Sunteți pe pagina 1din 2

LABORATORUL METODE FIZICO-CHIMICE DE ANALIZ

Institutul de Chimie al Academiei de tiine a Moldovei


Str. Academiei 3, MD-2028 Chiin!u, Moldova
"el# $ 3%3&22'%3 (% 8)* +a,# $3%3&22'%3 (( -.*
e-mail# /iri0a/1l20ahoo.com
3a4oratorul de Chimie Analitic! a 5ost 5ondat 6n )(-%, c7nd 8ro5esorul Iurie 3ealicov a
8us 4a9a metodelor electro-chimice de anali9!. Dumnealui este cel care a adunat 6n :urul s!u
tineri cercet!tori, cre7nd la Chiin!u o coal! de 8olaro;ra5ie recunoscut! i 6nalt a8reciat! 6n
lume. Su4 conducerea dumnealui au 5ost ela4orate metode noi de anali9! a metalelor 6n o4iecte
industriale, materiale semiconductoare, materie 8rim!, 8roduse alimentare, a mediului am4iant.
Doctorul 6n chimie Ion <ataman, elevul 8ro5esorului Iurie 3eali/ov, din )(%3 e5 al
la4oratorului de Chimie Analitic!, numit un tim8 i 3a4orator de Metode =lectro-Chimice de
Cercetare, a a8licat 8olaro;ra5ia i 6n s8ecial oscilo8olaro;ra5ia 6n anali9a diverselor o4iecte at7t
naturale, c7t i industriale.
Din )(() conducerea la4oratorului de Chimie Analitic! este 8reluat! de c!tre doctor 6n
chimie 3udmila Chiriac, eleva academicianului Iurie 3eali/ov.
>n ultimii ani conducerea tiini5ic! a cercet!rilor 3a4oratorului de Chimie Analitic! a
5ost asi;urat! de c!tre 8ro5esorul, doctor ha4ilitat 6n chimie Mihail ?evenco, doctor 6n chimie
@henadie Aovichi i 6n 8re9ent de c!tre doctor 6n chimie 3udmila Chiriac. Denumirea actual! a
la4oratorului este 3a4oratorul Metode +i9ico-Chimice de Anali9!.
DIRECII DE CERCETARE
- Cercetarea unor noi reactivi or;anici 8entru acumularea voltam8erometric! adsor4tiv!
sau anodic! a metalelor i ela4orarea metodelor voltam8erometrice de anali9! a urmelor
de s8ecii nocive*
- "estarea a noi su4stane or;anice chelatante 8oli5uncionale, care se 5olosesc ca a;eni
8entru acumularea adsor4tiv! 8e electrod a metalelor nocive*
8entru m!rirea sen9itivit!ii semnalului analitic se 5olosesc e5ectele electrocatalitice 6n
8re9ena unor noi su4stane or;anice 6n calitate de activatori ai 8rocesului electrocatalitic*
- De9voltarea metodelor de acumulare electrochimic! 8e electro9i de 5i4r! car4on cu
su8ra5aa modi5icat! cu un nanostrat de mercur, care 6n com4inare cu m!rirea vite9ei de
4aleia: reduce esenial durata de acumulare i a8ro8ie limita de detecie la nivel
nanomolar*
- +olosirea metodei s8ectrale 6n anali9a structural! a materialelor or;anice i anor;anice.
Sta4ilirea tim8ului de viaa a com8lecilor la echili4ru 5olosind metoda ?MA.
LUCRRI SELECTE
). 3. BCDCEF, G. HIJIKFL, M. BLNOKPFOE. QRMSHRTHUVWXYZBWY BU[UMW[WXYZBWY
[RBW \ HUZ[\RHU] BRGQMYBZR\ ZL&Q' Z .-^[WM W .-
VY_WM[WRZYGWBUH`UaWbUGW. Analele tiini5ice ale cSM. Seria tiine chimico-
4iolo;ice. Ciin!u, O. 200d. 8. .%d-.%(.
2. "atiana Ca9ac. CeMfe?"A?=A <e3"AM="?ICg A Ccf?c3cI >A f?=h=AiA
ACIDc3cI "IeS=MICA?jAhIDDIAC="IC. Cercet!ri 6n domeniul chimiei. ?eali9!ri i
8ers8ective. <ol. II. Academia de tiine a ?e8u4licii Moldova, Institutul de Chimie. Chiin!u.
tiina 2003, 8a;. 20( -2)3.
3. [. U. BOkOF, G. b. HIJIKFL. RQHYbYMY_WY BUbGWS GY[RbRG BU[Rb_Rl
W_\YHZWR__Rl \RMm[UGQYHRGY[HWW \ QHWZn[Z[\WW .-
VY_WM[WRZYGWBUH`UaWbU. opDKOq UKOqCrCsIPFLt ]CuCC &acce8tat.' 2008.
.. @. Munteanu ,<. Munteanu. jiomonitorin; o5 mercur0 8ollution# A case stud0 5rom the
Dniester ?iver. =colo;ical Indicators, 200%, <ol.%, nr. 2, 88. .8(-.(d.
-. T. GpKrEKp ,Z. GpKrEKp. WkpsIKCI vqIFrDLOKOqCrCsIPFCw LPLxIKKLPrIt
rLKFLNqIKLsKLyL DrprKL-pyqIDLzKLyL vqIFrDLzO PpxKOKLuIrDCsIPFLt rLq{CK| J
CKJIDPCLKKLt OKLzKLt JLq}rOuNIDLuIrDCC PqCKItKLt J|PLFLPFLDLPrKLt DOkJIDrFLt
NLrIK~COqO. RNDIzIqIKCI [l&I'. opDKOq UKOqCrCsIPFLt ]CuCC, 200d. r. d). nr.3. c. 28--
2().
COMPONENA LABORATORULUI
eful laboraorulu! - Chiriac 3udmila, doctor 6n chimie.
). Munteanu @ri;ore, doctor 6n chimie, cercet!tor tiini5ic su8erior
tel.# $3%3&22' %3(%8), email# ;ri;1munteanu20ahoo.5r
2. Aovichi @henadie, doctor 6n chimie, cercet!tor tiini5ic su8erior
tel.# $3%3&22' %3(%3d, email# novitchi2usm.md
3. Caer ?aisa, doctor 6n chimie, cercet!tor tiini5ic su8erior
tel.# $3%3&22' %3(%8)
.. Ca9ac "atiana, doctor 6n chimie, cercet!tor tiini5ic su8erior
tel.# $3%3&22' %3(%3d, email# ca9ac1t20ahoo.com
-. Cecoi Aatalia, doctorand!
tel.# 3%3&22' %3(%3d
d. ?aischi Anastasia, s8ecialist-chimist coordonator
tel.# $3%3&22' %3(dd)
%. Corniciuc Ana, in;iner, tel.# 3%3&22' %3(dd)
8. Cucu "eodora, in;iner, tel.# 3%3&22' %3(dd)