Sunteți pe pagina 1din 2

Internet Sharing Connection

Am o reea de 4 calculatoare. Pe unul este instalat Windows 98 SE, iar pe celelalte


Windows 95. V rog s m autai, pas cu pas, pentru reali!area cone"iunilor pentru ca #i
celelalte $ calculatoare s poat na%iga pe &nternet. Putei trimite re!ol%rile #i la
s's(win)o".com. *ulumesc.
Internet Sharing Connection
Enunul Pro)lemei + ,eorge -owals.i
Pas cu pas, adic instale!i /0P1&P pe toate computrele, pe la cu net instale!i un pro"'
2pro"'.com3 #i la &nternet E"plorer pe restul de computere sete!i access troug4 pro"'
ser%er, dai adresa de pro"' a ta #i gata5 asta %roiai6
Internet Sharing Connection
Enunul Pro)lemei + ,eorge -owals.i
7nt8i ocupa+te de 9A: s mearg. Ve!i dac ai networ. card+uri #i dac sunt instalate.
Sta)ile#te parametrii /0P1&P. &nstalea! microso;t networ. logon ser%ice 2tre)uie 0<
+urile sistemelor de operare3. &nstalea! =ile and printer s4are. < acces pentru s4are al
;ile #i printerelor. <up ce %e!i calculatoarele >n 9A: unul pe altul #i totul e ?-, ca s
s4ar+uie#ti &nternet+ul >i tre)uie un so;t suplimentar 2de e"emplu S',ate3 care instalat pe
computerul @ser%er@ >i d acces &nternet.
Internet Sharing Connection
Enunul Pro)lemei + ,eorge -owals.i
Pro)lema nu e c4iar at8t de complicat dar necesit niscai%a cuno#tine te4nice #i ai ce%a
de lucru... 7n principiu, ai ne%oie s con;igure!i calculatorul de ie#ire ca pro"' ser%er,
care desc4ide o nou cone"iune 2prima, calculator +A ser%er pro"'3 cu ser%erul &nternet la
cererea calculatorului din reea. Ser%erul pro"' recuperea! in;ormaia #i o retransmite
imediat la calculatorul local, deci nu ;ace routa @ade%rat@. <e aceea, per;ormanele scad
destul de mult la tra;ic ridicat #i cone"iuni multiple. Poi gsi pe &nternet, c4iar #i
;reeware 24ttpB11win;iles.cnet.com1apps1nt1ser%ers+pro"'.4tml3. ? alt %ariant este s
con;igure!i calculatorul ca C?D/EC :A/ 2:etwor. Address /ranslation3. Dn router
:A/ ;ace cu ade%rat routa de pac4ete &P, adic transmite pac4etele recepionate de la
un calculator 9A: ctre &nternet 2#i in%ers3, spre deose)ire de un ser%er pro"' care
desc4ide o a doua cone"iune. Soluia este mult mai elegant. Poi s instale!i de e"emplu
Winroute 2www.tin'so;tware.com + s4areware3 sau poate gse#ti altce%a ;reeware. Aceste
programe se con;igurea! cam >n aceea#i manier 2c4estiuni care sunt pre!entate >n
documentaie, deci nu prea pot s+i dau detalii pas cu pas pentru instalare + con;igurare3.
*ult )a;tE
Internet Sharing Connection
Enunul Pro)lemei + ,eorge -owals.i
E"ist mai multe posi)ilitiB
&. 7n Windows 98 SE e"ist utilitarul &nternet 0onnection S4aring 2&0S3. <e!a%antaeB >i
modi;ica adresa &P a calculatorului conectat la &nternet >n F9G.FH8.I.F 2masca
G55.G55.G55.I3 #i este destul de lent. Pe celelalte calculatoare poi a%ea Windows 95 sau
98. Dtilitarul se instalea! din 0ontrol Panel+Add Programs+Windows Setup+&nternet
/ools +<etails.
&&. Dtili!8nd un program pro"', cum ar ;i cel de la www.analog".com, care tre)uie
instalat doar pe calculatorul cu dial+up.
0on;igurarea reeleiB
+ calculatoarele %or a%ea adrese &P din clase pri%ate ,de e". F9G.FH8.I.F , F9G.FH8.I.G
#.a.m.d.
+ pe calculatoarele conectate la &nternet prin reeaua 9A: se %or ;ace urmtoarele setriB
+ >n 0ontrol Panel +:etwor. la /0P+&P properties se %a indica ca ,atewa' adresa
calculatorului conectat cu dial+up5
+ >n 0ontrol Panel &nternet ?ptions+0onnections+9A: settings se %a )i;a ru)rica Dse
pro"' ser%er #i se %or completa adresele porturilor din documentaia programului.
+ >n ;inal pe calculatorul cu dial+up se sta)ile#te cone"iunea #i apoi se porne#te programul
pro"'5
+ pe celelalte calculatoare se accesea! &nternet E"plorer, care se %a conecta mai >nt8i la
calculatorul cu dial+up, apoi poate ;i utili!at >n mod o)i#nuit.
0u programul pro"' de la analog" am reu#it conectarea unei reele 9A: de 4 calculatoare
48H printr+o singur cone"iune dial+up.
Internet Sharing Connection
Enunul Pro)lemei + ,eorge -owals.i
Pa#ii, pentru a conecta calculatoarele dintr+o reea la &nternet printr+o singur cone"iune
<ialup, ar ;i urmtoriiB
F. instalarea plcilor de reea pe ;iecare calculator5
G. instalarea protocolului /0P1&P 2pentru mai multe detalii %e!i site+ul 4ttpB11www.pro"'+
pro.com1pro"'+progate.eeper1settingJupJlan.4tm35
$. instalarea unui Pro"' ser%er pe calculatorul cu modem 2cea mai simpl soluie, dar
poate nu #i cea mai )un, e ;olosirea utilitarului &nternet 0onnection S4aring 2&0S3 din
&nternet Windows 98 SE. ? alt soluie ar ;i instalarea unui pro"' ser%er, cum ar ;i
Pro"'+Pro ,ate-eeper, care poate ;i download+at de pe site+ul 4ttpB11www.pro"'+pro.com
a%8nd a%antae caB log+area tra;icului pe &nternet, crearea statisticilor pe )a!a log+urilor,
posi)ilitatea de de;inire a unor restricii pentru di;erite calculatoare 2&P3 #i utili!atori5 dar
despre asta gse#ti mai multe in;ormaii pe site+ul 4ttpB11www.pro"'+pro.com1pro"'+
progate.eeper1;eatures.4tm3.