Sunteți pe pagina 1din 67

Tema proiectului

S se proiecteze un dispozitiv n faza desenului de execuie pentru prinderea


semifabricatului din desenul de mai jos la prelucrarea prin frezare a suprafeelor
marcate, n condiiile n care prelucrarea se face pe o main de frezat de tip FU
3x!"#$ iar pro%ramul anual de producie este de &'### buc(an
1
)!* +naliza temei de proiectare' ,nformarea iniial' Stabilirea
datelor iniiale
F' !'!' +naliza temei de proiectare
,n urma studiului efectuat al piesei ce urmeaz a fi prelucrat prin frezare avem
urmatoarele observatii*
)ste nevoie de proiectarea unui dispozitiv care s asi%ure orientarea-poziionarea
i fixarea piesei, n vederea prelucrrii , astfel nc.t re%imul de prelucrare s fie
intensificat la maxim'
/iesa este de complexitate medie,de tip bucsa poate fi obtinuta prin prelucrarea
unei bare laminate cu diametrul e%al cu diametru exterior al piesei'

F' !'&' ,nformarea iniial
0n cadrul informrii iniiale se indic soluiile contructiv-funcionale de dispozitive
ce ar putea fi utilizate pentru abordarea temei de proiectare$ se ncearc o %am c.t
mai lar% de soluii, n scopul %sirii unei soluii ori%inale, care sa fie practic i
accesibil'
!' 1ecanism de centrare i str.n%ere cu p.r%2ii, pan multipl i & flci de
prindere
345,6)789, 6' i 39):39); 6', /roiectarea dispozitivelor, <ol' &' ,nst' /olite2n' ,ai, !=>3
/%' ?" Fi%' @'&"'
2
&' 1ecanism de centrare i str.n%ere cu canal n spriral +r2imede i flci
radiale %lisante
345,6)789, 6' i 39):39); 6', /roiectarea dispozitivelor, <ol' &' ,nst' /olite2n' ,ai, !=>3
/%' 3? Fi%' @'!3
3' 1ecanism de centrare i st.n%ere cu role
39):39); 6', 8onstrucia i exploatarea dispozitivelor, vol' !, ,nst' /olite2n' ,ai, !=>!
/%' && Fi%' "''
3
"' 1ecanism autocentrant cu doua prisme mobile
39):39); 6', 8onstrucia i exploatarea dispozitivelor, vol' !, ,nst' /olite2n' ,ai, !=>!
/%' &?" Fi%' "'!'b
?' 1ecanism de centrare i str.n%ere cu membran-cup
345,6)789, 6' i 39):39); 6', /roiectarea dispozitivelor, <ol' &' ,nst' /olite2n' ,ai, !=>3
/%' !&? Fi%' @'?>
4
F' !'3' Stabilirea datelor iniiale
+' Aate le%ate de pies'
aB rol funcional al piesei n ansamblul este* fixarea
bB %radul de complexitate al piesei* complexitate medie$
cB forma suprafeei ce trebuie prelucrat este dreptun%2iulara cu %rad de
complexitate sczut$
dB materialul* ST+S ?##->#
C marca* 4;3@
C stare* normal
C proprieti fizico-mecanice*
D :ezistenta la rupere la tractiune* :
m
E &?# F6(mm
&
G
D 9H E ?=FunitiG
D tratament termic*
8onform ST+S ?##->#
eB ru%ozitatea suprafeei ce trebuie prelucrat trebuie s fie :aE,3$
H' Aate le%ate de scul'
/entru prelucrarea suprafetei date prin tema vom folosi scula de tip freza disc'
Forma si dimensiuni de prindere si %2idare este fixate si pozitionate pe un arbore
,antrenat de arbore principal ,prin intermediul unei pene si a unor distantiere care
imjpiedica deplasarea frezei pe directie axiala'
1aterialul sculei*otel rapid cu TTIcalireJrevenireB
Auritate*!-?9:8
5
8'Aate le%ate de masina unealta
Tip* freza FU

3x!"# fi%'!#&F>G,pa% !@
+re urmatoarele caracteristici*
8utia de viteza are formula structurala !>E3
I!B
K 3
I3B
K &
I=B
,LE!,&
3ama de turatii*nE3#M'!?##Frot(minG
:e%larea turatiei*cu ajutorul selectorului mec2anic cu discuri
1otor de antrenare *reversibil
<iteza de avans*<E!=M=?#Fmm(minG
!
Tipul mainii-
unelte
1ain de frezat universal FU 3x!"#
FG
pa%'
>=
&
Firma
productoare
,'1' 8u%ir
FG
pa%'
"=
3
<edere
%eneral a
mainii de
frezat FU 3
F>G
fi%'
!'!#
pa%'
>>
" 8aracteristici
%enerale
Suprafaa
mesei
3#-!&##
FG
tab'
!&"
pa%'
>=
Suprafaa
mesei
3# C !&##mm
6r' canalelor T 3
;imea dintre
canalele T
!>mm
6
Aistana dintre
canalele T
>#mm
8ursa
lon%itudinal
+utomat =##mm
8ursa
transversal
+utomat 3##mm
8urs vertical +utomat "&#mm
Aistana dintre
axa arborelui
principal i
suprafaa
mesei
1inim 3#mm
1axim ?#mm
Aistana dintre
%2idajele
batiului i
mijlocul mesei
1inim &&&'?mm
1axim ?"&'?mm
Aistana dintre
axa arborelui
principal i bra
!#mm
8onul arborelui
principal
!?#-?#mm
3ama de turaii 3&-!##rot(min
+vansuri
verticale
!(3mm(min din avansurile lon%itudinale
+vansul rapid
lon%itudinal si
transversal
&3##mm(min
Un%2iul de
rotire a mesei
n plan orizontal
N"?
o
/uterea
electromotorulu
i principal
@'?OP
Turaia
electromotorulu
i principal
!?##rot(min
7
/uterea
electromotorulu
i pentru
avansuri
&'&OP
Turaia
electromotorulu
i pentru avans
!?##rot(min
/uterea
electromotorulu
i pentru rciri
#'!?OP
Turaia
electromotorulu
i pentru rciri
3?##rot(min
3reutatea
mainii
33##O%
Aimensiuni de
%abarit
; E !=>mm
l E &3@?mm
9 E !@=&mm
'?
8aracteristici
%enerale ale
capului de
frezat vertical FG
fi%'
!,!!
pa%'
=!
8onul arborelui
principal
,S4 ?#
Un%2iul de
rotire al capului
n plan orizontal
N=#
o
Aimensiuni de
%abarit I;xlx9B
1asa net IO3B
"?x3##x?&?
!"? O3
8
A' Aate le%ate de verificatoare'
C pomp J instalaie de racire C un%ere$
C set de cuite de strunjire lon%itudinal, frontal, interioar$
lampa de iluminat$
1icrometru de exterior ; E &?-?#, precizie #'#!mm
Subler cu precizie de masurare de N#,#?FmmG
piesa fiind de dimensiuni reduse nu este necesar prezenta unei
instalaii de ridicat si transportat'
trus de c2ei$
9
)' Aate le%ate de accesorii*
10
11
)&' );+H4:+:)+ STUA,U;U, T)96,84-)84641,8 IS'T'-
)B' ST+H,;,:)+ S4;U7,), A) /:,68,/,U I+6+S+1H;UB +
A,S/4Q,T,<U;U,
F&'!' Stabilirea sc2emei optime de lucru Iprelucrare, control, asamblare etc'B,
ce va sta la baza proiectrii dispozitivului
Sc2ema optim de de lucru Iprelucrare, control, asamblare etc'B reprezint acea
sc2em te2nic posibil, care asi%ur obinerea condiiilor de precizie dimensional(
%eometric impuse prin tem i conduce la costul minim al operaiei'
+ceast faz presupune parcur%erea urmtoarelor activiti*
+&'!'!' Stabilirea sc2emelor de lucru Iprelucrare, control, asamblare etc'B
te2nic posibile
Sc2emele de prelucrare sunt reprezentri %rafice, utilizate, mai ales, n studiul,
concepia i proiectarea dispozitivelor, care spre deosebire de sc2emele de
ac2iere conin o serie de elemente n plus le%ate de pies IsemifabricatB'
0n ansamblu aceste sc2eme conin*
semifabricatul n poziia de lucru$
suprafaa sau suprafeele de prelucrare$
dimensiunile, precizia i ru%ozitatea suprafeelor de prelucrat$
micrile semifabricatului$
micrile sculei$
dispozitive pentru prinderea sculei'
12
6r'
crt'
Sc2ema de proiectare te2nic posibila IS/-T/B +vantaje Aezavantaje
Aenumirea Sc2ita
# ! & 3 "
!'
/relucrarea cu o
sin%ura scula a
piesei din
aceeasi
prindere$ piesa
este orientata si
fixata pe platoul
masini
R stran%ere
uniforma a
piesei$
R nu necesita
dispozitiv de
prindere
multiplu a
sculelorIfiind
utilizata o sculaB
R timpi ajutatori
de orientare-
stran%ere
scazuti$
R costul scazut
al sculei$
R nu necesita
dispozitiv de
prindere a
piesei complex
R necesita
dispozitiv de
prindere a
piesei$
R %rad scazut
de utilizare a
puteri masinii
unealta$
R scade
durabilitatea
sculei$
R
productivitate
scazuta$
&'
/relucrarea
succesiva cu o
sin%ura scula a
doua sau mai
multe piese din
aceeasi
prindere$ piesele
sunt orientate si
fixate pe masa
masinii
R stran%ere
uniforma a
pieselor$
R %rad ridicat de
utilizare a puteri
masinii unealte$
R costul scazut
al sculelor$
productivitate
mai mare decat
la prelucrarea a
aunei piese$
R necesita
dispozitiv de
prindere a
piesei$
R scade
durabilitatea
sculei
R timp de
prelucrare
mare
R timpi
ajutatori
de orientare-
pozitionare si
stran%ere
ridicati$
13
3'
/relucrarea cu
mai multe scule
a doua sau mai
multe piese din
aceeasi
prindere$ piesele
sunt orientate si
fixate pe masa
masinii
R stran%ere
uniforma a
pieselor$
R creste
durabilitatea
sculei
R timp de
prelucrare
ridicat
R %rad ridicat de
utilizare a puteri
masinii unealta$
R productivitate
ridicata$
R necesita
dispozitiv de
prindere a
piesei$
R necesita
dispozitiv de
prindere
multiplu a
sculelor$
R costul ridicat
al sculelor$
R timpi
ajutatori
de orientare-
pozitionare si
stran%ere
ridicati$
"'
?'
14
+&'!'&' +le%erea sc2emei optime de prelucrare, control sau asamblare
6r'
8rt'
8riteriul Unitati partiale pentru S/-T/
numarul*
! & 3 " ?
!' /recizia suprafetelor prelucrate !# !# !#
&' 3radul de uniformitate a stran%erii pieselor !# !# !#
3' 3radul de utilizare a puter disponibile a 1U @ @ @
"' Timpi ajutatori de 4/ si S !# !#
?' 6ecesitatea dispozitivului de prindere multiplu a
sculelor
# # ?
' Aurabilitatea sculei @ @ !#
@' 6ecesitatea folosirii dispozitivului de prindere
multipla a pieselor
@ !# ?
>' 8ostul sculelor !# > "
! & ?@
+doptam ca si sc2ema optima de prelucrare varianta numarul !* /relucrarea cu o
sin%ura scula a piesei din aceeasi prindere$ piesa este orientata si fixata masa masinii
15
F&'"' Stabilirea dispozitivului existent sau care poate fi ac2iziionat n timpul
disponibil i poate fi folosit
!'
S
c
2
e
m
a

o
p
t
i
m
a

d
e

p
r
e
l
u
c
r
a
r
e


c
e

s
t
a

l
a

b
a
z
a

p
r
o
i
e
c
t
a
r
i

d
i
i
s
p
o
z
i
t
i
v
u
l
u
i
/ozitia piesei 4rizontala
1odul de prelucrare al
suprafetelor de acelasi tip
sau de tip diferit
Succesiv
6umarul
pieselor
prelucrate
simultan
8u o scula &
8u mai
multe piese
-
6umarul
pieselor
prelucrate din
aceeasi
prindere
/e un rand !
/e mai
multe
randuri
R
6umarul posturilor de lucru !
&' Tipul de dispozitiv, dupa %radul de
universaliate
Aispozitiv demontabil
3' Aispozitiv existent sau care poate fi ac2izitionat
in timp util si poate fi folosit
R
"' 3radul de mecanizare a dispozitivului R
)3' );+H4:+:)+ S89)1), 4/T,1) A) 4:,)6T+:)-/4Q,7,46+:) S,
/:4,)8T+:)+ );)1)6T);4: A) 4:,)6T+:)-/4Q,7,46+:) S+U
A) 4:,)6T+:)-/4Q,7,46+:) S, ST:T63):) I:)+Q)1);4:B
F3'!' )laborarea sc2emelor de orientare-poziionare te2nic posibile IS4/-T/B
+3'!'!' )laborarea sc2iei operaiei sau fazei pentru care se proiecteaz
dispozitivul
16
Sc2emele de orientare te2nic posibile reprezint totalitatea sc2emelor ce
asi%ur orientarea corespunztoare e pieselor i pot fi materializate fr restricii
te2nice sau economice'
+ceast faz presupune*
- elaborarea sc2iei operaiei sau fazei pentru care se proiecteaz
dispozitivul$
- evidenierea condiiilor de precizie impuse suprafeelor de prelucrat$
- evidenierea condiiilor de precizie determinante$
- stabilirea %radelor de libertate ce trebuie nlturate piesei prin orientare$
- ale%erea suprafeelor de orientare$
- stabilirea sc2emelor de orientare te2nic posibile
Sc2ia operaiei trebuie sa conin toate elementele sc2emei optime de
prelucrare, control sau asamblare, la care se mai adau% o serie de elemente
necesare procesului de elaborare a sc2emei optime de orientare'
17
)laborarea sc2iei operaiei sau fazei pentru care se proiecteaz dispozitivul
+3'!'&' )videnierea condiiilor de precizie I8B impuse suprafeelor de prelucrat,
controlat, asamblat etc'
,dentificarea conditiilor de precizie impuse suprafetelor de prelucrat*
Suprafata +*

Suprafata H*


+3'!'3 ,dentificarea conditiilor de precizie determinante*
18
/entru suprafata +*
este 8A!
este 8A&

/entru suprafata H* este 8A3
este 8A"
3'!'"' Stabilirea %radelor de libertate ce trebuie inlaturate prin orientare
pozitionare
8onditii I8B 3radele de libertate ale piesei
Translatii :otatii
Tx TU Tz :x :U :z
8
o
n
d
i
t
i
i

d
e

p
r
e
c
i
z
i
e

d
e
t
e
r
m
i
n
a
t
e

I
8
A
B
C J J C C J
C J J C C J
J J C C C J
J J C C C J
8
o
n
d
i
t
i
i

s
u
p
l
i
m
e
n
t
a
r
e
+si%urarea inc2ideri fortelor de
asc2iere, centrifu%ale, de inertie si
de stran%ere prin elementele de
orientare sau de orientare si
stran%ere
J C J J J J
;imitarea zonei de lucru a
sculelelor asc2ietoare Ia cursei
avansurilorB, pentru cresterea
productivitatii prelucrarii
J J J J J J
Total conditii C C C C C J
Tipul sc2emei de orientare necesara 4rientare cu motivatie te2nico-economica, completa
19
+3'!'?' +le%erea VsuprafeelorW de orientare-poziionare ale pieselor
Suprafetele de orientare-pozitionare sunt suprafetele * 8, ) din urmatoarele
considerente *
pe aceste suprafete se poate aseza piesa pentru a putea fi prelucrate
suprafetele +, H$
sunt suprafete de determinare a bazelor de cotare$
asi%ura stabilitatea piesei pe elementele de orientare pozitionare in timpul
prelucrarii'
+3'!'' )videnierea elementelor de orientare-poziionare sau de orientare-
poziionare i str.n%ere ale dispozitivului IreazemelorB ce pot fi utilizate pentru
materializarea orientrii-poziionrii pe VsuprafeeleW de orientare-poziionare alese
ale pieselor, precum i a simbolurilor acestora*
,n sc2ema de mai jos identificam urmatoarele elemente*
F!G C dorn IboltB ri%id lun% tesit IfrezatB fix sau pote fi si mobil exterior$
F&GC mecanism de centrare sau centrare stran%ere interior in varianta de men%2ina
cu falci normale$
F3GC mecanism de centrare sau centrare stran%ere interior in varianta de mandrina*
par%2ii falci, plunjere, pene, bile, role, bucse elastice, inele elastice, etc'$
F?G C prisma dubla fixa
FG C prisma dubla mobila$
F@G C prisma simpla fixa$
F"G, F>G C reazem plan$
20
21
+3'!'@' Stabilirea sc2emelor de orientare-poziionare te2nic posibile IS4/-T/B
Selectarea S4/-T/ se face pe baza unor criterii de natura te2nica dintre care
mentionam*
posibilitatea introducerii si scoaterii usoare de pe reazem a tuturor pieselor din
lot$
fiecare combinatie sa duca la inlaturarea %radelor de libertate cerute$
6r'
crt'
Sc2ema de orientare te2nic posibila
S4-T/
3radele de libertate
inlaturate piesei prin
orientare
Translatii :otatii
Tx TU Tz :x :U :z
!'
C C C C C J
22
&'
C C C C C J
3'
C C C C C J
"'
?'
23
F3.2. Stabilirea schemelor de orientare-poi!ionare tehnic acceptabile S"#-$%
%3.2.1. &eterminarea abaterilor de orientare-poi!ionare admisibile %
opa
'onditia de preciie
determinanta('&)
$olerant
a in
conditia
'&- CD
T
*elatia de calc+l a
,oa('&)
-roarea ma.ima de
orientare la conditia
'& ,oa /mm0
0.1
1
2
oa CD
T =
0.05
0.05
1
2
oa CD
T =
0.025
0.4
1
2
oa CD
T =
0.2
0.05
1
2
oa CD
T =
0.02
24
%3.2.2. &eterminarea abaterilor de orientare-poi!ionare %
op
%3.2.3. 'ompararea abaterilor (erorilor) de orientare-poi!ionare %
op
c+ abaterile
(erorile) de orientare-poi!ionare admisibile %
opa
1i stabilirea schemelor de orientare-
poi!ionare tehnic acceptabile S"#-$%
2r
.
crt
.
Schema de orientare tehnic posibila
(S"-$#)
'onditia de preciie
determinanta ('.&)
*elatia
de
calc+l a
erorii de
orientar
e reale
,or('&)
3aloa
rea
l+i
,or('
&)
/mm0
3aloar
ea l+i
,oa('
&)
/mm0
&aca
S"-
$#
este
S"-
$%
(&%4
25)
1.
oR l
T =
0.1 0.05
25
0
oR
=
0.05 0.02
5
oR l
T =
0.4 0.2
oR l
T =
0.05 0.02
2.
oR l
T =
0.1 0.05
&%
0
oR
=
0.05 0.02
5
oR l
T =
0.4 0.2
oR l
T =
0.05 0.02
3.
oR l
T =
0.1 0.05
25
25
0
oR
=
0.05 0.02
5
oR l
T =
0.4 0.2
oR l
T =
0.05 0.02
26
F3.3. Stabilirea schemei optime de orientare-poi!ionare S"#-"
27
F3.4. #roiectarea reaemelor alese pentr+ materialiarea schemei optime de orientare-
poi!ionare
%3.4.1. Stabilirea sol+!iilor (6ariantelor) de reaeme ce pot 7i +tiliate
8 reaem+l plan /40 9mbrac: +rm:toarele sol+!ii principale;
1.1. cep+ri<
1.2. pl:c+!e (pl:ci)<
1.3. inele de orientare-poi!ionare<
1.4. =+ler dorn (corp dispoiti6)<
28
2. >ecanismde centrare-stran=ere tip men=hina c+ 7alci prisme sc+rte
%3.4.2. %le=erea sol+!iilor (6ariantelor) optime de reaeme
#entr+ ale=erea sol+tiei optime de reaem se 6a rec+r=e atat la preentarea a6anta?elor cat si la
preentarea dea6anta?elor acestora.
3arianta aleasa de reaem plan este corp+l dispoiti6+l+i
29
S+b6arianta aleasa este corp+l dispoiti6+l+i
%6anta?e;
preciie ridicata<
s+pra7ata mare de contact<
+s+rinta recti7icarii s+pra7etei acti6e<
prote?area corp+l+i dispoiti6+l+i<
comple.itate sca+ta<
intretinere +soara<

&ea6anta?e;
stran=erea semi7abricat+l+i se 7ace c+ 7orte releti6 mari<
s+pra7ata acti6a se +eaa +sor<

3oi ale=e prisma simpla ca 7alci ale men=hinei


30
S+b6arianta aleasa este corp+l dispoiti6+l+i
%6anta?e;
preciie ridicata<
s+pra7ata mare de contact<
+s+rinta recti7icarii s+pra7etei acti6e<
prote?area corp+l+i dispoiti6+l+i<
comple.itate sca+ta<
intretinere +soara<

&ea6anta?e;
stran=erea semi7abricat+l+i se 7ace c+ 7orte releti6 mari<
s+pra7ata acti6a se +eaa +sor<

31
%3.4.3. %le=erea materialelor 1i a tratamentelor reaemelor
>aterial; "S' 10 S$%S 1700-90
$ratament termic; calit4 re6enit la 55-60 @*'
>+chiile asc+tite se 6or tesi
S+rsa 2 Aher=hel BCDndr+mar de #roiectare a &ispoiti6elor 6ol 3CC Dasi 19924 pa= 59-61
%3.4.4. &imensionarea reaemelor
0
90
0.5E40 20
10
6
v
b mm
H mm
a mm
H
=
= =
=
=
=
d F 30 mm
d1 F 35 mm
& F 16.5 mm
G F 28 mm
lF 5 mm
l1 F 8 mm
32
H F 125 mm
h F 40 mm
b F 20 mm
lF 80 mm
F F 20 I2Jmin
%3.4.3. %le=erea materialelor 1i a tratamentelor reaemelor
#entr+ cep 7i.; >aterial; "G'15
$ratament termic; cementat pe adancimea de 0.8-1.2 mm
calit la 55-60 @*'
>+chiile asc+tite se 6or tesi
#entr+ con; >aterial "G' 15 S$%S 880-88
'ementat pe adancimea 0.8..1.2 mm<
&+ritatea d+pa tratament+l termic 55....60 @*'
S+rsa 2 Aher=hel BCDndr+mar de #roiectare a &ispoiti6elor 6ol 3CC Dasi 19924 pa= 59-61
S+rsa 2 Aher=hel B'onceptia si proiecctarea reaemelor dispoiti6elor tehnolo=ce BC Dasi 20064 pa=
552 -581
3.4.5. %le=erea a?+sta?elor4 toleran!elor (abaterilor limit:) 1i a r+=oit:!ilor
reaemelor
*+=oit:!i;
S+pra7a!a acti6: interioar:4 *
a
F 0.8 m<
S+pra7a!a acti6: e.terioar:4 *
a
F 048 m<
S+pra7e!e 7rontale4 *
a
F 146 m<
33
3.4.6. %le=erea celorlalte condi!ii tehnice ale reaemelor
Dndica!ii re7eritoare la starea s+pra7e!elor;
piesele treb+ie sa aib: s+pra7e!ele netede 1i c+rate<
pe s+pra7e!ele pieselor n+ treb+i sa e.iste incl+i+ni nemetalice4 alte de7ecte4 =Kriet+ri4 +rme de
r+=in:4 7is+ri4 lo6it+ri<
34
3.4.7. &e7initi6area schi!elor reaemelor 1i4 e6ent+al4 a schi!elor de amplasare a reaemelor
1 #iesa< 2 Sc+lela 3 reaem tip plac+ta< 4 mecanism tip men=hina<
35
36
-4. -G%H"*%*-% S'@->-D "#$D>- &- S$*L2A-*-
(SS-"J SF-") MD #*"D-'$%*-% -G->-2$-G"* MD
>-'%2DS>-G"* &- S$*L2A-*- S%5 &- "*D-2$%*--
#"NDOD"2%*- ('-2$*%*-)-S$*L2A-*-
Schemele de strKn=ere (7i.are) (SF) s+nt repreent:ri =ra7ice ce con!in schemele optime de
orientare (S"-") la care se ada+=: elementele speci7ice strKn=erii;
direc!ia4 sens+l4 p+nct+l de aplica!ie 1i m:rimea 7or!elor 1i momentelor ce solicit: piesele 9n
re=im+ri tranitorii 1i 9n re=im stabil de prel+crare4 m:s+rare (control)4 asamblare (montare)<
7or!e 1i momente masice<
7or!e 1i momente de prel+crare (a1chiere)4 m:s+rare (control)4 asamblare (montare)<
7or!e 1i momente c+ caracter sec+ndar (7rec:ri c+ medi+l4 c+ lichidele de a1chiere4 c+
reaemele)<
direc!ia4 sens+l4 p+nct+l de aplica!ie 1i m:rimea 7or!elor de strKn=ere;
principale s<
prealabile (ini!iale4 de prestrKn=ere4 de re=lare4 orientare) S
p
<
s+plimentare S
s
<
direc!ia4 sens+l4 p+nct+l de aplica!ie 1i m:rimea 7or!elor de 7recare;
dintre pies: 1i reaeme<
dintre pies: 1i elementele de strKn=ere sa+ orientare-strKn=ere<
c+rsele de strKn=ere (sl:bire) '
s
<
elementele =eometrice necesare 9n calc+l+i 7or!elor4 c+rselor 1i erorilor de strKn=ere.
37
4.1. -laborarea schemelor de strKn=ere tehnic posibile (S.S. $.#.)
Schemele de strKn=ere tehnic posibile (SS-$#) re+lt: din combinarea lo=ic: compatibil:
(con6er=ent:4 6iabil: tehnic) a +rm:torilor parametri speci7ici schemelor de strKn=ere;
8 s+pra7e!ele de strKn=ere<
8 tip+l 7or!elor de strKn=ere necesare;
8 principale S<
8 prealabile S
p
<
8 s+plimentare S
s
<
8 caracteristicile 7or!elor de strKn=ere;
8 n+m:r<
8 s+ccesi+ne (ordine)<
8 direc!ie<
8 sens<
8 p+nct de aplica!ie<
8 m:rime<
8 caracter (constant< 6ariabil)<
8 c+rsa de strKn=ere (sl:bire).
%mplasament+l 7ortelor de stran=ere treb+ie ast7el stabilit incat acti+nea lor sa n+ pro6oace
deplasari4 rotiri sa+ de7ormari ale piesei orientate in dispoiti64 sa asi=+re o stabilitate statica si
dinamica ma.ime in timp+l prel+crarii c+ cons+m minim de ener=ie.
Fortele de stran=ere pot 7i aplicate;
sim+ltan sa+ s+ccesi6<
concentrate in +n+l sa+ mai m+lte p+ncte sa+ +ni7orm distrib+ite pe baa de stran=ere.
$ab.21.
2r.
crt
Scheme de strKn=ere tehnic posibile
(SS-$#)
For!e de strKn=ere
1 >ecanism de centrare-strKn=ere tip
men=hin: a+tocentrant:
a) #iesa s: n+ se roteasc: 9n ?+r+l l+i P"Q datorit: 7or!ei #2
2 0
7 40 40 P k s s
s
= +
0 / 37 4 545
14
55 4 389 7 8 4 2
) 2 4 0 15 4 0 ( 40
7
2
daN
P k
S =

=
+

=
3eri7icarea condi!iei la reisten!: la stri6ire a s+pra7e!elor de
orientare 1i strKn=ere
0 J / 34 4 0
80 20
37 4 545
80 20
2
0
mm daN
S
A
S
i
i
=

=
2 2
J 10 J 6817 4 0 mm daN P mm daN
a
= <
'oncl+ie; SS-$#1 9ndepline1te condi!ia la reisten!a la
stri6ire
38
55 4 389
8 4 2
1 3 4 1 1 1 2 4 1 2 . 1 5 4 1
I
si=+ran!i de coe7icient
2 4 0
3 4 0
15 4 0
2
6 5 4 3 2 1 0
01
0
=
=
=
=
=
=
=
=
P
k
k
k k k k k k k
k
s

2 >ecanism de centrare strKn=ere tip


men=hin: a+tocentrant:
56 4 389
8 4 2
2 4 0
3 4 0
15 4 0
2
01
0
=
=
=
=
=
P
k
s

#iesa s: n+ se roteasc: 9n ?+r+l l+i P0Q datorit: 7or!ei #2.


( )
[ ] daN
P k
S
P k s s
s
026 4 205
24 4 37
18 4 7635
2 4 0 15 4 0 6 4 26 4
7
7 6 4 26 2 6 4 26 2
2
2 0
= =
+

=
= +
3eri7icarea condi!iei la reisten!a la stri6ire
[ ]
2 2
2
0
J 10 J 12 4 0
J 12 4 0
1600
026 4 205
80 20
mm daN P mm daN
mm daN
S
A
S
a
i
i
= <
= =

=
'oncl+ie; SS-$# 2 9ndepline1te condi!ia la reisten!:
3 >ecanism de centrare strKn=ere tip
men=hin: a+tocentrant:
56 4 389
8 4 2
2 4 0
3 4 0
15 4 0
2
01
0
=
=
=
=
=
P
k
s

#iesa s: n+ se roteasc: 9n ?+r+l l+i P0Q datorit: 7or!ei #2


( )
[ ] daN
P k
s
P k s s
s
79 4 181
42
18 4 7635
2 4 0 15 4 0 20 6
7
7 20 3 20 3
2
2 0
= =
+

=
= +
3eri7icarea condi!iei la reisten!a la stri6ire
2 2
2
0
J 10 J 11 4 0
J 11 4 0
1600
79 4 181
80 20
mm daN P mm daN
mm daN
s
A
s
a
i
i
= <
= =

=
'oncl+ie; SS-$# 3 9ndepline1te condi!ia la reisten!:
Sadoptat F205 da2Jmm
4.2. Stabilirea schemelor de strKn=ere tehnic acceptabile (S.S. $.%.)
Se consider: acceptabile din p+nct de 6edere tehnic acele scheme de strKn=ere tehnic posibile
(SS-$#) care satis7ac 9n principal criteri+l tehnic al preciiei de strKn=ere e.primat analitic prin;
) ( ) ( c c
sa sr

39
) (c
sr

eroarea de strKn=ere Preal:Q (caracteristic:) la condi!ia de preciie c (determinant: cs


sa+ de 7orm:)
) (c
sa

eroarea de strKn=ere admisibil: la condi!ia de preciie c.


4.2.1. &eterminarea erorilor de strKn=ere admisibile sa

-rorile de strKn=ere admisibile


sa

repreint: 7rac!i+nile din toleran!ele condi!iilor de preciie


c (determinante cs 1i de 7orm:) a7ectate de erorile de strKn=ere.
c sa
T c
3
1
) (
$
c
toleran!a la condi!ia c
'
o
n
d
i
!
i
a
S
+
p
r
a
7
a
!
a
J
e
l
e
m
e
n
t
+
l

d
e
7
i
n
i
t
o
r
i
+

a
l

s
+
p
r
a
7
e
!
e
i

d
e

p
r
e
l
+
c
r
a
t
'ondi!ia de preciie
$ip+l
condi!iei
$oleran!a
la
condi!ia
/mm0
&e +nde
s-a l+at
toleran!a
sa

'1 S+pra7a!a % -.plicit: 0401 0403


'2 S+pra7a!a % -.plicit: 0401 04007
'3 S+pra7a!a H -.plicit: 0401 0403
'4 S+pra7a!a H -.plicit: 0.02 0.07
4.2.2 &eterminarea erorilor de strKn=ere reale (caracteristice) sr

40
-rorile de strKn=ere reale s+nt acele erori pro6ocate de strKn=erea pieselor 9n dispoiti6e.
%cestea apar 9n timp+l strKn=erii pieselor4 deci 9naintea proces+l+i de prel+crare4 m:s+rare4 asamblare.
-rorile de strKn=ere reale se determin: pentr+ 7iecare schem: de strKn=ere tehnic posibil:.
-rorile de strKn=ere 9n care piesa este considerat: ri=id: 6or 7i;
( ) ma. min
0
1 579.3
cos cos cos cos90 0
5000
s c
s
f f
j= = = =
*i=iditatea ?0 si ?S se calc+leaa c+ relatia;
1 2
1
01 02
03
1 1 1 1
....
int
80000 J
80000 J
5000 J
s
S
j j j j
j rigiditatea sistemului
j rigiditatea d re piesa si reazem
j daN mm j
j daN mm
j daN mm
= + + + =
=
=
= =
=
=
SFconstant 7olosind+-se sistem de actionare hidra+lic
4.2.3 'ompararea sr

c+ sa

1i stabilirea S$-$%
Se 6or considera acceptabile din p+nct de 6edere tehnic SS-$# care satis7ac criteri+l tehnic de
preciie e.primat prin rela!ia; ) ( ) ( c sa c sr

2r.
SS
-
$#
SS-$# 'ondi!ia de preciie *ela!ia de calc+l a
erorii de strKn=ere
reale
3aloarea
l+i
sr

/mm0
3aloa
rea l+i
sa

/
mm0
-ste
SS-$%
/&%
sa+
250

cos
0
j
s
sr

=
0 0403 &%

cos
0
j
s
sr

=
0 04007 &%

cos
0
j
s
sr

=
0 0403 &%

cos
0
j
s
sr

=
0 0.07 &%
41
42
F.4.4. #roiectarea elementelor 1i mecanismelor de strKn=ere sa+ de centrare-
strKn=ere pentr+ materialiarea schemei optime de strKn=ere (SS-")
%4.4.1. Stabilirea sol+!iilor (6ariantelor) de mecanisme de strKn=ere ce pot 7i +tiliate
1. '+ motor hidra+lic
43
1. '+ motor pne+matic
44
4.4.2. %le=erea sol+!iilor (6ariantelor) optime de mecanisme de strKn=ere
2r.
crt
'riterii 5tilit:!i
1 2
1 2r. 7or!elor de strKn=ere principale 5 7
2 >:rimea 7or!elor de strKn=ere 9 9
3 Arad+l de descomp+nere a 7or!elor de strKn=ere 8 9
4 &ac: 7or!ele de strKn=ere se descomp+n d+p: direc!ie perpendic+lar: 7a!: de s+pra7a!a
de orientare sa+ n+
5 6
5 &ac: 7or!ele de strKn=ere s+nt paralele sa+ n+ c+ s+pra7a!a de prel+crare 9 9
6 &ac: s+pra7a!a pe care se aplic: 7or!ele de strKn=ere s+nt prel+crare sa+ n+ 9 9
7 &ac: e.ist: sa+ n+ tendin!a de r:st+rnare4 deplasare sa+ rotire a piesei 7a!: de
reaeme s+b ac!i+nea 7or!elor de strKn=ere
3 3
8 &ac: e.ist: sa+ n+ tendin!a de modi7icare a S$-" s+b ac!i+nea 7or!elor de strKn=ere 0 0
9 &ac: e.ist: sa+ n+ posibilitatea apari!iei de7orm:rii de 9nco6oiere s+b ac!i+nea
7or!elor de strKn=ere
0 0
10 Arad+l de de7ormare al pieselor s+b ac!i+nea 7or!elor de strKn=ere 7 8
11 #resi+nea de contact reaem-pies: 5 6
12 &ac: s+nt necesare sa+ n+ reaeme a+.iliare 0 0
13 &ac: se aplic: sa+ n+ condi!ia de reisten!: la stri6ire a s+pra7e!elor de orientare 10 10
14 $"$%G 74 81
%4.4.3. %le=erea materialelor 1i tratamentelor mecanismelor de strKn=ere
Se ale=e "G' 65%4 S$%S 795-87
tratament termic de 9mb+n:t:!ire<
d+ritate 3745-58 @*'.
#entr+ a 7ace posibile m:rimile de instalare 1i e.trac!ie ale piesei este necesar ca elementele de
strKn=ere simboliate prin 7or!a s s: e.ec+te o an+mit: c+rs: de strKn=ere c
s
1i e6ent+al o deplasare de
de=a?are (d) pentr+ eliberarea spa!i+l+i necesar manip+l:rilor de instalare 1i e.trac!ie.
( ) min
0.05 2 2.3 6
s D
C T j d mm Csadoptat mm = + + = + = = =
$
(&)
toleran!a la cot: care lea=: s+pra7a!a de strKn=ere c+ s+pra7a!a de orientare
coresp+n:toare a7lat: pe direc!ia 7or!elor de strKn=ere sa+ a diametr+l+i de strKn=ere
R
min
?oc+l minim necesar pentr+ instalarea 1i e.trac!ia comod: a piesei din dispoiti6< R
min
F
045-145mm
# dimensi+nea ma.im: a proeminen!elor piesei care treb+ie e.tras: sa+ instalat:<
d c+rsa de de=a?are a element+l+i de strKn=ere.
45
%4.4.8. &eterminarea c+rsei de ac!ionare necesare c
a
a mecanismelor de strKn=ere
%4.4.9. &eterminarea 7or!ei de ac!ionare necesare S a mecanismelor de strKn=ere
1 1 2
( ) ( ) ( ) ( ) 1891.9 J
2 2
8.21
b b
s
a
S S
Q R tg R tg S daN mm S
C
C mm
tg

= + + + + = =
= =
46
-5. -G%H"*%*-% S'@->-D &- %'OD"2%*- MD #*"D-'$%*-%
-G->-2$-G"* MD >-'%2DS>-G"* '">#"2-2$-
F5.1. -laborarea schemei de ac!ionare
%5.1.1. %le=erea mod+l+i de ac!ionare
Tn 7+nc!ie de mod+l c+m este aplicat: 7or!a de ac!ionare a mecanism+l+i de 7i.are sa+ de
centrare 1i 7i.are dispoiti6ele pot 7i;
c+ ac!ionare man+al:<
c+ ac!ionare mecaniat:.
Sistem+l care se pretea: cel mai bine tip+l+i de mecanism de centrare-strKn=ere ales este
ac!ionarea mecaniat:.
5.1.2 %le=erea tip+l+i de ac!ionare mecaniat:
%c!ionarea mecaniat: 1i +tiliea: 9n ca+l dispoiti6elor c+ mai m+lte loc+ri de strKn=ere4
cKnd 7or!ele de strKn=ere s+nt mari4 cKnd se cer preciii ridicate ale s+pra7e!elor prel+crate 1i cKnd se
cere cre1terea prod+cti6it:!ii prel+cr:rii.
%c!ionarea mecaniat: este speci7ic: prod+c!iei de serie mare 1i de mas:.
Tn 7+nc!ie de nat+ra ener=iei +tiliate4 ac!ionarea mecaniat: poate 7i;
pne+matic:<
hidra+lic:<
pne+mo-hidra+lic:<
mecano-hidra+lic:<
mecanic:<
electromecanic:<
c+ 6ac++m<
ma=netic:<
electroma=netic:.
'onstr+c!iile +tiliate 9n acest scop s+nt c+nosc+te s+b den+mirea de sisteme (instala!ii) de
ac!ionare4 iar mecanismele ce constit+ie component+l de ba: al acestora4 s+nt c+nosc+te s+b
den+mirea de mecanisme (motoare) de ac!ionare.
%c!ionarea pne+matic:
47
%c!ionarea pne+matic: repreint: +n mod de ac!ionare mecaniat:4 caracteriat: prin aceea c:
7or!a de ac!ionare este realiat: de aer+l comprimat ce apas: as+pra pistoanelor sa+ membranelor +nor
motoare c+nosc+te s+b den+mirea de motoare pne+matice.
%6anta?e;
cre1terea prod+cti6it:!ii prel+cr:rii prin red+cerea timpilor a+.iliari de strKn=ere-sl:bire a
semi7abricatelor<
red+cerea e7ort+l+i 7iic dep+s de m+ncitor 9n timp+l proces+l+i strKn=erii-sl:birii
semi7abricatelor<
realiarea de 7or!e constante de strKn=ere a c:ror 6aloare poate 7i +1or controlat: 9n timp+l
prel+cr:rii4 ceea ce d+ce la eliminarea erorilor de strKn=ere<
determinarea c+ preciie mare a m:rimii 7or!elor de strKn=ere 1i men!inerea constant: a
acestora<
motoarele 1i aparatele ce intr: 9n str+ct+ra instala!iilor de ac!ionare pne+matic: s+nt4 9n cea mai
mare parte normaliate<
la temperat+ri sc:+te ale medi+l+i 9ncon?+r:tor aer+l comprimat n+ 9n=hea!: 9n cond+cte.
&ea6anta?e;
cre1te cost+l dispoiti6elor ac!ionate pne+matic<
randament sc:+t 9n ca+l +tili:rii +nor cond+cte l+n=i c+ m+lte cot+ri.
%c!ionarea hidra+lica
%c!ionarea hidra+lic: repreint: +n mod de ac!ionare mecaniat:4 caracteriat: prin aceea c:
7or!a de ac!ionare este realiat: de +lei ce apas: as+pra pistoanelor sa+ membranelor +nor motoare
c+nosc+te s+b den+mirea de motoare hidra+lice.
%6anta?e;
7orte mari<
spati+ disponibil mic<
asi=+ra a+to7ranarea<
d+rata de e.ploatare mai mare decat la cel pneomatic<
++ra red+sa<

48
&ea6anta?e;
comple.itate constr+cti6a<
c+rsa limitata<
cost ridicat<

5.1.3 %le=erea 6ariante de ac!ionare


%c!ionarea pne+matic: repreint: 6arianta optim: de ac!ionare a mecanism+l+i de centrare-
strKn=ere ales din +rm:toarele considerente;
datorit: 7or!elor de 7i.are mari<
=re+tate relati6 sc:+t:<
s+port: s+pra9nc:liri 7:r: pericol de a6arii<
alimentare comod: c+ ener=ie<
posibilit:!i mari de re=lare a 6iteei 1i 7or!ei de6oltate.
Scheme tipice de +tiliare a ac!ion:rii pne+matice c+ d+bla acti+ne
-.empl+ de +tiliare a ac!ion:rii pne+matice 9n ca+l 9n care ansambl+l dispoiti6-semi7abricat
este orientat 1i 7i.at pe masa ma1inii-+nelte.
%ceasta 6a pleca de la schema optim: de strKn=ere la care se 6a ad:+=a mecanism+l de
strKn=ere sa+ centrare-strKn=ere prec+m 1i elementele 1i mecanismele componente ale ac!ion:rii
49
15 drosel< 16 distrib+itor< 17 S+papa de sens +nic< 18 *ele+ de presi+ne<
19 +n=ator 20 manometr+< 21 re=+lator de presi+ne< 22 7iltr+ de aer<
23 *obinet de trecere< 24 cond+cte< 25 reer6or de aer.
S+rsa /3. A"RD2-O'@D 2. 1i A@-*A@-G 2.4 #roiectarea dispoiti6elor4 6ol. 1. Dnst. #olitehn. Da1i4 19830
50
F5.2. #roiectarea componentelor schemei de ac!ionare
5.2.1 Stabilirea 6ariantelor de componente ce pot 7i +tiliate
>otoare pne+matice normaliate ce pot 7i montate separat de corp+l
dispoiti6+l+i sa+ ata1ate pe corp+l dispoiti6+l+i.
>otor pne+matic c+ piston c+ d+bl+ e7ect pentr+ dispoiti6e

>otor pne+matic c+ piston c+ simpl+ e7ect pentr+ dispoiti6e
S+papa de si=+ranta
51
*e=+lator de presi+ne
5n=:tor
Filtr+ de aer
52
%.5.2.2 %le=erea 6ariantei optime
#entr+ motor+l pne+matic4 s-a ales 6arianta; >otor c+ piston c+ d+bl: ac!i+ne
53
%.5.2.3 &imensionarea componentelor
>otor c+ piston c+ d+bl: ac!i+ne
& F 200 mm diametr+l piston+l+i &1 F 240 mm
l F 25 mm d2 F 25 mm
d1 F 300 mm l
1
F 5 mm
d F >16 H F 100 mm
h
1
F 130 mm ' F 300 mm
@ F 110 mm @
1
F 60 mm
H F 12 mm l
2
F 12 mm
G F 167 G
1
F 25 mm
G2 F 72 mm G3 F122 mm
G4F 141 mm G5F 91 mm
&2 F 232 mm &4F165 mm
&3 F 30 mm @1F16 mm
&6 F 188 mm &7F155 mm
&8 F100 mm @2 F 22 mm
For!a S la presi+nea de 4da2Jcm
2
este;
S F 1250 /da20
'
a
F 8mm
%.5.2.4 %le=erea a?+sta?elor4 toleran!elor 1i r+=oit:!ilor
%?+sta?e piston-cilindr+; @8Jl8
$i?:-capac; @7J78
*+=oit:!i cilindr+ 1i ti?e; *
a
F 0.2-0.4 Um
*+=oit:!i;
s+pra7e!e acti6e plane; 9nainte de recti7icare
m R
a
125
d+p: recti7icare;
m R
a
3 . 6 2 4 0 =
cilindrice;
m R
a
6 . 1 4 4 0 =
s+pra7e!ele =:+ri 1+r+b+ri de 7i.are;
m R
a
25 =
54
55
56
57
E6. PROIECTAREA CELORLALTE ELEMENTE I MECANISME COMPONENTE ALE
DISPOZITIVULUI
Tn ca+l =eneral4 9n str+ct+ra +n+i dispoiti6 tehnolo=ic4 pot s: intre4 par!ial4 9n a7ara de;
8 elementele4 mecanismele4 s+bansambl+rile de orientare-poi!ionare (reaemele simpleJ obi1n+ite)<
8 elementele4 mecanismele4 s+bansambl+rile4 s+bsisteme de strKn=ere (7i.are)<
8 elementele4 mecanismele4 s+bansambl+rile4 s+bsistemele de orientare-poi!ionare (centrare) 1i strKn=ere
(reaemele Pa+tocentranteV)4 1i
8 elementele4 mecanismele4 s+bansambl+rile4 s+bsistemele4 bloc+rile de ac!ionare4
1i alte elemente4 mecanisme4 s+bansambl+ri4 s+bsisteme tipice4 listate 9n tabel+l 6.1 /16. GHERGHEL N. 1i
S-A@-&D2 2.4 Concepia "i proiectarea reazemelor dispozitivelor te#nologice. Da1i; $ehnopress4 20064 p. 77
8 840.
D2 +rmator+l tabel am en+merat celelalte elemente si mecanisme componente ale dispoiti6+l+i
$abel+l 6.1 8 Str+ct+ra =eneral: a dispoiti6elor tehnolo=ice.
Elemente comune
! )lemente i mecanisme pentru fixarea dispozitivului
&
3
)lemente i mecanisme pentru fixarea dispozitivului sunt suruburile I> bucatiB
S$%S 5144J82
d1 F 28 mm
d F 24 mm
I F 10 mm
b F 20 mm
l F 40 mm
58
E7 ELABORAREA DESENULUI DE ANSAMBLU AL
DISPOZITIVULUI
&esen+l de ansambl+ se 6a 7ace pe o plansa de 7ormat %14 a6ind +rmatoarele
componete; Schema nstalatiei pneomatice4 desen+l motor+l+i4 desen+l dispoiti6+l+i de
orientare-poitionare si strin=ere4 desen+l piesei la scara 1;1
E8 VERFICAREA REZISTENTEI SI RIGIDITATII
DISPOZITIVULUI
>ecanism de centrare-strKn=ere tip men=hin: a+tocentrant:
55 4 389
8 4 2
1 3 4 1 1 1 2 4 1 2 . 1 5 4 1
I
si=+ran!i de coe7icient
2 4 0
3 4 0
15 4 0
2
6 5 4 3 2 1 0
01
0
=
=
=
=
=
=
=
=
P
k
k
k k k k k k k
k
s

#iesa s: n+ se roteasc: 9n ?+r+l l+i P"Q datorit: 7or!ei #2


2 0
7 40 40 P k s s
s
= +
0 / 37 4 545
14
55 4 389 7 8 4 2
) 2 4 0 15 4 0 ( 40
7
2
daN
P k
S =

=
+

=
3eri7icarea condi!iei la reisten!: la stri6ire a s+pra7e!elor de orientare 1i strKn=ere
59
0 J / 34 4 0
80 20
37 4 545
80 20
2
0
mm daN
S
A
S
i
i
=

=
2 2
J 10 J 6817 4 0 mm daN P mm daN
a
= <
'oncl+ie; SS-$#1 9ndepline1te condi!ia la reisten!a la stri6ire
E9. ANALIZA TEHNICO-ECONOMICA A DISPOZITIVULUI
Spre deosebire de st+di+l tehnico-economic care se e7ect+iaa inaintea proiectarii propri+ise4 analia
tehnico econolica se e7ect+iaa d+pa elaborarea desen+l+i de ansambl4 adica4 practic4 d+pa terminarea
proiect+l+i dispoiti6+l+i.
%nalia tehnica
Se re+ma4 la 6eri7icarea poibilitatilor de a obtine preciia car+ta la +tiliarea dispoiti6+l+i proiectat4
prin compararea preciiei probabile care se poate obtine c+ dispoiti6+l proiectat4 c+ preciia cr+ta la operatia
respecti6a de prel+crare4 cintrol4 asamblare4 etc.
Ga determinarea preciiei probabile se a+ in 6edere toate abaterile speci7ice operatiei respecti6e4 pentr
7iecare conditie de preciie.
#roiectant+l de dispoiti6e treb+ie sasi concentree atentia as+pra analiei si e6al+arii abaterilor erorilor
introd+se de dispoiti64 pentr+ a p+tea l+a mas+rile constr+cti6e si de e.ec+tie4 in 6ederea asi=+rarii preciiei de
prel+crar4 control4 asamblare4 imp+sa de operaia respecti6a. %baterile deorientare poitionare si de strin=ere a+
7ost de?a4 determinate4 iar celelalte abateri4 daca4 n+ a+ 7ost stabilite in -4 6or 7i stabilite ac+m.
&aca conditia de preciie n+ este satis7ac+ta se analieaaabaterile introd+se de dispoiti6 si se ca+ta
sol+tiile pentr+ asi=+rarea conitiilor de prel+crare4 control mas+rare. #reciia 7iid asi=+rata in ca+l nostr+ se
poate trece la analia economica.
%nalia economica
'onsta in 6eri7icarea conditiei de rentabilitate economica a prel+crarii4 control+l+i sa+ asamblarii c+
dispoiti6+l proiectat. %ceasta entabilitate se poate aprecia pe baa +nor indicatori si sa+ indici economici.
Dn cadr+l proiect+l+i de an se 6a determina procent+l de crestere a prod+cti6itati m+nci ca +rmare a
echiparii c+ dispoiti6e
m
p
0 1
1
100W
T T
m
T
N N
p
N

=
Dn care
0 T
N este norma de timp necesara realiarii operatiei c+ elemente si mecanismele din dotarea
masini-+nelte si
0 T
N F8 min iar
1 T
N este norma de timp necesara realiarii operatiiei c+ a?+tor+l dispoiti6+l+i
proiectat si este e=ala c+ 3 min
8 3
100W 160W
3
m
p

= =
" conditie este ca
0 T
N X
1 T
N
%ceasta se realieaa prin +rmatoarele cai principale;
60
- -liminarea sa+ red+cerea operatiilor de trasare
- -liminarea sa+ red+cerea timpilor a?+tatori4 pentr+ 6eri7icarea potiei s+pra7etelor de prel+crat4 in
raport c+ masina-+nealta si c+ sc+la +nealta
- *ed+cerea timpilor a?+tatori pentr+ slabirea pieselor
- *ed+cerea timpilor de baa
E10 ELABORAREA DESENELOR DE REPERE
#entr+ acest dispoiti6 este ne6oie de desenele de repere pentr+ S+r+b >10.304 care este
ane.at la 7inal+l proiect+l+i
E11.ELABORAREA INSTRUCTIUNILOR DE EPLOATARE
SI A NORMELOR DE TEHNICA SECURITATII MUNCII
1.&en+mirea dispoiti6+l+i; &DS#"ND$D3 &- "*D-2$%*- #"ND$D"2%*- SD
S$*D2A-*- '5 >-'@%2DS> $D# >-2A@D2%
2.&ispoiti6+l are ca destinatie prel+crarea +nei piese drept+n=hi+lare pe o
masina de 7reat F5D si a6ind +n pro=ram an+al de prod+ctie este de 8000 b+cJan.
3.&ate tehnice ;
- preciia de orientare-poitionare e ridicata (0.03) <
- preciia de re=lare a celor do+a sc+le este ridicata <
- n+mar+l pieselor prinse este de o piesa <
4. &escrierea constr+ctiei si 7+nctionarii dispoiti6+l+i ;
61
Se amplaseaa si se poitioneaa piesa de prel+crat intre 7alcile /50. >otor+l
hidra+lic 6a actiona ti?a /10 care este prinsa ri=id de 7alca mobila /204 care 6a strin=e
piesa de prel+crat. 'orp+l mecanism+l+i /30 este amplasat si prins c+ s+r+b+ri (canale
$) de masa masinii /40.
5. Dnstr+cti+ni de transport.
>ecanism+l se 6a transporta 7iind amplasat intr-o c+tie special constr+ita pentr+
acesta si 6a 7i le=at c+ balot. #artile acti6e 6r 7i acoperite c+ o pelicola de +nsoare
speciala sa+ prin in6elirea lor c+ o hirtie impre=nata c+ di6erse =rasimi
6.Dnstr+cti+ni de conser6are ;
&ispoiti6+l treb+ie 7erit de lo6it+ri4 deteriorari4 o.idari prin in6elirea partlor
acti6e 6r 7i acoperite c+ o pelicola de +nsoare speciala sa+ prin in6elirea lor c+ o hirtie
impre=nata c+ di6erse =rasimi.
7. Dnstr+cti+ni de depoitare.
-ste necesar +n spati+ lipsit de +meeala4 de admo7era noci6a 4 de pra7 .
&epoitarea treb+ie sase 7ac ape ra7t+ri4 in sertare4 ra7t+ri sa+ c+tii speciale.
8. Dnstr+cti+ni de intalare.
>ecanism+l 6a 7i amplasat pe masina de 7reat F5D4 7iind prins c+ s+r+b+ri de
canalele in $ ale masinii.
9. Dnstr+cti+ni de re=lare.
62
#entr+ re=lare se 6or 7olosi piese-model sa+ etalon.
10. Gista pieselor care s+nt s+p+ se ++rii intense si termenile de inloc+ire.
$i?a care actioneaa mecanism+l treb+ie 6eri7icata 7rec6ent pentr+ a n+ a6ea
7is+ri sa+ lo6it+ri care pot d+ce la accidente si distr+=erea dispoiti6+l+i. %ceasta se 6a
6eri7ica o data la 30 ile l+cratoare.
#lac+tile atasate prin s+r+b+ri de 7alcile dispoiti6+l+i se 6or 6eri7i6a o data la 30
de ile si se 6or repara4 reconditiona sa+ inloc+i sa+ in ca+l in care pe partea acti6a a
acestor plac+te s+nt lo6it+ri sa+ orce alte distr+=eri.
S+r+b+rile c+ care s+nt prinse plac+tele de 7alcile mecanis+l+i se 6or schimba o
data la 60 de ile l+cratoare.
11. 2orme de tehnica sec+ritatii m+ncii la l+cr+l c+ dispoiti6+l
- #iesele de prel+crat si cele prel+crate sa 7ie depoitate corect pe stela?e4 mese4 in
d+lap+ri4 lai
- Sa se 6eri7ice prinderea (orintarea-poitionarea si strin=erea) corecta a piesei in
dispoiti6.
- Sa se controlee periodic presi+nea s+bsistemelor4 s+bansabl+rilor de actionare
pneomatica
- Sa se 6eri7ice 7+nctionarea aparatelor de si=+ranta ale
s+bsistemelorJs+bansambl+rilor de actionare de mai s+s pentr+ e6itarea aceidentelor in
ca+l intrer+peri alimentari c+ aer comprimat.
- Ga actionarea pne+matica cind se +tilieaa aer+l comprimat pentr+ c+ratirea
dispoiti6+l+i4 aceasta treb+ie 7ac+ta c+ masina-+nealta oprita
- 2+ se 6or 7olosi dispoiti6e ce a+ depasit =rad+l de ++ra prescris4 constatat4 la
rparatiile periodice. %ceste dispoiti6e treb+ie introd+se in reparatii sa+ casare.
- Sa se +tiliee ecrane de protectie impotri6a lichid+l+i de +n=ere prec+m si a
aschiilor care pot sari de la proces+l de prel+crare.
- Sa n+ se actionee in apropierea partilor in miscare ale mecanismelor
dispoiti6+l+i si ale masinii-+nelte
- Sa se c+rate bine dispoiti6+l de aschii
- Sa n+ se porneasca dispoiti6+l daca n+ este c+nosc+t.
- >+ncitor+l n+ treb+ie sa aiba s+b picioare +lei4 lichid de racire +n=ere4 aschii4
b+cati de maerial. Sa se s+pra6e=hee starea imbracamintei deoarece salopetele si
halatele descheiate si par+l l+n= despletit reinta pericol de acidentare
63
- Goc+l de m+nca sa 7ie corect il+minat
- %6ariile de orce nat+ra4 in timp+l l+cr+l+i4 treb+ie ad+se la c+nostinta maistr+l+i
se7+l+i de sectie pentr+ a se l+a mas+ri +r=ente
- Sa se c+noasca re=+lele de baa pentr+ a da +n prim a?+tor accidentat+l+i.
%ccidentat+l 6a 7i transportat imediat la p+nct+l sanitar sa+ dispensar.
- >+ncitorii sa 7ie instr+iti in probleme de tehnica sec+ritatii m+ncii
- >aistr+l treb+ie sa 7aca m+ncitorilor instr+cta?+l indi6id+al re7eritor la +tila?+l
la care se 6a l+cra
- Dnstr+cta?+l de protectie a m+nci se 6a repeta la inter6alele indicate de
instr+cti+ni4 completind+-se4 de 7iecare data4 7isa de instr+cta?
- Sa 7ie a7isate la loc+ri 6iibile4 dispoitiile le=ale si instr+ci+nile de tehnica
sec+ritatii m+ncii
64
Bibliografie de baz pentru proiectul de an/ semestru la disciplina
Proiectarea dispozitivelor
1. GHERGHEL N.4 Proiectarea dispozitivelor $. 2ote de c+rs. 5. $. PAh. %sachiV Da1i4 Fac+lt. 'onstr. de
>a1.4 Speciali. $ehnol. 'onstr. de >a1.4 2006-2007.
2. GHERGHEL N.4 Proiectarea dispozitivelor %. 2ote de c+rs. 5. $. PAh. %sachiV Da1i4 Fac+lt. 'onstr. de
>a1.4 Speciali. $ehnol. 'onstr. de >a1.4 2007-2008.
3. A"RD2-O'@D 2. 1i GHERGHEL N.4 Proiectarea dispozitivelor4 6ol. 1. Dnst. #olitehn. Da1i4 1983.
4. GHERGHEL N.4 Construcia "i e&ploatarea dispozitivelor4 6ol. 1 8 24 Dnst. #olitehn. Da1i4 1981.
5. 3%SDD-*"M'5G-O Sanda4 A"RD2-O'@D 2.4 %2&*"2D' '.4 M-G%*D5 >ircea4 GHERGHEL N.4
Proiectarea dispozitivelor' H+c+re1ti; -d. &id. 1i #eda=.4 1982.
6. $%'@- 3oic+4 52A5*-%25 D.4 H*YA%*5 %+rel4 A"RD2-O'@D 2.4 GHERGHEL N.4
>%*D2-S'5 D.4 M5$-5 3ir=il4 &*5O5 Sil6ia4 Construcia "i e&ploatarea dispozitivelor' H+c+re1ti;
-d. &id. 1i #eda=.4 1982.
7. S$Y2-S'5 D. 1i $%'@- 3oic+4 Dispozitive pentru ma"ini(unelte. Proiectare) construcie. H+c+re1ti; -d.
tehn.4 1969.
8. S$Y2-S'5 D. 1i $%'@- 3oic+4 Dispozitive pentru ma"ini(unelte. Proiectare) construcie. H+c+re1ti; -d.
tehn.4 1979.
9. $%'@- 3oic+4 52A5*-%25 D.4 S$*"- '.4 *lemente de proiectare a dispozitivelor pentru ma"ini(
unelte. H+c+re1ti; -d. tehn.4 1985.
10. $%'@- 3oic+4 52A5*-%25 D.4 S$*"- '.4 Proiectarea dispozitivelor pentru ma"ini(unelte. H+c+re1ti;
-d. tehn.4 1995.
11. H*YA%*5 %+rel4 Proiectarea dispozitivelor4 6ol. D. $eoria 1i practica proiect:rii schemelor de orientare
1i 7i.are. H+c+re1ti; -d. tehn.4 1998.
12. $%'@- 3oic+ 1i H*YA%*5 %+rel4 Dispozitive pentru ma"ini(unelte. Proiectarea sc#emelor de
orientare "i fi&are a semifabricatelor. H+c+re1ti; -d. tehn.4 1976.
13. H*YA%*5 %.4 #Y25M 3.4 &5GA@-*5 G.4 %*>-%25 %.4 S*+A(D,SR-.. Sistem "i metod/. 3ol. 1.
Teoria "i practica proiect/rii dispozitivelor pentru prelucr/ri pe ma"ini(unelte. H+c+re1ti; -d. tehn.4 1982.
14. S$5*N5 %+rel4 0azele proiect/rii dispozitivelor de control al formei "i poziiei relative a suprafeelor 1n
construcia de ma"ini. H+c+re1ti; -d. tehn.4 1977.
15. GHERGHEL N. 1i S-A@-&D2 2.4 Proiectarea reazemelor dispozitivelor te#nologice. Da1i; $ehnopress4
2002.
16. GHERGHEL N. 1i S-A@-&D2 2.4 Concepia "i proiectarea reazemelor dispozitivelor te#nologice. Da1i;
$ehnopress4 2006.
17. GHERGHEL N. 1i A"RD2-O'@D 2.4 2ndrumar de proiectare a dispozitivelor4 6ol. 1. %nalia temelor de
proiectare. Dn7ormarea ini!ial:. Stabilirea datelor ini!iale. Stabilirea sol+!iilor de ansambl+ ale
dispoiti6elor4 Dnst. #olitehn. Da1i4 1992.
18. GHERGHEL N.4 ,ndrumar de proiectare a dispozitivelor4 6ol. 2. -laborarea schemelor optime de
orientare 9n dispoiti6e. Dnst. #olitehn. Da1i4 1992.
19. GHERGHEL N.4 2ndrumar de proiectare a dispozitivelor4 6ol. 3. #roiectarea elementelor de orientare ale
dispoiti6elor4 Dnst. #olitehn. Da1i4 1992.
20. A"RD2-O'@D 2. 1i GHERGHEL N.4 2ndrumar de proiectare a dispozitivelor4 6ol. 4. #roiectarea
sistemelor de stKn=ere. Dnst. #olitehn. Da1i4 1992.
21. 2D'5G%- >.4 H"@"SD-3D'D 'aimir4 AD5*'Y 3ir=il4 A%DAD2S'@D *ad+4 N5H'5 3ictor4
GHERGHEL N.4 2ndrumar pentru elaborarea studiilor te#nico(economice 1n proiectele de diplom/.
Dnst. #olitehn. Da1i4 1983.
22. #G%@$-%25 Horis4 H-G"5S"3 3italie4 '%*%$% -+=en4 '@D*DOY '.4 '"N>T2'Y >ircea4
&*5O5 'ostache4 GHERGHEL N. 1.a. 2ndrumar pentru activitatea de cercetare(proiectare "i
1ntocmire a proiectului de diplom/' >a1ini-+nelte4 sc+le4 echipamente de prel+crare 1i control. 3ol. 1 8 3.
Dnst. #olitehn. Da1i4 1989.
23. "G$-%25 *em+s 1i 3%G%S% Doan4 Atlas de dispozitive de precizie pentru strunjire) g/urire) frezare.
H+c+re1ti; -d. tehn.4 1992.
65
-6.-G%H"*%*-% D2S$*5'$D52DG"* &- -Z#G"%$%*- SD %
2"*>-G"* &- $-@2D'% S-'5*D$%$DD >52'DD
Hiblio%rafie de baz pentru proiectul de an( semestru la disciplina
V/roiectarea dispozitivelorW
1. A@-*A@-G 2.4 #roiectarea dispoiti6elor 1. 2ote de c+rs. 5. $. PAh. %sachiV Da1i4 Fac+lt. 'onstr. de >a1.4
Speciali. $ehnol. 'onstr. de >a1.4 2006-2007.
2. A@-*A@-G 2.4 #roiectarea dispoiti6elor 2. 2ote de c+rs. 5. $. PAh. %sachiV Da1i4 Fac+lt. 'onstr. de >a1.4
Speciali. $ehnol. 'onstr. de >a1.4 2007-2008.
3. A"RD2-O'@D 2. 1i A@-*A@-G 2.4 #roiectarea dispoiti6elor4 6ol. 1. Dnst. #olitehn. Da1i4 1983.
4. A@-*A@-G 2.4 'onstr+c!ia 1i e.ploatarea dispoiti6elor4 6ol. 1 8 24 Dnst. #olitehn. Da1i4 1981.
5. 3%SDD-*"M'5G-O Sanda4 A"RD2-O'@D 2.4 %2&*"2D' '.4 M-G%*D5 >ircea4 A@-*A@-G 2.4
#roiectarea dispoiti6elor. H+c+re1ti; -d. &id. 1i #eda=.4 1982.
6. $%'@- 3oic+4 52A5*-%25 D.4 H*YA%*5 %+rel4 A"RD2-O'@D 2.4 A@-*A@-G 2.4 >%*D2-S'5
D.4 M5$-5 3ir=il4 &*5O5 Sil6ia4 'onstr+c!ia 1i e.ploatarea dispoiti6elor. H+c+re1ti; -d. &id. 1i #eda=.4
1982.
7. S$Y2-S'5 D. 1i $%'@- 3oic+4 &ispoiti6e pentr+ ma1ini-+nelte. #roiectare4 constr+c!ie. H+c+re1ti; -d.
tehn.4 1969.
8. S$Y2-S'5 D. 1i $%'@- 3oic+4 &ispoiti6e pentr+ ma1ini-+nelte. #roiectare4 constr+c!ie. H+c+re1ti; -d.
tehn.4 1979.
9. $%'@- 3oic+4 52A5*-%25 D.4 S$*"- '.4 -lemente de proiectare a dispoiti6elor pentr+ ma1ini-
+nelte. H+c+re1ti; -d. tehn.4 1985.
10. $%'@- 3oic+4 52A5*-%25 D.4 S$*"- '.4 #roiectarea dispoiti6elor pentr+ ma1ini-+nelte. H+c+re1ti;
-d. tehn.4 1995.
11. H*YA%*5 %+rel4 #roiectarea dispoiti6elor4 6ol. D. $eoria 1i practica proiect:rii schemelor de orientare 1i
7i.are. H+c+re1ti; -d. tehn.4 1998.
12. $%'@- 3oic+ 1i H*YA%*5 %+rel4 &ispoiti6e pentr+ ma1ini-+nelte. #roiectarea schemelor de orientare
1i 7i.are a semi7abricatelor. H+c+re1ti; -d. tehn.4 1976.
13. H*YA%*5 %.4 #Y25M 3.4 &5GA@-*5 G.4 %*>-%25 %.4 S-F%-&DS*">. Sistem 1i metod:. 3ol.
1. $eoria 1i practica proiect:rii dispoiti6elor pentr+ prel+cr:ri pe ma1ini-+nelte. H+c+re1ti; -d. tehn.4 1982.
14. S$5*N5 %+rel4 Haele proiect:rii dispoiti6elor de control al 7ormei 1i poi!iei relati6e a s+pra7e!elor 9n
constr+c!ia de ma1ini. H+c+re1ti; -d. tehn.4 1977.
15. A@-*A@-G 2. 1i S-A@-&D2 2.4 #roiectarea reaemelor dispoiti6elor tehnolo=ice. Da1i; $ehnopress4
2002.
16. A@-*A@-G 2. 1i S-A@-&D2 2.4 'oncep!ia 1i proiectarea reaemelor dispoiti6elor tehnolo=ice. Da1i;
$ehnopress4 2006.
66
17. A@-*A@-G 2. 1i A"RD2-O'@D 2.4 Tndr+mar de proiectare a dispoiti6elor4 6ol. 1. %nalia temelor de
proiectare. Dn7ormarea ini!ial:. Stabilirea datelor ini!iale. Stabilirea sol+!iilor de ansambl+ ale
dispoiti6elor4 Dnst. #olitehn. Da1i4 1992.
18. A@-*A@-G 2.4 Dndr+mar de proiectare a dispoiti6elor4 6ol. 2. -laborarea schemelor optime de orientare
9n dispoiti6e. Dnst. #olitehn. Da1i4 1992.
19. A@-*A@-G 2.4 Tndr+mar de proiectare a dispoiti6elor4 6ol. 3. #roiectarea elementelor de orientare ale
dispoiti6elor4 Dnst. #olitehn. Da1i4 1992.
20. A"RD2-O'@D 2. 1i A@-*A@-G 2.4 Tndr+mar de proiectare a dispoiti6elor4 6ol. 4. #roiectarea
sistemelor de stKn=ere. Dnst. #olitehn. Da1i4 1992.
21. 2D'5G%- >.4 H"@"SD-3D'D 'aimir4 AD5*'Y 3ir=il4 A%DAD2S'@D *ad+4 N5H'5 3ictor4
A@-*A@-G 2.4 Tndr+mar pentr+ elaborarea st+diilor tehnico-economice 9n proiectele de diplom:. Dnst.
#olitehn. Da1i4 1983.
22. #G%@$-%25 Horis4 H-G"5S"3 3italie4 '%*%$% -+=en4 '@D*DOY '.4 '"N>T2'Y >ircea4
&*5O5 'ostache4 A@-*A@-G 2. 1.a. Tndr+mar pentr+ acti6itatea de cercetare-proiectare 1i 9ntocmire a
proiect+l+i de diplom:. >a1ini-+nelte4 sc+le4 echipamente de prel+crare 1i control. 3ol. 1 8 3. Dnst.
#olitehn. Da1i4 1989.
23. "G$-%25 *em+s 1i 3%G%S% Doan4 %tlas de dispoiti6e de preciie pentr+ str+n?ire4 =:+rire4
7reare. H+c+re1ti; -d. tehn.4 1992.
67

S-ar putea să vă placă și