Sunteți pe pagina 1din 3

Proiectarea unitii tematice n lumea plantelor

Perioada: 7 octombrie 11octombrie 2013


Ziua
Disciplina
/Competene
specifice
Detalii de coninut
Activiti integrate pe discipline;
organizarea colectivului de elevi
esurse !valuare
C" - 1.1,
1.2, 1.3, 1.4,
2.1, 2.2, 2.3,
2.4, 3.1, 3.3,
3.4
#
A$/AP1.1;
1.3; 2.2
Ana i ppua
Sunetul a i litera
a mic de tipar i de
mn
-formularea unor propoziii dup
ima!ini;
-delimitarea cu"intelor #n propoziii $i
de%prirea cu"intelor #n %ilabe;
-identificarea %unetului,,a%% in %ilabe,
cu"inte;
-pronunarea corect a %unetului a
-a%ocierea %unetului cu litera;
-identificarea literei ,,a, de tipar %i de
m&n;
-de%coperirea unor cu"inte care %a
inceapa, %a contina %au %a %e termine cu
%unetul ,,a;
-formularea unor propozitii in care toate
cu"intele % #nceap cu %unetul ,,a;
-inte!rarea unor cu"inte date #n
propoziii;
-formulare de #ntrebri $i r%pun%uri;
AV / AP:
'oc didactic: ,,(e a !re%it
pictorul)* +cola, #n ec-ip;.
/metoda fonetic
analitico-
%intetic,
con"er%aia,
ob%er"aia
diri,at,
modelarea,
e0erciiul, ,ocul
didactic
/ abecedar,
ima!ini adec"ate,
fi$e de lucru
,caiet cu foaie
"elina, culori,
,etoane, plan$ cu
litera ,,a*,
ppu$
/act. frontal,
indi"idual
ob%er"area
%i%tematic
/ oral
+%electarea
literei 1a
dintr-un !rup
de litere.
(23- &'&(
&')( &'*( &'+(
)'&( )')( )'*(
)'+( *'&( *'*(
*'+
#
intuirea literei de m&n $i %crierea
model la tabl;
-identificarea elementelor !rafice din care
e%te con%tituita litera 4a* mic de mana;
-e0erciii pre!titoare pentru %criere ;
-modelarea literei din fire, cu
re%pectarea flu0ului %crierii cur%i"e a
literei ;
-%crierea literei pe diferite %uporturi;
-citirea literei mici de m&n pe %uporturi
diferite $i #n manual ;
-%crierea literei 4a* mic de m&n pe caiete
tip 5, cu re%pectarea liniaturii %i aran,rii
in pa!in;
/ %cri%
+ %crierea
literei 1a* mic
de m&n.
-reprezentarea prin obiecte +bei$oare,
bile etc. a numerelor;
-citirea numerelor;
-%crierea numerelor pe reeaua caietului
de matematic
a'materiale,
caiet, fi$e de
lucru, plan$e