Sunteți pe pagina 1din 6

Modele Atomice

JJ Thomson (1904) a propus un nou model de atom static.


Atomul ar avea forma unei sfere ncrcate uniform cu ()! iar n interior
s"ar #si electronii astfel nc$t atomul s fie neutru.
J %errin (1901)! &enard (190') (i )a#ao*a (1904) au propus
un model dinamic cu sarcinile po+itive concentrate n nucleu (i ncon"
,urate de particule ne#ative. Acest model este n de+acord cu teoria
electroma#netic clasic creia o particul electric n mi(care tre-uie
s emit radia.ii. /ner#ia electronilor va scdea (i ei vor cdea pe nucleu.
0utherford pre+int o analo#ie cu sistemul planetar. 1up acest
model! ntrea#a mas este concentrat ntr"un nucleu ncrcat po+itiv.
/lectronii #ravitea+ pe or-ite circulare sau eliptice! ra+a atomului fiind
de 12. 0a+a atomului fiind de 310.000 ori mai mare dec$t cea a nucleului.
/lectronii n mi(care circular pe or-ite nu cad pe nucleu datorit for.ei
centrifu#e care echili-rea+ for.a de atrac.ie dintre nucleu (i electroni.
Modelul planetar al lui 0utherford e4plic unele propriet.i ale atomilor.
0ota.ia electronilor n ,urul nucleului poate fi considerat ca produc$nd
ni(te curen.i electrici nchi(i! echival$nd ca un ma#net permanent.
Aceast mi(care e4plic$nd comportarea ma#netic a materiei.
5ohr porne(te de la le#ile fi+icii clasice (i le complectea+ cu
no.iuni noi de mecanic cuantic.
6ommerfeld admite c electronul se mi(c pe o elips! pentru a
crei caracteri+are sunt necesari doi parametrii n (i l. 7n aceast ipote+
nucleul ocup unul dintre focare. %osi-ilitatea mi(crii electronului pe
o or-it eliptic mre(te numrul strilor cuantice. )umrul cuantic n
determin semia4a mare iar cel a+imutal (l) semia4a mic (i
e4centricitatea elipsei.
0utherford a sta-ilit c
masa atomului este concentrat n atom. /l! de altfel! a propus ca
electronii se mi(c pe or-ite n ,urul nucleului.
/lectonii fiind ncrca.i ne#ativ iar nucleul fiind ncrcat po+itiv
re+ult c atomul este neutru din punct de vedere electric.
In stnga se poate
observa paralela dintre
sistemul solar
si structura unui atom
8onform teoriei lui 0utherford (i le#ilor electrodinamicii
clasice! o sarcin electric n mi(care accelerat ar tre-ui s radie+e
unde electroma#netice. %ier+$nd prin aceasta ener#ie! electronul ar
tre-ui s se roteasc pe or-ite cu ra+e din ce n ce mai mici (de fapt
pe o spiral)! sf$r(ind prin o cdere peste nucleu! ntocmai ca un sa"
telit artificial ce a intrat n atmosfera %m$ntului. 9n astfel de sistem
nu poate fi sta-il (i deci atomul de hidro#en nu corespunde acestui
model. : dovad c acest ra.ionament este corect ne ofer comporta"
rea electronilor ntr"un betatron. 7n acest instrument! electronii sunt
accelera.i p$n la vite+e foarte mari! fiind men.inu.i de un c$mp ma#"
netic pe un traseu circular. 1e(i ra+a acestor or-ite este mult mai
mare
dec$t ra+a atomului de hidro#en! ar#umentul de mai sus rm$ne vala"
-il; electronii n mi(care n -etatron radia+ unde electroma#netice
(i deci pierd ener#ie! ceea ce limitea+ ener#ia pe care o pot do-$ndi
din acest aparat.
)iels 5ohr! un c$(ti#tor al premiului
no-el! a mai fost cunoscut ca mentor pentru
tinerii fi+icieni care la r$ndul lor au adus
importante contri-u.ii la teoriile fi+icii.
<iind director la institutul pentru <i+ic
Teoretic la 9niversitatea din 8openha#a!
5ohr a adunat laolalt cele mai ilustre min.i
ca =erner >eisen-er# (i ?eor#e ?arnov@.
Alturi se afl
o schi a mode-
lului Bohr
%entru a e4plica structura atomului! fi+icianul dane+ )iels 5ohr
a emis n 191' ipote+a atomului (cunoscut ca le#ea lui 5ohr). /l a
pornit de la ideea c electronii sunt situa.i pe straturi fi4e de ener#ie!
sau nivele cuantice! la distan.e considera-ile fa. de nucleu.
Aran,amentul acestor electroni se nume(te confi#ura.ie electronic.
)umrul acestor electroni este e#al cu numrul atomic al elementului
respectiv; Hidrogenul are un sin#ur electron or-ital! Heliul are doi
electroni or-itali A . 6traturile electronice sunt alctuite dup un
model re#ular (i un atom nu poate avea mai mult de (apte straturi.
%rimul strat este complectat atunci c$nd con.ine doi electroni pe el.
Al doilea poate sus.ine p$n la opt electroni (i tot a(a p$n la ultimul
strat dup re#ula;
9ltimii electroni determin comportamentul chimic al atomului
respectiv. 0eferitor la modelul 0utherford! 5ohr pentru a ocoli acea
dificultate (n le#tur cu pr-u(irea electronului pe nucleu)! a pro"
pus un nou model al hidro#enului! care de(i contra+ice n trei privin.e
teoria electrodinamicii clasice! d socoteal cu o uimitoare preci+ie
de unele date e4perimentale! n special de nivelurile de ener#ie spec"
trale ale atomului de hidro#en. 8onform acestei concep.ii! electronul!
n atomul de hidro#en! se poate roti numai pe anumite orbite permise
(presupuse circulare)B n mi(carea sa! pe or-itele permise! electronul
nu radia+ ener#ieB electronul poate a-sor-i numai ener#ie radiant de
anumite frecven.e determinate cuantic! corespun+$nd tran+i.iilor
)r. ma4. electr. C D4D
strat
electronice care dau na(tere liniilor spectrale. )ivelurile de ener#ie
spectrale corespund! conform teoriei lui 5ohr! ener#iei electronului pe
or-ite cu ra+e din ce n ce mai mari.
8onclu+iile teoriei lui 5ohr pot fi astfel re+umate;
Atomul este compus din nucleu care se #se(te n centru (i electro"
)ul care se rote(te n ,urul nucleului.
/ner#ia unui atom este cuantificat! adic este determinat de a(a
)umitele numere cuantice n (n=0,1,2,3,4). Atomii nu pot adopta
1ec$t anumite niveluri de ener#ie! ale cror valori sunt invers propor"
Eionale nu n
2
.
/lectronul n mi(care pe una din or-itele permise nu emite (i nu
A-soar-e ener#ie. /misia sau a-sor-.ia de ener#ie av$nd loc numai
Atunci c$nd electronul sufer o tran+i.ie electronic ntre dou or-ite
8u niveluri de ener#ie diferite.
6pectrele de linii sunt produse de atomi individuali! sustra(i influ"
/n.elor unor vecint.i imediate.
Teoria lui 5ohr (complectat (i de+voltat de 6ommerfeld prin
Fpote+a c unele or-ite electronice sunt eliptice) permite (i o prevedere
a unora din propriet.ile ma#netice ale atomilor. /lectronul n rota.ie
n ,urul nucleului poate fi considerat ca un curent ntr"un circuit nchis
(i! n consecin. tre-uie s #enere+e un c$mp ma#netic.
Nscut: 7 Oct 1885 n Copenhaga, Denmarca
Decedat: 18 Nov 1962 n Copenhaga, Denmarca
ohr a studiat la universitatea din 8openha#a! n care a intrat n 190'. A c$(ti#at o
medalie de aur de la Royal Danish Academy of Sciences pentru anali+a teoretic a
vi-ra.iilor ,eturilor de ap cu o-iectivul de a determina tensiunea de suprafa..
ohr a mers n An#lia pentru a studia mpreun cu J.J. Thomson la 8am-rid#e.
/l inten.iona s"(i petreac ntrea#a perioad de studiu la 8am-rid#e! la fel ca (i
Thomson! dar dup o nt$lnire cu /rnest 0utherford n 1ecem-rie 1911! s"a mutat n
Manchester (191D). Acolo a lucrat cu #rupul lui 0utherford la structura atomului.
<olosind ideile cuantice ale lui %lan* (i /instein! 5ohr a emis ipote+a c un atom nu
poate e4ista dec$t ntr"un set discret de stri de energie stabile. 5ohr s"a ntors la
8openha#a (i a continuat s"(i de+volte noua teorie a atomului. 1up c$teva pu-lica.ii
despre teoria atomului (care l"au influen.at pe /instein (i pe al.i cercettori)! a devenit
director la 9niversitatea din 8openha#a p$n la (f$r(itul vie.ii sale. 5ohr este foarte
cunoscut pentru cercetrile fcute n structura atomului (i pentru radia.ii! fapt pentru
care a luat premiul )o-el pentru fi+ic n 19DD;
!rem"u# No$e# n %"&"c 1992
Gpentru serviciile sale n cercetarea structurii atomilor (i a radia.iei emise de eiH
8ite+ ncheierea speech-ului profesorului 6.A. Arhenius!
purttor de cuv$nt al
8omitetului )o-el pentru fi+ic;
%rofessor 5ohr. Iou have carried to a successful solution the pro-lems that
have presented themselves to investi#ators of spectra. Fn doin# so @ou have
-een compelled to ma*e use of theoretical ideas Jhich su-stantiall@ diver#e
from those Jhich are -ased on the classical doctrines of Ma4Jell. Iour
#reat success has shoJn that @ou have found the ri#ht roads to fundamental
truths! and in so doin# @ou have laid doJn principles Jhich have led to the
most splendid advances! and promise a-undant fruit for the Jor* of the
future. Ma@ it -e vouchsafed to @ou to cultivate for @et a lon# time to come!
to the advanta#e of research! the Jide field of Jor* that @ou have opened up
to 6cience.
'n 19'0 5ohr (i /instein pre+int un e4periment de mecanic cuantic;