Sunteți pe pagina 1din 32

ANEX

la H.C.L.S 6 Nr. _______ / ___________DIRECIA GENERAL DE ASISTEN ASOCIAIA CENTRUL
SOCIAL I PROTECIA COPILULUI CRETIN BUCURETI
SECTOR 6PROIECT
NGRIJIRE LA DOMICILIU PENTRU PERSOANE !RSTNICE
2

I. PROIECTULDESCRIERE" ngrijire la domiciliu pentru persoanele vrstnice


ngrijire la domiciliu pentru persoanele vrstnice/ este un serviciu social complex care
deservete persoanele din comunitate, care au mplinit vrsta de pensionare. Serviicile sunt oferite
persoanelor caracterizate prin singurtate, izolare, venituri insuficiente, risc de excludere social.
Persoanele vrstnice nscrise n acest program eneficiaz de! asisten" social primar i
specializat, pac#ete cu alimente, ngrijire la domiciliu cu personal specializat, servicii de
petrecere a timpului lier i socializare, consiliere psi#ologic.
Persoanele vrstnice reprezint o categorie de popula"ie vulnerail datorit limitrilor
fiziologice i fragilit"ii caracteristice fenomenului de mtrnire.
ngrijirea persoanelor vrstnice presupune, n principal, acordarea unor servicii de ngrijire
personal, respectiv de asisten" i suport, pentru realizarea activit"ilor de az i instrumentale
ale vie"ii zilnice.
Ca#r$l %&'&ral( a)*)+&',- )./*al- 0* 1&#*/al- 2&'+r$ 2&r).a'& 34r)+'*/&"
$. %egea &' / ())*, privind sistemul na"ional de asisten" social+
(. %egea nr. $' din )*.martie.())) privind asisten"a social a persoanelor vrstnice
,. %egea nr. (-$ din )*.iulie.())* pentru modificarea i completarea %egii nr. $'/())) privind
asisten"a social a persoanelor vrstnice
&. %egea nr. (')/())- pentru modificarea %egii nr. $'/())) privind asisten"a social a
persoanelor vrstnice
.. /rdinul nr. (&* din ('.martie.())* privind aproarea Standardelor minime specifice de
calitate pentru serviciile de ngrijire la domiciliu pentru persoanele vrstnice i pentru
centrele reziden"iale pentru persoanele vrstnice,
*. 0otarare de 1uvern pentru aproarea 2ontractului3cadru privind condi"iile acordrii
asisten"ei medicale n cadrul sistemului de asigurri sociale de sntate pentru anul ()$),
'. %egea nr. 4. din $& aprilie ())* privind reforma n domeniul snt"ii,
-. /rdonan"a de urgen" 5r. $.) din ,$ octomrie ())( privind organizarea i func"ionarea
sistemului de asigurri sociale de sntate,
4. /rdin nr. ,$- din ' aprilie ()), pentru aproarea 5ormelor privind organizarea i
func"ionarea ngrijirilor la domiciliu, precum i autorizarea persoanelor juridice i fizice
care acord aceste servicii,
T*+l$l" ngrijire la domiciliu pentru persoanele vrstnice

3


L./al*5ar&! Str.6sritului nr..4, sector *

cartier 7ilitari, Sectorul *, 8ucureti


C.)+$l 2r.*&/+$l$* 0* )$1a ).l*/*+a+- #& la DGASPC S&/+.r 6

2ostul total al proiectului Suma solicitat de la
91:SP2 Sector *
; din costul total al
proiectului
'4).))) %<= ''..))) %<= 4-,$);


R&5$1a+


9urata proiectului
:ctivit"ile proiectului >ngrijire la domiciliu pentru
persoanele vrstnice?
se desfoar pe o perioad nedeterminat.
/iectivele proiectului

9erularea pe parcursul anului ()$, a proiectului ,, ngrijire
la domiciliu pentru persoanele vrstnice? prin care se ofer
urmtoarele servicii!
3 Pac#ete cu alimente 3,.) persoane
3 Pac#ete cu materiale de cur"enie 3 ,.) persoane
3ngrijire la domiciliu 3 .) persoane
Promovarea participrii persoanelor vrstnice la via"a
comunit"ii, prin respectarea principiului ,,mtrnirii
active?
munt"irea strii de sntate prin autongrijire
munt"irea imaginii sociale a vrstnicilor i a
fenomenului mtrnirii n general, prin activit"i de
socializare i petrecere a timpului lier, activit"i cultural
educative.
Parteneri DGASPC S&/+.r 66 A)./*a,*a C&'+r$l Cr&0+*' B$/$r&0+*
1rupul @grupurileA
"int
$

1rupurile "int 3*5a+& #& 2r.*&/+"
8eneficiarii direc"i ai serviciilor de ngrijire la domiciliu sunt4

persoane vrstnice, care se afl ntr3una din urmtoarele situa"ii!
3 de dependen" total sau par"ial, fiind imoilizate sau
greu deplasaile,
3 familia sau reprezentant legal nu le poate asigura
ngrijirea corespunztoare @nu este calificat pentru acest
tip de ngrijire, timpul su este limitat, are proleme de
sntate sau locuiete n alt localitateA,
3 sunt singure Bi n imposiilitatea de a3i asigura un trai
sau condi"ii de locuit decente,
3 sunt tolerante n locuin"a unor ter"i @cu sau fr grad de
rudenieA care nu doresc s i ngrijeasc, dar sunt de
acord cu serviciile de ngrijire comunitar,
3 solicit ajutor n acest sens.
8eneficiarii finali
(

8eneficiarii finali sunt reprezenta"i de familiile persoanelor n
cauz i comunitatea n sine
6ezultatele ateptate
9ezvoltarea i diversificarea activit"ilor n func"ie
de nevoile persoanelor vrstnice+
2reterea calit"ii vie"ii persoanelor vrstnice i a
gradului de informare a acestora+
Promovarea participrii persoanelor vrstnice la via"a
social+
2reterea gradului de informare i de implicare a
comunit"ii n prolematica persoanelor vrstnice+
2reterea calit"ii serviciilor de ngrijire la domiciliu+
munt"irea condi"iilor de via", asigurate la
domiciliul persoanelor vrstnice+
creterea calit"ii vie"ii i prevenirea marginalizrii
i excluderii sociale+
=dentificarea cazurilor sociale+
=mplicarea i informarea comunit"ii despre
prolemele cu care se confrunt persoanele vrstnice,
2reterea gradului de informare cu privire la
prolematica persoanelor vrstnice+5

=dentificarea unor noi institu"ii care s se implice n
prolematica persoanelor vrstnice+
7en"inerea i promovarea legturii cu persoanele de
contact ale institu"iilor cu care sunt semnate conven"ii de
parteneriat,
=nformarea continu a comunit"ii prin mijloacele
mass3media.

O7*&/+*3&

O7*&/+*3$l %&'&ral" munt"irea calit"ii vie"ii pentru persoanele trecute de vrsta
pensionrii.
O7*&/+*3& )2&/*8*/&"
9istriuirea lunar a unor produse alimentare, de igien personal i de cur"enie.
Plasarea la domiciliu i monitorizarea personalului calificat ca ,,ngrijitor trn la
domiciliu?.
<vitarea institu"ionalizrii persoanelor vrstnice, cu sau fr #andicap.
ntrirea parteneriatului cu autorit"ile locale i comunitatea local.

J$)+*8*/ar&

mtrnirea popula"iei este un fenomen mondial. :ctualmente sunt circa *)) milioane de
persoane vrstnice, ns conform Planului =nterna"ional de :c"iuni de la 7adrid, din ())(, se
estimeaz c n anul ().), persoanele de vrsta a === a vor numra peste dou miliarde. 2ei
mai mul"i dintre vrstnici triesc n "ri n curs de dezvoltare, cu pu"ine resurse pentru a crea,
men"ine i finan"a programe adecvate de suport pentru acetia. Prolemele mtrnirii
popula"iei preocup nal"ii demnitari la nivel mondial, deoarece persoanele vrstnice prezint
un risc crescut de a dezvolta afec"iuni cronice invalidante @:lz#eimer, oli cardiovasculare,
diaetA, care pot agrava starea general i i pot aduce n stare de dependen". 9e aceea,
crearea i dezvoltarea serviciilor adecvate nevoilor acestora reprezint o prioritate pentru
:socia"ia 2entrul 2retin 8ucureti.
9in datele disponiile pe site3urile de specialitate, Sectorul * al municipiului 8ucureti
are o popula"ie de peste ,*).))) de locuitori, din care aproximativ (); sunt persoane
vrstnice. 2ererea pentru servicii sociale este n cretere, fapt dovedit printr3o evolu"ie pozitiv
i permanent a numrului total de persoane vrstnice care sunt nscrise anual n programele

6

sociale i care eneficiaz de aceste servicii, lundu3se n considerare, inclusiv numrul de
decese nregistrat anual.
n "ara noastr, locuin"ele trnilor au devenit "inta diverselor acte antisociale, fapt
care, corelat cu degradarea valorilor morale caracteristice perioadelor de tranzi"ie, au dus la
apari"ia unui numr nsemnat de persoane vrstnice fr adpost sau de persoane vrstnice care
nu mai pot suporta c#eltuielile vie"ii de zi cu zi, solicitnd n cele din urm ajutor pentru
mplinirea nevoilor de az.
5umeroi trni sunt for"a"i s se descurce prin for"e proprii. 9e aceea, nevoia lor de
aten"ie, sprijin i ngrijire crete, avnd n vedere i momentele de panic datorate singurt"ii
i strii de neputin". 9e aici apare nevoia permanent de contact cu lumea exterioar, fapt
care3i determin s apeleze n mod #aotic i nejustificat, la unit"i care nu au competen"e
legate de nevoile cu care se confrunt aceBtia.
Stilul de via" modern i resursele financiare reduse marginalizeaz accesul tuturor
persoanelor defavorizate la via"a social.
=nteresele i nevoile specifice persoanelor vrstnice sunt aordate n general cu referire
la sistemul de securitate social, cu accent principal asupra sistemului de pensii. :socia"iile
nonguvernamentale, n colaorare cu autorit"ile locale, vin s completeze i s corecteze
aceast aordare. %egisla"ia romneasc precizeaz faptul c accesul la servicii de asisten"
social a persoanelor defavorizate, vrstnice este unul gratuit i nu poate fi contestat nici unei
persoane care ndeplinete criteriile de eligiilitate pentru accesul la servicii sau presta"ii
sociale. Sunt identificate o serie de proleme i nevoi specifice vrstei a treia! singurtatea,
izolarea, riscul de a dezvolta oli invalidante.
Identificarea nevoilor sociale i a constrngerilor din Sectorul 6

Prolemele specifice vrstei a treia i interven"ia pentru rezolvarea lor constituie oiectul
strategiei 6e"elei de ngrijiri la domiciliu pentru persoane vrstnice. <valuarea nevoilor relev
urmtoarele aspecte n legtur cu care se impune necesitatea interven"iei!
Situa"ia economic precar, venituri mici i, n consecin", nivelul sczut al traiului,
nsingurarea, izolarea i marginalizarea social, datorate contextului social, a situa"iei
de dependen" i a imoilizrii la domiciliu sau la pat, n func"ie de gravitatea
afec"iunilor suferite,
9ificultatea n a3i ac#izi"iona medicamente compensate sau alimente care s acopere
necesarul zilnic de #ran,

7

=mposiilitatea de a3i asigura igiena personal i condi"iile igienico3sanitare decente n
ceea privete locuin"a,
9ependen"a fizic fa" de o alt persoan, care s le asigure ngrijire de calitate,
=zolare fa" de comunitate, aandon sau neglijare de ctre rude sau prieteni, n cazul n
care aceBtia refuz ngrijirea persoanelor vrstnice,
Crstnici care nu au apar"intori, aflndu3se astfel n imposiilitatea de a primi sprijin
din partea familiei,
:fec"iuni de natur psi#ologic, specifice vrstei a treia! depresii, anxietate, solitudine,
demen"e senile n faze incipiente, maladia :lz#eimer.
D&)/r*&r&a %r$2$l$* / %r$2$r*l.r ,*'+- 0* a 7&'&8*/*ar*l.r( 2r&/$1 0* '$1-r$l &)+*1a+ #&
7&'&8*/*ar*.

2riteriile de selec"ie a eneficiarilor serviciilor oferite sunt alese n func"ie de vrst,
venit, situa"ie material i social, stare de sntate.
Persoana vrstnic eneficiaz de serviciile sociale ale centrului social pentru persoane
vrstnice dac ndeplineBte urmtoarele condi"ii!
:re domiciliu legal i n fapt pe raza sectorului *+
: mplinit vrsta legal de pensionare @persoana pensionat la limit de vrstA
:re un venit net lunar pe memru de familie, mai mic sau egal cu '.) lei @ pentru
acrodarea serviciilor de mas la cantin, mas la domiciliu, acordarea unui pac#et lunar cu
alimente, acordarea unui pac#et cu produse de menajA
:re un venitul net lunar pe memru de familie mai mic sau egal cu $.))) lei @pentru
acordarea serviciilor de ngrijire la domiciliu sau acordarea de materiale auxiliare pentru ngrijireA
<ste persoan singur Bi are un venit net lunar de maxim $$)) lei @ pentru acceptarea
n programul social de ngrijire la domiciliu sau acordarea de materiale de ngrijireA
n situa"ii excep"ionale este admis o cretere a aremului maxim cu .) lei n toate
situa"iile+
S nu fie eneficiarul unui contract de nstrinare a unurilor cu clauz de ntre"inere+
Starea prezent s i permit servirea mesei la cantin, n cazul n care opteaz pentru
acordarea acestui serviciu+
Starea prezent de sntate s nu permit deplasarea zilnic a persoanei vrstnice la
cantin, n cazul acordrii serviciului de mas la domiciliu+
Starea prezent de sntate s necesite regim alimentar @olnav diaet, #epatit, D82A
sau domiciliul persoanei vrstnice s fie situat ntr3o zon ndeprtat fa" de loca"ia
cantinei, n cazul acordrii unui pac#et lunar cu alimente.

8

ncadrarea n grad de dependen" conform grilei na"ionale de evaluare a nevoilor
persoanelor vrstnice, cu recomandarea de ngrijire la domiciliu pentru acest serviciu.
S nu fie eneficiar de asistent personal.
:cte necesare pentru o"inerea serviciilor!
cerere din partea solicitantului sau a reprezentantului legal @tutore, curatorA+
declara"ie notarial a solicitantului din care s reias c acesta nu are copii sau ntre"intori
legali+ dac acetia exist, treuie s prezinte declara"ie notarial cu motivele pentru care
nu pot ngriji persoana vrstnic i s ataeze eventualele acte doveditoare+
adeverin" de venit impozail @act elierat de :dministra"ia Einan"elor Pulice %ocaleA+
copii ale actelor de stare civil! act de identitate, certificat de natere, certificat de
cstorie, #otrre divor" sau certificat deces, dup caz+
copie talon pensie recent, dac este pensionar +
situa"ia locativ, dup caz ! copia actului de proprietate a locuin"ei sau a actului n az
cruia persoana vrstnic locuiete la adres @a contractului de vnzare F cumprare, copia
actului de dona"ie, copia actului de motenire, copia contractului de nc#iriereA+
fia de evaluare sociomedical+
anc#eta social+
n func"ie de situa"ia economic i medical a solicitantului i a apar"intorilor, se vor
anexa acte doveditoare ale venitului pe persoan pentru apar"intori i, dup caz, acte medicale
care s ateste starea de sntate a acestora.
n "ara noastr, segmentul popula"iei srace din cadrul popula"iei vrstnice s3a conturat pe
fondul procesului de srcire a majorit"ii popula"iei.
2reterea numrului de pensionari de asigurri sociale de stat, n condi"iile reducerii
numrului de salaria"i, a determinat nrut"irea raportului dintre persoanele care sus"in @care ar
treui s sus"inA ugetul de asigurri sociale de stat i cele care eneficiaz de pensie, i ca
urmare, a avut loc sporirea dificult"ilor de finan"are a sistemului. Structural, se remarc ponderea
mare a pensionarilor pentru limit de vrst cu vec#ime incomplet, cu influen" negativ asupra
nivelului pensiilor. =ntrarea n vigoare a noii legisla"ii privind pensiile este de natur s corecteze
aceste anomalii din sistem.
5umrul pensionarilor a crescut de la (,& milioane n $44), la &,& milioane n ())), plus
$,' milioane n agricultur.

9

n sc#im, numrul contriuaililor a sczut de la -,( milioane n $44), la &,* milioane n
())).
n ultimii ani, raportul dintre pensia pentru limit de vrst cu vec#ime complet i ritmul
de cretere a salariului mediu s3a nrut"it.
2onform cercetrilor sociale, familiile de pensionari prezint o rat intermediar de
srcie, dar mai redus dect media.
n ())$, @n procent din totalul categorieiA rata srciei pentru pensionari era estimat la
(&,(;, iar a srciei severe la ',,;. Pentru popula"ia n vrst de peste *. de ani rata srciei era
de (*,-;, iar a srciei severe, de 4,,;.
Ceniturile totale rute ale gospodriilor de pensionari au fost n permanent scdere,
proail i datorit necorelrii pensiilor. 9eclinul veniturilor reale ale gospodriilor de pensionari
a antrenat scderea consumului i deteriorarea structurii acestuia.
9e regul, vrstnicii @pensionariiA nu sunt printre eneficiarii creterii economice.
2#eltuielile curente, n special cele pentru utilit"i, tind s determine alunecarea spre srcie a tot
mai multor persoane vrstnice.
8eneficiile sociale sunt erodate mai rapid dect veniturile salariale. Pensia medie a pierdut
mereu mai multe puncte procentuale fa" de salariul mediu, ceea ce a condus la un proces de
srcire mai accentuat i o polarizare ntre persoanele active economic i cele dependente de
suportul social.
Pentru o un aordare a prolematicii persoanelor vrstnice, profesionitii :228
urmresc respectarea drepturilor acestor persoane descrise n Car+a #r&2+$r*l.r 0* .7l*%a,**l.r
2&r).a'&l.r 34r)+'*/&.
Ca2*+.l$l I" Dr&2+$r* /.1$'& 2&'+r$ 2&r).a'&l& 34r)+'*/&
Ar+. 9 9reptul de a fi respectat cu propriile sale valori individuale+
Ar+. : 9reptul de a decide cu privire la prolemele sale i asupra modului de rezolvare a acestora+
Ar+. ; 9reptul la informa"ie, mai ales dac sunt informa"ii cu privire la persoana respectiv+
Ar+. < 9reptul la liertate fr discriminare pe aza de ras, sex, religie, opinie sau orice alt
circumstan" personal ori social+
Ar+. = 9reptul la securitate+
Ar+. 6 9reptul de a eneficia de servicii profesionale de asisten"+
Ar+. > 9reptul la desfurarea propriei personalita"i+

10

Ar+. ? 9reptul la respect, intimitate, demnitate i via"a intim+
Ar+. @ 9reptul de a participa la luarea deciziilor n furnizarea serviciilor de ngrijire la domiciliu i
pentru eneficiarii de servicii din centrul de zi, respectiv la luarea deciziilor privind interven"ia
social care li se aplic+
Ar+. 9A 9reptul la pstrarea confiden"ialit"ii asupra informa"ilor furnizate i primite+
Ar+. 99 9reptul asigurrii continuit"ii serviciilor pentru persoanele vrstnice atta timp ct se
men"in condi"iile ce au generat situa"ia de dificultate+
Ar+. 9: 9reptul de a participa la evaluarea serviciilor sociale primite+
Ar+. 9; 9reptul de a fi vaccina"i antigripal, periodic controla"i la tegumente i n zona capilar
pentru a preveni maladiile infectioase i contagioase.
Ca2*+.l$l II" Dr&2+$r* )2&/*8*/&
S&/+*$'&a 9" Dr&2+$r* )2&/*8*/& 2&'+r$ 2&r).a'&l& 34r)+'*/& /ar& 7&'&8*/*a5- #& )&r3*/** #&
B'%r*C*r& la #.1*/*l*$.
Ar+. 9= 9reptul de a eneficia de un numr de ore de ngrijire corespunztor nevoilor persoanei
vrstnice @minim de dou ori pe sptamn cte dou oreA+
Ar+. 96 9reptul de a eneficia i de alte servicii sociale complementare destinate persoanelor
vrstnice @frecventarea centrului de zi 3 dac sntatea le permite, 2:6P, etc.A+
Ar+. 9> 9reptul de a fi vizitate pe perioad ct sunt internate n spital+
Ar+. 9? 9reptul de a eneficia de servicii de ngrijire permanent prin nlocuirea ngrijitoarelor n
perioada de concedii n limita posiilitatilor.
S&/+*$'&a :" Dr&2+$r* )2&/*8*/& 2&'+r$ 2&r).a'&l& 34r)+'*/& /ar& 7&'&8*/*a5a #& )&r3*/**l&
/&'+r$l$* #& 5*
Ar+. :A 9reptul de a participa la activit"ile din centru de zi conform dorin"elor i posiilit"ilor
fizice i psi#ice fr a fi leza"i ntr3un fel+
Ar+. :9 9reptul de a fi consulta"i cu privire la programul de activit"i+
Ar+. :: 9reptul de a eneficia de sprijin n caz de molnvire sau spitalizare.
S&/+*$'&a ;" Dr&2+$r* )2&/*8*/& 2&'+r$ 2&r).a'&l& 34r)+'*/& /ar& 7&'&8*/*a5- #& )&r3*/**l&
/&'+r$l$* #& 5* +*2 Al5D&*1&r
Ar+. :< 9reptul de a fi informa"i despre calificarea i experien"a personalului care ofer servicii+
Ar+. := 9reptul de a vizita 2entrul de Gi pentru a putea aprecia n ce msur corespunde nevoilor
i ateptrilor eneficiarilor i a familiilor acestora+
Ar+. :6 9reptul de a primi asistenta medicala de specialitate 3 standardizare i urmarire terapeutic
conform programului medicului specialist, pe aza de programare+

11

Ar+. :> 9reptul de a primi asisten" la #rnire, daca este necesar, pe timpul desfasurarii
programului, ncurajndu3se totodata i #rnirea independen"+
Ar+. :? 9reptul de a li se asigur un mediu curat, igienic, protejat contra infec"iilor+
Ar+. :@ 9reptul la condi"ii corespunzatoare de igien personal i men"inerea snt"ii precum i
asisten" de specialitate pentru cei care au dificult"i de autongrijire+
Ar+. ;A 9reptul de a participa la activit"ile de terapie ocupational! ergoterapie, Hinetoterapie,
etc.+
Ar+. ;9 9reptul la informare cu privire la necesitatea i importan"a exerci"iilor terapeutice+
Ar+. ;: 9reptul ca familia eneficiarului s primeasc informa"ii cel pu"in o dat pe saptmn
despre comportamentul, activitatea, starea fizic i psi#ic a eneficiarului+
Ar+. ;; 9reptul de a refuza 3 n condi"ii oiective 3 primirea serviciilor sociale.
Ca2*+.l$l ;" O7l*%a,**l& /.1$'& 2&'+r$ 2&r).a'&l& 34r)+'*/&
Ar+. ;< 9e a furniza informa"ii corecte cu privire la identitate, situa"ie familial, social, medical
i economic+
Ar+. ;= 9e a participa la procesul de furnizare a serviciilor+
Ar+. ;6 9e a contriui conform legislatiei, n vigoare, #otarrilor 2onsiliului %ocal la
plata serviciilor sociale furnizate, func"ie de situa"ia lor material+
Ar+. ;> 9e a comunica orice modificare intervenit n situa"ia lor familial, social, medical i
economic+
Ar+. ;? 9e a respecta regulile institu"iei i personalul acesteia.
Ca2*+.l$l <" O7l*%a,**l& )2&/*8*/& 2&'+r$ 2&r).a'&l& 34r)+'*/&
S&/+*$'&a 9" O7l*%a,** )2&/*8*/& 2&'+r$ 2&r).a'&l& 34r)+'*/& /ar& 7&'&8*/*a5- #& )&r3*/** #&
B'%r*C*r& la #.1*/*l*$
Ar+. ;@ 9e a respecta personalul i serviciile primite+
Ar+. <A 9e a participa n masura posiilit"ilor la serviciile casnice acordate+
Ar+. <9 9e a anun"a din timp atunci cnd prsete domiciliul pentru o anumit perioad @inclusiv
pentru o ziA.
S&/+*$'&a :" O7l*%a,**l& )2&/*8*/& 2&'+r$ 2&r).a'&l& 34r)+'*/& /ar& 7&'&8*/*a5- #& )&r3*/**l&
/&'+r$l$* #& 5*
Ar+. <: 9e a respecta programul de activit"i din cadrul centrului @orele -3$,,,)A+
Ar+. <; 9e a anun"a cnd nu frecventeaz centrul mai mult de o zi+

12

Ar+. << 9e a avea o "inut decent, igiena corporal adecvat i un limaj de comunicare
corespunzator+
Ar+. <= 9e a avea un comportament decent, s se respecte reciproc, fr conven"ii cu conota"ii
ironice sau de alt natur+
Ar+. <6 9e a nu veni su influenta alcoolului i de a nu consuma alcool pe perioada frecventrii
centrului.
S&/+*$'&a ;" O7l*%a,** )2&/*8*/& 2&'+r$ 2&r).a'&l& 34r)+'*/& /ar& 7&'&8*/*a5- #& )&r3*/**l&
/&'+r$l$* #& 5* +*2 Al5D&*1&r
Ar+. <> 9e a respecta termenele i clauzele stailite n cadrul planului individualizat de asisten" i
ngrijire+
Ar+. <? 9e a anunta orice modificare intervenit n legatur cu situa"ia sa personal pe parcursul
acordrii serviciilor sociale+
Ar+. <@ 9e a frecventa 2entrul de Gi cel pu"in o dat pe sptamn, iar n cazurile ine motivate,
s anun"e telefonic+
Ar+. =A 9e a respecta programul zilnic al 2entrului de Gi precum i drepturile i demnitatea
celorlal"i eneficiari+
Ar+. =9 9e a avea o "inut vestimentar lejer i curat, adecvat anotimpului i un set de #aine de
sc#im n caz de incontinen" ocazional+
Ar+. =: 9e a avea ncl"minte de sc#im, care este pstrat n 2entru+
Ar+. =; 9e a purta scutece de unic folosin" n caz de incontinen" ocazional minor+
Ar+. =< 9e a avea o igien local i general @tegumente i capilarA asigurat de ctre
apar"intori+
Ar+. == 9e a nu frecventa centrul atunci cnd se afl n perioada de convalescen", n cazul n care
au viroze respiratorii, grip sau oli contagioase, pentru a nu contamina ceilal"i eneficiari+
Ar+. =6 9e a anun"a orice modificare de tratament medicamentos i/sau alte oli ivite, pentru
supraveg#erea i men"inerea strii de sntate. n caz de internare n spital s aduc copia iletului
de ieire din spital. 7edica"ia treuie asigurat de ctre familie i pe perioada frecventrii
centrului de zi+
Ar+. => 9e a participa la activit"ile de ergoterapie, Hinetoterapie, terapie ocupa"ional, etc.+
Ar+. =? 9e a avea un comportament respectuos fa" de personalul angajat i ceilal"i eneficiari ai
serviciului+
Ar+. =@ 9e a nu solicita servicii suplimentare fa" de cele prevazute n contractul de acordare a
serviciilor sociale.
Er a avea preten"ia c le3am cuprins n totalitate,amintim!

13

3dreptul la ngrijire medical,
3dreptul la religie
3dreptul la prevenirea dependen"ei,
3dreptul la ocrotire de ctre personal calificat,
3dreptul la ocrotire legal,
3dreptul de a lege locul i modul de via",
3dreptul la sustinere familiale i comunitar.
n 6omnia este salutar inten"ia asocia"iilor nonguvernamentale n parteneriat cu
institu"iile statului care coordoneaz centre pentru vrstnici n cadrul crora realizeaz diverse
activit"i ocupa"ionale, permi"nd astfel familiei vrstnicului s3i organizeze activita"ile zilnice.
9ei calitatea serviciilor este un, ele sunt insuficiente comparative cu numrul mare de vrstnici.
Prolema se pune pentru vrstnicii singuri sau cei institutionaliza"i, care de multe ori zac n
pat din lipsa diagnosticului, din lipsa resurselor sau din indiferen". / prolem i mai arztoare o
reprezint necesitatea dezvoltrii n 6omnia a serviciilor la domiciliu care la ora actual se
realizeaz mai mult n ceea ce priveste nursing3ul, terapia ocupational, Hinetoterapia,etc.
9repturile trnului n societate nu treuie suminate. :desea,dup o via" social activ
i multe ori aparent mplinit, asitm la marginalizarea acestei categorii. Com ntlni astfel prea
mul"i trni n spitale, azile sau pe strzi i prea pu"ini nconjura"i de familie. / parte dintre ei nu
au copii care s i ingrijeasc, ns cei mai mul"i sunt Iuita"iI i considera"i ca IpoveriI,IlegumeI
sau Ianexe nefolositoareI de ctre cei crora le3au dat via".
Succesul ngrijirilor la domiciliu depinde de func"ionarea sistemului de
ocr ot i r e, dar i de ami ent ul n car e t r i e t e per s oana vr s t ni c i de trnul
nsui.

D&)/r*&r&a #&+al*a+- a a/+*3*+-,*l.r

Servicii sociale oferite n cadrul proiectului >ngrijire la domiciliu pentru persoanele
vrstnice? !

14

<valuarea i reevaluarea situa"iei socio3economice a persoanelor n vrst,
/rientarea, informarea i asistarea vrstnicilor ca eneficiari ai serviciilor sociale,
:sistarea eneficiarilor, informarea i ndrumarea lor n proleme legate de respectarea
drepturilor persoanelor vrstnice,
2onsiliere social a persoanelor vrstnice i a familiilor lor,
:sigurarea unor standarde de calitate n asistarea eneficiarilor la mas @pac#ete
alimenteA
9istriuirea pac#etelor alimentare
2onsilierea i orientarea familiei pentru a putea men"ine ec#ilirul acesteia n
momentele dificile cauzate de dependen"a persoanei n vrst,
9istriuirea de pac#ete cu produse destinate iginei personale i casei,
2onsilierea psi#ologic la centru, la domiciliu i la locuin"a unde se servete masa
cald,
Serviciul de ngrijire la domiciliu include un numr de $*) de ore lunar per ngrijitoare
Bi cuprinde! igien personal, ntre"inerea cur"eniei locuin"ei, administrarea de
medicamente, cumprturi, pregtirea i servirea mesei+
:lte servicii ale centrului! activit"i de petrecere a timpului lier, lucru manual, grupuri de
discu"ii, vizionri de filme, documentare, srtorirea zilelor de natere etc.
:ctivit"ile zilnice desfurate de persoanele vrstnice din cadrul centrului contriuie la
munt"irea calit"ii vie"ii i prevenirea marginalizrii sociale. 9intre aceste activit"i
men"ionm!
A. A/+*3*+-,* 2&'+r$ 1&',*'&r&a )a$ r&a#a2+ar&a /a2a/*+-,*l.r 8*5*/& )a$ *'+&l&/+$al&.
a. A/+*3*+-,* 2ra/+*/&"
3 lucru manual! confec"ionarea de ornamente pentru mpodoirea centrului @specific pentru
fiecare sezonA+ confec"ionarea de felicitri i mr"ioare, tricotat i croetat diverse oiecte+ etc.
Produsele realizate de vrstnici vor fi expuse n comunitate i oferite diverilor sponsori.
3 autogospodrire! persoanele vrstnice vor fi implicate n activit"i de autogospodrire.
7. A/+*3*+-,* #& %r$2
3 jocuri de grup! eneficiarii particip la jocuri interactive de stimulare cognitiv+
3 discu"ii liere! religioase, literare, medicale, istorice, sociale, financiare, psi#ologice, de
protec"ie, etc+
/. A/+*3*+-,* *'8.r1a+*3&"
3 citirea presei, a revistelor/cr"ilor, urmrirea programelor DC, filme artistice i
documentare+ proiec"ii video+

15

3 grupuri informative! periodic ntlniri cu specialitii din diferite domenii @securitate,
sntate, divertisment, culturale, etc.A, informri cu privire la facilit"ile/gratuit"i de care pot
eneficia, drepturile pe care le au n calitate de pensionari, activit"ile care se desfoar n
comunitate+
B. A/+*3*+-,* 2&'+r$ r&)./*al*5ar&
a. A/+*3*+-,* *'+&r%&'&ra,**
3 organizarea de ac"iuni comune cu diverse asocia"ii

7. A/+*3*+-,* B' /.1$'*+a+&"
3 vizitarea n scopuri cultural3informative a diverselor institu"ii i loca"ii din ora @ 1rdina
Goologic, 7uzeul Satului, Parcul 8otanic, Parcul 2entral cu :leea Personalit"ilor, Parcul
Poporului, Parcul 6ozelor, Padurea CerdeA+
3 colindarea diferitelor institu"ii cu ocazia Srtorilor de =arn+
3 participarea la expozi"ii cu produsele realizate de eneficiari+
3 primirea unor oficialit"i locale i din strintate

/. A/+*3*+-,* r&/r&a+*36#*)+ra/+*3& r&al*5a+&"
3 aniversarea anumitor srtori na"ionale, religioase! $ 7artie, 9ragoete, - 7artie,
Patele, 7o 5icolae, 2rciunul, Giua =nterna"ional a Persoanelor Crstnice, Giua =nterna"ional
:lz#eimer+
3 aniversarea lunar a zilelor de natere ale eneficiarilor i aniversarea zilelor de natere a
eneficiarilor, servind masa la 6estaurantul 5eJ San S#ine+
3 aniversarea celui mai longeviv eneficiar+
3 audi"ii muzicale! copii i tineri din diverse organiza"ii, institu"ii+
3diverse excursii destinate persoanelor vrstnice!
3 su"inerea de programe cultural3artistice! grup vocal, recital de faule, poezie, teatru,
concursuri! K2ea mai un prjitur?, KDomola de Sf. 5icolae? i scrisori cu K/iceiuri i tradi"ii
de 2rciun?+.

C. '#r$1ar& 0* /.')*l*&r& 2)*D.l.%*/-"
=nterven"ia psi#ologic va viza consilierea psi#ologic, programe de terapie de grup,
testare i exerci"ii de stimulare cognitiv, precum i c#estionare de verificare a satisfac"iei
eneficiarilor.
D. E3al$ar&( B'#r$1ar& 0* /.')*l*&r& )./*al-"
Do"i eneficiarii vor avea parte de consiliere i ndrumare social, dup cum urmeaz!

16

o"inerea de informa"ii i/sau sprijin n ntocmirea dosarului pentru ajutorul de
nclzire i gaz, sprijin n completarea re"etelor medicale, o"inerea serviciului de
teleasisten", o"inerea ajutorului de alimente de la L<.,
sprijin n vederea contactrii memrilor familiei care locuiesc n strintat, n
vederea men"inerii unei legturi i a rezolvrii unor proleme+
consilierea memrilor familiei pentru solu"ionarea diverselor proleme i pentru
creterea calit"ii vie"ii persoanei vrstnice+
ntocmirea documenta"iei necesare pentru o"inerea gradului de #andicap+
medierea unor conflicte aprute ntre eneficiari.

Cor fi realizate discu"ii tematice cu eneficiarii despre proleme medicale, de interes
general @alimenta"ie sntoas, viroze respiratorii, efectul caniculei asupra snt"ii etc.A.
Se va realiza instruirea anual a personalului de ngrijire la domiciliu @infirmiereA cu
privire la cauzele majore ale accidentelor care se produc la eneficiarii care necesit ngrijire pe
termen lung.

G. S2.').r*5-r*
Pe parcursul anului desfurarea evenimentelor i activit"ilor se va realiza cu sprijinul
sponsorilor, parteneriatelor i colaoratorilor!

M&+.#.l.%*a

7etodologia const n parcurgerea urmtoarelor etape!
2onsilierea informativ a persoanei vrstnice @i a familiei, reprezentantului legalA
privind drepturile i oliga"iile persoanelor vrstnice, tipurile de sprijin disponiil i
modalit"i de o"inere,
Solicitare scris din partea persoanei vrstnice sau a reprezenatntului legal , la sediu
91:SP2 sector *,
<fectuarea anc#etei sociale @se vor solicita persoanei actele care atest eligiilitatea
acestuia ca eneficiar, n cazul n care nu au fost depuse la dosarA,
2ompletarea documenta"iei F se vor solicita persoanei vrstnice actele care atest
eligiilitatea acestuia ca eneficiar, n cazul n care nu au fost depuse la dosar, inclusiv
grila socio3medical n colaorare cu medicul de familie, de specialitate, n cazul
acordrii serviciului social ngrijire la domiciliu.

17

ntocmirea planului individualizat de servicii,
ntocmirea i emiterea dispozi"iei de acordare a serviciilor,
2ompletarea contractului de servicii sociale,
Dransmiterea dispozi"iei de acordare a serviciilor,
8eneficiarii centrului ofer un feed3acH permanent referitor la serviciile primite.
<valuarea gradului de satisfac"ie a eneficiarului este realizat periodic prin aplicarea
c#estionarului tipizat, prin metoda oserva"iei, discu"ii liere, cereri sau propuneri realizate de
ctre eneficiari.

9irec"ia 1eneral de :sisten" Social i Protec"ia 2opilului Sector * a sus"inut extinderea
parteneriatelor de tip pulic3privat cu :228 din anul ())4.
:vantajele acestui parteneriat pot fi evaluate att din punct de vedere calitativ, ct i
cantitativ. :xa"i pe domenii specifice de interven"ie autorit"ile locale au o mai un expertiz n
ceea ce privete modalit"ile optime de acordare a serviciilor, instrumente de evaluare adaptat i
modalit"i eficiente de inser"ie social a persoanelor aflate n dificultate.
Parteneriatul dintre 91:SP2 Sector * i :socia"ia 2entrul 2retin 8ucureti pentru
derularea proiectelor n comun este de o deoseit importan" pentru serviciul de asisten" social
contriuind astfel la diminuarea gradului de marginalizare i dezvoltarea modalit"ilor de
reinser"ie social.

2ompartimentul de ngrijire la domiciliu are ca scop principal prevenirea institu"ionalizrii
vrstnicilor n cminele pentru persoane vrstnice/centre reziden"iale de ngrijire i asisten"., de
munt"ire a calit"ii vie"ii persoanelor de vrsta a ===3a i socializarea lor. n acest sens, se ofer
att activit"i de ngrijire la domiciliu ct i informare, ndrumare i consiliere persoanelor
vrstnice din comunitate cu urmtoarele nevoi! proleme familiale, psi#ologice, de locuin"e, de
ordin financiar i juridic.
Proiectul >ngrijire la domiciliu pentru persoanele vrstnice? "
- Compartimentul administrativ"
- Mofer! (
- ngrijitoare! $)
- Compartimentul asisten social"
- :sistent social! $
- Psi#olog! $

18

- :sistent medical! $
Principalele mijloace propuse pentru implementarea proiectului @ec#ipamente,
instrumente etc.A
Pentru implementarea proiectului este imperios necesar s fie dus la ndeplinire activitatea
de a1&'aCar& 0* #.+ar&a a /&'+r$l$* 0* a/+*3*+a+&a #& 8.r1ar&a a &/D*2&* #& 2r.*&/+. Pentru
aceasta se va pune accent pe ac#izi"ionarea unor ec#ipamente corespunztoare care ar contriui la
creterea calit"ii serviciilor existente i dezvoltarea altora n conformitate cu ugetul aproat.

REEULTATE ATEPTATE

I12a/+$l a0+&2+a+ a)$2ra %r$2$r*l.r ,*'+- / 7&'&8*/*ar*l.r

Studii realizate n tri europene i n :merica arat ca vrstnicii, trind n casele proprii, au
reusit s3i pstreze stilul de via" complet independent pn la sfrsit. ntre *. i '. de ani,
inciden"a dizailit"ilor semnificative crete ncet de la . la $); i numai dup -) de ani aceast
sporire a pierderii independen"ei ajunge la ()3,); la populatia de risc.
:semenea studii atrag aten"ia asupra faptului c este fals ideea c vrsta naintat este n
mod oligatoriu timpul deilit"ii i al pierderii snta"ii i n acelai timp pledeaz pentru
pstrarea vrstnicului n mediul su de via", ca o modalitate optim de a3i conserva capacit"ile
fizice i
psi#osociale.
Prin aderarea la 2omunitatea <uropeana i prin nsusirea 2artei Sociale <uropene statul
romn a ales s promoveze ase valori fundamentale pe care proiectul Kngrijire la domiciliu
pentru persoanele vrstnice? le va promova de asemenea. :cestea sunt!
- demnitatea+
- solidaritatea+
- justi"ia+
- liertatea+
- egalitatea+
- drepturile ceta"eneti.
2arta Sociala <uropean revizuit, reglementeaz un set de drepturi sociale fundamentale,
pe care proiectul >ngrijire la domiciliu pentru persoanele vrstnice? le va respecta.
Proiectul >ngrijire la domiciliu pentru persoanele vrstnice? consacr dreptul persoanelor
vrstnice la o via" sntoas, securitate i participare activ la via"a economic, social, cultural
i politic a societ"ii. Pentru aceasta se va intensifica recunoaterea demnit"ii persoanelor
vrstnice i eliminarea oricror forme de negijare, auz i violen".

19

Scopul final este reprezentat de mputernicirea vrstnicilor de a participa n mod activ @i
realA la via"a familiilor, dar i a comunit"ilor crora le apar"in.
Priorit"ile men"ionate i recomandate sunt urmtoarele!
N persoanele vrstnice i dezvoltarea,
N creterea unstrii i a strii de sntate pn la vrste naintate,
N asigurarea i generarea unui mediu suportiv pentru vrstnici,
N realizarea siguran"ei vrstei, aspect care implic reafirmarea scopurilor de eradicare a
sraciei vrstnicilor @aspecte men"ionate i n Planurile de incluziune socialA,
N mputernicirea vrstnicilor de a participa la via"a economic, politic i social a
societ"ilor, inclusiv la activit"i care s genereze venituri, dar i activit"i de voluntariat,
N furnizarea oportunit"ilor de dezvoltare individual, independent de vrsta,
N garantarea exercitrii drepturilor economice, politice, culturale, civile i sociale ale
persoanelor vrstnice i eliminarea tuturor formelor de violen" i discrimnare mpotriva acestei
categorii de popula"ie,
N garantarea egalit"ii de gen n rndul popula"iei vrstnice i eliminarea discriminrii
azate pe gen,
N recunoaterea i afirmarea rolului important al familiilor n sprijinirea popula"iei
vrstnice, dar i a importan"ei intergenera"ionale, a solidarit"ii i reciprocit"ii pentru o dezvoltare
social efectiv,

Scopul final al servicului pentru vrstnici este de a promova o societate inclusiv pentru
toate vrstele, ncurajnd dialogul efectiv ntre genera"ii.

R&al*5-r* /.'/r&+&


creterea calit"ii serviciilor de ngrijire la domiciliu
munt"irea condi"iilor de via" asigurate la domiciliul persoanelor vrstnice
creterea calit"ii vie"ii i prevenirea marginalizrii i excluderii sociale
implicarea i informarea comunit"ii despre prolemele cu care se confrunt persoanele
vrstnice
creterea gradului de informare cu privire la prolematica persoanelor vrstnice
identificarea institu"iilor care s se implice n prolematica persoanelor vrstnice
men"inerea i promovarea legturii cu persoanele de contact ale institu"iilor cu care sunt
semnate conven"ii de partaneriat
informare continu a comunit"ii prin mijloacele mass3media

20

creterea gradului de siguran" a persoanelor vrstnice din comunitate,
men"inerea legturii cu persoanele de contact ale institu"iilor cu care sunt semnate
parteneriate sau cu care se colaoreaz,
informare continu a comunit"ii prin mijloacele mass3media,
men"inerea unei une colaorri ntre eneficiari i personal,
munt"irea condi"iilor asigurate persoanelor vrstnice,
creterea gradului de instruire a personalului,
facilitatrea accesului egal la serviciile sociale ale eneficiarilor din comunitatea oraului,
informarea i ndrumarea comunit"ii asupra eneficiilor de asisten" social pentru
prevenirea i comaterea riscului de excluziune i marginalizare social
dezvoltarea parteneriatelor pulic3private, n vederea asigurrii serviciilor sociale.

:lte rezultate!
- munt"irea i creterea calit"ii vie"ii eneficiarilor,
- :cordarea de pac#ete lunare cu produse alimentare,
- :cordarea de pac#ete lunare cu produse de menaj,
- :sistarea i ngrijirea specializat i de calitate la domiciliu,
- Planificarea i realizarea activit"ilor de petrecere a timpului lier cu o frecven"
zilnic,
- Planificarea i realizarea activit"ilor auxiliare ocazionale Fserri cu diverse ocazii,
- =nterven"ia pentru munt"irea situa"iei psi#o3socio3medicale a eneficiarilor,
- 6educerea strii de anxietate,
- <vitarea izolrii sociale,
- =nformarea i consilierea eneficiarilor n legtur cu toate, aspectele medico3psi#o3
sociale ale vie"ii,
- <xtinderea i diversificarea tipurilor de servicii n func"ie de nevoile identificate ale
persoanelor vrstnice,
ntrirea i coeziunea ec#ipei multidisciplinare a proiectului >ngrijire la domiciliu pentru
persoanele vrstnice? i formarea continu.


S$)+&'a7*l*+a+&

Principalele surse de finan"are ale :socia"iei 228 au fost constituite din sponsorizrile
unor asocia"ii caritaile din Statele Lnite ale :mericii i de ctre persoane fizice din "ar.
ncepnd cu anul ())4 9irec"ia 1eneral de Protec"ie a 2opilului Sector * a fost perceput ca

21

fiind cei mai important actor local implicat n proiectele :228. <i au avut gradul cel mai mare
de implicare i calitatea cea mai un a colaorrii. Pe locul urmtor s3au situat alte surse de
finan"are cum ar fi! :socia"ia :dunrile lui 9umnezeu din 6omania, 8iserica 0arul, Lniversitatea
8ilic din 6omnia, /rganiza"ia 2retin <22< 0ome, Poli"ia 2omunitar. Pentru continuarea
activit"ilor dup terminarea proiectului :socia"ia 2entrul 2retin 8ucureti va fi sprijinit spre
finan"are de aceleai surse men"ionate mai sus, concentrndu3i activitatea totodat pentru noi
surse de finan"are.

5ivel institu"ional @Cor mai exista structurile care s permit continuarea activit"ilor,
dup terminarea finan"riiO A

Structurile actualului proiect sunt reprezentate de institu"ii ale statului, iar rolul acestora
este tocmai de a permite ini"ierea, implementarea, desfurarea i dezvoltarea acestui gen de
proiecte i ini"iative, n folosul persoanelor marginalizate social. n acest sens, treuie identificate
elementele ce vor permite structurilor create prin actualul proiect continuarea activit"ilor
specifice. 9urailitatea institu"ional este evident, 91:SP Sector * avnd o continuitate
considerail. 7ai mult, oiligativitatea nfin"rii servicilor sociale nu se poate desfiin"a.
Eoarte important devine durabilitatea generat de impactul structural al proiectului.
:cest proiect va contriui n mod viziil la optimizarea metodelor i te#nicilor de dezvoltare de
servici sociale. n plus, acest proiect se poate constitui cu succes ntr3un model de un practic
pentru servicile sociale din "ar. 7odelul de lucru poate fi preluat tocmai datorit caracterului
modular al proiectului iar impactul poate fi relativ uor prognozat prin prisma proiec"iilor realizate
pe devize de oiecte, pe oiective n raport cu costurile de realizare. %a nivel structural proiectul
vizeaz o dezvoltare integrat care s satisfac nevoi eneficiarilor pe categorii de vrst.
Proiectul va conduce, prin impulsul pe care l d, la dezvoltarea altor servici n domeniul social.

BUGETUL PROIECTULUI F &5* ANEXA BG


22

II. SOLICITANTUL
$. IDENTITATE
D&'$1*r&a l&%al- /.12l&+- "

:socia"ia 2entrul 2retin 8ucureti

A/r.'*1 "

:228

5umrul de nregistrare legal
2/9 Eiscal!&''('4-, 9ata atriuirii!$&.$).$44,,
9ata elierrii!(..)4.())-

Na,*.'al*+a+&"

6omania

S+a+$+ l&%al :socia"ie

A#r&)- .8*/*al-"

Str. 6sritului 5r. .4, Sector *, 8ucureti

A#r&)- 2.0+al-"

/P '*3$,(, 8ucureti, Sect. *
N$1-r #& +&l&8.'" prefixul "rii
P prefixul oraului P numr

))& )($ ''')'4.,)'((,.**(.

N$1-r #& 8aH" prefixul "rii P
prefixul oraului P numr

))& )($ ''')'4.

A#r&)a #& &61a*l"

mmceutaQRa#oo.com

I&7)*+&" JJJ.cc.org.ro

P&r).a'a #& /.'+a/+ B' /a#r$l
2r.*&/+$l$*"
Preedinte! 9r. =oan 2eu"

A#r&)a #& &1a*l a 2&r).a'&* #&
/.'+a/+"
mmceutaQRa#oo.com,

23

DETALII DESPRE BANC

2od fiscal &''('4-, 2ont! 6/-&869<&$)SC($'4.))&$)), 8anca 869 7ilitari.
DESCRIEREA SOLICITANTULUI
:socia"ia 2entrul 2retin 8ucureti s3a nfiin"at n anul $44(, cu scopul de a munt"i
calitatea vie"ii persoanelor marginalizate social prin acordarea unor servicii sociale, medicale,
culturale, educationale, economice, furnizate n spirit creBtin.
7isiunea asocia"iei const n promovarea de proiecte i activit"i sociale pentru persoanele
defavorizate, fr a "ine cont de ras, religie, vrst, sex, ocupa"ie sau orientare politic.
:n dup an, asocia"ia a depus eforturi pentru ini"ierea de proiecte care s vin n sprijinul
persoanelor vrstnice, copiiilor, persoanelor marginalizate aflate n stare critic, persoanelor cu
dizailit"i, studen"ilor din familii vulneraile, familiilor monoparentale, familiilor cu mul"i copii,
omeriilor etc.
:socia"ia asist anual peste .)) de persoane, accentul fiind pus n primul rnd pe
rezolvarea cauzelor prolemelor, pentru evitarea dependen"ei de serviciile sociale i redarea
demnit"ii i independen"ei persoanelor aflate n nevoie. n acest sens, educa"ia este considerat o
prioritate.
A)./*a,*a i propune s sensiilizeze i s moilizeze persoanele fizice i juridice n
efortul de reducere i eliminare a diferitelor forme de marginalizare, att prin semnalarea
situa"iilor de srcie, ct i prin derularea de proiecte model.
9intre cele mai dorite i influente servicii ale asocia"iei noastre men"ionm !
I. SERICIUL" CANTINA SOCIAL HARUL
2antina Social 0arul presteaz servicii sociale gratuite persoanelor aflate n situa"ii
economico3sociale sau medicale deoseite, n scopul prevenirii i limitrii unor situa"ii de
dificultate care pot genera marginalizarea sau excluderea social a unor persoane.
n cadrul serviciului se desfoar lunar urmtoarele activit"i!
3 pregtirea i servirea prnzului n limita aloca"iei de #ran prevzute de reglementrile
legii F(.) por"ii pe zi.
3 pregtirea i distriuirea #ranei prin centre moile, pentru situa"ii deoseite.
3 srtorirea zilelor de natere
- informarea noilor eneficiari pentru acordarea mesei la 2antina Social 0arul
- primirea i nregistrarea a noi cereri

24

- efectuarea anc#etelor sociale pentru dosarele noi
- solicitarea informa"iilor i dovezilor periodice asupra veniturilor ce se iau n calcul la
stailirea dreptului la mas! salarii, pensii, aloca"ii de plasament, aloca"ii de ntre"inere, aloca"ii de
stat pentru copii, indemniza"ii de orice fel, etc. deoarece modalit"ile de servire a mesei la cantin
se stailesc avnd n vedere toate veniturile realizate de persoana sau familia eneficiar.
- preluarea actelor pentru actualizarea dosarelor ori de cte ori a aprut o modificare n
situa"ia eneficiarilor de mas.

2ele mai importante rezultate o"inute au fost!
munt"irea snt"ii i condi"iei sociale a trnilor
munt"irea situa"iei familiilor cu venit mic /fr venit
reducerea crizei financiare a trnilor prin economisirea anilor pentru mncare, prnzuri
furnizate de proiectul 2antina Social.
reintegrarea n societate a trnilor, copiilor din familii vulneraile, acumularea de ctre
tineri a noilor cunotin"e i o"inerea unei profesii.
crearea unui mediu de colaorare cu organiza"iile no3profit pentru sus"inere social,
colaorarea cu alte departamente sociale ale /51 Furilor
SERICIUL" CENTRUL DE EI ROMANIA JIDE
CENTRUL DE EI ROM!NIA JIDS urmrete prevenirea excluderii sociale a copiilor
i familiilor cu risc crescut de izolare social sau aflate n incapacitatea de a oferi condi"ii
minimale de suzisten", cretere i educa"ie, printr3un program de servicii, educa"ionale,
psi#ologice i sociale. 8eneficiaz de serviciile 2entrului de zi un numr de $$) de copii din
sectorul *, cu vrsta cuprins ntre ,3$& ani.
:ctivit"ile educative realizate su coordonarea psi#ologilor i psi#opedagogilor, n esen",
constau n !
N ajutor la efectuarea temelor pentru a doua zi i a celor suplimentare,
N integrarea copilului n programul zilnic,
N facilitarea rela"iilor interpersonale dintre copii,
N dirijarea jocului individual i colectiv n atmosfera de comunicare
stimulativ,
N sus"inerea performantelor colare pentru dezvoltarea individual a
personalit"ii copiilor,
N stimularea creativit"ii, aptitudinilor i talentelor copiilor, nsuirea

25

unor ailit"i n domeniu utilizrii computerului, limii engleze, muzicii,precum i a jocurilor
logice, distractive.
N dezvoltarea capacit"ii de comunicare, constituirea i dezvoltarea limajului activ,
N formarea i lrgirea orizontului de cunoatere, formarea i dezvoltarea conduitei de
explorare a mediului nconjurtor,
N formarea conduitei de joc individual i colectiv, a deprinderilor igienice i de autoservire.
2entrul de zi este un serviciu pentru protec"ia copilului, a crui misiune este de a preveni
aandonul i institu"ionalizarea copiilor, prin asigurarea, pe timpul zilei a unor activit"i de
ngrijire, educa"ie, recreere3socializare, consiliere.

6<GL%D:D< :MD<PD:D<!
6educerea numrului de elevi care aandoneaz coala+
2reterea capacit"ii de adaptare i integrare socio3colar+
<xplorarea rela"iei dintre nivelul de educa"ie i ansele de realizare a oiectivelor
personale+
nv"area responsailit"ii implicate de asigurarea, prin eforturi proprii, a unui nivel de trai
decent+
2opiii i vor nsui deprinderile de autonomie personal i independen"+
/ capacitate mai mare de autogospodrire,
Sporirea capacit"ii de rela"ionare unii cu al"ii i cu ceilal"i colegi, prieteni, vecini,
6educerea comportamentelor i atitudinilor negative la copii i formarea unor
comportamente apropiate de cele oinuite, normale+
2opiii se vor apropia mai mult de standardul normalizrii func"ionale n societate, ceea ce
nseamn c vor dispune de cunotin"ele necesare pentru a putea eneficia de o gam larg
de servicii din societate,
%a finalul proiectului va scdea sentimentul marginalizrii i excluderii copiilor care
provin din familii defavorizate+
9ezvoltarea autonomiei personale copiilor defavoriza"i din sector+
6idicarea nivelului de colarizare n sectorul *.

III. CENTRUL DE CONSILIERE6 BARNABA

C&'+r$l #& C.')*l*&r& sprijin i asist prin"ii/poten"ialii prin"i pentru a face fa"
dificult"ilor psi#osociale care afecteaz rela"iile familiale, pentru dezvoltarea competen"elor
parentale, pentru prevenirea separrii copilului de familia sa i sprijin copiii atunci cnd apar

26

proleme n dezvoltarea acestora. 2entrul de consiliere i sprijin pentru prin"i i copii este
complementar cu celelalte servicii pentru protec"ia copilului.
8eneficiaz de serviciile acestui centru, familii i copii, cu domiciliul n Sectorul *.

C&'+r$l se ocup de sesizri directe, scrise, telefonice, care semnaleaz urmtoarele
cazuri!
3 copii neglija"i grav de prin"i,
3 copii afla"i n situa"ie de risc ca urmare a prsirii acestora de ctre prin"ii pleca"i la
munc n strintate,
3 copii auza"i emo"ional,
3 copii aandona"i de prin"i,
R.l$l /&'+r$l$* const n furnizarea de informa"ii practice despre creterea i educarea
copilului, informa"ii cu caracter juridic, informa"ii medicale, informa"ii despre alte servicii i
programe.
9e asemenea, se urmrete derularea unor companii de informare a prin"ilor asupra
responsailit"ilor lor pentru ca!
3 printele s cunoasc drepturile copiilor,
3 printele s fie un model demn de urmat pentru copil,
3 printele s se implice n via"a copilului, fr a3i nclca ns acestuia dreptul la opinie,
autonomie i intimitate,
=nformarea i consilierea const n crearea unor servicii pentru!
3 sprijinirea prin"ilor pentru a3i ndeplini mai ine ndatoririle,
3 asigurarea unui climat propice pentru dezvoltarea copilului,
3 respectarea interesului superior al copilului i asigurrii unui mediu familial armonios,
3 sc#imarea mentalit"ii unor prin"i care nu accept n nici un fel implicarea altor
persoane n via"a copiilor lor,
3 realizarea unor evaluri mai atente ale familiilor n care exist un mediu neprielnic de pe
urma cruia copilul ar putea avea de suferit,
3 dezvoltarea i derularea de programe de educa"ie parental n parteneriat cu coala,
3 evitarea situa"iilor n care amii prin"i pleac din "ar,
2onsilierea are loc att la sediul centrului ct i la domiciliul familiei.
2entrul asigur accesul la servicii de consiliere / informare juridic / medical sau orice
alte servicii pentru copil i familie corespunztor nevoilor acestora.

27


R&)$r)&
E/D*2a1&'+& 0* 7*r.$r*
9escrierea spa"iului n care se desfoar activit"ile proiectului >ngrijire la domiciliu
pentru persoanele vrstnice?!
- sal de mese3 ((*, .) mp
- uctrie 3,). - mp
- depozit alimente 3(4, *) mp
- centrala termic 3&) mp
- irou 3$$., . mp
- irou 3($$, .) mp
- sal de ntlniri (&. mp
- sal de conferin"e 3*,), ,) mp
- sal lectur 3&$,*. mp
- sal lectur 3-$, '. mp
- sal lectur3,4,4) mp
- grup sanitar femei3&*,4) mp
- grup sanitar ra"i 3&),)) mp
- vestiul 3&$, *) mp
- sal studiu 3&), )) mp
- sal studiu3 &), )) mp
- sal studiu 3,4, 4) mp
- sal studiu3&), )- mp
- foRer 3--,*) mp
- iliotec 3(.(,)) mp
- central termic 3'),$' mp
3 secretariat 3$,,,$ mp
3 irou 3$,,,$ mp

28

3 irou 3$,,,$ mp
3 irou 3$,,,$ mp
3 sal conferin"e 3 $,,,$ mp
3 sal consiliu F $)) mp
3 sal edin"e F &-, ') mp
3 irou F &-, ') mp
Al+& r&)$r)& r&l&3a'+&
=mplicarea eficient a voluntarilor n activitatea asocia"iei necesit un proces planificat i
organizat, similar, n mare, oricrui alt proiect desfurat de asocia"ie. :cest demers sistematic n
lucrul cu voluntarii necesit aadar un manager, un coordonator care s fie capail s gseasc
oameni dornici s ajute fr a fi remunera"i i, dup o selec"ie preliminar, s i plaseze n func"ie
de nevoile organiza"iei.
Coluntarii asocia"iei sunt SSresurseSS care sunt cultivate. :cestora le dedicm timp i
ndrumare. Coluntarii nu sunt SSresurse gratuiteSS, ci presupun o anumit investi"ie. :socia"ia ofer
o educa"ie individului pentru ca aceste resurse s dea roade, pentru ca ele sa fie valorificate ct
mai ine i pentru a men"ine ct mai sus nivelul motiva"ional, ulterior experien"a s fie una
pozitiv i care mog"ete orizonturile.
Pregtirea asocia"iei pentru implicarea voluntarilor este cea mai de durat i cea mai
dificil component a crerii unui sistem de management al voluntarilor, pentru c implic
sc#imri la nivelul documentelor organiza"iei, la nivelul atitudinilor din cadrul organiza"iei i al
modului de lucru.
Pregtirea organiza"iei se refer la parcurgerea, nainte de a desc#ide ua voluntarilor, a
unor pai importan"i pentru a ne asigura c ei se simt ineveni"i i c rspundem motiva"iilor lor
astfel nct activitatea s se desfoare su semnul eficien"ei.
Paii pe care asocia"ia i face sunt!
- declararea voluntariatului ca o valoare a asocia"iei+
- analiza nevoilor asocia"iei n ceea ce privete implicarea de
voluntari+
- elaorarea unui set de politici/proceduri+
- numirea/ angajarea unui coordonator de voluntari+
- redactarea documentelor necesare+

29

- alocarea unui uget pentru implicarea voluntarilor.
:socia"ia noastr promoveaz colaorarea ntre angaja"i i voluntari pentru a se asigura c
eneficiarii notri sunt deservi"i la standarde nalte de calitate. Coluntarii aduc calit"i unice n
cadrul asocia"iei noastre, ailit"i deoseite i cunotin"e despre nevoile comunit"ii i contriuie la
oferirea unor servicii personalizate eneficiarilor notri, s sprijine angaja"ii astfel nct acetia s
poat desfura activitatea pentru care au fost angaja"i i s informeze comunitatea cu privire la
asocia"ia noastr i la cauza pentru care lucrm.
Pentru proiectele sociale, :sociatia 2entrul 2restin, a nc#eiat parteneriate cu organiza"ii
neguvernamentale, care au experien" n oferirea de servicii sociale, respectiv! Eunda"ia 2linica
7edical La desc#is, 2entrul 7edical <lim, 0and 0. 7edia S.6%, 0elp 7inistries 6omania.
:cestea au identificat noi eneficiari ai cantinei din rndul persoanelor aflate n dificultate, crora
le3au oferit sprijin la ntocmirea dosarelor necesare.
2reterea eficacit"ii este unul din principalele motive pentru care asocia"ia realizeaz
parteneriatele extra3sectoriale, ntre organiza"ii neguvernamentale i organiza"ii apar"innd
sectoarelor pulic sau privat.
mpreun se gsesc solu"ii mai creative, cci ideile inovatoare apar atunci cnd lucreaz
mpreun persoane cu pregtire profesional i experien" diferite i sunt implica"i direct cei care
sunt afecta"i de rezolvarea prolemelor, pe aza principiului nimic pentru noi, fr noi. Mi nu n
cele din urm, ideile noi i inovatoare sunt mai uor de pus n practic atunci cnd riscurile i
costurile sunt mpr"ite ntre mai multe organiza"ii partenere.
n parteneriat asocia"ia reuete s i creasc influen"a reciproc unul asupra
comportamentului celuilalt, sau mpreun, asupra comportamentului i ac"iunilor unor ter"e pr"i,
lucru pe care nu l3ar fi putut realiza dac ar fi ac"ionat separat. Prin parteneriat vocile
organiza"iilor neguvernamentale devin mai puternice i se fac mai ine auzite de autorit"ile
pulice, devenind parteneri de dialog crediili i avnd oportunit"i de influen"are a deciziilor i
politicilor pulice.


30

NOTA JUSTIKICATIA
cu privire la stailirea costului mediu lunar pentru
proiectul social Kngrijire la domiciliu pentru persoanele vrstnice?
CALCUL COST MEDIU :A9;

$. 2#eltuieli de personal (''.(*) lei
(. 2#eltuieli cu pac#etele &'&.*)) lei
3 #rana 3 ,.) persoane varstnice x ', lei/luna T (....) lei +
3 curatenie 3 ,.) persoane varstnice x &) lei/luna T $&.))) lei+
3 (....) lei P $&.))) lei T ,4...) lei/luna x $( luni
,. 2#eltuieli cu utilitatile@comustiil,transport,etcA (,.$&) lei
T O T A L >>=.AAA LEI
EH&12l*8*/ar&"
''..))) lei ! $( luni T *&..-, lei/luna ! ,.) pers T $-&..( lei/luna
T O T A L L 6<.=?; l&*


8L1<D P6/=<2D Kngrijire la domiciliu pentru persoanele vrstnice?

Nr./r+. T*+l$ /D&l+$*al- U'*+a+&
C.)+
TaH&
C.)+ :A9; C.'+r*7
C.'+r*7
C.'+r*7$+*& C.'+r*7$+*&
$'*+a+& DGASPC
CCB
D.G.A.S.P.C CCB
9 CD&l+$*&l* #& 2&r).'al 9?(A=:.AA =(A=;.AA :>>(:6A.AA :>>(:6A.AA A.AA 9AA.AAM A.AAM
$.$
Psi#olog
lun $,-().)) .)4.)) (',4&-.)) (',4&-.)) 3 $)).)); 3
@ $ persoanaA
$.(
:sistent social
lun $,-().)) .)4.)) (',4&-.)) (',4&-.)) 3 $)).)); 3
@$ persoanaA
$.,
ngrijitoare
lun $$,,-).)) ,,$-*.)) $'&,'4(.)) $'&,'4(.)) 3 $)).)); 3
@ $) persoaneA
$.&
Sofer
@( persoaneA
lun ,,),(.)) -&4.)) &*,.'(.)) &*,.'(.)) $)).));
$..
:sistenta medicala
@$ persoanaA
luna $,'&).)) &-'.)) (*,'(&.)) (*,'(&.)) $)).));
: CD&l+$*&l* '&2r&3a5$+& 9=(AAA.AA 6 9=(AAA.AA 6 $)).));
;
C.'+r*7$,*& DGASPC S 66 #*8.
/.)+ 1&#*$ F2a/D&+ Dra'a(
2a/D&+ 1a+&r*al&
/$ra+&'*&(/.17$)+*7*l(+ra')2.r+G
l$'- <9(<>?.AA A.AA <@>(><A.AA <@>(><A.AA 6 $)).)); 6

TOTAL BUGET =@(=;A.AA =(A=;.AA >@A(AAA.AA >>=(AAA.AA 9=(AAA.AA @?.9AM 9.@AM

D*r&/+.r %&'&ral D.G.A.S.P.C. SECTOR 6 Pr&0&#*'+& A.C.C.B.
Mar*$) L-/-+$0 Dr. I.a' C&$,-


PRENEDINTE DE NEDIN