Sunteți pe pagina 1din 5

Sectiunea II: Elementele rap jur civ

Subsectiunea III: Obiectul rap jur civ. Bunurile


1.Definitia obiectului raportului juridic civil
Obiect al rap jur civil conduita partilor, adica actiunea sau inaciuneala care este
indrituit subiectul activ si de care este tinut subiectul pasiv
2.Bunurile (2 intelesuri)
In sens larg, prin bunuri se desemneaza atat lucrurile, cat si drepturile privitoare la
acestea
Bunul in sens restrans, este valoarea economica ce este utila pentru satisfacerea
nevoilor materiale si spirituale ale omului si care este susceptibila de apropriere
(insusire) sub forma drepturilor patrimoniale.
Patrimoniu totalitatea drepturilor si obligatiilor patrimoniale care apartin unei
persoane fizice sau juridice. Patrimoniul se compune din doua laturi, anume, latura
activa, formata din drepturile patrimoniale si latura pasiva, alcatuita din obligatiile
patrimoniale.
2.2 lasificarea bunurilor
- bunuri imobile si bunuri mobile (dupa natura bunurilor calificarea data de lege)
- bunuri aflate in circuitul civil si bunuri scoase din circuitul civil (dupa regimul
circulatiei lor juridice)
- bunuri determinate individual (res certa) si bunuri determinate generic (res
genera) (dupa modul in care sunt determinate)
- bunuri fungibile si bunuri nefungibile (dupa cum pot fi inlocuite, unele cu altele,
in eecutarea unei obligatii civile)
- bunuri consumptibile si bunuri neconsumptibile (dupa cum folosirea bunurilor
implica sau nu consumarea substantei)
- bunuri frugifere si bunuri nefrugifere (dupa cum sunt sau nu producatoare de alte
bunuri, numite fructe)
- bunuri corporale si bunuri incorporale (dupa modul lor de percepere)
- bunuri divizibile si bunuri indivizibile (dupa cum pot fi sau nu impartite fara sa-
si sc!imbe destinatia)
- bunuri principale si bunuri accesorii (dupa corelatia dintre ele)
- bunuri din domeniul public si bunuri din domeniul privat.
2.2.2. Bunuri imobile si bunuri mobile
I. Bunurile imobile sunt de " feluri#
$ imobile prin natura lor
B imobile prin destinatie
% imobile prin obiectul la care se aplica
$. Bunurile imobile prin natura lor sunt ,,fondurile de pamant si cladirile& (art
'() %.civ.), ,,morile de vant sau de apa, asezate pe stalpi&(art. '(' %.civ.),
recoltele care inca se tin de radacini si fructele de pe arbori, neculese inca& (art
'(*,alin +, %.civ.)
B. Bunurile imobile prin destinatie sunt definite de art '(, alin +, %. civ. ca
fiind ,,obiectele ce proprietarul unui fond a pus pe el, pentru serviciul si
eploatarea acestui fond&.Imobilele prin destinatie sunt, prin natua lor mobile,insa,
data fiind destinatia lor, stablita de proprietar, legea le declara imobile.
%. Bunurile imobile prin obiectul la care se aplica sunt potrivit art. '-+ %.civ. ,,
uzufructul lucrurilor mobile, servitutiile, actiunile care tind a revendica un
imobil&. .unt incluse in categoria bunurilor imobile prin obiectul la care se aplica#
drepturile reale imobiliare (altele decat dr de propr), drepturile de creanta
corelative obligatiei de a da un imobil, precum si actiunile in justitie care au ca
scop valorificarea unui drept real asupra unui bun imobil
II. Bunurile mobile sunt de " feluri#
$ mobile prin natura lor
B mobile prin determinarea legii
% mobile prin anticipatie
$. Bunurile mobile prin natura lor sunt potrivit art '-" %.civ. ,,corpurile care se
pot transporta de la un loc la altul, atat cele care se misca de sine precum sunt
animalele, precum si cele care nu se pot stramuta din loc decat prin putere straina,
precum sunt bunurile neinsufletite&.
B. Bunurile mobile prin determinarea legii - sunt potrivit art '-' %. civ.
,,obligatiile si actiunile care au ca obiect sume eigibile sau efecte mobiliare,
actiuni sau interesele in companii de finante, de comert sau industrie, c!iar si cand
capitalul acestor companii consta in imobile. $ceste actiuni sau interese se socot
ca mobile numai in privinta fiecarui din asociati si pe cat timp tine asociatia.
.unt incluse in categoria bunurilor mobile prin determinarea legii# drepturile reale
asupra unui lucru mobil, altele decat dreptul de proprietate/ drepturile de creanta
corelative obligatiei de a da un lucru mobil, obligatiei de a face si obligatiei de a
nu face/ drepturile intelectuale/ actiunile in justitie referitoare la un drept mobiliar/
fondurile de comert/ rentele
%. Bunurile mobile prin anticipatie acele bunuri care, prin natura lor, sunt
imobile, dar pe care partile unui act juridic le privesc ca mobile in considerarea a
ceea ce vor deveni in viitor. (fructele si recoltele neculese)
2.2.!. Bunuri aflate in circuitul civil si bunuri scoase din circuitul civil
$. Bunurile aflate in circuitul civil acelea care pot fi dobandite sau instrainate
prin acte juridice. In cadrul acestei categorii putem distinge, pe de-o parte,
bunurile care pot circula liber, neingradit, iar, pe de alta parte, bunurile care pot fi
dobandite, detinute sau instrainate.
B. Bunurile scoase din circuitul civil sunt acelea care nu pot face obiectul unui act
juridic civil translativ sau constitutiv de drepturi reale (aerul, razele soarelui)
2.2." Bunuri determinate individual (res certa) si bunuri determinate #eneric
(res #enera)
$. Bunurile determinate individual (bunuri certe) acelea care, potrivit naturii sau
vointei eprimate de partile actului juridic, se individualizeaza prin insusiri
proprii, specifice.(e#unicatele, o casa indicate prin locul ei de situare)
B. Bunurile determinate generic (bunuri generice) acelea care se
individualizeaza prin insusirile speciei sau categoriei din care fac parte. $ceste
lucruri se indica, spre individualizare prin numar, greutate, masura. (e.banii).
2.2.$ Bunuri fun#ibile si bunuri nefun#ibile
$. Bunul fungibil acel care, in eecutarea unei obligatii, poate fi inlocuit cu
altul, fara a fi afectata valabilitatea platii.
B. Bunul nefungibil acela care nu poate fi inlocuit cu altul prin eecutarea unei
obligatii, asa incat debitorul nu este liberat dacat prin predarea bunului datorat.
2.2.%. Bunuri consumptibile si bunuri neconsumptibile
$. Bunul consumptibil acel bun care nu poate fi folosit fara ca prima lui
intrebuintare sa nu implice consumarea substantei sau instrainarea lui.(banii,
combustibilul).
B. Bunul neconsumptibil acel bun care poate fi folosit in mod repetat, fara sa fie
necesara, pentru aceasta, consumarea substantei sau instrainarea lui. (cladirile,
terenurile)
2.2.& Bunuri fru#ifere si bunuri nefru#ifere
$. Bunurile frugifere - sunt acelea care periodic si fara consumarea substantei lor,
dau nastere altor bunuri, numite fructe.
B. Bunurile nefrugifere acelea care nu au insusirea de a da nastere altor produse,
in mod periodic si fara consumarea substantei lor.
0om distinge " categorii de fructe#
-fructe naturale, acele fructe care se produc fara interventia omului
-fructe industriale, acelea care se produc ca urmare a activitatii omului
-fructe civile, prin care desemnam ec!ivalentul in bani sau in alte bunuri al
folosirii unu bun
Productele foloasele trase dintr-un bun cu consumarea substantei sale. (piatra din
cariera)
2.2.'. Bunuri corporale si bunuri incorporale
$. Bunuri corporale acele bunuri care au o eistenta materiala, fiind usor
perceptibile simturilor omului.
B. Bunuri incorporale valorile economice care au o eistenta ideala, absracta.
.unt astfel de bunuri drepturile subiective patrimoniale.
%ategorii de bunuri incorporale#
-drepturile reale, altele decat dr de propr/
-proprietatile incorporale
-titlurile de valoare
-drepturile de creanta
2.2.(. Bunuri divi)ibile si bunuri indivi)ibile
$. Bunul divizibil acela care poate fi impartit fara sa isi sc!imbe, prin aceasta,
destinatia sa economica. (stofa)
B. Bunul indivizibil acela care, prin impartire, isi sc!imba destinatia economica
(palton).
2.2.1*. Bunuri principale si bunuri accesorii
$. Bunul principal acela care poate fi folosit in mod independent, fara sa fie
destinat a servi la intrebuintarea altui bun.
B. Bunul accesoriu acela care este afectat intrebuintarii altui bun, principal.
(c!eia pt lacat, cureaua pt ceas).
2.2.11. Bunurile din domeniul public si bunuri din domeniul privat
.tatul si unitatile admin-terit sunt titulari fie ai dreptului de propr publica, fie ai
dreptului de propr privata, dupa cum bunurile intra fie in ,,domeniul publc de
interes national& (dreptul de prepr publica apartine statului) sau in 1domeniul
public de interes local sau judetean& (dr de propr publica apartin comunelor
oraselor, municipiilor, judetelor), fie in ,,domeniul privat& (dr de propr privata
apartine statului sau, dupa caz, unit admin-terit)
$lte clasificari ale bunurilor#
- bunuri sesizabile si bunuri insesizabile
- bunuri comune ale sotilor si bunuri proprii
- mijloace fie, mijloace circulante, produse si fonduri banesti