total lunar

2002 2003 2004 2005 2006 Salariu


1
1
1
1
1
500
3
3
3
3
3
80
1
1
1
1
1
20
1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

100
50
60

2002
500
240
20
760
100
50
60
210

Total

Total

Total

Total

Total

2002
2003
2004 2005 2006
6000
6600 7260 7986 8785
2880
3168 3485 3833 4217
240
264
290
319
351
9120 10032 11035 12139 13353
1200
1320 1452 1597 1757
600
660
726
799
878
720
792
871
958 1054
2520
2772 3049 3354 3690

Total salarii nete


Total salarii brute

970
1455

*Nota : se atribuie un spor de vechime de 10% pentru fiecare.

15

11640
17460

12804 14084 15493 17042


19206 21127 23239 25563

3. Previziunea cheltuielilor cu chiria apartamentului

Chirie/luna
Bucuresti 250$
Total
-

2002
3000$
3000$

2003
3000$
3000$

2004
3000$
3000$

2005
3000$
3000$

2006
3000$
3000$

4. Bugetul cheltuielilor
Cheltuieli directe
consumabile
salarii
CAS
Total

1
180
760
380
1.320

2
180
760
380
1.320

3
180
760
380
1.320

4
180
760
380
1.320

5
180
760
380
1.320

6
266
760
380
1.406

7
223
760
380
1.363

8
266
760
380
1.406

9
266
760
380
1.406

10
266
760
380
1.406

11
223
760
380
1.363

12
223
760
380
1.363

2002
2.633
9.120
4.560
16.313

2003
3.450
10.032
5.016
18.498

2004
3.818
11.035
5.518
20.371

2005
4.213
12.139
6.069
22.421

2006
4.608
13.353
6.676
24.637

Cheltuieli indirecte
salarii
CAS
amenajarea apart.
intretinere(+electr.

210
105
2.586
40

210
105
15
40

210
105
15
40

210
105
15
40

210
105
15
40

210
105
15
40

210
105
15
40

210
105
15
40

210
105
15
40

210
105
15
40

210
105
15
40

210
105
15
40

2.520
1.260
2.751
480

2.772
1.386
180
480

3.049
1.525
180
480

3.354
1.677
180
480

3.690
1.845
180
480

)
telefon
transport
chirii
carti de spec.&alte
amortizare

64
30
250
840
498

64
30
250
72
498

64
30
250
72
498

64
30
250
72
498

64
30
250
72
498

64
30
250
72
498

64
30
250
72
498

64
30
250
72
498

64
30
250
725
498

64
30
250
72
498

64
30
250
72
498

64
30
250
72
498

768
360
3.000
1.632
5.478

768
396
3.000
864
11.454

768
436
3.000
864
174.43

768
479
3.000
864
475

768
527
3.000
864
0

Total

4.623

1.284

1.284

1.284

1.284

1.284

1.284

1.284

1.937

1.284

1.284

1.284

18.249

21.300

0
184.73

11.277

11.353

33.698

35.990

1
Total buget

5.943

2.604

2.604

2.604

2.604

2.690

2.647

2.690

3.343

2.690

2.647

2.647

34.562

39.798

205.10
2

5. CONTUL DE PROFIT i PIERDERE PREVIZIONAL


EXPLICATII
Venituri din

onorarii
Cheltuieli

980

consumabile
Chelt. Cu

180

salariile directe
Profit/pierdere

1.140

din exploatare
Cheltuieli

-340

administrative
Profit/piedere

4.623

brut
Cheltuieli cu

2005

2006

1.274 1.656 2.153 2.799 4.059 4.464 5.276 5.804 6.094 6.216 6.340 47.115 63.133 75.760 92.427

114.610

180

180

266

223

266

266

10

266

11

223

12

223

2002

2.633

2003

3.450

2004

4.608

1.140 1.140 1.140 1.140 1.140 1.140 1.140 1.140 1.140 1.140 1.140 13.680 15.048 16.553 18.208

20.029

3.818

833 1.479 2.653 3.101 3.870 4.398 4.688 4.853 4.977 30.802 44.636 55.390 70.007

89.973

1.284 1.284 1.284 1.284 1.284 1.284 1.284 1.937 1.284 1.284 1.284 18.249 21.300 27.731 11.277

11.353

-4.963 -1.330

336

180

4.213

-46

180

-948

-451

-4.963 -1.330

-948

-451

195 1.369 1.817 2.586 2.461 3.404 3.569 3.693 12.553 23.336 27.658 58.729

78.620

impozitul pe
profit
Profit/pierdere
neta

Explicaii
Profit brut

49

342

454

647

615

851

892

923

2.118

6.431

8.160 20.588

28.545

146 1.026 1.363 1.940 1.846 2.553 2.677 2.770 10.435 16.905 19.498 38.141

50.075

6. CASH-FLOW PREVIZIONAL (metoda indirecta)


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 2002 2003
2004
2005
2006
-4.963 -1.330 -948 -451 195 1.369 1.817 2.586 2.461 3.404 3.569 3.693 12.553 23.336 27.658 58.729 78.620

inainte de impozitare
+amortizare'
+cresteri de
datorii fata de furnizori'
-cresteri de
stocuri de consumabile
FNT din activ
.de exploatare
Plati priv.
Impozitul pe profit
Achizitii de
mijloace fixe
Achizitii de
brevete
FNT din activ.
De investitii
Subscrierea
capitalului social
FNT din activ.
De finantare
FNT
Trezorerie la inc. perioadei
Trezorerie la sf. perioadei

498

498

498

498

498

498

498

498

498

498

498

180

86

-43

43

-43

-180

-86

43

-43

43

-832 -450

47

-4.783

5.478 11.454 17.430

475

2.410

817

368

395

395

0 -2.410

-817

-368

-395

-395

693 1.953 2.272 3.127 2.959 3.902 4.024 4.191 20.441 35.606 45.456 59.599 79.015

-49 -342 -454 -647 -615

-851

-892

-17.905

-17.905

25000

-923 -2.118 -6.431

-8.160 -20.588 -28.545

0 -17.905

0 -17.905

0 25.000

25000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 25.000
0
0
0
0
2.312 -832 -450
47 644 1.610 1.818 2.481 2.344 3.051 3.132 3.268 25.418 29.176 37.296 39.011 50.470
0 2.312 1.480 1.030 1.077 1.721 3.332 5.150 7.630 9.974 13.025 16.156 19.424 44.842 74.018 111.314 150.325
2.312 1.480 1.030 1.077 1.721 3.332 5.150 7.630 9.974 13.025 16.156 19.424 44.842 74.018 111.314 150.325 200.796

BIBLIOGRAFIE
1. E.Dobrescu Afacerile.Mica enciclopedie, Editura Expert, Bucuresti, 1997
2. Alan West Planul de afaceri, Editura Teora
3. Prof. Univ. I.Stanescu Economia comertului, A.S.E., Bucuresti, 1994
4. A. Isfanescu, I. Anghel, V. Robu, S.Stanescu - Ghid practic de evaluare a
aintreprinderii, Editura Tribuna Economica, Bucuresti, 2001
5. Ordonanta nr. 32 din 18 august 1995 privind timbrul judiciar (publicata n
M.O. nr. 201 din 30 august 1995);
6.

Normele metodologice 2083 din 2 decembrie 1997 pentru aplicarea


Ordonantei Guvernului nr. 32/ 1995 privind timbrul judiciar, cu
modificarile i completarile ulterioare (publicat n M.O. nr. 344 din 5
decembrie 1997);

7. Ordonanta pentru modificarea i competarea Legii nr. 146/1997 privind


taxele judiciare de timbru (publicat n Monitorul Oficial 30 ianuarie 1998);
8. Ordonanta privind taxele de timbru pentru activitatea notariala(publicata n
M.O./30 ianuarie 1998);
9. Ordinul 760/c din 22 aprilie 1999 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru aplicarea Legii nr. 146/ 1997 privind taxele judiciare
de timbru (publicat n M.O. nr. 380 din 10 august 1999);
10. Actualizarea taxelor de timbru prevazute de Legea nr. 146/1997 (Hotararea
Guvernului nr. 752 din 16 septembrie 1999, publicata n Monitorul Oficial
nr. 454/20 septembrie 1999