Sunteți pe pagina 1din 21

Masterat n specializarea Tehnologia transportului, depozitrii i distribuiei hidrocarburilor

Continutul disciplinei Proiect la TRANSPORTUL SI INMAGAZINAREA


GAZELOR LICHEFIATE
ate initiale pentru calculul ter!ic de proiectare a unui aparat de sc"i!# de caldura din
circuitul de stocare a unor "idrocar#uri lic"e$iate%
i$erenta !edie lo&arit!ica de te!peratura%
Ecuatii de #ilant%
Proprietati ter!odina!ice a $luidelor de lucru%
Coe$icientii de trans$er de caldura%
Coe$icientul &lo#al de trans$er de caldura%
Calculul supra$etei de sc"i!# de caldura%
Sta#ilirea sc"e!ei constructi'e a aparatului de sc"i!# de caldura%
Sustinerea proiectului(
Etapele proiectului
Etapa I de lucru
Sa se sta#ileasca datele initiale) $unctie de 'aloarea lui N *nu!arul curent din apel+%
Sa se calcule,e de#itul de propan in unitati ale Siste!ului International *SI+%
Sa se trase,e dia&ra!a de 'ariatie a te!peraturii in condesator%
Sa se calcule,e di$erenta !edie lo&arit!ica de te!peratura) in ipote,a ca cele doua $luide
circula in contracurent(
Etapa a II-a de lucru
Calculul de predi!ensionare a aparatului de sc"i!# de caldura(
Etapa a III-a de lucru
eter!inarea coe$icientului de trans$er de caldura prin con'ectie
.

pe partea apei de
racire(
Etapa a I/-a de lucru
eter!inarea coe$icientului de con'ectie
0

al 'aporilor de propan care se condensea,a(


Etapa a /-a de lucru
eter!inarea coe$icientului &lo#al de trans$er de caldura(
i!ensionarea aparatului de sc"i!# de caldura(
UPG-Ploieti pagina 2
Masterat n specializarea Tehnologia transportului, depozitrii i distribuiei hidrocarburilor
INTRODUCERE
Ga,ele e1trase din c2!purile de petrol 3i &a,e sunt $olosite din ce 4n ce !ai !ult pentru a
satis$ace necesarul de ener&ie(
Ga,ul petrolier lic"e$iat) a#re'iat GPL) este un a!estec de "idrocar#uri &a,oase co!pus in
principal din propan *C
5
H
6
+ i #utan *C
7
H
08
+) a$late 4n propor ii relati' e&ale( Mai pot $i pre,ente
!ici cantit9 i de propilen9 i #utilen9(
atorita para!etrilor critici ai propanului t
cr
:;<)6
8
C si p
cr
:7.)7<5#ar si #utanului
t
cr
:0=5).
8
C si p
cr
:5<)760#ar lic"e$ierea se reali,ea,a relati'e usor( Prin lic"e$iere 'olu!ul acestora
scade $oarte !ult(
Standardul interna ional pentru GPL este EN =6;) adoptat i 4n Ro!2nia ca SR EN =6;(
Sc"i!#atoare de caldura pentru condensarea propanului
Sc"i!#atoarele sunt aparate ter!ice in care are loc trans$erul de caldura de la un a&ent
ter!odina!ic !ai cald) la altul !ai rece(
atorita utili,arii pe scara lar&a a sc"i!#atoarelor) e1ista nu!eroase criteri dupa care
acestea pot $i clasi$icate>
dupa destinatie> 'apori,atoare sau condensatoare) incal,itoare sau racitoare%
dupa tipul constructi'> de supra$ata *cu placi sau cu te'i+) prin a!estec%
dupa !odul de circulatie al a&entilor ter!ici> ec"icurent) contracurent) !i1t%
dupa re&i!ul de lucru> stationar) nestationar%
dupa !odul de preluare a dilatarilor ter!ice> ri&ide) se!ielastice) elastice%
dupa nu!arul de treceri ale a&entului ter!ic> cu o trecere) cu !ai !ulte treceri%
dupa trans$or!arile $i,ico-c"i!ice su$erite de a&entul ter!ic in procesul de sc"i!# de
caldura> $ara sc"i!#area starii de a&re&are) cu sc"i!#area starii de a&re&are(
UPG-Ploieti pagina 3
Masterat n specializarea Tehnologia transportului, depozitrii i distribuiei hidrocarburilor
TEMA DE PROIECTARE
Sa se e$ectue,e calculul ter!ic de di!ensionare a unui aparat de sc"i!# de caldura in care
se condensea,a propan(
ate initiale>
te!peratura propanului la intrare in condensator> t
0
?

+ = ) 8 .7 * + =
8
C%
apa de racire are> la intrare) te!peratura de t
.
?
: 0=
8
C) iar la iesire t
.
@
: .0
8
C%
apa de racire circula prin interiorul te'ilor) iar propanol prin e1terior%
de#itul de propan este
( A + 0 ) 8 B *
0
h t ! + =

Etapa I de lucru
Sa se sta#ileasca datele initiale) $unctie de 'aloarea lui N *nu!arul curent din apel+%
Sa se calcule,e de#itul de propan in unitati ale Siste!ului International *SI+%
Sa se trase,e dia&ra!a de 'ariatie a te!peraturii in condesator%
Sa se calcule,e di$erenta !edie lo&arit!ica de te!peratura) in ipote,a ca cele doua $luide circula in
contracurent(
Sc"i!#atoare de caldura pentru condensarea propanului
Sc"i!#atoarele sunt aparate ter!ice in care are loc trans$erul de caldura de la un a&ent
ter!odina!ic !ai cald) la altul !ai rece(
In $i&ura de !ai Cos este pre,entata dia&ra!a de 'ariatie a te!peraturilor celor doua $luide in
lun&ul supra$etei despartitoare) la un sc"i!#ator de caldura cu circulatia a&entilor ter!ici in
contracurent(
S-au notat>
- 0 $luid cald%
- . $luid rece%
- indicele *D+ intrare%
- indicele *E+ iesire(
Trans$or!arile ter!odina!ice din aparatele de sc"i!# de caldura) daca se ne&liCea,a
pierderile de presiune) sunt i,o#are( In $iecare aparat circula $luidul cald) caracteri,at prin de#it
UPG-Ploieti pagina "
Masterat n specializarea Tehnologia transportului, depozitrii i distribuiei hidrocarburilor
!asic
+ *
0

!
) capacitate calorica !asica la presiune constanta
+ *
0 ) p
c
si te!peratura de intrare)
respecti' iesire
+ *
F
0
G
0
t t >
si $luidul rece) caracteri,at prin de#it !asic
+ *
.

!
) capacitate calorica
!asica la presiune constanta
+ *
. ) p
c
si te!peratura de intrare) respecti' iesire
+ *
F
.
G
.
t t <
(
Ecuatiile principale ale sc"i!#atoarelor de caldura
Calculul ter!ic al sc"i!#atoarelor de caldura de supra$ata se #a,ea,a pe ur!atoarele ecuatii
principale>
ecuatia de #ilant ter!ic>
d
# # #

+ =
. 0
%
ecuatia de trans$er de caldura>
l& ) !ed
T $ % # =

%
In ecuatia de #ilant ter!ic) $lu1ul ter!ic cedat de a&entul cald) lic"id sau &a, per$ect este>
+ *
F
0
G
0 0 )
0
0
t t c ! #
p
=

)
iar pentu un &a, real sau 'apori este>
+ *
F
0
G
0
0
0
h h ! # =

(
Flu1ul ter!ic preluat de a&entul rece) pentru cele doua situatii pri'ind $luidul de lucru) are
UPG-Ploieti pagina &
Masterat n specializarea Tehnologia transportului, depozitrii i distribuiei hidrocarburilor
e1presiile>
+ *
G
.
F
. . )
.
.
t t c ! #
p
=

) respecti'
+ *
G
0
F
0
.
.
h h ! # =

(
i$erenta !edie lo&arit!ica de te!peratura l& ) !ed
T
) se !asoara in *H+) dar in calculul
acesteia se introduc te!peraturile $luidelor $ie nu!ai in *H+) $ie nu!ai in *
8
C+) deoarece repre,inta o
di$erenta si re,ultatele o#tinute sunt e&ale in cele doua ca,uri(
aca se ne&liCea,a caldura disipata) re,ulta ca>
. 0

= = # # #
(
i$erenta !edie lo&arit!ica de te!paratura>
!in
!a1
!in !a1
l& )
ln
T
T
T T
T
!ed


=
(
Cand circulatia a&entului are loc in curent incrucisat sau !i1t) se calculea,a cu relatia de
!ai sus di$erenta !edie lo&arit!ica de te!paratura) considerand ca $luidele circula in contracurent)
dupa care se aplica un coe$icient 0 < ) unde
+ ) ) ) *
F
.
G
.
F
0
G
0
T T T T ' = si dease!enea depinde de
!odul de circulatie al a&entilor ter!ici( Coe$icientul

se citeste din dia&ra!ele speci$ic(


cc !ed ci !ed
T T
l&) ) )
=
In ti!pul $unctionarii sc"i!#atoarelor de caldura) apar depuneri *piatra) na!ol) al&e+) pe
supra$etele de sc"i!# de caldura( in cau,a depunerilor) se !icsorea,a coe$icientul &lo#al de
trans$er de caldura proiectare depuneri
% % <
si este necesara curatirea supra$etelor de sc"i!# de caldura(
aca in sc"i!#atorul de caldura are loc sc"i!#area de $a,a a unui a&ent ter!odina!ic)
$lu1ul ter!ic se calculea,a cu relatia>
r ! # =

)
in care r este caldura latenta speci$ica de 'apori,areA condensare) IJA*K&H+L(
Calcul>
te!peratura propanului la intrare in condensator> t
0
?

+ .7 = ) 8 .7 * + =
8
C
t
0
?
:5<
8
C% t
0
?
: t
0
@
%
UPG-Ploieti pagina (
Masterat n specializarea Tehnologia transportului, depozitrii i distribuiei hidrocarburilor
de#itul de propan este
s %g ! A
5<88
0888
+ .7 0 ) 8 B *
0
+ =

%
s %g ! A <00 ) .
0
=

%
dia&ra!a de 'ariatie a te!peraturii in condesator>
di$erenta !edie lo&arit!ica de te!paratura>
) T
T
T
T T
T
!ed !ed
8
l& )
!in
!a1
!in !a1
l& )
<;5 ) ;
05
B
ln
05 B
ln
=


=
Etapa a II-a de lucru
Calculul de predi!ensionare a aparatului de sc"i!# de caldura(
ate initiale>
apa de racire circula prin interiorul te'ilor) iar propanul prin e1terior%
condensatorul este tu#ular) cu te'i ori,ontale din otel cu dia!etrul
.0 A .=
0
.
=
d
d
%
deoarece propanul di,ol'a uleiul antrenat de co!presor) se considera ca supra$ata e1terioara
a te'ilor este curata( La interior se considera un strat de depuneri de piatra cu &rosi!ea de
!!
p
. ) 8 =
%
conducti'itatea ter!ica a !aterialului te'ii este
+L A* I 7 ) 7< !* +
,-
=
) iar a stratului de
piatra
+L A* I . ) 0 !* +
p
=
(
UPG-Ploieti pagina .
!a1
T
t
0
?
:5<
8
C

t
0
@
:5<
8
C
t
.
?
:0=
8
C
t
.
@
:.0
8
C
T *
8
C+
!in
T
Masterat n specializarea Tehnologia transportului, depozitrii i distribuiei hidrocarburilor
Calcul>
in ANEMA I presiunea propanului la te!peratura de saturatie *'apori,areAcondensareA
lic"e$iere+
) t t
8 F
0
G
0
5< = =
) prin interpolare re,ulta
bar p .B;B ) 08
0
=
(
in ANEMA I entalpia 'aporilor saturati uscati de propan) la te!peratura de saturatie
) t
8 F
0
5< =
) prin interpolare re,ulta
* %/ h A 6.= ) 6..
F
0
=
(
in ANEMA I entalpia lic"idului saturat de propan) la te!peratura de saturatie
) t
8 F
0
5< =
) prin interpolare re,ulta
* %/ h A 060 ) 766
F
0
=
(
Flu1ul ter!ic cedat de propanul care se condensea,a este>
* %/ # h h ! # A B= ) 6B5 + 060 ) 766 6.= ) 6.. * <00 ) . + *
0
F
0
G
0
0
0
= = =

) sau
+ #
5
0
08 B= ) 6B5 =

(
Flu1ul ter!ic preluat de apa de racire) pentru un randa!ent de i,olatie
0 =
iz

) este>
+ # # #
iz
5
. 0 .
08 B= ) 6B5 = =

(
e#itul de apa de racire necesar este>
s %g !
t t c
#
!
p
A B65 ) 57
+ 0= .0 * 06<6 ) 7
B= ) 6B5
+ *
.
F
.
F
. . )
.
. =

=

=

(
se considera capacitatea calorica !asica a apei *caldura speci$ica+)
+L A* I 06<6 ) 7
. )
%g* / c
p
=
%
'ite,a opti!a de cur&ere a apei in interiorul te'ilor este
s ! 0 A . = ) 8
.
=
% se ale&e 'ite,a de
cur&ere
s ! 0 A 0
.
=
(
UPG-Ploieti pagina 1
Masterat n specializarea Tehnologia transportului, depozitrii i distribuiei hidrocarburilor
dia!etrul e$ecti' al te'ilor este
! d d
p
8.8< ) 8 .
0 5
= =
(
se considera densitatea apei
5
.
A 0888 ! %g = (
Sectiunea de cur&ere a apei de racire se calculea,a cu relatia>
.
.
. .
.
.
857B65 ) 8
0 0888
B65 ) 57
! 2
0
!
2 =

(
Nu!arul de te'i !ontate in paralel) prin care circula apa de racire) pentru reali,area 'ite,ei
alese) 'a $i>
buc n
d
2
n 7=5 ) 087
8.8< ) 8
857B65 ) 8 7 7
. .
5
.
=

=

) se considera n:087 #ucati(
Etapa a III-a de lucru
eter!inarea coe$icientului de trans$er de caldura prin con'ectie
.

pe partea apei de racire(


ate initiale>
te!peratura !edie a apei de racire este>
) t t t t
! !ed !
8
) . l& )
F
0 ) .
58B ) .< <;5 ) ; 5< = = =
%
te!peratura peretilor te'ii>
) t t t t t
p p p p
8
0
F
. . 0
.. 0 = + = = =
(
Calcul>
in ANEMA II) prin interpolare) !ari!ile ter!o$i,ice ale apei la te!peratura
) t
!
8
) .
58B ) .< =
au
'alorile>
conducti'itatea ter!ica>
+L A* I =B57 ) 8
.
!* +
'
=
%
'asco,itatea cine!atica>
s !
'
A 08 8=6 ) 0
. <
.

=
%
densitatea>
5
.
A 7=7 ) ;;6 ! %g
'
=
%
capacitatea calorica !asica>
+L A* I 060< ) 7
.
%g* / c
' p
=
(
UPG-Ploieti pagina 3
Masterat n specializarea Tehnologia transportului, depozitrii i distribuiei hidrocarburilor
in ANEMA II) prin interpolare) !ari!ile ter!o$i,ice ale apei la te!peratura
) t
p
8
0
.. =
au
'alorile>
conducti'itatea ter!ica>
+L A* I <8.< ) 8
.
!* +
p
=
%
'asco,itatea cine!atica>
s !
p
A 08 ;<0 ) 8
. <
.

=
%
densitatea>
5
.
A B ) ;;B ! %g
p
=
%
capacitatea calorica !asica>
+L A* I 06<6 ) 7
.
%g* / c
p p
=
(
Se calculea,a Criteriul ReNnolds>
'
'
'
'
d 0
d 0
.
. 5 .
.
5 .
.
Re

=
%
B ) 0;7B8
08 8=6 ) 0
8.8< ) 8 0
Re
<
.
5 .
.
=

'
'
d 0

%
Se calculea,a Criteriul Prandtl pentru te!peratura !edie a apei de racire>
'
' p ' '
'
' p '
'
c c
.
. . .
.
. .
.
Pr

=
B85 ) B Pr
=B57 ) 8
08 060< ) 7 7=7 ) ;;6 08 8=6 ) 0
Pr
.
5 <
.
. . .
.
=

=

=

'
'
' p ' '
'
c


Se calculea,a Criteriul Prandtl pentru te!peratura peretilor te'ii>
p
p p p p
p
p p p
p
c c
.
. . .
.
. .
.
Pr

=
<7B ) < Pr
<8.< ) 8
08 0B6 ) 7 B ) ;;B 08 ;<0 ) 8
Pr
.
5 <
.
. . .
.
=

=

=

p
p
p p p p
p
c


(
Se calculea,a Criteriul Nusselt cu relatia>
.= ) 8
.
. 75 ) 8
.
6 ) 8
. .
+
Pr
Pr
* Pr Re 8.0 ) 8
'
p
' ' '
u =
) deoarece ReO08
7
)
re&i!ul de cur&ere al apei este tur#ulent) iar raportul dintre lun&i!ea te'ilor si dia!etrul interior
( =8
5
>
d
l
75B ) 0.5 +
B85 ) B
<7B ) <
* <7B ) < B ) 0;7B8 8.0 ) 8 +
Pr
Pr
* Pr Re 8.0 ) 8
.
.= ) 8 75 ) 8 6 ) 8 .= ) 8
.
. 75 ) 8
.
6 ) 8
. .
= = =
'
'
p
' ' '
u u
Calculul coe$icientului de trans$er de caldura prin con'ectie
.

pe partea apei de racire>


+L A* I 6< ) 575=
8.8< ) 8
=B57 ) 8
75B ) 0.5
.
.
5
.
. .
* ! +
d
u
'
'
= = =

(
UPG-Ploieti pagina 45
Masterat n specializarea Tehnologia transportului, depozitrii i distribuiei hidrocarburilor
Etapa a IV-a de lucru
eter!inarea coe$icientului de con'ectie
0

al 'aporilor de propan care se condensea,a(


ate initiale>
te!peratura in stratul li!ita al peliculei de condensat) $or!ata pe e1teriorul te'ilor este>
) t t t t
! p !
8
) 0
F
0 0 ) 0
.= + .6 .. * = ) 8 + * = ) 8 = + = + =
%
Calcul>
La te!peratura
) t
!
8
) 0
.= =
) in ,ona peliculei de condensat proprietatile ter!o$i,ice ale propanului
sunt>
densitatea>
5
A
.
! %g
l 6
propan

+
= ) unde>
-
6

repre,inta densitatea propanului in stare de 'apori saturati uscati si se calculea,a cu relatia>


5
)
A .7< ) 06
0= ) .;6
0= ) .B5
805.= ) 0
.B;B ) 08
707 ) ..
77
! %g
T
T
6

g 6
= = =


%
-
l

repre,inta densitatea propanului in stare de lic"id si se calculea,a cu relatia>


5
A 7;7 ) 7;8 .= ;0;5 ) B.7 06 ) <6;<B 8860 ) .<= ! %g t c b a
l l
= + = + = %
5
A 5B ) .=7
.
7;7 ) 7;8 .7< ) 06
! %g
propan propan
=
+
=
(
capacitatea calorica !asica>
5
)
A
.
! %g
c c
c
l 6
propan !
+
= ) unde>
-
6
c
repre,inta capacitatea calorica a propanului in stare de 'apori saturati uscati si se calculea,a
cu relatia>
+L A* I 860 ) B7 0= ) .;6 08 ==8 ) ;7 0= ) .;6 08 ; ) .B8 B0B ) 0
0
. < 5 .
. 0 8 0
%g* / c T $ T $ $ c
6 6
= + = + + =

+L A* I << ) 0<65
77
08 860 ) B7
77
08
5 5
0
%g* / c
c
c
6
6
6
=

= %
-
l
c
repre,inta densitatea propanului in stare de lic"id si se calculea,a cu relatia>
5
5
.
. 0 8
T $ T $ T $ $ c
l
+ + + =
+ + =
5 = . . .
0= ) .;6 08 0= ) <5 0= ) .;6 08 5=;8 ( 75 0= ) .;6 600 ) 080 08 00B; ) =<
l
c
+L A* I ;. ) .;.6 %g* / c
l
=
%
UPG-Ploieti pagina 44
Masterat n specializarea Tehnologia transportului, depozitrii i distribuiei hidrocarburilor
5
)
A .; ) .58<
.
;. ) .;.6 << ) 0<65
! %g c
propan !

+
=
conducti'itatea ter!ica>
5 .
T 7 T ) T 8 $
l
+ + + =
)
+ + =
5 . B 7 0
0= ) .;6 8 0= ) .;6 08 5=0; ) 0< 0= ) .;6 08 ;588 ) 05 08 <B<7B ) 5
l

+L A* I 8;BB ) 8 !% +
l
=
(
'asco,itatea cine!atica>
p

=
0 >
la lic"id +L A* I 08 ;0
<
!s %g

= %
s ! A 08 =BB ) 5
5B ) .=7
08 ;0
. B
0
<
0

=
(
Pentru deter!inarea coe$icientului de con'ectie
0

al 'aporilor de propan care se


condensea,a se utili,ea,a relatia>
+L A* I
.
.
0
0 0
* ! +
d
u

=
) in care>
.= ) 8
0 0 0 0
+ Pr * B. ) 8 = *u Ga u ) unde>
;
0
. B
5
.
0
5
.
0
08 0;6 ) 0
+ 08 =BB ) 5 *
88.= ) 8 60 ) ;
+ *
=

Ga
d g
Ga

%
8.7. ) 8
+ .. .6 * .; ) .58<
060 ) 766 6.= ) 6..
+ * + * + *
0
F
0 )
G F
0
F
0 )
G F
F
0 )
0
=

=

= *u
t t c
h h
*u
t t c
h h
t t c
r
*u
p p ! p p ! p p !
%
076 ) . Pr
8;BB ) 8
.; ) .58< 08 ;0
Pr Pr
0
<
0
)
0
0
) 0
0
)
0
=

=

=

=

p ! p ! p p !
c c c
%
B7 ) 005 + 076 ) . .7. ) 8 08 0;6 ) 0 * B. ) 8
0
.= ) 8 ;
0
= = u u %
Coe$icientul de con'ectie
+L A* I 7;< ) 777
8.= ) 8
8;BB ) 8
B7 ) 005
.
0 0
* ! + = =
(
Etapa a V-a de lucru
eter!inarea coe$icientului &lo#al de trans$er de caldura(
i!ensionarea aparatului de sc"i!# de caldura(
UPG-Ploieti pagina 42
Masterat n specializarea Tehnologia transportului, depozitrii i distribuiei hidrocarburilor
ate initiale>
In ca,ul condensarii pe un $ascicol de te'i) coe$icientul de con'ectie
0

depinde de nu!arul de
randuri de te'i intalnite cat si de siste!ul de ase,are al te'ilor in $ascicol(
Corectarea coe$icientului &lo#al de con'ectie
0

al 'aporilor de propan ce se condensea,a se


calculea,a cu relatia
6
0
0
=
=

r
i

) unde
0 0
=
i i
(
7;< ) 777
0 ( 0
=
%
7;< ) 777
. ( 0
=
%
87<7 ) 788 7;< ) 777 ; ) 8
5 ( 0
= =
%
6.0< ) 5BB 7;< ) 777 6= ) 8
7 ( 0
= =
%
=;<6 ) 5== 7;< ) 777 68 ) 8
= ( 0
= =
%
60<;< ) 55B 7;< ) 777 B< ) 8
< ( 0
= =
%
76.86 ) 5.7 7;< ) 777 B5 ) 8
B ( 0
= =
%
07B. ) 500 7;< ) 777 B8 ) 8
6 ( 0
= =
%

+ + + + + + +
=
6
07B. ) 500 76.86 ) 5.7 60<;< ) 55B =;<6 ) 5== 6.0< ) 5BB 87<7 ) 788 7;< ) 777 7;< ) 777
0

+L A* I 766 ) 5B7
.
0
* ! + = (
Calcul>
coe$icientul &lo#al de sc"i!# de caldura lon&itudinal>
%
+L A* I 80. ) .7
0
!* + % =
(
coe$icientul de sc"i!# de caldura raportat la 0!
.
>
+L A* I
. 0
* ! +
d
%
%
!

) unde
! d d d
!
+ * = ) 8
. 0
+ =
%
! d d
! !
8.5 ) 8 + 8.= ) 8 8.0 ) 8 * = ) 8 = + =
%
+L A* I 767 ) 55.
8.5 ) 8
80. ) .7
.
* ! + % % =

(
supra$ata necesara de sc"i!# de caldura a condesatorului>
UPG-Ploieti pagina 43
+L A* I
0
ln
.
0
ln
.
0 0
5 . 5
0
0
.
. 0
0
!* +
d d
d
d
d
d
%
p ,-

+

=
8.8< ) 8 6< ) 575=
0
8.8< ) 8
8.0 ) 8
ln
. ) 0 .
0
8.0 ) 8
8.= ) 8
ln
7 ) 7< .
0
8.= ) 8 766 ) 5B7
0
0

%
Masterat n specializarea Tehnologia transportului, depozitrii i distribuiei hidrocarburilor
.
5
l& )
.
80B6 ) ..=
<;5 ) ; 767 ) 55.
08 06 ) B.=
! 2
t %
#
2
!ed
=

=

=

%
lun&i!ea aparatului pentru nu!arul ales) n:6B te'i>
! l
d n
2
l
!
B; ) 5=
8.5 ) 8 6B
80B6 ) ..=
G G
=

=

=

%
condensatorul se reali,ea,a cu un nu!ar de ,:7 treceri) lun&i!ea acestuia $iind>
! l
z
l
l ;7B= ) 6
7
B; ) 5=
G
= = = %
nu!arul de te'i !ontate pe placa tu#ulara 'a $i>
576 6B 7 = = =
tot tot
n n z n
te'i(
in STAS ale&e! n=397 te'i care 'or $i a!plasate intr-un nu!ar de 0. "e1a&oane) a'and
cate .5 te'i pe dia&onala( Te'ile se dispun pe placa tu#ulara pe laturile unor "e1a&oane re&ulate
concentrice) cu pasul t:5=!! in cate 6 randuri ori,ontale pentru $iecare dru! de apa(
dia!etrul interior al !antalei este>

sin
7
. 0
=
n
d 7
e i
) unde>
d
e
:58!!% d
!a1
:58)=!!% pasul t:5=!!% toleranta
!! = ) = =
% s:.)=!!%
6 ) 8 =
%
8
<8 = (
! 7 7
i i
6<.6 ) 8 <8 sin
6 ) 8
5;B
858 ) 8
858= ) 8
858 ) 8
85= ) 8
85 ) 8
7
= =

(
dia!etrul interior al !antalei este> + + + = . .
.
.
G
s
d
7 7
e
e
) unde>
! 7 s 7 7
i
6=B6 ) 8 88.= ) 8 . 6<.6 ) 8 .
G G
= = =
)
! 7 7
e e
;856 ) 8 88== ) 8 . 88.= ) 8 .
.
858 ) 8
. 6=B6 ) 8 = + + + =
(
$lu1ul de caldura lon&itudinal sc"i!#at intre $luide este>
+L A* +I *
) .
G
0 0 0
!* + t t % 9
!
=
+L A* I B76 ) .5. + 58B ) 06 .6 * 80. ) .7
0 0
!* + 9 9 = =
%
te!peraturile reale ale peretilor te'ii sunt>
+ *
0
8
0 .
0
G
0 0
)
d
9 t t
p

=
%
+ * 86B ) .8
766 ) 5B7 8.= ) 8
0
B76 ) .5. .6
8
0 0
) t t
p p
=

=

%
+ * ln
.
0
8
0
.
0 0 .
)
d
d
9 t t
,-
p p

%
+ * <= ) 0;
8.0 ) 8
8.= ) 8
ln
7 ) 7< .
0
B76 ) .5. 86B ) .8
8
. .
) t t
p p
=

=
%
UPG-Ploieti pagina 4"
Masterat n specializarea Tehnologia transportului, depozitrii i distribuiei hidrocarburilor
te!peratura la dia!etrul d
5
este>
+ * ln
.
0
8
5
0
0 . 5
)
d
d
9 t t
p
p p


=

%
+ * 8=< ) 0;
8.8< ) 8
8.0 ) 8
ln
. ) 0 .
0
B76 ) .5. <= ) 0;
8
. 5
) t t
p p
=

=

%
te!peratura !edie a peretelui te'ii>
+ * 6B ) 0; + <= ) 0; 86B ) .8 * = ) 8 + * = ) 8
8
. 0
) t t t t
p! p p p!
= + = + =
%
i$erenta !edie lo&arit!ica de te!peratura a $ost deter!inata in ipote,a circulatiei $luidelor
in contracurent si cu o sin&ura trecere si deoarece s-a adoptat o $or!ula constructi'a cu 7 treceri)
este necesara corectia 'alorii o#tinute >
l& ) !ed ci !
t t
ci
=
%
- $actorul de corectie
ci

) pentru siste!ul de circulatie ales si 'alorile lul P si R) se o#tine din


&rap"ic si are 'aloarea 8);;(
+ * =;<8B ) ; <;5 ) ; ;; ) 8
8
) t t
ci ci
! !
= =
%
- se o#tine>
< 0= .0
G F
. .
= = =
ti ti
t t
%
8 .6 .6
G F
0 0
= = =
te te
t t
%
-se calculea,a>
7<0 ) 8
0= .6
<
G F
. 0
=

= P
t t
P
ti

%
8 = = : :
ti
te

%
Supra$ata reala de sc"i!# de caldura>
UPG-Ploieti pagina 4&
Masterat n specializarea Tehnologia transportului, depozitrii i distribuiei hidrocarburilor
.
5
l& )
.
.;0 ) ..B
<;5 ) ; ;; ) 8 767 ) 55.
08 06 ) B.=
! 2
t %
#
2
!ed ci
=

=

=

%
Lun&i!ea reala a sc"i!#atorului 'a $i>
! l
d n
2
l
!
0< ) 5<
8.5 ) 8 6B
.;0 ) ..B
G G
=

=

=

%
! l
z
l
l 87 ) ;
7
0< ) 5<
G
= = = (
UPG-Ploieti pagina 4(
Masterat n specializarea Tehnologia transportului, depozitrii i distribuiei hidrocarburilor
Sc"e!atic aparatul de sc"i!# de caldura este pre,entat in $i&ura de !ai Cos>
UPG-Ploieti pagina 4.
Masterat n specializarea Tehnologia transportului, depozitrii i distribuiei hidrocarburilor
CONCLUZII
Cercetarile au pus in e'identa i!portanta deose#ita care o are asupra per$or!antei aparatelor
de sc"i!# de caldura) reali,area lor constructi'a> tolerantele dintre dia!etrul sicanei si al !antalei)
spatiile li#ere dintre !anta si sirul peri$eric al $ascicolului(
Cresterea 'ite,ei de cur&ere si a tur#ulentei e'ita $or!area de depuneri pe supra$etele
tu#urilor( /ite,ele !ari a!eliorea,a trans$eral de caldura(
Materialele de constructie $olosite la sc"i!#atoarele de caldura depind de $luidele $olosite)
de cerintele procesului te"nolo&ic si de durata de $unctionare a aparatului(
UPG-Ploieti pagina 41
Masterat n specializarea Tehnologia transportului, depozitrii i distribuiei hidrocarburilor
ANEMA I
Proprietatile 'aporilor saturati de propan
UPG-Ploieti pagina 43
Masterat n specializarea Tehnologia transportului, depozitrii i distribuiei hidrocarburilor
UPG-Ploieti pagina 25
Masterat n specializarea Tehnologia transportului, depozitrii i distribuiei hidrocarburilor
ANEMA II
Proprietatile $i,ice ale apei
t
I
8
CL
P
IK&A!
5
L
Q
I!
.
AsL
c
p
IKJA*K&H+L
R
ISA*!K+L
8 ;;;); 0)B;8T 08
-<
7).0 8)660
08 ;;;)B 0)588T 08
-<
7)0; 8)=B=
.8 ;;6). 0)888T 08
-<
7)06 8)=;;
58 ;;=)B 8)68=T 08
-<
7)0B 8)<0B
78 ;;.). 8)<=;T 08
-<
7)0B 8)<57
=8 ;66)0 8)==<T 08
-<
7)0B 8)<76
<8 ;65). 8)7B;T 08
-<
7)06 8)<<8
B8 ;BB)6 8)70=T 08
-<
7)0; 8)<<6
68 ;B0)6 8)5<<T 08
-<
7).8 8)<B=
;8 ;<=)5 8)5.<T 08
-<
7).0 8)<60
088 ;=6)7 8).;=T 08
-<
7).. 8)<65
UPG-Ploieti pagina 24
Masterat n specializarea Tehnologia transportului, depozitrii i distribuiei hidrocarburilor
ILIO!RA"IE
UPG-Ploieti pagina 22
.80.
.80.

S-ar putea să vă placă și