Sunteți pe pagina 1din 6

COMUNICAREA DE MARKETING

A COMPANIEI
WEBECOM S.R.L.
FI DE ANALIZ
Denumirea !m"aniei WEBECOM S.R.L.
F!rma #e "r!"rie$a$e 1 public 2x privat 3 mixt
Ca"i$a% 1xintegral romnesc 2integral strin 3mixt
Re&im 'uri#i 1societate naional 2societate pe aciuni 3x societate cu rspundere limitat 4alt form,
care____________
D!meniu% "rini"a% #e a$i(i$a$e
1xcomer - servicii 2 industrie prelucrtoare bunuri industriale
3 industrie prelucrtoare - bunuri de consum 4construcii altul
Nr. #e an&a'a)i 1x!ub " 2 1#-4" 3 #-24" 4 2# $i peste
Ci*ra #e a*aeri anua%+
1xmai mic sau egal cu 2 milioane %&' 2mai mare de 2 mil(%&' 1# mil( %&'
3 mai mare de 1# mil(%&' # mil( %&' 4peste # mil( %&'
Da$a !m"%e$+rii *i,ei 12(#3(2##"
I. O-ie$u% !muni+rii #e mar.e$in&
)este posibil rspuns multiplu*
a( +rgani,aia- marca organi,aiei .%/%!0+1
b( 1rodusele-serviciile oferite )sub marca organi,aiei*
%numerarea produselor-serviciilor care repre,int obiectul comunicrii2
!olutia soft3are pentru maga,inul online .%/%!0+1
!ervicii de ga,duire 3eb
!ervicii de reali,are soft3are la comanda pentru comertul online
!ervicii de promovare a activitatilor de comert cu telefoane mobile pe 4elportal(ro
c( 5rcile produselor- serviciilor oferite )diferite de marca organi,aiei*
%numerarea mrcii- mrcilor produselor-serviciilor care repre,int obiectul comunicrii2
.%/%!0+1, 4elportal(ro
1
II. Ca$e&!rii%e #e "u-%i (i/a$e #e #emer0uri%e !munia)i!na%e #e mar.e$in&
)pentru fiecare categorie de public indicati cel puin un exemplu de campanie- demers comunicaional care 6i
vi,ea,*
%xemplu de campanie- demers comunicaional care 6i vi,ea,
7onsumatorii- clienii 1ersoane 8uridice cu activitatea in 'omania
1rescriptorii 7lientii care utili,ea,a solutia soft3are .%/%!0+1
1ersoanele cu putere de deci,ie care lucrea,a in maga,inele online ce
comerciali,ea,a telefoane mobile
!pecificai cine sunt prescriptorii pe care 6i are 6n vedere compania anali,at2
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
9nga8aii actuali 7oordonator de proiecte, designer, persoana care se ocupa de relatia cu
banca si cu firma de contabilitate, redactor pentru stiri din domeniul telefoniei mobile
9nga8aii poteniali oameni care sa se ocupe de suportul te:nic
;urni,orii 'o:ost, <41lus, 9dobe, %volution 1rest !=stems
>istribuitorii 9lfa >istribution, ?babing
9cionarii @alentin 5anescu
/ncile $i organismele de credit /7', &nicredit
9nali$tii financiari ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
9genii de consultan ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
5ass media ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
1ublicul larg 1ersoane care doresc sa desfasoare afaceri pe <nternet pe piata locala
1uterea public 4elportal(ro, 3ebsite detinut de firma cu peste 2##(### vi,itatori pe luna
III. O-ie$i(e%e #e !muniare (i/a$e1
1( >e a face cunoscute produsele-serviciile oferite )inclusiv cre$terea gradului de cunoa$tere sau de
recunoa$tere*
9 se meniona produsele-serviciile respective2
&surinta cu care se pot face van,ari online
1osibilitatea de a de,volta afaceri eficiente in mediul virtual
2( >e a face cunoscute mrcile produselor-serviciilor oferite )inclusiv cre$terea gradului de cunoa$tere sau
de recunoa$tere*
9 se meniona mrcile respective2
!olutia de maga,in online la c:eie la pret redus fata de concurenta, reali,at pe platforma .%/%!0+1
2
3( >e a face cunoscute- de a reaminti caracteristicile, performanele produselor-serviciilor oferite )inclusiv
cre$terea gradului de cunoa$tere sau de recunoa$tere*
9 se exemplifica2
7alitatea suportului te:nic pentru reali,area de van,ari online
<mplementarea conceptului pe care se ba,ea,a compania( .%/%7+5 vinde un soft3are pentru a face
afaceri nu un sofft3are de maga,in online
4( >e a construi imaginea mrcilor produselor-serviciilor oferite
5arca 7oordonatele imaginii dorite pentru marc
4elforum(ro 7onstruirea unui form de telefoane mobile unde orice utili,ator poate obtine un
raspuns la intrebarea lui
(5all.%/(ro <maginea unui director 3eb unde se regasesc doar maga,ine online
5aga,ine-.eb(ro 7el mai facil serviciu de reali,are maga,ine 3eb la costuri minime
( >e a susine imaginea mrcilor produselor-serviciilor oferite
5arca 7oordonatele imaginii dorite pentru marc
.%/%7+5 7ompanie de servicii pentru comertul electronic romanesc
.%/%!0+1 9plicatie soft3are de maga,in online flexibila si adaptata aproape oricarui tip de
afacere
4elportal(ro 1ortal de telefonie mobila romanesc cu o mare varietate de informatie
A( >e a genera, 6n raport cu produsele sau mrcile oferite, comportamentul de cumprare $i de consum
dorit
1rodusul-5arca 7omportamentul de cumprare $i de consum dorit
)de exemplu, prima cumprare, recumprarea, cre$terea frecvenei de cumprare,
cre$terea frecvenei de consum, cre$terea cantitilor cumprate, cre$terea cantitilor
consumate etc(*
'eali,are bannere animate prima cumparare, cresterea frecventei de cumparare
.%/%!0+1 prima cumparare
Ba,duire .%/ cresterea cantitatilor cumparate
C( >e a face cunoscut- de a reaminti marca organi,aiei
1rin personali,area materialelor utili,ate in firma )mape pentru contracte, facturi, colantare masini, carti de
vi,ita*
D( >e a construi- susine imaginea mrcii organi,aiei
7oordonatele imaginii
<maginea intern-social 9ctivitatea de comert electronic este mai ecologica decat comertul clasic
<maginea profesional %ficienta unui maga,in online este mai mare decat utili,area unui maga,in clasic
<maginea financiar ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
<maginea instituional ;irma nu doreste sa inc:eie contracte cu statul
"( >e a genera, 6n rndul publicului-int, comportamentul dorit 6n raport cu organi,aia
1ublicul-int 7omportamentul dorit
9nga8aii actuali 7astiguri direct proportionale cu volum de munca si calitate acesteia
9nga8aii poteniali
;urni,orii 7redibilitate si serio,itatea ce nu este specifica mediului de afaceri
'omanesc
>istribuitorii !iguranta ca daca intampina orice problema aceasta va fi re,olvata
3
9cionarii ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
/ncile $i organismele de credit ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
9nali$tii financiari ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
9genii de consultan ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
5ass media ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
1ublicul larg 7redibilitatea companiei legata de orice activitate de comert electronic in
care se implica
1uterea public ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
1#( 9lte obiective( 7areE
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
I2. Mi'%!ae%e ,i $e3nii%e #e !muniare #e mar.e$in& u$i%i/a$e
1( 5arca organi,aiei
%xist un manual de identitateE >9 G H&
Iogoul mrcii organi,aiei are o istorie, o semnificaieE G >9 H&
>ac >9, care este aceastaE Iogoul simboli,ea,a atat rasaritul unei perioade noi cat si
apusul unei perioade vec:i in care afacerile sunt facut de speculatori si persoane care nu se implica
suficient de mult pentru a obtine re,ultate
%xist un set de valori care definesc marca organi,aieiE G >9 H&
>ac >9, care sunt acesteaE !c:imbarea sistemului de valori, +rientarea catre client,
reducerea costurilor, responsabilitate, >inamism si inovatie, <ncredere si respect
2( 5rcile produselor- serviciilor
1entru trei dintre cele mai importante mrci din portofoliul companiei )G, J $i ?*, preci,ai2
telportal(ro
Iogoul mrcii G are o istorie, o semnificaieE G >9 H&
>ac >9, care este aceastaE /ulinele rosii repre,inta evolutia actualului portal de
telefonie mobila din primul stadiu
%xist un set de valori care definesc marca GE G >9 H&
>ac >9, care sunt acesteaE 1returile minime la care se pot ac:i,itiona telefoane din
mediul online, 1osibilitatea de a compara un numar nelimitat de telefoane, !pecificatii ale telefoanelor in
limba romana
3( 9r:itectonica
7ompania valorific valenele comunicaionale ale stilului ar:itecturalE >9 G H&
4( 9mena8area spaiului de lucru )designul interior*
7ompania valorific valenele comunicaionale ale designului interiorE G >9 H&
( 1ersonalul
7ompania valorific valenele comunicaionale ale personaluluiE G >9 H&
A( >esignul produsului
7ompania valorific valenele comunicaionale ale designului produsuluiE >9 H&
4
C( 9mbala8ul
7ompania valorific valenele comunicaionale ale ambala8ului produsuluiE >9 G H&
D( 4e:nicile de comunicare promoional
)menionai dac te:nicile de comunicare de mai 8os sunt utili,ate 6n comunicarea corporativ, pentru
promovarea mrcii organi,aiei $i- sau 6n comunicarea comercial, pentru promovarea ofertei comerciale a
acesteia*
4e:nici de comunicare promoional 7omunicare
corporativ
7omunicare
comercial
1( 1ublicitate 4@
2( 1ublicitate radio
3( 1ublicitate 6n presa cotidian
4( 1ublicitate 6n presa periodic
( 1ublicitate 6n cinematografe
A( 1ublicitate prin mi8loacele de comunicare interactiv
)internet, telefonie mobil, bloguri*
C( 1ublicitate prin cataloage, pliante, bro$uri x
D( 1ublicitate prin panouri $i afi$e exterioare )+&4>++'*
"( 1ublicitate prin panouri $i afi$e interioare )<H>++'* x
1#( 'educeri de preuri x
11( 7adouri promoionale
12( 7oncursuri sau loterii promoionale
13( >istribuire de e$antioane, degustri, demonstraii, 6ncercri
gratuite
14( 1ublicitate la locul vn,rii x
1( 5erc:andising
1A( 'elaii cu presa
1C( %venimente speciale
1D( !ponsori,are
1"( 5ecenat
2#( 1articipri la trguri, expo,iii sau saloane speciali,ate
21( ;orele de vn,are x
2. 4n a$ri-u)ii%e +rui #e"ar$amen$5 +rei "er0!ane in$r+ #i*eri$e%e $i"uri #e #emer0uri
!munia)i!na%e #e mar.e$in&6
)indicai, dup ca,, una dintre posibilele variante2 departamentul de marKeting, departamentul commercial,
departamentul vn,ri, departamentul de comunicare $i relaii publice, departamentul de resurse umane,
departamentul financiar, direcia general- directorul general $(a(*
>epartamentul responsabil
7omunicarea comercial
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
7omunicarea intern- social
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
7omunicarea profesional
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

7omunicarea financiar
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
7omunicarea instituional )comunicarea aciunilor de 7!'*
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
A

S-ar putea să vă placă și