Sunteți pe pagina 1din 2

Proiectarea unitii tematice Izvor de sntate

Perioada: 14 octombrie 18 octombrie 2013


Ziua
Disciplina
/Competene
specifice
Detalii de
coninut
Activiti integrate pe discipline; organizarea
colectivului de elevi
esurse !valuare
Luni, 14
octombie
2013
CLR- 1.1, 1.2,
1.3, 1.4, 2.1,
2.2, 2.3, 2.4,
3.1, 3.3, 3.4
+
AV AP
1.1! 1.3
"i#aba ma
-con$truirea unor enunturi du%& ima'ini date!
-de#imitarea cu(inte#or in %ro%o)itii!
-de$%&r*irea cu(inte#or in $i#abe!
-a$ocierea $unetu#ui ,,m+ cu #itera ,,m+!
-identi,icarea $unetu#ui,,m+ in $i#abe $i cu(inte!
-citirea $i#abei,,ma+ $i a cu(-ntu#ui,,mama+!
-com%unerea cu(inte#or, %ornind de #a $i#aba
.ma/!
0 metoda
,onetic&
ana#itico-
$intetic&,
con(er$a*ia,
e1erci*iu#,
ob$er(a- rea
diri2at&, 2ocu#
didactic
3b$er(area
$i$tematic
CLR- 1.1, 1.2,
1.3, 1.4, 2.1,
2.2, 2.3, 2.4,
3.1, 3.3, 3.4
-intuirea #iterei de m-n& !
-$crierea ei 4n duct continuu 4n aer, cu de'etu# %e
banc&, %e #iniatura caietu#ui!
- $crierea #iterei .m/, a $i#abei .ma/ 5i a
cu(-ntu#ui .mama/!
-ini*iere 4n o%era*ia de tran$criere
0 %#an5& cu
#itera .m+,
a#,abetar, ,i5e de
#ucru, co#i A
4,

cu#ori, carioca
0act. ,ronta#& 5i
indi(idua#&
0 $cri$ 6$crierea
#iterei .m+ mic
de m-n&7
898 - 1.1,
1.2, 1.3, 1.4,
3.1, 4.2
:um&ru# i ci,ra
8
R&d&cina i
tu#%ina
6ro#u# #or 4n (ia a
%#antei7
-re%re)entarea %rin obiecte 6be*i5oare, bi#e etc7 a
numere#or!
-citirea numere#or!
-$crierea numere#or %e re*eaua caietu#ui de
matematic&!
-num&rarea obiecte#or,iin*e#or din mediu#
a%ro%iat!
-com%#etarea de 5iruri de numereobiecte ordonate
mai mici dec-t 10, re$%ect-nd re'u#i %reci)ate!
-identi,icarea .(ecini#or+ unui num&r!
-$e#ectarea unor numere du%& un criteriu dat!
-identi,icarea num&ru#ui mai micmai mare %e
ba)a a#'oritmu#ui de com%arare a dou& numere!
-ordonarea cre$c&toarede$cre$c&toare a unor
numere natura#e %rin com%ararea ace$tora dou&
c-te dou&!
-e$timarea ordinu#ui de m&rime a unor 'ru%uri de
obiecte!
-citirea 5i $crierea re#a*iei de ordine 4ntre
cardina#e#e a dou& mu#*imi!
-com%unerea 5i de$com%unerea numere#or
,o#o$ind obiecte, de$ene 5i numere!
-re#a*ionarea %rinci%a#e#or $tructuri a#e
%#ante#or cu ro#uri#e ace$tora!
-rea#i)area unui 2urna# de$enat re,eritor #a
(ia*a unei %#anteanima#!
-recunoa5terea cau)ei care a determinat
u$carea unei %#ante (er)i ca urmare a
e1%#or&rii ,enomenu#ui 6#i%$a de a%&, #i%$a
#uminii etc.7!
a.materia#e:
caiet, ,i5e de
#ucru, %#an5e,
%#ante, ';i(ece
cu %#ante
b.%rocedura#e:
con(er$a*ia,
e1%#ica*ia,
demon$tra*ia,
e1erci*iu#, 2ocu#
didactic,
4n(&*area %rin
de$co%erire,
%rob#emati)area,
munca
inde%endent&
c.,orme de
or'ani)are a
co#ecti(u#ui:
acti(itate
,ronta#&,
acti(itate
indi(idua#&
acti(itate 4n
'ru%
ob$er(area
$i$tematic&,
%roba ora#&,
%rob& %ractic&,
autoe(a#uarea
9#emente de
#imba2
mu)ica#
<imbru#
"unete
2oc de recunoa5tere a $unete#or $tr&)ii 5i a#e c#a$ei,
a $unete#or din natur& 6ciri%itu# %&$&re#e#or, #&tratu#
c-ine#ui etc.7
-2ocu# .Recunoa5te inter%retu#=+ 6b&rbat, ,emeie,
co%i# $au un in$trument7
-2ocu# .P#oaia 5i (-ntu#+: a#e'erea 5i m-nuirea
a. materia#e:
ca$eto,on, cd-
uri, #a%to%
b. %rocedura#e:
con(er$a ia,