Sunteți pe pagina 1din 4

Universul studiului

Dimensiunea esantionului
Metoda de esantionare
Metoda de intervievare
Activitatea de teren
Metoda de ponderare
Categoriile sociale
Universul studiului
Universul studiului cuprinde toate persoanele ce traiesc in mediul urban din Romania, cu varsta intre 14 si 64 de ani, in locuinte private si cunosc suficient de bine limba
romana. Persoanele ce locuiesc in unitati militare, spitale sau alte locuinte institutionaliate nu sunt incluse in univers.
Conform datelor furniate de !nstitutul "ational de #tatistica si #tudii $conomice la 1 iulie %&&6, universul studiului este de '.&41.&66 persoane.
dimensiunea esantionului
$santionul studiului este de %%.(&& persoane.
metoda de esantionare
$santionul este aleator, alocat proportional cu marimea orasului.
#c)ema de esantionare in caul oraselor cu mai mult de *&.&&& locuitori include toate orasele din univers. !n caul universului urban cu mai putin de *&.&&& locuitori,
selectia oraselor s+a efectuat stratificat, corespunator celor , regiuni geografice -arii relativ omogene din punct de vedere socio+economic si cultural..
Pentru fiecare oras din univers e/tragerea esantionului s+a facut dupa listele de la Directia 0enerala de $videnta !nformatiata a Persoanei. $santionul este alocat
proportional cu marimea orasului si e/tras aleator de pe listele D0$!P, cu pas statistic calculat pentru fiecare oras din esantion.
Din cadrul unei gospodarii poate raspunde la c)estionar o singura persoana, cea identificata prin adresa, data nasterii si se/ pe listele de la D0$!P.
metoda de intervievare
!nterviurile se realieaa domiciliar, si presupun completarea a doua c)estionare1
+ c)estionarul #"A realiat fata in fata, prin inregistrarea de catre operator a raspunsurilor intr+un c)estionar tiparit. Respondentul nu este recompensat pentru a
raspunde la acest c)estionar.
+ c)estionarul autocompletat 23CU#. C)estionarul 23CU# este lasat de catre operator respondentului spre autocompletare.
Pentru fiecare publicatie studiata este realiat un cartonas imprimat cu sigla publicatiei, cartonas ce este aratat respondentilor pentru a+i a4uta la identificarea publicatiilor
cunoscute, citite5rasfoite. #etul de cartonase a4utatoare este inmanat respondentului dupa amestecarea cartonaselor, intr+o ordine aleatoare de la un interviu la altul.
Pentru toate interviurile, titlurile sunt grupate dupa frecventa de aparitie6 primele sunt publicatiile lunare, publicatiile bilunare, saptamanale, cotidianele si suplimentele
acestora.
!n cadrul fiecarei categorii de publicatii ordinea titlurilor este aleatoare de la interviu la interviu.
Dupa finaliarea interviului #"A, operatorul intreaba respondentul daca doreste sa autocompletee un al doilea c)estionar, in sc)imbul primirii unei recompense.
Respondentul are la dispoitie una+doua saptamani pentru completarea c)estionarului 23CU#. 3peratorul efectueaa, dupa momentul plasarii c)estionarului 23CU#,
alte doua viite la domiciliul respondentului1 o viita de asistare, in scopul a4utarii respondentului in completarea corecta a c)estionarului, si o a doua viita in scopul
ridicarii c)estionarului 23CU# completat.
Rata de non+raspuns pentru intregul #tudiu "ational de Audienta 23CU# este de %'7.
Rata de acceptare a completarii c)estionarelor 23CU# din totalul interviurilor #"A realiate este de 6*7.
Continutul interviului:
Caracteristicile respondentului
Caracteristicile gospodariei
Media principala + presa scrisa
o A$, Cp", CpAa
o Proportia paginilor citite
o "umarul de utiliari ale unei editii
Media secundara
o 89, radio, internet, cinema, panota4, alte media
Activitati din iua anterioara realiarii interviului
#urse de informare, cumparaturi
Consum de produse si marci
o Alimente, bauturi, produse de ingri4ire, produse de curatat
o Produse pentru copii, produse pentru animale de casa
o 8utun
Aparatura
o $lectrocasnice, electronice, aparatura de birou
Auto
o Automobile, produse auto
Casa, casa de vacanta, gradina
#ervicii
o #ervicii financiar+bancare, servicii de asigurari, leasing
o #ervicii postale si de curierat
o 8elefonie fi/a si mobila
o #ervicii medicale
Afirmatii, teme de interes general
9estimentatii si accesorii
Activitati de timp liber
Calatorii
o Calatorii de agrement, calatorii de afaceri
o #ervicii )oteliere
o Calatorii cu avionul
o Mi4loace de transport
activitatea de teren
Activitatea de teren este impartita de % companii de cercetare, ce au fost desemnate de :RA8 in urma unei selectii de oferte.
!n preent activitatea de teren este realiata de MM8 + Metro Media 8ransilvania si Daedalus 0roup, in proportie de (&7 din interviuri fiecare.
8oti operatorii de teren ce efectueaa interviuri pentru #"A 23CU# beneficiaa de un instructa4 special, realiat pe baa manualelor redactate pentru acest studiu.
Activitatea de teren se desfasoara conform unei planificari a numarului de c)estionare ce trebuie realiat in fiecare oras din esantion, in fiecare i a unui an de studiu.
Respectarea de catre fiecare companie de cercetare a planificarii asigura la nivelul intregului esantion realiarea unui numar egal de c)estionare in fiecare i a
saptamanii si realiarea unui numar apro/imativ egal de c)estionare de la o luna la alta.
$santioanele ilnice au fost alocate aleator din esantionul total.
metoda de ponderare
#ursa datelor de ponderare o constituie !nstitutul "ational de #tatistica si #tudii $conomice.
Prin ponderare se compenseaa eventualele abateri ce au avut loc in structura esantionului ca urmare a realiarii interviurilor in teren.
9ariabilele de ponderare sunt1 se/, varsta, marimea localitatii, regiunea istorica, iua saptamanii in care a fost efectuat interviul, trimestrul in care a fost efectuat interviul,
iar metoda utiliata pentru ponderare este cea incrucisata.
categoriile sociale conform scalei statutului social adaptat dupa metodologia ESOMAR
Datorita nevoii de comparabilitate a reultatelor cercetarilor de la o tara la alta, s+au devoltat metode de standardiare a anumitor proceduri folosite in cercetarile de
mar;eting. 8ocmai de aceea, inca din 1',&, $#3MAR a inceput sa investig)ee posibilitatea de a produce un sistem unitar de clasificare socio+demografica. Reultatul
muncii $#3MAR a constat in elaborarea <#calei statutului social -#ocial grade.<. #cala ne permite sa realiam o clasificare socio+demografica standard, respectiv o
variabila compoita. Cu aceasta noua variabila se pot crea sub+esantioane -pentru diverse piete. comparabile intre ele si, de asemenea, sub+grupurile definite astfel vor
fi comparabile de la o tara la alta.
#tudiul "ational de Audienta ofera printre alte date socio+demografice si informatii privind categoria sociala careia apartin respondentii. Pentru #tudiul "ational de
Audienta a fost utiliata o #cala a #tatutului #ocial adaptata situatiei actuale din Romania de catre Departamentul de Analia si Metodologie al !MA#, care utilieaa
clasificarea statutului social intr+o forma cat mai apropiata de standardul $#3MAR.
#cala statutului social are , categorii, si anume1 categoria A -cea mai inalta., :, C1, C%, D, $1, $%, $* -cea mai 4oasa..
Aceste , categorii de clasificare repreinta solutia optima pentru atingerea unui ec)ilibru intre urmatoarele obiective1
obtinerea corecta de sub+grupuri pe o anumita piata6
gruparea rationala si semnificativa a nivelelor de educatie si ocupatie6
obtinerea unei omogenitati in cadrul fiecarei categorii pe baa scorurilor aferente statutului economic6
efectuarea de analie comparative multi+nationale.
Determinarea categoriilor scalei statutului social pentru SNA FOCUS:
#tatutul social este o variabila compoita, construita pornind de la1
ocupatia persoanei care aduce venitul cel mai mare in gospodarie6
nivelul de educatie al persoanei care aduce venitul cel mai mare in gospodarie6
in caul in care persoana care aduce venitul cel mai mare in gospodarie este inactiva, este utiliat statutul economic al gospodariei -determinat in functie de
numarul de bunuri de folosinta indelungata detinute in gospodarie dintr+un set de 1& ales..
Mai precis, daca persoana care aduce venitul cel mai mare in gospodarie este activa -adica in preent presteaa orice fel de munca remunerata. <statutul social< se
determina in functie de ocupatie si nivelul de educatie, iar daca persoana este inactiva, <statutul social< se determina in functie de nivelul sau de educatie si de statutul
economic al gospodariei.
8oti membrii unei gospodarii se situeaa in mod necesar pe aceeasi treapta a scalei. Altfel spus, statutul social este o caracteristica a gospodariei, relevanta pentru toti
membrii sai. Aceasta observatie face ca analia altor caracteristici socio+demografice -nivel educational, statut ocupational etc.. ale persoanelor intervievate sa fie
complementara, si nu suplinita de catre statutul social.
"ivelul de educatie al principalului aducator de venit din familie s+a determinat prin ultima scoala absolvita. #+a utiliat aceasta masurare a nivelului de educatie datorita
caracterului discontinuu al studiilor formale, mai ales inainte de 1','.
n1 fara scoala absolvita, scoala primara
n% gimnaiu, scoala generala
n* treapta ! de liceu
n4 scoala profesionala
n( liceu
n6 scoala postliceala, colegiu
n= institutie de invatamant superior
#etul bunurilor de folosinta indelungata utiliat este urmatorul1 aparat 89, mi/er electric, centrala termica, doua sau mai multe automobile, computer personal, aparat foto
digital, gratar electric -friteoa., camera video, casa de vacanta, masina de spalat automata.
Categoriile ocupationale luate in considerare sunt urmatoarele:
e1 manageri generali, directori sau alti manageri din conducerea intreprinderilor care au in subordine mai mult de sase anga4ati
e% profesiuni liberale
e* specialisti salariati cu studii superioare
e4 manageri generali, directori sau alti manageri din conducerea intreprinderilor care au in subordine cel mult cinci anga4ati
e( manageri de nivel intermediar, alti manageri de intreprindere care au in subordine mai mult de sase anga4ati
e6 manageri de nivel intermediar, alti manageri de intreprindere care au in subordine cel mult cinci anga4ati
e= patroni, -co.proprietari de societati comerciale sau proprietari de magaine, ateliere, alte persoane auto+anga4ate care au in subordine mai mult de 6 anga4ati
e, salariati cu munca de birou
e' patroni, -co.proprietari de societati comerciale sau proprietari de magaine, ateliere, alte persoane auto+anga4ate care au in subordine cel mult cinci anga4ati
e1& studenti
e11 salariati cu munca non+manuala, dar nu de birou -calatoresc sau presteaa diferite servicii.
e1% agricultori, pescari
e1* casnici
e14 sefi de ec)ipa si muncitori manuali calificati
e1( alti muncitori manuali -necalificati., personal de serviciu
e16 pensionari de varsta sau boala, someri sau alte persoane temporar fara lucru
Metodologia de clasificare a statutului social
Daca principalul aducator de venit este o persoana activa, incadrarea in una din cele , categorii de statut social se face conform urmatoarei matrice -Matricea #tatutului
#ocial.1
3cupatia principalului aducator de venit
"ivelul de educatie
e1>% e*>( e4,6>= e1% e,>' e11>14 e1(
n= A A : : C1 C1 D
n(>6 A : C1 C1 C% C% D
n*>4 : C1 C% D D D $1
n% C1 D D $1 $1 $1 $*
n1 D D D $* $% $% $*
Daca principalul aducator de venit din gospodarie este inactiv -e1&, e1*, e16., sc)ema de incadrare in categoriile statutului social este urmatoarea1
#tatutul economic al gospodariei -numarul bunurilor de folosinta indelungata.
"ivelul de educatie (> 4 * % 1 &5"R
n= A A : C1 C1 D
n(>6 A : : C% C% D
n*>4 : C1 C1 $1 $1 $%
n% C1 C% C% $1 $% $*
n1 D D D $% $* $*
Avand in vedere cele de mai sus, semnificatia generala a celor , categorii ale statutului social este urmatoarea -cu preciarea ca denumirile sunt conventionale, atat timp
cat categoriile respective se aplica si persoanelor inactive.1
Categoria A
<Manageri principali si profesionisti cu inalta educatie<
+ directori -generali si ad4uncti., manageri, ofiteri si sefi de departamente care au in subordine 6 sau mai multi anga4ati -ei pot fi si proprietari ai companiei. si au studii
superioare6
+ profesiuni liberale -cu studii superioare.6
+ anga4ati profesionisti, specialisti, alte cadre cu studii superioare.
Categoria B
<Manageri, directori de nivel mediu<
+ directori -generali si ad4uncti., manageri, ofiteri si sefi de departamente care au in subordine ( sau mai putini anga4ati si sunt bine educati6
+ anga4ati profesionisti fara studii superioare6
+ agricultori, fermieri cu studii superioare6
+ patroni 5 mestesugari care au 6 sau mai multi anga4ati si au studii superioare.
Categoia C
<Anga4ati cu inalta educatie ce presteaa o munca non+manuala, patroni de firme mici<
+ patroni 5 mestesugari care au 6 sau mai multi anga4ati si au absolvit liceul6
+ patroni 5 mestesugari care au ( sau mai putini anga4ati si au studii superioare6
+ directori -generali si ad4uncti., manageri, ofiteri si sefi de departamente care au in subordine ( sau mai putini anga4ati si au absolvit cel mult liceul6
+ anga4ati ce presteaa o munca non+manuala si au studii superioare6
+ anga4ati ce presteaa o munca manuala, sunt calificati sau au muncitori in subordine si au studii superioare6
+ agricultori, fermieri care au absolvit liceul.
Categoria C!
<Anga4ati ce presteaa o munca non+manuala sau muncitori calificati<
+ patroni 5 mestesugari care au ( sau mai putini anga4ati si au absolvit liceul6
+ anga4ati ce presteaa o munca non+manuala si au absolvit liceul6
+ anga4ati ce presteaa o munca manuala, sunt calificati sau au muncitori in subordine, si au absolvit liceul.
Categoria D
<Muncitori ce presteaa o munca manuala si sefi de departamente mai putin educati<
+ anga4ati ce presteaa o munca non+manuala si sunt mai putin educati6
+ anga4ati ce presteaa o munca manuala si sunt mai putin educati6
+ patroni 5 mestesugari mai putin educati6
+ directori -generali si ad4uncti., manageri, ofiteri si sefi de departamente mai putin educati6
+ agricultori, fermieri care sunt mai putin educati.
Categoria E
<Muncitori manuali si non+manuali cu nivel de educatie scaut, proprietari de intreprinderi mici si agricultori<
+ $1 + sefi de ec)ipa si muncitori calificati cu educatie redusa
+ muncitori necalificati cu nivel mediu de educatie6
+ muncitori non+manuali fara munca de birou si proprietari de mici intreprinderi cu educatie redusa.
+ $% + sefi de ec)ipa si muncitori calificati cu educatie foarte redusa
+ proprietari de mici intreprinderi cu educatie foarte redusa6
+ muncitori non+manuali fara munca de birou cu educatie foarte redusa.
+ $* + muncitori necalificati si agricultori cu educatie redusa
!n caurile cand este necesara o clasificare mai sintetica, sau cand esantioanele au dimensiuni reduse, aceste , categorii pot fi agregate in trei mari clase, si anume1
+ categoria A: -superior.1 <manageri, directori si profesionisti, specialisti<
+ categoria C -mediu.1 <muncitori calificati, anga4ati ce presteaa munca non+manuala<
+ categoria D$ -inferior.1 <anga4ati ce presteaa o munca manuala necalificata si alte categorii de anga4ati cu educatie<

S-ar putea să vă placă și