Sunteți pe pagina 1din 1

Ingineria i legisla ia mediului

Subiecte colocviu de laborator


1. Poluarea aerului produs de transporturile rutiere
2. Poluarea apelor produs de transporturile rutiere.
3. Poluarea solului produs de transporturile rutiere.
4. Utilizarea alcoolilor ca i combustibili alternativi la alimentarea m.a.i.
5. Utilizarea uleiurilor vegetale ca i combustibili alternativi la alimentarea
m.a.i.
. Utilizarea !P"#ului ca i combustibil alternativ la alimentarea m.a.i
$. In%luen&a sarcinii asupra %ormrii emisiilor poluante la '.(.S.
). In%luen&a reglrii avansului aprinderii asupra %ormrii emisiilor poluante la
m.a.s.
*. In%luen&a sarcinii i tura&iei asupra emisiilor de %um la '.(.+.
1,. 'surarea concentra&iei de o-id de carbon i a dio-idului de carbon
11. 'surarea concentra&iei o-izilor de azot
12. 'surarea concentra&iei de .idrocarburi
13.+onvertorul catalitic cu trei ci.
14. /iltrul de particule.
0ibliogra%ie1
1. +o%aru2+.2Legislatia si ingineria mediului in transportul rutier. 3ditura
Universitatii 4ransilvania 0rasov2 2,,2. IS05 *$3#35#1)5#).
2. +o%aru2 +.2 s.a.2 Autovehiculul si mediul. 3ditura Universitatii 4ransilvania
0rasov2 1***. IS05 *$3#*)512#3#1.
3. 5egrea2 6.7.2 Sandu27.2 Combaterea poluarii mediului in transporturile
rutiere. 3ditura te.nica .0ucuresti2 2,,,. IS05 *$3#31#1455#3.