Sunteți pe pagina 1din 3

Clasa a X a

Discipline de concurs proba scrisa:


Contabilitate (bilant si modificari bilantiere, analiza contab-fara TVA, produse finite,
amortizari), Economia intreprinderii, Studiul calitatii
Sub

!temi Contabilitate Ec !ntreprinderii St calitatii


I
20p
Ale"ere multipla- #$ "rile (10p) % & &
Ale"ere duala A'(-) afirmatii (5p) * * #
Asociere (5p) - - )
II
30p
+aspuns scurt (10p) ) intrebari * * #
Completare (10p) ) propozitii * * #
!ntrebari structurate-)- (10p) * * #
III
40p
Eseu structurat - #)p -
,roblema #)p - -
St De caz - - #$p
Clasa a XI a Economic
Discipline de concurs-proba scrisa:
Contabilitate (inclusi- clasa &), .ar/etin", ,lanificare operationala, 0r"anizare +1
Sub !temi Contab ./" ,lanif op 0r" +1
I
20p
Ale"ere multipla- #$ "rile (10p) & & * *
Ale"ere duala A'(-) afirmatii (5p) - * # *
Asociere (5p) )
II
30p
+aspuns scurt (10p) ) intrebari * * # -
Completare (10p) ) propozitii * * # -
!ntrebari structurate-)- (10p) - # * *
III
40p
Eseu structurat sau #)p
,roblema sau #)p
St De caz #$p
Clasa a XII a Economic
Discipline de concurs-proba scrisa:
+ealizarea situatiilor financiare (bilant, in-entariere, cont de profit si pierderi), 2e"ociere
(cap !), .ediul concurential, (inantare
Sub !temi (inant 2e"ociere .ediu con Sitfinan
I
20p
Ale"ere multipla- #$ "rile (10p) & & & #
Ale"ere duala A'(-) afirmatii (5p) # * # #
Asociere (5p) - - - )
II
30p
+aspuns scurt (10p) ) intrebari # * # #
Completare (10p) ) propozitii # & # -
!ntrebari structurate-)- (10p) * - * #
III
40p
Eseu structurat sau
,roblema sau #)p #$p #)p
St De caz sau
# Aria de control a unui mana"er -ariaz3 intre:
a #$-#) oameni
b )-#) oameni
c 4-5 oameni
d 4-6 oameni
* Cercetarea pie7ei, a ne-oilor de utilizare sau de consum constituie:
a. func7ie mi8loc9
b. func7ie obiecti-9
c. func7ie financiar-contabil39
d. func7ie premis39
&0 persoan3 abil3 :n rezol-area problemelor la locul de munc3 ;i care d3 do-ad3 de
subtilitate :n rela7iile interpersonale este:
a. sociabil39
b. maleabil39
c. diplomat39
d. in-enti-39
Ade-arat sau (als
# ,ersonalul tanar dintr-o or"aniza7ie e mai pu7in costisitor si mai pu7in desc<is
c3tre introducerea de noi te<nolo"ii
*,roduc7ia de mas3 se caracterizeaz3 prin fabricarea unei nomenclaturi reduse de
produse :n mod ne:ntrerupt ;i :n cantit37i mici sau foarte mari
& .a=imizarea eficien7ei economice sau ma=imizarea profitului este considerat3
func7ie obiecti-
% !n-entarul resurselor umane reprezint3 o descriere, din punct de -edere calitati-, a
resurselor umane de care dispune or"aniza7ia
) ,rincipiile mar/etin"ului sunt realizate prin: satisfacerea clien7ilor ;i ob7inerea de
profit
( , ( , A , ( , A
! +ealiza7i asocierile coloanei A cu coloana >
A >
# structura ierar<ica a e=istenta compartimentelor func7ionale
* structura func7ionala b fiecare persoana subordonata unui sin"ur
sef
& or"aniza7ie puternic ierar<izata c autoritatea impartita pe mai pu7ine ni-ele
% structura ierar<ic func7ionala d aria de control lar"a
) or"aniza7ie plata e conduc3torul de compartiment poseda
multiple cuno;tin7e
f subalternii sunt mai pu7in numero;i