Sunteți pe pagina 1din 8

Sub.

1
1. Calitatea de comerciant/profesionist ( dobndirea calitii de comerciant, dovada calitii de comerciant, incetarea
calitii de comerciant).
n temeiul Codului comercial(NCC), calitatea de comerciant/profesionist se dobndete n mod diferit, dup cum
este orba de o persoan fi!ic sau societate comercial.Sunt comercianti/profesionisti aceia care fac fapte de
comert/actiitati comerciale,aand comertul ca profesiune obi"nuita.
#$% poate inceta definiti actiitatea ca efect al pierderii calitatii de comerciant prin radierea de la re&istrul
comertului.
2.Constituirea societii n comandit pe aciuni (actele constitutive, contractual de societate, asociaii, firma, aciunile,
administratorii societii, statutul societii, formalitile necesare constituirii).
Societatea in comandita pe actiuni este o societate de capitaluri cu raspundere mi'ta formata din asociati
comanditati, care administrea!a societatea, contribuind la actiitatea acesteia cu munca lor si din asociati comanditari care
participa in principal cu capital, primind actiuni in sc(imbul arsamintelor ce le fac la patrimoniul societatii.
)n actul constituti trebuie stabilita actiitatea pe care urmea!a sa o desfasoare societatea in ederea obtinerii de profit.
%ceasta poate fi de* productie, comerciali!are. $irma unei societati in comandita pe actiuni se compune dintr+o
denumire proprie, de natura a o deosebi de firma altor societati. %ctele constitutie ,potriit art - din lsc,S% se constituie
prin contractul de societate.Contractul de societate si statutul pot fi inc(eiate si sub forma unui inscris unic denumit act
constituti.%ctul constituti se semnea!a de catre toti asociatii sau in ca! de subscriptie publica,de catre fondatori.
%sociatii , ca orice soc comerciala asociatii S% denumiti actionari pot fi pres fi!ice sau "uridice,rom sau straini.#t
aceasta forma de societate,le&ea impune un nr minim de asociati,nr actionari,neputand fi mai mic de ..
$irma societatii+ in ca!ul S% firma se compune dintr+o denumire proprie de natura a o deosebii de firma altei societati si
a fi insotita de mentinerea,,soc pe actiuni/ scrisa in intre&ime sau S% le&ea .0 /1112 art 3-.
%ctiunile , contractul de societate tb sa arate nr si al nominala actiunii cu specificarea daca sunt normatie sau la
purtator.4al nominala a unei actiuni nu poate fi mai mica de 2,12 lei.5aca sunt mai multe cate&ori de actiuni in contract tb
sa se preada+nr,al nominala,drepturile conferite fiecarei cate&orii de actiuni.
Statutul societatii ,statutul S% se inc(eie in forma scrisa prea!uta de art - si 0, dinle& 31/1112.Cuprinde datele de
identificate ale actiunilor si cau!e referitoare la or&ani!area ,functiilor si def actiit sociale.
3.fectele desc!iderii procedurii de insolven.
5esc(iderea procedurii insolentei poate intereni ca o masura salatoare atat pentru debitor, cat si pentru
creditori.
6fectele desc(iderii procedurii de insolenta sunt* de la data desc(iderii procedurii se suspenda de drept toate
actiunile "udiciare si masurile de e'ecutare silita asupra aerii debitorului7 ridicarea dreptului de administrare al debitorului.
8n al treilea efect preede posibilitatea lic(idatorului "udiciar de a introduce la "udecatorul sindic actiuni pentru anularea
actelor frauduloase inc(eiate de debitor in dauna creditorilor in ultimii trei ani anteriori desc(iderii procedurii.
Sub..
1. "ocietatea comercial n nume colectiv (noiunea, caractere, problema calitii de comerciant a asociaiilor in "#C,
constituirea "#C, di$olvarea %i lic!idarea "#C )
Societatea n nume colecti este definit ca o societate constituit prin asocierea, pe ba!a deplinei ncrederi, a
dou sau mai multor persoane, care pun n comun mai multe bunuri, pentru a desfura o actiitate comercial, n scopul
mpr9irii beneficiilor re!ultate i n care asocia9ii rspund nelimitat i solidar pentru obli&a9iile societ9ii.
Caracterele acestei societati sunt * asocierea are la ba! ncrederea deplin a asocia9ilor, societatea fiind constituit intuitu
personae7 capitalul social este dii!at n participa9iuni7 obli&a9iile societ9ii sunt &arantate cu patrimoniul social i cu
rspunderea nelimitat i solidar a tuturor membrilor.
Societatile in nume colecti se di!ola prin falimentul, incapacitatea, e'cluderea, retra&erea sau decesul unuia dintre
asociati, cand, datorita acestor cau!e, numarul asociatilor s+a redus la unul sin&ur.
2.#oiunea &uridica a fondului de comer (preci$ri prealabile, teoria personificarii, teoria universalitii de drept, teoria
universalitii de fapt, teoria patrimoniului de afectaiune, teoria proprietii incorporale).
$ondul de comert poate fi definit ca fiind ansamblul de bunuri mobile si imobile, corporale si incorporale, pe care
fiecare comerciant le afectea!a desfasurarii unei actiitati comerciale, aand drept scop atra&erea clientelei si, totodata,
obtinerea de profit.
:eoria personificarii fondului de comert. #otriit acestei teorii, fondul de comert este un subiect de drept autonom. 6l are
firma, sediu si patrimoniu, precum si drepturi si obli&atii proprii. :eoria uniersalitatii de drept. )n aceasta teorie se
considera ca fondul de comert constituie o uniersalitate "uridica,ceea ce ec(ialea!a cu e'istenta unui patrimoniu
autonom, cu drepturi si obli&atii distincte de drepturile si obli&atiile ciile. :eoria uniersalitatii de fapt.#otriit acestei
teorii, fondul de comert este o uniersalitate de fapt creata prin ointa titularului sau. :eoria patrimoniului de afectatiune.
:eorie mai moderna, in care fondul de comert a fost calificat ca un patrimoniu de afectatiune, adica un patrimoniu afectat
reali!arii unui scop si anume, e'ercitiul comertului.
3.fectele desc!iderii procedurii insolvenei
5esc(iderea procedurii insolentei poate intereni ca o masura salatoare atat pentru debitor, cat si pentru
creditori.
6fectele desc(iderii procedurii de insolenta sunt* de la data desc(iderii procedurii se suspenda de drept toate
actiunile "udiciare si masurile de e'ecutare silita asupra aerii debitorului7 ridicarea dreptului de administrare al debitorului.
8n al treilea efect preede posibilitatea lic(idatorului "udiciar de a introduce la "udecatorul sindic actiuni pentru anularea
actelor frauduloase inc(eiate de debitor in dauna creditorilor in ultimii trei ani anteriori desc(iderii procedurii.
Sub.3
1. '$voarele interpretative n dreptul comercial (preci$ri prealabile, u$urile comerciale, doctrina, practica
&udectoreasc)
)n noua re&lementare aem u!antele comerciala,d.p.d.. al modului de solutionare al liti&iilor comerciale se pot
folosi atat practica comunitatii europene in domeniu cat si practica altor state.
)n ceea ce prieste doctrina "uridica,aceasta este data de ansamblul tuturor spetelor precum si a ideilor comune ce
re&lementea!a actiitatile comerciale.#ractica "uridica este inclusa in doctrina.
5octrina este acea conceptie pe care anumiti specialisti le au despre o le&e sau pb "uridic pe care le&iutorul o respecta si o
transpune in acte le&islatie.
2. Constituirea continuat sau prin subscripie public a ".( (prospectul de emisiune, subscripia aciunilor, validarea
subscripiei, drepturile %i obli)aiile si raspunderea fondurilor).
Constituirea este continua sau prin subscriptie publica a S.%(capit.social),capitalul social se face simultan sau prin
subscriptie publica care se face prin acel prospect de emisie a actiunilor.;embrii fondatori pot ca si alte persoane ce detin
un capital sa participe la marirea unui capital al S.%.
#rospectul de emisie de actiuni se face de catre membrii fondatori si trebuie sa contina toate elem.necesare ce priesc
respectia societate comerciala precum si perioada de alabilitate a acestei oferte.
4alidarea acestei subscriptii se face tot de catre fondatori dupa conocarea %dunarii <enerale a %ctionarilor.
3.Caracterele procedurii insolvenei
)nsolenta este starea de dificultate in care se afla patrimoniul unei societati..%re caracter sanctionator.
)nsolenta este iminenta(nu mai poate fi eitata) si adita(aceasta societate are dificultate economica).
Sub.=
1.Contractual de a)enie (noiunea, cuprinsul contractului %i forma contractului de a)enie, ncetarea contractului de
a)enie).
Contractul de a&entie este acel contract care se inc(eie intre o persoana fi!ica sau "uridica, numita comitent, si o
alta persoana fi!ica sau "uridica, numita a&ent comercial permanent, in temeiul caruia acesta din urma isi asuma obli&atia
ca, in sc(imbul unei remuneratii care consta fie dintr+o suma fi'a, fie dintr+un comision.
Contractul de a&entie se inc(eie sub forma scrisa,autentica sau sub forma priata.Contractul incetea!a atunci cand una din
parti nu i e'ecut una dintre obli&a9iile esen9iale, i ncalc reuna dintre obli&a9iile sale, dup ce a fost aerti!at, printr+
o notificare scris.
2.(dministrarea societii cu rspundere limitata (desemnarea administratorilor, modul de lucru, atribuii, rspundere).
Societatea e administrat de unul sau mai mul9i administratori numi9i prin contractul de societate sau prin
(otrrea adunrii &enerale.
Spre deosebire de SNC administratorii societ9ii pot fi i neasocia9i.
%tribu9iile administratorilor* 9inerea re&istrului asocia9ilor,
ntocmirea, supunerea sub aprobare adunrii &enerale i depunerea bilan9ului spre nre&istrare la re&istrul
comer9ului,nscrierea la re&istrul comer9ului a reducerii capitalului social.
%dministratorii rspund pentru* realitatea rsmintelor efectuate de asocia9i7
e'isten9a real a diidendelor pltite7 e'isten9a re&istrelor cerute de le&e,
stricta ndeplinire a ndatoririlor pe care le&ea, statutul i contractul le impun.
%c9iunea pentru stabilirea rspunderii administratorilor apar9ine societ9ii i se e'ercit de ctre persoane care o
repre!int n ba!a imputernicirii adunrii &enerale7 poate apar9ine i creditorilor societ9ii, dar numai n ca! de faliment al
societ9ii.
3.(dministratorul special
5upa desc(iderea procedurii de insolenta,adunarea &enerala a actionarilor/asociatilor debitorului, persoana
"uridica, a desemna, pe c(eltuiala acestora, un repre!entant, administrator special, care sa repre!inte interesele societatii si
ale acestora si sa participe la procedura, pe seama debitorului. %dministratorul special are urmatoarele atributii*e'prima
intentia debitorului de a propune un plan7participa, in calitate de repre!entant al debitorului, la "udecarea actiunilor7 dupa
intrarea in faliment, participa la inentar, semnand actul, primeste raportul final7primeste notificarea inc(iderii procedurii.
Sub.-
1. *reul n obli)aiile comerciale
#retul repre!inta e'presia alorica a tuturor costurilor in&lobate intr+un produs sau sericiu.
#retul trebuie sa fie determinat(fi'/cunoscut),trebuie sa reflecte aproape realitatea si sa fie determinabil.
2.Convocarea adunarii )enerale (initiative coninutul convocrii, comunicarea convocarii).
%dunarea <enerala este alcatuita din totalitatea asociatilor si se intruneste cel putin o data pe an. %dunarea
&enerala este conocat de consiliul de administra9ie, ori de cte ori este necesar,aceasta se face in scris.
3.+otrrea &udectorului sindic privind desc!iderea procedurii insolventei.
>otararea "udecatorului sindic consta in inceperea fa!ei de alorificare a actielor unei societati omerciale in
ederea indestularii creditorilor.?udecatorul sindic poate da (otararea.
Sub.0
1. ,bli)aiile vn$torului (obli)aia de predare a lucrului vndut, modul de e-ecutare a obli)aiei, termenul de predare,
locul unde se face predarea, suportarea c!eltuielilor predrii)
@bli&atiile an!atorului sunt cele care decur& din contractele comerciale unde pe lan&a drepturi sunt stabilite si
obli&atiile an!atorului si cumparatorului.6ste cert ca obli&atiile an!atorului se refera la contractul de an!are+cumparare.
#rima obli&atie a an!atorului si cea mai importanta este predarea bunurilor sau e'ecutarea sericiilor la care s+a
obli&at.Cea de+a doua obli&atie este &arantarea riscului,iar cea de+a treia este &arantarea impotria eictiunii(contestarea
drepturilor de proprietate)
2. Consiliul de suprave)!ere.
;embrii consiliului de suprae&(ere sunt numi9i de ctre adunarea &eneral a ac9ionarilor.Sunt acele persoane
care urmaresc si care erifica actiitatile financiar+economice(S.%).
3. (tribuiile administratorului &udiciar
%dministratorul "udiciar este cel care efectuea!a pentru acea societate comerciala toate actiit.normale de pana
atunci ale actionarilor sau asociatilor
#oate fi persoana fi!ica sau "uridica si desfasoara atat actiitati de repre!entare ale respectiei societati aflate in procedura
insolentei. %dmin."udiciar este numit de catre "udecatorul sindic printr+o (otarare "udecatoreasca.
Sub.A
1..efiniia dreptului comercial
5r comercial repre! acea ramura a dr priat constituit dintr+un ansamblu de norme "uridice aplicabile raporturilor la care
participa profesionisti precum si raporturilor pe care codul ciil le considera fapte de comert.
2.Convocarea adunrilor )enerale
%dunarea <enerala este alcatuita din totalitatea asociatilor si se intruneste cel putin o data pe an. %dunarea
&enerala este conocat de consiliul de administra9ie, ori de cte ori este necesar,aceasta se face in scris.
3.(dministratorul special n procedura insolvenei
5upa desc(iderea procedurii de insolenta,adunarea &enerala a actionarilor/asociatilor debitorului, persoana
"uridica, a desemna, pe c(eltuiala acestora, un repre!entant, administrator special, care sa repre!inte interesele societatii si
ale acestora si sa participe la procedura, pe seama debitorului. %dministratorul special are urmatoarele atributii*e'prima
intentia debitorului de a propune un plan7participa, in calitate de repre!entant al debitorului, la "udecarea actiunilor7 dupa
intrarea in faliment, participa la inentar, semnand actul, primeste raportul final7primeste notificarea inc(iderii procedurii.
Sub.B
1.,biectul dreptului comercial
5reptul comercial are ca obiect normele "uridice aplicabile comer9ului, adic acelor acte "uridice, fapte i
opera9iuni, calificate de le&e ca actiitati comerciale, indiferent de persoana care le srete.
2.,ri)inea %i evoluia "ociet.Comerciale
Societatea comerciala cu principalele sale atribute caracteristice apare in 6ul ;ediu incepand din sec.1. in
Cepublicile )taliene.
)n sec.1A apar primele societati pe actiuni.#rima re&lementare sistematica si cuprin!atoare s societ.comerciale o
repre!.Codul Comercial $rance! de la 1B2A.)n secolele urmatoare societ.comerciale au cunoscut o mare de!oltare atat in
priinta intrepri!atorilor cat si in priinta societatilor.
3.+otrrea &udectorului sindic de desc!idere a procedurii
>otararea "udecatorului sindic consta in inceperea fa!ei de alorificare a actielor unei societati omerciale in ederea
indestularii creditorilor.?udecatorul sindic poate da (otararea.
Sub.1
1./rupurile de interes economic
<rupul de interes economic + <.).6. repre!inta o asociere intre doua sau mai multe persoane fi!ice sau "uridice,
constituita pe o perioada determinata, in scopul inlesnirii sau de!oltarii actiitatii economice a membrilor sai, precum si al
imbunatatirii re!ultatelor actiitatii respectie. Numarul membrilor unui &rup de interes economic nu poate fi mai mare de
.2.
2.0e)lementarea &uridic a societilor comerciale n 0omania
Ce&lementarea cuprins n De&ea nr. 31/1112 repre!int, n pre!ent, re&lementarea &eneral priind societ9ile
comerciale.
5istinct de aceast re&lementare &eneral a societ9ilor comerciale, pentru anumite domenii de actiitate au fost adoptate
re&lementri speciale* n materie bancar, de asi&urri etc.
Ce&lementarea societ9ilor comerciale, att cea &eneral, ct i cea special se completea! cu preederile Codului
comercial i Codului ciil.
5ispo!i9iile le&ale priind re&imul "uridic al societ9ilor comerciale au, n &eneral, un caracter imperati. %cest lucru se
datorea! faptului c, aa cum se a arta, societatea comercial nu este numai un contract, ci i o persoan "uridic.
3.Cererea creditorilor
>otararea adunarii creditorilor poate fi desfiintata de "udecatorul+sindic pentru nele&alitate, la cererea creditorilor
care au otat impotria luarii (otararii respectie si au facut sa se consemne!e aceasta in procesul+erbal al adunarii,
precum si la cererea creditorilor indreptatiti sa participe la procedura insolentei, care au lipsit motiat de la sedinta
adunarii creditorilor.
Cererea a fi depusa la dosarul cau!ei in termen de - !ile de la data adunarii creditorilor si a fi solutionata in camera
de consiliu, cu citarea celui care a introdus cererea, a administratorului "udiciar sau, dupa ca!, a lic(idatorului si a
creditorilor.
Sub.12
1.(utonomia dreptului comercial
Cu priire la autonomia dreptului comercial a e'istat o controersa in literatura de specialitate. 8nii autori au adus
urmatoarele ar&umente in faoare unitatii dreptului priat*
+ o re&lementare distincta intre dreptul ciil si cel comercial poate prooca nea"unsuri necomerciantului, deoarece acestuia i
se aplica o le&e creeata in faoarea cate&oriei comerciantului.
+ e'istenta diferita a celor . ramuri de drept creea!a dificultati in interpretarea raportului "uridic.
)n faoarea autonomiei comerciale s+au pre!entat urmatoarele ar&umente*
+ nu i se aplica necomerciantului o le&e comerciala decat in masura in care acesta este participant la un raport "uridic
comercial.
+ dificultati in interpretarea normelor "uridice e'ista in orice ramuri de drept.
2.0e)lementarea &uridic a soc.comerciale n 0omania
Ce&lementarea cuprins n De&ea nr. 31/1112 repre!int, n pre!ent, re&lementarea &eneral priind societ9ile
comerciale.
5istinct de aceast re&lementare &eneral a societ9ilor comerciale, pentru anumite domenii de actiitate au fost adoptate
re&lementri speciale* n materie bancar, de asi&urri etc.
Ce&lementarea societ9ilor comerciale, att cea &eneral, ct i cea special se completea! cu preederile Codului
comercial i Codului ciil.
5ispo!i9iile le&ale priind re&imul "uridic al societ9ilor comerciale au, n &eneral, un caracter imperati. %cest lucru se
datorea! faptului c, aa cum se a arta, societatea comercial nu este numai un contract, ci i o persoan "uridic.
3.1udectorul sindic
?udectorul sindic este "udectorul care pronun i "udec (otrrea de desc(idere a procedurii de insolen .
%tribu iile "udectorului+sindic sunt limitate la controlul "udectoresc al actiit ii administratorului "udiciar i/sau al
lic(idatorului i la procesele i cererile de natur "udiciar aferente procedurii insolen ei.
Sub.11
1.Corelaia dintre dr comercial si alte ramuri de drept
5r comercial roman este o ramura de dr autonoma, care are insa le&aturi stranse cu alte ramuri de dr.
Corelatia cu dr civil+Codului Comercial Coman preede ca, in absenta re&lementarilor din Codul Comercial si/sau din
le&ile comerciale speciale se aplica dispo!itiile Codului Ciil sau al le&ilor ciile speciale.
Corelatia cu dr procesual civil+:oate normele procesuale cuprinse in Codul Comercial sau in le&ile comerciale speciale au
caracter dero&atoriu fata de normele din Codul de procedura ciila.
Corelatia cu dr administrativ+%and in edere rolul social important al actiitatilor comerciale, statul interine pt a asi&ura
buna or&ani!are si functionare a acestora, cat si protectia consumatorilor.
Corelatia cu dr fiscal+)ntrucat comerciantii desfasoara actiitati de natura econom. aducatore de profit, acestia se supun si
re&lementarilor le&ale in materie fiscala.
2.(dministrarea %i condiiile societailor comerciale
%dministrarea societatii poate fi incredintata uneia sau mai multor persoane, care pot fi asociati sau neasociati,
persoane fi!ice sau "uridice.
5urata de functionare a administratorilor poate fi determinata sau nedeterminata. %dministratorii societatii pe actiuni sunt
alesi pentru o perioada de patru ani cu conditia de a putea fi realesi din nou.
@rice S.C trebuie sa indeplineasca urmat.3 conditii * o structura or&ani!atorica sau or&ani!are proprie in care sunt incluse
toate aspectele prin care o persoana "uridica se poate indiiduali!a, diferentia de orice alta persoana "uridica. @rice
persoana "uridica trebuie sa aiba un patrimoniu @rice p.". mai trebuie sa aiba un obiect de actiitate precis, concret, insa in
acord cu normele "uridice imperatie.
3.Calitatea de lic!idator
Dic(idatorul este una dintre persoanele inestite in aplicarea procedurii alaturi de instantele "udecatoresti si
"udecat.sindic.
Sub.1.
1.,peraiunile de banc %i de sc!imb
@pera9iunile de banc sunt opera9iunile asupra sumelor de bani n numerar, creditelor i titlurilor ne&ociabile.
@peratii de sc(imb sunt operatiuni de sc(imb alutar desfasurate de societatile bancare sau de a&entii special autori!ate.
2.Cesiunea prii de interes a asociaiilor
#rin cesiunea pr9ii de interes sunt transmise toate drepturile i obli&a9iile aferente calit9ii de asociat. Cesiunea
pr9ilor de interes se reali!ea! printr+un contract de cesiune prin care a s o c i a t u l c e d e n t s e o b l i & n
s c ( i mb u l u n u i p r e 9 s t r a n s mi t p a r t e a s a d e i n t e r e s cesionarului care deine asociat al societ9ii
n nume colecti.
3.Cererea debitorului n procedura insolvenei
5ebitorul aflat in stare de faliment are obli&atia de a introduce o cerere la tribunal, in ederea desc(iderii
procedurii, in termen de 32 de !ile de la aparitia starii de insolenta. Nu poate formula o cerere de reor&ani!are "udiciara
debitorul care, in termen de - ani, anteriori introducerii cererii, a mai fost supus acestei proceduri.
Sub.13
1.*ersoana fi$ic autori$at
#$% treb.sa fie inre&istrate potriit le&i la re&istrul comertului si sa fie autori!ate pentru actiitatile ce le
desfasoara.#entru obli&atiile sociale #$% raspunde cu patrimoniul de afectiune precum si cu intre&ul sau patrimoniu.#$%
poate inceta definiti actiitatea ca efect al pierderii calitatii de comerciant/profesionist prin radiere de la re&istrul
comertului.
2.Constituirea societatii n comandit simpl.
Societ.in cmandita simpla este o entitate constituita pe ba!a deplinei increderi e'istente intre asociati si care
beneficia!a de personalitate "uridica. S.C.S se constituie pe ba!a actului constituti,notiune prin care desemnam contractul
de societate.
3.Cile %i modalitile de reali$are a procedurii insolvenei
6'ista . feluri de cai de reali!are a procedurii insolentei* procedura &eneral care
se aplic urmtoarelor cate&orii de debitori afla9i n stare de insolen9* s o c i e t 9 i
c o me r c i a l e 7 s o c i e t 9 i c o o p e r a t i e 7 & r upur i de i nt e r e s ec on omi c7 . #rocedura simplificat aceasta
se aplic urmtoarelor cate&orii de comercian9i*comercian9ii persoan fi!ic care i desfoar actiitatea
independent7societ9ile familiale7acele societ9i comerciale di!olate anterior formulrii cererii introductie.
;odalitatile de reali!are sunt * procedura reor&ani!rii "udiciare*
se aplic persoanelor "uridice i presupune ntocmirea, aprobarea, implementarea i respectarea unui plan de reor&ani!are.
#rocedura falimentului acesta se aplic n ca!urile pre!ute de le&e i are dreptscop transformarea
bunurilor din aerea debitorului n bani n ederea satisfacerii cr ea n9 e l or debi t or ul ui .
Sub.1=
1.#oiunea %i caracteristicile ntreprinderilor
ntreprinderea constituie or&ani!area autonoma a unei actiitati, cu a"utorul factorilor de productie (fortele naturii,
capitalul si munca) de catre ntreprin!ator si pe riscul sau, n scopul producerii de bunuri si sericii, destinate sc(imbului,
n ederea obtinerii unui profit.
Caracteristicile ntreprinderii sunt *e'istenta unei or&ani!ari autonome a unei actiitati cu a"utorul factorilor de
productie7asumarea de catre ntreprin!ator a coordonarii ntre&ii actiitati si implicit a riscului acestei actiitati7scopul
actiitatii este producerea de bunuri si sericii destinate sc(imbului n ederea obtinerii unui csti&.
2.2uncionarea societ. cu raspundere limitat
Societatea cu raspundere limitata este societatea ale carei obli&atii sociale sunt &arantate cu patromoniul social 7
asociatii raspund numai in limita aportului lor..Si n a ce s t t i p de s oci et at e adunarea &eneral a asocia9ilor este
or&anul principal de deliberare i de luare a deci!iilor
3.'nsolvena debitorului
)nsolenta repre!.o stare a patrimoniului debitorului.%ceasta poate fi adita,atunci cand debitorul,dupa 32 de !ile
de la scadenta,nu a platit datoria fata de unul sau mai multi creditori.)nsolenta mai poate fi iminenta atunci cand se
doedeste ca debitorul nu a putea plati la scadenta datoriile.
Sub.11 bis
1.#oiunea %i caracteristicile faptelor de comer
Codul comercial romn stabileste anumite acte "uridice si operatiuni pe care le clasifica Efapte de comert/. #rin
sarsirea uneia sau mai multor fapte de comert se nasc raporturi "uridice care sunt re&lementate de le&ile comerciale.
n doctrina dreptului comercial au fost propuse mai multe criterii pentru caracteri!area faptei de comert, si anume* criteriul
definirii actului de comert ca fiind un Fact de speculatieF care se face n scopul reali!arii de beneficii (profit). :eoria
circulatiei + un alt criteriu propus pentru definirea faptei de comert a fost acela potriit caruia actul de comert este Fun act
de circulatieF, mai e'act, un act de interpunere ntre producator si consumator. :eoria ntreprinderii + actul de comert ar fi
actul ndeplinit ntr+o ntreprindere.
2..ef si caracteristicile &uridice ale societ.comerciale
Structura si scopul S.C o califica drept o entitate implicata in actiit.din sfera productiei si a consumului de bunuri
si ser.Caracteristicile S.C sunt* sunt persoane fi!ice care efectuea!a acte de comert,are caracter le&al al
actiit.comerciale,are caracter asociati in care se reali! fapte de comert/actiit.comerciale.
3.0e)lementarea falimentului n vec!iul dr rom
$alimentul este o procedura ce se desfasoara in interesul creditorilor,in scopul satisfacerii creantelor acestora din
sumele de bani obtinute ca iGurmare a lic(idarii aerii debitorului.

S-ar putea să vă placă și