Sunteți pe pagina 1din 12

SUBIECTE

Drept financiar- fiscal


Specializarea Administratie publica
Sesiunea iarna 2012


1 Scopul Codului fiscal este:
2 n aplicarea dispoziiilor Codului fiscal n conflict cu alte dispoziii fiscale din tratate
internaionale la care Romnia este parte i legi speciale :
3 Certitudinea impunerii ca principiu care guverneaz impozitele i taxele reglementate de
codul fiscal, presupune :
4 n nelesul Codului fiscal, prin persoan juridic romn se nelege :
5 n nelesul Codului fiscal, prin contract de leasing financiar se nelege:
6 n cazul persoanelor juridice romne, impozitul pe profit se aplic :
7 Impozitul pe profit se datoreaz de ctre :
8 Sunt scutii de la plata impozitului pe profit urmtorii contribuabili :
9 Sunt scutii de la plata impozitului pe profit urmtorii contribuabili :
10 Pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate cheltuieli deductibile :
11 Pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate cheltuieli nedeductibile :
12 Pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate cheltuieli deductibile :
13 Pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate cheltuieli nedeductibile :
14 Impozitul pe venit se aplic urmtoarelor venituri :
15 Urmtoarele categorii de venituri sunt neimpozabile :
16 Urmtoarele persoane datoreaz plata impozitului pe venit i au calitatea de contribuabili:
17 Intr n categoria veniturilor impozabile din activiti independente:
18 Sunt considerate venituri din salarii supuse impunerii urmtoarele categorii de venituri :
19 Deducerea personal din venitul net lunar din salarii pentru persoanele fizice se acord :
20 Veniturile din cedarea folosinei bunurilor supuse impozitului pe venit sunt :
21 Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal se aprob de:
22 Ordinele i instruciunile de aplicare a Codului Fiscal se emit de:
23 Sumele platite de debitor in contul unor creante fiscale, dupa implinirea termenului de
prescriptie:
24 Curatorul fiscal se desemneaz de ctre:
25 Nulitatea actului administrativ-fiscal, n cazul n care n cuprinsul acestuia lipsesc
meniunile referitoare la numele, prenumele ori denumirea contribuabilului se poate constata:
26 Erorile materiale din cuprinsul actului administrativ fiscal pot fi ndreptate:
27 Pot s refuze s furnizeze informaii cu privire la ndeplinirea obligaiilor fiscale de care
au luat cunotin n exercitarea activitii proprii:
28 Persoanele fizice care au calitatea de angajator:
29 Declaraia fiscal se corecteaz de ctre:
30 Prescripia dreptului de a stabili obligaiile fiscale, n cazul cnd acestea rezult din
svrirea unei fapte prevzute n legea penal intervine n termen:
31 Compensarea creanelor debitorului se efectueaz:
32 Executarea silit a creanelor fiscale datorate de o asociere fr personalitate juridic,
cnd exist un titlu executoriu pe numele asocierii poate avea ca obiect:
33 Contestaiile mpotriva actelor administrative fiscale emise de autoritile administraiei
publice locale se soluioneaz de ctre:
34 Contestaiile formulate de cei care se consider lezai de refuzul nejustificat de emitere a
actului administrativ fiscal se soluioneaz de ctre:
35 n soluionarea contestaiei, organul competent se pronun:
36 Organul de soluionare a contestaiei o respinge pe aceasta fr a proceda la analiza pe fond
a cauzei:
37 Cu ocazia soluionrii contestaiei organul competent poate s pronune urmtoarele
soluii:
38 Baza impozabil a impozitului pe veniturile microntreprinderilor o constituie:
39 Pot opta pentru sistemul de impunere pe veniturile microntreprinderilor persoanele
juridice romne care desfoar activiti:
40 Microntreprinderile pltitoare de impozit pe veniturile microntreprinderilor pot opta
pentru plata impozitului pe profit:
41 Constatarea faptelor ce pot constitui infraciuni potrivit Codului fiscal este de
competena:
42 n situaia contribuabilului fr domiciliu fiscal n Romnia care i-a desemnat mputernicit
cu domiciliu fiscal n Romnia, actul administrativ se comunic :
43 Venitul net obinut din exploatarea bunurilor i drepturilor de orice fel, deinute n
comun, este considerat ca fiind obinut de proprietari, uzufructuari sau ali deintori legali,
nscrii ntr-un document oficial, i se atribuie :
44 Nedepunerea declaraiei fiscale de ctre contribuabil d dreptul organului fiscal s
procedeze
45 Impozitele, taxele, contribuiile i alte sume datorate bugetului general consolidat se
stabilesc :
46 Controlul prin sondaj realizat de inspecia fiscal const n :
47 Inspecia fiscal se exercit pe baza urmtoarelor principii :
48 Titlul de crean reprezint :
49 Ca regul general creanele fiscale sunt scadente :

50. Care rspuns reprezint element specific al notiunii de impozit ?

51. Indicati categoriile de impozite si taxe n cazul clasificrii n functie de forma n care se obtin
de ctre stat:

52. Care dintre tipurile de impozitare a veniturilor persoanelor fizice este mai avantajos pentru
contribuabili ?

53. n raport de obiectul impunerii, avem urmtoarele categorii de impozite :

54. Stabilirea impozitului pe reprezentantele firmelor strine nfiintate n Romnia se face :

55. Impozitul pe venit este datorat de urmtoarele persoane :

56. Indicati categoria de venituri pentru care se datoreaz impozitul pe veniturile obtinute din
Romnia de nerezidenti :

57. Precizati care este principiu (criteriu) care se aplic n legislatia fiscal romn n ceea ce
priveste asezarea impozitelor si taxelor ?

58. Veniturile reprezentnd redevente provenind dintr-un stat contractant si pltite unui rezident al
celuilalt stat contractant din conventiile fiscale ncheiate de Romnia sunt impuse :

59. Care dintre metodele de evitare a dublei impuneri internationale este cel mai frecvent utilizat
n conventiile bilaterale ncheiate de Romnia ?

60. Care sunt ipostaze din care pot fi abordate impozitele?

61. Indicati deosebirea dintre impozite si taxe:

62. La ce efect conduce n final fiscalitatea excesiv?

63. Ce greutti creeaz frecventele modificri si completri ale legislatiei fiscale?

64. Care sunt principii ale fiscalittii (dreptului fiscal) expres prevzute de Codul Fiscal?

65. Indicati persoanele juridice cu activitate economic reprezentnd subiecti ai impunerii:

66. Care sunt impozite pe avere n sistemele fiscale nationale europene?

67. Care sunt elemente principale ale obligatiei fiscale (ale impunerii)?

68. Ce loc presupune existenta unui sediu permanent al unui nerezident n Romnia ?

69. Un santier de constructii al unui nerezident constituie sediu permanent n Romnia numai
dac santierul dureaz mai mult de:

70. Care sunt elemente pentru stabilirea valorii n lei a venitului n natur n vederea impunerii?

71. Indicati metode folosite la stabilirea (estimarea) pretului de piat al tranzactiilor ntre persoane
afiliate n vederea impunerii :

72. Care sunt principalele argumente ale impunerii beneficiului realizat de societti?

73. Indicati tehnicile de impunere a beneficiului societtilor:

74.Cum se realizeaz impunerea n raport de capacitatea contributiv a contribuabilului?

75. Principiile de stabilire si evaluare a venitului impozabil n cadrul tehnicilor de impunere a
venitului net sunt:

76. Care dintre urmtoarele impozite sunt impozite directe?

77. Care dintre urmtoarele impozite sunt impozite indirecte?

78. Subiectul impozitului (contribuabilul) este definit ca fiind:

79. Platitoare de accize armonizate care au devenit exigibile, este, in capul iesirii unor produse
dintr-un regim suspensiv de accize:

80. Cand se face plata accizelor pentru cafea verde la bugetul de stat pentru produsele provenite
din teritoriul comunitar ?

81. Cum se determina suprafata construita desfasurata a unei cladiri in cazul impozitului pe cladiri
?

82. In ce cazuri nu intra sub incidenta majorarii impozitului, persoanele fizice care detin in
proprietate mai multe cladiri utilizate ca locuinta ?

83. O persoan juridic strin care are o reprezentant autorizat n Romnia are obligatia de a
plti un impozit anual:

84. Plata impozitului pe reprezentantele persoanelor juridice strine se face :

85. Orice persoan strin care datoreaz impozitul pe reprezentant din Romnia:


86. Ce procedeu de impunere si ce categorie de cot de impozit se aplic n cazul impunerii
veniturilor obtinute de nerezidenti n Romnia?

87. Impozitul pe veniturile nerezidentilor obtinute din Romnia se aplic asupra:

88. Care este cota de impozit datorat de nerezidenti pentru veniturile provenind din comisioane de
la un rezident realizate din Romnia?

89. Principii specifice impozitului pe venit sunt:

90. Impozitul pe venit se aplic contribuabililor pentru urmtoarele surse si natur de venituri:

91. Sunt considerate venituri neimpozabile pentru impozitul pe venit:

92. Exceptii de la aplicarea cotei de 16% la impozitul pe venit sunt:

93. Care sunt categorii de venituri din activitti independente asupra crora se aplic impozitul pe
venit?

94. Sunt considerate venituri comerciale asupra crora se aplic impozitul pe veniturile din
activitti independente:

95. Sunt cheltuieli deductibile limitat pentru stabilirea venitului net din activitti independente pe
baza datelor din contabilitatea n partid simpl:

96. Care sunt venituri din activitti independente pentru care se aplic retinerea la surs sub forma
pltilor anticipate?

97. Obligatiile pltitorilor de venituri cu retinere la surs sunt :

98. n scopul aplicrii impozitului pe venit sunt asimilate salariilor:.

99. Venitul net din salarii pentru impozitare se determin prin deducerea din venitul brut din
salarii la locul unde se afl functia de baz a contributiilor obligatorii, aferente unei luni, si
urmtoarele:

100. Nu sunt incluse n veniturile salariale si nu sunt impozabile, n ntelesul impozitului pe venit,
urmtoarele sume:

101. Venitul net din cedarea folosintei bunurilor pentru stabilirea impozitului pe venit se
determin:

102. Care dintre urmtoarele venituri sunt venituri din investitii impozabile cu impozitul pe venit?

103. Care sunt conditiile de acordare a creditului fiscal extern n cazul impozitului pe venit?

104. Creditul fiscal extern n cazul impozitului pe venit:

105. n situatia n care un contribuabil obtine venituri din strintate din mai multe state, creditul
fiscal extern pentru impozitul pe venit se determin astfel:

106. Venitul net anual impozabil privind impozitul pe venit se stabileste pe fiecare surs din
urmtoarele categorii de venituri:

107. Diferentele de impozit pe venit rmase de achitat conform deciziei de impunere anual se
pltesc n termen de:

108. Existenta suveranittii fiscale depinde de dou conditii cumulative; care sunt acestea?

109. Suveranitatea fiscal se eexercita prin:

110. Care sunt categoriile de dependent n raporturile ce se nasc ntre stat si individ ?

111. Care sunt izvoare ale dreptului fiscal international?

ANS: C

112. Care dintre urmatoarele categorii de persoane sunt contribuabili pentru impozitul pe profit?

113. Categorii neexceptate de la plata impozitului pe profit sunt:

114. Cum se determina impozitul pe profit?

115. In categoria cheltuielilor efectuate pentru realizarea de venituri impozabile in scopul
impozitului pe profit se incadreaza:

116. Este mijloc fix amortizabil in cazul impozitului pe profit orice imobilizare corporala care
indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

117. O societate comerciala, pe langa activitatea de comerciant, desfasoara si activitatea de bar de
noapte. Cu ce cota se impoziteaza profitul realizat din activitatea de bar de noapte?

118. Organizatiile nonprofit au obligatia de a declara si plati impozitul pe profit :

119. Impozitul pe dividende se calculeaza de catre persoana juridica romana platitoare catre o
persoana juridica romana:

120. Plata impozitului pe dividende retinut de persoana juridica romana din suma datorata unei
persoane juridice romane se face:

121. In cazul in care dividendele distribuite nu sunt platite pana la sfarsitul anului in care s-au
aprobat situatiile financiare anuale, impozitul pe dividende:

122. Care dintre urmatoarele obligatii fiscale sunt impozite sau taxe locale?

123. Baza impozabila pentru impozitul pe cladiri in cazul persoanelor fizice este :

124. Cota de impozitare a cladirilor in cazul persoanelor fizice:

125. Cine are obligatia de a depune o declaratie de impunere pentru impozitul pe cladiri?

126. Valoarea impozabila a cladirii in cazul persoanelor fizice contribuabil este influentata de:

127. Care este cota de impozitare pentru cladirile persoanelor juridice?

128. Cum se procedeaza la calcularea impozitului datorat de persoanele juridice pentru cladiri a
caror valoare a fost recuperata integral pe calea amortizarii?

129. Impozitul pe terenurile cu constructii situate in intravilan se stabileste:

130. Impozitul pe terenurile situate in extravilan se stabileste:

131. Impozitul asupra mijloacelor de transport se datoreaza pentru:

132. Impozitul asupra mijloacelor de transport se plateste:

133. Impozitul pe spectacole se plateste de persoanele care organizeaza :

134. Plata impozitului pe spectacole se face:

135. Taxa hoteliera se stabileste:

136. Plata taxei hoteliere se face la bugetul local:

137. Cum sunt divizate impozitele de consumatie?

138. Indicati care sunt caracteristici ale T.V.A.?

139. Locul prestarii de servicii catre o persoana impozabila in cazul T.V.A. este:

140. Cotele de impozitare a T.V.A. in Romania sunt:

141. Pentru a putea fi cuprinsa in sfera de aplicare a T.V.A., o livrare de bunuri sau prestare de
servicii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

142. Locul achizitiei intracomunitare de bunuri se considera a fi:

143. Faptul generator al T.V.A. ia nastere, de regula:

144. Baza de impozitare a T.V.A. pentru livrarile de bunuri si prestari de servicii efectuate in
interiorul tarii este constituita din :

145. Sunt considerate ca formand un grup fiscal unic, persoanele impozabile TVA stabilite in
Romania care indeplinesc urmatoarele trasaturi:

146. Elementele ce nu se cuprind in baza de impozitare a T.V.A. sunt:

147. Baza de impunere pentru livrarile si serviciile de import cuprinde valoarea in vama
determinata potrivit legii, la care se adauga;

148. Cine trebuie sa solicite in Romania, inregistrarea ca platitor de T.V.A.?

149. Care sunt categorii de produse supuse accizelor armonizate:

150. In notiunea de tutun prelucrat accizat armonizat intra urmatoarele produse sau categorii de
produse:

151. Care este momentul exigibilitatii accizelor?

152. Sunt supuse accizelor nearmonizate ( sau alte produse acizabile):

153. In solutionarea contestatiilor fiscale care au ca obiect venituri alocate bugetului de stat,
organele de solutionare competente ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala se
pronunta prin:

154. Care sunt partile din care se compune decizia si dispozitia prin care se solutioneaza contestatia
fiscala?

155. Care sunt solutiile prevazute de Codul de procedura fiscala, care se pronunta prin decizia
(dispozitia) organului de solutionare a contestatiei fiscale?

156. Ce se va putea decide concret, conform legii, in cazul admiterii contestatiei?

157. Cui se comunica decizia (dispozitia) data de organul de solutionare a contestatiei?

158. Care este criteriul care delimiteaza competenta materiala a instantelor de contencios
administartiv, competente la care pot fi atacate deciziile(dispozitiile) emise in solutionara
contestatiilor (tribunale sau curti de apel)?

159. Cine poate fi reclamant intr-o actiune in contencios administrativ cu obiect fiscal?

160. Indicati care sunt organe fiscale potrivit Codului de procedura fiscala

161. Criteriul de stabilire a competentei teritoriale a organelor administrative fiscale este domiciliul
fiscal :

162. Care este regula in ce priveste forma actului juridic in domeniul fiscal?

163. Care sunt formalitatile procedurale concomitente mai importante, necesare pentru
manifestarea de vointa unilaterala a organului administrativ?

164. Ce trebuie sa cuprinda formalitatea procedurala a semnaturii actului organului administrativ
fiscal?

165. Indicati care sunt elementele pe care trebuie sa le cuprinda actul administrativ fiscal

166. Care sunt acte administrative fiscale cu caracter special prevazute de Codul de procedura
fiscala, care cuprind anumite elemente speciale?

167. Sunt acte administrativ fiscale asimilate deciziilor de impunere in mod limitativ potrivit
Codului de procedura fiscala:

168. Care este natura juridica a contestatiei fiscale, conform legii:

169. Care este rolul contestatiei fiscale?

170. Care este termenul pentru depunerea contestatiei fiscale

171. Exista un termen special pentru depunerea contestatiei impotriva actului administrativ fiscal
cand s-a emis un act incomplet (adica, cand actul administrativ fiscal nu prevede posibilitatea
de a fi contestat, termenul de depunere a contestatiei si organul de solutionare competent) si
care este acest termen?

172. Ce implica asezarea impunerii?

173. Care sunt elementele raportului juridic fiscal?

174. Care sunt fazele procedurii unitare a cailor de atac pentru solutionarea contestatiilor formulate
impotriva actelor administrative fiscale?

175. Cine este indreptatit a introduce contestatia in procedura de solutionare a contestatiilor
formulate impotriva actelor administrative fiscale?

176. Indicati care sunt elemente care trebuie sa le cuprinda in mod obligatoriu decizia de
solutionare a contestatiei impotriva actelor administrative fiscale:

177. Introducerea altor persoane in procedura de solutionare a contestatiei impotriva actelor
administrativ fiscale se poate face:

178. Formele de introducere in cauza privind solutionarea contestatiilor impotriva actelor
administrative fiscale sunt:

179. Se apreciaza ca politica fiscala trebuie sa realizeze folosirea constienta a intregului ansamblu
de instrumente si procedee cu caracter fiscal pentru:

180. In cadrul politicii fiscale, ansamblul parghiilor, procedeelor, institutiilor de specialitate si
reglementarilor fiscale va trebui orientat spre:

181. Prin ce masuri se realizeaza (aplica) principiul legal al certitudinii impunerii?

182. Cum pot fi grupate impozitele directe, in functie de criteriile avute in vedere la stabilirea si
perceperea lor?

183. Indicati persoana care are calitatea de platitor de impozit?

184. Baza impozabila este notiunea utilizata pentru a desemna:

185 In ce se exprima cota de impunere

186. Ce urmareste sa determine sediul permanent

187. Materializare a preocuparilor reformatorilor fiscali de la inceputul secolului al XX-lea
impunerea venitului net raspunde obiectivelor de :

188. Indicati o particularitate a impozitului pe venit

189. Care sunt tipurile cunoscute de impozitare a veniturilor

190. Care este perioada impozabila pentru impozitul pe veniturile persoanelor fizice

191. Ce cote de impunere a impozitului pe veniturile persoanelor fizice se aplicau in anul 2004?

192. Ce fel de venituri impozabile revin din valorificarea sub orice forma a drepturilor de
proprietate intelectuala?

193. Cum se determina venitul net din activitati independente?

194. Ce venituri cuprinde venitul brut din activitati independente?

195. Ce fel de venituri nu sunt considerate ca venituri brute din activitati independente?

196. Indicati categorii de cheltuielei nedeductibile la stabilirea bazei de calcul a veniturilor din
activitati independente:

197. Cum se determina baza impozabila in cadrul veniturilor din activitati independente?

198. Care este conditia pentru determinarea venitului net anual pe baza normelor de venit?

199. Care sunt avantajele de natura salariala ori asimilate salariilor, primite in legatura cu
activitatea dependenta supuse impozitului pe venitul din salarii?

200. Deducerea personala pentru impozitul pe salariu se acorda persoanelor fizice pentru fiecare
luna a perioadei impozabile , dar:

201. Care sunt obligatiile platitorilor de salarii si de venituri asimilate salariilor in ceea ce priveste
impozitul pe veniturile respective?

202. Din ce fel de bunuri provin veniturile asupra carora se aplica impozitul pe venitui din cedarea
folosintei bunurilor?

203. Cu ce nivel de cota se impun veniturile sub forma de dividende, in cazul retinerii impozitului
din venituri din investitii, pentru dividente?

204. Care este regimul juridico-fiscal, in aplicarea impozitului pe veniturile din investitii, pentru
pierderile rezultate din tranzactiile cu parti sociale si valori mobiliare, in cazul societatilor
inchise?

205. Ce obligatii au platitorii de venituri din pensii cu privire la impozitul pe veniturile din pensii?

206. Care este termenul limita pentru stabilirea, avizarea si publicara normelor de venit in cadrul
impozitului pe veniturile din activitati agricole?

207. Cine are obligatia calcularii , retinerii si vizarii impozitului pe veniturile din premii si din
jocuri de noroc?

208. Pana la ce data se vizeaza la bugetul public impozitul pe venituri din transferul proprietatilor
imobiliare din patrimoniul personal calculat si incasat de notarul public?

209. In cate rate si la ce termen se efectueaza platile anticipate de impozit si contul impozitului
anual pe veniturile din: activitati independente; din cedarea folosintei bunurilor; si din unele
venituri agricole?

210. In cadrul impozitului pe reprezentantele societatilor comerciale si organizatiilor economice
straine cine este contribuabil?