Sunteți pe pagina 1din 14

Legea contabilitii actualizata la data de 01 septembrie 2010

LEGEA 82/1991 - Legea contabilitii actualizata la data de 01 septembrie 2010


E!"E#"$ %A&LAE#"'L
%'(L!)A" *#$ +#!"+&'L +,!)!AL nr- ./. din 18 iunie 2008
0ata intrarii in 1igoare $ 18 iunie 2008
)A%- !
0ispoziii generale
A&"- 1
213 4ocietile comerciale5 societile/companiile naionale5 regiile autonome5
institutele naionale de cercetaredez1oltare5 societile cooperatiste 6i celelalte persoane
7uridice au obligaia s organizeze 6i s conduc contabilitatea proprie5 respecti1
contabilitatea 8inanciar5 potri1it prezentei legi5 6i contabilitatea de gestiune adaptat la
speci8icul acti1itii-
223 !nstituiile publice5 asociaiile 6i celelalte persoane 7uridice cu 6i 8r scop
patrimonial5 precum 6i persoanele 8izice care des86oar acti1iti productoare de
1enituri au5 de asemenea5 obligaia s organizeze 6i s conduc contabilitatea proprie5
respecti1 contabilitatea 8inanciar 6i5 dup caz5 contabilitatea de gestiune-
293 4ubunitile 8r personalitate 7uridic5 cu sediul :n strintate5 care aparin
persoanelor pre1zute la alin- 213 6i 2235 cu sediul sau domiciliul :n &om;nia5 precum 6i
subunitile 8r personalitate 7uridic din &om;nia care aparin unor persoane 7uridice cu
sediul sau domiciliul :n strintate au obligaia s organizeze 6i s conduc contabilitatea
proprie5 potri1it prezentei legi-
A&"- 2
213 )ontabilitatea5 ca acti1itate specializat :n msurarea5 e1aluarea5 cunoa6terea5
gestiunea 6i controlul acti1elor5 datoriilor 6i capitalurilor proprii5 precum 6i a rezultatelor
obinute din acti1itatea persoanelor 7uridice 6i 8izice pre1zute la art- 15 trebuie s asigure
:nregistrarea cronologic 6i sistematic5 prelucrarea5 publicarea 6i pstrarea in8ormaiilor
cu pri1ire la poziia 8inanciar5 per8ormana 8inanciar 6i 8lu<urile de trezorerie5 at;t
pentru cerinele interne ale acestora5 c;t 6i :n relaiile cu in1estitorii prezeni 6i poteniali5
creditorii 8inanciari 6i comerciali5 clienii5 instituiile publice 6i ali utilizatori-
223 )ontabilitatea public cuprinde$
a3 contabilitatea 1eniturilor 6i c=eltuielilor bugetare5 care s re8lecte :ncasarea
1eniturilor 6i plata c=eltuielilor a8erente e<erciiului bugetar>
b3 contabilitatea "rezoreriei 4tatului>
c3 contabilitatea general bazat pe principiul constatrii drepturilor 6i obligaiilor5 care
s re8lecte e1oluia situaiei 8inanciare 6i patrimoniale5 precum 6i a e<cedentului sau a
de8icitului patrimonial>
d3 contabilitatea destinat analizrii costurilor programelor aprobate-
293 )ontabilitatea instituiilor publice asigur in8ormaii ordonatorilor de credite cu
pri1ire la e<ecuia bugetelor de 1enituri 6i c=eltuieli5 patrimoniul a8lat :n administrare5
precum 6i pentru :ntocmirea contului general anual de e<ecuie a bugetului de stat5 a
contului anual de e<ecuie a bugetului asigurrilor sociale de stat5 8ondurilor speciale5
precum 6i a conturilor anuale de e<ecuie ale bugetelor locale-
A&"- 9
213 )ontabilitatea se ine :n limba rom;n 6i :n moneda naional-
223 )ontabilitatea operaiunilor e8ectuate :n 1alut se ine at;t :n moneda naional5 c;t
6i :n 1alut5 potri1it reglementrilor elaborate :n acest sens-
293 %entru necesitile proprii de in8ormare5 persoanele pre1zute la art- 1 pot opta
pentru :ntocmirea situaiilor 8inanciare 6i :ntr-o alt moned-
A&"- .
213 inisterul Economiei 6i ,inanelor elaboreaz 6i emite norme 6i reglementri :n
domeniul contabilitii5 planul de conturi general5 modelele situaiilor 8inanciare5
registrelor 6i 8ormularelor comune pri1ind acti1itatea 8inanciar 6i contabil5 normele
metodologice pri1ind :ntocmirea 6i utilizarea acestora-
223 inisterul Economiei 6i ,inanelor elaboreaz 6i emite norme pri1ind contabilitatea
:n partid simpl-
293 #ormele 6i reglementrile contabile pentru instituiile de credit5 instituiile
8inanciare nebancare5 de8inite potri1it reglementrilor legale5 :nscrise :n &egistrul
general5 ,ondul de garantare a depozitelor :n sistemul bancar5 societile de asigurare-
reasigurare autorizate5 reglementate 6i supra1eg=eate de )omisia de 4upra1eg=ere a
Asigurrilor5 entitile autorizate5 reglementate 6i supra1eg=eate de )omisia de
4upra1eg=ere a 4istemului de %ensii %ri1ate5 precum 6i pentru entitile autorizate5
reglementate 6i supra1eg=eate de )omisia #aional a ?alorilor obiliare se elaboreaz
6i se emit corespunztor de (anca #aional a &om;niei5 )omisia de 4upra1eg=ere a
Asigurrilor5 )omisia de 4upra1eg=ere a 4istemului de %ensii %ri1ate 6i )omisia
#aional a ?alorilor obiliare5 cu a1izul inisterului Economiei 6i ,inanelor-
2.3 Elaborarea reglementrilor pre1zute la alin- 2135 223 6i 293 se 8ace cu consultarea
organismelor pro8esionale de pro8il-
A&"- /
213 %ersoanele pre1zute la art- 1 au obligaia s conduc contabilitatea :n partid dubl
6i s :ntocmeasc situaii 8inanciare anuale-
223 )ategoriile de persoane care pot ine contabilitatea :n partid simpl se stabilesc
prin ordin al ministrului economiei 6i 8inanelor-
293 %entru organizaii patronale 6i sindicale5 precum 6i pentru alte categorii de
organizaii 8r scop patrimonial5 care nu des86oar acti1iti economice5 inisterul
Economiei 6i ,inanelor aprob un sistem simpli8icat de raportare 8inanciar5 a1;nd :n
1edere 6i cerinele organismelor europene de pro8il-
A&"- @
213 +rice operaiune economico-8inanciar e8ectuat se consemneaz :n momentul
e8ecturii ei :ntr-un document care st la baza :nregistrrilor :n contabilitate5 dob;ndind
ast8el calitatea de document 7usti8icati1-
223 0ocumentele 7usti8icati1e care stau la baza :nregistrrilor :n contabilitate anga7eaz
rspunderea persoanelor care le-au :ntocmit5 1izat 6i aprobat5 precum 6i a celor care le-au
:nregistrat :n contabilitate5 dup caz-
A&"- A
213 %ersoanele pre1zute la art- 1 au obligaia s e8ectueze in1entarierea general a
elementelor de acti1 6i de pasi1 deinute la :nceputul acti1itii5 cel puin o dat pe an pe
parcursul 8uncionrii lor5 :n cazul 8uziunii sau :ncetrii acti1itii5 precum 6i :n alte
situaii pre1zute de lege-
223 inisterul Economiei 6i ,inanelor poate aproba e<cepii de la regula in1entarierii
anuale pentru unele bunuri cu caracter special a8late :n administrarea instituiilor publice5
la propunerea ordonatorilor principali de credite-
293 &ezultatul in1entarierii se :nregistreaz :n contabilitate potri1it reglementrilor
contabile aplicabile-
A&"- 8
213 E1aluarea elementelor deinute cu ocazia in1entarierii 6i prezentarea acestora :n
situaiile 8inanciare anuale se 8ac potri1it reglementrilor contabile aplicabile-
223 &ee1aluarea imobilizrilor corporale se 8ace la 1aloarea 7ust de la data bilanului-
?aloarea 7ust se determin pe baza unor e1aluri e8ectuate5 de regul5 de e1aluatori
autorizai con8orm reglementrilor legale :n 1igoare-
293 E1aluarea elementelor monetare :n 1alut 6i a celor e<primate :n lei5 a cror
decontare se 8ace :n 8uncie de cursul unei 1alute5 se e8ectueaz potri1it reglementrilor
contabile 6i aplicabile-
2.3 ?aloarea acti1elor 6i datoriilor5 cu ocazia reorganizrilor e8ectuate potri1it legii5 se
determin5 de regul5 de e1aluatori autorizai con8orm reglementrilor legale :n 1igoare-
A&"- 9
213 0ocumentele o8iciale de prezentare a situaiei economico-8inanciare a persoanelor
pre1zute la art- 1 sunt situaiile 8inanciare anuale5 stabilite potri1it legii5 care trebuie s
o8ere o imagine 8idel a poziiei 8inanciare5 per8ormanei 8inanciare 6i a celorlalte
in8ormaii re8eritoare la acti1itatea des86urat-
223 %entru instituiile publice documentul o8icial de prezentare a situaiei patrimoniului
a8lat :n administrarea statului 6i a unitilor administrati1-teritoriale 6i a e<ecuiei
bugetului de 1enituri 6i c=eltuieli este situaia 8inanciar trimestrial 6i anual-
293 4ocietile-mam5 de8inite ast8el :n reglementrile contabile aplicabile grupurilor de
societi5 :ntocmesc 6i prezint 6i situaii 8inanciare anuale consolidate-
)A%- !!
+rganizarea 6i conducerea contabilitii
A&"- 10
213 &spunderea pentru organizarea 6i conducerea contabilitii la persoanele pre1zute
la art- 1 re1ine administratorului5 ordonatorului de credite sau altei persoane care are
obligaia gestionrii unitii respecti1e-
223 )ontabilitatea se organizeaz 6i se conduce5 de regul5 :n compartimente distincte5
conduse de ctre directorul economic5 contabilul-6e8 sau alt persoan :mputernicit s
:ndeplineasc aceast 8uncie- Aceste persoane trebuie s aib studii economice
superioare-
293 )ontabilitatea poate 8i organizat 6i condus pe baz de contracte de prestri de
ser1icii :n domeniul contabilitii5 :nc=eiate cu persoane 8izice sau 7uridice5 autorizate
potri1it legii5 membre ale )orpului E<perilor )ontabili 6i )ontabililor Autorizai din
&om;nia-
2.3 &spunderea pentru aplicarea necorespunztoare a reglementrilor contabile re1ine
directorului economic5 contabilului-6e8 sau altei persoane :mputernicite s :ndeplineasc
aceast 8uncie5 :mpreun cu personalul din subordine- *n cazul :n care contabilitatea este
condus pe baz de contract de prestri de ser1icii5 :nc=eiat cu persoane 8izice sau
7uridice5 autorizate potri1it legii5 membre ale )orpului E<perilor )ontabili 6i )ontabililor
Autorizai din &om;nia5 rspunderea pentru conducerea contabilitii re1ine acestora5
potri1it legii 6i pre1ederilor contractuale-
2/3 !nstituiile publice la care contabilitatea nu este organizat :n compartimente
distincte sau care nu au personal :ncadrat cu contract indi1idual de munc5 potri1it legii5
pot :nc=eia contracte de prestri de ser1icii5 pentru conducerea contabilitii 6i :ntocmirea
situaiilor 8inanciare trimestriale 6i anuale5 cu societi comerciale de e<pertiz contabil
sau cu persoane 8izice autorizate5 con8orm legii- *nc=eierea contractelor se 8ace cu
respectarea reglementrilor pri1ind ac=iziiile publice de bunuri 6i ser1icii- %lata
ser1iciilor respecti1e se 8ace din 8onduri publice cu aceast destinaie-
A&"- 11
0einerea5 cu orice titlu5 de bunuri materiale5 titluri de 1aloare5 numerar 6i alte drepturi
6i obligaii5 precum 6i e8ectuarea de operaiuni economice5 8r s 8ie :nregistrate :n
contabilitate5 sunt interzise-
A&"- 12
213 )ontabilitatea imobilizrilor se ine pe categorii 6i pe 8iecare obiect de e1iden-
223 )ontabilitatea stocurilor se ine cantitati1 6i 1aloric sau numai 1aloric5 :n condiiile
stabilite de reglementrile legale-
A&"- 19
*nregistrarea :n contabilitate a elementelor de acti1 se 8ace la costul de ac=iziie5 de
producie sau la 1aloarea 7ust pentru alte intrri dec;t cele prin ac=iziie sau producie5
dup caz-
A&"- 1.
)reanele 6i datoriile se :nregistreaz :n contabilitate la 1aloarea nominal-
A&"- 1/
?aloarea aciunilor emise sau a altor titluri5 precum 6i 1rsmintele e8ectuate :n contul
capitalului subscris se re8lect distinct :n contabilitate-
A&"- 1@
)ontabilitatea clienilor 6i 8urnizorilor5 a celorlalte creane 6i obligaii se ine pe
categorii5 precum 6i pe 8iecare persoan 8izic sau 7uridic-
A&"- 1A
213 )ontabilitatea c=eltuielilor se ine pe 8eluri de c=eltuieli5 dup natura sau destinaia
lor5 dup caz-
223 )ontabilitatea 1eniturilor se ine pe 8eluri de 1enituri5 dup natura sau sursa lor5
dup caz-
293 )ontabilitatea 1eniturilor 6i c=eltuielilor bugetului general consolidat se ine pe
subdi1iziunile clasi8icaiei bugetare-
A&"- 18
)ontabilitatea instituiilor publice asigur :nregistrarea drepturilor constatate5
1eniturilor :ncasate5 anga7amentelor bugetare5 anga7amentelor legale5 plilor de cas 6i a
c=eltuielilor e8ecti1e5 pe subdi1iziunile clasi8icaiei bugetare5 potri1it bugetului aprobat 6i
normelor metodologice elaborate de inisterul Economiei 6i ,inanelor-
A&"- 19
213 *n contabilitate5 pro8itul sau pierderea se stabile6te cumulat de la :nceputul
e<erciiului 8inanciar- *nc=iderea conturilor de 1enituri 6i c=eltuieli se e8ectueaz5 de
regul5 la s8;r6itul e<erciiului 8inanciar-
223 &ezultatul de8initi1 al e<erciiului 8inanciar se stabile6te la :nc=iderea acestuia-
293 &epartizarea pro8itului se :nregistreaz :n contabilitate pe destinaii5 dup aprobarea
situaiilor 8inanciare anuale-
2.3 %ierderea contabil reportat se acoper din pro8itul e<erciiului 8inanciar 6i cel
reportat5 din rezer1e5 prime de capital 6i capital social5 potri1it =otr;rii adunrii generale
a acionarilor sau asociailor-
2/3 La instituiile publice rezultatul e<ecuiei bugetare se stabile6te anual prin
:nc=iderea conturilor care re8lect :ncasarea 1eniturilor 6i plata c=eltuielilor a8erente
e<erciiului bugetar-
2@3 E<cedentul sau de8icitul patrimonial se determin de ctre instituiile publice5 :n
con8ormitate cu normele metodologice elaborate de inisterul Economiei 6i ,inanelor-
)A%- !!!
&egistrele de contabilitate
A&"- 20
&egistrele de contabilitate obligatorii sunt$ &egistrul-7urnal5 &egistrul-in1entar 6i
)artea mare- *ntocmirea5 editarea 6i pstrarea registrelor de contabilitate se e8ectueaz
con8orm normelor elaborate de inisterul Economiei 6i ,inanelor-
A&"- 21
&egistrele de contabilitate se utilizeaz :n strict concordan cu destinaia acestora 6i
se prezint :n mod ordonat 6i ast8el completate :nc;t s permit5 :n orice moment5
identi8icarea 6i controlul operaiunilor contabile e8ectuate-
A&"- 22
%entru 1eri8icarea :nregistrrii corecte :n contabilitate a operaiunilor e8ectuate se
:ntocme6te balana de 1eri8icare5 cel puin anual5 la :nc=eierea e<erciiului 8inanciar sau la
termenele de :ntocmire a raportrilor contabile stabilite potri1it legii-
A&"- 29
%ersoanele pre1zute la art- 1 care utilizeaz sisteme in8ormatice de prelucrare
automat a datelor au obligaia s asigure prelucrarea datelor :nregistrate :n contabilitate
:n con8ormitate cu normele contabile aplicate5 controlul 6i pstrarea acestora pe suporturi
te=nice-
A&"- 2.
*nregistrarea :n contabilitate a operaiunilor determinate de 8uziunea5 di1izarea sau
:ncetarea5 potri1it legii5 a acti1itii persoanelor pre1zute la art- 1 se 8ace pe baza
documentelor corespunztoare :ntocmite :n asemenea situaii-
A&"- 2/
213 &egistrele de contabilitate obligatorii 6i documentele 7usti8icati1e care stau la baza
:nregistrrilor :n contabilitatea 8inanciar se pstreaz :n ar=i1a persoanelor pre1zute la
art- 1 timp de 10 ani5 cu :ncepere de la data :nc=eierii e<erciiului 8inanciar :n cursul
cruia au 8ost :ntocmite5 cu e<cepia statelor de salarii5 care se pstreaz timp de /0 de
ani-
223 %rin e<cepie de la pre1ederile alin- 213 se pot stabili5 :n mod 7usti8icat5 prin ordin al
ministrului economiei 6i 8inanelor5 registrele de contabilitate 6i documentele 7usti8icati1e
care se pstreaz timp de / ani-
A&"- 2@
*n caz de pierdere5 sustragere sau distrugere a unor documente contabile se 1or lua
msuri de reconstituire a acestora :n termen de ma<imum 90 de zile de la constatare5
potri1it reglementrilor emise :n acest scop-
)A% !?
4ituaii 8inanciare
A&"- 2A
213 E<erciiul 8inanciar reprezint perioada pentru care trebuie :ntocmite situaiile
8inanciare anuale 6i5 de regul5 coincide cu anul calendaristic-
223 0urata e<erciiului 8inanciar este de 12 luni-
293 E<erciiul 8inanciar poate 8i di8erit de anul calendaristic$
a3 pentru sucursalele cu sediul :n &om;nia5 care aparin unei persoane 7uridice strine5
cu e<cepia instituiilor de credit5 instituiilor 8inanciare nebancare5 de8inite potri1it legii5
:nscrise :n &egistrul general5 entitilor autorizate5 reglementate 6i supra1eg=eate de
)omisia #aional a ?alorilor obiliare5 societilor de asigurare5 asigurare-reasigurare
6i de reasigurare5 entitilor autorizate5 reglementate 6i supra1eg=eate de )omisia de
4upra1eg=ere a 4istemului de %ensii %ri1ate5 dac e<erciiul 8inanciar di8er pentru
societate>
b3 pentru 8ilialele consolidate ale societii-mam5 precum 6i pentru 8ilialele 8ilialelor5
cu e<cepia instituiilor de credit5 instituiilor 8inanciare nebancare5 de8inite potri1it legii5
:nscrise :n &egistrul general5 entitilor autorizate5 reglementate 6i supra1eg=eate de
)omisia #aional a ?alorilor obiliare5 societilor de asigurare5 asigurare-reasigurare
6i de reasigurare5 entitilor autorizate5 reglementate 6i supra1eg=eate de )omisia de
4upra1eg=ere a 4istemului de %ensii %ri1ate5 dac e<erciiul 8inanciar di8er pentru
societatea-mam-
2.3 E<erciiul 8inanciar al unitilor nou-:n8iinate :ncepe la data :n8iinrii5 potri1it
legii-
2/3 E<erciiul 8inanciar al unei persoane 7uridice care se lic=ideaz :ncepe la data
:nc=eierii e<erciiului 8inanciar anterior 6i se :nc=eie :n ziua precedent datei c;nd :ncepe
lic=idarea- %erioada de lic=idare este considerat un e<erciiu 8inanciar5 indi8erent de
durata sa-
2@3 4ituaiile 8inanciare anuale consolidate ale unei societi-mam se :ntocmesc pentru
acela6i e<erciiu 8inanciar aplicabil situaiilor 8inanciare anuale ale societii-mam- 0ac
e<erciiul 8inanciar al 8ilialelor di8er de e<erciiul 8inanciar aplicabil societii-mam5
situaiile 8inanciare anuale consolidate pot 8i :ntocmite la o alt dat pentru a ine cont de
e<erciiul 8inanciar al ma7oritii sau al celor mai importante dintre societile
consolidate-
2A3 E<erciiul 8inanciar pentru instituiile publice este anul bugetar-
A&"- 28
213 %ersoanele pre1zute la art- 1 au obligaia s :ntocmeasc situaii 8inanciare anuale5
inclusi1 :n situaia 8uziunii5 di1izrii sau :ncetrii acti1itii acestora5 :n condiiile legii-
223 inisterul Economiei 6i ,inanelor poate stabili :ntocmirea 6i depunerea la unitile
teritoriale ale inisterului Economiei 6i ,inanelor a situaiilor 8inanciare sau a unor
raportri contabile 6i la alte perioade dec;t anual5 :n cadrul e<erciiului 8inanciar-
293 %entru persoanele 7uridice care aplic 4tandardele internaionale de raportare
8inanciar 2!,&435 situaiile 8inanciare au componentele pre1zute de aceste standarde-
2.3 %ersoanele 7uridice care aplic reglementrile contabile con8orme cu directi1ele
europene :ntocmesc situaii 8inanciare anuale5 care au componentele pre1zute de
reglementrile contabile aplicabile-
2/3 )ategoriile de persoane 7uridice care aplic reglementrile contabile con8orme cu
directi1ele europene 6i/sau 4tandardele internaionale de raportare 8inanciar 2!,&43 se
stabilesc prin ordin al ministrului economiei 6i 8inanelor-
2@3 %entru persoanele 7uridice 8r scop patrimonial situaiile 8inanciare anuale se
compun din bilan5 contul rezultatului e<erciiului5 politici contabile 6i note e<plicati1e-
2A3 4ituaiile 8inanciare anuale constituie un tot unitar 6i sunt :nsoite de raportul
administratorilor-
283 %entru sucursalele din &om;nia ale instituiilor de credit 6i ale altor instituii
8inanciare cu sediul :n strintate5 instituiile pre1zute la art- . alin- 293 stabilesc
coninutul situaiilor 8inanciare anuale care trebuie publicate de aceste sucursale-
!nstituiile respecti1e stabilesc 6i cerinele re8eritoare la in8ormaiile pri1ind acti1itatea
proprie a sucursalelor5 care trebuie publicate de sucursalele respecti1e :n situaia :n care
acestea nu sunt obligate s publice situaii 8inanciare anuale re8eritoare la acti1itatea
proprie-
293 !nstituiile publice :ntocmesc situaii 8inanciare trimestriale 6i anuale5 con8orm
normelor elaborate de inisterul Economiei 6i ,inanelor-
A&"- 29
213 4ituaiile 8inanciare anuale 1or 8i :nsoite de raportul administratorilor5 raportul de
audit sau raportul comisiei de cenzori5 dup caz5 6i de propunerea de distribuire a
pro8itului sau de acoperire a pierderii contabile-
223 + societate-mam trebuie s :ntocmeasc at;t situaii 8inanciare anuale pentru
propria acti1itate5 c;t 6i situaii 8inanciare anuale consolidate5 :n condiiile pre1zute de
reglementrile contabile aplicabile-
A&"- 90
4ituaiile 8inanciare anuale 1or 8i :nsoite de o declaraie scris a persoanelor pre1zute
la art- 10 alin- 213 prin care :6i asum rspunderea pentru :ntocmirea situaiilor 8inanciare
anuale 6i con8irm c$
a3 politicile contabile utilizate la :ntocmirea situaiilor 8inanciare anuale sunt :n
con8ormitate cu reglementrile contabile aplicabile>
b3 situaiile 8inanciare anuale o8er o imagine 8idel a poziiei 8inanciare5 per8ormanei
8inanciare 6i a celorlalte in8ormaii re8eritoare la acti1itatea des86urat>
c3 persoana 7uridic :6i des86oar acti1itatea :n condiii de continuitate-
A&"- 91
4ituaiile 8inanciare anuale consolidate trebuie s 8ie :nsoite de o declaraie scris a
administratorului societii-mam prin care :6i asum rspunderea pentru :ntocmirea
situaiilor 8inanciare anuale consolidate 6i con8irm c$
a3 politicile contabile utilizate la :ntocmirea situaiilor 8inanciare anuale consolidate
sunt :n con8ormitate cu reglementrile contabile aplicabile>
b3 situaiile 8inanciare anuale consolidate o8er o imagine 8idel a poziiei 8inanciare5 a
per8ormanei 8inanciare 6i a celorlalte in8ormaii re8eritoare la acti1itatea grupului-
A&"- 92
213 embrii organelor de administraie5 de conducere 6i supra1eg=ere ale persoanelor
7uridice au obligaia de a asigura ca situaiile 8inanciare anuale 6i raportul
administratorilor s 8ie :ntocmite 6i publicate :n con8ormitate cu legislaia naional-
223 embrii organelor de administraie5 de conducere 6i supra1eg=ere ale societii-
mam au obligaia de a asigura ca situaiile 8inanciare anuale consolidate 6i raportul
consolidat al administratorilor s 8ie :ntocmite 6i publicate :n con8ormitate cu legislaia
naional-
A&"- 99
213 +biecti1ul situaiilor 8inanciare anuale consolidate este de a o8eri o imagine 8idel a
poziiei 8inanciare5 per8ormanei 8inanciare 6i a celorlalte in8ormaii re8eritoare la
acti1itatea grupului5 potri1it reglementrilor contabile aplicabile-
223 4ituaiile 8inanciare anuale consolidate constituie un tot unitar 6i se :ntocmesc :n
termen de 8 luni de la :nc=eierea e<erciiului 8inanciar al societii-mam- Acestea
cuprind bilanul consolidat5 contul de pro8it 6i pierdere consolidat5 precum 6i celelalte
componente5 respecti1 in8ormaii re8eritoare la acti1itatea grupului5 potri1it
reglementrilor contabile aplicabile5 6i note e<plicati1e la situaiile 8inanciare anuale
consolidate-
A&"- 9.
213 4ituaiile 8inanciare anuale ale persoanelor 7uridice de interes public sunt supuse
auditului 8inanciar5 care se e8ectueaz de ctre auditori 8inanciari5 persoane 8izice sau
7uridice autorizate5 :n condiiile legii-
223 *n :nelesul prezentei legi5 prin persoane 7uridice de interes public se :nelege$
instituiile de credit> instituiile 8inanciare nebancare5 de8inite potri1it reglementrilor
legale5 :nscrise :n &egistrul general> societile de asigurare5 asigurare-reasigurare 6i de
reasigurare> entitile autorizate5 reglementate 6i supra1eg=eate de )omisia de
4upra1eg=ere a 4istemului de %ensii %ri1ate> societile de ser1icii de in1estiii
8inanciare5 societile de administrare a in1estiiilor 6i organismelor de plasament
colecti15 autorizate/a1izate de )omisia #aional a ?alorilor obiliare> societile
comerciale ale cror 1alori mobiliare sunt admise la tranzacionare pe o pia
reglementat> companiile 6i societile naionale> persoanele 7uridice care aparin unui
grup de societi 6i intr :n perimetrul de consolidare de ctre o societate-mam care
aplic 4tandardele internaionale de raportare 8inanciar-
293 4unt auditate 6i situaiile 8inanciare :ntocmite de entitile care au aceast obligaie
con8orm legislaiei speci8ice acestora-
2.3 4unt supuse5 de asemenea5 auditului 8inanciar situaiile 8inanciare :ntocmite :n
1ederea e8ecturii operaiunilor de 8uziune5 di1izare sau a :ncetrii acti1itii persoanelor
care au obligaia auditrii situaiilor 8inanciare anuale-
2/3 %rin ordin al ministrului economiei 6i 8inanelor pot 8i stabilite 6i alte cazuri :n care
situaiile 8inanciare anuale sunt supuse auditului 8inanciar-
A&"- 9/
213 %ersoanele 7uridice care organizeaz contabilitatea :n partid dubl trebuie s
publice5 potri1it pre1ederilor legale5 situaiile 8inanciare anuale- ,ac obiectul publicrii
situaiile 8inanciare anuale5 raportul administratorilor 6i raportul de audit sau raportul
comisiei de cenzori5 dup caz- Aceste pre1ederi se aplic 6i sucursalelor :nregistrate :n
&om;nia care aparin unor persoane 7uridice cu sediul :n strintate5 precum 6i
societilor-mam care :ntocmesc situaii 8inanciare anuale consolidate-
223 Acionarii 6i anga7aii unei societi au dreptul s se in8ormeze :n legtur cu
situaiile 8inanciare anuale la sediul social al societii sau al societii-mam5 8r nicio
discriminare-
293 4ituaiile 8inanciare anuale se pstreaz timp de 10 ani-
2.3 *n caz de :ncetare a acti1itii persoanelor pre1zute la art- 15 situaiile 8inanciare
anuale5 precum 6i registrele 6i celelalte documente la care se re8er art- 2/ se predau la
ar=i1ele statului5 :n con8ormitate cu pre1ederile legale :n materie-
A&"- 9@
213 "ermenele pentru :ntocmirea situaiilor 8inanciare anuale sunt urmtoarele$
a3 pentru societile comerciale5 societile/companiile naionale5 regiile autonome5
institutele naionale de cercetare-dez1oltare5 1/0 de zile de la :nc=eierea e<erciiului
8inanciar>
b3 pentru celelalte persoane pre1zute la art- 15 120 de zile de la :nc=eierea e<erciiului
8inanciar-
223 "ermenele pentru depunerea situaiilor 8inanciare anuale la unitile teritoriale ale
inisterului Economiei 6i ,inanelor sunt$
a3 1/0 de zile de la :nc=eierea e<erciiului 8inanciar5 pentru persoanele pre1zute la
alin- 213 lit- a35 cu e<cepia societilor comerciale>
b3 120 de zile de la :nc=eierea e<erciiului 8inanciar5 pentru persoanele pre1zute la
alin- 213 lit- b3-
293 %ersoanele care de la constituire nu au des86urat acti1itate5 cu e<cepia societilor
comerciale5 precum 6i cele a8late :n lic=idare5 potri1it legii5 1or depune o declaraie :n
acest sens5 :n termen de @0 de zile de la :nc=eierea e<erciiului 8inanciar5 la unitile
teritoriale ale inisterului Economiei 6i ,inanelor-
2.3 !nstituiile publice 6i celelalte persoane 7uridice5 ai cror conductori au calitatea de
ordonator de credite5 depun un e<emplar din situaiile 8inanciare trimestriale 6i anuale la
organul ierar=ic superior5 la termenele stabilite de acesta-
2/3 Autoritile publice5 ministerele 6i celelalte organe de specialitate ale administraiei
publice centrale5 instituiile publice 8inanate integral din 1enituri proprii5 ai cror
conductori au calitatea de ordonator principal de credite5 precum 6i direciile generale
ale 8inanelor publice 7udeene 6i a municipiului (ucure6ti5 pentru situaiile 8inanciare
centralizate pe ansamblul 7udeului 6i al municipiului (ucure6ti pri1ind e<ecuia
bugetelor pre1zute la art- 1 alin- 223 din Legea nr- 2A9/200@ pri1ind 8inanele publice
locale5 cu modi8icrile 6i completrile ulterioare5 depun la inisterul Economiei 6i
,inanelor un e<emplar din situaiile 8inanciare trimestriale 6i anuale5 potri1it normelor
emise de acesta5 la urmtoarele termene$
a3 :n termen de @0 de zile de la :nc=eierea e<erciiului 8inanciar>
b3 :n termen de ./ de zile de la :nc=eierea trimestrului de re8erin-
A&"- 9A
213 %entru asigurarea in8ormaiilor destinate sistemului instituional al statului5
societile comerciale depun la unitile teritoriale ale inisterului Economiei 6i
,inanelor o raportare anual5 al crei coninut se stabile6te prin ordin al ministrului
economiei 6i 8inanelor-
223 &aportarea anual se depune la unitile teritoriale ale inisterului Economiei 6i
,inanelor5 :n termen de 1/0 de zile de la :nc=eierea e<erciiului 8inanciar5 :nsoit de
do1ada predrii situaiilor 8inanciare anuale la o8iciul registrului comerului5 pentru
publicare-
)A%- ?
)ontabilitatea "rezoreriei 4tatului 6i a instituiilor publice
A&"- 98
213 )ontabilitatea "rezoreriei 4tatului se organizeaz 6i 8uncioneaz pe principiul
e<ecuiei de cas 6i asigur :nregistrarea operaiunilor de :ncasri 6i pli :n conturi de
1enituri 6i c=eltuieli desc=ise pe bugete5 ordonatori de credite 6i subdi1iziunile
clasi8icaiei bugetare stabilite de inisterul Economiei 6i ,inanelor-
223 *n contabilitatea "rezoreriei 4tatului se desc=id5 pe seama ordonatorilor de credite5
conturi distincte pentru creditele desc=ise 6i repartizate 6i pentru c=eltuielile e8ectuate din
bugetul de stat5 bugetul asigurrilor sociale de stat5 bugetul ,ondului naional unic de
asigurri sociale de sntate5 bugetul asigurrilor pentru 6oma75 bugetele locale5 precum 6i
conturi de disponibiliti din care se pot e8ectua pli-
293 )ontabilitatea "rezoreriei 4tatului asigur in8ormaii cu pri1ire la derularea
e<ecuiei bugetare :n condiii de ec=ilibru 8inanciar5 aprobat anual prin lege pentru
8iecare buget5 precum 6i :n limita disponibilitilor a8late :n conturi-
2.3 *n contabilitatea "rezoreriei 4tatului se re8lect5 :n conturi distincte5 :mprumuturile
de stat interne 6i e<terne primite pentru 8inanarea de8icitelor bugetare5 precum 6i pentru
alte aciuni pre1zute de lege5 plasamentele 8inanciare e8ectuate din contul curent general
al "rezoreriei 4tatului5 precum 6i depozitele atrase de la instituiile 8inanciare 6i de la
persoane 8izice-
2/3 )ontabilitatea "rezoreriei 4tatului se organizeaz :n cadrul inisterului Economiei
6i ,inanelor 6i al unitilor sale subordonate 6i cuprinde operaiunile pri1ind e<ecuia de
cas a bugetului de stat5 bugetului asigurrilor sociale de stat5 bugetului ,ondului naional
unic de asigurri sociale de sntate5 bugetului asigurrilor pentru 6oma7 6i bugetelor
locale5 gestiunea datoriei publice interne 6i e<terne5 precum 6i alte operaiuni 8inanciare
e8ectuate :n contul organelor administraiei publice centrale 6i locale-
2@3 +rganizarea 6i conducerea contabilitii "rezoreriei 4tatului se e8ectueaz potri1it
normelor emise de inisterul Economiei 6i ,inanelor-
A&"- 99
213 La :nc=eierea e<erciiului 8inanciar5 :n contabilitatea "rezoreriei 4tatului se
procedeaz la :nc=eierea e<ecuiei bugetare potri1it normelor metodologice emise de
inisterul Economiei 6i ,inanelor5 dup cum urmeaz$
a3 :nc=eierea e<ecuiei bugetului de stat se e8ectueaz de ctre unitile teritoriale ale
"rezoreriei 4tatului>
b3 :nc=eierea e<ecuiei bugetului asigurrilor sociale de stat se e8ectueaz de ctre
unitile inisterului uncii5 ,amiliei 6i Egalitii de Banse>
c3 :nc=eierea e<ecuiei bugetelor locale se e8ectueaz de ordonatorii principali de
credite ai bugetelor locale-
223 inisterul Economiei 6i ,inanelor :ntocme6te trimestrial 6i anual bilanul general
al "rezoreriei 4tatului5 :n structura stabilit de acesta5 care se aprob :n condiiile legii-
A&"- .0
213 inisterul Economiei 6i ,inanelor :ntocme6te anual bilanul instituiilor publice-
223 (ilanul anual al instituiilor publice5 :n structura stabilit de inisterul Economiei
6i ,inanelor5 se prezint Gu1ernului pentru adoptare odat cu contul general anual de
e<ecuie a bugetului de stat-
)A%- ?!
)ontra1enii 6i in8raciuni
A&"- .1
)onstituie contra1enii la pre1ederile prezentei legi urmtoarele 8apte5 dac nu sunt
s1;r6ite :n ast8el de condiii :nc;t5 potri1it legii5 s 8ie considerate in8raciuni$
1- deinerea5 cu orice titlu5 de bunuri materiale5 titluri de 1aloare5 numerar 6i alte
drepturi 6i obligaii5 precum 6i e8ectuarea de operaiuni economice5 8r s 8ie :nregistrate
:n contabilitate>
2- nerespectarea reglementrilor emise de inisterul Economiei 6i ,inanelor cu
pri1ire la$
a3 utilizarea 6i inerea registrelor de contabilitate>
b3 :ntocmirea 6i utilizarea documentelor 7usti8icati1e 6i contabile pentru toate
operaiunile e8ectuate5 :nregistrarea :n contabilitate a acestora :n perioada la care se
re8er5 pstrarea 6i ar=i1area acestora5 precum 6i reconstituirea documentelor pierdute5
sustrase sau distruse>
c3 e8ectuarea in1entarierii>
d3 :ntocmirea 6i auditarea situaiilor 8inanciare anuale>
e3 depunerea la unitile teritoriale ale inisterului Economiei 6i ,inanelor a
situaiilor 8inanciare anuale>
83 :ntocmirea 6i depunerea la unitile teritoriale ale inisterului Economiei 6i
,inanelor a situaiilor 8inanciare periodice sau a raportrilor contabile stabilite potri1it
legii>
g3 nedepunerea declaraiei din care s rezulte c persoanele pre1zute la art- 1 nu au
des86urat acti1itate>
=3 publicarea situaiilor 8inanciare anuale5 potri1it legii-
9- prezentarea de situaii 8inanciare care conin date eronate sau necorelate5 inclusi1 cu
pri1ire la identi8icarea persoanei raportoare>
.- nerespectarea pre1ederilor re8eritoare la :ntocmirea declaraiilor pre1zute la art- 90
6i 91>
/- nerespectarea pre1ederilor re8eritoare la obligaia membrilor organelor de
administraie5 conducere 6i supra1eg=ere de a :ntocmi 6i publica situaiile 8inanciare
anuale>
@- nerespectarea pre1ederilor re8eritoare la obligaia membrilor organelor de
administraie5 conducere 6i supra1eg=ere ale societii-mam de a :ntocmi 6i publica
situaiile 8inanciare anuale consolidate-
A&"- .2
213 )ontra1enia pre1zut la art- .1 pct- 2 lit- =3 se sancioneaz cu amend de la
2-000 lei la 90-000 lei5 cea pre1zut la pct- 15 cu amend de la 1-000 lei la 10-000 lei5
cele pre1zute la pct- 2 lit- c35 d35 e35 pct- . 6i /5 cu amend de la .00 lei la /-000 lei5 cea
pre1zut la pct- @5 cu amend de la 10-000 lei la 90-000 lei5 cele pre1zute la pct- 2 lit- a3
6i b35 cu amend de la 900 lei la .-000 lei5 cea pre1zut la pct- 2 lit- 835 cu amend de la
/00 lei la 1-/00 lei5 cea pre1zut la pct- 95 cu amend de la 200 lei la 1-000 lei5 iar cea
pre1zut la pct- 2 lit- g35 cu amend de la 100 lei la 200 lei- )riteriile :n 8uncie de care
se stabile6te ni1elul amenzii se coreleaz cu ni1elul ci8rei de a8aceri5 dup caz-
223 Amenda pentru ne:ndeplinirea obligaiei pre1zute la art- .1 pct- 2 lit- 83 este de la
1-000 lei la 9-000 lei5 dac perioada de :nt;rziere pentru :ntocmirea 6i depunerea
situaiilor 8inanciare periodice este cuprins :ntre 1/ 6i 90 de zile lucrtoare5 6i de la 1-/00
lei la .-/00 lei5 dac perioada de :nt;rziere dep6e6te 90 de zile lucrtoare-
293 Gu1ernul5 la propunerea inisterului Economiei 6i ,inanelor5 poate modi8ica
ni1elul amenzilor pre1zute la alin- 213 :n 8uncie de rata in8laiei-
2.3 )onstatarea contra1eniilor 6i aplicarea amenzilor se 8ac de persoanele cu atribuii
de inspecie 8iscal 6i de comisarii Grzii ,inanciare5 precum 6i de personalul altor
direcii din cadrul inisterului Economiei 6i ,inanelor5 stabilit prin ordin al ministrului
economiei 6i 8inanelor-
2/3 )onstatarea contra1eniilor 6i aplicarea amenzilor :n cazul asociaiilor de
proprietari se 8ac de persoanele cu atribuii de control din cadrul consiliilor locale ale
municipiilor5 ora6elor5 comunelor 6i ale sectoarelor municipiului (ucure6ti 6i de alte
persoane anume :mputernicite de consiliile 7udeene5 respecti1 de )onsiliul General al
unicipiului (ucure6ti-
2@3 Amenzile contra1enionale pre1zute la alin- 213 6i 223 se suport de persoanele
1ino1ate-
2A3 )ontra1eniilor pre1zute la art- .1 le sunt aplicabile dispoziiile +rdonanei
Gu1ernului nr- 2/2001 pri1ind regimul 7uridic al contra1eniilor5 aprobat cu modi8icri 6i
completri prin Legea nr- 180/20025 cu modi8icrile 6i completrile ulterioare-
283 *n situaia :n care :n termen de 10 zile lucrtoare de la aplicarea amenzii pre1zute
la alin- 223 nu se depun situaiile 8inanciare pre1zute la art- 9@ alin- 2/35 inisterul
Economiei 6i ,inanelor 1a lua urmtoarele msuri$
a3 blocarea desc=iderilor de credite bugetare pentru ordonatorii principali de credite ai
bugetului de stat5 bugetului asigurrilor sociale de stat5 bugetului asigurrilor pentru
6oma75 bugetului ,ondului naional unic de asigurri de sntate 6i ai bugetelor locale>
b3 blocarea conturilor de disponibiliti desc=ise la unitile "rezoreriei 4tatului pe
numele autoritilor 6i instituiilor publice 8inanate integral sau parial din 1enituri
proprii-
293 4e e<cepteaz de la pre1ederile alin- 283 urmtoarele operaiuni$
a3 plile din 8onduri e<terne nerambursabile sau 8inanri primite de la instituii ori
organizaii internaionale pentru derularea unor programe 6i proiecte5 precum 6i 8ondurile
de co8inanare 6i pre8inanare a8erente>
b3 plata drepturilor salariale 6i a contribuiilor a8erente5 precum 6i a drepturilor de
asigurri 6i asisten social>
c3 rambursrile de credite interne 6i e<terne5 comisioanele 6i alte costuri a8erente>
d3 contribuii 6i cotizaii ctre organizaii internaionale>
e3 plile din ,ondul de rezer1 bugetar la dispoziia Gu1ernului 6i din ,ondul de
inter1enie la dispoziia Gu1ernului5 potri1it legii-
A&"- .9
E8ectuarea cu 6tiin de :nregistrri ine<acte5 precum 6i omisiunea cu 6tiin a
:nregistrrilor :n contabilitate5 a1;nd drept consecin denaturarea 1eniturilor5
c=eltuielilor5 rezultatelor 8inanciare5 precum 6i a elementelor de acti1 6i de pasi1 ce se
re8lect :n bilan5 constituie in8raciunea de 8als intelectual 6i se pedepse6te con8orm legii-
)A%- ?!!
0ispoziii tranzitorii 6i 8inale
A&"- ..
inisterul Economiei 6i ,inanelor 6i instituiile pre1zute la art- . alin- 293 din
prezenta lege 1or elabora 6i 1or actualiza permanent reglementrile contabile aplicabile
persoanelor pre1zute la art- 1-
A&"- ./
inisterul Economiei 6i ,inanelor e<ercit controlul asupra modului :n care se aplic
pre1ederile prezentei legi-
A&"- .@
%rezenta lege intr :n 1igoare la data de 1 ianuarie 1992C3-
A&"- .A
%re1ederile prezentei legi se aplic 6i subunitilor 8r personalitate 7uridic5 cu sediul
:n strintate5 ce aparin persoanelor pre1zute la art- 15 cu sediul sau domiciliul :n
&om;nia5 c;t 6i subunitilor cu sediul :n &om;nia5 ce aparin unor persoane 7uridice ori
8izice cu sediul sau domiciliul :n strintate-
A&"- .8
213 0ez1oltarea cadrului instituional :n domeniul contabilitii 6i al pro8esiei contabile
se realizeaz prin )onsiliul )ontabilitii 6i &aportrilor ,inanciare- odul de organizare
6i 8uncionare5 atribuiile 6i sursele de 8inanare ale acestuia se stabilesc prin regulamentul
de organizare 6i 8uncionare a acestuia5 care se aprob prin =otr;re a Gu1ernului-
223 0irectorul 0ireciei de reglementri contabile5 precum 6i directorul general al
0ireciei generale de metodologie contabil instituii publice sunt membri de drept ai
)onsiliului )ontabilitii 6i &aportrilor ,inanciare-
A&"- .9
%e data intrrii :n 1igoare a prezentei legi se abrog$
- 0ecretul nr- 9A//19/@ pri1ind reconstituirea actelor5 documentelor 6i e1idenelor cu
coninut 8inanciar pierdute5 sustrase sau distruse5 publicat :n (uletinul +8icial nr- 22 din .
august 19/@>
- Dotr;rea nr- 1-88/ din 28 decembrie 19A0 cu pri1ire la organizarea 6i conducerea
contabilitii5 atribuiile 6i rspunderile conductorului compartimentului 8inanciar-
contabil5 publicat :n (uletinul +8icial nr- 1/@ din 29 decembrie 19A0>
- Dotr;rea nr- 1-/99/19A9 pri1ind 8ormularele cu regim special5 publicat :n (uletinul
+8icial nr- 189 din 2 decembrie 19A9>
- Dotr;rea nr- 1-11@/19A/ pri1ind :mbuntirea analizei pe baz de bilan5 cre6terea
operati1itii 6i calitii in8ormaiilor cu pri1ire la rezultatele economico-8inanciare ale
unitilor socialiste de stat5 publicat :n (uletinul +8icial nr- 12A din / decembrie 19A/>
- Dotr;rea Gu1ernului nr- 2/2/199@ pri1ind regimul di8erenelor de curs 1alutar
a8erente capitalului social :n de1ize 6i alte operaiuni aplicabile :ncep;nd cu bilanul
contabil cu termen de depunere p;n la 1/ aprilie 199@5 publicat :n onitorul +8icial al
&om;niei5 %artea !5 nr- A/ din 11 aprilie 199@5 cu modi8icrile ulterioare>
- Dotr;rea Gu1ernului nr- .89/199@ pri1ind prestarea ser1iciilor :n domeniul
contabilitii5 1eri8icarea 6i certi8icarea bilanului contabil :n baza pre1ederilor Legii
contabilitii nr- 82/19915 publicat :n onitorul +8icial al &om;niei5 %artea !5 nr- 19A din
2 iulie 199@5 cu modi8icrile ulterioare>
- Dotr;rea Gu1ernului nr- 22/1998 pri1ind unele msuri pentru re8lectarea :n
contabilitatea agenilor economici a unor operaiuni economico-8inanciare5 publicat :n
onitorul +8icial al &om;niei5 %artea !5 nr- 9. din 29 ianuarie 1998>
- orice alte dispoziii contrare pre1ederilor prezentei legi-