Sunteți pe pagina 1din 5

Academia de Stiinte Economice Bucuresti

Facultatea de Marketing
Sondaj in Bucuresti pentru cercetarea
comportamentului de cumparare a
echipamentelor IT intr-o companie din
orasul Bucuresti
Bucuresti 2009
ercetarea la care ati acceptat dumnea!oastra cu ama"ilitate sa #aceti parte are in !edere
comportamentul de cumparare de produse IT al companiilor ce acti!ea$a in %rasul
Bucuresti care au mai mult de &00 de angajati'
(a reamintesc ca datele pe care ni le !eti #urni$a in aceasta cercetare !or #i pastrate
con#identiale'
)urata de completare a chestionarului !a #i in medie de 20 de minute'
&' Firma dumnea!oastra cati angajati are*
a' 0-9
"' &0-+9
c' ,0-2,0
d' Mai mult de 2,0
2' e structura juridical are compania dumnea!oastra*
a' u raspundere limitata
"' -e actiuni
c' .egie autonoma
d' Societate cooperatista

/' e procent din angajatii dumnea!oastra utili$ea$a $ilnic calculatorul in timpul
ser!iciului0
a' intre & si 91
"' intre &01 si +91
c' intre ,01 si 2,1
d' intre 2,1 si &001
+' e tip de acti!itati au angajatii la "irou03 raspunsuri multiple 4
a' acti!itate sedentara 3la "irou4
"' acti!itate si in a#ara "iroului3intalniri5 "irou4
c' acti!itati dinamice 3 delegatii4
,' are este pro#ilul companiei0
a' "ancare
"' comert
c' comert electronic
d' conta"ilitate
e' ser!icii
#' Turism
g' Imo"iliare
h' .estaurant
i' Sanatate si asistenta
j' Transporturi
k' Altele
6' E7ista retea de intranet in interiorul #irmei0
a' )a
"' 8u
c' 8u a raspuns'
2' e #el de acti!itati au loc la calculator cel mai des 0
a' redactare documente
"' legate de gra#ica si sunete
c' proiectari
d' de conta"ilitate
Altele99
:' e perioada medie de timp isi petrece un anagajat in #ata calculatorului $ilnic la
ser!ice0
a' mai putin de & ora
"' intre & ora si 2 ore
c' intre / ore si , ore
d' intre 6 si : ore
e'
9' ate calculatoare are in pre$ent compania dumnea!oastra in interiorul acesteia0
a' nici unul
"' &-,
c' 6-2,
d' 2,-2,
e' 2,-&00
&0' at de des se #ac updatari hard;are de calculatoare0
a' <a mai putin de 6 luni
"' <a & an
c' <a 2 ani
d' <a mai mult de / ani
&&' Suma medie cheltuita anual pentru achi$itionarea unui calculator0
a' mai putin de 999 .%8
"' &'000-+'999 .%8
c' ,'000 .%8 = 9'999 .%8
d' -este &0'000 .%8
&2' Mentionati + din cele mai cunoscute marci d calculatoare pe care le cunoasteti*
99999''
99999''
99999''
&/' e marci de calculatoare utili$ea$a #irma dumnea!oastra0
999999999'
&+' )upa ce criterii ati ales marca mentionata0
a' dupa calitatea produselor
"' dupa pretul a!antajos
c' dupa o#ertele de cola"orare
d' dupa gradul de noutate a produselor
Altele99'
&,' e tip de calculatoare sunt cumparate in companie03.aspuns multiplu4
a'--uri
"' <aptop-uri
c' -)A-uri'
Altele9
&6' e procent din calculatoarele cumparate sunt <aptop-uri 03daca s-a selectat la
intre"area cu nr && si <aptop-uri> daca nu s-a selectat si !arianta "> se trece la
intre"area urmatoare4
a' mai putin de ,1
"' intre 6- &01
c' intre && si 2,1
d' intre 26 si 201
e' intre 2&1-&001
&2' )e cate ori pe an se apelea$a la ser!icii de reparatii majore a alculatoarelor din
companie0
#' de cel putin &0 ori'
g' &0- 2, de ori
h' Intre 2, si ,0 de ori'
i' de mai mult de ,0 de ori pe an'
&:' are din componentele unui calculator utili$at in compania dumnea!oastra sunt cel
mai des inlocuite0
a' Mouse-ul
"' Monitorul
c' Tastatura
d' ?nitatea centrala
e' Bo7ele
&9' are este A a companiei dumnea!oastra0
a' mai mica sau egala cu 2 mil Euro
"' intre &0 mil si 20 mil E?.%
c' intre 20 si ,0 mil E?.%
d' mai mult de ,0 mil E?.%
(a mentionam ca datele mentionate !or #i pastrate con#idential'
20' are este #unctia dumnea!oastra in cadrul companiei0
9999999999'
2&' (arsta dumnea!oastra*
a' su" 20 de ani
"' intre 20 -22 de ani
c' intre 2:- /, ani
d' peste /, de ani
(a multumesc pentru timpul acordat@

S-ar putea să vă placă și