Sunteți pe pagina 1din 3

Clasa

a VII-a TEST DE EVALUARE


(Cultura Civica)
I.Completati spatiile libere:
Constitutia este legea....................................in stat care legitimizeaza exercitarea
...........................si defineste cadrul general pentru domeniile principale ale.....................
Intr-o constitutie sunt prevederi referitoare la :forma de............................. a unui stat;
tipul de ..................politic si...............................................cetatenilor.
Lista e terme!i:putere politica"societate"#uver!ama!t"re#im"$u!ame!tal"
repturi si i!atoriri.
II.Stabiliti corespo!e!te corecte:
A %
1.familia a.civitas
2.clasa de elevi b.Uniunea Europeana
.cetatean c.grup social primar
!.Comunitate internationala d.puterea"populatia si teritoriul
#.Componentele unui stat e.grup social secundar
III.Stabiliti "pe ba&a celor iscutate la orele e 'Cultura Civica("i$ere!ta i!tre co!ceptele e
popor si natiune.
%ARE) DE C*RECTARE SI +*TARE
I- ,pu!cte.-iecare terme! plasat corect i! te.t este !otat cu / pu!ct
II.-iecare corespo!e!ta reali&ata corect este pu!ctata cu 0", pu!cte:/-c12-e
3-a14-b1,-.Total :2", pu!cte
III.-/",0 pu!cte.Se pu!ctea&a urmatoarele raspu!suri:
-poporul este o comu!itate i! se!s traitio!al( o istorie comu!a"traitii comu!e)1
iar !atiu!ea o comu!itate i! se!s politic( u! teritoriul #eo#ra$ic i! comu!)
-se pu!ctea&a si e.empli$icarea: Romanii din toata lumea formeaza poporul
roman;iar cei din interiorul granitelor statului roman formeaza natiunea romana.
Clasa a
VIII-a
Test e evaluare
(Cultura Civica)
I.Completati spatiile libere:
1.$ermenul de democratie provine din termenul grecesc demokratos,unde demos inseamna
..........................;iar kratos inseamna................................
2.%emocratia in care deciziile sunt luate de catre populatie se numeste...............................;iar cea in
care deciziile sunt luate de catre reprezentanti alesi de populatie se numeste.............................
II.Stabiliti corespo!e!te corecte:
A %
1.legi a.&iberatate"dreptate"egalitate
2.valori ale democratiei b.stare de dezordine"de nesupunere
.anar'ie c.()*-uri"sindicate"partide politice
!.societate civila d.norme +uridice ale unei societati
#.autoritate e.legislativa"executiva"+udecatoreasca
,.separarea puterilor in stat f.institutie a statului cu putere de decizie
III.Stabiliti "pe ba&a celor iscutate la orele e 'Cultura Civica("ce i!seam!a
libertatea perso!ala i!tr-o emocratie.
%arem e corectare si !otare
I.4 pu!cte
/.-olosirea terme!ilor popor si conducere este !otata cu 2 pu!cte.
2.-olosirea terme!ilor directa si reprezentativa este !otata cu 2 pu!cte.
II.3 pu!cte.
-iecare corespo!e!ta reali&ata corect este !otata cu 0", pu!cte:
/-12-a13-b14-c1,-$15-e
III.2 pu!cte.Se pu!ctea&a raspu!surile:
-Libertatea perso!ala i!seam!a i! primul ra! abse!ta co!stra!#erii(a !u $i
obli#at sa $aci ceva impotriva propriei voi!te) si posibilitatea e a actio!a
co!$orm propriilor eci&ii.
-Se pu!ctea&a si e.empli$icarile :reptul e a avea si e.prima pareri
perso!ale(libertatea e opi!ie)1reptul la #a!ire si crei!ta1reptul la viata
privata.