Sunteți pe pagina 1din 55

CUPRINS

Lucrri speciale de topografie minier


1.Realizarea bazei topografice de sprijin n subteran.
1.1. Determinarea preciziilor n trasee poligonale complete
1.1.1.Rezolvarea unui traseu poligonal
1.1.2.Precizia coordonatelor punctelor nainte i dup compensare
1.1.3.Precizia nainte i dup compensare a orientrilor i coordonatelor n
poligonaii netratate dup metode riguroase
1.2. Determinarea preciziilor n trasee poligonale incomplete
1.2.1.Rezolvarea unui traseu poligonal
1.2.2.!alculul erorilor punctului final
1.2.3."roarea punctului final condiionat de eroarea orientrii primei laturi
1.2.#. !alculul erorii orientrii unei laturi oarecare
1.2.$.!alculul erorilor longitudinale i transversale
1.3. Determinarea preciziilor n trasee poligonale miniere
1.3.1.Rezolvarea unei poligonaii miniere
1.3.2."rorile nainte i dup compensarea coordonatelor
1.3.3.%naliza erorilor laturilor la traseele poligonale miniere
1.#. !ompensarea riguroas a unei poligonaii miniere
1.$. Poligonaii miniere cu punct nodal
1.$.1. Reea poligonal cu un punct nodal
1.$.2. Reea poligonal cu mai multe puncte nodale
1.&.!ompensarea reelelor de drumuiri subterane prin metoda poligoanelor
2.Probleme de strpungeri miniere
2.1.'eneraliti
2.2.Determinarea ung(iului dintre dou galerii
2.3.Determinarea elementelor de conducere n spare a unei lucrri miniere
2.#.)trpungerea unei lucrri miniere cu un zcm*nt stratiform
2.$.+ntersecia zcmintelor
2.&.)trpungerea unei lucrri miniere de lungime dat cu dou lucrri miniere
2.,.-rasarea unei lucrri miniere n planul unui zcm*nt
Lucrari speciale de topografie miniera
Introducere
Pe intreaga perioada a desfasurarii activitatii miniere intr.un anumit perimetru/
trebuie sa e0iste o stransa legatura intre lucrarile miniere subterane si obiectivele
industriale si civile de la suprafata.
!orelarea cu suprafata a formei si dimensiunile unui zacamant face posibila
alegerea optima a metodei de desc(idere a zacamantului/ permite sistematizarea si
amplasarea judicioasa a obiectivelor de la suprafata.
De asemenea coreclarea continua a constructiilor subterane cu cele de la suprafata
este obligatorie pentru a realize noi obiective impuse prin strategia de dezvoltare a
activitatiilor economice pe o perioada medie si lunga.
+n acest scop intr.un sistem mic de referinta/ invariabil in timp / se stabileste
pozitia in spatiu a tuturor obiectivelor de la suprafata si din subteran.
!a urmare sunt necesare lucrari topografice de pozitionare in spatiu a punctelor
care definesc obiectivele/ te(nicile si metodele utilizate.)unt cele analizate in cadrul
disciplinei de -opografie miniera.
)e admite ca fiind cunoscute1
.metode folosite pentru determinarea bazei geodezice de la suprafata2
.posibilitatiile de realizare a bazei topografice in subteran si utilizarea acesteia la
realizarea unor obiective speciale.
)unt cunoscute si aspecte referitoare la importanta si evaluarea calitatii lucrarilor
geodezice si topografice miniere.
+n cadrul disciplinei/ se realizeaza analize de precizii pentru diferite lucrari
topografice subterane/ se dezvolta problematica necesara rezolvarii intersectiilor de
lucrari miniere si zacamant.
De asemeanea sunt prezentate consideratii stiintifice/ foarte utile pentru
solutionarea problemelor de strapungeri miniere.
1. Realizarea bazei topografice subterane.
Determinarea preciziilor in trasee pooligonale complete.
1.1.1 Realizarea unui traseu poligonal
a. Tratarea expeditiva
3ie sistemul poligonal sprijinit pe puncetele % si 4 ale caror coordonate se cunosc.3ie
de asemenea cunoscute punctele indepartate P si 5 6fig.17
)e masoara1
.ung(iurile n B A
si /...../ / /
2 1 /
.distantele nB A
S S S /......../ /
12 1

3ig. 1
Pentru a stabili coordonatele punctelor 1/2/8../n se procedeaza astfel1
)e scrie ecuatia de inc(idere pe orientari1
[ ] fw K
BQ AP B A
t + + + 299
in care
AP
si BQ

se calculeaza din 1
AP
AP
AP
x
y
tg


2
BQ
BQ
BQ
x
y
tg


!u control prin1
AP AP
AP AP
AP
y x
y x
tg

+
+ 7 $9 6
BQ BQ
BQ BQ
BQ
y x
y x
tg

+
+ 7 $9 6
Daca n este numarul punctelor de statie se pune conditia1
n fw
cc
$9
!ompensarea ung(iurilor se face calculand1
n
fw

si atunci1t
t
t
i i
B
A A
7 6
7 6
7 6
B
!u ung(iurile compensate se determina orientarile laturile/ astfel1
299 7 6
299 7 6
299 7 6
299 7 6
2 2 1 3 2
1 1 2 1
1
t +

t +
t +
t +
B B n Q B
A
A A A
!u aceste coordinate provizorii ale punctelor sunt1
B n B n n B B n B n n B
A A A A A A
Sin S y y os S x x
Sin S y y si os S x x
Sin S y y os S x x+ +

+ +
+ +
: : : :
2 1 2 1
:
1
:
2 2 1 2 1
:
1
:
2
1 1
:
1 1 1
:
1
)e noteaza1
y B B x B B
f y y f x x 2
! c! f si f
y n
199 ; $
!az in care1
[ ] [ ]
[ ]
nB A
y
y
x
x
S S S S
S
f
"
S
f
" + + + ... 2
2 1 1
!oordonatele compensate sunt1
7 6 2
7 6 2
2 1 1
:
2 2 1
:
1 1
2 1 1
:
2 2 1
:
1 1
S S " y y S " y y
S S " x x S " x x
A y A y
A x A x
+ + +
+ + +
7 ... 6
7 ... 6
. 1 2 1 1
:
. 1 2 1 1
:
n n A y n n
n n A x n n
S S S " y y
S S S " x x

+ + + +
+ + + +
#. Tratarea riguroasa
3ie traseul poligonal din sc(ita de mai jos1


3ig.2
+n care1 i

. reprezinta ung(iurile masurate2i
S
. reprezinta distantele masurate2

B A
si . orientarile6initiala si finala7cunoscute2
% si 4 < punct de coordonate cunoscute .
!u marimile masurate si cu cele cunoscute putem scrie1

[ ]

f n
B A
+ t + 299 7 1 6 :
[ ]
[ ]
y B A
x B A
f S y y
f S x x
+
+

sin :
cos :
y x
f si f f /
sunt neinc(ideri pe orientari si
coordonate

=otam cu1
1 2 1 9
/.../ / /
+ n
v v v v

n
S S S
v v v /.../ /
2 1
!orectiile marimilor masurate.
!u acestea obtinem1
9 ...
1 1 9
+ + + +
+

f v v v
n
( ) ( ) ( ) [ ]
( ) ( ) ( ) [ ] 9 ...
1
...
9 ...
1
...
1 9 2 1
1 9 2 1
1 1 1 2 1
1 1 1 2 1
+ + + + + + + +
+ + + + + + +
+ +
+ +
y n B B A B S n S S
x n B B A B S n S S
f v x x v x x v x x v Sin v Sin v Sin
f v y y v y y v y y v os v os v os
n
n


)au mai simplu1
[ ]
[ ] ( ) [ ]
[ ] ( ) [ ] 9
1
9
1
9
+ +
+
+
y S
x S
f v x x v Sin
f v y y v os
f v


Daca1
B
P . este ponderea ung(iurilor masurate
atunci1
2
1

!
p
si
2
1
S
S
!
p
dar
S !
S

.eroarea medie relativa de masurare a distantelor


)i atunci1
2
1

!
p
2
S
p
S 2
1

sau
1

p

1
1
]
1

,
_


2
2
2

B B
S
!
Q
S
Q
S
!
p
Pentru a determina erorile probabile S
v si v
/ conform teoriei celor mai mici
patrate/ trebuie ca1
[ ] [ ] +
S S S
v v p v v p
!ini!
+n baza acestui principiu sistemul de ecuatii stabilit se transforma intr.un s>stem
de ecuatii normale de forma generala1
masurate r distantelo ponderea este
S
P
9
9
9
3
3 2
3 2 1
+
1
]
1

+
1
]
1

+
1
]
1

+
1
]
1

+
1
]
1

+
1
]
1

y
x
f "
p
cc
f "
p
#c
"
p
##
f "
p
ac
"
p
a#
"
p
aa

a$ # si c < sunt coeficientii corectiilor

v
/ S
v
. din ecuatiile de erori/ respective1
1 ...... ..........
9 . .......... ..........
1 2 2 1
2 1


+ + + n n n
n
a a a
a a a
( )
( )
( ) ( ) 7 1 2 ...6 2 / 1 2 ./ /.. 2 / 1
1
sin
1
cos
+ + +


n n n % n i
x x c c
y y # #
% B % i i
% B % i i

)e rezolva sistemul de ecuatii normale si se determina corectiile cu


relatiile1
( )
2 2 / . . . / 2 / 1 / ./ . /. 2 / 1
1
3 2 1
+ + +
+ +
n n n n r
" c " # " a
p
v
r r r
r
r
!u aceste corectii astfel determinate se compenseaza riguros toate marimile
masurate6ung(iuri si distante7si in cele din urma coordonatele punctelor.
Prin metoda tratata/ pe langa faptul ca se stabilesc in mod riguros valorile
probabile ale marimilor masurate si deci ale coordonatelor punctelor/ se pot se pot
determina preciziile cu care au fost obtinute/ se pot determina preciziile cu care au fost
obtinute aceste coordinate.
1.1.& Precizia coordonatelor punctelor inainte si dupa co!pensare
Precizia coordonatelor punctelor care formeaza un treseu poligonal se stabileste cu
ajutorul functiilor de legatura6greutate7.
+n general valorile coordonatelor p p
y x /
ale unui punct se obtin din marimile masurate
n
l l l /.../ /
2 1 prin intermediul unor functii numite de legatura6greutate7/ astfel1
7 /.../ / 6
7 /.../ / 6
2 1 2
2 1 1
n p
n p
l l l f y
l l l f x

"ste cunoscut ca in general functia de legatura are forma1


7 /.../ 6
2 2 / 1 1 n n
v l v l v l f ' + + +
+n care1
n
l l l /.../ /
2 1 sunt !ari!i !asurate
n
v v v /.../ /
2 1 corectiile !ari!ilor !asurate
"roarea functiei 3 notate ' se poate determina cu relatia1
n
n
v
l
'
v
l
'
v
l
'
'

+ +

...
2
2
1
1
)au1
n n
v f v f v f ' + + + ...
2 2 1 1
+n care1
i
i
f
l
'

%ceasta foma de scriere e0prima dependenta erorii functiei ' / de erorile de


masurare a marimilor i
l
si se numeste functia de legatura.
Pentru a stabili precizia unei funcii de mrimi msurate/ supuse compensrii vom
scrie1

[ ] ff
P
'

:
1
2
[ ] n ff
P
'
.
1

Pentru msurtori de precizii egale/ n care1


. P
?
3
este ponderea funciei nainte de compensare2
.P
3
este ponderea funciei dup compensare.

i
1
]
1

1
]
1

p
n ff
P p
ff
P
' '
. 1
2
1
:
pentru msurtori de precizii diferite.
!unosc*nd eroarea medie ptratic a unei singure msurtori m
9
stabilit prin ope.
raiile de compensare/ eroarea medie ptratic a funciei 3 se calculeaz cu relaiile1

:
9
'
'
P
!
!
.eroarea nainte de compensare2

'
'
P
!
!
9

.eroarea dup compensare.


@n cazul considerat/ mrimile msurate care se supun compensrii sunt ung(iurile i
distanele 6laturile7 din poligonaie.
!onsider*nd compensarea mrimilor efectuat dup metoda riguroas se poate trece
la stabilirea funciilor de legtur pe coordonate 3
A
i 3
B
.
a) Pentru axa x-ilor

1 1 2 2 1 1 1
cos ...... cos cos

+ + + +
n n n (
S S S x ( '
n care1

[ ] 299 C
9
n
i
t +

i/ deci putem scrie1
( ) ( ) 7 .... cos6 ...... cos cos
1 2 1 9 1 2 1 9 2 1 9 1 1
+ + + + + + + + + + +
n n n (
S S S x x '
@n e0presia funciei/ orientrile sunt scrise folosind mrimile variabile. Prin dife.
reniala funciei se obine1

1
1
2
2
1
1
1
1
2
2
1
1
.... .....

+ +

+ +


Sn
n
(
S
(
S
(
n
n
( ( (
(
v
S
'
v
S
'
v
S
'
v
'
v
'
v
'
'


sau1
1 1 / 2 2 22 1 21 1 1 / 1 2 12 1 11
..... ....

+ + + + + +
Sn n S S n n (
v f v f v f v f v f v f '

!oeficienii f
1i
Df
2i
se pot calcula astfel1
)pentru ung*iuri+

( ) ( ) [ ]
( )
, n
n n
(
R y y f
S S S
'
f
1 1 11
1 2 1 9 1 2 1 9 2 1 9 1
1
11
7 ... sin6 .... sin sin

+ + + + + + + + + +


( ) ( ) ( ) [ ]
1 2 1 9 1 3 2 1 9 3 2 1 9 2
2
12
... sin ... sin sin

+ + + + + + + + + + + +

n n
(
S S S
'
f

( )
, n
R , , f
2 2 12

888888888888888888888888888.
( )
, n n n
n
(
n
R , ,
'
f
/ 1 1
1
1 / 1

)pentru laturi+
( )
1
1
1
1 1
1 1 9
1
21
cos
cos cos
S
x
S
S
S
'
f
(

+( )
2
2
2
2 2
2 2 1 9
2
22
cos
cos cos
S
x
S
S
S
'
f
(

+ +8888888888888888888..
( )
1
1
1
1 1
1 1 2 1 9
1
1 / 2
cos
cos .... cos

+ + + +

n
n
n
n n
n n
n
(
n
S
x
S
S
S
'
f


).a artat c ponderile mrimilor msurate au e0presiile1 p
Ei
F12 p
)i
F5;)
i
@n aceste condiii precizia nainte de compensare este dat de relaia1
[ ] [ ]
[ ]
1
1
2
1
1
2
1
1
2
2
1
1
2
:
cos
1 1 1


+
1
]
1


+
1
]
1

n
n
,
n n
,
'
(
Q
R
S
(
Q
R
p
ff
pPentru a afla precizia dup compensare vom scrie1
.... ..........
1 .
1 .
1
2 2

1
]
1

1
]
1

1
]
1

1
]
1

1
]
1

1
]
1

p
##
p
#f
p
aa
p
af
p
ff
n
p
ff
p
'
!oeficienii f
1i
i f
2i
se trec n tabelul ecuaiilor de erori/ se opereaz calculele ne.
cesare stabilirii coeficienilor ecuaiilor normale care prin reduceri succesive conduc la
aflarea valorii
1
]
1

p
n ff .
sau coeficienii GafH/ GbfH/ GcfH pot fi obinui i direct scriind1
i
i
i
iy
i
i
i
i
iy
i i
S
y
c
R
c
S
x
#
R
# a


2 1 2 1
2 2 2 2 1

Rezult1

[ ]

1
1


1
]
1

n
y
R
p
af

[ ]
[ ]
1
2
1
1
2
cos
1

+
1
]
1

n
n
y
(
Q
R
p
#f


[ ]
[ ]
1
1
2
1
1
sin
1

+
1
]
1

n
n
y (
,
Q
R R
p
cf

888888888888

[ ]
[ ]
1
1
2
1
1
2
cos
1

+
1
]
1

n
n
y
(
Q
R
p
ff

b).Pentru axa Y-ilor:


Relaiile de calcul se deduc n mod similar cu cele stabilite pentru a0a A.lor.

)e obin1


ix
cc
i n
i
R x x
f

1

i
i
i
S
y
f

2
Pentru coeficienii erorilor de in funcia de legtur/ iar pentru coeficienii din
e0presia ponderii1

[ ]
cc
n
y
R
p
af

1
1

1
]
1


[ ]
[ ]
1
1
2
1
1
sin
1


1
]
1

n
n
, (
,
Q
R R
p
#f


[ ]
[ ]
1
1
2
1
1
sin
1

+
1
]
1

n
n
( (
(
Q
R R
p
cf


. .......... .......... .......... .......... .......... ..........

[ ]
[ ]
1
1
2
1
1
2
sin
1

+
1
]
1

n
n
(
,
Q
R
p
ff

1.1.-.Precizia .nainte /i dup0 co!pensare a orient0rilor /i coordonatelor .n


poligona1ii netratate dup0 !etoda riguroas0 de co!pensare.
3ie poligonaia format din punctele 1/ 2/ 8/n e sprijin pe punctele % i 4 cu vize
ndeprtate spre punctele P i 5 6fig87.
%/ 4/ P/ 5/ sunt puncte ale cror coordonate se cunosc.
3ig. 1

Irimile msurate sunt ung(iurile E
1
/ E
2/
E
3/88/
E
n
i laturile )
12
/ )
23
/8./ )
n.1/n
/ cu
erorile 1 m
E1
F m
E2
F 8.Fm
En
F m
E 2
m
)12
2 m
)23288..2
m
)n.1/n
a !eterminarea erorii orientrii
Pentru o direcie oarecare avem1
( ) 299 1 ....
2 1 9
t + + + + i
i i

%dmitem c J
9
nu are eroare i atunci eroarea ung(iular K
E
este1

[ ] ( )299 1
9
t + i 2
n

Dac ung(iurile au coreciile1 v


1
/ v
2
/8/v
n
2

9 ...
2 1
+ + + +

2 v v v
n
de unde1

n
2
v v v
n

...
2 1
"roarea medie1
[ ]
n
2
n
2
n vv !

,
_


2

iar eroarea unei direcii nainte de compensare1

i
n
2
i ! !
iDac se consider c i orientarea J
9
are eroarea m
J
9
/ atunci1

2 2
9
2

i! ! !
i
+

2 2

i! ! !
o i
+

"roarea dup compensare a unei direcii pe care o notm cu I
Ji
se determin astfel1
. se tie c ponderea unei funcii de mrimi msurate direct i cu condiii este1
1
]
1

n
p
ff
P
'
1
3uncia este1

299 ...
2 1 9
i
i i
+ + + +
i1
[ ] [ ]
[ ]
[ ] aa
af
ff ff
p
i
2
1 .
1

n care1
[ ] [ ] [ ] n aa i af i ff 2 2
Rezult1

n
i
i
P
i
2
1

i atunci1

( ) ( )
n
i n i
n
2
n
i n i
!
P
! 3
i
i

1
b !eterminarea erorilor coordonatelor unui punct
=otm cu K
A
/ K
B
nenc(iderile pe coordonate/ iar cu v
0 i
i v
> i
erorile diferenelor de
coordonate L0
i
/ L>
i
care sunt1
1 1
2


i i i i i i
y y y x x x
Pentru coeficientul de greutate lum1
i i i
i y i x
S S
p p
1 1
/ 1


%dmitem c au fost folosite orientrile compensate n calculul coordonatelor i
atunci1

[ ] 9 +
x x
2 v
2

[ ] 9 +
y y
2 v
cu ecuaiile normale1

9 +
1
]
1

( (
2 "
p
aa

9 +
1
]
1

, ,
2 "
p
aa
@nlocuind ponderile i coeficienii aF1 vom avea1
[ ] 9 +
( (
2 " S
[ ] 9 +
, ,
2 " S
de unde1

[ ] [ ] S
2
" si
S
2
"
,
,
(
(

cu care1

[ ]
(
i
(
i
i
i (
2
S
S
"
p
a
v

[ ]
,
i
,
i
i
i ,
2
S
S
"
p
a
v
Dar1
[ ]
r
pvv
!
(
t

[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ] S
2
S
2
S
S
S
2
S
S
S
2
S
S
pvv
( (
n
n ( (
2
2
2
2 2
2
2
2
1
2
1
... + + +

[ ] [ ] S
2
!
S
2
!
,
,
(
(
t t 2
"rorile coordonatelor nainte de compensare se calculeaz scriind1

i A i
i A i
y y y y y
x x x x x
+ + + +
+ + + +
....
....
2 1
2 1
i atunci1

1
]
1

+ + + + + +
1
]
1

+ + + + + +
p
!
p
!
p
!
p
!
! ! ! !
p
!
p
!
p
!
p
!
! ! ! !
y
i
y y y
i y y y i y
x
i
x x x
i x x x i x
1
... ...
1
.... ...
2
2
2
2
1
2
2 2
2
2
1
2
2
2
2
2
1
2
2 2
2
2
1
2
sau1
[ ]
[ ]
[ ]
i
x
i
x x i x
S
S
2
S !
p
! !
1 1
1

1
]
1

[ ]
[ ]
[ ]
i y i
y y i y
S
S
2
S !
p
! !
1 1
1

1
]
1

@n cazul n care1 )
1
F)
2
F8F) relaiile devin1

1
1
1
1

i
n
2
!
i
n
2
!
,
i ,
x
i (
n i i. numrul de staii
[ ] ( )
S
n S 1
[ ] ( )
S i
i S 1
1

"roarea dup compensare se obine astfel1

1
]
1

1
]
1

1
]
1

1
]
1

p
aa
p
af
p
ff
p
ff
p
i x
2
1 .
1
n care1

[ ]
i
i
i
S S S S
p p p p
ff
1 2 1
2 1
...
1
....
1 1
+ + + + + +
1
]
1


[ ]
n n
S S S S S
p
aa
+ + +
1
]
1

...
2 1

[ ]
i
i
i
S S S S S
p
af
+ + +
1
]
1

1 2 1
...
@n cele din urm rezult1
[ ]
[ ] ( )
[ ]
[ ]
[ ]
[ ] [ ] ( ) ( )
i n
n
i
i
i i
i
i x
S S
S
S
S S
S
S
S
S
S
p

1
1
2
1
1
1

( )
( )
( )
( )
i n i
n
,
n
i n i
n
,
i ,
i n i
n
(
n
i n i
n
(
i (
S S S
S
2
S
S S S
S
2
3
S S S
S
2
S
S S S
S
2
3

sau1

( )( )
( )( ) 1 1
1
1 1
1

n i
n
2
3
n i
n
2
3
,
i ,
(
i (
1.". !eterminarea preciziilor #n trasee poligonale incomplete
1.".1. Rezol$area unui traseu poligonal incomplet %desc&is sau flotant
Mn traseu poligonal desc(is sau flotant se caracterizeaz prin aceea c se cunosc
numai elementele de plecare/ respectiv coordonatele unui punct i orientarea unei direcii.
@n acest caz/ cu ung(iurile i distanele msurate se determin coordonatele unui
punct NOP 6fig87 cu relaiile1

n n K
n n K
l l l y y
l l l x x


sin ... sin sin
cos ... cos cos
2 2 1 1 1
2 2 1 1 1
+ + + +
+ + + +


3ig. 2
=otm1
E
1
/ E
2
/8/ E
n
.ung(iurile msurate2
m
E1
/m
E2
/8/m
En
.erorile de msurare a ung(iurilor
l
1
/l
2
/8/l
n
.laturile msurate2
m
l1
/m
l2
/8./m
ln
. erorile de msurare a laturilor.
1.".". Calculul erorilor punctului final
"rorile cu care se obin coordonatele 0
Q
/>
Q
ale punctului Q sunt date de relaiile1

2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
2
... ...
n l
n
K
l
K
l
K
n
n
K K K
(
!
l
x
!
l
x
!
l
x
!
x
!
x
!
x
3
K

,
_

+ +

,
_

,
_

,
_

+ +

,
_

,
_
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
2
... ...
n l
n
K
l
K
l
K
n
n
K K K
,
!
l
y
!
l
y
!
l
y
!
y
!
y
!
y
3
K

,
_

+ +

,
_

,
_

,
_

+ +

,
_

,
_)au1

1
1
]
1

,
_

+
1
1
]
1

,
_

1
1
]
1

,
_

+
1
1
]
1

,
_

2
2
2
2
2
2
2
2
l
K K
y
l
K K
x
!
l
y
!
y
3
!
l
x
!
x
3
K
K


@n aceste relaii prima sum reprezint eroarea medie ptratic a coordonatelor
punctului Q n funcie de erorile de msurare a ung(iurilor/ iar a doua sum reprezint
eroarea coordonatelor determinat de erorile de msurare a lungimilor respectiv1

2 2 2
2 2 2
l , , K ,
l ( ( (
3 3 3
3 3 3
K
+
+

@n aceste relaii1

1
]
1

+ +

1 1
2
2 2
1
1
1 1
1
sin ... sin sin

n
n n
K
l l l
x

........ .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

1
]
1

+ +

n
n
n n
n n n
K
l l l
x

sin ... sin sin


2
2 2
1
1 1
Dar1

299 C ...
.... .......... .......... .......... ..........
299 C 2
299
2 1 9
2 1 9 2
1 9 1
n
n n
t + + + +
t + +
t +Derivatele pariale vor fi1

1 2 9 .....
.... .......... .......... .......... ..........
1 ....
1 ...
1 2 1
2 2
2
2
1
1 1
2
1
1

n
n
n
n
n n
n
n

[ ]
[ ]
n n
n
K
n n
K
n n
K
l
x
l l
x
l l l
x

sin
.. .......... .......... .......... .......... ..........
sin ... sin
sin ... sin sin
2 2
2
2 2 1 1
1

+ +

+ + +

sau1
( )
, K K
K
R R y y y
x
1 1 1 1 1
1
sin

( )
, K K
K
R R y y y
x
2 2 2 2 2
2
sin

( )
n, n n n K nK
n
K
R R y y y
x

sin
...... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
!u acestea vom scrie1

2 2 2
2
2
2
2
1
2
1
2
....
n ny y y (
! R ! R ! R 3

+ + +
sau1
[ ]
[ ]
2 2 2
2 2 2


! R 3
! R 3
( ,
, (

Dac ung(iurile sunt msurate cu aceeai precizie vom avea1
! ! ! !
n
...
2 1
i
[ ]
[ ]
2 2 2
2 2 2
( ,
, (
R ! 3
R ! 3

Respectiv1
[ ]
[ ]
2
2
(
cc
cc
,
,
cc
cc
(
R
!
3
R
!
3

Pe de alt parte1

n
n
K K K
l
x
l
x
l
x
cos ......2 2 cos 2 cos
2
2
1
1

i atunci1

[ ]
2 2 2 2 2
2 2
2 2
1 1
2 2
cos cos ... cos cos
l n l n l l l (
! ! ! ! 3 + + +
Dac notm cu NfP eroarea pe unitatea de lungime/ putem scrie1 i i l
l f !
@nlocuind obinem1

[ ] [ ] [ ]
2 2 2 2 2 2 2
2
2 2
2 1
2 2
1
2 2
cos cos ... cos cos
x n n l (
S f l f l l l f 3 + + +
%nalog1

[ ]
2 2 2
, l y
S f 3
sau1
[ ]
[ ]
2
2
, l ,
( l (
S f 3
S f 3


$999
1
3999
1
f
+nfluena simultan a erorilor de msurare a ung(iurilor i lungimilor conduce la1

[ ] [ ]
[ ] [ ]
2 2 2
2
2
2 2 2
2
2
, ,
cc
K ,
( ,
cc
K (
S f R
!
3
S f R
!
3
+
+

Irimile R
i0
i R
i >
se stabilesc practic n mod grafic pe planuri ntocmite la scara
111999 sau 112999.
"roarea medie ptratic a poziiei punctului Q se determin scriind1

2 2 2 2 2 2
l , l ( , ( K K , K ( K
3 3 3 3 3 sau 3 3 3 + + + + t

Dac notm1

2 2 2
2 2 2
l l , l (
, (
3 3 3
3 3 3
+
+

avem1

2 2
l K
3 3 3 +

@ns1
[ ] [ ]
2 2 2 2 2

! R ! R 3
, (
+
iar1
2 2 2 2 2 2 2
sin cos
i i i i i y i x i
R R R R R + +
Rezult1
[ ]
2 2 2
1

! R 3
i

Ra erori egale1

[ ]
2
R
!
3
cc
cc


%nalog1

[ ] [ ] [ ]
2 2 2 2 2 2
cos sin
l l l l
! ! ! 3 +
i1 [ ] egale v aproxi!ati laturi pentru ! 3
l l

2
@n consecin1
[ ] [ ]
2 2
2
2
l K
! R
!
3 +

1.".'. (rorile punctului final) condi*ionate de eroarea primei laturi


3ie J
9
orientarea direciei iniiale i m
Jo
eroarea acesteia/ coordonatele punctului Q
se determin cu relaiile1

[ ]
[ ]

sin
cos
1
1
l y y
l x x
K
K
+
+
!oordonatele sunt funcii de J
o
/ ca urmare1
o
4
K
,K o
K
(K
!
,
3 !
(
3

2
9
sau1

o
n
n n K ,
o
n
n n K (
! l l l
,
3
! l l l
(
3

,
_

+ +

,
_

9 9
2
2 2
9
1
1 1
9
1
9 9
2
2 2
9
1
1 1
9
1
cos .... cos cos
sin ..... sin sin
Dar1
[ ] 299
1 9
i
i
i
t +
de unde1

1 .....
9 9
2
9
1

n

@ns1
9
9
1
9
1


y x
Rezult1

[ ] ( )
y K
K
R R y y l
x
1 1 1 1
9
sin sin


[ ] ( )
x K
K
R R ( x l
y
1 1 1 1
9
cos cos

cu care1

cc
cc
o
x K ,
cc
cc
o
y K (
!
R 3
!
R 3


1 1
2 t t
"roarea total1
[ ]
2
1
2
1
2
2
( , K
R R
!
3 +

1.".+.Calculul erorii orientrii unei laturi oarecare


Srientarea unei laturi n dintr.o poligonaie se determin cu relaia1

[ ] 299
9
t + n
n

"roarea cu care se determin este1

2
2
9
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
2
....
o
n
n
n
n n n
n
! ! ! ! !

,
_

,
_

+ +

,
_

,
_

Ra erori egale ale ung(iurilor i egale cu m


E
avem1

2 2

! n ! !
o n
+
1.".,. Calculul erorilor longitudinale -i trans$ersale
%dmitem cazul unui traseu poligonal cu laturi apro0imativ egale i cu ung(iurile de
circa 299
g
/ adic 1

l l l l
n
g
n


.....
299 .....
2 1
2 1


Poziia punctului Q este semnificativ prin erorile transversal i longitudinal.
=otm1
T.eroarea transversal2
s.eroarea longitudinal.
3ig.3.
Pentru determinarea mrimilor T i s introducem sistemul de referin particular 10
?
>?
cu a0a 10? pe direcia traseului. %tunci1

5 3
s 3
K ,
K (

:
:
@ns.

2
:
2
:
2
2
:
2
:
2
l ( (
l , ,
3 3 s
3 3 5
+
+

Pentru msurtorile de aceeai precizie1[ ]
[ ]
2
:
2 2
:
2
:
2 2
:
( ,
, (
R ! 3
R ! 3

i
[ ]
[ ] : sin
: cos
2 2 2
:
2 2 2
:

l l ,
l l (
! 3
! 3

Dac/ pentru traseul din figur/ admitem1


9 :
i

atunci1

[ ]
9
2
:
2 2 2
:


l ,
l l l (
3
! n ! 3
Din acelai motiv1

( ) l R l n R nl R
R R R
n( ( (
n, , ,


: : 2 : 1
: : 2 : 1
.....2 2 1 2
9 ....
Rezult1

( ) [ ]
2 2 2 2 2
:
:
1 .... 1
9
+ + +

n n l ! 3
3
,
(

Dar1 ( )
( ) ( )
&
1 2 1
1 ... 2 1
2 2 2 2
+
+ + + +
n n n
n n
Prin urmare1

( )( )
3
1
&
1 2 1
3
2 2 2
:
2 2 2
:
n
l ! 3 sau
n n n
l ! 3
, ,

+ +

=otm cu R.lungimea total a traseului/ deci1 nl 6 i atunci13
2
2 2
:
n6
! 3
,

Rezult1

2 2
2
2 2
3
l
! n s
6
n ! 5


sau1
n ! s
n
6!
5
l
cc
cc
t
t
3

@n concluzie1
1. "rorile de msurare a ung(iurilor influeneaz numai eroarea transversal a
preciziei punctului final al traseului poligonal.
2. "rorile de msurare a lungimilor influeneaz numai eroarea transversal.
3. "rorile lungimilor influeneaz cu at*t mai mule cu c*t sunt mai influenate de
punctul final
1.'.!eterminarea preciziilor #n traseele poligonale miniere
1.'.1. Rezol$area unei poligona*ii miniere
Poligonaiile miniere
sunt trasee poligonale
care nu au la capete dec*t
puncte cunoscute prin
coordonatele lor 6nu au
orientri cunoscute7.
Rezolvarea e0peditiv n scopul
determinrii coordona.telor punctelor
traseului poligo.nal const n
urmtoarele1
.se consider un sistem
particular de referin cu a0ele %A? pe
direcia primei laturi i %B?
perpendicular pe aceasta.
.notm cu U orientrile latu.rilor n
sistemul particular/ valorile lor se obin
scriind1
3ig. #.
( ) [ ] ( ) 299 1 299 1 ....
. .......... .......... .......... ..........
299 2
299
9
1 1 2 1 1
2 1 1 3
1 1 2
1
t + t + + + +
t + +
t +

n n
n n


!u acestea/ coordonatele n sistemul particular sunt1


'

+
+
1 1 1
1 1 1
sin :
cos :

l y y
l x x
A
A

( )
( )

'

+
+

'

+
+
+ +
+ +
1 1
1 1
2 2 1 2
2 2 1 2
sin :
cos :
.. .......... .......... ..........
sin : :
cos : :
n n n B
n n n B
l y y
l x x
l y y
l x x

)e calculeaz1
AB
A B
A B
AB
( (
, ,
tg

: :
: :
i1
AB
A B
A B
AB
( (
, ,
tg

+ar orientrile n sistemult general se stabilesc cu relaia1AB AB
+
!oordonatele punctelor n sistemult general sunt1

( )
( )

'

+
+
1 1 1
1 1 1
sin
cos

l y y
l x x
A
A

( ) ( )
( ) ( )

'

+
+
2 2 1 2
2 2 1 2
sin
cos

l y y
l x x

( ) ( )
( ) ( )

'

+
+
+ +
+ +
1 1
1 1
sin
cos
..... .......... .......... ..........
n n n B
n n n B
l y y
l x x

!ompensarea se realizeaz pe coordonate/ respectiv1( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
B n x B B
n x n n
x
x
l l l l " x x
l l l " x x
l l " x x
l " x x
+ + + + +
+ + + +
+ +
+
....
...
..... .......... .......... ..........
2 1
2 1
2 1 2 2
1 1 1

( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
B n y B B
n y n n
y
y
l l l l " y y
l l l " y y
l l " y y
l " y y
+ + + + +
+ + + +
+ +
+
....
...
........ .......... ..........
2 1
2 1
2 1 2 2
1 1 1
@n care1

[ ] [ ] l
f
"
l
f
"
y
y
x
x
2
iar1
( )
( )
B B y
B B x
y y f
x x f


1.'.".(rorile #nainte -i dup compensarea coordonatelor
Procedeul de a stabili e0presiile erorilor nainte i dup compensare este similar celui
prezentat la traseele poligonale complete cu deosebirea c n traseele poligonale mini.ere/
lipsind eroarea ung(iular K
E
nu se pot determina dec*t m
0
/ m
>
i I
0
/ I
>
ale coor.
donatelor punctelor din traseu. 3ormulele stabilite sunt valabile i n acest caz.
1.'.'. .naliza erorilor laturilor la traseele poligonale miniere
@n poligonaiile miniere este foarte important a se e0amina erorile laturilor care
formeaz traseul. %ceste erori n general se compun din erorile de racordare a
elementelor topografice la suprafa/ la care se adaug erorile de proiectare/ erorile de
racordare n subteran i erorile de msurare a ung(iurilor i laturilor poligonaiei miniere.
@n cele ce urmeaz se analizeaz erorile orientrilor laturilor determinate de erorile
de msurare a ung(iurilor i laturilor poligonaiei miniere.
)e introduc notaiile1
J
%4
. orientarea direciei determinat de punctele de capt ale poligonaiei2
U
%4
. orientarea aceleiai direcii n sistemul particular2
c. distana dintre puurile pe care se realizeaz transmiterea2
E
1
/ E
2
/8/E
n.1
. ung(iurile msurate2
l
1
/ l
2
/8/l
n
. laturile msurate2
J
1
/ J
2
/8/ J
n
. orientrile laturilor n sistemul general2
U
1
/ U
2
/8/ U
n
. orientrile laturilor n sistemul particular.
"rorile laturilor traseelor poligonale miniere sunt determinate de erorile de msu.rare
a ung(iurilor i laturilor.
a7"rorile orientrilor determinate de erorile ung(iurilor
)e obin cu relaia general1

2
1
2
1
2
2
2
2
2
1
2
1
2
...

,
_

+ +

,
_

,
_

n
n
! ! ! !

Pentru a obine e0presiile derivatelor pariale se pornete de la egalitatea1AB AB
+
!a urmare1

AB AB
Dar1
9

AB
i atunci1

AB
Pentru a obine e0presia derivatei

AB
difereniem e0presia1
B
B
AB
x
y
tg
:
:

i
obinem1

( )
2 2
:
: : : :
cos
B
B B B B
AB
AB
x
dx y dy x d

3ig. $.
Dar1
AB B
AB B
c y
c x

sin :
cos :


cu care1
AB
B AB B AB
AB
AB
c
dx c dy c d

2 2 2
cos
: sin : cos
cos

sau1

B AB B AB AB
dx dy d c : sin : cos
)e trece de la diferenial la derivat1

AB
B
AB
B AB
x y
c

sin
:
cos
:

)e tie c1

sin
:
2 cos
:
R
x
R
y
B B

!u acestea putem scrie1( )

AB
AB
AB AB
AB
R c
R R c
cos
sin sin cos cos
Dar1
( ) 1 : cos atunci si R cu noteaza se si AB linia pe R razei proiectia este R
AB


c
R
AB
:

"0presia general este1c
R:

!u aceast egalitate se determin1


1
7
8roarea pri!ei laturi.
@n acest caz U
1
F9 i atunci1

9 .....
1
2
1
1
1

!onform cu cele stabilite mai sus rezult1c
R
c
R
c
R
n
n
AB AB AB 1
1
2
2
1
1
:
.....2 2
:
2
:

Dar1
c
R:

i/ n consecin1

c
R
c
R
c
R
n
n
1
1
1 2
2
1 1
1
1
:
2
:
2
:

)ubstituind n formula general a erorii/ avem1( ) ( ) ( )
2
2
2
1 2
2
2
2 2
2
2
1 2
1 2 1 1
:
......
: :

+ + +
n
!
c
R
!
c
R
!
c
R
!
n

)au/ prescurtat1
( ) [ ]
2 2
2
2
:
1
1

! R
c
!
Pentru msurtori de aceeai precizie vom avea1
[ ]
2
2
2
2
:
1
R
c
!
!&
7
8roarea laturii a doua+
@n acest caz avem1

g
299
1 1 2
t +
de unde1

9 ..... 2 1
1
2
3
2
1
2
1
2

%tunci1

2
2
1 2
2
2 2
2
2 2
1
1
2 2
2
2 1
1
2
1 2 1 2
:
.....
: :
1
:
.....2 2
:
2
:
1

,
_

+ +
,
_

+
,
_

n
!
c
R
!
c
R
!
c
R
!
c
R
c
R
c
R
n
n
n

)au/ prescurtat1

[ ]
2 1 2 2
2
2
1 2
: 2
1 :
1

!
c
R
! R
c
!
,
_

+

i1
[ ]
,
_

+
c
R
! R
c
!
!
1 2 2
2
2
2
: 2
1 :
1 2


!ompar*nd e0presiile obinute avem1

2
1
1 2 2
: 2
1
1 2

!
c
R
! !
,
_

+
Dac traseul poligonal este suficient de lung atunci1
2 2 1
1 2
2 1
: 2

! ! ur!are prin
c
R
< >
-
7
8roarea laturii a treia+
@n acest caz1

g
299 2
2 1 1 3
t + +
%nalog cu cazul precedent obinem1

2
2
2 2
1
1 2
1
2
3
: 2
1
: 2
1

!
c
R
!
c
R
! !
,
_

+
,
_

+
i1
2 2 1 2
1
2
3
: :
2 2

!
c
R R
! !
,
_

+
+
pentru msurtori de aceeai precizie.
#
7
8roarea laturii i+

2
1
1 2
2
2 2
1
1 2
1
2
: 2
1 ....
: 2
1
: 2
1

,
_

+ +
,
_

+
,
_

+
i
i
i
!
c
R
!
c
R
!
c
R
! !

i1
( )
2 1 2 1 2 2
: ... : :
2 1
1

!
c
R R R
i ! !
i
i
1
]
1

+ + +
+

1.+.Compensarea riguroas a unei poligona*ii miniere
!onsiderm poligonaia minier %/1/2/8./n/ 4 sprijinit pe punctele % i 4 ale c.
ror coordonate se cunosc 6fig8.7.
!oordonatele punctului 4 se obin cu relaiile1

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
1 1 2 2 1 1
1 1 2 2 1 1
sin .... sin 7 6 7 sin6 7 6 :
7 cos6 7 6 ... 7 cos6 7 cos6 :
+
+
+ + + +
+ + + +
n n A B B
n n A B B
S S S y y y
S S S x x x


).a notat1
0
%
/ >
%
. coordonatele punctului %2
60
4
7/ 6>
4
7. coordonatele punctului 4 diferite de 0
4
/ >
4
din cauza erorilor de msurare2
)
1
/ )
2
/ 8./)
nD1
. distanele msurate2
J
1
/ J
2
/8/ J
nD1
. orientrile laturilor.
Valorile orientrilor se obin1
+
+
+
+ + 1 1
2 2
1 1
....... ..........
n n
n care 1
U
1
/ U
2
/ 8/ U
nD1
. sunt orientrile laturilor fa de sistemul particular/ care se obin astfel1

g
n n
g
g g
n 299 ....
.......... .......... .......... .......... ..........
299 2
299 299
9
2 1 1
2 1 3
1 1 1 2
1
t + + +
t +
t t +

iar W este dat de relaia1AB AB

@n consecin1

AB AB n n
AB AB
AB AB+
+
+
+ + 1 1
2 2
1 1
...... .......... .......... ..........
Pe de alt parte putem scrie1

y B B
x B B
f y y
f x x


:
:
i1

1 2 1
1 2 1
1 2 1
1
1
2
2
1
1
1 2 1
1
1
2
2
1
1
:
...
: : :
...
: :
:
:
...
: : :
...
: :
:
+
+
+
+
+
+
+
+

+ +

+ +

+ +

+ +

+
n
n
S
n
B
S
B
S
B
n
n
B B B
B B
S
n
B
S
B
S
B
n
n
B B B
B B
v
S
y
v
S
y
v
S
y
v
y
v
y
v
y
y y
v
S
x
v
S
x
v
S
x
v
x
v
x
v
x
x x
sau1

9
:
...
: : :
...
: :
9
:
...
: : :
...
: :
1 2 1
1 2 1
1 2 1
1
1
2
2
1
1
1 2 1
1
1
2
2
1
1
+

+ +

+ +

+ +

+ +

+
+
+
+
+
+
+
+
y S
n
B
S
B
S
B
n
n
B B B
x S
n
B
S
B
S
B
n
n
B B B
f v
S
y
v
S
y
v
S
y
v
y
v
y
v
y
f v
S
x
v
S
x
v
S
x
v
x
v
x
v
x
n
n

Dar1

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
.. .......... .......... sin cos sin
:
.. .......... .......... sin sin cos
:
..... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
sin ..... sin sin
:
sin ..... sin sin
:
2
2
2 2 2
2
1
1 1
2
1
2
2 2
1
1
1 1 1
1
2
1
1 1
2
2
2 2
2
1
1 1
2
1
1
1 1
1
2
2 2
1
1
1 1
1

,
_

+
+ +
+
+ +
S
S
S
S
S
x
S
S
S
S
S
x
S S S
x
S S S
x
B
B
n
n n
B
n
n n
B

Dar/ n general1

AB AB
i1

S S S S
AB AB


unctele % i 4 fiind fi0e 6fr erori7 rezult1

9 2 9

S
AB AB

e asemenea U fiind funcie numai de ung(iurile msurate


9

!a urmare1

S S
AB AB

2
Pentru determinarea derivatelor

AB
i
S
AB

difereniem e0presia1
B
B
AB
x
y
tg
:
:

Sbinem1

( )
2 2
:
: : : :
cos
B
B B B B
AB
AB
x
dx y dy x d

!um ns1
AB B
AB B
c y
c x

sin :
cos :


c.distana ntre % i 4/rezult1


AB
B AB B AB
AB
AB
c
dx c dy c d

2 2 2
cos
: sin : cos
cos

)au1
B AB B AB AB
dx dy cd : sin : cos
)e trece de la diferenial la derivate1
).n raport cu 9+

AB
B
AB
B AB
x y c

sin
:
cos
:

).n raport cu S+

AB
B
AB
B AB
S
x
S
y
S
c

sin
:
cos
:

=otm cu X
i
orientrile razelor vectoare R
i
fa de sistemul particular i obinem1

cos
:
sin
:
R
y
R
x
B
B

Respectiv1

sin
:
cos
:

S
y
S
x
B
B
!u acestea1

( ) : cos sin sin cos cos R R R R c
AB AB AB
AB


c
R
AB
:

( )
AB
R R cos : .proiecia razelor vectoare pe latura c
( )
AB AB AB
AB
S
c

sin sin cos cos sinc S
AB
sin

Y. ung(iul pe care l face o latur a traseului cu latura c


Pentru calculul derivatelor

ne folosim de relaiile de legtur dintre orientrile U


i ung(iurile E/ astfel1

c
R
c
R
c
R
AB n n
AB
1
1 1
1
1
1
1
1 1
2
1
2
1
1
1
1
1
:
1
. .......... .......... .......... .......... ..........
:
1
:

+ +


c S S
c S S
c S S
AB n
AB
AB
1
1 1
1
1
1 1
2
1
1 1
1
sin
. .......... .......... .......... ..........
sin
sin+

.... .......... .......... .......... .......... ..........
:
...... .......... .......... .......... ..........
:
:
2
2 2
1
2
1
2
2 2
2
2
2
2
2 2
1
2
1
c
R
c
R
c
R
AB n n
AB
AB

+ +


c
R
c
R
c
R
n
n
n
n
n
n
n
:
1
...... .......... ..........
:
1
:
1
2
1


c S S
c S S
c S S
AB n
AB
AB
2
2 2
1
2
2 2
2
2
2 2
1
sin
...... .......... .......... ..........
sin
sin+

c S S
c S S
c S S
n
n
AB
n
n
n
n
AB
n
n
n
AB
n
1
1 1
1
1
1 1
2
1
1 1
1
sin
... .......... .......... .......... .......... ..........
sin
sin
. .......... .......... .......... ..........
+
+ +
+
+
+ +
+
+ +
!u rezultatele obinute/ ecuaiile de erori au forma1

.pentru a0a 0.lor1
9 sin sin .... sin sin
.. .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
sin sin ..... sin sin sin sin cos
:
1 sin
:
1 sin ....
:
sin
:
sin
:
sin
........ .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
:
1 sin ....
:
1 sin
:
sin
:
sin
:
1 sin .....
:
1 sin
:
sin
1
1
1 1
1
1 1
1
1
1 1
2
2 2
1
1 1 1
1 1 3 3 2 2 1 1
2
1 1
2
3 3
2
2 2
2
1 1
1
1 1
1
2 2
1
1 1
2
1
+
1
]
1

+ + +
+
+
1
]
1

+ + +
,
_

+ +
+
1
]
1

,
_


,
_

+
+
1
]
1

,
_


,
_

+
+
1
]
1

,
_


,
_


+
+
+ +
+
+
+ +
+ +
+ +
+ +
x n S
n
n n
n
S
n
n n
n
n
n n
n
n n
n n n
n n
n n
f v
c
S
c
S
v
c
S
c
S
c
S
v
c
R
S
c
R
S
c
R
S
c
R
S
c
R
S
v
c
R
S
c
R
S
c
R
S
c
R
S
v
c
R
S
c
R
S
c
R
S

sau1
( ) ( ) ( )
9 sin cos .... sin cos
: .......... : :
1 1 1 1 1 1
2 2 2 1 1 1
+
1
]
1


+ + +
1
]
1


+ +
+
1
]
1

+ +
1
]
1

+
1
]
1

+ + + x n S n
A B
n S
A B
n n B n
A B
B
A B
B
A B
f v
c
y y
v
c
y y
v y y R
c
y y
v y y R
c
y y
v y y R
c
y y


Dar1
AB
A B
c
y y
sin

i introducem notaiile1

y i i B
AB i y i
R y y
R R

sin
"cuaia devine1
( ) ( ) ( )
( ) ( ) 9 sin sin cos .... sin sin cos
: ... : :
1 1 1 1 1 1
2 2 2 1 1 1
+ + + + + +
+ + + +
+ + + x n S n AB n S AB
n ny ny y y y y
f v v
v R R v R R v R R


"cuaia poate fi scris mai simplificat dac avem n vedere egalitile1
AB i i AB AB
AB i AB i i AB AB AB AB
i AB AB i AB AB AB AB
AB i i AB AB
+ + +

+ +

..2 .......... 2......... 2
2.....2 2
........2 2 2
2.......2 2
2 2 1 1
2 2 2 1 1 1
2 2 1
2 2 1 1

( )
i AB i AB i AB i
sin sin cos cos cos cos +
@nlocuind i dup reduceri rezult1
( ) ( ) ( ) 9 cos cos .... cos cos : ... : :
1 1 1 1 2 2 2 1 1 1
+ + + + + + +
+ + x n S n AB S AB n ny ny y y y y
f v v v R R v R R v R R

)au prescurtat/ pentru ambele ecuaii avem1
( ) [ ] [ ]
( ) [ ] [ ] 9 sin sin :
1
9 cos cos :
1
+ +
+ +
, S AB ( (
( S AB , ,
f v v R R
f v v R R

)istemul obinut se rezolv i se determin coreciile v


Ei
i v
)i
cu care se stabilesc
valorile probabile ale ung(iurilor i distanelor.

1.,.Poligona*ii miniere cu punct nodal
Pentru determinarea ecuaiilor reelelor comple0e de drumuiri subterane/ care au
puncte nodale/ se recomand a se folosi procedeul analog celui folosit n cazul poligo.
naiilor acolate 6a se vedea la punctul &
Z
7.
Prin acest procedeu scrierea ecuaiilor ung(iurilor i diferenelor de coordonate se
face separat pe fiecare traseu. Prin aceasta valorile coreciilor astfel gsite sunt confor.me
cu principiul celor mai mici ptrate.
) vedem n ce const/ pe baza unor e0emple/ scrierea ecuaiilor pentru diferenele de
coordonate la drumuiri cu unul sau mai multe puncte nodale.
1.5.1. Reea poligonal cu un punct nodal
3ie spre e0emplu s se compenseze reeaua cu punctul nodal S/ care se dezvolt pe
punctele %/ 4/ ! 6puncte tari7 fig..

3ig.&

!onsiderm urmtoarele notaii1
. A
%
/ A
4
/ A
!
. coordonatele punctelor tari2
. LA
1
/ LA
2
/ LA
3
<diferenele de coordonate corespunztoare drumuirilor2
. p
1
/ p
2
/ p
3
<ponderile drumuirilor.
!oordonata A a punctului S poate fi obinut de trei ori1

3
: : :
2
1 9
: :
:
x ( x
x ( x
x ( x
4
B 4
A
+
+
+
Valoarea probabil a coordonatei A a punctului S o gsim dup relaia1

3 2 1
3
: : :
9 2
: :
9 1
:
9
9
p p p
p x p x p x
(
+ +
+ +

Rum1
x x ( +
9 9
0
9
< valoarea apro0imativ a coordonatei punctului S
W
0
<corecia probabil.
) nlocuim n formula mediei ponderate valoarea lui A
9
i 0?
9
/ 0??
9
/ 0???
9
/ vom avea1

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
3 3 2 2 1 1 3 2 1 9
p ( ( p ( ( p ( ( p p p x x
B A
+ + + + + + + +
sau1

( ) ( ) ( ) ( ) 9
9 3 3 9 2 2 9 1 1 3 2 1
+ + + + + x ( ( p x ( ( p x ( ( p x p p p
B A

+ntroducem notaiile1
3 2 1
p p p P + +

=enc(iderile pe seciuni1
9 3 3
9 2 2
9 1 1
x ( ( v
x ( ( v
x ( ( v

B
A
+
+
+
=enc(iderea pe nod este1
3 3 2 2 1 1
v p v p v p : + +
%tunci1
9 : x p
3ig.,.
@n acest fel/ pentru reelele poligonale
cu un nod s.a obinut o ecuaie a crei rezol.vare permite s se determine corecia
probabil W0 i apoi A
9
.
=enc(iderile finale ale drumuirilor se determin scriind1
9
: : :
9 3 9
: :
9 2 9
:
9 1
2 2 ( x f ( x f ( x f
( ( (


1.5.2. Reea poligonal cu mai multe puncte nodale
Pentru a scrie ecuaiile reelei de drumuiri care are patru noduri 61/ 2/ 3/ #7 i dou
puncte tari %/ 4/ fig.29 folosim metoda analoag cu aceea utilizat la reeaua poligo.nal
cu un singur nod.
!onsiderm notaiile1
. A
%
/ A
4
<coordonatele punctelor tari2
. LA
12
/ LA
23
/ LA
13
<diferene de coordonate pe seciuni2
. p
12
/ p
23
/ p
a3/
etc <ponderile drumuirilor
. A?
1
/ A?
2
/ A?
3
/ A?
#
<valorile apro0imative ale punctelor nodale2
. W
01
/ W
02
/ W
03
/ W
0#
<coreciile probabile ale valorilor apro0imative2
. A
1
/ A
2
/ A
3
/ A
#
<valorile probabile ale coordonatelor punctelor nodale.
!alculm valorile apro0imative ale coordonatelor punctelor nodale/ lu*nd drept
puncte iniiale punctele tari/ iar n lipsa acestora c(iar unul dintre noduri.

# /
:
#
3 /
:
3
1 / 2
:
2
:
1
2 /
:
2
a A
a A
# B
( ( x
( ( x
( x x
( ( x
+
+
+
+
3ie valoarea cea mai probabil a coordonatelor punctelor nodale1

#
:
# #
3
:
3 3
2
:
2 2
1
:
1 1
x x (
x x (
x x (
x x (

+
+
+
+
Presupunem c pentru punctele 2/ 3/ # <apropiate de punctul 1. sunt gsite valorile
coordonatelor A
2
/ A
3
/ A
#
. %tunci/ pornind de la ele/ se pot obine trei valori ale coordo.
natelor punctului 11

#1 #1 #
31 31 3
21 21 2
p ponderea cu ( (
p ponderea cu ( (
p ponderea cu ( (
+
+
+
%tunci gsim valoarea cea mai probabil a coordonatelor punctului 1 dup for.mula1

( ) ( ) ( )
1 / # 1 / 3 1 / 2
1 / # # 1 / # 1 / 3 3 1 / 3 1 / 2 2 2 / 1
1
p p p
( ( p ( ( p ( ( p
(
+ +
+ + + + +


@nlocuind aici valoarea lui A i scriind transformrile corespunztoare obinem1

( )( ) ( ) ( ) ( )
1 # #
:
# 1 # 1 3 3
:
3 1 3 1 2 2
:
2 1 2 1
:
1 1 # 1 3 1 2
( x x p ( x x p ( x x p x x p p p + + + + + + + + + + +
sau1

( ) ( ) ( ) {
( )} 9
:
1 #1
:
# #1
:
1 31
:
3 31
:
1 21
:
2 21 # #1 3 31 2 21 1 #1 31 21
+ +
+ + + + + +
x ( x p
x ( x p x ( x p x p x p x p x p p p
Pentru simplificarea ultimei ecuaii introducem notaiile urmtoare1
#1 31 21 1
p p p P + +
=enc(iderile pe seciuni1

:
1 #1
:
# #1
:
1 31
:
3 31
:
1 21
:
2 21
x ( x v
x ( x v
x ( x v
+
+
+
enc(iderea primului nod1
#1 #1 31 31 21 21
v p v p v p : + +

%tunci/ ultima ecuaie va avea forma1

9
1 # #1 3 31 2 21 1 1
: x p x p x p x P
%nalog se scrie pentru B.
Repet*nd raionamentul pentru alte noduri/ obinem sistemul1

9
9
9
9
# # # 1 1#
3 3 3 2 23 1 13
2 3 23 2 2 1 12
1 # #1 3 31 2 21 1 1
+
+
+

: x P x p
: x P x p x p
: x p x P x p
: x p x p x p x P
"cuaiile nodurilor se alctuiesc uor dup desen.

1./. Compensarea re*elelor de drumuiri subterane prin metoda poligoanelor
@n metoda e0aminat i propus/ compensarea ung(iurilor i coordonatelor se face pe
fiecare traseu pe baza nenc(iderilor ung(iulare i de coordonate care apar la fiecare
poligon al reelei.
Prin compensare se gsesc coreciile elementelor msurate conform principiului celor
mai mici ptrate. @n principiu/ metoda consider ung(iurile poligonaiilor de aceeai
precizie.
3ie reeaua de poligoane din figura 21.
a) Compensarea ungiurilor
%plic*nd metoda compensrii pe direcii putem scrie1
3ig. [.

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 9
9
9
\ 1& 11 19 2# 12 22 23 29 21 1[ 1\ 1$ 1,
, & 1& [ 1# 1$ $ 13
19 11 [ \ & , # $ 2 3 12 1
+ + + + + +
+ + +
+ + + + +
c c c c c c c c c c c c c c
c c c c c c c c
c c c c c c c c c c c c
Dar1
( )
( )
( )
2# 2# 2#
2 2 2
1 1 1
... .......... ..........
v c c
v c c
v c c
+
+
+
i atunci avem1

'

+ + + + + + +
+ + + +
+ + + + + +
9
9
9
3 \ 1& 11 19 2# 12 22 23 29 21 1[ 1\ 1$ 1,
2 , & 1& [ 1# 1$ $ 13
1 19 11 [ \ & , # $ 2 3 12 1
w v v v v v v v v v v v v v v
w v v v v v v v v
w v v v v v v v v v v v v
n care1

\ 1& 11 19 2# 12 22 23 29 21 1[ 1\ 1$ 1, 3
, & 1& [ 1# 1$ $ 13 2
19 11 [ \ & , # $ 2 3 12 1 1
c c c c c c c c c c c c c c w
c c c c c c c c w
c c c c c c c c c c c c w
+ + + + + +
+ + +
+ + + + +


)istemul normal de ecuaii are forma1

9
9
9
3 3
2 3 2
1 3 2 1
+
1
]
1

+
1
]
1

+
1
]
1

+
1
]
1

+
1
]
1

+
1
]
1

w "
p
cc
w "
p
#c
"
p
##
w "
p
ac
"
p
a#
"
p
aa

3iind vorba de compensri pe direcii pF2
3ig.\.
!alcul*nd coeficienii se obine1

( )
( )
( ) 9
9
9
3 3 23 13 3 2 23 1 13
2 3 23 2 23 12 2 1 12
1 3 13 2 12 1 13 12 1
+ + + +
+ + + +
+ + +
w " n n n " n " n
w " n " n n n " n
w " n " n " n n n
sau1
9
9
9
3 3 3 2 23 1 13
2 3 23 2 2 1 12
1 3 13 2 12 1 1
+ +
+ +
+
w " ; " n " n
w " n " ; " n
w " n " n " ;
@n sistem sunt notate1
. n
1
/ n
2
/ n
3
<numrul laturilor necomune ale poligoanelor2
. n
12
/ n
23
/ n
13
<numrul laturilor comune ale poligoanelor2
. ]
1
/ ]
2
/ ]
3
< nenc(iderile pe fiecare traseu.
!oreciile NvP pe direcii se calculeaz cu formula1

( )
3 2 1
1
" c " # " a
p
v
i i i
i
i
+ +

!u aceste corecii astfel calculate se obin coreciile ung(iulare dup cum urmeaz1

( )
3 1 11 19
3 2 1 [ \
3 1 19 11
1 2 3
2
1
2
1
" " v v
" " " v v
" " v v
" v vb). Compensarea coordonatelor0ig. 11.
Referindu.ne la fig.19 / fie %/ 4/ !/ D noduri de poligoane/ not*nd lungimile latu.rilor
de poligoane cu )/ facem urmtoarea notaie1A
<
<A
A

B
B
B
A
AB
S S S S S S S S 2 2 2

< A< A
===
B< < B
==
<A B< AB
=
S S S S
S S S S
S S S S
+ +
+ +
+ +
3ie
===
,
===
(
==
,
==
(
=
,
=
(
w w w w w w / / / / / erorile de nc(idere ale coordonatelor n
poligonul +/ ++/ i +++.

+n general1

[ ] [ ]
( (
w ( deci w ( ( si ( ( ( +
9
:
9 9
:
9
Dar1
[ ] [ ] x ( ( ( + +
9 9
:
deci1
[ ]
[ ] 9
9
+
+
,
(
w y
w x

Prin analogie ca la nivelment obinem1[ ]
[ ]
[ ]
A
( (
A
A

B<
( (
B<
<
B
AB
( (
AB
B
A
S S
S
p * * (
S S
S
p * * (
S S
S
p * * (&
&
& &
2
2
2 2
1
1
1 1
1
.... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
1
1
"cuaiile 'auss n Q sunt1

9
9
9
3 2 $ 1 3
3 $ 2 1 2
3 3 2 2 1
+ +
+ +
+
===
(
( === ( (
==
(
( ( == (
=
(
( ( ( =
w " S " S " S
w " S " S " S
w " S " S " S
^i coreciile sunt date de formula1

( )
3 2 1
1
" c " # " a
p
v
i i i
i
x
i
+ +
!alcul*nd/ rezult1
( ) ( )
( )
( ( ( ( (
( ( ( ( ( (
( ( ( (
" S v " " S v
" " S v " " S v
" S v " S v
3 & & 3 1 3 3
3 2 $ $ 2 1 2 2
2 # # 1 1 1%nalog se obine pentru B i anume1

9
9
9
3 2 $ 1 3
3 $ 2 1 2
3 3 2 2 1
+ +
+ +
+
===
,
, === , ,
==
,
, , == ,
=
,
, , , =
w " S " S " S
w " S " S " S
w " S " S " S
i1 ( ) ( )
( )
, , , , ,
, , , , , ,
, , , ,
" S v " " S v
" " S v " " S v
" S v " S v
3 & & 3 1 3 3
3 2 $ $ 2 1 2 2
2 # # 1 1 1!ompensarea se va face n sensul c [ ]
B
A
( va primi corecia v
1
0
respectiv
aceasta se va mpri n mod proporional cu distana la fiecare diferen LA obin*nd pe
fieca.re W0 n parte.

c). Re!ol"area ecuaiilor prin metoda aproximrilor succesi"e
Pentru reeaua de poligoane reprezentat n figur se pot scrie ecuaiile1

9
9
2 2 2 1 12
1 2 12 1 1
+ +
+
w " ; " n
w " n " ;


12 2 2
12 1 1
n n ;
n n ;
+
+
3ig.11
!oeficienii lui O
1
n prima ecuaie i a lui O
2
n a doua ecuaie reprezint numrul total
de laturi corespunztor poligoanelor/ iar ceilali coeficieni reprezint numrul laturilor
comune ale poligoanelor.
@n consecin coeficienii primei grupe vor fi ntotdeauna mai mari dec*t coefi.cienii
grupei a doua.
Putem scrie n prim apro0imaie1

( ) ( )
2
2
2
1
1
1
2
;
w
"
;
w
"
Pentru a primi corecia probabil O/ la mrimea apro0imativ primit adugm corecia
sa/ adic1

( )
( )
:
2
2
2 :
2 2 2
:
1
1
1 :
1 1 1
"
;
w
" " "
"
;
w
" " "
+ +
+ +
)ubstituind valorile lui O
1
i O
2
n sistem gsim1

'

+ +
+
9
9
1
1
12 :
2 2
:
1 12
2
2
12 :
2 12
:
1 1
w
;
n
" ; " n
w
;
n
" n " ;
=otm1

:
2 1
1
12
1 2
2
12
2 : w w
;
n
w w
;
n

%tunci1

'

+ +
+
9 :
9
:
2
:
2 2 1 12
:
1
:
2 12
:
1 1
w " ; " n
w " n " ;
!ompar*nd sistemul iniial cu sistemul primit vedem c ele difer numai prin
termenul liber/ care n sistemul transformat e mai mic dec*t n cel iniial.
%dmitem mai departe c1

( )
( )
: :
2
2
:
2
2
:
2
:
2
: :
1
1
:
1
1
:
1
:
1
"
;
w
" " "
"
;
w
" " "
+ +
+ +
)ubstituind aceste mrimi n sistemul precedent gsim1

'

+ +
+
9
9
: :
2
: :
2 2
: :
1 12
: :
1
: :
2 12
: :
1 1
w " ; " n
w " n " ;
unde1
:
1
1
12 : :
2
:
2
2
12 : :
1
w
;
n
w
w
;
n
w

%nalog se calculeaz n continuare p*n c*nd termenii liberi ai ecuaiilor ]


i
1
i ]
i
2
se
transform n zero sau ntr.o mrime foarte mic.
Din e0presia fcut urmeaz c1

( )
( )
i
i
w w w w
;
"
w w w w
;
"
2
: :
2
:
2 2
2
2
1
: :
1
:
1 1
1
1
....
1
....
1
+ + + +
+ + + +
Valorile lui O
1
i O
2
servesc la compensarea ung(iurilor sau coordonatelor/ dac se
lucreaz cu sistemul normal pentru compensri pe coordonate/ precum i la stabilirea
sumei coreciilor pe seciuni poligonale care sunt sau nu sunt comune n reeaua poli.
gonal. Respectiv suma coreciilor pe seciunea necomun/ primului traseu va fi egal cu
n
1
O
1
/ adic1

( )
i
w w w w
;
n
" n
1
: :
1
:
1 1
1
1
1 1
.... + + + +
analog pentru seciunea n
2

( )
i
w w w w
;
n
" n
2
: :
2
:
2 2
2
2
2 2
.... + + + +
)uma coreciilor la seciunea comun n
12
a celor dou poligoane va fi egal cu
( )
2 1 12
" " n adic1

( ) ( ) ( )
i i
w w w w
;
n
w w w w
;
n
" " n
2
: :
2
:
2 2
2
12
1
: :
1
:
1 1
1
12
2 1 12
.... .... + + + + + + + + +
pentru primul poligon/ i1

( ) ( ) ( )
i i
w w w w
;
n
w w w w
;
n
" " n
1
: :
1
:
1 1
1
12
2
: :
2
:
2 2
2
12
1 2 12
.... .... + + + + + + + + +
"0amin*nd metoda de rezolvare a ecuaiilor prin metoda apro0imaiilor succesive se
observ c/ coreciile pe fiecare seciune pot fi stabilite fr a forma n prealabil sis.temul
n 2 i calcul n continuare a mrimilor O. -oat compensarea poate fi fcut n sc(ema ce
reprezint reeaua de poligoane. )unt date dou e0emple de compensare a ung(iurilor i
coordonatelor.
3ig. 12. 3ig. 13
!ompensarea ung(iurilor !ompensarea coordonatelor relative
ntr.o reea de poligoane

".Probleme de strpungeri miniere

".1. 3eneralit*i
Rucrrile miniere de desc(idere/ pregtire i e0ploatare proiectate i e0ecutate pentru
e0tragerea unui zcm*nt au/ din punct de vedere geometric/ o dispunere n spaiu.
%stfel/ sunt lucrri miniere orizontale/ nclinate i verticale/ poziionate fa de
zcm*nt dup criterii geologice/ te(nice i economice.
Pe de alt parte/ astfel de lucrri mpreun cu lucrrile miniere de e0ploatare trebuie
e0ecutate la diferite nivele i cu o anumit dispunere n plan orizontal. !a urmare/ pentru
e0ecutarea lor sunt necesare lucrri topografice de ridicare i trasare/ foarte importante
fiind lucrrile topografice cu care se conduc n spare lucrrile miniere care intersecteaz
alte lucrri miniere sau un zcm*nt. @n ansamblul lor formeaz lucrrile topografice de
strpungere.
)unt n continuare prezentate astfel de lucrri sub forma unor probleme ale cror
soluii au la baz i condiii te(nice i economice care sunt impuse n faza de proiec.tare.

".". !eterminarea ung&iului dintre dou lucrri miniere %fig4.
Rucrrile miniere '
1
i '
2
sunt definite prin a0ele lor determinate ca poziii n spaiu
printr.un punct situat pe a0a lucrrii miniere/ prin orientarea i nclinarea a0ei.

0ig.1+.
Mng(iul dintre cele dou galerii 6dintre a0ele lor7 _ este ung(iul dintre vectorii unitari
2 1
u si u i de determin astfel1
a). prin produsul scalar:

cos
2 1 2 1
u u u u
dar1
" % i u
" % i u
2 2 2 2
1 1 1 1


+ +
+ +
@n care `/ E/ X sunt cosinuii directori/ iar i / % /
"
sunt vectorii unitari ai a0elor
sistemului de referin.
Rezult1

2 1 2 1 2 1 2 1
cos + + u u
!osinuii directori sunt proieciile vectorilor
1
u i
2
u pe a0ele sistemului de
coordonate respectiv1

2 2 1 1
2 2 2 1 1 1
2 2 2 1 1 1
sin sin
cos sin cos sin
cos cos cos cos


si

b)prin produsul "ectorial

sin
2 1 2 1
u u u u
Dar1

[ ] [ ] [ ] " % i
" % i
u u
2
1
2
1
2
1
2 2 2
1 1 1 2 1


+ +
Rezult1

[ ] } [ ] { } [ ] { } {
2
2
1
2
2
1
2
2
1
sin + +
".'. !eterminarea elementelor de conducere #n spare a unei lucrri miniere
Problema trebuie rezolvat n urmtoarele condiii1
a7. Rucrarea minier intersecteaz 6strpunge7 o alt lucrare minier2
b7. Rucrarea minier are o lungime minim 6lucrrile sunt perpendiculare72
c7. Rucrrile miniere fac un ung(i dat _
9
.
De fapt condiiile sunt a cu b i a cu c.
Problema poate fi formulat i astfel1
@ntre dou lucrri miniere '
1
i '
2
trebuie e0ecutat o lucrare minier de lungime
minim. Punctul de strpungere este P ale crui coordonate se obin cu relaiile1

2 2 2 9 9
2 2 2 2 9 9
2 2 2 2 9 9
sin
cos sin
cos cos+
+
+
P P z z
P P y y
P P x x
Dar1
cos
1 9 9
P P P P
n care1
2 2 2
cos + +
0ig.1,
i ( ) ( ) ( )
2
1 9
2
1 9
2
1 9 1 9
z z y y x x P P + +
iar1sin
cos sin
cos cos

2 `/ E/ X <cosinuii directori ai direciei L


n care1
J rezult din
9 1
9 1
x x
y y
tg


a rezult din
( ) ( )
2
9 1
2
9 1
9 1
y y x x
z z
tg
+


Distana P
9
P rezult i prin nlocuirea coordonatelor punctului P
9
n ecuaia planului
care trece prin punctul P
1
i este perpendicular pe '
2
.
Sbinem1

( ) ( ) ( )
2 1 9 2 1 9 2 1 9 9
z z y y x x P P + +
Rucrarea de lungime minim se e0ecut din punctul P
1
cu elementele de orientare J
9
i
a
9
date de relaiile1

( ) ( )
2
1
2
1
1
9
1
1
9
2
y y x x
z z
tg
x x
y y
tg
+


0ig.1/
Din punctul P
1
situat pe lucrarea minier '
1
se e0ecut o lucrare minier care
strpunge n punctul P i face cu '
2
ung(iul dat _
9
6_?
9
7.
-rebuie determinat poziia punctului P prin coordonatele1

2 9 9
2 9 9
2 9 9

P P z z
P P y y
P P x x
+
+
+
)au a punctului simetric P? prin coordonatele 1

2 9 9
2 9 9
2 9 9
: :
: :
: :

P P z z
P P y y
P P x x
+
+
+
!a i la problema precedent se determin ung(iul _ cu care se obin ung(iurile ` i `
9
cu relaiile1

( )
:
9 9
9
1[9

+

Din triung(iurile P
9
P
1
P i P
9
P
1
P? se determin P
9
P i P
9
P?.
"lementele de conducere n spare a lucrrii de strpungere se obin ca la problema
precedent.

2.#.$trpungerea unei lucrri miniere cu un !cm%nt strati&orm
)e consider lucrarea minier ' dat prin P
1
/ J/ a i zcm*ntul b dat prin punctul
P
9
/ orientarea zcm*ntului J
P
i nclinarea zcm*ntului V.
Dac lucrarea minier strpunge zcm*ntul n punctul P de coordonate 0/ >/ z/
acesta este un punct oarecare n planul zcm*ntului/ iar ecuaia zcm*ntului este1

( ) ( ) ( ) 9
9 9 9
+ + z z y y x x
P P P

`
P
/ E
P
/ X
P
sunt cosinuii directori ai normalei la zcm*nt `/ E/ X/ respectiv1

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( :
( :
( :
P
P P P
P P P
cos \9 sin sin
sin cos \9 cos \9 sin cos sin
sin sin \9 cos \9 cos cos cos


0ig.15.
Pe de alt parte coordonatele punctului P sunt date de relaiile1

+
+
+
1
1
1
z z
y y
x x
care verific ecuaia zcm*ntului.
Vom obine1

( ) ( ) ( ) 9
9 1 9 1 9 1
+ + + + + z z y y x x
P P P

de unde1

( ) ( ) ( )
P P P
P P P
z z y y x x

+ +
+ +

1 9 1 9 1 9
)au1

cos
d

.relaie care se verific i geometric n triung(iul P


1
P?P.
Rucrarea minier poate avea diferite poziii fa de zcm*nt i anume1
a7.vertical2
b7. orizontal i perpendicular pe o orizontal a zcm*ntului2
c7. orizontal i de orientare dat2
d7. nclinat i perpendicular pe o orizontal a zcm*ntului2
e7. nclinat i de orientare dat.
Poziiile menionate sunt condiii impuse n faza de proiectare.
@n continuare sunt analizate cele $ situaii.

a. Lucrare minier $ertical
"ste situaia n care lucrarea minier vertical reprezint un pu vertical.

0ig.16

!osinuii directori
ai lucrrii sunt1

1 \9 sin sin
9 cos sin
9 cos cos

. pentru ung(iul de nclinare negativ 6.a7
cu care1


+
+
1
1 1
1 1
z z
y y y
x x x
Pentru a obine mrimea lui c/ vom scrie1

:
d d
P P P
cos

+ +

6c se ia n valoare absolut7
i1
( ) ( ) ( )
:
z z y y x x
P P P
cos
9 1 9 1 9 1
+ +

@n care1
:
:
:
P
P P
P P
cos
sin cos
sin sinb).'ucrare minier ori!ontal (i perpendicular pe o ori!ontal a !cm%ntului

"ste o lucrare minier orizontal i de lungime minim.
0ig.17
Rucrarea minier are1 9 2 \9
P
cu care1

( )
( )
9 sin
cos \9 sin cos sin
sin \9 cos cos cos


P P
P P
i1
1 1
1 1
1 1
cos
sin
z z z
y y y
x x x
P
P
+
+ +
+ +Valoarea lui c se obine scriind1

( ) ( ) ( )
: :
d z z y y x x d
P P P P
P P P
sin cos cos sin sin sin cos cos cos
9 1 9 1 9 1

+
+ +


( ) :
d
:
d
P
sin sin sin


Relaia se verific i geometric 6J
P
.JF\9
Z
7
c). 'ucrare minier ori!ontal (i de orientare dat
Rucrarea minier are JFaF9 cu care1

9
sin
cosi1
1 1
1 1
1 1
sin
cos
z z z
y y y
x x x
+
+ +
+ +Valoarea lui c se obine scriind1

( ) ( ) ( )
: :
d z z y y x x d
P P P P
P P P
sin cos cos sin sin sin cos cos cos
9 1 9 1 9 1

+
+ +


( )

P
:
d
sin sin
d). 'ucrare minier )nclinat (i perpendicular pe o ori!ontal a !cm%ntului
"ste o lucrare minier nclinat i de lungime minim. %re1 \9
P
i a dat.
!u acestea avem1
sin sin
cos cos cos sin
cos sin cos cosP
P
i1

+
+
+
1
1
1
z z
y y
x x

0ig."1
Valoarea lui c se obine scriind1
( ) ( ) ( )
( ) :
d
: :
d
: : :
z z y y x x
P P P P
P P P
+

+ +
+ +

sin cos sin sin cos


cos sin sin cos cos cos sin sin cos sin
9 1 9 1 9 1
Relaia se verific grafic scriind1

( )
( ) :
d
: x : x
x d
+
+

sin
2 \9 2 \9
cos
e). 'ucrare minier )nclinat (i de orientare dat
"ste cazul n care sunt date pentru lucrarea minier nclinat J i a/ cu care1
sin
cos sin
cos cos

i1

+
+
+
1
1
1
z z
y y
x x
n care1

( ) ( ) ( )
( ) : :
d
: : :
z z y y x x d
P
P P
P P P
P P P
cos sin sin sin cos
cos sin sin cos cos sin sin sin cos cos
9 1 9 1 9 1

+
+ +

+ +


".,.Intersec*ia zcmintelor
%dmitem zcmintele b
1
i b
2
definite astfel1
b
1
<printr.un punct P
1
/ orientarea J
P
i nclinarea V
b
2
.printr.un punct P
2
/ orientare J?
P
i nclinare V?
"cuaiile acestor zcminte sunt1

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) 9 : : :
9
2 2 2
1 1 1
+ +
+ +
z z y y x x
z z y y x x
P P P
P P P


n care1

: cos : cos
: sin : cos : 2 sin cos
: sin : sin : sin sin
: :
: :
: :
P P
P P P P
P P P P


0/ >/ z sunt coordonatele unui punct curent care aparine celor dou zcminte/ deci
aflat pe linia lor de intersecie.
Dac aceast linie de intersecie se intersecteaz la r*ndul ei cu un plan orizontal a.flat
la o nlime bFb
9
6dat7 atunci coordonatele punctului P
9
de intersecie are coor.donatele
0
9
/ >
9
/ z
9
. %cestea verific cele dou ecuaii/ deci obinem1

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) 9 : : :
9
2 9 2 9 2 9
1 9 1 9 1 9
+ +
+ +
z z y y x x
z z y y x x
P P P
P P P


Din sistem rezult 0
9
/ >
9
/ cu care putem scrie1

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) 9 : : :
9
9 9 9
9 9 9
+ +
+ +
z z y y x x
z z y y x x
P P P
P P P


De unde1
P P
P P
P P
P P
z z
x x
: :
: :
9
9


2
P P
P P
P P
P P
z z
y y
: :
: :
9
9
sau1

P P
P P
P P
P P
P P
P P
z z y y x x
: : : : : :
9 9 9
Determinanii de la numitor sunt parametrii directori %/ 4/ !/ ai liniei de intersec.ie/
care mprii la
2 2 2
B A + + dau cosinuii directori `/ E/ X.
%stfel se obine1

+
+
+
9
9
9
z z
y y
x x
"./. Strpungerea unei lucrri miniere de lungime minim cu dou lucrri
miniere dat
)e cunosc1
( )
( )
2 2 2 2
1 1 1 1
/ /
/ /


P >
P >

Rucrarea minier de lungime minim strpunge lucrrile miniere '
1
i '
2
n punc.
tele P
9
i R
9
de coordonate 0
P
/ >
P
/ z
P
i 0
R
/ >
R
/ z
R
.
0ig."1.

)e scriu ecuaiile 1
1. Planului P care trece prin punctul P
9
i conine dreptele '
1
i paralela la '
2
.
2. Planului 5 care trece prin punctul P?
9
i conine dreptele '
2
i paralela la '
1
.
3. Planului R care conine punctul P
9
i dreptele '
1
i P
9
R
9
.
#. Planului ) care conine punctul R
9
i dreptele '
2
i R
9
P
9
.
%stfel1
.pentru P1
9
2 2 2
1 1 1
1 1 1
z z y y x x
.pentru 51
9
2 2 2
1 1 1
2 2 2
z z y y x x
.pentru R1
[ ] [ ] [ ]
9
2
1
2
1
2
1
1 1 1
1 1 1
z z y y x x

.pentru )1
[ ] [ ] [ ]
9
2
1
2
1
2
1
2 2 2
2 2 2
z z y y x x
Din sistemul ecuaiilor corespunztoare planurilor P/ R/ ) rezult coordonatele
punctului P
9
. Deci 0F0
P
/ >F>
P
/ zFz
P
.
Din sistemul ecuaiilor corespunztoare planurilor 5/ R/ ) rezult coordonatele
punctului R
9
. Deci 0F0
R
/ >F>
R
/ zFz
R
.
".5. 8rasarea unei lucrri miniere #n planul unui zcm9nt
)e cunosc1
( )
( )

/ /
/ /
9
P >
: P ?
P


0ig.""
Perpendiculara n la lucrarea minier este normal la zcm*nt i deci perpendi.
cular pe a0a lucrrii miniere
9
n
. @n consecin se poate scrie1

9 \9 cos cos
9
n n
i1 9 + +
P P P

9 cos sin sin cos cos sin sin sin cos cos + + : : :
P P

sau1 ( ) 9 cos sin sin sin cos + : :
P

( )
tg:
tg
P

sin
sau1
tg:
tg
sin