Sunteți pe pagina 1din 5

Act constitutiv al

SC. CITY PHARMA.SRLSubsemnatii:
1. Ionela Vasile, cetatean roman, nascut la data de 23.08.1987, in Mun. Slobozia, judetul
Ialomita, domiciliat in Slobozia,jud Ialomita, str.Florei, nr 13, bl.B13, sc A, ap.34,
posesor al CI: SZnr.182480 CNP:1870823211186;
2. Cristian Dima, cetatean roman, nascut la data de 17.04.1984, in Mun. Slobozia, Jud.
Ialomita, domicilioat in Slobozia, jud.Ialomita, str.Garii, nr.11, bl.C2, sc.B14, ap 63,
posesor al CI:SZ nr.267545 CNP:1870417214578;
Au convenit s ncheie prezentul Act constitutiv, pentru constituirea societtii comerciale n
forma de societate cu rspundere limitat, n conformitate cu dispoziiile Legii nr.31/1990,
republicat i ale tuturor prevederilor legale n vigoare aplicabile societtilor comerciale, precum
i ale prevederilor prezentului Act constitutiv.

Art. 1 DENUMIREA I SEDIUL SOCIETII

1.1. Denumirea societatii este SC. CITY PHARMA.SRL, conform dovezii privind
disponibilitatea firmei, eliberat de Oficiul Registrului Comerului ______
1.2Sediul societii este n Romnia, localitatea Slobozia, judetul Ialomita, B-dul Matei
Basarab, nr 12, bloc U2, sc. A, parter .
1.3.Societatea i va putea schimba sediul i va putea nfiina sucursale, filiale, puncte de
lucru, birouri, reprezentane, agentii oriunde n Romnia sau n straintate numai n urma
hotrrii Adunrii generale, cu respectarea dispoziiilor legale n vigoare.

Art.2 FORMA JURIDICA A SOCIETATII SI DURATA

2.1 Societatea comerciala SC. CITY PHARMA.SRL este persoan juridic romn i
are forma juridic a unei societtii cu rspundere limitat. Ea i desfoar activitatea conform
legislaiei romne i prevederilor prezentului act constitutiv.
2.2Durata de funcionare a societii este nelimintat, cu ncepere de la data
nmatriculrii sale la Oficiul Registrul Comerului Ialomita. Asociaii, n conformitate cu propria
voin vor putea decide limitarea duratei de funcionare a societaii, cu respectarea tuturor
cerinelor unei astfel de operaiuni.


Art. 4 OBIECTUL DE ACTIVITATE

4.1. Obiectul de activitate al Societatii consta in urmatoarele:
Obiectul principal de activitate al Societatii : cod CAEN 464 Comert cu ridicata al
bunurilor de consum
Obiectul principal de activitate: cod CAEN 4646 Comert cu ridicata al produselor
farmaceutice
4.2. Societatea va desfasura si activitati secundare dupa cum urmeaza:


4645 Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie
4773 Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate
4774 Comert cu amanuntul al articolelor medicale si ortopedice, in magazine specializate
4791 Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
4.3.De asemenea, Societatea va desfasura activitati de import - export conform obiectului de
activitate.Art. 5 CAPITALUL SOCIAL

5.1.Asociatii au hotart ca societatea sa aiba un capital social in valoare de 2000 lei.
5.2.Capitalul social este divizat in 200 pri sociale, pri sociale egale i indivizibile, fiecare
avnd o valoare nominala de 10 lei.
Ionela Vasile subscrie suma de 1000 lei, reprezentd 100 pari sociale, adic 50% din
capitalul social
Cristina Dima subscrie suma de 1000 lei, reprezentd 100 pari sociale, adic 50% din
capitalul social.
5.3.Asociaii se oblig a vrsa capitalul social pn cel mai trziu la data formulrii cererii de
autorizare a societii i rspund pentru datoriile i obligaiile societii n limita aportului
subscris la capitalul social al acesteia. Asociatii vor decide ulterior, in conditiile legii si ale
prezentului act constitutiv, cu privire la majorarea sau diminuarea capitalului social, dupa caz.

Art. 6 FINANAREA SOCIETII

6.1. Finanarea societii se sigur prin capitalul social, prin veniturile societii i prin
creditele pe care societatea le obine n caz de nevoie, n relaiile cu teri i/sau de la banci,
precum i din alte surse, n condiiile legii.

Art. 7 VENITURILE SOCIETII

7.1.Veniturile societii se ralizeaz prin ncasrile rezultate din activitatea sa, precum i
din alte surse, potrivit legii.
7.2.Profitul se stabilete prin bilanul contabil aprobat de adunarea generala a asociailor.
7.3.Profitul se determina potrivit prevederilor legii.

Art. 8 CONDUCEREA I ADMINISTRAREA SOCIETII

8.1.Organul suprem de conducere a societii este Adunarea generala a asociailor, care
va fi constituit i va funciona n conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, republicat, i
ale prezentului Act constitutiv.
8.2.Adunarea generala a asociatilor se convoaca, la sediul social al societatii, cel putin o
data pe an sau de cte ori este necesar.
8.3.Conducerea operativa a societatii este asigurata de administrator care este si
presedintele societatii, calitate in care :
-coordoneaza intreaga activitate a societatii.


-asigura reprezentarea acesteia in raporturile cu tertii.
-impreuna sau separate de administratorul delegate angajeaza patrimonial societatea in
limitele prevazute de lege, de Actul constitutiv.
-are drept de semnatura in banca
8.4.Administratorul societatii este domna Ionela Vasile pe perioada nelimitata.
8.5.Pentru buna desfasurare a activitatii, administratorii pot sa angajeze forta de munca
pe baza contracteor de munca inregistrate la Inspectoratul Teritorial de Munca(ITM)
8.6.Asociatii convin asupra repartizarii profitului si acoperirii eventualelor
pierderi,proportional cu ponderea actiunilor in capitalul social.

Art.9 CONTROLUL SOCIETATII
9.1.Activitatea financiara a societatii, gestiunes si scriptele sale sunt controlate in mod
direct de asociati. Obligatia convocarii Adunarii generale revine administratorului.
Art.10 DIZOLVAREA SOCIETATII
10.1 SC. CITY PHARMA.SRL se poate dizolva in urmatoarele situatii:
Reducerea capitalului social sub limita legala
Faliment
La cererea asociatilor
Art.11 DISPOZITII FINALE
11.1 Dizolvarea si lichidarea societatii se vor face in conformitate cu dispozitiile Legii
31/1990, republicata.Patrimoniul social la data dizolvarii si lichidarii societatii se va repartiza
asociatilor.
11.2Acest statut se completeaza de drept cu dispozitiile legale in vigoare referitoare la
activitatea societatilor comerciale, ale codului commercial si ale codului civil.In baza acestui
statut societatea se declara constituita potrivit legii nr.31/1990, republicata si actualizata, sub
rezerva autorizarii legale de carte organele de drept.
Prezentul Act constitutiv intra in vigoare dupa inmatricularea sa in Registrul Comertului.
Prezentul Act Constitutiv a fost actualizat in conformitate cu Decizia Consiliului de
Administratie nr.122 din 2.12.2013.
Semnat azi, 16.12.2013, in 4 exemplare originale.